INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PEA-RP200GA PEA-RP250GA PEA-RP400GA PEA-RP500GA WT05127X01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PEA-RP200GA PEA-RP250GA PEA-RP400GA PEA-RP500GA WT05127X01"

Transkrypt

1 INSTRUKJ OBSŁUGI URZĄDZENI: PE-RP200G PE-RP250G PE-RP400G PE-RP500G PL WT052X0

2

3 2 [Rys. 2.0.] [Rys ] B B Wylot powietrza Wlot powietrza Filtr powietrza Pilot z wyświetlaczem LD 5 [Rys. 5.0.] B D B Wylot powietrza Wlot powietrza D Filtr powietrza Uchwyt filtra

4 Spis treści. Środki bezpieczeństwa Instalacja Działanie urządzenia Usuwanie urządzenia Nazwy i funkcje poszczególnych elementów Obsługa Włączanie/wyłączanie (WŁ/WYŁ) Wybór trybu pracy Regulacja temperatury pomieszczenia Regulacja prędkości wentylatora Ustawienia dnia tygodnia i czasu Korzystanie z programatora Blokada przycisków pilota (ograniczenie funkcjonalności pilota) Inne Efektywne wykorzystanie urządzenia Konserwacja urządzenia Rozwiązywanie problemów.... Instalacja, przemieszczanie i przegląd Dane techniczne Środki bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, zapoznaj się z rozdziałem Środki bezpieczeństwa. Znajdziesz tu ważne instrukcje odnośnie bezpieczeństwa, do których należy się stosować. Symbole użyte w tekście Dotyczy działań pozwalających uniknąć zagrożenia uszkodzenia ciała lub śmierci użytkownika. Dotyczy działań zapobiegających uszkodzeniu urządzenia. Symbole na rysunkach : Wskazuje działania, których należy unikać. : Wskazuje istotne instrukcje, których należy przestrzegać. : Wskazuje część, którą należy uziemić. : Niebezpieczeństwo porażenia prądem. (Symbol ten znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia.) <Kolor: żółty> Zapoznaj się starannie z tabliczką znamionową i oznakowaniem na urządzeniu... Instalacja Po przeczytaniu instrukcji obsługi przechowuj ją wraz z instrukcją instalacji w bezpiecznym miejscu w celu zasięgania informacji w przypadku wystąpienia wątpliwości. Jeżeli obsługą urządzenia zajmować się będzie ktoś inny, przekaż mu niniejszą instrukcję. Urządzenie nie powinno być instalowane przez użytkownika. Wykonanie instalacji należy zlecić sprzedawcy lub autoryzowanemu przedsiębiorstwu. Niewłaściwa instalacja grozi wyciekiem wody, porażeniem prądem lub pożarem. Stosuj wyłącznie akcesoria zatwierdzone przez firmę Mitsubishi Electric i zlecaj ich instalację sprzedawcy lub autoryzowanemu przedsiębiorstwu. Niewłaściwa instalacja akcesoriów grozi wyciekiem wody, porażeniem prądem lub pożarem. Instrukcja instalacji zawiera opis zalecanego sposobu instalacji. Wszelkie modyfikacje niezbędne w celu wykonania instalacji winny być zgodne z lokalnymi przepisami. W żadnym wypadku nie podejmuj się naprawy ani przemieszczania urządzenia samodzielnie. Niewłaściwie przeprowadzona naprawa grozi wyciekiem wody, porażeniem prądem lub pożarem. Jeżeli wymagana jest naprawa lub przemieszczenie urządzenia, skontaktuj się ze sprzedawcą. Urządzenia nie powinny obsługiwać dzieci ani osoby niepełnosprawne bez odpowiedniego nadzoru. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. ) Jednostka zewnętrzna Jednostkę zewnętrzną należy zainstalować na stabilnej, poziomej i równej powierzchni, w miejscu, gdzie nie gromadzi się śnieg, liście ani odpadki. Nie stawaj na urządzeniu ani nie umieszczaj na nim żadnych przedmiotów. Może to spowodować upadek (przedmiot może spaść) i być przyczyną uszkodzenia ciała. Jednostkę zewnętrzną należy zainstalować w miejscu, w którym wydmuchiwane powietrze i wytwarzany hałas nie będą przeszkadzać sąsiadom. 2) Jednostka wewnętrzna Jednostkę wewnętrzną należy starannie zainstalować. Niewłaściwe zamocowanie grozi upadkiem urządzenia i w konsekwencji uszkodzeniem ciała. 3) Pilot Pilot należy zainstalować poza zasięgiem dzieci. 4) Wąż do odprowadzania cieczy Upewnij się, że wąż jest zainstalowany w taki sposób, aby odprowadzanie cieczy przebiegało w sposób niezakłócony. Niewłaściwa instalacja grozi wyciekiem wody i w konsekwencji uszkodzeniem mebli. 5) Linia zasilająca, bezpiecznik lub wyłącznik automatyczny Urządzenie winno być zasilane z oddzielnego źródła zasilania. Podłączenie innych urządzeń do tego samego źródła zasilania może spowodować przeciążenie. Upewnij się, że urządzenie jest wyposażone w główny wyłącznik zasilania. Przestrzegaj zgodności z napięciem znamionowym urządzenia oraz danymi znamionowymi bezpiecznika bądź wyłącznika automatycznego. W żadnym wypadku nie stosuj przewodu ani bezpiecznika o wyższych wartościach znamionowych niż podane w instrukcji. 6) Uziemienie Urządzenie winno być odpowiednio uziemione. W żadnym wypadku nie podłączaj przewodu uziemiającego do rur gazowniczych, wodociągowych, piorunochronów lub telefonicznych przewodów uziemiających. Niewłaściwe uziemienie grozi porażeniem prądem. Należy często sprawdzać, czy przewód uziemiający urządzenia zewnętrznego jest prawidłowo podłączony do terminalu uziemiającego i do elektrody uziemiającej. 2

5 .2. Działanie urządzenia Nie naciskaj przycisków przy użyciu ostrych przedmiotów, gdyż może to spowodować uszkodzenie pilota. Nie skręcaj ani nie ciągnij przewodu pilota, gdyż może to spowodować uszkodzenie lub usterki pilota. W żadnym wypadku nie zdejmuj górnej pokrywy pilota. Zdejmowanie górnej pokrywy pilota i dotykanie płytki drukowanej znajdującej się pod nią jest niebezpieczne. Grozi to pożarem lub awarią urządzenia. W żadnym wypadku nie przecieraj pilota szmatką nasączoną benzenem, rozcieńczalnikiem lub innymi substancjami chemicznymi. Może to powodować przebarwienia lub awarię urządzenia. Poważne zanieczyszczenia usuwaj przy użyciu dobrze wyżętej szmatki zwilżonej roztworem obojętnego detergentu. Po starciu plam, wytrzyj urządzenie suchą szmatką. W żadnym wypadku nie zasłaniaj ani nie zatykaj wlotów bądź wylotów powietrza jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej. Wysokie meble pod jednostką wewnętrzną lub zajmujące wiele miejsca przedmioty, np. duże pudła, umieszczone zbyt blisko jednostki zewnętrznej zmniejszają wydajność klimatyzatora. Nie oblewaj urządzenia wodą i nie dotykaj go mokrymi rękami. Grozi to porażeniem prądem. Nie rozpylaj palnego gazu w pobliżu urządzenia. Grozi to pożarem. Nie wystawiaj grzejnika gazowego ani żadnego innego urządzenia wytwarzającego otwarty płomień na działanie strumienia powietrza z klimatyzatora. Grozi to zakłóceniem procesu spalania (niepełne spalanie). Nie zdejmuj panelu przedniego ani osłony wentylatora jednostki zewnętrznej podczas pracy klimatyzatora. Dotknięcie elementów obrotowych, rozgrzanych lub znajdujących się pod napięciem grozi uszkodzeniem ciała. W żadnym wypadku nie wkładaj palców ani podłużnych przedmiotów itp. do wlotów bądź wylotów powietrza. Grozi to uszkodzeniem ciała, ponieważ znajdujący się wewnątrz wentylator obraca się z dużą prędkością. Zachowaj szczególną ostrożność, gdy w pobliżu urządzenia przebywają dzieci. W przypadku zauważenia dziwnej woni, przerwij pracę urządzenia, wyłącz je i skontaktuj się ze sprzedawcą. Dalsze użytkowanie urządzenia w takiej sytuacji grozi jego awarią, porażeniem prądem lub pożarem. W przypadku zauważenia nadmiernego zwiększenia poziomu hałasu lub wibracji, przerwij pracę urządzenia, wyłącz je i skontaktuj się ze sprzedawcą. Nie doprowadzaj do nadmiernego wychłodzenia. Optymalnie, temperatura pomieszczenia nie powinna być niższa od temperatury na zewnątrz o więcej niż 5. Nie wystawiaj osób niepełnosprawnych ani niemowląt na bezpośrednie działanie strumienia powietrza z klimatyzatora. Może to być szkodliwe dla zdrowia. Nie kieruj strumienia powietrza na rośliny ani zwierzęta w klatkach. Regularnie wietrz klimatyzowane pomieszczenie. Dłuższa ciągła praca urządzenia powoduje, że w zamkniętym pomieszczeniu staje się duszno. W przypadku awarii W żadnym wypadku nie dokonuj przeróbek w klimatyzatorze. Wszelkie naprawy i serwis zlecaj sprzedawcy. Niewłaściwie przeprowadzona naprawa grozi wyciekiem wody, porażeniem prądem, pożarem itp. Jeżeli wyświetlacz pilota wskazuje wystąpienie błędu, klimatyzator nie działa lub występują jakiekolwiek inne nieprawidłowości, przerwij pracę urządzenia i skontaktuj się ze sprzedawcą. Dalsze użytkowanie urządzenia w takiej sytuacji grozi jego awarią lub pożarem. Jeżeli wyłącznik automatyczny uruchamia się zbyt często, skontaktuj się ze sprzedawcą. Dalsze użytkowanie urządzenia w takiej sytuacji grozi jego awarią lub pożarem. Jeżeli gaz chłodniczy wycieka lub jest wydmuchiwany, przerwij pracę urządzenia, starannie wywietrz pomieszczenie i skontaktuj się ze sprzedawcą. Dalsze użytkowanie urządzenia w takiej sytuacji grozi wypadkami na skutek niedoboru tlenu. Jeżeli klimatyzator nie będzie używany przez dłuższy czas Jeżeli klimatyzator nie będzie używany przez dłuższy czas, np. w związku ze zmianą pory roku, uruchom go na 4 5 godzin, aż do całkowitego wysuszenia pomieszczenia. W przeciwnym razie może dojść do pojawienia się niebezpiecznej dla zdrowia pleśni. Jeżeli klimatyzator nie będzie używany przez długi czas, odłącz [zasilanie] (WYŁ). W przeciwnym wypadku następują straty energii rzędu nawet kilkudziesięciu watów. Ponadto nagromadzenie kurzu itp. grozi pożarem. Przed uruchomieniem urządzenia włącz zasilanie na ponad 2 godzin. Nie odłączaj zasilania w okresach intensywnego użytkowania. Grozi to usterką urządzenia..3. Usuwanie urządzenia Gdy zachodzi potrzeba usunięcia urządzenia, skontaktuj się ze sprzedawcą. Niewłaściwy demontaż przewodów rurowych grozi wydostaniem się czynnika chłodniczego (chlorofluorometan) i uszkodzeniem ciała, na skutek zetknięcia się gazu ze skórą. Uwolnienie czynnika chłodniczego do atmosfery jest ponadto szkodliwe dla środowiska. 2. Nazwy i funkcje poszczególnych elementów Jednostka wewnętrzna Wlot powietrza: zasysanie powietrza z pomieszczenia. Filtr: Filtr powietrza nie jest dostarczany z jednostką. Jakkolwiek, w ofercie opcjonalnych akcesoriów dostępny jest prosty filtr usuwający widoczne zabrudzenia i kurz. Jeżeli oczyszczanie powietrza jest jednym z warunków użytkowania klimatyzatora, skontaktuj się z dystrybutorem. (Metodę czyszczenia opisano na stronie 0). Wylot powietrza: nawiew schłodzonego/nagrzanego powietrza do pomieszczenia. Pilot z wyświetlaczem LD Sprawdź model swojego pilota. Do sterowania różnych systemów stosowane są różne piloty. [Rys ] (P.2) Pilot z wyświetlaczem LD Model PE-200, 250, 400, 500 [Model do zabudowy w suficie] [Rys. 2.0.] (P.2) Wylot powietrza B Wlot powietrza Filtr powietrza 3

6 3. Obsługa Przyciski pilota Odchyl pokrywkę 3 BK PR-2M MENU MITOR/SET DY LOK OPERTI HEK TEST LER Przyciski nastawy temperatury w dół w górę Przycisk Menu Programatora (Monitor / konfiguracja) Przycisk Tryb (powrót) Przyciski nastawy czasu w tył w przód Przycisk Wł./Wył. Programatora (wybór dnia) Przycisk żaluzji (przycisk operacji ) Do poprzedniej operacji Przycisk wentylacji (przycisk operacji ) Do następnej operacji Przycisk Wł. / Wył. Przycisk obrotów wentylatora Przycisk Filtr (<Enter> ) Przycisk trybu testowego Przycisk heck (anuluj) Przycisk nawiewu w górę / w dół Uwagi: Jeżeli zostanie wciśnięty przycisk obsługujący funkcję, w którą nie została wyposażona jednostka wewnętrzna, pojawi się komunikat informujący o niedostępności danej funkcji: Not vailable. Jeżeli używasz pilota do sterowania kilkoma jednostkami, komunikat ten pojawi się tylko gdy funkcja ta nie jest dostępna dla nadrzędnej jednostki. Nigdy nie wystawiaj pilota na działanie światła słonecznego. Może to wpłynąć na błędny pomiar temperatury w pomieszczeniu. Nigdy nie umieszczaj żadnych przeszkód w pobliżu prawej dolnej części pilota. Może to wpłynąć na błędny pomiar temperatury w pomieszczeniu. Wyświetlacz pilota B D E F TIME SUN M TUE WED THU FRI ST TIMER LYHr. ERROR ODE F Hr FUNTI WEEKLY UTO N O P F G H I J K L M B Dzień tygodnia Przedstawia bieżący dzień tygodnia. Wyświetlacz czasu / programatora Prezentuje bieżący czas, o ile nie zostanie załączony prosty programator lub programator automatycznego wyłączenia. Jeżeli został załączony któryś z tych programatorów, w tym miejscu będzie wyświetlany pozostały czas. Wskaźnik zujnik Wyświetlany kiedy używany jest czujnik temperatury wbudowany w pilota. Identyfikacja bieżącej operacji Prezentuje tryb pracy itp. * Dostępna opcja wielojęzyczna. I J K L M Wyświetlacz Żaluzje Sygnalizuje pracę żaluzji. Nie jest wyświetlany gdy żaluzje są nieruchome. Wyświetlacz temperatury w pomieszczeniu Prezentuje wartość temperatury w pomieszczeniu. (wskaźnik zasilania) Sygnalizuje włączone zasilanie. Wskaźnik wentylacji Pojawia się kiedy urządzenie pracuje w trybie wentylacji. Wskaźnik obrotów wentylatora Prezentuje wybraną prędkość wentylatora. D Wskaźnik Sterowanie centralne Sygnalizuje, że pilot został zablokowany z poziomu pilota nadrzędnego. N Wskaźnik Blokada Sygnalizuje, że przyciski pilota zostały zablokowane. E Wskaźnik Programator wyłączony Informuje, że programator nie jest aktywny. O Wskaźnik Wyczyść filtr Informuje o konieczności wyczyszczenia filtra. F Nastawa temperatury Prezentuje temperaturę docelową. P Wskaźniki programatorów Pojawiają się po załączeniu odpowiadających im programatorów. G H Wskaźnik kierunku nawiewu: góra / dół Wskaźnik prezentuje kierunek strumienia wywiewanego powietrza. Wskaźnik Tylko godzina Wyświetlany kiedy ustawiony nawiew ma być słaby i skierowany w dół w trybie HŁO- DZENI lub OSUSZNI (działanie tej funkcji zależy od modelu). Wskaźnik zgaśnie po godzinie, kiedy zmieni się również kierunek nawiewu. Dla celów prezentacji, wszystkie elementy wyświetlacza zostały załączone. W czasie faktycznej pracy podświetlone będą tylko elementy związane z konkretnymi operacjami. 4

7 B Przed uruchomieniem urządzenia Uruchom urządzenie, gdy przestanie być wyświetlany komunikat PLESE WIT ( PROSZĘ ZEKĆ ). Komunikat PLESE WIT ( PROSZĘ ZEKĆ ) pojawia się na krótko (maks. 3 minuty) na wyświetlaczu w sekcji B po włączeniu zasilania i po wystąpieniu awarii zasilania. Nie oznacza on usterki klimatyzatora. 3.. Włączanie/wyłączanie [] Rozpoczęcie pracy urządzenia:. Naciśnij przycisk [] (WŁ./WYŁ.). Zaświeci się kontrolka pracy urządzenia. Zakończenie pracy urządzenia:. Ponownie naciśnij przycisk [] (WŁ./WYŁ.). Kontrolka pracy urządzenia zgaśnie. Nie należy odłączać zasilania w czasie pracy klimatyzatora. Może to spowodować uszkodzenie jednostki. Nawet jeżeli wciśniesz przycisk WŁ. / WYŁ. natychmiast po zakończeniu pracy, klimatyzator nie uruchomi się przez około 3 minuty. Ma to zapobiec uszkodzeniu wewnętrznych elementów urządzenia. Jeżeli praca zatrzyma się w wyniku awarii zasilania, jednostka nie uruchomi się ponownie do czasu włączenia zasilania. Wciśnij przycisk aby ją ponownie uruchomić Mode select. Jeżeli jednostka nie pracuje, wciśnij przycisk [] aby ją uruchomić. Zaświeci się kontrolka pracy urządzenia. 2. Wciśnij przycisk trybu pracy ( ) 2 i wybierz odpowiedni tryb. BK PR-2M (OOL) (DRY) (FN) (HET) (UTO) Tryb chłodzenia Tryb osuszania Tryb nawiewu Tryb grzania Tryb automatyczny (chłodzenie / grzanie) hłodzenie Naciśnij przycisk 2 [tryb pracy], aby wyświetlić symbol (HŁODZENIE). Osuszanie Naciśnij przycisk 2 [tryb pracy], aby wyświetlić symbol (OSUSZNIE). Nie można dokonać operacji osuszania przy temperaturze pomieszczenia poniżej 8. Nawiew Naciśnij przycisk 2 [tryb pracy], aby wyświetlić symbol (NWIEW). Tryb nawiewu zapewnia cyrkulację powietrza w pomieszczeniu. Działanie wentylatora nie powoduje zmiany temperatury pomieszczenia. Nie przebywaj w zasięgu bezpośredniego strumienia chłodnego powietrza przez dłuższy czas. Nadmierne wychłodzenie jest szkodliwe dla zdrowia i należy go unikać. Osuszanie Osuszanie to sterowana komputerowo operacja usuwania wilgoci ograniczająca nadmierne chłodzenie powietrza do wybranej przez ciebie temperatury. (Nie stosuj jej w trybie grzania.). Do czasu osiągnięcia ustawionej temperatury Działanie sprężarki i wentylatora jednostki wewnętrznej powiązane jest ze zmianą temperatury pomieszczenia. Włączają się one i wyłączają automatycznie. 2. Po osiągnięciu ustawionej temperatury Sprężarka i wentylator jednostki wewnętrznej zatrzymują się. MENU MITOR/SET LOK DY OPERTI 2 3 Jeżeli w jednostce wewnętrznej wybrany został tryb grzania, a jednostka zewnętrzna działa w trybie odszraniania, jednostka wewnętrzna rozpocznie pracę dopiero po zakończeniu odszraniania. B HEK LER TEST E D 4 Jeżeli przerwa trwa 0 minut, sprężarka i wentylator jednostki wewnętrznej uruchamiane są na 3 minuty w celu utrzymania niskiej wilgotności. Grzanie Naciśnij przycisk 2 [tryb pracy], aby wyświetlić symbol (GRZNIE). Wskaźniki wyświetlane podczas operacji grzania DEFROST (odszranianie) Wyświetlany wyłącznie podczas odszraniania. STND BY (oczekiwanie) Wyświetlany od uruchomienia operacji grzania, do momentu rozpoczęcia wydmuchiwania ciepłego powietrza. Tryb automatyczny (chłodzenie / grzanie) Naciśnij przycisk 2 [tryb pracy], aby wyświetlić symbol (UTO). Jeżeli klimatyzator jest używany podczas pracy z palnikami, starannie wietrz pomieszczenie. Nieodpowiednia wentylacja grozi wypadkami na skutek niedoboru tlenu. W żadnym wypadku nie umieszczaj palnika w miejscu, w którym jest on narażony na działanie strumienia powietrza z klimatyzatora. Może to zakłócić proces spalania. Komputer steruje pracą urządzenia w następujących sytuacjach: Po rozpoczęciu grzania powietrze nie jest wydmuchiwane. - Zapobieganie wydostawaniu się chłodnego powietrza. Odczekaj chwilę, aż powietrze zacznie być normalnie wydmuchiwane Regulacja temperatury pomieszczenia by obniżyć temperaturę:. Wciśnij przycisk 3 aby ustawić żądaną temperaturę. Wybrana temperatura zostanie wyświetlona w polu. Każde wciśnięcie przycisku spowoduje zmniejszenie ustawień temperatury o. by zwiększyć temperaturę:. Wciśnij przycisk 3 aby ustawić żądaną temperaturę. Każde wciśnięcie przycisku spowoduje zwiększenie ustawień temperatury o. Dostępne zakresy temperatur: hłodzenie / osuszanie: 9-30 Grzanie: - 28 Tryb UTO: 9-28 Na wyświetlaczu pulsuje wartość 8 lub 39 informująca, czy temperatura w pomieszczeniu E jest niższa lub wyższa od wyświetlanej. Jeżeli temperatura jest niższa niż 8 lub przekracza 39, odpowiednia wartość (8 lub 39 ) będzie pulsować na wyświetlaczu Regulacja prędkości wentylatora. Wciśnij przycisk 4 aby wybrać żądaną prędkość wentylatora. Każdorazowe wciśnięcie przycisku spowoduje zmianę dostępnych opcji na wyświetlaczu pilota D, zgodnie z poniższym opisem. Prędkość Wyświetlacz pilota Model wentylatora Niskie obroty Wysokie obroty PE-200, 250 PE-400, 500 Wybrana temperatura zostanie wyświetlona w polu. 2-prędkości -prędkość Pusty wyświetlacz Wyświetlana informacja i rzeczywiste obroty wentylatora będą różnić się w następujących sytuacjach: Podczas wyświetlania komunikatów STND BY i DEFROST. Zaraz po uruchomieniu pracy w trybie grzania (oczekiwanie na zmianę na inny tryb). Kiedy temperatura w pomieszczeniu jest wyższa od nastawy temperatury dla jednostki pracującej w trybie grzania. W trybie osuszania, wentylator jednostki wewnętrznej automatycznie przełącza się na niskie obroty. Zmiana prędkości wentylatora nie jest możliwa. Kiedy temperatura wymiennika ciepła jest niska w trybie grzania (np. natychmiast po uruchomieniu pracy w trybie grzania) 3.5. Ustawianie dnia tygodnia i czasu Wykonaj te operacje do zmiany ustawień bieżącego dnia tygodnia i czasu. PR-2M TIME SUN MENU 2 4 BK MITOR/SET DY HEK TEST LOK OPERTI LER Wyświetlacz dnia tygodnia i czasu 9 5

8 Uwagi Zmiany tych ustawień można dokonać niezależnie od pracy urządzenia. Dzień i czas nie będą wyświetlane jeżeli funkcja zegara została wyłączona w trybie wyboru funkcji pilota, patrz Instrukcja Montażowa. Jak ustawić dzień tygodnia i czas. Wciśnij jeden z przycisków Nastawy zasu lub aby wyświetlić 2 2. Wciśnij przycisk Wł. / Wył. Programatora (wybór dnia) 9 aby ustawić dzień tygodnia. * Każde naciśnięcie powoduje przeskok dnia w przód na wyświetlaczu 3 : Nowe ustawienia wprowadzone w punkcie 2 i 3, zostaną anulowane jeżeli wciśniesz przycisk Tryb (powrót) 2 przed wciśnięciem przycisku Filtr Wciśnij przycisk Tryb (powrót) 2 aby zakończyć procedurę wprowadzania ustawień. Nastąpi powrót do standardowego ekranu kontrolnego, gdzie w polu będzie od teraz wyświetlany ustawiony czas i dzień. Pilot wyposażony jest w uproszczony zegar z precyzją pomiaru około +/- jedna minuta miesięcznie Korzystanie z programatora W rozdziale tym wyjaśniono jak ustawiać i korzystać z programatora. Za pomocą trybu wyboru funkcji pilota wybierz, który z trzech programatorów chcesz użyć: Programator tygodniowy, 2 Prosty programator lub 3 Programator automatycznego wyłączenia. Informacje na temat trybu wyboru funkcji pilota znajdują się w Instrukcji Montażowej Programator tygodniowy TIME SUN 3 Ustawienie dnia tygodnia Nastawa czasu Sun Mon... Fri Sat (N PN WT ŚR ZW PT SO) Wciśnij odpowiedni przycisk Nastawy czasu aby ustawić właściwy czas. *Przytrzymanie wciśniętego przycisku powoduje, że czas ( 4 ) zacznie narastać najpierw w odstępach -min., następnie 0-min. i ostatecznie -godzinnych. Po wykonaniu właściwych ustawień krok 2 i 3, naciśnij przycisk Filtr aby zablokować wprowadzone wartości. Programator tygodniowy można wykorzystać do ustawienia 8 operacji dla każdego dnia tygodnia. Każda z operacji może obejmować: czas Wł. / Wył. razem z nastawą temperatury lub sam czas Wł. / Wył. lub samą nastawę temperatury. Kiedy bieżący czas osiągnie czas ustawiony w programatorze, klimatyzator wykona zaprogramowane operacje. Odstęp między nastawami czasu dla tego programatora wynosi minutę. Uwagi: *. Programatory: Tygodniowy / Prosty / utomatycznego wyłączenia nie mogą być używane jednocześnie. *2. Programator tygodniowy nie zadziała jeżeli wystąpią którekolwiek z poniższych okoliczności: Funkcja programatora jest wyłączona; system działa nieprawidłowo; trwa tryb testowy; pilot przeprowadza samodiagnostykę lub kontrolę pilota; użytkownik jest w trakcie ustawiania funkcji; użytkownik jest w trakcie ustawiania programatora; użytkownik jest w trakcie ustawiania bieżącego dnia tygodnia lub czasu; system jest sterowany centralnie. (Szczególnie, system nie wykona operacji (włączenie, wyłączenie jednostki lub nastawa temperatury), które są zablokowane w tych okolicznościach). Nr operacji Ustawiony dzień 4 4 Jak ustawić programator tygodniowy. Upewnij się, że wyświetlany jest standardowy ekran kontrolny oraz, że wskaźnik programatora tygodniowego jest widoczny na wyświetlaczu. 2. Wciskaj przycisk Menu Programatora 2 do czasu aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat Set Up (w polu 2 ). (Zwróć uwagę, że każde wciśnięcie przycisku powoduje przełączanie wyświetlanych komunikatów: Set Up i Monitor ). 3. Wciśnij przycisk Wł. / Wył. Programatora (Wybór dnia) 9 aby ustawić dzień. Każde wciśnięcie powoduje wyświetlenie w polu kolejnych ustawień w następującej kolejności: Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Sun Fri Sat Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Wciśnij przycisk Operacji lub ( lub 8 ) tyle razy ile potrzeba aby wybrać odpowiedni numer operacji (od do 8). * Ustawienia z punktów 3 i 4 złożą się na wybór jednej z komórek przedstawionej poniżej tabeli: (wyświetlacz pilota po lewej przedstawia jak wyglądałby wyświetlacz w przypadku ustawienia Operacji dla Niedzieli z podanymi poniżej wartościami). Tabela konfiguracji Nr oper. Niedziela Poniedz. Sobota 8:30 Nr WŁ. 23 Nr 2 0:00 0:00 0:00 0:00 WYŁ. WYŁ. WYŁ. WYŁ. Nr 8 Ustawiając dzień na: Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat, możesz ustawić wykonanie tej samej operacji każdej dnia o tej samej porze. (Przykład: opisana powyżej operacja 2, którą ustawiono jednakowo dla wszystkich dni tygodnia). Nastawa programatora tygodniowego Prezentacja nastawy czasu SUN 5 6 <Nastawa Operacji dla Niedzieli> Uruchomienie klimatyzatora o 8:30 z nastawą temperatury 23. <Nastawa Operacji 2 dla każdego dnia> Wyłączenie klimatyzatora o 0:00. Prezentacja wybranej operacji (Wł. () lub Wył. ()) * Nie pojawia się jeżeli operacja nie została ustawiona. WEEKLY 5. Wciśnij odpowiedni przycisk Nastawy czasu tyle razy ile potrzeba aby ustawić żądany czas (pole 5 ). * Przytrzymanie wciśniętego przycisku powoduje, że czas zacznie narastać najpierw w odstępach -min., następnie 0-min. i ostatecznie -godz. 6. Wciśnij przycisk Wł. / Wył. aby wybrać żądaną operację (Wł. () lub Wył. ()) (pole 6 ). * Każde wciśnięcie przycisku powoduje przejście do kolejnych ustawień w następującej kolejności: Pusty wyświetlacz (bez ustawień). Wciśnij odpowiedni przycisk Nastawy temperatury 3 aby ustawić żądaną temperaturę (pole ). * Każde wciśnięcie przycisku powoduje zmianę ustawień w następującej kolejności: Puste pole wyświetlacza (bez ustawień) Puste pole. (Dostępny zakres: zakres nastawy dla grzania od 2 do 30. Rzeczywisty zakres regulacji temperatury może się jednak różnić w zależności od typu podłączonej jednostki). 8. Po dokonaniu właściwych ustawień krok 5, 6 i wciśnij przycisk Filtr 4 aby zaakceptować wprowadzone dane. by anulować obecnie wprowadzone ustawienia dla wybranej operacji, wciśnij raz i szybko puść przycisk HEK (wyczyść) 0. * Wyświetlana nastawa czasu zmieni się na :, a ustawienia / oraz temperatura zgasną. (by jednocześnie usunąć wszystkie ustawienia programatora tygodniowego wciśnij przycisk HEK (wyczyść) 0 i przytrzymaj go przez min. 2 sekundy. Wyświetlacz zacznie pulsować, wskazując tym samym, że wszystkie nastawy zostały anulowane). Prezentacja nastawy temperatury * Nie pojawia się jeżeli temperatura nie została ustawiona. SUN WEEKLY MENU B K MITOR/SET DY HEK TEST PR-2M LOK OPERTI LER 6

9 Wszystkie nowowprowadzone dane zostaną anulowane jeżeli wciśniesz przycisk Tryb (powrót) 2 przed wciśnięciem przycisku Filtr 4. Jeżeli ustawiono dwie lub więcej operacji na dokładnie ten sam czas, wykonana zostanie tylko operacja o wyższym numerze. 9. Powtórz kroki 3 do 8 zgodnie z potrzebą aby zapełnić wymaganą ilość komórek tabeli. 0.Wciśnij przycisk Tryb (powrót) 2 aby wrócić do standardowego ekranu kontrolnego i zakończyć procedurę zmiany ustawień..by aktywować programator wciśnij przycisk Wł. / Wył. Programatora 9 tak aby z wyświetlacza zniknął wskaźnik Programator wyłączony. Upewnij się, że wskaźnik Programator wyłączony nie jest widoczny na wyświetlaczu. * Jeżeli nie wprowadzono żadnych ustawień, to wskaźnik ten będzie pulsował na wyświetlaczu. Jak przeglądać ustawienia programatora tygodniowego TIMER. Upewnij się, że na wyświetlaczu widoczny jest wskaźnik programatora tygodniowego (pole ). 2. Wciśnij przycisk Tryb programatora 2 tak aby na wyświetlaczu pojawił się wskaźnik Monitor (pole 8 ). 3. Wciśnij przycisk Wł. / Wył. Programatora (wybór dnia) 9 tyle razy ile potrzeba aby wybrać dzień, dla którego ustawienia chcesz przeglądać. 4. Wciśnij przycisk Operacji lub ( lub 8 ) tyle razy ile potrzeba aby zmienić operację programatora wyświetlaną na ekranie (pole 9 ). * Każde wciśnięcie spowoduje przejście do kolejnej operacji zgodnie z ustawieniami czasu. 5. by zakończyć tryb monitorowania i powrócić do standardowego ekranu kontrolnego, wciśnij przycisk Tryb (powrót) 2. Wyłączenie programatora tygodniowego Wciśnij przycisk Wł. / Wył. Programatora 9 - na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik Programator wyłączony (pole 0 ). 0 Włączenie programatora tygodniowego Wciśnij przycisk Wł. / Wył. Programatora - wskaźnik Programator wyłączony (pole 0) zgaśnie Prosty programator SUN TIME SUN TIME SUN Prosty programator można ustawić na trzy sposoby. Tylko czas uruchomienia: Klimatyzator uruchomi się gdy minie ustawiony czas. Tylko czas zatrzymania: Klimatyzator zatrzyma pracę gdy minie ustawiony czas. zas uruchomienia i zatrzymania: Klimatyzator uruchomi się i zatrzyma gdy miną odpowiednie czasy. Prosty programator (uruchamiający i zatrzymujący pracę) można ustawić tylko raz w ciągu 2 godzin. Jednostką nastawy czasu jest godzina. Uwagi: *. Programatory: Tygodniowy / Prosty / utomatycznego wyłączenia nie mogą być używane jednocześnie. *2. Prosty programator nie zadziała jeżeli wystąpią którekolwiek z poniższych okoliczności: funkcja programatora jest wyłączona; system działa nieprawidłowo; trwa tryb testowy; pilot przeprowadza samodiagnostykę lub kontrolę pilota; użytkownik jest w trakcie wybierania funkcji; użytkownik jest w trakcie ustawiania programatora; system jest sterowany centralnie (w tych warunkach operacja Wł. / Wył. będzie zabroniona). Ustawienia programatora WEEKLY WEEKLY WEEKLY Jak ustawić prosty programator 2 4 Hr Ustawienia programatora. Upewnij się, że wyświetlany jest standardowy ekran kontrolny, na którym widoczny jest wskaźnik prostego programatora (pole ). Jeżeli wyświetlany jest inny wskaźnik, zmień go na TIMER w trybie wyboru funkcji pilota (patrz Instrukcja Montażowa). 2. Wciskaj przycisk Menu Programatora do czasu aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat Set Up (w polu ). (Zwróć uwagę, że każde wciśnięcie przycisku powoduje przełączenie wyświetlanych komunikatów: Set Up i Monitor ). 3. Wciśnij przycisk Wł. / Wył. aby wyświetlić bieżące ustawienia czasu Wł. lub Wył. dla prostego programatora. Wciśnij przycisk raz aby wyświetlić czas pozostały do Wł., a następnie wciśnij ponownie aby wyświetlić czas jaki pozostał do Wył. (na wyświetlaczu (w polu ) pojawiają się wskaźniki / ). Programator czasu Wł.: klimatyzator rozpocznie pracę gdy minie określona ilość godzin. Programator czasu Wył.: klimatyzator zatrzyma pracę gdy minie określona ilość godzin. 4. W czasie gdy na wyświetlaczu wyświetlany jest wskaźnik lub 3 : wciśnij odpowiedni przycisk Nastawy czasu tyle razy ile potrzeba aby ustawić godzinę Wł. (jeżeli wyświetlane jest ) lub godzinę Wył. (jeżeli wyświetlane jest ) (pole 4 ). Dostępny zakres: od godziny do 2 godzin. 5. by ustawić oba czasy: Wł. oraz Wył., powtórz kroki 3 i 4. * Pamiętaj, że czasy Wł. i Wył. nie mogą być ustawiane z tą samą wartością. 6. by anulować bieżące ustawienia czasu Wł. lub Wył.: wyświetl ustawienia czasu Wł. lub Wył. (patrz krok 3), a następnie wciśnij przycisk HEK (wyczyść) 0 tak aby ustawienia czasu zmieniły się na w polu. (Jeżeli chcesz użyć tylko nastawy czasu Wł. lub tylko czasu Wył. upewnij się, że dla ustawień, których nie chcesz używać wyświetlane jest ).. Po zrealizowaniu powyżej opisanych kroków od 3 do 6, wciśnij przycisk Filtr 4 aby zaakceptować wprowadzone dane. Wszystkie nowowprowadzone dane zostaną anulowane jeżeli wciśniesz przycisk Tryb (powrót) 2 przed wciśnięciem przycisku Filtr Wciśnij przycisk Tryb (powrót) 2 aby wrócić do standardowego ekranu kontrolnego. 9. Wciśnij przycisk Wł. / Wył. Programatora aby uruchomić odliczanie czasu. Po uruchomieniu programatora, pozostały czas jest prezentowany na wyświetlaczu. Sprawdź, czy czas jest wyświetlany i czy jego wartość jest prawidłowa. Przeglądanie bieżących ustawień prostego programatora 5 6 Ustawienia programatora TIMER. Upewnij się, że na wyświetlaczu widoczny jest wskaźnik prostego programatora (pole ). 2. Wciśnij przycisk Menu Programatora 2 tak aby na wyświetlaczu pojawił się wskaźnik Monitor (pole 5 ). Wciśnij przycisk Menu Programatora tak aby na wyświetlaczu pojawił się wskaźnik Monitor (pole 6 ). Jeżeli ustawiono obie operacje: Wł. i Wył., to na wyświetlaczu będą wyświetlane przemiennie nastawy czasu dla obu operacji. 3. by zakończyć tryb monitorowania ustawień i powrócić do standardowego ekranu kontrolnego wciśnij przycisk Tryb (powrót) 2. Wyłączenie prostego programatora... Wciśnij przycisk Wł. / Wył. programatora 9 - z wyświetlacza znikną ustawienia programatora (pole ). 3 Hr Wybrana operacja (Wł. lub Wył.) * wyświetlane jeżeli operacja nie została wybrana Hr Włączenie prostego programatora... Wciśnij przycisk Wł. / Wył. Programatora 9 - na wyświetlaczu pojawią się ustawienia programatora. MENU B K MITOR/SET DY HEK TEST Hr PR-2M LOK OPERTI LER

10 Przykłady Jeżeli w ramach prostego programatora ustawiono oba czasy: Wł. i Wył., praca i wskazania wyświetlacza prezentują się zgodnie z poniższym opisem. Przykład : Uruchom programator z czasem Wł. ustawionym na wcześniejszą godzinę niż czas Wył. Nastawa czasu Wł.: 3 godziny Nastawa czasu Wył.: godzin Hr Hr Uruchomienie programatora 3 godziny po uruchomieniu programatora godzin po uruchomieniu programatora Wyświetlanie nastawy czasu Wł. (ilość godzin jaka pozostała do Wł.) Zmiana wyświetlanych nastaw na czas Wył. (ilość godzin jaka pozostała do Wył.) Wyświetlany czas jest wartością nastawy czasu Wył. ( godzin) czas Wł. (3 godziny) = 4 godziny Klimatyzator wyłączy się i pozostanie wyłączony do czasu ponownego uruchomienia go przez użytkownika. Przykład 2: Uruchom programator z czasem Wył. ustawionym na wcześniejszą godzinę niż czas Wł. Nastawa czasu Wł.: 5 godzin Nastawa czasu Wył.: 2 godziny Hr Hr Uruchomienie programatora 2 godziny po uruchomieniu programatora 5 godzin po uruchomieniu programatora Wyświetlanie nastawy czasu Wył. (ilość godzin jaka pozostała do Wył.) Zmiana wyświetlanych nastaw na czas Wł. (ilość godzin jaka pozostała do Wł.) Wyświetlany czas jest wartością nastawy czasu Wł. (5 godzin) czas Wył. (2 godziny) = 3 godziny Klimatyzator włączy się i pozostanie włączony do czasu wyłączenia go przez użytkownika Programator automatycznego wyłączenia Ten programator zaczyna odliczanie czasu w momencie uruchomienia klimatyzatora i powoduje jego wyłączenie gdy minie ustawiony czas. Ustawienia umożliwiają nastawę czasu od 30 minut do 4 godzin z 30-minutowym przeskokiem. Uwagi: *. Programatory: Tygodniowy / Prosty / utomatycznego wyłączenia nie mogą być używane jednocześnie. *2. Programator automatycznego wyłączenia nie zadziała jeżeli wystąpią którekolwiek z okoliczności: funkcja programatora jest wyłączona; system działa nieprawidłowo; trwa tryb testowy; pilot przeprowadza samodiagnostykę lub kontrolę pilota; użytkownik jest w trakcie wybierania funkcji; użytkownik jest w trakcie ustawiania programatora; system jest sterowany centralnie (w tych warunkach operacja Wł. / Wył. będzie zabroniona).. Upewnij się, że wyświetlacz jest w trybie standardowego ekranu kontrolnego i widoczny jest na nim wskaźnik programatora automatycznego wyłączenia (pole ). Jeżeli wyświetlany jest inny wskaźnik, zmień go na UTO w trybie wyboru funkcji pilota (patrz Instrukcja Montażowa). 2. Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Menu Programatora 2 tak aby na wyświetlaczu pojawił się wskaźnik Set Up (pole 2 ). (Zwróć uwagę, że każde wciśnięcie przycisku powoduje przełączenie wyświetlanych komunikatów Set Up i Monitor ). 3. Wciśnij odpowiedni przycisk Nastawy czasu tyle razy ile potrzeba aby ustawić czas Wył. (pole 3 ). 4. Wciśnij przycisk Filtr 4 aby zablokować wprowadzone dane. Wszystkie nowowprowadzone dane zostaną anulowane jeżeli wciśniesz przycisk Tryb (powrót) 2 przed wciśnięciem przycisku Filtr Wciśnij przycisk Tryb (powrót) aby zakończyć wprowadzanie ustawień i wrócić do standardowego ekranu kontrolnego. 6. Jeżeli klimatyzator już pracuje, programator natychmiast rozpocznie odliczanie czasu. Sprawdź, czy ustawienia programatora są poprawnie wyświetlane na wyświetlaczu. Sprawdzanie bieżących ustawień programatora auto. wyłączenia. Upewnij się, że na wyświetlaczu widoczny jest wskaźnik UTO (w polu 3 ). 2. Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Menu Programatora 2 tak aby na wyświetlaczu pojawił się wskaźnik Monitor (pole 4 ). zas pozostały do wyłączenia urządzenia wyświetlany jest w polu by zakończyć tryb monitorowania i powrócić do standardowego ekranu kontrolnego, wciśnij przycisk Tryb (powrót) 2. Wyłączanie programatora automatycznego wyłączenia... Przytrzymaj przycisk Wł. / Wył. Programatora 9 przez 3 sekundy tak aby wskaźnik Programator wyłączony pojawił się na wyświetlaczu (w polu 6 ), a czas nastawy programatora (w polu ) został wygaszony lternatywnie, wyłącz sam klimatyzator. zas nastawy programatora zniknie z wyświetlacza (pole ). Włączanie programatora automatycznego wyłączenia... TIMER Przytrzymaj przycisk Wł. / Wył. Programatora 9 przez 3 sekundy. Wskaźnik Programator wyłączony zgaśnie (pole 6 ), a na wyświetlaczu pojawią się ustawienia programatora (w polu ). lternatywnie, włącz sam klimatyzator. zas nastawy programatora pojawi się pojawi się na wyświetlaczu (pole ). Ustawienie programatora UTO UTO UTO UTO BK MENU MITOR/SET DY HEK TEST 6 UTO PR-2M LOK OPERTI LER Jak ustawić programator automatycznego wyłączenia 2 3 Ustawienia programatora UTO 8

11 3.. Blokada przycisków pilota (ograniczenie funkcji pilota) W razie potrzeby istnieje możliwość zablokowania przycisków pilota. Za pomocą trybu wyboru funkcji pilota można wybrać typ blokady. (Informacje o sposobie wyboru typu blokady znajdują się w Instrukcji Montażowej). W szczególności można wybrać jeden z dwóch następującychtypów blokady. Wszystkie: zablokowane zostaną wszystkie przyciski pilota. 2 Wszystkie oprócz (Wł. / Wył.): zablokowane zostaną wszystkie przyciski pilota z wyjątkiem przycisku [Wł. / Wył.] Po ustawieniu blokady, na pilocie pojawi się wskaźnik blokady. TIME SUN Wskaźnik blokady Pulsujący wskaźnik trybu pracy iągłe pulsowanie Pojawia się gdy inna jednostka wewnętrzna podłączona do jednostki zewnętrznej pracuje już w innym trybie. Dopasuj tryb pracy zgodnie z ustawieniami drugiej jednostki wewnętrznej. Pulsowanie po przełączeniu trybu Kiedy tryb pracy jest zabroniony dla poszczególnych sezonów np. poprzez ustawienia sterownika centralnego. Zastosuj inny tryb pracy Pulsujący wskaźnik Filtr FUNTI BK MENU MITOR/SET DY HEK TEST PR-2M Jak zablokować przyciski. Wciśnij jednocześnie przyciski Filtr 4 i Wł. / Wył. i przytrzymaj je wciśnięte przez 2 sekundy. Na wyświetlaczu (w polu ) pojawi się wskaźnik informujący o aktywnej blokadzie. * Jeżeli funkcja blokady została wyłączona w trybie wyboru funkcji pilota, po wciśnięciu opisanej powyżej kombinacji przycisków na wyświetlaczu pojawi się komunikat Not available (niedostępne). Po wciśnięciu zablokowanego przycisku, wskaźnik blokady zacznie pulsować na wyświetlaczu (w polu ). Jak odblokować przyciski. Wciśnij jednocześnie przyciski Filtr 4 i Wł. / Wył. i przytrzymaj je wciśnięte przez 2 sekundy. Wskaźnik blokady zniknie z wyświetlacza (pole ). LOK OPERTI LER FUNTI FUNTI dres układu chłodniczego jednostki wewnętrznej Kod błędu ERROR ODE Informuje o konieczności wyczyszczenia filtra. Wyczyść filtr. Wyzerowanie wskaźnika Filtra Dwukrotne wciśnięcie przycisku [] po wyczyszczeniu filtra spowoduje wygaszenie wskaźnika na wyświetlaczu Pulsujący kod błędu Wyświetlane na przemian Nr jednostki wewnętrznej Dioda Wł. (pulsuje) Jeżeli wpisałeś numer kontaktowy, pod który należy zadzwonić w razie wystąpienia problemu, zostanie wyświetlony na wyświetlaczu. (Można to ustawić w trybie wyboru funkcji pilota. Informacje znajdują się w Instrukcji Montażowej.) Jeżeli dioda Wł. () pulsuje równocześnie z kodem błędu oznacza to, że wystąpił błąd w klimatyzatorze i praca została zatrzymana (bez możliwości ponownego uruchomienia). Zanotuj wyświetlony numer jednostki i kod błędu, wyłącz klimatyzator i skontaktuj się z dystrybutorem lub serwisantem Pozostałe wskaźniki Sterowanie centralne ERROR ODE Kod błędu Pojawia się, gdy pracą steruje np. sterownik centralny. Ograniczenie obejmuje następujące operacje: Wł. / Wył. (łącznie z pracą programatora) Tryb pracy Nastawa temperatury Operacje te można również zablokować indywidualnie. Jeżeli pulsuje tylko kod błędu (dioda świeci ciągłym światłem): Klimatyzator kontynuuje pracę, ale jest możliwość wystąpienia błędu w układzie. W takim przypadku zanotuj kod błędu i skontaktuj się z dystrybutorem lub serwisantem. * Jeżeli wpisałeś numer kontaktowy, pod który należy zadzwonić w razie wystąpienia problemu, wciśnij przycisk heck aby wyświetlić ten numer na ekranie. (Można to ustawić w trybie wyboru funkcji pilota. Informacje znajdują się w Instrukcji Montażowej.) Po wciśnięciu przycisku HEK: LL:XXXX XXX:XXX 9

12 4. Efektywne wykorzystanie urządzenia Nawet drobne czynności konserwacyjne poprawiają efektywność wykorzystania klimatyzatora w zakresie funkcjonowania, zużycia energii itp. Ustawiaj odpowiednią temperaturę pomieszczenia Podczas chłodzenia optymalna różnica pomiędzy temperaturą pomieszczenia a temperaturą na zewnątrz wynosi około 5. Zwiększając temperaturę o podczas chłodzenia, możesz zaoszczędzić około 0 % energii elektrycznej. Nadmierne wychłodzenie jest szkodliwe dla zdrowia. Powoduje ono również nadmierne zużycie energii elektrycznej. Dokładnie czyść filtr Zatkanie sitka filtra powietrza może spowodować znaczne zmniejszenie natężenia strumienia powietrza i skuteczności pracy klimatyzatora. W dalszej konsekwencji grozi to usterką urządzenia. zyszczenie filtra jest szczególnie istotne na początku sezonu chłodzenia i ogrzewania. (W przypadku dużego nagromadzenia kurzu i zanieczyszczeń oczyść filtr starannie.) Zapobiegaj napływowi ciepła podczas chłodzenia by zapobiegać napływowi ciepła podczas chłodzenia, zasłoń okno zasłoną lub żaluzjami w celu ograniczenia wnikania promieni słonecznych. Pomieszczenie winno pozostawać zamknięte, poza wyjątkowymi sytuacjami. Regularnie przeprowadzaj wentylację Ponieważ powietrze w zamkniętym przez dłuższy czas pomieszczeniu ulega zanieczyszczeniu, wentylacja okazuje się niezbędna. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku równoczesnego stosowania klimatyzatora i urządzeń gazowych. Wentylator LOSSNY naszej firmy umożliwia ekonomiczniejszą wentylację. Szczegółowe informacje na ten temat uzyskasz u sprzedawcy. 5. Konserwacja urządzenia Konserwacją filtra winien zajmować się wykwalifikowany pracownik serwisu. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności konserwacyjnych, odłącz zasilanie. Przed przystąpieniem do czyszczenia, zakończ pracę urządzenia i odłącz zasilanie. Pamiętaj, że wentylator wewnątrz obraca się z dużą prędkością, stwarzając niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała. Filtr powietrza montowany jest na wlocie w celu oczyszczania zasysanego powietrza z pyłu. zyść filtry w sposób opisany w tym rozdziale. (Standardowy filtr należy czyścić raz w tygodniu, a filtr o wydłużonej żywotności na początku każdego sezonu.) Sposób czyszczenia Lekko zetrzyj kurz lub użyj odkurzacza. W przypadku większych zabrudzeń, umyj filtr w letniej wodzie (może być z dodatkiem obojętnego detergentu), a następnie dokładnie go opłucz. Po umyciu osusz go i zamocuj ponownie. W żadnym wypadku nie polewaj klimatyzatora wodą ani nie rozpylaj na niego cieczy łatwopalnych. zyszczenie w ten sposób grozi awarią urządzenia, porażeniem prądem lub pożarem. Wymiana filtra [Rys. 5.0.] (Str. 2) Wylot powietrza Filtr powietrza Wlot powietrza Uchwyt filtra () Filtr powietrza należy montować na wlocie powietrza (tył jednostki). (2) Unieś uchwyty filtry i wysuń filtr ciągnąc do siebie. (3) Jeżeli zamierzasz zastosować kanał na wlocie powietrza, zdemontuj filtr. W takim przypadku filtr powietrza należy zamontować w miejscu nawiewu powietrza na kratce wlotowej. B D Nie pozostawiaj filtra do wyschnięcia na słońcu ani nie susz go przez podgrzewanie, np. nad płomieniem. Może to spowodować odkształcenie filtra. Mycie gorącą wodą (powyżej 50 ) również może powodować odkształcenia. 0

13 6. Rozwiązywanie problemów Przed wezwaniem serwisanta, przeczytaj poniższe punkty aby sprawdzić, czy istnieje proste rozwiązanie dla zaistniałego problemu. Klimatyzator nie chłodzi dostatecznie. Wyczyść filtr (nawiew będzie osłabiony w przypadku brudnego filtra). Sprawdź nastawę temperatury i ewentualnie dokonaj jej regulacji. Upewnij się, że wokół jednostki zewnętrznej jest wystarczająca ilość wolnego miejsca. zy wlot i wylot powietrza jednostki wewnętrznej nie są przesłonięte? zy okno lub drzwi nie zostały otwarte? Słychać dźwięk przepływającej cieczy lub sporadyczne syczenie. Dźwięki te można usłyszeć gdy czynnik przepływa w instalacji klimatyzatora. Słychać trzaski lub skrzypienie dobiegające z wnętrza jednostki. Dźwięki te można usłyszeć gdy wewnętrzne części urządzenia kurczą się lub rozszerzają w wyniku zmian temperatury W pomieszczeniu czuć nieprzyjemny zapach. Jednostka wewnętrzna zasysa powietrze zawierające zapachy pochodzące ze ścian, dywanów i mebli oraz odzieży, a następnie wydmuchuje je z powrotem do pomieszczenia. Z jednostki wewnętrznej emitowana jest biała mgiełka lub para. Jeżeli temperatura wewnętrzna oraz wilgotność jest wysoka, takie zjawiska mogą wystąpić podczas uruchamiania pracy. Z jednostki zewnętrznej wydobywa się woda lub para. W trybie chłodzenia woda może tworzyć się i kapać z zimnych elementów instalacji, łączeń itp. W trybie grzania, woda może tworzyć się i kapać z wymiennika ciepła. Na wyświetlaczu pilota nie pojawiają się wskaźniki po wciśnięciu przycisków. Włącz zasilanie, na wyświetlaczu pilota pojawi się wskaźnik Na wyświetlaczu pilota pojawił się symbol. W trakcie sterowania centralnego, na wyświetlaczu pilota pojawi się symbol oznaczający, że praca klimatyzatora nie może być uruchomiona ani zatrzymana za pomocą pilota. Po ponownym uruchomieniu klimatyzatora, nie są dostępne funkcje Wł. / Wył. zekaj około 3 minut. (Praca została zatrzymana w celu zabezpieczenia klimatyzatora). Urządzenie nie rozpoczyna pracy natychmiast po włączeniu. Poczekaj aż jednostka automatycznie uruchomi się ponownie. Sprężarka może się nie uruchomić od razu w powodu zadziałania układu zabezpieczającego w jednostce wewnętrznej, który przez 3 minuty blokuje uruchomienie sprężarki, zabezpieczając ją tym samym przed uszkodzeniem. Klimatyzator rozpoczyna pracę bez wciskania przycisku Wł. / Wył. zy został nastawiony programator czasu Wł.? Wciśnij przycisk Wł. / Wył. aby zakończyć pracę. zy klimatyzator jest podłączony do sterownika centralnego? Skonsultuj się z osobami obsługującymi system sterowania klimatyzacji. zy na wyświetlaczu pilota pojawił się wskaźnik? Skonsultuj się z osobami obsługującymi system sterowania klimatyzacji. zy wybrano tryb automatyczny (chłodzenie / grzanie)? Wciśnij przycisk Wł. / Wył. aby zakończyć pracę. Klimatyzator zatrzymuje pracę bez wciskania przycisku Wł. / Wył. zy został nastawiony programator czasu Wył.? Wciśnij przycisk Wł. / Wył. aby ponownie uruchomić pracę. zy klimatyzator jest podłączony do sterownika centralnego? Skonsultuj się z osobami obsługującymi system sterowania klimatyzacji. zy na wyświetlaczu pilota pojawił się wskaźnik? Skonsultuj się z osobami obsługującymi system sterowania klimatyzacji. Na wyświetlaczu pilota pojawia się komunikat PLESE WIT (proszę czekać). Trwa wstępna konfiguracja. Poczekaj około 3 minut. Na wyświetlaczu pilota pojawia się kod błędu. Zadziałanie układu ochronnego zabezpieczającego klimatyzator. * Nie podejmuj się samodzielnie naprawy tego urządzenia. Natychmiast odłącz zasilanie i skontaktuj się z dystrybutorem. Pamiętaj o podaniu nazwy modelu klimatyzatora oraz informacji jakie pojawiły się na wyświetlaczu pilota. Wentylator jednostki wewnętrznej nie pracuje Sprawdź czy wyzwalacz nadprądowy silnika wentylatora nie wyłączył się samoczynnie. Jeżeli wyzwalacz nadprądowy wyłączył się samoczynnie, należy go zresetować eliminując przyczynę problemu (np. zblokowanie silnika). by zresetować wyzwalacz nadprądowy, otwórz moduł sterujący i wciśnij zieloną zapadkę na dole po prawej stronie wyzwalacza aż usłyszysz kliknięcie. Puść zapadkę i sprawdź czy wróciła w swoją początkową pozycję. Zbyt mocno wciśnięta zapadka nie powróci w oryginalne położenie. Jeżeli żadna z powyżej opisanych sytuacji nie ma zastosowania, wyłącz główny wyłącznik i skontaktuj się z dystrybutorem, od którego nabyłeś klimatyzator. Przekaż mu informacje o modelu i opisz na czym polega problem. Nie podejmuj się samodzielnie naprawiać jednostki. W następujących przypadkach zatrzymaj klimatyzator i skontaktuj się z dystrybutorem: Dioda pracy pracy (na głównej jednostce) pulsuje. Przyciski nie działają prawidłowo. Wyłącznik automatyczny często wyłącza się samoczynnie (lub bezpiecznik ulega przepaleniu). Przypadkowo rozlano wodę na klimatyzator. Woda wycieka z jednostki. Przypadkowo do wnętrza klimatyzatora dostał się jakiś przedmiot. W czasie pracy słychać nienormalne dźwięki. Poniższe sytuacje nie świadczą o awarii: Zapachy: dym papierosowy lub kosmetyki mogą być nadal odczuwalne po wchłonięciu ich przez klimatyzator. Dźwięk wody przepływającej wewnątrz jednostki: dźwięk ten może się pojawić podczas pracy lub po jej zakończeniu. Jest to dźwięk czynnika chłodniczego przepływającego wewnątrz urządzenia. Trzaski dochodzące z jednostki wewnętrznej: dźwięki te można usłyszeć zaraz po rozpoczęciu lub zatrzymaniu chłodzenia. Spowodowane są delikatnym kurczeniem lub rozszerzaniem elementów jednostki wewnętrznej w wyniku zmian temperatury. UWG: Klimatyzator napełniany jest bezpiecznym rodzajem czynnikiem. Wycieki czynnika są sporadyczne, jakkolwiek jeżeli będą miały miejsce, to w przypadku kontaktu z ogniem, pochodzącym z grzejników nawiewowych, piecyków itp., zostaną wytworzone szkodliwe substancje. Podczas przeprowadzania naprawy przez serwis, zapytaj czy miał miejsce wyciek czynnika.

14 . Instalacja, przemieszczanie i przegląd Miejsce instalacji Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie miejsca instalacji oraz zmiany miejsca instalacji. W żadnym wypadku nie instaluj klimatyzatora w miejscu, gdzie występuje niebezpieczeństwo wycieku gazu palnego. Nagromadzenie palnych gazów w pobliżu urządzenia grozi pożarem. W żadnym wypadku nie instaluj klimatyzatora w następujących miejscach: w miejscu o dużym nagromadzeniu oleju maszynowego w pobliżu morza i na terenach plażowych, gdzie występuje zasolenie powietrza. w miejscach o dużej wilgotności w pobliżu gorących źródeł w miejscu, gdzie występują opary siarki w miejscu stosowania urządzeń wysokiej częstotliwości (np. zgrzewarki o wysokiej częstotliwości) w miejscu częstego stosowania roztworów kwasów w miejscu częstego stosowania specjalnych aerozoli Instaluj urządzenie wewnętrzne w pozycji poziomej. W przeciwnym razie może nastąpić wyciek. W przypadku instalacji klimatyzatora w szpitalach oraz przedsiębiorstwach zajmujących się łącznością należy podjąć środki mające na celu zminimalizowanie hałasu. W przypadku używania klimatyzatora w którejś z powyższych lokalizacji, spodziewane są częste usterki. Należy zatem unikać instalacji klimatyzatora w takich miejscach. Szczegółowe informacje uzyskasz u sprzedawcy. Zmiana miejsca instalacji W przypadku przemieszczania lub ponownej instalacji klimatyzatora, związanych z rozbudową lub przebudową mieszkania bądź przeprowadzką, skontaktuj się wcześniej ze sprzedawcą w celu określenia kosztów profesjonalnych prac inżynieryjnych niezbędnych w celu zmiany miejsca instalacji. W przypadku przemieszczania lub ponownej instalacji klimatyzatora skontaktuj się ze sprzedawcą. Niewłaściwa instalacja grozi porażeniem prądem, pożarem itp. Hałas Instalując urządzenie, wybierz miejsce mogące w pełni utrzymać ciężar urządzenia oraz zapewniające możliwość ograniczenia hałasu i wibracji. Urządzenie zewnętrzne zainstaluj w miejscu, w którym wydmuchiwane chłodne lub ciepłe powietrze i wytwarzany hałas nie będą przeszkadzać sąsiadom. W przypadku umieszczenia jakiegokolwiek obiektu w pobliżu wylotu jednostki zewnętrznej, może wystąpić zmniejszenie wydajności lub zwiększenie hałasu. Nie umieszczaj żadnych obiektów w pobliżu wylotu powietrza. Jeżeli klimatyzator pracuje zbyt głośno, skontaktuj się ze sprzedawcą. Konserwacja i przegląd Jeżeli klimatyzator jest używany przez klika sezonów, w jego wnętrzu gromadzą się zanieczyszczenia powodując zmniejszenie wydajności. W zależności od warunków użytkowania, z klimatyzatora może się wydobywać nieprzyjemna woń, skuteczność odprowadzania skroplin może ulec pogorszeniu itd. Instalacja elektryczna Prace elektryczne winien wykonywać wykwalifikowany technik elektryk, zgodnie z [normami technicznymi odnośnie instalacji elektrycznych], [zasadami okablowania] oraz instrukcją instalacji. Należy stosować wyłącznie oryginalne obwody. W przypadku używania innych podzespołów może dojść do przepalenia wyłączników automatycznych i bezpieczników. W żadnym wypadku nie podłączaj przewodu uziemiającego do rur gazowniczych, wodociągowych, piorunochronów lub telefonicznych przewodów uziemiających. Szczegółowe informacje uzyskasz u sprzedawcy. W przypadku niektórych lokalizacji, niezbędny jest wyłącznik różnicowy. Szczegółowe informacje uzyskasz u sprzedawcy. 8. Dane techniczne Nazwa modelu PE-RP200G PE-RP250G PE-RP400G Zasilanie Napięcie V 3N ~ 380, 400, 45 zęstotliwość Hz 50 Zewnętrzne ciśnienie statyczne Pa 50 Wydajność powietrza (Hi/Lo) Poziom dźwięku (Hi/Lo) m 3 /h db() 3900/320 5/ / / Wysokość mm 400 Szerokość mm Głębokość mm 634 Masa netto kg 0 30 Uwagi: Specyfikacje elektryczne sprawdź na tabliczce znamionowej przymocowanej do urządzenia. Warunki znamionowe (chłodzenie) temp. wewn.: 2 DB, 9 WB temp. zewn.: 35 DB Warunki znamionowe (grzanie) temp. wewn. 20 DB temp. zewn.: DB, 6 WB PE-RP500G

15 Znak ten obowiązuje w Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywą 2002/96/E rtykuł 0 Informacja dla użytkownika z neksem IV. Twój produkt MITSUBISHI ELETRI jest wykonany z najwyższej jakości materiałów i komponentów zdatnych do recyclingu i powtórnego wykorzystania. Symbol ten oznacza, że wyposażenie elektryczne i elektroniczne po zakończeniu eksploatacji powinno zostać oddzielone od pozostałych domowych odpadków. Prosimy o odstawienie niniejszego urządzenia do Twojego lokalnego punktu zajmującego się recyclingiem. Na terenie Unii Europejskiej znajdują się wyznaczone punkty zbierające wyeksploatowane urządzenia elektryczne i elektroniczne. P o m ó ż n a m c h r o n i ć ś r o d o w i s k o, w k t ó r y m ż y j e m y!

16 PL WT052X0

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-60DR-E 874HG8401

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-60DR-E 874HG8401 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-60DR-E PL 874HG8401 Produkt przeznaczony do użytku domowego, komercyjnego lub w przemyśle lekkim Pilot systemu Lossnay PZ-60DR-E Instrukcja obsługi Spis treści ON/OFF

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PLFY-P VBM-E BH79D046H01

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PLFY-P VBM-E BH79D046H01 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PLFY-P VBM-E PL BH79D046H01 Spis treści 1. Środki bezpieczeństwa... 2 2. Nazwy i funkcje elementów urządzenia... 3 3. Konfiguracja wyświetlacza... 4 4. Ustawianie dnia tygodnia

Bardziej szczegółowo

PROSTY PILOT PRZEWODOWY

PROSTY PILOT PRZEWODOWY PODRĘCZNIK OBSŁUGI PROSTY PILOT PRZEWODOWY UTY-RSNYM ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9374142170 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...PL-1 NAZWY ELEMENTÓW...PL-2 PRACA...PL-3 PREZENTACJA

Bardziej szczegółowo

PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. PROGRAM PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA START/STOP. 4. Wciśnij przycisk

PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. PROGRAM PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA START/STOP. 4. Wciśnij przycisk PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. 1. Wciśnij przycisk Wybierz OFF TIMER lub ON TIMER. UWAGI RESET OFF TIMER ON TIMER PROGRAM TIMER (OFF ON, OFF ON) 2. Wciskając przyciski ustaw czas włączenia (ON) lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-21MAA WT04474X01

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-21MAA WT04474X01 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-2MAA PL WT04474X0 WT04474X0 Polski System Sterowania CITY MULTI oraz Klimatyzatory Mitsubishi Mr. SLIM Pilot przewodowy MA PAR-2MAA Instrukcja obsługi TEMP. Prosimy

Bardziej szczegółowo

FOTO-KLIMA INSTRUKCJA OBSŁUGI. URZĄDZENIA: PLA-RP BA BH79D045H01

FOTO-KLIMA INSTRUKCJA OBSŁUGI.  URZĄDZENIA: PLA-RP BA BH79D045H01 FOTO-KLIMA www.foto-klima.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PLA-RP BA PL BH79D045H0 Spis treści. Środki bezpieczeństwa... 2 2. Nazwy i funkcje elementów urządzenia... 2 3. Konfiguracja wyświetlacza...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE MHA (C ) 24HRDN1 MHA (C ) 30HRDN1 MHA (C ) 36HRDN1 MHA (C ) 48HRDN1 MHA (C ) 60HRDN1 Wyłączny importer Spis treści FUNKCJE PILOTA... 3 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Specyfikacje pilota Model RM02A/BGE-A; RM02A/BGE (T)-A Napięcie znamionowe 3.0

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-F27MEA WT04107X01

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-F27MEA WT04107X01 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-F7MEA PL WT0407X0 PL WT0407X0 System Sterowania CITY MULTI Pilot przewodowy ME PAR-F7MEA Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup systemu Mitsubishi CITY MULTI. Aby użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

ZWARTY TYP ŚCIENNY ASYE07L ASYE09L ASYE12L ASYE14L ASYA07L ASYA09L ASYA12L ASYA14L FUJITSU GENERAL LIMITED PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR

ZWARTY TYP ŚCIENNY ASYE07L ASYE09L ASYE12L ASYE14L ASYA07L ASYA09L ASYA12L ASYA14L FUJITSU GENERAL LIMITED PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR TM PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR ZWARTY TYP ŚCIENNY Jednostka wewnętrzna ASYE07L ASYE09L ASYE12L ASYE1L ASYA07L ASYA09L ASYA12L ASYA1L ZATRZYMAJ INSTRUKCJĘ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA FUJITSU GENERAL LIMITED

Bardziej szczegółowo

TYP KANAŁOWY ARXA24L ARXA30L ARXA36L ARXA45L ARXB24L ARXB30L ARXB36L ARXB45L ARXC36L ARXC45L ARXC60L ARXC72L ARXC90L FUJITSU GENERAL LIMITED

TYP KANAŁOWY ARXA24L ARXA30L ARXA36L ARXA45L ARXB24L ARXB30L ARXB36L ARXB45L ARXC36L ARXC45L ARXC60L ARXC72L ARXC90L FUJITSU GENERAL LIMITED TM PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR TYP KANAŁOWY Jednostka wewnętrzna ARXA2L ARXA30L ARXA36L ARXA5L ARXB2L ARXB30L ARXB36L ARXB5L ARXC36L ARXC5L ARXC60L ARXC72L ARXC90L ZATRZYMAJ INSTRUKCJĘ DO DALSZEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. SPIS TREŚCI STRONA 1. Specyfikacje pilota 3 2. STEROWANIE ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi sterownika dotykowego Wygląd i przyciski sterownika Rys.1 Sterownik dotykowy 1 Przycisk włączania/wyłączania Naciśnij przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Wstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR NAŚCIENNY

KLIMATYZATOR NAŚCIENNY Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PKA-RP HAL PCA-RP KA PCA-RP HA PSA-RP GA BG79U612H03

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PKA-RP HAL PCA-RP KA PCA-RP HA PSA-RP GA BG79U612H03 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PKA-RP HAL PCA-RP KA PCA-RP HA PSA-RP GA PL BG79U6H03 Spis treści. Środki bezpieczeństwa.... Nazwy i funkcje elementów urządzenia... 3 3. Konfiguracja wyświetlacza... 6 4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off KJR-90B Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. KJR-90B to ujednolicony, prosty w obsłudze i kompaktowy sterownik centralny,

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL: KC(R)-20/A(Ya) KC(R)-22/A(Ya) KC(R)-25/A(Ya) KC(R)-32/(Ya) KC(R)-35/(Ya) KC(R)-46/(Ya) KC(R)-50/(Ya) Jesteśmy wdzięczni za wybranie tego klimatyzatora. Prosimy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY UTY-RNKY ZATRZYMAJ INSTRUKCJĘ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA FUJITSU GENERAL LIMITED P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY UTY-RNKY ZATRZYMAJ INSTRUKCJĘ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA FUJITSU GENERAL LIMITED P/N TM PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY UTY-RNKY ZATRZYMAJ INSTRUKCJĘ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA FUJITSU GENERAL LIMITED P/N 93733969 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... NAZWY ELEMENTÓW... PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329022 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWA CZĘŚCI... 1 PRZYGOTOWANIE... 2 PRACA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo)

Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo) th-tune Terminal wewnętrzny (pokojowy) Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo) 1 Informacje ogólne Th-Tune współpracuje z pompami ciepła Ecoforest ecogeo w celu dokładnego zarządzania temperaturą

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY

PROGRAMATOR TYGODNIOWY PROGRAMATOR TYGODNIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI DTWT IHXR OSTRZEŻENIE! PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ. Spis treści ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 Strona 1 z 5 Odwilżacz powietrza, 20 litrów, wersja 04/09 Nr produktu 56 05 01 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu

Bardziej szczegółowo

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje Pilot i jego funkcje PL POLSKI 1. Przycisk wyboru trybu Za każdym naciśnięciem tego przycisku wybierany jest tryb pracy zgodnie z następującą sekwencją: AUTO, CHŁODZENIE, SUSZENIE, OGRZEWANIE (niedostępne

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-11 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji.

Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. - W przypadku przerwy w dopływie energii elektrycznej, klimatyzator wyłączy się a po przywróceniu zasilania klimatyzator uruchomi

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-15 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila INSTRUKCJA OBSŁUGI Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila Nr produktu 856992 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Zastosowanie alkomatu obejmuje pomiar poziomu alkoholu w wydychanym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PLFY-P VCM-E BG79U362H01

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PLFY-P VCM-E BG79U362H01 INSTRUKCJ OBSŁUGI URZĄDZENI: PLFY-P VCM-E PL BG79U362H0 Spis treści. Środki bezpieczeństwa... 2 2. Praca... 3 3. Konserwacja i czyszczenie... 5 4. Wykrywanie i usuwanie usterek... 6 5. Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Laser AL 02. Strona 1 z 5

Laser AL 02. Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 590818 Laser AL 02 Strona 1 z 5 Opis funkcji Laser AL-02 jest wyposażony w czerwony laser, którego promień jest odchylany przez dwa lusterka znajdujące się na obracających

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329053 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 1 NAZWY CZĘŚCI 1 INFORMACJA O FUNKCJONALNOŚCI 2 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY UTY-RNNYM ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY UTY-RNNYM ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY UTY-RNNYM ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329206 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWY ELEMENTÓW... 2 PRZYGOTOWANIE DO PRACY...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PKFY-P VKM-E RG79D345H01

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PKFY-P VKM-E RG79D345H01 INSTRUKCJA OBSŁUI URZĄZENIA: PKFY-P VKM-E PL R7935H0 Spis treści. Środki bezpieczeństwa.... Nazwy i funkcje elementów urządzenia... 3. Konfiguracja wyświetlacza... 5. Ustawianie dnia tygodnia i bieżącego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Dziękujemy za zakup klimatyzatora Airwell. Nazwy i funkcje pilota bezprzewodowego Nota: Upewnij

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA WYŚWIETLACZ DZIAŁANIA Wyświetla bieżące ustawienia. Przycisk WYŚWIETLACZA Naciśnij ten przycisk jeden raz, by wstrzymać wyświetlanie przez zespół wewnątrz pomieszczenia, naciśnij

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi Zasilacze regulowane DC AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy Instrukcja obsługi Rozdział 1. Instalacja i zalecenia dotyczące obsługi Podczas instalowania zasilacza w miejscu pracy należy

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PEAD-RP35, 50, 60, 71, 100, 120, 140JA PEAD-RP35, 50, 60, 71, 100, 125, 140JAL KB79M255H01

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PEAD-RP35, 50, 60, 71, 100, 120, 140JA PEAD-RP35, 50, 60, 71, 100, 125, 140JAL KB79M255H01 INSTRUKCJA OBSŁUI URZĄZENIA: PEA-RP5, 50, 60, 7, 00, 0, 40JA PEA-RP5, 50, 60, 7, 00, 5, 40JAL PL KB79M55H0 Spis treści. Środki bezpieczeństwa.... Nazwy i funkcje elementów urządzenia.... Konfiguracja wyświetlacza...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex. INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY RT12 RT18 RT24 RT36 RT48 RT60 Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.com/ KLIMATYZATOR PRZYPODŁOGOWO PODSUFITOWY

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik przewodowy RBC-AMT32E

Instrukcja obsługi. Sterownik przewodowy RBC-AMT32E Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy RBC-AMT32E 1 NAZWY ELEMENTÓW STEROWNIKA Niniejszy sterownik przewodowy może sterować pracą maksymalnie 8 jednostek wewnętrznych. Sekcja wyświetlania Na przykładowym

Bardziej szczegółowo

TYP KASETONOWY AUXB07L AUXB09L AUXB12L AUXB14L AUXB18L AUXB24L AUXA30L AUXA36L AUXA45L AUXA54L AUXD18L AUXD24L FUJITSU GENERAL LIMITED

TYP KASETONOWY AUXB07L AUXB09L AUXB12L AUXB14L AUXB18L AUXB24L AUXA30L AUXA36L AUXA45L AUXA54L AUXD18L AUXD24L FUJITSU GENERAL LIMITED TM PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR TYP KASETONOWY Jednostka wewnętrzna AUXB07L AUXB09L AUXB12L AUXB1L AUXB18L AUXB2L AUXA30L AUXA36L AUXA5L AUXA5L AUXD18L AUXD2L ZATRZYMAJ INSTRUKCJĘ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

INFRAZON LATAJĄCY SPODEK

INFRAZON LATAJĄCY SPODEK INFRAZON LATAJĄCY SPODEK 1. Wstęp. Przed włączeniem urządzenia do sieci należy sprawdzić czy napięcie w gniazdku odpowiada wymaganemu przez urządzenie 220V / 50 Hz / 900-1100 W. Dla najlepszego efektu

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR: TYP KANAŁOWY. Model chłodząco/grzewczy ARYC45LCTU ARYC54LCTU PODRĘCZNIK OBSŁUGI. Jednostki wewnętrzne:

KLIMATYZATOR: TYP KANAŁOWY. Model chłodząco/grzewczy ARYC45LCTU ARYC54LCTU PODRĘCZNIK OBSŁUGI. Jednostki wewnętrzne: PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP KANAŁOWY Model chłodząco/grzewczy Jednostki wewnętrzne: ARYC45LCTU ARYC54LCTU Jednostki zewnętrzne: AOYD45LATT AOYD54LATT ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

Think Outside. Inside. Przewodnik użytkownika

Think Outside. Inside. Przewodnik użytkownika Think Outside. Inside. Przewodnik użytkownika Witaj Gratulujemy zakupu nowego ecoboxa. Twój ecobox zawiera przewód zasilający (US71059) oraz pilota (US71058). 2 Nazwisko sprzedawcy EcoQuest Numer telefonu

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Programator czasowy Nr produktu

Programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Programator czasowy Nr produktu 000494722 Strona 1 z 7 PL Cyfrowy programator czasowy tygodniowy Wyprodukowano dla: Inter-Union Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzing-Str. 2 76829 Landau

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR: TYP KASETONOWY. Model chłodząco/grzewczy AUYA30LBLU AUYA36LBLU AOYA30LBTL AOYA36LBTL PODRĘCZNIK OBSŁUGI. Jednostki wewnętrzne:

KLIMATYZATOR: TYP KASETONOWY. Model chłodząco/grzewczy AUYA30LBLU AUYA36LBLU AOYA30LBTL AOYA36LBTL PODRĘCZNIK OBSŁUGI. Jednostki wewnętrzne: PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP KASETONOWY Model chłodząco/grzewczy Jednostki wewnętrzne: AUYA30LBLU AUYA36LBLU Jednostki zewnętrzne: AOYA30LBTL AOYA36LBTL ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Spis treści 1. Informacje o produkcie... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Wyświetlacz LCD... 4 4. Instrukcja obsługi... 4 5. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL 04308179) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL 04308148) *KUCHENKA ELEKTRYCZNA ** KUCHENKA GAZOWA Polski! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora.

Bardziej szczegółowo

SILENT-100 CHZ DESIGN

SILENT-100 CHZ DESIGN SILENT-100 CHZ DESIGN 1 3 4 2 Fig.1 Fig.2 L L N Ls Fig.3 N Fig.4 L N L NLs ON 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 1 5 6 7 8 ON Fig.5 OFF CT-12/14 H 12 V 230 V 50Hz 50Hz LS LS N L TIME-DELAY FUSE 125 ma MAX. L N SILENT-100

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy programator czasowy Nr produktu 000552455 Strona 1 z 9 Instrukcja obsługi cyfrowego programatora czasowego Artykuł: EMT757 A. Funkcje 1. Za pomocą cyfrowego programatora czasowego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR: TYP KANAŁOWY. Model chłodząco/grzewczy ARYG07LLTA ARYG09LLTA ARYG12LLTA ARYG12LLTB ARYG14LLTA ARYG14LLTB ARYG18LLTA ARYG18LLTB

KLIMATYZATOR: TYP KANAŁOWY. Model chłodząco/grzewczy ARYG07LLTA ARYG09LLTA ARYG12LLTA ARYG12LLTB ARYG14LLTA ARYG14LLTB ARYG18LLTA ARYG18LLTB PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP KANAŁOWY Model chłodząco/grzewczy Jednostki wewnętrzne: ARYG07LLTA ARYG09LLTA ARYG12LLTA ARYG12LLTB ARYG14LLTA ARYG14LLTB ARYG18LLTA ARYG18LLTB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch SPIS TREŚCI Przed uruchomieniem... 4 Bezpieczeństwo.... 5 Instalacja sterownika... 7 Podłączenie nakładki dotykowej...12 Kalibracja nakładki dotykowej...13

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE SERIA MHA, MHC, MHD, MHG, MTB Ze sterownikiem przewodowym KJR 12 Prosimy o przeczytanie poniższej instrukcji Instrukcja zawiera wiele cennych

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrany ze strony: sklep.e-szop.pl. Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B

Dokument pobrany ze strony: sklep.e-szop.pl. Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B Instrukcja obsługi Szanowny Użytkowniku Dziękujemy za wybranie produktu marki. Dla uzyskania najlepszych wyników i właściwego korzystania

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR: TYP KASETONOWY. Model chłodząco/grzewczy AUYA30LBLU AUYA36LBLU AUYA36LCLU AUYA45LCLU AUYA54LCLU

KLIMATYZATOR: TYP KASETONOWY. Model chłodząco/grzewczy AUYA30LBLU AUYA36LBLU AUYA36LCLU AUYA45LCLU AUYA54LCLU PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP KASETONOWY Model chłodząco/grzewczy Jednostki wewnętrzne: AUYA30LBLU AUYA36LBLU AUYA36LCLU AUYA45LCLU AUYA54LCLU Jednostki zewnętrzne: AOYA30LBTL AOYA36LBTL AOYD36LATT

Bardziej szczegółowo

FUJI Electric KLIMATYZATOR: TYP MULTI INVERTER. Model chłodząco/grzewczy RDG07LLTA RDG09LLTA RDG12LLTA RDG14LLTA RDG18LLTA

FUJI Electric KLIMATYZATOR: TYP MULTI INVERTER. Model chłodząco/grzewczy RDG07LLTA RDG09LLTA RDG12LLTA RDG14LLTA RDG18LLTA PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP MULTI INVERTER Model chłodząco/grzewczy Jednostki wewnętrzne: RDG07LLTA RDG09LLTA RDG12LLTA RDG14LLTA RDG18LLTA Jednostki zewnętrzne: ROG18LAC2 ROG18LAT3 ROG24LAT3

Bardziej szczegółowo

Regulator z modulacją CX51

Regulator z modulacją CX51 Regulator z modulacją CX51 WŁAŚCIWOŚCI Regulator obsługuje kocioł utrzymując temperatury komfortu w domu w okresach ustawionych przez użytkownika. W pozostałych okresach również przyczynia się do oszczędzania

Bardziej szczegółowo