Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXXII/485/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXXII/485/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 27.10.2010r."

Transkrypt

1 Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXXII/485/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia r. 1.Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę ,14 zł Dział 600, rozdział zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł 6300 o kwotę ,00 zł - dotacja - pomoc finansowa z przeznaczeniem środków na odbudowę infrastruktury drogowej Przeniesienie dochodów zmniejszenie: dział 900,rozdział dotyczy kwoty ,00 zł + zwiększenie kwota ,00 zł 6330 o kwotę ,00 zł - dotacja pomoc finansowa z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi - infrastruktura dróg i mostów Przeniesienie dochodów ( zmiana klasyfikacji budżetowej ) - zmniejszenie: dział 900, rozdział Dział 700 zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę ,53 zł Z tego: rozdział zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ,00 zł - dotacja - pomoc finansowa z przeznaczeniem środków na budowę domów dla powodzian rozdział zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ,53 zł 0960 o kwotę ,53 zł - darowizny pieniężne z przeznaczeniem na budowę domów dla powodzian kwota ,53 zł - darowizny pieniężne z przeznaczeniem środków na adaptację mieszkań dla powodzian kwota ,00 zł 6300 o kwotę ,00 zł - dotacja - pomoc finansowa z przeznaczeniem środków na adaptację pomieszczeń mieszkalnych dla powodzian kwota ,00 zł - dotacja - pomoc finansowa z przeznaczeniem środków na budowę domów dla powodzian kwota ,00 zł -2-

2 Dział 750 zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł rozdział zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ,00 zł - wpływy z tytułu odszkodowań za mienie gminy uszkodzone lub zniszczone podczas powodzi rozdział zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ,00 zł - darowizny pieniężne na usuwanie skutków powodzi Dział 754 zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę ,41 zł rozdział zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ,00 zł - wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone podczas powodzi auto Straży Miejskiej rozdział zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ,41 zł 0960 o kwotę ,41 zł - darowizny pieniężne z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi 2710 o kwotę 5.000,00 zł - dotacja - pomoc finansowa z przeznaczeniem środków na usuwanie skutków powodzi 6300 o kwotę ,00 zł - dotacja - pomoc finansowa z przeznaczeniem środków na odbudowę infrastruktury technicznej Dział 758, rozdział zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł - dotacja - pomoc finansowa z przeznaczeniem środków na adaptację mieszkań dla powodzian Dział 801 zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę ,20 zł rozdział zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ,20 zł - dochody z tytułu realizacji projektu Uczenie się przez całe życie COMENIUS w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni -3-

3 rozdział zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ,00 zł 0960 o kwotę 4.036,00 zł - darowizny z przeznaczeniem środków na remonty w placówkach oświatowych o kwotę ,00 zł - dotacja - pomoc finansowa z przeznaczeniem środków na remonty w placówkach oświatowych kwota ,00 zł - dotacja - pomoc finansowa z przeznaczeniem na zakup środków chemicznych do dezynfekcji kwota ,00 zł Dział 852 zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł rozdział zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 5.000,00 zł - dotacja - pomoc finansowa z przeznaczeniem środków na pomoc dla powodzian rozdział zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ,00 zł 0960 o kwotę 2.218,00 zł - darowizny pieniężne z przeznaczeniem środków na pomoc powodzianom 2710 o kwotę ,00 zł - dotacja pomoc finansowa z przeznaczeniem środków na pomoc dla powodzian rozdział zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 5.000,00 zł - dotacja - pomoc finansowa z przeznaczeniem środków na pomoc dla powodzian Dział 900 zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł rozdział zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ,00 zł - dotacja - pomoc finansowa z przeznaczeniem środków na usuwanie skutków powodzi rozdział zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ,00 zł 2710 o kwotę ,00 zł - dotacja - pomoc finansowa z przeznaczeniem środków na usuwanie skutków powodzi 6260 o kwotę ,00 zł - dotacja z WFOŚiGW z przeznaczeniem środków na odbudowę sieci kanalizacji deszczowej po powodzi -4-

4 6300 o kwotę ,00 zł - dotacja - pomoc finansowa z przeznaczeniem środków na odbudowę infrastruktury technicznej Dział 926,rozdział zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dofinansowanie do zakupu sprzętu sportowego uszkodzonego i zniszczonego podczas powodzi w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bogatyni. 2.Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł Dział 900, rozdział zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł 6300 o kwotę ,00 zł - dotacja - pomoc finansowa z przeznaczeniem środków na odbudowę infrastruktury drogowej Przeniesienie dochodów ( zmiana klasyfikacji budżetowej zwiększenie: dział 600,rozdział o kwotę ,00 zł - dotacja pomoc finansowa z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi - infrastruktura dróg i mostów Przeniesienie dochodów ( zmiana klasyfikacji budżetowej ) - zwiększenie: dział 600, rozdział Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,14 zł Zwiększa się wydatki budżetowe w n/w działach, rozdziałach i paragrafach, środki na ten cel przeznacza się ze zwiększonych dochodów oraz przeniesienia wydatków. Dział 400,rozdział zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł 4390 o kwotę 6.100,00 zł zwiększa się środki na zadaniu: - opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bogatyni kwota 6.100,00 zł -5-

5 6050 o kwotę ,00 zł zwiększa się środki na zadaniu: - dokumentacja oraz rozbudowa sieci cieplnej w rejonie ulic: Nadbrzeżnej oraz Spółdzielczej kwota ,00 zł Dział 600 zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł rozdział zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ,00 zł zwiększa się środki na zadaniu: - bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy kwota ,00 zł rozdział zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ,00 zł - odbudowa ciągów pieszo-jezdnych w miejscach uszkodzonych po powodzi w ciągu ulic: Głównej, Kościuszki, Górskiej, Waryńskiego, Nadrzecznej i Górnej kwota ,00 zł Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 600, rozdział odbudowa obiektów mostowych uszkodzonych w wyniku powodzi o kwotę ,00 zł a) dotacja z MSWiA kwota ,00 zł b) środki własne gminy kwota ,00 zł c) pomoc finansowa kwota ,00 zł Przeniesienie wydatków zmniejszenie: dział 600, rozdział kwota ,00 zł i dział 900, rozdział oraz Dział 700 zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,53 zł rozdział zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ,00 zł zwiększa się środki na zadaniu: - zakup kruszywa na potrzeby tymczasowej odbudowy terenów po powodzi kwota ,00 zł -6-

6 rozdział zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ,53 zł zwiększa się środki na zadaniu: -adaptacja budynku byłego Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni na mieszkania dla powodzian kwota ,00 zł - budowa osiedla dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi kwota ,53 zł Środki na realizację w/w zadań przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 700, rozdział , Dział 750, rozdział zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 5.000,00 zł - zakup bezprzewodowej kamery zewnętrznej wraz z oprzyrządowaniem i okablowaniem kwota 5.000,00 zł Przeniesienie wydatków zmniejszenie: dział 750, rozdział dotyczy Biura Rady. Dział 754 zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,41 zł rozdział zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 5.100,00 zł - zakup agregatora prądotwórczego dla OSP w Sieniawce kwota 5.100,00 zł Przeniesienie wydatków zmniejszenie: dział 754, rozdział rozdział zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ,00 zł - remont samochodu służbowego TOYOTA uszkodzonego podczas powodzi dotyczy Straży Miejskiej w Bogatyni. Środki na realizację w/w zadań przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 754, rozdział rozdział zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ,41 zł - zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do usuwanie skutków powodzi ( piasek, żwir, cement ) kwota ,41 zł Środki na realizację w/w zadań przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 754, rozdział

7 Dział 801 zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,20 zł rozdział zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ,20 zł 4211 o kwotę 5.000,00 zł 4241 o kwotę 5.000,00 zł 4301 o kwotę ,00 zł 4421 o kwotę ,20 zł - projekt Uczenie się przez całe życie COMENIUS realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni Środki na realizację w/w zadań przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 801, rozdział rozdział zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ,00 zł 4210 o kwotę ,00 zł - zakup środków chemicznych do dezynfekcji pomieszczeń po powodzi w placówkach oświatowych kwota ,00 zl 4270 o kwotę ,00 zł - remont po powodzi w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni kwota ,00 zł Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększonych dochodów: dział 801, rozdział i o kwotę ,00 zł - wymiana urządzeń grzewczych oraz instalacji w kotłowni olejowej likwidacja szkód po powodzi w Publicznej Szkole Podstawowej w Opolnie Zdroju kwota ,00 zł Przeniesienie wydatków zmniejszenie: dział 801, rozdział dotyczy środków z MF przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi ) Dział 852, rozdział zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł 3110 o kwotę ,00 zł - pomoc finansowa dla mieszkańców miasta i gminy Bogatynia którzy ucierpieli podczas powodzi kwota ,00 zł -8-

8 4210 o kwotę ,00 zł zwiększa się środki na zadania: -zakup węgla dla powodzian kwota ,00 zł wprowadza się nowe zadania: - zakup farb dla powodzian Osiedle Piastowskie w Porajowie kwota 2.000,00 zł - zakup okien dla powodzian kwota 218,00 zł - zakup wentylatorów do osuszania mieszkań rodzin i osób poszkodowanych w powodzi kwota 13,00 zł 4300 o kwotę ,00 zł wprowadza się nowe zadania: - wyżywienie osób poszkodowanych w powodzi zakwaterowanych tymczasowo w punkcie ewakuacyjnym w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni kwota ,00 zł Środki na realizację w/w zadań przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 750, rozdział kwota ,00 zł,dział 852, rozdział 85214, rozdział , rozdział i Dział 854, rozdział zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 4.519,00 zł 4010 o kwotę 3.454,00 zł 4110 o kwotę 359,00 zł 4120 o kwotę 64,00 zł Przeniesienie wydatków zmniejszenie: dział 801, rozdział dotyczy Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni o kwotę 642,00 zł Przeniesienie wydatków - zmniejszenie: dział 801, rozdział i 4440, rozdział i 4440 dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bogatyni. Dział 900, rozdział zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł 4270 o kwotę ,00 zł - remont przepustów ( po powodzi ) w miejscowości Wolanów kwota ,00 zł

9 -9- zwiększa się środki na zadaniu: 4300 o kwotę ,00 zł - oczyszczanie miasta po powodzi kwota ,00 zł Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 754, rozdział , dział 900, rozdział i rozdział o kwotę ,00 zł wprowadza się nowe zadania: - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy rowu melioracyjnego ( po powodzi ) od ul. Kurzańskiej do istniejących stawów przy ul. Daszyńskiego oraz przy ul. Górnej 16 w Bogatyni kwota ,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej odbudowy rowu odwadniającego ( po powodzi ) rejon ogródków działkowych Relax : przy ul. Pocztowej w Bogatyni kwota 4.000,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej odbudowy rowu odwadniających ( po powodzi ) wzdłuż ul. Górskiej w Jasnej Górze kwota 5.500,00 zł - wykonanie odbudowy rowu melioracyjnego ( po powodzi ) od posesji Nr 2 przy ul. Kurzańskiej do istniejących stawów przy ul. Daszyńskiego kwota ,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy rowu odwadniającego ( po powodzi ) w rejonie ul. Głównej 52 i Głównej 4 kwota ,00 zł zwiększa się środki na zadaniu: - wykonanie robót związanych z odtworzeniem zniszczonych na skutek powodzi odcinków sieci wodnej, kanalizacji deszczowej wzdłuż rzeki Miedzianki kwota ,00 zł Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 754, rozdział , dział 900, rozdział ( dotacja z WFOŚiGW ) i 6300.

10 -10- Dział 921 zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł rozdział zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 200,00 zł Przeniesienie wydatków zmniejszenie: dział 926, rozdział dotyczy Rady Sołeckiej w Porajowie rozdział zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ,00 zł - dotacja dla BOK w Bogatyni na remont korytarza i pomieszczeń ( po powodzi ) Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 750, rozdział rozdział zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ,00 zł - wykonanie prac naprawczych będących wynikiem powodzi w budynku Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku Hradek n/nysą ( Cz ), Bogatynia ( PL ) kwota ,00 zł Przeniesienie wydatków zmiana klasyfikacji paragrafu zmniejszenie: dział 921, rozdział Dział 926,rozdział zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł - zakup sprzętu sportowego uszkodzonego i zniszczonego podczas powodzi w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bogatyni kwota ,00 zł Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 750, rozdział kwota ,00 zł i dział 926, rozdział Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł Dział 010,rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł - przebudowa infrastruktury technicznej i zagospodarowanie terenu w Porajowie Etap I ( Osiedle Piastowskie ) kwota ,00 zł -11-

11 Dział 400,rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł 6010 o kwotę ,00 zł - udział pieniężny do PEC S.A w Bogatyni rozbudowa sieci cieplnej ulic: Dymitrowa, Puszkina, Krakowskiej, Krótkiej, Żymierskiego Etap I kwota ,00 zł 6050 o kwotę 6.000,00 zł - dokumentacja oraz rozbudowa sieci cieplnej na terenie miasta ( 13 przyłączy ) w rejonie ulic: 1-go Maja, Biskupiej, Chopina, Skłodowskiej, Armii Czerwonej, Sztygarskiej, Szymanowskiego kwota 6.000,00 zł Dział 600 zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 6.000,00 zł - przebudowa ulicy Wiejskiej do Zatonia Wieś kwota 6.000,00 zł rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ,00 zł - odbudowa ciągów pieszo-jezdnych w miejscach uszkodzonych po powodzi w ciągu ulic: Głównej, Kościuszki, Górskiej, Waryńskiego, Nadrzecznej i Górnej kwota ,00 zł a) dotacja z MSWiA Przeniesienie wydatków zwiększenie: dział 600, rozdział środki przeznacza się na odbudowę obiektów mostowych zniszczonych podczas powodzi. rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ,00 zł remont wiat przystankowych na terenie miasta i gminy kwota ,00 zł -12-

12 Dział 750,rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 5.000,00 zł - bieżące naprawy i konserwacje Przeniesienie wydatków zwiększenie: dział 750, rozdział dotyczy wydatków Biura Rady. Dział 754,rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 5.100,00 zł Przeniesienie wydatków zwiększenie: dział 754, rozdział Dział 801 zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 321,00 zł 4040 o kwotę 48,00 zł 4440 o kwotę 273,00 zł Przeniesienie wydatków zwiększenie: dział 854, rozdział dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bogatyni. rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 3.877,00 zł Przeniesienie wydatków zwiększenie: dział 854, rozdział ,4110,4120 dotyczy Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni. rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 321,00 zł 4040 o kwotę 313,00 zł 4440 o kwotę 8,00 zł Przeniesienie wydatków zwiększenie: dział 854, rozdział dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bogatyni. rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ,00 zł - remont po powodzi w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni kwota ,00 zł Przeniesienie wydatków zwiększenie: dział 801, rozdział ( środki z MF subwencja na usuwanie skutków powodzi ). Dział 900 zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ,00 zł - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Zatonie-Trzciniec w Bogatyni kwota ,00 zł -13-

13 rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ,00 zł - budowa oświetlenia ulicy Kolejowej w Porajowie kwota ,00 zł rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ,00 zł zmniejsza się środki na zadaniach: - odbudowa obiektów mostowych uszkodzonych w wyniku powodzi o kwotę ,00 zł - dotacja z MSWiA kwota ,00 zł - środki własne gminy kwota ,00 zł - dotacja - pomoc finansowa kwota ,00 zł Przeniesienie wydatków zwiększenie: dział 600, rozdział wykonanie robót związanych z odtworzeniem zniszczonych na skutek powodzi odcinków sieci wodnej, kanalizacji deszczowej wzdłuż rzeki Miedzianki kwota ,00 zł - dotacja z MSWiA Przeniesienie wydatków zwiększenie: dział 600, rozdział środki przeznacza się na odbudowę obiektów mostowych zniszczonych podczas powodzi. Dział 921, rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł - wykonanie prac naprawczych będących wynikiem powodzi w budynku Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku Hradek n/nysą ( Cz ), Bogatynia ( PL ) kwota ,00 zł Przeniesienie wydatków zmiana klasyfikacji paragrafu zwiększenie: dział 921, rozdział Dział 926, rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 200,00 zł Przeniesienie wydatków zmniejszenie: dział 926, rozdział dotyczy Rady Sołeckiej w Porajowie. -14-

14 Przychody w wysokości ,14 zł - kredyt planowany do zaciągnięcia w 2010 roku ,00 zł - kredyt planowany do zaciągnięcia w 2010 roku ,00 zł - wolne środki z tytułu innych rozliczeń krajowych kwota ,14 zł Rozchody w wysokości ,00 zł 1.Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota ,00 zł - a) kredyt zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych ( kredyt w wysokości ,00 zł - UR Nr XXX/208/08 z dnia r.) - spłata rat kwota ,00 zł b) kredyt zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych ( kredyt w wysokości ,00 zł UR Nr XLVII/301/09 z dnia r.) - spłata raty kwota ,00 zł 2.Spłata zaciągniętych pożyczek ogółem kwota ,00 zł a) pożyczka z WFOŚ i GW - rozbudowa sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków w ul. Turowskiej, Nadbrzeżnej, Kościuszki, Krzywej, Wyspiańskiego, Skłodowskiej, Zamoyskiego, Warszawskiej, Traugutta Chopina ( pożyczka w wysokości ,00 zł UR Nr XVIII/144/07 z dnia r ) spłata raty kwota ,00 zł b) pożyczka z WFOŚ i GW - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z częściową wymianą sieci wody zimnej Markocice ( pożyczka w wysokości ,00 zł UR. Nr XIV/111/04 z dnia r. ) - spłata raty kwota ,00 zł c) pożyczka z WFOŚ i GW- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni ( pożyczka w wysokości ,00 zł - UR. Nr XIII/93/07 z dnia r. ) spłata raty kwota ,00 zł Sporządziła: Danuta Kapuścińska

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze nr XL/435/13 Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 12.12.2013r. I. Dochody

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013

Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013 druk nr 455 -projekt- Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r.

Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r. Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO z dnia 3 czerwca 211 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 21 rok Wysoka Rado, w 21 roku podjęto 4 uchwał w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 4453 SPRAWOZDANIE NR FN I.3035.13.2013 BURMISTRZA PSZCZYNY z dnia 26 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Pszczyna za 2012

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK 1 Budżet gminy na 2012 rok został zatwierdzony uchwałą Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 lipca 2014 r. Poz. 3862 SPRAWOZDANIE NR 1/37/2014 WÓJTA GMINY KŁOMNICE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie rocznego wykonania budżetu gminy za 2013

Bardziej szczegółowo

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15.

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W GMINIE TUSZYN ZAŁĄCZNIK Nr.3 Na 2007 ROK Str. 6 Źródła finansowania inwestycji L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2007 r. środki własne w tym: dotacje pożyczki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok Uchwałą Nr IV/1/07 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 07 lutego 2007 roku uchwalony został budżet Gminy na 2007 rok. Stosownie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK 1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2006 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr XXXIV/218/05 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2005 roku, w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/ 09. Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 18 marca 2009r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/ 09. Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 18 marca 2009r. ZARZĄDZENIE Nr 27/ 09 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czechowice Dziedzice za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 TREŚĆ: Poz. UCHWAŁY Str. 987 Nr L/409/02 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 października 2012 r. Poz. 3139 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KAMIEŃSKA z wykonania budżetu Gminy za rok 2011 Budżet Gminy uchwalony na 2011 r. po stronie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/585/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 lutego 2001 roku.

Uchwała Nr XXVI/585/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 lutego 2001 roku. Uchwała Nr XXVI/585/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 lutego 2001 roku. w sprawie: budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2001r. Działając na podstawie art. 85 ustawy z dnia 13 października

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo