Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach społecznościowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach społecznościowych"

Transkrypt

1 Paulina Studzińska-Jaksim Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach społecznościowych The scientific communication, openness and cooperation on Social Networking Sites Streszczenie Krajowy Program Reform na lata na rzecz Strategii Lizbońskiej stawia m.in. na intensyfikację przepływu wiedzy mobilność naukowców, zwiększanie znaczenia koncepcji otwartej nauki otwarty dostęp do wiedzy, aktywne społeczeństwo i sprawne instytucje naukowe. Ludzie nauki zaczynają traktować serwisy społeczności internetowej jako miejsce przekazywania informacji naukowej, nawiązywania kontaktów oraz oceny i identyfikacji osób. Portale społecznościowe są jednym z narzędzi umożliwiających przepływ wiedzy i komunikację naukową, wykorzystując różne sposoby: fora z tematycznymi grupami dyskusyjnymi, blogi, czaty i in. Umożliwiają tworzenie własnego profilu oraz listy prac naukowych, która może się przyczynić do wzrostu ich cytowalności. Strony internetowe tworzone przez sieci społeczne sprzyjają otwartości i współpracy, co pomaga m.in. tworzeniu zespołów badawczych łączących specjalistów z różnych dyscyplin i krajów. W niniejszym artykule badano portale społecznościowe dla naukowców m.in.: ResearcherID, Research Gate, Scientix. Analizowano możliwość otwartego dostępu do danych, wyników badań i publikacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na nauki przyrodnicze. Porównano różne sposoby przeszukiwania dorobku naukowego oraz nieodpłatnego udostępniania prac. Zwrócono uwagę na aktywność polskich i zagranicznych naukowców. Dokonano także przeglądu profili użytkowników pod kątem danych, które udostępniają w sieci. Na podstawie tej analizy zauważono, że tworzone przez pracowników naukowych profile mogą być pomocne w pracy bibliotekarza przy tworzeniu bazy publikacji pracowników uczelni. Słowa kluczowe: serwisy społecznościowe, komunikacja naukowa, przepływ wiedzy, informacja naukowa Abstract The National Reform Programme for for Lisbon Strategy focuses among others on intensification of knowledge exchange mobility of researchers, increasing the importance of the concept of open learning open access to the knowledge, active society and efficient scientific institutions. Scientists begin to accept social network as a place where scientific information can be provided, new contacts can be forged and appraisal as well as identification of people can be carried out. Social portals are one of the tools which allow the flow of knowledge and scientific communication by using different means:

2 102 Otwarte zasoby wiedzy nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej discussion groups thematic forums, blogs, chat rooms and others. They make it possible to create own profile as well as a list of scientific papers which can help in increasing their citedness. Internet websites created by social networks promote openness and cooperation, which also assists in the creation of research teams combining the specialists of different branches and from different countries. In this paper the social portals for researchers were examined: ResearcherID, Research Gate, Scientix. The possibility of open access to data, the results of studies and publications, especially the life science ones were analysed. Different ways of searching scientific achievements and free access to work were compared. The attention was drawn to the activity of Polish and foreign researchers. Users profiles were overviewed for data that can be available on the Net. On the base of this analysis it was noticed that the profiles created by scientists can be helpful in librarians work on setting up the database of publications of the university staff. Keywords: social networking sites, scientific communication, knowledge exchange, information science Wstęp Człowiek będący istotą rozumną odczuwa potrzebę porozumiewania się, przekazywania myśli i utrzymywania łączności z innymi. Komunikowanie jest elementem jednoczącym, co najmniej dwie osoby i wpływającym na funkcjonowanie oraz rozwój środowiska społecznego. Zachodzi wówczas nie tylko przekaz informacji, ale również budowanie zaufania i nawiązywanie relacji pomiędzy pojedynczymi osobami, mniejszymi oraz większymi grupami społecznymi 1. Proces przekazywania informacji może odbywać się na różne sposoby, m.in.: werbalnie, pisemnie, ustnie, dotykowo. Komunikacja może być interpersonalna, wymagająca bezpośredniego spotkania co najmniej dwóch osób oraz elektroniczna, która obejmuje trzy odrębne sektory: telekomunikacji, teleinformatyki i mediów elektronicznych 2. Chociaż dziedziny związane z techniką i elektroniką wydają się skomplikowane i trudne, to ta ostatnia forma przekazu przenika do codziennego życia z niezwykłą szybkością. Jednym z mediów elektronicznych jest bowiem internet, który stał się trudny do zastąpienia i sprawia, że ludzie coraz częściej i odważniej z niego korzystają. Dla użytkowników jest przestrzenią: publiczną i prywatną użytkownicy mogą wykorzystywać te same zasoby, a jednocześnie traktować je jako własne i dostosowywać do swoich potrzeb; w sieci umieszczane są także prywatne informacje i zdjęcia przekazywane do użytku publicznego, globalną i lokalną połączenia w sieci odbywają się w skali całego świata, zasoby lokalne wzbogacają jednak tę przestrzeń; użytkownicy internetu 1 M. Adamiec, Dzieło literackie w Sieci: pomysły, hipotezy i interpretacje z pogranicza wiedzy o literaturze, kultury masowej i współczesnej technologii, Sopot Komunikacja elektroniczna. W: Serwis prawa nowych technologii Rafała Ciska [on-line]. [Dostęp ],

3 Sesja A. Nowoczesna komunikacja naukowa kierunki rozwoju 103 przestają odróżniać otoczenie bliskie i dalekie, zacierają się dla nich bariery terytorialne, transjęzyczną i międzykulturową internet jest środowiskiem wielokulturowym i chociaż w przestrzeni publicznej zazwyczaj używa się języka angielskiego, to w przestrzeni prywatnej stosuje się własny język etniczny, kontrolowaną i wolną użytkownicy sieci wirtualnej potrzebują nieograniczonego dostępu do informacji, ale takiego, który byłby jednocześnie bezpieczny i chroniony 3. Komunikacja za pośrednictwem sieci internetowej charakteryzuje się szybkim rozwojem i ogromnymi możliwościami oraz olbrzymim zasięgiem: brakiem barier terytorialnych, czasowych i stałą dostępnością. Współczesne mobilne społeczeństwo potrzebuje narzędzi, które będą pokonywały jak najwięcej barier i w tym celu wykorzystuje nowe techniki: komunikatory do rozmów, fora dyskusyjne, blogi, czaty umożliwiające łączność natychmiastową, wolną od ograniczeń przestrzennych i pozwalającą na przesunięcie odbioru w czasie przez utrwaloną rejestrację 4. W internecie pojawiły się także miejsca łączące różne narzędzia do komunikacji elektronicznej, zdobywające ogromną popularność i przyciągające miliony użytkowników. Są to serwisy społecznościowe (SNS Social Networking Service). Przeniknęły one do codziennego życia z niezwykłą szybkością i stały się medium do przekazu informacji wykorzystywanym zarówno przez młodzież oraz dzieci, jak i osoby dorosłe i starsze. Serwisy społecznościowe Serwisy społecznościowe istnieją dzięki zgromadzonej wokół nich społeczności. Początek ich funkcjonowania przypada na lata 90. XX wieku, kiedy powstały pierwsze portale o charakterze społecznościowym: Theglobe.com, Geocities (obydwa z 1994 r.) i Tripod.com (z 1995 r.). Pierwszym prawdziwym serwisem społecznościowym mającym za zadanie utrzymanie kontaktów ze znajomymi był Classmates.com (z 1995 r.), który jest nadal bardzo popularny wśród użytkowników ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 5. Obecnie trudno znaleźć internautę, który nie słyszałby o takich serwisach, jak: Nasza-Klasa, Fotka.pl, GoldenLine, Twitter, MySpace czy najbardziej popularnym i wpływowym, jakim jest Facebook. Ostatni z wymienionych został uruchomiony 4 lutego 2004 r. na Uniwersytecie w Harwardzie początkowo dla uczniów szkół średnich i studentów szkół wyższych. Obecnie korzysta z niego ponad 650 milionów ludzi z całego świata. Twórca Mark Zuckerberg otrzymał prestiżowe wyróżnienie Człowieka Roku 2010, 3 M. Nahotko, Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym, Warszawa J. Wojciechowski, Biblioteka w komunikacji publicznej, Warszawa Historia internetu, cz. 32 Serwisy społecznościowe [on-line]. [Dostęp ],

4 104 Otwarte zasoby wiedzy nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej jak napisali redaktorzy Time a za powiązanie ze sobą ponad pół miliarda osób i mapowanie ich społecznych relacji, stworzenie nowego systemu wymiany informacji i zmianę naszego sposobu życia 6. Raport z badań na temat rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2010 r. 7 wskazuje, że komputer jest urządzeniem powszechnie wykorzystywanym, i prawie dwie trzecie badanych (61,5%) deklaruje, że posiada go w domu. Respondenci najczęściej kupowali komputery w celu korzystania z internetu. Sprawozdanie Europejskiej Komisji wskazuje, w marcu 2008 r. 57% użytkowników internetu było uczestnikami co najmniej jednego portalu społecznościowego 8. Z najnowszego badania Social Media 2010 przeprowadzonego wśród polskich internautów wynika, że już około 60 70% Polaków korzysta z serwisów społecznościowych 9. Internauci w zależności od wieku mają różne preferencje odnośnie do sposobów korzystania z serwisów społecznościowych. Młodsze pokolenie (głównie roczniki ), tworzą portale społecznościowe, na których toczy się często prywatne życie. Wykorzystują je w celach: nawiązywania kontaktów, ich podtrzymywania, dzielenia się swoimi pasjami, opiniami i miłego spędzania czasu. Serwisy społecznościowe zmieniły zachowania w sieci, powodując zmniejszenie zahamowań i pokonywanie bariery prywatności 10 oraz łatwego dokonywania oceny, na przykład na blogach lub przez dodawanie przycisku Lubię to lub Nie lubię 11. Istnieje również taka część społeczeństwa, która oprócz funkcji rozrywkowej poszukuje na portalach społecznościowych miejsca do komunikacji pomiędzy: rodziną i przyjaciółmi 12 oraz członkami konkretnych grup, np. pracownicy danej instytucji bądź środowiska naukowego, biznesowego. W wirtualnej przestrzeni zachodzi współpraca, komunikacja, transmisja wiedzy, podnoszenie kwalifikacji, a także prowadzenie kampanii rekrutacyjnych i wyborczych. Barsky i Cho 13 6 M. Chudziński, Mark Zuckerberg: Człowiek Roku 2010 wg Time a [on-line]. [Dostęp ], 7 Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku. Klienci indywidualni [on-line]. [Dostęp ], 8 European Commission Information Society and Media. First European agreement of Social Networks a Step Forward to child safety online [on-line]. [Dostęp ], rapid/pressreleasesaction.do?reference=speech/09/46&format=html&aged=0&language=en &guilanguage=it. 9 Indeks BI-NGO Komunikacja społecznego zaangażowania firm w internecie [on-line]. [Dostęp ], 10 M. Ray, Social Networking Making Connections on the Web: Year In Review W: Encyclopedia Britannica [on-line]. [Dostęp ], topic/ /social-networking-making-connections-on-the-web-year-in-review F. Kowalik, Pokolenie Y., Forbes 2009, nr 1, s M.S. Scale, Facebook as a social search engine and the implications for libraries in the twenty-first century. Library Hi Tech 2008, Vol. 26, Is. 4, s E. Barsky, A. Cho, Introducing Web 2.0: social search for health librarians. Journal of the Canadian Health Libraries Association, 2007, Vol. 28, No. 2, s

5 Sesja A. Nowoczesna komunikacja naukowa kierunki rozwoju 105 zauważają, że sieci społeczne są wykorzystywane do zadawania pytań i udzielania odpowiedzi, podczas gdy Bennett 14 podkreśla, że użytkownicy korzystają w celu wyszukiwania informacji i zaspokajania potrzeb informacyjnych. Serwisy społecznościowe dla naukowców i badaczy Ludzie są często najlepszym źródłem informacji, zwłaszcza w wypadku nowych dziedzin. Louis Rosenfeld i Peter Morville 15 dodają jeszcze, że najlepszym miejscem spotkań osób dysponujących informacjami na określony temat są społeczności internetowe zorganizowane wokół danego tematu. W świecie wirtualnym spotykają się różne grupy społeczne, w tym także naukowcy i badacze. Korzystają oni z narzędzi do przekazu i zdobywania informacji naukowej oraz z narzędzi umożliwiających transfer nowych technologii i dialog pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk akademickich. Ludzie nauki korzystający z tych serwisów społecznościowych charakteryzują się nowym typem zachowań: nie tylko biernie korzystają z dobrobytu zasobów w sieci, ale sami je tworzą. Serwisy społecznościowe występują w dwóch formach: ESN External Social Networking: zewnętrzne (otwarte, publiczne), do których każdy może się zarejestrować; umożliwiają swobodną komunikację pomiędzy użytkownikami, ISN Internal Social Networking: wewnętrzne (zamknięte, prywatne), do których można zarejestrować się tylko po otrzymaniu zaproszenia od kogoś, kto już jest użytkownikiem, po weryfikacji przez innego naukowca bądź administratora platformy 16. Do celów komunikacji naukowej są na nich wykorzystywane narzędzia asynchroniczne (grupy dyskusyjne, wiki, blogi), dzięki którym oddziaływanie następuje z opóźnieniem czasowym, oraz synchroniczne (czat, konferencje dźwiękowe i wideo), służące do współpracy w tym samym momencie dla wielu użytkowników 17. W ciągu ostatnich kilku lat zostało utworzonych wiele serwisów społecznościowych dla naukowców i badaczy. Wśród najbardziej popularnych znajdują się: ResearchGate, ResearcherID, Scientix czy iprofesor. 14 J. Bennett, What you like: the goal of social search is to combine Facebook s personal touch with Google s speed. W: Newsweek [on-line]. 2007, October 27 [Dostęp ], com/id/ L. Rosenfeld, P. Morville, Architektura informacji w serwisach internetowych, Gliwice P. Frankowski, A. Juneja, Serwisy społecznościowe. Budowa administracja i moderacja, Gliwice E-Twinning drogą edukacji do edukacji przyszłości, pod red. E. Gajek, P. Poszytek, Warszawa 2009.

6 106 Otwarte zasoby wiedzy nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej ResearchGate (http://www.researchgate.net 18 ) jest platformą społecznościową mającą na celu budowanie dialogu i współpracy pomiędzy środowiskami akademickimi z całego świata. Łączy naukowców ze wszystkich dyscyplin, a swoim użytkownikom zapewnia unikatowy zbiór publikacji naukowych. ResearcherID (http://www.researchid.com) jest interdyscyplinarnym serwisem społecznościowym, w którym naukowcy mogą zarządzać publikacjami i udostępniać informację zawodową. Udostępnia unikatowy numer przypisany do każdego autora, eliminujący błędną identyfikację oraz umożliwiający natychmiastowe przeglądanie profilu autora wraz z cytowaniami jego prac. Scientix (http://scientix.eu) jest społecznością internetową podejmującą tematy związane z metodyką nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Serwis zapewnia dostęp do materiałów dydaktycznych, wyników badań i dokumentów dotyczących europejskich projektów z zakresu nauczania przedmiotów ścisłych. IProfesor (http://iprofesor.pl) jest serwisem społecznościowym dla naukowców, stworzonym z myślą o intensyfikacji współpracy pomiędzy przedstawicielami środowiska naukowego w naszym kraju. Jest narzędziem komunikacji oraz źródłem informacji naukowej, ale docelowo również narzędziem dialogu przedstawicieli środowiska akademickiego ze światem biznesu oraz jednostkami administracji publicznej. Profil użytkownika Podstawą portali społecznościowych jest profil, w którym użytkownik zamieszcza swoje dane. Na serwisach społecznościowych dla naukowców i badaczy profil przypomina życiorys naukowy prezentujący wykształcenie, doświadczenie zawodowe, zainteresowania oraz publikacje. Istnieje również możliwość bezpośredniego kontaktu z wybraną osobą przez zawarte w nim dane adresowe, telefoniczne i owe. Profil często zawiera zdjęcie będące pomocą w rozpoznaniu użytkownika przy zmianie formy komunikowania z elektronicznej na interpersonalną, np. podczas szkoleń czy konferencji. Elementem występującym na serwisach społecznościowych dla naukowców, który zazwyczaj nie pojawia się na popularnych serwisach, jest możliwość budowania profilu bibliograficznego. Autorzy zamieszczają w nim dane bibliograficzne własnych prac, a także łączą je za pomocą linków z innymi źródłami danych, np. ze streszczeniami, pełnymi tekstami, projektami bądź bibliografiami innych naukowców. Korzyściami wynikającymi z umieszczania własnej bibliografii w serwisie społecznościowym jest uzyskanie dodatkowego narzędzia umożliwiającego 18 Odesłania do stron internetowych przedstawiają wersję aktualną w dn r. [dostęp po zalogowaniu].

7 Sesja A. Nowoczesna komunikacja naukowa kierunki rozwoju 107 promocję prac naukowych, potencjału naukowo-badawczego oraz identyfikacja naukowca. Ważnem elementem serwisu ResearchID jest możliwość śledzenia na bieżąco własnych publikacji, generowanie liczby cytowań oraz indeksu Hirsza. Użytkownicy serwisu planują w przyszłości używać tych narzędzi powszechnie do oceny potencjalnych pracowników i przedstawienia statystyk przed innymi pracownikami naukowymi i studentami. Na portalach społecznościowych przy profilach użytkowników są umieszczane osobiste blogi. Pozwalają one naukowcom na dzielenie się swoimi opiniami, myślami, doświadczeniami i ciekawymi wnioskami związanymi na przykład z badaniami naukowymi, pracą dydaktyczną czy rozwijaniem kariery. Umożliwiają także, dzięki dopisywaniu komentarzy, na włączenie się innych użytkowników w naukowe rozważania 19. Przekazywanie informacji w ten sposób i wspólne rozwiązywanie problemów pomaga w wytworzeniu się zaufania 20. Niektórzy podkreślają jednak, że przy zamieszczaniu informacji na serwisach społecznościowych jest konieczna ostrożność i redukcja zaufania 21. Internet umożliwia dotarcie do dużej liczby odbiorców, w zależności od jakości informacji są one przekazywane dalej bądź oznaczane jako mniej wartościowe 22. W wirtualnej społeczności użytkownicy podlegają ocenie. Użytkownicy po zalogowaniu się na niektóre portale społecznościowe otrzymują unikatowy numer, który umożliwia jednoznaczne zidentyfikowanie naukowca. Dzięki niemu nie zachodzi obawa przed błędnym przypisaniem prac naukowych do innego autora, nawet jeśli ma on takie samo nazwisko. Numer identyfikacyjny może również pomóc w łatwiejszym znalezieniu informacji dotyczących afiliacji, uczestnictwa w projektach badawczych, a nawet obecnego miejsce pobytu, np. podczas stażu 23. Clifford Lynch, dyrektor Coalition for Networked Information (CNI) w Waszyngtonie, zauważa pozytywy w nadawaniu takiego numeru i argumentuje, że żaden pracownik naukowy nie ma czasu ani pieniędzy na pracę detektywa, by odnajdywać w stu procentach swoje publikacje. 19 D. Torres-Salinas, A. Cabezas-Clavijo i in., State of the library and information science blogosphere after social networks boom: A metric approach. Library & Information Science Research 2011, Vol. 33, s M. Adamiec, Dzieło literackie w Sieci: pomysły, hipotezy i interpretacje z pogranicza wiedzy o literaturze, kultury masowej i współczesnej technologii, Sopot J. Wojciechowski, dz. cyt. 22 S. Paszkiel, Wpływ portali społecznościowych na wizerunek oraz działania marketingowe firm [on-line]. Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce. [Dostęp ], 23 M. Enserink, Are You Ready to Become a Number? Science 2009, Vol. 323, s

8 108 Otwarte zasoby wiedzy nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej Inni uważają, że pracownicy naukowi przestaną być szanowanymi autorytetami, a staną się numerami 24. Szukaj ludzi i informacji Serwisy społecznościowe są postrzegane jako miejsca, w których odbywają się dwa rodzaje wyszukiwań: szukaj ludzi i szukaj dla ludzi 25. Informacje o ludziach nauki zawarte w profilach pomagają w szybkim i prostym wyszukiwaniu osób, nawiązaniu kontaktów, wymianie informacji oraz w zaproszeniu do dyskusji. Portale udostępniają również mapy sieci społecznych pokazujące rozmieszczenie, w skali świata, naukowców zajmujących się poszukiwaną dziedziną i zarejestrowanych na wybranym portalu. Naukowcy przyłączają się do mniejszych grup społecznościowych tworzonych pod kątem dziedziny nauki, prowadzonych badań czy projektów. Komunikacja naukowa zachodzi pomiędzy pracownikami naukowymi, doktorantami i studentami. Buduje się w ten sposób współpracę między środowiskami akademickimi z kraju i ze świata. W serwisach społecznościowych są udostępniane narzędzia, które po połączeniu użytkowników w sieci pomagają w ich rozwijaniu i utrzymywaniu relacji. Dzięki komunikacji w mniejszych grupach naukowcy mają możliwość interaktywnej dyskusji z użytkownikami o tych samych lub chociaż podobnych zainteresowaniach naukowych. Każda grupa może korzystać z panelu dyskusyjnego oraz z aplikacji pozwalającej na współedytowanie dokumentów, organizowanie spotkań, tworzenie sond oraz wymianę informacji naukowej. Na portalach społecznościowych dochodzi również do spotkania wykładowców ze studentami. Babson Survey Research Group we współpracy z innymi przeprowadził badania w tysiącu szkół wyższych. Z badań wynika, że 52% z nich stosuje wideokonferencje, blogi i wiki do przeprowadzenia zajęć 26. Serwisy społecznościowe są olbrzymią bazą informacji naukowej. Umożliwiają poszukiwanie literatury naukowej w takich bazach danych, jak np.: PubMed, ArXiv, IEEE, CiteSeer czy NASA Library 27. Popularne wśród naukowców jest zamieszczanie własnych prac przy profilu oraz informowanie o innych istotnych dla danej dziedziny wiedzy podczas poruszania się w wirtualnej społeczności. Użytkownicy po odnalezieniu w sieci internetowej e-czasopism, e-książek będących w otwartym dostępie, interesujących repozytoriów, archiwów czy całych baz danych informują o nich innych. Kolejnym udogodnieniem pojawiającym się 24 P.E. Bourne, J.L. Fink, I am not a scientist, I am a number. PLoS Computational Bioogy 2008, Vol. 4(12), s D. Sharma, Social search guide: 40 þ social search engines [on-line]. [Dostęp ], 26 M. Blankenship, How social media can and should impact higher education. Education Digest 2011, Vol. 76, Is. 7, s ResearchGate [on-line]. [Dostęp ],

9 Sesja A. Nowoczesna komunikacja naukowa kierunki rozwoju 109 w serwisach społecznościowych jest umożliwienie samodzielnego archiwizowania tekstów. Portal ResearchGate proponuje metodę self-archiving, często zwaną przepustką dla baz typu Open Access i będącą sposobem na darmowe udostępnianie pełnych tekstów wybranych artykułów. Aby uniknąć podejrzeń o nielegalne udostępnianie artykułów, portal współpracuje z serwisem SHERPA/RoMEO, który prowadzi katalog umów zawartych pomiędzy wydawcami a autorami 28. Serwisy społecznościowe dla naukowców i badaczy są także bazą wydarzeń naukowych, konferencji i szkoleń. Organizatorzy wydarzeń naukowych zamieszczają informacje, materiały (np. audio-wideo) z imprez, które się już odbyły, a także przeprowadzają bezpośrednio na serwisach transmisje on-line. Użytkownicy mają możliwość korzystania z szybkiego wyszukiwania informacji o zbliżających się konferencjach z ich dyscypliny naukowej oraz wymieniają się nimi w swoich wewnętrznych grupach. Polscy naukowcy na serwisach społecznościowych Obserwację i analizę serwisów społecznościowych dla naukowców i badaczy prowadzono od grudnia 2010 r. do maja 2011 r. W sieci internetowej przyglądano się różnym serwisom i poszukiwano na nich aktywności polskich pracowników naukowych. Ostatecznie szczegółowo przeanalizowano cztery serwisy: ResearchGate, ResearcherID, Scientix oraz iprofesor. Wyciągnięto wiele spostrzeżeń i wniosków, które zostały już zasygnalizowane w pracy. Pozostałe dotyczą konkretnych naukowych społeczności internetowych. Na portalu ResearchGate w maju 2011 r. było zarejestrowanych z Polski 628 członków. Dołączeni byli do międzynarodowych grup dyskusyjnych, a także tworzyli polskie grupy, np. UM Gdańsk oraz UM Lublin. Zawężając wyszukiwanie do naszego kraju, można było odnaleźć informacje o konferencjach i szkoleniach. Na ResearchGate odnaleziono profile 25 polskich czasopism naukowych, m.in.: Wiadomości Lekarskie, Archeologia, Folia Biologica, Sylwan, Annales Medycyny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Profile czasopism zamieszczały takie dane, jak: ISSN, wydawnictwo, tematyka, IF, adres strony internetowej oraz przekierowywały do pełnych tekstów artykułów. W serwisie ResearcherID największą liczbę użytkowników stanowią naukowcy ze Stanów Zjednoczonych i ich liczba rośnie: w lutym 2011 r. zarejestrowanych użytkowników było , w maju 2011 r. natomiast już Na kolejnych miejscach pod względem liczby użytkowników (dane z maja 2011 r.) znalazły się Chiny (12 125), Wielka Brytania (8580), Australia (6498) oraz Hiszpania (5591). Z Polski zarejestrowanych było 845 użytkowników, lecz od lutego 2011 r. liczba ich tylko nieznacznie wzrosła. 28 ResearchGATE. Budujemy dialog i ścisłą współpracę [on-line]. [Dostęp ],

10 110 Otwarte zasoby wiedzy nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej Spośród polskich szkół wyższych i instytucji naukowych najbardziej widoczni są użytkownicy reprezentujący (kolejność przypadkowa): uniwersytety: A. Mickiewicza w Poznaniu, Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wrocławski, Jagielloński, Warszawski oraz M. Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu i Gdańsku, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i SGGW, uczelnie techniczne, w tym politechniki: Gdańska, Lubelska, Łódzka, Poznańska, oraz AGH w Krakowie, PAN i Instytut Medycyny Pracy z Łodzi. Podsumowanie Człowiek będący istotą rozumną, podejmującą się wielu obowiązków i ciągle zapracowaną, coraz częściej wybiera komunikowanie drogą elektroniczną zamiast porozumiewania się w formie bezpośredniej, czyli interpersonalnej. Serwisy społecznościowe stworzyły dodatkową drogę do komunikacji także naukowej. Obserwując ich błyskawiczny rozwój, zauważamy, że funkcjonują nie tylko w celu umożliwienia kontaktów i miłego spędzenia czasu. Profesjonalne portale tworzone dla naukowców i badaczy stają się również miejscem współpracy, transmisji wiedzy i podnoszenia kwalifikacji. Ludzie nauki już rozpoczęli współpracę i komunikację naukową na portalach społecznościowych. Nowe technologie komunikacji powinny wydawać się istotne dla bibliotekarzy i wzbudzać ich zainteresowanie Dzięki uczestniczeniu w serwisach społecznościowych możemy nauczyć się nowych sposobów docierania i lepszego komunikowania z większą grupą naszych użytkowników. Bibliotekarze mogą także odnaleźć na portalach społecznościowych liczne narzędzia pomocne przy tworzeniu bibliografii pracowników uczelni oraz przy wyszukiwaniu informacji naukowej. Społeczności internetowe jednych przyciągają, ale dla innych wciąż są odległe i nierealne. Komunikacja internetowa coraz częściej jednak przenika do świata rzeczywistego. Grupy zgromadzone na portalach umawiają się na spotkania w realnych kafejkach czy pubach, a wirtualne słownictwo lajkować, sprawdzać na wrzucie, łapać na giegie czy śledzić tłitera przenika do życia codziennego: do prywatnych rozmów, a nawet do mediów. Użytkownicy internetu muszą zatem dokonać wyboru: albo będą korzystać z serwisów społecznościowych stających się kolejną drogą komunikacji, albo będą się czuć coraz bardziej e-wykluczeni.

Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach społecznościowych

Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach społecznościowych Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach społecznościowych PAULINA STUDZIŃSKA-JAKSIM Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie INTERPERSONALNA PERSWAZYJNA WERBALNA JĘZYKOWA

Bardziej szczegółowo

Promocja badań w serwisach społecznościowych dla naukowców

Promocja badań w serwisach społecznościowych dla naukowców Zarządzanie Wiedzą w Instytucjach Naukowych Promocja badań w serwisach społecznościowych dla naukowców Ewa A. Rozkosz Dolnośląska Szkoła Wyższa Spis treści! 1. Czym jest SSN 2. Funkcje SSN ResearcherID

Bardziej szczegółowo

Wpływ mediów społecznościowych na rozwój komunikacji naukowej

Wpływ mediów społecznościowych na rozwój komunikacji naukowej Wpływ mediów społecznościowych na rozwój komunikacji naukowej wystąpienie przygotowała Karolina Donosewicz studentka II roku na kierunku Informacja w Instytucjach espołeczeństwa Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Jak promować własne badania w Internecie?

Jak promować własne badania w Internecie? Wiosenne Warsztaty dla Badaczy Jak promować własne badania w Internecie? Ewa A. Rozkosz Dolnośląska Szkoła Wyższa I część szkolenia 1. Budowanie naukowego portfolio w serwisach społecznościowych dla naukowców

Bardziej szczegółowo

Konferencja Biblioteka Akademicka: Infrastruktura Uczelnia Otoczenie Gliwice, października 2013 r.

Konferencja Biblioteka Akademicka: Infrastruktura Uczelnia Otoczenie Gliwice, października 2013 r. Konferencja Biblioteka Akademicka: Infrastruktura Uczelnia Otoczenie Gliwice, 24-25 października 2013 r. Po pierwsze Primo! Doświadczenia z wdrożenia mgr Martyna Darowska Biblioteka Główna Politechnika

Bardziej szczegółowo

Publiczna prezentacja założeń projektu pn. Polska Platforma Medyczna portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym. Wrocław, 12 grudnia 2016 r.

Publiczna prezentacja założeń projektu pn. Polska Platforma Medyczna portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym. Wrocław, 12 grudnia 2016 r. Publiczna prezentacja założeń projektu pn. Polska Platforma Medyczna portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym Wrocław, 12 grudnia 2016 r. Agenda 1. O konkursie 2. Partnerzy projektu 3. Okres i

Bardziej szczegółowo

Narzędzia społecznościowe dla naukowców. Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Dr Beata Stachowiak

Narzędzia społecznościowe dla naukowców. Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Dr Beata Stachowiak Narzędzia społecznościowe dla naukowców Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Dr Beata Stachowiak ICT w pracy nauczyciela akademickiego Rys. 1. Rozwiązania z zakresu ICT w pracy nauczyciela akademickiego

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA EKOLOGICZNA PRZYSZŁOŚCI JUŻ TERAZ

EDUKACJA EKOLOGICZNA PRZYSZŁOŚCI JUŻ TERAZ EDUKACJA EKOLOGICZNA PRZYSZŁOŚCI JUŻ TERAZ Magdalena Machinko-Nagrabecka Kierownik Działu Edukacji Ekologicznej Centrum UNEP/GRID-Warszawa Warszawa, 23 stycznia 2013 r. NFOŚiGW - Konsultacje w sprawie

Bardziej szczegółowo

Społeczność Biblioteka 2.0 jako społeczność wirtualna

Społeczność Biblioteka 2.0 jako społeczność wirtualna Konferencja Polskie Biblioteki Cyfrowe 2009 8-10 grudnia 2009 Cyfrowy bibliotekarz i cyfrowy czytelnik - spotkania wirtualne Społeczność Biblioteka 2.0 jako platforma komunikacji Tematyka prezentacji Internet

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek Gdańsk, 17-18 maja 2012 r.

Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek Gdańsk, 17-18 maja 2012 r. Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek Gdańsk, 17-18 maja 2012 r. VI Bałtycka Konferencja Zarządzanie i organizacja bibliotek zorganizowana została

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH -

BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH - BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH - PROMOCJĄ CZASOPISM, ARTYKUŁÓW, AUTORÓW I INSTYTUCJI 1 Dorota Buzdygan Biblioteka Politechniki Krakowskiej Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki Poznań 17-19

Bardziej szczegółowo

Goldenline oraz LinkedIn zakładanie konta i możliwości

Goldenline oraz LinkedIn zakładanie konta i możliwości Goldenline oraz LinkedIn zakładanie konta i możliwości Serwisy społecznościowe zdobyły ogromną popularność wśród polskich internautów. Sam tylko Facebook, który jest najpopularniejszym serwisem tego typu

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

igpa Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego

igpa Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego igpa Internetowa Giełda Przedsiębiorczości Akademickiej kształtowanie i rozwój innowacyjnych kadr w województwie wielkopolskim Problem Brak wiedzy

Bardziej szczegółowo

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale Prezentacja informacyjna o platformie EPALE, 28 lipca 2015 Czym jest EPALE? Wielojęzyczna ogólnoeuropejska platforma

Bardziej szczegółowo

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby http://baztech.icm.edu.pl/ Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby Dorota Buzdygan Biblioteka Politechniki Krakowskiej VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Informacja w świecie cyfrowym. Technologia

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka

Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA ZBIORY ELEKTRONICZNE Dostęp do zbiorów elektronicznych Opis wybranych źródeł elektronicznych Biblioteka Cyfrowa CYBRA Biblioteka od lat popularyzuje i udostępnia serwisy oferujące dostęp do pełnych tekstów

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych

Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych Jak Nas widzą, tak Nas piszą Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych Warszawa Maj 2013 Plan prezentacji 1. Stan informacji naukowej w zakresie nauk technicznych w Polsce 2. Koncepcja systemu

Bardziej szczegółowo

Jak działają social media?

Jak działają social media? 3.1.1 Jak działają social media? Wg definicji publikowanej na Wikipedii Media społecznościowe (ang. Social Media) to określenie odnoszące się do ogólnie pojętego korzystania z internetowych i mobilnych

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Dolnośląski rynek pracy dziś i jutro

KONFERENCJA Dolnośląski rynek pracy dziś i jutro KONFERENCJA Dolnośląski rynek pracy dziś i jutro Rekrutacja i selekcja pracowników w mediach społecznościowych Wałbrzych, 18.10.2012 r. Martyna Dąbrowska Menedżer projektów Human Partner Sp. z o.o. Zakres

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa Pracownia Komputerowa. Zagraniczne bazy danych

Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa Pracownia Komputerowa. Zagraniczne bazy danych Zagraniczne bazy danych Najważniejsze z nich to: Bazy firmy EBSCO SPORTDiscus with Full Text zakres: wychowanie fizyczne, sport, fizjologia wysiłku, psychologia, biomechanika, medycyna sportowa, rehabilitacja,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla uczelni Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Mgr Anna Pieczka Uniwersytet Jagielloński Toruń, 20.03.2015 Plan prezentacji Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych

Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych Dorota Lipińska, Marzena Marcinek Biblioteka Politechniki Krakowskiej Seminarium

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka procesu tworzenia globalnych zasobów Open Access

Charakterystyka procesu tworzenia globalnych zasobów Open Access X Konferencja Wirtualny Uniwersytet - model, narzędzia, praktyka 16-18 18 czerwca 2010 Charakterystyka procesu tworzenia globalnych zasobów Open Access Teresa Gumołowska owska Biblioteka Główna G Politechniki

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

Stwórz wewnętrzną sieć szkolną

Stwórz wewnętrzną sieć szkolną tekst Artur Rudnicki Stwórz wewnętrzną sieć szkolną yammer to prywatna sieć społecznościowa, która ułatwia pracownikom i uczniom wzajemną komunikację, pozwala na dzielenie się informacjami i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

Mgr Anna Bernacka Mgr Justyna Cherchowska Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Mgr Anna Bernacka Mgr Justyna Cherchowska Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Mgr Anna Bernacka Mgr Justyna Cherchowska Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Obecnie jesteśmy świadkami niespotykanej dynamiki postępu technologicznego, który w głównej mierze tyczy się sposobu

Bardziej szczegółowo

Promowanie dorobku naukowego w Internecie

Promowanie dorobku naukowego w Internecie KONFERENCJA NAUKOWA BADANIA DOKTORANTÓW JAKO KROK W ROZWOJU NAUKI WARSZAWA, R. Promowanie dorobku naukowego w Internecie WOJCIECH ORONOWICZ INSTYTUT PSYCHOLOGII, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Plan referatu

Bardziej szczegółowo

VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 www.oskko.edu.pl/kongres/ Jaki e-learning potrzebny jest współczesnej szkole?

VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 www.oskko.edu.pl/kongres/ Jaki e-learning potrzebny jest współczesnej szkole? VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 www.oskko.edu.pl/kongres/ Jaki e-learning potrzebny jest współczesnej szkole? Toruń, 24.09.2012 Agenda Co to jest e-learning? Obszary e-learningu

Bardziej szczegółowo

ALEPH w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej - nowatorskie rozwiązania w zakresie analizy dorobku naukowego

ALEPH w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej - nowatorskie rozwiązania w zakresie analizy dorobku naukowego BIBLIOTEKA GŁÓWNA I OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ALEPH w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej - nowatorskie rozwiązania w zakresie analizy dorobku naukowego Anna Komperda Barbara Urbańczyk Plan

Bardziej szczegółowo

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus:

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus: 1. Co to jest Publisher Panel? Publishers Panel jest częścią międzynarodowego systemu Index Copernicus składającego się z kilku powiązanych ze sobą działów dotyczących literatury naukowej, naukowców, projektów

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Research Gate. Rafał Kurczab. Robert Wielgat. PWSZ w Tarnowie Seminarium naukowe 30 listopada 2016

Research Gate. Rafał Kurczab. Robert Wielgat. PWSZ w Tarnowie Seminarium naukowe 30 listopada 2016 Research Gate Robert Wielgat Rafał Kurczab PWSZ w Tarnowie Seminarium naukowe 30 listopada 2016 Najpopularniejsze portale dla naukowców Research Gate - https://www.researchgate.net Google Scholar - https://scholar.google.pl

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej Temat szkolenia: Edukacyjne aspekty korzystania z portali społecznościowych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2013 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Aneta Drabek. Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r.

Aneta Drabek. Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r. Aneta Drabek Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r. Pełna nazwa bazy to Arianta Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne. Adres: www.arianta.pl Arianta rejestruje

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Raport z badania sierpień 2013 r. O badaniu Media społecznościowe powoli zmieniają organizacje. Nie dzieje się to tak szybko, jak się spodziewano kilka lat

Bardziej szczegółowo

Budowanie repozytorium

Budowanie repozytorium Budowanie repozytorium Zarządzanie treścią w bibliotekach cyfrowych ryzyka prawne, problemy prawa autorskiego, 26 czerwca 2012 r., Warszawa Emilia Karwasińska Małgorzata Rychlik Biblioteka Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie informacji w Internecie informacje praktyczne dla osób poszukujących pracy

Wyszukiwanie informacji w Internecie informacje praktyczne dla osób poszukujących pracy Cz. 1. Prawo (bazy danych i serwisy z przepisami prawa) Internetowy System Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/ ISAP to baza danych zawierająca opisy bibliograficzne wszystkich aktów prawnych opublikowanych

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie informacji biznesowej w Internecie: - Metainformacja biznesowa. - Punkty startowe.

Pozyskiwanie informacji biznesowej w Internecie: - Metainformacja biznesowa. - Punkty startowe. Pozyskiwanie informacji biznesowej w Internecie: - Metainformacja biznesowa. - Punkty startowe. Dr Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ 2008-02-28 Plan prezentacji Metainformacja

Bardziej szczegółowo

Trendy WEB 2.0 w e-learningu

Trendy WEB 2.0 w e-learningu Trendy WEB 2.0 w e-learningu Katarzyna Witek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej Szkoła Główna Handlowa W prezentacji: 1. Cyfrowi wychowankowie i najwaŝniejsze kompetencje w XXI wieku 2. Trendy Web

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

Praca z nowoczesnymi technologiami ICT (rok I)

Praca z nowoczesnymi technologiami ICT (rok I) Praca z nowoczesnymi technologiami ICT (rok I) Propozycja tematyki sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli (także nauczycieli nie prowadzących zajęć z zakresu informatyki

Bardziej szczegółowo

Ośrodki Informacji Patentowej PatLib w Polsce przegląd świadczonych usług, współpraca z UPRP, EPO. Iwona Sójkowska

Ośrodki Informacji Patentowej PatLib w Polsce przegląd świadczonych usług, współpraca z UPRP, EPO. Iwona Sójkowska Ośrodki Informacji Patentowej PatLib w Polsce przegląd świadczonych usług, współpraca z UPRP, EPO Iwona Sójkowska Seminarium PolBit, 24-25 marca 2015 Ośrodki PatLib w Polsce Wg danych Urzędu Patentowego

Bardziej szczegółowo

Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46

Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46 Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46 Projekt jest współfinansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Opowiadam o marketingu i społecznościach. Social Media w służbie rekrutacji Propozycja szkolenia

Opowiadam o marketingu i społecznościach. Social Media w służbie rekrutacji Propozycja szkolenia Social Media w służbie rekrutacji Propozycja szkolenia Ponad 80% kandydatów posiada swój profil w mediach społecznościowych i jednocześnie osoby te są świadome możliwości wykorzystywania social media do

Bardziej szczegółowo

SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych

SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych Poznańska Impreza Wolnego Oprogramowania Poznań, 3 grudnia 2011 Rafał Brzychcy rafal.brzychcy@fwioo.pl

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczna platforma informacyjno-biznesowa Twój zaufany partner w biznesie

Specjalistyczna platforma informacyjno-biznesowa Twój zaufany partner w biznesie www.biotechnologia.pl Specjalistyczna platforma informacyjno-biznesowa Twój zaufany partner w biznesie O portalu portal rozwija się od 13 lat lider mediów o tematyce innowacyjnego biobiznesu zespół portalu

Bardziej szczegółowo

Repozytorium instytucjonalne i dziedzinowe jako główny kanał dystrybucji publikacji naukowych. Jak naukowiec może je wykorzystać?

Repozytorium instytucjonalne i dziedzinowe jako główny kanał dystrybucji publikacji naukowych. Jak naukowiec może je wykorzystać? Repozytorium instytucjonalne i dziedzinowe jako główny kanał dystrybucji publikacji naukowych. Jak naukowiec może je wykorzystać? Małgorzata Rychlik Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Centrum Promocji

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing internetowy Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 25 marca 2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL O czym dzisiaj będziemy mówić

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja informacji naukowych w Internecie na przykładzie stron poświęconych kulturze antycznej

Klasyfikacja informacji naukowych w Internecie na przykładzie stron poświęconych kulturze antycznej Klasyfikacja informacji naukowych w Internecie na przykładzie stron poświęconych kulturze antycznej Katowice, 15 grudnia 2010 2 Informacja w kontekście projektu i marketingu L. Rosenfeld, P. Morville,

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych

Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych Agnieszka Młodzka Stybel, CIOP PIB X KRAJOWE FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ BEZPIECZNA, INNOWACYJNA I DOSTĘPNA INFORMACJA PERSPEKTYWY

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy

Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy Barbara Barańska-Malinowska Urszula Knop Biblioteka Główna Politechnika Częstochowska Rozwój koncepcji otwartych zasobów wiedzy =

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Marek Nahotko BADANIA NAUKOWE NAD WYDAWNICTWAMI ELEKTRONICZNYMI. Główne problemy badawcze

Dr hab. Marek Nahotko BADANIA NAUKOWE NAD WYDAWNICTWAMI ELEKTRONICZNYMI. Główne problemy badawcze Dr hab. Marek Nahotko 1 BADANIA NAUKOWE NAD WYDAWNICTWAMI ELEKTRONICZNYMI Główne problemy badawcze ZMIANY W PUBLIKOWANIU Przeniesienie publikowania do środowiska elektronicznego Jakie skutki: Dla bibliotek,

Bardziej szczegółowo

Co nowego w nowych mediach?

Co nowego w nowych mediach? http://kmalinowski89.wordpress.com/2011/02/11/why-new-media-matters/ Co nowego w nowych mediach? dr Politechnika Koszalińska Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej o internecie przed Web 2.0

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek. Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.pl Zmiany liczby odbieranych umownych słów http://hmi.ucsd.edu/pdf/hmi_2009_consumerreport_dec9_2009.pdf

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego

Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego "Sieci Współpracy i Samokształcenia jako współpracujące zespoły nauczycieli" Rola

Bardziej szczegółowo

Repozytoria otwarte. Małgorzata Rychlik Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Repozytorium AMUR

Repozytoria otwarte. Małgorzata Rychlik Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Repozytorium AMUR Repozytoria otwarte Małgorzata Rychlik Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Repozytorium AMUR Plan prezentacji Co to jest repozytorium, ile jest repozytoriów w Polsce i na świecie, jakie są typy repozytoriów.

Bardziej szczegółowo

M G R M A R L E N A B O R O W S K A

M G R M A R L E N A B O R O W S K A M G R M A R L E N A B O R O W S K A W Y Ż S Z A S Z K O Ł A B I Z N E S U W D Ą B R O W I E G Ó R N I C Z E J zmiana modelu finansowania publikacji naukowych zmiany w ocenach parametrycznych publikacji

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Transmisje online. Prezentacje wyników kwartalnych. Filmy korporacyjne. Prezentacje inwestorskie IPO. Telewizja korporacyjna

OFERTA. Transmisje online. Prezentacje wyników kwartalnych. Filmy korporacyjne. Prezentacje inwestorskie IPO. Telewizja korporacyjna www.inwestortv.pl OFERTA Transmisje online Prezentacje wyników kwartalnych Filmy korporacyjne Prezentacje inwestorskie IPO Telewizja korporacyjna Transmisje online Prezentacja wyników finansowych Transmisja

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Skuteczne sposoby budowania lojalności w Internecie

Skuteczne sposoby budowania lojalności w Internecie Skuteczne sposoby budowania lojalności w Internecie Dr (Uniwersytet Warszawski i SmartNet Research & Solutions) O czym powiem? Dlaczego warto interesować się społecznościami internetowymi? Jak funkcjonują

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie narzędzi Web 2.0 do promocji działań edukacyjnych. Marta Klimowicz. Co to jest Web 2.0?

Zastosowanie narzędzi Web 2.0 do promocji działań edukacyjnych. Marta Klimowicz. Co to jest Web 2.0? Zastosowanie narzędzi Web 2.0 do promocji działań edukacyjnych Marta Klimowicz Co to jest Web 2.0? Epoki literackie http://polakna5.blox.pl/resource/epo KI_LITERACKIEramy_czasowe.jpg Web 2.0 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/web20buzz_pl.jpg

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. http://nk.pl/ podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa.

Facebook, Nasza klasa i inne. http://nk.pl/ podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa. Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa.pl) Serwisy (portale) społecznościowe są popularnym narzędziem komunikacji

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2014 Poznań, 18 stycznia 2014 www.irosforum.pl

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl Foundation for the Development of the Education System www.frse.org.pl Program Erasmus Podsumowania 1998-2011 Erasmus w Polsce Wyjazdy 1998/99 2010/11

Bardziej szczegółowo

Perception of the data protection and privacy issues by children and youth

Perception of the data protection and privacy issues by children and youth Projekt Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatnością przez dzieci i młodzież Perception of the data protection and privacy issues by children and youth Prezentacja wybranych wyników

Bardziej szczegółowo

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki Biblioteka

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA W POLSCE. Badanie wykonane na zlecenie Interactive Intelligence, marzec 2015

JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA W POLSCE. Badanie wykonane na zlecenie Interactive Intelligence, marzec 2015 JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA W POLSCE Bada wykonane na zlece Interactive Intelligence, marzec 2015 Informacje o badaniu Cel badania Celem badania była szczegółowa diagnostyka użytkowania poszczególnych rodzajów

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sobą - opis przedmiotu

Zarządzanie sobą - opis przedmiotu Zarządzanie sobą - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie sobą Kod przedmiotu 04.9-WZ-UZP-Zarz.S.01w.s-S16 Wydział Oferta ogólnouczelniana Kierunek Oferta ogólnouczelniana Profil

Bardziej szczegółowo

Tekst polski English text

Tekst polski English text Tekst polski English text INFORMACJA NAUKOWA JAKO MODEL I WYOBRAŻENIE WIEDZY SCIENTIFIC INFORMATION AS A MODEL AND REPRESENTATION OF SCIENCE Henryk Hollender Lazarski University Informacja naukowa: wokół

Bardziej szczegółowo

Artur Skiba, SAZ Przegląd sytuacji na rynku agencji zatrudnienia Overview of the market situation of employment situation

Artur Skiba, SAZ Przegląd sytuacji na rynku agencji zatrudnienia Overview of the market situation of employment situation Artur Skiba, SAZ Przegląd sytuacji na rynku agencji zatrudnienia Overview of the market situation of employment situation 3rd International Recruitment Congress 2015 Od początku istnienia celem SAZ jest

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet dziecięcy jako laboratorium

Uniwersytet dziecięcy jako laboratorium Uniwersytet dziecięcy jako laboratorium Źródło: pixabay.com II Kongres Uniwersytetów Dziecięcych, Warszawa, 26 marca 2015 Anna Grąbczewska, Uniwersytet Dzieci Laboratorium - eksperymenty - narzędzia i

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Jak robić to dobrze? Plan prezentacji o o o o o Wprowadzenie Co lubią internauci Kilka ważnych zasad projektowania Różne narzędzia ale taki sam proces Postępujące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

Kochana telewizja, kochane radio Media offline vs media online w kontekście strategii marketingowych. Warszawa 9 grudnia 2010

Kochana telewizja, kochane radio Media offline vs media online w kontekście strategii marketingowych. Warszawa 9 grudnia 2010 Kochana telewizja, kochane radio Media offline vs media online w kontekście strategii marketingowych Warszawa 9 grudnia 2010 Konsumpcja mediów była taka prosta Niewątpliwie Internet ma wpływ na nasze życie

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 2. Facebook www.facebook.com Facebook to drugi najczęściej wykorzystywany portal społecznościowy w Polsce i

Bardziej szczegółowo

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty 96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4 tel. (46) 833-20-04, (46) 833-40-47 fax. (46) 832-56-43 www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją

Bardziej szczegółowo

Udział biblioteki w kształtowaniu i rozwoju kompetencji informacyjnych na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej

Udział biblioteki w kształtowaniu i rozwoju kompetencji informacyjnych na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej Udział biblioteki w kształtowaniu i rozwoju kompetencji informacyjnych na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej Alicja Paruzel PolBiT 29 maja 2017 r. Biblioteki i bibliotekarze partnerami

Bardziej szczegółowo

J a n u s z M u c h a (Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków): Nowe technologie. Przyroda a nowe postacie kultury na początku XXI wieku...

J a n u s z M u c h a (Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków): Nowe technologie. Przyroda a nowe postacie kultury na początku XXI wieku... Spis treści J a n u s z M u c h a (Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków): Nowe technologie. Przyroda a nowe postacie kultury na początku XXI wieku... 9 CZĘŚĆ I Internet i jego wykorzystywanie w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

e-learning Daniel Lala Combidata Poland Warszawa, 19 września 2005 r.

e-learning Daniel Lala Combidata Poland Warszawa, 19 września 2005 r. e-learning Daniel Lala Combidata Poland Warszawa, 19 września 2005 r. e-learning e-learning jest jednym z głównych narzędzi edukacyjnych w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego, w którym wiedza i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW

Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW E-repozytorium instytucji definicja Gromadzi systematycznie, zachowuje długoterminowo

Bardziej szczegółowo

F a c e b o o k - d l a F i r m

F a c e b o o k - d l a F i r m F a c e b o o k - d l a F i r m Oferta działań marketingowych dla firm związanych z tenisem ziemnym O nas: jesteśmy Agencją Marketingu Interaktywnego; świadczymy usługi w zakresie prezentacji oraz obecności

Bardziej szczegółowo

Po co budować wizerunek w internecie? By pokazać swoje różnorodne umiejętności By pokazać swoje pasje i zainteresowania By pochwalić się osiągnięciami By nawiązywać nowe kontakty By brać udział w życiu

Bardziej szczegółowo

Social Business - efektywniejsza komunikacja dla instytucji kultury

Social Business - efektywniejsza komunikacja dla instytucji kultury Social Business - efektywniejsza komunikacja dla instytucji kultury Marek Kuchciak IBM Collaboration Solutions Client Technical Professional Współczesne media społecznościowe oraz urządzenia mobilne zmieniają

Bardziej szczegółowo

Polskie czasopisma naukowe w otwartym dostępie

Polskie czasopisma naukowe w otwartym dostępie Polskie czasopisma naukowe w otwartym dostępie II Ogólnopolskie Seminarium użytkowników oprogramowania Uczelnianej Bazy Wiedzy OMEGA-PSIR Warszawa, 20-21 października 2015 r. Agnieszka Celej Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Społeczności a reklama Prezentacja wyników badania

Społeczności a reklama Prezentacja wyników badania Społeczności a reklama Prezentacja wyników badania Cele badania, czyli czego właściwie chcieliśmy się dowiedzieć? Metodologia I Etap Badanie jakościowe (gemiusfgi) Wywiady w trzech grupach dyskusyjnych

Bardziej szczegółowo