JAK APP BAWI SIĘ W WYMIERANIE GATUNKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAK APP BAWI SIĘ W WYMIERANIE GATUNKÓW"

Transkrypt

1 ŚLEDZTWO W SPRAWIE JAK APP BAWI SIĘ W WYMIERANIE GATUNKÓW Greenpeace International Media Briefing. Jak APP bawi się w wymieranie gatunków. Czerwiec 2011

2 1 Jak APP bawi się w wymieranie gatunków 1 Lasy deszczowe Indonezji są niszczone. Część z nich kończy jako opakowanie zabawek znanych marek. 2 Badania laboratoryjne światowego autorytetu w analizie papieru wykazały obecność Mieszanego Drewna Tropikalnego (MTH) w opakowaniach. MTH oznacza wycinanie lasów deszczowych. MTH mieli się na miazgę na skalę przemysłową tylko w Indonezji. 3 Firmy, które przygotowują opakowania dla firm zabawkarskich, takich jak Mattel, Disney, Hasbro i Lego kupują papier od firm, których zakłady mielą na miazgę lasy deszczowe Indonezji. Tylko APP i jeszcze jedna firma produkują miazgę z MTH. Produkty z tej miazgi sprzedawane są na całym świecie. 5 Detektywi Greenpeace udali się do lasów deszczowych, żeby udokumentować wpływ działań APP na siedliska dzikich zwierząt. 6 Produkcja opakowań, oparta na rabunkowej ekspansji lasów deszczowych Indonezji, popycha zagrożone dzikie gatunki, takie jak tygrysy, w kierunku wymarcia, oraz pogarsza zmiany klimatu.

3 2 Miliony hektarów indonezyjskiego lasu deszczowego i bogatych w węgiel torfowisk przeznaczone do zniszczenia Rząd Indonezji zidentyfikował przemysł celulozowy i przemysł produkcji oleju palmowego jako główne siły stojące za wylesieniem [1]. Obie branże szykują się do masowej ekspansji. Celem jest potrojenie produkcji celulozy w najbliższych 15 latach [2] oraz podwojenie produkcji oleju palmowego w najbliższej dekadzie [3]. Próbując ograniczyć udział Indonezji w globalnej emisji gazów cieplarnianych, tamtejszy rząd ogłosił moratorium w sprawie sprzedaży nowych koncesji na wykorzystanie lasów pierwotnych i torfowisk. Szacuje się, że przekształcanie terenów zielonych w Indonezji jest odpowiedzialne za 85% krajowych emisji, które do tej pory były w sposób naturalny pochłaniane przez przyrodę [4]. Analiza Greenpeace pokazuje, że przed ekspansją przemysłu celulozowego i olejowego stoją otworem miliony hektarów lasów zamieszkałych przez dzikie zwierzęta i bogatych w węgiel torfowisk. Najdokładniejsze dostępne dane rządowe wskazują, że w ramach istniejących koncesji jest ponad 30 milionów hektarów lasu deszczowego i torfowisk. A tym samym zależy od nich połowa wszystkich istniejących siedlisk orangutanów[7]. Wyrąb lasów oraz osuszanie torfowisk napędzi zmiany klimatu i popchnie zagrożone gatunki o krok bliżej wymarcia. Głównym graczem w sektorze celulozowym i olejowym jest Grupa Sinar Mas: Asia Pulp and Paper (APP) zajmuje się celulozą, a Golden Agri Resources (GAR) olejem palmowym. Obie firmy złożyły ostatnio oświadczenia w sprawie moratorium. APP oznajmiło, że będzie zależne od wyrębu lasów deszczowych w Indonezji do końca 2015 roku [8]. Strategia biznesowa APP opiera się na pracy firm, które rabunkowo eksploatują lasy deszczowe. Stoi to w jawnej sprzeczności z polityką innej spółki Sinar Mas zajmującej się olejem palmowym, Golden Agri Resources (GAR), która wprowadziła w 2011 roku nową politykę ochrony lasów mającą zapewnić powstrzymanie procesu wylesiania [9]. Śledztwo Greenpeace pokazuje najnowsze informacje o szkodliwej działalności dostawców APP, łącznie ze zniszczeniem siedlisk dzikich zwierząt i osuszaniem torfowisk.

4 3 Śledztwo Greenpeace łączy branżę zabawkarską, niszczenie lasów deszczowych oraz APP PT Indah Kiat, 28 sierpnia 2008: stosy brewien w głównym zakładzie celulozowym APP w Riau, Indonesia. Beltra/Greenpeace Śledztwo Greenpeace International połączyło największe światowe marki zabawek i niszczenie lasów deszczowych. Badania laboratoryjne pokazują, że opakowania towarów oznaczonych logo Mattel, Disney, Hasbro i LEGO zawierają włókna z indonezyjskich lasów deszczowych. Śledczy z Greenpeace ustalili związki miedzy tymi markami a Asia Pulp and Paper (APP), największą i okrytą najgorszą sławą firmą celulozowo papierniczą działającą w Indonezji. Najważniejsze działania śledcze podjęte przez Greenpeace: 1. Zakup zabawek najbardziej znanych marek na terenie kilku krajów z różnych regionów świata. 2. Zidentyfikowanie i sprawdzenie drukarni oraz producentów opakowań na podstawie opakowań wcześniej zakupionych zabawek. 3. Ustalenie biznesowych relacji pomiędzy drukarniami i APP dzięki informacjom handlowym, materiałom PRowym oraz poufnym źródłom. 4. Przesłanie próbki materiałów opakowaniowych do laboratoriów IPS, światowego lidera w testowaniu produktów papierowych, z którego usług często korzysta branża papiernicza. 5. Analiza danych przygotowanych przez eksperta IPS [10], który pod mikroskopem sprawdzał obecności MTH, a więc surowca będącego mieszaniną drewna tropikalnego. MTH mieli się komercyjnie jedynie w Indonezji [11]. Tylko dwie firmy, a jedną z nich jest APP, produkują celulozę z wykorzystaniem MTH. Produkty z tej celulozy są sprzedawane na całym świecie. Żadna z wielkich marek zabawkarskich, Mattel, Disney, Hasbro czy LEGO nie ma polityki środowiskowej, która zapewniłaby, że ani firma, ani jej zewnętrzni dostawcy czy posiadacze licencji nie przyczyniają się do zniszczenia ostatnich lasów deszczowych na świecie. Śledztwo pokazuje, że niektóre opakowania dla towarów oznakowanych logiem Mattel, Disney, LEGO i Hasbro wykonano z papieru APP. IPS potwierdziło obecność MTH w szeregu pobranych próbek. Dowody laboratoryjne łączą największych graczy przemysłu zabawkarskiego z niszczeniem lasów deszczowych Indonezji. Śledztwo to jedynie wierzchołek góry lodowej skali powiązań handlowych APP w Indonezji i Chinach z przemysłem zabawkarskim, podobnie zresztą jak szerszy wpływ przemysłu zabawkarskiego na lasy deszczowe w Indonezji. Rosnąca liczba odbiorców korporacyjnych, kupujących produkty APP, z czego wielu zidentyfikowanych zostało przez Greenpeace, wprowadziły już politykę wykluczania z łańcucha dostawców półprodukty lub surowce firm związanych z procesem wylesienia. Wśród nich są tak znane marki jak Kraft, Nestlé, Unilever, Carrefour, Tesco, Auchan, Leclerc, Corporate Express oraz Adidas.

5 4 Asia Pulp and Paper robi miazgę z lasów deszczowych Indonezji Działania SMG/APP i tereny przeznaczone do ekspansji na Sumatrze. Śledztwo Greenpeace dokumentuje wpływ obecnych działań na Bukit Tigapuluh i Kerumutan. Bukit Tigapuluh Kerumutan APP jest celulozowym ramieniem Grupy Sinar Mas. Firmy będące częścią Grupy Sinar Mas dostarczają drewno zakładom produkującym miazgę. Dostawcy drewna APP wycinają lasy deszczowe na terenach zamieszkałych przez dzikie zwierzęta i niszczą cenne torfowiska. Obecna strategia biznesowa tej firmy wskazuje, że do roku 2015 będzie ona powiązana z niszczeniem lasów deszczowych [13]. Analiza terenu wykonana przez Greenpeace pokazuje, że milionom hektarów siedlisk dzikich zwierząt i bogatych w węgiel torfowisk wciąż zagraża ekspansja sektora celulozowego pod przewodnictwem APP. Moratorium wciąż nie chroni lasów deszczowych, w które mierzą dostawcy APP. Wycinka terenów wskazanych przez dostawców APP napędza zmiany klimaty i pcha gatunki takie jak tygrys sumatrzański o krok bliżej wymarcia. Ocenia się, że na wolności pozostało 400 tygrysów sumatrzańskich [14]. Dwa leśne siedliska tygrysów o decydującym znaczeniu, zagrożone przez dostawców APP to Bukit Tigapuluh i Kerumutan.

6 5 Park Leśny Bukit Tigapuluh w środkowej Sumatrze pomyślano jako jeden z dwudziestu Parków Ochrony Tygrysów o Światowym Znaczeniu [15]. Ocenia się, że w Parku Bukit Tigapuluh zamieszkuje obecnie około 30 tygrysów [16]. Park ten jest także ostatnią nadzieją dla sumatrzańskiego orangutana. To właśnie tam z sukcesem stworzono jedyny program reintrodukcji tego zagrożonego wymarciem gatunku [17]. Rząd wyznaczył dużą część tego nizinnego lasu na wyrąb pod plantacje przemysłowe na miazgę drzewną [18]. W rezultacie dostawcy APP wciąż aktywnie wycinają lasy Sumatry, jedne z najważniejszych z punktu widzenia przetrwania będących na skraju wymarcia gatunków zwierząt. Zgodnie z analizą Greenpeace, od 2007 do 2011 dostawcy APP poszerzyli tereny dostarczające drewna na miazgę o hektarów Kerumutan w Parku Leśnym Bukit Tigapuluh. Zdjęcia z powietrza wykonane przez Greenpeace w kwietniu i sierpniu 2010 pokazują rozległe obszary wycinek i niedawno założone plantacje na terenach, które w 2006 były jeszcze zalesione. Kolejnym kluczowym obszarem z punktu widzenia ochrony tygrysów sumatrzańskich jest Las Torfowy Kerumutan w Riau o powierzchni 1,3 miliona hektarów [19]. Riau na Sumatrze to 40% torfowisk Indonezji, co bardzo możliwe czyni go najważniejszym magazynem węgla na świecie i kluczem do obrony przed zmianami klimatu. Duża część tego terenu to głębokie, ponad trzymetrowe torfowisko [20]. Zdjęcia z powietrza wykonane przez Greenpeace w sierpniu 2010 i maju 2011 dokumentują niekończącą się dewastacje tego głębokiego torfowiska. Analizy satelitarne Greenpeace pokazują rozległe wycinki na terenach przeznaczonych na dostawy dla SMG/APP, szczególnie widoczne od 2009 roku. Fotografie z powietrza wykonane w sierpniu 2010 i maju 2011 dokumentują postępujące wycinki głębokich torfowisk. Greenpeace Bukit Tigapuluh Analiza Greenpeace pokazuje, że od 2007 do 2011 roku dostawcy APP poszerzyli tereny dostarczające im drewna na miazgę o hektarów w Parku Leśnym Bukit Tigapuluh; dwie trzecie tego terenu było zalesione w Fotografie z powietrza, wykonane w kwietniu i sierpniu 2010 roku pokazują rozległe wycinki lasów deszczowych i niedawno powstałą plantację w miejscu oznaczonym jako siedlisko tygrysów. Greenpeace

7 Greenpeace International Media Briefing Jak APP bawi się w wymieranie gatunków Czerwiec Mattel to numer jeden w zabawkach Badania laboratoryjne pokazują, że szeroki wachlarz opakowań lalek Barbie firmy Mattel zawiera MTH (mieszanina drewna tropikalnego) z indonezyjskich lasów deszczowych. Zakłady Mattel specjalizują się w produkcji lalek, skupiając się głównie na produkcji szerokiego asortymentu produktów Barbie i innych legendarnych lalek. Co więcej, Mattel ma licencję Disneya na produkcję wielu zabawek występujących w filmach Disneya [22]. Mattel wymaga testowania i certyfikowania materiałów, łącznie z produktami papierowymi, takimi jak opakowania, by stwierdzić, że odpowiadają jego standardom pod kątem zawartości wielu substancji szkodliwych. Mattel w ostatnim czasie otrzymał certyfikaty dla materiałów opakowaniowych APP produkowanych zarówno w Indonezji jak i Chinach [23]. Zakłady papiernicze i opakowaniowe APP są zaopatrywane przez zakłady produkcji miazgi drewna na Sumatrze [24], a te uzyskują MTH z lasów deszczowych Indonezji. Indonezyjskie zakłady Mattela wytwarzają szeroki asortyment lalek. Są wśród nich lalki Barbie, jak również popularna marka Monster High i specjalne serie lalek najczęściej związane z postaciami z filmów i telewizji. Indonezyjskie zakłady produkują również lalki na licencji Disneya. Wśród nich jest linia lalek Princess i High School Musical. Greenpeace zidentyfikował dwie indonezyjskie drukarnie, produkujące opakowania dla lalek Mattela Made in Indonesia sprzedawanych w Niemczech, Australii, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Są nimi: Sansico i PT Bukit Muria Jaya (PT BMJ) [26]. Dalsze śledztwo odkryło relacje handlowe pomiędzy tymi firmami i APP. Sansico [27] ma zakłady w Indonezji i jak twierdzi, produkuje ponad milion opakowań tygodniowo. Mattel jest jednym z jego głównych klientów i prawdopodobnie był zaopatrywany przez ostatnie dwadzieścia lat przez drukarnię należącą do Sansico, PT Printec II [28]. Tą samą, która sąsiaduje z głównym zakładem produkcyjnym Mattela w Indonezji. Drukarnia produkuje dla Mattela wszelkie rodzaje opakowań, łącznie z tymi na licencji Disneya. Zakłady celulozowe Sansico, PT Grafitec, również dostarczają opakowania dla Mattel Indonezja [29]. PT BMJ to część indonezyjskiej Grupy Djarum i jest jednym z najważniejszych producentów opakowań dla różnych sektorów w tym kraju [30]. Według poufnych informacji, BMJ jest klientem APP Indonezja. Testy laboratoryjne opakowań Mattela z tych drukarni pokazują regularne użycie MTH.

8 7 Disney to numer jeden wśród licencji Mattel produkuje w Indonezji lalki Disney Princess i High School Musical. Te rozpoznawalne lalki, takie jak Śnieżka, Kopciuszek, Roszponka i Śpiąca Królewna, produkowane są w tych samych zakładach Mattel Indonezja, które produkują Barbie. Badania laboratoryjne szerokiego asortymentu materiałów opakowaniowych dla tych lalek pokazują, że regularnie znajdują się w nich znaczne ilości MTH [31]. Śledztwo Greenpeace pokazuje, że Mattel Indonezja wykorzystuje materiały opakowaniowe produkowane przez APP. Mattel Indonezja produkuje lalki pod marką Disneya. Niektóre z opakowań tych produktów mają czytelne oznakowanie wydrukowane przez firmę Sansico, której dostawcą materiałów papierowoopakowaniowych jest APP.

9 Greenpeace International Media Briefing Jak APP bawi się w wymieranie gatunków Czerwiec Hasbro i Lego to liczący się gracze Oprócz zidentyfikowania związku między produktami marki Mattel i Disney oraz zniszczenia indonezyjskich lasów, śledztwo Greenpeace zidentyfikowało również szereg innych producentów zabawek, łącznie z Hasbro i LEGO, które produkują w Chinach. Ich opakowania również zawierały MTH. Podobnie jak Mattel, Hasbro wymaga certyfikowanych materiałów, w tym produktów papierowych, takich jak opakowania, by mieć pewność, że spełniają ich standard pod względem zawartości niebezpiecznych substancji. Hasbro otrzymało w ostatnim czasie certyfikaty na opakowania APP do użytku w Chinach. Zakłady papiernicze i opakowaniowe zaopatrują w miazgę zakłady APP na Sumatrze; te zaś pozyskują MTH z indonezyjskich lasów deszczowych [35]. LEGO ma umowę na wyłączną licencję z Lucasfilm Ltd, która daje tej firmie prawo do produkcji i sprzedaży serii zestawów LEGO opartych na motywach oryginalnej trylogii Star Wars i trzech następnych filmów [36]. Niektóre z produktów specjalnej serii Star Wars wydaje Dorling Kindersley (część Grupy Penguin) i drukuje je w Chinach w drukarniach związanych z APP. Jedna z drukarni tych produktów, Leo Paper, wygrała w 2009 roku dwie z Nagród dla Druku Sinar Mas w konkursie otwartym jedynie dla klientów APP; inna, Hung Hing Printing, należy do tej samej grupy co Sun Hing Paper. Zgodnie z poufnymi informacjami handlowymi z 2010 roku, Sun Hing Paper jest jednym z trzech największych chińskich importerów papieru od APP Indonesia. Badania laboratoryjne jednego z produktów z linii specjalnej edycji Star Wars, wyprodukowanej przez Hung Hing, ujawiło MTH [37].

10 9 Przepis na rozwój przy niskiej emisji węgla Półwysep Kampar, Riau, 6 listopada 2009: Aktywiści Greenpeace i miejscowa społeczność pracują nad budową tamy na kanale przez lasy na torfowiskach. Degradacja torfowisk jest głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych w Indonezji. Rose/Greenpeace Rozwój niskowęglowej gospodarki Indonezji, będącej wizją jej obecnego prezydenta, jest niweczony przez słąbe moratorium na udzielanie koncesji eksploatacyjnych obszarów leśnych i torfowisk. Miliony hektarów lasu deszczowego przemianowuje się na obszary zdegradowane dostępne dla przemysłu. Analiza Greenpeace dotycząca obszarów przeznaczonych pod plantacje celulozy, oleju palmowego, drewna i rolnictwo pokazuje, że są wśród nich bogate w węgiel torfowiska i obszary kluczowe dla przetrwania na wolności tygrysów i orangutanów [39]. Dane samego przemysłu indonezyjskiego pokazują, że osiągnięcie krajowych celów związanych z rozwojem gospodarki nie musi wiązać się z niszczeniem lasów deszczowych i ich bioróżnorodności [40]. Brakuje jedynie woli politycznej i silnego przywództwa kluczowych ministerstw, by wesprzeć firmy, których model biznesowy opiera się na polityce ochrony lasu i wysoce efektywnej produkcji. Jednocześnie firmy prowadzące nielegalną i rabunkową działalność powinny być ścigane i karane zgodnie z obowiązującym prawem. Potrzebne jest natychmiastowe i zmasowane działanie na rzecz zmiany podejścia business-as-usual w kierunku wysoce efektywnego modelu produkcji respektującego ochronę lasów deszczowych i rozległych torfowisk. Zakończ problem i zacznij rozwiązanie Konsumenci korporacyjni: rosnąca liczba postępowych firm wdraża politykę zero-wylesiania. Oznacza to szereg wymagań, które muszą spełnić dostawcy wszystkich towarów powiązanych z wylesianiem i niszczeniem torfowisk. APP: siostrzana firma APP w Grupie Sinar Mas, GAR, ustaliła poprzeczkę dla postępowej polityki ochrony lasów, by jej działania nie miały wpływu na wylesianie, łącznie z zachowaniem głębokich torfowisk. APP i inni gracze w indonezyjskich sektorach celulozowym i oleju palmowego powinni iść śladami GAR. Rząd Indonezji: aktualne moratorium nie daje odpowiednich uprawnień, by powstrzymać przekształcanie lasów deszczowych i torfowisk ważnych dla dzikich zwierząt i stabilnego klimatu [41]. Rząd powinien rozszerzyć moratorium na WSZYSTKIE tereny naturalnych lasów i torfowisk, z terenami wydanych koncesji włącznie. Następnie powinien przeprowadzić ocenę wydanych koncesji pod kątem ich zgodności z obowiązującym prawem.

11 10 Dowody - przypisy [1] DNPI (Dewan Nasional Perubahan Iklim National Council on Climate Change) (2010) Indonesia s greenhouse gas abatement cost curve August abatement_cost_curve/indonesia_ghg_cost_curve_english.pdf [2] DNPI/UNCCC (2009) National economic, environment and development study (NEEDS) for climate change: Indonesia country study final report December 2009 [12] The other two companies producing large amounts of pulp, Kertas Nusantara (ex Kiani Kertas) and PT Tanjung Enim Lestari, use acacia fibre only. See Pirard & Cossalter (2006) The Revival of Industrial Forest Plantations in Indonesia s Kalimantan Provinces, PT Tanjung Enim Lestari website content&task=view&id=3&itemid=10 accessed 13 May 2011 [13] Greenbury (2011) [3] Media Indonesia (2010) Step Up Palm Oil Production Without Expansion Media Indonesia 28 September com/webtorial/asianagri/eng/?ar_id=nzgyng== [14] WWF (2011) WWF Captures Rare Footage of Sumatran Tiger Triplets Playing in Forest Under Imminent Threat of Clearing 9 May 2011 www. orangutan-lifeboat.de/?id=61&reportid=12&language=en [4] DNPI (2010): 12, 13 attributes net deforestation emissions as 772Mt from peat and 838Mt from other LULUCF sources. Other DNPI documents from 2010 give net deforestation emissions as 763Mt, peat decomposition as 300Mt and peat fire as 550Mt in [5]Government of Indonesia (2011) Presidential Instruction No. 10/2011, 20 May 2011 [6] Greenpeace analysis based on MoFor (Indonesian Ministry of Forestry) (2009) Landcover Indonesia 2006 and MoFor (2010a) Landuse maps (provincial planning maps/forest Land Use by Consensus maps (TGHK), provided by the Planning Department of the Ministry of Forestry, Indonesia, downloaded as Google Earth files (kml) from appgis.dephut.go.id/appgis/ kml.aspx March Note: for Riau and Central Kalimantan, MoFor still uses the outdated TGHK maps. For the purpose of this report, for Riau, the draft provincial planning map as of 2007 has been used. [15] Global Priority Tiger Conservation Landscapes are habitats that can support at least 100 tigers and where there is evidence of breeding. Source: Dinerstein et al (2006) Setting Priorities for the Conservation and Recovery of Wild Tigers: , A User s Guide. WWF, Wildlife Conservation Socity (WCS), Smithsonian, and NFWF-STF, Washington, D.C. New York. [16] KKI Warsi / Frankfurt Zoological Society / Eyes on the Forest / WWF- Indonesia (2010) Last chance to Save Bukit Tigapuluh: Sumatran tigers, elephants, orangutans and indigenous tribes face local extinction, along with forest 14 December 2010 indigenouspeoplesissues.com/attachments/ article/8051/savebukittigapuluh.pdf p8 citing Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjabar, Kabupaten INHIL, Kabupaten INHU, Frankfurt Zoological Society, WWF, Warsi, ZSL, PKHS (2009) The Bukit Tigapuluh Ecosystem Conservation Implementation Plan Plan.pdf [7] Greenpeace analysis based on: MoFor (2009); MoFor (2010a); MoFor (2010b) HTI concession maps, provided by the Planning Department of the Ministry of Forestry, Indonesia, downloaded as Google Earth files (kml) from appgis.dephut.go.id/appgis/kml.aspx September 2010 and updated using information available at pdf and webgis.dephut.go.id/ditplanjs/index.html; and Meijaard et al (2004) Borneo Orangutan PHVA Habitats Units: Composite dataset developed by Meijaard & Dennis (2003), amended by delegates of the Orangutan PHVA Workshop, Jakarta, January 2004, and subsequently further updated by Erik Meijaard. [8] Greenbury (2011) Truly sustainable business model eliminates either/or choices, Eco-Business.com, 14 April business.com/blog/truly-sustainable-business-model-eliminates- %E2%80%9Ceitheror%E2%80%9D-choices-by-aida-greenbury/ [9] GAR (2011) Golden Agri-Resources Initiates Industry Engagement for Forest Conservation 9 February Golden%20Agri-Resources%20Initiates%20Industry%20Engagement%20 for%20forest%20conservation.pdf p4 [17] Perth Zoo website: Research/Projects-in-the-Wild/Sumatran-Orangutan-Pilot-Project/. The re-established orang-utan population now inhabits large parts of the Bukit Tigapuluh landscape, especially in the southern buffer zone. Source: GRASP (2009) Bukit Tigapuluh ecosystem background orang-utan reintroduction (Pers. Comm.), GRASP (Great Apes Survival Partnership). [18] Based on Greenpeace Mapping Unit analysis of Ministry of Forestry Landuse maps. Source: MoFor (2010a). [19] Dinerstein et al (2006) [20] Wahyunto, S Ritung and H Subagjo (2003) Peta Luas Sebaran Lahan Gambut dan Kandungan Karbon di Pulau Sumatera / Maps of of Peatland Distribution Area and Carbon Content in Sumatra, Wetlands International Indonesia Programme & Wildlife Habitat Canada (WHC) [21] IPS test results Copies held by Greenpeace. [22] Greenpeace investigations [10] Integrated Paper Services (IPS): [11] See eg: Pihlajamäki & Hytonen (2004) Mixed tropical hardwood a minor and declining source of fibre for paper, twogether, Voith Paper customer magazine, issue 17. The authors are working for pulp and paper industry specialist consultancy Jaakko Pövry. [23]Indah Kiat Pulp & Paper (Sinar Mas) Serang mill, online, product certificates Ningbo Zhonghua Paper Co. Ltd., online ewebeditor/uploadfile/ pdf

12 11 Dowody - przypisy [24] See eg APP (Asia Pulp & Paper) (2007) Environmental and Social Sustainability Report for Indonesia www. asiapulppaper.com/portal/app_portal.nsf/web-menupage/ F1F6E3DAF915A B00232E67/$FILE/APP%20 Environmental%20and%20Social%20Sustainability%20Report%20 for%20indonesia%202005%20-% pdf p34 [25] 20% in 2007, according to APP (2009) Growing a Sustainable Future Environmental and Social Sustainability Report for Indonesia MenuPage/5BFB083D5FD9781C472575EF0035E314/$FILE/090724%20 APP-2007-New%20Rev1Final.pdf. Greenpeace calculations based on Indonesian government data likewise resulted in 20% for Source: MoFor (2010c) Daftar Nama-Nama iphhk dan rekapitulasi realisasi Pemenuhan Bahan Baku tahun 2009 Nasional Kapakitas Lebih dari M3/tahun ( ). [26] KBA (2010) Sansico Group in Jakarta takes Rapida 105 and Genius 52UV: KBA technology invigorates Indonesian packaging sector www. kba-print.de/en/news/newsanzeige.html?newsfocus=nxps%3a%2f%2fkb a%2fnews%2f16f2b96d-fac0-451b-8798-aefc273e55e4%2f%3flanguag e%3den%26pool%3dkba and BMJ (2008) BMJ Printing Catalogue www. bmj-indonesia.com/peckaging/bmj_catalogue.pdf [27] Sansico Resources website: html [28] KBA (2010) [29] KBA (2010) [30] Goliath (2010) Indonesian Commercial Newsletter 1 November 2010 goliath.ecnext.com/coms2/gi_ /djarum-group.html [31] IPS test results Copies held by Greenpeace. [32] Hasbro (2005) Corporate Quality Assurance Safety and Reliability Specifications 12 December 2005 [33] Indah Kiat Pulp & Paper (Sinar Mas) Serang mill, online, product certificates Ningbo Zhonghua Paper Co. Ltd., online ewebeditor/uploadfile/ pdf [34] See eg APP (2007): 34 [35] 20% in 2007, according to APP (2009). Greenpeace calculations based on Indonesian government data likewise resulted in 20% for Source: MoFor (2010c). [36] LEGO Group (2011b) Company Profile: An introduction to the LEGO Group November 2011 cache.lego.com/upload/ contenttemplating/aboutusfactsandfigurescontent/otherfiles/ download98e142631e71927fdd52304c1c0f1685.pdf [37] IPS test results Copies held by Greenpeace. [38] Government of Indonesia (2011) [39] Mapping analysis using 2006 forest cover data (MoFor 2009) and best available data on existing and allocated concession areas [40] See Greenpeace (2010) Protection Money 23 November 2010 www. greenpeace.org/international/en/publications/reports/protection-money/ p43 for full figures [41] GAR (2011): 4 Pełną prezentację dowodów podsumowanych w tym briefing można znaleźć na Czerwiec 2011 Opublikowane przez Greenpeace International Ottho Heldringstraat AZ Amsterdam The Netherlands

Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju

Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju Jan Burdziej Tomasz Jeleński Beata Szcześniak Karolina Turała Spis treści 1. Wstęp 1.1. O raporcie

Bardziej szczegółowo

Etyka w zarządzaniu: rozszerzanie granic odpowiedzialności. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Etyka w zarządzaniu: rozszerzanie granic odpowiedzialności. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Etyka w zarządzaniu: rozszerzanie granic odpowiedzialności Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etyka w

Bardziej szczegółowo

FoodContact. Wytyczne branżowe. materiałów i wyrobów z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością. dotyczące zgodności

FoodContact. Wytyczne branżowe. materiałów i wyrobów z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością. dotyczące zgodności FoodContact Wytyczne branżowe dotyczące zgodności materiałów i wyrobów z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością Wydanie z 2 września 2012 r. Wytyczne branżowe dotyczące zgodności materiałów

Bardziej szczegółowo

Newsletter. Trudna konkurencja z węglem Krajowe zaplecze techniczne w tej dziedzinie pozwala na to, aby jak najlepiej

Newsletter. Trudna konkurencja z węglem Krajowe zaplecze techniczne w tej dziedzinie pozwala na to, aby jak najlepiej Newsletter Nr 5, listopad 2002 POTENCJAŁ DO ZAGOSPODAROWANIA Udział energii odnawialnej w bilansie paliwowo-energetycznym Polski, który wynosi obecnie ok. 2,5%, ma się zwiększyć trzykrotnie do 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności Klaster Innowacji w Agrobiznesie: Bezpieczeństwo żywności najnowsze światowe standardy bezpieczeństwa w produkcji, przetwórstwie, pakowaniu oraz logistyce. Wyzwania związane z eksportem. Cluster of Innovation

Bardziej szczegółowo

ROZWIJAMY SIE, ABY ZMIENIAĆ Ś WIAT NA LEPSZE

ROZWIJAMY SIE, ABY ZMIENIAĆ Ś WIAT NA LEPSZE PLAN UNILEVER ŻYCIE W SPOSÓB ZRÓWNOWAŻONY ROZWIJAMY SIE, ABY ZMIENIAĆ Ś WIAT NA LEPSZE PODSUMOWANIE POSTE PÓW W 2014 ROKU O NAS SPIS TRE Ś CI Naszych produktów używają codziennie 2 mld ludzi na całym świecie

Bardziej szczegółowo

Wpływ zakładania plantacji drzew na prawa człowieka w prowincji Niassa w Mozambiku

Wpływ zakładania plantacji drzew na prawa człowieka w prowincji Niassa w Mozambiku Wpływ zakładania plantacji drzew na prawa człowieka w prowincji Niassa w Mozambiku listopad 2012 Zdjęcia: S4S Films i Philip Seufert Wszystkie zdjęcia zostały zrobione podczas badań terenowych w regionie

Bardziej szczegółowo

elektrownie wiatrowe

elektrownie wiatrowe Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii - wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014-2020 odnawialne źródła energii

Bardziej szczegółowo

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 4 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 La Maison Restaurant Chłodna 15, Warsaw

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

środowisko ład korporacyjny pracy społeczność Raport Odpowiedzialności Społecznej rynek Coca-Cola HBC Polska miejsce

środowisko ład korporacyjny pracy społeczność Raport Odpowiedzialności Społecznej rynek Coca-Cola HBC Polska miejsce rynek środowisko ład korporacyjny miejsce pracy społeczność Coca-Cola HBC Polska Raport rynek miejsce pracy społeczność www.coca-colahellenic.pl odpowiedzialnosc.spoleczna@cchellenic.com Spis treści środowisko

Bardziej szczegółowo

14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa

14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa Technologie energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego Warszawa, Polska 18 listopada 2010 Warsztaty zorganizowane w ramach projektu pt: Najbardziej efektywne technologie wykorzystania gazu składowiskowego:

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej Barbara Kozłowska Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju energetycznego wykorzystania biomasy uzyskiwanej z odpadów wraz z propozycją działań Wykonano na zamówienie Ministra

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2011 Annual report 2011. Fundacja PlasticsEurope Polska

Raport roczny 2011 Annual report 2011. Fundacja PlasticsEurope Polska Raport roczny 2011 Annual report 2011 Fundacja PlasticsEurope Polska Spis treści Contents Z perspektywy europejskiej From the European perspective... 3 Wprowadzenie Foreword... 4 Nasze priorytety 2011

Bardziej szczegółowo

Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska

Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska Wskaźniki według standardu Global Reporting Initiatives (GRI) Poziom aplikacji A+ Raport zweryfikowany przez firmę PwC Raport Społeczny (CSR) 2010 Ringier

Bardziej szczegółowo

Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych Raport z badań 04/S/0010/08

Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych Raport z badań 04/S/0010/08 Badania statutowe 2008-2009 Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych Raport z badań Kierownik badania: Prof. SGH dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

Bardziej szczegółowo

GREENEVO RYNKI ZAGRANICZNE I PERSPEKTYWY ZIELONEJ EWOLUCJI POLSKICH TECHNOLOGII cz. III

GREENEVO RYNKI ZAGRANICZNE I PERSPEKTYWY ZIELONEJ EWOLUCJI POLSKICH TECHNOLOGII cz. III GREENEVO RYNKI ZAGRANICZNE I PERSPEKTYWY ZIELONEJ EWOLUCJI POLSKICH TECHNOLOGII cz. III Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2 GREENEVO RYNKI ZAGRANICZNE I

Bardziej szczegółowo

Moduł Planowanie marketingowe skupia się na 4 kluczowych obszarach:

Moduł Planowanie marketingowe skupia się na 4 kluczowych obszarach: Rozdział 1 CELE Wprowadzenie do planowania marketingowego Planowanie marketingowe jest podstawowym modułem programu Advanced Certificate in Marketing. Stanowi podbudowę bloków Planowanie i Kontrola oraz

Bardziej szczegółowo

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH CHRONA ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH nr 30 Warszawa 2007 INSTYTUT OCHRONY ŒRODOWISKA Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (8) / 2013 ISSN: 2084 5960

Nr 4 (8) / 2013 ISSN: 2084 5960 Nr 4 (8) / 2013 ISSN: 2084 5960 1 Dział Nie zwlekaj- zaaplikuj! 2 Spis treści spistreści Spis treści Od redakcji s.3 s.4 Czy pieniądze dają szczęście? s.5 Hugging a burning tree s.7 Cena szczęścia s.8

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013. Annual Report 2013

Raport roczny 2013. Annual Report 2013 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 PCC EXOL SA Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Surfaktanty brzmiące obco, trudne słowo? Wbrew pozorom, są jednak nam tak bardzo bliskie. Surfaktanty towarzyszą

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE ZIELONEJ GOSPODARKI W UJĘCIU ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

MONITOROWANIE ZIELONEJ GOSPODARKI W UJĘCIU ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 3 (69) 2014 Dorota WYSZKOWSKA, Anna ROGALEWSKA 1 MONITOROWANIE ZIELONEJ GOSPODARKI W UJĘCIU ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH Streszczenie Pojęcie zielonej gospodarki, które ściśle

Bardziej szczegółowo

Redakcja Milan Popović INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE V

Redakcja Milan Popović INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE V Redakcja Milan Popović INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE V Łódź 2012 Recenzent: dr Jarosław Zając Redakcja: mgr Milan Popović Publikacja dofinansowana przez Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Naturalnie EGGER. Zrównoważone budownictwo i zdrowy styl życia z materiałami drewnopochodnymi EGGER. www.egger.com/srodowisko

Naturalnie EGGER. Zrównoważone budownictwo i zdrowy styl życia z materiałami drewnopochodnymi EGGER. www.egger.com/srodowisko Naturalnie EGGER Zrównoważone budownictwo i zdrowy styl życia z materiałami drewnopochodnymi EGGER www.egger.com/srodowisko Drewno jest zbyt cenne, aby je po prostu wyrzucać! Fritz Egger senior (1922 1982)

Bardziej szczegółowo

ozonowej, zmniejszenie bioróżnorodności czy

ozonowej, zmniejszenie bioróżnorodności czy Zmiany klimatyczne we współczesnym świecie jako element bezpieczeństwa narodowego Magdalena Trzpil W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmiany zachodzące w środowisku naturalnym Ziemi wzbudziły dyskusję

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw a cykl życia produktu perspektywa rozwoju zrównoważonego

Zarządzanie łańcuchem dostaw a cykl życia produktu perspektywa rozwoju zrównoważonego Paweł Brzustewicz doktorant w Katedrze Marketingu i Handlu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Zarządzanie łańcuchem dostaw a cykl życia produktu perspektywa rozwoju zrównoważonego Rozwój zrównoważony

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON PRACTICAL USE

EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON PRACTICAL USE ORIGINAL ARTICLE ECREG STUDIES Economic and Regional Studies Studia Ekonomiczne i Regionalne ISSN 2083-3725 Volume 7, No. 4, 2014 www.ers.edu.pl ARTYKUŁ EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE WSKAŹNIKÓW ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO W ŁAŃCUCHU DOSTAW 2

ZASTOSOWANIE WSKAŹNIKÓW ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO W ŁAŃCUCHU DOSTAW 2 OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 4 (70) 2014 Agnieszka LESZCZYŃSKA 1 ZASTOSOWANIE WSKAŹNIKÓW ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO W ŁAŃCUCHU DOSTAW 2 Streszczenie Zrównoważony łańcuch dostaw polega na współpracy w wytwarzaniu

Bardziej szczegółowo

Raport finansowany z Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 2013. [2]

Raport finansowany z Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 2013. [2] RAPORT DOTYCZĄCY RYNKU OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO W USA STANDARDY, OPODA ATKOWANIE, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, WYMAGANIA LICENCYJNE, POWOŁYWANIE AMERYKAŃSKICHH AGENTÓW SPRZED DAŻY, ZAKŁAD DANIE BIUR 2011

Bardziej szczegółowo