Przewodnik po dotacjach. Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik po dotacjach. Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego"

Transkrypt

1 Przewodnik po dotacjach Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego wersja z 15 lutego 2013

2 Autorzy tekstów: Katarzyna Kotlarz, Karolina Michalik, Sandra Miecznik, Tatiana Nimirowska, Martyna Regulska, Monika Szewczyk Komisja Finansowa Zarządu Samorządu Studentów UW Przewodnicząca: Sandra Miecznik Samorząd Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tej publikacji nie może być bez pisemnej zgody wydawcy reprodukowana, użyta w innej publikacji ani przechowywana w jakiejkolwiek bazie danych. Samorząd Studentów Uniwersytetu Warszawskiego ul. Krakowskie Przedmieście 24 Mały Dziedziniec Kampusu Głównego UW, pok Warszawa tel , tel./fax facebook.com/samorzad.studentow.uw 1

3 Spis treści Podstawowe informacje 3 Budżet Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego I filar... II filar... III filar Procedura krok po kroku. Krok 1. Pełnomocnictwo finansowe Rejestracja organizacji studenckich... Rejestracja użytkownika Krok 2. Wniosek Logowanie do systemu Cerber... Instrukcja wypełniania formularza wniosku... Co dalej dzieje się z wnioskiem? Krok 3. Rozliczenie Umowy... Faktury oraz wzory opisu faktur Krok 4. Sprawozdanie Instrukcja wypełniania formularza sprawozdania

4 Podstawowe informacje Wszystkie dotacje przyznawane przez Zarząd Samorządu Studentów są realizowane z funduszy budżetu Samorządu Studentów. Jest on corocznie uchwalany przez Parlament Studentów Uniwersytetu Warszawskiego na wyłączny wniosek ZSS UW i jest do pełnej dyspozycji studentów. O dotacje z budżetu ubiegać się mogą wszystkie samorządy studentów działające na wydziałach i w instytutach, Rady Mieszkańców Domów Studenta oraz koła naukowe i inne organizacje zarejestrowane na Uniwersytecie Warszawskim. Budżet Samorządu dzieli się na trzy filary, a podział środków reguluje Regulamin Przyznawania Dotacji przez Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Wszystkie regulaminy, zarządzenia, wzory dokumentów oraz materiały pomocnicze możesz pobrać ze strony: O przyznaniu dotacji decyduje Zarząd Samorządu Studentów, preferując przedsięwzięcia o charakterze: kulturalnym; naukowym lub edukacyjnym; integracyjnym; sportowym; promocyjnym. Zanim przeczytasz ten poradnik, zapoznaj się z Regulaminem Przyznawania Dotacji oraz zarządzeniami Przewodniczącego! 3

5 Budżet Samorządu Studentów oraz ważne terminy I filar Na I filar składają się budżety wszystkich Zarządów jednostkowych oraz Rad Mieszkańców, uchwalane corocznie i odgórnie dla każdej jednostki (nie składa się wniosków o przyznanie budżetu, tylko na dofinansowanie konkretnych przedsięwzięć w jego ramach). Budżety ZSS-ów ustalane są na podstawie algorytmu, gdzie do kwoty podstawowej, którą dostaje każda jednostka dodawana jest kwota za każdego studenta, przy czym wartość jednostkowego przelicznika zmniejsza się wraz ze wzrostem liczby studentów. Środki te mogą być przeznaczane na, między innymi: przedsięwzięcia kulturalne (przykłady: przegląd filmów, wystawa zdjęć), przedsięwzięcia naukowe (organizacja konferencji oraz debat tematycznych) organizację imprez integracyjnych (np. Otrzęsiny,Połowinki), spotkań świątecznych (np. świąteczno-noworoczne, wielkanocne), wyjazdów (np. obóz zerowy, wyjazdy integracyjne), imprezy sportowe (np. turniej piłki nożnej), materiały promocyjne (np. kubki, koszulki, długopisy), materiały biurowe niezbędne do pracy Zarządu jednostki (np. papier), wyposażenie biur organów Samorządu jednostki. Po przekroczeniu regulaminowych terminów Komisja Finansowa bezwzględnie odrzuca wnioski. Wszystkie wnioski muszą być złożone w formie papierowej (wydrukowane z systemu) w Biurze ZSS na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wiążąca jest data dostarczenia wniosku do Biura ZSS. W grudniu nie można składać żadnych wniosków o dofinansowanie z I filaru. Od stycznia do czerwca zarządy samorządów jednostkowych dysponują połową budżetu. W czerwcu, po zatwierdzeniu planu budżetowego Uniwersytetu, do każdego budżetu dopisywana jest druga część kwoty. 4

6 Po 31 października możliwe jest wykorzystanie wyłącznie 30 % budżetu, ponieważ wszystkie wnioski składać można tylko do 30 listopada. Nie należy składać wniosków o przyznanie budżetu! Samorządy jednostkowe otrzymują budżety automatycznie. II filar Jest to pula środków przeznaczonych na konkursy projektów, a ubiegać się o dotacje mogą zarówno Zarządy, Rady Mieszkańców, jak i koła naukowe oraz inne organizacje i stowarzyszenia działające na Uniwersytecie. Nie ma kwoty maksymalnej dotacji, o którą można się ubiegać. Możliwe jest łączenie dofinansowań z dwóch, a nawet trzech filarów lecz koniecznie w ramach jednego wniosku. Po przekroczeniu regulaminowych terminów Komisja Finansowa bezwzględnie odrzuca wnioski. Wszystkie wnioski muszą być złożone w formie papierowej (wydrukowane z systemu) w Biurze ZSS na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wiążąca jest data dostarczenia wniosku do Biura ZSS. Wnioski można składać do 15. dnia każdego miesiąca, z wyjątkiem lipca, sierpnia oraz grudnia. Wnioski rozpatrywane są w ciągu 14 dni od ostatniego dnia, kiedy można je składać. Jeżeli którykolwiek z terminów przypada na dzień wolny od pracy Biura ZSS, ostatnim dniem składania wniosków jest pierwszy następny dzień pracy Biura. Co oznacza, że gdy 15 przypada w sobotę, wnioski można składać do poniedziałku. Jednakże termin 7 dni przed rozpoczęciem przedsięwzięcia należy zachować bezwzględnie. III filar Stanowią środki do wyłącznego wykorzystania przez Zarząd Samorządu Studentów UW. Z III filaru finansowane są przedsięwzięcia o charakterze ogólnouniwersyteckim, między innymi: Juwenalia, Regionalia, Festiwal FilmUW. Dofinansowanie projektu z III filaru jest możliwe po przedstawieniu Zarządowi gotowego, pełnego opisu oraz kosztorysu przedsięwzięcia. 5

7 Procedura krok po kroku. Krok 1. Pełnomocnictwo finansowe Wszystkie wnioski o dofinansowanie składa się poprzez system Cerber. Jest to Elektroniczny System Rozliczenia Dofinansowań Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Korzystają z niego między innymi pełnomocnicy finansowi z ramienia podmiotów upoważnionych do składania wniosków o dotacje. Pełnomocnik finansowy to osoba, która: otrzymała pełnomocnictwo finansowe w drodze uchwały Zarządu samorządu jednostki, koła naukowego lub organizacji; poprzez Cerbera może składać w imieniu jednostki wnioski i sprawozdania a także ma dostęp do archiwalnych wniosków i sprawozdań złożonych w swojej jednostce. W przypadku Zarządów Samorządu Studentów jednostek Uniwersytetu Warszawskiego pełnomocnictwo finansowe przysługuje: Przewodniczącej/mu Zarządu na podstawie uchwały o wyborze; innym osobom, które zostały wskazane imiennie w uchwale Zarządu przyznającej pełnomocnictwo finansowe. Pamiętaj o tym, że pełnomocnictwo finansowe może uzyskać wyłącznie student danej jednostki. W przypadku Rad Mieszkańców: Przewodniczącej/mu Rady na podstawie uchwały o wyborze; innym członkom Rady, które zostały wskazane imiennie w uchwale Rady przyznającej pełnomocnictwo finansowe W przypadku kół i pozostałych organizacji: osobom, które zostały wskazane imiennie w uchwale organizacji przyznającej pełnomocnictwo finansowe. 6

8 Aby móc złożyć wniosek o dofinansowanie, w Cerberze muszą znajdować się: konto jednostki (koła, organizacji) oraz przyporządkowane do jednostki konta użytkowników (pełnomocników). W przypadku jednostek samorządowych pełnomocnictwa finansowe złożone w Biurze ZSS przed dniem 15 października wygasają z końcem listopada. Potwierdzenia rejestracji koła naukowego lub pozostałych organizacji dostarczone do Biura ZSS przed dniem 1 lutego wygasają 14 lutego. Pełnomocnictwo można w każdej chwili odwołać (uchwała odwołująca pełnomocnictwo) Można pełnić funkcję pełnomocnika w kilku jednostkach. Założenie konta to jednorazowa procedura przy zmianie jednostki, z ramienia której posiada się pełnomocnictwo, nie jest konieczna ponowna rejestracja. Nie ma limitu liczby pełnomocników, którymi może dysponować jednostka. Rejestracja organizacji studenckich Jeżeli organizacja nie widnieje w systemie, musisz samodzielnie dokonać jej rejestracji. W tym celu należy wejdź na adres: a następnie wybrać zakładkę Zarejestruj jednostkę. Pojawi się formularz, który uzupełnij odpowiednimi danymi. 7

9 Wszystkie ZSS jednostek i Rady Mieszkańców są już w systemie, nie należy ich rejestrować. Po uzupełnieniu wszystkich pól kliknij dodaj jednostkę. Następnie dostarcz do Biura ZSS potwierdzenie wpisu do Rejestru Kół Naukowych, które można odebrać w Biurze Spraw Studenckich w Pałacu Kazimierzowskim. Dostarczenie dokumentów (wymienianych wcześniej uchwał) do Biura ZSS jest konieczne. Bez tego jednostka nie będzie aktywna w systemie i nie będzie można składać wniosków. Aktywacji profilu jednostki dokonują pracownicy Biura ZSS. Składając wnioski, nie korzysta się z konta jednostki każdy z pełnomocników posiada swoje własne konto, które zostaje w systemie przyporządkowane jednostce i z którego składa wnioski w jej imieniu. 8

10 Rejestracja użytkownika Jeżeli organizacja posiada już konto w systemie lub dokonano jej rejestracji oraz aktywacji, możesz zarejestrować indywidualnego użytkownika (pełnomocnika finansowego). Na stronie: wybierz zakładkę Zarejestruj się i uzupełnij formularz. Po uzupełnieniu wszystkich pól kliknij Zarejestruj. Podaj aktualny telefon i adres z tych danych korzysta Komisja Finansowa, jeżeli w składanych przez system dokumentach pojawiają się problemy lub wątpliwości. Nie ma możliwości zmiany loginu i hasła do konta. Zapomniany login może podać przewodnicząca Komisji Finansowej. Zapomniane hasło odzyskasz samodzielnie, wpisując prawidłowy login i błędne hasło pojawi się opcja zresetowania dostępu. Po dokonaniu rejestracji użytkownika w systemie dostarcz dokumenty potwierdzające uzyskanie pełnomocnictwa finansowego do Biura ZSS. Takimi dokumentami są wydrukowane oraz podpisane przez członków zarządu uchwały, na podstawie których danym osobom przyznano pełnomocnictwo. Będą przyjmowane wyłącznie uchwały przygotowane zgodnie ze wzorami dostępnymi na stronie: 9

11 Dostarczenie po rejestracji uchwał do Biura ZSS jest to konieczne, aby pracownik Biura mógł Cię podpiąć pod profil jednostki. Po dostarczeniu dokumentów, poproś pracowników Biura lub Komisję Finansową o aktywację konta. 10

12 Krok 2. Wniosek Logowanie do systemu Cerber Po zakończonej sukcesem rejestracji oraz aktywacji możesz korzystać z własnego konta w systemie Cerber. Logowanie następuje na stronie: Panel użytkownika prezentuje się następująco: Znajdują się w nim cztery zakładki: 1. Złóż wniosek - formularz nowego wniosku o dofinansowanie. 2. Moje wnioski - wszystkie wnioski złożone przez reprezentowaną jednostkę, opcja złożenia sprawozdania z już dofinansowanego projektu, lista wniosków i sprawozdań roboczych (zapisanych w trakcie pracy), listę wniosków nierozliczonych przez reprezentowaną jednostkę. 3. Złożone sprawozdania lista złożonych przez użytkownika sprawozdań wraz z ich statusem. 4. Budżety informacje o tym, jaki budżet został przyznany jednostce w tym roku, ile środków jest jeszcze dostępnych, ile z nich można wykorzystać po 31 października, historia budżetów jednostki w latach poprzednich. 11

13 W przypadku kół naukowych i organizacji, zakładka Budżet wyświetla kwotę 0.00, ponieważ takie podmioty nie dysponują własnym budżetem. Mogą jedynie startować w konkursie wniosków o przyznanie określonej kwoty dofinansowania z II filaru. Instrukcja wypełniania formularza wniosku Aby prawidłowo złożyć wniosek i uniknąć jego odrzucenia przez Komisję Finansową, postępuj według poniższej instrukcji. 1. Zapoznaj się z podstawowymi technicznymi zasadami pracy z systemem: zawsze wpisuj treść wniosku bezpośrednio na stronie internetowej. System posiada zabezpieczenia, które nie pozwalają na złożenie wniosku, jeśli treść była wklejana z innego pliku (metodą kopiuj-wklej). Możesz również spróbować wkleić tekst z programu Notatnik; korzystaj z przeglądarki Firefox; na dole strony znajduje się przycisk 'ZAPISZ', który pozwala zapisywać i edytować wnioski w dowolnym momencie. Później są one dostępne w podzakładce Wnioski robocze ; dla własnego bezpieczeństwa, przechowuj kopię wniosku w pliku tekstowym, w formacie.txt lub.doc; po zalogowaniu się, system po pewnym czasie oczekiwania kończy sesję użytkownika (wylogowuje go). Wtedy, po próbie złożenia wniosku pojawić może się komunikat Brak uprawnień do tej akcji. Należy zatem zapisywać wniosek po wypełnieniu najważniejszych pól. 2. Zaloguj się na swoje konto w Cerberze i wejdź w zakładkę 'ZŁÓŻ WNIOSEK'. Wypełnij poszczególne pola według wskazówek znajdujących się poniżej. NAZWA PROJEKTU Powinna być krótka i konkretna, ale musi zawierać co najmniej 2 elementy: rodzaj przedsięwzięcia (np. otrzęsiny, konferencja, przegląd filmów, obóz zerowy); 12

14 organizator/organizatorzy skróty nazw (np. ZSS K MISH, RM DS nr 3). Opcjonalnie: nazwa przedsięwzięcia (np. Połowinki 2012 KINGZ OF THE STREET ). PODMIOT ORGANIZUJĄCY Jednostka organizująca wydarzenie lub główny organizator. Jeśli w przedsięwzięciu bierze udział więcej jednostek, jest to podmiot odpowiedzialny za złożenie wniosku i realizację przedsięwzięcia. Jeśli masz pełnomocnictwo więcej niż jednego podmiotu, wybierz z listy organizatora wydarzenia, którego w tym momencie reprezentujesz PODMIOTY WSPÓŁORGANIZUJĄCE Wybierz z listy wszystkie podmioty współorganizujące i kliknij dodaj podmiot. Mogą to być Zarządy jednostkowe, Rady Mieszkańców, Koła Naukowe, a także inne organizacje zarejestrowane na Uniwersytecie Warszawskim. Podmioty współorganizujące to takie, które finansowo wspomagają przedsięwzięcie! OSOBA Wskaż osobę odpowiedzialną za rozliczenie projektu (opisanie i złożenie faktur w Biurze ZSS) oraz jego sprawozdanie (złożenie sprawozdania w Cerberze oraz w wersji papierowej wraz z załącznikami w Biurze ZSS). Może to być wyłącznie osoba posiadająca aktywne konto w Cerberze, będąca pełnomocnikiem Twojej jednostki lub jednostki współorganizującej. INNE INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE Podaj wszystkie inne instytucje zaangażowane (czynnie) w organizację przedsięwzięcia. Nie podawaj tutaj nazw usługodawców. CHARAKTER PRZEDSIĘWZIĘCIA Określ charakter przedsięwzięcia, używając jednego z poniższych określeń: kulturalny; naukowy lub edukacyjny; integracyjny; 13

15 sportowy; promocyjny. Możliwe są również przedsięwzięcia o charakterze mieszanym, np. kulturalno-integracyjne. ILOŚĆ UCZESTNIKÓW (Z UW I SPOZA UW) Podaj przewidywaną liczbę uczestników. W przypadku wyjazdów oraz zamkniętych szkoleń lista uczestników powinna być zamknięta w momencie ubiegania się o dofinansowanie. Jeżeli wnioskujesz o dotację na konferencję lub wydarzenie kulturalne, wpisz szacowaną liczbę uczestników. ZASIĘG PROJEKTU Wybierz jedno z poniższych określeń: jednostkowy organizatorami i uczestnikami są studenci jednej jednostki; międzyjednostkowy organizatorami i uczestnikami są studenci co najmniej dwóch jednostek; uczelniany odbiorcą wydarzenia jest cała społeczność akademicka Uniwersytetu Warszawskiego; ponaduczelniany przedsięwzięcie obejmuje swym zasięgiem większy obszar, np. inne uczelnie, dzielnicę, miasto, województwo, region; ogólnopolski; międzynarodowy. Opis projektu W tym miejscu zawrzyj wszystkie informacje na temat przedsięwzięcia, które mogą przekonać Zarząd do przyznania dotacji. Najważniejszy jest tutaj opis merytoryczny projektu. Jeśli to konieczne, rozwiń szczegółowo informacje podane w innych punktach. Opisz i uzasadnij charakter imprezy oraz planowany przebieg przedsięwzięcia. Zawrzyj również informacje dlaczego i po co chcesz zorganizować dane przedsięwzięcie, czy jest to jego kolejna edycja czy może pierwsza, czy zamierzacie organizować je po raz kolejny czy jest to jednorazowa aktywność. Całość opisu nie powinna być zbyt długa najlepsza jest taka ilość tekstu, która pozwoli członkom Komisji oraz Zarządu zapoznać się z wnioskiem w kilka minut. 14

16 PRZEWIDYWANE KORZYŚCI Opisz korzyści jakie płyną z organizacji przedsięwzięcia i uczestniczenia w nim dla: uczestnika; społeczności akademickiej; Uniwersytetu; innych. DATA WŁAŚCIWEGO WYDARZENIA Wpisz datę właściwego wydarzenia. Jeżeli trwa dłużej niż jeden dzień (przykład: wyjazd na obóz zerowy) podaj ostatnią datę (powrotu). HARMONOGRAM PRAC Wskaż wszystkie etapy przygotowywania przedsięwzięcia, zwłaszcza od strony technicznej. Jeżeli projekt jest wieloetapowy, wyróżnij je. Jeżeli właściwe wydarzenie trwa dłużej niż jeden dzień, wpisz tutaj odpowiedni przedział czasowy. KOSZTORYS To najważniejsza część wniosku. Zanim w ogóle przystąpisz do wypełniania formularza w systemie, upewnij się że dobrze obliczyłeś wszystkie planowane przychody i wydatki. Kwoty wpisuj z rozmysłem, ponieważ zmiany w już złożonym wniosku znacznie opóźniają procedurę przyznania dofinansowania. Im bardziej szczegółowy i lepiej przemyślany kosztorys, tym wyższa ocena projektu. Pamiętaj, by uwzględniać wyłącznie koszty BRUTTO. KOSZTORYS A REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI Zgodnie z paragrafem 9. Regulaminu, podmioty wnioskujące są zobowiązane do przedstawiania trzech zapytań ofertowych do każdej wnioskowanej pozycji. W praktyce polega to na dołączeniu do wniosku dokumentów uprawdopodobniających koszty. Planując na przykład zakup wydziałowych bluz, jesteś zobowiązany do przeprowadzenia sondażu rynkowego wybraniu trzech firm, które są w stanie zrealizować usługę oraz przedstawią ci jej pełen koszt. Musisz wybrać zawsze najtańszą z przedstawionych przez siebie opcji. Do wniosku możesz załączyć kopie 15

17 korespondencji z firmami lub fragmenty cenników wydrukowane ze stron internetowych. Zgodnie z paragrafem 8 ust. 1, pewne usługi w ramach dotacji wnioskujący są zobowiązani realizować przy współpracy z podmiotami, z którymi Uniwersytet Warszawski zawarł stosowne umowy. Katalog firm obowiązkowych obejmuje między innymi: dostawę artykułów biurowych, transport, bilety komunikacji zbiorowej, usługę ubezpieczenia. Aktualna lista podmiotów znajduje się na stronie DOTACJE DO POBRANIA (oraz w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE na stronie Istnieją pozycje oraz usługi, których realizacji ZSS UW nie finansuje. Katalog usług i przedsięwzięć niefinansowanych z I i II filaru określa Zarządzenie Przewodniczącego ZSS UW (do ściągnięcia z DOTACJE Do pobrania) a wymienia ono: produkty spożywcze; paliwo stałe i płynne; kwiaty; usługi wykonywane za granicą (z wyłączeniem transportu i noclegu); catering na spotkania świąteczne powyżej 1800 zł (kwota NA JEDNOSTKĘ) przedsięwzięcia o charakterze przede wszystkim rekreacyjnym lub turystycznym; przedsięwzięcia o charakterze politycznym lub religijnym imprezy klubowe finansowane z I filaru budżetu Samorządu powyżej 1500 złotych (kwota NA JEDNOSTKĘ) Dodatkowo do wniosku o każdy catering lub wyżywienie, które miałyby być dotowane z budżetu Samorządu, musi być dołączona zgoda Prorektora ds studenckich na sfinansowanie takiej usługi. Wyłączone z tego są: obozy zerowe, spotkania świąteczne i konferencje naukowe. Niezałączenie zgody Prorektora do wydrukowanej wersji wniosku skutkuje odrzuceniem tegoż przez Komisję Finansową. Catering jest w rozumieniu Regulaminu Przyznawania Dotacji zawsze USŁUGĄ, wykonywaną przez firmy oraz osoby fizyczne. Nie jest możliwe uznanie za catering zakupu produktów spożywczych oraz przygotowania posiłków na np. szkolenie lub konferencję naukową. 16

18 Rozliczenie pewnych usług i przedsięwzięć, wymaga uprzedniego zawarcia umowy przez Uniwersytet Warszawski, o czym mowa w innym Zarządzeniu Przewodniczącego ZSS UW (na stronie w zakładce DOTACJE - Do pobrania): WSZYSTKIE usługi, których wartość przekracza 4000 zł (np. nocleg, koszulki); KAŻDY transport, z wyłączeniem publicznej komunikacji zbiorowej. Wymagane jest jedynie podpisywanie umów na usługi opłacane ze środków Samorządu. Jeżeli pozycja kosztorysu, o dofinansowanie której wnioskujesz, spełnia warunki wymienione w Zarządzeniu, przygotuj się na to, iż po otrzymaniu dofinansowania będziesz musiał zawrzeć stosowną umowę np. z klubem lub dostawcą. Umowę i jej warunki można przygotować wcześniej, z czego umowa ta musi być sporządzona na wzorach dostępnych na stronie w zakładce DOTACJE DO POBRANIA. Jeżeli nie ma tam odpowiedniego wzoru, skontaktuj się z Sekcją Prawną. Podpis na umowie może zostać złożony WYŁĄCZNIE po otrzymaniu dofinansowania. Po więcej informacji, przejdź do: KROK 3. ROZLICZENIE. ZSS realizuje dofinansowania wyłącznie drogą przelewów pieniężnych. Nie jest możliwe wykonanie transakcji gotówkowej, jeżeli to ZSS jest płatnikiem. ZSS UW w żadnym przypadku nie przyznaje zaliczek na dofinansowywane pozycje. Możliwe jest natomiast uzyskanie potwierdzenia otrzymania dofinansowania w postaci uchwały przyznającej dofinansowania podpisanej przez członków Zarządu. Można dokonać transakcji gotówkowej lub płatności kartą oraz liczyć na zwrot środków ze strony ZSS, pod warunkiem że zakup nie nastąpił przed przyznaniem dofinansowania. Należy jednak za opłaconą usługę koniecznie pobrać fakturę, którą w ciągu pięciu dni od dnia otrzymania należy złożyć w Biurze ZSS i odpowiednio opisać (zobacz: Krok 3. ROZLICZENIE) Zarząd nie zwraca w formie dotacji kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku! Faktura opatrzona datą wcześniejszą niż data uchwały przyznającej dofinansowanie, nie zostanie opłacona. 17

19 Gdy już zweryfikowałeś poprawność kosztorysu względem regulaminu i zarządzeń... Zalecaną przeglądarką do obsługi CERBERa jest Firefox. Wpisując kwoty w tabelę kosztów, zawsze używaj kropek, nie przecinków! W kosztorysie zawrzyj WSZYSTKIE planowane wydatki. Ukrywanie wydatków stanowi podstawę do odrzucenia wniosku przez Komisję Finansową. ZAWSZE podawaj ilość i koszt jednostkowy BRUTTO zakupów, na przykład: Pozycja Liczba dni Ilość Koszt jednostkowy Plakaty A ,5 125 Suma zamiast: Pozycja Liczba dni Ilość Koszt jednostkowy Plakaty A Suma W kolumnie Finansowana przez ZSS zaznacz pozycje, o których dofinansowanie wnioskujesz do Samorządu Studentów. Co zrobić jeżeli dana pozycja przekracza kwotę dofinansowania? Transport na obóz zerowy kosztuje 3800 złotych. Z dofinansowania władz wydziału zamierzasz na ten cel przeznaczyć 1800 złotych. Wnioskujesz do ZSS o resztę kwoty. Pozycja Liczba dni Ilość Koszt jednostkowy Transport (Wydział) Transport (ZSS UW) Suma

20 Przecież transport kosztuje 3800 złotych, więc czy kwota na fakturze może być wyższa niż kwota dofinansowania? Nie. Rozliczane faktury nie mogą przekraczać przyznanego dofinansowania. Jeżeli część usługi opłacasz z własnych środków, musisz wziąć dwie osobne faktury (w przypadku podanym wyżej, jedną fakturę na 1800, drugą na 2000 złotych). Uniwersytet może opłacić tylko dokładnie taką kwotę, jaka jest na fakturze. PRZYCHODY Uwzględnij WSZYSTKIE planowane przychody, także dotacje, o które się ubiegasz (np. dotacja z Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego). W takim przypadku w pozycji Opis kosztorysu zaznacz, że jest to suma wnioskowana. Inne możliwe źródła przychodu to m.in. cegiełki uczestników, władze poszczególnych jednostek uniwersyteckich, prywatni sponsorzy, inne instytucje publiczne. Można również wnioskować o dotację z I i II filaru łącznie w jednym wniosku należy jednak pamiętać o dochowaniu stosownych dla filarów terminów. Pamiętaj o tym, że w całości suma kosztów musi się równać sumie przychodów. OPIS KOSZTORYSU Jedna z najważniejszych części wniosku. Opisz KAŻDĄ pozycję kosztorysu uzasadniając jej koszt, na przykład: plakaty rozmiar A2, stąd wysoka cena jednej sztuki wynajem klubu 3500 złotych, lecz w cenie: ochrona, szatnia, DJ, obsługa baru prowadzenie szkolenia koszt przeprowadzenia szkolenia, przygotowania materiałów, usługę wykonuje firma XYZ Tutaj również możesz opisać przychody, np. zaznaczyć, że podana kwota jest kwotą wnioskowaną, ale nie zapadła jeszcze decyzja o jej przyznaniu. Dalej, wykonaj ostatnie kroki: Zaznacz oświadczenie o zgodności podanych danych z prawdą. 19

21 Naciśnij sprawdź i złóż wniosek. Jeżeli system poucza Cię komunikatem, popraw dane w formularzu, dla pewności zapisując jego wersję roboczą. Wygenerowana została wersja ostateczna wniosku. By sprawdzić poprawność wydruku, naciśnij wydruk próbny. Jeśli zauważysz błędy naciśnij 'zmień dane'. Powrócisz do formularza, gdzie możesz poprawić treść. Jeśli wszystkie pozycje są poprawne, naciśnij 'złóż wniosek'. Wydrukuj wniosek i zbierz podpisy wszystkich pełnomocników w nim wymienionych. Pamiętaj o załączeniu wyników sondażu rynkowego w postaci wydruków. Złóż wniosek w Biurze ZSS (zachowując termin co najmniej siedmiu dni przed rozpoczęciem wydarzenia). Jeżeli składasz go przed 15. dniem miesiąca, kwalifikuje się do konkursu bieżącego, jeżeli po do konkursu w następnym miesiącu. Pamiętaj, że Zarząd ma dwa tygodnie na wydanie decyzji! Co dalej dzieje się z wnioskiem? Biuro ZSS potwierdza w swoim module systemu Cerber wpłyniecie wydrukowanej i podpisanej wersji wniosku. Wniosek zmienia na Twoim panelu status na sekretariat zaakceptowane. Wniosek pojawia się w module Komisji Finansowej, gdzie jest oceniany przez jej członków. Na tym etapie weryfikuje się również zgodność wniosku z regulaminem oraz zarządzeniami. Możliwe iż Komisja Finansowa będzie prosiła Cię o dodatkowe wyjaśnienia do wniosku. Wniosek zmienia na Twoim panelu status na komisja finansowa zaakceptowane. Już po złożeniu wniosku, okazało się że niezbędne jest wprowadzenie zmian w kosztorysie (np. zmniejszyły lub zwiększyły się koszty). Co zrobić? Wypełnij wzór podania o zmiany w kosztorysie. Złóż dokument jak najszybciej w Biurze ZSS oraz 20

22 poinformuj o sytuacji Komisję Finansową. Podczas swojego posiedzenia Zarząd, kierując się w przypadku I filaru oceną Komisji Finansowej, a w przypadku konkursu II filarowego oceną członków Zarządu podejmuje decyzję o dofinansowaniu projektu lub jego odrzuceniu. Pamiętaj o tym, że decydujące dla II filaru posiedzenie odbywa się raz w miesiącu! Zarząd rozpatruje wnioski bez zbędnej zwłoki. Przyznanie dofinansowania następuje drogą wydania przez Zarząd stosownej uchwały z wymienieniem podmiotów otrzymujących oraz kwoty dofinansowania. Zarząd może określić w drodze uchwały dodatkowe zlecenia dotyczące sposobu realizacji dotowanego przedsięwzięcia, a ich niezrealizowanie będzie skutkowało odmową rozliczenia przedsięwzięcia lub odmową składania kolejnych wniosków o dofinansowanie. Zarząd może również zmniejszyć kwotę dotacji lub jej nie przyznać, jeśli stwierdzi niegospodarność lub niecelowość wydatków. Uchwała pojawi się na Twoim koncie Cerber, tuż obok złożonego wniosku. Uchwały przyznające dofinansowanie ze środków II filaru mogą zawierać dodatkowe warunki, jakie wnioskujący musi spełnić, by sprawozdanie projektu zostało zaakceptowane, oraz by mógł liczyć w przyszłości na kolejne dofinansowania. Jeżeli nie otrzymałeś dofinansowania, na twoim koncie w Cerberze, w zakładce Moje wnioski pojawi się uchwała odmawiająca przyznania dofinansowania. Po trzymaniu dofinansowania możesz już przystępować do ROZLICZENIA. 21

23 Krok 3. Rozliczenie Rozliczenie projektu polega na opisaniu i złożeniu faktur lub rachunków, które mają być opłacone z dotacji Samorządu wraz z odpowiednimi załącznikami w Biurze Samorządu. Rozliczenie nie jest równoznaczne ze złożeniem sprawozdania z realizacji projektu. Umowy Jak już wiesz, jeżeli pozycje na które przyznano Ci dofinansowanie, spełniają warunki wymienione w Zarządzeniu Przewodniczącego, konieczne jest podpisane odpowiedniej umowy z wykonawcą, przed wykonaniem usługi. Wymagane jest jedynie podpisywanie umów na usługi opłacane ze środków Samorządu. Wszystkie takie umowy: należy sporządzić na wzorach dostępnych w Biurze ZSS i na stronie; podpisaną przez usługodawcę umowę należy złożyć w Biurze ZSS na co najmniej 5 dni przed wykonaniem usługi, np. umowę na współorganizację imprezy w klubie należy złożyć co najmniej 5 dni przed samą imprezą; umowy w imieniu Uniwersytetu podpisuje WYŁĄCZNIE Przewodnicząca ZSS UW. W przypadku, gdy wykonawcą usługi jest osoba fizyczna, która nie może wystawić faktury VAT, z Biura ZSS należy pobrać wzór rachunku oraz odpowiedniej umowy (np. zlecenia) i wypełnić, postępując zgodnie z instrukcją. 1. Wpisz dane wykonawcy usługi: nazwisko, imiona, imię ojca, imię matki, numer PESEL, numer identyfikacji podatkowej NIP, adres zamieszkania, 22

24 numer konta w banku, Urząd Skarbowy właściwy dla zleceniobiorcy (wykonawcy), miejsce zatrudnienia w Uniwersytecie Warszawskim (jeśli wykonawca jest pracownikiem UW) 2. Wpisz dane dotyczące umowy Za wykonanie umowy z dnia (dzień podpisania umowy) Wynagrodzenie w kwocie zł (podana tu kwota to suma kwoty do wypłaty dla wykonawcy i wszystkich składek i podatków) Podpis wystawcy rachunku (podpis wykonawcy usługi) Potwierdzam wykonanie pracy zgodnie z umową (podpis osoby, odbierającej usługę) Faktury Faktury i rachunki należy złożyć w Biurze Samorządu w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury, a termin płatności na fakturze powinien wynosić co najmniej 14 dni. Data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data wydarzenia. Ostateczny termin składania faktur mija 21 grudnia. Czy mogę złożyć fakturę do rozliczenia, jeśli nie mam jeszcze wszystkich faktur z danego projektu? Jest to nawet konieczne, bo każdą fakturę trzeba złożyć w Biurze ZSS w ciągu 7 dni od jej wystawienia. Faktury złożone później nie będą rozliczane. Dokonywaniem przelewów zajmuje się bezpośrednio Kwestura UW, a złożone w Biurze ZSS faktury i rachunki nie trafiają do Komisji Finansowej (dlatego przed złożeniem faktury należy sporządzić jej kopię w celu załączenia do późniejszego sprawozdania). Każdą fakturę należy opisać na odwrocie. Tekst nie powinien zajmować więcej niż ¼ powierzchni. Jeżeli nie jesteś pewien, jak opisać fakturę, poproś o pomoc pracowników Biura ZSS. Nie ma możliwości skreślenia lub korygowania błędów w opisie, toteż niewłaściwie opisana faktura może 23

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2. Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1, INFORMACJE OGÓLNE Generator wniosku o płatność Beneficjent

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU IW_421_R Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:...

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:... Załącznik nr 8.2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Spis treści: I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013 IW_421 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013 A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania wniosku wraz z załącznikami dla przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Instrukcja przygotowania wniosku wraz z załącznikami dla przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest Instrukcja przygotowania wniosku wraz z załącznikami dla przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest Wniosek należy wypełnić w języku polskim, przy użyciu Generatora Wniosku dostępnego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK. Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK. Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja opracowana

Bardziej szczegółowo

AKCJA LETNIA I ZIMOWA INSTRUKCJA FINANSOWA HAL/HAZ. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Wielkopolski SPIS TREŚCI.

AKCJA LETNIA I ZIMOWA INSTRUKCJA FINANSOWA HAL/HAZ. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Wielkopolski SPIS TREŚCI. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Wielkopolski AKCJA LETNIA I ZIMOWA INSTRUKCJA FINANSOWA HAL/HAZ SPIS TREŚCI Wyszczególnienie Strona I PRZED OBOZEM 2 II REALIZOWANIE 5 III ROZLICZANIE 14 Opracowano

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Procedury, rekomendacje

Procedury, rekomendacje Podręcznik dobrych praktyk i procedur wdrażania w Dzielnicach m.st. Warszawy projektów nieinwestycyjnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę?

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW DZIAŁANIE 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania wniosku wraz z załącznikami dla przedsięwzięć związanych z poprawą jakości powietrza Program KAWKA

Instrukcja przygotowania wniosku wraz z załącznikami dla przedsięwzięć związanych z poprawą jakości powietrza Program KAWKA Załącznik nr 1 do Regulaminu Naboru Wniosków na przedsięwzięcia związane z poprawą jakości powietrza Instrukcja przygotowania wniosku wraz z załącznikami dla przedsięwzięć związanych z poprawą jakości

Bardziej szczegółowo

Do Wniosku należy dołączyć:

Do Wniosku należy dołączyć: Instrukcja przygotowania wniosku wraz z załącznikami dla przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza wraz z odnawialnymi źródłami

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM 1 Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Wstęp...5 1.1 logowanie do systemu...5 Rozdział 2. Handel i Magazyn...7 2.1 Sprzedaż...7 2.1.1 sprzedaż...7 2.1.2 nowa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY A FUNDACJE I STOWARZYSZENIA

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY A FUNDACJE I STOWARZYSZENIA KRAJOWY REJESTR SĄDOWY A FUNDACJE I STOWARZYSZENIA Autorka: Aneta Krawczyk (Informatorium) 3w 007, 15.03.2010 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO (Instytucja Zarządzająca) LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w LUBLINIE (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ dla Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków

ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków Dla akcji zarządzanych przez Agencje Narodowe Wersja 2 z 7.03.2014 Spis treści Wstęp... 5 Przygotowanie... 5 Katalog

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE Strona1 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH STOWARZYSZENIE FORUM OŚWIATOWE KLUCZE FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS BABIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ZIELONA LINIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa procedurę rekrutacji oraz zakres i warunki udzielania wsparcia finansowego w ramach : Moja firma-moja

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla wnioskodawców

Poradnik dla wnioskodawców Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu ego Poradnik dla wnioskodawców w zakresie sporządzania i składania wniosku o dofinansowanie oraz realizacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA w Spis treści Wstęp...3 System bankowości elektronicznej...4 Bezpieczeństwo informacji...4 Klienci korporacyjni...5 Typy użytkowników obsługiwanych przez bankowość elektroniczną...6 Dodawanie i usuwanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r.

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15 dla Działania 8.2. Uczenie się przez całe życie, realizowanego

Bardziej szczegółowo