10 lat Czystego Biznesu w Polsce. Konkurencyjni dzięki ekologii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "10 lat Czystego Biznesu w Polsce. Konkurencyjni dzięki ekologii"

Transkrypt

1 10 lat Czystego Biznesu w Polsce Konkurencyjni dzięki ekologii

2 Opracowanie redakcyjne: Ewa Figórska, Małgorzata Stanula Opracowanie graficzne: Agnieszka Buława-Orłowska Druk: Drukarnia Leyko Wydawca: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska ul. Św. Krzyża 5/6, Kraków ISBN

3 Program Czysty Biznes na potrzeby przedsiębiorców oraz pokazywaniu na przykładach firm Czystego Biznesu, co jest możliwe, potrzebne, a co przeszkadza we wspieraniu ich rozwoju. Partnerzy Czystego Biznesu Do realizacji Programu Czysty Biznes Fundacja Partnerstwo dla Środowiska zaprasza partnerów strategicznych, w tym duże firmy, które prowadzą swoją działalność w myśl polityki zrównoważonego rozwoju. Czysty Biznes to program, który już od 1998 roku pomaga firmom realizować sprawdzone i nowatorskie inicjatywy proekologiczne, aby stały się one stałymi elementami systemu zarządzania firmą, przyczyniając się w bezpośredni sposób do zwiększenia jej konkurencyjności. Firmy zrzeszone w Programie Czysty Biznes angażują się w rozwój miejscowości i regionu, w których działają, pokazując w ten sposób, że rozwój oparty na ekologicznej i społecznej odpowiedzialności jest możliwy i stanowi warunek dla budowy nowoczesnej gospodarki. Szczególną rolę w kreowaniu Czystego Biznesu odegrała firma BP Polska, która razem z Fundacją i brytyjską organizacją ekologiczną Groundwork brała udział w tworzeniu Czystego Biznesu w Polsce oraz aktywnie uczestniczyła w kreowaniu wspólnych inicjatyw i projektów podejmowanych w ramach programu. Inicjatywy podejmowane w ramach Programu Czysty Biznes w latach zyskały uznanie w Polsce i za granicą. Z programu skorzystało już ponad małych i średnich przedsiębiorstw. Badania przeprowadzone wśród firm wykazują, że ponad 67% z nich dokonało inwestycji proekologicznych, a 75% uznaje, że działania proekologiczne przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorstw. Nowa edycja Czystego Biznesu, zaplanowana na lata i realizowana pod hasłem Propagowanie czystego biznesu w Polsce, jest skupiona na mobilizowaniu i ukierunkowywaniu programów publicznych 1

4 O Czystym Biznesie Fundacja Partnerstwo dla Środowiska uruchomiła Program Czysty Biznes w roku 1998, odpowiadając na potrzebę angażowania się małych i średnich firm w rozwój zrównoważony. Przez 10 lat w działania Czystego Biznesu włączyło się ponad 5000 firm. Pomogliśmy przedsiębiorstwom osiągnąć wymierne korzyści ekonomiczne i ograniczyć oddziaływanie na środowisko naturalne. Firmy Czystego Biznesu traktują ochronę środowiska już nie tylko w kategoriach obniżania kosztów, ale również jako klucz do zwiększenia swojej konkurencyjności na rynkach krajowych i zagranicznych. Dzisiaj, mając na uwadze doświadczenia Czystego Biznesu, warto zastanowić się nad wyzwaniami na przyszłość w zakresie wspierania konkurencyjności małych i średnich firm w Polsce. Jestem przekonany, że w najbliższej dekadzie, zadaniem Czystego Biznesu będzie wypracowanie stanowiska małych i średnich firm wobec szans i zagrożeń związanych z ociepleniem klimatu. Rafał Serafin Dyrektor Fundacji Partnerstwo dla Środowiska Czysty Biznes to dla firmy BP jeden z najważniejszych programów społecznych - pierwszy projekt w Polsce o takim charakterze, w który firma zaangażowała się na tak dużą skalę. Nie chodzi tu jedynie o rozmiar wsparcia finansowego, ale również o zaangażowanie ze strony pracowników BP. Czysty Biznes to wieloletnia, długofalowa inicjatywa oparta na partnerstwie organizacji pozarządowych, wielkich koncernów oraz małego i średniego biznesu. To m.in. ten wymiar projektu stanowi o jego wyjątkowości. W tym przypadku partnerstwo oznacza, że korzyści z udziału w programie mogą odnieść wszystkie zaangażowane strony. Nie ma tu podziału na lepsze czy ważniejsze podmioty współpracy. Czysty Biznes działa niczym dobrze skonstruowany mechanizm, którego każdy pojedynczy element jest niezbędny. Mam świadomość, że firma BP biorąc udział w programie - z jednej strony miała okazję wsparcia tej inicjatywy, podzielenia się wiedzą, a z drugiej strony zdobycia wielu nowych doświadczeń. Dzięki Czystemu Biznesowi, dzisiaj BP w Polsce postrzegane jest jako przyjazna ekologicznie firma, co ma fundamentalne znaczenie dla budowania naszego wizerunku. Jerzy Brniak Prezes BP Polska 2

5 Czysty Biznes w praktyce Program Czysty Biznes pomaga firmom we wdrażaniu rozwiązań proekologicznych, oszczędzających zużycie zasobów naturalnych i przynoszących równocześnie wymierne efekty ekonomiczne. Firmy Czystego Biznesu udowadniają, że dbałość o środowisko może być źródłem znacznych oszczędności, sposobem na wykreowanie pozytywnego wizerunku firmy oraz poprawy jej konkurencyjności na rynku. Przytoczone w tej publikacji dobre praktyki, mogą być inspiracją dla innych przedsiębiorstw, które chcą osiągać sukces gospodarczy w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Firmy Czystego Biznesu stają się bardziej konkurencyjne ponieważ: efektywnie zarządzają zasobami, obniżają koszty działalności, ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko, korzystają z doświadczeń innych firm, spełniają wymogi prawa ochrony środowiska, zdobywają nowe rynki, pozyskują partnerów do realizacji inicjatyw i projektów. Firmy uczestniczące w programie są zrzeszone w Klubach Czystego Biznesu działających na terenie całej Polski. Obecnie w Polsce funkcjonuje 15 Klubów Czystego Biznesu, które zrzeszają 350 firm. Każdy klub ma swojego opiekuna (koordynatora), którego zadaniem jest utrzymywanie stałego kontaktu z firmami w celu pomocy w korzystaniu z oferty programu. Członkowie klubów otrzymują pomoc w postaci doradztwa, informacji i szkoleń. 3

6 Utylizacja utleniacza paliwa rakietowego Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o. o. Klub Czystego Biznesu w Tarnowie Jednostka Ratownictwa Chemicznego powstała w 1968 roku. Jej podstawowym zadaniem była likwidacja różnego rodzaju zagrożeń chemicznych w transporcie drogowym, kolejowym oraz w zakładach przemysłowych. Od 1994 roku Jednostka Ratownictwa Chemicznego jest instytucją samodzielną, której zakres działalności obejmuje: unieszkodliwianie i odzysk odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętnych, unieszkodliwianie przeterminowanych odczynników chemicznych, oczyszczanie ścieków, likwidację różnego rodzaju zagrożeń chemicznych, transport materiałów niebezpiecznych, usługi szkoleniowe dla ratowników wojskowych i chemicznych oraz w zakresie ADR, PPOŻ, BHP, legalizację beczek i butli do transportu gazów, itp. W ciągu kilku ostatnich lat w firmie opracowano i wdrożono kilka autorskich technologii uwzględniających następujące elementy: ochronę środowiska (ograniczanie negatywnych wpływów na środowisko wynikających z własnej działalności JRCH Sp. z o.o. oraz działalności innych jednostek) oraz rozwoju technologii, w tym unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (na cele własne oraz innych podmiotów, w tym zagranicznych), racjonalną gospodarkę zasobami naturalnymi, wzrost gospodarczy i rozwój społeczny. Wraz z zespołem specjalistów z Politechniki Wrocławskiej, firma opracowała bezpieczną technologię utylizacji utleniacza paliwa rakietowego. Agresywność i wysoka toksyczność substancji oraz brak możliwości ich zużycia zgodnie z przeznaczeniem, powodują konieczność poddania ich procesowi utylizacji. Zastosowana w firmie metoda utylizacji utleniacza polega na neutralizacji kwasu azotowego(v) i tetratlenku diazotu za pomocą mleka wapiennego, w sposób zapobiegający emisji tlenków azotu do środowiska. Proces jest na tyle skuteczny, że reaktor może pracować bez zabezpieczeń w systemie otwartym. Ponieważ w procesie usuwa się ewentualne metale ciężkie, fosforany i fluorki, końcowym produktem jest roztwór azotanu (V) i wapnia o wysokiej czystości, nadający się do wykorzystania jako doskonały surowiec w produkcji nawozów azotowowapniowych. Odpady stałe zawierające fluorki, jodki, fosforany mogą stanowić surowiec do otrzymywania kwasu fluorowodorowego, jodu i wtórnego wykorzystania w procesach chemicznych.

7 5

8 Adler Polska Sp. z o.o. Klub Czystego Biznesu w Bielsku-Białej Firma Adler Polska jest częścią konsorcjum działającego na rynku europejskim i światowym i współpracującego z największymi koncernami samochodowymi. Podstawowym obszarem działalności firmy są systemy wygłuszeń samochodowych. Firma pracuje nad nowatorskimi materiałami i surowcami w technikach wygłuszeniowych współpracując z siecią akredytowanych laboratoriów akustycznych. Przedsiębiorstwo funkcjonuje w oparciu o zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy (ISO i ISO 18001). Firma już trzykrotnie otrzymała Gazelę Biznesu (2005, 2006, 2007) wyróżnienie dla najbardziej dynamicznych małych i średnich firm działających na polskim rynku. Wprowadzenie zamkniętego obiegu wody w układzie chłodzenia urządzeń układem zamkniętym z zastosowaniem wytwornicy wody lodowej. Takie rozwiązanie pozwoliło uzyskać oszczędności finansowe w wysokości zł w skali roku. Zainwestowane w modernizację pieniądze zwracają się w tych warunkach po 6 miesiącach. Efekt środowiskowy: zmniejszenie zużycia wody o 99 % oraz zmniejszenie ilości ścieków o 99 % Efekt ekonomiczny: wyeliminowanie zużycia wody. WODA Było Obecnie Oszczędność Oddział m 3 /m-c zł l. 330 zł 90 %-86% 2400 m 3 /rok zł. Oddział m 3 /m-c zł l. 330 zł 94 %-91% 4200 m 3 /rok zł Koszt zainstalowania układu wyniósł zł zwrot zainwestowanych środków nastąpił po 6 miesiącach pracy zakupionych urządzeń. Oszczędność to zł. 6 Podczas wykonanych w firmie pomiarów stwierdzono duże zużycie wody wykorzystywanej do chłodzenia w procesie termoformowania elementów z tworzyw sztucznych (około 0,36 m 3 w ciągu godziny). Urządzenie do termoformowania pracowało w sposób ciągły, tak więc w ciągu doby zużywano 9,25 m 3 wody. Oznacza to, że miesięcznie trafiało do ścieków 212 m 3, a w ciągu roku w granicach m 3 wody. Koszt każdego zużytego 1 m 3 wody wraz z odpowiadającymi mu ściekami wynosił 11,00 zł /netto/. Roczny koszt chłodzenia formy w układzie otwartym wody generował koszty wielkości około zł. Na podstawie wykonanych bilansów i uwarunkowań techniczno-eksploatacyjnych, podjęto decyzję o zastąpieniu otwartego układu chłodzenia,

9 7

10 IMP POLOWAT Sp. z o. o. Klub Czystego Biznesu w Bielsku-Białej POLOWAT Spółka z o.o. należy do włoskiej grupy INDUSTRIE MAURIZIO PERUZZO, europejskiego lidera w produkcji włókien i włóknin poliestrowych. Wyposażona w nowoczesną instalację Spółka, zajmuje się recyklingiem odpadów opakowaniowych (głównie butelek z PET) i uzyskiwaniem z nich wysokiej czystości płatków PET, używanych do produkcji włókien poliestrowych oraz przez przemysł opakowaniowy produkcji folii, taśm czy butelek PET o przeznaczeniu gospodarczym. Zmniejszenie zużycia mediów w procesie wytwarzania płatków PET z zachowaniem wydajności produkcji i jakości wyrobu gotowego Mając na uwadze ochronę środowiska, firma podjęła szereg działań zmierzających do zmniejszenia zużycia mediów (wody, gazu, energii elektrycznej) wykorzystywanych w procesie produkcyjnym oraz zmniejszenia ilości składowanych odpadów. Zmniejszenie zużycia mediów zostało osiągnięte poprzez zastosowanie ścisłego monitoringu, nadzoru i regulację dozowania do procesu produkcyjnego. Ograniczenie ilości składowanych odpadów uzyskano poprzez rozsortowanie odpadów przeznaczonych do składowania, ich odrębne pakowanie i magazynowanie aż do momentu załadunku na jednostkę transportującą je do firmy zajmującej się przygotowaniem paliwa alternatywnego. Ponadto firma propaguje swoje działania proekologiczne wśród uczniów i studentów: przyjmuje zorganizowane wizyty szkół i uczelni, udziela informacji przydatnych podczas pisania prac dyplomowych, przyjmuje na praktyki, sponsoruje działania ekologiczne, konkursy, projekty. Dzięki podjętym działaniom proekologicznym firma uzyskała następujące efekty: - zmniejszenie zużycia gazu o 4%, - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 7%, - 10 % wzrost w proporcji składowanie : paliwo na korzyść paliwa alternatywnego. 8 W procesie produkcyjnym POLOWAT wykorzystuje posortowane i sprasowane odpadowe butelki PET pochodzące z systemów selektywnej zbiórki i sortowni odpadów. Wykorzystując w pełni swą moc przerobową, firma jest w stanie zmniejszyć ilość butelek opakowaniowych składowanych na wysypiskach o około 750 tys. m 3 rocznie. Proces recyklingu w POLOWAT jest praktycznie procesem bezodpadowym. Wszystkie frakcje powstającego produktu znajdują zastosowanie w przemyśle, a posiadające wysoką wartość kaloryczną odpady są używane jako komponent w produkcji paliw alternatywnych. Tylko do 3% z odpadów przetwarzanych w IMP POLOWAT, trafia na wysypisko.

11 9

12 Slag Recycling Sp. z o.o. Klub Czystego Biznesu w Krakowie Slag Recycling Sp. z o.o. działa od lutego 1998 roku jako wspólne przedsięwzięcie dawnej Huty im. Tadeusza Sendzimira (aktualnie Mittal Steel Poland SA Oddział w Krakowie) oraz Central European Recovery Holdings L.P., w imieniu którego kapitałem zarządza St. Paul s Environmental Regeneration Ltd. Działalność Spółki skupia się obecnie na trzech komplementarnych obszarach: produkcja kruszyw i złomu w bezodpadowym procesie produkcyjnym oraz usługi w zakresie gospodarki odpadami poprzemysłowymi wytwarzanymi przez Mittal Steel Poland SA/OK i jej spółki. Rocznie firma produkuje i sprzedaje około 2 miliony ton kruszyw na największe inwestycje drogowe i ogólnobudowlane. Jest też poważnym dostawcą złomu żelaza dla przemysłu hutniczego. Poza eksploatacją i przerobem żużli hutniczych na hałdzie MSP SA/OK w Pleszowie, od kwietnia 2003 roku Spółka prowadzi także eksploatację Hałdy Centralnej Huty Kościuszko w Chorzowie. W krótkim okresie działalności Slag Recycling Sp. z o.o. udowodniła, że profesjonalne podejście do przetwarzania odpadów jest działaniem nie tylko proekologicznym, ale także gwarantującym doskonały biznes. Eksploatacja hałd żużli hutniczych i produkcja pełnowartościowych kruszyw drogowych pozwala na: ograniczenie eksploatacji złóż kruszyw naturalnych, a tym samym ochronę środowiska naturalnego; stworzenie konkurencyjnego cenowo zaplecza kruszyw dla firm budowlanych, co ma niebagatelne znaczenie w dobie gospodarki rynkowej; odzysk terenu obecnie zajmowanego przez hałdy (szybszy przerób żużla niż jego dostawy z procesów hutniczych); podniesienie atrakcyjności gospodarczej dla całego regionu poprzez wdrożenie przemyślanej i w pełni kontrolowanej gospodarki odpadami poprzemysłowymi. Zarządzanie środowiskiem jako narzędzie zrównoważonego rozwoju Slag Recycling Sp. z o.o. Mając na uwadze zrównoważony rozwój firmy, podjęto decyzję o wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem wg norm ISO 9001:2000 i ISO System dotyczy eksploatacji zasobów hałd w zakresie produkcji i sprzedaży kruszyw hutniczych dla potrzeb budownictwa drogowego i ogólnego oraz grysów hutniczych do mieszanek mineralno-asfaltowych, a także odzysku, przerobu i sprzedaży złomu skrzepowego stalowego i surówkowego. 10

13 11

14 Manex Sp. z o.o. Klub Czystego Biznesu w Krakowie Manex Sp. z o.o. jest producentem kabli i przewodów elektrycznych, głównie dla sektora motoryzacyjnego i kolejowego. Ponadto zajmuje się ciągnieniem i skręcaniem żył Cu dla branży kablowej. Firma posiada certyfikaty ISO TS , ISO 9001, ISO Została wyróżniona Małopolską Nagrodą Jakości 2007 oraz tytułem Lidera Przedsiębiorczości w latach: 2002, 2005, ciepła z maszyn w okresie letnim, zaś w okresie zimowym do ogrzewania hal produkcyjnych, poprzez zastosowanie specjalistycznych nagrzewnic powietrznych niskotemperaturowych. W okresie zimowym prawie 100% ciepła technologicznego z maszyn wykorzystywane jest do ogrzewania hal i magazynów poprzez system niskotemperaturowych nagrzewnic wentylatorowych. Technologia ta w latach została wykorzystana do dwóch kolejnych linii ciągarniczych o podobnych parametrach grzewczo-chłodzących. Obecnie zakład dysponuje nadwyżką mocy grzewczych do wykorzystania w przyszłości w planowanych obiektach produkcyjnych i administracyjno-socjalnych. Aktualna nadwyżka mocy grzewczych w szczytowych okresach produkcji dochodzi do ok. 360 kw. 12 Technologia procesu chłodzenia wraz z odzyskiem ciepła zastosowana w linii technologicznej (ciągarniczej) Rozwiązanie polegało na zastosowaniu zamkniętego obiegu emulsji chłodząco - smarującej w uruchamianej linii ciągarniczej. Obieg zamknięty pozwolił na odbiór ciepła w wymiennikach płytowych. Odebrane ciepło zostało wykorzystane do ogrzewania hal produkcyjnych i magazynowych. W standardowych rozwiązaniach ciepło (moc ok. 180 kw) uzyskiwane w procesie ciągarniczym jest oddawane do otoczenia, a proces wymaga sprężarkowego systemu schładzania wody o mocy ok. 80 kw. W przyjętym rozwiązaniu, ciepło odpadowe z linii technologicznej zostało wykorzystane do ogrzewania hal produkcyjnych (o powierzchni ok. 2000m 2 ). Zastosowany został proces free -coolingu, pozwalający odzyskiwać ciepło do ogrzewania hal produkcyjnych i uzyskiwać wodę chłodzącą dla procesu technologicznego. Proces przebiega przy maksymalnie 14 kw mocy pomp, a nie 80 kw jak to ma miejsce w systemie sprężarkowym. Zaletą wdrożonego systemu chłodzenia jest wykorzystanie możliwości adiabatycznego ochładzania wody krążącej w obiegu odprowadzenia

15 13

16 ABM SOLID SA Klub Czystego Biznesu w Tarnowie ABM SOLID SA została założona w 1991 roku pod nazwą EXBUD-20 Sp. z o.o. jako jedna ze spółek Grupy Kapitałowej EXBUD SA. W kwietniu 1999 roku nastąpiło przekształcenie formy prawnej firmy ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną i od tego czasu działa ona jako ABM SOLID SA. Zakres działalności firmy obejmuje: realizację pod klucz obiektów ochrony środowiska, skojarzonej produkcji ciepła i elektryczności, kotłowni, wykonawstwo obiektów kubaturowych, sieciowych i hydrotechnicznych, produkcję i montaż konstrukcji stalowych oraz elementów maszyn i urządzeń. Przedsiębiorstwo świadczy również usługi doradcze i konsultingowe w zakresie ekologii i przygotowania inwestycji. Spółka posiada system zarządzania jakością wg normy ISO 9001 oraz system zarządzania środowiskiem wg normy ISO mięsno kostnych, rozdrobnionych odpadów komunalnych (bez zawartości PCW). Te doświadczenia umożliwiają dostosowanie instalacji do spalania różnego rodzaju substancji organicznych, także w układzie jednej multipaliwowej instalacji. Technologia została zastosowana między innymi: w instalacji do spalania osadów ściekowych w Niepołomicach, w instalacji do spalania mączek mięsno-kostnych w zakładzie utylizacyjnym w Przewrotnem, w instalacji energetycznej na biomasę w oddziale firmy w Bochni, w przedpalenisku w zakładach utylizacji odpadów mięsnych w Gołczy, w instalacji energetycznej na biomasę w stoczni jachtowej w Olecku. 14 Termiczna utylizacja osadów ściekowych oraz odpadów organicznych w złożu fluidalnym Celem projektu zrealizowanego przez firmę ABM SOLID we współpracy ze specjalistami z Politechniki Krakowskiej, było dostosowanie małych kotłów grzewczych ze złożem fluidalnym do termicznej utylizacji osadów ściekowych. Ponadto powstająca w instalacji energia cieplna może zostać wykorzystana w lokalnych systemach grzewczych, podnosząc tym samym wydajność ekonomiczną instalacji i redukując spalanie paliw kopalnianych. Równolegle z badaniami nad rozwojem technologii fluidalnej, prowadzono prace związane z utylizacją surowych odpadów mięsnych, mączek

17 15

18 Inicjatywy Czystego Biznesu Zielone Parki Przedsiębiorczości Wdrożenie projektu ZPP przynosi korzyści wszystkim partnerom. Partnerska współpraca ma formę uczestniczenia w pracach tzw. Komitetu Sterującego ZPP, składającego się z przedstawicieli wszystkich zaangażowanych stron, który decyduje o działaniach podejmowanych na terenie parku. Zielone Parki Przedsiębiorczości (ZPP) stanowią instrument podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej regionów poprzez ochronę środowiska. Celem ZPP jest przede wszystkim przyciągnięcie inwestorów na dany teren, stworzenie nowych miejsc pracy (na obszarze parku i poza nim) oraz stymulacja dalszego rozwoju gospodarczego regionu. Na atrakcyjność danego parku przedsiębiorczości wpływają różne czynniki. Najważniejsze z nich dotyczą dostępu do rynków zbytu dla firm, dostępności komunikacyjnej danej lokalizacji, zachęt podatkowych i ułatwień proceduralnych związanych z procesem inwestycyjnym. Inwestorzy coraz częściej zwracają również uwagę na inne elementy, które stanowią wartość dodaną obszarów inwestycyjnych: atrakcyjność wizualną otoczenia oraz możliwość włączenia się w działania na rzecz ochrony środowiska, realizowane wspólnie przez podmioty współpracujące ze sobą w ramach parku. Stąd rosnąca popularność idei Zielonych Parków Przedsiębiorczości, które łączą cechy tradycyjnych parków przemysłowych z elementami prośrodowiskowymi. Projekt ZPP zakłada ścisłą współpracę firm działających na terenie parku, samorządów i społeczności lokalnej - w ramach której dany park funkcjonuje - reprezentowanej przez organizacje pozarządowe i szkoły. 16

19 Zielony Park Przemysłowy Kryształowy w Tarnowie Zielona Strefa Przedsiębiorczości Business Park Zawiła Zielony Park Przedsiębiorczości Kostuchna w Katowicach Zielony Park Przedsiębiorczości Racławicka w Mielcu Zielony Park Przedsiębiorczości Zielona Dolina w Knurowie Zielony Park Przedsiębiorczości Skawina Zachodnia w Skawinie Zielony Park Przedsiębiorczości Pod Równicą w Ustroniu Zielony Park Przedsiębiorczości w Gorlicach Zielony Park Przedsiębiorczości Szymony w Zakopanem Zielony Park Przedsiębiorczości Nad Opatówką w Dwikozach Zielona Strefa Przedsiębiorczości Nad Białą w Bielsku-Białej 17

20 18 Zielona Strefa Przedsiębiorczości Business Park Zawiła Ideę stworzenia Zielonego Parku Przedsiębiorczości w południowo-zachodniej części Krakowa, zapoczątkowaną przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska, podjął pan Janusz Kotynia prezes firmy Alstar, wysuwając pomysł założenia Stowarzyszenia Zielona Strefa Przedsiębiorczości Business Park Zawiła. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 30 czerwca 2004 r. Strefa o powierzchni ok. 80 ha, znajduje się w rejonie ulic: Zawiła, Kobierzyńska, Skośna, Borkowska, Korpala, Bartla, Komuny Paryskiej. Na jej terenie działa ponad 100 firm produkcyjnych, usługowych i handlowych, w których zatrudnienie znajduje ponad trzy tysiące osób. Powstała organizacja za priorytet stawia sobie promocję i przekształcenie obszaru Business Park Zawiła przy ścisłej współpracy z samorządem i Prezydentem Miasta Krakowa, tak aby stał się on atrakcyjnym terenem dla inwestorów i przedsiębiorców oraz wygodnym miejscem zamieszkania i rekreacji. Starania przedsiębiorców działających na obszarze krakowskiego parku, ukierunkowane są na rewitalizację terenu oraz na rozwój przedsiębiorczości i ochronę środowiska, a w szczególności na przebudowę ulicy Zawiłej, powstanie nowych ulic lokalnych (Nowa Bartla) i placu miejskiego Członkowie Stowarzyszenia chcą rozbudowywać Strefę zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, wykorzystując najnowocześniejsze, innowacyjne technologie. Realizacja wspólnych projektów na rzecz ochrony środowiska może przyczynić się do obniżenia negatywnego oddziaływania firm na środowisko naturalne, jednocześnie przyczyniając się do osiągnięcia wymiernych korzyści ekonomicznych.

21 Stowarzyszenie Zielona Strefa Przedsiębiorczości Business Park Zawiła Wizualizacja Placu Miejskiego na terenie Business Park Zawiła 19

22 Inicjatywy Czystego Biznesu Czysta Turystyka Kluczem do sukcesu jest zawsze zaangażowanie pracowników i klientów. Ich pomoc jest niezbędna, aby skutecznie wdrożyć ekologiczne programy naprawcze i osiągnąć korzyści długoterminowe. Czysta Turystyka to program, który pomaga przedsiębiorstwom z branży turystycznej rozwijać się dzięki działaniom na rzecz ochrony środowiska. Firmy spełniające określone kryteria ekologiczne otrzymują Certyfikat Czystej Turystyki. Branża turystyczna jest w sposób szczególny związana ze środowiskiem i zależy od jego jakości. Turyści coraz częściej zwracają uwagę na społeczne i środowiskowe zaangażowanie hoteli, restauracji i innych obiektów turystycznych. Branża turystyczna odpowiada na te wyzwania, angażując się w różnego rodzaju projekty ekologiczne i inicjatywy społeczne. Przedsiębiorcy przekonują się, że działania proekologiczne nie tylko przynoszą korzyści środowisku, ale także przyczyniają się do zwiększania konkurencyjności obiektów turystycznych poprzez obniżanie kosztów działalności. Dlatego coraz częściej wdrażają programy ekologiczne mające na celu ograniczenie zużycia surowców, oszczędzanie wody, energii, właściwą gospodarkę odpadami oraz, ciekawe - zgodne z charakterem danego obszaru - zaaranżowanie terenów zielonych. Dobrze skonstruowane programy powinny zawierać następujące elementy: analizę oddziaływania na środowisko (określenie bieżącego zużycia surowców, wody, energii, ilości wytwarzanych odpadów), zidentyfikowanie obszarów, w których można wprowadzić usprawnienia i uzyskać oszczędności oraz wdrożenie rozwiązań prośrodowiskowych przy zachowaniu czterech zasad: zmniejszenie zużycia, odzysk, ponowne wykorzystanie, recykling. Zrealizowane wdrożenia dają stabilne oszczędności, które mogą być wykorzystywane jako źródło finansowania długoterminowych programów oszczędnościowych. 20

23 Wręczenie Certyfikatów Czystej Turystyki przez Panią Minister Elżbietę Wyrwicz w Ministerstwie Gospodarki 21

24 Papuga Park Hotel Klub Czystego Biznesu w Bielsku-Białej Papuga Park Hotel podejmuje liczne partnerskie działania ze społecznością lokalną. Jest inicjatorem Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Doliny Wapienicy oraz koordynatorem akcji Czysta Wapieniczanka, która polega na corocznym sprzątaniu okolic rzeki Wapienica, organizacji akcji sadzenia drzew i wykaszania starej trawy. Akcji towarzyszą konferencje na temat przyszłości rzeki i jej okolic, w których uczestniczą przedstawiciele samorządu, przedsiębiorcy, lokalne organizacje pozarządowe oraz szkoły. 22 Hotel jest położony malowniczo na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Dolinie Wapienicy i otoczony pasmem Beskidów. Aspekty ekologiczne zostały uwzględnione już na etapie projektowania obiektu. Projekt przebudowy i modernizacji budynku oraz plan zagospodarowania terenu wokół, zakładały taką aranżację, która będzie harmonizować z otaczającym krajobrazem. Szczególną troską otoczono rosnące na terenie posesji stare drzewa, które zostały zachowane lub przesadzone po konsultacjach ze specjalistami. Wokół hotelu stworzono piękny ogród będący oazą zieleni i spokoju. W budynku zastosowano wiele nowoczesnych rozwiązań technicznych mających na celu obniżenie kosztów eksploatacji oraz zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej: zainstalowano nowoczesne, opalane gazem ziemnym, sterowane elektronicznie i manualnie piece centralnego ogrzewania, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową z szybami zespolonymi, ocieplono przegrody zewnętrzne i stropy, zainstalowano energooszczędne żarówki oraz oświetlenie ciągów komunikacyjnych z zasilaczami 12V. W łazienkach i toaletach zastosowano ograniczniki wypływu wody, perlatory oraz spłuczki sterowane fotokomórką. Przeprowadzono szkolenia pracowników w zakresie działań proekologicznych wdrażanych przez hotel. W działania ekologiczne włączani są również goście - umieszczone w pokojach ulotki zachęcają ich do rezygnacji z codziennej wymiany ręczników i pościeli. Hotel propaguje aktywne formy wypoczynku, organizując liczne wycieczki turystyczne i krajoznawcze oraz przybliżając dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu. Goście mogą skorzystać z działającej na miejscu wypożyczalni rowerów.

25 23

26 Inicjatywy Czystego Biznesu Zielone Biuro Zielone Biuro to program, który pomaga obniżyć koszty funkcjonowania biura poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia oddziaływania na środowisko. Firmy spełniające określone kryteria ekologiczne otrzymują Certyfikat Zielonego Biura. Czym wyróżniają się Zielone Biura? opracowaną i wdrożoną polityką środowiskową, zrównoważonym zarządzaniem energią elektryczną, cieplną, wodą i ściekami, uregulowaną gospodarką odpadami, proekologicznym sposobem zarządzania papierem, przyjaznym środowiskiem pracy (BHP), polityką zakupów uwzględniającą wymogi środowiska, edukacją ekologiczną pracowników i klientów. 24

27 BP Polska BP Polska jest pierwszą firmą w Polsce, która otrzymała Certyfikat Zielonego Biura (2004). BP jest jednym z wiodących na świecie dostawców energii, produktów petrochemicznych oraz energii ze źródeł odnawialnych. Działa w ponad 100 krajach na 6 kontynentach, posiada 26,000 stacji paliw obsługujących kilkanaście milionów klientów dziennie. Wiele rozwiązań w biurze BP zostało zaproponowanych przez pracowników. Dzięki ich zaangażowaniu powstaje coraz więcej zielonych inicjatyw a dotychczasowe akcje przynoszą coraz lepsze rezultaty. Polityka środowiskowa jest częścią misji BP. Biuro znajduje się w budynku klasy A, firma prowadzi monitoring zużycia papieru, stosuje papier z recyklingu, kosze do jednostronnie zadrukowanego papieru oraz podejmuje działania na rzecz oszczędzania wody. Biuro prowadzi segregację odpadów (w specjalnych koszach do segregacji gromadzony jest plastik i papier), zorganizowano też kącik materiałów biurowych do powtórnego użycia. Papier, który nadaje się jeszcze do wykorzystania jest przekazywany do przedszkoli, papier z niszczarek wykorzystują studenci ASP. Pracownicy korzystają z naczyń ceramicznych, prawie zupełnie wyeliminowane zostały kubki plastikowe. W biurze zastosowano ekologiczne materiały wykończeniowe: stal, drewno i szkło. Do sprzątania używane są środki czystości ulegające biodegradacji. Firma prowadzi edukację ekologiczną pracowników i klientów poprzez stronę internetową www. bp.pl, intranet, publikacje w wewnętrznych gazetach oraz w gazetach firmowych skierowanych do klientów. 25

28 Inicjatywy Czystego Biznesu Wizerunek Projekt Wizerunek to działania na rzecz zmiany otoczenia firmy (zieleń, mała architektura, oznakowanie) przy zaangażowaniu jej pracowników oraz partnerów lokalnych. Zagospodarowanie i upiększenie otoczenia firmy przyczynia się do zwiększenia jej konkurencyjności. Firmy coraz częściej zwracają uwagę na inne elementy, które stanowią wartość dodaną : atrakcyjność wizualną otoczenia oraz możliwość włączenia się w działania na rzecz ochrony środowiska Korzyści dla środowiska: rekultywacja zniszczonych i zaniedbanych terenów, zorganizowanie terenów zielonych w otoczeniu biznesowym, zapewnienie opieki terenom zielonym. Korzyści dla społeczności lokalnej: realizacja projektu Wizerunek na terenach przemysłowych to dobry przykład dla otoczenia - efekt edukacyjny, działania związane z realizacją projektu stanowią platformę do nawiązania współpracy pomiędzy różnymi podmiotami, będącej punktem wyjścia do realizacji kolejnych wspólnych projektów. 26 Korzyści dla firm: zmiana / poprawa wyglądu otoczenia firmy (zieleń, tereny rekreacyjne, elewacja budynków, oświetlenie, mała architektura), efekt marketingowy - dbająca o swój wygląd firma jest postrzegana jako solidna, estetyczna, odpowiedzialna za otoczenie, przyjazna dla ludzi i środowiska, poprawa organizacji ruchu na terenie firmy (oznakowanie, drogi, chodniki, place manewrowe, parkingi), podniesienie bezpieczeństwa wokół firmy (odpowiednie oświetlenie, ogrodzenie), rekultywacja zniszczonych terenów i przekształcenie ich w tereny reprezentacyjne, rekreacyjne, zaangażowanie pracowników w realizację Wizerunku służy integracji zespołu, wzrost świadomości ekologicznej pracowników firmy, sąsiadów, klientów.

Ekologia to Czysty Biznes

Ekologia to Czysty Biznes Ekologia to Czysty Biznes czyli jak zarabiać chroniąc środowisko naturalne dobre praktyki Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 2010 -1- Ekologia to Czysty Biznes czyli jak zarabiać chroniąc środowisko naturalne

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM DLA POLSKICH MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (MŚP)

ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM DLA POLSKICH MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (MŚP) ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM DLA POLSKICH MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (MŚP) poprzez narzędzie internetowe Menadżer Środowiska (LIFE 04 ENV/PL/000673) Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Bardziej szczegółowo

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Zielone dotacje dla firm UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Zielone Biuro. czyli ekologia w biurze. dobre praktyki

Zielone Biuro. czyli ekologia w biurze. dobre praktyki Zielone Biuro czyli ekologia w biurze dobre praktyki Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 2011 -1- Redakcja: Aleksandra Pacułt Zespół autorski: Małgorzata Bartkiewicz Maciej Kłaczyński Iwona Kłosok-Bazan

Bardziej szczegółowo

Tomasz Makowski. STANDARDY EKOLOGICZNE w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w Krakowie. - raport ze spotkań seminaryjnych

Tomasz Makowski. STANDARDY EKOLOGICZNE w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w Krakowie. - raport ze spotkań seminaryjnych Tomasz Makowski STANDARDY EKOLOGICZNE w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w Krakowie - raport ze spotkań seminaryjnych Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych Kraków 2009 1 Tomasz

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013 ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM Deklaracja Środowiskowa za rok WPROWADZENIE Publikując czwarte już wydanie Deklaracji Środowiskowej dla Zakładu Cementownia Chełm, chcielibyśmy przedstawić Państwu, jak wiele inwestycji

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Małgorzata Mrzygłód,

Bardziej szczegółowo

>> 2 >> 8. biznesraport.com. nr 10 (59) 30 września 2010 DODATEK INFORMACYJNO - PROMOCYJNY. Partner Programu Jakość Roku

>> 2 >> 8. biznesraport.com. nr 10 (59) 30 września 2010 DODATEK INFORMACYJNO - PROMOCYJNY. Partner Programu Jakość Roku biznesraport.com nr 10 (59) 30 września 2010 DODATEK INFORMACYJNO - PROMOCYJNY Partner Programu Jakość Roku Ambasadorzy natury pat r o n w y d a n i a >> 2 >> 8 Redaktor naczelny: Marcin Kałużny, redaktor

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Zespół Programu

Bardziej szczegółowo

Kreatywnie w zgodzie z naturą. Człowiek najlepsza inwestycja

Kreatywnie w zgodzie z naturą. Człowiek najlepsza inwestycja Kreatywnie w zgodzie z naturą Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kreatywnie w zgodzie z naturą Pierwsza dekada

Bardziej szczegółowo

Zakład Cementownia Chełm. Deklaracja Środowiskowa za rok 2011 Cemex Polska Sp. z o.o.

Zakład Cementownia Chełm. Deklaracja Środowiskowa za rok 2011 Cemex Polska Sp. z o.o. Zakład Cementownia Chełm Deklaracja Środowiskowa za rok 2011 Cemex Polska Sp. z o.o. Wprowadzenie W CEMEX Polska uznajemy środowisko, które dostarcza nam wielu surowców i paliw do produkcji, za jednego

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Mańka-Szulik: Uwierzyć w Zabrze

Małgorzata Mańka-Szulik: Uwierzyć w Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik: Uwierzyć w Zabrze M OD REDAKCJI iałem chyba ze 6 lat, kiedy ojciec zabrał mnie do kina na Dwóch takich co ukradli księżyc, więc z byłym premierem Jarosławem Kaczyńskim jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Polska na zielono. Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Polska na zielono. Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Polska na zielono Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Już prawie 20 lat jednym z najgorętszych tematów w dyskusji

Bardziej szczegółowo

Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju

Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju Jan Burdziej Tomasz Jeleński Beata Szcześniak Karolina Turała Spis treści 1. Wstęp 1.1. O raporcie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 2015 Opracowany na zlecenie powiatu suskiego Wykonawca: ECOVIDI Piotr Stańczuk Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie wpływu na środowisko

Ograniczanie wpływu na środowisko Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Środowisko Środowisko Grupa LOTOS, jako członek społeczności Global Compact deklaruje, że postępuje zgodnie z zasadami prewencyjnego

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

R A P O R T E K O L O G I C Z N Y 2 0 0 7

R A P O R T E K O L O G I C Z N Y 2 0 0 7 R A P O R T E K O L O G I C Z N Y 2 0 0 7 R A P O R T E K O L O G I C Z N Y 2 0 0 7 Szanowni Czytelnicy! Jednym z celów zawartych w misji ANWILU SA jest dążenie do wzrostu wartości Spółki przy zachowaniu

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 1 Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 2 Z inicjatywy Zarządu i dzięki wsparciu ze środków polsko-szwajcarskiego programu współpracy został przygotowany raport Społecznej

Bardziej szczegółowo

Przyłącz się online.

Przyłącz się online. SPIS TREŚCI 6`2009 AKTUALNOŚCI 4 Nagrody Zielony Laur 2008 zostały rozdane, Julia Czerwińska 6 Energetyka przyszłości: Expopower i Greenpower`2009 10 TARGI WOD KAN 2009 w Bydgoszczy 18 British Standards

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Redakcja: Joanna Mieszkowicz Autorzy: Joanna Mieszkowicz, Zofia Karpińska, Elżbieta Majewska, Magdalena Pastuszak, Marta Waldon Konsultacje: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Energia z przyszłością

Energia z przyszłością GRUDZIEŃ 2008 nr 01/2008 ISSN 1689-5703 redaktor prowadząca: Urszula Ciołeszyńska e-mail: redakcja@einnowacje.pl W S Z Y S C Y T W O R Z Y M Y I N N O W A C J E Wydawnictwo rekomendowane przez Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka Bogdan Kępka Plan Prezentacji 1. Klaster definicja 2. Klaster a Inicjatywa klastrowa 3. Dlaczego klastry? korzyści 4. Bariery tworzenia oraz działalności klastrów 5. Czynniki rozwoju klastrów 6. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

NR 2 (148) M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J

NR 2 (148) M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 2 (148) M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J W R O C Ł A W, L U T Y 2 0 0 5 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 s t r. 8-9 PIOTR PRZYGOŃSKI PREZES

Bardziej szczegółowo

ArcelorMittal Poland Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010

ArcelorMittal Poland Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010 Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010 www.arcelormittal.com/poland Al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza tel: (32) 776 66 66 fax: (32) 776 82 00 Opinie dotyczące raportu prosimy przesyłać na

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w zarządzaniu 1

Ekoinnowacje w zarządzaniu 1 POLECA Ekoinnowacje w zarządzaniu 1 2 Zarządzanie jest obecne w życiu każdego z nas. Zarządzamy, organizując życie rodzinne oraz zawodowe, często w bardzo różnym wymiarze i zakresie. Celem oraz wyróżnikiem

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r.

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. Raport zawiera ekonomiczne, środowiskowe i społeczne wyniki firmy Leszek i Agata sp. z o.o. w kontekście zrównoważonego rozwoju. OD PREZESA Leszek i Agata

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Dlaczego władze lokalne i regionalne wdrażają system zarządzania zrównoważonym rozwojem?

Dlaczego władze lokalne i regionalne wdrażają system zarządzania zrównoważonym rozwojem? Dlaczego władze lokalne i regionalne wdrażają system zarządzania zrównoważonym rozwojem? Sześć powodów, dla których warto wdrażać system zarządzania zrównoważonym rozwojem Sześć przykładów europejskich

Bardziej szczegółowo