INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA"

Transkrypt

1 Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed przystąpieniem do obsługi klimatyzatora INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Klimatyzator ścienny SERIA R Dziękujemy za zakup klimatyzatora Midea

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA WYŚWIETLACZ PILOTA....2 MONTAŻ I WYMIANA BATERII FUNKCJE PRACY BEZPIECZEŃSTWO WYKAZ CZĘŚCI KLIMATYZATORA ZAKRES PRACY...8 STEROWANIE RĘCZNE....8 USTAWIANIE KIERUNKU NAWIEWU POWIETRZA....9 PRACA KLIMATYZATORA KONSERWACJA WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA KODY BŁĘDÓW

3 OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA AUTO COOL DRY HEAT MODE AIR DIRECTION TEMP ON/OFF SLEEP RESET LOCK Fig. 1 FAN HIGH MED LOW FAN SPEED 3 8 * SWING CLEAN AIR TIMER ON TIMER OFF LED DISPLAY TURBO * 14 15* 1. Obniżenie temperatury 2. Podniesienie temperatury 3. MODE tryb pracy. Każde naciśnięcie przycisku zmienia tryb pracy w kolejności: AUTO COOL DRY HEAT FAN 4. SWING Wciskając ten przycisk uruchamiamy pionowy ruch kierownic powietrza na klimatyzatorze. Ponowne naciśnięcie powoduje wyłączenie trybu SWING 5. RESET kasowanie wszystkich ustawień 6. AIR DIRECTION - Wciskając ten przycisk uruchamiamy poziomy ruch kierownic powietrza na klimatyzatorze( opcja) 7. LED DISPLAY Włączenie wyświetlacza cyfrowego na jednostce wewnętrznej. Ponowne wciśnięcie powoduje wyłącznie. (opcja) 8. FAN SPEED Prędkość pracy wentylatora. Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę prędkości wentylatora w kolejności: auto niska średnia szybka 9. ON/OFF Włącz/wyłącz urządzenie. 10. TIMER ON automatyczne ustawienie czasu do włączenia klimatyzatora 11. SLEEP ekonomiczny tryb pracy urządzenia. Ponowne wciśnięcie powoduje wyłączenie tej funkcji. Funkcja ta może być stosowana dla grzania i chłodzenia. UWAGA Gdy urządzenie pracuje w trybie SLEEP wciśnięcie innych przycisków może spowodować anulowanie trybu ekonomicznego 12. TIMER OFF automatyczne ustawienie czasu do wyłączenia klimatyzatora 13. LOCK Po wciśnięciu przycisku wszystkie aktualne ustawienia są zablokowane i nie można dokonywać żadnych zmian funkcji z pilota. Ponowne wciśnięcie umożliwi dostęp do wszystkich funkcji. 14. TURBO Wciśnięcie tego przycisku włącza lub wyłącza funkcje turbo która pozwala na osiągnięcie zadanej temperatury w jak najkrótszym czasie 15. CLEAN AIR uruchomienie funkcji czyszczenia, jonizator plazmowy pomoże usunąć pyłki oraz zanieczyszczenia powietrza (Nie dotyczy jednostek bez tej funkcji) 1

4 WYŚWIETLACZ PILOTA Wyświetlacz pilota DIGITAL DISPLAY 1 Wyświetlacz TRANSMI- SSION Indicator 2 3 ON/OFF OPERATION MODE 4 4 OPERATION MODE 7 FAN SPEED LOCK 5 TIMER ON OFF TIMER 6 Fig DIGITAL DISPLAY - Cyfrowy wyświetlacz pokazuję czy urządzenie jest włączone/wyłączone, temperaturę, czas. 2. TRANSMISSION Wskaźnik zapala się w momencie przesyłania sygnału między pilotem a jednostką wewnętrzną 3. ON/OFF Wskaźnik włącz/wyłącz. Symbol ten pojawia się gdy urządzenie jest włączone z pilota. Brak symbolu urządzenie jest wyłączone. 4. OPERATION MODE - Tryb pracy auto cool (chłodzenie) dry (osuszanie) heat (grzanie) 5. LOCK Symbol blokady, zapala się po wciśnięciu przycisku 6. TIMER DISPLAY wyświetla czas włączenia i wyłączenia klimatyzatora. Po ustawieniu czasu włączenia na wyświetlaczu pojawi się symbol TIMER ON, po ustawieniu czasu wyłączenia na wyświetlaczu pojawi się symbol TIMER OFF, jeśli wciśnięte są obie funkcje na wyświetlaczu ukażą się oba symbole 7. FAN SPEED Naciskając przycisk wybieramy odpowiednią prędkość wentylatora, auto niska średnia - wysoka. Po wybraniu funkcji symbol pojawi się na wyświetlaczu. MONTAŻ I WYMIANA BATERII Pilot wykorzystuje dwie baterie R3 (AAA) Aby włożyć lub wymienić baterie należy: 1. Przesunąć tylnią pokrywkę pilota 2. Włożyć dwie baterie. Układ biegunów baterii (+ i -) jest zaznaczony na pilocie 3. Zasunąć tylnią pokrywkę UWAGA Nie stosować starych baterii lub baterii różnych typów. Może to powodować nieprawidłową pracę pilota. Jeżeli pilot będzie nie używany przez kilka tygodni, należy wyjąć z niego baterie. Ewentualny wyciek elektrolitu z baterii może spowodować uszkodzenie pilota. Przeciętna żywotność baterii przy normalnym użytkowaniu wynosi ok. 6 miesięcy. Baterie należy wymienić, gdy jednostka wewnętrzna klimatyzatora nie odpowiada na wysyłany sygnał (nie emituje krótkiego dźwięku potwierdzającego odbiór sygnału z pilota, lub gdy na wyświetlaczu pilota nie zapala się indykator transmisji sygnału 2

5 FUNKCJE PRACY PRACA AUTOMATYCZA Aby uruchomić klimatyzator w trybie pracy automatycznej należy: 1. Przyciskiem MODE wybrać tryb AUTO. 2. Przyciskami TEMP ustawić porządną temperaturę w pomieszczeniu. Najbardziej komfortowa temperatura zawiera sie w przedziale 21 C - 28C 3. Nacisnąć przycisk ON/OFF, aby uruchomić klimatyzator. Urządzenie rozpocznie prace a na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej wyświetli sie nastawiona temperatura. W trybie AUTO prędkość wentylatora ustawiana jest automatycznie i nie można jej zmienić za pomocą pilota. 4. Ponowne wciśniecie przycisku ON/OFF spowoduje wyłączenie klimatyzatora. UWAGA W trybie pracy automatycznej klimatyzator sam wybiera rodzaj pracy (chłodzenie, grzanie, wentylacja lub osuszanie) na podstawie porównania temperatury panującej aktualnie w pomieszczeniu z temperatura ustawiona przez użytkownika. Jeżeli praca urządzenia w trybie AUTO nie zapewnia użytkownikowi odpowiedniego komfortu, tryb pracy należy wybrać manualnie. FUNKCJA CHŁODZENIA, GRZANIA I WENTYLACJI Jeżeli praca klimatyzatora w trybie AUTO nie zapewnia odpowiedniego komfortu, można manualnie wybrać tryb pracy. Do wyboru mamy następujące funkcje: COOL (chłodzenie), DRY (osuszanie), HEAT(grzanie) i FAN (wentylacja). Aby wybrać jedna z powyższych funkcji należy: 1. Przyciskiem MODE wybrać tryb pracy. Każdorazowe naciśniecie przycisku MODE zmienia tryb pracy w następującej kolejności: COOL (chłodzenie), DRY (osuszanie), HEAT (grzanie), FAN (wentylacja). 2. Temperaturę ustawić przyciskiem TEMP. W trybie chłodzenia najbardziej komfortowa jest temperatura 21 C i wyższa, a w trybie grzania temperatura poniżej 28C. W funkcji wentylacji FAN temperatura nie jest kontrolowana i nie można jej ustawiać. 3. Przyciskiem FAN SPEED możemy ustawić prędkość wentylatora. Każdorazowe naciśniecie przycisku FAN SPEED zmienia prędkość wentylatora: AUTO, LOW (niska), MED. (średnia), HIGH (wysoka). 4. Naciskając przycisk ON/OFF, aby uruchomić klimatyzator. Urządzenie rozpocznie prace a na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej wyświetli sie nastawiona temperatura. Ponowne wciśniecie przycisku ON/OFF spowoduje wyłączenie klimatyzatora. UWAGA Tryb FAN nie może być stosowany do regulacji temperatury Funkcja ta dotyczy punktów 1,3 i 4 FUNKCJA OSUSZANIA 1. Przyciskiem MODE wybrać tryb pracy DRY. 2. Temperaturę ustawić przyciskiem TEMP w przedziale 21 C - 28 C. 3. Nacisnąć przycisk ON/OFF, aby uruchomić klimatyzator. Ponowne wciśniecie przycisku ON/OFF spowoduje wyłączenie klimatyzatora. UWAGA Urządzenie ma możliwość automatycznego pomiaru wilgotności w pomieszczeniu i załączania funkcji osuszania bez włączenia opcji chłodzenia i wentylacji FUNKCJA TIMER Użycie funkcji TIMER umożliwia zaprogramowanie czasu automatycznego włączenia bądź wyłączenia klimatyzatora. 1. Ustawianie czasu włączenia klimatyzatora 1.1 Nacisnąć przycisk TIMER ON. Na wyświetlaczu pojawi sie napis TIMER ON oraz pojawi sie literka h" obok wyświetlacza cyfrowego. Teraz można ustawić czas by rozpocząć operację. 1.2 Naciśnij jeszcze raz przycisk TIMER ON by ustawić żądany czas włączenia klimatyzatora. 1.3 Ustawiony czas zostanie wysłany z pilota do klimatyzatora po upływie ok. 0,5s. Po upływie ok. 2s symbol TIMER ON zniknie z wyświetlacza. 3

6 FUNKCJE PRACY 2. Ustawianie czasu wyłączenia klimatyzatora 2.1 Nacisnąć przycisk TIMER OFF, na wyświetlaczu pojawi się symbol TIMER OFF wraz z literką h obok wyświetlacza cyfrowego. 2.2 Naciśnij ponownie przycisk TIMER OFF by ustawić czas w którym chcesz zatrzymać pracę klimatyzatora. 2.3 Ustawiony czas zostanie wysłany z pilota do klimatyzatora po upływie ok. 0,5s. Po upływie ok. 2s symbol TIMER ON zniknie z wyświetlacza. Ustawiony na pilocie czas wyłączenia klimatyzatora zniknie. UWAGA: Ustawiany czas jest czasem względnym. Ustawione opóźnienie włączenia i wyłączenia urządzenia odnosi sie do czasu bieżącego. Przykładowo ustawienie czasu TIMER ON 2,5 godz. I TIMER OFF 4,0 godz. oznacza, że klimatyzator włączy sie automatycznie za 2,5 godziny i wyłączy za 4 godziny, licząc czas od momentu wprowadzenia powyższych ustawień. 4

7 BEZPIECZEŃSTWO Aby uniknąć zagrożeń dla użytkownika urządzenia i innych osób przebywających w otoczeniu należy przestrzegać poniższe zalecenia. Nieprawidłowe zachowanie oraz ignorowanie zaleceń instrukcji może spowodować uszkodzenia ciała lub utratę mienia UWAGA Symbol ten oznacza powstanie zagrożenia dla zdrowia i życia. Znaczenie symboli użytych w instrukcji opisano poniżej. Nigdy nie należy tak robić. Właściwe działanie. UWAGA Kontakt z zasilaniem Nie zamieniać przewodu zasilającego. Nie załamywać przewodu zasilającego. Nie podłączać do gniazdka klimatyzatora wraz z innymi urządzeniami. Może spowodować przegrzanie instalacji lub niewłaściwą pracę. Zawsze zasilanie musi być uziemione. Brak uziemienia w instalacji elektrycznej grozi porażeniem. Wyłącz urządzenie jeżeli wydaje niepokojący dźwięk lub gdy wydobywa się dym. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Pomieszczenia gdzie pracuje klimatyzator należy regularnie wietrzyć na wypadek wycieku czynnika chłodniczego.. Ma to na celu poprawienie samopoczucia osób przebywających w pomieszczeniu Może spowodować porażenie prądem lub pożar na wskutek przegrzania przewodu Nie obsługiwać urządzenia gdy mamy mokre dłonie Może to spowodować porażenie prądem. Chronić przed obecnością wody w okolicach elementów. elektrycznych Do właczania i wyłączania urządzenia należy użyć pilota zdalnego sterowania. Użycie pilota wyklucza ryzyko porażenia prądem. Kontakt z zasilaniem może spowodować porażenie prądem lub pożar. Woda może spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie wolno pić wody odprowadzanej z urządzenia. Zawiera zabrudzenia i może powodować nudności. Przewód zasilający nie może być w otoczeniu urządzeń grzewczych Może to spowodować jego zniszczenie i porażenie prądem. Może spowodować porażenie lub pożar. Nie kierować strumienia powietrza bezpośrednio. na osoby w otoczeniu. Może to spowodować przeziębienie lub inną chorobę Obwód elektryczny musi być wyposażony w odpowiedni bezpiecznik. Nie wyposażenie instalacji w zabezpieczenie grozi pożarem. Nie należy otwierać urządzenia w czasie pracy. Może to spowodować porażenie. prądem. Przewód zasilający należy usytuować w miejscu gdzie na występuje wyzyko pojawienia się otwartego ognia. Może to spowodować przepalenie przewodu i porażenie prądem Nie należy demontować ani samodzielnie. naprawiać urządzenia ani modyfikować. Może to spowodować porażenie prądem, poparzenia. czynnikiem chłodniczym itp. 5

8 BEZPIECZEŃSTWO UWAGA Gdy filtr jest wyciągnięty nie należy dotykać metalowego wymiennika. Może spowodować skaleczenie. Nie należy czyścić urządzenia przez polewanie wodą. Woda może spowodować uszkodzenie układu elektronicznego oraz porażenie prądem. Należy pamiętać o l wietrzeniu pomieszczeń Klimatyzator nie ma funkcji wymiany wymiany powietrza. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy odłączyć zasilanie. Nie należy czyścić urządzenia w momencie gdy jest podłączone do prądu, może to spowodować porażenie. Z urządzenia nie należy korzystać podczas burz oraz huraganów. Na wskutek wyładowań atmosfertchnych lub przepięć urządzenie może ulec uszkodzeniu Nie należy pozostawiać roślin w bezpośrednim otoczeniu strumienia powietrza. Może to spowodować ich uszkodzenie. Nie wolno zastawiać wlotu ani wylotu powietrza Może to spowodować złą pracę urządzenia a nawet jego uszkodzenie Urządzenie nie jest przystosowane do pomieszczeń precyzyj. Klimatyzator nie jest przystosowany do pacy w pomieszczeniach gdzie wymagane są precyzyjne warunki temperaturowe Gdy urządzenie będzie wyłączone przez dłuższy okres - odłącz zasilanie. Pozostawienie urządzenia długi czas pod napięciem. może spowodować jego uszkodzenie Do czyszczenia należy wyłącznie dedykowanych środków czystości. Przy długotrwałym korzystaniu z klimatyzatora należy sprawdzić stan mocowań. Filtry należy czyścić co dwa tygodnie. Używanie niewłaściwych detergentów może spowodować odbarwienia lub uszkodzenie powierzchni Jeżeli doszło do popuszczenia śrub mocujących należy wezwać serwis aby przeprowadził przegląd. Nie należy umieszczać przedmiotów na klimatyzatorze. Może to spowodować złamanie uchwytów mocujących. Należy pamiętać częstym myciu filtrów przez co powietrze w otoczeniu będzie czyste. Jeżeli z tyłu jednostki wewnętrznej klimatyzatora pojawi się zaciek wodny należy wyłączyć urządzenie i wezwać serwis 6

9 AUTO COOL DRY HEAT SWING AIR DIRECTION TEMP ON/OFF SLEEP (C) FAN HIGH MED LOW TIMER OFF RESET LOCK LED DISPLAY TURBO TIMER ON WYKAZ CZĘŚCI KLIMATYZATORA Nazwy części Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna MODE FAN SPEED SET TEMPERATURE 9 Jednostka wewnętrzna 1. Panel przedni 2. Wlot powietrza 3. Filtr powietrza 4. Wylot powietrza 5. Lamele poziomego kierunku powietrza 6. Lamele pionowego kierunku powietrza. 7. Wyświetlacz 8. Pilot zdalnego sterowania Jednostka zewnętrzna 9. Rury czynnika chłodniczego 10. Wlot powietrza ( tył i bok) 11. Wylot powietrza UWAGA: Wszystkie zdjęcia mają charakter poglądowy. Elementy rzeczywiste mogą wyglądać inaczej Wyświetlacz jednostki wewnętrznej Panel znajduje się w jednostce wewętrzenej Rysunek ma charakter poglądowy Odbiornik podczerwieni 1 auto Wskaźnik AUTO: Wskaźnik ten świeci gdy klimatyzator pracuje w trybie pracy automatycznej. Wskaźnik DEFROST(rozmrażanie) Ten wskaźnik świeci gdy klimatyzator rozpoczyna pracę w trybie rozmrażania (tryb włącza się samoczynnie) lub gdy urządzenie pracuje w trybie oczekiwania na gorący start (wyłącznie w trybie grzania). WYŚWIETLACZ NASTAW: Wyświetlacz wskazuje nastawioną temperaturę gdy klimatyzator jest włączony. Dioda pracy: Wyświetlacz mogą gdy klimatyzator jest w stanie czuwania i świeci gdy klimatyzator pracuje w nastawionym trybie.. Wyświetlacz TIMER: Dioda świeci gdy funkcja TIMER jest uruchomiona. 7

10 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAKRES TEMPERATUR DZIAŁANIA Temperatura Model Temperatura pokojowa Chłodzenie Grzanie Osuszanie 17 C~ 32 C 0 C ~ 30 C O O 10 C~32 C (<21000Btu/h mode l) Temperatura zewnętrzna ~ 18 C ~ 43 C O O 17 C~32 C (>21000Btu/h mode l) O O 11 C~43 C (<21000Btu/h model) (-15 C 43 C:For dla modeli z O O 18 C~43 C zestawem pracy zimowej) -7 C ~ 24 C (>21000Btu/h model) (21 C~ 52 C: dla modeli tropical 21 C~ 52 C ( dla modeli tropical) UWAGA: 1. Jeżeli klimatyzator jest używany przy temperaturach zewnętrznych przekraczających opisane zakresy, mogą zadziałać zabezpieczenia, które spowodują zatrzymanie pracy urządzenia. 2. Jeżeli klimatyzator jest używany przy wilgotności powietrza przekraczającej 80% może nastąpić wykraplanie wody na jego powierzchni. W takim przypadku należy lamelę poziomą skierować pionowo w dół i uruchomić wysokie obroty wentylatora (HIGH) 3. W podanych wyżej parametrach pracy urządzenie osiąga optymalną wilgotność. Sterowanie ręczne Sterowanie ręczne może być użyte w przypadku zagubienia, zniszczenia pilota lub w przypadku rozładowania baterii. Panel Otwórz i uchyl przedni panel do momentu samo podtrzymania ( słychać kliknięcie) Naciśnij i przytrzymać przycisk do momentu aż zaświeci się dioda AUTO. Urządzenie rozpocznie pracę w trybie automaatycznym (w trybie Auto docelowa temperatura to 24 ). Zamknij panel, i dociśnij panel/ UWAGA Przycisk manualnego uruchomienia AUTO/COOL Jednorazowe naciśnięcie przycisku manualnego sterowanie zmienia tryb pracy w następującej sekwencji AUTO, COOL, OFF. Tryb manualny służy głównie do testowego uruchomienia. Aby powrócić do obsługi urządzenia z pilota należy użyć pilota i skierować do w stronę urządzenia. 8

11 USTAWIANIE KIERUNKU NAWIEWU POWIETRZA Ustawianie kierunku nadmuchu Zakres strumienia powietrza Właściwe ustawienie strumienia wylotu powietrza jest bardzo istotne. Niewłaściwe ustawienie kierunku powietrza powoduje nierównomierne jego rozprowadzenie w pomieszczeniu co może wywołać dyskomfort osób przebywających w pomieszczeniu. Nastawy lameli poziomej dokonujemy za pomocą pilota natomiast ustawienie żaluzji pionowych dokonujemy ręcznie. Ustawienie żaluzji poziomej (góra-dół) Podczas pracy urządzenia przy użyciu pilota zdalnego sterowania można ustawić kierunek strumienia powietrza. Strumień powietrza można ustawić w sześciu stopniach lub uruchomić funkcję automatyczną ( wachlowanie) Szczegóły strona 1 - obsługa pilota zdalnego sterowania Ustawienie żaluzji pionowej (lewo-prawo) Pionowe żaluzje ustawiane są ręcznie za pomocą dźwigni. Podczas ustawiania żaluzji należy zachować szczególną ostrożność aby nie dotknąć pracującego wentylatora. Opcjonalnie klimatyzatory są wyposażone w automatyczne żaluzje pionowe Żaluzja UWAGA Zakres strumienia powietrza Przycisk AIR DIRECTION nie jest aktywna gdy klimatyzator jest wyłączony. Nie należy przez długi okres czasu pozostawiać klimatyzatora w funkcji chłodzenia z skierowaną żaluzją poziomą w dół, ponieważ może to doprowadzić do skroplenia się wody na podłodze. Nie należy żaluzji poziomej ustawiać ręcznie, do ustawiania kierunku żaluzji służy funkcja SWING lub AIT DIRECTION, ustawianie ręczne żaluzji może spowodować jej uszkodzenie. Po wyłączeniu klimatyzatora żaluzja pozioma może pozostawać niedomknięta przez około 10 sekund, jest to spowodowane uruchomieniem procesu zakończenia pracy przez klimatyzator. Zbyt mały kąt otwarcia żaluzji powoduje ograniczony przepływ powietrza co może skutkować zmniejszeniem wydajności urządzenia. 9

12 PRACA KLIMATYZATORA Jak pracuje klimatyzator Tryb AUTO Nastawiona temperatura 1 1 godzina Cooling 1 1 godzina Tryb pracy AUTO W trybie AUTO klimatyzator automatycznie wybiera tryb pracy chłodzenie/grzanie lub wentylowanie w przypadku utrzymywania się temperatury. Gdy różnica pomiędzy temperaturą nastawioną a temperaturą w otoczeniu będzie na poziomie 2 wówczas klimatyzator uruchomi się w odpowiednim trybie pracy/ Tryb SLEEP Nastawiona temperatrura godzina 1 godzina Heating Tryb SLEEP Podczas uruchomienia tego tryby klimatyzator zwiększa swoją czułość na różnicę temperatury do 1 a prędkość wentylatora będzie sterowana automatycznie. Funkcja ta ma na celu utrzymanie cichą pracę przy jednoczesnym zachowaniu najbardziej komfortowej temperatury. Funkcja ta może być połączona z funkcją nastawy czasowej Funkcja DRYING Temperatura powietrza jest regulowana automatycznie przez cykliczne uruchamianie funkcji chłodzenia lub pracy samego wentylatora. W tym trybie prędkość wentylatora jest ustawiana automatycznie. Optymalna wydajność W celu osiągnięcia optymalnej wydajności należy przestrzegać poniższych uwag. 1. Strumień powietrza należy ustawić w taki sposób aby nie był skierowany bezpośrednio na osoby przebywające w pomieszczeniu. 2. Przy nastawianiu temperatury należy pamiętać aby nie była ona uciążliwa dla ludzi. 3. W czasie pracy klimatyzatora należy pamiętać aby okna i drzwi były zamknięte. 4. Użyj funkcji TIMER ON na pilocie aby ustawić czas automatycznego włączenia klimatyzatora o wskazanej porze. 5. Nie należy zasłaniać wlotu i wylotu powietrza z klimatyzatora, znacznie zmniejsza to jego wydajność i może prowadzić do jego uszkodzenia. 6. Należy pamiętać o regularnym czyszczeniu filtrów powietrza, ich zabrudzenie powoduje zmniejszenie wydajności klimatyzatora. 7. Nie należy używać klimatyzatora gdy żaluzja pozioma jest zamknięta. 10

13 KONSERWACJA Czyszczenie kratki nawiewnej (grilla) obudowy i pilota Wyłącz urządzenie przed rozpoczęciem czyszczenia. Aby wyczyścić urządzenie przetrzyj miękką suchą ściereczką. Nie używaj wybielacza ani żrących środków chemicznych. Uwaga. Przed rozpoczęciem czyszczenia koniecznie odłącz zasilanie elektryczne UWAGA Filter Handle.- W przypadku jeśli jednostka wewnętrzna jest bardzo brudna do czyszczenia można użyć zwilżonej zimną wodą ściereczki. Następnie jednostkę przetrzyj suchą ściereczką. - Nie używać do zwilżania ściereczek środków chemicznych czyszczących. - Do czyszczenia Nie używać benzyny, rozpuszczalników i past polerskich. Ich stosowanie może powodować pęknięcia oraz jej deformację obudowy. - Nigdy nie używaj do czyszczenia przedniego panelu wody o temperaturze ponad 40 oc, może to spowodować deformację panela oraz jego przebarwienia Czyszczenie filtra powietrza. Zabrudzony filtr powietrza znacząco redukuje wydajność chłodniczą urządzenia. Czyść filtr raz na dwa tygodnie Podnieś przedni panel urządzenia do stabilnej pozycji Chwyć uchwyt filtra i unieś go delikatnie do góry tak aby móc go wyjąć z zaczepów. Następnie pociągnij filtr do dołu aby wysunąć go z urządzenia. Usuń filtr z urządzenia Oczyść filtr za pomocą bieżącej wody lub odkurzacza a następnie osusz 11

14 KONSERWACJA Air freshening filter 1 Air freshening filter Wyjmij filtr odświeżający powietrze (Filtr dostępny jako opcja zawiera: Filtr plazmowy, jonizator, bio filtr, filtr z witaminą C,.) z ramki montażowej. (metody demontażu oraz montażu filtra są nieco inne patrz rysunki po lewej) Czyść filtr odświeżający raz w miesiącu oraz wymieniaj go raz na 4-5 miesięcy. Czyść filtr za pomocą odkurzacza. UWAGA Nie dotykaj filtra plazmowego w ciągu 10 minut od otwarcia przedniego panela. Dotknięcie może spowodować porażenie prądem 1. Włóż filtr odświeżający z powrotem na miejsce 2. Wsuń górną część filtra powietrza z powrotem do jednostki, uważając, aby krawędzie filtra po lewej i prawej były poprawnie ułożone. Wsuń filtr do końca i oprzyj w miejscu podparcia. Konserwacja. Sprawdź przed konserwacją. 2 Jeśli planujesz nie używanie urządzenia przez długi należy wykonać następujące czynności: - włącz urządzenia w trybie FAN na około 4 godziny w celu osuszenia wymiennika ciepła. - wyłącz klimatyzator oraz odłącz napięcie zasilające Wyjmij baterie z pilota Jednostka zewnętrzna wymaga okresowych przeglądów oraz czyszczenia. Nie próbuj wykonywać tych czynności samodzielnie. W tym celu skontaktuj się ze sprzedawcą lub dealerem urządzenia. Przed ponownym uruchomieniem sprawdź: - sprawdź połączenia elektryczne czy nie są rozłączone lub uszkodzone - sprawdź czy filtr powietrza jest założony - sprawdź czy wlot i wylot powietrza z jednostki nie jest zablokowany Uwaga Nie dotykaj metalowych części urządzenia podczas wyjmowania filtra powietrza. Nie używaj wody do czyszczenia wnętrza klimatyzatora Kontakt z wodą może spowodować uszkodzenie izolacji prowadzące do porażenia prądem W czasie czyszczenia urządzenia upewnij się że urządzenie jest odłączone od zasilania elektrycznego 12

15 WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA Następujące zdarzeni mogą wystąpić podczas normalnej pracy klimatyzator. 1. Zabezpieczenie klimatyzatora Zabezpieczenie sprężarki Sprężarka nie załączy się przez około 3 4 minuty po wyłączeniu Zabezpieczenie przed nadmuchem zimnego o powietrza (tylko dla modeli z pompą ciepła) Urządzenie zaprojektowano w ten sposób aby nie nadmuchiwało zimnego powietrza pracując w trybie grzania kiedy wymiennik ciepła jednostki wewnętrznej znajduje się w jednej z trzech sytuacji a nastawa temperatury nie została osiągnięta: - tuż po załączeniu trybu grzania - w czasie trybu odszraniania - Niska temperatura grzania Tryb oszraniania (tylko dla modeli z pompą ciepła) Szron/lód może tworzyć się na jednostce zewnętrznej w czasie pracy urządzenia w trybie grzania podczas niskich temperatur zewnętrznych i wysokiej wilgotności. Tworzący się lód powoduje obniżenie wydajności urządzenia. Jeśli taka sytuacja zaistnieje urządzenie zatrzyma tryb grzania i przełączy się w tryb odszraniania automatycznie. Czas odszraniania może wahać się od 4 do 10 minut w zależności od temperatury zewnętrznej oraz ilości powstałego lodu na jednostce zewnętrznej Mgła wydostająca się z jednostki wewnętrznej Mgła może się tworzyć ze względu na dużą różnicę temperatur między wlotem powietrza i wylotem powietrza z jednostki wewnętrznej podczas pracy w trybie chłodzenia w pomieszczeniach, o wysokie wilgotności względnej. Mgła może się tworzyć z powodu wilgoci wytworzonej podczas rozmrażania, kiedy klimatyzator uruchomi się ponownie w trybie grzania po procesie odszraniania Hałas generowany przez klimatyzator. W czasie startu lub zatrzymania sprężarki może być słyszalny szum. Dźwięk ten spowodowany jest przepływem czynnika chłodniczego w instalacji. Urządzenie również może generować dźwięki podczas wychładzania lub wygrzewania się elementów urządzenia. Jest to spowodowane rozszerzalnością cieplną materiałów konstrukcyjnych klimatyzatora. Urządzenie może generować dźwięk podczas powrotu żaluzji kierunkowych do fabrycznego ustawienia (po włączeniu urządzenia do zasilania) Wydobywający się kurz z jednostki wewnętrznej W sytuacji kiedy klimatyzator nie był używany przez długi czas osiadły kurz z powietrza może zostać porwany przez nawiewane powietrze. W takiej sytuacji należy oczyścić Wnętrzne klimatyzatora oraz oczyścić filtr powietrza 13

16 WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA Samoistne przełączanie klimatyzatora w tryb FAN z trybu chłodzenia lub grzania (tylko dla modeli z pompą ciepła). Kiedy temperatura w pomieszczeniu osiągnie zadaną wartość zostanie wyłączona sprężarka urządzenia a klimatyzator przełączy się w tryb FAN automatycznie. Sprężarka zostanie załączona ponownie kiedy: - w trybie grzania temperatura powietrza zacznie opadać (tylko dla modeli z pompą ciepła) - w trybie chłodzenia temperatura powietrza zacznie wzrastać Skraplająca woda może zbierać się na powierzchni jednostki wewnętrznej podczas pracy w trybie chłodzenia w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności (wilgotność względna wyższa niż 80%). Ustawić żaluzje maksymalnie otwarte i włączyć wentylator na najwyższy bieg Funkcja grzania (dla modeli z pompą ciepła) Klimatyzator może pracować w trybie grzania. Jeżeli komfortowa temperatura nie może być osiągnięta przez klimatyzator, zaleca się korzystanie z dodatkowego źródła ciepła. Funkcja auto-restart (opcja) Jakakolwiek awaria zasilania powoduje zatrzymanie pracy klimatyzatora. Dla urządzeń bez funkcji auto-restart, po przywróceniu zasilania zacznie migać kontrolka OPERATION na jednostce wewnętrznej. Aby ponownie uruchomić urządzenie należy wcisnąć przycisk ON/OFF. Urządzenie posiadające funkcje auto-restart, po przywróceniu zasilania uruchomi się automatycznie i wszystkie ustawienia zostaną zachowane dzięki karcie pamięci. Działanie urządzeń wydzielających pole elektromagnetyczne może powodować zakłócenia w działaniu klimatyzatora. 14

17 KODY BŁĘDÓW Po wystąpieniu jednego z poniższych objawów natychmiast zatrzymaj klimatyzator. Odłącz zasilanie i skontaktuj się z serwisem. Problem Lampka OPERATION lub inne lampki szybko migają (5 razy na sekundę) i objaw nie znika po odłączeniu i ponownym załączeniu zasilania. Często przepala się bezpiecznik lub wyzwala wyłącznik automatyczny. W klimatyzatorze stwierdzono wodę lub inne obce przedmioty. Pilot nie działa lub działa nieprawidłowo. Inne niepokojące symptomy. Usterka Diagnostyka Naprawa Urządzenie nie startuje Brak energii elektrycznej Urządzenie odłączone od zasilania Zaczekaj na powrót zasilania Sprawdź podłączenie elektryczne Przepalony bezpiecznik Wymień bezpiecznik Urządzenie nie schładza lub nie ogrzewa pomieszczenia prawidłowo Wyładowane w pilocie baterie Niewłaściwy czas ustawiony w programatorze Źle ustawiona temperatura Zablokowany filtr powietrza Wymień baterie Czekaj lub zmień program Ustaw temperaturę. Szczegóły w instrukcji obsługi pilota Wyczyść filtr Drzwi lub okna są otwarte Zamknij drzwi i okna Zasłonięty wlot lub wylot powietrza w jednostce wewnętrznej lub zewnętrznej Aktywowany 3-minutowy postój sprężarki Usuń przeszkodę. Włącz klimatyzator Czekaj Uwaga Jeśli problem nie zostanie zlikwidowany, skontaktuj się z instalatorem Nie podejmuj prób naprawy urządzenia samodzielnie, w przypadku wystąpienia awarii skontaktuj się z właściwym serwisem. 15

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych typu split 1 Ścienne: ON/OFF: MSR1-09HRN1-QC2 MSR1-12HRN1-QC2 MSR1-18HRN1-QB8 MSR1-24HRN1-QB8W INVERTER: MSR1-09HRDN1-QC2 MSR1-12HRDN1-QC2 MSR1-18HRDN1-QC2

Bardziej szczegółowo

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI SPLIT - ścienne ON/OFF: KSR1-09HRN KSR1-12HRN KSR1-18HRN KSR1-24HRN SPLIT - ścienne INVERTER: KSR1-09HRD KSR1-12HRD KSR1-18HRD KSR1-24HRD SPLIT - Multi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA......2 SPECYFIKACJA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA.....3 FUNKCJE PRACY....4 IKONY NA WYŚWIETLACZU...6 PRZYCISKI FUNKCYJNE........7

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-11 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-15 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Specyfikacje pilota Model RM02A/BGE-A; RM02A/BGE (T)-A Napięcie znamionowe 3.0

Bardziej szczegółowo

PILOT PODCZERWIENI. Instrukcja obsługi

PILOT PODCZERWIENI. Instrukcja obsługi PILOT PODCZERWIENI Instrukcja obsługi PILOT OPIS PRZYCISKÓW PILOTA PODCZERWIENII 1. Transmiter sygnału podczerwieni 2. Przycisk ON/OFF Wciskając przycisk uruchamiany jest klimatyzator ( słyszalny jest

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR PILOT ZDALNEGO STEROWANIA C S 3 3 5 - R 9 1 E Dziękujemy bardzo za nabycie naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Dziękujemy za zakup klimatyzatora Airwell. Nazwy i funkcje pilota bezprzewodowego Nota: Upewnij

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A ŚRODKI OSTROśNOŚCI I UWAGI Zasłony, firany, drzwi i tym podobne przedmioty mogą ograniczać transmisję sygnału ze sterownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW KLIMATYZATORY ŚCIENNE MSR-09HRDN1 MSR-12HRDN1 MSR-18HRDN1 MSR-24HRDN1 SPIS TREŚCI FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...5 MONTAŻ I WYMIANA BATERII...6 PRACA AUTOMATYCZNA...7

Bardziej szczegółowo

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje Pilot i jego funkcje PL POLSKI 1. Przycisk wyboru trybu Za każdym naciśnięciem tego przycisku wybierany jest tryb pracy zgodnie z następującą sekwencją: AUTO, CHŁODZENIE, SUSZENIE, OGRZEWANIE (niedostępne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA NAZWY PRZYCISKÓW Przyciśnij raz wybierając tryb pracy. Przyciśnij raz uruchamiając klimatyzator, po ponownym przyciśnięciu następuje zatrzymanie urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Wstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE MHA (C ) 24HRDN1 MHA (C ) 30HRDN1 MHA (C ) 36HRDN1 MHA (C ) 48HRDN1 MHA (C ) 60HRDN1 Wyłączny importer Spis treści FUNKCJE PILOTA... 3 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex. INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY RT12 RT18 RT24 RT36 RT48 RT60 Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.com/ KLIMATYZATOR PRZYPODŁOGOWO PODSUFITOWY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. SPIS TREŚCI STRONA 1. Specyfikacje pilota 3 2. STEROWANIE ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW

Bardziej szczegółowo

PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. PROGRAM PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA START/STOP. 4. Wciśnij przycisk

PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. PROGRAM PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA START/STOP. 4. Wciśnij przycisk PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. 1. Wciśnij przycisk Wybierz OFF TIMER lub ON TIMER. UWAGI RESET OFF TIMER ON TIMER PROGRAM TIMER (OFF ON, OFF ON) 2. Wciskając przyciski ustaw czas włączenia (ON) lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR NAŚCIENNY

KLIMATYZATOR NAŚCIENNY Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA WYŚWIETLACZ DZIAŁANIA Wyświetla bieżące ustawienia. Przycisk WYŚWIETLACZA Naciśnij ten przycisk jeden raz, by wstrzymać wyświetlanie przez zespół wewnątrz pomieszczenia, naciśnij

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORY KASETONOWE MCA2-12,18

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORY KASETONOWE MCA2-12,18 INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORY KASETONOWE MCA2-12,18 MCC-24 48 Spis treści FUNKCJE PILOTA... 3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA... 5 MONTAŻ BATERII... 6 PRACA AUTOMATYCZNA... 7 FUNKCJA CHŁODZENIA/GRZANIA/WENTYLACJI...

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE SERIA MHA, MHC, MHD, MHG, MTB Ze sterownikiem przewodowym KJR 12 Prosimy o przeczytanie poniższej instrukcji Instrukcja zawiera wiele cennych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329022 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWA CZĘŚCI... 1 PRZYGOTOWANIE... 2 PRACA...

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA

KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA W celu ulepszenia produktów ich konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby uzyskać szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji.

Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. - W przypadku przerwy w dopływie energii elektrycznej, klimatyzator wyłączy się a po przywróceniu zasilania klimatyzator uruchomi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKI URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. kaisai.pl 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKI URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. kaisai.pl 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKI URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH kaisai.pl 1 Zaufaj tym, których znasz Firma FG POLAND S.A. jest wyłącznym dystrybutorem urządzeń klimatyzacyjnych dla domu, biura oraz przemysłu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RoHS MODERN NNO-1/09

INSTRUKCJA OBSŁUGI  RoHS MODERN NNO-1/09 WWW.VIVAXPOLSKA.PL NNO-1/09 MODERN ACP-09CH25AEG ACP-12CH5AEG ACP-18CH50AEG ACP-2CH70AEG RoHS INSTRUKCJA OBSŁUGI WWW.VIVAXPOLSKA.PL WWW.VIVAXPOLSKA.PL SPIS TREŚCI WSTĘPNE INFORMACJE 1. STRONA TYTUŁOWA...1

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8B

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8B Czyszczenie pozostałych filtrów. Jeżeli klimatyzator posiada inne filtry, np. elektrostatyczny, foto katalityczny, węglowy. Ich czyszczenie i wymiana w razie potrzeby powinna odbywać się podczas przeglądów

Bardziej szczegółowo

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Opis ekranu dotykowego (Touch LCD Wall Controller) Naścienny ekran dotykowy LCD jest wyposażeniem do adaptera typu KKRP01A,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL 04308355) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329053 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 1 NAZWY CZĘŚCI 1 INFORMACJA O FUNKCJONALNOŚCI 2 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA!

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA! Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY

PROGRAMATOR TYGODNIOWY PROGRAMATOR TYGODNIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI DTWT IHXR OSTRZEŻENIE! PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ. Spis treści ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

FAN. Mode Power Speed MODE SWING

FAN. Mode Power Speed MODE SWING Pilot zdalnego sterowania Sterowanie przewodowe Instrukcja obsługi FAN Mode Power Speed MODE SWING Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją obsługi i postępować zgodnie z zawartymi w niej zasadami Proszę

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika POL Podręcznik użytkownika SDCE 021 W SDCE 026 W SDCE 036 W SDCE 051 W SDCE 066 W SDHE 021 W SDHE 026 W SDHE 036 W SDHE 051 W SDHE 066 W SDCE 041 M2 SDCE 051 M2 SDCE 066 M2 SDCE 086 M3 SDHE 041 M2 SDHE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja UŜytkownika Pilota Zdalnego Sterowania

Instrukcja UŜytkownika Pilota Zdalnego Sterowania Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia naleŝy uwaŝnie przeczytać poniŝszą instrukcję. Instrukcja UŜytkownika Pilota Zdalnego Sterowania Przeczytaj tą instrukcję.

Bardziej szczegółowo

PROSTY PILOT PRZEWODOWY

PROSTY PILOT PRZEWODOWY PODRĘCZNIK OBSŁUGI PROSTY PILOT PRZEWODOWY UTY-RSNYM ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9374142170 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...PL-1 NAZWY ELEMENTÓW...PL-2 PRACA...PL-3 PREZENTACJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

Sterownik bezprzewodowy

Sterownik bezprzewodowy Bosch Climate 5000 Sterownik bezprzewodowy RG57 A2/BGEF, RG57 A3/BGEF, RG57 B/BGE, RG57 D/BGE Instrukcja obsługi sterownika bezprzewodowego 6 720 866 143 (12/2016) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LUXURY ACP-07CIFM21GEI ACP-09CIFM25GEI ACP-12CIFM35GEI ACP-18CIFM50GEI. RoHS

INSTRUKCJA OBSŁUGI  LUXURY ACP-07CIFM21GEI ACP-09CIFM25GEI ACP-12CIFM35GEI ACP-18CIFM50GEI. RoHS LUXURY ACP-07CIFM21GEI ACP-09CIFM25GEI ACP-12CIFM35GEI ACP-18CIFM50GEI RoHS INSTRUKCJA OBSŁUGI WWW.VIVAXPOLSKA.PL SPIS TREŚCI WSTĘPNE INFORMACJE 1. STRONA TYTUŁOWA...1 2. SPIS TREŚCI...2 3. NAZWY ELEMENTÓW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH Dziękujemy za zakup klimatyzatorów Electra. Aby zapewnić właściwą pracę urządzenia prosimy o przestrzeganie zasad zawartych w tej instrukcji. - 2 - SYMBOLE I

Bardziej szczegółowo

AT Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne

AT Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne AT-5461 Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne Bezpieczeństwo Przeczytaj i zachowaj tę instrukcję Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 lat lub przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KASETONOWEGO ARTEL

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KASETONOWEGO ARTEL INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KASETONOWEGO ARTEL Przed włączeniem klimatyzatora dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi, a po uruchomieniu należy bezwzględnie przestrzegać warunków prawidłowego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI Klimatyzator pokojowy typu Split

PODRĘCZNIK OBSŁUGI Klimatyzator pokojowy typu Split PODRĘCZNIK OBSŁUGI Klimatyzator pokojowy typu Split Przed przystąpieniem do montażu i eksploatacji klimatyzatora należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i środki ostrożności. SPIS TREŚCI ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

przegląd klimatyzatora przed użyciem

przegląd klimatyzatora przed użyciem przegląd klimatyzatora przed użyciem Gratulujemy zakupu klimatyzatora. Mamy nadzieję, że funkcje klimatyzatora pozwolą jego użytkownikom zapewnić komfort w każdych warunkach. Zachęcamy do zapoznania się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL: KC(R)-20/A(Ya) KC(R)-22/A(Ya) KC(R)-25/A(Ya) KC(R)-32/(Ya) KC(R)-35/(Ya) KC(R)-46/(Ya) KC(R)-50/(Ya) Jesteśmy wdzięczni za wybranie tego klimatyzatora. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator inwerterowy Typu Split

Klimatyzator inwerterowy Typu Split Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję. Klimatyzator inwerterowy Typu Split Instrukcja użytkownika Przeczytaj tą

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator Typu Split

Klimatyzator Typu Split Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję. Klimatyzator Typu Split Instrukcja użytkownika Przeczytaj tą instrukcję.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KLIMATYZATORA KASETONOWEGO FIRMY CHIGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KLIMATYZATORA KASETONOWEGO FIRMY CHIGO CHIGO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KLIMATYZATORA KASETONOWEGO FIRMY CHIGO ( MODEL ) KFR-75QW KFR-75QW/S KFR-110QW Dziękujemy za zakupienie klimatyzatora firmy CHIGO. Prosimy o zapoznanie się z treścią instrukcji

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

SPLIT MULTISPLIT INSTRUKCJA OBSŁUGI. marzec 2011 r.

SPLIT MULTISPLIT INSTRUKCJA OBSŁUGI. marzec 2011 r. SPLIT MULTISPLIT INSTRUKCJA OBSŁUGI marzec 2011 r. instrukcja.indd 1 2011-03-30 13:10:43 OSTRZEŻENIE W celu naprawy lub konserwacji urządzenia należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL 04308148) *KUCHENKA ELEKTRYCZNA ** KUCHENKA GAZOWA Polski! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH Dziękujemy za zakup klimatyzatorów Electra. Aby zapewnić właściwą pracę urządzenia prosimy o przestrzeganie zasad zawartych w tej instrukcji. - 2 - SYMBOLE I

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy z timerem 550 W

Ekspres do kawy z timerem 550 W Ekspres do kawy z timerem 550 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy z timerem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR TYP SPLIT, PODWÓJNY

KLIMATYZATOR TYP SPLIT, PODWÓJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR TYP SPLIT, PODWÓJNY Dziękujemy za zakup klimatyzatora naszej produkcji. Przed użyciem klimatyzatora należy zapoznać się z treścią tego podręcznika i umieścić go w bezpiecznym

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...5. MONTAś I WYMIANA BATERII...6 PRACA AUTOMATYCZNA...7 FUNKCJA CHŁODZENIA / GRZANIA / WENTYLACJI...

FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...5. MONTAś I WYMIANA BATERII...6 PRACA AUTOMATYCZNA...7 FUNKCJA CHŁODZENIA / GRZANIA / WENTYLACJI... SPIS TREŚCI FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...5 MONTAś I WYMIANA BATERII...6 PRACA AUTOMATYCZNA...7 FUNKCJA CHŁODZENIA / GRZANIA / WENTYLACJI...8 FUNKCJA OSUSZANIA...8 FUNKCJE ZEGARA TIMER...8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik przewodowy RBC-AMT32E

Instrukcja obsługi. Sterownik przewodowy RBC-AMT32E Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy RBC-AMT32E 1 NAZWY ELEMENTÓW STEROWNIKA Niniejszy sterownik przewodowy może sterować pracą maksymalnie 8 jednostek wewnętrznych. Sekcja wyświetlania Na przykładowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL 04308179) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR OKIENNY

KLIMATYZATOR OKIENNY KLIMATYZATOR OKIENNY INSTRUKCJA OBSŁUGI Modele z mechanicznym sterowaniem Prosimy o staranne o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed uruchomieniem klimatyzatora. Przy naprawach i konserwacji

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA!

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA! Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW KLIMATYZATORY ŚCIENNE Z SERII CORONA Z INWERTEREM MSC-09HRDN1 MSC-12HRDN1 MSC-18HRDN1 MSC-24HRDN1 Wyłączny importer SPIS TREŚCI WYKAZ ELEMENTÓW KLIMATYZATORA...3 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

TYP KANAŁOWY ARXA24L ARXA30L ARXA36L ARXA45L ARXB24L ARXB30L ARXB36L ARXB45L ARXC36L ARXC45L ARXC60L ARXC72L ARXC90L FUJITSU GENERAL LIMITED

TYP KANAŁOWY ARXA24L ARXA30L ARXA36L ARXA45L ARXB24L ARXB30L ARXB36L ARXB45L ARXC36L ARXC45L ARXC60L ARXC72L ARXC90L FUJITSU GENERAL LIMITED TM PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR TYP KANAŁOWY Jednostka wewnętrzna ARXA2L ARXA30L ARXA36L ARXA5L ARXB2L ARXB30L ARXB36L ARXB5L ARXC36L ARXC5L ARXC60L ARXC72L ARXC90L ZATRZYMAJ INSTRUKCJĘ DO DALSZEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

ZWARTY TYP ŚCIENNY ASYE07L ASYE09L ASYE12L ASYE14L ASYA07L ASYA09L ASYA12L ASYA14L FUJITSU GENERAL LIMITED PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR

ZWARTY TYP ŚCIENNY ASYE07L ASYE09L ASYE12L ASYE14L ASYA07L ASYA09L ASYA12L ASYA14L FUJITSU GENERAL LIMITED PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR TM PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR ZWARTY TYP ŚCIENNY Jednostka wewnętrzna ASYE07L ASYE09L ASYE12L ASYE1L ASYA07L ASYA09L ASYA12L ASYA1L ZATRZYMAJ INSTRUKCJĘ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA FUJITSU GENERAL LIMITED

Bardziej szczegółowo

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 I. Główne cechy INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Trzyliniowy wyświetlacz LCD, na którym wyświetlana jest godzina (lub data), temperatura wewnętrzna i wilgotność względna. 2. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy odkurzacz ręczny z opcją pompki

Bezprzewodowy odkurzacz ręczny z opcją pompki Bezprzewodowy odkurzacz ręczny z opcją pompki Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowego odkurzacza ręcznego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI

Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent FRAL S.r.l. www.fral.it Importer UNI-LUX Sp. z o.o. www.uni-lux.pl 1 INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA 1. Proszę uważnie przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo