PLAN ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM (PZŚ) - Lista kontrolna przeznaczona dla prac inżynieryjnych na niewielką skalę.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM (PZŚ) - Lista kontrolna przeznaczona dla prac inżynieryjnych na niewielką skalę."

Transkrypt

1 Załącznik 8 do Regulaminu IV Konkursu PLAN ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM (PZŚ) - Lista kontrolna przeznaczona dla prac inżynieryjnych na niewielką skalę. Ogólne wytyczne dotyczące korzystania z listy kontrolnej PZŚ: Na potrzeby projektów budowlanych o niewielkim stopniu ryzyka, takich jak: prace remontowe, budowa ścieżek rowerowych, Europejski i środkowo-azjatycki zespół ds. ochrony opracował alternatywny format Planu Zarządzania Środowiskiem (PZŚ) mający usprawnić proces wdrażania wymagań dotyczących ochrony środowiska Banku Światowego w przypadku projektów, które: (a) realizowane są na małą skalę lub w związku z planowanymi działaniami mają niewielki potencjalny wpływ na środowisko, (b) realizowanie są w krajach, w których sprawnie funkcjonują krajowe systemy zarządzania środowiskiem i oceny jego stanu. Format listy kontrolnej ma zapewnić realizację podstawowych działań zgodnie z najlepszymi praktykami. Ponadto została ona opracowana w taki sposób, by była przyjazna dla użytkownika i zgodna z wymaganiami Banku Światowego w zakresie ochrony środowiska. W PZŚ w formie listy kontrolnej starano się uwzględnić typowe, podstawowe działania łagodzące, jakie należy podjąć w trakcie realizacji kontraktów na prace w zakresie inżynierii lądowej, których wpływ na środowisko jest niewielki, ma lokalny charakter lub obejmuje prace nieskomplikowane niosące ze sobą niewielkie zagrożenie. Lista kontrolna zawiera kluczowe elementy Planu Zarządzania Środowiskiem (PZŚ) pozwalające na spełnienie minimalnych wymogów Banku Światowego w zakresie oceny środowiska dla projektów kategorii B w ramach polityki operacyjnej OP Niniejsza lista kontrolna ma za zadanie dostarczać wsparcia w sposób praktyczny, konkretny i wykonalny, przy realizacji kontraktów dotyczących prostych prac w zakresie inżynierii lądowej, zarówno podwykonawcom i inżynierom ich nadzorującym. Należy ją wypełnić w końcowej fazie projektu i może ona mieć charakter niezależny lub funkcjonować w powiązaniu z innymi dokumentami dotyczącymi środowiska sporządzonymi zgodnie z prawem krajowym (np.: sprawozdania z ocen oddziaływania na środowisko OOŚ). Może również stanowić integralną część dokumentacji ofertowej i kontraktów na realizację prac. W liście kontrolnej PZŚ znajdują się następujące części: Część 1: zawiera część opisową, która określa charakter projektu, omawia aspekty prawne i instytucjonalne, aspekty techniczne projektu, ewentualne potrzeby związane z budowaniem zdolności instytucjonalnej i krótko opisuje proces konsultacji publicznych. Część ta powinna składać się z dwóch do trzech stron. Można w razie potrzeby sporządzić załączniki, w których pojawią się informacje dodatkowe. Część 2: zawiera listę kontrolną dotyczącą potencjalnego wpływu ekologicznego i społecznego. Przyjęto format odpowiedzi tak/nie, dzięki czemu w łatwy sposób można dokonać weryfikacji działań i problemów związanych ze środowiskiem. Po zaznaczeniu słowa tak w rubryce dotyczącej danej działalności/problemu, można zapoznać się z odpowiednią częścią tabeli znajdującej się w części C, w której w sposób jasny sformułowane są działania w zakresie zarządzania środowiskiem, zarządzania społecznego jak również działania łagodzące. 1

2 Załącznik 8 do Regulaminu IV Konkursu Część 3: Jest to plan monitoringu środowiskowego mającego na celu pomoc w nadzorowaniu właściwej realizacji działań podjętych zgodnie z zaleceniami części B. Ma taki sam format jak ten wymagany w przypadku planów zarządzania sporządzanych zgodnie ze standardowymi wymogami w zakresie ochrony dla projektów kategorii B. Część 4: Zawiera prosty plan monitoringu, dzięki któremu zarówno Wykonawca, władze oraz specjaliści Banku Światowego mogą monitorować należytą realizację działań ochronnych oraz działań w zakresie zarządzania środowiskiem, jak również identyfikować w odpowiednim momencie różne odstępstwa i słabe strony. Część 2 i 3 są skonstruowane w taki sposób, że stanowią źródło konkretnych i wykonalnych działań środowiskowych i społecznych, zrozumiałych dla osób niebędących specjalistami (np.: kierownik budowy wykonawcy) i są łatwe do weryfikacji i realizacji. PZŚ powinien zostać włączony do przedmiaru robót i wyceny ich realizacji przez oferentów. Część 4 została celowo opracowana w prostej formie. Umożliwia dzięki temu monitoring kluczowych parametrów za pomocą prostych środków i z pomocą osób niebędących specjalistami. 2

3 Załącznik 8 do Regulaminu IV Konkursu SPIS TREŚCI Część 1: Część 2: Część 3: Część 4: Ogólne informacje dotyczące projektu i placu budowy Informacje dotyczące ochrony środowiska Działania łagodzące Plan monitoringu 3

4 Załącznik 8 do Regulaminu IV Konkursu CZĘŚĆ 1: OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU I PLACU BUDOWY (Uwaga dla użytkowników: niniejsza część stanowi jedynie przykład i może być modyfikowana w zależności od potrzeb) INSTYTUCJE I ADMINISTRACJA Kraj Nazwa projektu Zakres projektu i działań Polska GIS Projekt obejmuje realizację następujących zadań: I. Rozbudowa i przebudowa budynku po byłej Przychodni Zdrowia dla potrzeb: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz Ośrodka Rewalidacyjno Edukacyjno - Wychowawczego w Janowie Lubelskim ( powierzchnia zabudowana 401,1m 2, liczba kondygnacji 4 w tym piwnica, wysokość budynku poniżej 12m ). Koszty kwalifikowane Zakres prac obejmować będzie: 1. Docieplenie ścian metodą BSO styropianem ( bezspoinowy system ocieplania metoda lekka mokra ), 2. Ocieplenie stropu nad II piętrem płytami wełny mineralnej zabezpieczonymi wylewką cementową. 3. Wymiana stolarki budowlanej na PCV i aluminiową zgodnie z założeniami projektowymi. 4. Instalacja wentylacji mechanicznej. 5. Wymiana instalacji c.w.u. z zastosowaniem termozaworów na cyrkulacji. 6. Wymiana instalacji c.o. z zastosowaniem termozaworów grzejnikowych i rur miedzianych ( istniejąca kotłownia gazowa pozostaje bez zmian). 7. Wymiana oświetlenia na system LED. II. Termomodernizacja budynku biurowego Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim ( powierzchnia zabudowana 286,1m 2, liczba kondygnacji 3 w tym piwnica, wysokość budynku poniżej 12m ). Koszty kwalifikowane Zakres prac już wykonanych: 1. Docieplenie ścian metodą BSO styropianem ( bezspoinowy system ocieplania metoda lekka mokra ), 2. Wymiana okien na PCV. Zakres prac do wykonania obejmować będzie: 1. Wymiana instalacji c.o. z zastosowaniem termozaworów grzejnikowych i rur miedzianych ( kotłownia pozostaje bez zmian ). 2. Ocieplenie stropodachu metodą wtrysku. III. Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego w Janowie Lubelskim ( powierzchnia zabudowana 759,5m 2, budynek parterowy, wysokość budynku poniżej 12m ). Koszty kwalifikowane Zakres prac już wykonanych: 1. Docieplenie ścian metodą BSO styropianem ( bezspoinowy system ocieplania metoda lekka mokra ), 4

5 Załącznik 8 do Regulaminu IV Konkursu 2. Wymiana stolarki budowlanej na PCV i aluminiową zgodnie z założeniami projektowymi. Zakres prac do wykonania obejmować będzie: 1. Ocieplenie stropu na poddaszu płytami wełny mineralnej. Rozwiązania instytucjonalne (nazwa i dane kontaktowe) Ustalenia związane z realizacją projektu: (nazwa i dane kontaktowe) OPIS PLACU BUDOWY: Nazwa placu budowy: IV. Modernizacja budynku na potrzeby ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim (powierzchnia zabudowana 249,48m 2, liczba kondygnacji 2, wysokość budynku poniżej 12m ). Koszty kwalifikowane Zakres prac już wykonanych: 1. Ocieplenie ścian metodą BSO styropianem ( bezspoinowy system ocieplania metoda lekka mokra ). 2. Ocieplenie stropu nad I piętrem płytami wełny mineralnej. 3. Wymiana okien na PCV i drzwi na aluminiowe. 4. Wymiana instalacji c.o. z zastosowaniem termozaworów grzejnikowych. 5. Instalacja wentylacji mechanicznej. Zakres prac do wykonania obejmować będzie: 1. Instalacja własnej kotłowni gazowej w istniejącym pomieszczeniu. Dotychczas budynek był podłączony do kotłowni gazowej zlokalizowanej w sąsiadującym budynku ( zabudowa szeregowa ) zajmowanym obecnie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim, którego przeznaczenie ma ulec zmianie. Z chwilą instalacji własnej kotłowni automatycznie odciążona zostanie dotychczasowa. GISNO / NFOŚiGW ( Jednostka Zespołu projektowego) Nadzór w zakresie ochrony środowiska - jednostka beneficjenta STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM ul. Zamoyskiego Janów Lubelski tel w. 112, , lub osoba upoważniona Nadzór prac w zakresie inżynierii lądowej - jednostka beneficjenta STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM ul. Zamoyskiego Janów Lubelski tel w. 112, lub osoba upoważniona Jednostka beneficjenta ds. zarządzania projektem STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM ul. Zamoyskiego Janów Lubelski tel w. 112, Wykonawca Wyłoniony był/będzie w drodze przetargu nieograniczonego Zadanie I. Rozbudowa i przebudowa budynku po byłej Przychodni Zdrowia dla potrzeb: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz Ośrodka Rewalidacyjno Edukacyjno - Wychowawczego w Janowie Lubelskim. Zadanie II. Termomodernizacja budynku biurowego Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim. Zadanie III. Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego w Janowie Lubelskim. Zadanie IV. Modernizacja budynku na potrzeby ośrodka wsparcia dla osób z 5

6 Załącznik 8 do Regulaminu IV Konkursu zaburzeniami psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim. Lokalizacja placu budowy Do kogo należy teren? Dane geograficzne, fizyczne, biologiczne, geologiczne, hydrograficzne i informacje społeczne i gospodarcze Pozyskiwanie materiałów (w szczególności: wody, kamieni, kruszyw): miejsca, odległości? PRAWO Wymień elementy prawa krajowego i lokalnego i pozwolenia, które stosują się do działań podejmowanych w ramach projektu Zadanie I. Działki nr 2380/13 i 2380/14 obręb ewid. Janów Lubelski IV, ul. Zamoyskiego 77, Zadanie II. Działki nr 3181/5 i 3181/11 obręb ewid. Janów Lubelski IV, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, Zadanie III. Działka nr 2380/14 obręb ewid. Janów Lubelski IV, ul. Zamoyskiego 77, Zadanie IV. Działka nr 1293/1 obręb ewid. Janów Lubelski IV, ul. Zamoyskiego 37. Załącznik 1: Mapy placów [ x ]T [ ] N - 4szt. Własność Powiatu Janowskiego dotyczy wszystkich ww. działek. Obiekty objęte Listą Kontrolną Planu Zarządzania Środowiskiem to obiekty istniejące, zlokalizowane na terenie miasta Janowa Lubelskiego poza obszarami NATURA 2000 w Otulinie Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. Materiały wykorzystywane do realizacji ww. zadań pochodzić będą: - woda z istniejącego wodociągu miejskiego, - kruszywa ( piasek ) z istniejących na terenie powiatu lub powiatów ościennych koncesjonowanych zakładów górniczych wg wyboru wykonawcy. Najbliższy zakład górniczy znajduje się w miejscowości Andrzejów Gm. Godziszów, powiat janowski odległość ok. 8,5km, - pozostałe materiały tj.: styropian, wełna mineralna, kleje, cement, glazura, armatura, elementy instalacji sanitarnych, wentylacyjnych c.w.o. i c.o. w tym piec gazowy, okna, drzwi, farby i lakiery oraz inne zostaną zakupione, 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz z późn. zm. ). 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.). 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz z późn. zm.). 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). 5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.). Zadanie I. 1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PG KZ5 wydana przez Burmistrza Janowa Lubelskiego w dniu 23 września 2011r. 2. Decyzja Nr 11/2012 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę znak: AB.II WK wydana przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim w dniu 20 stycznia 2012r. 6

7 Załącznik 8 do Regulaminu IV Konkursu KONSULTACJE PUBLICZNE Wskaż gdzie i kiedy konsultacje publiczne miały miejsce Zadanie II. Zadanie III. 1. Dokument wydany przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim w dniu 12 sierpnia 2010r. znak: AB.II.7352.JL-201/2010 potwierdzający złożenie zgłoszenia wykonania robót budowlanych ( zgłoszenie z dnia 9 sierpnia 2010r. ) oraz informujący o nie wniesieniu sprzeciwu w stosunku do tych robót dotyczy prac już wykonanych. 2. Wniosek o pozwolenie na budowę/zgłoszenie wykonania prac budowlanych, dotyczący prac do wykonania zostanie złożony. 1. Zgłoszenie wykonania robót budowlanych z dnia 19 października 2005r. 2. Zgłoszenie wykonania robót budowlanych z dnia 22 stycznia 2008r. 3. Dokument wydany przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim w dniu 20 października 2005r. znak: AB.II.JL /2005r. potwierdzający złożenie zgłoszenia wykonania robót budowlanych ( zgłoszenie z dnia 19 października 2005r. ) oraz informujący o nie wniesieniu sprzeciwu w stosunku do tych robót dotyczy prac już wykonanych. 4. Dokument wydany przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim w dniu 23 stycznia 2008r. znak: AB.II.7352.JL-7/2008 potwierdzający złożenie zgłoszenia wykonania robót budowlanych ( zgłoszenie z dnia 22 stycznia 2008r. ) oraz informujący o nie wniesieniu sprzeciwu w stosunku do tych robót dotyczy prac już wykonanych. 5. Wniosek w sprawie zgłoszenia wykonania prac budowlanych, dotyczący prac do wykonania zostanie złożony. Zadanie IV. BUDOWANIE ZDOLNOŚCI INSTYTUCJONALNEJ Czy podejmowane będą działania związane z budowaniem zdolności instytucjonalnej? 1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PG.I /07 z dnia 22 sierpnia 2007r. wydana przez Burmistrza Janowa Lubelskiego. 2. Zgłoszenie wykonania robót budowlanych z dnia 20 września 2007r. dotyczy prac już wykonanych. 3. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, dotyczący prac do wykonania zostanie złożony. W związku z brakiem konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania, społeczeństwo nie brało udziału w postępowaniu. Decyzja o realizacji zadania została podjęta przez Radę Powiatu w Janowie Lubelskim. [ x ] N lub [ ]T w przypadku odpowiedzi Tak, należy zapoznać się z załącznikiem 2 omawiającym program budowania zdolności instytucjonalnej. Obiekty stanowią własność Powiatu Janowskiego i będą wykorzystywane dla potrzeb działań statutowych powiatu. Zmiany instytucjonalne nie są planowane zarówno w okresie trwania projektu jak i po jego zakończeniu. 7

8 8 CZĘŚĆ 2: WERYFIKACJA DZIAŁAŃ OCHRONNYCH I ELEMENTÓW ICH WYMAGAJĄCYCH ŚRODOWISKOWA I SPOŁECZNA WERYFIKACJA ELEMENTÓW WYMAGAJĄCYCH DZIAŁAŃ OCHRONNYCH Czy zadania realizowane na placu budowy wiążą się z poniższymi elementami? Czynność/Zagadnienie Status Wymagane działania A. Remont dróg lub budynków [ x ] Tak [ ] Nie W przypadku odpowiedzi tak", przejdź do Części A poniżej B. Nowe prace budowlane związane z niewielkimi budynkami i infrastrukturą [ ] Tak [ x ] Nie W przypadku odpowiedzi tak", przejdź do Części A poniżej C. Wpływ na powierzchniowy system odwadniający [ ] Tak [ x ] Nie W przypadku odpowiedzi tak", przejdź do Części B poniżej D. Budynki i dzielnice o charakterze zabytkowym [ ] Tak [ x ] Nie W przypadku odpowiedzi tak", przejdź do Części C poniżej E. Nabywanie gruntu 1 [ ] Tak [ x ] Nie W przypadku odpowiedzi tak", przejdź do Części D poniżej F. Materiały szkodliwe lub toksyczne 2 [ x ] Tak [ ] Nie W przypadku odpowiedzi tak", przejdź do Części E poniżej G. Wpływ na lasy lub na obszary chronione [ ] Tak [ x ] Nie W przypadku odpowiedzi tak", przejdź do Części F poniżej H. Ryzyko występowania niewybuchów [ ] Tak [ x ] Nie W przypadku odpowiedzi tak", przejdź do Części G poniżej I. Bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszych [ x ] Tak [ ] Nie W przypadku odpowiedzi tak", przejdź do Części H poniżej 1 Przejęcie gruntu wiąże się z przemieszczaniem się ludności, zmianą ich źródła dochodu, wkroczeniem na teren prywatny. Dotyczy gruntu zakupionego/lub takiego, którego własność została przeniesiona i ma wpływ na osoby zamieszkujące na nim lub dzikich lokatorów (ang. squatters) lub osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na przejmowanym gruncie. 2 Do materiałów toksycznych/niebezpiecznych można zaliczyć azbest, toksyczne farby, trujące rozpuszczalniki, farby zawierające ołów itp. 8

9 9 CZĘŚĆ 3: DZIAŁANIA ŁAGODZĄCE CZYNNOŚĆ PARAMETER LISTA KONTROLNA DZIAŁAŃ ŁAGODZĄCYCH 0. Warunki ogólne Powiadamianie i bezpieczeństwo pracowników A. Ogólne prace remontowe lub budowlane Jakość powietrza Hałas Jakość wody (a) Powiadomiono miejscowe inspektoraty nadzoru budowlanego, środowiskowe i społeczności lokalne o planowanych działaniach (b) W sposób odpowiedni powiadomiono ludność o pracach poprzez komunikaty w mediach lub miejscach ogólnie dostępnych (w tym na terenie placu budowy) (c) Otrzymano wszelkie prawnie wymagane pozwolenia w związku z pracami budowlanymi lub remontowymi (d) Wykonawca formalnie wyraża zgodę na realizację wszelkich prac w sposób bezpieczny i zdyscyplinowany w celu zminimalizowania wpływu na okolicznych mieszkańców i środowisko. (e) Odzież ochronna pracowników musi być zgodna z najlepszymi praktykami międzynarodowymi (obowiązkowo kaski ochronne, w razie potrzeby maski lub okulary ochronne, uprząż i obuwie ochronne) (f) Dzięki prawidłowemu oznakowaniu placu budowy pracownicy będą zaznajomieni z podstawowymi obowiązującymi zasadami i regulaminami. (a) W trakcie prac wykopaliskowych zastosowane będą działania w zakresie kontroli emisji pyłów, np.: rozpylanie lub nawilżanie gruntu (b) Gruz powstały po rozbiórce, wykopana ziemia i kruszywa należy przechowywać na obszarze nadzorowanym, na którym równocześnie rozpylana będzie para wodna mająca za zadanie ograniczać pył powstały po rozbiórce (c) W trakcie prac z użyciem wiertarek pneumatycznych, lub wiążących się z przebiciem chodnika lub fundamentów, emisję pyłu redukujemy poprzez bieżące rozpylanie wody lub poprzez wybudowanie ogrodzenia spełniającego funkcję ekranu przeciwpyłowego na placu budowy (d) W otoczeniu placu budowy (chodniki, drogi) należy usunąć wykorzystaną glebę i powstałe gruzy aby zminimalizować emisję pyłów (e) Nie należy spalać materiałów budowlanych/odpadów na otwartej przestrzeni placu budowy (f) Wykorzystywane urządzanie muszą być zgodne z polskimi przepisami dotyczącymi emisji i podlegać regularnej konserwacji i pracom naprawczym. Należy zadbać o to, by pojazdy budowlanie nie były zbyt często pozostawiane na placach budowy bezczynnie (a) Hałas związany z pracami budowlanymi będzie ograniczony do określonych godzin, na które wyrażono zgodę w zezwoleniu (b) W trakcie prac pokrywy silników generatorów, kompresory powietrza i inny elektryczny sprzęt mechaniczny musi pozostać w zamknięciu. Sprzęt powinien znajdować się jak najdalej od obszarów zamieszkiwanych (a) Na placu budowy podjęte zostaną odpowiednie środki mające na celu kontrolę erozji i osadu, jak na przykład: umieszczenie beli słomy lub budowa ogrodzenia zabezpieczającego przed wydostaniem się mułu, dzięki któremu osad pozostaje na terenie placu budowy, nie powodując tym samym nadmiernej mętności wód kanalizacyjnych i okolicznych strumyków i rzek 9

10 B. Wpływ na powierzchniowy system odwadniający Gospodarka odpadami Jakość wody 10 (a) Należy wyznaczyć stosowane ścieżki i miejsca przeznaczone do zbierania i unieszkodliwiania odpadów dla wszystkich głównych rodzajów odpadów powstałych w wyniku prac wykopaliskowych, rozbiórkowych i budowlanych. (b) Odpady mineralne powstałe w wyniku prac rozbiórkowych i budowlanych należy oddzielić o odpadów ogólnych, organicznych, płynnych i chemicznych, segregując je na terenie placu, na którym powinny następnie być przechowywane w odpowiednich pojemnikach. (c) Licencjonowane służby zbiorcze zbierają odpady budowlane i odpowiednio je unieszkodliwiają (d) zapisy dotyczące unieszkodliwiania odpadów należy przechowywać, gdyż posłużą jako dowód właściwej gospodarki odpadami zgodnej z założeniami projektowymi. (e) Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wykorzystania i odzysku odpowiednich zdatnych materiałów, gdy jest to wykonalne (z wyłączeniem materiałów zawierających azbest). (a) Nie jest dozwolone nieregulowane wydobywanie wód gruntowych, ani też niekontrolowane odprowadzanie ścieków powstałych z wód technologicznych, zaczynów cementowych lub wszelkich innych zanieczyszczonych wód bezpośrednio do gruntu lub okolicznych strumieni i rzek; Wykonawca musi otrzymać wszelkie konieczne zezwolenia i licencje na wydobywanie wody i regulowane odprowadzanie ścieków do kanalizacji publicznej. (b) Należy wybudować odpowiednie systemy odprowadzające wodę burzową i dołożyć starań, by w wyniku prac budowlanych nie spowodować zamulenia, zanieczyszczenia, zablokowania naturalnych strumyków, rzek, stawów i jezior lub innych negatywnych skutków (c) Należy wdrożyć procedury zmierzające do zapobiegania przypadkowym wycieków paliw, smarów i innych toksycznych lub szkodliwych substancji oraz odpowiedniej reakcji na nie (d) Pojazdy budowlane i maszyny należy oczyścić w specjalnie wyznaczonych miejscach, w których spływy nie spowodują zanieczyszczenia naturalnych wód powierzchniowych 10

11 11 CZYNNOŚĆ PARAMETER LISTA KONTROLNA DZIAŁAŃ ŁAGODZĄCYCH C. Budynki zabytkowe Dziedzictwo kulturowe (a) Jeśli prace budowlane odbywają się w sąsiedztwie oznaczonego obiektu zabytkowego lub mają miejsce w oznaczonej zabytkowej dzielnicy, konieczne jest powiadomienie o tym fakcie jak również uzyskanie zgody lub pozwoleń od władz lokalnych. Wszystkie czynności budowlane muszą zostać zaplanowane i zrealizowane zgodnie z prawem lokalnym i krajowym. (b) Należy zadbać o to, by przeprowadzone zostały odpowiednie przygotowania mające na celu odnotowanie i zarejestrowanie artefaktów lub wszelkich innych "przypadkowo napotkanych" elementów. Należy wówczas powiadomić odpowiednie służby, prace odłożyć w czasie lub wykonać inaczej, z uwzględnieniem charakteru znalezisk. D. Przejęcie gruntu Plan/ramy przejęcia gruntu (c) Jeśli wywłaszczenie gruntu jest konieczne ale ma charakter niespodziewany, lub jeśli może nastąpić niespodziewana utrata źródła dochodu legalnych lub nielegalnych użytkowników gruntu, należy niezwłocznie skontaktować się kierownikiem zespołu zadaniowego w Banku. (d) Jeśli będzie tego wymagał projekt, zostanie(ą) wdrożony(e) zatwierdzony(e) plan/ramy przejęcia gruntu E. Materiały toksyczne Gospodarka azbestem (a) Jeśli na terenie placu budowy, na którym realizowany jest projekt, znajduje się azbest, należy jednoznacznie oznaczyć go jako materiał niebezpieczny (b) W sytuacjach gdy jest to możliwe, należy azbest umieścić w odpowiednio uszczelnionych pojemnikach, w taki sposób by ograniczyć możliwość kontaktu z nim (c) Przed usunięciem (jeśli usunięcie jest konieczne), azbest poddajemy działaniu środka sprzęgającego w celu ograniczenia ilości emitowanego przez niego pyłu (d) Jedynie wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści mogą gospodarować azbestem i zajmować się jego unieszkodliwieniem (e) Jeśli materiał zawierający azbest ma być tymczasowo przechowywany, odpady powinny być bezpiecznie zamknięte w szczelnych pojemnikach i odpowiednio oznakowane. Należy podjąć środki bezpieczeństwa chroniące przed niedozwolonym usunięciem azbestu z placu budowy. (f) Usunięty azbest nie może zostać wykorzystany ponownie F. Lasy, tereny podmokłe i inne obszary chronione Gospodarowanie odpadami toksycznymi i niebezpiecznymi Ochrona ekosystemu (a) W przypadku tymczasowego przechowywania substancji toksycznych lub niebezpiecznych, musi się to odbywać w zabezpieczonych pojemnikach, na których podane zostaną informacje dotyczące składu, właściwości i sposobu obchodzenia się z substancją (b) Pojemniki, w których znajdują się substancje niebezpiecznie muszą być umieszczone w szczelnych pojemnikach zapobiegających ich wyciekowi (c) Odpady wywożą jedynie specjalne, licencjonowane przedsiębiorstwa zajmujące się ich wywozem i są unieszkodliwiane w obiekcie do tego przeznaczonym. (d) Nie należy stosować farb zawierających składniki toksyczne, rozpuszczalników lub farb zawierających ołów (a) Wszystkie uznane siedliska naturalne, tereny podmokłe i obszary chronione w najbliższym sąsiedztwie prowadzonych prac nie mogą zostać zniszczone lub wykorzystywane do jakichkolwiek celów. Cały personel obowiązuje zakaz polowania, karmienia zwierząt, pozyskiwania drewna i wykonywania innych czynności mogących powodować zniszczenie. (b) Należy przeprowadzić badanie dotyczące większych drzew znajdujących się w sąsiedztwie prac budowlanych oraz sporządzić ich inwentaryzację. Większe drzewa powinny być otoczone ogrodzeniem, ich system korzeniowy powinien być zabezpieczony i należy dbać by nie nastąpiły jakiekolwiek uszkodzenia tych drzew (c) Tereny podmokłe i strumyki znajdujące w sąsiedztwie należy zabezpieczyć przed odpływami pochodzącymi z placu budowy poprzez odpowiednie elementy umożliwiające kontrolę erozji i osadu, takie jak: bele słomy i ogrodzenia zabezpieczające przed wydostaniem się mułu (d) Na terenach sąsiadujących a w szczególności na obszarach chronionych nie mogą bez zezwolenia powstawać ukopy, kamieniołomy, wysypiska śmieci 11

12 G. Ryzyko występowania niewybuchów H. Bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszych Zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi Bezpośrednie i niebezpośrednie zagrożenia dla ruchu drogowego i pieszych związane z wykonywaniem prac budowlanych 12 (a) Przed rozpoczęciem prac wykopaliskowych, Wykonawca upewnia się, czy teren budowlany został odpowiednio przez odpowiednie władze sprawdzony pod kątem niewybuchów i czy zostały usunięte (b) Zgodnie z przepisami krajowymi, Wykonawca dba o to, by plac budowy był odpowiednio zabezpieczony a ruch drogowy związany z pracami budowlanymi odpowiednio regulowany. Czynności te obejmują między innymi: Umieszczenie oznakowania, znaków ostrzegawczych, barierek, przekierowanie ruchu, przy czym plac budowy powinien być widoczny a ludność należy ostrzec o potencjalnych zagrożeniach System zarządzania ruchu drogowego i szkolenie personelu, w szczególności dotyczące dostępu do placu budowy oraz ruchu drogowego o wysokim natężeniu w pobliżu placu budowy. Zapewnienie bezpiecznych przejść i przejść dla pieszych w miejscach, w których następuje interferencja ruchu drogowego pojazdów związanych z placem budowy. Przystosowanie godzin pracy do funkcjonowania lokalnego ruchu drogowego poprzez np.: unikanie większych operacji związanych z transportem w godzinach szczytu lub godzinach, w których migrują zwierzęta gospodarcze W razie konieczności - aktywne zarządzanie ruchem drogowym przez przeszkolonych pracowników widocznych na placu budowy dbających o zapewnienie bezpiecznego przejścia dla ludności Zapewnienie bezpiecznego i nieprzerwanego dostępu do obiektów biurowych znajdujących się w sąsiedztwie, jak również sklepów i budynków mieszkalnych w trakcie prac budowlanych 12

13 13 CZĘŚĆ 4: PLAN MONITORINGU (JEST TO JEDYNIE PRZYKŁAD, KTÓRY MOŻE ZOSTAĆ UZUPEŁNIONY W RAZIE POTRZEBY) Faza Co (Jaki parametr należy monitorować?) Gdzie (Gdzie dany parametr należy monitorować?) Jak (Jak dany parametr należy monitorować?) Kiedy (Określ częstotliwość / czy ma charakter ciągły?) Dlaczego (Dlaczego dany parametr jest monitorowany?) Koszt (jeśli nie jest uwzględniony w budżecie projektowym) Kto (kto odpowiada za monitoring?) Przygotowania w trakcie realizacji prac Nadzór w trakcie realizacji prac dostęp do placu budowy zarządzanie ruchem dostępność obiektów przeznaczonych do unieszkodliwiania odpadów inwentaryzacja odpadów niebezpiecznych (azbestu brak) kontrola jakości materiałów budowlanych (np.: farb, rozpuszczalników) produkowanie pyłu emisja hałasu rodzaje odpadów i ścieków - jakość i ilość solidność systemów odwadniających przy placu budowy przy placu budowy sąsiedztwo placu budowy na terenie placu budowy magazyn wykonawcy/plac budowy wykonawcy na placu budowy i w bezpośrednim sąsiedztwie - blisko potencjalnie narażonych mieszkańców w specjalnych miejscach przeznaczonych do odprowadzania ścieków lub w obiektach służących do ich sprawdzenie, czy w projekcie przewidziano staranną realizację procedur wizualnie/z dokonaniem w razie wątpliwości analiz wizualnie/ analiza baz danych dotyczących materiałów toksycznych wizualnie, konsultacje z okolicznymi mieszkańcami wizualnie, przy pomocy analiz w razie podejrzeń, ustalenie liczby wywozów odpadów poza teren placu budowy, sprawdzenie przed rozpoczęciem budowy przed rozpoczęciem prac remontowych przed zatwierdzeniem materiałów W trybie codziennym W trybie codziennym W trybie codziennym/w trybie ciągłym W trybie codziennym/w trybie ciągłym bezpieczeństwo ludności identyfikacja, w odpowiednim momencie, ograniczeń stosowanego systemu unieszkodliwiania odpadów zdrowie i bezpieczeństwo publiczne oraz w miejscu pracy eliminacja zakłóceń porządku publicznego Uniknięcie negatywnego wpływu na wody gruntowe i powierzchniowe właściwa gospodarka odpadami i prawidłowe ich unieszkodliwienie niewielki, nieprzekraczający przewidzianego budżetu niewielki, nieprzekraczający przewidzianego budżetu (przygotowanie specjalnego konta przeznaczonego do analiz w PMU) niewielki, nieprzekraczający przewidzianego budżetu Wykonawca, inżynier Wykonawca, inżynier Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 13

14 14 przechowywania tras odpływowych dla ścieków i ich wydajności 14

15

16

17

18

PLAN ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM (EMP)- Lista kontrolna przeznaczona dla prac inżynieryjnych na niewielką skalę.

PLAN ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM (EMP)- Lista kontrolna przeznaczona dla prac inżynieryjnych na niewielką skalę. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 PLAN ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM (EMP)- Lista kontrolna przeznaczona dla

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) (adres) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 (nr telefonu kontaktowego) 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika (adres)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy Nowinka 16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60, e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.... (imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia Wzór Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia WNIOSKODAWCA (imię, nazwisko/nazwa firmy) Bełżec, dnia... (adres) WÓJT GMINY BEŁŻEC (telefon) ul. Lwowska 5 22-670 Bełżec REGON... W N I O S E K o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. Jaracza 18a Nazwa zadania : Remont pom. magazynu książek na poziomie parteru

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynku gospodarczego

Rozbiórka budynku gospodarczego Egz. nr 6 PROJEKT BUDOWLANY STRONA TYTUŁOWA Rozbiórka budynku gospodarczego Inwestor: Magurski Park Narodowy 38 232 Krempna 59 Lokalizacja: 38 232 Krempna dz. nr ew. 160/8 obręb Krempna ZAWARTOŚĆ: 1. Strona

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Kostrzyn nad Odrą, dnia. B U R M I S T R Z MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 i art. 73 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wnioskodawca:...... ( imię i nazwisko lub firma)..., dnia... Wójt Gminy Mełgiew ( adres zamieszkania lub siedziby)... (telefon kontaktowy, fax, e-mail) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

Nadzór budowlany w Chorwacji

Nadzór budowlany w Chorwacji Nadzór budowlany w Chorwacji 1. proces planowania i zgoda na planowanie efektem planowania są tzw. fizyczne dokumenty planistyczne, których celem jest: - ustalenie organizacji, wykorzystania i przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP Karta informacyjna przedsięwzięcia art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1. Zakres Robót zamierzenia budowlanego. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie remontu budynku Przedszkola Nr 9 przy ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres) ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon)... (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres do korespondencji)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA F/PSZ-2/1/2 1/6 Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ustawy Ustawa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .. /miejsce, data/ /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, telefon/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia polegającego na:., które zgodnie z. ust. 1 pkt. rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY UPROSZCZONY EGZ

PROJEKT BUDOWLANY UPROSZCZONY EGZ PROJEKT BUDOWLANY UPROSZCZONY EGZ. 1 2 3 Nazwa obiektu budowlanego: Lokalizacja: Inwestor: Przebudowa dróg gminnych Czaple Wielkie k. Motyla w km 0+000-0+198 i Czaple Wielkie k. Duszyca w km 0+000-0+090

Bardziej szczegółowo

Szamotuły, dnia r.

Szamotuły, dnia r. Szamotuły, dnia 26.05.2015r. O Ś W I A D C Z E N I E P R O J E K T A N T A Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z późn. zmianami) oświadczam,

Bardziej szczegółowo

Remont obiektów hali sportowej przy ul. Chorzowskiej 5 wymiana płyt elewacyjnych.

Remont obiektów hali sportowej przy ul. Chorzowskiej 5 wymiana płyt elewacyjnych. Oznaczenie sprawy: ZA.271.27.2017 ZAŁACZNIK NR 4 do ogłoszenia ZAŁĄCZNIK NR 1 do umowy Program Funkcjonalno Użytkowy Nazwa zadania: Remont obiektów hali sportowej przy ul. Chorzowskiej 5 wymiana płyt elewacyjnych.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA FRAKCJI PALNEJ POWSTAŁEJ W WYNIKU PRZETWORZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

INSTALACJA TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA FRAKCJI PALNEJ POWSTAŁEJ W WYNIKU PRZETWORZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH INSTALACJA TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA FRAKCJI PALNEJ POWSTAŁEJ W WYNIKU PRZETWORZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Ewa Steuer Aleksandra Mikołajec-Olczyk LOKALIZACJA LOKALIZACJA Województwo Warmińsko-Mazurskie

Bardziej szczegółowo

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska 7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska Podstawową zasadą realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego powinna być zasada wykonywania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

POZWOLENIE ZINTEGROWANE POZWOLENIE ZINTEGROWANE : art. 184 ust.2, art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 27 ust.

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski ... Piaski, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika adres do korespondencji.. nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia 1 63-820

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 3/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA Nr 3/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Morzeszczyn, dnia 12 sierpień 2013 r. IN.OŚ.D.6220.3.2013.MS DECYZJA Nr 3/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art.71 ust.2 pkt.2 art. 72, art.75 ust.1

Bardziej szczegółowo

Sposób złożenia wniosku: Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy pok. nr 11, lub za pośrednictwem poczty

Sposób złożenia wniosku: Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy pok. nr 11, lub za pośrednictwem poczty Nazwa usługi Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Podstawa prawna: Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2, art. 73 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r.

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 260 w granicach m. Witkowo

Celem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 260 w granicach m. Witkowo I.26. Droga nr 260 gmina Witkowo. 26 Droga nr 260 gmina Witkowo Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: gnieźnieński Gmina: Witkowo (m. Witkowo) Celem inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 Sierpc, d.. (wnioskodawca: pełna nazwa, imię i nazwisko) (adres). (tel. kontaktowy, fax, e-mail) Burmistrz

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o.

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o. Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań,

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach I. Symbol: 7620 II. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

Gmina: Szamotuły (m. Szamotuły), Pniewy ( m. Pniewy) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Pniew i Szamotuł (DW 184)

Gmina: Szamotuły (m. Szamotuły), Pniewy ( m. Pniewy) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Pniew i Szamotuł (DW 184) I.12. Przebudowa układu komunikacyjnego Wronki- autostrada A2. 12 Przebudowa układu komunikacyjnego Wronki- autostrada A2 Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 16.12.2011 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 1788/2009, którą złożył M.T. (Bułgaria) w sprawie fabryki asfaltu w Sewliewie w Bułgarii CM\887583.doc

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) Nazwa i adres budowy: Remont dachu Przedszkola Samorządowego w Czempiniu ul. Nowa 4 Kod CPV 45 26 26 90-4, remont starych budynków Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska

VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska Ustawa Prawo ochrony środowiska wymaga określenia w programie środków niezbędnych do osiągnięcia celów, w tym mechanizmów prawno-ekonomicznych i środków finansowania.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Jan Kowalski imię i nazwisko / nazwa inwestora Baruchowo, dnia 01.02.2011r ul. Przykładowa 1, 87-821 Baruchowo adres 123 456 789 nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WNIOSKODAWCA Grębocice, dnia...... imię nazwisko / nazwa firmy... imię i nazwisko / nazwa firmy... Wójt Gminy Grębocice poczta, miejscowość ul. Głogowska 3.. telefon kontaktowy. Fax, e-mail REGON 59 150

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O. sierpień 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dla TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O. BRANśA: ROBOTY BUDOWLANE INWESTOR: MPK w Radomiu sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalnoużytkowy

Program funkcjonalnoużytkowy 1 Nazwa opracowania: Program funkcjonalnoużytkowy Nazwa zamówienia: Kontrakt 10 - Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji w miejscowości Lubsko Adres obiektu budowlanego: Lubsko Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Rawa Mazowiecka, 2006-09-07 OŚWIADCZENIE

Rawa Mazowiecka, 2006-09-07 OŚWIADCZENIE 44 Rawa Mazowiecka, 2006-09-07 OŚWIADCZENIE o sporządzeniu projektu budowlanego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zgodnie z Audytem Energetycznym budynku S.P.Z.O.Z. Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego LOKALIZACJA: Łódź ul. Sopocka 3/5 działka Nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR: Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 Inwestor: DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA Lokalizacja: KAMIONEK, działka nr 19/79 k.m. 8 DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Załącznik Nr 1 do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2012 2015, z

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

ST 02.00.00. ZAPLECZE WYKONAWCY ROBÓT

ST 02.00.00. ZAPLECZE WYKONAWCY ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 02.00.00. ZAPLECZE WYKONAWCY ROBÓT Kod CPV 45000000-7 Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z SUBSTANCJAMI NIEBEZPIECZNYMI

INSTRUKCJA BHP INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z SUBSTANCJAMI NIEBEZPIECZNYMI Strona 1 z 5 Spis treści: 1. Zakres instrukcji 2. Zamówienia i zakupy 3. Znaki ostrzegawcze oznaczające środki chemiczne używane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni 4. Przechowywanie

Bardziej szczegółowo

II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Strona tytułowa - str. nr 1 II. Spis zawartości opracowania - str. nr 2 III.Opis techniczny - str. nr 3 1. Podstawa opracowania - str. nr 3 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 I.50. Droga nr 444 m. Świeca. 50 Droga nr 444 m. Świeca Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat ostrowski Gmina: Odolanów (Świeca, Huta, Mościska) Celem inwestycji

Bardziej szczegółowo

Integralną częścią planu jest rysunek nr 1 w skali 1:5000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Integralną częścią planu jest rysunek nr 1 w skali 1:5000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała nr II/9/03 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 28. marca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 5/1 w obrębie Porzecze. Na podstawie art. 26 ustawy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Opis stanu projektowanego

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Opis stanu projektowanego OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 1. Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r. z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. na parterze budynku administracyjnego szpitala dla Nerwowo i Psychicznie

OPIS TECHNICZNY. na parterze budynku administracyjnego szpitala dla Nerwowo i Psychicznie ` 1 OPIS TECHNICZNY Wymiana podłogi z ułożeniem posadzki antypoślizgowej gresowej umożliwiającej bezpieczne poruszanie się osób niepełnosprawnych w ciągach komunikacyjnych zlokalizowanych na parterze budynku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/160/2013 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA. z dnia 11 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIV/160/2013 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA. z dnia 11 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXIV/160/2013 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 11 września 2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wielichowo Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni

Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

dla inwestycji polegającej na:...

dla inwestycji polegającej na:... Wnioskodawca: (imię i nazwisko, pełna nazwa) (adres) (telefon kontaktowy, e-mail) Pełnomocnik:... (miejscowość, data)... (imię i nazwisko)...... (adres)... (telefon kontaktowy, e-mail) Burmistrz Śremu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Hanna Grunt Prezes Zarządu WFOŚiGW 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją, powołaną na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji, termomodernizację oraz zwiększenie produkcji

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji, termomodernizację oraz zwiększenie produkcji EWA Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji, termomodernizację oraz zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych; Ochrona wód gruntowych

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi. Starostwo Powiatowe w Gołdapi 13 listopada 2014r.

Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi. Starostwo Powiatowe w Gołdapi 13 listopada 2014r. Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi. Starostwo Powiatowe w Gołdapi 13 listopada 2014r. Wprowadzenie: Fundusze Norweskie i Fundusze EOG Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Roboty remontowe Lokalizacja: Piotrków

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zał. nr 1 Opracowanie nr 1 pn.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonanie projektu budowlano wykonawczego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach przy ul. Begonii Zakres robót

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ... dnia...... imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata w znakach skarbowych)... WÓJT adres GMINY PIEKOSZÓW W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw rok 2004 nr 71 poz. 649 wersja obowiązująca od 2010-09-18 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r.

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r. Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na 11.10.2003 r. Regulacje ogólne dotyczące ochrony środowiska - Konstytucja Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY. 43-155 BIERUŃ, UL.MIESZKA I 118, TEL. 032 216 31 41, FAX. 032 216 30 47 www.iglobud.com, e-mail:biuro@iglobud.com INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY. OBIEKT: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków 1 2 Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wrzelówkę w km 0+048 drogi powiatowej nr 2604L Wilków-Majdany-Zakrzów-Janiszów w m. Wilków, JNI 01007079. Spis treści I. Część opisowa Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH imię i nazwisko / nazwa inwestora Tryńcza dnia... adres... nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY TRYŃCZA W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 260 w m. Gniezno. Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Celem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 260 w m. Gniezno. Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.23. Droga nr 260 m. Gniezno. 23 Droga nr 260 m. Gniezno Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: gnieźnieński Gmina: Gniezno (m. Gniezno) Celem inwestycji jest

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. WYKAZ GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT

SPIS ZAWARTOŚCI I. WYKAZ GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT 1 SPIS ZAWARTOŚCI I. WYKAZ GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT II. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Inwestor. 3. Przedmiot, cel sporządzenia i lokalizacja inwestycji. 4. Opis stanu istniejącego. 5.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego I. Cel dokumentu Wytyczne określają rozwiązania organizacyjne w zakresie zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do Podwykonawców pracujących w imieniu lub na terenie

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Załącznik 2 Numer karty BAS Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Komunikatu Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 26.01.2015 r. REGULAMIN

Załącznik Nr 1 do Komunikatu Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 26.01.2015 r. REGULAMIN REGULAMIN Załącznik Nr 1 do Komunikatu Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 26.01.2015 r. Poniesienia ze środków budżetu Miasta Zakopane kosztów załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Decyzja O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nasz znak: SRG 7625/DŚ-7/2006 Rabka-Zdrój, dnia 18.05.2006 r. Decyzja O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 46 ust 1 pkt 1, art. 48 ust 1, art.56 ust. 2,3,4

Bardziej szczegółowo

Miasto Cieszyn Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące.

Miasto Cieszyn Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące. P Bogusław Dyduch Miasto Cieszyn Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące. Temat opracowania: Opracowanie będące załącznikiem do projektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ D PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Informacje ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Inwestycja 1.3. Adres inwestycji 1.4. Pracownia 1.5. Podstawa opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni

Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przyłącze do kanalizacji sanitarnej ADRES: 16-400 Suwałki, ul. Reymonta /nr dz. ewid. Obręb nr 02, dz. 21119/4, 21750/1/ INWESTOR: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Dla: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach - BUDOWA DWUKOMOROWEGO OSADNIKA POKOAGULACYJNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI TECHNOLOGICZNYMI I ELEKTRYCZNYMI NA DZ. NR 386/16

Bardziej szczegółowo