JAK APP BAWI SIĘ W WYMIERANIE GATUNKÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAK APP BAWI SIĘ W WYMIERANIE GATUNKÓW"

Transkrypt

1 ŚLEDZTWO W SPRAWIE JAK APP BAWI SIĘ W WYMIERANIE GATUNKÓW Greenpeace International Media Briefing. Jak APP bawi się w wymieranie gatunków. Czerwiec 2011

2 1 Jak APP bawi się w wymieranie gatunków 1 Lasy deszczowe Indonezji są niszczone. Część z nich kończy jako opakowanie zabawek znanych marek. 2 Badania laboratoryjne światowego autorytetu w analizie papieru wykazały obecność Mieszanego Drewna Tropikalnego (MTH) w opakowaniach. MTH oznacza wycinanie lasów deszczowych. MTH mieli się na miazgę na skalę przemysłową tylko w Indonezji. 3 Firmy, które przygotowują opakowania dla firm zabawkarskich, takich jak Mattel, Disney, Hasbro i Lego kupują papier od firm, których zakłady mielą na miazgę lasy deszczowe Indonezji. Tylko APP i jeszcze jedna firma produkują miazgę z MTH. Produkty z tej miazgi sprzedawane są na całym świecie. 5 Detektywi Greenpeace udali się do lasów deszczowych, żeby udokumentować wpływ działań APP na siedliska dzikich zwierząt. 6 Produkcja opakowań, oparta na rabunkowej ekspansji lasów deszczowych Indonezji, popycha zagrożone dzikie gatunki, takie jak tygrysy, w kierunku wymarcia, oraz pogarsza zmiany klimatu.

3 2 Miliony hektarów indonezyjskiego lasu deszczowego i bogatych w węgiel torfowisk przeznaczone do zniszczenia Rząd Indonezji zidentyfikował przemysł celulozowy i przemysł produkcji oleju palmowego jako główne siły stojące za wylesieniem [1]. Obie branże szykują się do masowej ekspansji. Celem jest potrojenie produkcji celulozy w najbliższych 15 latach [2] oraz podwojenie produkcji oleju palmowego w najbliższej dekadzie [3]. Próbując ograniczyć udział Indonezji w globalnej emisji gazów cieplarnianych, tamtejszy rząd ogłosił moratorium w sprawie sprzedaży nowych koncesji na wykorzystanie lasów pierwotnych i torfowisk. Szacuje się, że przekształcanie terenów zielonych w Indonezji jest odpowiedzialne za 85% krajowych emisji, które do tej pory były w sposób naturalny pochłaniane przez przyrodę [4]. Analiza Greenpeace pokazuje, że przed ekspansją przemysłu celulozowego i olejowego stoją otworem miliony hektarów lasów zamieszkałych przez dzikie zwierzęta i bogatych w węgiel torfowisk. Najdokładniejsze dostępne dane rządowe wskazują, że w ramach istniejących koncesji jest ponad 30 milionów hektarów lasu deszczowego i torfowisk. A tym samym zależy od nich połowa wszystkich istniejących siedlisk orangutanów[7]. Wyrąb lasów oraz osuszanie torfowisk napędzi zmiany klimatu i popchnie zagrożone gatunki o krok bliżej wymarcia. Głównym graczem w sektorze celulozowym i olejowym jest Grupa Sinar Mas: Asia Pulp and Paper (APP) zajmuje się celulozą, a Golden Agri Resources (GAR) olejem palmowym. Obie firmy złożyły ostatnio oświadczenia w sprawie moratorium. APP oznajmiło, że będzie zależne od wyrębu lasów deszczowych w Indonezji do końca 2015 roku [8]. Strategia biznesowa APP opiera się na pracy firm, które rabunkowo eksploatują lasy deszczowe. Stoi to w jawnej sprzeczności z polityką innej spółki Sinar Mas zajmującej się olejem palmowym, Golden Agri Resources (GAR), która wprowadziła w 2011 roku nową politykę ochrony lasów mającą zapewnić powstrzymanie procesu wylesiania [9]. Śledztwo Greenpeace pokazuje najnowsze informacje o szkodliwej działalności dostawców APP, łącznie ze zniszczeniem siedlisk dzikich zwierząt i osuszaniem torfowisk.

4 3 Śledztwo Greenpeace łączy branżę zabawkarską, niszczenie lasów deszczowych oraz APP PT Indah Kiat, 28 sierpnia 2008: stosy brewien w głównym zakładzie celulozowym APP w Riau, Indonesia. Beltra/Greenpeace Śledztwo Greenpeace International połączyło największe światowe marki zabawek i niszczenie lasów deszczowych. Badania laboratoryjne pokazują, że opakowania towarów oznaczonych logo Mattel, Disney, Hasbro i LEGO zawierają włókna z indonezyjskich lasów deszczowych. Śledczy z Greenpeace ustalili związki miedzy tymi markami a Asia Pulp and Paper (APP), największą i okrytą najgorszą sławą firmą celulozowo papierniczą działającą w Indonezji. Najważniejsze działania śledcze podjęte przez Greenpeace: 1. Zakup zabawek najbardziej znanych marek na terenie kilku krajów z różnych regionów świata. 2. Zidentyfikowanie i sprawdzenie drukarni oraz producentów opakowań na podstawie opakowań wcześniej zakupionych zabawek. 3. Ustalenie biznesowych relacji pomiędzy drukarniami i APP dzięki informacjom handlowym, materiałom PRowym oraz poufnym źródłom. 4. Przesłanie próbki materiałów opakowaniowych do laboratoriów IPS, światowego lidera w testowaniu produktów papierowych, z którego usług często korzysta branża papiernicza. 5. Analiza danych przygotowanych przez eksperta IPS [10], który pod mikroskopem sprawdzał obecności MTH, a więc surowca będącego mieszaniną drewna tropikalnego. MTH mieli się komercyjnie jedynie w Indonezji [11]. Tylko dwie firmy, a jedną z nich jest APP, produkują celulozę z wykorzystaniem MTH. Produkty z tej celulozy są sprzedawane na całym świecie. Żadna z wielkich marek zabawkarskich, Mattel, Disney, Hasbro czy LEGO nie ma polityki środowiskowej, która zapewniłaby, że ani firma, ani jej zewnętrzni dostawcy czy posiadacze licencji nie przyczyniają się do zniszczenia ostatnich lasów deszczowych na świecie. Śledztwo pokazuje, że niektóre opakowania dla towarów oznakowanych logiem Mattel, Disney, LEGO i Hasbro wykonano z papieru APP. IPS potwierdziło obecność MTH w szeregu pobranych próbek. Dowody laboratoryjne łączą największych graczy przemysłu zabawkarskiego z niszczeniem lasów deszczowych Indonezji. Śledztwo to jedynie wierzchołek góry lodowej skali powiązań handlowych APP w Indonezji i Chinach z przemysłem zabawkarskim, podobnie zresztą jak szerszy wpływ przemysłu zabawkarskiego na lasy deszczowe w Indonezji. Rosnąca liczba odbiorców korporacyjnych, kupujących produkty APP, z czego wielu zidentyfikowanych zostało przez Greenpeace, wprowadziły już politykę wykluczania z łańcucha dostawców półprodukty lub surowce firm związanych z procesem wylesienia. Wśród nich są tak znane marki jak Kraft, Nestlé, Unilever, Carrefour, Tesco, Auchan, Leclerc, Corporate Express oraz Adidas.

5 4 Asia Pulp and Paper robi miazgę z lasów deszczowych Indonezji Działania SMG/APP i tereny przeznaczone do ekspansji na Sumatrze. Śledztwo Greenpeace dokumentuje wpływ obecnych działań na Bukit Tigapuluh i Kerumutan. Bukit Tigapuluh Kerumutan APP jest celulozowym ramieniem Grupy Sinar Mas. Firmy będące częścią Grupy Sinar Mas dostarczają drewno zakładom produkującym miazgę. Dostawcy drewna APP wycinają lasy deszczowe na terenach zamieszkałych przez dzikie zwierzęta i niszczą cenne torfowiska. Obecna strategia biznesowa tej firmy wskazuje, że do roku 2015 będzie ona powiązana z niszczeniem lasów deszczowych [13]. Analiza terenu wykonana przez Greenpeace pokazuje, że milionom hektarów siedlisk dzikich zwierząt i bogatych w węgiel torfowisk wciąż zagraża ekspansja sektora celulozowego pod przewodnictwem APP. Moratorium wciąż nie chroni lasów deszczowych, w które mierzą dostawcy APP. Wycinka terenów wskazanych przez dostawców APP napędza zmiany klimaty i pcha gatunki takie jak tygrys sumatrzański o krok bliżej wymarcia. Ocenia się, że na wolności pozostało 400 tygrysów sumatrzańskich [14]. Dwa leśne siedliska tygrysów o decydującym znaczeniu, zagrożone przez dostawców APP to Bukit Tigapuluh i Kerumutan.

6 5 Park Leśny Bukit Tigapuluh w środkowej Sumatrze pomyślano jako jeden z dwudziestu Parków Ochrony Tygrysów o Światowym Znaczeniu [15]. Ocenia się, że w Parku Bukit Tigapuluh zamieszkuje obecnie około 30 tygrysów [16]. Park ten jest także ostatnią nadzieją dla sumatrzańskiego orangutana. To właśnie tam z sukcesem stworzono jedyny program reintrodukcji tego zagrożonego wymarciem gatunku [17]. Rząd wyznaczył dużą część tego nizinnego lasu na wyrąb pod plantacje przemysłowe na miazgę drzewną [18]. W rezultacie dostawcy APP wciąż aktywnie wycinają lasy Sumatry, jedne z najważniejszych z punktu widzenia przetrwania będących na skraju wymarcia gatunków zwierząt. Zgodnie z analizą Greenpeace, od 2007 do 2011 dostawcy APP poszerzyli tereny dostarczające drewna na miazgę o hektarów Kerumutan w Parku Leśnym Bukit Tigapuluh. Zdjęcia z powietrza wykonane przez Greenpeace w kwietniu i sierpniu 2010 pokazują rozległe obszary wycinek i niedawno założone plantacje na terenach, które w 2006 były jeszcze zalesione. Kolejnym kluczowym obszarem z punktu widzenia ochrony tygrysów sumatrzańskich jest Las Torfowy Kerumutan w Riau o powierzchni 1,3 miliona hektarów [19]. Riau na Sumatrze to 40% torfowisk Indonezji, co bardzo możliwe czyni go najważniejszym magazynem węgla na świecie i kluczem do obrony przed zmianami klimatu. Duża część tego terenu to głębokie, ponad trzymetrowe torfowisko [20]. Zdjęcia z powietrza wykonane przez Greenpeace w sierpniu 2010 i maju 2011 dokumentują niekończącą się dewastacje tego głębokiego torfowiska. Analizy satelitarne Greenpeace pokazują rozległe wycinki na terenach przeznaczonych na dostawy dla SMG/APP, szczególnie widoczne od 2009 roku. Fotografie z powietrza wykonane w sierpniu 2010 i maju 2011 dokumentują postępujące wycinki głębokich torfowisk. Greenpeace Bukit Tigapuluh Analiza Greenpeace pokazuje, że od 2007 do 2011 roku dostawcy APP poszerzyli tereny dostarczające im drewna na miazgę o hektarów w Parku Leśnym Bukit Tigapuluh; dwie trzecie tego terenu było zalesione w Fotografie z powietrza, wykonane w kwietniu i sierpniu 2010 roku pokazują rozległe wycinki lasów deszczowych i niedawno powstałą plantację w miejscu oznaczonym jako siedlisko tygrysów. Greenpeace

7 Greenpeace International Media Briefing Jak APP bawi się w wymieranie gatunków Czerwiec Mattel to numer jeden w zabawkach Badania laboratoryjne pokazują, że szeroki wachlarz opakowań lalek Barbie firmy Mattel zawiera MTH (mieszanina drewna tropikalnego) z indonezyjskich lasów deszczowych. Zakłady Mattel specjalizują się w produkcji lalek, skupiając się głównie na produkcji szerokiego asortymentu produktów Barbie i innych legendarnych lalek. Co więcej, Mattel ma licencję Disneya na produkcję wielu zabawek występujących w filmach Disneya [22]. Mattel wymaga testowania i certyfikowania materiałów, łącznie z produktami papierowymi, takimi jak opakowania, by stwierdzić, że odpowiadają jego standardom pod kątem zawartości wielu substancji szkodliwych. Mattel w ostatnim czasie otrzymał certyfikaty dla materiałów opakowaniowych APP produkowanych zarówno w Indonezji jak i Chinach [23]. Zakłady papiernicze i opakowaniowe APP są zaopatrywane przez zakłady produkcji miazgi drewna na Sumatrze [24], a te uzyskują MTH z lasów deszczowych Indonezji. Indonezyjskie zakłady Mattela wytwarzają szeroki asortyment lalek. Są wśród nich lalki Barbie, jak również popularna marka Monster High i specjalne serie lalek najczęściej związane z postaciami z filmów i telewizji. Indonezyjskie zakłady produkują również lalki na licencji Disneya. Wśród nich jest linia lalek Princess i High School Musical. Greenpeace zidentyfikował dwie indonezyjskie drukarnie, produkujące opakowania dla lalek Mattela Made in Indonesia sprzedawanych w Niemczech, Australii, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Są nimi: Sansico i PT Bukit Muria Jaya (PT BMJ) [26]. Dalsze śledztwo odkryło relacje handlowe pomiędzy tymi firmami i APP. Sansico [27] ma zakłady w Indonezji i jak twierdzi, produkuje ponad milion opakowań tygodniowo. Mattel jest jednym z jego głównych klientów i prawdopodobnie był zaopatrywany przez ostatnie dwadzieścia lat przez drukarnię należącą do Sansico, PT Printec II [28]. Tą samą, która sąsiaduje z głównym zakładem produkcyjnym Mattela w Indonezji. Drukarnia produkuje dla Mattela wszelkie rodzaje opakowań, łącznie z tymi na licencji Disneya. Zakłady celulozowe Sansico, PT Grafitec, również dostarczają opakowania dla Mattel Indonezja [29]. PT BMJ to część indonezyjskiej Grupy Djarum i jest jednym z najważniejszych producentów opakowań dla różnych sektorów w tym kraju [30]. Według poufnych informacji, BMJ jest klientem APP Indonezja. Testy laboratoryjne opakowań Mattela z tych drukarni pokazują regularne użycie MTH.

8 7 Disney to numer jeden wśród licencji Mattel produkuje w Indonezji lalki Disney Princess i High School Musical. Te rozpoznawalne lalki, takie jak Śnieżka, Kopciuszek, Roszponka i Śpiąca Królewna, produkowane są w tych samych zakładach Mattel Indonezja, które produkują Barbie. Badania laboratoryjne szerokiego asortymentu materiałów opakowaniowych dla tych lalek pokazują, że regularnie znajdują się w nich znaczne ilości MTH [31]. Śledztwo Greenpeace pokazuje, że Mattel Indonezja wykorzystuje materiały opakowaniowe produkowane przez APP. Mattel Indonezja produkuje lalki pod marką Disneya. Niektóre z opakowań tych produktów mają czytelne oznakowanie wydrukowane przez firmę Sansico, której dostawcą materiałów papierowoopakowaniowych jest APP.

9 Greenpeace International Media Briefing Jak APP bawi się w wymieranie gatunków Czerwiec Hasbro i Lego to liczący się gracze Oprócz zidentyfikowania związku między produktami marki Mattel i Disney oraz zniszczenia indonezyjskich lasów, śledztwo Greenpeace zidentyfikowało również szereg innych producentów zabawek, łącznie z Hasbro i LEGO, które produkują w Chinach. Ich opakowania również zawierały MTH. Podobnie jak Mattel, Hasbro wymaga certyfikowanych materiałów, w tym produktów papierowych, takich jak opakowania, by mieć pewność, że spełniają ich standard pod względem zawartości niebezpiecznych substancji. Hasbro otrzymało w ostatnim czasie certyfikaty na opakowania APP do użytku w Chinach. Zakłady papiernicze i opakowaniowe zaopatrują w miazgę zakłady APP na Sumatrze; te zaś pozyskują MTH z indonezyjskich lasów deszczowych [35]. LEGO ma umowę na wyłączną licencję z Lucasfilm Ltd, która daje tej firmie prawo do produkcji i sprzedaży serii zestawów LEGO opartych na motywach oryginalnej trylogii Star Wars i trzech następnych filmów [36]. Niektóre z produktów specjalnej serii Star Wars wydaje Dorling Kindersley (część Grupy Penguin) i drukuje je w Chinach w drukarniach związanych z APP. Jedna z drukarni tych produktów, Leo Paper, wygrała w 2009 roku dwie z Nagród dla Druku Sinar Mas w konkursie otwartym jedynie dla klientów APP; inna, Hung Hing Printing, należy do tej samej grupy co Sun Hing Paper. Zgodnie z poufnymi informacjami handlowymi z 2010 roku, Sun Hing Paper jest jednym z trzech największych chińskich importerów papieru od APP Indonesia. Badania laboratoryjne jednego z produktów z linii specjalnej edycji Star Wars, wyprodukowanej przez Hung Hing, ujawiło MTH [37].

10 9 Przepis na rozwój przy niskiej emisji węgla Półwysep Kampar, Riau, 6 listopada 2009: Aktywiści Greenpeace i miejscowa społeczność pracują nad budową tamy na kanale przez lasy na torfowiskach. Degradacja torfowisk jest głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych w Indonezji. Rose/Greenpeace Rozwój niskowęglowej gospodarki Indonezji, będącej wizją jej obecnego prezydenta, jest niweczony przez słąbe moratorium na udzielanie koncesji eksploatacyjnych obszarów leśnych i torfowisk. Miliony hektarów lasu deszczowego przemianowuje się na obszary zdegradowane dostępne dla przemysłu. Analiza Greenpeace dotycząca obszarów przeznaczonych pod plantacje celulozy, oleju palmowego, drewna i rolnictwo pokazuje, że są wśród nich bogate w węgiel torfowiska i obszary kluczowe dla przetrwania na wolności tygrysów i orangutanów [39]. Dane samego przemysłu indonezyjskiego pokazują, że osiągnięcie krajowych celów związanych z rozwojem gospodarki nie musi wiązać się z niszczeniem lasów deszczowych i ich bioróżnorodności [40]. Brakuje jedynie woli politycznej i silnego przywództwa kluczowych ministerstw, by wesprzeć firmy, których model biznesowy opiera się na polityce ochrony lasu i wysoce efektywnej produkcji. Jednocześnie firmy prowadzące nielegalną i rabunkową działalność powinny być ścigane i karane zgodnie z obowiązującym prawem. Potrzebne jest natychmiastowe i zmasowane działanie na rzecz zmiany podejścia business-as-usual w kierunku wysoce efektywnego modelu produkcji respektującego ochronę lasów deszczowych i rozległych torfowisk. Zakończ problem i zacznij rozwiązanie Konsumenci korporacyjni: rosnąca liczba postępowych firm wdraża politykę zero-wylesiania. Oznacza to szereg wymagań, które muszą spełnić dostawcy wszystkich towarów powiązanych z wylesianiem i niszczeniem torfowisk. APP: siostrzana firma APP w Grupie Sinar Mas, GAR, ustaliła poprzeczkę dla postępowej polityki ochrony lasów, by jej działania nie miały wpływu na wylesianie, łącznie z zachowaniem głębokich torfowisk. APP i inni gracze w indonezyjskich sektorach celulozowym i oleju palmowego powinni iść śladami GAR. Rząd Indonezji: aktualne moratorium nie daje odpowiednich uprawnień, by powstrzymać przekształcanie lasów deszczowych i torfowisk ważnych dla dzikich zwierząt i stabilnego klimatu [41]. Rząd powinien rozszerzyć moratorium na WSZYSTKIE tereny naturalnych lasów i torfowisk, z terenami wydanych koncesji włącznie. Następnie powinien przeprowadzić ocenę wydanych koncesji pod kątem ich zgodności z obowiązującym prawem.

11 10 Dowody - przypisy [1] DNPI (Dewan Nasional Perubahan Iklim National Council on Climate Change) (2010) Indonesia s greenhouse gas abatement cost curve August abatement_cost_curve/indonesia_ghg_cost_curve_english.pdf [2] DNPI/UNCCC (2009) National economic, environment and development study (NEEDS) for climate change: Indonesia country study final report December 2009 [12] The other two companies producing large amounts of pulp, Kertas Nusantara (ex Kiani Kertas) and PT Tanjung Enim Lestari, use acacia fibre only. See Pirard & Cossalter (2006) The Revival of Industrial Forest Plantations in Indonesia s Kalimantan Provinces, PT Tanjung Enim Lestari website content&task=view&id=3&itemid=10 accessed 13 May 2011 [13] Greenbury (2011) [3] Media Indonesia (2010) Step Up Palm Oil Production Without Expansion Media Indonesia 28 September com/webtorial/asianagri/eng/?ar_id=nzgyng== [14] WWF (2011) WWF Captures Rare Footage of Sumatran Tiger Triplets Playing in Forest Under Imminent Threat of Clearing 9 May 2011 www. orangutan-lifeboat.de/?id=61&reportid=12&language=en [4] DNPI (2010): 12, 13 attributes net deforestation emissions as 772Mt from peat and 838Mt from other LULUCF sources. Other DNPI documents from 2010 give net deforestation emissions as 763Mt, peat decomposition as 300Mt and peat fire as 550Mt in [5]Government of Indonesia (2011) Presidential Instruction No. 10/2011, 20 May 2011 [6] Greenpeace analysis based on MoFor (Indonesian Ministry of Forestry) (2009) Landcover Indonesia 2006 and MoFor (2010a) Landuse maps (provincial planning maps/forest Land Use by Consensus maps (TGHK), provided by the Planning Department of the Ministry of Forestry, Indonesia, downloaded as Google Earth files (kml) from appgis.dephut.go.id/appgis/ kml.aspx March Note: for Riau and Central Kalimantan, MoFor still uses the outdated TGHK maps. For the purpose of this report, for Riau, the draft provincial planning map as of 2007 has been used. [15] Global Priority Tiger Conservation Landscapes are habitats that can support at least 100 tigers and where there is evidence of breeding. Source: Dinerstein et al (2006) Setting Priorities for the Conservation and Recovery of Wild Tigers: , A User s Guide. WWF, Wildlife Conservation Socity (WCS), Smithsonian, and NFWF-STF, Washington, D.C. New York. [16] KKI Warsi / Frankfurt Zoological Society / Eyes on the Forest / WWF- Indonesia (2010) Last chance to Save Bukit Tigapuluh: Sumatran tigers, elephants, orangutans and indigenous tribes face local extinction, along with forest 14 December 2010 indigenouspeoplesissues.com/attachments/ article/8051/savebukittigapuluh.pdf p8 citing Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjabar, Kabupaten INHIL, Kabupaten INHU, Frankfurt Zoological Society, WWF, Warsi, ZSL, PKHS (2009) The Bukit Tigapuluh Ecosystem Conservation Implementation Plan Plan.pdf [7] Greenpeace analysis based on: MoFor (2009); MoFor (2010a); MoFor (2010b) HTI concession maps, provided by the Planning Department of the Ministry of Forestry, Indonesia, downloaded as Google Earth files (kml) from appgis.dephut.go.id/appgis/kml.aspx September 2010 and updated using information available at pdf and webgis.dephut.go.id/ditplanjs/index.html; and Meijaard et al (2004) Borneo Orangutan PHVA Habitats Units: Composite dataset developed by Meijaard & Dennis (2003), amended by delegates of the Orangutan PHVA Workshop, Jakarta, January 2004, and subsequently further updated by Erik Meijaard. [8] Greenbury (2011) Truly sustainable business model eliminates either/or choices, Eco-Business.com, 14 April business.com/blog/truly-sustainable-business-model-eliminates- %E2%80%9Ceitheror%E2%80%9D-choices-by-aida-greenbury/ [9] GAR (2011) Golden Agri-Resources Initiates Industry Engagement for Forest Conservation 9 February Golden%20Agri-Resources%20Initiates%20Industry%20Engagement%20 for%20forest%20conservation.pdf p4 [17] Perth Zoo website: Research/Projects-in-the-Wild/Sumatran-Orangutan-Pilot-Project/. The re-established orang-utan population now inhabits large parts of the Bukit Tigapuluh landscape, especially in the southern buffer zone. Source: GRASP (2009) Bukit Tigapuluh ecosystem background orang-utan reintroduction (Pers. Comm.), GRASP (Great Apes Survival Partnership). [18] Based on Greenpeace Mapping Unit analysis of Ministry of Forestry Landuse maps. Source: MoFor (2010a). [19] Dinerstein et al (2006) [20] Wahyunto, S Ritung and H Subagjo (2003) Peta Luas Sebaran Lahan Gambut dan Kandungan Karbon di Pulau Sumatera / Maps of of Peatland Distribution Area and Carbon Content in Sumatra, Wetlands International Indonesia Programme & Wildlife Habitat Canada (WHC) [21] IPS test results Copies held by Greenpeace. [22] Greenpeace investigations [10] Integrated Paper Services (IPS): [11] See eg: Pihlajamäki & Hytonen (2004) Mixed tropical hardwood a minor and declining source of fibre for paper, twogether, Voith Paper customer magazine, issue 17. The authors are working for pulp and paper industry specialist consultancy Jaakko Pövry. [23]Indah Kiat Pulp & Paper (Sinar Mas) Serang mill, online, product certificates Ningbo Zhonghua Paper Co. Ltd., online ewebeditor/uploadfile/ pdf

12 11 Dowody - przypisy [24] See eg APP (Asia Pulp & Paper) (2007) Environmental and Social Sustainability Report for Indonesia www. asiapulppaper.com/portal/app_portal.nsf/web-menupage/ F1F6E3DAF915A B00232E67/$FILE/APP%20 Environmental%20and%20Social%20Sustainability%20Report%20 for%20indonesia%202005%20-% pdf p34 [25] 20% in 2007, according to APP (2009) Growing a Sustainable Future Environmental and Social Sustainability Report for Indonesia MenuPage/5BFB083D5FD9781C472575EF0035E314/$FILE/090724%20 APP-2007-New%20Rev1Final.pdf. Greenpeace calculations based on Indonesian government data likewise resulted in 20% for Source: MoFor (2010c) Daftar Nama-Nama iphhk dan rekapitulasi realisasi Pemenuhan Bahan Baku tahun 2009 Nasional Kapakitas Lebih dari M3/tahun ( ). [26] KBA (2010) Sansico Group in Jakarta takes Rapida 105 and Genius 52UV: KBA technology invigorates Indonesian packaging sector www. kba-print.de/en/news/newsanzeige.html?newsfocus=nxps%3a%2f%2fkb a%2fnews%2f16f2b96d-fac0-451b-8798-aefc273e55e4%2f%3flanguag e%3den%26pool%3dkba and BMJ (2008) BMJ Printing Catalogue www. bmj-indonesia.com/peckaging/bmj_catalogue.pdf [27] Sansico Resources website: html [28] KBA (2010) [29] KBA (2010) [30] Goliath (2010) Indonesian Commercial Newsletter 1 November 2010 goliath.ecnext.com/coms2/gi_ /djarum-group.html [31] IPS test results Copies held by Greenpeace. [32] Hasbro (2005) Corporate Quality Assurance Safety and Reliability Specifications 12 December 2005 [33] Indah Kiat Pulp & Paper (Sinar Mas) Serang mill, online, product certificates Ningbo Zhonghua Paper Co. Ltd., online ewebeditor/uploadfile/ pdf [34] See eg APP (2007): 34 [35] 20% in 2007, according to APP (2009). Greenpeace calculations based on Indonesian government data likewise resulted in 20% for Source: MoFor (2010c). [36] LEGO Group (2011b) Company Profile: An introduction to the LEGO Group November 2011 cache.lego.com/upload/ contenttemplating/aboutusfactsandfigurescontent/otherfiles/ download98e142631e71927fdd52304c1c0f1685.pdf [37] IPS test results Copies held by Greenpeace. [38] Government of Indonesia (2011) [39] Mapping analysis using 2006 forest cover data (MoFor 2009) and best available data on existing and allocated concession areas [40] See Greenpeace (2010) Protection Money 23 November 2010 www. greenpeace.org/international/en/publications/reports/protection-money/ p43 for full figures [41] GAR (2011): 4 Pełną prezentację dowodów podsumowanych w tym briefing można znaleźć na Czerwiec 2011 Opublikowane przez Greenpeace International Ottho Heldringstraat AZ Amsterdam The Netherlands

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Produkty z SCA. z certyfikatem FSC

Produkty z SCA. z certyfikatem FSC Produkty z SCA z certyfikatem FSC Czym jest FSC? Forest Stewardship Council (FSC) jest niezależną, międzynarodową organizacją promującą rozwój pro-ekologicznych, korzystnych socjalnie i finansowo praktyk

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Wszystko, co musisz wiedzieć

Wszystko, co musisz wiedzieć www.ipaper.com/europe Zrównoważona gospodarka leśna Wszystko, co musisz wiedzieć Wydrukowano na papierze IP Pro-Design, posiadającym certyfikat PEFC Spis treści 1. Co oznacza zrównoważona gospodarka leśna?

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Podarujmy naszym dzieciom. czysty świat

Podarujmy naszym dzieciom. czysty świat Podarujmy naszym dzieciom czysty świat MINIMALIZACJA ODPADÓW EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE SUROWCÓW ZRÓWNOWAŻONA GOSPO- DARKA ZASOBAMI LEŚNYMI OGRANICZANIE EMISJI DWUTLENKU WĘGLA TROSKA O DOBRO SPOŁECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

mitów o wpływie produkcji papieru na środowisko

mitów o wpływie produkcji papieru na środowisko mitów o wpływie produkcji papieru na środowisko Prawda czy fałsz? Jako użytkownicy papieru możemy mieć trudności ze wskazaniem, co jest prawdą w odniesieniu do wpływu papieru na środowisko naturalne.

Bardziej szczegółowo

Regionalny SEAP w województwie pomorskim

Regionalny SEAP w województwie pomorskim ENNEREG International Conference Transfer of knowledge in the field of sustainable use of energy 22 May 2012, Wielkopolska Voivodship Office, Poznań, Poland Regionalny SEAP w województwie pomorskim Katarzyna

Bardziej szczegółowo

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE FORUM BRANŻOWYCH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE SZANSA DLA INNOWACJI CZY ZAGROŻENIE DLA GOSPODARKI? STANOWISKO PRZEMYSŁU ANDRZEJ WERKOWSKI PRZEWODNICZĄCY FORUM CO2 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje. PRELEGENT: Bogdan Kępka

TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje. PRELEGENT: Bogdan Kępka TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje PRELEGENT: Bogdan Kępka Definicja ekoinnowacji Według Ziółkowskiego - innowacje ekologiczne to innowacje złożone z nowych procesów,

Bardziej szczegółowo

Koks Koks Średni kurs wymiany euro za koronę czeską w trzecim kwartale 2012 r. wynosił 25,1.

Koks Koks Średni kurs wymiany euro za koronę czeską w trzecim kwartale 2012 r. wynosił 25,1. Amsterdam, 15 października 2012 r. Aktualizacja dotycząca obrot w NWR oraz cen na czwarty kwarta 2012 r. New World Resources Plc ( NWR lub Spółka ), jeden z wiodących producentów węgla kamiennego i koksu

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Advisory. Jak odczytywać intencje kupujących z cyfrowych śladów Twoich klientów?

Advisory. Jak odczytywać intencje kupujących z cyfrowych śladów Twoich klientów? Advisory Jak odczytywać intencje kupujących z cyfrowych śladów Twoich klientów? Grzegorz Urban Ekspert ds. projektów generowania popytu, automatyzacji marketingu oraz zarządzania przychodami. Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto sprzedawać certyfikowane ryby i owoce morza?

Dlaczego warto sprzedawać certyfikowane ryby i owoce morza? Dlaczego warto sprzedawać certyfikowane ryby i owoce morza? Dla firm, które posiadają pojedynczy zakład lub kilka zakładów lub przetwórców posiadających swoje zakłady w wielu lokalizacjach MSC: Certyfikowane

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja dotycząca obrotów w drugim kwartale 2013 r. i cen na trzeci kwartał 2013 r.

Aktualizacja dotycząca obrotów w drugim kwartale 2013 r. i cen na trzeci kwartał 2013 r. Amsterdam, 18 lipca 2013 r. Aktualizacja dotycząca obrotów w drugim kwartale 2013 r. i cen na trzeci kwartał 2013 r. New World Resources Plc ( NWR lub Spółka ) ogłasza, że doszedł do porozumienia ze swoimi

Bardziej szczegółowo

Konferencja NEUF. Jak nie wylać dziecka z kąpielą - zrównoważona polityka w sprawie OZE. 18 czerwca 2010. Warszawa

Konferencja NEUF. Jak nie wylać dziecka z kąpielą - zrównoważona polityka w sprawie OZE. 18 czerwca 2010. Warszawa Jak nie wylać dziecka z kąpielą - zrównoważona polityka w sprawie OZE Konferencja NEUF 18 czerwca 2010 Warszawa Krzysztof Nosal Dyrektor d/s Srodowiska Arizona Chemical Polityka dotycząca odnawialnych

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY INFORMACYJNE W ZAKRESIE STANU LASU ORAZ OCHRONY PRZYRODY W STATYSTYCE PUBLICZNEJ

POTRZEBY INFORMACYJNE W ZAKRESIE STANU LASU ORAZ OCHRONY PRZYRODY W STATYSTYCE PUBLICZNEJ POTRZEBY INFORMACYJNE W ZAKRESIE STANU LASU ORAZ OCHRONY PRZYRODY W STATYSTYCE PUBLICZNEJ Główny Urząd Statystyczny Departament Rolnictwa Departament Badań Regionalnych i Środowiska USTAWA Z DNIA 26 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

PRZYRODNICZE UWARUNKOWANIA ROZWOJU MONGOLII

PRZYRODNICZE UWARUNKOWANIA ROZWOJU MONGOLII Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Khaliunaa Erdenekhuu PRZYRODNICZE UWARUNKOWANIA ROZWOJU MONGOLII Khaliunaa Erdenekhuu, mgr Katedra Ekonomii Rozwoju Uniwersytet Łódzki, doktorantka adres korespondencyjny:

Bardziej szczegółowo

MATTEL OGŁASZA WYCOFANIE Z RYNKU 7 ZABAWEK W WYNIKU SZEROKO ZAKROJONYCH KONTROLI I BADAŃ PRODUKTÓW

MATTEL OGŁASZA WYCOFANIE Z RYNKU 7 ZABAWEK W WYNIKU SZEROKO ZAKROJONYCH KONTROLI I BADAŃ PRODUKTÓW Warszawa, 5 września 2007 MATTEL OGŁASZA WYCOFANIE Z RYNKU 7 ZABAWEK W WYNIKU SZEROKO ZAKROJONYCH KONTROLI I BADAŃ PRODUKTÓW Spółka Mattel, Inc. ogłosiła, że w związku z prowadzoną przez nią kontrolą zabawek

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia w 2008 roku w 2008 roku styczeń 6. miejsce w rankingu najbardziej podziwianych spółek giełdowych oraz 10. miejsce w rankingu najwyżej ocenianych zarządów spółki giełdowej (346 ocenianych) w ankiecie Pulsu

Bardziej szczegółowo

EcoNatural. Nowe spojrzenie na papier

EcoNatural. Nowe spojrzenie na papier EcoNatural Nowe spojrzenie na papier Lucart Professional EcoNatural: nowa generacja ekologicznego papieru. EcoNatural to innowacyjna linia 100% ekologicznych produktów, uzyskanych dzięki przetworzeniu

Bardziej szczegółowo

CGRVA0398 CGRVA0331 CGRVA 1706. Kubek Coffee To Go SP6 Kubek Coffee To Go SP8 Kubek Coffee To Go SP9S. papierowy. papierowy 200ml/9oz, Ø 80mm

CGRVA0398 CGRVA0331 CGRVA 1706. Kubek Coffee To Go SP6 Kubek Coffee To Go SP8 Kubek Coffee To Go SP9S. papierowy. papierowy 200ml/9oz, Ø 80mm NAPOJE NA WYNOS Wzrasta zapotrzebowanie na napoje podawane na wynos. Konsumenci pragną zasłużonej chwili relaksu. By sprostać ich potrzebom, Huhtamaki oferuje szeroką gamę produktów pozwalających na spożywanie

Bardziej szczegółowo

Papier do kopiowania i papier graficzny Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP)

Papier do kopiowania i papier graficzny Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) Papier do kopiowania i papier graficzny Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) Niniejsza karta produktu stanowi część zestawu narzędzi szkoleniowych Komisji Europejskiej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto sprzedawać certyfikowane ryby i owoce morza?

Dlaczego warto sprzedawać certyfikowane ryby i owoce morza? Dlaczego warto sprzedawać certyfikowane ryby i owoce morza? Dla każdej organizacji posiadającej wiele zakładów (grupę zakładów), które są monitorowane i kontrolowane przez biuro główne MSC: Certyfikowane

Bardziej szczegółowo

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy Zużycie Biomasy w Energetyce Stan obecny i perspektywy Plan prezentacji Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w Polsce. Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w energetyce zawodowej i przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk NEXRAD TELECOM Sp. z o.o. Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej Paweł Łesyk Specjalista ds. wdrożeń ECM pawel.lesyk@nexrad.pl Enterprise Content Management www.elo.com O firmie Partnerzy Enterprise

Bardziej szczegółowo

Europejskie systemy certyfikacji zrównoważonego rozwoju biopaliw

Europejskie systemy certyfikacji zrównoważonego rozwoju biopaliw Europejskie systemy certyfikacji zrównoważonego rozwoju biopaliw Michał Cierpiałowski Quality Assurance Poland / Wrocław www.certyfikacja-biopaliw.pl wymagania dyrektywy podstawowym dokumentem prawnym

Bardziej szczegółowo

SCA produkty z certyfikatem

SCA produkty z certyfikatem SCA produkty z certyfikatem PE FC /05-33-132 Promoting Sustainable Forest Management www.pefc.org DLACZEGO POWINNO MNIE TO OBCHODZIĆ? Certyfikaty FSC i PEFC stanowią wiarygodny łącznik pomiędzy odpowiedzialnym

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Tadeusz Filipek, dr Monika Skowrońska Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. Tadeusz Filipek, dr Monika Skowrońska Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie prof. dr hab. Tadeusz Filipek, dr Monika Skowrońska Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 1 Prognozowany wzrost: produkcji zbóż, światowej populacji ludności, zużycia nawozów i areałów rolniczych [adapted

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA DREWNA W POLITYCE LEŚNEJ PAŃSTWA. Janusz Zaleski, Zofia Chrempińska Ministerstwo Środowiska Sękocin Stary, 20 marca 2012

PRODUKCJA DREWNA W POLITYCE LEŚNEJ PAŃSTWA. Janusz Zaleski, Zofia Chrempińska Ministerstwo Środowiska Sękocin Stary, 20 marca 2012 PRODUKCJA DREWNA W POLITYCE LEŚNEJ PAŃSTWA Janusz Zaleski, Zofia Chrempińska Ministerstwo Środowiska Sękocin Stary, 20 marca 2012 2 Co dalej z lasami? Powierzchnia lasów, zgodnie z teorią przemian leśnictwa,

Bardziej szczegółowo

Marine Stewardship Council Jak mądrze wybierać ryby?

Marine Stewardship Council Jak mądrze wybierać ryby? Marine Stewardship Council Jak mądrze wybierać ryby? Warszawa, 20 maja 2015 r. Kim jesteśmy? Jesteśmy niezależną organizacją non profit światowym liderem programu certyfikacji na rzecz zrównoważonego rybołówstwa.

Bardziej szczegółowo

zrównoważonych Pięć możliwości

zrównoważonych Pięć możliwości zrównoważonych Pięć możliwości rozwój Zrównoważony Twój zysk Realizowanie zrównoważonej i długofalowej strategii jest na dzisiejszym rynku koniecznością w każdej branży. Tym samym oczekiwania i wymagania

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

CSR w Wielkim Formacie

CSR w Wielkim Formacie CSR w Wielkim Formacie Prezentacja założeń projektu budowania społecznej odpowiedzialności biznesu w Opinion Strefa Druku Sp.zo.o. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju 2030 firmy Henkel

Strategia Zrównoważonego Rozwoju 2030 firmy Henkel Strategia Zrównoważonego Rozwoju 2030 firmy Henkel jako narzędzie zarządzania w organizacji Od CSR komunikacyjnego do sustainability Warszawa, 4 października 2012 r. Henkel dziś Henkel na świecie Rok 2011

Bardziej szczegółowo

Prywatne marki detalistów w Polsce 2006

Prywatne marki detalistów w Polsce 2006 Prywatne marki detalistów w Polsce 2006 Data publikacji: maj 2006 Wersje językowe: polska, angielska Liczba stron: 82 PMR PUBLICATIONS Opis raportu Raport prezentuje rynek prywatnych marek detalistów w

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 2. Nieobligatoryjne systemy zarządzania

1. Wstęp. 2. Nieobligatoryjne systemy zarządzania Grodno 2010 Artykuł dotyczy nieobligatoryjnych systemów zarządzania, które coraz częściej doceniane są przez kierujących zakładami, ze względu na szereg korzyści wynikający z ich wdrożenia i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto sprzedawać certyfikowane ryby i owoce morza?

Dlaczego warto sprzedawać certyfikowane ryby i owoce morza? Dlaczego warto sprzedawać certyfikowane ryby i owoce morza? Dla sprzedawców detalicznych, restauracji, firm cateringowych, smażalni ryb i sprzedawców świeżych ryb organizacji różnej wielkości bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Energia elektryczna. Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) 1 Zakres zastosowania

Energia elektryczna. Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) 1 Zakres zastosowania Energia elektryczna Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) Niniejsza karta produktu stanowi część zestawu narzędzi szkoleniowych Komisji Europejskiej w zakresie GPP, który można pobrać

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Monografia redakcja naukowa Oksana SEROKA-STOLKA Częstochowa 2014 2 Recenzenci: Prof. PCz dr hab. Agata

Bardziej szczegółowo

Licencje, certyfikaty, świadectwa 2015-06-17 12:33:54

Licencje, certyfikaty, świadectwa 2015-06-17 12:33:54 Licencje, certyfikaty, świadectwa 2015-06-17 12:33:54 2 Z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej temat przeszkód i barier w dostawach polskich towarów i usług do Wielkiej Brytanii przestał być aktualny.

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m SEGRO.pl SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ Centrum logistyczne strategicznie usytuowane

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Pietraszek Managed Service Provider Sales krzysztof.pietraszek@pl.ibm.com tel. 785 043 512

Krzysztof Pietraszek Managed Service Provider Sales krzysztof.pietraszek@pl.ibm.com tel. 785 043 512 Krzysztof Pietraszek Managed Service Provider Sales krzysztof.pietraszek@pl.ibm.com tel. 785 043 512 Stanisław Daniluk Managed Service Provider Sales stanislaw.daniluk@pl.ibm.com tel. 723 703 445 Kim jest

Bardziej szczegółowo

o firmie Przedmiotem inicjatywy firmy Papierkowo jest:

o firmie Przedmiotem inicjatywy firmy Papierkowo jest: o firmie Przedmiotem inicjatywy firmy Papierkowo jest: działalność handlowa mająca na celu sprzedaż toreb papierowych wytwarzanych z surowców pochodzących z recyklingu oraz naturalnego papieru ekologicznego,

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain.

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. KARTA DOSTAWCÓW Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. Grupa przystąpiła do Światowego Paktu Global Compact Narodów

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Przedmowa Zgodnie ze ścieżką swojego rozwoju Arriva przedstawi Politykę z zakresie Odpowiedzialnych Zakupów, stworzoną z myślą o swoich klientach i pracownikach.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROCESAMI

ZARZĄDZANIE PROCESAMI ZARZĄDZANIE PROCESAMI dr Małgorzata Wiśniewska WIZ Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych ul. Strzelecka, pok. 303A malgorzata.wisniewska@put.poznan.pl Forma zaliczenia przedmiotu Obecność i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY SEKTOR KOSMICZNY DANE LICZBOWE I STATYSTYCZNE, PROGNEOZY ROZWOJU. Przychody i nakłady w globalnym sektorze kosmicznym

ŚWIATOWY SEKTOR KOSMICZNY DANE LICZBOWE I STATYSTYCZNE, PROGNEOZY ROZWOJU. Przychody i nakłady w globalnym sektorze kosmicznym ŚWIATOWY SEKTOR KOSMICZNY DANE LICZBOWE I STATYSTYCZNE, PROGNEOZY ROZWOJU Przychody i nakłady w globalnym sektorze kosmicznym Globalne przychody sektora kosmicznego wynoszą 180 mld USD rocznie. 39% tej

Bardziej szczegółowo

Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska

Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska Warszawa, 21.03.2013 1 Wzorce farmakopealne problemy Drogie Małe ilości w opakowaniu Brak certyfikatu analitycznego 2 Drugorzędowy Materiał Odniesienia

Bardziej szczegółowo

Career in IT. in IT it is a comprehensive. the employers. IN THE IT SECTOR. source of knowledge. of HR publications, the strongest interest of

Career in IT. in IT it is a comprehensive. the employers. IN THE IT SECTOR. source of knowledge. of HR publications, the strongest interest of REACH THE BEST SPECIALISTS IN THE IT SECTOR Publication date: June 17, 2015 Materials deadline: June 5, 2015 CAREER IN IT is the report in the series of HR publications, it enjoys the strongest interest

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Razem zmieniamy świat RAPORT

Razem zmieniamy świat RAPORT Razem zmieniamy świat RAPORT LISTOPAD 2014 Raport inwestycji sektora prywatnego w ochronę przyrody WWF Polska w roku fi nansowym od lipca 2013 do czerwca 2014 r. Wild Wonders of Europe /Markus Varesvuo

Bardziej szczegółowo

CERTIFICATE. Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH Ingolstädter Straße Neumarkt Germany ISO 14001:2004

CERTIFICATE. Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH Ingolstädter Straße Neumarkt Germany ISO 14001:2004 CERTIFICATE The Certification Body of TÜV SÜD Management Service GmbH certifies that Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH Ingolstädter Straße 51 92318 Neumarkt including the sites and scope of application see

Bardziej szczegółowo

evolpe Consulting Group 2011 2011-12-03

evolpe Consulting Group 2011 2011-12-03 evolpe Consulting Group 2011 2011-12-03 Rynek oprogramowania evolpe Consulting Group Open Source Commercial Open Source Polecane produkty Korzyści z wdrożenia Podsumowanie Pytania 2 evolpe Consulting Group

Bardziej szczegółowo

Stosowanie środków oszczędności energii w przemyśle drzewnym

Stosowanie środków oszczędności energii w przemyśle drzewnym Stosowanie środków oszczędności energii w przemyśle drzewnym POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Przewodnik przedsiębiorcy Czy inwestycja w kogenerację może być korzystna

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2013 O P O N Y Z I M O W E

KATALOG 2013 O P O N Y Z I M O W E KATALO 2013 O P O N Y Z I M O W E SAMOCHODY OSOBOWE/SUV/VAN WITAMY W AEOLUS 2 NOWE OPONY AEOLUS DLACZEO OPONY AEOLUS? Producent opon AEOLUS oferuje wysokiej jakości opony osobowe, opony do SUVów i VANów.

Bardziej szczegółowo

Plan działań dla branży RETAIL w zakresie synchronizacji danych o produktach w łańcuchach dostaw

Plan działań dla branży RETAIL w zakresie synchronizacji danych o produktach w łańcuchach dostaw Plan działań dla branży RETAIL w zakresie synchronizacji danych o produktach w łańcuchach dostaw Konkluzje z dyskusji w ramach Grupy GDSN Najlepsze praktyki pokazują, że dane podstawowe o produktach powinny

Bardziej szczegółowo

Ekoprodukcja wyznacza przyszłe trendy w budownictwie. Gramy w zielone. Hörmann ma świadomość odpowiedzialności za środowisko i przyszłość

Ekoprodukcja wyznacza przyszłe trendy w budownictwie. Gramy w zielone. Hörmann ma świadomość odpowiedzialności za środowisko i przyszłość Ekoprodukcja wyznacza przyszłe trendy w budownictwie Gramy w zielone Hörmann ma świadomość odpowiedzialności za środowisko i przyszłość Przyjmujemy odpowiedzialność Pod kątem przyszłości Jako przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ISTOTNYCH. o COBIT 5

ISTOTNYCH. o COBIT 5 ISTOTNYCH 5FAKTÓW o COBIT 5 Informacja jest kluczowym zasobem wszystkich organizacji. Od momentu powstania informacji do jej zniszczenia, technologie informatyczne odgrywają znaczącą rolę w jej przetwarzaniu

Bardziej szczegółowo

FOOTWEAR CARBON FOOTPRINT (LIFE12 ENV/ES/000315) Ankieta dotycząca śladu węglowego skierowana do firm obuwniczych

FOOTWEAR CARBON FOOTPRINT (LIFE12 ENV/ES/000315) Ankieta dotycząca śladu węglowego skierowana do firm obuwniczych Coordinator Partners Ankieta dotycząca śladu węglowego skierowana do firm obuwniczych Informacje wstępne: Projekt europejski "Ślad węglowy obuwia (CO2Shoe), jest częściowo finansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Elektrozaczepy ATEX. Elektrozaczepy do stref zagrożonych wybuchem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Elektrozaczepy ATEX. Elektrozaczepy do stref zagrożonych wybuchem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Elektrozaczepy marki effeff Elektrozaczepy ATEX Elektrozaczepy do stref zagrożonych wybuchem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Elektrozaczepy ATEX EX 34, EX 342 EX 34, EX 342 Dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

1945 (96,1%) backlinks currently link back. 1505 (74,4%) links bear full SEO value. 0 links are set up using embedded object

1945 (96,1%) backlinks currently link back. 1505 (74,4%) links bear full SEO value. 0 links are set up using embedded object Website Backlinks Analysis Report 2023 backlinks from 224 domains Report created: Jan 3, 2015 Website: http://wpisz.stronę.odbiorcy Compared with: 7 day(s) old Domain Statistics The domain seo.zgred.pl

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2013 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Jakie

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International?

Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International? Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International? dr Jerzy Rzymanek, Klaster Eksport Promocja Azja, Robayu Corp. Sp. z o.o. Shanghai XiJiao International Agricultural

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Konserwatorska i czynna ochrona przyrody Czym jest ochrona przyrody? dr Wiktor Kotowski Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska UW

Konserwatorska i czynna ochrona przyrody Czym jest ochrona przyrody? dr Wiktor Kotowski Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska UW Konserwatorska i czynna ochrona przyrody Czym jest ochrona przyrody? dr Wiktor Kotowski Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska UW 1 Czym jest przyroda? wszystko czego nie stworzył człowiek (Wikipedia)

Bardziej szczegółowo

USŁUGI GEOEKOSYSTEMÓW. Małgorzata Stępniewska

USŁUGI GEOEKOSYSTEMÓW. Małgorzata Stępniewska USŁUGI GEOEKOSYSTEMÓW Małgorzata Stępniewska MAES - Grupa Robocza UE ds. Rozpoznania i oceny ekosystemów i ich usług (EU Working Group on Mapping and assessment of ecosystems and their services) European

Bardziej szczegółowo

T-Bull S.A. Made by gamers for gamers. STRATEGIA ROZWOJU T-Bull S.A. na lata Wrocław, 19 września 2017 r.

T-Bull S.A. Made by gamers for gamers. STRATEGIA ROZWOJU T-Bull S.A. na lata Wrocław, 19 września 2017 r. T-Bull S.A. Made by gamers for gamers STRATEGIA ROZWOJU T-Bull S.A. na lata 2017 2022 Wrocław, 19 września 2017 r. 1 7 60 265 lat doświadczenia w branży gier mobilnych -osobowy zespół pasjonatów gier milionów

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013 Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Wskaźnik Jednostka Priorytet Początkowy punkt odniesienia Ostateczny

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Energetyka węglowa a zdrowie. Paulina Miśkiewicz Michał Krzyżanowski

Energetyka węglowa a zdrowie. Paulina Miśkiewicz Michał Krzyżanowski Energetyka węglowa a zdrowie World Health Organization - WHO Światowa Organizacja Zdrowia jest wyspecjalizowaną agendą ONZ powołaną do rozwiązywania problemów międzynarodowych w zakresie zdrowia publicznego.

Bardziej szczegółowo

tradycja i technologia

tradycja i technologia Atrybuty naszej marki tradycja i technologia Firma Sangyang Industry Co., Ltd. rozpoczęła swoją działalność w 1954 roku na Tajwanie. Niedługo później, w 1961 roku światło dzienne ujrzała marka SYM. Dzięki

Bardziej szczegółowo

1/5. Dbamy o jakość produktów. Jak to działa? Gwarancja Satysfakcji. dlaczego? Newsletter dla Partnerów Handlowych Tesco

1/5. Dbamy o jakość produktów. Jak to działa? Gwarancja Satysfakcji. dlaczego? Newsletter dla Partnerów Handlowych Tesco Newsletter dla Partnerów Handlowych Tesco wydanie specjalne październik 2013 Gwarancja Satysfakcji Gwarancja Satysfakcji dlaczego? Jak to działa? Dbamy o jakość produktów 1/5 Redakcja Drodzy Czytelnicy!

Bardziej szczegółowo

Norma NEPCon Kontroli Pochodzenia Produktu dla Przedsiębiorstw Gospodarki Leśnej

Norma NEPCon Kontroli Pochodzenia Produktu dla Przedsiębiorstw Gospodarki Leśnej Norma NEPCon Kontroli Pochodzenia Produktu dla Przedsiębiorstw Gospodarki Leśnej Norma NEPCon CoC dla FME 19 grudnia 2014 Tytuł: Norma NEPCon Kontroli Pochodzenia Produktu dla Przedsiębiorstw Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy NUCO. Wołomin, 13 marca 2014 r.

Prezentacja firmy NUCO. Wołomin, 13 marca 2014 r. Prezentacja firmy NUCO Wołomin, Firma podstawowe informacje Firma istnieje na rynku producentów kosmetyków od ponad dwudziestu lat i jest firmą rodzinną Do końca lutego 2014 roku firma znana była pod nazwą

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS WYDANIE III, MARZEC 2014 ISSUE III, MARCH 2014 INFORMACJE OGÓLNE 3 GENERAL INFORMATION PREZENTACJA WYBRANYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH WYKONANYCH PRZEZ FIRMĘ PATENTUS

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector WWW.SMETRAI.NET Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector Norbert Pruszanowski Polish Craft Association DEFINITION OF THE YOUNG ENTERPRENEURS Person, who

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport ul. Batarowska, Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Kapitałowe w innowacyjne projekty

Inwestycje Kapitałowe w innowacyjne projekty Inwestycje Kapitałowe w innowacyjne projekty Krótko o inkubatorze Forma prawna Spółka akcyjna Zasięg geogr. Polska (Świat) Start 2008 Oczekiwana st. zwrotu 70 % rocznie Debiut NC 7 czerwca 2010 Ilość projektów

Bardziej szczegółowo