Temat wykładu: MAGAZYNOWANIE GAZU. Grzegorz Łapa. Politechnika Wrocławska, 10 listopada 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat wykładu: MAGAZYNOWANIE GAZU. Grzegorz Łapa. Politechnika Wrocławska, 10 listopada 2010"

Transkrypt

1 Temat wykładu: Grzegorz Łapa MAGAZYNOWANIE GAZU Politechnika Wrocławska, 10 listopada 2010

2 Funkcje Tematyka wykładu Rodzaje magazynów gazu Podziemne magazynowanie gazu rodzaje rys historyczny dane statystyczne zasady pracy Uwarunkowania rozwiązań, optymalizacja parametrów pracy i rozwiązań technicznych PMG GAZOWNIA POZNAŃSKA 1931r.

3

4 REGULACJA DOSTAW GAZU Z PMG Q 3 Q 1 t 3 - strefa deficytu mocy, - pojemność strefy deficytu mocy, q 3max - maksymalny deficyt mocy, t 1 - strefa nadmiaru mocy, - pojemność srtefy nadmiaru mocy, q 1max - maksymalny nadmiar mocy, ZAPOTRZEBOWANIE NA GAZ Dobór paramertów zbiorników gazu polega na zbilansowaniu zapotrzebowania w szczycie i w dolinie.

5

6 SYSTEMOWE POTRZEBY MAGAZYNOWANIA NIERÓWNOMIERNOŚĆ ZAPOTRZEBOWANIA NA GAZ POTRZEBY REGULACJI 2004 GAZ E

7 ZuŜycie gazu w Polsce wg Polityki Energetycznej 30.0 ZuŜycie gazu [mld m3] efekt. 3-bazowy 1-efekt. 1-bazowy bazowy 2-efekt. NTUA Źródło - ARE

8 Tendencja zmian sezonowej nierównomierności poboru gazu

9 Prognoza zapotrzebowania na gaz dla róŝnych celów jego uŝytkowania Prognoza dostaw gazu do systemu w przemyśle w sektorze kom-byt inni odbiorcy ze znanych źródeł krajowych z przewidywanych źródeł krajowych z importu PROGNOZA ZRÓWNOWAśONEGO BILANSU GAZU W ILOŚCIACH ROCZNYCH Prognoza nierównomierności zapotrzebowania na gaz Prognoza zmienności dostaw gazu ze źródeł Wyznaczenie rejonów o duŝej amplitudzie nierównomierności zapotrzebowania na gaz Opracowanie wariantowych propozycji wyposaŝenia podsystemu przesyłu w PMG Potrzeby handlowe Potrzeby ruchowe magazynowania Potrzeby dodatkowe magazynowania PROGNOZA POTRZEB ŚRODKÓW REGULACJI NIERÓWNOMIERNOŚCI POBORU GAZU Wytypowanie struktur przydatnych na PMG ANALIZA ROZWOJU POJEMNOŚCI MAGAZYNOWANIA GAZU

10

11 Potrzeby magazynowe Wyszczególnienie jednostki Całkowita pojemność mln m w tym : Pojemność czynna [regulacja] mln m Zapasy mln m Max opróŝnianie mln m 3 /dobę w tym : Regulacja mln m 3 /dobę Zapasy (40 dni) mln m 3 /dobę Max napełnianie mln m 3 /dobę Regulacja mln m 3 /dobę

12 Funkcje magazynów gazu równomierna praca kopalni gazu odbiór gazu produkowanego przez odazotownie w okresie letnim

13

14 Strategia rozbudowy pojemności magazynowych Współpraca magazynów w polu regulacji nierównomierności w sytuacji ok r. Budowa zapasów gazu zgodnie z Ustawą o zapasach (Dz. U ) z dnia r.

15 POKRYCIE POTRZEB MAGAZYNOWYCH Deficyt pojemności PMG Wierchowice PMG Kossakowo PMG Mogilno PMG Strachocina PMG istniejące

16 RODZAJE MAGAZYNÓW GAZU NATURALNE UTWORY GEOLOGICZNE (PODZIEMNE MAGAZYNY GAZU PMG) POJEMNOŚCI ROBOCZE do kilkudziesięciu mld m 3 ZBIORNIKI - naziemne - podziemne POJEMNOŚCI ROBOCZE kilka kilkaset tys. m 3 W przypadku LNG kilkaset mln m 3

17 ZBIORNIKI SZTUCZNE WYTWORY LUDZKIE SUCHE Z ZAMKNIĘCIEM WODNYM RUROWE (ZESPOŁY KOLEKTORÓW RUROWYCH) USZCZELNIONE GROTY SKALNE, JASKINIE GÓRSKIE INNE

18 ZBIORNIK GAZU

19 Magazynowanie gazu PRZYKŁADY ZBIORNIKÓW TYP MOKRY

20 ZBIORNIK GAZU GAZOWNIA GDAŃSKA

21 ZBIORNIK GAZU MUZEUM GAZOWNICTWA W PACZKOWIE

22 GAZOWNIA WARSZAWSKA OBUDOWA MOKREGO, TELESKOPOWEGO ZBIORNIKA GAZU (1888 r.)

23 ZBIORNIK SUCHY TYPU MAN

24 PRZYKŁADY ADAPTACJI STARYCH ZBIORNIKÓW GAZOWYCH NA CELE MIESZKANIOWE

25 Magazynowanie LNG Skroplony gaz LNG jest magazynowany w specjalnych magazynach kriogenicznych. ZaleŜnie od ilości magazynowanego LNG budowane są zbiorniki betonowe lub stalowe. Najbardziej zaawansowane technicznie są zbiorniki betonowe typu full containment do magazynowania nawet 200 tys. m 3 LNG. Zbiorniki typu full containment

26 ZBIORNIKI LNG - METANOWIEC Photo Courtesy of BP

27 Magazynowanie LNG Instalacje satelitarne W mniejszych instalacjach stosowane są zbiorniki stalowe z izolacją próŝniowa wypełniona perlitem. Stosowane jest zarówno pionowe jak poziome ustawienie zbiorników, które uzaleŝnione jest od posiadanych powierzchni działek inwestycyjnych jak i od konstrukcji zbiorników Zbiornik pionowy Zbiornik poziomy

28 MoŜliwości przewoŝenia LNG Aktualnie budowane jednostki pływające do przewoŝenia LNG charakteryzują się następującymi parametrami : - DługośćLC = 270 m 280 m - Szerokość B = 42,0 m 45,0 m - Zanurzenie T = 11,5 m 12,5 m Dalsza dystrybucja gazu w postaci LNG od morskiego terminala rozładunkowego do satelitarnych terminali regazyfikacyjnych moŝe odbywać się przy pomocy transportu kolejowego lub kołowego. Przykładowe cysterny do przewoŝenia stacja tankowania LNG przedstawiono LNG na rysunkach statku do przewozu LNG Pojemność m3 cysterna samochodowa do LNG 56 m 3-80 m 3

29 Tankowanie pojazdów Metody uŝytkowania LNG Systemowy Satelitarne instalacje regazyfikacji LNG

30 CNG Transport Courtesy Enersea

31 CNG Cargo Containment System Courtesy Enersea

32

33 NATURALNE UTWORY GEOLOGICZNE PODZIEMNE MAGAZYNY GAZU - PMG ZCZERPANE ZŁOśA GAZU I ROPY AQIFERY WARSTWY WODONOŚNE KAWERNY SOLNE (ŁUGOWANE KOMORY SOLNE) WYROBISKA GÓRNICZE

34 Dane historyczne Połowa XIX w. pierwszy metalowy zbiornik gazu USA rejon Chicago poj. kilkadziesiąt tys. m pierwszy PMG Kanada Welland County Onthario pierwszy PMG USA PMG Zoar-Erie rejon Nowego Jorku sczerpane złoŝe poj. całkowita 62 mln m pierwszy PMG w Europie Polska - PMG Roztoki pojemność czynna 35 mln m pierwszy magazyn helu Polska - PMG Tarchały pojemność czynna 0,32 mln m 3

35 SCHEMAT MAGAZYNU PODZIEMNEGO

36 PMG struktury porowate ośrodek grupowy ośrodek centralny ośrodek grupowy gazociągi złoŝowe - czwartorzęd + trzeciorzęd - retyk + kajper kolektor magazynowy - wapień muszlowy - ret - pstry piaskowiec śr +dolny - cechsztyn odwiert poziomy

37 PMG Wierzchowice Odwiert poziomy

38 Ukończenie pierwszego odwiertu poziomego WM-A1H PMG Wierzchowice czerwiec 1997

39 ZŁOśE GAZU ZIEMNEGO WIERZCHOWICE strop Ca1

40 PMG Wierzchowice Odwierty poziome Klaster B

41 Ośrodek grupowy A 5 odw. PMG Wierzchowice - zatłaczanie aczanie O kierunek Odolanów Ośrodek grupowy B 7 odw. Filtry centralne OŚRODEK CENTRALNY Stacja rozdziału gazu układy regulacyjno-pom. Stacja osuszania absorbery reg. glikolu Stacja pomiarowa gazu Stacja redukcji ciśnienia z turboekspanderem Tłocznia gazu

42 Ośrodek grupowy A 5 odw. PMG Wierzchowice - odbiór O Ośrodek grupowy B 7 odw. Filtry centralne OŚRODEK CENTRALNY Stacja rozdziału gazu układy regulacyjno-pom. Stacja osuszania absorbery reg. glikolu Stacja pomiarowa gazu Stacja redukcji ciśnienia z turboekspanderem Tłocznia gazu

43 PMG Wierzchowice wizualizacja wyposaŝenia napowierzchniowego ŚLUZA NAD.- ODB. CHŁODNICE ZESPÓŁ EC INSTALACJA OSUSZANIA ODWIERTY BUD. ADMINISTR. I DYSPOZYTORNIA WJAZD OSŁONA AKUSTYCZNA BUDYNEK AGR.SPRĘśAJĄCYCH BUDYNEK ENERGRTYCZNY BUDYNEK WARSZTATÓW ZBIORNIK P-POś CZĘŚĆ REKREACYJNA

44 Wykonanie kawernowego magazynu gazu 1. Ługowanie Magazynowanie gazu 2. Wytłaczanie solanki

45 ZASADA PRACY KPMG

46 1. SCHEMAT BLOKOWY PMG

47 Napełnianie PMG bez uŝycia u kompresorów

48 Napełnianie PMG z uŝyciem u kompresorów

49 OpróŜnianie PMG bez uŝycia u kompresorów

50 OpróŜnianie PMG z uŝyciem u kompresorów

51 3. CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH OBIEKTÓW WYPOSAśENIA NAPOWIERZCHNIOWEGO PMG STACJA FILTRO-SEPARATOR SEPARATORÓW WLOTOWA STACJA POMIARU ILOŚCI GAZU WYLOTOWA STACJA POMIARU ILOŚCI GAZU STACJA KOMPRESORÓW STACJA ODOLEJACZY GAZU STACJA ROZDZIAŁU U GAZU STACJA OSUSZANIA GAZU STACJA DOZOWANIA METANOLU STACJA GAZU PALIWOWEGO

52 STACJA FILTRO-SEPARATOR SEPARATORÓW Funkcja: Oczyszczenie gazu dolotowego do PMG z ewentualnych zanieczyszczeń stałych i ciekłych Parametry: Przepustowość: 100 tys.m 3 (n)/h Ciśnienie pracy: 3,0-7,8 MPa Liczba filtro-separatorów: (100% rezerwy)

53 WLOTOWA STACJA POMIARU ILOŚCI GAZU Funkcja: Rozliczeniowy pomiar ilości gazu kierowanego z Krajowego Systemu Gazu do PMG magazyn przyjął Parametry: Przepustowość: tys.m 3 (n)/h Ciśnienie pracy: 3,0-7,8 MPa Liczba ciągów pomiarowych: 1 +1 (100% rezerwy)

54 WYLOTOWA STACJA POMIARU ILOŚCI GAZU Funkcja: Rozliczeniowy pomiar ilości gazu kierowanego z PMG do Krajowego Systemu Gazu magazyn zdał Parametry: Przepustowość: tys.m 3 (n)/h Ciśnienie pracy: 5,5-8,4 MPa Liczba ciągów pomiarowych: 2 +1 (50% rezerwy)

55 Funkcja: STACJA KOMPRESORÓW Podnoszenie ciśnienia strumienia gazu kierowanego do komór magazynowych Charakterystyka agregatu spręŝającego: Wydajność: 25 tys.m 3 (n)/h Ciśnienie ssania: 3,0-7,8 MPa Ciśnienie tłoczenia: 3,0-17 MPa Temperatura ssania: 10 o C Temperatura tłoczenia: max 50 o C (za chłodnicą) Rodzaj kompresora: tłokowy Napęd kompresora: gazowy, tłokowy, silnik spalinowy Chłodnica: wentylatorowa Liczba agregatów : 4

56 Funkcja: STACJA ODOLEJACZY GAZU Usuwanie ze strugi spręŝonego gazu cząsteczek oleju porywanych z powierzchni smarowanych kompresora Parametry: Przepustowość: 50 tys.m 3 (n)/h Ciśnienie pracy: 3,0-17 MPa Liczba odolejaczy: 2 +1 (50% rezerwy)

57 Funkcja: STACJA ROZDZIAŁU U GAZU Odbiór gazu z kawern Separacja zanieczyszczeń stałych i ciekłych niesionych przez gaz Redukcja ciśnienia gazu z ciśnienia magazynowania do ciśnienia systemowego Podstawowe wyposaŝenie jednego ciągu: Filtro-separator Podgrzewacz gazu Zespół zaworu redukcyjnego i zaworów szybkozamykających Parametry Przepustowość: 100 tys.m 3 (n)/h Ciśnienie pracy: 3,0-17 MPa Liczba ciągów: (25% rezerwy)

58 STACJA OSUSZANIA GAZU Funkcja: Usuwanie wilgoci z gazu pobieranego z kawern do wartości punktu rosy określonych normą przed skierowaniem na pomiar i dalej do systemu Podstawowe wyposaŝenie: Kolumna absorpcyjna - 2 Regenerator glikolu (50% rezerwy) Zbiornik glikolu (TEG) 10 m 3-2 Układ pomp dozujących Parametry: Przepustowość gazu: 200 tys.m 3 (n)/h Ciśnienie pracy: 3,0-8,4 MPa Wydajność pomp glikolu: 3800 kg/h Przewidywane zuŝycie glikolu: 10g/1000 m 3 (n) gazu

59 Funkcja: STACJA DOZOWANIA METANOLU Wtłaczanie do strugi gazu, pobieranej z kawern, inhibitora (metanolu) w celu zapobiegania tworzenia się hydratów na odcinku: kawerna - stacja osuszania Podstawowe wyposaŝenie: Zbiornik metanolu 15 m 3 Układ pomp dozujących Parametry Ciśnienie pracy: 3,0-17 MPa Wydajność pomp : 3800 kg/h

60 Funkcja: STACJA GAZU PALIWOWEGO Przygotowanie gazu (redukcja ciśnienia i pomiar ilości) dla zasilania w paliwo: - silników kompresorów - kotłów regeneratorów glikolu - kotłów ciepła technologicznego Parametry: Ciśnienie zasilania: 3,0-8,4 MPa Ciśnienia wylotowe: 0,6-3 kpa Łączna przepustowość : 2200 m 3 (n)/h

61 WIZUALIZACJE

62

63

64 Statystyka podziemnych magazynów Na świecie uŝytkowane jest ponad 600 PMG z czego ok. 400 w USA i Kanadzie. NaleŜy wyróŝnić następujące typy PMG: PMG w sczerpanych złoŝach 75 % ogólnej liczby PMG w strukturach zawodnionych 15 % PMG w kawernach solnych 9 % PMG w wyrobiskach po kopalniach ~ 1%

65 Pojemności magazynowe w wybranych krajach UE

66 Typy eksploatowanych w Polsce PMG Kawerny solne Wyczerpane złoŝa gazu

67 Lokalizacja istniejących i realizowanych PMG 0,03 PMG Daszewo 0,25 PMG Kosakowo Gdańsk Olsztyn - zbiorniki istniejące - zbiorniki rozbudowywane - zbiorniki w budowie PMG Bonikowo 0,13 PMG Wierzchowice 1,2-3,5 - zbiorniki koncepcje wstępne 0,8-1,1 Poznań Wrocław PMG Nowa Ruda 0,1 3,5 - docelowa pojemność czynna [mld m 3 ] PMG Mogilno PMG Mikstat 0,18 Gustorzyn Piotrków Trybunalski Katowice PMG Swarzów Kraków Warszawa PMG Brzeźnica PMG Husów 0,09 0,07 0,5 0,3-1,2 PMG Strachocina Jarosław

68 PMG Operatora Systemu Magazynowego PGNIG S.A. gaz E NAZWA Pojemność robocza mln. nm 3 Max. moc odbioru gazu Max. moc zatłaczania gazu mln nm 3 /dobę mln nm 3 /dobę RAZEM ,63 19,88 PMG Brzeźnica 65 0,93 1,10 PMG Husów 350 5,76 2,80 KPMG Mogilno ,64 9,60 PMG Strachocina 150 1,50 1,78 PMG Swarzów 90 1,00 1,00 PMG Wierzchowice 575 4,80 3,60 Maksymalna moc odbioru gazu = 34,63 mln nm 3 /dobę = 1443 tys. nm 3 /h Maksymalna moc zatłaczania gazu = 19,88 mln nm 3 /dobę = 828 tys. nm 3 /h

69 PMG Operatora Systemu Magazynowego PGNIG S.A. gaz zaazotowany NAZWA Pojemność robocza mln. nm 3 Max. moc odbioru gazu Max. moc zatłaczania gazu mln nm 3 /dobę mln nm 3 /dobę PMG Daszewo 30 0,38 0,24 PMG Bonikowo 200 2,40 1,68 PMG Daszewo - utworzony został w częściowo wyeksploatowanym złoŝu ropy naftowej Daszewo. Magazyn jest wykorzystywany do optymalizacji wydobycia oraz do zasilania gazem podgrupy Ls rejonu Koszalina w szczytowych okresach zapotrzebowania na gaz. PMG Bonikowo - utworzony został w częściowo wyeksploatowanym złoŝu gazu ziemnego. Rolą PMG Bonikowo jest optymalizacja wydobycia gazu zaazotowanego grupy Lw w rejonie zachodniej Polski.

70 Lokalizacja struktur podziemnych dla budowy ewentualnych pojemności strategicznych oraz potencjalnych Euromagazynów

71 UWARUNKOWANIA ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH PMG >Systemowe >Geologiczno-złoŜowe >Formalno-prawne >Środowiskowe >Inwestorsko - operatorskie >Ekonomiczne

72 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE DOBREJ LOKALIZACJI PMG 1. Mała odległość od istniejącego systemu przesyłowego gazu 2. Dla magazynów strategicznych centralne usytuowanie względem systemu 3. Dla magazynów lokalnych na obrzeŝach systemu w sąsiedztwie duŝych aglomeracji lub odbiorców 4. Dla liniowych systemów przesyłowych po przeciwległej stronie źródła zasilania

73 UWARUNKOWANIA GEOLOGICZNO-ZŁOśOWE > Występowanie przydatnych struktur geologicznych do magazynowania gazu w rejonie występowania potrzeb magazynowych > Typ występujących struktur geologicznych przydatnych do adaptacji na PMG > Parametry charakteryzujące strukturę (powierzchnia, głębokość, miąŝszość warstwy, ciśnienie złoŝowe, porowatość, przepuszczalność, inne) > Szczelność geologiczna i techniczna struktury

74 UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE -Rezerwat Faunistyczny Stawy Milickie RAMSAR -Natura 2000 Dolina Baryczy i Ostoja nad Baryczą -Rezerwat Wzórze Jonanny -Park Krajobrazowy Dolina Baryczy Powrót

75 MAGAZYNY PRACUJĄCE CE W PODSTAWIE DuŜa pojemność czynna zapewniająca moŝliwość długotrwałej pracy Sczerpane złoŝa jako najbardziej przydatne struktury dla tego typu magazynów o najniŝszych nakładach inwestycyjnych na budowę PMG

76 MAGAZYNY PRACUJĄCE CE W PODSTAWIE Magazyny gazu w strukturach zawodnionych budowane są w przypadku braku moŝliwości wykorzystania sczerpanych złóŝ i pokładów lub wysadów soli oraz konieczności przygotowania znacznych zapasów gazu. Magazyny w sczerpanych złoŝach i strukturach zawodnionych przeznaczone są do pracy w cyklach sezonowych i ewentualnie tygodniowych.

77 MAGAZYNY PRACUJĄCE CE W SZCZYCIE Magazyny szczytowe słuŝą do pokrywania największych - szczytowych zapotrzebowań na gaz (odbiór gazu w ciągu kilku do ok. 30 dni) Magazyny kawernowe pokrycie szczytów krótkotrwałych kilka cykli pracy w trakcie jednego sezonu Instalacje i zbiorniki LNG alternatywa dla kawernowych PMG

78 OKREŚLENIE PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW PRACY PMG >Dobór ciśnienia roboczego >Określenie mocy zatłaczania / odbioru >Pojemność czynna

79 DOBÓR CIŚNIENIA ROBOCZEGO > Ciśnienie robocze funkcją głębokości PMG Zczerpane złoŝa gazowe do 1,61 bar/10m Struktury wodonośne do 1,51 bar/10m kawernowy PMG do 1,95 bar/10m > PrzewyŜszenie ciśnienia pierwotnego Zczerpane złoŝa gazowe 1,1 do 1,2-krotne Struktury wodonośne 1,3 do 1,5-krotne (nawet 1,7 np. PMG Połtorackoe)

80 OKREŚLENIE MOCY PMG >Dostosowanie do potrzeb systemowych >Moc jako funkcja Typu magazynu Typu, ilości i lokalizacji otworów eksploatacyjnych Ciśnienia złoŝowego Rozwiązań wyposaŝenia napowierzchniowego

81 POJEMNOŚĆ CZYNNA PMG > Dostosowanie do potrzeb systemowych > Zapewnienie wymaganych zapasów > Optymalny stosunek do pojemności buforowej 1:1 (wyjątek kawernowe PMG)

82 Kopalnia gazu ziemnego zlikwidowana PMG przesłanki etapowania - od kopalni do magazynu zczerpanie złoŝa gazu w opłacalnym zakresie Etap 0 R O Z B U D O W A wykorzystanie istniejącej infrastruktury i połączeń likwidowanej kopalni gazu z systemem gazowniczym, z minimalną rozbudową części technologicznej zminimalizowanie ryzyka inwestycyjnego, poprzez określenie zakresu i skali procesu mieszania się gazu zatłaczanego z rodzimym, a w wyniku uściślenie parametrów projektowanego PMG Etap 2 Etap 1 uzyskanie docelowych, optymalnych parametrów zbiornika w zakresie moŝliwości geologicznych - z uwzględnieniem parametrów złoŝa parametry zbiornika ustalono na poziomie - z jednej strony - zapewniającym dostosowanie rozbudowy magazynu do prognozowanych potrzeb krajowego systemu gazowniczego - z drugiej - eliminującym potrzebę znacznej rozbudowy systemu gazown.

83 Optymalizacja rozwiązań technicznych PMG w aspekcie efektywnej pracy dobór wyposaŝenia naziemnego wybór źródeł zasilania wybór technologii wiercenia

84 PMG WIERZCHOWICE dobór wyposaŝenia napowierzchniowego spręŝanie gazu spręŝarki tłokowe spręŝarki odśrodkowe sposób napędu kompresorów turbiną gazową, silnikiem tłokowym silnikiem elektrycznym Magazynowanie gazu sposób pozyskania energii elektrycznej zakup energii z sieci własna produkcja

85 PMG WIERZCHOWICE dobór wyposaŝenia napowierzchniowego optymalizacji sposobu redukcji gazu za pomocą zaworów redukcyjnych z wykorzystaniem energii ekspansji gazu do produkcji energii elektrycznej zapobieganie powstawaniu hydratów zapobieganie wychłodzeniu gazu dozowanie metanolu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska odzysku ciepła ze spalin

86 odwierty horyzontalne Magazynowanie gazu Optymalizacja rozwiązań technicznych PMG zgrupowanie odwiertów wysoka wydajność kompresory z łoŝyskami magnetycznymi wyeliminowanie gospodarki olejowej wysoka sprawność

87

88 4.2 Standard w zakresie infrastruktury Standard (N-1) Właściwe organy (w ciągu 3-ch lat od wejścia w Ŝycie) zapewnią aby w przypadku zakłóceń w funkcjonowaniu największej infrastruktury pozostała infrastruktura (standard N-1) posiada zdolność dostarczania ilości gazu niezbędnej do zaspokojenia całkowitego zapotrzebowania na gaz na obszarze analizowanym przez okres 60-ciu dni nadzwyczajnie wysokiego zapotrzebowania na gaz podczas najzimniejszych okresów, występujących statystycznie raz na 20-cia lat Ip m maksymalna sumaryczna zdolność techniczna gazociągów importowych (mln m 3 /dobę) P m maksymalna zdolność produkcyjna (mln m 3 /dobę) N % S m sum. zdolność odbioru ze wszystkich instalacji magazyn. w sytuacji kryzysowej (mln m 3 /dobę) LNG m maksymalna sumaryczna zdolność instalacji LNG (mln m 3 /dobę) D max oznacza zdolność pokrycia dziennego zapotrzebowania na gaz na obszarze analizowanym w najzimniejszym dniu o nadzwyczajnie wysokim zapotrzeb. występujące statyst. raz na 20 lat I m zdolność największej infrastruktury gazowniczej, mającej największy udział w zaopatrzeniu w gaz (mln m 3 /dobę)

89

90

System Podziemnych Magazynów Gazu w Polsce

System Podziemnych Magazynów Gazu w Polsce System Podziemnych Magazynów Gazu w Polsce Grzegorz Łapa Adam Matkowski BSiPG GAZOPROJEKT S.A. Grupa PGNiG Piotr Musiał CONTROL PROCESS S.A. 1. Prognoza bilansu gazu i rozbudowy systemu gazowego Wymagany

Bardziej szczegółowo

Podziemne magazyny gazu istotnym elementem gwarantującym bezpieczeństwo energetyczne Polski. Marzec 2011

Podziemne magazyny gazu istotnym elementem gwarantującym bezpieczeństwo energetyczne Polski. Marzec 2011 Podziemne magazyny gazu istotnym elementem gwarantującym bezpieczeństwo energetyczne Polski Marzec 2011 Plan prezentacji I. PMG w krajowym systemie gazowniczym II. Współfinansowanie Projektów PMG z funduszy

Bardziej szczegółowo

Magazyny gazu. Żródło: PGNiG. Magazyn gazu Wierzchowice /

Magazyny gazu. Żródło: PGNiG. Magazyn gazu Wierzchowice / Magazyny gazu Żródło: PGNiG Magazyn gazu Wierzchowice / Inwestycje energetyczne do 2030 r. - Magazyny gazu Nazwa inwestycji Magazyny gazu Inwestor GK PGNiG Wartość inwestycji łącznie ok. 4,4 mld PLN Planowane

Bardziej szczegółowo

Autor: Ireneusz Filarowski. Studium przypadku PMG Kosakowo/PMG Brzeźnica

Autor: Ireneusz Filarowski. Studium przypadku PMG Kosakowo/PMG Brzeźnica Autor: Ireneusz Filarowski Studium przypadku PMG Kosakowo/PMG Brzeźnica Bezpieczeństwo energetyczne PMG w Polsce PMG Kosakowo pojemność 250 mln m 3 PMG Brzeźnica pojemność 100 mln m 3 PMG Wierzchowice

Bardziej szczegółowo

Technologia. Praca magazynu gazu charakteryzuje się naprzemiennie występującymi cyklami zatłaczania i odbioru gazu.

Technologia. Praca magazynu gazu charakteryzuje się naprzemiennie występującymi cyklami zatłaczania i odbioru gazu. Technologia Praca magazynu gazu charakteryzuje się naprzemiennie występującymi cyklami zatłaczania i odbioru gazu. Magazyn napełniany jest gazem (Lw) z podsystemu gazu zaazotowanego z Mieszalni Grodzisk

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury gazowniczej wyzwaniem XXI wieku. mgr inż. Andrzej Kiełbik

Rozwój infrastruktury gazowniczej wyzwaniem XXI wieku. mgr inż. Andrzej Kiełbik Rozwój infrastruktury gazowniczej wyzwaniem XXI wieku mgr inż. Andrzej Kiełbik 1. Warunki dla tworzenia zliberalizowanego rynku gazowego w Polsce: 2. Aktualny stan systemu gazowniczego w Polsce, 3. Plany

Bardziej szczegółowo

Wpływ rozbudowy krajowej infrastruktury gazowej na bezpieczeństwo energetyczne Polski Marcin Łoś Rafał Biały Piotr Janusz Adam Szurlej

Wpływ rozbudowy krajowej infrastruktury gazowej na bezpieczeństwo energetyczne Polski Marcin Łoś Rafał Biały Piotr Janusz Adam Szurlej Wpływ rozbudowy krajowej infrastruktury gazowej na bezpieczeństwo energetyczne Polski Marcin Łoś Rafał Biały Piotr Janusz Adam Szurlej Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym

Bardziej szczegółowo

1. Liberalizacja europejskiej polityki energetycznej (wg. Prof. Alana Rileya) a) Trzeci pakiet energetyczny b) Postępowanie antymonopolowe Dyrekcja

1. Liberalizacja europejskiej polityki energetycznej (wg. Prof. Alana Rileya) a) Trzeci pakiet energetyczny b) Postępowanie antymonopolowe Dyrekcja MIĘDZYZDROJE, maj 2012 1. Liberalizacja europejskiej polityki energetycznej (wg. Prof. Alana Rileya) a) Trzeci pakiet energetyczny b) Postępowanie antymonopolowe Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji c) Połączenia

Bardziej szczegółowo

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca: r.

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca: r. MINISTERSTWO ENERGII Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GAZ-3 Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE www.are.waw.pl Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

PMG Wierzchowice - schemat blokowy nowego obiektu

PMG Wierzchowice - schemat blokowy nowego obiektu PMG Wierzchowice - nowy Ośrodek Centralny z Ośrodkiem Grupowym B PMG Wierzchowice - schemat blokowy nowego obiektu Główny ciąg technologiczny odbiór gazu zatłaczanie gazu instalacje pomocnicze Obszar działania

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNOWANIE GAZU JAKICH ZMIAN MOGĄ SPODZIEWAĆ SIĘ UCZESTNICY RYNKU

MAGAZYNOWANIE GAZU JAKICH ZMIAN MOGĄ SPODZIEWAĆ SIĘ UCZESTNICY RYNKU Grzegorz Łapa MAGAZYNOWANIE GAZU JAKICH ZMIAN MOGĄ SPODZIEWAĆ SIĘ UCZESTNICY RYNKU Autorzy: Grzegorz Łapa, Andrzej Kiełbik WARSZAWA, październik 2011r. PLAN PREZENTACJI 1. Zmiany w przepisach dotyczących

Bardziej szczegółowo

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca: r.

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca: r. MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GAZ-3 Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych Agencja Rynku Energii S.A. Portal

Bardziej szczegółowo

Schemat uzbrojenia odwiertu do zatłaczania gazów kwaśnych na złożu Borzęcin

Schemat uzbrojenia odwiertu do zatłaczania gazów kwaśnych na złożu Borzęcin Schemat uzbrojenia odwiertu do zatłaczania gazów kwaśnych na złożu Borzęcin Złoże Borzęcin jest przykładem na to, że szczerpane złoża węglowodorów mogą w przyszłości posłużyć jako składowiska odpadów gazowych

Bardziej szczegółowo

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca: r.

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca: r. MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GAZ-3 Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych Agencja Rynku Energii S.A. Portal

Bardziej szczegółowo

System gazoenergetyczny obejmuje powiązane ze sobą funkcjonalnie następujące elementy: - źródła gazu (ujęcia gazu ziemnego, koksownie, gazownie);

System gazoenergetyczny obejmuje powiązane ze sobą funkcjonalnie następujące elementy: - źródła gazu (ujęcia gazu ziemnego, koksownie, gazownie); Podsystem gazoenergetyczny System gazoenergetyczny obejmuje powiązane ze sobą funkcjonalnie następujące elementy: - źródła gazu (ujęcia gazu ziemnego, koksownie, gazownie); - urządzenia służące do przesyłania

Bardziej szczegółowo

Rola gazu ziemnego w polityce energetycznej państwa

Rola gazu ziemnego w polityce energetycznej państwa MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Ropy i Gazu Rola gazu ziemnego w polityce energetycznej państwa Maciej Kaliski Warszawa, 27 stycznia 2010 r. Wprowadzenie Polski sektor energetyczny stoi obecnie przed

Bardziej szczegółowo

Terminal LNG a rozbudowa krajowego systemu przesyłu gazu ziemnego

Terminal LNG a rozbudowa krajowego systemu przesyłu gazu ziemnego Terminal LNG a rozbudowa krajowego systemu przesyłu gazu ziemnego prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz Zakład Inżynierii Gazownictwa Politechnika Warszawska Warszawa, kwiecień 2006 roku 1 Plan prezentacji:

Bardziej szczegółowo

Podziemne magazyny gazu jako element krajowego systemu gazowego

Podziemne magazyny gazu jako element krajowego systemu gazowego NAFTA-GAZ maj 2010 ROK LXVI Maciej Kaliski Departament Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki oraz Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH Piotr Janusz Departament Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki Adam

Bardziej szczegółowo

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca: r 1) za rok )

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca: r 1) za rok ) MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON 1) Niepotrzebne skreślić. GAZ-3 Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Mo liwoœci rozwoju podziemnych magazynów gazu w Polsce

Mo liwoœci rozwoju podziemnych magazynów gazu w Polsce POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 11 Zeszyt 2 2008 PL ISSN 1429-6675 Bogdan FILAR*, Tadeusz KWILOSZ** Mo liwoœci rozwoju podziemnych magazynów gazu w Polsce STRESZCZENIE. Artyku³ przedstawia przyczyny wzrostu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W2 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska W2. Zasoby i zużycie gazu ziemnego w świecie i Polsce

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa GAZ-3

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa GAZ-3 MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON GAZ-3 Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Import. Magazynowanie

Import. Magazynowanie 53 W ramach segmentu Obrót i Magazynowanie Grupa Kapitałowa PGNiG podejmuje działania obejmujące sprzedaż gazu importowanego oraz wydobywanego ze złóż krajowych, a także magazynowanie gazu w podziemnych

Bardziej szczegółowo

Złoża gazu ziemnego i ropy naftowej na pograniczu Polski i Niemiec i ich znaczenie dla systemu energetycznego. Sławomir Kudela

Złoża gazu ziemnego i ropy naftowej na pograniczu Polski i Niemiec i ich znaczenie dla systemu energetycznego. Sławomir Kudela Złoża gazu ziemnego i ropy naftowej na pograniczu Polski i Niemiec i ich znaczenie dla systemu energetycznego Sławomir Kudela Czym się zajmujemy? Wydobywamy ropę naftową i gaz ziemny» Gaz zaazotowany Zagospodarowujemy

Bardziej szczegółowo

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca:... 2013 r.

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca:... 2013 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GAZ-3 Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych Agencja Rynku Energii S.A. Portal

Bardziej szczegółowo

Europa Północ, Wschód biznes bez granic INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA. Grzegorz Łapa

Europa Północ, Wschód biznes bez granic INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA. Grzegorz Łapa Europa Północ, Wschód biznes bez granic INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA Grzegorz Łapa Świnoujście Heringsdorf, 27-29 kwietnia 2011 Kogeneracja: CHP Gospodarka rozdzielona: elektrownia + ciepłownia KOGENERACJA

Bardziej szczegółowo

METODYKA OCENY EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PODZIEMNEGO MAGAZYNU GAZU

METODYKA OCENY EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PODZIEMNEGO MAGAZYNU GAZU AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ WIERTNICTWA, NAFTY I GAZU Rozprawa doktorska METODYKA OCENY EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PODZIEMNEGO MAGAZYNU GAZU Autor: Mgr inż. Piotr

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Charakterystyka rynku gazu w Polsce

Rynek energii. Charakterystyka rynku gazu w Polsce 5 Rynek energii Charakterystyka rynku gazu w Polsce Źródła gazu ziemnego w Polsce Dostawy gazu na rynek krajowy, 2010 r. 7% 30% 63% Import z Federacji Rosyjskiej Wydobycie krajowe Import z innych krajów

Bardziej szczegółowo

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca:... 2005 r.

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca:... 2005 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY, pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON 1) Niepotrzebne skreślić GAZ-3 Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947), Gospodarz: Minister Środowiska

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947), Gospodarz: Minister Środowiska Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947), Gospodarz: Minister Środowiska Art. 101 Organami administracji geologicznej są: 1) minister właściwy do

Bardziej szczegółowo

Gaz ziemny eksploatowany ze złóż Kościan S, Brońsko i Łęki jest gazem zaazotowanym ze znaczną zawartością CO 2

Gaz ziemny eksploatowany ze złóż Kościan S, Brońsko i Łęki jest gazem zaazotowanym ze znaczną zawartością CO 2 Schemat blokowy Kopalni Gazu Ziemnego Kościan-Brońsko System monitoringu i dozowania inhibitora korozji Gaz ziemny eksploatowany ze złóż Kościan S, Brońsko i Łęki jest gazem zaazotowanym ze znaczną zawartością

Bardziej szczegółowo

Działalność magazynowania gazu w ramach pgnig sa, jako operatora systemu magazynowania dla gazu wysokometanowego

Działalność magazynowania gazu w ramach pgnig sa, jako operatora systemu magazynowania dla gazu wysokometanowego NAFTA-GAZ maj 2010 ROK LXVI Wiesław Rokosz PGNiG S.A. w Warszawie, Oddział Operator Systemu Magazynowania w Warszawie Działalność magazynowania gazu w ramach pgnig sa, jako operatora systemu magazynowania

Bardziej szczegółowo

Oprócz podstawowej działalności produkcyjnej, jesteśmy operatorem największego

Oprócz podstawowej działalności produkcyjnej, jesteśmy operatorem największego Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest największą polską spółką działającą na krajowym rynku poszukiwania i wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej. Oddział PGNiG SA w Zielonej Górze funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wytworzenia zapasu obowiązkowego na koszt świadczenia usług magazynowych

Analiza wpływu wytworzenia zapasu obowiązkowego na koszt świadczenia usług magazynowych NAFTA-GAZ październik 2010 ROK LXVI Bogdan Filar Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno Analiza wpływu wytworzenia zapasu obowiązkowego na koszt świadczenia usług magazynowych Wprowadzenie Zapewnienie ciągłości

Bardziej szczegółowo

MOśLIWOŚCI I WARUNKI TRANSPORTU CO 2 W POLSCE

MOśLIWOŚCI I WARUNKI TRANSPORTU CO 2 W POLSCE MOśLIWOŚCI I WARUNKI TRANSPORTU CO 2 W POLSCE Bełchatów, kwiecień 2010 Układ przygotowania i transportu CO 2 do miejsc składowania Stacja przygotowania CO 2 do transportu Układ oczyszczania CO 2 (osuszanie,

Bardziej szczegółowo

Znaczenie polskiej infrastruktury gazowej na wspólnym rynku energii UE

Znaczenie polskiej infrastruktury gazowej na wspólnym rynku energii UE Znaczenie polskiej infrastruktury gazowej na wspólnym rynku energii UE Autor: dr Mariusz Ruszel, adiunkt w Katedrze Ekonomii, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ("Nowa

Bardziej szczegółowo

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze Czym się zajmujemy? Wydobywamy ropę naftową i gaz ziemny» Gaz zaazotowany Zagospodarowujemy odkryte złoża, budujemy nowe kopalnie Jesteśmy operatorem podziemnych magazynów

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Podziemnego Magazynu Gazu Strachocina

Rozbudowa Podziemnego Magazynu Gazu Strachocina NAFTA-GAZ grudzień 2010 ROK LXVI Bolesław Stasiowski PGNiG S.A. Oddział w Sanoku Teresa Wagner-Staszewska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Rozbudowa Podziemnego Magazynu Gazu Strachocina Wstęp Rozbudowa Podziemnego

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania strategii rozwoju podziemnych magazynów gazu ziemnego w Polsce

Uwarunkowania strategii rozwoju podziemnych magazynów gazu ziemnego w Polsce NAFTA-GAZ październik 2010 ROK LXVI Jarosław Polit, Marcin Mazurowski PGNiG S.A., Departament Eksploatacji i Robót Górniczych, Warszawa Grzegorz Gałek PGNiG S.A., Departament Inwestycji, Warszawa Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, Plac Trzech Krzyży 5, Warszawa

MINISTERSTWO GOSPODARKI, Plac Trzech Krzyży 5, Warszawa MINISTERSTWO GOSPODARKI, Plac Trzech Krzyży 5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON GAZ - 3 Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych za okres

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości realizacji CCS w Grupie LOTOS z wykorzystaniem złóŝ ropy naftowej na Bałtyku

MoŜliwości realizacji CCS w Grupie LOTOS z wykorzystaniem złóŝ ropy naftowej na Bałtyku MoŜliwości realizacji CCS w Grupie LOTOS z wykorzystaniem złóŝ ropy naftowej na Bałtyku Wojciech Blew, Dyrektor ds. Rozwoju Technologii, Grupa LOTOS Jerzy DomŜalski, Główny Koordynator Kontraktów Geolog,

Bardziej szczegółowo

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca:... 2015 r.

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca:... 2015 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GAZ-3 Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych Agencja Rynku Energii S.A. Portal

Bardziej szczegółowo

6. SYSTEM GAZOWNICZY.

6. SYSTEM GAZOWNICZY. 6. SYSTEM GAZOWNICZY. 6.1. SIEĆ GAZOWA. Na terenie gminy występuje sieć gazowa: gazociągi wysokiego ciśnienia eksploatowane przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Odział w Zielonej Górze, sieć

Bardziej szczegółowo

Czym się zajmujemy? Wydobywamy ropę naftową i gaz ziemny. Zagospodarowujemy odkryte złoża, budujemy nowe kopalnie

Czym się zajmujemy? Wydobywamy ropę naftową i gaz ziemny. Zagospodarowujemy odkryte złoża, budujemy nowe kopalnie Działalność PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego regionu na przykładzie Kopalń Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno i Lubiatów Dorota Mundry Czym

Bardziej szczegółowo

KGZ Żuchlów. KGZ Żuchlów Stara Góra, Góra tel

KGZ Żuchlów. KGZ Żuchlów Stara Góra, Góra tel KGZ Żuchlów Kopalnia Gazu Ziemnego Żuchlów rozpoczęła działalność w 1979 r. eksploatując złoże Żuchlów. Rok później ruszyła eksploatacja ze złoża Góra, a w 2002 r. ze złoża Lipowiec E, zakończona w 2010

Bardziej szczegółowo

MOśLIWOŚCI REALIZACJI CCS W GRUPIE LOTOS Z WYKORZYSTANIEM ZŁÓś ROPY NAFTOWEJ NA BAŁTYKU C.D.

MOśLIWOŚCI REALIZACJI CCS W GRUPIE LOTOS Z WYKORZYSTANIEM ZŁÓś ROPY NAFTOWEJ NA BAŁTYKU C.D. MOśLIWOŚCI REALIZACJI CCS W GRUPIE LOTOS Z WYKORZYSTANIEM ZŁÓś ROPY NAFTOWEJ NA BAŁTYKU C.D. Jerzy DomŜalski Gdańsk, 7 stycznia 2009 GEOLOGICZNA SEKWESTRACJA CO2 GEOLOGICZNA SEKWESTRACJA CO2 (geosekwestracja)

Bardziej szczegółowo

Ewelina Kochanek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I-II - 2007 /3-4

Ewelina Kochanek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I-II - 2007 /3-4 Podziemne magazynowanie paliw w strukturach geologicznych jako element bezpieczeństwa energetycznego Polski Ewelina Kochanek ISTOTNYM ELEMENTEM PRZYSZŁEGO KSZTAŁTOWANIA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO JEST

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA NATURALNE W OTWOROWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH

ZAGROŻENIA NATURALNE W OTWOROWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH ZAGROŻENIA NATURALNE W OTWOROWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH. ZAGROŻENIE ERUPCYJNE Zagrożenie erupcyjne - możliwość wystąpienia zagrożenia wywołanego erupcją wiertniczą rozumianą jako przypływ płynu złożowego

Bardziej szczegółowo

Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy

Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy Sulechów, 16 listopada 2012 1 Terminal LNG w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

Wpływ podziemnego magazynowania gazu na efektywność eksploatacji złóż w PGNiG SA, Odział w Sanoku

Wpływ podziemnego magazynowania gazu na efektywność eksploatacji złóż w PGNiG SA, Odział w Sanoku NAFTA-GAZ maj 2010 ROK LXVI Jerzy Stopa Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Adam Hoszowski PGNiG SA w Warszawie, Oddział w Sanoku Wpływ podziemnego magazynowania gazu na efektywność eksploatacji złóż w

Bardziej szczegółowo

Parametry PMG Strachocina osiągnięte w pierwszym cyklu eksploatacji magazynu, po rozbudowie pojemności czynnej zakończonej w 2011 r.

Parametry PMG Strachocina osiągnięte w pierwszym cyklu eksploatacji magazynu, po rozbudowie pojemności czynnej zakończonej w 2011 r. NAFTA-GAZ grudzień 212 ROK LXVIII Bogdan Filar, Mariusz Miziołek Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno Adam Hoszowski PGNiG S.A., Oddział Sanok Parametry PMG Strachocina osiągnięte w pierwszym cyklu eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Wkład BSiPG GAZOPROJEKT SA we wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju

Wkład BSiPG GAZOPROJEKT SA we wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju Wkład BSiPG GAZOPROJEKT SA we wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju z odbudową obiektów gazowniczych, zniszczonych w czasie II wojny światowej. W 1950 roku system gazowniczy składał się z 154 gazowni

Bardziej szczegółowo

Systemowe magazyny gazu w Polsce

Systemowe magazyny gazu w Polsce tom XLII(2012), nr 2, 1 12 Adam Matkowski 1 Piotr Musiał 2 1 Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa Gazoprojekt S.A. Wrocław 1 Control Process S.A. Kraków Systemowe magazyny gazu w Polsce Niniejszy artykuł

Bardziej szczegółowo

PGNiG w liczbach 2012

PGNiG w liczbach 2012 PGNiG w liczbach 2012 PGNiG w liczbach 2012 Spis treści Kluczowe wartości 6 Główne wskaźniki oraz zatrudnienie 8 Kluczowe dane rynkowe 9 Fluktuacje ceny akcji oraz struktura akcjonariatu 10 Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo procesowe i niezawodność systemów sterowania i automatyki w przemysłowych instalacjach gazu

Bezpieczeństwo procesowe i niezawodność systemów sterowania i automatyki w przemysłowych instalacjach gazu Bezpieczeństwo procesowe i niezawodność systemów sterowania i automatyki w przemysłowych instalacjach gazu Wymagania zamawiającego zastosowania w praktyce Paweł Szufleński Wrocław, 25-26.04.2013 Co zrobić?,

Bardziej szczegółowo

II Międzynarodowa Konferencja POWER RING Bezpieczeństwo Europejskiego Rynku Energetycznego. Terminal LNG

II Międzynarodowa Konferencja POWER RING Bezpieczeństwo Europejskiego Rynku Energetycznego. Terminal LNG II Międzynarodowa Konferencja POWER RING Bezpieczeństwo Europejskiego Rynku Energetycznego Terminal LNG Tadeusz Zwierzyński - Wiceprezes Zarządu PGNiG Warszawa, 1 grudnia 2006 roku Agenda 1. Co to jest

Bardziej szczegółowo

CP Energia. Prezentacja Grupy CP Energia niezależnego dystrybutora gazu ziemnego. Warszawa, grudzień 2009

CP Energia. Prezentacja Grupy CP Energia niezależnego dystrybutora gazu ziemnego. Warszawa, grudzień 2009 Prezentacja Grupy niezależnego dystrybutora gazu ziemnego Warszawa, grudzień 2009 Agenda Profil i strategia Grupy Realizacja celów emisji akcji serii G i I Rynek gazu ziemnego w Polsce 2 Profil i strategia

Bardziej szczegółowo

Geomechanika element projektowania podziemnych magazynów i składowisk odpadów

Geomechanika element projektowania podziemnych magazynów i składowisk odpadów Geomechanika element projektowania podziemnych magazynów i składowisk odpadów 1. Kilka słów o podziemnym magazynowaniu Podziemne magazynowanie Bezzbiornikowe magazynowanie niektórych gazów, ropy naftowej

Bardziej szczegółowo

GAZYFIKACJA GMIN. Uwarunkowania formalno prawne projektowe i ekonomiczne

GAZYFIKACJA GMIN. Uwarunkowania formalno prawne projektowe i ekonomiczne GAZYFIKACJA GMIN Uwarunkowania formalno prawne projektowe i ekonomiczne WARSZAWA 28 MARZEC 2012 1) KILKA DANYCH O GAZYFIKACJI GMIN W SKALI KRAJU a) Ludność : 38,5 mln całkowita; 20,3 mln zgazyfikowana

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE KRAJU CZY PORADZIMY SOBIE SAMI?

KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE KRAJU CZY PORADZIMY SOBIE SAMI? KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE KRAJU CZY PORADZIMY SOBIE SAMI? MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO PODZIEMNEGO MAGAZYNOWANIA WĘGLOWODORÓW / PALIW W STRUKTURACH GEOLOGICZNYCH NA OBSZARZE POLSKI dr GRZEGORZ

Bardziej szczegółowo

PGNiG w liczbach 2014

PGNiG w liczbach 2014 PGNiG w liczbach 2014 . Spis treści Kluczowe wartości... 6 Główne wskaźniki oraz zatrudnienie... 8 Kluczowe dane rynkowe... 9 Fluktuacje ceny akcji oraz struktura akcjonariatu... 10 Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

Perspektywa strategiczna rozwoju GAZ-SYSTEM S.A

Perspektywa strategiczna rozwoju GAZ-SYSTEM S.A Perspektywa strategiczna rozwoju GAZ-SYSTEM S.A. 2016-2027 Ireneusz Krupa Pion Rozwoju Warszawa, 16.03.2016r. Realizacja planów inwestycyjnych przyjętych w 2009 roku 1 Zakończone inwestycje w systemie

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: WIN-1-603-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: WIN-1-603-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Magazynowanie ropy naftowej Rok akademicki: 2013/2014 Kod: WIN-1-603-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Wiertnictwa, Nafty i Gazu Kierunek: Inżynieria Naftowa i Gazownicza Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice rozbudowa do pojemności 1,2 mld m n

Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice rozbudowa do pojemności 1,2 mld m n NAFTA-GAZ styczeń 2012 ROK LXVIII Grzegorz Gałek, Mariusz Belczyk Departament Inwestycji PGNiG S.A., Warszawa Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice rozbudowa do pojemności 1,2 mld m n Wstęp Problem bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PODZIEMNE MAGAZYNY GAZU JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO POLSKI

PODZIEMNE MAGAZYNY GAZU JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO POLSKI Teka Kom. Politol. Stos. Międzynar. OL PAN, 2010, 5, 108-118 PODZIEMNE MAGAZYNY GAZU JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO POLSKI Zakład Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Terminal LNG. Minister Włodzimierz Karpiński z wizytą na terminalu LNG 15.07.2014 r.

Terminal LNG. Minister Włodzimierz Karpiński z wizytą na terminalu LNG 15.07.2014 r. Terminal LNG Minister Włodzimierz Karpiński z wizytą na terminalu LNG 15.07.2014 r. Minister Włodzimierz Karpiński z wizytą na terminalu LNG 15.07.2014 r. Minister Włodzimierz Karpiński z wizytą na terminalu

Bardziej szczegółowo

Budujemy w najbardziej strategicznych sektorach gospodarki. Jarosław Kowszewicz Kraków, I 2015

Budujemy w najbardziej strategicznych sektorach gospodarki. Jarosław Kowszewicz Kraków, I 2015 Budujemy w najbardziej strategicznych sektorach gospodarki Jarosław Kowszewicz Kraków, I 2015 Nasza szara codzienność Wykorzystanie zielonego bezemisyjnego źródła energii w roli elementu szkieletu proekologicznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia wniosku o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu z grupy C, zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych.

Instrukcja wypełnienia wniosku o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu z grupy C, zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych. Instrukcja wypełnienia wniosku o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu z grupy C, zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych. Proszę podać pełne oznaczenie Wnioskodawcy nazwa firmy,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia wniosku o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu z grupy C, zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych.

Instrukcja wypełnienia wniosku o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu z grupy C, zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych. Instrukcja wypełnienia wniosku o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu z grupy C, zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych. Proszę podać pełne oznaczenie Wnioskodawcy nazwa firmy,

Bardziej szczegółowo

Nowy Targ, styczeń Czesław Ślimak Barbara Okularczyk

Nowy Targ, styczeń Czesław Ślimak Barbara Okularczyk Nowy Targ, styczeń 2015 Czesław Ślimak Barbara Okularczyk Projekt geotermalny na Podhalu był pierwszym tego typu w Polsce. Początkowo realizowany jako projekt naukowy, szybko przekształcił się w zadanie

Bardziej szczegółowo

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015 KRAKÓW 10.03.2015 Zrównoważona energetyka i gospodarka odpadami ZAGOSPODAROWANIE ODPADOWYCH GAZÓW POSTPROCESOWYCH Z PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO DO CELÓW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Marek Brzeżański

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dostaw gazu

Bezpieczeństwo dostaw gazu HES II Bezpieczeństwo dostaw gazu Marek Foltynowicz Listopad 2006 1 Bezpieczeństwo energetyczne Bezpieczeństwo energetyczne stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE KRIOGENICZNE W SYSTEMACH UZDATNIANIA GAZÓW RACJONALNE UŻYTKOWANIE PALIW I ENERGII. Wojciech Grządzielski, Tomasz M.

TECHNOLOGIE KRIOGENICZNE W SYSTEMACH UZDATNIANIA GAZÓW RACJONALNE UŻYTKOWANIE PALIW I ENERGII. Wojciech Grządzielski, Tomasz M. TECHNOLOGIE KRIOGENICZNE W SYSTEMACH UZDATNIANIA GAZÓW RACJONALNE UŻYTKOWANIE PALIW I ENERGII Wojciech Grządzielski, Tomasz M. Mróz Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Konkluzje 3. Technologia kriogeniczna

Bardziej szczegółowo

ZagroŜenia naturalne w otworowych zakładach górniczych. Spis treści

ZagroŜenia naturalne w otworowych zakładach górniczych. Spis treści ZAGROśENIA NATURALNE W OTWOROWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH KATOWICE 7 Spis treści. ZagroŜenie erupcyjne.... ZagroŜenie siarkowodorowe.... Inne zagroŝenia..... ZagroŜenie poŝarowe..... ZagroŜenie zapadliskami...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9. System gazowniczy

Rozdział 9. System gazowniczy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 9 System gazowniczy W-588.09 2/16

Bardziej szczegółowo

KRNiGZ Buk Uścięcice Opalenica tel./fax Odazotownia Grodzisk

KRNiGZ Buk Uścięcice Opalenica tel./fax Odazotownia Grodzisk KRNiGZ Buk Uścięcice 64-330 Opalenica tel./fax 61 447 68 58 krnigz.buk@zgora.pgnig.pl Odazotownia Grodzisk Snowidowo 62-065 Grodzisk Wlkp. tel. 61 443 72 08 fax 61 881 52 84 odazotownia.grodzisk@zgora.

Bardziej szczegółowo

05. PALIWA GAZOWE. Spis treści: 5.1. Stan istniejący Przewidywane zmiany... 1

05. PALIWA GAZOWE. Spis treści: 5.1. Stan istniejący Przewidywane zmiany... 1 05. PALIWA GAZOWE Spis treści: 5.1. Stan istniejący... 1 5.2. Przewidywane zmiany... 1 5.1. Stan istniejący Gmina Chrząstowice nie jest zgazyfikowana. Mieszkańcy korzystają z gazu bezprzewodowego, dostarczanego

Bardziej szczegółowo

Aktywa Kapitał własny Dług netto

Aktywa Kapitał własny Dług netto PGNiG w liczbach 2009 Spis treści Kluczowe wartości... 2 Główne wskaźniki oraz zatrudnienie... 4 Kluczowe dane rynkowe... 5 Fluktuacje ceny akcji oraz struktura akcjonariatu... 6 Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

05. OCENA STANU AKTUALNEGO I PRZEWIDYWANYCH ZMIAN ZAPOTRZEBOWANIA NA PALIWA GAZOWE

05. OCENA STANU AKTUALNEGO I PRZEWIDYWANYCH ZMIAN ZAPOTRZEBOWANIA NA PALIWA GAZOWE 05. OCENA STANU AKTUALNEGO I PRZEWIDYWANYCH ZMIAN ZAPOTRZEBOWANIA NA PALIWA GAZOWE Spis treści: 5.1. Wprowadzenie... 2 5.2. Zapotrzebowanie na paliwa gazowe - stan istniejący... 6 5.3. Zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej

Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej Gliwice, 25 września 2012 r. prof. dr hab. inż. Maciej KALISKI dr hab. inż. Stanisław NAGY, prof. AGH prof. zw. dr hab. inż. Jakub SIEMEK dr inż. Andrzej SIKORA

Bardziej szczegółowo

Agenda. Rynek gazu w Polsce. 2 Prognozy rynkowe. Oferta gazowa Grupy TAURON - Multipakiet

Agenda. Rynek gazu w Polsce. 2 Prognozy rynkowe. Oferta gazowa Grupy TAURON - Multipakiet Agenda 1 Rynek gazu w Polsce 2 Prognozy rynkowe 3 Dane rynkowe Źródło: Urząd Regulacji Energetyki Dane rynkowe Udział gazu ziemnego w strukturze zużycia energii pierwotnej w krajach europejskich Źródło:

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe kryteria formalne

Dodatkowe kryteria formalne Załącznik do Uchwały nr 32/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 z dnia 21 września 2015 r.. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla

Bardziej szczegółowo

Korytarz przesyłowy Zachód-Wschód Połączenie Ukrainy z europejskim rynkiem gazu

Korytarz przesyłowy Zachód-Wschód Połączenie Ukrainy z europejskim rynkiem gazu Korytarz przesyłowy Zachód-Wschód Połączenie Ukrainy z europejskim rynkiem gazu październik 2014 Wstęp Europa Centralna (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry) wraz z Ukrainą zużywają ok. 85 mld m 3 gazu ziemnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO FORMULARZA A WNIOSKU O ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZESYŁANIA

INSTRUKCJA DO FORMULARZA A WNIOSKU O ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZESYŁANIA INSTRUKCJA DO FORMULARZA A 1. Numer wniosku o świadczenie usługi przesyłania paliwa gazowego zwany dalej Wnioskiem - wypełnia OGP GAZ-SYSTEM S.A. zwany dalej OSP (Operator Systemu Przesyłowego). 2. Data

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie energii słonecznej

Wykorzystanie energii słonecznej Wykorzystanie energii słonecznej Instalacje słonecznego ogrzewania Część 3b Zdzisław Kusto Politechnika Gdańska DUŻE INSTALACJE SŁONECZNE SŁONECZNE OGRZEWANIE POMIESZCZEŃ Jest możliwe wykorzystanie energii

Bardziej szczegółowo

z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego

z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego projekt z dnia 17.11.2005 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nowe metody i technologie zastosowane w czasie ługowania komór, przy budowie magazynów gazu zlokalizowanych w złożach soli

Nowe metody i technologie zastosowane w czasie ługowania komór, przy budowie magazynów gazu zlokalizowanych w złożach soli NAFTA-GAZ maj 2010 ROK LXVI Teresa Laskowska, Kazimierz Gąska InvestGas S.A., Warszawa Nowe metody i technologie zastosowane w czasie ługowania komór, przy budowie magazynów gazu zlokalizowanych w złożach

Bardziej szczegółowo

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia.

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia. Pompy ciepła Zasada działania pompy ciepła polega na pozyskiwaniu ciepła ze środowiska ( wody, gruntu i powietrza) i przekazywaniu go do odbiorcy jako ciepło grzewcze. Ciepło pobrane z otoczenia sprężane

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Podziemne magazyny gazu stabilizatorem bezpieczeństwa dostaw gazu Kraków, maja 2010 r.

Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Podziemne magazyny gazu stabilizatorem bezpieczeństwa dostaw gazu Kraków, maja 2010 r. Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Podziemne magazyny gazu stabilizatorem bezpieczeństwa dostaw gazu Kraków, 27-28 maja 2010 r. W dniach 27-28 maja 2010 r. odbyła się w Krakowie Konferencja, zorganizowana

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie LNG do zasilania pojazdów mechanicznych. Rafał Gralak

Wykorzystanie LNG do zasilania pojazdów mechanicznych. Rafał Gralak Wykorzystanie LNG do zasilania pojazdów mechanicznych Rafał Gralak Plan prezentacji 1. Rynek paliw w ujęciu zastosowania LNG do zasilania pojazdów mechanicznych 2. Zastosowanie LNG w pojazdach mechanicznych

Bardziej szczegółowo

Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE. Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl. Gliwice, 28 czerwca 2011 r.

Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE. Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl. Gliwice, 28 czerwca 2011 r. Politechnika Śląska Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl Gliwice, 28 czerwca

Bardziej szczegółowo

IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA

IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA Pozyskiwanie środków UE na inwestycje firm gazowniczych w perspektywie budżetowej 2014-2020 Warszawa, 2 grudnia 2011 r. KIM JESTEŚMY Izba Gospodarcza Gazownictwa została utworzona

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA. Część 08.

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA. Część 08. AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 08 System gazowniczy W 854.08 2/20 SPIS TREŚCI 8.1 Informacje ogólne... 3 8.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY WOŹNIKI NA LATA 2012-2030

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY WOŹNIKI NA LATA 2012-2030 05. Paliwa gazowe 5.1. Wprowadzenie... 1 5.2. Zapotrzebowanie na gaz ziemny - stan istniejący... 2 5.3. Przewidywane zmiany... 3 5.4. Niekonwencjonalne paliwa gazowe... 5 5.1. Wprowadzenie W otoczeniu

Bardziej szczegółowo

W-553.A.05 1 "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA. Część A. Rozdział 5 SYSTEM GAZOWNICZY

W-553.A.05 1 ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA. Część A. Rozdział 5 SYSTEM GAZOWNICZY W-553.A.05 1 Część A Rozdział 5 SYSTEM GAZOWNICZY W-553.A.05 2 Spis treści: 5.1 INFORMACJE OGÓLNE...3 5.2 SYSTEM ZASILANIA W GAZ...3 5.3 ZAPOTRZEBOWANIE NA PALIWA GAZOWE...5 5.4 SYSTEM GAZOWNICZY PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

Łukasz Czopik Prezes Zarządu. Katowice, dnia 24.02.2014 r.

Łukasz Czopik Prezes Zarządu. Katowice, dnia 24.02.2014 r. Łukasz Czopik Prezes Zarządu Katowice, dnia 24.02.2014 r. Geneza Prowadząc rozważania na temat Polityki Cenowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA nie sposób pominąć genezy jego powstania i

Bardziej szczegółowo

OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ ELEMENTY STANDARDOWE I PONADSTANDARDOWE DLA ODBIORCÓW BIZNESOWYCH. Ryn 23-24.09.2010

OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ ELEMENTY STANDARDOWE I PONADSTANDARDOWE DLA ODBIORCÓW BIZNESOWYCH. Ryn 23-24.09.2010 OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ ELEMENTY STANDARDOWE I PONADSTANDARDOWE DLA ODBIORCÓW BIZNESOWYCH Ryn 23-24.09.2010 3 ETAPY PRZYŁĄCZANIA PODMIOTÓW DO SIECI GAZOWEJ 1) Określenie warunków przyłączenia

Bardziej szczegółowo

LNG. Nowoczesne źródło energii. Liquid Natural Gas - Ekologiczne paliwo na dziś i jutro. Systemy. grzewcze

LNG. Nowoczesne źródło energii. Liquid Natural Gas - Ekologiczne paliwo na dziś i jutro. Systemy. grzewcze LG owoczesne źródło energii Liquid atural - Ekologiczne paliwo na dziś i jutro Systemy B Szanowni Państwo, W obecnych czasach obserwujemy stały wzrost zapotrzebowania na paliwa płynne oraz wzrost ich cen

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo rynku gazu ziemnego w Polsce aspekt formalno-prawny

Bezpieczeństwo rynku gazu ziemnego w Polsce aspekt formalno-prawny Bezpieczeństwo rynku gazu ziemnego w Polsce aspekt formalno-prawny Marcin Sienkiewicz Niezakłócone dostawy gazu ziemnego dla polskich gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw to newralgiczny element bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK PGNiG za 1-3Q listopada 2013

Wyniki finansowe GK PGNiG za 1-3Q listopada 2013 Wyniki finansowe GK PGNiG za 1-3Q213 14 listopada 213 Czynniki wpływające na wynik finansowy Średni kurs USD i EUR wobec PLN Notowania ropy naftowej 4,5 PLN 45 PLN/boe 4 3,5 3 4,14 3,31 4,25 3,21 4 35

Bardziej szczegółowo