10 lat Czystego Biznesu w Polsce. Konkurencyjni dzięki ekologii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "10 lat Czystego Biznesu w Polsce. Konkurencyjni dzięki ekologii"

Transkrypt

1 10 lat Czystego Biznesu w Polsce Konkurencyjni dzięki ekologii

2 Opracowanie redakcyjne: Ewa Figórska, Małgorzata Stanula Opracowanie graficzne: Agnieszka Buława-Orłowska Druk: Drukarnia Leyko Wydawca: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska ul. Św. Krzyża 5/6, Kraków ISBN

3 Program Czysty Biznes na potrzeby przedsiębiorców oraz pokazywaniu na przykładach firm Czystego Biznesu, co jest możliwe, potrzebne, a co przeszkadza we wspieraniu ich rozwoju. Partnerzy Czystego Biznesu Do realizacji Programu Czysty Biznes Fundacja Partnerstwo dla Środowiska zaprasza partnerów strategicznych, w tym duże firmy, które prowadzą swoją działalność w myśl polityki zrównoważonego rozwoju. Czysty Biznes to program, który już od 1998 roku pomaga firmom realizować sprawdzone i nowatorskie inicjatywy proekologiczne, aby stały się one stałymi elementami systemu zarządzania firmą, przyczyniając się w bezpośredni sposób do zwiększenia jej konkurencyjności. Firmy zrzeszone w Programie Czysty Biznes angażują się w rozwój miejscowości i regionu, w których działają, pokazując w ten sposób, że rozwój oparty na ekologicznej i społecznej odpowiedzialności jest możliwy i stanowi warunek dla budowy nowoczesnej gospodarki. Szczególną rolę w kreowaniu Czystego Biznesu odegrała firma BP Polska, która razem z Fundacją i brytyjską organizacją ekologiczną Groundwork brała udział w tworzeniu Czystego Biznesu w Polsce oraz aktywnie uczestniczyła w kreowaniu wspólnych inicjatyw i projektów podejmowanych w ramach programu. Inicjatywy podejmowane w ramach Programu Czysty Biznes w latach zyskały uznanie w Polsce i za granicą. Z programu skorzystało już ponad małych i średnich przedsiębiorstw. Badania przeprowadzone wśród firm wykazują, że ponad 67% z nich dokonało inwestycji proekologicznych, a 75% uznaje, że działania proekologiczne przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorstw. Nowa edycja Czystego Biznesu, zaplanowana na lata i realizowana pod hasłem Propagowanie czystego biznesu w Polsce, jest skupiona na mobilizowaniu i ukierunkowywaniu programów publicznych 1

4 O Czystym Biznesie Fundacja Partnerstwo dla Środowiska uruchomiła Program Czysty Biznes w roku 1998, odpowiadając na potrzebę angażowania się małych i średnich firm w rozwój zrównoważony. Przez 10 lat w działania Czystego Biznesu włączyło się ponad 5000 firm. Pomogliśmy przedsiębiorstwom osiągnąć wymierne korzyści ekonomiczne i ograniczyć oddziaływanie na środowisko naturalne. Firmy Czystego Biznesu traktują ochronę środowiska już nie tylko w kategoriach obniżania kosztów, ale również jako klucz do zwiększenia swojej konkurencyjności na rynkach krajowych i zagranicznych. Dzisiaj, mając na uwadze doświadczenia Czystego Biznesu, warto zastanowić się nad wyzwaniami na przyszłość w zakresie wspierania konkurencyjności małych i średnich firm w Polsce. Jestem przekonany, że w najbliższej dekadzie, zadaniem Czystego Biznesu będzie wypracowanie stanowiska małych i średnich firm wobec szans i zagrożeń związanych z ociepleniem klimatu. Rafał Serafin Dyrektor Fundacji Partnerstwo dla Środowiska Czysty Biznes to dla firmy BP jeden z najważniejszych programów społecznych - pierwszy projekt w Polsce o takim charakterze, w który firma zaangażowała się na tak dużą skalę. Nie chodzi tu jedynie o rozmiar wsparcia finansowego, ale również o zaangażowanie ze strony pracowników BP. Czysty Biznes to wieloletnia, długofalowa inicjatywa oparta na partnerstwie organizacji pozarządowych, wielkich koncernów oraz małego i średniego biznesu. To m.in. ten wymiar projektu stanowi o jego wyjątkowości. W tym przypadku partnerstwo oznacza, że korzyści z udziału w programie mogą odnieść wszystkie zaangażowane strony. Nie ma tu podziału na lepsze czy ważniejsze podmioty współpracy. Czysty Biznes działa niczym dobrze skonstruowany mechanizm, którego każdy pojedynczy element jest niezbędny. Mam świadomość, że firma BP biorąc udział w programie - z jednej strony miała okazję wsparcia tej inicjatywy, podzielenia się wiedzą, a z drugiej strony zdobycia wielu nowych doświadczeń. Dzięki Czystemu Biznesowi, dzisiaj BP w Polsce postrzegane jest jako przyjazna ekologicznie firma, co ma fundamentalne znaczenie dla budowania naszego wizerunku. Jerzy Brniak Prezes BP Polska 2

5 Czysty Biznes w praktyce Program Czysty Biznes pomaga firmom we wdrażaniu rozwiązań proekologicznych, oszczędzających zużycie zasobów naturalnych i przynoszących równocześnie wymierne efekty ekonomiczne. Firmy Czystego Biznesu udowadniają, że dbałość o środowisko może być źródłem znacznych oszczędności, sposobem na wykreowanie pozytywnego wizerunku firmy oraz poprawy jej konkurencyjności na rynku. Przytoczone w tej publikacji dobre praktyki, mogą być inspiracją dla innych przedsiębiorstw, które chcą osiągać sukces gospodarczy w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Firmy Czystego Biznesu stają się bardziej konkurencyjne ponieważ: efektywnie zarządzają zasobami, obniżają koszty działalności, ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko, korzystają z doświadczeń innych firm, spełniają wymogi prawa ochrony środowiska, zdobywają nowe rynki, pozyskują partnerów do realizacji inicjatyw i projektów. Firmy uczestniczące w programie są zrzeszone w Klubach Czystego Biznesu działających na terenie całej Polski. Obecnie w Polsce funkcjonuje 15 Klubów Czystego Biznesu, które zrzeszają 350 firm. Każdy klub ma swojego opiekuna (koordynatora), którego zadaniem jest utrzymywanie stałego kontaktu z firmami w celu pomocy w korzystaniu z oferty programu. Członkowie klubów otrzymują pomoc w postaci doradztwa, informacji i szkoleń. 3

6 Utylizacja utleniacza paliwa rakietowego Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o. o. Klub Czystego Biznesu w Tarnowie Jednostka Ratownictwa Chemicznego powstała w 1968 roku. Jej podstawowym zadaniem była likwidacja różnego rodzaju zagrożeń chemicznych w transporcie drogowym, kolejowym oraz w zakładach przemysłowych. Od 1994 roku Jednostka Ratownictwa Chemicznego jest instytucją samodzielną, której zakres działalności obejmuje: unieszkodliwianie i odzysk odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętnych, unieszkodliwianie przeterminowanych odczynników chemicznych, oczyszczanie ścieków, likwidację różnego rodzaju zagrożeń chemicznych, transport materiałów niebezpiecznych, usługi szkoleniowe dla ratowników wojskowych i chemicznych oraz w zakresie ADR, PPOŻ, BHP, legalizację beczek i butli do transportu gazów, itp. W ciągu kilku ostatnich lat w firmie opracowano i wdrożono kilka autorskich technologii uwzględniających następujące elementy: ochronę środowiska (ograniczanie negatywnych wpływów na środowisko wynikających z własnej działalności JRCH Sp. z o.o. oraz działalności innych jednostek) oraz rozwoju technologii, w tym unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (na cele własne oraz innych podmiotów, w tym zagranicznych), racjonalną gospodarkę zasobami naturalnymi, wzrost gospodarczy i rozwój społeczny. Wraz z zespołem specjalistów z Politechniki Wrocławskiej, firma opracowała bezpieczną technologię utylizacji utleniacza paliwa rakietowego. Agresywność i wysoka toksyczność substancji oraz brak możliwości ich zużycia zgodnie z przeznaczeniem, powodują konieczność poddania ich procesowi utylizacji. Zastosowana w firmie metoda utylizacji utleniacza polega na neutralizacji kwasu azotowego(v) i tetratlenku diazotu za pomocą mleka wapiennego, w sposób zapobiegający emisji tlenków azotu do środowiska. Proces jest na tyle skuteczny, że reaktor może pracować bez zabezpieczeń w systemie otwartym. Ponieważ w procesie usuwa się ewentualne metale ciężkie, fosforany i fluorki, końcowym produktem jest roztwór azotanu (V) i wapnia o wysokiej czystości, nadający się do wykorzystania jako doskonały surowiec w produkcji nawozów azotowowapniowych. Odpady stałe zawierające fluorki, jodki, fosforany mogą stanowić surowiec do otrzymywania kwasu fluorowodorowego, jodu i wtórnego wykorzystania w procesach chemicznych.

7 5

8 Adler Polska Sp. z o.o. Klub Czystego Biznesu w Bielsku-Białej Firma Adler Polska jest częścią konsorcjum działającego na rynku europejskim i światowym i współpracującego z największymi koncernami samochodowymi. Podstawowym obszarem działalności firmy są systemy wygłuszeń samochodowych. Firma pracuje nad nowatorskimi materiałami i surowcami w technikach wygłuszeniowych współpracując z siecią akredytowanych laboratoriów akustycznych. Przedsiębiorstwo funkcjonuje w oparciu o zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy (ISO i ISO 18001). Firma już trzykrotnie otrzymała Gazelę Biznesu (2005, 2006, 2007) wyróżnienie dla najbardziej dynamicznych małych i średnich firm działających na polskim rynku. Wprowadzenie zamkniętego obiegu wody w układzie chłodzenia urządzeń układem zamkniętym z zastosowaniem wytwornicy wody lodowej. Takie rozwiązanie pozwoliło uzyskać oszczędności finansowe w wysokości zł w skali roku. Zainwestowane w modernizację pieniądze zwracają się w tych warunkach po 6 miesiącach. Efekt środowiskowy: zmniejszenie zużycia wody o 99 % oraz zmniejszenie ilości ścieków o 99 % Efekt ekonomiczny: wyeliminowanie zużycia wody. WODA Było Obecnie Oszczędność Oddział m 3 /m-c zł l. 330 zł 90 %-86% 2400 m 3 /rok zł. Oddział m 3 /m-c zł l. 330 zł 94 %-91% 4200 m 3 /rok zł Koszt zainstalowania układu wyniósł zł zwrot zainwestowanych środków nastąpił po 6 miesiącach pracy zakupionych urządzeń. Oszczędność to zł. 6 Podczas wykonanych w firmie pomiarów stwierdzono duże zużycie wody wykorzystywanej do chłodzenia w procesie termoformowania elementów z tworzyw sztucznych (około 0,36 m 3 w ciągu godziny). Urządzenie do termoformowania pracowało w sposób ciągły, tak więc w ciągu doby zużywano 9,25 m 3 wody. Oznacza to, że miesięcznie trafiało do ścieków 212 m 3, a w ciągu roku w granicach m 3 wody. Koszt każdego zużytego 1 m 3 wody wraz z odpowiadającymi mu ściekami wynosił 11,00 zł /netto/. Roczny koszt chłodzenia formy w układzie otwartym wody generował koszty wielkości około zł. Na podstawie wykonanych bilansów i uwarunkowań techniczno-eksploatacyjnych, podjęto decyzję o zastąpieniu otwartego układu chłodzenia,

9 7

10 IMP POLOWAT Sp. z o. o. Klub Czystego Biznesu w Bielsku-Białej POLOWAT Spółka z o.o. należy do włoskiej grupy INDUSTRIE MAURIZIO PERUZZO, europejskiego lidera w produkcji włókien i włóknin poliestrowych. Wyposażona w nowoczesną instalację Spółka, zajmuje się recyklingiem odpadów opakowaniowych (głównie butelek z PET) i uzyskiwaniem z nich wysokiej czystości płatków PET, używanych do produkcji włókien poliestrowych oraz przez przemysł opakowaniowy produkcji folii, taśm czy butelek PET o przeznaczeniu gospodarczym. Zmniejszenie zużycia mediów w procesie wytwarzania płatków PET z zachowaniem wydajności produkcji i jakości wyrobu gotowego Mając na uwadze ochronę środowiska, firma podjęła szereg działań zmierzających do zmniejszenia zużycia mediów (wody, gazu, energii elektrycznej) wykorzystywanych w procesie produkcyjnym oraz zmniejszenia ilości składowanych odpadów. Zmniejszenie zużycia mediów zostało osiągnięte poprzez zastosowanie ścisłego monitoringu, nadzoru i regulację dozowania do procesu produkcyjnego. Ograniczenie ilości składowanych odpadów uzyskano poprzez rozsortowanie odpadów przeznaczonych do składowania, ich odrębne pakowanie i magazynowanie aż do momentu załadunku na jednostkę transportującą je do firmy zajmującej się przygotowaniem paliwa alternatywnego. Ponadto firma propaguje swoje działania proekologiczne wśród uczniów i studentów: przyjmuje zorganizowane wizyty szkół i uczelni, udziela informacji przydatnych podczas pisania prac dyplomowych, przyjmuje na praktyki, sponsoruje działania ekologiczne, konkursy, projekty. Dzięki podjętym działaniom proekologicznym firma uzyskała następujące efekty: - zmniejszenie zużycia gazu o 4%, - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 7%, - 10 % wzrost w proporcji składowanie : paliwo na korzyść paliwa alternatywnego. 8 W procesie produkcyjnym POLOWAT wykorzystuje posortowane i sprasowane odpadowe butelki PET pochodzące z systemów selektywnej zbiórki i sortowni odpadów. Wykorzystując w pełni swą moc przerobową, firma jest w stanie zmniejszyć ilość butelek opakowaniowych składowanych na wysypiskach o około 750 tys. m 3 rocznie. Proces recyklingu w POLOWAT jest praktycznie procesem bezodpadowym. Wszystkie frakcje powstającego produktu znajdują zastosowanie w przemyśle, a posiadające wysoką wartość kaloryczną odpady są używane jako komponent w produkcji paliw alternatywnych. Tylko do 3% z odpadów przetwarzanych w IMP POLOWAT, trafia na wysypisko.

11 9

12 Slag Recycling Sp. z o.o. Klub Czystego Biznesu w Krakowie Slag Recycling Sp. z o.o. działa od lutego 1998 roku jako wspólne przedsięwzięcie dawnej Huty im. Tadeusza Sendzimira (aktualnie Mittal Steel Poland SA Oddział w Krakowie) oraz Central European Recovery Holdings L.P., w imieniu którego kapitałem zarządza St. Paul s Environmental Regeneration Ltd. Działalność Spółki skupia się obecnie na trzech komplementarnych obszarach: produkcja kruszyw i złomu w bezodpadowym procesie produkcyjnym oraz usługi w zakresie gospodarki odpadami poprzemysłowymi wytwarzanymi przez Mittal Steel Poland SA/OK i jej spółki. Rocznie firma produkuje i sprzedaje około 2 miliony ton kruszyw na największe inwestycje drogowe i ogólnobudowlane. Jest też poważnym dostawcą złomu żelaza dla przemysłu hutniczego. Poza eksploatacją i przerobem żużli hutniczych na hałdzie MSP SA/OK w Pleszowie, od kwietnia 2003 roku Spółka prowadzi także eksploatację Hałdy Centralnej Huty Kościuszko w Chorzowie. W krótkim okresie działalności Slag Recycling Sp. z o.o. udowodniła, że profesjonalne podejście do przetwarzania odpadów jest działaniem nie tylko proekologicznym, ale także gwarantującym doskonały biznes. Eksploatacja hałd żużli hutniczych i produkcja pełnowartościowych kruszyw drogowych pozwala na: ograniczenie eksploatacji złóż kruszyw naturalnych, a tym samym ochronę środowiska naturalnego; stworzenie konkurencyjnego cenowo zaplecza kruszyw dla firm budowlanych, co ma niebagatelne znaczenie w dobie gospodarki rynkowej; odzysk terenu obecnie zajmowanego przez hałdy (szybszy przerób żużla niż jego dostawy z procesów hutniczych); podniesienie atrakcyjności gospodarczej dla całego regionu poprzez wdrożenie przemyślanej i w pełni kontrolowanej gospodarki odpadami poprzemysłowymi. Zarządzanie środowiskiem jako narzędzie zrównoważonego rozwoju Slag Recycling Sp. z o.o. Mając na uwadze zrównoważony rozwój firmy, podjęto decyzję o wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem wg norm ISO 9001:2000 i ISO System dotyczy eksploatacji zasobów hałd w zakresie produkcji i sprzedaży kruszyw hutniczych dla potrzeb budownictwa drogowego i ogólnego oraz grysów hutniczych do mieszanek mineralno-asfaltowych, a także odzysku, przerobu i sprzedaży złomu skrzepowego stalowego i surówkowego. 10

13 11

14 Manex Sp. z o.o. Klub Czystego Biznesu w Krakowie Manex Sp. z o.o. jest producentem kabli i przewodów elektrycznych, głównie dla sektora motoryzacyjnego i kolejowego. Ponadto zajmuje się ciągnieniem i skręcaniem żył Cu dla branży kablowej. Firma posiada certyfikaty ISO TS , ISO 9001, ISO Została wyróżniona Małopolską Nagrodą Jakości 2007 oraz tytułem Lidera Przedsiębiorczości w latach: 2002, 2005, ciepła z maszyn w okresie letnim, zaś w okresie zimowym do ogrzewania hal produkcyjnych, poprzez zastosowanie specjalistycznych nagrzewnic powietrznych niskotemperaturowych. W okresie zimowym prawie 100% ciepła technologicznego z maszyn wykorzystywane jest do ogrzewania hal i magazynów poprzez system niskotemperaturowych nagrzewnic wentylatorowych. Technologia ta w latach została wykorzystana do dwóch kolejnych linii ciągarniczych o podobnych parametrach grzewczo-chłodzących. Obecnie zakład dysponuje nadwyżką mocy grzewczych do wykorzystania w przyszłości w planowanych obiektach produkcyjnych i administracyjno-socjalnych. Aktualna nadwyżka mocy grzewczych w szczytowych okresach produkcji dochodzi do ok. 360 kw. 12 Technologia procesu chłodzenia wraz z odzyskiem ciepła zastosowana w linii technologicznej (ciągarniczej) Rozwiązanie polegało na zastosowaniu zamkniętego obiegu emulsji chłodząco - smarującej w uruchamianej linii ciągarniczej. Obieg zamknięty pozwolił na odbiór ciepła w wymiennikach płytowych. Odebrane ciepło zostało wykorzystane do ogrzewania hal produkcyjnych i magazynowych. W standardowych rozwiązaniach ciepło (moc ok. 180 kw) uzyskiwane w procesie ciągarniczym jest oddawane do otoczenia, a proces wymaga sprężarkowego systemu schładzania wody o mocy ok. 80 kw. W przyjętym rozwiązaniu, ciepło odpadowe z linii technologicznej zostało wykorzystane do ogrzewania hal produkcyjnych (o powierzchni ok. 2000m 2 ). Zastosowany został proces free -coolingu, pozwalający odzyskiwać ciepło do ogrzewania hal produkcyjnych i uzyskiwać wodę chłodzącą dla procesu technologicznego. Proces przebiega przy maksymalnie 14 kw mocy pomp, a nie 80 kw jak to ma miejsce w systemie sprężarkowym. Zaletą wdrożonego systemu chłodzenia jest wykorzystanie możliwości adiabatycznego ochładzania wody krążącej w obiegu odprowadzenia

15 13

16 ABM SOLID SA Klub Czystego Biznesu w Tarnowie ABM SOLID SA została założona w 1991 roku pod nazwą EXBUD-20 Sp. z o.o. jako jedna ze spółek Grupy Kapitałowej EXBUD SA. W kwietniu 1999 roku nastąpiło przekształcenie formy prawnej firmy ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną i od tego czasu działa ona jako ABM SOLID SA. Zakres działalności firmy obejmuje: realizację pod klucz obiektów ochrony środowiska, skojarzonej produkcji ciepła i elektryczności, kotłowni, wykonawstwo obiektów kubaturowych, sieciowych i hydrotechnicznych, produkcję i montaż konstrukcji stalowych oraz elementów maszyn i urządzeń. Przedsiębiorstwo świadczy również usługi doradcze i konsultingowe w zakresie ekologii i przygotowania inwestycji. Spółka posiada system zarządzania jakością wg normy ISO 9001 oraz system zarządzania środowiskiem wg normy ISO mięsno kostnych, rozdrobnionych odpadów komunalnych (bez zawartości PCW). Te doświadczenia umożliwiają dostosowanie instalacji do spalania różnego rodzaju substancji organicznych, także w układzie jednej multipaliwowej instalacji. Technologia została zastosowana między innymi: w instalacji do spalania osadów ściekowych w Niepołomicach, w instalacji do spalania mączek mięsno-kostnych w zakładzie utylizacyjnym w Przewrotnem, w instalacji energetycznej na biomasę w oddziale firmy w Bochni, w przedpalenisku w zakładach utylizacji odpadów mięsnych w Gołczy, w instalacji energetycznej na biomasę w stoczni jachtowej w Olecku. 14 Termiczna utylizacja osadów ściekowych oraz odpadów organicznych w złożu fluidalnym Celem projektu zrealizowanego przez firmę ABM SOLID we współpracy ze specjalistami z Politechniki Krakowskiej, było dostosowanie małych kotłów grzewczych ze złożem fluidalnym do termicznej utylizacji osadów ściekowych. Ponadto powstająca w instalacji energia cieplna może zostać wykorzystana w lokalnych systemach grzewczych, podnosząc tym samym wydajność ekonomiczną instalacji i redukując spalanie paliw kopalnianych. Równolegle z badaniami nad rozwojem technologii fluidalnej, prowadzono prace związane z utylizacją surowych odpadów mięsnych, mączek

17 15

18 Inicjatywy Czystego Biznesu Zielone Parki Przedsiębiorczości Wdrożenie projektu ZPP przynosi korzyści wszystkim partnerom. Partnerska współpraca ma formę uczestniczenia w pracach tzw. Komitetu Sterującego ZPP, składającego się z przedstawicieli wszystkich zaangażowanych stron, który decyduje o działaniach podejmowanych na terenie parku. Zielone Parki Przedsiębiorczości (ZPP) stanowią instrument podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej regionów poprzez ochronę środowiska. Celem ZPP jest przede wszystkim przyciągnięcie inwestorów na dany teren, stworzenie nowych miejsc pracy (na obszarze parku i poza nim) oraz stymulacja dalszego rozwoju gospodarczego regionu. Na atrakcyjność danego parku przedsiębiorczości wpływają różne czynniki. Najważniejsze z nich dotyczą dostępu do rynków zbytu dla firm, dostępności komunikacyjnej danej lokalizacji, zachęt podatkowych i ułatwień proceduralnych związanych z procesem inwestycyjnym. Inwestorzy coraz częściej zwracają również uwagę na inne elementy, które stanowią wartość dodaną obszarów inwestycyjnych: atrakcyjność wizualną otoczenia oraz możliwość włączenia się w działania na rzecz ochrony środowiska, realizowane wspólnie przez podmioty współpracujące ze sobą w ramach parku. Stąd rosnąca popularność idei Zielonych Parków Przedsiębiorczości, które łączą cechy tradycyjnych parków przemysłowych z elementami prośrodowiskowymi. Projekt ZPP zakłada ścisłą współpracę firm działających na terenie parku, samorządów i społeczności lokalnej - w ramach której dany park funkcjonuje - reprezentowanej przez organizacje pozarządowe i szkoły. 16

19 Zielony Park Przemysłowy Kryształowy w Tarnowie Zielona Strefa Przedsiębiorczości Business Park Zawiła Zielony Park Przedsiębiorczości Kostuchna w Katowicach Zielony Park Przedsiębiorczości Racławicka w Mielcu Zielony Park Przedsiębiorczości Zielona Dolina w Knurowie Zielony Park Przedsiębiorczości Skawina Zachodnia w Skawinie Zielony Park Przedsiębiorczości Pod Równicą w Ustroniu Zielony Park Przedsiębiorczości w Gorlicach Zielony Park Przedsiębiorczości Szymony w Zakopanem Zielony Park Przedsiębiorczości Nad Opatówką w Dwikozach Zielona Strefa Przedsiębiorczości Nad Białą w Bielsku-Białej 17

20 18 Zielona Strefa Przedsiębiorczości Business Park Zawiła Ideę stworzenia Zielonego Parku Przedsiębiorczości w południowo-zachodniej części Krakowa, zapoczątkowaną przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska, podjął pan Janusz Kotynia prezes firmy Alstar, wysuwając pomysł założenia Stowarzyszenia Zielona Strefa Przedsiębiorczości Business Park Zawiła. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 30 czerwca 2004 r. Strefa o powierzchni ok. 80 ha, znajduje się w rejonie ulic: Zawiła, Kobierzyńska, Skośna, Borkowska, Korpala, Bartla, Komuny Paryskiej. Na jej terenie działa ponad 100 firm produkcyjnych, usługowych i handlowych, w których zatrudnienie znajduje ponad trzy tysiące osób. Powstała organizacja za priorytet stawia sobie promocję i przekształcenie obszaru Business Park Zawiła przy ścisłej współpracy z samorządem i Prezydentem Miasta Krakowa, tak aby stał się on atrakcyjnym terenem dla inwestorów i przedsiębiorców oraz wygodnym miejscem zamieszkania i rekreacji. Starania przedsiębiorców działających na obszarze krakowskiego parku, ukierunkowane są na rewitalizację terenu oraz na rozwój przedsiębiorczości i ochronę środowiska, a w szczególności na przebudowę ulicy Zawiłej, powstanie nowych ulic lokalnych (Nowa Bartla) i placu miejskiego Członkowie Stowarzyszenia chcą rozbudowywać Strefę zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, wykorzystując najnowocześniejsze, innowacyjne technologie. Realizacja wspólnych projektów na rzecz ochrony środowiska może przyczynić się do obniżenia negatywnego oddziaływania firm na środowisko naturalne, jednocześnie przyczyniając się do osiągnięcia wymiernych korzyści ekonomicznych.

21 Stowarzyszenie Zielona Strefa Przedsiębiorczości Business Park Zawiła Wizualizacja Placu Miejskiego na terenie Business Park Zawiła 19

22 Inicjatywy Czystego Biznesu Czysta Turystyka Kluczem do sukcesu jest zawsze zaangażowanie pracowników i klientów. Ich pomoc jest niezbędna, aby skutecznie wdrożyć ekologiczne programy naprawcze i osiągnąć korzyści długoterminowe. Czysta Turystyka to program, który pomaga przedsiębiorstwom z branży turystycznej rozwijać się dzięki działaniom na rzecz ochrony środowiska. Firmy spełniające określone kryteria ekologiczne otrzymują Certyfikat Czystej Turystyki. Branża turystyczna jest w sposób szczególny związana ze środowiskiem i zależy od jego jakości. Turyści coraz częściej zwracają uwagę na społeczne i środowiskowe zaangażowanie hoteli, restauracji i innych obiektów turystycznych. Branża turystyczna odpowiada na te wyzwania, angażując się w różnego rodzaju projekty ekologiczne i inicjatywy społeczne. Przedsiębiorcy przekonują się, że działania proekologiczne nie tylko przynoszą korzyści środowisku, ale także przyczyniają się do zwiększania konkurencyjności obiektów turystycznych poprzez obniżanie kosztów działalności. Dlatego coraz częściej wdrażają programy ekologiczne mające na celu ograniczenie zużycia surowców, oszczędzanie wody, energii, właściwą gospodarkę odpadami oraz, ciekawe - zgodne z charakterem danego obszaru - zaaranżowanie terenów zielonych. Dobrze skonstruowane programy powinny zawierać następujące elementy: analizę oddziaływania na środowisko (określenie bieżącego zużycia surowców, wody, energii, ilości wytwarzanych odpadów), zidentyfikowanie obszarów, w których można wprowadzić usprawnienia i uzyskać oszczędności oraz wdrożenie rozwiązań prośrodowiskowych przy zachowaniu czterech zasad: zmniejszenie zużycia, odzysk, ponowne wykorzystanie, recykling. Zrealizowane wdrożenia dają stabilne oszczędności, które mogą być wykorzystywane jako źródło finansowania długoterminowych programów oszczędnościowych. 20

23 Wręczenie Certyfikatów Czystej Turystyki przez Panią Minister Elżbietę Wyrwicz w Ministerstwie Gospodarki 21

24 Papuga Park Hotel Klub Czystego Biznesu w Bielsku-Białej Papuga Park Hotel podejmuje liczne partnerskie działania ze społecznością lokalną. Jest inicjatorem Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Doliny Wapienicy oraz koordynatorem akcji Czysta Wapieniczanka, która polega na corocznym sprzątaniu okolic rzeki Wapienica, organizacji akcji sadzenia drzew i wykaszania starej trawy. Akcji towarzyszą konferencje na temat przyszłości rzeki i jej okolic, w których uczestniczą przedstawiciele samorządu, przedsiębiorcy, lokalne organizacje pozarządowe oraz szkoły. 22 Hotel jest położony malowniczo na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Dolinie Wapienicy i otoczony pasmem Beskidów. Aspekty ekologiczne zostały uwzględnione już na etapie projektowania obiektu. Projekt przebudowy i modernizacji budynku oraz plan zagospodarowania terenu wokół, zakładały taką aranżację, która będzie harmonizować z otaczającym krajobrazem. Szczególną troską otoczono rosnące na terenie posesji stare drzewa, które zostały zachowane lub przesadzone po konsultacjach ze specjalistami. Wokół hotelu stworzono piękny ogród będący oazą zieleni i spokoju. W budynku zastosowano wiele nowoczesnych rozwiązań technicznych mających na celu obniżenie kosztów eksploatacji oraz zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej: zainstalowano nowoczesne, opalane gazem ziemnym, sterowane elektronicznie i manualnie piece centralnego ogrzewania, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową z szybami zespolonymi, ocieplono przegrody zewnętrzne i stropy, zainstalowano energooszczędne żarówki oraz oświetlenie ciągów komunikacyjnych z zasilaczami 12V. W łazienkach i toaletach zastosowano ograniczniki wypływu wody, perlatory oraz spłuczki sterowane fotokomórką. Przeprowadzono szkolenia pracowników w zakresie działań proekologicznych wdrażanych przez hotel. W działania ekologiczne włączani są również goście - umieszczone w pokojach ulotki zachęcają ich do rezygnacji z codziennej wymiany ręczników i pościeli. Hotel propaguje aktywne formy wypoczynku, organizując liczne wycieczki turystyczne i krajoznawcze oraz przybliżając dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu. Goście mogą skorzystać z działającej na miejscu wypożyczalni rowerów.

25 23

26 Inicjatywy Czystego Biznesu Zielone Biuro Zielone Biuro to program, który pomaga obniżyć koszty funkcjonowania biura poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia oddziaływania na środowisko. Firmy spełniające określone kryteria ekologiczne otrzymują Certyfikat Zielonego Biura. Czym wyróżniają się Zielone Biura? opracowaną i wdrożoną polityką środowiskową, zrównoważonym zarządzaniem energią elektryczną, cieplną, wodą i ściekami, uregulowaną gospodarką odpadami, proekologicznym sposobem zarządzania papierem, przyjaznym środowiskiem pracy (BHP), polityką zakupów uwzględniającą wymogi środowiska, edukacją ekologiczną pracowników i klientów. 24

27 BP Polska BP Polska jest pierwszą firmą w Polsce, która otrzymała Certyfikat Zielonego Biura (2004). BP jest jednym z wiodących na świecie dostawców energii, produktów petrochemicznych oraz energii ze źródeł odnawialnych. Działa w ponad 100 krajach na 6 kontynentach, posiada 26,000 stacji paliw obsługujących kilkanaście milionów klientów dziennie. Wiele rozwiązań w biurze BP zostało zaproponowanych przez pracowników. Dzięki ich zaangażowaniu powstaje coraz więcej zielonych inicjatyw a dotychczasowe akcje przynoszą coraz lepsze rezultaty. Polityka środowiskowa jest częścią misji BP. Biuro znajduje się w budynku klasy A, firma prowadzi monitoring zużycia papieru, stosuje papier z recyklingu, kosze do jednostronnie zadrukowanego papieru oraz podejmuje działania na rzecz oszczędzania wody. Biuro prowadzi segregację odpadów (w specjalnych koszach do segregacji gromadzony jest plastik i papier), zorganizowano też kącik materiałów biurowych do powtórnego użycia. Papier, który nadaje się jeszcze do wykorzystania jest przekazywany do przedszkoli, papier z niszczarek wykorzystują studenci ASP. Pracownicy korzystają z naczyń ceramicznych, prawie zupełnie wyeliminowane zostały kubki plastikowe. W biurze zastosowano ekologiczne materiały wykończeniowe: stal, drewno i szkło. Do sprzątania używane są środki czystości ulegające biodegradacji. Firma prowadzi edukację ekologiczną pracowników i klientów poprzez stronę internetową www. bp.pl, intranet, publikacje w wewnętrznych gazetach oraz w gazetach firmowych skierowanych do klientów. 25

28 Inicjatywy Czystego Biznesu Wizerunek Projekt Wizerunek to działania na rzecz zmiany otoczenia firmy (zieleń, mała architektura, oznakowanie) przy zaangażowaniu jej pracowników oraz partnerów lokalnych. Zagospodarowanie i upiększenie otoczenia firmy przyczynia się do zwiększenia jej konkurencyjności. Firmy coraz częściej zwracają uwagę na inne elementy, które stanowią wartość dodaną : atrakcyjność wizualną otoczenia oraz możliwość włączenia się w działania na rzecz ochrony środowiska Korzyści dla środowiska: rekultywacja zniszczonych i zaniedbanych terenów, zorganizowanie terenów zielonych w otoczeniu biznesowym, zapewnienie opieki terenom zielonym. Korzyści dla społeczności lokalnej: realizacja projektu Wizerunek na terenach przemysłowych to dobry przykład dla otoczenia - efekt edukacyjny, działania związane z realizacją projektu stanowią platformę do nawiązania współpracy pomiędzy różnymi podmiotami, będącej punktem wyjścia do realizacji kolejnych wspólnych projektów. 26 Korzyści dla firm: zmiana / poprawa wyglądu otoczenia firmy (zieleń, tereny rekreacyjne, elewacja budynków, oświetlenie, mała architektura), efekt marketingowy - dbająca o swój wygląd firma jest postrzegana jako solidna, estetyczna, odpowiedzialna za otoczenie, przyjazna dla ludzi i środowiska, poprawa organizacji ruchu na terenie firmy (oznakowanie, drogi, chodniki, place manewrowe, parkingi), podniesienie bezpieczeństwa wokół firmy (odpowiednie oświetlenie, ogrodzenie), rekultywacja zniszczonych terenów i przekształcenie ich w tereny reprezentacyjne, rekreacyjne, zaangażowanie pracowników w realizację Wizerunku służy integracji zespołu, wzrost świadomości ekologicznej pracowników firmy, sąsiadów, klientów.

Czysta Turystyka. - nowe wyzwania i możliwości dla branży hotelarskiej

Czysta Turystyka. - nowe wyzwania i możliwości dla branży hotelarskiej - nowe wyzwania i możliwości dla branży hotelarskiej Aleksandra Pacułt Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Seminarium Eko-Hotel Gdańsk, 17.06.10 1. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. 2. Certyfikat Czysta

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty środowiskowe

Certyfikaty środowiskowe Certyfikaty środowiskowe jako praktyczna realizacja zasad zrównoważonego rozwoju Gdynia, 23.05.2013 Agenda 1. O Fundacji Partnerstwo dla Środowiska 2. Program Czysty Biznes 3. Zielone Biuro 4. Przyjazny

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WSTĘPNY ( ŚRODOWISKOWY ) SZKOŁY DLA EKOROZWOJU

PRZEGLĄD WSTĘPNY ( ŚRODOWISKOWY ) SZKOŁY DLA EKOROZWOJU PRZEGLĄD WSTĘPNY ( ŚRODOWISKOWY ) SZKOŁY DLA EKOROZWOJU SZKOŁA: Miejscowość: Data: Autor: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska ul. Św. Krzyża 5/6, 31 028 Kraków Tel./fax.: (012) 430 24 43, e mail: biuro@epce.org.pl

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Bank Ochrony Środowiska Alicja Siemieniec Dyrektor Departamentu Finansowania i Projektów Ekologicznych Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Paliwa Alternatywne. Waste to Energy.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Fundacja Partnerstwo dla Propagowanie Czystego Biznesu w Polsce (PL0098) 2007-2011 Warszawa, 13 grudnia 2010 Agenda prezentacji I. O Fundacji (misja, programy) II. Cele projektu III. Kluby Czystego Biznesu

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA POWTÓRNEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW I MOŻLIWOŚCI JEJ ZASTOSOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH HUTNICZYCH

LOGISTYKA POWTÓRNEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW I MOŻLIWOŚCI JEJ ZASTOSOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH HUTNICZYCH XVIII Konferencja INNOWACJE W ZARZĄDZANIU I INŻYNIERII PRODUKCJI LOGISTYKA POWTÓRNEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW I MOŻLIWOŚCI JEJ ZASTOSOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH HUTNICZYCH dr inż. Marzena Kuczyńska-Chałada

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ LGD NASZE ROZTOCZE

KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ LGD NASZE ROZTOCZE KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NASZE ROZTOCZE Czy projekt przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych i szczegółowych LSR? Cel ogólny Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Załącznik 2 Numer karty BAS Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

Efektywnośd ekologiczna małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie

Efektywnośd ekologiczna małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie Efektywnośd ekologiczna małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice20.04.2016 Fundusze do pozyskania w 2016 r. na gospodarkę odpadami

Bardziej szczegółowo

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk i recykling założenia prawne Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk Odzysk ( ) jakikolwiek proces, którego wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie

Bardziej szczegółowo

Trane: Ceremonia wręczenia nagrody Trane Energy Efficiency Leader Award zakładowi Ferrero Polska w Belsku

Trane: Ceremonia wręczenia nagrody Trane Energy Efficiency Leader Award zakładowi Ferrero Polska w Belsku Trane: Ceremonia wręczenia nagrody Trane Energy Efficiency Leader Award zakładowi Ferrero Polska w Belsku Ferrero może być najbardziej znane z opakowanych w złotą folię czekoladowych kreacji, ale ten globalny

Bardziej szczegółowo

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Ekocertyfikaty rola i korzyści w turystyce i biznesie Agnieszka Pabis Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Kielce, kwiecień 2015 r. FUNDACJA PARTNERSTWO DLA ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Zmiany wzorców produkcji i konsumpcji w świetle

Bardziej szczegółowo

Miasto Wągrowiec posiada scentralizowany, miejski system ciepłowniczy oparty na źródle gazowym. Projekt Nowa Energia Dla Wągrowca zakłada

Miasto Wągrowiec posiada scentralizowany, miejski system ciepłowniczy oparty na źródle gazowym. Projekt Nowa Energia Dla Wągrowca zakłada Miasto Wągrowiec posiada scentralizowany, miejski system ciepłowniczy oparty na źródle gazowym. Projekt Nowa Energia Dla Wągrowca zakłada modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczej w oparciu o źródła

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Hanna Grunt Prezes Zarządu WFOŚiGW 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją, powołaną na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Podstawy do opracowania Programu Podstawa prawna: ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska: Prezydent

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

EKOKreatywne Firmy. nowe kompetencje - czysty zysk. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

EKOKreatywne Firmy. nowe kompetencje - czysty zysk. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EKOKreatywne Firmy nowe kompetencje - czysty zysk Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Czy projekt jest dla Ciebie? TAK Jeżeli jesteś mikro,

Bardziej szczegółowo

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Urszula Zając p.o. Dyrektora Departamentu Przedsięwzięć Przemyslowych Forum Energia Efekt Środowisko Zabrze, 6 maja 2013 r. Agenda

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji ROZDZIAŁ X Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji 10.1 Źródła finansowania planu rewitalizacji miasta Makowa Mazowieckiego Realizacja zadań inwestycyjnych objętych w latach 2006-2013 kosztować

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PolSEFF. Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce

PolSEFF. Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce PolSEFF Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce Program wsparcia finansowego skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw promujący efektywność energetyczną oraz odnawialne źródła

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań wynikających z krajowego planu gospodarki odpadami dla przedsiębiorców na dzień 1 września 2004 r.

Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań wynikających z krajowego planu gospodarki odpadami dla przedsiębiorców na dzień 1 września 2004 r. Załącznik 6 STAN REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (na podstawie informacji przekazanych przez przedsiębiorców) Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony

Bardziej szczegółowo

Cechy wyróżniające Fundację. Misja Fundacji. Zielone Szlaki Greenways Zielone Szlaki Greenways

Cechy wyróżniające Fundację. Misja Fundacji. Zielone Szlaki Greenways Zielone Szlaki Greenways Konkurencyjni dzięki ochronie środowiska Fundacja Partnerstwo dla Środowiska rozpoczęła działalność 1 lipca 1997 r. jako niezależna i samorządna polska Fundacja z siedzibą w Krakowie jest kontynuatorką

Bardziej szczegółowo

Stosowanie środków oszczędności energii w przemyśle drzewnym

Stosowanie środków oszczędności energii w przemyśle drzewnym Stosowanie środków oszczędności energii w przemyśle drzewnym POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Przewodnik przedsiębiorcy Czy inwestycja w kogenerację może być korzystna

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00, fax 370 71 70 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Miasto Krosno Klimat gospodarczy 46 934 Mieszkańcy 112 064 6,7% Bezrobocie 16,3% 5

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie kogeneracji w przedsiębiorstwie

Zastosowanie kogeneracji w przedsiębiorstwie Zastosowanie kogeneracji w przedsiębiorstwie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYM LUB ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE POPRZEZ POŁĄCZENIE PRODUKCJI CIEPŁA UŻYTKOWEGO I ENERGII ELEKTRYCZNEJ. Przewodnik dla

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Danuta Grodzicka-Kozak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Główne obszary finansowania

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Warszawa, 23 czerwca 2014 Leszek Drogosz Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Program Sektorowy Recyklingu szansą na finansowanie rozwoju nowych technologii, produktów i usług

Program Sektorowy Recyklingu szansą na finansowanie rozwoju nowych technologii, produktów i usług Program Sektorowy Recyklingu szansą na finansowanie rozwoju nowych technologii, produktów i usług AGENDA 1. Czym są programy sektorowe? 2. Czym są projekty B+R, jak je konstruować i realizować? 3. Program

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii

Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii Zygmunt Jaczkowski Prezes Zarządu Izby Przemysłowo- Handlowej w Toruniu 1 Celem audytu w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych

Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych TWORZENIE PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH NA PRZYKŁADZIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KRAJOWEGO FORUM PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH I PARKÓW TECHNOLOGICZNYCH Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 1 Warszawa, dn. 18.04.2010 2 PLAN WYSTĄPIENIA MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw PROJEKT KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw KLASTER GOSPDARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU Branża: gospodarowanie odpadami i branże pokrewne Warszawa, 21 czerwca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Bożena Ewa Matusiak UŁ REC 2013 2013-11-24 REC 2013 Nałęczów 1 Agenda 1 2 3 Wprowadzenie Model prosumenta i model ESCO Ciepło rozproszone a budownictwo

Bardziej szczegółowo

HISTORIA. 1872 r. FABRIK CHEMISCHER PRODUKTE UNION A.G.

HISTORIA. 1872 r. FABRIK CHEMISCHER PRODUKTE UNION A.G. FOSFAN 2011 HISTORIA 1872 r. FABRIK CHEMISCHER PRODUKTE UNION A.G. 1946 r. 23 LISTOPADA, PAŃSTWOWA FABRYKA SUPERFOSFATU W SZCZECINIE 1949 r. ZAKŁADY PRZEMYSŁU FOSFOROWEGO W SZCZECINIE, POMORSKIE ZAKŁADY

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku marzec 2015 Nowy

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o.

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. EKOS Poznań jako nazwa handlowa funkcjonuje na rynku od 1987. Głównymi obszarami działalności

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacyjne Katowice

Ekoinnowacyjne Katowice Ekoinnowacyjne Katowice Ekoinnowacje w Polsce Stan obecny. Bariery rozwoju. Możliwości wsparcia Katowice, 08.12.2016 r. Plan prezentacji 1. Wstęp 2. Ekoinnowacje w Katowicach podmioty zewnętrzne 3. Ekoinnowacje

Bardziej szczegółowo

Głównym celem działania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów restrukturyzowanych.

Głównym celem działania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów restrukturyzowanych. DZIAŁANIE 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji Głównym celem działania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów restrukturyzowanych. Jakie projekty mogą liczyć na współfinansowanie?

Bardziej szczegółowo

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Organizator Konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach KARTA ZGŁOSZENIA Ankietę wypełnić należy rzetelnie i dokładnie uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w układzie zamkniętym, segregacja u źródła, recykling i nowe technologie.

Gospodarka odpadami komunalnymi w układzie zamkniętym, segregacja u źródła, recykling i nowe technologie. Gospodarka odpadami komunalnymi w układzie zamkniętym, segregacja u źródła, recykling i nowe technologie. Stan dzisiejszy oraz plany na przyszłość w Związku Gmin Zagłębia Miedziowego Emilian Stańczyszyn

Bardziej szczegółowo

Technologia zamknięcia cyklu życia odpadu kalorycznego piroliza RDF z wytworzeniem energii elektrycznej Prezentacja rozwiązania

Technologia zamknięcia cyklu życia odpadu kalorycznego piroliza RDF z wytworzeniem energii elektrycznej Prezentacja rozwiązania Technologia zamknięcia cyklu życia odpadu kalorycznego piroliza RDF z wytworzeniem energii elektrycznej Prezentacja rozwiązania Dariusz Kamiński Prezes Zarządu Metal Expert Sp. z o.o. S.J. Idea utworzenia

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w BOŚ Banku

Dobre praktyki w BOŚ Banku 7 grudnia 2012 r. Bank Ochrony Środowiska Grażyna Kasprzak ekspert ds. inżynierii środowiska Dobre praktyki w BOŚ Banku Zielone Biuro Zielone standardy w biznesie, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZASOBÓW NATURALNYCH POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Anna Grapatyn-Korzeniowska Gdańsk, 16 marca 2010

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429 Kraków

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa GOSPODARKA ODPADAMI Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu Zasady gospodarowania odpadami Projektowane zmiany prawne w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Badanie poziomu

Bardziej szczegółowo

I edycja Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii - 2002 r.

I edycja Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii - 2002 r. I edycja Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii - 2002 r. CZERWIEC 2002 W dniu 7 czerwca 2002 roku w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach odbyła sie Gala - rozstrzygnięcie I edycji

Bardziej szczegółowo

Układ trójgeneracjigazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie. Baltic Business Forum 2011

Układ trójgeneracjigazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie. Baltic Business Forum 2011 Układ trójgeneracjigazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie Baltic Business Forum 2011 Projekt Kruczkowskiego 2 Powiśle Park Sp. z o.o. - spółka specjalnego

Bardziej szczegółowo

woj. kujawsko-pomorskie

woj. kujawsko-pomorskie woj. kujawsko-pomorskie Oddział w Bydgoszczy, Oddział w Toruniu, Oddział we Włocławku (WFOŚiGW województwa kujawsko-pomorskiego) I. inwestycje energooszczędne, dotyczące centralnego ogrzewania i ciepłej

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PROPOZYCJI DO WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2012 2014

ZGŁOSZENIE PROPOZYCJI DO WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2012 2014 ZGŁOSZENIE PROPOZYCJI DO WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2012 2014 1. Propozycje dotyczące współpracy organizacji pozarządowych z Miastem

Bardziej szczegółowo

z Programu ochrony powietrza

z Programu ochrony powietrza Obowiązki gmin wynikające z Programu ochrony powietrza Karolina Laszczak Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjni dzięki Certyfikatom Ekologicznym

Konkurencyjni dzięki Certyfikatom Ekologicznym Konkurencyjni dzięki Certyfikatom Ekologicznym PL0350: Aktywna Edukacja Ekologiczna na Zielonych Szlakach Greenways Styczeń 2009 Marzec 2011 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

Bardziej szczegółowo

Jak poprawić jakość powietrza w województwie śląskim?

Jak poprawić jakość powietrza w województwie śląskim? Jak poprawić jakość powietrza w województwie śląskim? Stan faktyczny i propozycje rozwiązań Maciej Thorz - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Ostrawa, 3-4 grudzień

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC 1 Fragment z Punktu 5 Programu Operacyjnego INTERREG IVC Przykłady projektów w ramach 1 Priorytetu Innowacje oraz gospodarka oparta na wiedzy Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

OBR NEMO SP. Z O.O. - WPROWADZENIE. Adrian Chudy Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo Sp. z o.o.

OBR NEMO SP. Z O.O. - WPROWADZENIE. Adrian Chudy Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo Sp. z o.o. OBR NEMO SP. Z O.O. - WPROWADZENIE Adrian Chudy Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo Sp. z o.o. OBR NEMO KIM JESTEŚMY Misją firmy jest stymulowanie postępu technicznego i technologicznego z zakresu Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Kącik używanych rzeczy przy Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poznaniu.

Kącik używanych rzeczy przy Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. Kącik używanych rzeczy przy Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. PUNKT DRUGIE ŻYCIE PRZEZ POWTÓRNE UŻYCIE. Patrycja Kalewska Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Naszyjnik Północy - czynnik integrujący grupę osób, marka promująca region, produkty i osoby.

Naszyjnik Północy - czynnik integrujący grupę osób, marka promująca region, produkty i osoby. Produkt lokalny wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy regionu, produkowana w sposób niemasowy i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych. Produkt lokalny staje się wizytówką

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie w klimatyzacji i wentylacji z zastosowaniem gazowych pomp ciepła GHP. dr inż. Tomasz Wałek

Nowoczesne technologie w klimatyzacji i wentylacji z zastosowaniem gazowych pomp ciepła GHP. dr inż. Tomasz Wałek Nowoczesne technologie w klimatyzacji i wentylacji z zastosowaniem gazowych pomp ciepła GHP dr inż. Tomasz Wałek Nowoczesne budownictwo - skuteczna izolacja cieplna budynków - duże zyski ciepła od nasłonecznienia

Bardziej szczegółowo

Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego to dobrowolne zrzeszenie przedsiębiorstw i instytucji publicznych zaangażowanych w promocję idei zrównoważonej gospodarki. Koalicja powstaje z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

TWK-ZAG Sp z o.o. waste management

TWK-ZAG Sp z o.o. waste management TWK-ZAG Sp z o.o. waste management targets REALIZUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEGO GOSPODAROWANIA ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI ROZWJĄZUJEMY PROBLEMY ODPADOWE FIRM PRODUKCYJNYCH, LOGISTYCZNYCH, HANDLOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KONSORCJUM: IETU Katowice IMBiGS CGO Katowice 1 Sektor gospodarczy Ilość wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej integruje dotychczasowe zadania Jednostek Samorządu

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Projekt: Zakład zagospodarowania odpadów w Kozodrzy

Projekt: Zakład zagospodarowania odpadów w Kozodrzy Projekt: Zakład zagospodarowania odpadów w Kozodrzy Piotr Cielec - Wójt Gminy Ostrów Ostrów, marzec 2008r. Mielec Kolbuszowa Lokalizacja inwestycji Teren składowiska w Kozodrzy (w rozbudowie) Teren podstrefy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 1 RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 2 Szanowni Państwo, Przekazujemy w Państwa ręce Raport Środowiskowy przedstawiający osiągnięcia Sapa Extrusion

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA UMOWY O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. Grzegorz Żebrowski Dyrektor Departamentu Handlu.

REALIZACJA UMOWY O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. Grzegorz Żebrowski Dyrektor Departamentu Handlu. REALIZACJA UMOWY O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Grzegorz Żebrowski Dyrektor Departamentu Handlu. EDF- odpowiedzialne przedsiębiorstwo Środowisko Działania minimalizujące negatywny wpływ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu "Miasto Szans - Miasto Zrównoważonego Rozwoju" Trzecia edycja konkursu, 2013 rok.

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu Miasto Szans - Miasto Zrównoważonego Rozwoju Trzecia edycja konkursu, 2013 rok. Formularz zgłoszeniowy do Konkursu "Miasto Szans - Miasto Zrównoważonego Rozwoju" Trzecia edycja konkursu, 2013 rok. Przez zrównoważony rozwój rozumie się taki rozwój społecznogospodarczy, w którym następuje

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto - podsumowanie realizacji zadania STARE MIASTO, LISTOPAD 2015 DARIUSZ KAŁUŻNY Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Anna Mazur Marcin Wójtowicz Zespół WdraŜania SPO ROL UMWM Luty 2006r.

Anna Mazur Marcin Wójtowicz Zespół WdraŜania SPO ROL UMWM Luty 2006r. Anna Mazur Marcin Wójtowicz Zespół WdraŜania SPO ROL UMWM Luty 2006r. 1 GREEN GROWTH Jednym z filarów w tematycznych operacji GROW jest ZRÓWNOWA WNOWAśONY ONY WZROST GŁÓWNY CEL: WYPRACOWANIE NOWYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo