Rozwiązanie zainspirowane potrzebami rzeczywistych klientów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwiązanie zainspirowane potrzebami rzeczywistych klientów"

Transkrypt

1

2 Rozwiązanie zainspirowane potrzebami rzeczywistych klientów W ciągu minionej dekady, postępujące procesy integracji pomiędzy krajami Unii Europejskiej, doprowadziły do dużej unifikacji przepisów oraz likwidacji wielu barier gospodarczych. Pozwoliło to polskim przedsiębiorstwom wkroczyć ze swoimi produktami na niedostępne do tej pory rynki, ale równocześnie zachęciło wiele podmiotów zagranicznych do inwestowania w Polsce. Nasilająca się konkurencja niejednokrotnie wymusza na polskich przedsiębiorstwach zmianę stosowanej strategii i adaptację do nowych warunków rynkowych. Przyjmowane zróżnicowane strategie działania przekładały się na inwestycje w systemy informatyczne wspomagające kluczowe dla obranej strategii procesy biznesowe, jak np.: +zarządzanie kapitałem ludzkim, +zarządzanie relacjami z klientami i wsparcie sprzedaży, +zarządzanie serwisem, +zarządzanie zaopatrzeniem i logistyką, +gromadzenie bazy wiedzy, +zarządzanie obiegiem dokumentów, +wsparcie systemu zarządzania jakością, +wsparcie controllingu i budżetowania, +kontrolę wykorzystania powierzonego wyposażenia. Dotychczas każdy z wyżej wymienionych obszarów był wspierany dedykowanym, pracującym autonomicznie oprogramowaniem, co pozwalało skutecznie usprawnić jeden, wybrany obszar działalności. Takie podejście często powodowało jednak pokrywanie się funkcjonalności poszczególnych rozwiązań, a przy tym utrudniało integrację gromadzonych w nich danych i szybkie wprowadzanie w nich zmian. W tej sytuacji przedsiębiorcy zwrócili się w kierunku wdrożeń coraz bardziej zaawansowanych systemów klasy ERP, jednak i to w praktyce nie przynosiło spodziewanych efektów. Systemy ERP charakteryzuje wysoki koszt zakupu, ryzyko przeinwestowania (koszty przewyższają korzyści) i zbyt długiego czasu wdrożenia (założenia projektowe stają się nieaktualne w momencie startu systemu). Na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń, w oparciu o rzeczywiste potrzeby klientów, opracowaliśmy oprogramowanie XPRIMER. Stanowi ono platformę dla realizacji indywidualnych potrzeb w jednym, zintegrowanym środowisku, umożliwiającym uzyskanie pełnej integracji danych i wprowadzanie w nich szybkich, efektywnych zmian. Opracowanie poszczególnych funkcji we współpracy z klientami pozwoliło nam na zaoferowanie systemu wyróżniającego się na tle konkurencji ergonomią i intuicyjnością obsługi. Dzięki zastosowaniu zarówno technologii komercyjnych (Microsoft), jak i Open Source (Java), udało się nam uzyskać najlepszy na rynku stosunek wydajności i niezawodności do kosztów wdrożenia i utrzymania, dodatkowo wzmocniony możliwością integracji z dowolnym systemem ERP wykorzystywanym w przedsiębiorstwie. BP Europa SE Oddział w Polsce ERA Sp. z o.o. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. Baterpol S.A. Przedsiębiorstwo Produkcyjne OknoPlus Sp. z o.o. Kraft Foods Polska Sp. z o.o. Oddział Olza Cieszyn OKNOPLAST Sp. z o.o. FoodCare Sp. z o.o. EKO-OKNA Sp. z o.o. NAVO Polska Grupa Dystrybucyjna Sp. z o.o. IBSS Biomed S.A. ZNLE S.A. Barwa Sp. z o.o.

3 Korzyści Dla organizacji: + redukcja kosztów czynności administracyjnych, + wzrost integracji i synergii zadań wykonywanych w ramach różnych obszarów działalności, + wzrost efektywności kluczowych obszarów aktywności organizacji w ramach realizowanej strategii (np. zarządzanie personelem, wsparcie sprzedaży, redukcja kosztów serwisu, zarządzanie wiedzą, zarządzanie projektami, kontrola kosztów), + udostępnienie wszystkim uprawnionym użytkownikom informacji z systemu ERP, bez konieczności inwestowania w jego dalszą rozbudowę, + uzyskanie niskich kosztów utrzymania dzięki wbudowanemu środowisku developerskiemu pozwalającemu na samodzielną przebudowę systemu, + architektura SOA, możliwość nabycia w modelu SaaS i eksploatacji poprzez Cloud Computing. Dla menedżerów: Dla dyrektora personalnego: + redukcja kosztów pracy dzięki elastycznemu zarządzaniu czasem pracy i optymalizacja polityki personalnej dzięki narzędziom miękkiego HR. Dla dyrektora sprzedaży: + wsparcie procesów sprzedaży poprzez mechanizmy zarządzania relacjami z klientami, redukcja kosztów sprzedaży i serwisu, zmniejszenie negatywnych skutków rotacji personelu handlowego. Dla dyrektora finansowego: + wsparcie obiegu dokumentów kosztowych, wsparcie procedur wewnętrznej kontroli kosztów (controlling i budżetowanie). Dla dyrektora technicznego: + wsparcie w budowie bazy wiedzy, obieg i zarządzanie dokumentacją, kontrola postępu projektów. Dla pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością: + wsparcie kluczowych procesów ujętych w księdze jakości. Dla użytkownika: + możliwość wykonywania wszystkich ról pełnionych w organizacji poprzez jednorodne narzędzie, + możliwość korzystania z samoobsługowego portalu pracowniczego ułatwiającego pozyskanie informacji z działu personalnego (urlopy, wynagrodzenia, indywidualny plan pracy, proces oceny, wnioski szkoleniowe), + możliwość samoobsługowego planowania i raportowania czasu pracy, + możliwość korzystania z jednorodnego systemu obiegu dokumentów służbowych od obiegu faktur kosztowych, poprzez rozliczanie delegacji i wyposażenia, środków ochrony, aż po obieg dokumentów (korespondencję zewnętrzną i wewnętrzną, dokumentację techniczną i jakościową). Segafredo Zanetti Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy Oddział Zawiercie Z.S.E. OSPEL S.A. ZASŁAW Zakład Przyczep i Naczep Sp. z o.o. ASK Poland Sp. z o.o. Śląskie Zakłady Armatury Przemysłowej ARMAK Sp. z o.o. CEVA Logistics Polska Sp. z o.o. Abra S.A. Zakłady Metalurgiczne Silesia S.A. Grupa Impexmetal Limatherm S.A., Grupa Introl S.A. Watt Sp. z o.o. Apator Mining Sp. z o.o. Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław S.A. Szpital instytut onkologiczny M.Curie

4 Wbudowane środowisko developerskie kluczem do niskich kosztów utrzymania Projektując platformę XPRIMER, wykorzystaliśmy nasze ponad dwudziestoletnie doświadczenie wdrożeniowe. Pomogło nam ono wyróżnić podstawowe funkcjonalności w poszczególnych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem. Pozwala to naszym klientom skorzystać z najlepszych praktyk zarządzania procesami biznesowymi. Następnie stworzyliśmy narzędzia, z wykorzystaniem których klienci mogą samodzielnie modyfikować poszczególne funkcje i procesy. Dzięki ich zastosowaniu, wdrożenie staje się bardziej efektywne i tańsze, a sam system lepiej dopasowany do specyfiki danego przedsiębiorstwa. Środowisko developerskie pozwala także na samodzielne definiowanie zupełnie nowych funkcji w systemie już po jego uruchomieniu. Intuicyjne, graficzne narzędzia pomagają zbudować mechanizmy obsługi zróżnicowanych procesów biznesowych, definicje własnych układów ekranu, interfejsu, pól, scenariuszy i ścieżek obiegu informacji. W platformę XPRIMER wbudowane zostały również zaawansowane mechanizmy analityczne OLAP, umożliwiające zdefiniowanie zarówno mechanizmów BI (Business Intelligence), jak i hurtowni danych (prezentację danych z wielu baz w jednym środowisku). Narodowe Centrum Badań i Rozwoju doceniło innowacyjność oprogramowania XPRIMER, wspierając jego rozwój dotacją w ramach projektu IniTech. Jest on realizowany przy współpracy z polskimi ośrodkami akademickimi. Edycja obiektów. Definiowanie procesów. Edycja pól.

5 Mapa funkcjonalności platformy XPRIMER

6 Customer Relationship Management Głównym celem zastosowania platformy XPRIMER w obszarze zarządzania relacjami z klientami jest wsparcie procesu sprzedaży. Oprogramowanie XPRIMER.CRM umożliwia: + ocenę szans sprzedaży i grupowanie procesów handlowych oraz projekcję przychodów w ramach lejka sprzedaży (pipe-line), + segmentację klientów, asortymentu, branż czy regionów pod względem rentowności i obrotu, + synchronizację działań w procesach ofertowych obsługiwanych zespołowo, z wykorzystaniem mechanizmu dzielenia zadań, systemu kalendarzy, powiadomień i przypomnień, + zmniejszenie ryzyka handlowego dzięki ciągłemu monitoringowi kondycji finansowej klientów, + wsparcie dyscypliny płatniczej klientów, wraz z generowaniem automatycznych komunikatów i przypomnień w postaci i SMS, + analizę przyczyn utraty szans sprzedaży, + wzrost udziału w zakupach klientów poprzez badanie potrzeb, poziomu satysfakcji i skuteczny cross-selling, + organizację współpracy z klientami i przedstawicielami handlowymi z zastosowaniem Internetu, poprzez zbudowanie portalu B2B lub B2C, + usprawnienie obiegu informacji na linii dział handlowy dział techniczny, przy rezygnacji z papierowego obiegu dokumentów ofertowych, Master CRM + obsługę zewnętrznego call-center, + ocenę efektywności pracy poszczególnych handlowców, + skrócenie czasu wdrożenia nowych handlowców + wsparcie pracy przedstawicieli handlowych i mobilnych handlowców z zastosowaniem pracy przez przeglądarkę internetową i tablety/notebooki, + monitoring i zarządzanie procesami reklamacji, + usprawnienie procedur systemu zarządzania jakością, + ocenę skuteczności stosowanych narzędzi marketingowych, + prowadzenie kampanii telemarketingowych, + obsługę wielu kanałów informacyjnych , fax, skan korespondencji papierowej, + współpracę z zewnętrznymi aplikacjami obsługującymi centra logistyczne i firmy spedycyjne, służące śledzeniu przesyłek. Baza informacji o Klientach. Baza kontaktów z Klientami.

7 Business Process Management Zarządzanie procesami biznesowymi jest pojęciem szerszym niż zarządzanie obiegiem dokumentów. W większości organizacji, zanim powstanie dokument stanowiący wynik pracy zespołowej, podejmowane są liczne czynności niereprezentowane dokumentami, a wymagające współdziałania i monitoringu. Platforma XPRIMER w ramach funkcjonalności BPM (zarządzanie procesami biznesowymi) wspiera zarówno obieg dokumentów (document-flow), jak i zadań (work-flow), umożliwiając uruchomienie dedykowanych środowisk służących m.in. obsłudze: + kancelarii i rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, + obiegu dokumentów w procesie controllingu i budżetowania, + procedur obsługi zamówień wewnętrznych, + obiegu dokumentów kosztowych, + usprawnienia procesów logistyki, + budowaniu bazy wiedzy, + gromadzeniu i udostępnianiu dokumentacji jakościowej, + gromadzeniu i udostępnianiu dokumentacji technicznej i projektowej, + zarządzania projektami, + uzupełnianiu funkcjonalności systemów ERP. Integracja z profesjonalnym oprogramowaniem OCR Oprogramowanie XPRIMER jest zintegrowane z profesjonalnym narzędziem OCR, co umożliwia skanowanie dokumentów i transformację obrazu na tekst, wraz z interpretacją zawartości. Pozwala to między innymi na: + automatyzację wprowadzania faktur, zamówień, zleceń (po uzgodnieniu ich wzorów), + automatyzację wprowadzania testów i ankiet (np. kompetencyjnych lub badań rynkowych), + kontekstowe przeszukiwanie dokumentów i powiązanie ich z zadaniami. XPRIMER: dedykowane projekty dla organizacji najwyższych lotów Budowa własnej struktury dokumentów. Rejestr dokumentów przychodzących i wychodzących.

8 Serwis i utrzymanie ruchu Moduły CRM/BPM platformy umożliwiają także zaawansowane wsparcie procesów zarządzania serwisem i utrzymaniem ruchu, w tym m.in.: + monitoring zgłoszeń serwisowych oraz procesu ich obsługi, + rozdzielanie zadań pomiędzy służby serwisowe, + rozliczanie służb serwisowych z powierzonych zadań, + rejestrację parametrów technicznych wyrobów, + rejestrację wydanych części zamiennych, + rejestrację przeterminowanych wydań części zamiennych, + rejestrację i analizę zasadności wykorzystania wyposażenia: samochodów serwisowych, urządzeń komunikacyjnych, narzędzi i mierników, + analizę rentowności działań serwisowych, + budowanie bazy wiedzy diagnostycznej, + identyfikację wad wyrobów w celu ich przyszłej eliminacji w procesie produkcji. Rejestr czynności serwisowych. Gospodarka narzędziowa Moduł MPM platformy XPRIMER pozwala monitorować wykorzystanie i koszty narzędzi, w celu minimalizacji zaniedbań technicznych i zbędnych kosztów eksploatacyjnych. Jest to możliwe m.in. dzięki: Gospodarka narzędziowa + rejestracji parametrów technicznych narzędzia, + rejestracji i monitoringowi ważności dat przeglądów, ubezpieczeń, + rejestracji historii serwisu, + rejestracji osób odpowiedzialnych i użytkowników, + rejestracji przebiegów i identyfikacji celu wykorzystania, + rejestracji zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych (paliwa, chłodziwa, emulsji i innych).

9 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Zarządzanie Kapitałem Ludzkim Platforma XPRIMER kompleksowo wspiera zarządzanie personelem przedsiębiorstwa umożliwiając m.in.: + pełną integrację i wymianę danych z posiadanym oprogramowaniem kadrowo-płacowym, + optymalizację struktury organizacyjnej i symulację skutków wprowadzanych w niej zmian, + precyzyjne planowanie i rozliczanie czasu pracy, + integrację z systemami RCP, + zastosowanie zróżnicowanych systemów czasu pracy, w tym równoważnego, + kontrolę zgodności planów pracy z przepisami i wewnętrznymi regulaminami (np. kontrola obsad), + obsługę zdarzeń kadrowych (urlopy, nieobecności, spóźnienia, wcześniejsze wyjścia), + wdrożenie portalu pracowniczego i uruchomienie wielu czynności kadrowych w trybie samoobsługowym (rozliczanie delegacji, obieg wniosków urlopowych, wypełnianie kart pracy, wnioski, wydawanie zaświadczeń i wiele innych), + automatyczne przygotowanie rozliczeń dla celów płacowych, + zarządzanie kompetencjami pracowników, wraz z identyfikacją luk kompetencyjnych oraz osób przekraczających stawiane im wymagania, + budowę ścieżek kariery, + obsługę oceny pracowniczej (np. 180 lub 360 stopni), + wsparcie procesów rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej, + wsparcie polityki szkoleniowej (katalogi szkoleń, plany i budżety szkoleniowe, obieg wniosków szkoleniowych, ocena efektywności szkolenia itd.), + redukcję kosztów administracyjnych poprzez wzrost wydajności pracy działu personalnego, + redukcję kosztów pracy poprzez wdrożenie elastycznych systemów czasu pracy odpowiadających potrzebom rynkowym przedsiębiorstwa oraz eliminację nadgodzin, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb pracownika, + wzrost wydajności całego personelu, dzięki lepszemu dopasowaniu pracowników do zajmowanych stanowisk. Złoty Horyzont HR W 2011 roku oprogramowanie XPRIMER.HRM zostało nominowane do Godła Teraz Polska, z oceną ekspercką wynoszącą 973 punktów na 1000 możliwych. W 2012 roku oprogramowanie XPRIMER.HRM było prezentowane na targach CeBIT w Hanowerze w ramach inicjatywy Future Match i współpracy w projekcie Enterprise Europe Network W 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk zaliczył oprogramowanie XPRIMER.HRM do grona najbardziej i n n o w a c y j n y c h p r o d u k t ó w p o l s k i e j gospodarki. Planowanie i ewiedencja czasu pracy. Identyfikacja luk kompetencyjnych.

10 Interfejs SOA SaaS XPRIMER to oprogramowanie w całości obsługiwane z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Unikalną cechą jego interfejsu jest możliwość samodzielnego zaprojektowania pulpitu głównego okna aplikacji. Różne role pełnione w organizacji przez pracowników (ale także np. tymczasowych współpracowników lub zewnętrznych ekspertów) powodują konieczność zastosowania interfejsu, który spełni wymagania wszystkich tych osób. XPRIMER pozwala w łatwy sposób, przy pomocy metody przeciągnij i upuść, dopasować elementy pulpitu do potrzeb danego użytkownika. W ten sposób mogą się na nim znaleźć nie tylko elementy zawierające dane systemowe, ale także Gadżety Google, kanały RSS, komunikatory, czy mechanizmy przypomnień ekranowych, mailowych lub SMS. XPRIMER to oprogramowanie, które powstało w architekturze SOA (Service Oriented Architecture). Oznacza to, że klient decydujący się na wdrożenie, może wybrać te obszary funkcjonalne, które są najistotniejsze z punktu widzenia prowadzonej przez niego działalności. Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, funkcjonalność ta może być dowolnie rozwijana, modyfikowana i integrowana z innymi, wykorzystywanymi w firmie systemami informatycznymi. Przykładem może być moduł HCM (Human Capital Management), którego wdrożenie nie wymaga korzystania z innych elementów systemu XPRIMER. Możliwa jest także pełna integracja i wymiana danych z już wykorzystywanym w przedsiębiorstwie, dowolnym systemem kadrowo-płacowym. Platforma XPRIMER może być pozyskiwana przez klientów w modelu SaaS (Software-as-a-Service) w którym tradycyjny zakup licencji i infrastruktury zastępowany jest miesięczną opłatą eksploatacyjną. Wykorzystanie technologii internetowej pozwala na eksploatację oprogramowania XPRIMER w chmurze, czyli przy pełnej rezygnacji z własnego lub dzierżawionego fizycznie serwera, na rzecz przetwarzania w wirtualnym środowisku. W celu wybrania optymalnej metody nabycia i eksploatacji systemu XPRIMER w przedsiębiorstwie, polecamy kontakt z doświadczonymi konsultantami SIMPLE Sp. z o.o. Definiowane pulpity użytkownika. Przypomnienia ekranowe, mailowe, sms. Możliwość definicji własnych widoków.

11 O nas Nasz sukces upatrujemy w sukcesie naszych klientów. SIMPLE Sp. z o.o. należy do najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce, zajmując miejsce w pierwszej setce zestawienia sporządzonego przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Wdrożenia zrealizowane przez Spółkę na przestrzeni 20 lat działalności obejmują ponad 350 projektów zróżnicowanych systemów wspomagających zarządzanie. W 2012 roku oprogramowanie XPRIMER.HRM zostało wyróżnione przyznaniem dotacji Paszport do Eksportu, stanowiącej potwierdzenie zdolności do konkurowania na światowych rynkach. Przeprowadzone przez Microsoft Polska badania satysfakcji klientów w 2010 roku wykazały 100% poziom satysfakcji klientów SIMPLE Sp. z o.o. Zatrudniamy około 100 specjalistów, świadcząc usługi na terenie całego kraju poprzez sieć własnych oddziałów oraz podmioty partnerskie. SIMPLE Sp. z o.o. uczestniczy z sukcesami w projekcie Enterprise Europe Network, skupiającym najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa Unii Europejskiej. Nasza firma aktywnie wspiera polską naukę, współpracując z szeregiem uczelni wyższych, użyczając swojego oprogramowania dla laboratoriów dydaktycznych oraz oddelegowując konsultantów do wzbogacenia swoimi doświadczeniami prowadzonych tam zajęć. Wszystkie procesy w Spółce są realizowane i nadzorowane w ramach zintegrowanego i certyfikowanego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009.

12 ul. Cieplaka Dąbrowa Górnicza Tel/fax.: Al. Krasińskiego Kraków Tel/fax.: Tel/fax.: ul. Kombatantów 34/ Gorzów Wielkopolski Tel/fax.: Ponad 350 zrealizowanych projektów wdrożeniowych zintegrowanych systemów informatycznych Ponad dwudziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług informatycznych dla biznesu Centrum kompetencyjne oprogramowania ERP, APS, MES, HRM&HCM, BPM/CRM, BI Tworzenie dedykowanego oprogramowania na zamówienie Usługi integracyjne, informatyczne doradztwo techniczne Certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001:2009 Gazela Biznesu 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Gepard Biznesu SIMPLE Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Cieplaka 19, Dąbrowa Górnicza, KRS: , Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: ,00 PLN, NIP: , REGON:

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch ERP XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch ERP XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Największą radość daje nam to, że wdrożony system Comarch ERP XL przyczynia się nie tylko do ciągłego doskonalenia naszych procesów

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży retail kompleksowo

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence Altab Portfolio PORTFOLIO SAP Business One SAP Business Objects Business Intelligence Business Process Management Obieg Dokumentów Kolokacja Serwerów Konsulatcje i Wdrożenia Usługi Programistyczne ALTAB

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW IT

KATALOG PRODUKTÓW IT Międzynarodowe Targi Poznańskie 2008 KATALOG PRODUKTÓW IT DLA PRZEMYSŁU I ADMINISTRACJI PARTNERZY www.kadry.tv telewizja interaktywna dla mened erów wykorzystaj multimedia w ogl daj prezentacje produktu

Bardziej szczegółowo

produkcja, jakość, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

produkcja, jakość, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie Korzyści Przewagi OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umożliwiający bezpośredni monitoring i zarządzanie produkcją z poziomu hali produkcyjnej. OPERA

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Możliwości podstawowe systemu ISOF

Możliwości podstawowe systemu ISOF Możliwości podstawowe systemu ISOF Copyright 2006-2015 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji SIMPLE systemy informatyczne Firma SIMPLE S.A. od ponad 24 lat wspiera polskie firmy produkcyjne poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań usprawniających zarządzanie produkcją. Wybór właściwego dostawcy

Bardziej szczegółowo

administracja publiczna i samorządy Comarch Egeria

administracja publiczna i samorządy Comarch Egeria administracja publiczna i samorządy Comarch Egeria Utilities Wodociągi i Kanalizacja Wprowadzenie Comarch Egeria to rozwiązanie obejmujące swymi funkcjonalnościami kluczowe procesy przedsiębiorstw branży

Bardziej szczegółowo

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN 2 Wstęp Pewność jutra CDN XL to produkt całkowicie polski, dostosowany do krajowych i międzynarodowych realiów gospodarczych, w tym standardów

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2013 ROKU Kraków, 30 kwietnia 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 6 3. PRODUKTY

Bardziej szczegółowo

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN XL Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem ZINTEGROWANY SYSTEM DO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM ERP BUSINESS INTELLIGENCE AUTOMATYZACJA INTEGRACJA DANYCH Wstęp Pewność jutra CDN XL

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

Nr 1/2009. www.cdn.comarch.pl. Sukces jest dobry o każdej porze. CDN ALTUM już w Polsce Liczą się tylko detale Moc nowości

Nr 1/2009. www.cdn.comarch.pl. Sukces jest dobry o każdej porze. CDN ALTUM już w Polsce Liczą się tylko detale Moc nowości Nr 1/2009 www.cdn.comarch.pl Sukces jest dobry o każdej porze CDN ALTUM już w Polsce Liczą się tylko detale Moc nowości www.bph.pl Otwórz przed swoją firmą nowe możliwości, dotychczas dostępne tylko dla

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU KRAKÓW, 30 KWIETNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 5 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH reklama IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH www.ifsworld.com NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 15 GRUDNIA 2009 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo