Sklep internetowy Fabryka.pl, funkcjonujący pod adresem prowadzony jest przez:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sklep internetowy Fabryka.pl, funkcjonujący pod adresem www.fabryka.pl, prowadzony jest przez:"

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FABRYKA.PL Sklep internetowy Fabryka.pl, funkcjonujący pod adresem prowadzony jest przez: "DRESSLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" DUBLIN SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 91, zarejestrowaną pod nr KRS w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, NIP: , o kapitale zakładowym zł w całości wpłaconym. SŁOWNICZEK Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży towarów oferowanych przez sklep internetowy Fabryka.pl; Sklep sklep internetowy Fabryka.pl, sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym Oferta towary umieszczone na stronie internetowej i oznaczone jako dostępne; Klient - każda osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie; Koszyk element funkcjonalny Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej Konto klienta konto, które każdy Klient może założyć w Sklepie, dzięki któremu posiada dostęp do własnego panelu Klienta; Panel Klienta element funkcjonalny Sklepu, stanowiący bazę danych Klienta oraz zawierający historię jego aktywności w Sklepie; Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; Czas przygotowania zamówienia czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysyłki za pośrednictwem wybranej przez Klienta firmy; Czas realizacji zamówienia czas, w jakim Sklep dostarczy towar Klientowi; Cena rynkowa sugerowana przez wydawcę lub dostawcę cena sprzedaży produktu na rynku, głównie detalicznym. Pokazujemy ją jako cenę przekreśloną i od tej ceny obliczamy wszelkie zniżki i rabaty; Wirtualna półka Klienta element funkcjonalny Sklepu, stanowiący bazę pobranych przez Klienta Plików; Plik plik elektroniczny, w którym zawarta jest treść przeznaczona do odczytu (e-book i inny produkt cyfrowy) za pomocą Urządzenia Elektronicznego; Sprzedaż Pliku odpłatne udostępnienie przez Sklep Pliku wraz z licencją na zamówienie Klienta, umożliwiające nieograniczone w czasie korzystanie z Pliku, na warunkach określonych w licencji;

2 Płatność on-line płatność wykonywana przez Klienta przy pomocy dostępnych w Sklepie form płatności elektronicznych. Płatności online obsługuje firma PayU S.A.; Urządzenie Elektroniczne urządzenie przeznaczone do pobierania i odczytu Plików (np. komputer osobisty, tablet, smartphone), pozwalające na obsługę formatów epub i mobi. 1. Składanie i realizacja zamówień 1. Klient może składać zamówienia 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia za pośrednictwem strony internetowej 2. Zamówienia można składać w dwóch trybach: 1) po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, 2) bez zalogowania (szybkie zakupy); 3. Klient składa zamówienie, wybierając dany towar, który chce nabyć, za pomocą kliknięcia w ikonę Do koszyka, a następnie w swoim Koszyku dokonuje wyboru sposobu dostawy i formy płatności. 4. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. 5. W trakcie składania zamówienia Klient, przechodząc przez wskazane etapy: 1) wybiera zamawiane towary i ich ilość; 2) wskazuje adres dostawy zamówienia oraz, opcjonalnie, podaje dane do faktury VAT (mogą to być zupełnie różne dane); 3) wybiera formę dostawy; 4) wybiera formę zapłaty; 5) wpisuje kod rabatowy, jeśli otrzyma do niego uprawnienia ze strony Sklepu. 6. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia i rozpoczęcie realizacji zamówienia odbywa się według następujących zasad: 1) Klient zarejestrowany i zalogowany, dokonujący zakupów po raz pierwszy, otrzymuje wiadomość z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia; po wpływie do Sklepu potwierdzenia zamówienia zostaje ono przekazane do realizacji. Wyjątkiem jest sytuacja wyboru przez klienta zapłaty w formie on-line wówczas realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu zapłaty przez Sklep za zamówiony towar i wówczas klient otrzymuje wiadomość o rozpoczęciu realizacji zamówienia, 2) Klient zarejestrowany, dokonujący kolejnych zakupów, otrzymuje wiadomość a) o rozpoczęciu realizacji zamówienia, jeśli wybrał opcję płatności on-line lub b) z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia, jeśli wybrał opcję zamówienia za pobraniem; po wpływie do Sklepu potwierdzenia zamówienia zostaje ono przekazane do realizacji,

3 3) Klient niezarejestrowany może dokonać zakupów tylko przy użyciu formy zapłaty on-line. Po otrzymaniu przez sklep zapłaty za zamówiony towar klient niezarejestrowany otrzymuje wiadomość o realizacji zamówienia. 7. Zakup Plików: a) Klient, nabywając Plik, uzyskuje dostęp do e-booka lub innego produktu cyfrowego, pozwalający na odczyt poprzez Internet lub na ściągniecie go na odpowiednie Urządzenie Elektroniczne oraz uzyskuje licencję dającą prawo do korzystania z Plików na warunkach określonych w Regulaminie. b) Licencja, o której mowa w ust. 1, jest licencją niewyłączną, udzieloną na czas nieoznaczony i nieograniczoną terytorialnie, oraz obejmuje następujące pola eksploatacji: 1) utrwalanie, 2) przechowywanie przez wprowadzanie do pamięci Urządzeń Elektronicznych, 3) odtwarzanie, z zastrzeżeniem wykorzystywania wyłącznie do własnego użytku osobistego Klienta, obejmującego również korzystanie z Pliku przez krąg osób pozostających w związku osobistym z Klientem. Klientowi nie przysługuje prawo do dalszej dystrybucji Plików, powielania, odstępowania, udostępniania, odsprzedaży, publikowania i innych form nieprzewidzianych Regulaminem. c) W trakcie składania zamówienia na Plik, Klient, przechodząc przez kolejne etapy: 1) wybiera zamówione Pliki, 2) podaje imię i nazwisko w celu zabezpieczenia praw autorskich do Pliku, 3) potwierdza domyślny sposób płatności i dostawy, 4) wpisuje kod rabatowy, jeśli otrzyma do niego uprawnienia ze strony Sklepu, 5) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem. d) Z chwilą wpływu na rachunek Sklepu płatności on-line, Sklep niezwłocznie udostępnia Plik, który zostaje przekazany na Wirtualną półkę Klienta. e) Klient może pobrać plik z Wirtualnej półki Klienta na Urządzenia Elektroniczne nieograniczoną liczbę razy, tylko do własnego użytku. 8. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta owo lub telefonicznie i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną jeśli została przez niego opłacona. 9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie towarów wynikające z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy. 10. Liczba sprzedawanych towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja zamówień na te towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one skutecznie zamówione przez Klientów, aż do wyczerpania ich zapasów.

4 2. Ceny towarów 1. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie zamieszczone są przy danym towarze. 2. Wszystkie podawane na stronie Sklepu ceny: - wyrażone są w złotych polskich; - zawierają podatek VAT; - nie zawierają kosztów przesyłki. 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na oficjalnej stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta. 3. Modyfikacja składanych zamówień 1. Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu do momentu przekazania towaru do wysłania lub do momentu pobrania Plików z Wirtualnej Półki. 2. Modyfikacji zamówienia można dokonać przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Fabryka.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez 3. Dokonywane przez Klienta zmiany w złożonym zamówieniu dotyczyć mogą: ilości zamówionych towarów, adresu wysyłki, danych do faktury, rezygnacji z części lub całości złożonego zamówienia. 4. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z części lub całości wcześniej opłaconego zamówienia, zwrot należności odpowiadającej zapłaconej cenie towaru, którego rezygnacja dotyczy, zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sklep otrzymał daną rezygnację. Wpłacone przez Klienta kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wykonana płatność. 4. Formy płatności 1. Zapłaty za zakupione w Sklepie towary Klient może dokonać: - osobiście, płacąc gotówką przedstawicielowi Poczty Polskiej, Kurierowi UPS lub pracownikowi księgarni, w której nastąpił odbiór zamówienia w przypadku, gdy wybraną formą płatności jest płatność przy odbiorze ; - płatnością on-line, płacąc przelewem elektronicznym, bankowym bądź kartą kredytową. W tym przypadku realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności;

5 - w przypadku zapłaty za zakupione w Sklepie Pliki Klient może dokonać płatności wyłącznie poprzez płatność on-line, płacąc przelewem elektronicznym, bankowym bądź kartą kredytową. 2. Klient może podczas płatności skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu. Kody rabatowe nie sumują się z rabatami na stronie www sklepu i nie obniżają cen na przecenione produkty. 3. Wydawane przez Sklep kody rabatowe są objęte okresem ważności, w trakcie którego Klient ma możliwość skorzystać z oferowanego mu rabatu. Klient nie może łączyć poszczególnych kodów rabatowych z innymi promocjami, chyba że warunki regulaminu danej promocji stanowią inaczej. 4. Formą płatności może być również przyznany klientowi bon wartościowy. Bon wartościowy wykorzystany w zamówieniu obniża kwotę całego zamówienia o wartość bonu. 5. W przypadku niektórych towarów bądź całych kategorii towarowych Sklep zastrzega sobie prawo wyłączenia możliwości skorzystania z niektórych form dostawy towarów lub płatności za zamówienie. Informacja o zmianie zasad publikowana będzie na stronie Sklepu. 5. Czas realizacji zamówienia 1. Na stronie Sklepu przy każdym towarze podana jest (w dniach roboczych) dostępność tego towaru. Przez dostępność rozumieć należy czas potrzebny Sklepowi do przygotowania danego zamówienia i przekazania go do wysyłki. Czas w jakim Sklep wyśle do Klienta zamówienie nie jest równoznaczny z czasem jego dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera UPS. Umowa zostanie zrealizowana najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia. Czas dostępności towaru + przewidywany czas dostawy = termin otrzymania przesyłki. 2. Wysyłka zamówienia obejmującego towary o różnych terminach dostępności następuje po skompletowaniu całości zamówienia, czyli po upływie najdłuższego terminu dostępności dla zamówionych towarów. W przypadku złożenia zamówienia na towary, w których przynajmniej 1 (jeden) z nich ma termin dostępności dłuższy niż 7 (siedem) dni Sklep zaoferuje Klientowi podział zamówienia, z którego Klient ma prawo skorzystać według własnego uznania. 3. Towary objęte zamówieniem dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera UPS, zgodnie z wybraną przez niego formą dostawy i płatności. 4. Czas dostawy złożonych w Sklepie zamówień jest następujący dla danych przewoźników: 1) w Polsce: - Poczta Polska (przesyłka ekonomiczna): 3-5 dni roboczych; - Kurier UPS: 1 dzień roboczy; - Odbiór osobisty w księgarni: 1 dzień roboczy; 2) w krajach Unii Europejskiej: - Poczta Polska (przesyłka ekonomiczna): 10 dni roboczych; - Kurier UPS: 3-5 dni roboczych;

6 3) w krajach poza Unią Europejską: - Poczta Polska (przesyłka priorytetowa): 7-14 dni roboczych 4) w przypadku dostawy Plików: - w przypadku zakupu Plików postawienie ich do dyspozycji Klienta następuje wraz z zapłatą ceny poprzez udostępnienie Pliku Klientowi. 5. Koszt dostawy jest zależny od sposobu dostawy i formy płatności. Cennik zawierający koszty dostawy jest dostępny pod adresem : 6. Reklamacje 1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są towarami oryginalnymi, posiadającymi gwarancję jakości producenta. 2. W przypadku, gdy dostarczony towar: 1) w chwili jego wydania jest niezgodny z umową jeżeli nabywcą jest konsument, 2) ma wady lub ma uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie transportu - jeżeli nabywcą jest dowolny Klient. Klient ma prawo złożyć reklamację. 3. W przypadkach określonych w ust. 2 Klient ma prawo złożyć reklamację bezpośrednio w Sklepie. 4. W celu rozpatrzenia przez Sklep reklamacji niezbędne jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego towaru, opisu przyczyn jego zwrotu oraz dowodu lub kopii dowodu jego zakupu. Reklamowany towar powinien zostać wysłany na adres: "DRESSLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" DUBLIN SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, ul. Poznańska 91, Ożarów Mazowiecki z dopiskiem: "reklamacja". Pierwszym etapem reklamacji jest kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Następnie w celu skorzystania ze swoich uprawnień Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego towaru wraz z dowodem jego zakupu na adres Sklepu. Zgłaszając reklamację Klient może skorzystać z formularza przygotowanego przez Sklep. Pobierz formularz. 5. W przypadku, gdy Klient odeśle reklamowany towar Sklep zwróci mu koszt nadania takiej przesyłki na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu wyłącznie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. 6. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sklep reklamacji. 7. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wymieni towar na nowy i odeśle go na własny koszt. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa, bądź też będzie pociągała dla Sklepu nadmierne koszty, Klient będzie miał prawo domagać się odpowiedniego obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy. W razie odstąpienia od umowy Sklep zwróci klientowi pełną należność za

7 zakupiony towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Istnieje również możliwość zaoferowania przez Sklep innego towaru w zamian za towar reklamowany, ale zgoda na jego wysłanie wymaga potwierdzenia przez Klienta takiej propozycji w drodze owej. 8. W sytuacji, gdy przedmiot reklamacji stanowią gry komputerowe oraz programy multimedialne, które posiadają klucz aktywacyjny, istnieje możliwość, w celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej, zgłoszenia reklamacji bezpośrednio do producenta, który drogą elektroniczną wyśle Klientowi informację o przyczynach powstałej usterki. Uzyskaną w ten sposób informację o przyczynach powstałej usterki należy przesłać wraz z wadliwym towarem, zgodnie z ust W przypadku zamówień odebranych i opłaconych w księgarni, reklamacji towaru należy dokonać w wybranej przez Klienta księgarni. 10. W przypadku reklamacji dot. zakupu Plików: 1) gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wymieni uszkodzony Plik na nowy w ciągu 2 dni roboczych. Strony mogą uzgodnić dłuższy termin niż określony w zdaniu poprzedzającym na wymianę Pliku; 2) jeżeli w terminie określonym w punkcie 1 nie będzie możliwa wymiana uszkodzonego Pliku na nowy, Sklep zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony Plik niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. 7. Prawo odstąpienia od umowy 1. Klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia, jeżeli nie zostało ono jeszcze zrealizowane (towar nie został wysłany), kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta przy pomocy poczty elektronicznej na adres W przypadku wysłania zamówienia, odstąpienie od umowy następuje na zasadach określonych w ust W przypadku Pliku Klientowi, ze względu na charakter Pliku, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w terminie wskazanym w ust. 2, tylko pod warunkiem, że udostępniony Plik nie został pobrany z wirtualnej półki Klienta. 2. Klient ma prawo do odstąpienie od umowy w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia otrzymania towaru bez podania przyczyny. 3. W razie odstąpienia od umowy zwrotowi podlega towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 4. Prawo odstąpienia od umowy dotyczącej nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych, tj. płyt CD, DVD, gier komputerowych i innych programów multimedialnych, nie przysługuje po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania. 5. Zwracany towar należy odesłać wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy powinno zawierać: datę, imię, nazwisko (lub nazwę instytucji), informację o przedmiocie umowy oraz stwierdzenie, że Klient odstępuje od umowy ze sklepem internetowym Fabryka.pl, jak również winno być podpisane.

8 Odstępując od umowy kupna Klient może skorzystać z formularza przygotowanego przez Sklep. Pobierz formularz. 6. W przypadku zamówień odebranych i opłaconych w księgarni, zwrotu towaru należy dokonać w wybranej przez Klienta księgarni. 7. Przed dokonaniem zwrotu środków pieniężnych Klientowi pracownik Biura Obsługi Klienta sklepu fabryka.pl skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia sposobu zwrotu środków pieniężnych. W przypadku braku kontaktu z Kupującym lub niepodjęciem przez Kupującego decyzji o sposobie zwrotu środków pieniężnych w ciągu 7 dni roboczych, zostaną one zwrócone: 1) na rachunek karty kredytowej, z której nastąpiła płatność w przypadku płatności kartą kredytową, 2) na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność w przypadku płatności przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem systemów płatności elektronicznej, 3) przekazem pocztowym na adres Klienta podany w zamówieniu w przypadku płatności za pobraniem lub w przypadku wpłaty gotówkowej na konto "Dressler Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Dublin Spółka Komandytowo Akcyjna, 4) bezpośrednio w postaci gotówki, Klientowi dokonującemu zwrotu towaru w księgarni. 8. Dane osobowe 1. Podawane przez Klienta dane niezbędne do wysyłki (imię, nazwisko, adres) zamówionych towarów umieszczane są w bazie Sklepu. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie Sklepu. Podanie danych oraz zgoda na ich przetwarzanie są konieczne do realizacji przez Sklep zamówienia. Zarówno przechowywanie, jak i przetwarzanie przez Sklep danych odbywa się w celu realizacji umowy. Klient we własnym zakresie jest odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych osobowych. 2. Podawane przez Klienta dane niezbędne do zrealizowania wysyłki zamówienia, tj. adres, imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, mogą zostać przekazane Poczcie Polskiej lub Kurierowi UPS. 3. Klient dokonując zakupu w sklepie oddzielnie może wyrazić zgodę na wysyłanie za pomocą poczty e- mail informacje dotyczące oferty sklepu, przecen i kodów rabatowych. 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 5. Klient ma pełne prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych, ich modyfikacji oraz żądania ich usunięcia z bazy Sklepu.

9 9. Bonusy dla klientów 1. Sklep Fabryka.pl stosuje specjalne bonusy dla swoich klientów. 2. Za dokonanie po raz pierwszy zakupów sklep wysyła do Klienta informację z kodem rabatowym o wartości 10% na kolejne zakupy z terminem realizacji do 30 dni. 3. Za dokonanie jednorazowych zakupów w kwocie od 300 zł do 499,99 zł Sklep wysyła do Klienta informację z kodem rabatowym o wartości 5% na kolejne zakupy z terminem realizacji do 90 dni. 4. Za dokonanie jednorazowych zakupów w kwocie powyżej 500 zł sklep wysyła do Klienta informację e- mail z kodem rabatowym o wartości 10% na kolejne zakupy z terminem realizacji do 90 dni. 5. Przy zakupach przekraczających jednorazowo kwotę 99 zł Sklep pokrywa koszty wysyłki. 10. Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 28 czerwca 2012 r. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 3. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep fabryka.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze Klienta w formie tzw. cookies. Informacje z plików cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej ze stroną internetową Sklepu fabryka.pl. Klient, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie ze Sklepu fabryka.pl może być utrudnione. 4. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN-

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN- WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN- 1. Sklep internetowy KAGERO działający pod adresem http://www.sklep.kagero.pl (dalej: Sklep Internetowy KAGERO.PL ) jest platformą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje:

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje: Regulamin sklepu Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy, działający pod adresem www.platon24.pl prowadzony jest przez spółkę pod firmą Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu, 05-850 Ożarów Mazowiecki przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep Internetowy SONIA DRAGA (adres strony internetowej: www.soniadraga.pl). Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

Administrator właściciel serwisu www.platon24.pl tj. Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

Administrator właściciel serwisu www.platon24.pl tj. Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Regulamin Sklep internetowy, działający pod adresem www.platon24.pl prowadzony jest przez spółkę pod firmą Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu, 05-850 Ożarów Mazowiecki przy ul. Sławęcińskiej 16,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym tajgun.pl. Sklep internetowy tajgun.pl działający pod adresem http://www.tajgun.pl (dalej: Sklep

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl www.babyinclouds.pl Sklep internetowy babyinclouds.pl jest prowadzony przez: Baby in clouds Ewa Machura z siedzibą w Czarnym Lesie, ul Częstochowska 180A,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

oznaczają wszelkie treści tekstowe oraz utrwalenia wizualne, audialne i audiowizualne, w tym bazy danych publikowane przez Usługodawcę w Portalu lub

oznaczają wszelkie treści tekstowe oraz utrwalenia wizualne, audialne i audiowizualne, w tym bazy danych publikowane przez Usługodawcę w Portalu lub Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w portalu internetowym prowadzonym w domenie pulsmedycyny.pl przez Bonnier Business (Polska) Spółką z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Administrator Forum oznacza Usługodawcę lub każdy podmiot, któremu Usługodawca powierzy administrowanie Forum

Administrator Forum oznacza Usługodawcę lub każdy podmiot, któremu Usługodawca powierzy administrowanie Forum Niniejszy regulamin określa zasady korzystania zasady korzystania z serwisu internetowego prowadzonego w domenie pb.pl przez Bonnier Business (Polska) Spółką z o.o., z siedzibą w Warszawie, 03-738, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. I. Postanowienia ogólne 1. Dane Sprzedawcy 1.1 Sklep internetowy działający pod adresem www.tropharm.pl prowadzony jest przez Tropharm Marta Rajfur, NIP 6922308043, REGON 360216422 z siedzibą w 59-300

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez:

Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez: Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez: WITMALU Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPÓW [ obowiązuje od 07.11.2013 r. ]

REGULAMIN ZAKUPÓW [ obowiązuje od 07.11.2013 r. ] REGULAMIN ZAKUPÓW [ obowiązuje od 07.11.2013 r. ] Sklep internetowy Studia Realizacji Myśli Twórczych, działający pod adresem http://www.studiormt.net/oferta.html, prowadzony jest przez Studio Realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o.

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o. Regulamin- ZEGARKI.PL- od 07.12.2012 Strona 1 z 10 REGULAMIN SKLEPU ZEGARKI.PL Ważny od 07.12.2012 PROMOCJA DOSTAWA GRATIS!!! Dowolny produkt zapłacony kartą lub przelewem powyżej 100,00 zł dostarczymy

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia wstępne

Rozdział I Postanowienia wstępne Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy (e-sklep) ksiegarnialudzisukcesu.pl (dalej Sklep ) prowadzi sprzedaż detaliczną za

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488 Sklep internetowy LOCAL HEROES, działający pod adresem http://www.localheroesstore.com prowadzony jest przez: LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN. Postanowienia ogólne. REGULAMIN Postanowienia ogólne. 1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego działającego pod adresem www.ewenementshoes.pl są Małgorzata Tracz (6371975762) i Magdalena Tracz- Niemczyk (6371885846),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy curattio.pl działający pod adresem www.curattio.pl prowadzony jest przez firmę Laureola Group Sp. z o.o. z siedzibą w Boglewicach, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.amigopc.pl/regulamin-s-1.html http://amigopc.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1. DEFINICJE

R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1. DEFINICJE R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1 1. DEFINICJE Regulamin oznacza niniejszy regulamin zakupu i rezerwacji biletów i/lub produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami www.badum.eu oraz www.baby2love.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą w Brzozówce, ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo