ANKIETA DLA KANDYDATA/KI NA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANKIETA DLA KANDYDATA/KI NA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI"

Transkrypt

1 Masz Głos Masz Wybór Głosuj świadomie ANKIETA DLA KANDYDATA/KI NA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety (do ) w wersji elektronicznej, a także jej wydrukowanie i podpisanie. Ankietę w wersji elektronicznej należy przesłać na adres zaś ankietę w wersji papierowej opatrzoną podpisem odbierze przedstawiciel Fundacji. INFORMACJE O KANDYDACIE / KANDYDATCE Imię i nazwisko: John Abraham Godson Rok i miejsce urodzenia: 1970 Posiadany majątek: Oświadczenie majątkowe znajduje się na stronie Hobby, zainteresowania, pasje, sukcesy osiągnięte na tych polach: Uczenie się (chcę być dożywotnim studentem) Podróżowanie (Byłem w ok. 40 krajach ale w Polsce czuję się jak w domu) Poznawanie nowych ludzi Przytulanie Modlitwa i medytacja Chrześcijańska

2 Gotowanie Ogrodnictwo & Rolnictwo organiczne Pisanie i czytanie Surfowanie w Internecie Fotografia Muzyka: Gospel, High-life oraz Country W jaki sposób łodzianie mogą uzyskać z Panią/Panem kontakt, aby zadać dodatkowe pytania: mogą wziąć udział w akcji Zaproś Johna Godsona do domu lub kontakt przez WYKSZTAŁCENIE Ukończone kierunki studiów, stopnie/tytuły naukowe, inne istotne kursy, szkolenia: : Studia III stopnia (Studia doktoranckie) Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania : Master of Business Administration- MBA w Managerial Communication, SAN (SWSPZ) w Łodzi : Master of Science- MS in Professional Communication (Magister), Clark University, Worcester, Massachusetts, USA (Oddział w Polsce) : Studia III stopnia (Studia doktoranckie)- Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych : Studia magisterskie (Magister)- Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Stosunki Międzynarodowe, : Master of Arts- MA (Magister)-Trinity College and Seminary, Newburgh,Indiana, USA, Human Resource Management and Development (Rozwój i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi). 1996: British Council Studium, Uniwersytet Szczeciński, podyplomowe studium metodyczne w nauczaniu języka angielskiego (TEFL) : Bachelor of Science- B.Sc. Hons., (inżynierskie)- Abia State University, Uturu, Nigeria. rolnictwo (specjalność- agronomia). Ukończone kursy: 2011 Akademia Dyplomatyczna, Polski Instytut Spraw Międzynarodowy (PISM)- kurs Protokół dyplomatyczny

3 2005 Akademia Europejska w Łodzi Publikacje: Książki: Mentoring: The key to Growth. (Mentoring: Kluczem do wzrostu)- Data wydania wersji Polskiej: Jesień Przebudzenie i Ty (Wydawnictwo Pielgrzym), Przebudzenie w Polsce (Wydawnictwo Pielgrzym), Ponad 15 artykułów do różnych czasopism. ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH Język wraz ze stopniem znajomości (w skali A1-C2) Angielski (Certyfikat University of Cmabridge: CAE oraz CPE) DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Miejsca pracy wraz ze stanowiskiem i obowiązkami: Od udział w spółkach prawa handlowych (informacje na stronie Akademia Dyplomatyczna, Polski Instytut Spraw Międzynarodowy (PISM), wykładowca 2010: Łódzki Park Naukowo Technologiczny Technopark Sp. z o.o., Główny Specjalista ds. Obsługi Inwestorów i Public Relations : Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, wykładowca : International director, Pilgrim Mission International- międzynarodowa organizacja pozarządowa : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca, : Teatr Współczesny w Szczecinie, aktor gościnny, : Godson School, Szkoła Języków Obcych, właściciel/dyrektor, : Politechnika Szczecińska, starszy wykładowca, 1993: International Institute of Tropical Agriculture (Międzynarowy Instytut Rolnictwa Tropikalnego) Ibadan, Nigeria, Analytical Services Laboratory, młodszy naukowiec.

4 Doświadczenie w zarządzaniu Największy sukces zawodowy Największa porażka zawodowa KANDYDATURA Czy Pani/ Pan ubiega się równolegle o inne stanowisko niż Prezydent Miasta Łodzi. Jeżeli tak proszę podać nazwę funkcji/ stanowiska. NIE PROGRAM DLA ŁODZI W STU SŁOWACH Proszę opisać w 100 słowach swój program wyborczy dla miasta. Mój program dzieli się na 7 Priorytetów dla Łodzi: Priorytet nr 1. Inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy. Priorytet nr 2. Poprawa bezpieczeństwa w mieście. Priorytet nr 3. Poprawa wyglądu i atrakcyjności miasta. Priorytet nr 4. Unowocześnienie transportu i komunikacji miejskiej. Priorytet nr 5. Walka z biedą i wykluczeniem społecznym. Priorytet nr 6. Wykorzystanie filmowego dziedzictwa Łodzi w jej promocji. Priorytet nr 7. Łódź - miasto przyjazne ludziom. Zapraszam na stronę w celu zapoznania się z jego szczegółami. WYBRANE OBSZARY PROBLEMOWE Prosimy o opisanie działań jakie zamierza Pani/Pan

5 podjąć we wskazanych obszarach problemowych w przypadku wygrania wyborów. Polityka kadrowa Czy planuje Pani/ Pan zmiany w zakresie polityki kadrowej w Urzędzie Miasta Łodzi, miejskich jednostkach organizacyjnych, spółkach miejskich (np. zasad awansu wewnętrznego, ustalania wysokości wynagrodzeń, zasad przenoszenia pracowników, systemy motywowania pozafinansowego)? Jeśli tak, proszę podać 5 przykładów takich zmian i cel jaki zostanie osiągnięty po ich wprowadzeniu. kompetencji załatwiać w Planuję: urzędników za Wprowadzić system oceny urzędników przez mieszkańców weryfikacja Utworzyć centralną salę obsługi mieszkańców. Wszystkie sprawy można będzie jednym miejscu. Usprawnić proces wydawania decyzji przez Urzędy poprzez nagradzanie ich efektywność Audyt, którego celem będzie racjonalizacja zatrudnienia (Dziś Łódź zatrudnia najwięcej urzędników w Polsce po Warszawie) Polityka społeczna Jakie największe wyzwania widzi Pani/ Pan w zakresie polityki społecznej, którymi należałoby się zająć w pierwszej kolejności? Jakie działania powinny im towarzyszyć? Proszę podać 5 przykładów takich działań. Niezwykle istotna jest przy tym walka z biedą i wykluczeniem społecznym: W tej sprawie trzeba: Weryfikacja wydatków na pomoc społeczną. Dziś 37,000 osób korzysta z pomocy społecznej w Łodzi co jest najwyższym wynikiem w całej Polsce. Będziemy wprowadzali system pracy użyteczności społecznej jako alternatywę dla pomocy społecznej. Sprawni podopieczni będą mogli zarabiać sprzątając osiedla, chodniki itd. i Usprawnić działania MOPS zwiększając wynagrodzenie, kompetencje decyzyjność pracowników socjalnych Oddłużyć najemców mieszkania komunalnych poprzez system prac interwencyjnych Ufundować stypendia dla zdolnych dzieci z najuboższych rodzin

6 Zwiększyć zadania i kompetencje pedagogów szkolnych Pomagać dzieciom ze świetlic środowiskowych w nauce poprzez zatrudnienie specjalnie przygotowanych nauczycieli-tutorów Wspierać pracę osób pracujących z bezdomnymi i uzależnionymi Budować i remontować większą ilość mieszkań komunalnych i socjalnych Czy uważa Pani/ Pan, że stosowanie procedury Niebieskiej Karty jest istotnym narzędziem w zwalczaniu przemocy domowej? Jakie działania na rzecz rozwiązania problemu przemocy zamierza Pani/ Pan podjąć w Łodzi? Karta, tak ale samo posiadanie karty nie zmienia wiele w sytuacji rodziny, która ją posiada. System monitorowania tego co się dzieje w takiej rodzinie powinien być bardzo systematyczny i konkretny a nie interwencyjny. Czy i jakie kroki poczyni Pani/ Pan dla stworzenia miejsc, z których mogliby korzystać młodzi Łodzianie w celu rozwoju swoich zainteresowań (np. Przestrzeń Kultury Alternatywnej)? Czy i jakie kroki poczyni Pani/ Pan dla stworzenia miejsc, z których mogliby korzystać seniorzy w celu rozwoju swoich zainteresowań? Czy przewiduje Pani/ Pan międzypokoleniowe działania integracyjne? (jeśli tak, to jakie - proszę podać 5 przykładów) Takich miejsc jest w Łodzi wiele. Trzeba je tylko spopularyzować i szerzej udostępnić. Na każdym osiedlu powstanie świetlica dla dzieci i młodzieży. Tam gdzie trzeba, wykorzystamy szkoły do tego. Dzieci muszą mieć miejsce do spędzenia czasu oraz do odrabiania lekcji. Przy wszystkich możliwych placówkach kulturalnoświatowych koła seniora, kluby seniora. międzypokoleniowo: np.: klub babć i dziadków przy szkole lub przedszkolu. Powstaną projekty integrujące młodzież z seniorami. Czy zabroniłaby Pani/ Pan parady osób LGBT Łodzi? Najprawdopodobniej TAK ze względu na ich bezpieczeństwa po konsultacji z policją. Czy wprowadzi Pani/ Pan w szkołach w Łodzi programy edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej? Mieszkaniowy zasób gminy Tak, w ścisłej współpracy z rodziną. Mądra i zrównoważona edukacja.

7 Czy uważa Pani/ Pan, że obecna struktura organizacyjna administracji nieruchomości działa efektywnie? Jeśli nie, proszę podać przykłady kroków jakie poczyni Pani/ Pan by administracje działały efektywnie? Działa bardzo nieefektywnie. W pierwszej kolejności należy wykonać audyt, który zweryfikuje aktualny stan nieruchomości, ponieważ w tej chwili administracje nie mają rzetelnej wiedzy na temat stanu nieruchomości. Przede wszystkim weryfikacja aktualnych najemców, czy ich sytuacja uzasadnia zajmowanie takich lokali. Akcja Zgłoś pustostan - każdy, kto zgłosi pustostan i przedstawi go do weryfikacji, będzie mógł zawrzeć umowę z miastem, wyremontować lokal i w nim zamieszkać (warunek: spełnienie kryteriów, uregulowany stan prawny). Koszt remontu lokalu będzie można odliczyć od kosztu czynszu. Ustalenie lokalizacji i stanu prawnego budynków w stanie dewastacji i podjęcie działania w celu rozbiórki, a w ich miejsce stworzenie strefy rekreacji (plac zabaw, skwer, itp.) ewentualnie odremontowanie i przeznaczenie na budynek użyteczności publicznej najbardziej potrzebny w danej okolicy. Jakie priorytety zamierza Pani/ Pan przyjąć jeśli idzie o zagospodarowanie miejskich lokali użytkowych? (jaka polityka czynszowa ma obowiązywać, czy będą prowadzone nowe i/lub rozwijane działania takie jak lokale dla kreatywnych, łatwy dostęp do lokali dla organizacji pozarządowych, itp.)? Rewitalizacja i ochrona zabytków. Nowe Centrum Łodzi Zostanie opracowana strategia dla lokali użytkowych Jako prezydent będę premiował przedsiębiorców, którzy wytwarzają bogactwo miasta. Będę także wspierał młodych przedsiębiorców oraz innowacyjne firmy. Będę wspierał powstawania clusterów: przedsiębiorczość, innowacyjność, kulturę, kreatywność itd.) Będę dążył do prywatyzacji tych lokali na rzecz ich najemców. Czy (jakie) zamierza Pani/ Pan podjąć działania, aby zintegrować przestrzeń Nowego Centrum Łodzi z historycznym centrum miasta (społecznie, gospodarczo, transportowo)? Jak Pan/ Pani wyobraża sobie funkcjonowanie obszaru Nowego Centrum Łodzi w kontekście funkcjonowania reszty centrum miasta? (np. kwestie finansowania kultury i pozostałych działań realizowanych w NCŁ). Zamierzam połączyć deptakiem ul. Piotrkowską, Nowe Centrum Łodzi, Plac Wolności, Park Śledzia, Stary rynek oraz Manufakturę tak aby nie konkurowali lecz uzupełniali się. Nowe Centrum Łodzi powinno stać się prawdziwym centrum (rynkiem miasta). To trochę wstyd, że Łódz nie ma takiego rynku. Dotychczas gdy ul. Piotrkowska oraz rynek manufaktury spełniają tą rolę. Miejskie eventy będą się odbywać na nowym rynku Łodzi

8 Czy zamierza Pani/ Pan kontynuować program Mia100 kamienic? Jeśli tak to w jakiej formule. Tak, ale na większą skalę. Będę szedł w kierunku rewitalizacji 1000 kamienic, w tym rewitalizacja społeczna. Czy zamierza Pani/ Pan prowadzić rewitalizację obszarową? Jeżeli tak, proszę podać przykłady 5 działań, które zamierza Pani/ Pan w związku z tym podjąć. Przestrzeń publiczna Jak zamierza Pan/ Pani dbać o podnoszenie jakości przestrzeni publicznej? Proszę wskazać 5 miejsc / przestrzeni publicznych, które będzie Pan / Pani chciał/-a poprawić w pierwszej kolejności. Tak. ulice i chodniki, parki i zieleń miejskich (w tym powstanie na każdym osiedlu przestrzeń do grillowania i pikniku) Kamienic w śródmieście (projekt Łódź nocą - oświetlenie odrestaurowanie łódzkich kamienic) place zabaw, szkoły świetlice młodzieżowe Zasięgnąć informacji u mieszkańców, która część dzielnicy jest ich zdaniem miejscem wspólnym wymagającym działań, np.: na Widzewie Wschodzie lasek osiedlowy miedzy ulicami ks. Wujaka a Dostojewskiego i Augustów a szkołą. Co zrobi Pani/ Pan aby wpływać na estetykę przestrzeni w Łodzi, wygląd miejskich i prywatnych posesji w mieście? Opracować i uchwalić wymogi wyglądu kamienic w Centrum Miasta po szerokiej konsultacji społecznej z interesariuszami. Przy ulicach, chodnikach powinno znaleźć się więcej drzew, trawników i ławek na miejsca do odpoczynku. Wielka akcja sadzenia drzew. W tym akcja społeczna sadzenie drzew we współpracy z lasem miejskim (dostarczanie bezpłatnych sadzonek na łódzkie osiedla), a także wzbogacenie drzewostanu na ulicach Łodzi. Konkursy osiedlowe na najpiękniejsze balkony czy przydomowe ogródki, aby ludzie zaczęli dbać o przestrzeń wokół miejsca zamieszkania.

9 Renowacja zaniedbanych parków w Łodzi. Tworzenie nowych parków na dużą skalę. Dbanie o przyzwoity wygląd koszy na śmieci, bezwzględne przestrzeganie sprzątania odchodów po zwierzętach. Projekt Łódź nocą oświetlenie zabytkowych, bądź charakterystycznych dla łódzkiej architektury budowli. Ustalenie lokalizacji i stanu prawnego budynków w stanie dewastacji i podjęcie działań w celu rozbiórki, a w ich miejsce stworzenie strefy rekreacji (plac zabaw, skwer, itp.) ewentualnie odremontowanie i przeznaczenie na budynek użyteczności publicznej najbardziej potrzebny w danej okolicy. Czy uważa Pan/ Pani, że działania mające na celu przystosowanie przestrzeni publicznej oraz transportu do potrzeb osób o ograniczonej mobilności (osób z niepełnosprawnością, rodziców z małymi dziećmi, osób starszych) są w Łodzi potrzebne? Jeżeli tak, proszę wymienić 5 działań, które zostaną w tym celu podjęte. Tak. Przystosowanie środków komunikacji miejskiej do potrzeb seniorów oraz osoby niepełnosprawne. Przystosowanie przystanków. Urzędy przyjazne niepełnosprawnym. Pokoje dla rodziców z małymi dziećmi w miejscach publicznych. Szkoły i przedszkola budowa podjazdów. Czy uważa Pani/ Pan za potrzebne stworzenie regulacji dotyczących polityki reklamowej (kształt i ilość reklam) miasta? Jeżeli tak, jakie działania (długo- i krótkofalowe) zamierza Pani/ Pan podjąć (proszę podać 5 przykładów)? Uchwała rady miejskiej w sprawie reklam w przestrzeni publicznej Transport miasta i regionu Proszę wymienić 5 najważniejszych inwestycji w transport, które do roku 2020 powinny zostać Zakup ekologicznych autobusów i tramwajów. Budowa i remont chodników

10 zrealizowane w Łodzi. Rozbudowa parkingów i stacji rowerów miejskich, Rozbudowa dróg ścieżek rowerowych, dokończenie rozpoczętych inwestycji drogowych Proszę o wskazanie priorytetowych środków transportu i koncepcji obsługi transportowej dla obszarów śródmiejskich oraz podać 5 przykładów działań, które pozwolą zrealizować przedstawioną przez Pana/ Panią wizję w tym zakresie. W śródmieściu preferowany transport zbiorowy, zakaz ruchu dla pojazdów prywatnych w ścisłym centrum, przede wszystkim tramwaje, rowery miejskie, riksze (unikanie emisji spalin w centrum). Promocje rower jako najlepszy sposób poruszania się po mieście (Chcę by Łódź stała się rowerowa stolica Polski) Czy chce Pani/ Pan wprowadzić bezpłatne przejazdy MPK na wzór innych miast? Odpowiedź proszę uzasadnić. Chcę wprowadzić bezpłatne korzystanie z komunikacji miejskiej oraz rower miejski dla osób posiadających kartę Łodzianina (dla osób odprowadzających podatek w Łodzi po wyprowadzeniu miasta z długów). Czy zamierza Pan/ Pani wspierać gminy ościenne w realizacji projektu kompleksowej modernizacji tramwajowych linii podmiejskich? Jeśli tak, to w jaki sposób, a jeśli nie dlaczego. Czy w przypadku, gdyby Łódź nie otrzymała dofinansowania unijnego na remonty najbardziej zniszczonych torowisk tramwajowych, przewiduje Pan/ Pani przeznaczanie na ten cel środków miejskich? Czy zamierza Pani/ Pan dokończyć projekt utworzenia muzeum transportu w Zajezdni Brus, w sposób zapewniający ochronę wszystkim pojazdom już przeznaczonym na cele muzealne? Nacisk na ŁKA. Tramwaj podmiejski w ramach ścisłej aglomeracji (Zgierz, ozorków, Pabianice, Rzgów, Lutomiersk, Aleksandrów Łódzki, Andrespol. Ale to głównie zadanie samorządu wojewódzkiego. Tak- W miarę możliwości, trzeba na bieżąco weryfikować Nie znam szczegóły tego projektu ale brzmi interesująco. Ład i porządek

11 Czy uważa Pani/ Pan za konieczną zmianę Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej? Jeżeli tak, to w jakim zakresie? Proszę wskazać 5 głównych działań na ulicy Piotrkowskiej, jakie ma Pani/ Pan zamiar podjąć. Piotrkowska ma się rozwijać w kierunku centrum kulturalnego i kulinarnego miasta. Połączyć ul. Piotrkowska deptakiem z Manufaktura (przez Plac Wolności, Park śledzia), stary rynek oraz nowego centrum Łodzi Odrestaurować Off Piotrkowska (z zadaszeniem przezroczystym) Letni pokaz mody na ul. Piotrkowska (od Pasażu Schillera do Pasażu Rubinsteina) Powołać prawdziwego managera ulicy Piotrkowskiej z biznesowym doświadczeniem. Czy zamierza Pani/ Pan zlikwidować Straż Miejską w Łodzi? Odpowiedź proszę uzasadnić. Jeżeli nie zamierza Pani/ Pan likwidować Straży Miejskiej w Łodzi, jakie będą priorytety tej formacji? Proszę podać 5 głównych zasad, jakimi będzie kierowała się Pani / kierował się Pan jako zwierzchnik tej formacji wraz z 5 działaniami, jakie będą podjęte aby cele te zrealizować Ścisły podział kompetencji i współpracy straż policja tak aby nie dublować. wyznaczyć konkretne obszary działań. Straż bliżej mieszkańców interwencje podlegające pod kodeks prawa o wykroczeniach, policja sprawy podlegające pod kodeks karny. Lepsze wyposażenie Więcej straży na ulicach i osiedlach Zintegrowany system monitoringu pod nadzorem straży miejskiej Ekologia i środowisko w Łodzi Jaką ma Pan/ Pani wizję, by w sposób strategiczny zarządzać zielenią w Łodzi? Proszę podać przykłady 5 działań związanych z zielenią urządzoną (np. parki) oraz 5 działań związanych z zielenią towarzyszącą (np. zieleń przyuliczna). Masowe zasadzenie drzew na każdej ulicy (jak tylko jest możliwe) Zaangażowanie mieszkańców w akcje sadzenia drzew (z udziałem zieleni miejskiej) Zasadzenie i skrupulatne dbanie o trawniki i kwiaty Wzdłuż chodników pod drzewami postawić ławki Przede wszystkim nie psuć tego co jest (przykład Widzew lub Olechów), ścisła współpraca z botanikiem, arboretum w Rogowie. Chcę by Łódź stała się najzieleńszym miastem w Polsce. Czy kierowany przez Panią/ Pana urząd miasta będzie stosował kryteria tzw. zielonych zamówień publicznych jako dodatkowych kryteriów przy zamówieniach publicznych? Czy planuje Pani/ Pan Wszędzie gdzie będzie to racjonalne i możliwe. Podstawowe kryterium to jakość i konkurencyjność cenowa.

12 wprowadzenie innych, dodatkowych kryteriów? Po jakie rozwiązania zamierza Pani/ Pan sięgnąć, aby efektywnie rozwiązać problem bezdomności zwierząt na terenie miasta? Ścisła współpraca z fundacjami prozwierzęcymi. Jak zamierza sobie Pani/ Pan radzić z przekroczonymi normami zanieczyszczenia powietrza na terenie Łodzi? Czy zamierza Pani/ Pan podjąć działania na rzecz zwiększania udziału odzysku surowców wtórnych (wzmocnienie roli segregacji odpadów w naszym mieście)? Jeżeli tak, proszę podać 5 przykładów działań, jakie w tym celu Pani/Pan podejmie. Partycypacja społeczna Powoli eliminacja. Wymiana stare autobusy miejskiej na nowe bardziej ekologiczne i oszczędny. Ograniczenie ruchu samochodowego w ścisłym centrum miasta Promocja roweru miejskiego Masowe zazielenianie miasta Różnica w cenie wywozu dla segregujących, ale poparta rzeczywistym wsparciem w postaci worków itp. Kampania społeczna zwiększająca świadomość w dziedzinie segregacji śmieci Czy i ewentualnie w jaki sposób zamierza Pani/ Pan zwiększyć udział łodzian w zarządzaniu miastem? Proszę podać 5 przykładów. Zwiększenie budżetu obywatelskiego do minimum 2% budżetu miasta, ale nie mniej niż 80 mln PLN rocznie Systematyczne konsultacje społeczne w kluczowych dla miasta i mieszkańców sprawach Regularne spotkania z mieszkańcami (town hall meeting) Istotna rola Rad Osiedli, Rada seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta Badanie zadowolenia mieszkańców z działań konkretnych urzędników (customer satisfaction) Czy zamierza Pan/ Pani kontynuować realizację Budżetu Obywatelskiego w Łodzi? Jeżeli tak, jakie zmiany ten proces powinien przejść i o jak dużej części budżetu miasta (w procentach) powinni bezpośrednio decydować mieszkańcy? Tak, dla inwestycji nie leżących w obowiązku miasta. 2% budżetu miasta ale nie mniej niż 80 mln PLN. Trzeba ustalić jasne kryteria dla takich projektów by uniknąć patologii jaka obecne ma miejsce.

13 Jaką przewiduje Pani/ Pan rolę dla Rad Osiedli w zarządzaniu miastem? O jakiej części budżetu miejskiego powinni decydować radni osiedlowi? Doradczą i konsultacyjną. Proporcjonalną przeznaczoną dla danego osiedla. Zwiększę kwota pieniędzy do ich dyspozycji Będą konkursy dla Rady Osiedla na środki z budżetu miasta na projekty osiedlowe Kampania społeczna zwiększająca świadomość społeczna roli Rad Osiedli Budżet obywatelski na poziomie osiedli. Jakiego typu spraw Pani/ Pana zdaniem powinny dotyczyć konsultacje społeczne w Łodzi i kiedy powinny być prowadzone? Jakie metody konsultacji powinny być stosowane? Czy uważa Pani/ Pan, że problemem jest niski poziom uczestnictwa mieszkańców w planowaniu przestrzennym? Jeżeli tak, jak zamierza Pani/ Pan poprawić tę sytuację (proszę podać przykłady 5 działań)? Dotyczących kluczowych dla miasta działań. Przynajmniej rok przed realizacją. ankieta, Internet, za pośrednictwem Rad Osiedli i Rady Miejskiej.. Tak. Poprzez Konsultacje społeczne Nagroda dla osiedla które najwięcej procentowo uczestniczyło w konsultacjach np. przeznaczyć 1 milion złotych nagrody dla wybranego przez Rade Osiedla i mieszkańców projektu. Głosowania jak przy budżecie obywatelskim Czy uważa Pan/ Pani za dobre rozwiązanie prowadzenia referendów lokalnych w sprawie wysokobudżetowych działań infrastrukturalnych? Jeżeli tak, proszę podać przykłady 5 działań/ inwestycji, które należałoby poddać tego typu weryfikacji. Nie. Takie referenda są kosztowne. Wystarczy konsultacja społeczna. Oświadczam, że dane powyższe są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych wskazanych powyżej przez Fundację Normalne Miasto - Fenomen, Stanisława Wigury 12a, Łódź, KRS Jestem poinformowany o prawie do wglądu, żądaniu zmiany lub usunięcia ww. danych w każdej chwili. Wyrażam zgodę na publikację powyższych danych na stronie internetowej projektu "Masz Głos, Masz Wybór" oraz w publikacjach związanych z projektem

14 Data Podpis kandydata Akcję wspierają: Fundacja Normalne Miasto - Fenomen, Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO, Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła", Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi, Fundacja Sendzimira, Fundacja Łódź Ratunkowa, Świetlica Krytyki Politycznej w Łodzi, EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań, SPUNK Fundacja Nowoczesnej Edukacji, Instytut Spraw Obywatelskich - INSPRO

ANKIETA KANDYDATA NA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

ANKIETA KANDYDATA NA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI Społeczny monitoring kandydatów na Prezydenta Miasta Łodzi www.prezydent.dlalodzi.info ANKIETA KANDYDATA NA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety w wersji elektronicznej, a także

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Zróbmy to po poznańsku! Celem opracowania programu Prawa i Sprawiedliwości dla Poznania jest przedstawienie mieszkańcom Poznania realnej alternatywy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie Raport 009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Szanowni Państwo, Warszawa jest gospodarczym, politycznym i kulturalnym centrum

Bardziej szczegółowo

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren.

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren. kł a d 19 ty się cy eg z. R0962/14 na ISSN: 17300878 Nakład: 19 000 egzemplarzy reklama świdnica 7 listopada 2014, nr 531 (159) Złoto dla schroniska Nowe mieszkania wydarzenia str. 2 Rusza budowa nowych

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU STRATEGII ROZWOJU MIASTA STALOWEJ WOLI na lata 2007-2015

RAPORT Z MONITORINGU STRATEGII ROZWOJU MIASTA STALOWEJ WOLI na lata 2007-2015 RAPORT Z MONITORINGU STRATEGII ROZWOJU MIASTA STALOWEJ WOLI na lata 2007-2015 Stalowa Wola, Październik 2013r. Wstęp W celu określenia zakresu prowadzonych badań przyjęto następującą definicję monitoringu:

Bardziej szczegółowo

[PROGRAM DZIAŁAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DLA ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU]

[PROGRAM DZIAŁAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DLA ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU] 2013 Urząd Miasta Torunia Biuro Toruńskiego Centrum Miasta [PROGRAM DZIAŁAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DLA ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU] Program zawiera 50 zadań szczegółowych, podzielonych na dziewięć

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. LESZNO Z ENERGIĄ XXI WIEKU Program wyborczy KWW PL18 oraz Łukasza Borowiaka, kandydata na Prezydenta Miasta Leszna.

PROGRAM WYBORCZY. LESZNO Z ENERGIĄ XXI WIEKU Program wyborczy KWW PL18 oraz Łukasza Borowiaka, kandydata na Prezydenta Miasta Leszna. PROGRAM WYBORCZY Komitet Wyborczy Wyborców PL18 Kandydat na Prezydenta Miasta Leszna Łukasz Borowiak 13 października 2014 r. LESZNO Z ENERGIĄ XXI WIEKU Program wyborczy KWW PL18 oraz Łukasza Borowiaka,

Bardziej szczegółowo

Jak pytać kandydatów?

Jak pytać kandydatów? Jak pytać kandydatów? Układając pytania do kandydatów pamiętajcie, by ograniczyć się do spraw, którymi będą się zajmować, jeśli zostaną wybrani. Nie ma sensu pytać kandydata na radnego gminy o to, jak

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

Diagnoza. dotycząca stosowanych narzędzi do monitorowania jakości usług publicznych w Polsce. Wstęp

Diagnoza. dotycząca stosowanych narzędzi do monitorowania jakości usług publicznych w Polsce. Wstęp Diagnoza dotycząca stosowanych narzędzi do monitorowania jakości usług publicznych w Polsce Wstęp Ponad dwudziestoletnie konsekwentne budowanie samorządności w Polsce wykreowało dobrą modę na stałe usprawnianie

Bardziej szczegółowo

Warszawa to ludzie Sebastian WIERZBICKI

Warszawa to ludzie Sebastian WIERZBICKI Warszawa to ludzie Sebastian WIERZBICKI KANDYDAT NA PREZYDENTA WARSZAWY 1 Szanowni Mieszkańcy, drodzy Warszawiacy, W styczniu tego roku zaprezentowałem założenia mojego programu dla Warszawy. Wskazywałem,

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji celów STRATEGII ROZWOJU GDAŃSKA 2005 2015

Sprawozdanie z realizacji celów STRATEGII ROZWOJU GDAŃSKA 2005 2015 Cele strategiczne Cele szczegółowe Sprawozdanie z realizacji celów STRATEGII ROZWOJU GDAŃSKA 2005 2015 Realizacja celów w latach 2005-2013 Priorytet: Mieszkańcy 1. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta ŁÓDŹ 2020+

Strategia Rozwoju Miasta ŁÓDŹ 2020+ Strategia Rozwoju Miasta ŁÓDŹ 2020+ Diagnoza strategiczna opracowana przez: Oddział Strategii Rozwoju Miasta Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora UMŁ pod nadzorem metodologicznym prof.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWY PROGRAM WYBORCZY

SAMORZĄDOWY PROGRAM WYBORCZY SAMORZĄDOWY PROGRAM WYBORCZY WERSJA ROZSZERZONA MĄDRZE Zadbamy o rozwój intelektualny Polaków przez całe życie ZDROWO Zadbamy o zdrowe życie i bezpłatną pomoc medyczną wysokiej jakości. BEZPIECZNIE Zadbamy

Bardziej szczegółowo

GAZETA BEZPŁATNA Nr 2/2014 24 października 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 42 000 egz. DOBUDUJĄ METRU WĄSY

GAZETA BEZPŁATNA Nr 2/2014 24 października 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 42 000 egz. DOBUDUJĄ METRU WĄSY GAZETA BEZPŁATNA Nr 2/2014 24 października 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 42 000 egz. INWESTYCJE DOBUDUJĄ METRU WĄSY Władze miasta ogłosiły, że do 2019 r. powstaną trzy kolejne stacje na Woli. Ruszył

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentu. Wrocław, 27 czerwca 2014 r. Strona 1 z 47

Zawartość dokumentu. Wrocław, 27 czerwca 2014 r. Strona 1 z 47 Zawartość dokumentu Wstęp...3 Struktura zawartości dokumentu...6 Priorytet I. Europejska metropolia miasto nowoczesnych przedsięwzięć...8 Priorytet II. Gospodarka innowacyjna i rozwój... 15 Priorytet III.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz Strategia Rozwoju Powiat Pisz 1. Wstęp Zasadniczą częścią prac realizowanych w zakresie Planowania rozwoju lokalnego Etap C jest opracowanie programów operacyjnych, w których zostaną zapisane działania

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030

Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030 Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030 Świętochłowice, 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Świętochłowice ul. Katowicka 54 41-600 Świętochłowice www.swietochlowice.pl WYKONAWCA: EU-CONSULT Sp.

Bardziej szczegółowo

3000 słów o Bielsku-Białej

3000 słów o Bielsku-Białej 3000 słów o Bielsku-Białej DEKLARACJA PROGRAMOWA Miasto dla ludzi W ostatniej dekadzie znacznie poprawiła się w naszym mieście infrastruktura techniczna i drogowa. Teraz czas przypomnieć sobie, że miasto

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-gospodarcza. wersja rozszerzona

Sytuacja społeczno-gospodarcza. wersja rozszerzona 2013 Sytuacja społeczno-gospodarcza wersja rozszerzona Opracowanie 2013. Sytuacja społeczno-gospodarcza jest dostępne także na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania www.poznan.pl/fakty_liczby Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r.

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA todz1 a dnia marca 2013 s. do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie pr-zvjycia,,polityki romoju kultury

Bardziej szczegółowo