Szanowni Państwo, Poznań, dnia r. 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo, Poznań, dnia 16.08.2013r. 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia:"

Transkrypt

1 Poznań, dnia r. Szanowni Państwo, Niniejszym zwracam się z uprzejmą prośbą o wycenę następujących usług: Etap I- opracowania założeń technologicznych i funkcjonalnych platformy do realizacji usług świadczonych w ramach Projektu Stworzenie e internetowego portalu wspierającego zarządzanie MSP Asystent Menadżera Etap II- Przygotowanie środowiska programistycznego dla 6 modułów na podstawie opracowanych założeń technologicznych i funkcjonalnych ww. platformy 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia: a) Założenia techniczno-funkcjonalne powinny opisywać: logikę działania aplikacji listę modułów opis funkcjonalności każdego modułu powiązania między poszczególnymi modułami ekrany od strony użytkownika oraz administratora systemu b) przygotowane środowisko o programistyczne musi w pełni odpowiadać założeniom technicznotechnologicznym opracowanym zgodnie z pkt a) powyżej oraz szczegółowym opisem zawartym w załączniku nr 1 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a. Ogólna informacja o projekcie Projekt polega na zaprojektowaniu i uruchomieniu interaktywnego internetowego portalu, który będzie wspierał menadżerów MSP w prowadzeniu, doskonaleniu zarządzania organizacją i zarządzaniu zmianą. Poprzez portal świadczona będzie e-usługa polegająca na opracowaniu i wdrożeniu w przedsiębiorstwach wymagań prawnych i dobrych praktyk zarządzania w obszarach: bezpieczeństwa organizacji (bezpieczeństwo informacji, danych i procesów), zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wymagań ppoż. (ocena ryzyka, karty stanowiskowe, owe, plany poprawy BHP), zarządzania środowiskowego i optymalizacji organizacji procesów biznesowych oraz dobrych praktyk zarządzania. Portal nie będzie tylko portalem informacyjnym, dostarczającym najnowszych wymagań, będzie on interaktywnym narzędziem do zarządzania organizacją, dokumentami, procesami i ryzykiem. Poprzez portal przedsiębiorca będzie mógł dokonać samooceny organizacji w tym analizę ryzyka związana z zagrożeniami w zakresie BHP, wpływu na środowisko oraz bezpieczeństwa informacji. Usługa świadczona przez portal pozwoli na wdrożenie dobrych praktyk określonych w międzynarodowych standardach zarządzania. Portal pozwoli na zaprojektowanie rozwiązań oraz udostępnienie ich wszystkim pracownikom organizacji (online). Użytkownikami kluczowymi będą właściciele, kierownicy, natomiast

2 użytkownikami końcowymi staną się wszyscy pracownicy. Druga e-usługa będą szkolenia e-learningowe oraz system automatycznych poleceń pomiędzy firmami działającymi w branży. b. Opis prac i. Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie na podstawie powyższego opisu oraz informacji udzielonych przez Zamawiającego dokumentu Założenia techniczne i funkcjonalne platformy Asystent Managera. Celem dokumentu jest takie opisanie wymagań funkcjonalnych oraz technicznych aby móc pozyskać porównywalne oferty na wykonanie aplikacji spełniającej ustalone wymagania. Dokument powinien opisywać co najmniej: logikę działania aplikacji listę modułów opis funkcjonalności każdego modułu w tym co najmniej a) Zarządzanie BHP: dokumentowanie kontroli stanu BHP i wypadków, rejestry wymagań prawnych, rejestry zagrożeń, rejestry środków ochrony zarówno indywidualnej jak i zbiorowej. b) Zarządzanie środowiskowe: rejestry aspektów środowiskowych, formularze do rozliczania opłat środowiskowych. c) Zarządzanie organizacją- strategia: ankieta strategiczna do analizy SWOT, katalog ryzyk operacyjnych, przydzielanie zadań oparte na mechanizmie workflow, d) Zarządzanie Bezpieczeństwem - elektroniczny system zarządzania uprawnieniami, zarządzanie incydentem bezpieczeństwa. e) Zarządzanie anie dokumentacja w chmurze - umożliwiająca edycje dokumentu, podłączanie plików, przydzielenie uprawnień. Jej elementem będzie graficzny modeler procesów biznesowych oraz gotowe formularze elektroniczne do użycia za pomocą wbudowanego mechanizmu workflow. W bibliotece będą zapisywane wszystkie prace realizowane w systemie: elektroniczne formularze samooceny, wyniki analizy ryzyka itp. Biblioteka będzie umożliwiała również zarządzanie wszystkimi dokumentami w organizacji, które dzisiaj mają postać dokumentów papierowych. System będzie swoistym archiwum dokumentów, procesów i realizacji zadań. f) Modeler służący graficznemu projektowaniu struktur organizacji i procedur g) CRM służący do obsługi portalu i zdalnego kontaktu z klientami h) E-mentor szkolenia e-learningowe dostępne za pomocą platformy Asystent Managera. powiązania między poszczególnymi modułami ekrany od strony użytkownika oraz administratora systemu ii. Przygotowane środowiska programistycznego zgodnego z założeniami technologiczno - funkcjonalnymi opracowanymi w pierwszym etapie zamówienia 3. Kryterium oceny ofert Jedynym kryterium oceny ofert jest cena za wykonanie całości zamówienia. Przy czym Zamawiający wymaga przedstawienia ceny w podziale na poszczególne etapy.

3 Uprzejmie proszę o jak najszybszą odpowiedź (również w przypadku nie podjęcia się zlecenia) podanie łącznej ceny netto i brutto za wykonanie ww. usługi, najlepiej do do godziny 12:00. na adres: Fundacja Veracity, Biuro Projektu: Stworzenie internetowego portalu wspierającego zarządzanie MSP Asystent Menadżera, ul. Towarowa 35, Poznań Informuję, że jest to tylko rozpoznanie rynku i niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu KC.

4 Załącznik nr 1 opis wstępnych funkcjonalności modułów: 1. Narzędzie CRM będące elementem systemu będzie umożliwiało zarządzanie klientami, pakietami handlowymi, rozliczeniami z klientami, użytkownikami oraz systemem afiliacyjnym. Administrator będzie miał możliwość sprawdzenia statystyk systemu ekonsultant, które będą informowały o: liczbie klientów, liczbie użytkowników, wolnej przestrzeni dyskowej na serwerze oraz płatnościach terminowych i przeterminowanych. Planowane technologie do zbudowania tego modułu, to: JavaFX, JSF, RichFaces, HTML, CSS, JavaScript, Ajax 2. Usługa polega na unikalnym sposobie wdrożenia, doskonalenia i eksploatacji systemu zarządzania środowiskiem w oparciu o wymagania prawne, dobre praktyki w dziedzinie zarządzania środowiskiem i odpadami i wymagania standardu ISO 14001, przy wykorzystaniu portalu internetowego. System w sposób kompleksowy wspiera cały proces od dostarczenia wiedzy, analizy organizacji, dostarczenia rozwiązań i dokumentów, wdrożenie, budowanie świadomości pracowników, zarządzanie dokumentacja i zarządzanie ządzanie zmianą. Moduł systemu pozwalający na definiowanie ścieżek decyzyjnych podczas realizacji procesów biznesowych. Dzięki temu modułowi administratorzy będą mogli definiować ścieżki decyzyjne, przypisywać role odpowiedzialnych za realizacje poszczególnych etapów. Moduł pozwalający na definiowanie flowów planowany jest jako plugin do Eclipsea. 3. Usługa polega na unikalnym sposobie wdrożenia, doskonalenia i eksploatacji praktyk Bezpieczeństwem i Higiena Pracy oraz ppoż. w oparciu o wymagania prawa, dobrych praktyk zarządzania oraz standardu PN-N N 18001, przy wykorzystaniu interaktywnego portalu internetowego. System w sposób kompleksowy wspiera cały proces od dostarczenia wiedzy, analizy organizacji, dostarczenia rozwiązań i dokumentów, wdrożenie, budowanie świadomości pracowników, zarządzanie dokumentacja i zarządzanie zmiana. Moduł systemu pozwalający na definiowanie ścieżek decyzyjnych podczas realizacji procesów biznesowych. Dzięki temu modułowi administratorzy będą mogli definiować ścieżki decyzyjne, przypisywać role odpowiedzialnych za realizacje poszczególnych etapów. Moduł pozwalający na definiowanie flowów planowany jest jako plugin do Eclipsea. 4. Moduł systemu "Dokumenty" reprezentujący w postaci struktury drzewiastej listę dokumentów zgrupowanych tematycznie i podpiętych do gałęzi grupujących. Biblioteka dokumentów Będzie zapełniana dokumentami w wyniku wykorzystania innych modułów systemu oraz w sposób bezpośredni. Dokumentami przechowywanymi i dostępnymi dla użytkowników w bibliotece Będą zarówno dokumenty elektroniczne takie jak np. checklista, flow, raport, jak również pliki binarne typu DOC, PDF, XLS itp. Użytkownicy będą mieli możliwość wyszukiwania dokumentów w drzewie, podglądu, otwierania do edycji oraz przepinania dokumentów pomiędzy gałęziami. Planowane technologie do zbudowania tego modułu, to: JavaFX, JSF, RichFaces, HTML, CSS, JavaScript, Ajax. 5. Graficzny modeler procedur umożliwia tworzenie procedur w formie graficznej. Obsługa na zasadzie drag and drop. W ramach modelowania będą dostępne co najmniej następujące ikony: zdarzenie, czynność, odpowiedzialny, dokument, zapis, system informatyczny. Odpowiedzialny powinien być wskazywany, jako stanowisko ze struktury organizacyjnej. Na tej podstawie system powinien nadać automatycznie uprawnienia do wglądu w daną procedurę. Czynności od siebie zależne będą łączone strzałkami. Generowanie raportu w postaci strony w bibliotece dokumentów zawierającej przebieg procedury a następnie generowanie raportu do PDF w profesjonalnej formatce umożliwiającej wydrukowanie jako

5 dokumentacja. W ramach modułu będą dostępne następujące symbole graficzne: zdarzenie, czynność, odpowiedzialny, dokument, zapis, system informatyczny oraz łączniki procedur: AND, OR, XOR. Każdy z symboli graficznych na schemacie będzie posiadał opis tekstowy. Dzięki temu modułowi użytkownicy będą mogli narysować i opisać dowolna procedurę oraz zapisać ja w bibliotece dokumentów dla innych użytkowników. Planowane technologie do zbudowania tego modułu, to: JavaFX, JSF, RichFaces, HTML, CSS, JavaScript, Ajax. 6. E-mentor - Klient korzystający z portalu znajdzie możliwość skorzystania z usług zewnętrznych ekspertów mających podpisana umowę o współpracy z portalem (automatyczne przekierowanie) i szkoleń e-learningowych. W wypadku chęci skorzystania z ich pomocy, klient zostanie automatycznie skojarzony z dostępnymi ekspertami poprzez przekierowanie formularza kontaktowego. W wypadku skorzystania z usług eksperta, klient będzie miał możliwość oceny jego kompetencji i umieszczenia tej informacji w portalu. Informacja będzie brana pod uwagę przy okazji dobierania poleceń dla klienta.

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:......... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: STRATUS CENTRUM SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ, DOROTA KRUCIEŃ, HALINA KRUCIEŃ SPÓŁKA JAWNA Ul. Nowy Świat 38 20-418 Lublin II.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa Warszawa, dnia 31.01.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrażanie systemu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość Witaszyce 11 lipca 2014 Polwos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Witaszyce 63-200 Ul. Zatorze 18 Gmina: Jarocin Zapytanie ofertowe W związku z realizacją Projektu Wdrożenie systemu B2B będącego podstawą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia GRUPA FINANSET Sp. z o.o. ul. Hoża 43/49 lok 11 00-681 Warszawa tel. +48 22 379 79 26 Warszawa, 19.03.2014 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Eureka Technology Park Sp. z o.o. Ul. Innowatorów 8, Dąbrowa 62-070 Dopiewo Dąbrowa, dnia 18.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją projektu pn. Automatyzacja procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) Na usługi doradcze w zakresie: zaprojektowania i określenia sposobu wdrożenia systemu klasy ERP i BI wspomagającego zarządzanie Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, wyboru

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Założenia podstawowe systemu B2B Projekt polegał będzie na stworzeniu i zintegrowaniu nowoczesnego systemu finansowo-księgowego, który umożliwiał będzie zarówno objęcie nim dowolnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Tabele poniżej zawierają wykazy poszczególnych elementów zapytania:

Zapytanie ofertowe. Tabele poniżej zawierają wykazy poszczególnych elementów zapytania: Od: BOBROWICZ ROBERT, BAS CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; TLUMACZ.PL CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; BASKREACJA Pl. Konstytucji 4/22 00-552 Warszawa Warszawa, 06..202 Do:......... Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Harmonogram Projektu Etap Nazwa Etapu Zakres odbioru Termin odbioru Wartość Etapu I II III IV Opracowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia

PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia Gdynia, dnia 4 listopada 2013 Zapytanie ofertowe PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul.

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul. Warszawa, dnia 12.11.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Zwoleńska 17 04-761 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015 Warszawa, 02.01.2015 r. NIP: 521-32-79-750 Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015 I. Wstęp W związku z realizacją projektu Wdrożenie i świadczenie usługi w modelu SaaS System Konsolidacji

Bardziej szczegółowo