Regulamin Sklepu Internetowego antykikoneser.pl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Sklepu Internetowego antykikoneser.pl"

Transkrypt

1 Regulamin Sklepu Internetowego antykikoneser.pl Regulamin obowiązuje od r. Regulamin obowiązujący do r znajduje się tutaj Sklep Internetowy antykikoneser.pl prowadzony jest przez: Antyki Koneser Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach (41-605) przy ulicy Sądowej 2, tel. (+48) , (+48) , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: oraz REGON: zwaną dalej: Spółka. Dane do przelewu: Antyki Koneser Sp. z o.o. ul. Sądowa 2, Świętochłowice Numer konta: ING BANK ŚLĄSKI ING BANK ŚLĄSKI: (EUR) IBAN - PL Słownik pojęć: Sklep Internetowy antykikoneser.pl prowadzony przez Spółkę sklep internetowy istniejący pod zarejestrowaną polską domeną internetową Klient osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, dokonująca zakupu przedmiotów oferowanych przez Spółkę za pośrednictwem Sklepu Internetowego antykikoneser.pl. Podstrona z przedmiotem oferta sprzedaży znajdująca się w Sklepie Internetowym antykikoneser.pl, prezentująca informacje (treść oraz zdjęcia) na temat sprzedawanego przedmiotu. Kod rabatowy indywidualny kod przydzielony Klientowi przez Spółkę dzięki któremu ceny przedmiotów oferowanych na stronach Sklepu Internetowego antykikoneser.pl ulegają obniżeniu. Elektroniczny certyfikat dokument wystawiony przez Spółkę potwierdzający wysokość przydzielonego Klientowi rabatu.

2 Koszyk miejsce Sklepu Internetowego antykikoneser.pl, w którym Klient widzi dodane przez siebie przedmioty do zakupu, jak również może je usunąć, a w opcji rozszerzonej ustalić dane zamówienia, w tym adres i sposób dostawy, dane potrzebne do wystawienia faktury, jak również sposób zapłaty. Formularz kontaktowy elektroniczny system łączności pomiędzy Klientem a Spółką. Formularz zamówienia moduł potwierdzający zamówienie Klienta na wybrane przedmioty oferowane przez Spółkę. Moduł płatności platforma dostarczona Spółce przez podmiot zewnętrzny, realizująca płatności przez internet za pomocą przelewu bankowego lub przy użyciu karty płatniczej, bądź karty kredytowej. Materiały zawartość merytoryczna i multimedia, a w szczególności zdjęcia przedmiotów Sklepu Internetowego antykikoneser.pl do których wyłączne prawa majątkowe posiada Spółka. Rezerwacja funkcja Sklepu Internetowego antykikoneser.pl, umożliwiająca dokonanie rezerwacji wybranego przez Klienta przedmiotu na określony czas i za określoną cenę. PDF przenośny format dokumentu opracowany przez firmę Adobe Systems. e-biuletyn elektroniczna forma kontaktu Spółki z Klientem. Wyszukiwarka system umożliwiający szybkie i precyzyjne wyszukiwanie informacji oraz przedmiotów znajdujących się na stronach Sklepu Interntowego antykikoneser.pl. Język strony moduł umożliwiający korzystanie ze Sklepu Internetowego antykikoneser.pl w wybranym języku. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin ma na celu określenie zasad korzystania ze Sklepu Internetowego antykikoneser.pl, składania zamówień na przedmioty i usługi oferowane przez Spółkę za pośrednictwem Sklepu Internetowego antykikoneser.pl, metod płatności, warunków dostarczenia zamówionych przedmiotów i usług, uprawnień Klienta do odstąpienia od umowy, w tym zasad składania i rozpatrywania reklamacji. 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego antykikoneser.pl, a w szczególności do składania zamówień i zakupu przedmiotów niezbędny jest: a) komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu i wyposażone w przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firerox, Opera Internet Browser, Google Chrome, Safari) posiadające aktualne oprogramowanie pozwalające na poprawne wyświetlenie zawartości Sklepu Internetowego antykikoneser.pl; b) działające konto pocztowe (adres ). 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego antykikoneser.pl oraz składanie zamówień nie wymaga rejestracji i logowania. 4. W celach usprawnienia działania Sklepu Internetowego antykikoneser.pl, a w szczególności do wyszukiwania przedmiotów, Spółka udostępnia wyszukiwarkę, która znajduje się w górnej lewej części każdej podstrony Sklepu Internetowego antykikoneser.pl. 5. Sklep Internetowy antykikoneser.pl umożliwia przeglądania jej zawartości w dwóch językach: polski (domyślny) i angielski (opcjonalny). Zmiana języka strony internetowej następuję w momencie przełączenia modułu znajdującego się na górze każdej podstrony Sklepu Internetowego antykikoneser.pl. Za tłumaczenie

3 opcjonalne (j. angielski) Sklepu Internetowego antykikoneser.pl odpowiada zewnętrzna platforma (Google Translate API), którą Spółce zapewnia: Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Spółka nie odpowiada za ew. błędy w tłumaczeniu, jednak dokonuje ciągłych starań, w celu wyeliminowania ew. błędów. 6. Do kontaktu Klienta ze Spółką służy formularz kontaktowy, który znajduje się w dziale Kontakt oraz na każdej podstronie przedmiotu (opcja Zadaj pytanie ). Informacje teleadresowe Spółki znajdują się na każdej podstronie Sklepu Internetowego antykikoneser.pl w stopce (na dole ekranu po przewinięciu suwaka przeglądarki) oraz w dziale Kontakt. 7. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego antykikoneser.pl w sposób zgodny z ogólnie obowiązującymi normami i przeznaczeniem Sklepu Internetowego antykikoneser.pl. 8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody w wyniku działania Sklepu Internetowego antykikoneser.pl spowodowane usterką techniczną urządzeń i oprogramowania służącego do poprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego antykikoneser.pl, działaniem osób trzecich lub w wyniku siły wyższej na które Spółka nie miała wpływu. 9. Informujemy, że dane osobowe podane w formularzu zamówienia w sklepie internetowym antykikoneser.pl, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 929 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. 2 Zawartość i przeznaczenie 1. Sklep Internetowy antykikoneser.pl jest platformą sprzedaży, dzięki której Klient może złożyć zamówienie na przedmioty i usługi oferowane przez Spółkę. 2. Spółka na stronach Sklepu Internetowego antykikoneser.pl publikuje treści związane z branżą antyki, w celach informacyjnych posługując się doświadczeniem i zdobytą w tym zakresie wiedzą. 3. Wszelkie materiały znajdujące się na stronach Sklepu Internetowego antykikoneser.pl są własnością Spółki i zabrania się ich wykorzystywania w celach innych niż związanych ze Sklepem Internetowym antykikoneser.pl. 4. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego antykikoneser.pl do prowadzenia działań mogących zaszkodzić interesom Spółki. 3 Sprzedaż 1. Sklep Internetowy antykikoneser.pl prowadzi sprzedaż przedmiotów i usług w sieci Internet przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, a informacje na temat przedmiotów wraz z ich ceną są zamieszczone na podstronie z przedmiotem. 2. Ceny przedmiotów na stronach Sklepu Internetowego antykikoneser.pl są określone w polskich złotych i zawierają podatek. Do podanej ceny Spółka może doliczyć opłatę za transport w przypadku skorzystania przez Klienta z innej formy odbioru przedmiotu niż osobisty. Warunki transportu są opisane w dziale Transport Sklepu Internetowego antykikoneser.pl, jak również określone w 7niniejszego Regulaminu. 3. Spółka za sprzedane przedmioty i usługi Sklepu Internetowego antykikoneser.pl każdorazowo wystawia

4 faktury VAT bądź faktury VAT marża. 4. W celu złożenia zamówienia należy wybrać przedmiot mający być przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć w przycisk Dodaj do koszyka. W chwili dodania przedmiotu do koszyka rozpoczyna się otwarty proces zakupów, co oznacza, iż Klient może do koszyka wprowadzić dowolną liczbę przedmiotów, jak również usunąć je z koszyka. 5. W celu dokonania zakupu przedmiotów należy najechać myszką w prawy górny element Sklepu Internetowego antykikoneser.pl (koszyk), kliknąć w przycisk Zapłać online, który pojawił się w podglądzie koszyka, wypełnić dane formularza zamówienia, w tym dane do faktury i dostawy, a następnie kliknąć w przycisk Zapłać. 6. Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego przedmiotu. 7. W przypadku próby dokonania zakupu przedmiotu przez dwóch lub więcej Klientów w jednym czasie, prawo do zakupu przedmiotu posiada Klient, którego płatność została zarejestrowana jako pierwsza w systemie modułu płatności. W tym przypadku Spółka niezwłocznie poinformuje Klienta, którego zakup przedmiotu stał się nieskuteczny i dokona na jego konto zwrotu wpłaconej kwoty. 8. Klient może zmodyfikować dane do faktury i dostawy, które podał w formularzu zamówienia kontaktując się ze Spółką. 9. W przypadku udzielenia przez Klienta w formularzu zamówienia błędnych lub niepełnych danych do faktury i dostawy, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. 10.Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia form płatności i sposobu dostawy w stosunku do Klienta, który już zawarł ze Spółką umowę sprzedaży (kupna), a do transakcji nie doszło z winy Klienta. 11.Spółka ma prawo do niewydania zakupionego przedmiotu Klientowi, jeśli jego zakup może stanowić szkodę interesom Spółki, a zwłaszcza w przypadku wykrycia, iż sprzedaż przedmiotu odbyła się po znacznie obniżonej cenie, której wynikiem był błąd systemu Sklepu Internetowego antykikoneser.pl na które Spółka nie miała wpływu. W takiej sytuacji Spółka niezwłocznie dokona zwrotu wpłaconej kwoty na konto Klienta, którego zakup stał się nieskuteczny. 12. Na podstronie przedmiotu Spółka za pośrednictwem przycisku Pobierz tę ofertę dostarcza Klientowi możliwość pobrania oferty do pliku PDF (jednocześnie do wydrukowania oferty z pliku PDF), z opcją pobrania na dowolny nośnik danych Klienta, jak również wysłania oferty na wybrany przez Klienta adres poczty przy pomocy przycisku Wyślij tę ofertę na Pobrany plik w formacie PDF opisany w 3 pkt. 12 nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, co oznacza iż opis oraz cena przedmiotu zawarta w pliku PDF może ulec zmianie. 4 System kodów rabatowych 1. Kod rabatowy jest indywidualnym i czasowym rabatem przydzielonym wybranemu Klientowi przez Spółkę. 2. Kod rabatowy umożliwia wybranemu Klientowi zakup przedmiotów znajdujących się w Sklepie Internetowym antykikoneser.pl po niższej cenie. 3. Klient posiadający kod rabatowy może obniżyć ceny przedmiotów Sklepu Internetowego antykikoneser.pl dokonując wprowadzenia kodu rabatowego w miejscu oznaczonym zapisem WPROWADŹ KOD

5 RABATOWY znajdującym się na górze każdej podstrony Sklepu Internetowego antykikoneser.pl. 4. Klient posiadający kod rabatowy zobowiązany przed wysłaniem formularza zamówienia do sprawdzenia poprawności naliczonego rabatu, a ew. zastrzeżenia zgłosić niezwłocznie Spółce. 5. W przypadku posiadania przez Klienta kodu rabatowego i niewprowadzenia kodu rabatowego w Sklepie Internetowym antykikoneser.pl przed wysłaniem formularza zamówienia, ceny przedmiotów nie zostaną obniżone, a Klientowi nie przysługuje prawo do obniżenia ceny złożonego zamówienia. 6. W celu otrzymania kodu rabatowego należy się skontaktować ze Spółką. O przydzieleniu kodu rabatowego decyduje Spółka, a przydzielony rabat jest ściśle powiązany z dotychczasową współpracą Klienta ze Spółką. 7. Wysokość rabatu jest ustalana indywidualnie przez Spółkę i zostaje potwierdzona elektronicznym certyfikatem. 8. Spółka może w dowolnym momencie zmniejszyć lub całkowicie usunąć rabat wybranemu Klientowi bez jego powiadomienia. 9. Każdorazowe zwiększenie rabatu zostaje potwierdzone elektronicznym certyfikatem wysłanym przez Spółkę na adres konta pocztowego Klienta. 10. Klientowi przysługuje rabat maksymalnie do wysokości jaki został przydzielony na wystawionym przez Spółkę elektronicznym certyfikacie. 11. W przypadku kiedy wysokość przeliczonego rabatu widoczna w Sklepie Internetowym antykikoneser.pl jest większa niż wartość znajdująca się na elektronicznym certyfikacie wysłanym przez Spółkę do Klienta i doszło do zakupu przez Klienta przedmiotów po cenie niższej niż wg przeliczonego rabatu przypisanego w elektronicznym certyfikacie, Klient zobowiązany jest do dopłaty brakującej kwoty. 12. Klient może w dowolnym momencie otrzymać informację o wysokości przydzielonego rabatu, jak również otrzymać aktualny elektroniczny certyfikat potwierdzający wysokość rabatu. W tym celu należy skontaktować się ze Spółką. 5 Rezerwacja przedmiotu 1. Klient może dokonać rezerwacji przedmiotu znajdującego się w Sklepie Internetowym antykikoneser.pl. W tym celu należy skorzystać z opcji Zarezerwuj ten przedmiot znajdującej się na podstronie z przedmiotem, następnie wypełnić formularz zamówienia oraz dokonać wpłaty w kwocie 300 zł (słownie: trzysta złotych) przy pomocy modułu płatności. 2. Za skuteczne dokonanie rezerwacji przedmiotu uznaje się moment wpłaty dokonanej przez Klienta (potwierdzonej przez moduł płatności) na rzecz Spółki. 3. W przypadku próby dokonania rezerwacji przedmiotu przez dwóch lub więcej Klientów w jednym czasie, prawo do rezerwacji przedmiotu posiada Klient, którego płatność została zarejestrowana jako pierwsza w systemie moduły płatności. W tym przypadku Spółka niezwłocznie poinformuje Klienta, którego rezerwacja stała się nieskuteczna i dokona na jego konto zwrotu wpłaconej kwoty. 4. Zarezerwowany przedmiot zostaje oznaczony w Sklepie Internetowym antykikoneser.pl i nie ma możliwości jego zakupu przez innych Klientów na okres 14 dni.

6 5. W przypadku nie dokonania przez Klienta, który zarezerwował przedmiot wpłaty brakującej kwoty po której następuję zakup przedmiotu w terminie 10 dni od momentu zarezerwowania przedmiotu, rezerwacja przepada, a wraz z nią kwota wpłacona przez Klienta, który dokonał rezerwacji wpłaconej zaliczki. W takim przypadku przedmiot traci status zarezerwowanego i zostaje wprowadzony do dalszego obrotu w Sklepie Internetowym antykikoneser.pl. 6 Płatność 1. Płatność za wybrane przedmioty następuje w momencie skutecznego wypełnienia przez Klienta formularza zamówienia tj. po kliknięciu przez Klienta przycisku Zapłać znajdującego się pod rubrykami formularza zamówienia i przejściu Klienta do wykonania płatności. 2. Rozliczenie transakcji internetowej (e-przelew, płatność kartą płatniczą, bądź kartą kredytową) następuje za pomocą modułu płatności (PayU), który Spółce zapewnia: PayU SA z siedzibą w Poznaniu (60-166)przy ul. Grunwaldzkiej 182 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: oraz REGON: , na podstawie Regulaminu dostępnego pod adresem internetowym: 3. Za skuteczne dokonanie zakupu przedmiotu uznaje się moment wpłaty dokonanej przez Klienta (potwierdzonej przez moduł płatności) na rzecz Spółki. 4. Zakupiony przedmiot zostaje usunięty z dalszego obrotu w Sklepie Internetowym antykikoneser.pl i nie ma możliwości jego zakupu przez innych Klientów. 7 Transport 1. W trosce o wygodę i bezpieczeństwo dostarczenia Państwu zakupionego u nas towaru, świadczymy transport własnym samochodem. 2. Każdy zakupiony przedmiot podlega profesjonalnemu zabezpieczeniu i zapakowaniu na czas transportu. 3. Towary powyżej kwoty 1500 zł dostarczamy bezpłatnie na terenie kraju do Państwa posesji. Do bezpłatnego transportu nie wlicza się wniesienia do budynku i montażu. W przypadku wielogabarytowego i ciężkiego przedmiotu klient na miejscu zobowiązany jest to organizacji odpowiedniej ilości osób do pomocy rozładunku i do wniesienia. 4. Termin dostawy to od 1 tygodnia do 4 tygodni od dnia zaksięgowania wpłaty całości lub zaliczki na naszym koncie. Każdorazowo termin i godzina w przybliżeniu jest uzgadniania z klientem na kilka dni przed planowanym transportem. 5. Świadczymy transport w 48 godzin od zakupu i zaksięgowania wpłaty na naszym koncie oraz wniesienie towaru do pomieszczenia i rozładunek za dodatkową opłatą. Wycena jest indywidualna każdorazowo do zamówienia danego zamówienia. 6. Meble rozkładane, dowozimy zapakowane w częściach do złożenia we własnym zakresie. Służymy pomocą przy ich złożeniu. 7. Po dostarczeniu towaru klient zobowiązany jest do odbioru przedmiotu oraz podpisania protokołu

7 zgodnego ze stanem faktycznym osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika. 8. Towar można zwrócić w terminie do 10 dni bez podania przyczyny pod warunkiem dostarczenia towaru w nienaruszonym stanie do sprzedającego tj. Antyki KONESER Świętochłowice ul. Sądowa Dział transportu tel , lub 8 Prawa Klienta, reklamacje i zwroty 1. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia, jeśli zamówione przedmioty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki lub transportu przez Spółkę. Rezygnacja z takiego zamówienia powinna odbyć się niezwłocznie w formie kontaktu Klienta ze Spółką. 2. Klient, który jest osobą fizyczną i dokonał zakupów w Sklepie Internetowym antykikoneser.pl w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży przedmiotu zakupionego w Sklepie Internetowym antykikoneser.pl bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni (słownie: czternastu dni) od momentu otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania przedmiotu), poza wyjątkiem (stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt (przedmiot) niebezpieczny (tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1225). 3. Odstąpienie od umowy sprzedaży zgodnie z powyższą ustawą wymaga złożenia przez Klienta oświadczenia i dostarczenia go Spółce na piśmie. Klient ma prawo zawnioskować do Spółki o wzór oświadczenia odstąpienia od umowy. 4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu Spółce przedmiotu w stanie niezmienionym, w terminie wynikającym z obwiązujących przepisów prawa. Wszelki kosztzwiązany ze zwrotem Spółce przedmiotu w wyniku odstąpienia od umowy o której mowa w 8 pkt. 2 ponosi Klient. W takie sytuacji Spółka zwróci Klientowi uiszczoną przez niego należność w terminie 14 dni na konto wskazane przez Klienta. 5. Spółka nie odpowiada za zwroty przedmiotów błędnie sporządzonych, w tym źle zaadresowanych oraz kierowanych do Spółki za pobraniem. 6. Klient ma prawo do reklamacji towaru w terminie 30 dni od wydania przedmiotu Klientowi. W celu złożenia reklamacji Klient winien niezwłocznie skontaktować się ze Spółką. Klient ma prawo zawnioskować do Spółki o wzór pisma dot. reklamacji. 7. Spółka nie odpowiada za reklamacje dot. stanu przedmiotu, który uległ pogorszeniu od momentu wydania przedmiotu Klientowi oraz za ew. wady przedmiotu, które były znane Klientowi w dniu zakupu. 8. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeśli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie takiego zwrotu, jeśli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego. 9 e-biuletyn

8 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie poprawnym adresem poczty rubryki Podaj adres , aby dodać do e-biletynu w dziale e-biuletyn i zatwierdzeniu zgłoszenia klikając w przycisk Zapisz. 2. Od momentu zapisania do e-biuletynu Klient będzie otrzymywał na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny oraz oferty handlowe Sklepu Internetowego antykikoneser.pl wysyłane przez Spółkę. 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania wiadomości opisanych w 9 pkt. 2 poprzez odznaczenie stosownego pola znajdującego się w każdej wiadomości wysłanej przez Spółkę na adres poczty elektronicznej Klienta lub kontaktując się ze Spółką i składając stosowną dyspozycję. 10 Dane osobowe 1. Klient zgadza się na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym antykikoneser.pl, jak również podczas procesu korzystania ze Sklepu Internetowego antykikoneser.pl, a szczególnie podczas zakupu lub rezerwacji przedmiotów. 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale brak zgody Klienta na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwić świadczenie elektronicznych usług świadczonych przez Spółkę, a szczególnie dokonywanie zakupu lub rezerwacji przedmiotów przez Klienta w Sklepie Internetowym antykikoneser.pl. 3. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest Spółka tj. Antyki Koneser Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach (41-605) przy ulicy Sądowej 2, tel. (+48) , (+48) , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: oraz REGON: Spółka dokona wszelkich starań, aby dane osobowe Klienta, które przechowuje były bezpieczne i chronione przed nieodpowiednim użyciem oraz nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianami i zniszczeniem. 5. Klient powinien informować Spółkę o zmianach jakie zachodzą w danych osobowych Klienta, a w szczególności zmianie adresu poczty elektronicznej Klienta. Spółka nie odpowiada za nieaktualne dane i ew. problemy wynikające z posiadania przez Spółkę nieaktualnych danych Klienta. 6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich modyfikacji i usunięcia poprzez skontaktowanie się ze Spółką. 11 Polityka cookies 1. Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na urządzeniu Klienta końcowym pliki cookies jest Spółka. 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka ) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

9 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości Sklepu Internetowego antykikoneser.pl do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu Internetowego antykikoneser.pl; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta Sklepu Internetowego antykikoneser.pl i odpowiednio wyświetlić witrynę dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, a w przypadku wykorzystania przez Klienta specjalnego kodu rabatowego, pliki cookies są niezbędne do przeprowadzenia systemowego procesu przeliczenia cen przedmiotów znajdujących się na stronach Sklepu Internetowego antykikoneser.pl; b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu Internetowego antykikoneser.pl z niego korzystają, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości. 4. W ramach Sklepu Internetowego antykikoneser.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu opuszczenia Sklepu Internetowego antykikoneser.pl lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta. 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych, domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Użytkownicy Sklepu Internetowego antykikoneser.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. 6. Spółka informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego antykikoneser.pl, a zwłaszcza na poprawność działania systemu kodów rabatowych, jak i możliwości dokonywania zakupów i rezerwacji przedmiotów w Sklepie Internetowym antykikoneser.pl. 7. Spółka nie odpowiada za błędy w funkcjonalności Sklepu Internetowego antykikoneser.pl wynikające z ograniczenia stosowania plików cookies, a w szczególności za poprawność działania systemu kodów rabatowych. 8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej. 12 Postanowienia końcowe 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem , a zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym po ich opublikowaniu w Sklepie Internetowym antykikoneser.pl. 2. W przypadku braku akceptacji postanowień zmienionego Regulaminu, Klientowi przysługuje prawo do odmowy akceptacji treści zmienionej Regulaminu w terminie 7 dni od dnia opublikowaniu zmienionego Regulaminu przez Spółkę. Brak odmowy zmienionej treści Regulaminu przez Klienta uznaje się za akceptację przez niego zmienionej treści Regulaminu. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego. 4.Przy ewentualnych sporach właściwym do ich rozstrzygnięcia jest Sąd Rejonowy odpowiedni dla siedziby Spółki.

10

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 a) Fundacji Niepodległości należy rozumieć przez to Fundację Niepodległości z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIS:

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIS: POLITYKA PRYWATNOŚCI - SERWIS: WWW.HIPOTEKA-GOTOWKA.PL Polityka Prywatności jest zbiorem reguł, które mają na celu poinformowanie Użytkowników tego Serwisu o wszelkich aspektach pozyskiwania, przetwarzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu.

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. Regulamin Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. I. Informacje ogólne 1. Sklep internetowy Scarpa Dolce działający pod adresem www.sklep.scarpadolce.pl jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU Sklepaeg.pl (obowiązujący od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2016)

REGULAMIN SKLEPU Sklepaeg.pl (obowiązujący od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2016) REGULAMIN SKLEPU Sklepaeg.pl (obowiązujący od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2016) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklepaeg.pl, prowadzony jest przez firmę CTC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI GWARANCJA DOTPAY

REGULAMIN USŁUGI GWARANCJA DOTPAY REGULAMIN USŁUGI GWARANCJA DOTPAY Biuro Obsługi Klienta ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: +48 12 688 2600 Fax :+48 12 688 2699 Email: Hbiuro@dotpay.pl Strona 2 4BSPIS TREŚCI DEFINICJE... 3 1

Bardziej szczegółowo

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2.

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KROPKASHOES.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy kropkashoes.com, dalej Sklep, działający pod adresem internetowym www.kropkashoes.com, dalej strona internetowa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Informacje ogólne 1. Serwis działający pod adresem www.brw.com.pl prowadzony jest przez "BLACK RED WHITE" Spółka Akcyjna (S.A.) z siedzibą w Biłgoraju, adres ul. Krzeszowska

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.outlet-tapet.pl

Regulamin sklepu internetowego www.outlet-tapet.pl 25 września 2015r Regulamin sklepu internetowego www.outlet-tapet.pl Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.outlet-tapet.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU CASA BIANCA obowiązujący do dnia 24.12.2014. Właścicielem i operatorem sklepu internetowego www.casabianca.

REGULAMIN SKLEPU CASA BIANCA obowiązujący do dnia 24.12.2014. Właścicielem i operatorem sklepu internetowego www.casabianca. REGULAMIN SKLEPU CASA BIANCA obowiązujący do dnia 24.12.2014 Właścicielem i operatorem sklepu internetowego www.casabianca.pl jest: Casa Bianca Anna Pytlarz Adres: ul. Limanowskiego 4/49; 02-943 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.STILL.PL Sklep Internetowy still.pl działający pod adresem http://www.still.pl, zwany w niniejszym Regulaminie Sklep Internetowy still.pl jest prowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL 1. Definicje Regulaminu Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MIRACULUM. Postanowienia ogólne

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MIRACULUM. Postanowienia ogólne POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MIRACULUM 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa cel zbierania danych osobowych od Użytkowników Sklepu Internetowego Miraculum, uprawnienia

Bardziej szczegółowo

1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl.

1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl. REGULAMIN SKLEPU 1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl. Składanie zamówień może się odbywać przez 24 godziny na dobę za pomocą strony

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. www.alkomaty.org

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. www.alkomaty.org REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym www.alkomaty.org Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Natalis Polska, dostępny pod adresem internetowym www.natalispolska.pl, prowadzony jest przez Prenatalis Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Szanowni Państwo, złożenie zamówienia w naszym sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://klockowo.pl Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://klockowo.pl prowadzony jest przez Włodzimierz Stroiński

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy imall24

Regulamin Sprzedawcy imall24 Regulamin Sprzedawcy imall24 I. DEFINICJE 1. Sprzedawca IMPACT IT Sp. z o.o. z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola. ul. Siedlanowskiego 3., posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8652557632, który

Bardziej szczegółowo

Siedziba/adres korespondencyjny: Terrano Sp. z o.o. ul.obornicka 337 60-689 Poznań NIP: 9721236602 Regon: 301963270

Siedziba/adres korespondencyjny: Terrano Sp. z o.o. ul.obornicka 337 60-689 Poznań NIP: 9721236602 Regon: 301963270 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://terrano.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl

Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl 1 Definicje Sprzedawca oznacza Jan Paweł Grzesikiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jan Paweł Grzesikiewicz, adres: ul. Żytnia 66/25, 01-156

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. www.bizuteriapiotrowski.pl. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

Regulamin sklepu. www.bizuteriapiotrowski.pl. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym 25 grudnia 2014 Regulamin sklepu Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem Sprzedającym jest firma Piotrowski z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.muzyczna-kawiarnia.pl. Sprzedającym jest INVESTMUSIC

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu beading.pl obowiązujący dla zamówień złożonych przed 25.12.2014. Informacje wstępne

Regulamin sklepu beading.pl obowiązujący dla zamówień złożonych przed 25.12.2014. Informacje wstępne Regulamin sklepu beading.pl obowiązujący dla zamówień złożonych przed 25.12.2014 Informacje wstępne 1. Właścicielem sklepu internetowego beading.pl jest firma: GALERIA MARGO Małgorzata Grzesiak, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl. 1 Postanowienia ogólne Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego unifund.pl, składania zamówienia

Bardziej szczegółowo

Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia roku. 1. Postanowienia ogólne

Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia roku. 1. Postanowienia ogólne Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia 25.12.2014 roku 1. Postanowienia ogólne Sklep Internetowy działający pod adresem: www.paso-trading.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem PHUWYSOKINSKI.PL, prowadzony jest przez firmę PHU Wysokiński Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa ul.adama Branickiego 9/90, działającą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.homedekorator.pl Net.Com - Roland Pelc Królowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

1. Przepisy ogólne" 2. Rejestracja w Serwisie"

1. Przepisy ogólne 2. Rejestracja w Serwisie Regulamin! Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Sweet and Wild M.Rataja 112, 61-695 Poznań NIP 7822201567 REGON 301462851 Telefon: 692 211 490, e-mail: contact@sweetandwildclothing.com 1. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. Postanowienia ogólne

Regulamin zakupów. Postanowienia ogólne Regulamin zakupów Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa na jakich zasadach korzystać można ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.sklep.bikers.net.pl. 2. Sklep internetowy

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Polityka prywatności Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy 7stars.com.pl, prowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego MOB

Regulamin Sklepu Internetowego MOB Regulamin Sklepu Internetowego MOB Sklep internetowy jest prowadzony przez: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (85-006) przy ul. Gdańskiej 4 (dalej: Muzeum ).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem WWW.e-herbata.pl. Sprzedającym jest PROGRESSIVE

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej:

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej: Obowiązuje od dnia 01.01.2011 roku. Regulamin zakupów Sklep internetowy działający pod adresem www.koinonia.org.pl, prowadzony jest przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

Regulamin System zamówień firmy TOM-CHEM Tomasz Rubński

Regulamin System zamówień firmy TOM-CHEM Tomasz Rubński Strona1 Regulamin System zamówień firmy TOM-CHEM Tomasz Rubński System zamówień firmy TOM-CHEM Tomasz Rubiński jest dostępny pod domeną internetową: www.tom-chem.pl Spis treści: DZIAŁ I Postanowienia początkowe..

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. www.lumag-maszyny.pl. 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

Regulamin sklepu. www.lumag-maszyny.pl. 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Regulamin sklepu Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.lumagmaszyny.pl Sprzedającym jest firma FHU Jago-Bud z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

3. Sklep BELMEB zajmuje się sprzedażą akcesoriów meblowych. Kontakt ze Sklepem BELMEB jest możliwy przez adres e-mail: sklep@belmeb.pl.

3. Sklep BELMEB zajmuje się sprzedażą akcesoriów meblowych. Kontakt ze Sklepem BELMEB jest możliwy przez adres e-mail: sklep@belmeb.pl. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BELMEB I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem http://www.belmeb.pl ma siedzibę pod adresem: 34-144 Izdebnik 542 i prowadzony jest przez BELMEB

Bardziej szczegółowo

Numer rachunku bankowego dla wpłat w złotych polskich (PLN): Mikołowski Bank Spółdzielczy MBS: 37 84360003 0000 0010 6034 0001

Numer rachunku bankowego dla wpłat w złotych polskich (PLN): Mikołowski Bank Spółdzielczy MBS: 37 84360003 0000 0010 6034 0001 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Dane rejestrowe: FHU WOJTEK Czesław Jarczyk ul. Rynek 18, 43-190 Mikołów NIP: 635-001-26-62 Regon 271921833 Tel. kom.: 798 491 922 e-mail: sklep@labraks.pl Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne. Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLOV 1. Sklep www.pollov.pl jest prowadzony przez firmę: ul. Porzeczkowa 25 B, tel. +48 737 450 818 NIP: 782 23 08 420 REGON: 361491366 Dane do KONTA BANKOWEGO:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "BIEGOFAN" z dnia 01.09.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIEGOFAN z dnia 01.09.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "BIEGOFAN" z dnia 01.09.2014 r. 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO 4. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. CENY

Bardziej szczegółowo

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488 Sklep internetowy LOCAL HEROES, działający pod adresem http://www.localheroesstore.com prowadzony jest przez: LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.agatabanach.pl, prowadzony jest przez Agatę Banach prowadzącą działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.ligeroo.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.ligeroo.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.ligeroo.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁĄCZY NAS PIŁKA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁĄCZY NAS PIŁKA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁĄCZY NAS PIŁKA Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Składanie zamówień... 3 3. Warunki dokonywania zamówień oraz zasady sprzedaży... 4 4. Zasady i sposób dokonywania

Bardziej szczegółowo

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień Regulamin Sklepu MEBLESHOP.PL z dnia 19.04.2015 roku Właścicielem serwisu MEBLESHOP.PL jest: Certanet Łukasz Adamowicz, przy al. Solidarności 115 lok. 2, 00-140 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Pearson Central Europe Sp. z o.o.

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Pearson Central Europe Sp. z o.o. WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Pearson Central Europe Sp. z o.o. Sklep Internetowy Pearson jest prowadzony przez: Pearson Central Europe Sp. z o.o. ul. Jana Olbrachta 94 01-102 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży wyrobów EAZ. będących w ofercie Instytutu Tele- i Radiotechnicznego

Regulamin sprzedaży wyrobów EAZ. będących w ofercie Instytutu Tele- i Radiotechnicznego Regulamin sprzedaży wyrobów EAZ będących w ofercie Instytutu Tele- i Radiotechnicznego obowiązuje od dnia 1.09.2014 roku Instytut Tele- i Radiotechniczny z siedzibą w Warszawie (03-450), ul Ratuszowa 11,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"

POLITYKA PLIKÓW COOKIES POLITYKA PLIKÓW "COOKIES" Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROJEKTKOHA.PL POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROJEKTKOHA.PL POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROJEKTKOHA.PL POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.projektkoha.pl prowadzony jest przez KOHA Hanna Kozłowska-Walkiewicz, Aleksandra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności

Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności 1 Informacje ogólne 1. Właścicielem strony internetowej działający pod domeną www.pizznawypasie.eu jest Mokobella Sebastian Kasprzak

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin oznacza Regulamin sklepu internetowego: anielskiekartyonline.pl

1. Regulamin oznacza Regulamin sklepu internetowego: anielskiekartyonline.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin sklepu internetowego: anielskiekartyonline.pl 2. Sprzedawcą jest: Wydawnictwo "Serafinus" Anna Wiechowska z siedzibą w Warszawie, 00-316 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MKELEKTRONIK.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MKELEKTRONIK.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MKELEKTRONIK.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy mkelektronik.pl prowadzony jest przez MK ELEKTRONIK KRZYSZTOF GRUDZIEŃ, HONORATA KOŁOMYJSKA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu www oraz użytkownikach, którzy przekażą swoje dane

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji Going.

Regulamin korzystania z aplikacji Going. Regulamin korzystania z aplikacji Going. I. Wstęp 1. Właścicielem serwisu i administratorem danych jest firma Maciej Gastoł MG Software z siedzibą w Krakowie, adres: os. Oświecenia 44/170 31-636 Kraków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE W KRAKOWSKIM TEATRZE KOMEDIA

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE W KRAKOWSKIM TEATRZE KOMEDIA REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE W KRAKOWSKIM TEATRZE KOMEDIA 1 Postanowienia ogólne 1. Definicje: "Bilet" - oznacza znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym spektaklu, na nieoznaczonym

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.mybodie.pl (zwanego dalej: Sklepem ). 2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści

REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Składanie zamówień 3. Warunki odbioru lub dostawy 4. Koszty dostawy 5. Warunki

Bardziej szczegółowo

Definicje Sprzedawca Market Praktiker Klient Sklep Towary lub Produkty Cena Dostawca Koszt dostawy Zamówienie Umowa kupna-sprzedaży

Definicje Sprzedawca Market Praktiker Klient Sklep Towary lub Produkty Cena Dostawca Koszt dostawy Zamówienie Umowa kupna-sprzedaży Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów Towarów lub Produktów w Sklepie prowadzonym pod marką PRAKTIKER, umieszczonym na stronie internetowej www.praktiker.pl Definicje Sprzedawca Praktiker

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MONASTICA WWW.SKLEPMONASTYCZNY.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MONASTICA WWW.SKLEPMONASTYCZNY.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MONASTICA WWW.SKLEPMONASTYCZNY.PL WSTĘP A. Sklep internetowy MONASTICA www.sklepmonastyczny.pl działający pod adresem http://www.sklepmonastyczny.pl prowadzi działalność

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez:

Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez: Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez: Grażyna Górecka FERT ul. Kazimierza Wielkiego 54 A, 30-074 Kraków, NIP 677-007-36-24; REGON 350651189.

Bardziej szczegółowo

Sprzedawca Chasing Lands Clothes (dalej jako Sprzedawca ) jest prowadzony przez:

Sprzedawca Chasing Lands Clothes (dalej jako Sprzedawca ) jest prowadzony przez: WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Chasing Lands Clothes Sprzedawca Chasing Lands Clothes (dalej jako Sprzedawca ) jest prowadzony przez: Lidię Okruta prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady dotyczące cookies

Nowe zasady dotyczące cookies Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

http://www.gastroserwisant.pl

http://www.gastroserwisant.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PLIKÓW COOKIES http://www.gastroserwisant.pl Niniejsza polityka prywatności określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze strony internetowej http://www.gastroserwisant.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy WIDZI MISIE [dalej Sklep ] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin ]. 2. Właścicielem Sklepu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO KARTON P.P.U.H. EXPORT IMPORT TERESA TYRAKOWSKA I. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego. 1.2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za odwiedzenie naszego sklepu. Zapraszamy ponownie! Regulamin Sklepu

Dziękujemy za odwiedzenie naszego sklepu. Zapraszamy ponownie! Regulamin Sklepu Regulamin sklepu Regulamin Sklepu Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez internetowy sklep Dentashop.pl należący do firmy DENTASHOP Agata Mysiak, z siedzibą przy ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.d ogspassion.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.d ogspassion.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.d ogspassion.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego WWW.LAMPADA.PL. Sklep internetowy dostępny pod domeną www.lampada.pl jest prowadzony przez:

Regulamin Sklepu internetowego WWW.LAMPADA.PL. Sklep internetowy dostępny pod domeną www.lampada.pl jest prowadzony przez: Regulamin Sklepu internetowego WWW.LAMPADA.PL Sklep internetowy dostępny pod domeną www.lampada.pl jest prowadzony przez: HK INVEST Sp. z o.o. zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.poradnikbudowlany.com jest prowadzony przez ATET Euro-Tłumacze Sp. z o. o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.k lockowo.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.k lockowo.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.k lockowo.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo