Temat wykładu: MAGAZYNOWANIE GAZU. Grzegorz Łapa. Politechnika Wrocławska, 10 listopada 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat wykładu: MAGAZYNOWANIE GAZU. Grzegorz Łapa. Politechnika Wrocławska, 10 listopada 2010"

Transkrypt

1 Temat wykładu: Grzegorz Łapa MAGAZYNOWANIE GAZU Politechnika Wrocławska, 10 listopada 2010

2 Funkcje Tematyka wykładu Rodzaje magazynów gazu Podziemne magazynowanie gazu rodzaje rys historyczny dane statystyczne zasady pracy Uwarunkowania rozwiązań, optymalizacja parametrów pracy i rozwiązań technicznych PMG GAZOWNIA POZNAŃSKA 1931r.

3

4 REGULACJA DOSTAW GAZU Z PMG Q 3 Q 1 t 3 - strefa deficytu mocy, - pojemność strefy deficytu mocy, q 3max - maksymalny deficyt mocy, t 1 - strefa nadmiaru mocy, - pojemność srtefy nadmiaru mocy, q 1max - maksymalny nadmiar mocy, ZAPOTRZEBOWANIE NA GAZ Dobór paramertów zbiorników gazu polega na zbilansowaniu zapotrzebowania w szczycie i w dolinie.

5

6 SYSTEMOWE POTRZEBY MAGAZYNOWANIA NIERÓWNOMIERNOŚĆ ZAPOTRZEBOWANIA NA GAZ POTRZEBY REGULACJI 2004 GAZ E

7 ZuŜycie gazu w Polsce wg Polityki Energetycznej 30.0 ZuŜycie gazu [mld m3] efekt. 3-bazowy 1-efekt. 1-bazowy bazowy 2-efekt. NTUA Źródło - ARE

8 Tendencja zmian sezonowej nierównomierności poboru gazu

9 Prognoza zapotrzebowania na gaz dla róŝnych celów jego uŝytkowania Prognoza dostaw gazu do systemu w przemyśle w sektorze kom-byt inni odbiorcy ze znanych źródeł krajowych z przewidywanych źródeł krajowych z importu PROGNOZA ZRÓWNOWAśONEGO BILANSU GAZU W ILOŚCIACH ROCZNYCH Prognoza nierównomierności zapotrzebowania na gaz Prognoza zmienności dostaw gazu ze źródeł Wyznaczenie rejonów o duŝej amplitudzie nierównomierności zapotrzebowania na gaz Opracowanie wariantowych propozycji wyposaŝenia podsystemu przesyłu w PMG Potrzeby handlowe Potrzeby ruchowe magazynowania Potrzeby dodatkowe magazynowania PROGNOZA POTRZEB ŚRODKÓW REGULACJI NIERÓWNOMIERNOŚCI POBORU GAZU Wytypowanie struktur przydatnych na PMG ANALIZA ROZWOJU POJEMNOŚCI MAGAZYNOWANIA GAZU

10

11 Potrzeby magazynowe Wyszczególnienie jednostki Całkowita pojemność mln m w tym : Pojemność czynna [regulacja] mln m Zapasy mln m Max opróŝnianie mln m 3 /dobę w tym : Regulacja mln m 3 /dobę Zapasy (40 dni) mln m 3 /dobę Max napełnianie mln m 3 /dobę Regulacja mln m 3 /dobę

12 Funkcje magazynów gazu równomierna praca kopalni gazu odbiór gazu produkowanego przez odazotownie w okresie letnim

13

14 Strategia rozbudowy pojemności magazynowych Współpraca magazynów w polu regulacji nierównomierności w sytuacji ok r. Budowa zapasów gazu zgodnie z Ustawą o zapasach (Dz. U ) z dnia r.

15 POKRYCIE POTRZEB MAGAZYNOWYCH Deficyt pojemności PMG Wierchowice PMG Kossakowo PMG Mogilno PMG Strachocina PMG istniejące

16 RODZAJE MAGAZYNÓW GAZU NATURALNE UTWORY GEOLOGICZNE (PODZIEMNE MAGAZYNY GAZU PMG) POJEMNOŚCI ROBOCZE do kilkudziesięciu mld m 3 ZBIORNIKI - naziemne - podziemne POJEMNOŚCI ROBOCZE kilka kilkaset tys. m 3 W przypadku LNG kilkaset mln m 3

17 ZBIORNIKI SZTUCZNE WYTWORY LUDZKIE SUCHE Z ZAMKNIĘCIEM WODNYM RUROWE (ZESPOŁY KOLEKTORÓW RUROWYCH) USZCZELNIONE GROTY SKALNE, JASKINIE GÓRSKIE INNE

18 ZBIORNIK GAZU

19 Magazynowanie gazu PRZYKŁADY ZBIORNIKÓW TYP MOKRY

20 ZBIORNIK GAZU GAZOWNIA GDAŃSKA

21 ZBIORNIK GAZU MUZEUM GAZOWNICTWA W PACZKOWIE

22 GAZOWNIA WARSZAWSKA OBUDOWA MOKREGO, TELESKOPOWEGO ZBIORNIKA GAZU (1888 r.)

23 ZBIORNIK SUCHY TYPU MAN

24 PRZYKŁADY ADAPTACJI STARYCH ZBIORNIKÓW GAZOWYCH NA CELE MIESZKANIOWE

25 Magazynowanie LNG Skroplony gaz LNG jest magazynowany w specjalnych magazynach kriogenicznych. ZaleŜnie od ilości magazynowanego LNG budowane są zbiorniki betonowe lub stalowe. Najbardziej zaawansowane technicznie są zbiorniki betonowe typu full containment do magazynowania nawet 200 tys. m 3 LNG. Zbiorniki typu full containment

26 ZBIORNIKI LNG - METANOWIEC Photo Courtesy of BP

27 Magazynowanie LNG Instalacje satelitarne W mniejszych instalacjach stosowane są zbiorniki stalowe z izolacją próŝniowa wypełniona perlitem. Stosowane jest zarówno pionowe jak poziome ustawienie zbiorników, które uzaleŝnione jest od posiadanych powierzchni działek inwestycyjnych jak i od konstrukcji zbiorników Zbiornik pionowy Zbiornik poziomy

28 MoŜliwości przewoŝenia LNG Aktualnie budowane jednostki pływające do przewoŝenia LNG charakteryzują się następującymi parametrami : - DługośćLC = 270 m 280 m - Szerokość B = 42,0 m 45,0 m - Zanurzenie T = 11,5 m 12,5 m Dalsza dystrybucja gazu w postaci LNG od morskiego terminala rozładunkowego do satelitarnych terminali regazyfikacyjnych moŝe odbywać się przy pomocy transportu kolejowego lub kołowego. Przykładowe cysterny do przewoŝenia stacja tankowania LNG przedstawiono LNG na rysunkach statku do przewozu LNG Pojemność m3 cysterna samochodowa do LNG 56 m 3-80 m 3

29 Tankowanie pojazdów Metody uŝytkowania LNG Systemowy Satelitarne instalacje regazyfikacji LNG

30 CNG Transport Courtesy Enersea

31 CNG Cargo Containment System Courtesy Enersea

32

33 NATURALNE UTWORY GEOLOGICZNE PODZIEMNE MAGAZYNY GAZU - PMG ZCZERPANE ZŁOśA GAZU I ROPY AQIFERY WARSTWY WODONOŚNE KAWERNY SOLNE (ŁUGOWANE KOMORY SOLNE) WYROBISKA GÓRNICZE

34 Dane historyczne Połowa XIX w. pierwszy metalowy zbiornik gazu USA rejon Chicago poj. kilkadziesiąt tys. m pierwszy PMG Kanada Welland County Onthario pierwszy PMG USA PMG Zoar-Erie rejon Nowego Jorku sczerpane złoŝe poj. całkowita 62 mln m pierwszy PMG w Europie Polska - PMG Roztoki pojemność czynna 35 mln m pierwszy magazyn helu Polska - PMG Tarchały pojemność czynna 0,32 mln m 3

35 SCHEMAT MAGAZYNU PODZIEMNEGO

36 PMG struktury porowate ośrodek grupowy ośrodek centralny ośrodek grupowy gazociągi złoŝowe - czwartorzęd + trzeciorzęd - retyk + kajper kolektor magazynowy - wapień muszlowy - ret - pstry piaskowiec śr +dolny - cechsztyn odwiert poziomy

37 PMG Wierzchowice Odwiert poziomy

38 Ukończenie pierwszego odwiertu poziomego WM-A1H PMG Wierzchowice czerwiec 1997

39 ZŁOśE GAZU ZIEMNEGO WIERZCHOWICE strop Ca1

40 PMG Wierzchowice Odwierty poziome Klaster B

41 Ośrodek grupowy A 5 odw. PMG Wierzchowice - zatłaczanie aczanie O kierunek Odolanów Ośrodek grupowy B 7 odw. Filtry centralne OŚRODEK CENTRALNY Stacja rozdziału gazu układy regulacyjno-pom. Stacja osuszania absorbery reg. glikolu Stacja pomiarowa gazu Stacja redukcji ciśnienia z turboekspanderem Tłocznia gazu

42 Ośrodek grupowy A 5 odw. PMG Wierzchowice - odbiór O Ośrodek grupowy B 7 odw. Filtry centralne OŚRODEK CENTRALNY Stacja rozdziału gazu układy regulacyjno-pom. Stacja osuszania absorbery reg. glikolu Stacja pomiarowa gazu Stacja redukcji ciśnienia z turboekspanderem Tłocznia gazu

43 PMG Wierzchowice wizualizacja wyposaŝenia napowierzchniowego ŚLUZA NAD.- ODB. CHŁODNICE ZESPÓŁ EC INSTALACJA OSUSZANIA ODWIERTY BUD. ADMINISTR. I DYSPOZYTORNIA WJAZD OSŁONA AKUSTYCZNA BUDYNEK AGR.SPRĘśAJĄCYCH BUDYNEK ENERGRTYCZNY BUDYNEK WARSZTATÓW ZBIORNIK P-POś CZĘŚĆ REKREACYJNA

44 Wykonanie kawernowego magazynu gazu 1. Ługowanie Magazynowanie gazu 2. Wytłaczanie solanki

45 ZASADA PRACY KPMG

46 1. SCHEMAT BLOKOWY PMG

47 Napełnianie PMG bez uŝycia u kompresorów

48 Napełnianie PMG z uŝyciem u kompresorów

49 OpróŜnianie PMG bez uŝycia u kompresorów

50 OpróŜnianie PMG z uŝyciem u kompresorów

51 3. CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH OBIEKTÓW WYPOSAśENIA NAPOWIERZCHNIOWEGO PMG STACJA FILTRO-SEPARATOR SEPARATORÓW WLOTOWA STACJA POMIARU ILOŚCI GAZU WYLOTOWA STACJA POMIARU ILOŚCI GAZU STACJA KOMPRESORÓW STACJA ODOLEJACZY GAZU STACJA ROZDZIAŁU U GAZU STACJA OSUSZANIA GAZU STACJA DOZOWANIA METANOLU STACJA GAZU PALIWOWEGO

52 STACJA FILTRO-SEPARATOR SEPARATORÓW Funkcja: Oczyszczenie gazu dolotowego do PMG z ewentualnych zanieczyszczeń stałych i ciekłych Parametry: Przepustowość: 100 tys.m 3 (n)/h Ciśnienie pracy: 3,0-7,8 MPa Liczba filtro-separatorów: (100% rezerwy)

53 WLOTOWA STACJA POMIARU ILOŚCI GAZU Funkcja: Rozliczeniowy pomiar ilości gazu kierowanego z Krajowego Systemu Gazu do PMG magazyn przyjął Parametry: Przepustowość: tys.m 3 (n)/h Ciśnienie pracy: 3,0-7,8 MPa Liczba ciągów pomiarowych: 1 +1 (100% rezerwy)

54 WYLOTOWA STACJA POMIARU ILOŚCI GAZU Funkcja: Rozliczeniowy pomiar ilości gazu kierowanego z PMG do Krajowego Systemu Gazu magazyn zdał Parametry: Przepustowość: tys.m 3 (n)/h Ciśnienie pracy: 5,5-8,4 MPa Liczba ciągów pomiarowych: 2 +1 (50% rezerwy)

55 Funkcja: STACJA KOMPRESORÓW Podnoszenie ciśnienia strumienia gazu kierowanego do komór magazynowych Charakterystyka agregatu spręŝającego: Wydajność: 25 tys.m 3 (n)/h Ciśnienie ssania: 3,0-7,8 MPa Ciśnienie tłoczenia: 3,0-17 MPa Temperatura ssania: 10 o C Temperatura tłoczenia: max 50 o C (za chłodnicą) Rodzaj kompresora: tłokowy Napęd kompresora: gazowy, tłokowy, silnik spalinowy Chłodnica: wentylatorowa Liczba agregatów : 4

56 Funkcja: STACJA ODOLEJACZY GAZU Usuwanie ze strugi spręŝonego gazu cząsteczek oleju porywanych z powierzchni smarowanych kompresora Parametry: Przepustowość: 50 tys.m 3 (n)/h Ciśnienie pracy: 3,0-17 MPa Liczba odolejaczy: 2 +1 (50% rezerwy)

57 Funkcja: STACJA ROZDZIAŁU U GAZU Odbiór gazu z kawern Separacja zanieczyszczeń stałych i ciekłych niesionych przez gaz Redukcja ciśnienia gazu z ciśnienia magazynowania do ciśnienia systemowego Podstawowe wyposaŝenie jednego ciągu: Filtro-separator Podgrzewacz gazu Zespół zaworu redukcyjnego i zaworów szybkozamykających Parametry Przepustowość: 100 tys.m 3 (n)/h Ciśnienie pracy: 3,0-17 MPa Liczba ciągów: (25% rezerwy)

58 STACJA OSUSZANIA GAZU Funkcja: Usuwanie wilgoci z gazu pobieranego z kawern do wartości punktu rosy określonych normą przed skierowaniem na pomiar i dalej do systemu Podstawowe wyposaŝenie: Kolumna absorpcyjna - 2 Regenerator glikolu (50% rezerwy) Zbiornik glikolu (TEG) 10 m 3-2 Układ pomp dozujących Parametry: Przepustowość gazu: 200 tys.m 3 (n)/h Ciśnienie pracy: 3,0-8,4 MPa Wydajność pomp glikolu: 3800 kg/h Przewidywane zuŝycie glikolu: 10g/1000 m 3 (n) gazu

59 Funkcja: STACJA DOZOWANIA METANOLU Wtłaczanie do strugi gazu, pobieranej z kawern, inhibitora (metanolu) w celu zapobiegania tworzenia się hydratów na odcinku: kawerna - stacja osuszania Podstawowe wyposaŝenie: Zbiornik metanolu 15 m 3 Układ pomp dozujących Parametry Ciśnienie pracy: 3,0-17 MPa Wydajność pomp : 3800 kg/h

60 Funkcja: STACJA GAZU PALIWOWEGO Przygotowanie gazu (redukcja ciśnienia i pomiar ilości) dla zasilania w paliwo: - silników kompresorów - kotłów regeneratorów glikolu - kotłów ciepła technologicznego Parametry: Ciśnienie zasilania: 3,0-8,4 MPa Ciśnienia wylotowe: 0,6-3 kpa Łączna przepustowość : 2200 m 3 (n)/h

61 WIZUALIZACJE

62

63

64 Statystyka podziemnych magazynów Na świecie uŝytkowane jest ponad 600 PMG z czego ok. 400 w USA i Kanadzie. NaleŜy wyróŝnić następujące typy PMG: PMG w sczerpanych złoŝach 75 % ogólnej liczby PMG w strukturach zawodnionych 15 % PMG w kawernach solnych 9 % PMG w wyrobiskach po kopalniach ~ 1%

65 Pojemności magazynowe w wybranych krajach UE

66 Typy eksploatowanych w Polsce PMG Kawerny solne Wyczerpane złoŝa gazu

67 Lokalizacja istniejących i realizowanych PMG 0,03 PMG Daszewo 0,25 PMG Kosakowo Gdańsk Olsztyn - zbiorniki istniejące - zbiorniki rozbudowywane - zbiorniki w budowie PMG Bonikowo 0,13 PMG Wierzchowice 1,2-3,5 - zbiorniki koncepcje wstępne 0,8-1,1 Poznań Wrocław PMG Nowa Ruda 0,1 3,5 - docelowa pojemność czynna [mld m 3 ] PMG Mogilno PMG Mikstat 0,18 Gustorzyn Piotrków Trybunalski Katowice PMG Swarzów Kraków Warszawa PMG Brzeźnica PMG Husów 0,09 0,07 0,5 0,3-1,2 PMG Strachocina Jarosław

68 PMG Operatora Systemu Magazynowego PGNIG S.A. gaz E NAZWA Pojemność robocza mln. nm 3 Max. moc odbioru gazu Max. moc zatłaczania gazu mln nm 3 /dobę mln nm 3 /dobę RAZEM ,63 19,88 PMG Brzeźnica 65 0,93 1,10 PMG Husów 350 5,76 2,80 KPMG Mogilno ,64 9,60 PMG Strachocina 150 1,50 1,78 PMG Swarzów 90 1,00 1,00 PMG Wierzchowice 575 4,80 3,60 Maksymalna moc odbioru gazu = 34,63 mln nm 3 /dobę = 1443 tys. nm 3 /h Maksymalna moc zatłaczania gazu = 19,88 mln nm 3 /dobę = 828 tys. nm 3 /h

69 PMG Operatora Systemu Magazynowego PGNIG S.A. gaz zaazotowany NAZWA Pojemność robocza mln. nm 3 Max. moc odbioru gazu Max. moc zatłaczania gazu mln nm 3 /dobę mln nm 3 /dobę PMG Daszewo 30 0,38 0,24 PMG Bonikowo 200 2,40 1,68 PMG Daszewo - utworzony został w częściowo wyeksploatowanym złoŝu ropy naftowej Daszewo. Magazyn jest wykorzystywany do optymalizacji wydobycia oraz do zasilania gazem podgrupy Ls rejonu Koszalina w szczytowych okresach zapotrzebowania na gaz. PMG Bonikowo - utworzony został w częściowo wyeksploatowanym złoŝu gazu ziemnego. Rolą PMG Bonikowo jest optymalizacja wydobycia gazu zaazotowanego grupy Lw w rejonie zachodniej Polski.

70 Lokalizacja struktur podziemnych dla budowy ewentualnych pojemności strategicznych oraz potencjalnych Euromagazynów

71 UWARUNKOWANIA ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH PMG >Systemowe >Geologiczno-złoŜowe >Formalno-prawne >Środowiskowe >Inwestorsko - operatorskie >Ekonomiczne

72 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE DOBREJ LOKALIZACJI PMG 1. Mała odległość od istniejącego systemu przesyłowego gazu 2. Dla magazynów strategicznych centralne usytuowanie względem systemu 3. Dla magazynów lokalnych na obrzeŝach systemu w sąsiedztwie duŝych aglomeracji lub odbiorców 4. Dla liniowych systemów przesyłowych po przeciwległej stronie źródła zasilania

73 UWARUNKOWANIA GEOLOGICZNO-ZŁOśOWE > Występowanie przydatnych struktur geologicznych do magazynowania gazu w rejonie występowania potrzeb magazynowych > Typ występujących struktur geologicznych przydatnych do adaptacji na PMG > Parametry charakteryzujące strukturę (powierzchnia, głębokość, miąŝszość warstwy, ciśnienie złoŝowe, porowatość, przepuszczalność, inne) > Szczelność geologiczna i techniczna struktury

74 UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE -Rezerwat Faunistyczny Stawy Milickie RAMSAR -Natura 2000 Dolina Baryczy i Ostoja nad Baryczą -Rezerwat Wzórze Jonanny -Park Krajobrazowy Dolina Baryczy Powrót

75 MAGAZYNY PRACUJĄCE CE W PODSTAWIE DuŜa pojemność czynna zapewniająca moŝliwość długotrwałej pracy Sczerpane złoŝa jako najbardziej przydatne struktury dla tego typu magazynów o najniŝszych nakładach inwestycyjnych na budowę PMG

76 MAGAZYNY PRACUJĄCE CE W PODSTAWIE Magazyny gazu w strukturach zawodnionych budowane są w przypadku braku moŝliwości wykorzystania sczerpanych złóŝ i pokładów lub wysadów soli oraz konieczności przygotowania znacznych zapasów gazu. Magazyny w sczerpanych złoŝach i strukturach zawodnionych przeznaczone są do pracy w cyklach sezonowych i ewentualnie tygodniowych.

77 MAGAZYNY PRACUJĄCE CE W SZCZYCIE Magazyny szczytowe słuŝą do pokrywania największych - szczytowych zapotrzebowań na gaz (odbiór gazu w ciągu kilku do ok. 30 dni) Magazyny kawernowe pokrycie szczytów krótkotrwałych kilka cykli pracy w trakcie jednego sezonu Instalacje i zbiorniki LNG alternatywa dla kawernowych PMG

78 OKREŚLENIE PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW PRACY PMG >Dobór ciśnienia roboczego >Określenie mocy zatłaczania / odbioru >Pojemność czynna

79 DOBÓR CIŚNIENIA ROBOCZEGO > Ciśnienie robocze funkcją głębokości PMG Zczerpane złoŝa gazowe do 1,61 bar/10m Struktury wodonośne do 1,51 bar/10m kawernowy PMG do 1,95 bar/10m > PrzewyŜszenie ciśnienia pierwotnego Zczerpane złoŝa gazowe 1,1 do 1,2-krotne Struktury wodonośne 1,3 do 1,5-krotne (nawet 1,7 np. PMG Połtorackoe)

80 OKREŚLENIE MOCY PMG >Dostosowanie do potrzeb systemowych >Moc jako funkcja Typu magazynu Typu, ilości i lokalizacji otworów eksploatacyjnych Ciśnienia złoŝowego Rozwiązań wyposaŝenia napowierzchniowego

81 POJEMNOŚĆ CZYNNA PMG > Dostosowanie do potrzeb systemowych > Zapewnienie wymaganych zapasów > Optymalny stosunek do pojemności buforowej 1:1 (wyjątek kawernowe PMG)

82 Kopalnia gazu ziemnego zlikwidowana PMG przesłanki etapowania - od kopalni do magazynu zczerpanie złoŝa gazu w opłacalnym zakresie Etap 0 R O Z B U D O W A wykorzystanie istniejącej infrastruktury i połączeń likwidowanej kopalni gazu z systemem gazowniczym, z minimalną rozbudową części technologicznej zminimalizowanie ryzyka inwestycyjnego, poprzez określenie zakresu i skali procesu mieszania się gazu zatłaczanego z rodzimym, a w wyniku uściślenie parametrów projektowanego PMG Etap 2 Etap 1 uzyskanie docelowych, optymalnych parametrów zbiornika w zakresie moŝliwości geologicznych - z uwzględnieniem parametrów złoŝa parametry zbiornika ustalono na poziomie - z jednej strony - zapewniającym dostosowanie rozbudowy magazynu do prognozowanych potrzeb krajowego systemu gazowniczego - z drugiej - eliminującym potrzebę znacznej rozbudowy systemu gazown.

83 Optymalizacja rozwiązań technicznych PMG w aspekcie efektywnej pracy dobór wyposaŝenia naziemnego wybór źródeł zasilania wybór technologii wiercenia

84 PMG WIERZCHOWICE dobór wyposaŝenia napowierzchniowego spręŝanie gazu spręŝarki tłokowe spręŝarki odśrodkowe sposób napędu kompresorów turbiną gazową, silnikiem tłokowym silnikiem elektrycznym Magazynowanie gazu sposób pozyskania energii elektrycznej zakup energii z sieci własna produkcja

85 PMG WIERZCHOWICE dobór wyposaŝenia napowierzchniowego optymalizacji sposobu redukcji gazu za pomocą zaworów redukcyjnych z wykorzystaniem energii ekspansji gazu do produkcji energii elektrycznej zapobieganie powstawaniu hydratów zapobieganie wychłodzeniu gazu dozowanie metanolu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska odzysku ciepła ze spalin

86 odwierty horyzontalne Magazynowanie gazu Optymalizacja rozwiązań technicznych PMG zgrupowanie odwiertów wysoka wydajność kompresory z łoŝyskami magnetycznymi wyeliminowanie gospodarki olejowej wysoka sprawność

87

88 4.2 Standard w zakresie infrastruktury Standard (N-1) Właściwe organy (w ciągu 3-ch lat od wejścia w Ŝycie) zapewnią aby w przypadku zakłóceń w funkcjonowaniu największej infrastruktury pozostała infrastruktura (standard N-1) posiada zdolność dostarczania ilości gazu niezbędnej do zaspokojenia całkowitego zapotrzebowania na gaz na obszarze analizowanym przez okres 60-ciu dni nadzwyczajnie wysokiego zapotrzebowania na gaz podczas najzimniejszych okresów, występujących statystycznie raz na 20-cia lat Ip m maksymalna sumaryczna zdolność techniczna gazociągów importowych (mln m 3 /dobę) P m maksymalna zdolność produkcyjna (mln m 3 /dobę) N % S m sum. zdolność odbioru ze wszystkich instalacji magazyn. w sytuacji kryzysowej (mln m 3 /dobę) LNG m maksymalna sumaryczna zdolność instalacji LNG (mln m 3 /dobę) D max oznacza zdolność pokrycia dziennego zapotrzebowania na gaz na obszarze analizowanym w najzimniejszym dniu o nadzwyczajnie wysokim zapotrzeb. występujące statyst. raz na 20 lat I m zdolność największej infrastruktury gazowniczej, mającej największy udział w zaopatrzeniu w gaz (mln m 3 /dobę)

89

90

Podziemne magazyny gazu jako element krajowego systemu gazowego

Podziemne magazyny gazu jako element krajowego systemu gazowego NAFTA-GAZ maj 2010 ROK LXVI Maciej Kaliski Departament Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki oraz Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH Piotr Janusz Departament Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki Adam

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM

PROJEKTY O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM PROJEKTY O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM PLAN ROZWOJU REALIZOWANE PRZEZ GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe Co oznaczają lata dla 2014-2023 rozwoju infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Gaz ziemny w gospodarce XXI wieku Stanisław Nagy... 47 Literatura... 52

Rozdział 1. Gaz ziemny w gospodarce XXI wieku Stanisław Nagy... 47 Literatura... 52 5 Spis treści I. Słowo od Wydawcy..................................................... 19 II. Zarys historii gazownictwa Stanisław Szafran........................ 23 III. Wprowadzenie Stanisław Nagy.......................................

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WDROŻENIA LNG W POLSCE

KONCEPCJA WDROŻENIA LNG W POLSCE KONCEPCJA WDROŻENIA LNG W POLSCE Sławomir Skwarczyński, Piotr Żoła INVESTGAS S.A. Warszawa W artykule przedstawiono w ogólnym zarysie tematykę związaną z rynkiem LNG na świecie, stosowanymi rozwiązaniami

Bardziej szczegółowo

Andrzej Korona, doradca DGSA, Tel. 600 909 270, mail andrzej.korona@erg.pustkow.pl

Andrzej Korona, doradca DGSA, Tel. 600 909 270, mail andrzej.korona@erg.pustkow.pl Andrzej Korona, doradca DGSA, Tel. 600 909 270, mail andrzej.korona@erg.pustkow.pl CNG/LNG (metan sprężony/metan skroplony schłodzony) zastosowanie i perspektywy rozwoju. Transport drogowy LNG Gaz ziemny.

Bardziej szczegółowo

MINISTER GOSPODARKI SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW NADZORU NAD BEZPIECZEŃSTWEM ZAOPATRZENIA W GAZ ZIEMNY

MINISTER GOSPODARKI SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW NADZORU NAD BEZPIECZEŃSTWEM ZAOPATRZENIA W GAZ ZIEMNY Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2009 r. (MP z 2009r., Nr 31, poz. 448) MINISTER GOSPODARKI SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW NADZORU NAD BEZPIECZEŃSTWEM ZAOPATRZENIA W GAZ ZIEMNY za okres

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału i warunków dostaw gazu z nowych, głównych kierunków dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w horyzoncie do 2030 roku

Ocena potencjału i warunków dostaw gazu z nowych, głównych kierunków dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w horyzoncie do 2030 roku RAPORT 2030 Wpływ proponowanych regulacji unijnych w zakresie wprowadzenia europejskiej strategii rozwoju energetyki wolnej od emisji CO 2 na bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w szczególności możliwości

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 277 ds. Gazownictwa

PLAN DZIAŁANIA KT 277 ds. Gazownictwa Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 277 ds. Gazownictwa STRESZCZENIE Zakres prac normalizacyjnych KT 277 Gazownictwo obejmuje systemy przesyłania i rozprowadzania gazu ziemnego, armaturę gazową, obiekty technologiczne

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii magazynowania energii do integracji energetyki wiatrowej z systemem elektroenergetycznym

Wykorzystanie technologii magazynowania energii do integracji energetyki wiatrowej z systemem elektroenergetycznym Henryk Majchrzak, Grzegorz Tomasik, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Mieczysław Kwiatkowski Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii Sp. z o.o. Wykorzystanie technologii magazynowania

Bardziej szczegółowo

LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40 1

LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40 1 LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40 1 Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 2. SYNTEZA POLITYKI ENERGETYCZNEJ KRAJU... 6 2.1. Założenia polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

LNG - GAZ ZIEMNY SKROPLONY. Oszczędność Nowoczesność Pewność Ekologia

LNG - GAZ ZIEMNY SKROPLONY. Oszczędność Nowoczesność Pewność Ekologia lng - duon liderem LNG - GAZ ZIEMNY SKROPLONY DUON dostarcza gaz ziemny skroplony (LNG) w obszarze całego kraju od 2002 r. i jest liderem o największym udziale w sprzedaży gazu ziemnego w postaci LNG (80%

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne Piotr Leksy 42-690 Tworóg, ul. Świniowicka 26. tel. 693 399 332. Gmina Jeleśnia

Doradztwo Energetyczne Piotr Leksy 42-690 Tworóg, ul. Świniowicka 26. tel. 693 399 332. Gmina Jeleśnia Doradztwo Energetyczne Piotr Leksy 42-690 Tworóg, ul. Świniowicka 26 tel. 693 399 332 Gmina Jeleśnia Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe Zespół wykonawczy:

Bardziej szczegółowo

1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM

1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM SPÓŁKA PBG 1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM 1. Panie Prezesie, w podsumowującym ubiegły rok Liście do Akcjonariuszy wspomina Pan o transakcji z hiszpańskim OHL, dotyczącej sprzedaży 51% akcji Hydrobudowy

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Andrzej Wandzik

mgr inż. Andrzej Wandzik mgr inż. Andrzej Wandzik GAZ JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO KRAJU Przesłanki stanu bezpieczeństwa energetycznego Bezpieczeństwo energetyczne jest zdefiniowane w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne i technologiczne związane z rozładunkiem lng

Problemy techniczne i technologiczne związane z rozładunkiem lng NAFTA-GAZ lipiec 2012 ROK LXVIII Mariusz Łaciak, Stanisław Nagy, Janusz Szpytko Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Problemy techniczne i technologiczne związane z rozładunkiem lng Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KIEDY TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE GAZU PŁYNNEGO, PALIW LOTNICZYCH, MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH STAJE SIĘ BEZPIECZNE? ADR 2011 W PRAKTYCE

KIEDY TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE GAZU PŁYNNEGO, PALIW LOTNICZYCH, MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH STAJE SIĘ BEZPIECZNE? ADR 2011 W PRAKTYCE Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie Departament Transportu i Komunikacji Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu KIEDY

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY

MINISTER INFRASTRUKTURY Warszawa, dnia kwietnia 2008 r. MINISTER INFRASTRUKTURY GT1-0780/684/4/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w nawiązaniu do pisma Wicemarszałka Sejmu RP Pana Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 (STANOWIĄCĄ PROJECT PIPELINE DLA SEKTORA ENERGETYKI W RAMACH PO IIŚ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 2015 Opracowany na zlecenie powiatu suskiego Wykonawca: ECOVIDI Piotr Stańczuk Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Ewelina Kochanek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I-II - 2007 /3-4

Ewelina Kochanek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I-II - 2007 /3-4 Terminale skroplonego gazu ziemnego krok w stronę mniejszego uzależnienia od dostaw tego surowca do Polski Ewelina Kochanek TRANSPORT GAZU ZIEMNEGO DROGĄ MORSKĄ W CELU LEPSZEGO BUDOWANIA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

GAZ ZIEMNY I JEGO CHARAKTERYSTYKA JAKO PALIWA DO POJAZDÓW KOŁOWYCH

GAZ ZIEMNY I JEGO CHARAKTERYSTYKA JAKO PALIWA DO POJAZDÓW KOŁOWYCH 1 GAZ ZIEMNY I JEGO CHARAKTERYSTYKA JAKO PALIWA DO POJAZDÓW KOŁOWYCH Przedruk z artykułu: Warowny W., Tkacz A. Gaz ziemny i jego charakterystyka jako paliwa do pojazdów kołowych", Gaz, Woda i Technika

Bardziej szczegółowo

Gmina Krupski Młyn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030

Gmina Krupski Młyn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030 Semperum S.C. ul. Stara Kłodnicka 50 40-701 Katowice tel. 693 399 332 Gmina Krupski Młyn Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030

Bardziej szczegółowo

Badania aspektów środowiskowych procesu szczelinowania hydraulicznego wykonanego w otworze Łebień LE-2H

Badania aspektów środowiskowych procesu szczelinowania hydraulicznego wykonanego w otworze Łebień LE-2H Badania aspektów środowiskowych procesu szczelinowania hydraulicznego wykonanego w otworze Łebień LE-2H Raport końcowy Warszawa, listopad 2011 r. Zespół autorski: Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo