Streszczenie prezentacji NIDays 2011 Warszawa 22 listopada 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Streszczenie prezentacji NIDays 2011 Warszawa 22 listopada 2011"

Transkrypt

1 Streszczenie prezentacji NIDays 2011 Warszawa 22 listopada 2011 Prezentacje partnerów i użytkowników sprzętu i oprogramowania National Instruments System przeprowadzania statycznych i dynamicznych eksperymentów na nowo opracowanych siedzeniach stosowanych w pojazdach komunikacji publicznej - Marcin Chruściel, CIT Engineering Polska Sp. z o.o CIT Engineering przedstawi studium przypadku dotyczące systemu do statycznych i dynamicznych badao wytrzymałościowych. Eksperymenty przeprowadzane są na prototypach foteli stosowanych w pojazdach transportu publicznego. Częśd systemu odpowiedzialna za badania statyczne wykorzystuje pętle PID do kontrolowania siły przykładanej do opard foteli. Elementami wykonawczymi są w tym przypadku siłowniki hydrauliczne kontrolowane przez zawory proporcjonalne. Częśd pomiarowa i sterująca została zrealizowane przy pomocy systemu NI cdaq. Po zakooczonym eksperymencie aplikacja sterująca stanowiskiem uruchamia środowisko DIAdem gdzie odbywa się generowanie raportu z pomiarów. Cześd odpowiedzialna za pomiary dynamiczne zrealizowana jest w postaci wózka (o masie ok. 350kg) z napędem bloczkowo-grawitacyjnym. System pozwala rozpędzid badany układ do prędkości około 35km/h. Wózek jest wyposażony w zestaw 4 foteli (które są obiektami badanymi). Na tylnych fotelach są umieszczone manekiny typu Hybrid III. Każdy z manekinów wyposażony jest w zestaw akcelerometrów oraz czujników siły. Zdarzenie polegające na gwałtownym wyhamowaniu układu jest rejestrowane za pomocą dwóch kamer z prędkością 500 klatek na sekundę. 1 P a g e

2 crio pod wodą - Krystian Buszman, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni; Bogdan Iwiński,, Veritech Sp. z o.o. Projekt obejmuje wykonanie mobilnego modułu do badania parametrów środowiska podwodnego w zakresie wielu różnych pól fizycznych. W skład systemu wchodzi zestaw czujników do badania pola akustycznego, magnetycznego, elektrycznego oraz hydrodynamicznego. Dodatkowo zastosowano czujnik prędkości dźwięku, do okresowego badania zmian parametrów wpływających na propagację fal sprężystych w wodzie, tj. zasolenia, temperatury i ciśnienia. Układem zarządzającym przetwarzanie i rejestrację danych jest NI CompactRIO z odpowiednimi modułami. Dane przetwarzane są wstępnie i wysyłane światłowodem do interfejsu użytkownika znajdującego się na lądzie lub jednostce pływającej. Użytkownik, jako operator, decyduje o rejestracji sygnałów z wybranych kanałów. Moduł może byd zastosowany w dowolnym miejscu zarówno w akwenach otwartych jak i zamkniętych. Gabaryty i waga modułu ułatwiają jego rozstawienie z niewielkiej jednostki pływającej. Pozwala to na monitoring dowolnego miejsca pod wodą w krótkim czasie. Parametr ten jest bardzo pożądany dla szybkiej reakcji na określone zdarzenie w środowisku wodnym bądź jego otoczeniu. Użyty sprzęt NI: crio 9114, crio 9024, 2 x NI 9234, NI 9223, NI 9871, LabVIEW 2010 SP1, LabVIEW Real-Time, LabVIEW FPGA, NI Sound & Vibration Module Sterowniki silników małej mocy test funkcjonalny przy użyciu modułu NI FPGA - Paweł Jastrzębski, Woodward Testy funkcjonalne analogowych sterowników silników małej mocy firmy Woodward wymagają odpowiedniego środowiska testowego, na które składa się zarówno oprogramowanie jak i osprzęt a mianowicie specjalnie zaprojektowany tester (Teststand) wraz z dedykowanym fixture. System pomiarowy składa się ze standartowych urządzeo pomiarowych oraz komputera przemysłowego PC z dedykowanymi kartami NI. Fixtura zapewnia elektryczne połączenie testowanych urządzeo z systemem pomiarowym. Środowisko programistyczne to głównie NI TestStand oraz NI LabVIEW wraz z modułem FPGA. Aby móc sprawdzid w trakcie testów funkcjonalnych tryby pracy testowanego kontrolera (Load, Drop, Over Speed itd.) w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego (HIL) zaimplementowany został cyfrowy model silnika. Implementację prostego modelu silnika działającego w czasie rzeczywistym na komputerze PC z systemem operacyjnym WINDOWS umożliwiło zastosowanie karty NI PCI-7833R wraz z modułem LabVIEW FPGA Zastosowanie tej karty dodatkowo umożliwia wykonanie testów w otwartej pętli sprzężenia zwrotnego testowanych kontrolerów. Wykorzystanie urządzeń pomiarowych firmy National Instruments w radarze szumowym - prof. Krzysztof Kulpa, Politechnika Warszawska Jedną z bardziej obiecujących dziedzin współczesnej radiolokacji są radary szumowe. Mają one szczególne zalety. Należą do nich między innymi trudnośd wykrycia i duża odpornośd na zakłócanie oraz jednoznacznośd w określeniu odległości i prędkości obiektu. W celu pozyskania elastycznej platformy sprzętowej do badania algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów na rzeczywistych danych na 2 P a g e

3 Politechnice Warszawskiej stworzono demonstrator radaru szumowego wykorzystujący generator arbitralny jako nadajnik oraz wektorowy analizator sygnału jako odbiornik. Jednym z zastosowao był system pomiaru odbiciowości gruntu na potrzeby Instytutu Geodezji i Kartografii. Dwie anteny o różnych polaryzacjach umieszczone na maszcie transmitowały sygnał sondujący zaś dwie kolejne obserwowały powierzchnię gruntu. Jako odbiornika użyto trójkanałowego analizatora PXIe 5663 zapewniającego szerokie pasmo oraz dużą szybkośd rejestracji na macierze dyskowe HDD Opracowane w LabVIEW oprogramowanie umożliwiło szybkie przestrajanie nośnej systemu i rejestrację szerokopasmowe w trybie stepped-frequency. Udało się je zintegrowad z aplikacją sterującą generatorem innego producenta. Multiplekser PXI 2595 zawarty w kasecie PXIe umożliwiał wybór aktywnej anteny nadawczej. Wystąpienie przedstawia koncepcję systemu, jego oprogramowania, a także profile odległościowe obserwowanych powierzchni uzyskane podczas terenowej kampanii pomiarowej. Redukcja czasu testów układów ASIC przy wykorzystaniu oprogramowania i sprzętu NI - Piotr Maj, Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie Nasze badania skupiają się na projektowaniu specjalizowanych układów scalonych ASIC (Application Specific Integrated Circuits) dedykowanych detekcji promieniowania X oraz akwizycji sygnałów z komórek neuronowych. Układy ASIC wymagają dedykowanych procedur testowania, różnych dla każdego projektowanego układu. Na Katedrze Metrologii zaprojektowaliśmy ponad 20 różnych układów scalonych, które powstały w technologiach od 350nm do 90nm jak również w technologii 3D 130nm. Wszystkie nasze układy powstały w ramach projektów badawczych oraz badao dla przemysłu. W celu redukcji czasu testów układów scalonych, wykorzystano oprogramowanie oraz sprzęt firmy National Instruments. W czasie prezentacji przedstawione zostaną najnowsze projekty, takie jak cyfrowy sterownik do bezprzewodowej akwizycji danych pochodzących z żywych neuronów, przetestowane przy wykorzystaniu układów FPGA dostępnych w urządzeniach FlexRIO serii NI PXIe-7962R (lub NI sbrio- 9602) oraz układy zintegrowane wertykalnie (znane są także pod nazwą układów 3D), przetestowane przy wykorzystaniu urządzeo PXIe-7962R wraz z generatorem/analizatorem sygnałów cyfrowych PXI Zaprezentowane zostaną także rozwiązania wykorzystywane w przemyśle, przy opracowywaniu których udało się nam znacząco obniżyd czas wprowadzenia produktu na rynek dzięki wykorzystaniu oprzyrządowania wirtualnego opartego na środowisku NI LabVIEW oraz urządzeniach modułowych. LabVIEW DSC szeroki wachlarz możliwości - Tomasz Wieczorek, SARW LabVIEW DCS SCADA o nieograniczonych możliwościach akwizycji danych, ergonomiczny interfejs użytkownika praktyczne zastosowanie w przemysłowych systemach sterowania i wizualizacji procesów przemysłowych na przykładzie Stanowisko zgazowania. LabVIEW DSC jako warunek spełnienia norm kontroli jakości w systemach sterowania procesami w przemyśle farmaceutycznym (CFR21 part. 11) na przykładzie interfejsu użytkownika mieszalnika homogenizującego. LabVIEW DSC inne oblicze systemów BMS zwrot kosztów inwestycji dzięki zintegrowanemu systemowi sterowania oświetleniem 3 P a g e

4 na przykładzie analizy systemu zarządzania oświetleniem wielko powierzchniowego obiektu handlowego. Tester zaworów izolujących zbiornik paliwa - Maciej Pomorski, Orion Test Systems & Automation Stanowisko przeprowadza audyt zaworu izolującego zbiornik paliwa, polegający na pomiarze przepływów, czasów reakcji oraz zużycia mocy poszczególnych elementów podczas aplikowania różnych wartości ciśnieo/próżni na wejście i wyjście badanego obiektu. Testem steruje aplikacja napisana w środowisku LabVIEW. W obwodzie znajdują sie liczne zawory, odpowiadające za poprawny przepływ powietrza, których stan kontroluje sterownik marki Festo typu CPX, komunikujący sie z programem za pomocą protokołu MODBUS TCP/IP. Do zadawania parametrów testu użyto karty serii M - PCI NI-6229, natomiast do pomiarów o częstotliwości 10kS/s - karty PCI NI Za pomiary rezystancji odpowiada urządzenie marki Harris połączone z komputerem za pomocą kabla RS-232. Ponieważ podczas testów wymagane jest dostarczenie do badanego elementu napięcia o zmiennych wartościach stanowisko wyposażone jest w programowalny zasilacz typu Lambda przyjmujący rozkazy przez protokół RS-232. Dodatkowo w pewnych etapach audytu wymagane jest doprowadzenie do obiektu prądu o precyzyjnym natężeniu i późniejsze nim sterowanie z zadanym skokiem i czasem. Funkcjonalnośd tę zapewnia karta typu Adler, będąca wyrobem własnym firmy Orion Test Systems & Automation. Sterowanie precyzyjnymi nastawami odbywa sie za pośrednictwem protokołu CAN. Taki typ komunikacji umożliwia łączący kartę z komputerem konwerter NI USB NI LabVIEW i NI DAQ w Pomiarach Elektrochemicznych Potencjostat to główne narzędzie pracy elektrochemików. Współcześnie dostarczane są one wraz z dedykowanym oprogramowaniem, które umożliwia prowadzenie dużej, lecz ograniczonej liczby zdefiniowanych eksperymentów. Również zsynchronizowana kontrola zewnętrznych urządzeo nie jest zapewniona. Powody, dla których takie rozwiązanie jest preferowane w większości laboratoriów są następujące: Elektrochemicy nie zawsze są zaznajomieni z programowaniem i elektroniką. Programowanie jest postrzegane jako czasochłonne. W efekcie unikane są wartościowe, ale niestandardowe, długie lub skomplikowane eksperymenty. Chciałbym przedstawid naszą odpowiedź na ten problem, stworzoną przy użyciu NI LabVIEW TM i NI USB DAQ umożliwiającą prowadzenie długich i niestandardowych pomiarów przez nieinformatyków: Potencjostat analogowy i zawory elektromagnetyczne są kontrolowane przez jeden program, dzięki czemu udział człowieka przestaje byd konieczny eksperyment może byd tak szczegółowy jak tylko jest to potrzebne. Tradycjonalistów ucieszy interfejs graficzny naśladujący rozwiązania znane z komercyjnych aplikacji. 4 P a g e

5 Utworzony język skryptowy umożliwia modyfikowanie procedur pomiarowych bez znajomości programowania. Dzięki graficznej strukturze LabVIEW modyfikacje kodu są niemal natychmiastowe. Takie rozwiązanie daje ogromną swobodę, którą ogranicza już tylko wyobraźnia badacza. Complete Machine Condition Monitoring solution based on NI CompactRIO technology Online - Ozren Orešković, Veski On-line monitoring system installed in power production plants ensures continuous monitoring of exploitation and is a critical step toward predicting mechanical behavior. The real benefit is the predictive capability for malfunctions and identification of irregularities in system behavior which can significantly improve repair planning and scheduling and can also prevent additional damage from occurring. CoDiS is NI based condition monitoring and diagnostics system used for early warning and predictive maintenance of rotating machines in power plants and processing industry. CoDiS architecture includes safety system (CoDiS RT), diagnostic monitoring (CoDiS DM), transient recorder and electrical quantities monitoring (CoDiS TR) and rotor monitoring (CoDiS RM). Each module runs separately or in combination with others. CoDiS monitoring is based on rugged National Instruments CompactRIO technology as processing and data acquisition hardware running on RT operating system. Controllers are used for safety purposes and high priority tasks such as machine shutdown, communication with SCADA and Control systems. Server PC running on Windows OS are used for off line analysis, database storage and data distribution to remote users. Remote users have client software installed or connect to remote PC web access to client software on remote PC on the network. System is installed in more than 30 plants on more than 80 machines worldwide. (The presentation is held in English language) Testy RF odbiorników telewizji cyfrowej automatyzacja, jako jedyny sposób spełnienia wymagań technicznych oraz osiągnięcia celów biznesowych - Daniel Nowicki, Samsung The world of digital television is still under development. New transmission standards represent a new and greater challenge for measuring techniques. In order to keep the market leader position quality of products should be on the level that will not be reachable for market followers when new products are introduced to market. To evaluate RF performance of DTV receiver we need not only proper equipment but rugged, stable and automated test system. Thousands of measurement points, variety of models and different measurement approaches is the environment where we have to find the proper way to minimize testing time. In this field there is only NI TestStand software that can give you advantage over competitors. Support of many programming language and intuitional operation give you possibility to develop reliable and professional test environment. Using NI LabViEW for drivers development and 5 P a g e

6 Report Generation Toolkit for inserting results in report templates make you confident that all settings are correct and proper data is in proper place. Presentation will explain difficulties of DTV receivers RF performance testing, solutions based on National Instruments products and comparison between normal and automated testing and between costs of NI products used and costs of other possible solutions. (The presentation is held in Polish language) Konfokalny fluorescencyjny mikroskop skaningowy Nikodem Czechowski, Bartosz Krajnik, Dawid Piątkowski, Sebastian Maćkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Naszym celem było opracowanie oprogramowania dedykowanego do pomiaru fluorescencji w funkcji pozycji w celu opracowania dwuwymiarowej mapy emisji z badanej próbki. Mapy takie obrazują intensywnośd fluorescencji badanych molekuł na powierzchni próbki. Aplikacja wykorzystuje bardzo prosty algorytm pomiar-zmiana parametru-pomiar. Pomiar przeprowadzany jest przez fotodiodę lawinową (Perkin Elmer SPCM-AQRH-14) której wyjście podpięte jest po wejście licznikowe karty NI PCI Dodatkowo istnieje możliwośd pomiaru widma w zadanym punkcie, która przeprowadzana jest z wykorzystaniem kamery CCD (Andor-iDus DV420A-BV) i pryzmatu. Pozycja próbki kontrolowana jest za pomocą stolika piezoelektrycznego (PI E ) który podłączony jest do wyjśd analogowych karty PCI Pomiary przechowywane są w postaci plików binarnych oraz ASCII. Dodatkowo tworzony jest folder zawierający dodatkowe pomiary, m.in. widma emisji. Wykorzystując moduł LabVIEW Vision Development na podstawie zebranych danych opracowywane są obrazy. Aby zwiększyd czytelnośd map, każda z nich normalizowana jest do 16 bitów (odcienie szarości) lub 32 bitów (pseudokolor). Dalsza analiza zebranych danych przeprowadzana jest dwoma drogami. Jedna wykorzystuje narzędzia NI Vision Development Module natomiast druga wykorzystuje sprzęgnięcie opracowanego programu z skryptami napisanymi w języku Python. Skryptu komunikują się z środowiskiem LabVIEW za pomocą TCP/IP i wykorzystują możliwości bibliotek Numpy i Scipy do przeprowadzania obliczeo oraz bibliotekę Matplotlib do prezentacji uzyskanych danych. Taka architektura zapewnia wiele zalet naszemu układowi. Pierwszą z nich jest elastycznośd. Ze względu na modułową konstrukcję bardzo łatwo jest dodawad nowe elementy toru analizy sygnału. Drugą zaletą jest możliwośd kontroli eksperymentu przez Ethernet na co pozwala wykorzystanie protokołu TCP/IP. 6 P a g e

7 Prezentacje National Instruments Keynote: Accelerating Innovation and Discovery with Graphical System Design (Temat główny: Szybsze tworzenie innowacyjnych rozwiązań dzięki graficznemu projektowaniu systemów) National Instruments From transportation, through communication, to productivity in the workplace - technology is a vital part of everyday life. To keep up with the demand and increased pace of technology innovation, it is essential that tools enable scientific discovery and engineering innovation. During this keynote presentation you will learn how NI's graphical system design platform is helping to accelerate the development of any system that needs measurement and control. (The presentation is held in Polish language) Digital and Analog Measurements - Newest Technologies in PXI and Modular Instrumentation (Pomiary cyfrowe i analogowe - najnowsze technologie oparte na platformie PXI i przyrządach modułowych) - National Instruments This presentation will cover the newest advances in PXI-bases modular instrumentation. Topics will include high-speed transient analysis by leveraging 12.5GHz oscilloscope boards based on PXIe platform, the importance of understanding concepts like Effective Number of Bits (ENOB), newest technologies for high-speed digital I/O generation and measurements and relevant software tools. (The presentation is held in Polish language) Using PXI for State of the Art RF Measurements up to 26.5GHz (Wykorzystanie platformy PXI do pomiarów w dziedzinie wysokich częstotliwości - aż do 26,5GHz) - National Instruments Today s RF signal analyzers feature more signal processing power than ever before. This session introduces several of the unique capabilities of PXI RF instruments, including continuous record and playback, real-time signal processing with the NI LabVIEW FPGA Module, and the implementation of software-defined testers for variety of different radio protocols. (The presentation is held in Polish language) 7 P a g e

8 Solutions for Practical Teaching - Electronics, Control Theory, Telecommunication and Signal Processing (Rozwiązania do wykorzystania w nauczaniu - elektronika i teoria sterowania) - National Instruments As the technology advances rapidly, educators are facing everlasting challenge to prepare future engineers to solve problems, that don t even exist today. This requires combining theoretical knowledge with practical engineering skills. This session will be devoted to software and hardware tools that enable connection between theory and practice in the classroom. (The presentation is held in Polish language) High Performance and High Volume! NI CompactRIO Platform for Industrial Control and Monitoring (Wysoka wydajność w większej liczbie systemów. Wykorzystanie platformy NI CompactRIO w przemysłowych systemach monitoringu i sterowania) - National Instruments Explore the new hardware and software features of NI CompactRIO platform and how they can increase your design capabilities and efficiency for embedded monitoring and control applications. Through this session we will show how we extended the scope of the CompactRIO platform by increasing the performance with the new multicore CompactRIO as well as reducing the size and cost of deployable hardware like new Single-Board RIO. (The presentation is held in Polish language) Tips and Tricks for Performance with LabVIEW (Porady i wskazówki jak uzyskać wyższą wydajność pracując z LabVIEW) - National Instruments Participate in this interactive presentation to learn a variety of simple and advanced techniques in LabVIEW software to improve your application performance. Through this session we will do a recap of favorite tips and tricks from past years that are not commonly known. Later we will present and prove you some handy benchmarking and programming techniques that accelerate code execution speed. (The presentation is held in Polish language) Robotics: From LEGO MINDSTORMS to Industrial Robotic Arms (Robotyka: od LEGO MINDSTORMS do robotów przemysłowych) - National Instruments Robots are becoming more and more popular not only in industry, but also in everyday life. This entails also the need for more research and education in this field. During this session we will present live examples, proving that NI LabVIEW literally brings young engineers from programming toys in elementary school, up to development of advanced operation algorithms for industrial arms. (The presentation is held in Polish language) 8 P a g e

9 Big Physics Projects Taking Full Advantage of PXI Platform (Aplikacje związane z badaniami fizycznymi całkowicie oparte na platformie PXI - za zaproszeniem) - National Instruments As our knowledge of particle physics and nuclear phenomena becomes deeper, the experiments that need to be performed are getting more and more complex. They require sub-millisecond synchronization on multiple channel and ultra-fast control. See how Graphical System Design is helping researchers build such systems on particular examples. (The presentation is held in Polish language) What is new in LabVIEW 2011 (Nowości w LabVIEW warsztaty) Workshop - National Instruments In this workshop we will explore some of the new features included in LabVIEW LabVIEW 2011 is designed to make you a better and more efficient programmer. Through a demo-heavy tour of the LabVIEW 2011 environment, you will learn about improvements in performance, error reporting, new Idea Exchange features, and more. (The presentation is held in Polish language) Note: Seating is limited. Control your robot with LabVIEW Robotics Workshop (Sterowanie robotem z poziomu LabVIEW Robotics - warsztaty) - National Instruments During the workshop you will learn the basics of LabVIEW Robotics software. Throughout the session you will create an application that runs on an embedded device and controls four-wheel robot. Example topics that will be covered during the workshop include interfacing with an ultrasonic distance sensor, controlling two electric motors and implementing real-time application that runs autonomously on NI Single Board RIO embedded controller. (The presentation is held in Polish language) Note: Seating is limited. Certified LabVIEW Associate Developer Exam Preparation (Przygotowanie do egzaminu CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer) - National Instruments This presentation will help you to prepare for the Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD) Exam. This presentation reviews question format and topics covered with special emphasis on concepts most missed by exam-takers. The presentation also includes sample questions. (The presentation is held in Polish language) 9 P a g e

10 Certified LabVIEW Associate Developer Exam (Bezpłatny egzamin LabVIEW - CLAD) - National Instruments National Instruments certifications are industry-recognized credentials that distinguish expertise in using NI products for developing measurement and automation solutions. NI offers three levels of certifications for the new, experienced and expert NI product user. Take your first step onto the certification ladder and take your Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD) examination during the conference. Więcej informacji na temat NIDays» poland.ni.com/nidays 10 P a g e

NIDays 2013 przegląd prezentacji 16 października 2013 - Warszawa

NIDays 2013 przegląd prezentacji 16 października 2013 - Warszawa NIDays 2013 przegląd prezentacji 16 października 2013 - Warszawa NIDays 2013 przegląd prezentacji... 2 Myśl przewodnia innowacje w świecie platform (National Instruments)... 4 Co nowego w LabVIEW 2013

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08. Dane kontaktowe:

Spis treści. Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08. Dane kontaktowe: 1 Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08 Spis treści I. Opis projektu..4 II. Czujniki pól elektromagnetycznych 1. Detektor pola magnetycznego (50 Hz)...6 2. Detektor szerokopasmowy pola elektromagnetycznego

Bardziej szczegółowo

Solutions for Monitoring

Solutions for Monitoring Solutions for Monitoring Case Study Selection From the content VESKI: LabVIEW i CompactRIO firmy National Instruments wspomaga pracę elektrowni Elcom: Kompletna platforma do analizy jakości energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Master Automatic Control System for the Power Industry

Master Automatic Control System for the Power Industry Master Automatic Control System for the Power Industry Authors Michał Białecki Jerzy Drutko Radosław Izakiewicz Antonina Kieleczawa Piotr Pietras Roman Skakowski Wojciech Szubert Edward Ziaja Keywords

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dear Sirs,

Szanowni Państwo, Dear Sirs, Szanowni Państwo, sektor MŚP stanowi istotne ogniwo każdej nowoczesnej gospodarki. Dzięki swojej elastyczności oraz otwartości na innowacje w szybki sposób reaguje na bieżące potrzeby rynku, stymulując

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia. Treści programowe. Uzyskane umiejętności. Przedmiot: Projektowanie cyfrowych układów ASIC w technologiach submikronowych

Cele kształcenia. Treści programowe. Uzyskane umiejętności. Przedmiot: Projektowanie cyfrowych układów ASIC w technologiach submikronowych Kierunek: Informatyka Poziom: jednolite magisterskie Przedmiot: Projektowanie cyfrowych układów ASIC w technologiach submikronowych Wymiar - wykład: 15 godz. laboratorium: 15 godz. System: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie metod i narzędzi informatyki dla potrzeb projektowania i implementacji zaawansowanych systemów sterowania i podejmowania decyzji

Wykorzystanie metod i narzędzi informatyki dla potrzeb projektowania i implementacji zaawansowanych systemów sterowania i podejmowania decyzji Projektowanie i prototypowanie systemów sterowania z wykorzystaniem środowiska Matlab/Simulink, jego darmowych odpowiedników oraz zbliżonych funkcjonalnie narzędzi informatycznych wady, zalety, funkcjonalność,

Bardziej szczegółowo

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

Standardowe sterowania w czasie rzeczywistym dla celów automatyzacji w górnictwie podziemnym

Standardowe sterowania w czasie rzeczywistym dla celów automatyzacji w górnictwie podziemnym Tłumaczenie: mgr inż. J. UTIKAL Tłumaczenie artykułu z czasopisma Glűckauf Nr 7/8 (2008) pt. Echtzeitfähige standardisierte Steuerungen fűr Automatisierungsaufgaben im Untertagebergbau Autor: Prof. Dr.-Ing.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WARSZAWA NR 11/2013 BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH KOLEGIUM REDAKCYJNE prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk dr hab.

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów i usług. Catalogue of products and services. www.traxelektronik.pl

Katalog produktów i usług. Catalogue of products and services. www.traxelektronik.pl Katalog produktów i usług Catalogue of products and services 2010 www.traxelektronik.pl Spis Treści Table of Contents Urządzenia meteorologiczne / Meteorological equipment 7 Drogowa stacja meteorologiczna

Bardziej szczegółowo

Metodyka opracowania portalu geoinformacyjnego z użyciem oprogramowania typu Open Source na przykładzie serwisu WWW Muzeum na Majdanku

Metodyka opracowania portalu geoinformacyjnego z użyciem oprogramowania typu Open Source na przykładzie serwisu WWW Muzeum na Majdanku Polski Przegląd Kartograficzny Tom 46, 2014, nr 4, s. 397 411 OLGA JAWORSKA Łęczna olgajaworska@interia.pl Metodyka opracowania portalu geoinformacyjnego z użyciem oprogramowania typu Open Source na przykładzie

Bardziej szczegółowo

IDC Cloud Computing Roadshow 2011

IDC Cloud Computing Roadshow 2011 IDC Cloud Computing Roadshow 2011 Warszawa, Hotel Marriott 6 grudnia 2011 Platinium Partner Gold Partners Silver Partners Media Partners Gold Co-Partner Agenda 09:00 09:30 Rejestracja / Przerwa kawowa

Bardziej szczegółowo

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu PRACE INŻYNIERSKIE (rok akademicki 2014/2015) L.p. PROMOTOR TEMAT PRACY (język PL + ENG) KRÓTKI OPIS (3-4 ZDANIA) 1 Dr D. Karwowski Analizator wybranych części strumienia standardu HEVC Opracowanie oraz

Bardziej szczegółowo

The operating parameters of internal combustion engines in the road test

The operating parameters of internal combustion engines in the road test The operating parameters of internal combustion engines... Jarosław MAMALA Sebastian BROL Jerzy JANTOS PTNSS-2011-SS3-306 The operating parameters of internal combustion engines in the road test A characteristic

Bardziej szczegółowo

NAUKA SCIENCE. Meltem Vatan, M. Oğuz Selbesoğlu, Bülent Bayram. 1. Introduction. 1. Wprowadzenie

NAUKA SCIENCE. Meltem Vatan, M. Oğuz Selbesoğlu, Bülent Bayram. 1. Introduction. 1. Wprowadzenie NAUKA SCIENCE Meltem Vatan, M. Oğuz Selbesoğlu, Bülent Bayram The use of 3D laser scanning technology in preservation of historical structures Wykorzystanie technologii skanowania 3D w konserwacji obiektów

Bardziej szczegółowo

Katalog. Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010. Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu

Katalog. Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010. Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu Katalog Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010 Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu Katalog Kongres Protech 2010 I II Katalog Kongres Protech 2010 Kongres Produkcji

Bardziej szczegółowo

The Company... O firmie... E x c e l l e n t T e c h n o l o g y, E f f i c i e n c y a n d Q u a l i t y CO 2

The Company... O firmie... E x c e l l e n t T e c h n o l o g y, E f f i c i e n c y a n d Q u a l i t y CO 2 Wo r l d C l a s s P o w e r S o l u t i o n s E x c e l l e n t T e c h n o l o g y, E f f i c i e n c y a n d Q u a l i t y Energy Efficiency Natural Resources CO 2 The Company... O firmie... 2 3 Prezentacja

Bardziej szczegółowo

JDD 2013. 03 Welcome 04 Schedule 09 After Party 10 Map 12 Lectures 31 Tutorials / Workshops 36 Sponsors

JDD 2013. 03 Welcome 04 Schedule 09 After Party 10 Map 12 Lectures 31 Tutorials / Workshops 36 Sponsors JDD 2013 03 Welcome 04 Schedule 09 After Party 10 Map 12 Lectures 31 Tutorials / Workshops 36 Sponsors Welcome to the largest edition of the JDD conference! We hope that you will enjoy both days of the

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

Raport z projektu badawczego

Raport z projektu badawczego Raport z projektu badawczego Opracowanie konstrukcji i badania doświadczalne mechatronicznego obrabiarkowego zespołu posuwowego z napędem sterowanym inteligentnym modułowym układem wykonawczym Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Think big! Massive Mining Górnictwo na wielką skalę

Think big! Massive Mining Górnictwo na wielką skalę MAGAZINE FOR POSITIONING PROFESSIONALS No. 06 Sweet! Cane optimization Optymalizacja trzciny Think big! Massive Mining Górnictwo na wielką skalę Fire under control Preserving cultural landscape Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW

E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 41 II Konferencja E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW Otwarci na nowe wyzwania wybieramy MOOC? 30 kwietnia 2015, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Badania i Rozwój. Research and Development

Badania i Rozwój. Research and Development Badania i Rozwój Research and Development Badania i Rozwój / Research and Development Spis treści / Table of Contents Mostostal Warszawa S.A. / Mostostal Warszawa S.A. O firmie / About the Company 2 Słowo

Bardziej szczegółowo

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.02 (2011) testowaniem

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.02 (2011) testowaniem z Wersja 2.02 (2011) testowaniem Wszystkie prawa do wersji angielskie zastrzeżona dla International Testing Qualification Board (ISTQB) Wersja angielska słownika wyrażeń związanych została opracowana przez

Bardziej szczegółowo

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt PLATINUM PARTNERS CO-PARTNER GOLD PARTNERS SILVER PARTNER MEDIA PARTNERS Serdecznie witamy

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Gdańskie Centrum Badawczo Rozwojowe powstało w 1999 roku. Jest to jedno z 23 największych laboratoriów Intela w Europie. W ośrodku pracuje obecnie ponad 1000 najwyższej

Bardziej szczegółowo

Tytuł po angielsku The Method of producing polymer tubes, particularly for medical applications, and the machine for producing these tubes

Tytuł po angielsku The Method of producing polymer tubes, particularly for medical applications, and the machine for producing these tubes Projekty 2013/2014 Nazwa Instytucji Politechnika Łódzka Michał Tylman, Katarzyna Nawrotek, Jacek Balcerzak, Kamil Kamiński, Sposób wytwarzania rurek polimerowych, zwłaszcza do zastosowań medycznych oraz

Bardziej szczegółowo

DISPLAYING MULTIDIMENSIONAL RADAR IMAGE

DISPLAYING MULTIDIMENSIONAL RADAR IMAGE ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ SCIENTIFIC JOURNAL OF POLISH NAVAL ACADEMY 2013 (LIV) 4 (195) Mariusz Wąż 1), Krzysztof Naus 1) WIZUALIZACJA WIELOWYMIAROWEGO OBRAZU RADAROWEGO DISPLAYING MULTIDIMENSIONAL

Bardziej szczegółowo