INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA"

Transkrypt

1 Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed przystąpieniem do obsługi klimatyzatora INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Klimatyzator ścienny SERIA R Dziękujemy za zakup klimatyzatora Midea

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA WYŚWIETLACZ PILOTA....2 MONTAŻ I WYMIANA BATERII FUNKCJE PRACY BEZPIECZEŃSTWO WYKAZ CZĘŚCI KLIMATYZATORA ZAKRES PRACY...8 STEROWANIE RĘCZNE....8 USTAWIANIE KIERUNKU NAWIEWU POWIETRZA....9 PRACA KLIMATYZATORA KONSERWACJA WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA KODY BŁĘDÓW

3 OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA AUTO COOL DRY HEAT MODE AIR DIRECTION TEMP ON/OFF SLEEP RESET LOCK Fig. 1 FAN HIGH MED LOW FAN SPEED 3 8 * SWING CLEAN AIR TIMER ON TIMER OFF LED DISPLAY TURBO * 14 15* 1. Obniżenie temperatury 2. Podniesienie temperatury 3. MODE tryb pracy. Każde naciśnięcie przycisku zmienia tryb pracy w kolejności: AUTO COOL DRY HEAT FAN 4. SWING Wciskając ten przycisk uruchamiamy pionowy ruch kierownic powietrza na klimatyzatorze. Ponowne naciśnięcie powoduje wyłączenie trybu SWING 5. RESET kasowanie wszystkich ustawień 6. AIR DIRECTION - Wciskając ten przycisk uruchamiamy poziomy ruch kierownic powietrza na klimatyzatorze( opcja) 7. LED DISPLAY Włączenie wyświetlacza cyfrowego na jednostce wewnętrznej. Ponowne wciśnięcie powoduje wyłącznie. (opcja) 8. FAN SPEED Prędkość pracy wentylatora. Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę prędkości wentylatora w kolejności: auto niska średnia szybka 9. ON/OFF Włącz/wyłącz urządzenie. 10. TIMER ON automatyczne ustawienie czasu do włączenia klimatyzatora 11. SLEEP ekonomiczny tryb pracy urządzenia. Ponowne wciśnięcie powoduje wyłączenie tej funkcji. Funkcja ta może być stosowana dla grzania i chłodzenia. UWAGA Gdy urządzenie pracuje w trybie SLEEP wciśnięcie innych przycisków może spowodować anulowanie trybu ekonomicznego 12. TIMER OFF automatyczne ustawienie czasu do wyłączenia klimatyzatora 13. LOCK Po wciśnięciu przycisku wszystkie aktualne ustawienia są zablokowane i nie można dokonywać żadnych zmian funkcji z pilota. Ponowne wciśnięcie umożliwi dostęp do wszystkich funkcji. 14. TURBO Wciśnięcie tego przycisku włącza lub wyłącza funkcje turbo która pozwala na osiągnięcie zadanej temperatury w jak najkrótszym czasie 15. CLEAN AIR uruchomienie funkcji czyszczenia, jonizator plazmowy pomoże usunąć pyłki oraz zanieczyszczenia powietrza (Nie dotyczy jednostek bez tej funkcji) 1

4 WYŚWIETLACZ PILOTA Wyświetlacz pilota DIGITAL DISPLAY 1 Wyświetlacz TRANSMI- SSION Indicator 2 3 ON/OFF OPERATION MODE 4 4 OPERATION MODE 7 FAN SPEED LOCK 5 TIMER ON OFF TIMER 6 Fig DIGITAL DISPLAY - Cyfrowy wyświetlacz pokazuję czy urządzenie jest włączone/wyłączone, temperaturę, czas. 2. TRANSMISSION Wskaźnik zapala się w momencie przesyłania sygnału między pilotem a jednostką wewnętrzną 3. ON/OFF Wskaźnik włącz/wyłącz. Symbol ten pojawia się gdy urządzenie jest włączone z pilota. Brak symbolu urządzenie jest wyłączone. 4. OPERATION MODE - Tryb pracy auto cool (chłodzenie) dry (osuszanie) heat (grzanie) 5. LOCK Symbol blokady, zapala się po wciśnięciu przycisku 6. TIMER DISPLAY wyświetla czas włączenia i wyłączenia klimatyzatora. Po ustawieniu czasu włączenia na wyświetlaczu pojawi się symbol TIMER ON, po ustawieniu czasu wyłączenia na wyświetlaczu pojawi się symbol TIMER OFF, jeśli wciśnięte są obie funkcje na wyświetlaczu ukażą się oba symbole 7. FAN SPEED Naciskając przycisk wybieramy odpowiednią prędkość wentylatora, auto niska średnia - wysoka. Po wybraniu funkcji symbol pojawi się na wyświetlaczu. MONTAŻ I WYMIANA BATERII Pilot wykorzystuje dwie baterie R3 (AAA) Aby włożyć lub wymienić baterie należy: 1. Przesunąć tylnią pokrywkę pilota 2. Włożyć dwie baterie. Układ biegunów baterii (+ i -) jest zaznaczony na pilocie 3. Zasunąć tylnią pokrywkę UWAGA Nie stosować starych baterii lub baterii różnych typów. Może to powodować nieprawidłową pracę pilota. Jeżeli pilot będzie nie używany przez kilka tygodni, należy wyjąć z niego baterie. Ewentualny wyciek elektrolitu z baterii może spowodować uszkodzenie pilota. Przeciętna żywotność baterii przy normalnym użytkowaniu wynosi ok. 6 miesięcy. Baterie należy wymienić, gdy jednostka wewnętrzna klimatyzatora nie odpowiada na wysyłany sygnał (nie emituje krótkiego dźwięku potwierdzającego odbiór sygnału z pilota, lub gdy na wyświetlaczu pilota nie zapala się indykator transmisji sygnału 2

5 FUNKCJE PRACY PRACA AUTOMATYCZA Aby uruchomić klimatyzator w trybie pracy automatycznej należy: 1. Przyciskiem MODE wybrać tryb AUTO. 2. Przyciskami TEMP ustawić porządną temperaturę w pomieszczeniu. Najbardziej komfortowa temperatura zawiera sie w przedziale 21 C - 28C 3. Nacisnąć przycisk ON/OFF, aby uruchomić klimatyzator. Urządzenie rozpocznie prace a na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej wyświetli sie nastawiona temperatura. W trybie AUTO prędkość wentylatora ustawiana jest automatycznie i nie można jej zmienić za pomocą pilota. 4. Ponowne wciśniecie przycisku ON/OFF spowoduje wyłączenie klimatyzatora. UWAGA W trybie pracy automatycznej klimatyzator sam wybiera rodzaj pracy (chłodzenie, grzanie, wentylacja lub osuszanie) na podstawie porównania temperatury panującej aktualnie w pomieszczeniu z temperatura ustawiona przez użytkownika. Jeżeli praca urządzenia w trybie AUTO nie zapewnia użytkownikowi odpowiedniego komfortu, tryb pracy należy wybrać manualnie. FUNKCJA CHŁODZENIA, GRZANIA I WENTYLACJI Jeżeli praca klimatyzatora w trybie AUTO nie zapewnia odpowiedniego komfortu, można manualnie wybrać tryb pracy. Do wyboru mamy następujące funkcje: COOL (chłodzenie), DRY (osuszanie), HEAT(grzanie) i FAN (wentylacja). Aby wybrać jedna z powyższych funkcji należy: 1. Przyciskiem MODE wybrać tryb pracy. Każdorazowe naciśniecie przycisku MODE zmienia tryb pracy w następującej kolejności: COOL (chłodzenie), DRY (osuszanie), HEAT (grzanie), FAN (wentylacja). 2. Temperaturę ustawić przyciskiem TEMP. W trybie chłodzenia najbardziej komfortowa jest temperatura 21 C i wyższa, a w trybie grzania temperatura poniżej 28C. W funkcji wentylacji FAN temperatura nie jest kontrolowana i nie można jej ustawiać. 3. Przyciskiem FAN SPEED możemy ustawić prędkość wentylatora. Każdorazowe naciśniecie przycisku FAN SPEED zmienia prędkość wentylatora: AUTO, LOW (niska), MED. (średnia), HIGH (wysoka). 4. Naciskając przycisk ON/OFF, aby uruchomić klimatyzator. Urządzenie rozpocznie prace a na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej wyświetli sie nastawiona temperatura. Ponowne wciśniecie przycisku ON/OFF spowoduje wyłączenie klimatyzatora. UWAGA Tryb FAN nie może być stosowany do regulacji temperatury Funkcja ta dotyczy punktów 1,3 i 4 FUNKCJA OSUSZANIA 1. Przyciskiem MODE wybrać tryb pracy DRY. 2. Temperaturę ustawić przyciskiem TEMP w przedziale 21 C - 28 C. 3. Nacisnąć przycisk ON/OFF, aby uruchomić klimatyzator. Ponowne wciśniecie przycisku ON/OFF spowoduje wyłączenie klimatyzatora. UWAGA Urządzenie ma możliwość automatycznego pomiaru wilgotności w pomieszczeniu i załączania funkcji osuszania bez włączenia opcji chłodzenia i wentylacji FUNKCJA TIMER Użycie funkcji TIMER umożliwia zaprogramowanie czasu automatycznego włączenia bądź wyłączenia klimatyzatora. 1. Ustawianie czasu włączenia klimatyzatora 1.1 Nacisnąć przycisk TIMER ON. Na wyświetlaczu pojawi sie napis TIMER ON oraz pojawi sie literka h" obok wyświetlacza cyfrowego. Teraz można ustawić czas by rozpocząć operację. 1.2 Naciśnij jeszcze raz przycisk TIMER ON by ustawić żądany czas włączenia klimatyzatora. 1.3 Ustawiony czas zostanie wysłany z pilota do klimatyzatora po upływie ok. 0,5s. Po upływie ok. 2s symbol TIMER ON zniknie z wyświetlacza. 3

6 FUNKCJE PRACY 2. Ustawianie czasu wyłączenia klimatyzatora 2.1 Nacisnąć przycisk TIMER OFF, na wyświetlaczu pojawi się symbol TIMER OFF wraz z literką h obok wyświetlacza cyfrowego. 2.2 Naciśnij ponownie przycisk TIMER OFF by ustawić czas w którym chcesz zatrzymać pracę klimatyzatora. 2.3 Ustawiony czas zostanie wysłany z pilota do klimatyzatora po upływie ok. 0,5s. Po upływie ok. 2s symbol TIMER ON zniknie z wyświetlacza. Ustawiony na pilocie czas wyłączenia klimatyzatora zniknie. UWAGA: Ustawiany czas jest czasem względnym. Ustawione opóźnienie włączenia i wyłączenia urządzenia odnosi sie do czasu bieżącego. Przykładowo ustawienie czasu TIMER ON 2,5 godz. I TIMER OFF 4,0 godz. oznacza, że klimatyzator włączy sie automatycznie za 2,5 godziny i wyłączy za 4 godziny, licząc czas od momentu wprowadzenia powyższych ustawień. 4

7 BEZPIECZEŃSTWO Aby uniknąć zagrożeń dla użytkownika urządzenia i innych osób przebywających w otoczeniu należy przestrzegać poniższe zalecenia. Nieprawidłowe zachowanie oraz ignorowanie zaleceń instrukcji może spowodować uszkodzenia ciała lub utratę mienia UWAGA Symbol ten oznacza powstanie zagrożenia dla zdrowia i życia. Znaczenie symboli użytych w instrukcji opisano poniżej. Nigdy nie należy tak robić. Właściwe działanie. UWAGA Kontakt z zasilaniem Nie zamieniać przewodu zasilającego. Nie załamywać przewodu zasilającego. Nie podłączać do gniazdka klimatyzatora wraz z innymi urządzeniami. Może spowodować przegrzanie instalacji lub niewłaściwą pracę. Zawsze zasilanie musi być uziemione. Brak uziemienia w instalacji elektrycznej grozi porażeniem. Wyłącz urządzenie jeżeli wydaje niepokojący dźwięk lub gdy wydobywa się dym. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Pomieszczenia gdzie pracuje klimatyzator należy regularnie wietrzyć na wypadek wycieku czynnika chłodniczego.. Ma to na celu poprawienie samopoczucia osób przebywających w pomieszczeniu Może spowodować porażenie prądem lub pożar na wskutek przegrzania przewodu Nie obsługiwać urządzenia gdy mamy mokre dłonie Może to spowodować porażenie prądem. Chronić przed obecnością wody w okolicach elementów. elektrycznych Do właczania i wyłączania urządzenia należy użyć pilota zdalnego sterowania. Użycie pilota wyklucza ryzyko porażenia prądem. Kontakt z zasilaniem może spowodować porażenie prądem lub pożar. Woda może spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie wolno pić wody odprowadzanej z urządzenia. Zawiera zabrudzenia i może powodować nudności. Przewód zasilający nie może być w otoczeniu urządzeń grzewczych Może to spowodować jego zniszczenie i porażenie prądem. Może spowodować porażenie lub pożar. Nie kierować strumienia powietrza bezpośrednio. na osoby w otoczeniu. Może to spowodować przeziębienie lub inną chorobę Obwód elektryczny musi być wyposażony w odpowiedni bezpiecznik. Nie wyposażenie instalacji w zabezpieczenie grozi pożarem. Nie należy otwierać urządzenia w czasie pracy. Może to spowodować porażenie. prądem. Przewód zasilający należy usytuować w miejscu gdzie na występuje wyzyko pojawienia się otwartego ognia. Może to spowodować przepalenie przewodu i porażenie prądem Nie należy demontować ani samodzielnie. naprawiać urządzenia ani modyfikować. Może to spowodować porażenie prądem, poparzenia. czynnikiem chłodniczym itp. 5

8 BEZPIECZEŃSTWO UWAGA Gdy filtr jest wyciągnięty nie należy dotykać metalowego wymiennika. Może spowodować skaleczenie. Nie należy czyścić urządzenia przez polewanie wodą. Woda może spowodować uszkodzenie układu elektronicznego oraz porażenie prądem. Należy pamiętać o l wietrzeniu pomieszczeń Klimatyzator nie ma funkcji wymiany wymiany powietrza. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy odłączyć zasilanie. Nie należy czyścić urządzenia w momencie gdy jest podłączone do prądu, może to spowodować porażenie. Z urządzenia nie należy korzystać podczas burz oraz huraganów. Na wskutek wyładowań atmosfertchnych lub przepięć urządzenie może ulec uszkodzeniu Nie należy pozostawiać roślin w bezpośrednim otoczeniu strumienia powietrza. Może to spowodować ich uszkodzenie. Nie wolno zastawiać wlotu ani wylotu powietrza Może to spowodować złą pracę urządzenia a nawet jego uszkodzenie Urządzenie nie jest przystosowane do pomieszczeń precyzyj. Klimatyzator nie jest przystosowany do pacy w pomieszczeniach gdzie wymagane są precyzyjne warunki temperaturowe Gdy urządzenie będzie wyłączone przez dłuższy okres - odłącz zasilanie. Pozostawienie urządzenia długi czas pod napięciem. może spowodować jego uszkodzenie Do czyszczenia należy wyłącznie dedykowanych środków czystości. Przy długotrwałym korzystaniu z klimatyzatora należy sprawdzić stan mocowań. Filtry należy czyścić co dwa tygodnie. Używanie niewłaściwych detergentów może spowodować odbarwienia lub uszkodzenie powierzchni Jeżeli doszło do popuszczenia śrub mocujących należy wezwać serwis aby przeprowadził przegląd. Nie należy umieszczać przedmiotów na klimatyzatorze. Może to spowodować złamanie uchwytów mocujących. Należy pamiętać częstym myciu filtrów przez co powietrze w otoczeniu będzie czyste. Jeżeli z tyłu jednostki wewnętrznej klimatyzatora pojawi się zaciek wodny należy wyłączyć urządzenie i wezwać serwis 6

9 AUTO COOL DRY HEAT SWING AIR DIRECTION TEMP ON/OFF SLEEP (C) FAN HIGH MED LOW TIMER OFF RESET LOCK LED DISPLAY TURBO TIMER ON WYKAZ CZĘŚCI KLIMATYZATORA Nazwy części Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna MODE FAN SPEED SET TEMPERATURE 9 Jednostka wewnętrzna 1. Panel przedni 2. Wlot powietrza 3. Filtr powietrza 4. Wylot powietrza 5. Lamele poziomego kierunku powietrza 6. Lamele pionowego kierunku powietrza. 7. Wyświetlacz 8. Pilot zdalnego sterowania Jednostka zewnętrzna 9. Rury czynnika chłodniczego 10. Wlot powietrza ( tył i bok) 11. Wylot powietrza UWAGA: Wszystkie zdjęcia mają charakter poglądowy. Elementy rzeczywiste mogą wyglądać inaczej Wyświetlacz jednostki wewnętrznej Panel znajduje się w jednostce wewętrzenej Rysunek ma charakter poglądowy Odbiornik podczerwieni 1 auto Wskaźnik AUTO: Wskaźnik ten świeci gdy klimatyzator pracuje w trybie pracy automatycznej. Wskaźnik DEFROST(rozmrażanie) Ten wskaźnik świeci gdy klimatyzator rozpoczyna pracę w trybie rozmrażania (tryb włącza się samoczynnie) lub gdy urządzenie pracuje w trybie oczekiwania na gorący start (wyłącznie w trybie grzania). WYŚWIETLACZ NASTAW: Wyświetlacz wskazuje nastawioną temperaturę gdy klimatyzator jest włączony. Dioda pracy: Wyświetlacz mogą gdy klimatyzator jest w stanie czuwania i świeci gdy klimatyzator pracuje w nastawionym trybie.. Wyświetlacz TIMER: Dioda świeci gdy funkcja TIMER jest uruchomiona. 7

10 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAKRES TEMPERATUR DZIAŁANIA Temperatura Model Temperatura pokojowa Chłodzenie Grzanie Osuszanie 17 C~ 32 C 0 C ~ 30 C O O 10 C~32 C (<21000Btu/h mode l) Temperatura zewnętrzna ~ 18 C ~ 43 C O O 17 C~32 C (>21000Btu/h mode l) O O 11 C~43 C (<21000Btu/h model) (-15 C 43 C:For dla modeli z O O 18 C~43 C zestawem pracy zimowej) -7 C ~ 24 C (>21000Btu/h model) (21 C~ 52 C: dla modeli tropical 21 C~ 52 C ( dla modeli tropical) UWAGA: 1. Jeżeli klimatyzator jest używany przy temperaturach zewnętrznych przekraczających opisane zakresy, mogą zadziałać zabezpieczenia, które spowodują zatrzymanie pracy urządzenia. 2. Jeżeli klimatyzator jest używany przy wilgotności powietrza przekraczającej 80% może nastąpić wykraplanie wody na jego powierzchni. W takim przypadku należy lamelę poziomą skierować pionowo w dół i uruchomić wysokie obroty wentylatora (HIGH) 3. W podanych wyżej parametrach pracy urządzenie osiąga optymalną wilgotność. Sterowanie ręczne Sterowanie ręczne może być użyte w przypadku zagubienia, zniszczenia pilota lub w przypadku rozładowania baterii. Panel Otwórz i uchyl przedni panel do momentu samo podtrzymania ( słychać kliknięcie) Naciśnij i przytrzymać przycisk do momentu aż zaświeci się dioda AUTO. Urządzenie rozpocznie pracę w trybie automaatycznym (w trybie Auto docelowa temperatura to 24 ). Zamknij panel, i dociśnij panel/ UWAGA Przycisk manualnego uruchomienia AUTO/COOL Jednorazowe naciśnięcie przycisku manualnego sterowanie zmienia tryb pracy w następującej sekwencji AUTO, COOL, OFF. Tryb manualny służy głównie do testowego uruchomienia. Aby powrócić do obsługi urządzenia z pilota należy użyć pilota i skierować do w stronę urządzenia. 8

11 USTAWIANIE KIERUNKU NAWIEWU POWIETRZA Ustawianie kierunku nadmuchu Zakres strumienia powietrza Właściwe ustawienie strumienia wylotu powietrza jest bardzo istotne. Niewłaściwe ustawienie kierunku powietrza powoduje nierównomierne jego rozprowadzenie w pomieszczeniu co może wywołać dyskomfort osób przebywających w pomieszczeniu. Nastawy lameli poziomej dokonujemy za pomocą pilota natomiast ustawienie żaluzji pionowych dokonujemy ręcznie. Ustawienie żaluzji poziomej (góra-dół) Podczas pracy urządzenia przy użyciu pilota zdalnego sterowania można ustawić kierunek strumienia powietrza. Strumień powietrza można ustawić w sześciu stopniach lub uruchomić funkcję automatyczną ( wachlowanie) Szczegóły strona 1 - obsługa pilota zdalnego sterowania Ustawienie żaluzji pionowej (lewo-prawo) Pionowe żaluzje ustawiane są ręcznie za pomocą dźwigni. Podczas ustawiania żaluzji należy zachować szczególną ostrożność aby nie dotknąć pracującego wentylatora. Opcjonalnie klimatyzatory są wyposażone w automatyczne żaluzje pionowe Żaluzja UWAGA Zakres strumienia powietrza Przycisk AIR DIRECTION nie jest aktywna gdy klimatyzator jest wyłączony. Nie należy przez długi okres czasu pozostawiać klimatyzatora w funkcji chłodzenia z skierowaną żaluzją poziomą w dół, ponieważ może to doprowadzić do skroplenia się wody na podłodze. Nie należy żaluzji poziomej ustawiać ręcznie, do ustawiania kierunku żaluzji służy funkcja SWING lub AIT DIRECTION, ustawianie ręczne żaluzji może spowodować jej uszkodzenie. Po wyłączeniu klimatyzatora żaluzja pozioma może pozostawać niedomknięta przez około 10 sekund, jest to spowodowane uruchomieniem procesu zakończenia pracy przez klimatyzator. Zbyt mały kąt otwarcia żaluzji powoduje ograniczony przepływ powietrza co może skutkować zmniejszeniem wydajności urządzenia. 9

12 PRACA KLIMATYZATORA Jak pracuje klimatyzator Tryb AUTO Nastawiona temperatura 1 1 godzina Cooling 1 1 godzina Tryb pracy AUTO W trybie AUTO klimatyzator automatycznie wybiera tryb pracy chłodzenie/grzanie lub wentylowanie w przypadku utrzymywania się temperatury. Gdy różnica pomiędzy temperaturą nastawioną a temperaturą w otoczeniu będzie na poziomie 2 wówczas klimatyzator uruchomi się w odpowiednim trybie pracy/ Tryb SLEEP Nastawiona temperatrura godzina 1 godzina Heating Tryb SLEEP Podczas uruchomienia tego tryby klimatyzator zwiększa swoją czułość na różnicę temperatury do 1 a prędkość wentylatora będzie sterowana automatycznie. Funkcja ta ma na celu utrzymanie cichą pracę przy jednoczesnym zachowaniu najbardziej komfortowej temperatury. Funkcja ta może być połączona z funkcją nastawy czasowej Funkcja DRYING Temperatura powietrza jest regulowana automatycznie przez cykliczne uruchamianie funkcji chłodzenia lub pracy samego wentylatora. W tym trybie prędkość wentylatora jest ustawiana automatycznie. Optymalna wydajność W celu osiągnięcia optymalnej wydajności należy przestrzegać poniższych uwag. 1. Strumień powietrza należy ustawić w taki sposób aby nie był skierowany bezpośrednio na osoby przebywające w pomieszczeniu. 2. Przy nastawianiu temperatury należy pamiętać aby nie była ona uciążliwa dla ludzi. 3. W czasie pracy klimatyzatora należy pamiętać aby okna i drzwi były zamknięte. 4. Użyj funkcji TIMER ON na pilocie aby ustawić czas automatycznego włączenia klimatyzatora o wskazanej porze. 5. Nie należy zasłaniać wlotu i wylotu powietrza z klimatyzatora, znacznie zmniejsza to jego wydajność i może prowadzić do jego uszkodzenia. 6. Należy pamiętać o regularnym czyszczeniu filtrów powietrza, ich zabrudzenie powoduje zmniejszenie wydajności klimatyzatora. 7. Nie należy używać klimatyzatora gdy żaluzja pozioma jest zamknięta. 10

13 KONSERWACJA Czyszczenie kratki nawiewnej (grilla) obudowy i pilota Wyłącz urządzenie przed rozpoczęciem czyszczenia. Aby wyczyścić urządzenie przetrzyj miękką suchą ściereczką. Nie używaj wybielacza ani żrących środków chemicznych. Uwaga. Przed rozpoczęciem czyszczenia koniecznie odłącz zasilanie elektryczne UWAGA Filter Handle.- W przypadku jeśli jednostka wewnętrzna jest bardzo brudna do czyszczenia można użyć zwilżonej zimną wodą ściereczki. Następnie jednostkę przetrzyj suchą ściereczką. - Nie używać do zwilżania ściereczek środków chemicznych czyszczących. - Do czyszczenia Nie używać benzyny, rozpuszczalników i past polerskich. Ich stosowanie może powodować pęknięcia oraz jej deformację obudowy. - Nigdy nie używaj do czyszczenia przedniego panelu wody o temperaturze ponad 40 oc, może to spowodować deformację panela oraz jego przebarwienia Czyszczenie filtra powietrza. Zabrudzony filtr powietrza znacząco redukuje wydajność chłodniczą urządzenia. Czyść filtr raz na dwa tygodnie Podnieś przedni panel urządzenia do stabilnej pozycji Chwyć uchwyt filtra i unieś go delikatnie do góry tak aby móc go wyjąć z zaczepów. Następnie pociągnij filtr do dołu aby wysunąć go z urządzenia. Usuń filtr z urządzenia Oczyść filtr za pomocą bieżącej wody lub odkurzacza a następnie osusz 11

14 KONSERWACJA Air freshening filter 1 Air freshening filter Wyjmij filtr odświeżający powietrze (Filtr dostępny jako opcja zawiera: Filtr plazmowy, jonizator, bio filtr, filtr z witaminą C,.) z ramki montażowej. (metody demontażu oraz montażu filtra są nieco inne patrz rysunki po lewej) Czyść filtr odświeżający raz w miesiącu oraz wymieniaj go raz na 4-5 miesięcy. Czyść filtr za pomocą odkurzacza. UWAGA Nie dotykaj filtra plazmowego w ciągu 10 minut od otwarcia przedniego panela. Dotknięcie może spowodować porażenie prądem 1. Włóż filtr odświeżający z powrotem na miejsce 2. Wsuń górną część filtra powietrza z powrotem do jednostki, uważając, aby krawędzie filtra po lewej i prawej były poprawnie ułożone. Wsuń filtr do końca i oprzyj w miejscu podparcia. Konserwacja. Sprawdź przed konserwacją. 2 Jeśli planujesz nie używanie urządzenia przez długi należy wykonać następujące czynności: - włącz urządzenia w trybie FAN na około 4 godziny w celu osuszenia wymiennika ciepła. - wyłącz klimatyzator oraz odłącz napięcie zasilające Wyjmij baterie z pilota Jednostka zewnętrzna wymaga okresowych przeglądów oraz czyszczenia. Nie próbuj wykonywać tych czynności samodzielnie. W tym celu skontaktuj się ze sprzedawcą lub dealerem urządzenia. Przed ponownym uruchomieniem sprawdź: - sprawdź połączenia elektryczne czy nie są rozłączone lub uszkodzone - sprawdź czy filtr powietrza jest założony - sprawdź czy wlot i wylot powietrza z jednostki nie jest zablokowany Uwaga Nie dotykaj metalowych części urządzenia podczas wyjmowania filtra powietrza. Nie używaj wody do czyszczenia wnętrza klimatyzatora Kontakt z wodą może spowodować uszkodzenie izolacji prowadzące do porażenia prądem W czasie czyszczenia urządzenia upewnij się że urządzenie jest odłączone od zasilania elektrycznego 12

15 WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA Następujące zdarzeni mogą wystąpić podczas normalnej pracy klimatyzator. 1. Zabezpieczenie klimatyzatora Zabezpieczenie sprężarki Sprężarka nie załączy się przez około 3 4 minuty po wyłączeniu Zabezpieczenie przed nadmuchem zimnego o powietrza (tylko dla modeli z pompą ciepła) Urządzenie zaprojektowano w ten sposób aby nie nadmuchiwało zimnego powietrza pracując w trybie grzania kiedy wymiennik ciepła jednostki wewnętrznej znajduje się w jednej z trzech sytuacji a nastawa temperatury nie została osiągnięta: - tuż po załączeniu trybu grzania - w czasie trybu odszraniania - Niska temperatura grzania Tryb oszraniania (tylko dla modeli z pompą ciepła) Szron/lód może tworzyć się na jednostce zewnętrznej w czasie pracy urządzenia w trybie grzania podczas niskich temperatur zewnętrznych i wysokiej wilgotności. Tworzący się lód powoduje obniżenie wydajności urządzenia. Jeśli taka sytuacja zaistnieje urządzenie zatrzyma tryb grzania i przełączy się w tryb odszraniania automatycznie. Czas odszraniania może wahać się od 4 do 10 minut w zależności od temperatury zewnętrznej oraz ilości powstałego lodu na jednostce zewnętrznej Mgła wydostająca się z jednostki wewnętrznej Mgła może się tworzyć ze względu na dużą różnicę temperatur między wlotem powietrza i wylotem powietrza z jednostki wewnętrznej podczas pracy w trybie chłodzenia w pomieszczeniach, o wysokie wilgotności względnej. Mgła może się tworzyć z powodu wilgoci wytworzonej podczas rozmrażania, kiedy klimatyzator uruchomi się ponownie w trybie grzania po procesie odszraniania Hałas generowany przez klimatyzator. W czasie startu lub zatrzymania sprężarki może być słyszalny szum. Dźwięk ten spowodowany jest przepływem czynnika chłodniczego w instalacji. Urządzenie również może generować dźwięki podczas wychładzania lub wygrzewania się elementów urządzenia. Jest to spowodowane rozszerzalnością cieplną materiałów konstrukcyjnych klimatyzatora. Urządzenie może generować dźwięk podczas powrotu żaluzji kierunkowych do fabrycznego ustawienia (po włączeniu urządzenia do zasilania) Wydobywający się kurz z jednostki wewnętrznej W sytuacji kiedy klimatyzator nie był używany przez długi czas osiadły kurz z powietrza może zostać porwany przez nawiewane powietrze. W takiej sytuacji należy oczyścić Wnętrzne klimatyzatora oraz oczyścić filtr powietrza 13

16 WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA Samoistne przełączanie klimatyzatora w tryb FAN z trybu chłodzenia lub grzania (tylko dla modeli z pompą ciepła). Kiedy temperatura w pomieszczeniu osiągnie zadaną wartość zostanie wyłączona sprężarka urządzenia a klimatyzator przełączy się w tryb FAN automatycznie. Sprężarka zostanie załączona ponownie kiedy: - w trybie grzania temperatura powietrza zacznie opadać (tylko dla modeli z pompą ciepła) - w trybie chłodzenia temperatura powietrza zacznie wzrastać Skraplająca woda może zbierać się na powierzchni jednostki wewnętrznej podczas pracy w trybie chłodzenia w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności (wilgotność względna wyższa niż 80%). Ustawić żaluzje maksymalnie otwarte i włączyć wentylator na najwyższy bieg Funkcja grzania (dla modeli z pompą ciepła) Klimatyzator może pracować w trybie grzania. Jeżeli komfortowa temperatura nie może być osiągnięta przez klimatyzator, zaleca się korzystanie z dodatkowego źródła ciepła. Funkcja auto-restart (opcja) Jakakolwiek awaria zasilania powoduje zatrzymanie pracy klimatyzatora. Dla urządzeń bez funkcji auto-restart, po przywróceniu zasilania zacznie migać kontrolka OPERATION na jednostce wewnętrznej. Aby ponownie uruchomić urządzenie należy wcisnąć przycisk ON/OFF. Urządzenie posiadające funkcje auto-restart, po przywróceniu zasilania uruchomi się automatycznie i wszystkie ustawienia zostaną zachowane dzięki karcie pamięci. Działanie urządzeń wydzielających pole elektromagnetyczne może powodować zakłócenia w działaniu klimatyzatora. 14

17 KODY BŁĘDÓW Po wystąpieniu jednego z poniższych objawów natychmiast zatrzymaj klimatyzator. Odłącz zasilanie i skontaktuj się z serwisem. Problem Lampka OPERATION lub inne lampki szybko migają (5 razy na sekundę) i objaw nie znika po odłączeniu i ponownym załączeniu zasilania. Często przepala się bezpiecznik lub wyzwala wyłącznik automatyczny. W klimatyzatorze stwierdzono wodę lub inne obce przedmioty. Pilot nie działa lub działa nieprawidłowo. Inne niepokojące symptomy. Usterka Diagnostyka Naprawa Urządzenie nie startuje Brak energii elektrycznej Urządzenie odłączone od zasilania Zaczekaj na powrót zasilania Sprawdź podłączenie elektryczne Przepalony bezpiecznik Wymień bezpiecznik Urządzenie nie schładza lub nie ogrzewa pomieszczenia prawidłowo Wyładowane w pilocie baterie Niewłaściwy czas ustawiony w programatorze Źle ustawiona temperatura Zablokowany filtr powietrza Wymień baterie Czekaj lub zmień program Ustaw temperaturę. Szczegóły w instrukcji obsługi pilota Wyczyść filtr Drzwi lub okna są otwarte Zamknij drzwi i okna Zasłonięty wlot lub wylot powietrza w jednostce wewnętrznej lub zewnętrznej Aktywowany 3-minutowy postój sprężarki Usuń przeszkodę. Włącz klimatyzator Czekaj Uwaga Jeśli problem nie zostanie zlikwidowany, skontaktuj się z instalatorem Nie podejmuj prób naprawy urządzenia samodzielnie, w przypadku wystąpienia awarii skontaktuj się z właściwym serwisem. 15

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR INSTRUKCJA OBSŁUGI Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR Przed rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB SG79Y366H02

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB SG79Y366H02 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB PL SG79Y366H02 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWY I FUNKCJE ELEMENTÓW URZĄDZENIA... 4 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych typu split 1 Ścienne: ON/OFF: MSR1-09HRN1-QC2 MSR1-12HRN1-QC2 MSR1-18HRN1-QB8 MSR1-24HRN1-QB8W INVERTER: MSR1-09HRDN1-QC2 MSR1-12HRDN1-QC2 MSR1-18HRDN1-QC2

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR Przed instalacją i uruchomieniem klimatyzatora pokojowego proszę dokładnie przeczytać cały podręcznik użytkownika. TYP : ŚCIENNE www.klimatyzacja.lge.pl 2 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ACP-09CH25GEEI. RoHS

Instrukcja ACP-09CH25GEEI. RoHS PL Instrukcja ACP-09CH25GEEI 13 RoHS Spis Treści Obsługa i konserwacja Środki ostrożności... Nazwy części klimatyzatora... Obsługa pilota bezprzewodowego... Tryb awaryjny... Czyszczenie i konserwacja...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System: Klimatyzator ścienny systemu Multi MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH. Modele: UWAGA

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System: Klimatyzator ścienny systemu Multi MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH. Modele: UWAGA INSTRUKCJA OBSŁUGI System: Klimatyzator ścienny systemu Multi Modele: MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH UWAGA Przed instalacją i uŝytkowaniem klimatyzatora naleŝy uwaŝnie i dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split

DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split Instal acja Instru kcja obsługi DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split Instalacja powinna zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika. W trosce o bezpieczeństwo i komfort użytkownika prosimy

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR KANAŁOWY TYPU SPLIT

KLIMATYZATOR KANAŁOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR KANAŁOWY TYPU SPLIT Dziękujemy za zakup klimatyzatora z naszej oferty. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji jeszcze przed włączeniem klimatyzatora i zachowanie jej na przyszłość.

Bardziej szczegółowo

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo

Zdalny Sterownik Bezprzewodowy

Zdalny Sterownik Bezprzewodowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Zdalny Sterownik Bezprzewodowy MODELE: BRC7C62 BRC7C67 Dziękujemy za zakup klimatyzatora firmy Daikin. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

jednostka nie będzie używana przedłużyć kabel.

jednostka nie będzie używana przedłużyć kabel. PRZECZYTAJ UWAŻNIE PONIŻSZE INFORMACJE Kiedy wydajność prądowa jest bardzo duża, części elektryczne jednostki ulegną zniszczeniu. Kiedy wydajność prądowa jest bardzo mała, nastąpią duże wibracje sprężarki,

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1 Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup klimatyzatora FERROLI. Jest on owocem wieloletnich doświadczeń i szczegółowych badań projektowych

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-065W

JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-065W JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE Instrukcja obsługi JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-065W 2007 1- SPIS TREŚCI 1- Spis treści...2 2- Ostrzeżenia...3 3- Ograniczenia w działaniu...4 4- Wskazania...5 4.1-

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 06.2012 Spis treści Str. 1. Ważne informacje 1 2. Podstawowe informacje. 3

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWE- SUFITOWE SDH 10-050 NF SDH 10-065 NF

JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWE- SUFITOWE SDH 10-050 NF SDH 10-065 NF JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWE-SUFITOWE Instrukcja obsługi JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWE- SUFITOWE SDH 10-050 NF SDH 10-065 NF 2007 1- SPIS TREŚCI 1- Spis treści... 2 2- Ostrzeżenia... 3 3- Ograniczenia w działaniu...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA MONTAŻU BRC2E52C7 BRC3E52C7 Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją montażu przed rozpoczęciem montażu niniejszego produktu. Spis treści Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł wewnętrzny HWS-802XWHM3-E HWS-802XWHT6-E HWS-1402XWHM3-E HWS-1402XWHT6-E HWS-1402XWHT9-E POMPA CIEPŁA TYPU POWIETRZE-WODA

Instrukcja obsługi. Moduł wewnętrzny HWS-802XWHM3-E HWS-802XWHT6-E HWS-1402XWHM3-E HWS-1402XWHT6-E HWS-1402XWHT9-E POMPA CIEPŁA TYPU POWIETRZE-WODA POMPA CIEPŁA TYPU POWIETRZE-WODA Moduł wewnętrzny Nazwa modelu: HWS-802XWHM3-E HWS-802XWHT6-E HWS-1402XWHM3-E HWS-1402XWHT6-E HWS-1402XWHT9-E Moduł wewnętrzny 2 Polski Dziękujemy za zakup pompy ciepła

Bardziej szczegółowo

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości Lodówka Instrukcja obsługi POLAND Urządzenie wolno stojące wyobraź sobie nieograniczone możliwości Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z pełniejszej obsługi, prosimy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER EN INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER Szanowny Kliencie, Szanowna Klientko, Dziękujemy za zakup zmywarki Mastercook. Dołożyliśmy wszelkich starań i wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MEBEL CHŁODNICZY / MROŹNICZY Z AGREGATEM WEWNĘTRZNYM z grupy: LSC, LSG, LSU, LDE, LDG, LDF, LNG RDM, RDA SDN, SDT, SNO WDP, WNP

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MEBEL CHŁODNICZY / MROŹNICZY Z AGREGATEM WEWNĘTRZNYM z grupy: LSC, LSG, LSU, LDE, LDG, LDF, LNG RDM, RDA SDN, SDT, SNO WDP, WNP INSTRUKCJA OBSŁUGI MEBEL CHŁODNICZY / MROŹNICZY Z AGREGATEM WEWNĘTRZNYM z grupy: LSC, LSG, LSU, LDE, LDG, LDF, LNG RDM, RDA SDN, SDT, SNO WDP, WNP DZIAŁ SERWISU: +48 / 32 475 91 57 tel. kom. +48 601 42

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo