(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (51) T3 Int.Cl. G07G 1/00 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2012/27 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: Przyrząd, systemy i sposoby transakcyjne (30) Pierwszeństwo: GB US P (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2008/26 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2012/12 (73) Uprawniony z patentu: Eagle Eye Solutions Limited, Godalming, GB (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 STEPHEN ROTHWELL, Godalming, GB EDWOOD JAMES PIPPIN, Guildford, GB (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Grażyna Palka JAN WIERZCHOŃ & PARTNERZY BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH SP.J. ul. Żurawia 47/ Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 15048/12/P RO/GP/KM EP Opis Dziedzina wynalazku Przyrząd, systemy i sposoby transakcyjne [0001] Wynalazek dotyczy transakcji, zwłaszcza, ale nie tylko, przyrządu do zastosowania w transakcjach związanych z urządzeniami typu token, na przykład kartami płatniczymi z układem elektronicznym i kartami płatniczymi z numerem PIN i do zastosowania w transakcjach beztokenowych oraz systemów i sposobów z zastosowaniem takiego przyrządu. Tło wynalazku [0002] Transakcje kartami są dobrze znane i zazwyczaj dotyczą klienta używającego karty kredytowej, karty debetowej, karty sklepowej, karty rozliczeniowej lub podobnej do zakupu produktu lub usługi albo osobiście albo zdalnie, na przykład przez telefon lub przy użyciu sieci Internet. [0003] Pierwotnie karty kredytowe, debetowe, sklepowe lub rozliczeniowe, które od tej pory w niniejszym dokumencie będą nazwane ogólnie jako karty płatnicze lub po prostu karty, były używane przez sprzedawcę odbierającego od klienta kartę i wykonującego odcisk szczegółów karty, które były dostarczone w formie uwypuklenia na przedniej stronie karty. Klient następnie kontrasygnował odcisk, a sprzedawca w celu uwierzytelnienia transakcji porównywał kontrasygnatę z kopią podpisem właściciela konta przedstawionym na odwrocie karty. [0004] Znaczny rozwój technologii płatności kartami doprowadził do wprowadzenia kart z paskami magnetycznymi zawierającymi informacje o właścicielu konta i odpowiednim koncie, z którego mogą być pobrane fundusze, aby uhonorować transakcję zrealizowaną przy użyciu karty. Takie karty są obecnie nadal w powszechnym użyciu. Sprzedawca zazwyczaj odbiera kartę od klienta i przeciąga kartę przez czytnik kart magnetycznych, który odczytuje dane z paska magnetycznego. Czytnik kart magnetycznych zazwyczaj komunikuje się z kasą sklepową lub terminalem elektronicznego punktu sprzedaży (EPOS) i przesyła informacje do zdalnego serwera transakcji skojarzonego z instytucją wydającą kartę, na przykład bankiem lub firmą świadczącą usługi w zakresie kart kredytowych. Klient używający tego typu karty płatniczej nadal musi podpisać odpowiednik odcinka kontrolnego transakcji, aby uwierzytelnić transakcję, po czym sprzedawca produktu lub usługi porównuje złożony podpis z reprezentacją podpisu właściciela konta umieszczoną na odwrocie karty płatniczej. [0005] Dokument USA nr opisuje system EPOS mający czytnik kart płatniczych z paskiem magnetyczny. Płacąc za dobra klient może użyć swojej karty płatniczej z paskiem magnetycznym, aby za nie zapłacić, w tym, aby uwierzytelnić kartę przez włożenie karty do

3 2 klawiatury klienta. Poza użyciem karty z paskiem magnetycznym do płacenia za dobra, klient może wykorzystać kupon promocyjny do zapłaty za dobra bez użycia karty płatniczej. Kupon promocyjny ma zazwyczaj kod kreskowy, który odczytywany jest przez czytnik kodów kreskowych terminala EPOS, albo zamiast tego kasjer może za pomocą klawiatury kasowej wprowadzić kod. [0006] Dokument USA nr opisuje system skanera kodów kreskowych do skanowania i przetwarzania kuponów promocyjnych obejmujący otwór do przyjmowania kuponów. [0007] Wprowadzenie kart płatniczych z paskiem magnetycznym było ogromnym krokiem naprzód w branży transakcji bezgotówkowych. Znaczącą zaletą było to, że karty płatnicze mogły być sprawdzane w czasie rzeczywistym, aby sprawdzić czy zostały skradzione, co znacznie ograniczyło możliwości oszustw z użyciem kart. Jednak wadą jest to, że wszyscy detaliści i instytucje wydające karty musieli zainstalować zupełnie nową infrastrukturę informatyczną do odczytywania kart i zarządzania transakcjami. [0008] Ostatnio doszło do drugiej znacznej zmiany w technologii kart płatniczych wraz z przechodzeniem do tzw. kart płatniczych z układem elektronicznym i kodem PIN, które mają osadzone urządzenie półprzewodnikowe, zwane układem scalonym. Układ scalony obejmuje pamięć, która przed wydaniem karty właścicielowi konta jest programowana informacjami osobistymi, odpowiednimi informacjami o koncie i osobistym numerem identyfikacyjnym (PIN). Układ scalony zawiera w sobie osadzony program ułatwiający bezpieczne odczytywanie danych, zapisywanie i wykonywanie operacji porównujących. Karta dostarcza również interfejs do łączenia układu scalonego z odpowiednim przyrządem interfejsowym karty z układem scalonym i kodem PIN, które nadal powszechnie nazywane jest czytnikiem kart, chociaż przyrząd ten nie jest jedynie czytnikiem; a raczej ma możliwość przesyłania danych do i odbioru danych z, a bardziej ogólnie, do komunikowania się z, kartą z układem scalonym i kodem PIN. Odpowiednio odniesienia w niniejszym dokumencie do czytnika kart z układem scalonym i kodem PIN, lub podobne, powinny być uznawane za urządzenie lub przyrząd, który może komunikować się z kartą z układem scalonym i kodem PIN, lub podobną, przynajmniej przez przesyłanie danych do i odbiór danych z karty. Powszechnie karta z układem scalonym i kodem PIN zawiera pewną liczbę fizycznych podkładek lub złączy, które umieszczone są na powierzchni karty tak, aby zapewnić styk z odpowiednimi podkładkami lub złączami w czytniku kart, gdy karta wkładana jest fizycznie do czytnika. [0009] Typowy czytnik kart ma otwór do przyjmowania karty z układem scalonym i kodem PIN, klawiaturę numeryczną, zwaną również klawiaturą PIN, która używana jest przez klientów do wprowadzania kodu PIN, i wyświetlacza dostarczającego klientom wizualnych podpowiedzi i informacji zwrotnych o postępie. Znaczącą różnicą między transakcją z zastosowaniem odcisku, albo karty z paskiem magnetycznym i transakcją z zastosowaniem karty z układem scalonym i kodem PIN jest to, że w tym drugim przypadku karta wkładana jest do czytnika kart. W zasadzie w przypadku transakcji z kartą z układem scalonym i kodem

4 3 PIN nie ma potrzeby, aby sprzedawca w ogóle obsługiwał kartę, co ogranicza okazje, aby sprzedawca sprzeniewierzył jakiekolwiek informacje o karcie. [0010] Czytnik kart z układem scalonym i kodem PIN może być urządzeniem autonomicznym, które może być podłączone bezpośrednio do systemów instytucji finansowych lub może być podłączony do terminala EPOS, który inicjuje lub kontroluje pracą czytnika. W tym drugim przypadku sprzedawca komunikuje się z terminalem EPOS, aby przygotować czytnik kart, a klient komunikuje się z czytnikiem kart z układem scalonym i kodem PIN, aby wprowadzić swój kod PIN. Znane czytniki kart z układem scalonym i kodem PIN mogą być podłączone do terminalu EPOS przy użyciu kabla interfejsu, przez łącze komunikacji bezprzewodowej lub mogą być podłączone bezpośrednio do instytucji finansowych przez połączenie komutowane, łącze bezprzewodowe lub inny sieciowy punkt dostępowy. [0011] Dla przykładu, znana transakcja kartą z układem scalonym i kodem PIN, w którym czytnik kart z układem scalonym i kodem PIN jest podłączony do terminala EPOS, sprzedawca wprowadza szczegóły żądanej transakcji do terminala EPOS i wybiera płatność przy użyciu karty z układem scalonym i kodem PIN. W odpowiedzi czytnik kart wyświetla podpowiedź klientowi, aby wsadził swoją kartę z układem scalonym i kodem PIN do czytnika kart. Kiedy czytnik kart otrzymuje kartę, zazwyczaj wyświetla komunikat prosząc klienta o wprowadzenie jego kodu PIN przy użyciu klawiatury (chociaż może występować kolejny etap z prośbą o potwierdzenie przez klienta typu płatności, jaką chce wykonać, na przykład płatność kartą kredytową lub płatność kartą debetową). Klient używa klawiatury do wprowadzenia kodu PIN, czytnik kart przechwytuje kod PIN i przesyła go do karty z układem scalonym i kodem PIN. Karta z układem scalonym i kodem PIN porównuje odebrany kod PIN i zapisany kod PIN. Karta z układem scalonym i kodem PIN zezwala na kontynuowanie transakcji jedynie, jeżeli odebrany kod PIN jest zgodny z zapisanym kodem PIN. Jeżeli odebrany kod PIN jest zgodny z zapisanym kodem PIN, czytnik kart lub terminal EPOS komunikuje się (tam, gdzie to możliwe, chociaż dla każdej karty może być dozwolonych kilka transakcji w trybie offline), z serwerem instytucji wydającej kartę, na którym przechowywane jest odpowiednie konto klienta. Jeżeli instytucja uwierzytelni transakcję odpowiedni komunikat jest przesyłany do czytnika kart z układem scalonym i kodem PIN, komunikat uwierzytelnienia jest wysyłany do terminala EPOS, transakcja zostaje zakończona i, w pewnym przyszłym momencie w czasie (a czasem prawie natychmiast), środki przesyłane są z instytucji wydającej kartę do sprzedawcy. [0012] Na razie nie wszyscy sprzedawcy obsługują transakcje kartą z układem scalonym i kodem PIN. Jednakże karty z układem scalonym i kodem PIN są mocno promowane przez instytucje wydające karty, jako sposób na ograniczenie oszustw z użyciem kart płatniczych. Zakłada się że wkrótce większość transakcji kartami płatniczymi będą transakcjami kartami z układem scalonym i kodem PIN. Jako takie, czytniki kart z układem scalonym i kodem PIN będą znajdować się w większości, jeżeli nie we wszystkich, placówkach handlowych. [0013] Zanim będzie to użyteczne w praktycznym środowisku, wszystkie nowe technologie kart z układem scalonym i kodem PIN i czytników kart muszą pozytywnie przejść niezwykle

5 4 rygorystyczne testy zgodności, aby zagwarantować, że produkty są w pełni zgodne z wymaganymi specyfikacjami operacyjnymi i dotyczącymi wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Specyfikacje takie obejmują te, które są tworzone i publikowane przez EMVCo LLC. [0014] Tak, jak w przypadku przejścia do kart płatniczych z paskiem magnetycznym, przejście do kart płatniczych z układem scalonym i kodem PIN wymagało dodatkowych ogromnych inwestycji w infrastrukturę dokonanych przez sprzedawców, jak i instytucje wydające. Zrozumiałym jest, że takie inwestycje mogą być usprawiedliwione jedynie przez odpowiednie wsparcie ze strony właścicieli kart, sprzedawców i instytucji wydających karty. [0015] Przykłady wykonania wynalazku dotyczą wsparcia nowych rodzajów transakcji bezgotówkowych z ograniczoną potrzebą, lub bez potrzeby, dodatkowych znaczących inwestycji w nową infrastrukturę informatyczną. Streszczenie wynalazku [0016] Twórcy wynalazku zdają sobie sprawę, że rosnąca liczba punktów sprzedaży detalicznych i innych punktów sprzedaży ma czytnik kart z układem scalonym i kodem PIN, lub mówiąc ogólniej, interfejs urządzenia token, który jest aktualnie przystosowywany wyłącznie do ułatwiania transakcji kartami z układem scalonym i kodem PIN lub podobnych. Przykłady wykonania wynalazku czerpią korzyści z oczekiwanej wszechobecności takich czytników kart z układem scalonym i kodem PIN przez przystosowanie czytników do pracy z innymi typami transakcji, na przykład transakcjami beztokenowymi, co zostanie opisane szczegółowo w dalszej części. Niektóre przykłady wykonania wynalazku dotyczą czytnika kart z układem scalonym i kodem PIN, który może być używany w transakcjach beztokenowych, które nie wymagają karty z układem scalonym i kodem PIN, albo korzystają z zalet klawiatury do wprowadzania danych przez użytkownika dostarczanej przez takie czytniki kart z układem scalonym i kodem PIN. Analogicznie takie nowe rodzaje transakcji beztokenowych mogą być wykonane bez wymagania od sprzedawców i instytucji wydających karty inwestowania w jakąkolwiek nową fizyczną infrastrukturę informatyczną. [0017] Transakcje beztokenowe nie wymagają urządzenia typu token i towarzyszącego im uwierzytelniania klienta. Takie transakcje obejmują te, w których wartość pieniężna jest możliwa do spieniężenia na zakup produktu, usługi, biletu itp. Transakcja beztokenowa różni się od zapłaty przy użyciu gotówki lub karty płatniczej takiej, jak karta kredytowa, karta debetowa, karta sklepowa, karta rozliczeniowa lub podobna, ponieważ w transakcji beztokenowej, przynajmniej w odniesieniu do wartości możliwej do spieniężenia, prawdopodobnie nie dojdzie do przesłania pieniędzy od klienta do sprzedawcy. W niektórych przypadkach, pieniądze mogą zostać zapłacone wcześniej przez podmiot trzeci, aby wprowadzić potencjał do zaistnienia transakcji, albo pieniądze mogą zostać zapłacone przez podmiot trzeci po zaistnieniu transakcji beztokenowej, aby uregulować transakcję (chociaż podmiot trzeci zazwyczaj obieca uregulować transakcję ze sprzedawcą przed jej zaistnieniem). W innych przypadkach sprzedawca może dostarczyć opcję zaistnienia transakcji beztokenowej w przyszłości, na przykład na podstawie bieżącej transakcji i/lub

6 5 wcześniejszych transakcji. W każdym z przypadków transakcja beztokenowa jest zazwyczaj udostępniana przez osobę lub podmiot, który chce, aby klient otrzymał i był w stanie spieniężyć wartość pieniężną. Przykładowo podmiot trzeci może być przyjacielem klienta, który chce przekazać prezent klientowi lub organizacją komercyjną, która chce zachęcić klienta do zakupu czegoś w przyszłości. [0018] Jeden z rodzajów transakcji beztokenowych wspomnianych w niniejszym dokumencie obejmuje wymianę wartości przypisanej do talonu, przy czym wartość używana jest do zapłaty za lub przyczynia się do zakupu produktu, usługi, biletu itp. Jak już wspomniano, talon może być prezentem od przyjaciela (wyżej wymienionego podmiotu trzeciego) klienta. Inna przykładowa transakcja beztokenowa angażuje wymianę wartości przypisanej do zebranych punktów lojalnościowych. W tym przypadku, na przykład, supermarket może nagradzać klienta punktami lojalnościowymi za bieżące i wcześniejsze zakupy, aby zachęcić klienta do robienia zakupów w supermarkecie w przyszłości. Jeszcze inna transakcja beztokenowa angażuje wymianę wartości przypisanej z kuponem. Kupon może być dostarczony przez producenta produktu (podmiot trzeci), który wydaje kupony, które mogą być używane w różnych środowiskach sprzedaży detalicznej. W każdym z przypadków wartość możliwa do spieniężenia może być bezwzględnym odpowiednikiem wartości pieniężnej lub wartością (czymkolwiek może ona być) przypisaną do określonego produktu lub usługi. Wartością może być całkowita kwota do zapłaty, składka do pełnej kwoty do zapłaty, rabat (wartość bezwzględna lub procentowa) od pełnej kwoty lub oferta multizakupów, np. kup jeden, otrzymaj drugi za darmo. Możliwe są inne sposoby reprezentowania wartości możliwej do spieniężenia i po przeczytaniu poniższego opisu będą oczywiste dla znawców. [0019] Według przykładów wykonania wynalazku zapewniony jest system transakcyjny i sposób transakcji płatniczych, zgodne z załączonymi zastrzeżeniami. [0020] Termin urządzenie token używany jest w niniejszym dokumencie, aby ogarnąć szeroką kategorię przenośnych urządzeń przetwarzających, w tym karty SMART, przystosowane do używania w transakcjach bezgotówkowych, przy czym klient może jedynie użyć tokena, jeżeli może uwierzytelnić swoje nią transakcje, na przykład przez dostarczenie kodu PIN lub innych informacji uwierzytelniających. Mimo, że karty z układem scalonym i kodem PIN wyraźnie wpasowują się w tę kategorię, istnieją już inne rodzaje kart płatniczych w użyciu lub potencjalnie użytecznych w przyszłości. Przykładowo karty płatnicze mogą zawierać poza kodem PIN, albo zamiast niego, informacje biometryczne o właścicielu karty. Takie informacje biometryczne mogą być informacjami o odcisku palca, informacjami o tęczówce lub dowolnym innym rodzajem poszczególnych informacji biometrycznych właściciela karty. Wówczas odpowiednie środki wprowadzania danych klienta, które są skojarzone z interfejsem urządzenia token miałyby normalnie możliwość wykrywania informacji o tęczówce lub odcisku palca właściciela karty. Ewentualnie pewne rodzaje urządzeń token (na przykład karty przedpłacone, które mogą być ładowane różnymi ilościami środków) mogą nie zawierać na sobie (lub nie wymagać dostarczenia) informacji uwierzytelniających, ale zamiast tego mogą polegać na uwierzytelnianiu za pomocą innych

7 6 środków, na przykład usługi lub systemu uwierzytelniania zdalnego. Inne rodzaje urządzeń token mogą nie przyjmować formy karty jako takiej. Na przykład niektóre urządzenia mogą przyjmować postać breloczka z kółkiem na klucze lub, w rzeczy samej, jakąkolwiek inną praktyczną formę. W każdym z tych przypadków, gdy pewne urządzenia mogą być przystosowane do komunikacji z odpowiednim interfejsem za pomocą styków, inne mogą używać komunikacji zbliżeniowej, na przykład bezstykowej technologii częstotliwości radiowych, czego przykładem jest znacznik RFID lub podobny. Niektóre urządzenia token mogą być zasilane, na przykład z umieszczonego w nich źródła zasilania bateryjnego, podczas gdy inne, na przykład stosujące pasywną funkcjonalność znaczników RFID, mogą polegać na energii częstotliwości radiowej emitowanej przez interfejs urządzenia token. [0021] W przykładach wykonania wynalazku czytnik kart z układem scalonym i kodem PIN, przystosowany według pierwszego przykładu wykonania do zdolności pracy w transakcji beztokenowej, ma zaletę taką, że transakcje beztokenowe mogą być ułatwiane bez wstawiania na miejsce dodatkowej infrastruktury transakcyjnej poza tą, która już istnieje, na przykład dla transakcji karatami z układem scalonym i kodem PIN. [0022] W niektórych przykładach wykonania przyrząd transakcyjny może obejmować terminal EPOS oraz czytnik kart z układem scalonym i kodem PIN. Takim przyrządem transakcyjnym może być adapter do pracy z istniejącą infrastrukturą. [0023] Dalsze cechy i zalety wynalazku staną się oczywiste na podstawie poniższego opisu korzystnych przykładów wykonania wynalazku, podanych jedynie dla przykładu, który realizowany jest w odniesieniu do załączonych rysunków. Krótki opis rysunków [0024] Przykłady wykonania wynalazku zostaną opisane teraz za pomocą jedynie przykładu w odniesieniu do załączonych rysunków, z których: Figura 1 jest schematem przedstawiającym przykładowy system EPOS obejmujący terminal EPOS oraz czytnik kart z układem scalonym i kodem PIN; Figura 2 jest schematem blokowym ilustrującym system transakcyjny do spieniężania talonów według przykładów wykonania wynalazku; Figura 3 jest schematem blokowym systemu wydawania talonów do użycia według przykładów wykonania wynalazku; Figura 4 jest siecią działań ilustrującą etapy zaangażowane w spieniężanie talonu w systemie z fig. 2; Figura 5 jest schematem blokowym ilustrującym system transakcyjny do spieniężania punktów lojalnościowych według przykładów wykonania wynalazku; Figura 6 jest siecią działań ilustrującą etapy zaangażowane w spieniężanie punktów lojalnościowych w systemie z fig. 5; Figura 7 jest schematem blokowym ilustrującym system transakcyjny do spieniężenia jednego lub obu talonów, jak i punktów lojalnościowych; Figura 8 jest schematem blokowym niższego poziomu systemu EPOS z fig. 1;

8 7 Figura 9 jest funkcjonalnym schematem blokowym serwera transakcji beztokenowych według przykładów wykonania wynalazku oraz Figura 10 jest schematem blokowym ilustrującym system transakcyjny do spieniężania jednego lub obu talonów, jak i punktów lojalnościowych przez pośredniczący system dostawcy płatności. Szczegółowy opis wynalazku [0025] Według jednego przykładowego układu, schemat z fig. 1 przedstawia układ 100 systemu EPOS. W szczególności fig. 1 przedstawia terminal 110 EPOS oraz czytnik 150 z układem scalonym i kodem PIN. Czytnik 150 z układem scalonym i kodem PIN jest podłączony do terminala 110 EPOS przez kabel 155 interfejsu standardowego (chociaż w innych przypadkach mógłby być podłączony za pomocą protokołów bezprzewodowych). Terminal 110 EPOS zawiera zwykle używane elementy klawiatury 115, wyświetlacz 130 na słupku, wyświetlacz 132 operatora i kasę 140. Klawiatura 115 jest standardowa poza tym, że zawiera dodatkowe przyciski 117 i 118 zaprogramowane do wybierania nowych typów transakcji, co zostanie wytłumaczone szczegółowo w dalszej części. Klawiatura 115 jest używana wyłącznie przez operatora systemu, na przykład asystenta sprzedaży detalicznej, a nie przez klienta. Czytnik 150 kart z układem scalonym i kodem PIN zawiera zwykle używane elementy klawiatury 160, która jest używana przez klienta do wprowadzania kodu PIN, wyświetlacza 170 do dostarczania klientowi powiadomień i informacji zwrotnych o postępie i otworu 180 do przyjmowania karty 190 z układem scalonym i kodem PIN. Przedstawiona jest także karta 190 z układem scalonym i kodem PIN z układem scalonym 195. [0026] Schemat blokowy z fig. 2 przedstawia przykładowy system transakcyjny 200 według przykładów wykonania wynalazku, do zastosowania w transakcjach obejmujących spieniężanie talonu. System transakcyjny ma część czołową 205 i część tylną 210. Część tylna 210 zawiera jeden lub więcej serwerów transakcji, w tym przykładzie serwer 240 transakcji talonowych (VTS), serwer 245 transakcji VISA TM i serwer 250 transakcji MasterCard TM. Chociaż usługi przypisane do dwóch ostatnich serwerów są dobrze znane i wspominane są tutaj tylko po to, aby pomóc w zrozumieniu, działanie VTS 240 będzie opisane bardziej szczegółowo w dalszej części. Część czołowa 205 i część tylna 210 komunikują się ze sobą przez sieć rozległą 235, na przykład przez sieć Internet. [0027] Dla celów bieżących część czołowa 205 systemu transakcyjnego 200 zawiera trzy główne bloki funkcjonalne: funkcję EPOS 215, funkcję czytnika 220 kart z układem scalonym i kodem PIN oraz funkcję transakcyjną 225. Mówiąc ogólnie funkcje te kontrolują sprzęt terminala EPOS i czytnika kart z układem scalonym i kodem PIN, na przykład tak, jak przedstawia to fig. 1, i realizowane są za pomocą oprogramowania, oprogramowania sprzętowego lub odpowiedniej kombinacji obu. W kontekście fig. 1 funkcja transakcyjna 225 zarządza całą komunikacją (1) między terminalem EPOS 110 i czytnikiem 150 kart z układem scalonym i kodem PIN oraz (2) między czytnikiem 150 kart z układem scalonym i kodem PIN i serwerami 240, 245 i 250 transakcji. Ponadto funkcja EPOS 215 zarządza terminalem EPOS, a funkcja 220 czytnika kart z układem scalonym i kodem PIN zarządza klawiaturą

9 8 i komunikacją między kartą 190 z układem scalonym i kodem PIN i czytnikiem 150 kart z układem scalonym i kodem PIN. [0028] Zostanie docenione, że elementy funkcjonalne, które przedstawione są w części czołowej fig. 2 mogą być rozłożone na różne sposoby w zależności od dokładnej natury sprzętu części czołowej 205, który może się różnić od tego przedstawionego na fig. 1. Na przykład funkcjonalność 220 układu scalonego i kodu PIN może rezydować głównie na niezależnym czytniku 150 kart z układem scalonym i kodem PIN, a funkcjonalność EPOS może rezydować głównie na terminalu 110 EPOS. Funkcja transakcyjna 225 może wówczas rezydować albo głównie na czytniku 150 kart z układem scalonym i kodem PIN, albo głównie na terminalu 110 EPOS. Ewentualnie czytnik 150 kart z układem scalonym i kodem PIN może dostarczyć fizyczną obudowę zawierającą interfejs dla kart 190 płatniczych z kodem PIN i klawiaturę 160, podczas gdy większość odpowiedniej funkcjonalności 220 układu scalonego i kodu PIN może rezydować na terminalu 110 EPOS. W takim przypadku funkcja transakcyjna może także rezydować głównie na terminalu 110 EPOS. W innej możliwej alternatywie, terminal 110 EPOS i czytnik 150 kart z układem scalonym i kodem PIN może zawierać jednostkę zintegrowaną i wówczas cała funkcjonalność rezyduje na tej jednostce. W kolejnej możliwej alternatywie funkcjonalność 220 czytnika kart z układem scalonym i kodem PIN może rezydować na niezależnym systemie, oddzielnie zarówno od terminala EPOS, jak i czytnika kart z układem scalonym i kodem PIN. [0029] W innych przykładach wykonania czytnik kart z układem scalonym i kodem PIN może być autonomiczną, niezależną jednostką, która jest przystosowana do zastosowania w transakcjach beztokenowych według przykładów wykonania wynalazku, i która jest przystosowana do komunikowania się bezpośrednio z VTS 240 i/lub innymi rodzajami serwerów transakcji. Innymi słowy w takich przykładach wykonania terminal EPOS nie jest w ogóle częścią systemu płatności, a płatności obsługiwane są przez niezależną jednostkę, która komunikuje się bezpośrednio z VTS (lub innymi serwerami transakcji). [0030] Jeżeli nie zostanie wskazane inaczej, przykłady wykonania wynalazku opisane są poniżej bez odniesienia do tego, przy czym w systemie fizycznym rezyduje funkcja transakcyjna 225. [0031] Chociaż schemat z fig. 2 przedstawia jedynie jedną część czołową 205, w praktycznym systemie prawdopodobnie występuje wiele, na przykład dziesiątki, setki, a nawet tysiące podobnych części czołowych przywiązanych do pojedynczej części tylnej. [0032] Dodatkowo, w większych środowiskach sprzedaży detalicznej, powszechnym jest że każdy z wielu terminali EPOS (z których przedstawiony jest tylko jeden) podłączony jest do serwera 230 na zapleczu, który konsoliduje transakcje wszystkich terminali EPOS. W takim systemie, który czasami nazywany jest zintegrowanym systemem punktu sprzedaży (ipos) przynajmniej część funkcjonalności EPOS może także rezydować na serwerze 230 na zapleczu. [0033] Z różnych transakcji beztokenowych, które zostały wspomniane w niniejszym dokumencie, opisana zostanie teraz transakcja talonowa.

10 9 [0034] Transakcja talonowa składa się z dwóch głównych etapów: pierwszym etapem jest wydanie talonu, a drugim etapem jest spieniężenie talonu. Przykłady wykonania wynalazku dotyczą bardziej, chociaż nie tylko, spieniężenia talonu. Jednakże, dla zachowania kompletności, opisany zostanie teraz przykładowy system wydawania talonu w odniesieniu do schematu na fig. 3. Zgodnie z fig. 3 system zawiera VTS 240 z fig. 2, bazę danych 305 talonów do przechowywania wielu ważnych, zarejestrowanych talonów, i procesor 310 talonów do zastosowania przy rejestrowaniu i wydawaniu nowych talonów. Procesor 310 talonów jest podłączony do lokalnego terminala 315 wprowadzania talonów, za pomocą którego lokalny operator może rejestrować talony, i który jest także dostępy, na przykład przez sieć Internet 320, dla użytkowników zdalnych komputerów 325, którzy na przykład chcą zamówić talon dla siebie lub dla kogoś innego. Procesor 310 talonów jest także podłączony przez sieć 330 rozległą, która może być tą samą lub inną siecią niż sieć 320, do centrali 335 systemu ruchomego sieci 337 telefonii ruchomej, przez co talony mogą być przesyłane do telefonu 340 ruchomego żądanego odbiorcy. [0035] Według systemu z fig. 3 talony mogą być tworzone i wydawane na wiele sposobów, w tym w następujący (ale nieograniczający) sposób: (1) Bezpośrednie wprowadzenie. Na przykład talon może zostać wygenerowany i wydany w pewien sposób, na przykład przez wydrukowanie w magazynie lub gazecie. Następnie talon może zostać spieniężony, na przykład przez kupującego magazyn lub gazetę według przykładów wykonania wynalazku. Stosując bezpośrednie wprowadzenie operator rejestruje potrzebę dla odpowiedniego talonu lub pewnej liczby talonów przy użyciu terminala 315 operatora. Żądanie jest przesyłane dalej do procesora 310 talonów, który jest przystosowany do wydawania żądanego talonu lub pewnej liczby talonów. Każdy talon zawiera przynajmniej kod unikatowego identyfikatora talonu (ID) i prawdopodobnie także datę utworzenia talonu i datę ważności talonu. Informacje te, dla wszystkich lub każdego talonu, są przesyłane do VTS 240, który przechowuje informacje o talonach w bazie danych 305 talonów. ID wszystkich lub każdego talonu jest także zwracany przez procesor 310 talonów do terminala 315 wprowadzania danych, za pomocą którego operator może wydać ID talonu(ów) dla odpowiedniej organizacji, która na przykład wydrukuje i rozprowadzi talon(y) w książkach lub magazynach. Oczekuje się, że dla wszystkich talonów wydanych za pomocą drukowania w książkach lub magazynach zbyt uciążliwym może być drukowanie różnych ID talonu dla każdej jego kopii. Z tego powodu przewiduje się, że ten sam ID talonu może być używany we wszystkich kopiach, a ID talonu może być wówczas przypisany do ograniczenia wielokrotnego użycia, przez co ten sam ID może być spieniężony określoną liczbę razy na zasadzie, że pierwszy dostarczony, pierwszy obsłużony, albo do tymczasowego ograniczenia, kiedy ID talonu może być spieniężone dowolną liczbę razy w określonym sprecyzowanym okresie czasu, na przykład w ciągu jednego dnia lub tygodnia. (2) Zdalne zgłoszenie i odebranie. Na przykład osoba może chcieć wysłać talon przyjacielowi lub koledze. W tym celu osoba loguje się do procesora 310 transakcji

11 10 przy użyciu praktycznego komputera 325 zdalnego i używa standardowego zabezpieczonego sposobu kupowania online, aby zakupić talon. W tym przykładzie tak, jak poprzednio procesor 310 transakcji obsługuje generowanie talonu i także transakcję finansową. Informacje o talonie przesyłane są do VTS 240 i bazy danych 305 o talonach, tak jak w (1). Na koniec serwer transakcji wysyła ID talonu do osoby przy terminalu 325 zdalnym, która może wydrukować lub zapisać informacje, a następnie wysłać je jako prezent do przyjaciela lub kolegi. (3) Zdalne zgłoszenie i dostarczenie. Ten sposób jest podobny do sposobu opisanego w (2). Jednakże w tym przypadku, poza zakupem talonu, osoba określa, że chciałaby, aby talon został wysłany bezpośrednio do żądanego odbiorcy za pomocą wiadomości tekstowej lub innego mechanizmu komunikacji zdalnej. W przykładzie z wiadomością tekstową osoba dostarcza odpowiedni numer telefonu żądanego odbiorcy i opcjonalnie komunikat pozdrowienia. Odpowiednio procesor transakcji generuje informacje o talonie, przesyła informacje do VTS, a następnie wysyła ID talonu, numer telefonu i komunikat pozdrowienia, przez sieć 330 rozległą, do centrali 335 systemu ruchomego. Centrala 335 systemu ruchomego, za pomocą odpowiedniego zautomatyzowanego procesu, stosuje informacje do wygenerowania odpowiedniego komunikatu tekstowego zawierającego wszystkie wymagane informacje i wysyła lub przesyła go do telefonu 340 ruchomego żądanego odbiorcy przez sieć 337 telefonii ruchomej. [0036] Oczywiście możliwych jest wiele innych procesów i sposobów wydawania talonów, zarówno znanych, jak i tych, które dopiero zostaną odkryte. [0037] W większości wspomnianych przypadków talon ma przypisaną wartość, która możne zostać spieniężona przez spieniężającego talon. Według przykładów wykonania wynalazku oczekuje się, że talon może mieć bezpośrednią wartość pieniężną i być spieniężony na całość lub przynajmniej część wartości transakcji. Na przykład talon może być wart 10 dolarów dla każdej jednej transakcji. Ewentualnie talon może mać pośrednią wartość pieniężną i definiować określone dobra lub usługi, na które może zostać spieniężony. Na przykład talon może być spieniężony na butelkę określonego piwa w określonym barze lub restauracji, wycieczkę, podróż lub sposób transportu, albo na koszt wejścia do miejsca, takiego jak kino, teatr lub arena sportowa. W tych ostatnich przypadkach talon staje się biletem podróżniczym lub wstępu, albo przepustką. Dodatkowo talon może mieć wartość względną. Na przykład talon może być wart określony procent danej transakcji; w wyniku tego dostarczając procentowy rabat. Jednakże w zasadzie talon może mieć dowolną postać wartości możliwej do spieniężenia. [0038] Przykładowy sposób spieniężania talonu na transakcję detaliczną zostanie teraz opisany w odniesieniu do sieci działań z fig. 4. W tym przykładzie spieniężającym jest klient w punkcie sprzedaży detalicznej, który ma talon do spieniężenia, a operatorem odpowiedniego terminala EPOS jest asystent sprzedaży detalicznej. Klient komunikuje się bezpośrednio z adapterem czytnika kart z układem scalonym i kodem PIN według przykładów wykonania wynalazku, aby spieniężyć talon.

12 11 [0039] W etapie 400 asystent sprzedaży inicjuje transakcję talonem przez naciśnięcie na terminalu 110 EPOS odpowiedniego przycisku 117 przypisanego do transakcji talonem. To powoduje, że proces 225 transakcji ustawi czytnik 150 kart z układem scalonym i kodem PIN w tryb talonu, podczas gdy zazwyczaj domyślnie mógłby się on znajdować w trybie czytnika kart z układem scalonym i kodem PIN. [0040] W etapie 405 proces 225 transakcji powoduje, że czytnik 150 kart z układem scalonym i kodem PIN, który jest przystosowany tak, aby być przodem do klienta i w jego pobliżu, prezentuje klientowi podpowiedź mówiącą mu, aby wprowadził ID talonu, w tym przypadku numer, i nacisnął OK (lub ENTER, TAK, POTWIERDŹ lub cokolwiek innego potwierdzającego na czytniku). Czytnik 150 kart z układem scalonym i kodem PIN ma także przycisk ANULUJ (lub STOP lub jakikolwiek inny będący odpowiedzią negatywną i funkcję kasowania lub usuwania umożliwiającą klientowi ponowne wprowadzenie ID talonu, usunięcie ostatniej wprowadzonej cyfry lub całkowite anulowanie transakcji. [0041] W etapie 410 klient wprowadza swój ID talonu przy użyciu klawiatury 160 na czytniku kart z układem scalonym i kodem PIN i naciska OK. Ewentualnie klient może nie musieć wprowadzać OK w przykładach wykonania, w których, na przykład, czytnik automatycznie akceptuje ID talonu po wprowadzeniu ostatniej cyfry jego numeru. [0042] Powszechną właściwością przykładów wykonania wynalazku w tym dokumencie jest to, że użytkownik ma możliwość wprowadzania danych przez klawiaturę lub za pomocą innego praktycznego urządzenia użytkownika do wprowadzania danych (np. panelu dotykowego). W niektórych przypadkach klawiatura będzie integralną częścią jednostki czytnika kart z układem scalonym i kodem PIN, a cała jednostka może być przystosowana tak, aby być przodem do użytkownika lub mu przekazywana po to, aby mógł on wprowadzić swoje informacje. W innych przypadkach, na przykład tam, przy czym przynajmniej część funkcjonalności czytnika kart z układem scalonym i kodem PIN rezyduje w zintegrowanym terminalu EPOS, dostarczony jest wyświetlacz skierowany na klienta i jednostka klawiatury lub inne praktyczne urządzenie użytkownika do wprowadzania danych, dzięki któremu klient może wprowadzić albo kod PIN, albo ID talonu (lub innej beztokenowej transakcji), w zależności od tego, czego wymaga sytuacja. Urządzenie użytkownika do wprowadzania danych jest powszechnie rozdzielone od jakichkolwiek innych urządzeń do wprowadzania danych (na przykład klawiatury lub ekranu dotykowego), które skierowane są na, i używane są przez asystenta sprzedaży. [0043] W odpowiedzi, w etapie 415 proces 225 transakcji generuje pierwszy pakiet danych zawierający ID talonu i wysyła pakiet do VTS 240. Pierwszy pakiet danych na przykład obejmuje: - ID talonu; - unikatowy ID transakcji, generowany dla transakcji przez proces 225 transakcji; - ID lokalizacji spieniężenia, na przykład, identyfikator departamentu w placówce handlu detalicznego; - ID czytnika kart, który jest unikatowy dla czytnika 150 kart;

13 12 - ID sprzedawcy, który jest unikatowy dla czytnika oraz - stempel z datą i godziną transakcji. [0044] Proces 225 transakcji formuje pakiet 400 danych w odpowiednim formacie danych, na przykład przy użyciu znanego kodowania oraz wykrywania błędów i poprawiania danych, na przykład rodzaju, który jest już używany przez czytnik kart z układem scalonym i kodem PIN w standardowej transakcji kartą z układem scalonym i kodem PIN. Wszystkie pakiety danych, które są opisane w dalszej części są także formatowane w ten lub podobnie odpowiedni sposób. [0045] W etapie 420 proces 225 transakcji powoduje, że czytnik 150 kart z układem scalonym i kodem PIN wyświetla komunikat wskazujący, że ID talonu jest uwierzytelniany. [0046] W etapie 425 VTS 240 odbiera pierwszy pakiet danych, sprawdza zawarte w nim informacje względem szczegółów ważnych talonów, które zapisane są w bazie danych 305 talonów i, jeżeli ID talonu zostanie znaleziony i spełni kryteria uwierzytelniania, iż może być przypisany do talonu, zwraca komunikat wskazujący, że talon jest ważny. Kryteria uwierzytelniania mogą obejmować sprawdzenie, na przykład, czy talon wygasł lub czy talon jest używany przez w odpowiednim miejscu. Komunikat jest zwracany do procesu 225 transakcji za pomocą drugiego pakietu danych, obejmującego na przykład: - ID talonu; - ID transakcji; - unikatowy ID VTS, generowany dla transakcji przez VTS 240; - typ talonu, na przykład, czy jest to talon pieniężny, talon produktowy, czy talon rabatowy, który jest wyciągany z bazy danych 305 talonów; - wartość talonu; - status talonu, na przykład, czy talon jest ważny, czy nie i przypisaną przyczynę jeżeli nie jest ważny; - opis talonu; - datę ważności (jeżeli ma zastosowanie); - stempel z datą i godziną; - spersonalizowany komunikat do wyświetlenia przez czytnik kart oraz - różne pole tekstowe, zawierające na przykład inne powiązane informacje do wyświetlenia przez czytnik kart z układem scalonym i kodem PIN lub terminal EPOS, takie jak tylko dla osób powyżej 18-tego roku życia jeżeli talon jest talonem produktowym możliwym do spieniężenia na napoje alkoholowe. [0047] Jeżeli ID talonu nie zostanie znaleziony w bazie danych 305 talonów, wówczas odpowiednia i właściwa odpowiedź jest dostarczana. [0048] W etapie 430 proces 225 transakcji odbiera drugi pakiet danych i, zakładając że talon został uwierzytelniony, powoduje że czytnik kart z układem scalonym i kodem PIN wyświetla komunikat, na przykład, wskazujący że talon został uwierzytelniony, spersonalizowany komunikat (na przykład Wszystkiego najlepszego ), dowolny tekst różny, informacje o wartości i/lub rodzaju talonu i pyta klienta o potwierdzenie, że chce on

14 13 spieniężyć talon. Jeżeli talon nie zostanie uwierzytelniony z jakiegokolwiek powodu, wówczas proces 225 transakcji powoduje, że czytnik kart z układem scalonym i kodem PIN wyświetli komunikat mówiący, że transakcja nie może zostać zakończona i podając powód dlaczego, na podstawie dowolnej odpowiedniej informacji odebranej w drugim pakiecie danych. [0049] W przypadku transakcji uwierzytelnionej, w etapie 435 klient optuje za spieniężeniem talonu przez naciśnięcie OK na klawiaturze. Jeżeli wybierze on, aby nie kontynuować transakcji, wówczas informacje o anulowaniu zostaną przekazane do procesu 225 transakcji i stamtąd do terminala 110 EPOS, przy czym transakcja na EPOS zostanie anulowana. [0050] W odpowiedzi, w etapie 440 proces 225 transakcji przesyła informacje o talonie dalej do terminala 110 EPOS i powoduje, że terminal EPOS wyświetla asystentowi sprzedaży komunikat, że klient chce spieniężyć talon dla bieżącej transakcji, i że asystent sprzedaży musi zatwierdzić spieniężenie talonu dla transakcji. Informacje o talonie tworzą trzeci pakiet danych obejmujący, na przykład: - ID talonu; - ID transakcji; - ID VTS; - typ talonu; - wartość talonu; - status talonu; - opis talonu; - datę ważności (jeżeli ma zastosowanie); - stempel z datą i godziną oraz - różne pole tekstowe. [0051] W etapie 443 asystent sprzedaży naciska przycisk 117 transakcji talonowej po raz drugi, aby zatwierdzić transakcję. [0052] W odpowiedzi, w etapie 445, proces 225 transakcji powoduje, że czytnik kart z układem scalonym i kodem PIN wyświetla komunikat mówiący, że talon jest spieniężany. [0053] Ponadto w etapie 450, proces 225 transakcji wysyła żądanie do VTS 240 potwierdzenia, że talon powinien zostać spieniężony. Żądanie tworzy czwarty pakiet danych obejmujący, na przykład: - ID talonu; - ID transakcji; - ID VTS; - wskazanie potwierdzenia spieniężenia (na przykład TAK lub NIE ); - ID lokalizacji spieniężenia; - ID czytnika kart; - ID sprzedawcy oraz - stempel z datą i godziną.

15 14 [0054] W odpowiedzi, w etapie 455, VTS 240 sprawdza, czy talon jest nadal ważny, a jeżeli jest, generuje ID uwierzytelnienia spieniężenia i zwraca komunikat potwierdzający uwierzytelnienie do procesu 225 transakcji. Jeżeli uwierzytelnienie nie jest możliwe (z jakiegokolwiek powodu), wówczas VTS 240 wyśle z powrotem do procesu 225 transakcji komunikat mówiący, że transakcja nie może zostać zakończona. VTS 240 aktualizuje także swoją bazę danych 305 talonów, aby wskazać, że talon został spieniężony, przy czym talon został spieniężony (tzn. lokalizację spieniężenia, informacje o sprzedawcy i czytniku kart) oraz stempel z datą i godziną. Komunikat potwierdzający uwierzytelnienie tworzy piąty pakiet danych obejmujący, na przykład: - ID talonu; - ID transakcji; - ID VTS; - ID uwierzytelnienia spieniężenia; - typ talonu; - wartość talonu; - stempel z datą i godziną. [0055] Proces 225 transakcji odbiera potwierdzenie przez piąty pakiet danych i, w etapie 460, powoduje, że czytnik kart z układem scalonym i kodem PIN wyświetla komunikat wskazujący, że talon został spieniężony i, być może także, komunikat podziękowania. [0056] Ponadto w etapie 465 proces 225 transakcji przekazuje szczegóły spieniężenia do terminala 110 EPOS, tak aby asystent sprzedaży mógł sfinalizować transakcję, na przykład, przez użycie wartości talonu do zmniejszenia wartości pieniężnej transakcji klienta, pobranie jakichkolwiek dodatkowych pieniędzy, na przykład w formie gotówki lub przy użyciu transakcji kartą z układem scalonym i kodem PIN, i dostarczenie paragonu. Szczegóły spieniężenia tworzą szósty pakiet danych obejmujący, na przykład: - ID talonu; - ID transakcji; - ID VTS 240; - ID uwierzytelnienia spieniężenia; - typ talonu oraz - wartość talonu; - stempel z datą i godziną. [0057] Powyższy proces ilustruje przykładową procedurę spieniężania talonu. Oczywiście istnieje wiele możliwych wariantów takiego procesu; niektóre obejmują więcej etapów, a niektóre mniej. W rzeczywistości warianty mogą przekazywać więcej pól danych w każdym pakiecie danych, mniej pól danych w każdym pakiecie danych i/lub różną liczbę pól danych w każdym z pakietów danych. Ilość i rodzaj transmitowanych danych będzie dostrajany do każdego określonego scenariusza. Na przykład procedura obejmująca mniejszą liczbę etapów może operować na podstawie tego, że klient wprowadzający ID talonu do czytnika kart z układem scalonym i kodem PIN wystarczy, aby spieniężyć ważny talon dla odpowiedniej

16 15 transakcji, bez konieczności zatwierdzania spieniężenia przez asystenta sprzedaży i/lub bez wymagania, aby VTS 240 najpierw uwierzytelnił żądanie. Stosunkowo prostszy proces tego typu może być odpowiedni dla niektórych transakcji, na przykład o niskiej wartości, ale nie w przypadku innych, na przykład o większej wartości. [0058] W innych przykładach wykonania zamiast wprowadzać określony ID talonu, klient może wprowadzić osobisty identyfikator, na przykład ośmiocyfrowy odnośnik, który jest przypisany do wszystkich talonów, których właścicielem jest klient. Innymi słowy identyfikator przypisany jest do klienta, zamiast do konkretnej transakcji beztokenowej. W takich przykładach wykonania serwer transakcji talonowej miałby odpowiednie wpisy dla klientów, i dla każdego wpisu, informacje o przynajmniej jednym talonie, którego właścicielem jest klient. W odpowiedzi na wprowadzenie osobistego identyfikatora do czytnika kart z układem scalonym i kodem PIN, informacje dotyczące talonów (lub ich braku) mogą być wówczas wysłane z powrotem do klienta, na przykład, przez czytnik kart z układem scalonym i kodem PIN, a klient może mieć możliwość wyboru, które talony lub talon spieniężyć dla danej transakcji. W wariancie tego przykładu wykonania, jeżeli transakcja kupna dotyczy zakupu określonego produktu, na przykład określonego typu butelkowanego piwa, każdy talon, który jest zarejestrowany jako własność klienta, i który jest odpowiedni do zastosowania dla transakcji, może być automatycznie spieniężony, bez wymagania prezentowania klientowi listy talonów lub ich wybierania. Zasada mania osobistego identyfikatora, który jest przypisany do wszystkich talonów, których właścicielem jest określona osoba, zamiast ID transakcji beztokenowej przypisanej do produktu lub usługi, nie wymaga jakichkolwiek znaczących zmian w procesie lub sprzęcie, które już zostały opisane. Jedyną materialną zmianą jest to, że VTS (lub jego odpowiednik) jest przystosowany do rozpoznawania identyfikatora jako przypisanego do osoby zamiast do konkretnego talonu. Procedury żądania i akceptacji transakcji są ogólnie takie same, jak te już opisane. Aby być jasnym, zastosowanie osobistych identyfikatorów w ten sposób ma szerokie zastosowanie do wszystkich rodzajów transakcji beztokenowych, które wspomniane są w niniejszym dokumencie, ale nie ogranicza się jedynie do spieniężania talonu. [0059] W niektórych przykładach wykonania terminal 110 EPOS, który może być częścią większego systemu ipos, może stosować dane ID uwierzytelniania spieniężania w szóstym pakiecie danych do konsolidowania transakcji, na przykład, przez żądanie transferu środków, równoważnych wartości talonu, do sprzedawcy od wydawcy talonu, który może być właścicielem lub operatorem serwera 240 transakcji. W innych przykładach wykonania VTS 240 może automatycznie ustanowić taki transfer tak szybko, jak proces 225 transakcji potwierdzi spieniężenie talonu. W każdym przypadku wiele takich procedur konsolidacji jest dobrze znanych, na przykład jak te używane przy spieniężaniu dobrze znanych papierowych talonów podarunkowych. [0060] W niektórych przykładach wykonania konsolidacja jako taka może nie być wymagana. Na przykład rozważmy scenariusz, w którym sprzedawca chce promować nowy produkt przez rozdawania darmowych próbek wybranym osobom, które otrzymają talon na uzyskanie produktu. Ludzie mogą być wybrani osobiście, ze względu na fakt, że dokonali innego

17 16 zakupu, na przykład książki lub magazynu obejmującego talon lub ze względu na uczestnictwo w wydarzeniu jakiegoś rodzaju, na przykład ceremonii otwarcia nowego miejsca, co upoważnia je do odebrania talonu na produkt. Odpowiednio talony wydawane są i spieniężane bez jakiegokolwiek transferu lub konsolidacji środków. W istocie w momencie wydania i w momencie spieniężenia talony są darmowe. Jednak dla odbiorcy talonu, talon ma rzeczywistą wartość, gdyż osoba ta może spieniężyć talon na coś, co w przeciwnym wypadku musiałaby kupić lub z czego musiałaby zrezygnować. Oczywiście w takim scenariuszu zazwyczaj sprzedawca oferujący promocję zapłaciłby operatorowi serwera transakcji, który ułatwia promocję opartą na talonach, pewnego rodzaju opłatę za usługę. Jednakże opłata nie musi być w żadnym wypadku powiązana z wartością dobór promocyjnych. [0061] Kolejne przykłady wykonania wynalazku dotyczą transakcji realizujących spieniężenie tak zwanych punktów lojalnościowych. Programy punktów lojalnościowych są szeroko znane i stosowane. Jednym z dobrze znanych programów punktów lojalnościowych jest program AirMiles TM. W programie tym zarejestrowani użytkownicy AirMiles zbierają punkty milowe, lub mile lotnicze, za każdym razem, gdy lecą liniami lotniczymi, które przyłączyły się do programu AirMiles. Mile lotnicze mogą być później spieniężane w części lub w całości przy zakupie innego lotu. Założeniem programu jest to, że jeżeli klient jest lojalny względem stowarzyszonych linii lotniczych, to klient uzyskuje rabat na przyszłe loty proporcjonalny do zebranej liczby mil lotniczych. Dodatkowo niektórzy wydawcy kart kredytowych są stowarzyszeni z programem AirMiles, przez co korzystanie z karty kredytowej powoduje gromadzenie mil lotniczych. Mówiąc ogólnie mile lotnicze mogą być spieniężane jedynie na koszt lotu, wakacje lub hotele firmy podróżniczej programu AirMiles. Znanych jest wiele innych programów lojalnościowych. Na przykład wiele sklepów wydaje karty lojalnościowe dla klientów, które pozwalają gromadzić punkty lojalnościowe w wyniku zakupów dokonywanych przez klientów w odpowiednich sklepach. Punkty lojalnościowe zebrane w wyniku zakupów w określonym sklepie mogą być następnie spieniężone, zazwyczaj tylko w tym samym sklepie lub sieci sklepów, na całą lub część transakcji. [0062] Schemat blokowy z fig. 5 przedstawia alternatywny przykładowy system transakcyjny 500 według kolejnych przykładów wykonania wynalazku, który dotyczy transakcji spieniężania punktów lojalnościowych. System transakcyjny 500 ma część czołową 505 i część tylną 510 podłączoną przez sieć rozległą 535, taką jak sieć Internet. Część tylna 510 zawiera jeden lub więcej serwerów 545, 550 programu lojalnościowego, podłączonych przez odpowiednie połączenia sieciowe z serwerem 540 transakcji lojalnościowych (LTS). Działanie LTS 540 będzie szczegółowo opisane w dalszej części. W niektórych przykładach wykonania dodatkowo, lub alternatywnie, może występować jeden lub więcej serwerów 555 programu lojalnościowego, podłączonych poprzez sieć 535 bezpośrednio do części czołowej 505, co zostanie opisane w dalszej części. [0063] Do obecnych zastosowań część czołowa 505 systemu transakcyjnego 500 jest w znacznym stopniu taka sama, jak pierwsza wspomniana część czołowa 205 i zawiera trzy główne bloki funkcjonalne: funkcję 515 EPOS, funkcję 520 czytnika kart z układem

18 17 scalonym i kodem PIN i funkcję 525 transakcji, do kontrolowania terminala 110 EPOS i czytnika 150 kart z układem scalonym i kodem PIN. [0064] Tak, jak w przypadku spieniężenia talonu, według kolejnych przykładów wykonania wynalazku, przewiduje się, że punkty lojalnościowe można spieniężać jako bezpośrednią wartość pieniężną, pośrednią wartość pieniężną lub względną wartość pieniężną. [0065] Normalnie punkty lojalnościowe, które są zazwyczaj zbierane na koncie punktów lojalnościowych klienta mającego powiązaną kartę punktów lojalnościowych są spieniężane jedynie dla transakcji wcielanych w życie z (lub przynajmniej we współpracy z) wydawcą punktów lojalnościowych. Na przykład mile lotnicze mogą być spieniężane jedynie przez firmę podróżniczą AirMiles, a sklepowe punkty lojalnościowe są użyteczne w odpowiednich sklepach. Przykłady wykonania wynalazku umożliwiają spieniężanie punktów lojalnościowych potencjalnie w każdym sklepie wyposażonym w czytnik kart z układem scalonym i kodem PIN przystosowanym w sposób opisany w niniejszym dokumencie, nawet jeżeli sklep nie ma relacji z wydawcą punktów lojalnościowych. Aby to osiągnąć LTS 540 ma dostęp do różnych wydawców punktów lojalnościowych, zgodnie z którymi punkty lojalnościowe mogą być spieniężane przez komunikację między LTS 540 i odpowiednimi wydawcami punktów lojalnościowych przez ich serwery 545 i 550. Wartość pieniężna określonych punktów może być przypisana w czasie rzeczywistym przez odpowiedniego wydawcę punktów lojalnościowych lub może być wartością stałą na ustalonym wcześniej poziomie. Fakt, iż LTS 540 ułatwia komunikację z wydawcami punktów lojalnościowych usuwa porozumienia między sklepem i każdym z dostawców punktów lojalnościowych. W ten sposób w zasadzie sklepy potrzebują tylko jednego porozumienia z dostawcą LTS, aby ich klienci mogli spieniężać punkty lojalnościowe od wielu różnych wydawców. Innymi słowy punkty lojalnościowe stają się alternatywną walutą, której można używać w transakcjach. [0066] Przykład wykonania wynalazku realizujące spieniężanie tzw. punktów lojalnościowych zostanie teraz opisany w odniesieniu do sieci działań z fig. 6. W tym przykładzie spieniężającym jest klient w punkcie sprzedaży detalicznej, który ma konto lojalnościowe powiązane z zebranymi punktami lojalnościowymi, które można spieniężyć w transakcji, a operatorem odpowiedniego terminala EPOS jest asystent sprzedaży detalicznej. Klient komunikuje się bezpośrednio z czytnikiem kart z układem scalonym i kodem PIN, aby spieniężyć punkty lojalnościowe, co zostanie teraz opisane. [0067] Według fig. 6, w pierwszym etapie 600 asystent sprzedaży inicjuje transakcję punktami lojalnościowymi przez naciśnięcie na terminalu 110 EPOS odpowiedniego przycisku 118, przypisanego do transakcji punktami lojalnościowymi. Powoduje to, że proces 525 transakcji ustawienie czytnika 150 kart z układem scalonym i kodem PIN w tryb punktów lojalnościowych, podczas gdy zazwyczaj może on domyślnie pracować w trybie czytnika kart z układem scalonym i kodem PIN. [0068] W etapie 605 proces 525 transakcji powoduje, że czytnik 150 kart z układem scalonym i kodem PIN przedstawia klientowi podpowiedź pytając go o wprowadzenie jego

19 18 numeru konta punktów lojalnościowych (lub po prostu numeru lojalnościowego ) i naciśnięcie OK. [0069] W etapie 610 klient wprowadza swój numer lojalnościowy przy użyciu klawiatury 160 na czytniku kart z układem scalonym i kodem PIN i naciska OK, aby potwierdzić numer. [0070] W odpowiedzi w etapie 615 proces 525 transakcji przekazuje numer lojalności do LTS 540. Numer lojalności przesyłany jest w pierwszym pakiecie danych procesu. Pierwszy pakiet danych obejmuje na przykład: - numer lojalnościowy; - ID transakcji przypisany do transakcji przez proces 525 transakcji; - ID lokalizacji spieniężenia; - ID czytnika kart; - ID sprzedawcy oraz - stempel z datą i godziną. [0071] Dodatkowo w etapie 620 proces 525 transakcji powoduje, że czytnik kart z układem scalonym i kodem PIN wyświetli komunikat wskazujący, że szczegóły są uwierzytelnianie. [0072] W etapie 625, LTS 540 sprawdza numer lojalnościowy względem listy zarejestrowanych numerów lojalnościowych, które zapisane są w bazie danych 542 numerów lojalnościowych. Numery lojalnościowe mogą być wcześniej zarejestrowane przez telefon lub przy użyciu odpowiedniego systemu rejestracji online. Jeżeli numer lojalnościowy nie zostanie znaleziony, wówczas odpowiedni negatywny komunikat jest zwracany do procesu 525 transakcji i jest przekazywany do wyświetlacza czytnika 150 karty z układem scalonym i kodem PIN. Jeżeli numer lojalnościowy zostanie znaleziony, wówczas LTS 540 wysyła żądanie uwierzytelnienia do odpowiedniego serwera programu lojalnościowego, w tym przykładzie serwera 545, który jest powiązany z numerem lojalnościowym. Żądanie uwierzytelniania obejmuje żądanie informacji o tym, przy czym punkty mogą być spieniężone i ile można spieniężyć w jednej transakcji. Każdy z numerów lojalnościowych zapisanych w bazie danych 542 numerów lojalnościowych będzie zazwyczaj przechowywany z przypisaną organizacją lojalnościową i jednostką serwera lojalnościowego. Numer lojalnościowy jest wysyłany do serwera 545 programu lojalnościowego w drugim pakiecie danych. Drugi pakiet danych obejmuje na przykład: - numer lojalnościowy; - ID transakcji; - typ żądania informacji o punktach, na przykład o tym, przy czym punkty można spieniężyć i ile można spieniężyć w jednej transakcji; - ID lokalizacji spieniężenia; - ID czytnika kart; - ID sprzedawcy oraz - stempel z datą i godziną. [0073] Następnie w etapie 630 serwer 545 programu lojalnościowego potwierdza lub odrzuca numer lojalnościowy jako ważny lub nieważny. Jeżeli numer jest nieważny, wówczas serwer

20 wskazuje, że numer nie jest znany lub jest nieważny i przekazuje komunikat z powrotem aż do czytnika 150 kart z układem scalonym i kodem PIN, aby wyświetlić go klientowi. Numer może być nieważny z wielu różnych powodów, na przykład numer może nie być (lub już nie być) aktywny, przypisane konto może mieć niewystarczającą liczbę punktów do spieniężenia w transakcji lub punkty mogą nie podlegać spieniężeniu w danej lokalizacji. Jeżeli numer jest ważny, wówczas serwer 545 uwierzytelnia numer lojalnościowy i wskazuje wszelkie ograniczenia spieniężenia punktów (na przykład przy czym mogą one być spieniężone i jaka jest maksymalna wartość spieniężenia). Uwierzytelnienie jest przesyłane do LTS 540 w trzecim pakiecie danych obejmującym na przykład: - numer lojalnościowy; - status (na przykład akceptacja lub odrzucenie ); - ID transakcji; - stempel z datą i godziną; - wskazanie ograniczeń (jeżeli występują) spieniężenia; - maksymalny (i być może minimalny) limit spieniężenia; - rodzaj punktów lojalnościowych/programu; - status (na przykład czy punkty są ważne, czy nie i każdy związany z tym powód); - opis schematu lojalnościowego oraz - różne pole tekstowe (zawierające na przykład inne informacje do wyświetlenia przez czytnik kart lub terminal EPOS (tj. tylko dla osób powyżej 18-tego roku życia )). [0074] Maksymalna/minimalna liczba punktów spieniężenia może bazować albo na ograniczeniu narzuconym przez program punktów lojalnościowych, albo (jeżeli jest ona wyższa niż wartość transakcji) wówczas byłaby wartością transakcji. [0075] W etapie 635, LTS 540 zwraca do procesu 525 transakcji odpowiedź uwierzytelniania przy użyciu czwartego pakietu danych. Czwarty pakiet danych obejmuje na przykład: - numer lojalnościowy; - ID transakcji; - ID LTS transakcji; - stempel z datą i godziną; - wszelkie ograniczenia punktów lojalnościowych; - maksymalny (i być może minimalny) limit spieniężenia; - rodzaj punktów lojalnościowych/programu; - status (na przykład czy punkty są ważne, czy nie i każdy związany z tym powód); - opis schematu lojalnościowego oraz - różne pole tekstowe. [0076] W etapie 640, jeżeli punkty lojalnościowe są ważne, proces 525 transakcji powoduje, że czytnik 150 kart z układem scalonym i kodem PIN wyświetla szczegóły programu lojalnościowego, ile punktów lojalnościowych może zostać spieniężonych (tzn. limit maksymalny) i wartość punktów w transakcji. Jeżeli punkty mają limit pieniężny, wówczas

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890471 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.10.2006 06791271.7 (13) (51) T3 Int.Cl. H04M 3/42 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2161881 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.05.2008 08748622.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2003466 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.06.2008 08460024.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G01S 5/02 (2010.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź, PL BUP 03/06. JANUSZ BACZYŃSKI, Łódź, PL MICHAŁ BACZYŃSKI, Łódź, PL

PL B1. UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź, PL BUP 03/06. JANUSZ BACZYŃSKI, Łódź, PL MICHAŁ BACZYŃSKI, Łódź, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208357 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 369252 (22) Data zgłoszenia: 23.07.2004 (51) Int.Cl. H04B 3/46 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 71811 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.09.06 06791167.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04Q 11/00 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G07B 15/00 (2011.01)

Bardziej szczegółowo

Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket

Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket I. Wstęp 1. Czym jest blue pocket? blue pocket to mobilna aplikacja na telefony komórkowe - w szczególności smartfony, która umożliwia bezpłatne

Bardziej szczegółowo

MobileMerchant firmy Elavon Najczęstsze pytania

MobileMerchant firmy Elavon Najczęstsze pytania MobileMerchant firmy Elavon Najczęstsze pytania 1. Jakie firmy mogą odnieść największe korzyści korzystając z MobileMerchant firmy Elavon? MobileMerchant opracowano z myślą o firmach różnej wielkości,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Moduł do płatności mobilnych najprostszy sposób zatwierdzenia płatności w komórce

Moduł do płatności mobilnych najprostszy sposób zatwierdzenia płatności w komórce Moduł do płatności mobilnych najprostszy sposób zatwierdzenia płatności w komórce Dla kogo? Dla podmiotów z branży m-commerce i e-commerce posiadających aplikacje i strony mobilne. Twój Klient chce coś

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie Instrukcja dla użytkowników wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 84/12 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE KARTA STAŁEGO KLIENTA F.H. DOM I OGRÓD TARNÓW

REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE KARTA STAŁEGO KLIENTA F.H. DOM I OGRÓD TARNÓW REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE KARTA STAŁEGO KLIENTA F.H. DOM I OGRÓD TARNÓW 1. Postanowienia ogólne: 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym przez F.H. Dom i Ogród Janusz Pieprzak

Bardziej szczegółowo

Cardmobile.pl. Cardmobile.pl jest nowoczesnym systemem płatności mobilnych oraz internetowych.

Cardmobile.pl. Cardmobile.pl jest nowoczesnym systemem płatności mobilnych oraz internetowych. Cardmobile.pl Cardmobile.pl jest nowoczesnym systemem płatności mobilnych oraz internetowych. Po zarejestrowaniu w systemie użytkownicy mają możliwość podłączenia do konta swojej karty Mastercard lub Maestro.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Pierwsze kroki z nowym mobilnym REA T4 flex

Wprowadzenie Pierwsze kroki z nowym mobilnym REA T4 flex Wprowadzenie Pierwsze kroki z nowym mobilnym REA T4 flex elementy rea t4 flex Strona wierzchnia Pokrywa drukarki Komora rolki papieru Drukarka Wyświetlacz Zasilanie sieciowe Interfejs RS232 Klawisze funkcyjne

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie do systemu sprzedaży

1. Logowanie do systemu sprzedaży Instrukcja zakupu biletów przez Internet na mecze Polonii Warszawa Spis treści 1. Logowanie do systemu sprzedaży...1 2. Kupowanie biletu dla jednej osoby...2 3. Kupowanie biletów dla kilku osób w jednej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS.

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS. INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS Uruchomienie programu V-Term Lyoness jest interfejsem bazującym na stronie internetowej, który można uruchomić bezpośrednio w przeglądarce internetowej, bez potrzeby

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

PC-POS Program wspomagający sprzedaż

PC-POS Program wspomagający sprzedaż PC-POS Program wspomagający sprzedaż Najważniejsze cechy PC-POS 7 -program przeznaczony dla stanowisk pracujących w środowisku MS Windows lub Linux PC-POS 7 posiada przyjazny i intuicyjny interfejs użytkownika.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 8/26 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

Unikupon TL. Sprzedaż doładowań telefonów przez Terminal Sunyard S520

Unikupon TL. Sprzedaż doładowań telefonów przez Terminal Sunyard S520 Sprzedaż doładowań telefonów przez Terminal Sunyard S520 Doładowania telefonów na kartę to aplikacja przeznaczona na Terminal Sunyard S520. Umożliwia szybkie i łatwe doładowanie telefonów na kartę działających

Bardziej szczegółowo

OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL

OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL MOŻLIWOŚCI DOSTAWY Wystawiając ofertę w Serwisie Wirtu.pl do dyspozycji masz trzy różne sposoby dostawy towarów i usług: Kurier Serwisu (DPD Polska sp. z o.o.); Kurier

Bardziej szczegółowo

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik użytkownika

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik użytkownika System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik użytkownika Strona 1 z 9 1 Portal użytkowników. Portal SDK to system umożliwiający użytkownikom tarnowskiej karty miejskiej uzyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL

OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL 1. MOŻLIWOŚCI DOSTAWY Wystawiając ofertę w Serwisie Lojalni24.pl do dyspozycji masz trzy różne sposoby dostawy Towarów i Usług: Odbiór osobisty (Bon Towarowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji epay

Instrukcja obsługi aplikacji epay Instrukcja obsługi aplikacji epay Teleserwis PayTel Comp SA, Teleserwis PayTel ul. Działkowa 115a 02-234 Warszawa telefon: 58 660 10 66 faks: 58 660 10 67 email: teleserwis@paytel.pl Dział Obsługi Kontrahenta

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199888 (21) Numer zgłoszenia: 360082 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.08.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1876754 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.04.2006 06741751.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 280

Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 280 Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 280 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 3 3. Kolejne uruchomienie tokena... 5 4. Logowanie do bankowości korporacyjnej za pomocą tokena... 6 5. Autoryzacja

Bardziej szczegółowo

Systemy parkingowe DEJW

Systemy parkingowe DEJW Systemy parkingowe DEJW Complex, Special, Hotel Systemy DEJW PARKING produkowane przez firmę DEJW są otwartymi rozwiązaniami przeznaczonymi do sprawnego zarządzania obsługą parkingu. Otwartość i uniwersalność

Bardziej szczegółowo

3. Kolejne uruchomienie tokena W celu uruchomienia tokena VASCO DP280 należy przytrzymać przycisk Poweron/Power-off.

3. Kolejne uruchomienie tokena W celu uruchomienia tokena VASCO DP280 należy przytrzymać przycisk Poweron/Power-off. Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 280 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 3 3. Kolejne uruchomienie tokena... 5 4. Logowanie do bankowości korporacyjnej za pomocą tokena... 6 5. Autoryzacja

Bardziej szczegółowo

emagazyn zarządzanie magazynem za pomocą skanerów kodów kreskowych.

emagazyn zarządzanie magazynem za pomocą skanerów kodów kreskowych. emagazyn zarządzanie magazynem za pomocą skanerów kodów kreskowych. Wstęp Program emagazyn jest dodatkiem do systemu enova365 i współpracuje z modułem enova365 Handel w wersji złotej. emagazyn służy do

Bardziej szczegółowo

Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9

Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9 RMC Serwer komunikacyjny Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9 1 Wstęp Wersja serwera komunikacyjnego RMC 1.9 wnosi kilka istotnych zmian w sposobie programowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze funkcje terminala Ingenico ict220, ict250 oraz iwl250

Najważniejsze funkcje terminala Ingenico ict220, ict250 oraz iwl250 Najważniejsze funkcje terminala Ingenico ict220, ict250 oraz iwl250 Informacje wstępne Wszystkie operacje opisane w tej instrukcji dotyczą aplikacji płatniczej (ep2). Jest ona aktywowana automatycznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE I NIE TYLKO

PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE I NIE TYLKO PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE I NIE TYLKO KARTY PŁATNICZE PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB ROZLICZANIA TRANSAKCJI Debetowe wydawane do rachunku bankowego obciążają konto w momencie transakcji kwota transakcji nie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Spis treści 1 INFORMACJE WSTĘPNE... 3 2 INTEGRACJA COMARCH ERP E-SKLEP Z WSZYSTKO.PL... 4 2.1 KONFIGURACJA... 4 2.2 MAPOWANIE DOSTAW I PŁATNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2394827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2009 09839524.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2394827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2009 09839524. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2394827 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2009 09839524.7 (13) (51) T3 Int.Cl. B60C 23/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja realizacji usługi DOŁADOWANIE TELEFONU POPRZEZ WYDRUK KUPONU DOŁADUJĄCEGO

Instrukcja realizacji usługi DOŁADOWANIE TELEFONU POPRZEZ WYDRUK KUPONU DOŁADUJĄCEGO Instrukcja realizacji usługi DOŁADOWANIE TELEFONU POPRZEZ WYDRUK KUPONU DOŁADUJĄCEGO Aby dokonać sprzedaży kuponu z kodem doładowującym telefon należy rozpocząć następujące czynności na terminalu: 1. Kliknij

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków tel. +48 12 688 26 00 e-mail: bok@dotpay.pl PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Wersja 1.29.6.1 SPIS TREŚCI Strona 2 / 15 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

SET (Secure Electronic Transaction)

SET (Secure Electronic Transaction) SET (Secure Electronic Transaction) Krzysztof Maćkowiak Wprowadzenie SET (Secure Electronic Transaction) [1] to protokół bezpiecznych transakcji elektronicznych. Jest standardem umożliwiający bezpieczne

Bardziej szczegółowo

karty z paskiem magnetycznym płatności zbliżeniowe karta wirtualna karty kredytowe karty debetowe

karty z paskiem magnetycznym płatności zbliżeniowe karta wirtualna karty kredytowe karty debetowe Wspólnie Wstęp Spis treści Co to jest plastikowy pieniądz?? Rodzaje kart Karta kredytowa a debetowa Trochę Historia Jakie zabezpieczenia posiada? Wady i zalety Podsumowanie Plastikowy pieniądz Słysząc

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Obsługa

Bardziej szczegółowo

System JFox-Storekeeper. Instrukcja użytkownika

System JFox-Storekeeper. Instrukcja użytkownika System JFox-Storekeeper Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Wstęp...2 2. Aplikacja webowa JFox-Storekeeper...3 2.1. Funkcje administracyjne...3 2.2. Administracja - Grupy towarowe...3 2.2.1. Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika terminali płatniczych Planet Pay

Podręcznik użytkownika terminali płatniczych Planet Pay Podręcznik użytkownika terminali płatniczych Planet Pay W tej broszurze znajdziesz odpowiedzi na podstawowe pytania i dowiesz się jak: 1 2 80 3 4 7 5 6 Przyjmować płatności kartą za zakupy i usługi Rozwiązać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Opłatomatu dla Urzędu Miejskiego Wrocławia

Instrukcja obsługi Opłatomatu dla Urzędu Miejskiego Wrocławia dla Urzędu Miejskiego Wrocławia SPIS TREŚCI 1. Opłatomat schemat urządzenia... 3 2. Rodzaje płatności jakie można dokonać za pośrednictwem opłatomatu na rzecz Gminy i Miasta Wrocław... 4 3. Proces dokonywania

Bardziej szczegółowo

Internet Banking- -aktywacja usługi Bilix/Invooboll

Internet Banking- -aktywacja usługi Bilix/Invooboll Novum Bank Enterprise NOE Internet Banking- -aktywacja usługi Bilix/Invooboll Podręcznik użytkownika wersja 001 1. Jak uaktywnić usługę BILIX/Invoobill w banku BILIX to usługa ułatwiająca szybkie i wygodne

Bardziej szczegółowo

Opis programu: www.optikom.eu

Opis programu: www.optikom.eu Opis programu: 1) Naliczanie minutowe... 2 2) Karnety... 5 3) Barek... 5 4) Imprezy urodzinowe... 7 5) Rejestracja sprzedaży... 10 6) Raport... 15 7) Magazyn... 18 8) Rejestracja czasu pracy... 18 9) Instalacja

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 164794 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.0.0 0394013.6 (13) T3 (1) Int. Cl. G07G1/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Orbita Sp. z o.o. ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków tel. +48 12 293 33 34 fax. +48 12 293 33 01 Zawartość 1. Rejestracja w usłudze... 3 1.1 Utrata hasła... 4 1.2 Wygaśnięcie ticketu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2. Specyfikacja Techniczna Oprogramowania Billon

ZAŁĄCZNIK 2. Specyfikacja Techniczna Oprogramowania Billon ZAŁĄCZNIK 2 Specyfikacja Techniczna Oprogramowania Billon 1 Spis treści 1. Elementy Oprogramowania... 3 2. Obieg Pieniądza Elektronicznego... 5 3. Główne formy wykorzystania... 6 3.1. Wystawienie Instrumentu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH CARREFOUR

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH CARREFOUR REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH CARREFOUR I. Słowniczek użytych pojęć Terminy użyte w niniejszym regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Karta Podarunkowa Carrefour

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2 Spis treści 1. NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

Implementacja mechanizmu SkyCashClick Wersja 0.1

Implementacja mechanizmu SkyCashClick Wersja 0.1 Implementacja mechanizmu SkyCashClick Wersja 0.1 SkyCash 1/6 Spis treści: 1. Opis usługi... 3 2. Osadzenie przycisku SkyCashClick... 4 2.1. Parametry transakcji... 4 2.2. Weryfikacja znacznika parametrów

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla właścicieli sklepów internetowych opartych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji e-awizo

Instrukcja obsługi aplikacji e-awizo Instrukcja obsługi aplikacji e-awizo Dziękujemy za zainteresowanie usługą e-awizo. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania. Prosimy o zapoznanie się z tą instrukcją obsługi, aby w pełni wykorzystać

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.04.2005 05734559.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.04.2005 05734559. PL/EP 171911 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 171911 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.04.0 07349.7 (1) Int. Cl. H04L9/08

Bardziej szczegółowo

Milton Friedman ma rację przekazanie pieniędzy cyfrowych bez pytania o ID jest możliwe przedstawiamy Państwu cyfrową gotówkę

Milton Friedman ma rację przekazanie pieniędzy cyfrowych bez pytania o ID jest możliwe przedstawiamy Państwu cyfrową gotówkę Milton Friedman ma rację przekazanie pieniędzy cyfrowych bez pytania o ID jest możliwe przedstawiamy Państwu cyfrową gotówkę Coś czego jeszcze nie ma, ale wkrótce zostanie stworzone to wiarygodna cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 9/9 Jak zrobić kopię. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów. Wyreguluj prowadnicę, aby tylko. Naciśnij raz przycisk

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

FAQ - Często zadawane pytania

FAQ - Często zadawane pytania Czym jest przedpłacona Karta Podarunkowa? FAQ - Często zadawane pytania Karta Podarunkowa jest instrumentem płatniczym na okaziciela. Dzięki temu kartę można wręczyć dowolnej osobie, która staje się jej

Bardziej szczegółowo

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1.

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1. Dokumentacja użytkownika Zintegrowany system usług certyfikacyjnych Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów Wersja dokumentacji 1.05 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Wstęp. Opisane poniżej zmiany wprowadzają modyfikacje platformy e-giodo w zakresie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24

INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24 INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24 Co to jest KB token i token wielofunkcyjny? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka allpay.net

Charakterystyka allpay.net SPIS TREŚCI Charakterystyka allpay.net allpay.net w Wielkiej Brytanii System allpay.net Nasze serwisy płatnicze Płatności przy pomocy kart magnetycznych Płatności przy pomocy rachunków z kodem kreskowym

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiona jest sylwetka nowego automatu do sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart KKM.

Poniżej przedstawiona jest sylwetka nowego automatu do sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart KKM. Poniżej przedstawiona jest sylwetka nowego automatu do sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart KKM. Aby zakupić bilet okresowy na Krakowskiej Karcie Miejskiej (KKM) lub Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro

Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro przegląd elementów terminalu rea t3 Widok z góry Spód terminalu (zamknięty) Spód terminalu (otwarty) Pokrywa drukarki

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

PL/EP 2323104 T3 (skorygowany po B9)

PL/EP 2323104 T3 (skorygowany po B9) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 23234 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12..09 0940193.9 (13) (1) T3 (skorygowany po B9) Int.Cl. G07B /00

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1878193 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 (13) T3 (51) Int. Cl. H04L29/06 H04Q7/22

Bardziej szczegółowo

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika Strona: 1 / 14 SPIS TREŚCI 1 Portal SDK...3 2 Logowanie do portalu SDK...4 3 Akceptacja regulaminu SDK...5 4 Główna strona portalu

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690978 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05101042.9 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F81/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Codzienne Korzyści i Fresh Club Przywilej Korzyści organizowanego przez Żabka Polska sp. z o.o. 1. W programie może uczestniczyć

Regulamin Programu Codzienne Korzyści i Fresh Club Przywilej Korzyści organizowanego przez Żabka Polska sp. z o.o. 1. W programie może uczestniczyć Regulamin Programu Codzienne Korzyści i Fresh Club Przywilej Korzyści organizowanego przez Żabka Polska sp. z o.o. 1. W programie może uczestniczyć każdy Klient posiadający pełną zdolność do czynności

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy Tescoma (www.tescomapolska.pl) jest głównym miejscem realizacji zasad programu TC.

Sklep internetowy Tescoma (www.tescomapolska.pl) jest głównym miejscem realizacji zasad programu TC. REGULAMIN PROGRAMU TESCOMA CLUB Tescoma Club Tescoma Club (zwany dalej TC) to program, który firma Tescoma Polska Sp. z o.o. (zwana dalej Tescoma) oferuje wszystkim swoim klientom na terenie całej Polski.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zacznij przyjmować płatności kartą z payleven

Instrukcja. Zacznij przyjmować płatności kartą z payleven Instrukcja Zacznij przyjmować płatności kartą z payleven Terminal płatniczy Chip & PIN Góra Czytnik paska magnetycznego Przód Połączenie Bluetooth Bateria Przycisk 0 (do parowania) Anuluj Wstecz Potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

UPS CampusShip Podręczny przewodnik Lipiec 2010 r.

UPS CampusShip Podręczny przewodnik Lipiec 2010 r. 2010 United Parcel Service of America, Inc. UPS, znak marki UPS i brązowy kolor są znakami handlowymi United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. UPS CampusShip Podręczny przewodnik

Bardziej szczegółowo

Promocja ogłoszeń w serwisie

Promocja ogłoszeń w serwisie Promocja ogłoszeń w serwisie Menu 1. Pakiety Kodów 2. Wyróżnienie oferty na mapie 3. Rekomendacje w Autoposzukiwaczu - Powiadomienia Premium 4. Oferty polecane 5. Komunikaty promocyjne - karty Home Profit

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 ZESTAW PLATINUM - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 Spis treści 1. ZAMÓWIENIE I ZAKUP ZESTAWU PLATINUM...3 2. ZESTAW PLATINUM INSTALACJA I AKTYWACJA PROFILU NA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl Instrukcja odnawiania certyfikatów przez stronę elektronicznypodpis.pl Czerwiec, 2016 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Złożenie zamówienia na odnowienie... 4 3. Odnawianie certyfikatu kwalifikowanego...

Bardziej szczegółowo

Zakup kredytów i kont Professional

Zakup kredytów i kont Professional Zakup kredytów i kont Professional System płatności za wydruki świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i projektowanych charakterystyk energetycznych jest systemem przedpłatowym (tak jak telefony

Bardziej szczegółowo

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS jest to system kasowy, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w sklepach detalicznych i punktach handlowych. Może również obsługiwać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI PŁATNOŚCI MONEYBOOKERS.COM I PŁATNOŚCI

INSTRUKCJA AKTYWACJI PŁATNOŚCI MONEYBOOKERS.COM I PŁATNOŚCI INSTRUKCJA AKTYWACJI PŁATNOŚCI MONEYBOOKERS.COM I PŁATNOŚCI KARTAMI System Transferuj.pl Wersja: 1.0 Kwiecień 2010 Transferuj.pl jest własnością Brachia S.J. os. Czwartaków 20/32 62-020 Swarzędz kontakt@brachia.pl

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1701111 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2005 05090064.6 (51) Int. Cl. F24H9/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Zandro 1.5.5 1 Metryka dokumentu Autor: Tomasz Krówczyński Liczba stron: 14 Data utworzenia: 21-07-2014 Rewizja: 67 HISTORIA ZMIAN Data Autor Wersja Zmiany 21-07-2014 Tomasz Krówczyński

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 280

Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 280 Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 280 Łęczna 2015 Historia zmian L.p. Data Autor Wersja systemu Opis zmiany 1. 2015-07-22 Mozgawa Robert 2.35.002C Utworzenie dokumentu 1 1. Pierwsze uruchomienie W celu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik aplikacji Planet Pay HCE Wallet. Wersja nr 1

Podręcznik aplikacji Planet Pay HCE Wallet. Wersja nr 1 Podręcznik aplikacji Planet Pay HCE Wallet Wersja nr 1 Technologia HCE Host Card Emulation Technologia HCE (Host Card Emulation) to najnowszy kierunek w płatnościach mobilnych. Zaletą tej technologii jest

Bardziej szczegółowo

Uzyskanie zaświadczenia o niekaralności przez internet

Uzyskanie zaświadczenia o niekaralności przez internet Uzyskanie zaświadczenia o niekaralności przez internet Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego jest potrzebne w wielu sytuacjach, np. może go zażądać nowy pracodawca. Taki dokument można otrzymać elektronicznie,

Bardziej szczegółowo