OPINIE I BADANIA Fundacja IT Leader Club Polska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPINIE I BADANIA Fundacja IT Leader Club Polska"

Transkrypt

1 OPINIE I BADANIA Fundacja IT Leader Club Polska V.1.0 (draft) wsparcie merytoryczne ZAŁOŻENIA DO MAPY DROGOWEJ BUDOWY CHMURY RZĄDOWEJ W POLSCE

2 1. Wstęp 1.1. Cel dokumentu Podstawowym celem niniejszego opracowania jest wskazanie korzyści jakie niesie ze sobą realizacja koncepcji chmury rządowej w Polsce. Intencją autorów jest również przedstawienie zarysu proponowanego modelu, podstawowych uwarunkowań związanych z jego realizacją, a także odpowiedź na fundamentalne pytania dlaczego? oraz dlaczego teraz?. Liczymy na to, że przestawione tutaj założenia oraz argumenty pozwolą na nawiązanie szerszej debaty w tym zakresie Trendy rynkowe Przetwarzanie w chmurze (ang. cloud computing), w ciągu ostatnich lat stało się jednym z priorytetowych zagadnień w obszarze IT. Potwierdzają to m. in. liczne wyniki badań analityków rynku IT. Według ankiety przeprowadzonej przez firmę analityczną Gartner wśród przeszło 2000 CIO wpływowych organizacji w skali globalnej, przetwarzanie w chmurze znalazło się na pierwszym miejscu, zaś wirtualizacja na drugim pośród priorytetów technologicznych dla kardy kierowniczej IT w roku Dla porównania, wyniki najnowszej edycji tego badania wskazują cloud computing na miejscu 3, zaś pojęcia, takie jak technologie mobilne oraz modernizacja przestarzałych architektur, które są blisko związane z tą tematyką, odpowiednio na miejscach 2 i 5 wśród priorytetów CIO w roku Koncepcja chmury obliczeniowej, pozwalająca w swoim założeniu na dużo łatwiejszą konsumpcję zasobów informatycznych w modelu usługowym na żądanie, przy jednoczesnym zachowaniu szybkości reakcji na zmienne oczekiwania biznesu oraz ograniczeniu kosztów poprzez wykorzystanie efektu skali, zdobyła szybko uwagę nie tylko, jako model IT, ale stała się tematem dyskusji szeroko rozumianego biznesu i gospodarki. Obserwując zmiany w zakresie technologii zachodzące na rynku IT w ciągu ostatniej dekady zauważyć można wyraźnie trendy, które determinują kierunek dalszego rozwoju rozwiązań z obszaru infrastruktury informatycznej. Pierwszy związany jest silnym rozwojem i popularyzacją architektury procesora x86, wynikiem czego jest duża standaryzacja sprzętu (zarówno serwerów, jak i pamięci masowych oraz rozwiązań sieciowych) oraz wszechobecna wirtualizacja zasobów (serwerów, aplikacji, pamięci masowych i sieci). Szacuje się, iż w tym czasie moc obliczeniowa serwerów w tej architekturze wzrosła ok 100-krotnie, zaś według szacunków firmy analitycznej IDC, w roku 2009 liczba serwerów wirtualnych przekroczyła liczbę fizycznych i dalej rośnie. Prowadzi to do komodytyzacji (z ang. commodity) infrastruktury informatycznej i rozwoju koncepcji Centrum Danych Zdefiniowanego Programowo (z ang. Software-Defined DataCenter Strona 2 z 14

3 SDDC), w którym cała infrastruktura jest zwirtualizowana i dostarczana jako usługa, zaś kontrola nad nią jest w pełni zautomatyzowana przez oprogramowanie. Towarzyszy temu ogromny przyrost wolumenu przechowywanych danych, który według szacunków IDC w ciągu kolejnej dekady wyniesie 50x i jest niewspółmiernie wysoki w stosunku do zwiększenia zatrudnienia w IT. To właśnie te trendy decydują z jednej strony o stworzeniu możliwości technologicznych, jak również o potrzebie wdrożenia nowego modelu operacyjnego IT G-cloud Chmura obliczeniowa, jako nowy model operacyjny IT, została entuzjastycznie przyjęta nie tylko przez przedsiębiorstwa i organizacje prywatne, ale również sektor publiczny na całym świecie. Według raportu, będącego wynikiem badania przeprowadzonego przez KPMG, kraje wiodące pod względem stopnia adopcji nowego modelu to Australia, Włochy oraz Dania. Rządy szeregu krajów rozwiniętych, takich jak chociażby Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii i Irlandii, przyjęły strategie w tym zakresie, które są dostępne publicznie i stopniowo realizowane. Nad stosowną strategią, która mogłaby być przyjęta przez kraje członkowskie UE pracuje również Komisja Europejska. Korzyści, jakie może zrealizować z wykorzystaniem nowego modelu sektor publiczny, nie odbiegają diametralnie od korzyści realizowanych przez sektor prywatny, chociaż proces jego adopcji jest wolniejszy. Wyzwania, z którymi się trzeba się zmieczyć są podobne: skomplikowana, starzejąca się i oparta często na zamkniętych wyspach infrastruktura aplikacyjna, skomplikowany i czasochłonny proces zakupowy wpływający na wysoki koszt oraz długi czas realizacji nowych projektów. Dlatego temat ten jest często podejmowany przez ekspertów rynku, zaś idea zastosowania chmury na potrzeby sektora publicznego często nazywana jest government cloud lub G-cloud. 2. Architektura Chmury Rządowej - założenia 2.1. Podstawowe definicje Pojęcie chmury obliczeniowej zyskało w ostatnich latach tak dużą popularność i mnogość znaczeń, iż konieczne stało się przyjęcie pewnych standardowych definicji, które umożliwiłyby jego jednoznaczną interpretację. Wspomniane wcześniej, dostępne publicznie strategie w zakresie chmury posługują się definicją referencyjną opracowaną przez amerykańską agencję federalną NIST National Institute of Standards and Technology (z ang. Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii), dlatego proponuje się jej przyjęcie za obowiązującą na potrzeby niniejszego opracowania. Strona 3 z 14

4 Definicja przetwarzania w chmurze według NIST Przetwarzanie w chmurze to model pozwalający na powszechny, wygodny dostęp poprzez sieć do współdzielonej puli konfigurowalnych zasobów obliczeniowych (np. sieci, serwerów, pamięci masowej, aplikacji oraz usług), które w błyskawiczny sposób mogą zostać dostarczone i zwolnione, przy minimalnym zaangażowaniu lub interakcji z dostawcą usług. Model ten składa się z pięciu podstawowych charakterystyk, trzech modeli usługowych oraz czterech modeli wdrożeniowych. Podstawowe charakterystyki Dostępność na żądanie oraz samoobsługa (ang. on-demand self-service): konsument ma możliwość samodzielnego, jednostronnego dostarczania zasobów obliczeniowych, takich jak np. czas serwera i zasoby dyskowe kiedy tego potrzebuje, w sposób automatyczny, bez konieczności interakcji z pracownikiem dostawcy usług. Szeroki dostęp poprzez sieć (ang. broad network access): zasoby udostępniane są w sieci, a dostęp do nich odbywa się za pośrednictwem standardowych mechanizmów, które promują wykorzystanie poprzez różnorodne platformy cienkiego (ang. thin) oraz grubego (ang. thick) klienta (np. telefony komórkowe, urządzenia typu tablet, laptopy i stacje robocze). Tworzenie puli zasobów (ang. resource pooling): zasoby obliczeniowe dostawcy są łączone w pule obsługujące wielu konsumentów z wykorzystaniem modelu multi-tenant (z ang. wielu dzierżawców ), pozwalając na dynamiczny przydział i zwalnianie zasobów fizycznych i wirtualnych w zależności od zapotrzebowania klientów. Jednocześnie istnieje poczucie niezależności miejsca na ogół klient nie ma żadnej kontroli i wiedzy dotyczącej dokładnej lokalizacji dostarczanych zasobów, ale może być w stanie określić lokalizację na wyższym poziomie abstrakcji (np. kraj, stan lub centrum przetwarzania danych). Przykłady zasobów obejmują pamięć masową, moc procesora, pamięć operacyjną oraz przepustowość sieci. Szybkość i elastyczność (ang. rapid elasticity): zasoby mogą być w elastyczny sposób dostarczone oraz zwolnione, w niektórych przypadkach automatycznie skalując się szybko na zewnątrz i wewnątrz współmiernie do zapotrzebowania. Dla konsumenta pojemność zasobów wydaje się nieograniczona i może być wykorzystana w dowolnej ilości w dowolnym momencie. Mierzalna usługa (ang. measured service): systemy chmury pozwalają na automatyczną kontrolę i optymalizację wykorzystania zasobów poprzez zastosowanie możliwości pomiaru na pewnym poziomie abstrakcji odpowiedniej dla danego rodzaju usługi (np. pamięć masowa, przetwarzanie, aktywne konta użytkowników). Wykorzystanie zasobów może być monitorowane, kontrolowane oraz raportowane, dostarczając większą przejrzystość zarówno dla dostawców, jak i konsumentów usług w chmurze. Strona 4 z 14

5 Modele usługowe (metody dostarczania usług) Oprogramowanie jako Usługa (ang. Software as a Service SaaS): zasoby dostarczane konsumentom w tym modelu to aplikacje dostawcy działające w infrastrukturze chmury. Aplikacje te dostępne są z różnych urządzeń klienckich poprzez interfejs cienkiego klienta, np. przeglądarkę internetową (patrz: usługa poczty elektronicznej dostępna przez w Internecie przez przeglądarkę) lub interfejs programowy. Konsument nie zarządza oraz nie ma kontroli nad infrastrukturą chmury wykorzystywaną do świadczenia tej usługi, włączając w to urządzenia sieciowe, serwery, systemy operacyjne, pamięć masową, czy nawet możliwościami aplikacji, z ewentualnym wyjątkiem ograniczonych ustawień konfiguracyjnych specyficznych dla użytkownika danej aplikacji. Platforma jako Usługa (ang. Platform as a Service PaaS): konsumenci uzyskują w tym modelu możliwość wdrożenia w infrastrukturze chmury stworzonych przez nich, bądź nabytych w inny sposób aplikacji napisanych z wykorzystaniem języków programowania, bibliotek programistycznych, usług oraz narzędzi wspieranych przez dostawcę. Konsument nie zarządza oraz nie ma kontroli nad infrastrukturą chmury wykorzystywaną do świadczenia tej usługi, włączając w to urządzenia sieciowe, serwery, systemy operacyjne, czy pamięć masową, ale ma kontrolę nad wdrożonymi aplikacjami oraz potencjalnie ich ustawieniami konfiguracyjnymi dla środowiska w którym są uruchomione. Infrastruktura jako Usługa (ang. Infrastructure as a Service IaaS): możliwości dostarczane konsumentom w tym modelu to dostarczenie przetwarzania, pamięci masowej, sieci oraz innych kluczowych zasobów obliczeniowych, w ramach których mogą oni instalować oraz uruchamiać dowolne oprogramowanie, które może zawierać systemy operacyjne oraz aplikacje. Konsument nie zarządza oraz nie ma kontroli nad infrastrukturą chmury wykorzystywaną do świadczenia tej usługi, ale ma kontrolę nad systemami operacyjnymi, pamięcią masową oraz wdrożonymi aplikacjami, a także możliwie ograniczoną kontrolę nad wybranymi komponentami sieciowymi (np. zaporą hosta). Modele wdrożeniowe Chmura prywatna (ang. private cloud): infrastruktura chmury jest wdrożona do wyłącznego użytku przez jedną organizację składającą się z wielu konsumentów (np. jednostki organizacyjne). Może być w posiadaniu, zarządzana oraz obsługiwana przez daną organizację, firmę trzecią lub pewną ich kombinację oraz może być zlokalizowana w siedzibie organizacji lub poza nią. Chmura wspólnotowa (ang. community cloud): infrastruktura chmury jest wdrożona do wyłącznego użytku przez określoną wspólnotę konsumentów z organizacji które łączą wspólne obszary zainteresowań (np. misja, wymagania związane z bezpieczeństwem, zgodność z politykami Strona 5 z 14

6 itp.). Może być w posiadaniu, zarządzana oraz obsługiwana przez jedną lub więcej organizacji danej wspólnoty, firmę trzecią lub pewną ich kombinację oraz może być zlokalizowana w siedzibie organizacji lub poza nią. Chmura publiczna (ang. public cloud): infrastruktura chmury jest wdrożona do otwartego użytku publicznego wielu konsumentów. Może być w posiadaniu, zarządzana oraz obsługiwana przez organizację biznesową, akademicką lub rządową lub pewną ich kombinację. Zlokalizowana jest w siedzibie dostawcy usług. Chmura hybrydowa (ang. hybrid cloud): infrastruktura chmury jest konglomeratem dwóch lub więcej odrębnych chmur (prywatnej, wspólnotowej lub publicznej), które pozostają unikatowymi jednostkami, ale są ze sobą połączone przez ustandaryzowane lub prawnie zastrzeżone technologie, które umożliwiają przenoszenie danych i aplikacji (np. tzw. rozsadzanie chmury ang. cloud bursting w celu równoważenia obciążenia pomiędzy chmurami). W sposób wizualny przedstawiono tę definicję na poniższym rysunku: Strona 6 z 14

7 2.2. Rekomendowane modele wdrożeniowe Spośród zdefiniowanych wyżej modli wdrożeniowych, na potrzeby chmury rządowej w Polsce rekomenduje się zastosowanie następujących: Chmura prywatna w przypadku większych resortów i organizacji, dysponujących w chwili obecnej rozbudowaną infrastrukturą IT, dla których bezpieczeństwo i poufność informacji stanowią niezwykle krytyczne wymagania, od których zależy bezpieczeństwo narodu, przez co zastosowanie modelu współdzielonego z innymi organizacjami nie jest możliwe; Chmura społecznościowa w przypadku mniejszych resortów i organizacji wykorzystanie współdzielonych zasobów IT pozwoli na ograniczenie kosztów poprzez wykorzystanie efektu skali; Chmura publiczna dla wszelkich informacji dostępnych publicznie dzisiaj, a także aplikacji i zastosowań dla których nie jest istotne osiągnięcie maksymalnego stopnia dostępności i bezpieczeństwa, co pozwoli na ograniczenie kosztów poprzez wykorzystanie efektu skali u publicznego dostawcy usług; Chmura hybrydowa dowolna kombinacja powyższych modeli mając na uwagę aspekt bezpieczeństwa (a dokładniej zaufania), kosztowy oraz funkcjonalny. Podobne założenia przyjęto dla przykładu w strategii rządowej Irlandii Centralizacja Pełne wykorzystanie korzyści związanych z zastosowaniem nowego modelu przetwarzania możliwe jest poprzez konsolidację i współdzielenie zasobów, co pozwoli na wykorzystanie efektu skali. Rekomenduje się centralizację rządowych ośrodków przetwarzania do co najwyżej kilku (w najlepszym przypadku 2-3) oraz utworzenie specjalnego centrum kompetencyjnego, którego zadaniem byłoby kompleksowe zarządzanie oraz utrzymywanie usług w ramach chmury rządowej Standaryzacja W celu maksymalizacji korzyści osiąganych z zastosowania nowego modelu, konieczna jest powszechna standaryzacja w obrębie zastosowanych komponentów infrastruktury IT oraz zastosowanego oprogramowania. Biorąc pod uwagę trendy rynkowe, zakłada się powszechne zastosowanie architektury x86 oraz wirtualizacji. Jednocześnie, w celu uniknięcia uzależnienia się od pojedynczego dostawcy (tzw. vendor lock-in ), zaleca się zastosowanie częściowej dywersyfikacji dostawców technologii, poprzez zastosowanie strategii dwóch dostawców (z ang. dual vendor strategy ). Strona 7 z 14

8 Ponieważ integracja systemów IT nie należy do głównych kompetencji organizacji rządowych, w celu maksymalizacji stopnia konsolidacji, standaryzacji oraz skróceniu czasu dotarcia do rynku, rekomenduje się zastosowanie rozwiązań klasy infrastruktury konwergentnej. Rozwiązania te są integrowane na etapie produkcji fabrycznej, oferują uproszczony model wsparcia, bardziej stabilną pracę, większą gęstość zasobów oraz szybszy czas wdrożenia w stosunku do tradycyjnej infrastruktury informatycznej Dostarczanie Na etapie projektowania chmury rządowej, rekomenduje się zastosowanie referencyjnej architektury NIST opublikowanej w dokumencie oznaczonym NIST Cloud Computing Reference Architecture. Zawiera on rekomendacje w zakresie architektury i dostarczania usług w modelu chmury obliczeniowej według definicji NIST. Zaletą zaproponowanego tam modelu jest niezależność od konkretnego dostawcy rozwiązań informatycznych czy technologii. Opisuje w większych szczegółach poszczególne komponenty modelu oraz aktorów biorących udział w procesie dostarczania i konsumpcji usług. Model ten przedstawiony jest na poniższym rysunku: Strona 8 z 14

9 3. Motywacje do budowy Chmury Rządowej: 3.1. Uzasadnienie Obserwowane zmiany w ostatnich latach pokazują coraz większą koncentrację Państwa na indywidualnym obywatelu. Tym samym nie ulega wątpliwości, że w najbliższych latach będzie rosło lawinowo zapotrzebowanie na usługi IT w ramach administracji publicznej. Powodem takiego stanu rzeczy będzie zarówno ww. "popyt zewnętrzny" jak i "wewnętrzny" wynikający z potrzeby coraz większej korelacji procesów IT i rozszerzania współpracy pomiędzy jednostkami administracji. Poszczególne instytucje sektora publicznego będą zmuszone do coraz szerszego wykorzystania technologii informatycznych, aby efektywnie wypełniać swoje zadania, a coraz szerzej korzystające z nowoczesnych technologii społeczeństwo będzie wymuszało budowę cyfrowego interfejsu do komunikacji obywatel-państwo. Aby temu sprostać w warunkach ograniczonego budżetu wzrastał będzie nacisk na uruchamianie coraz szerszego zakresu usług w technologii chmury dedykowanej, czy nawet w uzasadnionych przypadkach publicznej. Będzie to z pewnością również impuls do coraz szerszego współdzielenia infrastruktury IT czy samych aplikacji przez podmioty administracji publicznej, co przyniesie za sobą znaczne ograniczenie kosztów oraz coraz lepszą integrację eksploatowanych a w szczególności nowo wdrażanych systemów. Przyśpieszeniu ulegną także procesy standaryzacji całości zasobów IT użytkowanych przez podmioty publiczne i migracja do rozwiązań opartych o architektury otwarte niezależne od pojedynczych producentów, powodując tym samym dalsze obniżenie kosztów funkcjonowania IT. Opisane powyżej innowacje wpłyną też z pewnością znacząco na rozwój całej polskiej gospodarki oraz zwiększą jej konkurencyjność Ryzyka cenowe Budowa rozwiązań w chmurze niesie ze sobą wiele ryzyk, które bezpośrednio wpływają na koszty samego wdrożenia jak i koszty utrzymania systemu. Jedno z najważniejszych ryzyk cenowych, jakie ponosimy przy budowie chmury dedykowanej wynika z samej jej definicji. Podstawowym czynnikiem, którym powinna się charakteryzować infrastruktura przygotowana pod implementację takiego rozwiązania jest jej jednolitość i oparcie na standardach Fakt ten powoduje ryzyko uzależnienia elementów budowanej infrastruktury (sprzęt, systemy operacyjne, software narzędziowy) od poszczególnych producentów. Może to powodować nieuzasadniony wzrost cen i podnosić koszty ew. migracji. Można się jednak skutecznie temu przeciwdziałać stosując bardzo powszechną, szczególnie na rynku usług finansowych, tzw. Dual Vendor Strategy. Oparta jest ona na wdrożeniu w organizacji standardów budowy infrastruktury IT oraz budowie tej infrastruktury w oparciu o technologię 2 podstawowych Strona 9 z 14

10 producentów w każdym obszarze technologicznym w stosunku 80/20. Przy zminimalizowaniu komplikacji warstwy infrastrukturalnej kupujący nie uzależnia sie całkowicie od jednego producenta, zostawiając sobie możliwość migracji do konkurencyjnych rozwiązań. Warunkiem koniecznym do korzystania z usług w szeroko rozumianej chmurze jest zapewnienie łączy w relacji usługobiorca usługodawca. Muszą być to łącza o odpowiedniej przepływności, a także niskiej awaryjności. Wymusza to poniesienie dodatkowych kosztów na budowę, dzierżawę lub wykupienie transmisji na odpowiednim poziomie. Jednym ze sposobów na ograniczenie wydatków w tym obszarze jest inwentaryzacja, a następnie integracja sieci będących już w posiadaniu lub użytkowanych przez poszczególne podmioty administracji publicznej. Wśród innych istotnych czynników wpływających negatywnie na koszty budowy modelu IT w oparciu o usługi w chmurze można wymienić również fakt, że wykorzystywane przez odbiorców aplikacje mogą być dostępne w pakiecie lub zawierać funkcje nadmiarowe, z których nie korzystamy, a za które trzeba jednak płacić. Bardzo istotna kosztowo będzie też konieczność budowy niestandardowych mechanizmów bezpieczeństwa i dostępu do danych w przypadku danych wrażliwych lub oklauzulowanych czy wprowadzenia kosztownych mechanizmów ich usuwania i niszczenia. Administracja publiczna to największy generator tego typu danych. Wreszcie, na koniec rozważań o ryzykach cenowych fakt wielce istotny. Budowa IT opartego na chmurze nie równa się z likwidacją tradycyjnego modelu IT. Istnieje na dziś wiele danych, usług, czy aplikacji, które nie mogą być współdzielone i migrowane do chmury. Oprócz bariery cenowej istnieją też inne bariery spoza obszaru IT utrudniające migrację do chmury w przypadku szeroko rozumianej administracji publicznej. To np.: koszt wprowadzenia regulacji prawnych pozwalających na budowę chmury prywatnej oraz korzystanie z niej przez podmioty Administracji Publicznej, oraz pozwalających na przeniesienie części usług do chmury publicznej, czy koszt budowy silnego centralnego centrum kompetencyjnego Ryzyka techniczne Platforma powinna być kompletna i zawierać możliwość rozbudowy o rozwiązania do backupu, archiwizacji, DR, jak również wsparcie producenta do różnych aplikacji biznesowych Strona 10 z 14

11 Umożliwienie rozbudowy platformy zarówno przez możliwość rozbudowy sprzętu, jak również wsparcie producenta w przypadku wymiany całości oprogramowania platformy na nowsze Krótki czas dostarczenia i wdrożenia, wsparcie producenta platformy w jak najszybszym wdrożeniu Wsparcie serwisowe całej platformy zarówno HW (serwery, storage, backup, sieć), jak i SW (wirtualizacja i zarządzanie) 3.4. Koszty i oszczędności Koszty: - budowa lub rozbudowa scentralizowanych ośrodków przetwarzania oraz utworzenie centrum kompetencyjnego (w zależności od zakresu), - pozyskanie odpowiedniej infrastruktury informatycznej, - migracja usług. Oszczędności: - oszczędności wynikające z konsolidacji, standaryzacji i centralizacji (w tym kosztów licencjonowania systemów i aplikacji), - zmiana architektury na tańszą x86 dla przestarzałych systemów i architektur, - większa produktywność pracowników, - szybsza realizacja projektów, - uproszczenie zarządzania, - ograniczenie czasu przestojów planowanych i nieplanowanych, 4. Model biznesowy 4.1. Wymagane inwestycje Zakup kompletnej platformy produkcyjnej (cpu, hdd, net, virt) platforma produkcyjna - wszystkie elementy zduplikowane - brak pojedynczego punktu awarii zakup technologii uzupełniających - BRS, archiwizacja, DR Disaster Recovery - 2 data centre, dane replikowane między nimi, Disaster Recovery Plan możliwość wykorzystania posiadanych licencji na oprogramowanie Strona 11 z 14

12 4.2. Korzyści - efekt skali - lepsze wykorzystanie zasobów i ograniczenie nakładów inwestycyjnych w infrastrukturę IT, - szybkość realizacji projektów (z ang. time to market) i dotarcia z nowymi usługami do obywateli, - otwarta architektura i uniezależnienie się od pojedynczego dostawcy, - większe bezpieczeństwo danych i ciągłość działania poprzez możliwość scentralizowanego zastosowania mechanizmów bezpieczeństwa danych poufnych, protekcji oraz replikacji danych, - platforma dla innowacji, - ograniczenie kosztów operacyjnych poprzez automatyzację oraz możliwość większej koncentracji na realizowaniu misji i zadań ustawowych zamiast na utrzymaniu IT, - model bardziej przyjazny środowisku (z ang. green it), - według szacunków IDC zleconych na rzecz Komisji Europejskiej, zastosowanie tego modelu w dłuższej perspektywie czasu pozwoli na zwiększenie produktu krajowego brutto (GDP) oraz stworzenie nowych miejsc pracy. 5. Wyzwania dotyczące budowy Chmury Rządowej w Polsce Pierwszym wyzwaniem po decyzji o przeniesieniu części usług IT Administracji Publicznej do chmury jest bez wątpienia odpowiedź na pytanie: Jaki model budowy chmury rządowej wybrać? Nie podejmujemy się odpowiedzieć na to pytanie. Istotne jest jednak aby natychmiast po decyzji nastąpiło wskazanie i podjęcie konkretnych działań organizacyjnych, a przede wszystkim: wskazanie podmiotu/podmiotów odpowiedzialnych za współtworzenie i konsolidację zasobów, wyznaczenie podmiotu planowania i nadzoru podległego bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów. Wyżej wymienione podmioty, powinny być odpowiedzialne za przygotowanie aktów prawnych umożliwiających budowę chmury rządowej oraz korzystanie z usług chmury publicznej. Akty te muszą obligować podmioty publiczne do korzystania z chmury rządowej oraz nakreślać ramy systemu bilingowania i rozliczania korzystania z usług przez podmioty państwowe. Wielkim wyzwaniem dla podmiotów odpowiedzialnych będzie oczywiście przebudowa oraz rozbudowa istniejącej infrastruktury sieciowej. Jakość tej infrastruktury będącej w posiadaniu, czy też użytkowanej przez podmioty publiczne jest bardzo różna. Obok nowoczesnych sieci klasy MPLS Strona 12 z 14

13 (OST 112) istnieją też sieci zapóźnione technologicznie, bazujące na starych technologiach, a wiele podstawowych jednostek korzysta z mediów o bardzo niskiej jakości lub dostępu do sieci nie ma wcale. Wielką przeszkodą w upowszechnieniu korzystania przez podmioty Administracji Publicznej z usług w chmurze jest i będzie też w przyszłości istnienie barier mentalnych i obawy ludzi odpowiedzialnych za IT przed przenoszeniem usług w chmurę. Można tu wymienić: obawa co do bezpieczeństwa danych, obawa przed utratą niezależności przez poszczególne podmioty, potencjalne zwolnienia. Dlatego bardzo istoną rzeczą będzie bez wątpienia konieczność konsultowanie wielu decyzji na niższych szczeblach, sprawny przepływ informacji, a także edukacja. 6. Przykład realizacji w UE zintegrowanej informatyzacji administracji publicznej m.in. z wykorzystaniem cloud computing: UK Cabinet Office (Objective 2: Creating a common ICT infrastructure) https://www.gov.uk/government/publications/one-year-on-implementing-the-governmentict-strategy Strona 13 z 14

14 Strona 14 z 14

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Łopuszna, 6-7 lutego 2012 r. Agenda:

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Pierwsze przymiarki do zakresu informatyzacji (rodzaj oprogramowania: pudełkowe, SaaS, Iaas, CC, PaaS. Zalety i wady: dostępność, koszty, narzędzia, ludzie, utrzymanie, bezpieczeństwo, aspekty prawne)

Bardziej szczegółowo

Chmura nad Smart City. dr hab. Prof. US Aleksandra Monarcha - Matlak

Chmura nad Smart City. dr hab. Prof. US Aleksandra Monarcha - Matlak Chmura nad Smart City dr hab. Prof. US Aleksandra Monarcha - Matlak Miasta generują ogromne zbiory danych cyfrowych. Ten trend jest napędzany przez zbiór powiązanych ze sobą wydarzeń. Po pierwsze, w czasie

Bardziej szczegółowo

Definicja, rodzaje chmur obliczeniowych oraz poziomy usług

Definicja, rodzaje chmur obliczeniowych oraz poziomy usług Definicja, rodzaje chmur obliczeniowych oraz poziomy usług Dorota Grudzień-Molenda Cloud Business Development Manager 24.06.2013 Zjawiska mające wpływ na rozwój chmury obliczeniowej Konsumeryzacja IT Eksplozja

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 17 grudnia 2012 r. Co to jest cloud computing? Cloud computing jest modelem umożliwiającym wygodny

Bardziej szczegółowo

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Czy chmura może być bezpiecznym backupem? Ryzyka systemowe i prawne. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Agenda Definicja usługi backup i cloud computing Architektura systemu z backupem

Bardziej szczegółowo

Dane bezpieczne w chmurze

Dane bezpieczne w chmurze Dane bezpieczne w chmurze Grzegorz Śladowski Dyrektor Działu Technicznego S4E S.A. Agenda Chmura definicja, zasady działania, rodzaje Cechy bezpiecznej chmury Architektura Chmura - definicja Model przetwarzania

Bardziej szczegółowo

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi Co niesie administracji chmura obliczeniowa? dr inż. Dariusz Bogucki Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, 3 października 2012 r. Paradoks wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem usług w chmurze Partnerstwo na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Lider Projektu:

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA W CHMURZE OBLICZENIOWEJ

ADMINISTRACJA PUBLICZNA W CHMURZE OBLICZENIOWEJ ROZMOWY GDAŃSKIE 2016 MOBILNE DANE. MOBILNY OBYWATEL. MOBILNA POLICJA 27-28.04.2016 STRALSUND ADMINISTRACJA PUBLICZNA W CHMURZE OBLICZENIOWEJ dr Ryszard SULĘTA Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów HARF

Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów HARF Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów HARF Okres i koszt realizacji projektu Projekt będzie realizowany od 1 września 2015 do 31 sierpnia 2018 Szacowany koszt realizacji projektu 192,5 mln zł Główne produkty

Bardziej szczegółowo

Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD. Mariusz Maciejczak

Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD. Mariusz Maciejczak Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD Mariusz Maciejczak Źródło: Tomasz Gzik, Dynamiczne aspekty procesów biznesowych, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, Instytut Systemów Informatycznych Źródło:

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa administracja Jak zaoszczędzić dzięki nowoczesnym IT?

Cyfrowa administracja Jak zaoszczędzić dzięki nowoczesnym IT? Cyfrowa administracja Jak zaoszczędzić dzięki nowoczesnym IT? Cloud computing? The interesting thing about cloud computing is that we've redefined cloud computing to include everything that we already

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing - Wprowadzenie. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting

Cloud Computing - Wprowadzenie. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Cloud Computing - Wprowadzenie Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Rola służby GiK w tworzeniu polskiej IIP Wisła 8-10 września 2010 Cloud computing Cloud computing (ang. "przetwarzanie w chmurze,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Prezentacja ogólnych informacji na temat uruchomionego projektu

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Elastyczne centrum przetwarzania danych

Elastyczne centrum przetwarzania danych Elastyczne centrum przetwarzania danych Flexible Capacity Service pojemność zawsze gotowa na nowe wyzwania. Robert Rutkowski / 24 Kwiecień 2013 Agenda Wyzwania związane z finansowaniem IT Jak mieć zawsze

Bardziej szczegółowo

W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach.

W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach. W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach. Anna Sobańska Dyrektor Sektora Publicznego, Dyrektor Sektora Komercyjnego PARTNERZY STRATEGICZNI PARTNER MEDIALNY ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

>>> >>> Ćwiczenie. Cloud computing

>>> >>> Ćwiczenie. Cloud computing >>> >>> Ćwiczenie Ćwiczenie polega na utworzeniu virtualnego dysku (Cloud computing) u jednego z usługodawcy. Bo chmura obliczeniowa (miejsce w tzw. chmurze) to nic innego jak dysk, miejsce na serwerze.

Bardziej szczegółowo

CSA STAR czy można ufać dostawcy

CSA STAR czy można ufać dostawcy CSA STAR czy można ufać dostawcy Agenda CSA i OKTAWAVE Wprowadzenie do modelu cloud computing wg NIST Ryzyka, zagrożenia oraz aspekty prawne w modelu cloud computing. Program certyfikacyjny STAR (Security

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

Model funkcjonowania MPTI

Model funkcjonowania MPTI Model funkcjonowania MPTI Your place to be małopolskie centrum nowej gospodarki platforma MPTI zróbmy to razem otwarte innowacje wg MPTI smart city - przyszłość naszych miast zaczyna się tutaj ty wiesz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 6 lutego 2014. www.hypermixer.pl. Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server. Wyzwanie biznesowe

Warszawa, 6 lutego 2014. www.hypermixer.pl. Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server. Wyzwanie biznesowe Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Wyzwanie biznesowe Wdrożenie Korzyści dla Klienta Wnioski o megatrendach

Bardziej szczegółowo

Szanse i zagrożenia płynące z nowoczesnych metod świadczenia usług informatycznych (outsourcing, offshoring, SOA, cloud computing) w bankowości

Szanse i zagrożenia płynące z nowoczesnych metod świadczenia usług informatycznych (outsourcing, offshoring, SOA, cloud computing) w bankowości Szanse i zagrożenia płynące z nowoczesnych metod świadczenia usług informatycznych (outsourcing, offshoring, SOA, cloud computing) w bankowości Jakub Syta, CISA, CISSP Warszawa, 14 czerwca 2010 1 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany?

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? 2012 Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? Borys Glass-Brudziński Marek Kosno Wizja rozwoju e-usługi Gdańsk, 07 listopada 2012 E-usługa i E-firma E-usługi

Bardziej szczegółowo

Claud computing zostało uznane przez Grupę Roboczą art.29 w dokumencie WP 170 Program prac na lata 2010 2011 przyjętym dnia 15 lutego 2010 r.

Claud computing zostało uznane przez Grupę Roboczą art.29 w dokumencie WP 170 Program prac na lata 2010 2011 przyjętym dnia 15 lutego 2010 r. dr Bogdan Fischer Claud computing zostało uznane przez Grupę Roboczą art.29 w dokumencie WP 170 Program prac na lata 2010 2011 przyjętym dnia 15 lutego 2010 r. za jedno z najistotniejszych obecnie wyzwań.

Bardziej szczegółowo

Z głową w chmurach a twardo stąpając po ziemi. Wprowadzenie do inżynierii systemów przetwarzających w chmurze

Z głową w chmurach a twardo stąpając po ziemi. Wprowadzenie do inżynierii systemów przetwarzających w chmurze Z głową w chmurach a twardo stąpając po ziemi Wprowadzenie do inżynierii systemów przetwarzających w chmurze Warszawa, 12.01.2012 ŹRÓDŁA INNOWACJI Innowacje mogą być zachowawcze lub przełomowe (ang. disruptive)

Bardziej szczegółowo

Chmura w Administracji Publicznej

Chmura w Administracji Publicznej Chmura w Administracji Publicznej Wojciech Cellary Katedra Technologii Informacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań cellary@kti.ue.poznan.pl www.kti.ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Grzegorz Bernatek Kierownik Projektów Analitycznych Audytel SA Partnerzy badania: Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie System Center 2012 R2

Licencjonowanie System Center 2012 R2 Licencjonowanie Opis produktu Microsoft zapewnia rozwiązania służące do zarządzania zasobami centrów przetwarzania danych, prywatnymi chmurami obliczeniowymi i urządzeniami klienckimi. Zarządzanie prywatną

Bardziej szczegółowo

Chmura w mieście, miasto w chmurze czy samorządy potrzebują przetwarzania w chmurze i jak tam trafić?

Chmura w mieście, miasto w chmurze czy samorządy potrzebują przetwarzania w chmurze i jak tam trafić? Chmura w mieście, miasto w chmurze czy samorządy potrzebują przetwarzania w chmurze i jak tam trafić? Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Sobczak Dyrektor Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem Agenda wystąpienia

Bardziej szczegółowo

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE Dlaczego bundle CommVault i Huawei? CommVault jest światowym liderem w kategorii Enterprise Backup&Recovery, czego dowodem jest 19 000 zadowolonych

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa nowej generacji. Maciej Kuźniar 26 listopada 2015

Chmura obliczeniowa nowej generacji. Maciej Kuźniar 26 listopada 2015 Chmura obliczeniowa nowej generacji Maciej Kuźniar 26 listopada 2015 Czym jest chmura typu IaaS? Chmura to konkretne zasoby fizyczne w konkretnym centrum danych. Podłoga, zasilanie, szafy, switche, routery,

Bardziej szczegółowo

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Waldemar Kessler Managed Services Sales Leader, Global Technology Services Agenda Chmura dziśi jutro -oczekiwania rynku Kryzys

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeostwo chmury szansa czy zagrożenie dla Banków Spółdzielczych?

Bezpieczeostwo chmury szansa czy zagrożenie dla Banków Spółdzielczych? Bezpieczeostwo chmury szansa czy zagrożenie dla Banków Spółdzielczych? Aleksander P. Czarnowski AVET Information and Network Security Sp. z o.o. Agenda Cloud Computing definicja Modele biznesowe Zagrożenia

Bardziej szczegółowo

USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM. Juliusz Pukacki,PCSS

USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM. Juliusz Pukacki,PCSS USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM Juliusz Pukacki,PCSS Co to jest HPC (High Preformance Computing)? Agregowanie dużych zasobów obliczeniowych w sposób umożliwiający wykonywanie obliczeń

Bardziej szczegółowo

Proaktywny i automatyczny monitoring infrastruktury IT w świetle Rekomendacji D

Proaktywny i automatyczny monitoring infrastruktury IT w świetle Rekomendacji D Proaktywny i automatyczny monitoring infrastruktury IT w świetle Rekomendacji D Łukasz Musiuk, Tomasz Głażewski CO ZROBIĆ, ŻEBY BYŁO DOBRZE 1 Agenda O produkcie Rekomendacja D a praktyka Pozycjonowanie

Bardziej szczegółowo

Archiwum Cyfrowe jako usługa w modelu Cloud Computing

Archiwum Cyfrowe jako usługa w modelu Cloud Computing Piotr Beńke Manager of STG Client Architects, STG Poland & Baltics 28 Maj 2012 Archiwum Cyfrowe jako usługa w modelu Cloud Computing Agenda Gdzie zmierza IT trochę o liczbach Chmura definicja, atrybuty,

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

Czy cloud computing to sposób na rozwiązanie problemu piractwa?

Czy cloud computing to sposób na rozwiązanie problemu piractwa? Czy cloud computing to sposób na rozwiązanie problemu piractwa? Priorytety ochrony własności intelektualnej Kraków 9.09.2011 Dr Bogdan Fischer Raca prawny, partner w Kancelarii Chałas i Wspólnicy EMI v.mp3tunes

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów

Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów Dane dokumentu Nazwa Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji

Bardziej szczegółowo

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat 2012-2017 Prognoza Cisco wskazuje, że do 2017 roku technologia 4G będzie obsługiwać prawie 10 % wszystkich połączeń

Bardziej szczegółowo

Symantec Cloud. Wsparcie w Twoim biznesie

Symantec Cloud. Wsparcie w Twoim biznesie Symantec Cloud W ostatnim czasie zauważalna stała się intensywna rozbudowa centrów obliczeniowych w chmurze. Obserwujemy tutaj zarówno wzrost ilości oferowanych usług w chmurze, jak i ilość przechowywanych

Bardziej szczegółowo

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych Tomasz Laszuk Michał Makowski Tomasz Ciesielski Prezes Zarządu Dyrektor Techniczny Inżynier Systemowy Nie jestem geniuszem, ale miejscami jestem niezły, więc trzymam

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGY ADVANTAGE Sky Is The Limit......Czyli jak usługi w chmurze zmieniają małe i średnie firmy

TECHNOLOGY ADVANTAGE Sky Is The Limit......Czyli jak usługi w chmurze zmieniają małe i średnie firmy TECHNOLOGY ADVANTAGE Sky Is The Limit......Czyli jak usługi w chmurze zmieniają małe i średnie firmy Warszawa, marzec 2014 Dotychczas małym i średnim firmom trudno było zyskać dostęp do nowoczesnych rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Polskie firmy na drodze ku cyfrowej transformacji

Polskie firmy na drodze ku cyfrowej transformacji Prognoza IT 2015 Polskie firmy na drodze ku cyfrowej transformacji Żyjemy w czasach przełomowych zmian wywołanych przez rozwój i upowszechnienie technologii. Jak te zmiany przekładają się na biznes? Jaką

Bardziej szczegółowo

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa dr inż. Mariusz Stawowski mariusz.stawowski@clico.pl Agenda Wprowadzenie Specyficzne

Bardziej szczegółowo

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o.

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o. Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX Bartosz Marciniak Actuality Sp. z o.o. Prezes Zarządu Społeczeństwo informacyjne społeczeństwo, które znalazło zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER 15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER EXEA DATA CENTER bezpieczna lokalizacja projekt budynku Data Center (2009) budowa obiektu (2012-2013) BEZPIECZNE MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja sieci - VMware NSX

Wirtualizacja sieci - VMware NSX Wirtualizacja sieci - VMware NSX Maciej Kot Senior System Engineer mkot@vmware.com 2014 VMware Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Software-Defined Data Center a Usługi Sieciowe Software-Defined Data Center

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie dostępu do Chmury

Zapewnienie dostępu do Chmury Zapewnienie dostępu do Chmury O bezpiecznym i sprawnym dostępie do Chmury i danych w Chmurze. Marcin Tynda Business Development Manager Grupa Onet S.A. Warszawa, 24.06.2013 1 Kto jest kim Klient? Kim jest

Bardziej szczegółowo

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH.

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH. SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. Firma Symantec oferuje szybkie i skuteczne kompleksowe rozwiązania do ochrony danych i systemów w środowiskach wirtualnych i fizycznych. SYMANTEC TO ODZYSKIWANIE DANYCH. Wirtualizacja

Bardziej szczegółowo

CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE

CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) Termin chmura obliczeniowa powstał na początku XXI w., ale sam pomysł pojawił się już w XX w. Nazwa

Bardziej szczegółowo

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia w części Dostawa oraz wdrożenie scentralizowanej infrastruktury publicznych służb zatrudnienia P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

Bardziej szczegółowo

Comparex It przyszłości już dziś.

Comparex It przyszłości już dziś. Comparex It przyszłości już dziś. Janusz Krzyczkowski www.pc-ware.com/group 1 Grupa PC-Ware Jesteśmy częścią międzynarodowego koncernu PC-WARE Group i działamy na rynku IT od ponad trzydziestu lat. 2 Grupa

Bardziej szczegółowo

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN www.ecsystems.pl ZDALNY NADZÓR DIAGNOSTYCZNY EC SYSTEMS WIEDZA I DOŚWIADCZENIE, KTÓRYM MOŻESZ ZAUFAĆ N owe technologie służące monitorowaniu i diagnostyce urządzeń

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do modelu Software as a Service

Wprowadzenie do modelu Software as a Service Wprowadzenie do modelu Software as a Service Edyta Kamińska CMMS Department Marketing & Sales Specialist ekaminska@aiut.com.pl Agenda Co to jest SaaS? Zalety modelu SaaS Fakty i Mity Model Klasyczny vs

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Ochrona czy wydajność? Liczba maszyn wirtualnych wyprzedziła fizyczne już 2009 roku. Dzisiaj ponad połowa

Bardziej szczegółowo

Księgowość w chmurze

Księgowość w chmurze Księgowość w chmurze Chwilowa moda czy przyszłość finansów? KRZYSZTOF MADEJCZYK EKSPERT OŚWIATOWY Co to jest chmura obliczeniowa? Co to jest chmura obliczeniowa? Co to jest chmura obliczeniowa? Co to jest

Bardziej szczegółowo

LANDINGI.COM. Case Study. Klient Landingi.com. Branża IT, marketing i PR. Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej.

LANDINGI.COM. Case Study. Klient Landingi.com. Branża IT, marketing i PR. Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej. Klient Landingi.com Branża IT, marketing i PR Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej Rodzaj usługi doradztwo, hosting, Cloud Computing Amazon Web Services, zarządzanie serwerami Doradztwo Hosting

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

IBM FlashSystem V9000

IBM FlashSystem V9000 IBM FlashSystem V9000 SUCCESS STORY Efektywność Innowacyjność Bezpieczeństwo IBM FlashSystem V9000 - Wzrost wydajności środowiska SAP HANA dzięki IBM FlashSystem V9000 Dzięki pełnej kooperacji firm itelligence,

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 2 Chmura obliczeniowa (cloud computing) umożliwia, za pośrednictwem Internetu, z dowolnego komputera, telefonu komórkowego, czy

Bardziej szczegółowo

Koszty budowy infrastruktury wewnętrznej: hardware, administracja, zespół utrzymaniowy

Koszty budowy infrastruktury wewnętrznej: hardware, administracja, zespół utrzymaniowy 2012 Koszty budowy infrastruktury wewnętrznej: hardware, administracja, zespół utrzymaniowy Andrzej Bobyk Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Kwestie do rozważenia Analiza potrzeb firmy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

Budowa Data Center. Zmagania Inwestora. Konferencja. 30 października 2014

Budowa Data Center. Zmagania Inwestora. Konferencja. 30 października 2014 Budowa Data Center Zmagania Inwestora Konferencja 30 października 2014 Budowa Data Center zmagania Inwestora zagadnienia: 1. Wstępne założenia budowy DC 2. Opracowanie Koncepcji Data Center 3. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011 Architektura informacji w ochronie zdrowia Warszawa, 29 listopada 2011 Potrzeba Pomiędzy 17 a 19 kwietnia 2011 roku zostały wykradzione dane z 77 milionów kont Sony PlayStation Network. 2 tygodnie 25 milionów

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Katedra Ekonometrii i Informatyki Andrzej Dudek KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Rynek systemów ERP na świecie Wg Forbes w 2012 roku dynamika światowego rynku systemów

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o.

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. Nowoczesne narzędzia HR Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. W CHMURY CZY Z CHMUR Z ZIEMI NA ZIEMIĘ OPROGRAMOWANIE ROZWIĄZANIA ON-LINE OUTSOURCING PLUS CONSULTING 4 wymiary HR to inicjatywa firm: DMZ-Chemak

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik po produkcie. EMC DataDomain

Szybki przewodnik po produkcie. EMC DataDomain Szybki przewodnik po produkcie EMC DataDomain Szybki przewodnik po produkcie EMC DataDomain OPIS ROZWIĄZANIA DataDomain to uniwersalne medium backupowe. Podczas procesu tworzenia kopii zapasowych, systemy

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Appliance

Xopero Backup Appliance Niezawodna ochrona danych w oparciu o Xopero i serwer QNAP Xopero Backup Appliance Bezpieczna kopia zapasowa, przywracanie danych oraz zarządzanie backupem na wszystkich urządzeniach w firmie, dzięki kompletnemu

Bardziej szczegółowo

epolska XX lat później Daniel Grabski Paweł Walczak

epolska XX lat później Daniel Grabski Paweł Walczak epolska XX lat później Daniel Grabski Paweł Walczak BIG TRENDY TECHNOLOGICZNE TRANSFORMACJA DOSTĘPU DO LUDZI I INFORMACJI +WYZWANIA W OBSZARZE CYBERBEZPIECZEŃSTWA Mobile Social Cloud Millennials (cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Wprowadzenie do dyskusji warsztatowej Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Obszar zagadnień organizacyjno-prawnych

Bardziej szczegółowo

` Oxeris Anti-Theft Service Powered by Intel Anti-Theft Technology Usługa antykradzieżowa urządzeń

` Oxeris Anti-Theft Service Powered by Intel Anti-Theft Technology Usługa antykradzieżowa urządzeń Oxeris to e-usługa, która ma na celu ochronę i zarządzanie zasobami informacyjnymi urządzeń mobilnych, zdalne zarządzanie tymi urządzeniami, oraz aktywne zapobieganie skutkom kradzieży urządzeń mobilnych

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie w chmurze - przykład z Polski 2013, PIIT

Przetwarzanie w chmurze - przykład z Polski 2013, PIIT Przetwarzanie w chmurze - przykład z Polski 1 2013, PIIT Agenda Jak tworzą się chmury Chmura a otoczenie Przegląd rynku centrów danych w Polsce na tle Europy Środkowej i Wschodniej Geografia centrów danych

Bardziej szczegółowo

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna i przyszła wartość rynku przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik

Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik Inwestycja w system ERP to decyzja wiążąca na lata, generująca w pierwszym momencie koszty, ale przede wszystkim mająca decydujący wpływ na przebieg

Bardziej szczegółowo

IBM POWER8 dla SAP HANA

IBM POWER8 dla SAP HANA IBM POWER8 dla SAP HANA SUCCESS STORY Efektywność Innowacyjność Bezpieczeństwo Success Story Pierwsze wdrożenie w Polsce Dzięki współpracy firm itelligence, COMPAREX oraz IBM została zaprojektowana i zrealizowana

Bardziej szczegółowo

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL 1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL Podczas tworzenia koncepcji architektury korporacyjnej mieliśmy na celu zaproponowanie takich zmian architektonicznych, które wprowadzałyby w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz

Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz 1. Online Silas Mariusz Administrator TS-x79U 1 GbE Pamięć masowa może być instalowana bezpośrednio w serwerach w postaci dysków tworzących tzw. system DAS (Direct

Bardziej szczegółowo

The Right Direction. www.tspace.pl

The Right Direction. www.tspace.pl The Right Direction www.tspace.pl Jesteśmy specjalistami w budowie zaawansowanych platform utrzymujących krytyczne systemy IT oraz systemów składowania i zabezpieczania danych Dlaczego TSpace? Zespół Kapitał

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server Spis treści Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server... 2 1. Co nowego w licencjonowaniu programu System Center 2012?...... 2 2. Czy można uzyskać opis edycji produktu System Center

Bardziej szczegółowo

Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych. Piotr Trzciński

Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych. Piotr Trzciński Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych Piotr Trzciński O zespole Zespół 6 osób Odpowiedzialność za: Utrzymanie infrastruktury data centre w Polsce, w tym: Service Management

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 13 maja 2014 www.hyperone.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

CASE STUDY NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SZPITALA W MIĘDZYRZECZU DZIĘKI ROZWIĄZANIOM HUAWEI ENTERPRISE BRANŻA MEDYCZNA

CASE STUDY NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SZPITALA W MIĘDZYRZECZU DZIĘKI ROZWIĄZANIOM HUAWEI ENTERPRISE BRANŻA MEDYCZNA CASE STUDY NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SZPITALA W MIĘDZYRZECZU DZIĘKI ROZWIĄZANIOM HUAWEI ENTERPRISE BRANŻA MEDYCZNA W ciągu pół roku firmy Huawei i Qosnet zintegrowały 22 z 30 budynków Szpitala wdrażając

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspierające IT w modelu Chmury

Rozwiązania wspierające IT w modelu Chmury Rozwiązania wspierające IT w modelu Chmury Łukasz Formas prezentuje Grzegorz Kornacki Field Systems Engineer, F5 Networks 2 Wizją F5 jest możliwość stworzenia chmury oraz operowania w niej w sposób tak

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania i usługi SAP

Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania SAP SAP ERP SAP ERP (SAP Enterprise Resource Planning) jest oprogramowaniem oferującym skuteczne i sprawdzone zarządzanie przedsiębiorstwem. System SAP został stworzony

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

Efektywne przetwarzanie informacji

Efektywne przetwarzanie informacji Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł Prowadzący Michał Jaskólski dyrektor sprzedaży i marketingu rozwiązania IT Wsparcie Jakub Michalak konsultant biznesowy www.xsystem.pl

Bardziej szczegółowo