REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU bilety-lotnicze.co.uk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU bilety-lotnicze.co.uk"

Transkrypt

1 REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU bilety-lotnicze.co.uk Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem URL zwanego w dalszej części regulaminu Serwisem. Postanowienia Regulaminu, wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Wielkiej Brytanii, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu. 1 Informacje podstawowe Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest Prosperita Business Limited company number Informujemy, że Prosperita Business Limited prowadzi działalność agencyjną (pośrednictwo), numer agencij W związku z dokonywaniem w imieniu i na zlecenie klienta wyszukania połączenia oraz rezerwacji biletu lotniczego w tanich liniach lotniczych Prosperita Business Limited pobiera opłatę serwisową (transaction fee) w wysokosci 5GBP. Z uwagi na to, że Prosperita Business Limited nie sprzedaje biletów lotniczych, ale wyłącznie pośredniczy w ich sprzedaży, Prosperita Business Limited nie wystawia faktury VAT na zakupione bilety lotnicze na tanie linie lotnicze. W związku z tym w przypadku rezerwacji tanich linii lotniczych Użytkownik nie ma możliwości wybrania opcji wystawienia faktury VAT. W celu otrzymania faktury VAT za dany bilet Użytkownik powinien skierować sie bezpośrednio do przewoźnika, którego lot został zakupiony. Serwis umożliwia Użytkownikom wyszukiwanie, prezentowanie, porównywanie oraz dokonywanie rezerwacji i zakupu biletów tanich linii lotniczych z Wielkiej Brytanii do Polski oraz z Polski do Wielkiej Brytani. W trakcie użytkowania Serwisu może nastąpić przekierowanie bezpośrednio na strony internetowe tanich linii lotniczych lub innych partnerów. W takim przypadku Prosperita Business Limited nie bierze odpowiedzialności za zamieszczone na nich informacje, materiały, produkty oraz usługi. 2 Zasady ogólne korzystania z Serwisu Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie, ponosząc pełną odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu możliwe jest tylko we własnym imieniu. Jeżeli Użytkownik dokonuje czynności w imieniu osoby trzeciej domniema się, iż posiada ważne w świetle obowiązujących przepisów prawnych pełnomocnictwo i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku jego braku lub przekroczenia jego granic. Niedozwolone jest zakładanie fałszywych rezerwacji. Takie postępowanie doprowadzić może doprowadzić do zablokowania użytkownikowi dostępu do strony i obciążenia go kosztami dokonanej rezerwacji.

2 Dokonywanie i potwierdzenie przez Użytkownika wiążącej rezerwacji biletu lotniczego, z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska jak również dokonywanie płatności przy użyciu fałszywej lub cudzej karty kredytowej bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Prosperita Business Limited nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez usterek, wad, przerw (w tym także przerw w połączeniach z systemami rezerwacyjnymi poszczególnych linii lotniczych, oraz co do tego, że rezultat poszukiwań sprosta w każdym przypadku oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji. Dokonanie rezerwacji i jej potwierdzenie za pośrednictwem Serwisu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją ogólnych warunków przewozu pasażerów i bagażu poszczególnych linii lotniczych, ogólnych warunków dokonywania rezerwacji i poszczególnych dostawców dostępnych w trakcie dokonywania rezerwacji. Dane pasażera dla którego założona jest rezerwacja, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie, dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej lub w prawie jazdy pod rygorem nie wpuszczenia na pokład samolotu. W przypadku odmowy przyjęcia na pokład samolotu zapłata dokonana za bilet lotniczy nie podlega zwrotowi. Odpowiedzialność za posiadanie wszelkich niezbędnych dokumentów określonych przepisami obowiązującymi w państwie docelowym spoczywa na Użytkowniku Serwisu. 3 Ochrona danych osobowych Dane wprowadzone przez Użytkownika do systemu podczas dokonywania rezerwacji będą przetwarzane przez Prosperita Business Limited zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Prosperita Business Limited. przetwarza dane osobowe podane w formularzu rezerwacyjnym będącym integralną częścią Serwisu, w zakresie niezbędnym dla prawidłowego świadczenia usług. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi rezerwacji. W każdej chwili Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także prawo do żądania ich usunięcia. Prosperita Business Limited zapewnia, że wszystkie informacje i dane przekazywane podczas dokonywania rezerwacji przez stronę pozostaną poufne i w odpowiedni sposób zabezpieczone. 4 Założenie rezerwacji Opublikowane na stronach Serwisu informacje i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Korzystając z wyszukiwarki ofert zamieszczonej na stronie Użytkownik określa

3 parametry poszukiwanego przelotu, a następnie dokonuje rezerwacji wybranej opcji poprzez wypełnienie formularza. Pomyślne zakończenie procesu rezerwacji za pośrednictwem Serwisu jest każdorazowo potwierdzane nadaniem unikalnego kodu rezerwacji przesyłanego Użytkownikowi na zadeklarowany w trakcie dokonywania rezerwacji adres poczty elektronicznej. Na adres przesyłany jest również bilet elektroniczny/ voucher/ inne potwierdzenie od oferenta usługi stanowiące wystarczającą podstawę do odbycia podróży. 5 Koszt rezerwacji i płatność za bilet lotniczy Całkowity koszt rezerwacji biletu lotniczego regularnych linii lotniczych, prezentowany w podsumowaniu rezerwacji, określany jest każdorazowo w funtach brytyjskich (GBP). Z uwagi na fakt, iż zastosowana dla danego biletu lotniczego taryfa lotnicza, a także podatki i opłaty lotniskowe mogą być wyrażone w walutach obcych, ostateczna cena biletu lotniczego może ulec niewielkim zmianom, wynikającym z dziennego kursu danej waluty. Podana cena zawiera: taryfę lotniczą (cena za przelot) opłaty lotniskowe i podatki lokalne opłatę serwisową za dokonanie rezerwacji 5GBP PROSPERITA BUSINESS LIMITED zastrzega, iż termin wykupu biletu prezentowany w potwierdzeniu dokonania wstępnej rezerwacji może ulec skróceniu, ponieważ linia lotnicza ma prawo, bez wcześniejszego informowania, zmienić termin wykupu rezerwacji, podnieść opłaty lotniskowe, skasować taryfę, w której dokonana jest rezerwacja, a także skasować wstępną rezerwację. Linia lotnicza może zmienić lub wycofać ze sprzedaży wybraną taryfę lotniczą już po dokonaniu rezerwacji. W takiej sytuacji rezerwacja zostanie anulowana bez ponoszenia przez Użytkownika jakichkolwiek kosztów. Opłata serwisowa, o której mowa jest stałą i bezzwrotną opłatą pobieraną przez Serwis od każdego pasażera z tytułu wystawionego biletu lotniczego oraz za czynności związane z obsługą rezerwacji i jest uzależniona od rodzaju pasażera, wybranej linii lotniczej i trasy przelotu. PROSPERITA BUSINESS LIMITED zastrzega, iż finalna cena biletu lotniczego nie jest gwarantowana Użytkownikowi w momencie dokonywania rezerwacji, aż do chwili jej weryfikacji i fizycznego wystawienia biletu przez obsługę Serwisu. Dokonane za pośrednictwem Serwisu rezerwacje Użytkownik opłaca kartą kredytową, przelewem lub gotówką. Forma płatności definiowana jest przez linię lotniczą. Płatności kartą kredytową za rezerwacje dokonywane za pośrednictwem Serwisu może dokonać tylko i wyłącznie jej właściciel lub osoba przez niego upoważniona. Używanie cudzej karty kredytowej bez upoważnienia jest w świetle prawa przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze na mocy Kodeksu Karnego. Wszelkie próby dokonania określonego powyżej przestępstwa będą natychmiast zgłaszane przez PROSPERITA BUSINESS LIMITED odpowiednim organom ścigania. Akceptowane są wszystkie rodzaje kart kredytowych, chyba że linia lotnicza wyraźnie zastrzeże możliwość dokonywania płatności kartą kredytową danego typu. Obciążenie karty Użytkownika Serwisu następuje najpóźniej w ciągu 24 godzin w dwóch niezależnych transakcjach: taryfę lotniczą wraz z należnymi podatkami i opłatami lotniskowymi rozlicza bezpośrednio linia lotnicza natomiast opłatę serwisową za wystawienie biletu rozlicza PROSPERITA BUSINESS LIMITED, płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: , KRS: W celu skutecznego dokonania rezerwacji za pośrednictwem Serwisu niezbędne jest podanie w formularzu rezerwacyjnym następujących danych karty kredytowej Użytkownika: imię i nazwisko właściciela karty

4 rodzaj karty kredytowej numer karty kredytowej data ważności karty kredytowej (miesiąc, rok) kod CVC2 (3 lub 4 ostatnie cyfry znajdujące się na odwrocie karty na pasku do podpisu) Pozytywna autoryzacja karty kredytowej jest równoznaczna z zakupem biletu lotniczego i blokadą środków na rachunku karty kredytowej Użytkownika.PROSPERITA BUSINESS LIMITED nie ponosi odpowiedzialności za sposób rozliczenia transakcji przez linię lotniczą, ponadto zastrzega, iż nie ma żadnego wpływu na moment faktycznego obciążenia rachunku karty. W przypadkach: odrzucenia karty kredytowej przez system rezerwacyjny linii lotniczej braku możliwości zablokowania na karcie środków w odpowiedniej wysokości gdy linia lotnicza nie akceptuje płatności kartą kredytową danego typu obsługa Serwisu skontaktuje się z Użytkownikiem telefonicznie lub drogą elektroniczną w celu ustalenia innej formy płatności. Opłata serwisowa, o której mowa jest stałą i bezzwrotną opłatą pobieraną od każdego pasażera z tytułu dokonanej rezerwacji oraz za czynności związane z jej obsługą i wynosi 5GBP. Rezerwacje biletów lotniczych tanich linii lotniczych dokonywane za pośrednictwem Serwisu Użytkownik opłaca kartą kredytową. Przetwarzanie płatności za rezerwację odbywa się w pełni automatycznie w czasie rzeczywistym. Obciążenie karty Użytkownika Serwisu następuje w dwóch niezależnych transakcjach: taryfę lotniczą wraz z należnymi podatkami, opłatami lotniskowymi i usługami dodatkowymi rozlicza bezpośrednio tania linia lotnicza natomiast opłatę serwisową za wystawienie biletu rozlicza PROSPERITA BUSINESS LIMITED,płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: , KRS: W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie w trakcie procesu rezerwacji lub nieotrzymania wiadomości od PROSPERITA BUSINESS LIMITED z informacją o dokonaniu rezerwacji pomimo jej dokonania, Użytkownik powinien powstrzymać się od dokonywania kolejnych takich samych rezerwacji, sprawdzić skrzynkę poczty elektronicznej podanej w procesie rezerwacji, aby upewnić się, że nie otrzymał od linii lotniczej wiadomości o dokonaniu rezerwacji, a także upewnić się, że karta kredytowa nie została obciążona ceną biletu lotniczego. W przypadku dalszych pytań lub wątpliwości Użytkownik powinien skontaktować się z PROSPERITA BUSINESS LIMITED. Dla płatności kartą kredytową za rezerwacje dokonywane na rejsy tanich linii lotniczych znajdują odpowiednie zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu. 6 Potwierdzenie rezerwacji. Elektroniczny bilet lotniczy Potwierdzenie rezerwacji dokonanej za pośrednictwem Serwisu, jak również wystawionego na jej podstawie elektronicznego biletu lotniczego dostarczane jest na wybrany wcześniej adres . 7 Anulowanie rezerwacji. Zmiana i zwrot biletu lotniczego Ze względu na warunki funkcjonowania tanich linii lotniczych, dokonywanie jakichkolwiek zmian w rezerwacji oraz jej anulowanie po otrzymaniu potwierdzenia jest możliwe tylko i wyłącznie na zasadach określonych każdorazowo w ogólnych warunkach przewozu pasażerów i bagażu tanich linii lotniczych. Możliwość ewentualnego zwrotu całości lub części poniesionych kosztów Użytkownik winien konsultować bezpośrednio z przewoźnikiem będącym wystawcą biletu. 8 Postępowanie reklamacyjne Użytkownik Serwisu ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezadowolenia z wykonania umowy przewozu przez linię lotniczą, w imieniu i na rzecz której został wystawiony bilet lotniczy. W takiej

5 sytuacji Prosperita Business Limited przekaże ją niezwłocznie do rozpatrzenia przez właściwego przewoźnika. Wszelkie reklamacje dotyczące dokonanych rezerwacji, wystawionych biletów oraz jakości usług świadczonych przez Serwis winny być złożone w formie pisemnej na adres Prosperita Business Limited company number , 5 THORNHILL APARTMENTS, WAKEFIELD, WF1 1AJ lub za pomocą poczty elektronicznej na adres... jak też bezpośrednio na adres przewoźnika. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika Serwisu, w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, numer reklamowanej rezerwacji oraz szczegółowy opis reklamowanego faktu lub usługi wraz z ewentualnymi załącznikami dokumentującymi podnoszone przez Użytkownika fakty lub poniesione koszty. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane. Prosperita Business Limited rozpoznaje złożoną reklamację w terminie 30 dni roboczych od momentu potwierdzenia Użytkownikowi faktu jej wpłynięcia. Nie dotyczy to sytuacji, gdy podnoszone w piśmie reklamacyjnym okoliczności wymagają jego przekazania bezpośrednio do przewoźnika, w imieniu i na rzecz którego został wystawiony reklamowany bilet lotniczy jak również hotelu, wypożyczalni samochodów lub towarzystwa ubezpieczeniowego, których dotyczy reklamacja. W takim przypadku Prosperita Business Limited nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za tryb i termin rozpatrywania reklamacji przez poszczególne linie lotnicze. 9 Postanowienia końcowe Prosperita Business Limited zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Serwisie w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia. Powyższe zmiany mogą obejmować zawarte na stronie informacje, materiały, a przede wszystkim ofertę, regulamin Serwisu i zasady jego funkcjonowania. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Prosperita Business Limited rozstrzygane będą przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Prosperita Business Limited company number Prosperita Business Limited nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług Serwisu, a wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od Prosperita Business Limited Korzystając z usług Prosperita Business Limited, świadczonych przez serwis bilety-lotnicze.co.uk. 10 Użytkownik oświadcza, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla niego jasne, zrozumiałe i akceptuje je bez zastrzeżeń.

Regulamin korzystania z serwisu internetowego

Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1. SERWIS INTERNETOWY Regulamin korzystania z serwisu internetowego AB TRADING udostępnia swoim Klientom SERWIS INTERNETOWY (zwany dalej Serwisem ) służący zakładaniu rezerwacji, zakupowi biletów lotniczych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH INFORMACJE OGÓLNE 1. Udostępniony system rezerwacji umożliwia Użytkownikowi Internetu uzyskanie informacji o aktualnie dostępnych połączeniach

Bardziej szczegółowo

Regulamin biletów lotniczych liniowych i tanich linii lotniczych

Regulamin biletów lotniczych liniowych i tanich linii lotniczych Regulamin biletów lotniczych liniowych i tanich linii lotniczych 1. Informacje ogólne 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Systemu Rezerwacji

Warunki korzystania z Systemu Rezerwacji Warunki korzystania z Systemu Rezerwacji Warunkiem korzystania z systemu rezerwacji dostępnego w internetowym serwisie turystycznym www.almabus.pl jest akceptacja podanych niżej warunków. Akceptacja stanowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BITELÓW LOTNICZYCH Sprzedaż biletów lotniczych określonych linii lotniczych (przewoźników) dostępnych w Systemie rezerwacyjnym realizowana

REGULAMIN BITELÓW LOTNICZYCH Sprzedaż biletów lotniczych określonych linii lotniczych (przewoźników) dostępnych w Systemie rezerwacyjnym realizowana REGULAMIN BITELÓW LOTNICZYCH Sprzedaż biletów lotniczych określonych linii lotniczych (przewoźników) dostępnych w Systemie rezerwacyjnym realizowana jest za pośrednictwem Booking City sp. z o.o. 1. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU SAMOCHODÓ W SERWISIE WHYNOTWORLD.PL

REGULAMIN WYNAJMU SAMOCHODÓ W SERWISIE WHYNOTWORLD.PL REGULAMIN WYNAJMU SAMOCHODÓ W SERWISIE WHYNOTWORLD.PL WHY NOT USA Diana Załoga, Marcin Nasternak Spółka Jawna z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Sokoła 4a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym CoffeBox. I. Zasady ogólne

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym CoffeBox. I. Zasady ogólne Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym CoffeBox I. Zasady ogólne 1 1. Niniejszy regulamin zwany dalej (Regulaminem) określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży dokonywanej

Bardziej szczegółowo

(organ) reprezentowaną przez. (funkcja, imię i nazwisko) zwaną dalej AGENTEM. 1 PRZEDMIOT UMOWY

(organ) reprezentowaną przez. (funkcja, imię i nazwisko) zwaną dalej AGENTEM. 1 PRZEDMIOT UMOWY UMOWA AGENCYJNA Zawarta w dniu, pomiędzy: (DD/MM/RRRR) Hurra Sp. z o.o., z siedzibą w Iławie (14-200), przy ul. Jagiellończyka 16, zarejestrowanej pod numerem KRS 0000120405, reprezentowanej przez, zwaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia wstępne i terminologia...3 Rozdział II Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank S.A.

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank S.A. Załącznik nr 2. Regulaminu Akcji Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank S.A. I. Postanowienia wstępne i terminologia 1 Niniejszy Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU CALLPAY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Poland Car Parking sp. z o.o. usług rezerwacji miejsc parkingowych drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia przez Poland Car Parking sp. z o.o. usług rezerwacji miejsc parkingowych drogą elektroniczną Regulamin świadczenia przez Poland Car Parking sp. z o.o. usług rezerwacji miejsc parkingowych drogą elektroniczną Decydując się na korzystanie z usług Poland Car Parking sp. z o.o. za pośrednictwem strony

Bardziej szczegółowo

ul., wpisaną do rejestru KRS/ ewidencji działalności gospodarczej pod numerem prowadzonego przez , NIP:, REGON: reprezentowana przez:

ul., wpisaną do rejestru KRS/ ewidencji działalności gospodarczej pod numerem prowadzonego przez , NIP:, REGON: reprezentowana przez: UMOWA AGENCYJNA Zawarta w dniu 2011 r., pomiędzy: Hurra sp. z o.o., z siedzibą w Iławie (14-200), przy ul. Jagiellończyka 16, zarejestrowaną pod numerem KRS 120405, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez BRE Bank SA jako instrument pieniądza elektronicznego.

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez BRE Bank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez BRE Bank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. I. Postanowienia wstępne i definicje 1 Niniejszy Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA Z BOOKER.PL

WARUNKI KORZYSTANIA Z BOOKER.PL WARUNKI KORZYSTANIA Z BOOKER.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. BOOKER.PL umożliwia KLIENTOWI sieci Internet uzyskanie informacji o aktualnie dostępnych obiektach noclegowych wyświetlanych w postaci listy dostępnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 384

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave

Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne i terminologia...3 ROZDZIAŁ II Zawieranie Umowy...3 ROZDZIAŁ III Wnioskowanie

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru).

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru). REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Buy4Kids.PL obowiązujący od dn. 2015/03/10 I. Słowniczek pojęć Dane kontaktowe Sprzedawcy Regulamin niniejszy regulamin. Możliwość dostępu do treści dokumentu, pobrania go

Bardziej szczegółowo

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Kart Kredytowych, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i obsługi kart kredytowych wydawanych

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN... Regulamin wydawania i używania kart kredytowych dla firm w mbanku I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...4 V Używanie

Bardziej szczegółowo

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ REGULAMIN SPRZEDAŻY Sprzedawcą towarów i usług jest spółka Manticora S.C. Łukasz Łydka, Dariusz Wieczorek zwana dalej Sklepem z siedzibą w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 18, 32-300 Olkusz,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Sport House

Regulamin sklepu internetowego Sport House Regulamin sklepu internetowego Sport House Regulamin ten określa sposób dokonywania zakupów w sklepie internetowym pod adresem www.odziez-sportwa.com (www.sporthouseweb.com), prowadzonym przez Sport House

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Definicje 1. OPERATOR- Currency Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Olivia Business Centre przy al. Grunwaldzkiej 472/A, /80-309/ Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Regulamin Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu LancerHub.com

Regulamin Serwisu LancerHub.com Regulamin Serwisu LancerHub.com 1 Regulamin serwisu (dalej: Regulamin) LancerHub.com (dalej: Serwis) określa zasady korzystania z Serwisu, w tym prawa i obowiązki jego użytkowników. Wszyscy korzystający

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego.

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia wstępne i definicje...3

Bardziej szczegółowo