agorada 2011 Bielsko-Biała, 17/18 November 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "agorada 2011 Bielsko-Biała, 17/18 November 2011"

Transkrypt

1 organizatorzy: agorada 2011 patronat: Regional Smart Specialisation Bielsko-Biała, 17/18 November 2011 Nowa strategia rozwoju regionalnego. Inteligentna specjalizacja. Na drodze do wdrażania europejskiej strategii 2020.

2 Szanowni Państwo! W imieniu bielskiego samorządu oraz Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej mam zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie Agorada Agorada to wydarzenie bez precedensu we współczesnej historii Polski. Dlatego właśnie co jest dla nas powodem do dumy polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało nam uprawnienia do posługiwania się oficjalnym logo Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Temat konferencji Regional Smart Specialization jest bardzo aktualny. Rozwój strategii inteligentnych specjalizacji przy uwzględnieniu lokalnych możliwości to wyzwanie z jakim musimy się obecnie zmierzyć. Otwarte pozostają pytania: w jaki sposób wyselekcjonować najbardziej obiecujące dziedziny i jak powinna przebiegać współpraca międzyregionalna w celu wzrostu efektywności zrównoważonego rozwoju? Wystąpienia prelegentów zaproszonych do udziału w dyskusji będą się zatem koncentrować na zagadnieniach takich jak klastry czy innowacje ekologiczne. Spotkanie odbywa się w Bielsku-Białej stolicy regionu nazywanego potocznie Podbeskidziem. Miasto jest od lat silnym ośrodkiem gospodarczym, ale także ważnym regionalnym centrum kultury i sportu. To tutaj organizowane są znane na całym świecie festiwale jazzowe, tutaj odbywa się Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej jedno z najważniejszych tego typu przedsięwzięć w Europie, tutaj wreszcie podczas Foto Art Festivalu spotykają się cyklicznie najlepsi fotograficy ze wszystkich kontynentów. Konferencji towarzyszyć będzie 9 edycja Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego Jazzowa Jesień w Bielsku- -Białej, podczas którego do stolicy Podbeskidzia przybędą, jak co roku, gwiazdy światowego formatu. Od samego początku imprezie patronuje monachijska wytwórnia ECM jedna z najbardziej uznanych na świecie wytwórni fonograficznych. Silną pozycję wśród festiwali jazzowych bielska impreza zawdzięcza również dyrektorowi artystycznemu Panu Tomaszowi Stańce, trębaczowi światowej sławy. Podczas dotychczasowych edycji festiwalu wystąpiły m.in. takie sławy, jak: Włodzimierz Nahorny z Zespołem, Quintet Tomasza Stańki, Manu Katche i John Abercrombie, Enrico Ravy, Jack DeJohnette Trio, Charles Lloyd, John Scofield i Roscoe Mitchell, Ornette Coleman, Chick Corei i Gary Burton. Jesteśmy przekonani, że Agorada 2011 będzie znakomitą okazją do poszerzenia wiedzy, wymiany doświadczeń i nawiązania nowych, interesujących kontaktów. Będzie również sposobnością do spotkania nie tylko z przedstawicielami agencji działających w Unii Europejskiej, ale także tych funkcjonujących w krajach niezrzeszonych w Unii. Mamy nadzieję, że Agorada 2011 udowodni jak ważne jest inicjowanie przedsięwzięć i działań opartych na współpracy i lobbingu na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego. Do zobaczenia w Bielsku-Białej. Prezydent Bielska-Białej Ladies and Gentlemen In the name of Bielsko government and Regional Development Agency in Bielsko-Biała I am honoured to invite you to the Agorada Agorada is an unprecedented event in the modern Polish history. For this reason Ministry of Foreign Affairs gave their permission to use official logo of polish presidency in Council of the European Union which makes us very proud. Theme of the conference Regional Smart Specialization is a very current issue. Development of smart specialization strategy with consideration of local capabilities is a challenge that we have to face. There are several open questions: how to select most prospective field, how should interregional cooperation look like in order to foster regional development? Therefore speeches of invited guests will be concentrated on issues like clusters and ecological innovations. Meeting will take place in Bielsko-Biała capital of the region Podbeskidzie. Bielsko-Biała is continuously a strong economic centre and strong regional cultural and sport centre. It is here where famous jazz festivals are organized, where International Festival of Puppetry Art takes place one of the most important events in Europe, also here, during Foto Art Festival best photographers of the world meet. Conference will be accompanied by 9th edition of International Jazz Festival Jazz Autumn in Bielsko-Biała, during which the biggest worlds class artists will come to the capital of Podbeskidzie. From the beginning Festival s patron is a music label ECM from Munich one of the most internationally recognized record labels. Strong position among all jazz festivals Jazz Autumn in Bielsko-Biała owes to the artistic director Tomasz Sańko, world famous trumpeter. During the previous edition of the festival performed artists such as: Włodzimierz Nahorny with his band, Quintet of Tomasz Stańko, Manu Katche and John Abercrombie, Enrico Ravy, Jack DeJohnette Trio, Charles Lloyd, John Scofield and Roscoe Mitchell, Ornette Coleman, Chick Corei and Gary Burton. We are sure that Agorada 2011 will be an excellent opportunity to broaden participants knowledge, exchange experience and establish new, valuable contacts. It will be a chance to meet not only with representatives of Agencies operating in European Union but also from other countries. We hope Agorada 2011 will prove that it is important to initiate activities based on cooperation and lobbing for local and regional development. Looking forward to seeing you in Bielsko-Biała. President of Bielsko-Biała. Jacek KRYWULT Jacek KRYWULT

3 Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Agoradzie 2011, która odbędzie się w Bielsku-Białej w dniach Listopada To wydarzenie będzie niepowtarzalną okazją do wymiany opinii na temat strategii inteligentnych specjalizacji, która będzie wywierała wpływ na politykę regionalną przez następne dziesięć lat. Spotkanie będzie również okazją do skonfrontowania swojej wiedzy i oczekiwań w tym zakresie, z opiniami prezentowanymi przez ekspertów i innych uczestników. Jeżeli S 3 dotyczy procesu przedsiębiorczego odkrywania, to Agorada w Bielsku-Białej będzie procesem wzajemnego poznawania oraz przyjaznym spotkaniem. Do zobaczenia w Polsce Serdeczne pozdrowienia Dyrektor Generalny EURADA Christian SAUBLENS I warmly invite you to attend the Agorada 2011 event which will take place in Bielsko-Biala (Poland) on 17/18 November This event will be a unique opportunity to exchange views regarding the concept of smart specialisation strategy which will drive part of the regional policy of the next ten years and to benchmark your knowledge and expectations in this field with experts and your peers. If S³ is about an entrepreneurial discovery process, Agorada in Bielsko-Biala will be about a mutual learning discovery process and a friendly get together. Looking forward to meeting you in Poland. Best Regards Executive Director of EURADA Christian SAUBLENS Serdecznie zapraszam na Agoradę Z przyjemnością informuję, iż forum odbędzie się pod patronatem polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Tematem przewodnim będzie Inteligenta Specjalizacja Regionalna. Kwestia ta jest dla nas szczególnie istotna ze względu na potrzebę dokładniejszego zdefiniowania celów strategicznych w rozwoju regionalnym w powiązaniu z bardziej efektywnym wykorzystaniem ograniczonych zasobów finansowych. Strategia rozwoju regionalnego zbudowana w oparciu o inteligentną regionalną specjalizację wzmocni regiony a tym samym przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności całej Unii Europejskiej. Do zobaczenia w Bielsku-Białej. Stanisław GINDA Prezes Zarządu ARR S.A. w Bielsku-Białej I warmly invite you to take part in Agorada I am pleased that the forum will be held under the patronage of the Polish Presidency of the European Union. The theme is Intelligent Regional Specialization. This issue is particularly important for us especially because of the need for further defining the strategic goals of regional development in combination with the more efficient use of limited financial resources. The regional development strategy built on a smart regional specialization will strengthen the regions and will lead to increasing the competitiveness of the European Union. Looking forward to seeing you in Bielsko-Biala. Stanisław GINDA President of RDA in Bielsko-Biala

4 INTELIGENTNA SPECJALIZACJA SMART SPECIALIZATION NOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO. INTELIGENTNA SPECJALIZACJA. NA DRODZE DO WDROŻENIA EUROPEJSKIEJ STRATEGII NEW STRATEGY FOR REGIONAL DEVELOPMENT. SMART SPECIALIZATION. ON THE ROAD TO THE IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN STRATEGIES Grupy docelowe: Dyrektorzy lub menadżerowie zarządzający innowacjami w organizacjach pośredniczących takich jak: Agencje Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Władze samorządowe: regionalne i lokalne Uniwersytety i inne uczelnie Instytucje wspierające rozwój innowacyjności Instytucje naukowe Ośrodki badawczo-rozwojowe Centra Innowacji i Inkubatory Koordynatorzy klastrów Instytucje otoczenia biznesu Target groups: Directors or Managers of Innovation intermediary organizations such as: Regional and Local Development Agencies Regional and local authorities Universities Innovation institutions Research institutions Research and Technology Centres Business Innovation Centres and Incubators Cluster Managers Business support organisations Cele konferencji: Inteligentna Specjalizacja jako nowe podejście do polityki innowacyjności Na jakich zasadach Fundusze Strukturalne w zakresie promocji innowacji będą przekazywane poszczególnym regionom w kolejnym okresie programowania Korzyści wynikające z opracowania i wdrażania Inteligentnych Specjalizacji Regionalnych Jakie są różnice pomiędzy Strategią Regionalnej Innowacji (RIS) a Strategiami Inteligentnej Specjalizacji (Smart Specialization Strategies S3)? Rola organizacji otoczenia biznesu we wdrażaniu Inteligentnej Specjalizacji Regionalnej Ogłoszenie Bielskiej Deklaracji Crowd Funding finansowanie społecznościowe przedsięwzięć Why take part in this conference: Smart Specialization as a new approach to enhance innovation policy Understand how Structural Funds support for innovation will be channeled to Regions In the next programming period? Benefits of developing and implementing Smart Regional Specialization What are the differences between Regional Innovation Strategy (RIS) and Smart Specialization Strategies (S3)? The role of business support institutions in the implementation of Smart Regional Specialization Bielsko-Biała Declaration of Crowd Funding Funding of projects through social media Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zapoznania się z najlepszymi praktykami prezentowanymi przez prelegentów z Europy i Ameryki Północnej Participants in the conference will have the opportunity to familiarize with the best practices presented by speakers from Europe and North America

5 BIELSKO-BIAŁA BIELSKO-BIALA W tym roku mija dokładnie 60 lat od momentu gdy dwa rozwijające się dotąd obok siebie miasta Bielsko i Biała połączyły się w jeden organizm. W 1951 roku granica pomiędzy obydwoma miejscowościami, która przebiegała zawsze wzdłuż rzeki Białej ostatecznie przestała istnieć. Starszą częścią obecnego miasta jest Bielsko. Jego początki sięgają XIII wieku. W czternastym stuleciu posiadało ono już prawa miejskie. Biała jest młodsza o kilkaset lat, a prawa miejskie nabyła w wieku XVII. W Bielsku zawsze bardzo prężnie działały cechy rzemieślnicze. Wśród nich bardzo szybko dominującą rolę zaczęli odgrywać sukiennicy. W wieku XIX miasto było już jednym z najsilniejszych w Europie ośrodków włókienniczych, a marka BS czyli Bielskie Sukno znana była na całym naszym kontynencie. W Białej również postawiono na włókiennictwo. Bardzo szybko stało się ono podstawową gałęzią miejskiej gospodarki. To co przez wieki dodatkowo łączyło obydwa miasta to ich wielonarodowość. Żyli tu obok siebie Polacy, Niemcy i Żydzi, a także mniej licznie Morawianie, Czesi i Węgrzy. Dzięki tej swoistej narodowej mozaice i Bielsko i Biała szczyciły się zawsze mianem miast wielokulturowych i wielowyznaniowych. Niewątpliwym atutem Bielska-Białej jest jego lokalizacja. Miasto położone jest u stóp Beskidu Śląskiego i Małego, na skrzyżowaniu głównych tras komunikacyjnych biegnących z Północy na Południe oraz ze Wschodu na Zachód Europy. Warto wspomnieć, że Bielsko-Biała leży w równej odległości od kilku europejskich stolic Warszawy, Budapesztu i Wiednia oraz w niewielkiej odległości od granic z Czechami i Słowacją. Bielsko-Biała to jeden z najprężniej rozwijających się ośrodków gospodarczych w Polsce. Jest to wypadkowa wielu czynników, wśród których najważniejsze to: bogate tradycje gospodarcze, panujący w mieście korzystny klimat ekonomiczny i wreszcie proinwestycyjna polityka lokalnego samorządu. Miasto jest także atrakcyjne pod względem turystycznym. Otaczające Bielsko-Białą pasma górskie stanowią o jego niezwykłych walorach krajobrazowych. Nie ma w Polsce drugiej tej wielkości miejscowości, która posiadałaby w swych administracyjnych granicach kilka szczytów górskich. Interesujące dla turystów jest także samo miasto zwane małym Wiedniem. W Bielsku-Białej spotkać można bowiem wiele zabytkowych budynków, których architektura wzorowana była na wiedeńskiej. Wraz z nowoczesną urbanistyką te zabytkowe obiekty tworzą w mieście niepowtarzalnym klimat. Jest także Bielsko-Biała ważnym punktem na kulturalnej i sportowej mapie Polski. Odbywające się tutaj festiwale muzyczne czy teatralne cieszą się renomą w całej Europie, a zawodnicy bielskich klubów osiągają od lat znakomite wyniki na międzynarodowych arenach. W kontekście wszystkich przemian jakie wciąż zachodzą w stolicy Podbeskidzia zupełnie realnego wymiaru nabiera miejskie hasło promocyjne: Bielsko-Biała. Przeżyjesz dwa razy więcej. Zapraszamy zatem do Bielska-Białej! This year marks exactly 60 years since the two cities, growing side by side - Bielsko and Biala merged together. In 1951, the boundary between these two towns, which ran along the river Biala eventually ceased to exist. Bielsko is an older part of town. Its origins date back to the thirteenth century. Since the fourteenth century it has had civic rights. Biała is a few hundred years younger. In Bielsko guilds always worked very active. Among them, clothiers very quickly began to play a dominant role. In the nineteenth century the city was already one of the strongest textile centres in Europe, a brand BS Bielskie Sukno was famous throughout the continent. Biała was also known by textiles. It very quickly became a basic branch of the urban economy. Multi-ethnicity is a factor which has been connected these two cities for centuries. In the city lived Poles, Germans and Jews, and less numerous Moravians, Czechs and Hungarians. Thanks to this peculiar national mosaic, Bielsko and Biala were always perceived as multicultural and multi-faith cities. Main advantage of Bielsko-Biala is its location. The city is located at the foot of Beskidy, at the crossroads of major routes running from North to South and from East to West Europe. It is worth mentioning that Bielsko-Biala is equidistant from several European capitals - Warsaw, Budapest and Vienna and close to the border with the Czech Republic and Slovakia. Bielsko-Biala is one of the fastest growing economic centres in Poland. It is a result of many factors, the most important are: a rich tradition of economic, prevailing in a favorable economic climate and, finally, pro-investment policy of local selfgovernment. The city is also attractive for tourists. The surrounding mountains are extraordinary natural beauty. There is no other Polish city of this size, which would have so many mountain peaks in their administrative borders. What is interesting, the city itself is also called Little Vienna because you can meet a lot of historic buildings, whose architecture was modeled on the Viennese. Along with these buildings, modern urban planning in the city creates a unique atmosphere. Bielsko-Biala is also important point on cultural and sporting Polish map. Music festivals and theater held in the city have a reputation throughout Europe, Bielsko clubs and players achieve excellent results in the international arena. In the context of all these changes that occur in the city, the promotional slogan: Bielsko-Biala. Experience twice as much is very adequate. We invite you therefore to Bielsko-Biala!

6 PROGRAM PROGRAM Środa 16 listopada 2011 Wednesday 16 November Koncert otwarcia Festiwalu 9. Jazzowa Jesień w Bielsku-Białej* Bielskie Centrum Kultury Tomasz STAŃKO Dyrektor artystyczny Opening concert 9th Jazz Autumn Festival in Bielsko-Biała* Bielsko-Biala Cultural Centre Tomasz STAŃKO Artistic director Czwartek 17 listopada 2011 Thursday 17 November Otwarcie Jacek KRYWULT Prezydent Bielska-Białej Renato GALLIANO Prezydent EURADA Wprowadzenie Elżbieta BIEŃKOWSKA Minister Rozwoju Regionalnego RP Danuta HUBNER Poseł do Parlamentu Europejskiego Mikel LANDABASO DG Regio Sven SCHADE DG Enterprise & Industry Przerwa kawowa Co dla Europejskich Regionów oznacza Inteligentna Specjalizacja? Moderator: Danuta HUBNER Poseł do Parlamentu Europejskiego Prelegenci: Dominique FORAY Ecole Polytechnique Federale de Lausanne Adam MATUSIEWICZ Marszałek Województwa Śląskiego Lunch Panel 1 Ocena możliwości regionalnych w zakresie innowacji i przedsiębiorczości Moderator: Stewart MacNEILL University of Birmingham Prelegent: Aneta WILMAŃSKA Z-ca Prezesa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Denis COLEMAN Washington DC., International Economic Development Council Wojciech SZCZEPANIK V-ce Prezez Zarządu MARR S.A. w Krakowie Przerwa kawowa *ilość miejsc ograniczona, o udziale w koncercie decyduje kolejność zgłoszeń Welcome Jacek KRYWULT Mayor of Bielsko-Biała Renato GALLIANO President of EURADA Setting the Scene Elżbieta BIEŃKOWSKA Minister of Regional Development Danuta HUBNER Member of European Parliament Mikel LANDABASO DG Regio Sven SCHADE DG Enterprise & Industry Coffee break What does Regional Smart Specialisation mean for European Regions? Chairperson Danuta HUBNER Member of European Parliament Speakers Dominique FORAY Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne Adam MATUSIEWICZ Marshal of The Upper Silesia Voivodeship Lunch Workshop 1 Regional Assets Assessment for Innovation and Entrepreneurship Moderator Stewart MacNEILL University of Birmingham Speakers Aneta WILMAŃSKA Polish Agency for Enterprise Development Denis COLEMAN Washington DC., International Economic Development Council Wojciech SZCZEPANIK RDA Kraków Coffee break *limited number of places, places will be allocated on a first come first served basis

7 PROGRAM PROGRAM Panel 2 Ocena możliwości regionalnych w zakresie innowacji i przedsiębiorczości jak reagować na zmiany społeczne. Moderator: Stanisław GINDA Prezes Zarządu ARR S.A. w Bielsku-Białej Prelegenci: Rafael ESCAMILLA IMPIVA Elina HUMALA Jykes Ltd Józef TWARDOWSKI V-ce Prezes RARR S.A. w Rzeszowie Walne zgromadzenie EURADA Uroczysty bankiet Workshop 2 Regional Assets Assessment. How to respond to societal changes? Moderator Stanisław GINDA RDA Bielsko-Biała Speakers Rafael ESCAMILLA IMPIVA Elina HUMALA Jykes Ltd. Józef TWARDOWSKI RDA Rzeszów General Assembly of EURADA Dinner Piątek 18 listopada 2011 Friday 18 November Panel 3 Jak wdrażać Strategię Inteligentnej Specjalizacji Regionalnej? Moderator: Lucyan PAPIERNIK IGRETEC, Charleroi Prelegenci: Ben GARDINER Cambridge Econometrics Irma PRIEDL Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Austria Przerwa kawowa Wnioski płynące z warsztatów Moderator: Christian SAUBLENS Dyrektor Generalny EURADA Prelegenci: Stewart MacNEILL University of Birmingham Stanisław GINDA Prezes Zarządu ARR S.A. w Bielsku-Białej Lucyan PAPIERNIK IGRETEC, Charleroi Lunch Bielska Deklaracja Crowd Funding Moderator: Sven SCHADE DG Enterprise & Industry Prelegent: Andrea DI ANSELMO META Group, Italy Koncert festiwalu 9. Jazzowa Jesień w Bielsku-Białej, Bielskie Centrum Kultury* Tomasz STAŃKO Dyrektor artystyczny Workshop 3 How to implement a Smart Regional Specialisation Strategy? Moderator Lucyan PAPIERNIK IGRETEC Charleroi Speakers Ben GARDINER Cambridge Econometrics Irma PRIEDL Amt der Niederösterreichischen Landesregierung Austria Coffee break Lessons to be drawn from the workshops Chairman Christian SAUBLENS EURADA Speakers Stewart MacNEILL University of Birmingham Stanisław GINDA RDA Bielsko-Biała Lucyan PAPIERNIK IGRETEC Charleroi Lunch Bielsko-Biała Declaration of Crowd Funding Chairman Sven SCHADE DG Enterprise & Industry Speakers Andrea DI ANSELMO META Group, Italy Concert 9th Jazz Autumn Festival in Bielsko-Biała. Bielsko-Biała Cultural Centre* Tomasz STAŃKO Artistic director *ilość miejsc ograniczona, o udziale w koncercie decyduje kolejność zgłoszeń *limited number of places, places will be allocated on a first come first served basis

8 PRELEGENCI SPEAKERS Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego. Były pełnomocnik Wojewody ds. kontraktu regionalnego dla województwa katowickiego i strategii rozwoju regionalnego, dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego, nadzorowała prace zespołu przygotowującego Regionalną Strategię Innowacji dla Województwa Śląskiego. Była kierownikiem Zespołu zadaniowego ds. aktualizacji strategii rozwoju województwa śląskiego na lata , a także koordynatorem i negocjatorem zespołu tworzącego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Była członkiem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Minister of Regional Development. Former Governor s representative on the regional contract for the Katowice voivodship and regional development strategies, Director of the Department of Regional Development, oversaw the work of the team preparing the Regional Innovation Strategy for Silesia. The former head of task team on updating the regional development strategy for the years Silesia, as well as coordinator and negotiator team creating the Regional Operational Programme of Silesia in She was a member of the Monitoring Committee Regional Operational Programme of Silesia. Renato Galliano Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Agencji Rozwoju Regionalnego (EURADA). Jest dyrektorem generalnym Milano Metropoli Development Agency, agencji ds. zrównoważonego rozwoju Metroplitan dzielnicy, gdzie pracował od 1997 roku. Jest wykładowcą na Politechnice w Mediolanie, gdzie udało mu się wdrożyć kilka programów badawczych na rzecz rozwoju lokalnego i rewitalizacji obszarów miejskich. W latach był prezesem Comunimprese, agencji rozwoju regionalnego znajdującej się w północno-zachodniej części aglomeracji Mediolanu. President of the European Association of Regional Development Agencies (EURADA). He is also the General Manager of Milano Metropoli Development Agency, the agency for the sustainable development of the Metroplitan Area of Milan, where he has been working since 1997, and a lecturer at the Polytechnic of Milan, where he has managed several research programmes on local development and urban regeneration. He was President of Comunimprese, a regional development agency located in North-West of the Milan metropolitan area, from 2003 to Danuta Maria Hübner Posłanka do Parlamentu Europejskiego, przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego. Była minister ds. europejskich w rządzie Leszka Millera i była szefowa UKIE, pierwsza polska komisarz w Unii Europejskiej ds. polityki regionalnej, posłanka do Parlamentu Europejskiego. Po wyborach parlamentarnych w 2001, sekretarz KIE i szef UKIE, wiceminister spraw zagranicznych. W 2003r. została ministrem-członkiem Rady Ministrów. Przez półtora roku reprezentowała Polskę w Konwencie Europejskim. Od 2004 roku - polski komisarz w Brukseli. W listopadzie 2004 została komisarzem ds. polityki regionalnej w nowo utworzonej Komisji pod kierownictwem José Manuela Durão Barroso. MEP, Chairwoman of the Committee for Regional Development. The former Minister for European Affairs in the government of Leszek Miller, and head of the OCEI, the first Polish EU Commissioner for Regional Policy, MEP. After the parliamentary elections in 2001, Secretary of KIE and chief OCEI, Deputy Minister of Foreign Affairs. In 2003 was the minister-member Council of Ministers. For a year and a half represented Poland in the European Convention. From 22 January Polish commissioner in Brussels. In November 2004 she was Commissioner for regional policy in the newly created Commission under the leadership of José Manuel Durão Barroso. Mikel Landabaso Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, Kierownik Wydziału Koordynacji i Innowacji. Od roku 1990 pracował w DG Regio w dziale planowania oraz wdrażania koncepcji polityki rozwoju, asystent dyrektora generalnego. Wcześniej był szefem Działu Badań agencji rozwoju regionalnego w Basque - SPRI. W 2004 roku dostał nagrodę Bom Christiane przyznawaną przez Stowarzyszenie Europejskich Agencji Rozwoju Regionalnego (EURADA) za wkład innowacyjności jaki wniósł do europejskiej polityki regionalnej. Był wykładowcą na Uniwersytecie Północnej Karoliny w Chapel Hill i profesorem rozwoju regionalnego Wolnego Uniwersytetu w Brukseli i Uniwersytetu Deusto. European Commission, Directorate General for Regional Policy, Head of Thematic Coordination and Innovation. He has worked in DG Regio since 1990, both in Units on policy conception and policy implementation, assistant to the Director General. Previously he was Head of the Research Department at the Basque regional development agency SPRI. He was given the 2004 annual Christiane Bom Award by the European Regional Development Agencies Association EURADA for his contribution to innovation in European regional policy. He has been a Visiting Scholar at the University of North Carolina at Chapel Hill and he was part-time professor of regional development at the Free University of Brussels and the University of Deusto.

9 PRELEGENCI SPEAKERS Adam Matusiewicz Marszałek Województwa Śląskiego. Od grudnia 2007 roku sprawował funkcję wojewody śląskiego. Od 2000 do 2007 roku skarbnik miasta Pszczyna. W latach był menadżerem ds. promocji w Śląskim Związku Gmin i Powiatów w Katowicach. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach - specjalizacja rachunkowość. Marshal of the Upper Silesia Voivodeship. Since december 2007 Second Silesian Deputy Voivode. Treasurer and Chief Accountant of the City of Pszczyna. Manager for the Promotion of The Silesian Union of Municipalities and Districts in Katowice. Graduated from the University of Economics in Katowice with a Master s degree in Accounting. Andrea Di Anselmo Wiceprezes Meta Group z Włoch. Doradca włoskich władz lokalnych i samorządowych w zakresie rozwoju regionalnego i innowacji, ekspert mający doświadczenie w przygotowaniu i wdrażaniu regionalnych strategii innowacji, m.in. we Włoszech, na Węgrzech, Słowacji, w Słowenii i w Polsce (RIS Mazovia). Wiceprezes IMPIVA ds. innowacji i umiędzynarodowienia MSP. IMPIVA udostępnia MSP narzędzia i instrumenty wspierające działalność międzynarodową przedsiębiorstw oraz ich konkurencyjność. Vice President of Italian Meta Group, Italian government and local government adviser in the fields of regional development and innovation, an expert experienced in preparing and implementing regional innovation strategies, including Italy, Hungary, Slovakia, Slovenia and Poland (RIS Mazovia). Sven Schade Dennis G. Coleman Komisja Europejska, Bruksela. Koordynator polityki, Dyrektor ds. Innowacji, Dyrektor ds. Przedsiębiorczości i Przemysłu. Od 2006 zajmuje się regionalnymi strategiami innowacji oraz transferem innowacji. Na początku 2006 roku, został oficerem projektu Centrum Przekazu Innowacji w Wielkiej Brytanii, Irlandii i innych krajach. Jako oficer polityki jest mocno zaangażowany w opracowywanie nowych usług innowacjnych dostarczanych przez sieć wsparcia biznesu w ramach programu konkurencyjności i innowacyjności. Pracuje również nad Regionalnymi Strategiami Innowacji w Rumunii i na Litwie oraz nad integracją tych strategii z regionalnymi programami rozwoju. Prezes i Dyrektor Generalny Rady Gospodarczej St. Luis. Przez 19 lat stał na czele Rady Ekonomicznej, nadzorując liczne inicjatywy na rzecz rozwoju gospodarczego. Zajmował stanowisko wiceprezesa ds. rozwoju społeczności Mercantile Bank (obecnie Bank U.S.). Obecnie jest członkiem i skarbnikiem Komitetu Rady Zarządzania Międzynarodowym Rozwojem Gospodarczym (IEDC) oraz głosem doradczym zarządu Uniwersytetu Saint Louis odpowiedzialnego za ustalania programów studiów magisterskich w zakresie urbanistyki i rozwoju nieruchomości w Instytucie Biznesu Międzynarodowego. European Commission, Brussels. Policy Coordinator, Director for Innovation, Director for Enterprise and Industry. From 2006 deals with the regional innovation strategies and transfer of innovation. In early 2006, Sven Schade has been project officer for the Innovation Relay Centre projects in the UK, Ireland and some other countries. As policy officer he is strongly involved in the formulation of new innovation services to be delivered by the business support network in the Competitiveness and Innovation Program. The second focus of his work is Regional Innovation Strategies in Romania and Lithuania and the integration of these strategies in regional development programmes. President and CEO of St. Louis County Economic Council. In his 19-year tenure at the helm of the Economic Council, Coleman has overseen a multitude of economic development initiatives. He also served as vice president for community development at Mercantile Bank (now U.S. Bank) Coleman is currently the treasurer and member of the Governance Committee for the International Economic Development Council (IEDC). He is an advisory board member for Saint Louis University`s master`s degree programs in urban planning and real estate development and the Institute for International Business. Rafael Escamilla Dominique Foray Ben Gardiner Dyrektor Katedry Ekonomii i Zarządzania Innowacjami. Obecnie jest przewodniczącym ekspertów Wiedza na rzecz wzrostu, grupy wybitnych ekonomistów stworzonej przez Komisarza Europejskiego J. Potocnika. Jest członkiem Szwajcarskiej Narodowej Rady Badawczej oraz Rady Doradczej Szwedzkiego Instytutu Ekonomicznego (KOF). W roku 1984 otrzymał tytuł doktora, a w 1992 habilitował się na Uniwersytecie Lumière w Lyonie. Od 1990 roku pracował dla Ecole Centrale Paris jako profesor ekonomii. W 1994 roku wrócił do CNRS. Pracownik naukowy Centrum Badawczego Instytutu Perspektywicznych Studiów Technologicznych, Cambridge Econometrics. Ukończył inżynierskie studia ekonomiczne na Uniwersytecie w Bath, a tytuł magistra ekonomii uzyskał na Uniwersytecie British Columbia w Vancouver. Zajmował się pracą nad E3ME (Energia- -Środowisko-Ekonomia Model dla Europy) finansowaną z programu badań Komisji Europejskiej. Vice President of IMPIVA for Innovation and internationalization of SMEs. IMPIVA provides SME the tools and instruments to support the international activities of enterprises and their competitiveness. Director of the Chaire en Economie et Management de l Innovation. He is currently vice-chairman of the expert group Knowledge for Growth, a group of prominent economists created to advise Commisioner J. Potocnik He is also a member of the National Research Council (Switzerland), the Advisory Board of the Swiss Economic Institute (KOF). D. Foray received his Ph.D in 1984 and his habilitation in 1992 from the Université Lumière of Lyon. In 1990 he joined the Ecole Centrale Paris as professor of Economics and returned to CNRS in Researcher at the Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, Cambridge Econometrics. He graduated BSc in Economics from the University of Bath. He received a master s degree in economics from the University of British Columbia in Vancouver. He was working on E3ME, Energy-Environment-Economy Model for Europe funded by the European Commission s research program.

10 PRELEGENCI SPEAKERS Stanisław Ginda Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Bielsku-Białej, Członek Zarządu EURADA, Europejskiego Stowarzyszenia Agencji Rozwoju Regionalnego w Brukseli. Posiada doświadczenie z zakresu zarządzania finansami, restrukturyzacji i przekształcania przedsiębiorstw, tworzenia lokalnych i regionalnych programów restrukturyzacyjnych, doradztwa finansowego, eksportowego, inwestycyjnego. Ekspert w zakresie strategicznego rozwoju regionalnego. Doradca projektowy w Przedsiębiorstwie Rozwoju Regionalnego w Jyväskylä. Ukończyła Jyväskylän yliopisto a także uniwersytet nauk stosowanych w Hamk. President of Regional Development Agency in Bielsko-Biala, Board Member of the European Association of Development Agencies (EURADA) in Brussels. He has experience in financial management, corporate restructuring, transformation of enterprises, creation of local and regional restructuring program, financial, export, investment advisory. He is an expert in strategic regional development. Christian Saublens Dyrektor Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Agencji Rozwoju Regionalnego (EURADA), Stowarzyszenia liczącego 150 członków działających w ponad 20 krajach. Ma duży wkład w tworzenie EBAN, europejskiej sieci wspierania nieformalnego funduszu venture capital na poziomie krajowym lub regionalnym. Napisał także kilka prac na temat roli agencji rozwoju w Europie oraz wpływu przepisów UE na rozwój regionalny. Wiceprezes Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspert i trener z zakresu funduszy europejskich. Executive Director of the European Association of Development Agencies (EURADA). The association has 150 members operating in more than 20 countries. He has helped the creation of EBAN, the European network promoting the stimulation of informal venture capital at regional or national level. He has also written several papers regarding the impact of EU regulations on regional development and the role of development agencies in Europe. Elina Humala Project Advisor in Regional Development Enterprise in Jyväskylä. She completed Jyväskylän yliopisto and an university of applied sciences in Hamk. Wojciech Szczepanik Vice president of Malopolska Regional Development Agency, lawyer, graduate of Jagiellonian University, an expert and trainer in the field of European funds. Stewart MacNeill Lucyan Papiernik Irma Priedl Starszy pracownik naukowy w Centrum Studiów o Miastach i Regionach Uniwersytetu w Birmingham. Dyrektor IGRETEC, Członek Rady Administracyjnej CETIC- centrum badań obejmujących wsparcie przedsiębiorstw działających w obszarze technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Reprezentant Landu Dolna Austria, Departamentu Ekonomii, Turystyki i Technologii. Senior Researcher at the Center for the Study of Cities and Regions, University of Birmingham. Director of IGRETEC, Member of the Administrative Council CETIC - center of studies involving support of companies operating in the field of information technology and telecommunications. Representative of the State of Lower Austria, Department of Economy, Tourism and Technology. Józef Twardowski Wiceprezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., konsultant w Punkcie Konsultacyjnym KSU PARP oraz specjalista w Funduszu Pożyczkowym dla MSP. Posiada dobrą znajomość kwestii rozwoju regionalnego, uregulowań i zasad funkcjonowania programów unijnych oraz funkcjonowania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Od roku 2008 pracowała w Ministerstwie Gospodarki, zajmując się polityką w zakresie innowacji i polityki spójności, brała udział w przygotowaniu i realizacji SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw w ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata Koordynuje realizację traktatu lizbońskiego w Polsce, a w imieniu resortu gospodarki koordynuje realizację Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata Vice president of Regional Development Agency in Rzeszów, consultant in the Consultation Point KSU PARP and a specialist in Loan Fund to SMEs. He has a good knowledge of regional development issues, rules and principles of functioning of EU programs and funds and operation of loan and guarantee funds. Deputy President of the Polish Agency for Enterprise Development. She worked in the Ministry of Economy till 2008 and dealt with innovation policy and cohesion policy, and took part in the preparation and implementation of SPO Improvement of Competitiveness of Enterprises under the National Development Plan She coordinated the implementation of the Lisbon process in Poland, and also on behalf of the department of economy, the programme works upon the Innovative Economy Operational Programme

11 SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE LOGISTIC AND ORGANIZATIONAL DETAILS Miejsce Termin Rezerwacja Hotel QUBUS, Bielsko-Biała ul. Mostowa 2, Bielsko-Biała tel.: , fax: listopada 2011r., Bielsko-Biała Zaleca się dokonywać rezerwacji odpowiednio wcześnie, gdyż ilość miejsc jest ograniczona. Ostateczny termin rejestracji to r. Po tym terminie dostępność pokoi i ich cena mogą ulec zmianie. W tym wypadku prosimy o bezpośredni kontakt z hotelem QUBUS. Opłaty Ilość rejestrowanych uczestników Wczesna rejestracja do Późna rejestracja po / osoba 200 / osoba / osoba 160 / osoba / osoba 140 / osoba Cena zawiera: 1.Udział w konferencji 2.Przerwy kawowe 3.Lunch 4.Oficjalny bankiet 5.Materiały pomocnicze Opłata konferencyjna nie zawiera kosztu pokoi hotelowych. Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim, równocześnie tłumaczona symultanicznie na język polski. Ewentualne pytania proszę kierować do organizatora konferencji. Kontakt ARR S.A. w Bielsku-Białej ul. Cieszynska Bielsko-Biala tel./fax W celu rejestracji formularz rejestracyjny należy wysłać faxem lub em. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie w zakładce AGORADA Zaleca się dokonywać rejestracji z odpowiednim wyprzedzeniem. Zakwaterowanie QUBUS Hotel **** 1. Pokój jednoosobowy 65 / dobę 2. Pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania 70 / dobę 3. Pokój dwuosobowy 80 / dobę Hotel BIT *** 1. Pokój jednoosobowy 35 / dobę 2. Pokój dwuosobowy 50 / dobę Podane ceny obowiązują tylko dla zarejestrowanych uczestników konferencji. Śniadanie jest wliczone w cenę. Jak dojechać do Bielska-Białej Najwygodniej dostać się z lotniska Katowice Pyrzowice i Kraków Balice, które znajdują się w promieniu 100 km od Bielska-Białej. Dla zainteresowanych uczestników organizator zapewnia transport z/do lotniska w Katowicach i Krakowie. Cena transportu to 30 chęć skorzystania z transportu należy określić w formularzu rejestracyjnym. Venue Hotel QUBUS, Bielsko-Biała, Poland ul. Mostowa 2, Bielsko-Biała tel.: , fax: Date of Event November 2011, Bielsko-Biała, POLAND Booking Modalities It is recommended to book early, as places are limited. The deadline for registration is After deadline room availability and prices may change. In that case please contact QUBUS Hotel directly. Conference Fee Number of participants Early booking till Late booking after / person 200 / person / person 160 / person / person 140 / person Price covers: 1. Participation in the Conference 2. Coffee and snacks during event 3. Lunch 4. Official banquet on first day 5. Hand-out documents Conference fee does not cover hotel rooms. The event language will be in English. The Conference will also be simultaneously translated into Polish. Please contact the organizer if you need additional information on conference contents. Contact details ARR S.A. w Bielsku-Białej Ul. Cieszynska Bielsko-Biala Tel./fax To register please send registration form via fax or . Registration for can be found on on AGORADA 2011 dedicated page. It is advisable to register as soon as possible. Accomodation QUBUS Hotel **** 1. Single room 65 / night 2. Double room for single use 70 / night 3. Double room 80 / night Hotel BIT *** 1. Single room 35 / night 2. Double room 50 / night Above prices are valid only for registered conference participants and include breakfast. How to reach Bielsko-Biała To reach Bielsko-Biała the most convenient airports are Katowice Pyrzowice and Kraków Balice which are within 100 km distance to Bielsko-Biała. For interested participants organizers provide shuttle from/ Katowice and Kraków airports for 30 /person. Please indicate on Registration Form.

12 patronat: agorada Bielsko-Biała, 17/18 November 2011

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Metropolization : Local Development and Government in Poland

Metropolization : Local Development and Government in Poland Metropolization : Local Development and Government in Poland Lydia COUDROY DE LILLE Université Lumière-Lyon 2 & Centre Géophile - Ecole Normale Supérieure de Lettres et Sciences Humaines de Lyon OCDE-

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Polska na mapie kreatywności regionu Morza Bałtyckiego

Polska na mapie kreatywności regionu Morza Bałtyckiego Polska na mapie kreatywności regionu Morza Bałtyckiego Konferencja Regional Creative Network, czyli jak zbudować sieć wsparcia dla przemysłów kreatywnych w regionie Morza Bałtyckiego Warszawa, 3 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI CONFERENCE PROGRAMME. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. University of Management and Administration in Zamość

PROGRAM KONFERENCJI CONFERENCE PROGRAMME. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. University of Management and Administration in Zamość Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu University of Management and Administration in Zamość Międzynarodowa Konferencja Naukowa Tufy zeolitowe szansą rozwoju polsko-ukraińskiego obszaru transgranicznego

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

AGENDA Monday s schedule and the plan for the remaining days, introduction of each participant).

AGENDA Monday s schedule and the plan for the remaining days, introduction of each participant). MODERN MANUFACTURING AND DESIGN TECHNOLOGIES WITH SPECIAL FOCUS ON INDUSTRY 4.0 17TH - 21TH OCTOBER, 2016 AGENDA 17.10.2016 Monday 10:00 - meeting at the Hotel Best Western Prima (Kiełbaśnicza 16 street).

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN CONFERENCE 2006

EUROPEAN CONFERENCE 2006 EDUCATION AND ACCREDITATION PROGRAMME FOR THE EUROPEAN UNION STAFF EUROPEAN FUNDS ADVISER www.eurofunds.org III EUROFORUM KONSULTANTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH Rozwój poprzez Innowacje - Najlepsze Praktyki

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Wojciech Budzianowski Consulting Services

Wojciech Budzianowski Consulting Services From the SelectedWorks of Wojciech Budzianowski 2017 Wojciech M. Budzianowski Available at: https://works.bepress.com/wojciech_budzianowski/114/ is the at, Wrocław, Poland. He is also an Associate Professor

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Training and certification of Road Safety Experts for the application of Road Safety Audit and Road Safety Inspection

Bardziej szczegółowo

List of participants

List of participants Project part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) within the BSR INTERREG III B Neighbourhood Programme List of participants EUROBALTIC II Kick-off Meeting Work Package 2

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy MIASTO: Bydgoszcz STANOWISKO: Profesor nadzwyczajny DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia DATA OGŁOSZENIA: 07.12.2016 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds.

Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds. Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds. komunikacji internetowej (e-pr) Asystent ds. marketingu i PR asystent

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Climate KIC RIC Lower Silesia - WCB EIT+ Warszawa 25.01.2012 KPK 1 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ spółka z o.o. powołano do życia w 2007 r. (Spółka

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i klastry perspektywa Komisji Europejskiej

Polityka klastrowa i klastry perspektywa Komisji Europejskiej Piotr Kryjom Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i klastry perspektywa Komisji Europejskiej Kraków, 03 czerwca 2013 r. Spis treści: 1. Trendy, 2. Działania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Announcement. V International Cup of Mayor of Konstancin-Jeziorna Słomczyn 7 8 September 2013 ROLLER SKATING TRACK IN SŁOMCZYN

Announcement. V International Cup of Mayor of Konstancin-Jeziorna Słomczyn 7 8 September 2013 ROLLER SKATING TRACK IN SŁOMCZYN UKS ZRYW UKS ZRYW ul. Wilanowska 218 05-507 SŁOMCZYN tel/fax (48-22) 7544410; (48)601317734 Announcement V International Cup of Mayor of Konstancin-Jeziorna Słomczyn 7 8 September 2013 ROLLER SKATING TRACK

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Program Horyzont 2020 szansa na rozwój

Program Horyzont 2020 szansa na rozwój Program Horyzont 2020 szansa na rozwój Praktyczny warsztat przygotowania wniosku aplikacyjnego i realizacji projektu międzynarodowego O programie: Program ramowy pn. Horyzont 2020" to największy w historii

Bardziej szczegółowo

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 PRZYGOTOWANY PRZY WSPÓŁPRACY PUNKTU INFORMACYJNEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT BYDGOSZCZ ORAZ WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI POŚWIĘCONYCH ZAGADNIENIOM ROCZNEJ STRATEGII

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sitarz Dział Księgowości. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 24, 431-434

Agnieszka Sitarz Dział Księgowości. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 24, 431-434 Agnieszka Sitarz Dział Księgowości Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 24, 431-434 2009 Dział Administracji 431 Agnieszka Sitarz DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI Dział księgowości Muzeum Narodowego w Kielcach czuwa

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji projektu InTraMed-C2C Seminarium w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji

Doświadczenia z realizacji projektu InTraMed-C2C Seminarium w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji Doświadczenia z realizacji projektu InTraMed-C2C Seminarium w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji Lek. med. Krzysztof Bederski Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa / Project Manager Krakowski Szpital

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo