Streszczenie prezentacji NIDays 2011 Warszawa 22 listopada 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Streszczenie prezentacji NIDays 2011 Warszawa 22 listopada 2011"

Transkrypt

1 Streszczenie prezentacji NIDays 2011 Warszawa 22 listopada 2011 Prezentacje partnerów i użytkowników sprzętu i oprogramowania National Instruments System przeprowadzania statycznych i dynamicznych eksperymentów na nowo opracowanych siedzeniach stosowanych w pojazdach komunikacji publicznej - Marcin Chruściel, CIT Engineering Polska Sp. z o.o CIT Engineering przedstawi studium przypadku dotyczące systemu do statycznych i dynamicznych badao wytrzymałościowych. Eksperymenty przeprowadzane są na prototypach foteli stosowanych w pojazdach transportu publicznego. Częśd systemu odpowiedzialna za badania statyczne wykorzystuje pętle PID do kontrolowania siły przykładanej do opard foteli. Elementami wykonawczymi są w tym przypadku siłowniki hydrauliczne kontrolowane przez zawory proporcjonalne. Częśd pomiarowa i sterująca została zrealizowane przy pomocy systemu NI cdaq. Po zakooczonym eksperymencie aplikacja sterująca stanowiskiem uruchamia środowisko DIAdem gdzie odbywa się generowanie raportu z pomiarów. Cześd odpowiedzialna za pomiary dynamiczne zrealizowana jest w postaci wózka (o masie ok. 350kg) z napędem bloczkowo-grawitacyjnym. System pozwala rozpędzid badany układ do prędkości około 35km/h. Wózek jest wyposażony w zestaw 4 foteli (które są obiektami badanymi). Na tylnych fotelach są umieszczone manekiny typu Hybrid III. Każdy z manekinów wyposażony jest w zestaw akcelerometrów oraz czujników siły. Zdarzenie polegające na gwałtownym wyhamowaniu układu jest rejestrowane za pomocą dwóch kamer z prędkością 500 klatek na sekundę. 1 P a g e

2 crio pod wodą - Krystian Buszman, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni; Bogdan Iwiński,, Veritech Sp. z o.o. Projekt obejmuje wykonanie mobilnego modułu do badania parametrów środowiska podwodnego w zakresie wielu różnych pól fizycznych. W skład systemu wchodzi zestaw czujników do badania pola akustycznego, magnetycznego, elektrycznego oraz hydrodynamicznego. Dodatkowo zastosowano czujnik prędkości dźwięku, do okresowego badania zmian parametrów wpływających na propagację fal sprężystych w wodzie, tj. zasolenia, temperatury i ciśnienia. Układem zarządzającym przetwarzanie i rejestrację danych jest NI CompactRIO z odpowiednimi modułami. Dane przetwarzane są wstępnie i wysyłane światłowodem do interfejsu użytkownika znajdującego się na lądzie lub jednostce pływającej. Użytkownik, jako operator, decyduje o rejestracji sygnałów z wybranych kanałów. Moduł może byd zastosowany w dowolnym miejscu zarówno w akwenach otwartych jak i zamkniętych. Gabaryty i waga modułu ułatwiają jego rozstawienie z niewielkiej jednostki pływającej. Pozwala to na monitoring dowolnego miejsca pod wodą w krótkim czasie. Parametr ten jest bardzo pożądany dla szybkiej reakcji na określone zdarzenie w środowisku wodnym bądź jego otoczeniu. Użyty sprzęt NI: crio 9114, crio 9024, 2 x NI 9234, NI 9223, NI 9871, LabVIEW 2010 SP1, LabVIEW Real-Time, LabVIEW FPGA, NI Sound & Vibration Module Sterowniki silników małej mocy test funkcjonalny przy użyciu modułu NI FPGA - Paweł Jastrzębski, Woodward Testy funkcjonalne analogowych sterowników silników małej mocy firmy Woodward wymagają odpowiedniego środowiska testowego, na które składa się zarówno oprogramowanie jak i osprzęt a mianowicie specjalnie zaprojektowany tester (Teststand) wraz z dedykowanym fixture. System pomiarowy składa się ze standartowych urządzeo pomiarowych oraz komputera przemysłowego PC z dedykowanymi kartami NI. Fixtura zapewnia elektryczne połączenie testowanych urządzeo z systemem pomiarowym. Środowisko programistyczne to głównie NI TestStand oraz NI LabVIEW wraz z modułem FPGA. Aby móc sprawdzid w trakcie testów funkcjonalnych tryby pracy testowanego kontrolera (Load, Drop, Over Speed itd.) w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego (HIL) zaimplementowany został cyfrowy model silnika. Implementację prostego modelu silnika działającego w czasie rzeczywistym na komputerze PC z systemem operacyjnym WINDOWS umożliwiło zastosowanie karty NI PCI-7833R wraz z modułem LabVIEW FPGA Zastosowanie tej karty dodatkowo umożliwia wykonanie testów w otwartej pętli sprzężenia zwrotnego testowanych kontrolerów. Wykorzystanie urządzeń pomiarowych firmy National Instruments w radarze szumowym - prof. Krzysztof Kulpa, Politechnika Warszawska Jedną z bardziej obiecujących dziedzin współczesnej radiolokacji są radary szumowe. Mają one szczególne zalety. Należą do nich między innymi trudnośd wykrycia i duża odpornośd na zakłócanie oraz jednoznacznośd w określeniu odległości i prędkości obiektu. W celu pozyskania elastycznej platformy sprzętowej do badania algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów na rzeczywistych danych na 2 P a g e

3 Politechnice Warszawskiej stworzono demonstrator radaru szumowego wykorzystujący generator arbitralny jako nadajnik oraz wektorowy analizator sygnału jako odbiornik. Jednym z zastosowao był system pomiaru odbiciowości gruntu na potrzeby Instytutu Geodezji i Kartografii. Dwie anteny o różnych polaryzacjach umieszczone na maszcie transmitowały sygnał sondujący zaś dwie kolejne obserwowały powierzchnię gruntu. Jako odbiornika użyto trójkanałowego analizatora PXIe 5663 zapewniającego szerokie pasmo oraz dużą szybkośd rejestracji na macierze dyskowe HDD Opracowane w LabVIEW oprogramowanie umożliwiło szybkie przestrajanie nośnej systemu i rejestrację szerokopasmowe w trybie stepped-frequency. Udało się je zintegrowad z aplikacją sterującą generatorem innego producenta. Multiplekser PXI 2595 zawarty w kasecie PXIe umożliwiał wybór aktywnej anteny nadawczej. Wystąpienie przedstawia koncepcję systemu, jego oprogramowania, a także profile odległościowe obserwowanych powierzchni uzyskane podczas terenowej kampanii pomiarowej. Redukcja czasu testów układów ASIC przy wykorzystaniu oprogramowania i sprzętu NI - Piotr Maj, Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie Nasze badania skupiają się na projektowaniu specjalizowanych układów scalonych ASIC (Application Specific Integrated Circuits) dedykowanych detekcji promieniowania X oraz akwizycji sygnałów z komórek neuronowych. Układy ASIC wymagają dedykowanych procedur testowania, różnych dla każdego projektowanego układu. Na Katedrze Metrologii zaprojektowaliśmy ponad 20 różnych układów scalonych, które powstały w technologiach od 350nm do 90nm jak również w technologii 3D 130nm. Wszystkie nasze układy powstały w ramach projektów badawczych oraz badao dla przemysłu. W celu redukcji czasu testów układów scalonych, wykorzystano oprogramowanie oraz sprzęt firmy National Instruments. W czasie prezentacji przedstawione zostaną najnowsze projekty, takie jak cyfrowy sterownik do bezprzewodowej akwizycji danych pochodzących z żywych neuronów, przetestowane przy wykorzystaniu układów FPGA dostępnych w urządzeniach FlexRIO serii NI PXIe-7962R (lub NI sbrio- 9602) oraz układy zintegrowane wertykalnie (znane są także pod nazwą układów 3D), przetestowane przy wykorzystaniu urządzeo PXIe-7962R wraz z generatorem/analizatorem sygnałów cyfrowych PXI Zaprezentowane zostaną także rozwiązania wykorzystywane w przemyśle, przy opracowywaniu których udało się nam znacząco obniżyd czas wprowadzenia produktu na rynek dzięki wykorzystaniu oprzyrządowania wirtualnego opartego na środowisku NI LabVIEW oraz urządzeniach modułowych. LabVIEW DSC szeroki wachlarz możliwości - Tomasz Wieczorek, SARW LabVIEW DCS SCADA o nieograniczonych możliwościach akwizycji danych, ergonomiczny interfejs użytkownika praktyczne zastosowanie w przemysłowych systemach sterowania i wizualizacji procesów przemysłowych na przykładzie Stanowisko zgazowania. LabVIEW DSC jako warunek spełnienia norm kontroli jakości w systemach sterowania procesami w przemyśle farmaceutycznym (CFR21 part. 11) na przykładzie interfejsu użytkownika mieszalnika homogenizującego. LabVIEW DSC inne oblicze systemów BMS zwrot kosztów inwestycji dzięki zintegrowanemu systemowi sterowania oświetleniem 3 P a g e

4 na przykładzie analizy systemu zarządzania oświetleniem wielko powierzchniowego obiektu handlowego. Tester zaworów izolujących zbiornik paliwa - Maciej Pomorski, Orion Test Systems & Automation Stanowisko przeprowadza audyt zaworu izolującego zbiornik paliwa, polegający na pomiarze przepływów, czasów reakcji oraz zużycia mocy poszczególnych elementów podczas aplikowania różnych wartości ciśnieo/próżni na wejście i wyjście badanego obiektu. Testem steruje aplikacja napisana w środowisku LabVIEW. W obwodzie znajdują sie liczne zawory, odpowiadające za poprawny przepływ powietrza, których stan kontroluje sterownik marki Festo typu CPX, komunikujący sie z programem za pomocą protokołu MODBUS TCP/IP. Do zadawania parametrów testu użyto karty serii M - PCI NI-6229, natomiast do pomiarów o częstotliwości 10kS/s - karty PCI NI Za pomiary rezystancji odpowiada urządzenie marki Harris połączone z komputerem za pomocą kabla RS-232. Ponieważ podczas testów wymagane jest dostarczenie do badanego elementu napięcia o zmiennych wartościach stanowisko wyposażone jest w programowalny zasilacz typu Lambda przyjmujący rozkazy przez protokół RS-232. Dodatkowo w pewnych etapach audytu wymagane jest doprowadzenie do obiektu prądu o precyzyjnym natężeniu i późniejsze nim sterowanie z zadanym skokiem i czasem. Funkcjonalnośd tę zapewnia karta typu Adler, będąca wyrobem własnym firmy Orion Test Systems & Automation. Sterowanie precyzyjnymi nastawami odbywa sie za pośrednictwem protokołu CAN. Taki typ komunikacji umożliwia łączący kartę z komputerem konwerter NI USB NI LabVIEW i NI DAQ w Pomiarach Elektrochemicznych Potencjostat to główne narzędzie pracy elektrochemików. Współcześnie dostarczane są one wraz z dedykowanym oprogramowaniem, które umożliwia prowadzenie dużej, lecz ograniczonej liczby zdefiniowanych eksperymentów. Również zsynchronizowana kontrola zewnętrznych urządzeo nie jest zapewniona. Powody, dla których takie rozwiązanie jest preferowane w większości laboratoriów są następujące: Elektrochemicy nie zawsze są zaznajomieni z programowaniem i elektroniką. Programowanie jest postrzegane jako czasochłonne. W efekcie unikane są wartościowe, ale niestandardowe, długie lub skomplikowane eksperymenty. Chciałbym przedstawid naszą odpowiedź na ten problem, stworzoną przy użyciu NI LabVIEW TM i NI USB DAQ umożliwiającą prowadzenie długich i niestandardowych pomiarów przez nieinformatyków: Potencjostat analogowy i zawory elektromagnetyczne są kontrolowane przez jeden program, dzięki czemu udział człowieka przestaje byd konieczny eksperyment może byd tak szczegółowy jak tylko jest to potrzebne. Tradycjonalistów ucieszy interfejs graficzny naśladujący rozwiązania znane z komercyjnych aplikacji. 4 P a g e

5 Utworzony język skryptowy umożliwia modyfikowanie procedur pomiarowych bez znajomości programowania. Dzięki graficznej strukturze LabVIEW modyfikacje kodu są niemal natychmiastowe. Takie rozwiązanie daje ogromną swobodę, którą ogranicza już tylko wyobraźnia badacza. Complete Machine Condition Monitoring solution based on NI CompactRIO technology Online - Ozren Orešković, Veski On-line monitoring system installed in power production plants ensures continuous monitoring of exploitation and is a critical step toward predicting mechanical behavior. The real benefit is the predictive capability for malfunctions and identification of irregularities in system behavior which can significantly improve repair planning and scheduling and can also prevent additional damage from occurring. CoDiS is NI based condition monitoring and diagnostics system used for early warning and predictive maintenance of rotating machines in power plants and processing industry. CoDiS architecture includes safety system (CoDiS RT), diagnostic monitoring (CoDiS DM), transient recorder and electrical quantities monitoring (CoDiS TR) and rotor monitoring (CoDiS RM). Each module runs separately or in combination with others. CoDiS monitoring is based on rugged National Instruments CompactRIO technology as processing and data acquisition hardware running on RT operating system. Controllers are used for safety purposes and high priority tasks such as machine shutdown, communication with SCADA and Control systems. Server PC running on Windows OS are used for off line analysis, database storage and data distribution to remote users. Remote users have client software installed or connect to remote PC web access to client software on remote PC on the network. System is installed in more than 30 plants on more than 80 machines worldwide. (The presentation is held in English language) Testy RF odbiorników telewizji cyfrowej automatyzacja, jako jedyny sposób spełnienia wymagań technicznych oraz osiągnięcia celów biznesowych - Daniel Nowicki, Samsung The world of digital television is still under development. New transmission standards represent a new and greater challenge for measuring techniques. In order to keep the market leader position quality of products should be on the level that will not be reachable for market followers when new products are introduced to market. To evaluate RF performance of DTV receiver we need not only proper equipment but rugged, stable and automated test system. Thousands of measurement points, variety of models and different measurement approaches is the environment where we have to find the proper way to minimize testing time. In this field there is only NI TestStand software that can give you advantage over competitors. Support of many programming language and intuitional operation give you possibility to develop reliable and professional test environment. Using NI LabViEW for drivers development and 5 P a g e

6 Report Generation Toolkit for inserting results in report templates make you confident that all settings are correct and proper data is in proper place. Presentation will explain difficulties of DTV receivers RF performance testing, solutions based on National Instruments products and comparison between normal and automated testing and between costs of NI products used and costs of other possible solutions. (The presentation is held in Polish language) Konfokalny fluorescencyjny mikroskop skaningowy Nikodem Czechowski, Bartosz Krajnik, Dawid Piątkowski, Sebastian Maćkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Naszym celem było opracowanie oprogramowania dedykowanego do pomiaru fluorescencji w funkcji pozycji w celu opracowania dwuwymiarowej mapy emisji z badanej próbki. Mapy takie obrazują intensywnośd fluorescencji badanych molekuł na powierzchni próbki. Aplikacja wykorzystuje bardzo prosty algorytm pomiar-zmiana parametru-pomiar. Pomiar przeprowadzany jest przez fotodiodę lawinową (Perkin Elmer SPCM-AQRH-14) której wyjście podpięte jest po wejście licznikowe karty NI PCI Dodatkowo istnieje możliwośd pomiaru widma w zadanym punkcie, która przeprowadzana jest z wykorzystaniem kamery CCD (Andor-iDus DV420A-BV) i pryzmatu. Pozycja próbki kontrolowana jest za pomocą stolika piezoelektrycznego (PI E ) który podłączony jest do wyjśd analogowych karty PCI Pomiary przechowywane są w postaci plików binarnych oraz ASCII. Dodatkowo tworzony jest folder zawierający dodatkowe pomiary, m.in. widma emisji. Wykorzystując moduł LabVIEW Vision Development na podstawie zebranych danych opracowywane są obrazy. Aby zwiększyd czytelnośd map, każda z nich normalizowana jest do 16 bitów (odcienie szarości) lub 32 bitów (pseudokolor). Dalsza analiza zebranych danych przeprowadzana jest dwoma drogami. Jedna wykorzystuje narzędzia NI Vision Development Module natomiast druga wykorzystuje sprzęgnięcie opracowanego programu z skryptami napisanymi w języku Python. Skryptu komunikują się z środowiskiem LabVIEW za pomocą TCP/IP i wykorzystują możliwości bibliotek Numpy i Scipy do przeprowadzania obliczeo oraz bibliotekę Matplotlib do prezentacji uzyskanych danych. Taka architektura zapewnia wiele zalet naszemu układowi. Pierwszą z nich jest elastycznośd. Ze względu na modułową konstrukcję bardzo łatwo jest dodawad nowe elementy toru analizy sygnału. Drugą zaletą jest możliwośd kontroli eksperymentu przez Ethernet na co pozwala wykorzystanie protokołu TCP/IP. 6 P a g e

7 Prezentacje National Instruments Keynote: Accelerating Innovation and Discovery with Graphical System Design (Temat główny: Szybsze tworzenie innowacyjnych rozwiązań dzięki graficznemu projektowaniu systemów) National Instruments From transportation, through communication, to productivity in the workplace - technology is a vital part of everyday life. To keep up with the demand and increased pace of technology innovation, it is essential that tools enable scientific discovery and engineering innovation. During this keynote presentation you will learn how NI's graphical system design platform is helping to accelerate the development of any system that needs measurement and control. (The presentation is held in Polish language) Digital and Analog Measurements - Newest Technologies in PXI and Modular Instrumentation (Pomiary cyfrowe i analogowe - najnowsze technologie oparte na platformie PXI i przyrządach modułowych) - National Instruments This presentation will cover the newest advances in PXI-bases modular instrumentation. Topics will include high-speed transient analysis by leveraging 12.5GHz oscilloscope boards based on PXIe platform, the importance of understanding concepts like Effective Number of Bits (ENOB), newest technologies for high-speed digital I/O generation and measurements and relevant software tools. (The presentation is held in Polish language) Using PXI for State of the Art RF Measurements up to 26.5GHz (Wykorzystanie platformy PXI do pomiarów w dziedzinie wysokich częstotliwości - aż do 26,5GHz) - National Instruments Today s RF signal analyzers feature more signal processing power than ever before. This session introduces several of the unique capabilities of PXI RF instruments, including continuous record and playback, real-time signal processing with the NI LabVIEW FPGA Module, and the implementation of software-defined testers for variety of different radio protocols. (The presentation is held in Polish language) 7 P a g e

8 Solutions for Practical Teaching - Electronics, Control Theory, Telecommunication and Signal Processing (Rozwiązania do wykorzystania w nauczaniu - elektronika i teoria sterowania) - National Instruments As the technology advances rapidly, educators are facing everlasting challenge to prepare future engineers to solve problems, that don t even exist today. This requires combining theoretical knowledge with practical engineering skills. This session will be devoted to software and hardware tools that enable connection between theory and practice in the classroom. (The presentation is held in Polish language) High Performance and High Volume! NI CompactRIO Platform for Industrial Control and Monitoring (Wysoka wydajność w większej liczbie systemów. Wykorzystanie platformy NI CompactRIO w przemysłowych systemach monitoringu i sterowania) - National Instruments Explore the new hardware and software features of NI CompactRIO platform and how they can increase your design capabilities and efficiency for embedded monitoring and control applications. Through this session we will show how we extended the scope of the CompactRIO platform by increasing the performance with the new multicore CompactRIO as well as reducing the size and cost of deployable hardware like new Single-Board RIO. (The presentation is held in Polish language) Tips and Tricks for Performance with LabVIEW (Porady i wskazówki jak uzyskać wyższą wydajność pracując z LabVIEW) - National Instruments Participate in this interactive presentation to learn a variety of simple and advanced techniques in LabVIEW software to improve your application performance. Through this session we will do a recap of favorite tips and tricks from past years that are not commonly known. Later we will present and prove you some handy benchmarking and programming techniques that accelerate code execution speed. (The presentation is held in Polish language) Robotics: From LEGO MINDSTORMS to Industrial Robotic Arms (Robotyka: od LEGO MINDSTORMS do robotów przemysłowych) - National Instruments Robots are becoming more and more popular not only in industry, but also in everyday life. This entails also the need for more research and education in this field. During this session we will present live examples, proving that NI LabVIEW literally brings young engineers from programming toys in elementary school, up to development of advanced operation algorithms for industrial arms. (The presentation is held in Polish language) 8 P a g e

9 Big Physics Projects Taking Full Advantage of PXI Platform (Aplikacje związane z badaniami fizycznymi całkowicie oparte na platformie PXI - za zaproszeniem) - National Instruments As our knowledge of particle physics and nuclear phenomena becomes deeper, the experiments that need to be performed are getting more and more complex. They require sub-millisecond synchronization on multiple channel and ultra-fast control. See how Graphical System Design is helping researchers build such systems on particular examples. (The presentation is held in Polish language) What is new in LabVIEW 2011 (Nowości w LabVIEW warsztaty) Workshop - National Instruments In this workshop we will explore some of the new features included in LabVIEW LabVIEW 2011 is designed to make you a better and more efficient programmer. Through a demo-heavy tour of the LabVIEW 2011 environment, you will learn about improvements in performance, error reporting, new Idea Exchange features, and more. (The presentation is held in Polish language) Note: Seating is limited. Control your robot with LabVIEW Robotics Workshop (Sterowanie robotem z poziomu LabVIEW Robotics - warsztaty) - National Instruments During the workshop you will learn the basics of LabVIEW Robotics software. Throughout the session you will create an application that runs on an embedded device and controls four-wheel robot. Example topics that will be covered during the workshop include interfacing with an ultrasonic distance sensor, controlling two electric motors and implementing real-time application that runs autonomously on NI Single Board RIO embedded controller. (The presentation is held in Polish language) Note: Seating is limited. Certified LabVIEW Associate Developer Exam Preparation (Przygotowanie do egzaminu CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer) - National Instruments This presentation will help you to prepare for the Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD) Exam. This presentation reviews question format and topics covered with special emphasis on concepts most missed by exam-takers. The presentation also includes sample questions. (The presentation is held in Polish language) 9 P a g e

10 Certified LabVIEW Associate Developer Exam (Bezpłatny egzamin LabVIEW - CLAD) - National Instruments National Instruments certifications are industry-recognized credentials that distinguish expertise in using NI products for developing measurement and automation solutions. NI offers three levels of certifications for the new, experienced and expert NI product user. Take your first step onto the certification ladder and take your Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD) examination during the conference. Więcej informacji na temat NIDays» poland.ni.com/nidays 10 P a g e

Streszczenie prezentacji - NIDays 2011 Katowice 17 listopada 2011

Streszczenie prezentacji - NIDays 2011 Katowice 17 listopada 2011 Streszczenie prezentacji - NIDays 2011 Katowice 17 listopada 2011 Prezentacje partnerów i użytkowników sprzętu i oprogramowania National Instruments crio pod wodą - Krystian Buszman, Akademia Marynarki

Bardziej szczegółowo

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Dziś bardziej niż kiedykolwiek narzędzia używane przez

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia #384 #380 dr inż. Mirosław Gajer Projekt i implementacja narzędzia do profilowania kodu natywnego przy wykorzystaniu narzędzi Android NDK (Project and implementation of tools for profiling native code

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów z wykorzystaniem LabVIEW (PSYL)

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów z wykorzystaniem LabVIEW (PSYL) Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Systemów Elektronicznych Cyfrowe przetwarzanie sygnałów z wykorzystaniem LabVIEW (PSYL) Semestr zimowy 2015, Data modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Rafał Żmijewski - Siemens Industry Software. Cyfrowa fabryka - wizja czy rzeczywistość

Rafał Żmijewski - Siemens Industry Software. Cyfrowa fabryka - wizja czy rzeczywistość Rafał Żmijewski - Siemens Industry Software Cyfrowa fabryka - wizja czy rzeczywistość Unrestricted Siemens AG 2015 Realize innovation. Wyzwania w przemyśle to ciągłe zmiany Zunifikowana architekturae Wolumen

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

OPISY KURSÓW. Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC. Język wykładowy: polski

OPISY KURSÓW. Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC. Język wykładowy: polski OPISY KURSÓW Kod kursu: MCR40 Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC Język wykładowy: polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE crio (KOMPUTERA CZASU RZECZYWISTEGO) W STEROWANIU ROZPROSZONYM

WYKORZYSTANIE crio (KOMPUTERA CZASU RZECZYWISTEGO) W STEROWANIU ROZPROSZONYM Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (32) nr 1, 2013 Gabriel KOST Wacław BANAŚ Andrzej NIERYCHLOK WYKORZYSTANIE crio (KOMPUTERA CZASU RZECZYWISTEGO) W STEROWANIU ROZPROSZONYM Streszczenie. W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Ćw. 12. Akwizycja sygnałów w komputerowych systemach pomiarowych ( NI DAQPad-6015 )

Ćw. 12. Akwizycja sygnałów w komputerowych systemach pomiarowych ( NI DAQPad-6015 ) Ćw. 12. Akwizycja sygnałów w komputerowych systemach pomiarowych ( NI DAQPad-6015 ) Problemy teoretyczne: Podstawy architektury kart kontrolno-pomiarowych na przykładzie modułu NI DAQPad-6015 Teoria próbkowania

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

PUKP Programowanie urządzeń kontrolno-pomiarowych. ztc.wel.wat.edu.pl

PUKP Programowanie urządzeń kontrolno-pomiarowych. ztc.wel.wat.edu.pl PUKP Programowanie urządzeń kontrolno-pomiarowych Zbigniew Jachna zbigniew.jachna@wat.edu.pl p. 124/45 ztc.wel.wat.edu.pl PUKP, 2016 1 Plan przedmiotu PUKP semestr forma zajęć, liczba godzin/rygor (x egzamin,

Bardziej szczegółowo

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising in cooperation with Ebit GmbH Profit for commercial companies means optimization of donor relationship for you. The connection

Bardziej szczegółowo

Semestr 1 suma pkt ECTS dla wszystkich kursów w semestrze: 30

Semestr 1 suma pkt ECTS dla wszystkich kursów w semestrze: 30 1. Zestaw kursów i grup kursów obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym Załącznik nr3 Semestr 1 suma pkt dla wszystkich kursów w semestrze: 30 Kursy obowiązkowe suma pkt : 30 Lp Kod kursu pkt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

W RAMACH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

W RAMACH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA SPECJALNOŚĆ AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA W RAMACH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Instytut Elektrotechniki Teoretycznej

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RAR AS-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RAR AS-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Systemy pomiarowe Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RAR-2-102-AS-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Automatyzacja w górniczych

Bardziej szczegółowo

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Michał Wawrzyński 693 93 5338 michal.wawrzynski@pl.ibm.com Usługi IBM dla Partnerów Handlowych Maintenance & Technical Support Asset-based Services Labor-based

Bardziej szczegółowo

Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces!

Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces! Opis autoryzowanych szkoleń Oracle planowanych do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

Mariusz Dzieciątko. E-mail: splmdz@spl.sas.com. Krótko o sobie / Personal Overview/

Mariusz Dzieciątko. E-mail: splmdz@spl.sas.com. Krótko o sobie / Personal Overview/ Mariusz Dzieciątko Krótko o sobie / Personal Overview/ Mariusz pracuje jako Business Solution Manager, Technology & Big Data Competency Center w SAS Institute Polska. Pracę w tej firmie rozpoczął w maju

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELETROTECHNII, AUTOMATYI I INFORMATYI na kierunku AUTOMATYA I ROBOTYA Obowiązuje dla 1-go roku studiów w roku akademickim 2015/2016 I

Bardziej szczegółowo

Planning and Cabling Networks

Planning and Cabling Networks Planning and Cabling Networks Network Fundamentals Chapter 10 Version 4.0 1 Projektowanie okablowania i sieci Podstawy sieci Rozdział 10 Version 4.0 2 Objectives Identify the basic network media required

Bardziej szczegółowo

3/13/2012. Automatyka i Sterowanie PRz Wprowadzenie. Wprowadzenie. Historia automatyki. dr inż. Tomasz Żabiński. Odśrodkowy regulator prędkości

3/13/2012. Automatyka i Sterowanie PRz Wprowadzenie. Wprowadzenie. Historia automatyki. dr inż. Tomasz Żabiński. Odśrodkowy regulator prędkości Automatyka i Sterowanie PRz 2012 Wprowadzenie dr inż. Tomasz Żabiński Lokalizacja: D102C Kontakt: tomz@przrzeszow.pl Sterowanie to celowe oddziaływanie (wpływanie) na przebieg procesów. [Kaczorek 2005]

Bardziej szczegółowo

DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 252x462x99 IP40 DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w małych i średnich obiektach

Bardziej szczegółowo

Rozproszony system zbierania danych.

Rozproszony system zbierania danych. Rozproszony system zbierania danych. Zawartość 1. Charakterystyka rozproszonego systemu.... 2 1.1. Idea działania systemu.... 2 1.2. Master systemu radiowego (koordynator PAN).... 3 1.3. Slave systemu

Bardziej szczegółowo

OSI Physical Layer. Network Fundamentals Chapter 8. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Physical Layer. Network Fundamentals Chapter 8. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Physical Layer Network Fundamentals Chapter 8 Version 4.0 1 Warstwa fizyczna modelu OSI Network Fundamentals Rozdział 8 Version 4.0 2 Objectives Explain the role of Physical layer protocols and services

Bardziej szczegółowo

Studencko-Doktorancka Grupa Naukowa PERG. Instytut Systemów Elektronicznych WEiTI PW. Warsaw ELHEP

Studencko-Doktorancka Grupa Naukowa PERG. Instytut Systemów Elektronicznych WEiTI PW. Warsaw ELHEP Studencko-Doktorancka Grupa Naukowa PERG Instytut Systemów Elektronicznych WEiTI PW Warsaw ELHEP P E R G FPGA/VHDL/MATLAB OPTO ASTRO ELHEP MEASURE WEB Warsaw ELHEP P E R

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates Przeciwpożarowe napędy bram Charakterystyka Characteristics Fire-proof door drives 36 Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych Fire-proof controls for roller shutters, sectional

Bardziej szczegółowo

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia #382 #379 Internetowy system obsługi usterek w sieciach handlowych (The internet systems of detection of defects in trade networks) Celem pracy jest napisanie aplikacji w języku Java EE. Główne zadania

Bardziej szczegółowo

Testowanie systemów wbudowanych i krytycznych dla bezpieczeństwa Bogdan Bereza Wersja 2.0 1 (33)

Testowanie systemów wbudowanych i krytycznych dla bezpieczeństwa Bogdan Bereza Wersja 2.0 1 (33) Testowanie systemów wbudowanych i krytycznych dla bezpieczeństwa Bogdan Bereza Wersja 2.0 1 (33) 1. Wbudowane 2. Krytyczne 3. Czasu rzeczywistego 2 (33) Chmura Agile Biznes ISTQB 3 (33) 1. Testowanie systemów

Bardziej szczegółowo

KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU

KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU Hałas staje się widoczny Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w systemie Noise Inspector pozwala na konwersję emisji dźwięku do

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Estimation and planing Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Story points Story points C D B A E Story points C D 100 B A E Story points C D 2 x 100 100 B A E Story points C D 2 x 100 100

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Realizacja regulatora PID w komputerze PC z kartą akwizycji danych. Opracował na podstawie dokumentacji dr inż. Jarosław Tarnawski

Realizacja regulatora PID w komputerze PC z kartą akwizycji danych. Opracował na podstawie dokumentacji dr inż. Jarosław Tarnawski Realizacja regulatora PID w komputerze PC z kartą akwizycji danych Opracował na podstawie dokumentacji dr inż. Jarosław Tarnawski Akwizycja danych Zestaw czynności Pomiar Zamiana na sygnał cyfrowy Zapis

Bardziej szczegółowo

Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes

Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes Faculty of: Computer Science, Electronics and Telecommunications Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies Annual: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE (ARK) Komputerowe sieci sterowania 1.Zaawansowane metody wyznaczania parametrów regulatorów 2.Mechanizmy innowacyjne. 3.Sieci neuronowe w modelowaniu obiektów dynamicznych. 4.Zasady projektowania i zastosowania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe Jarosław Gliwiński, Łukasz Rogacz Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe ćw. Zastosowania wielofunkcyjnej karty pomiarowej Data wykonania: 06.03.08 Data oddania: 19.03.08 Celem ćwiczenia było poznanie

Bardziej szczegółowo

Table of Contents. Lucas Nülle GmbH 1/7

Table of Contents. Lucas Nülle GmbH 1/7 Table of Contents Table of Contents Maszyny, technika napędów Przemyslowa technika napedu 300 W EDT 25 napedy z przetwornica czestotliwosci EDT 25 Napedy z trójfazowa przetwornica czestotliwosci Lenze

Bardziej szczegółowo

Stanisław SZABŁOWSKI ZASTOSOWANIE APLIKACJI POMIAROWYCH W NAUCZANIU METROLOGII THE USE OF MEASUREMENT APPLICATIONS IN THE TEACHING OF METROLOGY

Stanisław SZABŁOWSKI ZASTOSOWANIE APLIKACJI POMIAROWYCH W NAUCZANIU METROLOGII THE USE OF MEASUREMENT APPLICATIONS IN THE TEACHING OF METROLOGY Dydaktyka Informatyki 10(2015) ISSN 2083-3156 DOI: 10.15584/di.2015.10.12 http://www.di.univ.rzeszow.pl Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UR Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego Stanisław

Bardziej szczegółowo

Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes.

Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes. Faculty of: Computer Science, Electronics and Telecommunications Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies Annual: 2014/2015 Lecture language:

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

BADANIA WYBRANYCH CZUJNIKÓW TEMPERATURY WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z KARTAMI POMIAROWYMI W LabVIEW

BADANIA WYBRANYCH CZUJNIKÓW TEMPERATURY WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z KARTAMI POMIAROWYMI W LabVIEW Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 63 Politechniki Wrocławskiej Nr 63 Studia i Materiały Nr 29 2009 Krzysztof PODLEJSKI* czujniki temperatury, LabVIEW BADANIA WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Projektowanie. MIS n Inżynieria oprogramowania Październik 2014

Wykład 4. Projektowanie. MIS n Inżynieria oprogramowania Październik 2014 Wykład 4 MIS-1-505-n Inżynieria oprogramowania Październik 2014 Metody Kazimierz Michalik Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie 4.1 Agenda 1 2 3 Metody Metody 4 5 4.2 Implementacja Metody

Bardziej szczegółowo

Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Microsoft Services

Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Microsoft Services Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Services Tradycyjne podejście do wirtualizacji Business system administrators request infrastructure through email or an

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia: Fundamenty testowania

Program szkolenia: Fundamenty testowania Program szkolenia: Fundamenty testowania Informacje ogólne Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Fundamenty testowania Testowanie-fun Testowanie testerzy, test managerowie 2 dni 50%

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka Opracowanie systemu gromadzącego i przetwarzającego wyniki zawodów robotów.

Automatyka i Robotyka Opracowanie systemu gromadzącego i przetwarzającego wyniki zawodów robotów. Kierunek Nazwisko dyplomanta Specyfikacja tematu Specjalne kwalifikacje osoby realizującej pracę dr inż. Dariusz Marchewka Opracowanie systemu gromadzącego i przetwarzającego wyniki zawodów robotów. Maksymilian

Bardziej szczegółowo

Badanie właściwości wysokorozdzielczych przetworników analogowo-cyfrowych w systemie programowalnym FPGA. Autor: Daniel Słowik

Badanie właściwości wysokorozdzielczych przetworników analogowo-cyfrowych w systemie programowalnym FPGA. Autor: Daniel Słowik Badanie właściwości wysokorozdzielczych przetworników analogowo-cyfrowych w systemie programowalnym FPGA Autor: Daniel Słowik Promotor: Dr inż. Daniel Kopiec Wrocław 016 Plan prezentacji Założenia i cel

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 PlantVisorPRO PlantWatchPRO Kompletny system nadzoru, monitoringu oraz zdalnego zarządzania nad instalacjami

Bardziej szczegółowo

Wykład 3. Interfejsy CAN, USB

Wykład 3. Interfejsy CAN, USB Wykład 3 Interfejsy CAN, USB Interfejs CAN CAN Controller Area Network CAN Controller Area Network CAN - podstawy Cechy: - różnicowy protokół komunikacji zdefiniowany w ISO11898 - bardzo niezawodny - dostępna

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 14 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Pomiarowe. 10 października 2014 Wojciech Kucewicz 1

Komputerowe Systemy Pomiarowe. 10 października 2014 Wojciech Kucewicz 1 Komputerowe Systemy Pomiarowe 10 października 2014 Wojciech Kucewicz 1 Komputerowe Systemy Pomiarowe Prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz mgr inż. Piotr Dorosz Katedra Elektroniki AGH e-mail: kucewicz@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA WIZYJNE PRZEMYSŁOWE. Rozwiązania WIZYJNE. Capture the Power of Machine Vision POZYCJONOWANIE IDENTYFIKACJA WERYFIKACJA POMIAR DETEKCJA WAD

ROZWIĄZANIA WIZYJNE PRZEMYSŁOWE. Rozwiązania WIZYJNE. Capture the Power of Machine Vision POZYCJONOWANIE IDENTYFIKACJA WERYFIKACJA POMIAR DETEKCJA WAD POZYCJONOWANIE IDENTYFIKACJA WERYFIKACJA POMIAR DETEKCJA WAD PRZEMYSŁOWE ROZWIĄZANIA WIZYJNE Capture the Power of Machine Vision Sensors Cameras Frame Grabbers Processors Software Vision Solutions Informacje

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

Wirtualne przyrządy pomiarowe

Wirtualne przyrządy pomiarowe Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn POLITECHNIKA OPOLSKA Wirtualne przyrządy pomiarowe dr inż.. Roland PAWLICZEK Laboratorium Mechatroniki Cel zajęć ęć: Zapoznanie się ze strukturą układu pomiarowego

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Oferta przedmiotów wybieralnych 2017/2018. Studia I stopnia Elektronika i telekomunikacja

Oferta przedmiotów wybieralnych 2017/2018. Studia I stopnia Elektronika i telekomunikacja Oferta przedmiotów wybieralnych 2017/2018 Studia I stopnia Elektronika i telekomunikacja Elektronika Medyczna Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów Inteligentne obliczenia w medycynie

Bardziej szczegółowo

SARW S.C. Witold Rejner, Tomasz Wieczorek ul. Zegrzyńska 28A/11 05-110 Jabłonna www.sarw.pl

SARW S.C. Witold Rejner, Tomasz Wieczorek ul. Zegrzyńska 28A/11 05-110 Jabłonna www.sarw.pl SARW S.C. Witold Rejner, Tomasz Wieczorek ul. Zegrzyńska 28A/11 05-110 Jabłonna www.sarw.pl Tomasz Wieczorek tomasz.wieczorek@sarw.pl Marek Sabała marek.sabala@sarw.pl KIM JESTEŚMY 1. Integracja systemowa

Bardziej szczegółowo

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ październik - grudzień ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ październik - grudzień ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje ACTION Centrum Edukacyjne ACTION Centrum Edukacyjne oferuje najwyższej jakości szkolenia IT prowadzone przez najlepszych instruktorów w Polsce. Jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce posiada autoryzację

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i symulacja systemu pomiarowego do pomiaru temperatury

Projektowanie i symulacja systemu pomiarowego do pomiaru temperatury Paweł PTAK Politechnika Częstochowska, Polska Projektowanie i symulacja systemu pomiarowego do pomiaru temperatury Wstęp Temperatura należy do grupy podstawowych wielkości fizycznych. Potrzeba pomiarów

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu do badania stabilności

Wykorzystanie Internetu do badania stabilności Krzysztof Hermanowicz Krzysztof Hermanowicz Opisano przykład wykorzystania rozproszonego systemu pomiarowego do pomiaru parametrów źródeł promieniowania optycznego. W systemie tym przyrządy pomiarowe są

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. zaliczenie na ocenę

KARTA PRZEDMIOTU. zaliczenie na ocenę Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Elektronika pojazdowa Nazwa w języku angielskim: Electronics in car vehicles Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API Dr inż. Janusz Pobożniak, pobozniak@mech.pk.edu.pl Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji produkcji Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Instalacja Właściwości

Instalacja Właściwości Instalacja Instrukcje instalacji Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Pobierz instalatora silnika makro HOST z oficjalnej strony sieci web IABYTE. 2. Uruchom instalatora i wykonaj instrukcje ekranowe. 3.

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW

JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW dr inż. Wiesław Madej Wstęp Języki programowania sterowników 15 h wykład 15 h dwiczenia Konsultacje: - pokój 325A - środa 11 14 - piątek 11-14 Literatura Tadeusz Legierski,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji czasu rzeczywistego z użyciem sprzętu i oprogramowania National Instruments

Tworzenie aplikacji czasu rzeczywistego z użyciem sprzętu i oprogramowania National Instruments Tworzenie aplikacji czasu rzeczywistego z użyciem sprzętu i oprogramowania National Instruments Aplikacje czasu rzeczywistego znajdują zastosowanie przede wszystkim w przemyśle, ale są też bardzo użyteczne

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu do kodu i własności intelektualnej w Zintegrowanej Architekturze. Copyright 2012 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.

Kontrola dostępu do kodu i własności intelektualnej w Zintegrowanej Architekturze. Copyright 2012 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved. Kontrola dostępu do kodu i własności intelektualnej w Zintegrowanej Architekturze Rev 5058-CO900C 2 Agenda Co możemy zrobić aby chronić nasz system? Logix Security FactoryTalk Security Partners 3 Security

Bardziej szczegółowo

Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych. Profil dyplomowania i Specjalność Komputerowe Systemy Elektroniczne

Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych. Profil dyplomowania i Specjalność Komputerowe Systemy Elektroniczne Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Profil dyplomowania i Specjalność Komputerowe Systemy Elektroniczne Przybyłem, zobaczyłem, zmierzyłem... Komputerowe Systemy Elektroniczne Absolwent profilu/specjalności

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INTERNETOWE W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE TIZIB 05 MARCIN KUZAŃSKI *, JOANNA SEKULSKA-NALEWAJKO *, ROMAN KRZESZEWSKI *

TECHNOLOGIE INTERNETOWE W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE TIZIB 05 MARCIN KUZAŃSKI *, JOANNA SEKULSKA-NALEWAJKO *, ROMAN KRZESZEWSKI * MARCIN KUZAŃSKI *, JOANNA SEKULSKA-NALEWAJKO *, ROMAN KRZESZEWSKI * INTERNETOWA TECHNOLOGIA PROGRAMISTYCZNA DATASOCKET FIRMY NATIONAL INSTRUMENTS - PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W APLIKACJI GENERATORA W WIRTUALNYM

Bardziej szczegółowo

Narzędzia uruchomieniowe dla systemów Embedded firmy Total Phase

Narzędzia uruchomieniowe dla systemów Embedded firmy Total Phase 1 Narzędzia uruchomieniowe dla systemów Embedded firmy Total Phase Narzędzia uruchomieniowe dla systemów Embedded firmy Total Phase Jednym z głównych aspektów procesu programowania systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

Serwomechanizm - zamknięty układ sterowania przemieszczeniem, o strukturze typowego układu regulacji. Wartość wzorcowa porównywana jest z

Serwomechanizm - zamknięty układ sterowania przemieszczeniem, o strukturze typowego układu regulacji. Wartość wzorcowa porównywana jest z serwomechanizmy Serwomechanizm - zamknięty układ sterowania przemieszczeniem, o strukturze typowego układu regulacji. Wartość wzorcowa porównywana jest z przetworzonym przez przetwornik bieżącym sygnałem

Bardziej szczegółowo

Sterowanie procesem NIVISION SYSTEM WIZUALIZACJI PROCESU

Sterowanie procesem NIVISION SYSTEM WIZUALIZACJI PROCESU Sterowanie procesem NIVISION SYSTEM WIZUALIZACJI PROCESU P O Z I O M Y T O N A S Z A S P E C J A L N O Ś Ć S O F T W A R E P O Z I O M Y T O N A S Z A INFORMACJE OGÓLNE NIVISION jest oprogramowaniem do

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Język angielski. Semestr III

Materiały dydaktyczne. Język angielski. Semestr III Materiały dydaktyczne Język angielski Semestr III 1 Temat 1 (4 godziny): Semestr III 30 godzin Pirates on Board A. Revision of grammar and vocabulary Czytanie ze zrozumieniem i tłumaczenie tekstu Pirates

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ AUTORSKIE WARSZTATY DEDYKOWANE SQL NR KURSU NAZWA KURSU TERMINY MARZEC KWIECIEŃ MAJ 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 LICZBA GODZIN CENA OD OSOBY NETTO Administrowanie bazą danych

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Zestaw w IP20 TI-BL20-E-EN-8

Zestaw w IP20 TI-BL20-E-EN-8 Podłączenie do 8 głowic zapisująco-odczytujących za pomocą przewodów przedłużających BL ident ze złączami M12 Głowice czytająco-zapisujące pracujące w sposób mieszany (HF i UHF) Zasilanie sieciowe/zasilanie

Bardziej szczegółowo