Przewodnik po dotacjach. Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik po dotacjach. Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego"

Transkrypt

1 Przewodnik po dotacjach Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego wersja z 15 lutego 2013

2 Autorzy tekstów: Katarzyna Kotlarz, Karolina Michalik, Sandra Miecznik, Tatiana Nimirowska, Martyna Regulska, Monika Szewczyk Komisja Finansowa Zarządu Samorządu Studentów UW Przewodnicząca: Sandra Miecznik Samorząd Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tej publikacji nie może być bez pisemnej zgody wydawcy reprodukowana, użyta w innej publikacji ani przechowywana w jakiejkolwiek bazie danych. Samorząd Studentów Uniwersytetu Warszawskiego ul. Krakowskie Przedmieście 24 Mały Dziedziniec Kampusu Głównego UW, pok Warszawa tel , tel./fax facebook.com/samorzad.studentow.uw 1

3 Spis treści Podstawowe informacje 3 Budżet Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego I filar... II filar... III filar Procedura krok po kroku. Krok 1. Pełnomocnictwo finansowe Rejestracja organizacji studenckich... Rejestracja użytkownika Krok 2. Wniosek Logowanie do systemu Cerber... Instrukcja wypełniania formularza wniosku... Co dalej dzieje się z wnioskiem? Krok 3. Rozliczenie Umowy... Faktury oraz wzory opisu faktur Krok 4. Sprawozdanie Instrukcja wypełniania formularza sprawozdania

4 Podstawowe informacje Wszystkie dotacje przyznawane przez Zarząd Samorządu Studentów są realizowane z funduszy budżetu Samorządu Studentów. Jest on corocznie uchwalany przez Parlament Studentów Uniwersytetu Warszawskiego na wyłączny wniosek ZSS UW i jest do pełnej dyspozycji studentów. O dotacje z budżetu ubiegać się mogą wszystkie samorządy studentów działające na wydziałach i w instytutach, Rady Mieszkańców Domów Studenta oraz koła naukowe i inne organizacje zarejestrowane na Uniwersytecie Warszawskim. Budżet Samorządu dzieli się na trzy filary, a podział środków reguluje Regulamin Przyznawania Dotacji przez Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Wszystkie regulaminy, zarządzenia, wzory dokumentów oraz materiały pomocnicze możesz pobrać ze strony: O przyznaniu dotacji decyduje Zarząd Samorządu Studentów, preferując przedsięwzięcia o charakterze: kulturalnym; naukowym lub edukacyjnym; integracyjnym; sportowym; promocyjnym. Zanim przeczytasz ten poradnik, zapoznaj się z Regulaminem Przyznawania Dotacji oraz zarządzeniami Przewodniczącego! 3

5 Budżet Samorządu Studentów oraz ważne terminy I filar Na I filar składają się budżety wszystkich Zarządów jednostkowych oraz Rad Mieszkańców, uchwalane corocznie i odgórnie dla każdej jednostki (nie składa się wniosków o przyznanie budżetu, tylko na dofinansowanie konkretnych przedsięwzięć w jego ramach). Budżety ZSS-ów ustalane są na podstawie algorytmu, gdzie do kwoty podstawowej, którą dostaje każda jednostka dodawana jest kwota za każdego studenta, przy czym wartość jednostkowego przelicznika zmniejsza się wraz ze wzrostem liczby studentów. Środki te mogą być przeznaczane na, między innymi: przedsięwzięcia kulturalne (przykłady: przegląd filmów, wystawa zdjęć), przedsięwzięcia naukowe (organizacja konferencji oraz debat tematycznych) organizację imprez integracyjnych (np. Otrzęsiny,Połowinki), spotkań świątecznych (np. świąteczno-noworoczne, wielkanocne), wyjazdów (np. obóz zerowy, wyjazdy integracyjne), imprezy sportowe (np. turniej piłki nożnej), materiały promocyjne (np. kubki, koszulki, długopisy), materiały biurowe niezbędne do pracy Zarządu jednostki (np. papier), wyposażenie biur organów Samorządu jednostki. Po przekroczeniu regulaminowych terminów Komisja Finansowa bezwzględnie odrzuca wnioski. Wszystkie wnioski muszą być złożone w formie papierowej (wydrukowane z systemu) w Biurze ZSS na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wiążąca jest data dostarczenia wniosku do Biura ZSS. W grudniu nie można składać żadnych wniosków o dofinansowanie z I filaru. Od stycznia do czerwca zarządy samorządów jednostkowych dysponują połową budżetu. W czerwcu, po zatwierdzeniu planu budżetowego Uniwersytetu, do każdego budżetu dopisywana jest druga część kwoty. 4

6 Po 31 października możliwe jest wykorzystanie wyłącznie 30 % budżetu, ponieważ wszystkie wnioski składać można tylko do 30 listopada. Nie należy składać wniosków o przyznanie budżetu! Samorządy jednostkowe otrzymują budżety automatycznie. II filar Jest to pula środków przeznaczonych na konkursy projektów, a ubiegać się o dotacje mogą zarówno Zarządy, Rady Mieszkańców, jak i koła naukowe oraz inne organizacje i stowarzyszenia działające na Uniwersytecie. Nie ma kwoty maksymalnej dotacji, o którą można się ubiegać. Możliwe jest łączenie dofinansowań z dwóch, a nawet trzech filarów lecz koniecznie w ramach jednego wniosku. Po przekroczeniu regulaminowych terminów Komisja Finansowa bezwzględnie odrzuca wnioski. Wszystkie wnioski muszą być złożone w formie papierowej (wydrukowane z systemu) w Biurze ZSS na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wiążąca jest data dostarczenia wniosku do Biura ZSS. Wnioski można składać do 15. dnia każdego miesiąca, z wyjątkiem lipca, sierpnia oraz grudnia. Wnioski rozpatrywane są w ciągu 14 dni od ostatniego dnia, kiedy można je składać. Jeżeli którykolwiek z terminów przypada na dzień wolny od pracy Biura ZSS, ostatnim dniem składania wniosków jest pierwszy następny dzień pracy Biura. Co oznacza, że gdy 15 przypada w sobotę, wnioski można składać do poniedziałku. Jednakże termin 7 dni przed rozpoczęciem przedsięwzięcia należy zachować bezwzględnie. III filar Stanowią środki do wyłącznego wykorzystania przez Zarząd Samorządu Studentów UW. Z III filaru finansowane są przedsięwzięcia o charakterze ogólnouniwersyteckim, między innymi: Juwenalia, Regionalia, Festiwal FilmUW. Dofinansowanie projektu z III filaru jest możliwe po przedstawieniu Zarządowi gotowego, pełnego opisu oraz kosztorysu przedsięwzięcia. 5

7 Procedura krok po kroku. Krok 1. Pełnomocnictwo finansowe Wszystkie wnioski o dofinansowanie składa się poprzez system Cerber. Jest to Elektroniczny System Rozliczenia Dofinansowań Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Korzystają z niego między innymi pełnomocnicy finansowi z ramienia podmiotów upoważnionych do składania wniosków o dotacje. Pełnomocnik finansowy to osoba, która: otrzymała pełnomocnictwo finansowe w drodze uchwały Zarządu samorządu jednostki, koła naukowego lub organizacji; poprzez Cerbera może składać w imieniu jednostki wnioski i sprawozdania a także ma dostęp do archiwalnych wniosków i sprawozdań złożonych w swojej jednostce. W przypadku Zarządów Samorządu Studentów jednostek Uniwersytetu Warszawskiego pełnomocnictwo finansowe przysługuje: Przewodniczącej/mu Zarządu na podstawie uchwały o wyborze; innym osobom, które zostały wskazane imiennie w uchwale Zarządu przyznającej pełnomocnictwo finansowe. Pamiętaj o tym, że pełnomocnictwo finansowe może uzyskać wyłącznie student danej jednostki. W przypadku Rad Mieszkańców: Przewodniczącej/mu Rady na podstawie uchwały o wyborze; innym członkom Rady, które zostały wskazane imiennie w uchwale Rady przyznającej pełnomocnictwo finansowe W przypadku kół i pozostałych organizacji: osobom, które zostały wskazane imiennie w uchwale organizacji przyznającej pełnomocnictwo finansowe. 6

8 Aby móc złożyć wniosek o dofinansowanie, w Cerberze muszą znajdować się: konto jednostki (koła, organizacji) oraz przyporządkowane do jednostki konta użytkowników (pełnomocników). W przypadku jednostek samorządowych pełnomocnictwa finansowe złożone w Biurze ZSS przed dniem 15 października wygasają z końcem listopada. Potwierdzenia rejestracji koła naukowego lub pozostałych organizacji dostarczone do Biura ZSS przed dniem 1 lutego wygasają 14 lutego. Pełnomocnictwo można w każdej chwili odwołać (uchwała odwołująca pełnomocnictwo) Można pełnić funkcję pełnomocnika w kilku jednostkach. Założenie konta to jednorazowa procedura przy zmianie jednostki, z ramienia której posiada się pełnomocnictwo, nie jest konieczna ponowna rejestracja. Nie ma limitu liczby pełnomocników, którymi może dysponować jednostka. Rejestracja organizacji studenckich Jeżeli organizacja nie widnieje w systemie, musisz samodzielnie dokonać jej rejestracji. W tym celu należy wejdź na adres: a następnie wybrać zakładkę Zarejestruj jednostkę. Pojawi się formularz, który uzupełnij odpowiednimi danymi. 7

9 Wszystkie ZSS jednostek i Rady Mieszkańców są już w systemie, nie należy ich rejestrować. Po uzupełnieniu wszystkich pól kliknij dodaj jednostkę. Następnie dostarcz do Biura ZSS potwierdzenie wpisu do Rejestru Kół Naukowych, które można odebrać w Biurze Spraw Studenckich w Pałacu Kazimierzowskim. Dostarczenie dokumentów (wymienianych wcześniej uchwał) do Biura ZSS jest konieczne. Bez tego jednostka nie będzie aktywna w systemie i nie będzie można składać wniosków. Aktywacji profilu jednostki dokonują pracownicy Biura ZSS. Składając wnioski, nie korzysta się z konta jednostki każdy z pełnomocników posiada swoje własne konto, które zostaje w systemie przyporządkowane jednostce i z którego składa wnioski w jej imieniu. 8

10 Rejestracja użytkownika Jeżeli organizacja posiada już konto w systemie lub dokonano jej rejestracji oraz aktywacji, możesz zarejestrować indywidualnego użytkownika (pełnomocnika finansowego). Na stronie: wybierz zakładkę Zarejestruj się i uzupełnij formularz. Po uzupełnieniu wszystkich pól kliknij Zarejestruj. Podaj aktualny telefon i adres z tych danych korzysta Komisja Finansowa, jeżeli w składanych przez system dokumentach pojawiają się problemy lub wątpliwości. Nie ma możliwości zmiany loginu i hasła do konta. Zapomniany login może podać przewodnicząca Komisji Finansowej. Zapomniane hasło odzyskasz samodzielnie, wpisując prawidłowy login i błędne hasło pojawi się opcja zresetowania dostępu. Po dokonaniu rejestracji użytkownika w systemie dostarcz dokumenty potwierdzające uzyskanie pełnomocnictwa finansowego do Biura ZSS. Takimi dokumentami są wydrukowane oraz podpisane przez członków zarządu uchwały, na podstawie których danym osobom przyznano pełnomocnictwo. Będą przyjmowane wyłącznie uchwały przygotowane zgodnie ze wzorami dostępnymi na stronie: 9

11 Dostarczenie po rejestracji uchwał do Biura ZSS jest to konieczne, aby pracownik Biura mógł Cię podpiąć pod profil jednostki. Po dostarczeniu dokumentów, poproś pracowników Biura lub Komisję Finansową o aktywację konta. 10

12 Krok 2. Wniosek Logowanie do systemu Cerber Po zakończonej sukcesem rejestracji oraz aktywacji możesz korzystać z własnego konta w systemie Cerber. Logowanie następuje na stronie: Panel użytkownika prezentuje się następująco: Znajdują się w nim cztery zakładki: 1. Złóż wniosek - formularz nowego wniosku o dofinansowanie. 2. Moje wnioski - wszystkie wnioski złożone przez reprezentowaną jednostkę, opcja złożenia sprawozdania z już dofinansowanego projektu, lista wniosków i sprawozdań roboczych (zapisanych w trakcie pracy), listę wniosków nierozliczonych przez reprezentowaną jednostkę. 3. Złożone sprawozdania lista złożonych przez użytkownika sprawozdań wraz z ich statusem. 4. Budżety informacje o tym, jaki budżet został przyznany jednostce w tym roku, ile środków jest jeszcze dostępnych, ile z nich można wykorzystać po 31 października, historia budżetów jednostki w latach poprzednich. 11

13 W przypadku kół naukowych i organizacji, zakładka Budżet wyświetla kwotę 0.00, ponieważ takie podmioty nie dysponują własnym budżetem. Mogą jedynie startować w konkursie wniosków o przyznanie określonej kwoty dofinansowania z II filaru. Instrukcja wypełniania formularza wniosku Aby prawidłowo złożyć wniosek i uniknąć jego odrzucenia przez Komisję Finansową, postępuj według poniższej instrukcji. 1. Zapoznaj się z podstawowymi technicznymi zasadami pracy z systemem: zawsze wpisuj treść wniosku bezpośrednio na stronie internetowej. System posiada zabezpieczenia, które nie pozwalają na złożenie wniosku, jeśli treść była wklejana z innego pliku (metodą kopiuj-wklej). Możesz również spróbować wkleić tekst z programu Notatnik; korzystaj z przeglądarki Firefox; na dole strony znajduje się przycisk 'ZAPISZ', który pozwala zapisywać i edytować wnioski w dowolnym momencie. Później są one dostępne w podzakładce Wnioski robocze ; dla własnego bezpieczeństwa, przechowuj kopię wniosku w pliku tekstowym, w formacie.txt lub.doc; po zalogowaniu się, system po pewnym czasie oczekiwania kończy sesję użytkownika (wylogowuje go). Wtedy, po próbie złożenia wniosku pojawić może się komunikat Brak uprawnień do tej akcji. Należy zatem zapisywać wniosek po wypełnieniu najważniejszych pól. 2. Zaloguj się na swoje konto w Cerberze i wejdź w zakładkę 'ZŁÓŻ WNIOSEK'. Wypełnij poszczególne pola według wskazówek znajdujących się poniżej. NAZWA PROJEKTU Powinna być krótka i konkretna, ale musi zawierać co najmniej 2 elementy: rodzaj przedsięwzięcia (np. otrzęsiny, konferencja, przegląd filmów, obóz zerowy); 12

14 organizator/organizatorzy skróty nazw (np. ZSS K MISH, RM DS nr 3). Opcjonalnie: nazwa przedsięwzięcia (np. Połowinki 2012 KINGZ OF THE STREET ). PODMIOT ORGANIZUJĄCY Jednostka organizująca wydarzenie lub główny organizator. Jeśli w przedsięwzięciu bierze udział więcej jednostek, jest to podmiot odpowiedzialny za złożenie wniosku i realizację przedsięwzięcia. Jeśli masz pełnomocnictwo więcej niż jednego podmiotu, wybierz z listy organizatora wydarzenia, którego w tym momencie reprezentujesz PODMIOTY WSPÓŁORGANIZUJĄCE Wybierz z listy wszystkie podmioty współorganizujące i kliknij dodaj podmiot. Mogą to być Zarządy jednostkowe, Rady Mieszkańców, Koła Naukowe, a także inne organizacje zarejestrowane na Uniwersytecie Warszawskim. Podmioty współorganizujące to takie, które finansowo wspomagają przedsięwzięcie! OSOBA Wskaż osobę odpowiedzialną za rozliczenie projektu (opisanie i złożenie faktur w Biurze ZSS) oraz jego sprawozdanie (złożenie sprawozdania w Cerberze oraz w wersji papierowej wraz z załącznikami w Biurze ZSS). Może to być wyłącznie osoba posiadająca aktywne konto w Cerberze, będąca pełnomocnikiem Twojej jednostki lub jednostki współorganizującej. INNE INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE Podaj wszystkie inne instytucje zaangażowane (czynnie) w organizację przedsięwzięcia. Nie podawaj tutaj nazw usługodawców. CHARAKTER PRZEDSIĘWZIĘCIA Określ charakter przedsięwzięcia, używając jednego z poniższych określeń: kulturalny; naukowy lub edukacyjny; integracyjny; 13

15 sportowy; promocyjny. Możliwe są również przedsięwzięcia o charakterze mieszanym, np. kulturalno-integracyjne. ILOŚĆ UCZESTNIKÓW (Z UW I SPOZA UW) Podaj przewidywaną liczbę uczestników. W przypadku wyjazdów oraz zamkniętych szkoleń lista uczestników powinna być zamknięta w momencie ubiegania się o dofinansowanie. Jeżeli wnioskujesz o dotację na konferencję lub wydarzenie kulturalne, wpisz szacowaną liczbę uczestników. ZASIĘG PROJEKTU Wybierz jedno z poniższych określeń: jednostkowy organizatorami i uczestnikami są studenci jednej jednostki; międzyjednostkowy organizatorami i uczestnikami są studenci co najmniej dwóch jednostek; uczelniany odbiorcą wydarzenia jest cała społeczność akademicka Uniwersytetu Warszawskiego; ponaduczelniany przedsięwzięcie obejmuje swym zasięgiem większy obszar, np. inne uczelnie, dzielnicę, miasto, województwo, region; ogólnopolski; międzynarodowy. Opis projektu W tym miejscu zawrzyj wszystkie informacje na temat przedsięwzięcia, które mogą przekonać Zarząd do przyznania dotacji. Najważniejszy jest tutaj opis merytoryczny projektu. Jeśli to konieczne, rozwiń szczegółowo informacje podane w innych punktach. Opisz i uzasadnij charakter imprezy oraz planowany przebieg przedsięwzięcia. Zawrzyj również informacje dlaczego i po co chcesz zorganizować dane przedsięwzięcie, czy jest to jego kolejna edycja czy może pierwsza, czy zamierzacie organizować je po raz kolejny czy jest to jednorazowa aktywność. Całość opisu nie powinna być zbyt długa najlepsza jest taka ilość tekstu, która pozwoli członkom Komisji oraz Zarządu zapoznać się z wnioskiem w kilka minut. 14

16 PRZEWIDYWANE KORZYŚCI Opisz korzyści jakie płyną z organizacji przedsięwzięcia i uczestniczenia w nim dla: uczestnika; społeczności akademickiej; Uniwersytetu; innych. DATA WŁAŚCIWEGO WYDARZENIA Wpisz datę właściwego wydarzenia. Jeżeli trwa dłużej niż jeden dzień (przykład: wyjazd na obóz zerowy) podaj ostatnią datę (powrotu). HARMONOGRAM PRAC Wskaż wszystkie etapy przygotowywania przedsięwzięcia, zwłaszcza od strony technicznej. Jeżeli projekt jest wieloetapowy, wyróżnij je. Jeżeli właściwe wydarzenie trwa dłużej niż jeden dzień, wpisz tutaj odpowiedni przedział czasowy. KOSZTORYS To najważniejsza część wniosku. Zanim w ogóle przystąpisz do wypełniania formularza w systemie, upewnij się że dobrze obliczyłeś wszystkie planowane przychody i wydatki. Kwoty wpisuj z rozmysłem, ponieważ zmiany w już złożonym wniosku znacznie opóźniają procedurę przyznania dofinansowania. Im bardziej szczegółowy i lepiej przemyślany kosztorys, tym wyższa ocena projektu. Pamiętaj, by uwzględniać wyłącznie koszty BRUTTO. KOSZTORYS A REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI Zgodnie z paragrafem 9. Regulaminu, podmioty wnioskujące są zobowiązane do przedstawiania trzech zapytań ofertowych do każdej wnioskowanej pozycji. W praktyce polega to na dołączeniu do wniosku dokumentów uprawdopodobniających koszty. Planując na przykład zakup wydziałowych bluz, jesteś zobowiązany do przeprowadzenia sondażu rynkowego wybraniu trzech firm, które są w stanie zrealizować usługę oraz przedstawią ci jej pełen koszt. Musisz wybrać zawsze najtańszą z przedstawionych przez siebie opcji. Do wniosku możesz załączyć kopie 15

17 korespondencji z firmami lub fragmenty cenników wydrukowane ze stron internetowych. Zgodnie z paragrafem 8 ust. 1, pewne usługi w ramach dotacji wnioskujący są zobowiązani realizować przy współpracy z podmiotami, z którymi Uniwersytet Warszawski zawarł stosowne umowy. Katalog firm obowiązkowych obejmuje między innymi: dostawę artykułów biurowych, transport, bilety komunikacji zbiorowej, usługę ubezpieczenia. Aktualna lista podmiotów znajduje się na stronie DOTACJE DO POBRANIA (oraz w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE na stronie Istnieją pozycje oraz usługi, których realizacji ZSS UW nie finansuje. Katalog usług i przedsięwzięć niefinansowanych z I i II filaru określa Zarządzenie Przewodniczącego ZSS UW (do ściągnięcia z DOTACJE Do pobrania) a wymienia ono: produkty spożywcze; paliwo stałe i płynne; kwiaty; usługi wykonywane za granicą (z wyłączeniem transportu i noclegu); catering na spotkania świąteczne powyżej 1800 zł (kwota NA JEDNOSTKĘ) przedsięwzięcia o charakterze przede wszystkim rekreacyjnym lub turystycznym; przedsięwzięcia o charakterze politycznym lub religijnym imprezy klubowe finansowane z I filaru budżetu Samorządu powyżej 1500 złotych (kwota NA JEDNOSTKĘ) Dodatkowo do wniosku o każdy catering lub wyżywienie, które miałyby być dotowane z budżetu Samorządu, musi być dołączona zgoda Prorektora ds studenckich na sfinansowanie takiej usługi. Wyłączone z tego są: obozy zerowe, spotkania świąteczne i konferencje naukowe. Niezałączenie zgody Prorektora do wydrukowanej wersji wniosku skutkuje odrzuceniem tegoż przez Komisję Finansową. Catering jest w rozumieniu Regulaminu Przyznawania Dotacji zawsze USŁUGĄ, wykonywaną przez firmy oraz osoby fizyczne. Nie jest możliwe uznanie za catering zakupu produktów spożywczych oraz przygotowania posiłków na np. szkolenie lub konferencję naukową. 16

18 Rozliczenie pewnych usług i przedsięwzięć, wymaga uprzedniego zawarcia umowy przez Uniwersytet Warszawski, o czym mowa w innym Zarządzeniu Przewodniczącego ZSS UW (na stronie w zakładce DOTACJE - Do pobrania): WSZYSTKIE usługi, których wartość przekracza 4000 zł (np. nocleg, koszulki); KAŻDY transport, z wyłączeniem publicznej komunikacji zbiorowej. Wymagane jest jedynie podpisywanie umów na usługi opłacane ze środków Samorządu. Jeżeli pozycja kosztorysu, o dofinansowanie której wnioskujesz, spełnia warunki wymienione w Zarządzeniu, przygotuj się na to, iż po otrzymaniu dofinansowania będziesz musiał zawrzeć stosowną umowę np. z klubem lub dostawcą. Umowę i jej warunki można przygotować wcześniej, z czego umowa ta musi być sporządzona na wzorach dostępnych na stronie w zakładce DOTACJE DO POBRANIA. Jeżeli nie ma tam odpowiedniego wzoru, skontaktuj się z Sekcją Prawną. Podpis na umowie może zostać złożony WYŁĄCZNIE po otrzymaniu dofinansowania. Po więcej informacji, przejdź do: KROK 3. ROZLICZENIE. ZSS realizuje dofinansowania wyłącznie drogą przelewów pieniężnych. Nie jest możliwe wykonanie transakcji gotówkowej, jeżeli to ZSS jest płatnikiem. ZSS UW w żadnym przypadku nie przyznaje zaliczek na dofinansowywane pozycje. Możliwe jest natomiast uzyskanie potwierdzenia otrzymania dofinansowania w postaci uchwały przyznającej dofinansowania podpisanej przez członków Zarządu. Można dokonać transakcji gotówkowej lub płatności kartą oraz liczyć na zwrot środków ze strony ZSS, pod warunkiem że zakup nie nastąpił przed przyznaniem dofinansowania. Należy jednak za opłaconą usługę koniecznie pobrać fakturę, którą w ciągu pięciu dni od dnia otrzymania należy złożyć w Biurze ZSS i odpowiednio opisać (zobacz: Krok 3. ROZLICZENIE) Zarząd nie zwraca w formie dotacji kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku! Faktura opatrzona datą wcześniejszą niż data uchwały przyznającej dofinansowanie, nie zostanie opłacona. 17

19 Gdy już zweryfikowałeś poprawność kosztorysu względem regulaminu i zarządzeń... Zalecaną przeglądarką do obsługi CERBERa jest Firefox. Wpisując kwoty w tabelę kosztów, zawsze używaj kropek, nie przecinków! W kosztorysie zawrzyj WSZYSTKIE planowane wydatki. Ukrywanie wydatków stanowi podstawę do odrzucenia wniosku przez Komisję Finansową. ZAWSZE podawaj ilość i koszt jednostkowy BRUTTO zakupów, na przykład: Pozycja Liczba dni Ilość Koszt jednostkowy Plakaty A ,5 125 Suma zamiast: Pozycja Liczba dni Ilość Koszt jednostkowy Plakaty A Suma W kolumnie Finansowana przez ZSS zaznacz pozycje, o których dofinansowanie wnioskujesz do Samorządu Studentów. Co zrobić jeżeli dana pozycja przekracza kwotę dofinansowania? Transport na obóz zerowy kosztuje 3800 złotych. Z dofinansowania władz wydziału zamierzasz na ten cel przeznaczyć 1800 złotych. Wnioskujesz do ZSS o resztę kwoty. Pozycja Liczba dni Ilość Koszt jednostkowy Transport (Wydział) Transport (ZSS UW) Suma

20 Przecież transport kosztuje 3800 złotych, więc czy kwota na fakturze może być wyższa niż kwota dofinansowania? Nie. Rozliczane faktury nie mogą przekraczać przyznanego dofinansowania. Jeżeli część usługi opłacasz z własnych środków, musisz wziąć dwie osobne faktury (w przypadku podanym wyżej, jedną fakturę na 1800, drugą na 2000 złotych). Uniwersytet może opłacić tylko dokładnie taką kwotę, jaka jest na fakturze. PRZYCHODY Uwzględnij WSZYSTKIE planowane przychody, także dotacje, o które się ubiegasz (np. dotacja z Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego). W takim przypadku w pozycji Opis kosztorysu zaznacz, że jest to suma wnioskowana. Inne możliwe źródła przychodu to m.in. cegiełki uczestników, władze poszczególnych jednostek uniwersyteckich, prywatni sponsorzy, inne instytucje publiczne. Można również wnioskować o dotację z I i II filaru łącznie w jednym wniosku należy jednak pamiętać o dochowaniu stosownych dla filarów terminów. Pamiętaj o tym, że w całości suma kosztów musi się równać sumie przychodów. OPIS KOSZTORYSU Jedna z najważniejszych części wniosku. Opisz KAŻDĄ pozycję kosztorysu uzasadniając jej koszt, na przykład: plakaty rozmiar A2, stąd wysoka cena jednej sztuki wynajem klubu 3500 złotych, lecz w cenie: ochrona, szatnia, DJ, obsługa baru prowadzenie szkolenia koszt przeprowadzenia szkolenia, przygotowania materiałów, usługę wykonuje firma XYZ Tutaj również możesz opisać przychody, np. zaznaczyć, że podana kwota jest kwotą wnioskowaną, ale nie zapadła jeszcze decyzja o jej przyznaniu. Dalej, wykonaj ostatnie kroki: Zaznacz oświadczenie o zgodności podanych danych z prawdą. 19

21 Naciśnij sprawdź i złóż wniosek. Jeżeli system poucza Cię komunikatem, popraw dane w formularzu, dla pewności zapisując jego wersję roboczą. Wygenerowana została wersja ostateczna wniosku. By sprawdzić poprawność wydruku, naciśnij wydruk próbny. Jeśli zauważysz błędy naciśnij 'zmień dane'. Powrócisz do formularza, gdzie możesz poprawić treść. Jeśli wszystkie pozycje są poprawne, naciśnij 'złóż wniosek'. Wydrukuj wniosek i zbierz podpisy wszystkich pełnomocników w nim wymienionych. Pamiętaj o załączeniu wyników sondażu rynkowego w postaci wydruków. Złóż wniosek w Biurze ZSS (zachowując termin co najmniej siedmiu dni przed rozpoczęciem wydarzenia). Jeżeli składasz go przed 15. dniem miesiąca, kwalifikuje się do konkursu bieżącego, jeżeli po do konkursu w następnym miesiącu. Pamiętaj, że Zarząd ma dwa tygodnie na wydanie decyzji! Co dalej dzieje się z wnioskiem? Biuro ZSS potwierdza w swoim module systemu Cerber wpłyniecie wydrukowanej i podpisanej wersji wniosku. Wniosek zmienia na Twoim panelu status na sekretariat zaakceptowane. Wniosek pojawia się w module Komisji Finansowej, gdzie jest oceniany przez jej członków. Na tym etapie weryfikuje się również zgodność wniosku z regulaminem oraz zarządzeniami. Możliwe iż Komisja Finansowa będzie prosiła Cię o dodatkowe wyjaśnienia do wniosku. Wniosek zmienia na Twoim panelu status na komisja finansowa zaakceptowane. Już po złożeniu wniosku, okazało się że niezbędne jest wprowadzenie zmian w kosztorysie (np. zmniejszyły lub zwiększyły się koszty). Co zrobić? Wypełnij wzór podania o zmiany w kosztorysie. Złóż dokument jak najszybciej w Biurze ZSS oraz 20

22 poinformuj o sytuacji Komisję Finansową. Podczas swojego posiedzenia Zarząd, kierując się w przypadku I filaru oceną Komisji Finansowej, a w przypadku konkursu II filarowego oceną członków Zarządu podejmuje decyzję o dofinansowaniu projektu lub jego odrzuceniu. Pamiętaj o tym, że decydujące dla II filaru posiedzenie odbywa się raz w miesiącu! Zarząd rozpatruje wnioski bez zbędnej zwłoki. Przyznanie dofinansowania następuje drogą wydania przez Zarząd stosownej uchwały z wymienieniem podmiotów otrzymujących oraz kwoty dofinansowania. Zarząd może określić w drodze uchwały dodatkowe zlecenia dotyczące sposobu realizacji dotowanego przedsięwzięcia, a ich niezrealizowanie będzie skutkowało odmową rozliczenia przedsięwzięcia lub odmową składania kolejnych wniosków o dofinansowanie. Zarząd może również zmniejszyć kwotę dotacji lub jej nie przyznać, jeśli stwierdzi niegospodarność lub niecelowość wydatków. Uchwała pojawi się na Twoim koncie Cerber, tuż obok złożonego wniosku. Uchwały przyznające dofinansowanie ze środków II filaru mogą zawierać dodatkowe warunki, jakie wnioskujący musi spełnić, by sprawozdanie projektu zostało zaakceptowane, oraz by mógł liczyć w przyszłości na kolejne dofinansowania. Jeżeli nie otrzymałeś dofinansowania, na twoim koncie w Cerberze, w zakładce Moje wnioski pojawi się uchwała odmawiająca przyznania dofinansowania. Po trzymaniu dofinansowania możesz już przystępować do ROZLICZENIA. 21

23 Krok 3. Rozliczenie Rozliczenie projektu polega na opisaniu i złożeniu faktur lub rachunków, które mają być opłacone z dotacji Samorządu wraz z odpowiednimi załącznikami w Biurze Samorządu. Rozliczenie nie jest równoznaczne ze złożeniem sprawozdania z realizacji projektu. Umowy Jak już wiesz, jeżeli pozycje na które przyznano Ci dofinansowanie, spełniają warunki wymienione w Zarządzeniu Przewodniczącego, konieczne jest podpisane odpowiedniej umowy z wykonawcą, przed wykonaniem usługi. Wymagane jest jedynie podpisywanie umów na usługi opłacane ze środków Samorządu. Wszystkie takie umowy: należy sporządzić na wzorach dostępnych w Biurze ZSS i na stronie; podpisaną przez usługodawcę umowę należy złożyć w Biurze ZSS na co najmniej 5 dni przed wykonaniem usługi, np. umowę na współorganizację imprezy w klubie należy złożyć co najmniej 5 dni przed samą imprezą; umowy w imieniu Uniwersytetu podpisuje WYŁĄCZNIE Przewodnicząca ZSS UW. W przypadku, gdy wykonawcą usługi jest osoba fizyczna, która nie może wystawić faktury VAT, z Biura ZSS należy pobrać wzór rachunku oraz odpowiedniej umowy (np. zlecenia) i wypełnić, postępując zgodnie z instrukcją. 1. Wpisz dane wykonawcy usługi: nazwisko, imiona, imię ojca, imię matki, numer PESEL, numer identyfikacji podatkowej NIP, adres zamieszkania, 22

24 numer konta w banku, Urząd Skarbowy właściwy dla zleceniobiorcy (wykonawcy), miejsce zatrudnienia w Uniwersytecie Warszawskim (jeśli wykonawca jest pracownikiem UW) 2. Wpisz dane dotyczące umowy Za wykonanie umowy z dnia (dzień podpisania umowy) Wynagrodzenie w kwocie zł (podana tu kwota to suma kwoty do wypłaty dla wykonawcy i wszystkich składek i podatków) Podpis wystawcy rachunku (podpis wykonawcy usługi) Potwierdzam wykonanie pracy zgodnie z umową (podpis osoby, odbierającej usługę) Faktury Faktury i rachunki należy złożyć w Biurze Samorządu w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury, a termin płatności na fakturze powinien wynosić co najmniej 14 dni. Data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data wydarzenia. Ostateczny termin składania faktur mija 21 grudnia. Czy mogę złożyć fakturę do rozliczenia, jeśli nie mam jeszcze wszystkich faktur z danego projektu? Jest to nawet konieczne, bo każdą fakturę trzeba złożyć w Biurze ZSS w ciągu 7 dni od jej wystawienia. Faktury złożone później nie będą rozliczane. Dokonywaniem przelewów zajmuje się bezpośrednio Kwestura UW, a złożone w Biurze ZSS faktury i rachunki nie trafiają do Komisji Finansowej (dlatego przed złożeniem faktury należy sporządzić jej kopię w celu załączenia do późniejszego sprawozdania). Każdą fakturę należy opisać na odwrocie. Tekst nie powinien zajmować więcej niż ¼ powierzchni. Jeżeli nie jesteś pewien, jak opisać fakturę, poproś o pomoc pracowników Biura ZSS. Nie ma możliwości skreślenia lub korygowania błędów w opisie, toteż niewłaściwie opisana faktura może 23

Przewodnik po dotacjach. Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Przewodnik po dotacjach. Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego Przewodnik po dotacjach Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego wersja z 20 października 2013 Autorzy tekstów: Katarzyna Kotlarz, Karolina Michalik, Sandra Miecznik, Tatiana Nimirowska, Martyna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przyznawania Dotacji przez Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Przyznawania Dotacji przez Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Rozdział 1. Postanowienia ogólne załącznik do uchwały nr M/16/10/MM/2015 Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 lutego 2015 roku Regulamin Przyznawania Dotacji przez Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA Instrukcja wypełniania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, zleconego przez Wojewodę Łódzkiego w 2012 r. na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie I. WYPEŁNIANIE

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania dofinansowania przez Komisję do spraw finansowania Kół Naukowych i Artystycznych Wydziału Biologii UW

Regulamin przyznawania dofinansowania przez Komisję do spraw finansowania Kół Naukowych i Artystycznych Wydziału Biologii UW Regulamin przyznawania dofinansowania przez Komisję do spraw finansowania Kół Naukowych i Artystycznych Wydziału Biologii UW I. Postanowienia Ogólne 1 1. Komisja do spraw finansowania Kół Naukowych i Artystycznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Generatora Sprawozdań PO FIO 2013 (dotyczy organizacji, które zawarły umowy na realizację zadania publicznego w roku 2013)

Instrukcja wypełniania Generatora Sprawozdań PO FIO 2013 (dotyczy organizacji, które zawarły umowy na realizację zadania publicznego w roku 2013) Instrukcja wypełniania Generatora Sprawozdań PO FIO 2013 (dotyczy organizacji, które zawarły umowy na realizację zadania publicznego w roku 2013) I. Uwagi ogólne uruchomienie generatora sprawozdań PO FIO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Komisja Finansowa Zarządu Samorządu Studentów UW + 48 602 688 113

Komisja Finansowa Zarządu Samorządu Studentów UW + 48 602 688 113 Autorzy tekstów: Katarzyna Kotlarz, Karolina Michalik, Sandra Miecznik, Tatiana Nimirowska, Martyna Regulska, Monika Szewczyk, Anna Cieślikiewicz Oprawa graficzna: Martyna Karpiuk Komisja Finansowa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja poruszania się po generatorze

Instrukcja poruszania się po generatorze Instrukcja poruszania się po generatorze Spis treści I. Dla nowych oferentów:... 2 Krok I. REJESTRACJA... 2 Krok II. LOGOWANIE... 3 II. Dla Oferentów posiadających już konto w Generatorze:... 3 Krok I.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania dotacji przez Parlament Studencki Uniwersytetu w Białymstoku

Regulamin przyznawania dotacji przez Parlament Studencki Uniwersytetu w Białymstoku Regulamin przyznawania dotacji przez Parlament Studencki Uniwersytetu w Białymstoku Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady przyznawania dotacji przez Parlament Studencki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

FAKTURA ZA ZAKUP TOWARU

FAKTURA ZA ZAKUP TOWARU FAKTURA ZA ZAKUP TOWARU Faktura za (nazwa towaru) w ilości. na (nazwa przedsięwzięcia), organizowanego przez (nazwa podmiotu wnioskującego). (Nazwa towaru) został/zostały rozwieszone/rozdane etc. w dniach.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 WSPARCIE PROJEKTÓW CELOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA (dla

Bardziej szczegółowo

w załączeniu przekazujemy instrukcję do modułu sprawozdań w generatorze FIO-Mazowsze Lokalnie.

w załączeniu przekazujemy instrukcję do modułu sprawozdań w generatorze FIO-Mazowsze Lokalnie. Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy instrukcję do modułu sprawozdań w generatorze FIO-Mazowsze Lokalnie. Dla komfortu pracy zalecamy, aby treść sprawozdania przygotowali Państwo w dokumencie tekstowym.doc,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rezerwacji obozów poprzez panel on-line

Instrukcja rezerwacji obozów poprzez panel on-line Instrukcja rezerwacji obozów poprzez panel on-line (05.10.2015) Jak założyć konto? Na stronie do logowania i postępować zgodnie z procedurą. należy uruchomić procedurę rejestracji Podany przez Państwa

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. II. Rejestracja Wnioskodawcy do Systemu

I. Wstęp. II. Rejestracja Wnioskodawcy do Systemu INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja poruszania się po generatorze:

Instrukcja poruszania się po generatorze: Instrukcja poruszania się po generatorze: REJESTRACJA 1. Należy wejść na stronę www.pisop.org.pl/fio do zakładki KONKURS 2. Wybrać z menu po lewej stronie GENERATOR 3. Aby zalogować się, należy kliknąć

Bardziej szczegółowo

wyżywienie, zakwaterowanie, transport, inne (przejazdy, delegacje, wydatki kulturalne, upominki, jednorazowe przyjęcia),

wyżywienie, zakwaterowanie, transport, inne (przejazdy, delegacje, wydatki kulturalne, upominki, jednorazowe przyjęcia), Zarządzenie Nr R- 0161/22/2012 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie zasad organizowania konferencji naukowych Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania środków finansowych z budżetu Prezydium Samorządu Studentów na organizacje studenckie działające w Akademii Marynarki Wojennej

Zasady przyznawania środków finansowych z budżetu Prezydium Samorządu Studentów na organizacje studenckie działające w Akademii Marynarki Wojennej Zasady przyznawania środków finansowych z budżetu Prezydium Samorządu Studentów na organizacje studenckie działające w Akademii Marynarki Wojennej 1 Przyznawaniem środków finansowych na działalność programową

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA PRZEZ RADĘ KONSULTACYJNĄ DO SPRAW STUDENCKIEGO RUCHU NAUKOWEGO NA STUDENCKI RUCH NAUKOWY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA PRZEZ RADĘ KONSULTACYJNĄ DO SPRAW STUDENCKIEGO RUCHU NAUKOWEGO NA STUDENCKI RUCH NAUKOWY Załącznik do Zarządzenia nr 6 Rektora UW z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dofinansowania przez Radę Konsultacyjną do spraw Studenckiego Ruchu Naukowego na studencki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika BIGKonta

Instrukcja Użytkownika BIGKonta Instrukcja Użytkownika BIGKonta Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Lipiec 2013 Spis treści 1. REJESTRACJA KONTA W SERWISIE BIG.PL - OSOBA FIZYCZNA... 2 1.1. Utwórz konto... 2 1.2. Potwierdź

Bardziej szczegółowo

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task Portal Egzaminacyjny Spis treści Informacje ogólne... 2 Rejestracja i logowanie... 2 Strona główna... 4 Zapisy na egzamin...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku on-line na PIU (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+)

Instrukcja składania wniosku on-line na PIU (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+) Instrukcja składania wniosku on-line na PIU Emp@tia (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+) sierpień 2017 1 1. Rejestracja w module ewnioski (zakładanie konta) 2. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 72/2013. REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 14 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 72/2013. REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 14 maja 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 72/2013 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie rejestracji, działalności i finansowania organizacji studenckich oraz kół naukowych w Uniwersytecie Rzeszowskim

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do przedszkoli

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do przedszkoli Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do przedszkoli Szanowni Państwo, w części publicznej systemu możecie samodzielnie wypełnić elektroniczny wniosek rekrutacyjny, następnie go wydrukować,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika Spis treści:. Strona startowa MojeHR 2 2. 3 3. Okno rejestracji pracownika 4 4. Konto pracownika 9 5. Znajdź ofertę 0 6. Edycja informacji 7. Zmiana hasła 8. Edycja zdjęcia 2 9. Zobacz swoje CV 2 0. Edycja

Bardziej szczegółowo

Miejscowość. Pieczęć wnioskodawcy. Raport z wykonania zadania Szkolenia dla bibliotekarzy 2015 ze środków Instytutu Książki

Miejscowość. Pieczęć wnioskodawcy. Raport z wykonania zadania Szkolenia dla bibliotekarzy 2015 ze środków Instytutu Książki Załącznik nr 2 pola zacienione wypełnia Instytut Książki Numer rejestru Instytutu Książki: Data wpływu do Instytutu Książki: Nabór, nr: Miejscowość Data Pieczęć wnioskodawcy Raport z wykonania zadania

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) Należy wpisać tytuł zadania ustalony w umowie i ofercie.

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) Należy wpisać tytuł zadania ustalony w umowie i ofercie. WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) Wszędzie, tam gdzie występuje 1) należy odnieść się do polecenia niepotrzebne skreślić. z wykonania... (tytuł ) tytuł ustalony w umowie i ofercie. w okresie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost. Allegro Paczkomaty InPost. Allegro MiniPaczka InPost

Instrukcja. nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost. Allegro Paczkomaty InPost. Allegro MiniPaczka InPost Instrukcja nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost Allegro Paczkomaty InPost Allegro MiniPaczka InPost Sprzedaż z dostawą Allegro InPost 1. Należy zalogować się do swojego konta w serwisie Allegro

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Generatora

Instrukcja obsługi Generatora Słowniczek: Wniosek wniosek składany jest po raz pierwszy w danym naborze. Wniosek (korekta) składany jest po ocenie w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzyma uwagi do Wniosku i tym samy jest zobligowany do

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do szkół podstawowych Szanowni Państwo,

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do szkół podstawowych Szanowni Państwo, Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do szkół podstawowych Szanowni Państwo, W części publicznej systemu możecie samodzielnie wypełnić elektroniczny wniosek rekrutacyjny lub zgłoszenie do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA PRZYGOTUJ: dokument tożsamości; zdjęcie; numer swojego indywidualnego konta bankowego, z którego wykonasz przelew weryfikacyjny. Zwróć szczególną uwagę na dane

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Wnioski o dotację w trybie konkursowym i pozakonkursowym składa się wyłącznie za pomocą Generatora wniosków, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE STRONA GŁÓWNA REJESTRACJA/ LOGOWANIE ZASADY ZAMAWIANIA POSIŁKÓW Zamówienia należy składać tylko poprzez naszą stronę internetową: www.kuchniacateringowa.pl Zamówienie należy złożyć

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania w Narodowym Instytucie Dziedzictwa RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Dziedzictwo kulturowe Ochrona zabytków archeologicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla koordynatorów projektów Programu Równać Szanse Regionalny Konkurs Grantowy 2016

Szkolenie dla koordynatorów projektów Programu Równać Szanse Regionalny Konkurs Grantowy 2016 Szkolenie dla koordynatorów projektów Programu Równać Szanse Regionalny Konkurs Grantowy 2016 Informacje dotyczące realizacji projektu i współpracy z PFDiM Podpisanie umowy dotacyjnej VAT na umowie zaznaczamy

Bardziej szczegółowo

Aby wejść do systemu należy kliknąć w link znajdujący w ogłoszeniu konkursu (oznaczony napisem: złóż wniosek ).

Aby wejść do systemu należy kliknąć w link znajdujący w ogłoszeniu konkursu (oznaczony napisem: złóż wniosek ). Jak złożyć wniosek w Programie Równać Szanse 2012 Regionalny Konkurs Grantowy instrukcja postępowania z elektronicznym systemem naboru wniosków Wnioski konkursowe w Programie Równać Szanse Regionalny Konkurs

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

Miejscowość. Pieczęć wnioskodawcy. Raport z wykonania zadania Dyskusyjne Kluby Książki 2016 ze środków Instytutu Książki częściowy / końcowy

Miejscowość. Pieczęć wnioskodawcy. Raport z wykonania zadania Dyskusyjne Kluby Książki 2016 ze środków Instytutu Książki częściowy / końcowy Załącznik nr 2 UMOWA Nr 00../DKK/IK/2016 pola zacienione wypełnia Instytut Książki Numer rejestru Instytutu Książki: Data wpływu do Instytutu Książki: Nabór, nr: Miejscowość Data Pieczęć wnioskodawcy Raport

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

Formularz rozliczenia dofinansowania potwierdzający poniesione wydatki

Formularz rozliczenia dofinansowania potwierdzający poniesione wydatki ..., dnia... (Miejscowość) Formularz rozliczenia dofinansowania potwierdzający poniesione wydatki (Nazwa i termin zrealizowanego zadania) Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Świerkowa 24 45-407

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIMN zasad i trybu rejestracji uczelnianych organizacji studenckich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie

REGULAMIMN zasad i trybu rejestracji uczelnianych organizacji studenckich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie REGULAMIMN zasad i trybu rejestracji uczelnianych organizacji studenckich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Generatora Sprawozdań P FIO 2014 (dotyczy organizacji, które zawarły umowy na realizację zadania publicznego w roku 2014)

Instrukcja wypełniania Generatora Sprawozdań P FIO 2014 (dotyczy organizacji, które zawarły umowy na realizację zadania publicznego w roku 2014) Instrukcja wypełniania Generatora Sprawozdań P FIO 2014 (dotyczy organizacji, które zawarły umowy na realizację zadania publicznego w roku 2014) I. Uwagi ogólne - uruchomienie generatora sprawozdań P FIO

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Karty Kibica dla osób pełnoletnich dla umów zawieranych przed strona 1

Instrukcja dla Karty Kibica dla osób pełnoletnich dla umów zawieranych przed strona 1 Niniejszy dokument zawiera: Instrukcja dla Karty Kibica dla osób pełnoletnich dla umów zawieranych przed 01.08.2016 strona 1 Instrukcja dla Karty Kibica dla osób pełnoletnich dla umów zawieranych od 01.08.2016

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI Instrukcja obsługi funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów oraz podmiotów zaangażowanych w proces kształcenia ww. grup

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE , STRONA GŁÓWNA REJESTRACJA/ LOGOWANIE ZASADY ZAMAWIANIA POSIŁKÓW Zamówienia należy składać tylko poprzez naszą stronę internetową: www.kuchniacateringowa.pl Zamówienie należy złożyć

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik Nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

1. Jak utworzyć nowe konto Kandydata (egzaminowanego)?... 3. 2. Jak zalogować się na konto Kandydata (egzaminowanego)?... 5

1. Jak utworzyć nowe konto Kandydata (egzaminowanego)?... 3. 2. Jak zalogować się na konto Kandydata (egzaminowanego)?... 5 Spis treści 1. Jak utworzyć nowe konto Kandydata (egzaminowanego)?... 3 2. Jak zalogować się na konto Kandydata (egzaminowanego)?... 5 3. Jak odzyskać (zresetować) zapomniane hasło do Systemu?... 6 4.

Bardziej szczegółowo

RAPORT z wykonania Zadania w ramach. Programu Kultura Interwencje 2015 ze środków Narodowego Centrum Kultury. (nazwa zadania) w okresie od... do...

RAPORT z wykonania Zadania w ramach. Programu Kultura Interwencje 2015 ze środków Narodowego Centrum Kultury. (nazwa zadania) w okresie od... do... Nr umowy / 2015/KI Załącznik nr 4 do Umowy pieczęć Zleceniobiorcy wypełnia NCK RAPORT z wykonania Zadania w ramach Programu Kultura Interwencje 2015 ze Narodowego Centrum Kultury. (nazwa zadania) w okresie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 WZÓR WNIOSKU BENEFICJENTA O ZALICZKĘ WRAZ Z INSTRUKCJĄ JEGO WYPEŁNIANIA DLA PROJEKTU FINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika wersja 1.0 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Rejestracja... 8 3. Logowanie... 11 4. Wylogowanie... 12 5. Reset hasła... 13 6. Wgląd w dane użytkownika... 16 7. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

RAPORT (CZĘŚCIOWY* / KOŃCOWY*) z wykonania

RAPORT (CZĘŚCIOWY* / KOŃCOWY*) z wykonania Załącznik nr 3 pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania RAPORT (CZĘŚCIOWY* / KOŃCOWY*) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Fryderyk Chopin Priorytet BRAK ze budżetowych na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKTAŻ na 2013 rok

INSTRUKTAŻ na 2013 rok INSTRUKTAŻ na 2013 rok Dotyczy: rozliczenia dotacji w dziedzinie Kultury Fizycznej Dzieci i Młodzieży oraz Bezpieczeństwa Publicznego (wraz z załączonymi kserokopiami rachunków/faktur, poleceń przelewu,

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH KROK 1: REJESTRACJA I LOGOWANIE DO SYSTEMU Strona główna Bazy Usług Rozwojowych znajduje się pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl 1. W jej górnym prawym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT W SYSTEMIE WITKAC.PL

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT W SYSTEMIE WITKAC.PL INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT W SYSTEMIE WITKAC.PL Tworzenie konta Na stronie głównej www.witkac.pl klikamy w przycisk Zarejestruj się 1. Pierwszym krokiem rejestracji jest wybranie Rejestracja organizacji

Bardziej szczegółowo

Tworzenie konta Na stronie głównej www.witkac.pl klikamy w przycisk Zarejestruj się

Tworzenie konta Na stronie głównej www.witkac.pl klikamy w przycisk Zarejestruj się Tworzenie konta Na stronie głównej www.witkac.pl klikamy w przycisk Zarejestruj się 1. Pierwszym krokiem rejestracji jest wybranie Rejestracja organizacji składającej wnioski. 2. W miejscu E-mail podajemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA WNIOSKU ON-LINE W AKCJI Projekty Wolontariatu Seniorów

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA WNIOSKU ON-LINE W AKCJI Projekty Wolontariatu Seniorów INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA WNIOSKU ON-LINE W AKCJI Projekty Wolontariatu Seniorów 1. Logowanie się do systemu możliwe jest po uprzednim założeniu konta w Systemie Dokumentów OnLine FRSE: http://online.frse.org.pl.

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI

PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI Instrukcja wypełniania formularza aktualizacji danych podmiotu w Krajowej bazie o emisjach gazów

Bardziej szczegółowo

Miejscowość. Pieczęć wnioskodawcy

Miejscowość. Pieczęć wnioskodawcy Załącznik nr 3 pola zacienione wypełnia Instytut Książki Numer rejestru Instytutu Książki: Data wpływu do Instytutu Książki: Nabór, nr: Miejscowość Data Pieczęć wnioskodawcy Raport z wykonania zadania

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Żarów na realizację zadań statutowych na terenie

Bardziej szczegółowo

Problem z aktualizacją wskaźników w części F (WND, UMWL)

Problem z aktualizacją wskaźników w części F (WND, UMWL) FAQ Lista najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi związanych z działaniem generatora wniosków w systemie e-lsi dostępnego pod adresem http://elsi.lubelskie.pl v. 2011.10.07 Problem z aktualizacją wskaźników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Edukacja dorosłych. Akcja 1 (KA1) Mobilność kadry edukacji dorosłych

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Edukacja dorosłych. Akcja 1 (KA1) Mobilność kadry edukacji dorosłych INSTRUKCJA TECHNICZNA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Edukacja dorosłych Akcja 1 (KA1) Mobilność kadry edukacji dorosłych 15/01/2015 UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU NALEŻY GO ZAPISAĆ NA SWOIM

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość wypełnienia wniosku jednorazowo lub etapami. Każdorazowo należy kliknąć

Istnieje możliwość wypełnienia wniosku jednorazowo lub etapami. Każdorazowo należy kliknąć INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA WNIOSKU ON-LINE W AKCJI Projekty Wolontariatu Seniorów 1. Logowanie się do systemu możliwe jest po uprzednim założeniu konta w Systemie Dokumentów OnLine FRSE: http://online.frse.org.pl.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę zmiana preferencji.

Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę zmiana preferencji. Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę zmiana preferencji. I. Zmiana preferencji/składanie wniosków - kandydaci, którzy z uzasadnionych przyczyn losowych

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W N I O S E K O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH pieczątka Wnioskodawcy... Numer sprawy Wniosek przyjęto w dniu... nr... Wypełnia PCPR w Ostrołęce W N I O S E K O DOFINANSOWA ZE ŚRODKÓW PFRON SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB PEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy 1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy Po wejściu na stronę Serwisu KLIPER https://kliper.tvp.pl w celu rejestracji należy wybrać polecenie zaloguj się a po przejściu

Bardziej szczegółowo

Krok 2 Aktywacja karty Certum

Krok 2 Aktywacja karty Certum Krok 2 Aktywacja karty Certum wersja 1.6 Spis treści KROK 2 - AKTYWACJA KARTY CERTUM... 3 2.1. OPIS PROCESU... 3 2.2. SPOSÓB WYPEŁNIENIA FORMULARZA... 5 2.3. WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI... 7 KROK 2 - AKTYWACJA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Nie podpisany elektronicznie. pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Program Ministra 1 Priorytet 1 ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 11 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 11 maja 2015 r. Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie: ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji letniego wypoczynku

Bardziej szczegółowo

HOTSPOT. [ konfiguracja, rejestracja, użytkowanie ]

HOTSPOT. [ konfiguracja, rejestracja, użytkowanie ] G [ internet.partner ] HOTSPOT [ konfiguracja, rejestracja, użytkowanie ] 1.Konfiguracja połączenia bezprzewodowego W pierwszej kolejności należy upewnić się, iż komputer jest poprawnie skonfigurowany,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu obsługi kreatora składania wniosków Witkac.pl po nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Szkolenie z zakresu obsługi kreatora składania wniosków Witkac.pl po nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szkolenie z zakresu obsługi kreatora składania wniosków Witkac.pl po nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 21 listopada 2016 r. 1 Dodawanie oferty pojedynczego podmiotu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UMOWA POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO załącznik nr 3. do Regulaminu Konkursu realizowanego w ramach Koncepcji Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych przyjętego uchwałą Zarządu Województwa nr 1333/382/III/2010

Bardziej szczegółowo

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015)

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Wymagania odnośnie przeglądarki Internet Explorer: wersja równa lub wyższa od IE9, wyłączony tryb zgodności, wyłączone blokowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla koordynatorów projektów Programu Równać Szanse Regionalny Konkurs Grantowy 2015

Szkolenie dla koordynatorów projektów Programu Równać Szanse Regionalny Konkurs Grantowy 2015 Szkolenie dla koordynatorów projektów Programu Równać Szanse Regionalny Konkurs Grantowy 2015 Informacje dotyczące realizacji projektu i współpracy z PFDiM Podpisanie umowy dotacyjnej Na pierwszej stronie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Wnioskodawców posiadających bezpieczny podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym, korzystających z portalu epuap.

Instrukcja dla Wnioskodawców posiadających bezpieczny podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym, korzystających z portalu epuap. Działanie 8.2 PO IG - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Instrukcja dla Wnioskodawców posiadających bezpieczny podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym, korzystających z portalu

Bardziej szczegółowo

ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZŁOŻENIE WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO. Zaloguj się do swojego profilu PUE.

ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZŁOŻENIE WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO. Zaloguj się do swojego profilu PUE. PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZŁOŻENIE WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW 1 2 Zaloguj się do swojego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez promotora i recenzenta

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez promotora i recenzenta Procedura rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych (APD) Promotor Promotor Promotor Recenzent Obrona Dziekanat Student Student Dziekanat Krok Kto Zadanie do wykonania Dostarczenie do

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU MŁODZIEŻOWEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU MŁODZIEŻOWEGO WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU MŁODZIEŻOWEGO 1.Tytuł projektu: 2.Wnioskowana kwota: (wnioskowana kwota = koszt całego projektu - wkład własny) 3.Dane wnioskodawcy: a) Nazwa: b) Imię i nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA DLA OSÓB ZAWIERAJACYCH UMOWĘ OD

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA DLA OSÓB ZAWIERAJACYCH UMOWĘ OD INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA DLA OSÓB ZAWIERAJACYCH UMOWĘ OD 01.08.2016 PRZYGOTUJ! - dokument tożsamości - zdjęcie - numer swojego indywidualnego konta bankowego, z którego wykonasz przelew

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla opiekunów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania opiekuna pracy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 124/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania kosztów podróży służbowej

ZARZĄDZENIE NR 124/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania kosztów podróży służbowej ZARZĄDZENIE NR 124/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania kosztów podróży służbowej Na podstawie art.31 oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo