ANKIETA DLA KANDYDATA/KI NA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANKIETA DLA KANDYDATA/KI NA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI"

Transkrypt

1 Masz Głos Masz Wybór Głosuj świadomie ANKIETA DLA KANDYDATA/KI NA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety (do ) w wersji elektronicznej, a także jej wydrukowanie i podpisanie. Ankietę w wersji elektronicznej należy przesłać na adres zaś ankietę w wersji papierowej opatrzoną podpisem odbierze przedstawiciel Fundacji. INFORMACJE O KANDYDACIE / KANDYDATCE Imię i nazwisko: John Abraham Godson Rok i miejsce urodzenia: 1970 Posiadany majątek: Oświadczenie majątkowe znajduje się na stronie Hobby, zainteresowania, pasje, sukcesy osiągnięte na tych polach: Uczenie się (chcę być dożywotnim studentem) Podróżowanie (Byłem w ok. 40 krajach ale w Polsce czuję się jak w domu) Poznawanie nowych ludzi Przytulanie Modlitwa i medytacja Chrześcijańska

2 Gotowanie Ogrodnictwo & Rolnictwo organiczne Pisanie i czytanie Surfowanie w Internecie Fotografia Muzyka: Gospel, High-life oraz Country W jaki sposób łodzianie mogą uzyskać z Panią/Panem kontakt, aby zadać dodatkowe pytania: mogą wziąć udział w akcji Zaproś Johna Godsona do domu lub kontakt przez WYKSZTAŁCENIE Ukończone kierunki studiów, stopnie/tytuły naukowe, inne istotne kursy, szkolenia: : Studia III stopnia (Studia doktoranckie) Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania : Master of Business Administration- MBA w Managerial Communication, SAN (SWSPZ) w Łodzi : Master of Science- MS in Professional Communication (Magister), Clark University, Worcester, Massachusetts, USA (Oddział w Polsce) : Studia III stopnia (Studia doktoranckie)- Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych : Studia magisterskie (Magister)- Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Stosunki Międzynarodowe, : Master of Arts- MA (Magister)-Trinity College and Seminary, Newburgh,Indiana, USA, Human Resource Management and Development (Rozwój i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi). 1996: British Council Studium, Uniwersytet Szczeciński, podyplomowe studium metodyczne w nauczaniu języka angielskiego (TEFL) : Bachelor of Science- B.Sc. Hons., (inżynierskie)- Abia State University, Uturu, Nigeria. rolnictwo (specjalność- agronomia). Ukończone kursy: 2011 Akademia Dyplomatyczna, Polski Instytut Spraw Międzynarodowy (PISM)- kurs Protokół dyplomatyczny

3 2005 Akademia Europejska w Łodzi Publikacje: Książki: Mentoring: The key to Growth. (Mentoring: Kluczem do wzrostu)- Data wydania wersji Polskiej: Jesień Przebudzenie i Ty (Wydawnictwo Pielgrzym), Przebudzenie w Polsce (Wydawnictwo Pielgrzym), Ponad 15 artykułów do różnych czasopism. ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH Język wraz ze stopniem znajomości (w skali A1-C2) Angielski (Certyfikat University of Cmabridge: CAE oraz CPE) DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Miejsca pracy wraz ze stanowiskiem i obowiązkami: Od udział w spółkach prawa handlowych (informacje na stronie Akademia Dyplomatyczna, Polski Instytut Spraw Międzynarodowy (PISM), wykładowca 2010: Łódzki Park Naukowo Technologiczny Technopark Sp. z o.o., Główny Specjalista ds. Obsługi Inwestorów i Public Relations : Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, wykładowca : International director, Pilgrim Mission International- międzynarodowa organizacja pozarządowa : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca, : Teatr Współczesny w Szczecinie, aktor gościnny, : Godson School, Szkoła Języków Obcych, właściciel/dyrektor, : Politechnika Szczecińska, starszy wykładowca, 1993: International Institute of Tropical Agriculture (Międzynarowy Instytut Rolnictwa Tropikalnego) Ibadan, Nigeria, Analytical Services Laboratory, młodszy naukowiec.

4 Doświadczenie w zarządzaniu Największy sukces zawodowy Największa porażka zawodowa KANDYDATURA Czy Pani/ Pan ubiega się równolegle o inne stanowisko niż Prezydent Miasta Łodzi. Jeżeli tak proszę podać nazwę funkcji/ stanowiska. NIE PROGRAM DLA ŁODZI W STU SŁOWACH Proszę opisać w 100 słowach swój program wyborczy dla miasta. Mój program dzieli się na 7 Priorytetów dla Łodzi: Priorytet nr 1. Inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy. Priorytet nr 2. Poprawa bezpieczeństwa w mieście. Priorytet nr 3. Poprawa wyglądu i atrakcyjności miasta. Priorytet nr 4. Unowocześnienie transportu i komunikacji miejskiej. Priorytet nr 5. Walka z biedą i wykluczeniem społecznym. Priorytet nr 6. Wykorzystanie filmowego dziedzictwa Łodzi w jej promocji. Priorytet nr 7. Łódź - miasto przyjazne ludziom. Zapraszam na stronę w celu zapoznania się z jego szczegółami. WYBRANE OBSZARY PROBLEMOWE Prosimy o opisanie działań jakie zamierza Pani/Pan

5 podjąć we wskazanych obszarach problemowych w przypadku wygrania wyborów. Polityka kadrowa Czy planuje Pani/ Pan zmiany w zakresie polityki kadrowej w Urzędzie Miasta Łodzi, miejskich jednostkach organizacyjnych, spółkach miejskich (np. zasad awansu wewnętrznego, ustalania wysokości wynagrodzeń, zasad przenoszenia pracowników, systemy motywowania pozafinansowego)? Jeśli tak, proszę podać 5 przykładów takich zmian i cel jaki zostanie osiągnięty po ich wprowadzeniu. kompetencji załatwiać w Planuję: urzędników za Wprowadzić system oceny urzędników przez mieszkańców weryfikacja Utworzyć centralną salę obsługi mieszkańców. Wszystkie sprawy można będzie jednym miejscu. Usprawnić proces wydawania decyzji przez Urzędy poprzez nagradzanie ich efektywność Audyt, którego celem będzie racjonalizacja zatrudnienia (Dziś Łódź zatrudnia najwięcej urzędników w Polsce po Warszawie) Polityka społeczna Jakie największe wyzwania widzi Pani/ Pan w zakresie polityki społecznej, którymi należałoby się zająć w pierwszej kolejności? Jakie działania powinny im towarzyszyć? Proszę podać 5 przykładów takich działań. Niezwykle istotna jest przy tym walka z biedą i wykluczeniem społecznym: W tej sprawie trzeba: Weryfikacja wydatków na pomoc społeczną. Dziś 37,000 osób korzysta z pomocy społecznej w Łodzi co jest najwyższym wynikiem w całej Polsce. Będziemy wprowadzali system pracy użyteczności społecznej jako alternatywę dla pomocy społecznej. Sprawni podopieczni będą mogli zarabiać sprzątając osiedla, chodniki itd. i Usprawnić działania MOPS zwiększając wynagrodzenie, kompetencje decyzyjność pracowników socjalnych Oddłużyć najemców mieszkania komunalnych poprzez system prac interwencyjnych Ufundować stypendia dla zdolnych dzieci z najuboższych rodzin

6 Zwiększyć zadania i kompetencje pedagogów szkolnych Pomagać dzieciom ze świetlic środowiskowych w nauce poprzez zatrudnienie specjalnie przygotowanych nauczycieli-tutorów Wspierać pracę osób pracujących z bezdomnymi i uzależnionymi Budować i remontować większą ilość mieszkań komunalnych i socjalnych Czy uważa Pani/ Pan, że stosowanie procedury Niebieskiej Karty jest istotnym narzędziem w zwalczaniu przemocy domowej? Jakie działania na rzecz rozwiązania problemu przemocy zamierza Pani/ Pan podjąć w Łodzi? Karta, tak ale samo posiadanie karty nie zmienia wiele w sytuacji rodziny, która ją posiada. System monitorowania tego co się dzieje w takiej rodzinie powinien być bardzo systematyczny i konkretny a nie interwencyjny. Czy i jakie kroki poczyni Pani/ Pan dla stworzenia miejsc, z których mogliby korzystać młodzi Łodzianie w celu rozwoju swoich zainteresowań (np. Przestrzeń Kultury Alternatywnej)? Czy i jakie kroki poczyni Pani/ Pan dla stworzenia miejsc, z których mogliby korzystać seniorzy w celu rozwoju swoich zainteresowań? Czy przewiduje Pani/ Pan międzypokoleniowe działania integracyjne? (jeśli tak, to jakie - proszę podać 5 przykładów) Takich miejsc jest w Łodzi wiele. Trzeba je tylko spopularyzować i szerzej udostępnić. Na każdym osiedlu powstanie świetlica dla dzieci i młodzieży. Tam gdzie trzeba, wykorzystamy szkoły do tego. Dzieci muszą mieć miejsce do spędzenia czasu oraz do odrabiania lekcji. Przy wszystkich możliwych placówkach kulturalnoświatowych koła seniora, kluby seniora. międzypokoleniowo: np.: klub babć i dziadków przy szkole lub przedszkolu. Powstaną projekty integrujące młodzież z seniorami. Czy zabroniłaby Pani/ Pan parady osób LGBT Łodzi? Najprawdopodobniej TAK ze względu na ich bezpieczeństwa po konsultacji z policją. Czy wprowadzi Pani/ Pan w szkołach w Łodzi programy edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej? Mieszkaniowy zasób gminy Tak, w ścisłej współpracy z rodziną. Mądra i zrównoważona edukacja.

7 Czy uważa Pani/ Pan, że obecna struktura organizacyjna administracji nieruchomości działa efektywnie? Jeśli nie, proszę podać przykłady kroków jakie poczyni Pani/ Pan by administracje działały efektywnie? Działa bardzo nieefektywnie. W pierwszej kolejności należy wykonać audyt, który zweryfikuje aktualny stan nieruchomości, ponieważ w tej chwili administracje nie mają rzetelnej wiedzy na temat stanu nieruchomości. Przede wszystkim weryfikacja aktualnych najemców, czy ich sytuacja uzasadnia zajmowanie takich lokali. Akcja Zgłoś pustostan - każdy, kto zgłosi pustostan i przedstawi go do weryfikacji, będzie mógł zawrzeć umowę z miastem, wyremontować lokal i w nim zamieszkać (warunek: spełnienie kryteriów, uregulowany stan prawny). Koszt remontu lokalu będzie można odliczyć od kosztu czynszu. Ustalenie lokalizacji i stanu prawnego budynków w stanie dewastacji i podjęcie działania w celu rozbiórki, a w ich miejsce stworzenie strefy rekreacji (plac zabaw, skwer, itp.) ewentualnie odremontowanie i przeznaczenie na budynek użyteczności publicznej najbardziej potrzebny w danej okolicy. Jakie priorytety zamierza Pani/ Pan przyjąć jeśli idzie o zagospodarowanie miejskich lokali użytkowych? (jaka polityka czynszowa ma obowiązywać, czy będą prowadzone nowe i/lub rozwijane działania takie jak lokale dla kreatywnych, łatwy dostęp do lokali dla organizacji pozarządowych, itp.)? Rewitalizacja i ochrona zabytków. Nowe Centrum Łodzi Zostanie opracowana strategia dla lokali użytkowych Jako prezydent będę premiował przedsiębiorców, którzy wytwarzają bogactwo miasta. Będę także wspierał młodych przedsiębiorców oraz innowacyjne firmy. Będę wspierał powstawania clusterów: przedsiębiorczość, innowacyjność, kulturę, kreatywność itd.) Będę dążył do prywatyzacji tych lokali na rzecz ich najemców. Czy (jakie) zamierza Pani/ Pan podjąć działania, aby zintegrować przestrzeń Nowego Centrum Łodzi z historycznym centrum miasta (społecznie, gospodarczo, transportowo)? Jak Pan/ Pani wyobraża sobie funkcjonowanie obszaru Nowego Centrum Łodzi w kontekście funkcjonowania reszty centrum miasta? (np. kwestie finansowania kultury i pozostałych działań realizowanych w NCŁ). Zamierzam połączyć deptakiem ul. Piotrkowską, Nowe Centrum Łodzi, Plac Wolności, Park Śledzia, Stary rynek oraz Manufakturę tak aby nie konkurowali lecz uzupełniali się. Nowe Centrum Łodzi powinno stać się prawdziwym centrum (rynkiem miasta). To trochę wstyd, że Łódz nie ma takiego rynku. Dotychczas gdy ul. Piotrkowska oraz rynek manufaktury spełniają tą rolę. Miejskie eventy będą się odbywać na nowym rynku Łodzi

8 Czy zamierza Pani/ Pan kontynuować program Mia100 kamienic? Jeśli tak to w jakiej formule. Tak, ale na większą skalę. Będę szedł w kierunku rewitalizacji 1000 kamienic, w tym rewitalizacja społeczna. Czy zamierza Pani/ Pan prowadzić rewitalizację obszarową? Jeżeli tak, proszę podać przykłady 5 działań, które zamierza Pani/ Pan w związku z tym podjąć. Przestrzeń publiczna Jak zamierza Pan/ Pani dbać o podnoszenie jakości przestrzeni publicznej? Proszę wskazać 5 miejsc / przestrzeni publicznych, które będzie Pan / Pani chciał/-a poprawić w pierwszej kolejności. Tak. ulice i chodniki, parki i zieleń miejskich (w tym powstanie na każdym osiedlu przestrzeń do grillowania i pikniku) Kamienic w śródmieście (projekt Łódź nocą - oświetlenie odrestaurowanie łódzkich kamienic) place zabaw, szkoły świetlice młodzieżowe Zasięgnąć informacji u mieszkańców, która część dzielnicy jest ich zdaniem miejscem wspólnym wymagającym działań, np.: na Widzewie Wschodzie lasek osiedlowy miedzy ulicami ks. Wujaka a Dostojewskiego i Augustów a szkołą. Co zrobi Pani/ Pan aby wpływać na estetykę przestrzeni w Łodzi, wygląd miejskich i prywatnych posesji w mieście? Opracować i uchwalić wymogi wyglądu kamienic w Centrum Miasta po szerokiej konsultacji społecznej z interesariuszami. Przy ulicach, chodnikach powinno znaleźć się więcej drzew, trawników i ławek na miejsca do odpoczynku. Wielka akcja sadzenia drzew. W tym akcja społeczna sadzenie drzew we współpracy z lasem miejskim (dostarczanie bezpłatnych sadzonek na łódzkie osiedla), a także wzbogacenie drzewostanu na ulicach Łodzi. Konkursy osiedlowe na najpiękniejsze balkony czy przydomowe ogródki, aby ludzie zaczęli dbać o przestrzeń wokół miejsca zamieszkania.

9 Renowacja zaniedbanych parków w Łodzi. Tworzenie nowych parków na dużą skalę. Dbanie o przyzwoity wygląd koszy na śmieci, bezwzględne przestrzeganie sprzątania odchodów po zwierzętach. Projekt Łódź nocą oświetlenie zabytkowych, bądź charakterystycznych dla łódzkiej architektury budowli. Ustalenie lokalizacji i stanu prawnego budynków w stanie dewastacji i podjęcie działań w celu rozbiórki, a w ich miejsce stworzenie strefy rekreacji (plac zabaw, skwer, itp.) ewentualnie odremontowanie i przeznaczenie na budynek użyteczności publicznej najbardziej potrzebny w danej okolicy. Czy uważa Pan/ Pani, że działania mające na celu przystosowanie przestrzeni publicznej oraz transportu do potrzeb osób o ograniczonej mobilności (osób z niepełnosprawnością, rodziców z małymi dziećmi, osób starszych) są w Łodzi potrzebne? Jeżeli tak, proszę wymienić 5 działań, które zostaną w tym celu podjęte. Tak. Przystosowanie środków komunikacji miejskiej do potrzeb seniorów oraz osoby niepełnosprawne. Przystosowanie przystanków. Urzędy przyjazne niepełnosprawnym. Pokoje dla rodziców z małymi dziećmi w miejscach publicznych. Szkoły i przedszkola budowa podjazdów. Czy uważa Pani/ Pan za potrzebne stworzenie regulacji dotyczących polityki reklamowej (kształt i ilość reklam) miasta? Jeżeli tak, jakie działania (długo- i krótkofalowe) zamierza Pani/ Pan podjąć (proszę podać 5 przykładów)? Uchwała rady miejskiej w sprawie reklam w przestrzeni publicznej Transport miasta i regionu Proszę wymienić 5 najważniejszych inwestycji w transport, które do roku 2020 powinny zostać Zakup ekologicznych autobusów i tramwajów. Budowa i remont chodników

10 zrealizowane w Łodzi. Rozbudowa parkingów i stacji rowerów miejskich, Rozbudowa dróg ścieżek rowerowych, dokończenie rozpoczętych inwestycji drogowych Proszę o wskazanie priorytetowych środków transportu i koncepcji obsługi transportowej dla obszarów śródmiejskich oraz podać 5 przykładów działań, które pozwolą zrealizować przedstawioną przez Pana/ Panią wizję w tym zakresie. W śródmieściu preferowany transport zbiorowy, zakaz ruchu dla pojazdów prywatnych w ścisłym centrum, przede wszystkim tramwaje, rowery miejskie, riksze (unikanie emisji spalin w centrum). Promocje rower jako najlepszy sposób poruszania się po mieście (Chcę by Łódź stała się rowerowa stolica Polski) Czy chce Pani/ Pan wprowadzić bezpłatne przejazdy MPK na wzór innych miast? Odpowiedź proszę uzasadnić. Chcę wprowadzić bezpłatne korzystanie z komunikacji miejskiej oraz rower miejski dla osób posiadających kartę Łodzianina (dla osób odprowadzających podatek w Łodzi po wyprowadzeniu miasta z długów). Czy zamierza Pan/ Pani wspierać gminy ościenne w realizacji projektu kompleksowej modernizacji tramwajowych linii podmiejskich? Jeśli tak, to w jaki sposób, a jeśli nie dlaczego. Czy w przypadku, gdyby Łódź nie otrzymała dofinansowania unijnego na remonty najbardziej zniszczonych torowisk tramwajowych, przewiduje Pan/ Pani przeznaczanie na ten cel środków miejskich? Czy zamierza Pani/ Pan dokończyć projekt utworzenia muzeum transportu w Zajezdni Brus, w sposób zapewniający ochronę wszystkim pojazdom już przeznaczonym na cele muzealne? Nacisk na ŁKA. Tramwaj podmiejski w ramach ścisłej aglomeracji (Zgierz, ozorków, Pabianice, Rzgów, Lutomiersk, Aleksandrów Łódzki, Andrespol. Ale to głównie zadanie samorządu wojewódzkiego. Tak- W miarę możliwości, trzeba na bieżąco weryfikować Nie znam szczegóły tego projektu ale brzmi interesująco. Ład i porządek

11 Czy uważa Pani/ Pan za konieczną zmianę Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej? Jeżeli tak, to w jakim zakresie? Proszę wskazać 5 głównych działań na ulicy Piotrkowskiej, jakie ma Pani/ Pan zamiar podjąć. Piotrkowska ma się rozwijać w kierunku centrum kulturalnego i kulinarnego miasta. Połączyć ul. Piotrkowska deptakiem z Manufaktura (przez Plac Wolności, Park śledzia), stary rynek oraz nowego centrum Łodzi Odrestaurować Off Piotrkowska (z zadaszeniem przezroczystym) Letni pokaz mody na ul. Piotrkowska (od Pasażu Schillera do Pasażu Rubinsteina) Powołać prawdziwego managera ulicy Piotrkowskiej z biznesowym doświadczeniem. Czy zamierza Pani/ Pan zlikwidować Straż Miejską w Łodzi? Odpowiedź proszę uzasadnić. Jeżeli nie zamierza Pani/ Pan likwidować Straży Miejskiej w Łodzi, jakie będą priorytety tej formacji? Proszę podać 5 głównych zasad, jakimi będzie kierowała się Pani / kierował się Pan jako zwierzchnik tej formacji wraz z 5 działaniami, jakie będą podjęte aby cele te zrealizować Ścisły podział kompetencji i współpracy straż policja tak aby nie dublować. wyznaczyć konkretne obszary działań. Straż bliżej mieszkańców interwencje podlegające pod kodeks prawa o wykroczeniach, policja sprawy podlegające pod kodeks karny. Lepsze wyposażenie Więcej straży na ulicach i osiedlach Zintegrowany system monitoringu pod nadzorem straży miejskiej Ekologia i środowisko w Łodzi Jaką ma Pan/ Pani wizję, by w sposób strategiczny zarządzać zielenią w Łodzi? Proszę podać przykłady 5 działań związanych z zielenią urządzoną (np. parki) oraz 5 działań związanych z zielenią towarzyszącą (np. zieleń przyuliczna). Masowe zasadzenie drzew na każdej ulicy (jak tylko jest możliwe) Zaangażowanie mieszkańców w akcje sadzenia drzew (z udziałem zieleni miejskiej) Zasadzenie i skrupulatne dbanie o trawniki i kwiaty Wzdłuż chodników pod drzewami postawić ławki Przede wszystkim nie psuć tego co jest (przykład Widzew lub Olechów), ścisła współpraca z botanikiem, arboretum w Rogowie. Chcę by Łódź stała się najzieleńszym miastem w Polsce. Czy kierowany przez Panią/ Pana urząd miasta będzie stosował kryteria tzw. zielonych zamówień publicznych jako dodatkowych kryteriów przy zamówieniach publicznych? Czy planuje Pani/ Pan Wszędzie gdzie będzie to racjonalne i możliwe. Podstawowe kryterium to jakość i konkurencyjność cenowa.

12 wprowadzenie innych, dodatkowych kryteriów? Po jakie rozwiązania zamierza Pani/ Pan sięgnąć, aby efektywnie rozwiązać problem bezdomności zwierząt na terenie miasta? Ścisła współpraca z fundacjami prozwierzęcymi. Jak zamierza sobie Pani/ Pan radzić z przekroczonymi normami zanieczyszczenia powietrza na terenie Łodzi? Czy zamierza Pani/ Pan podjąć działania na rzecz zwiększania udziału odzysku surowców wtórnych (wzmocnienie roli segregacji odpadów w naszym mieście)? Jeżeli tak, proszę podać 5 przykładów działań, jakie w tym celu Pani/Pan podejmie. Partycypacja społeczna Powoli eliminacja. Wymiana stare autobusy miejskiej na nowe bardziej ekologiczne i oszczędny. Ograniczenie ruchu samochodowego w ścisłym centrum miasta Promocja roweru miejskiego Masowe zazielenianie miasta Różnica w cenie wywozu dla segregujących, ale poparta rzeczywistym wsparciem w postaci worków itp. Kampania społeczna zwiększająca świadomość w dziedzinie segregacji śmieci Czy i ewentualnie w jaki sposób zamierza Pani/ Pan zwiększyć udział łodzian w zarządzaniu miastem? Proszę podać 5 przykładów. Zwiększenie budżetu obywatelskiego do minimum 2% budżetu miasta, ale nie mniej niż 80 mln PLN rocznie Systematyczne konsultacje społeczne w kluczowych dla miasta i mieszkańców sprawach Regularne spotkania z mieszkańcami (town hall meeting) Istotna rola Rad Osiedli, Rada seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta Badanie zadowolenia mieszkańców z działań konkretnych urzędników (customer satisfaction) Czy zamierza Pan/ Pani kontynuować realizację Budżetu Obywatelskiego w Łodzi? Jeżeli tak, jakie zmiany ten proces powinien przejść i o jak dużej części budżetu miasta (w procentach) powinni bezpośrednio decydować mieszkańcy? Tak, dla inwestycji nie leżących w obowiązku miasta. 2% budżetu miasta ale nie mniej niż 80 mln PLN. Trzeba ustalić jasne kryteria dla takich projektów by uniknąć patologii jaka obecne ma miejsce.

13 Jaką przewiduje Pani/ Pan rolę dla Rad Osiedli w zarządzaniu miastem? O jakiej części budżetu miejskiego powinni decydować radni osiedlowi? Doradczą i konsultacyjną. Proporcjonalną przeznaczoną dla danego osiedla. Zwiększę kwota pieniędzy do ich dyspozycji Będą konkursy dla Rady Osiedla na środki z budżetu miasta na projekty osiedlowe Kampania społeczna zwiększająca świadomość społeczna roli Rad Osiedli Budżet obywatelski na poziomie osiedli. Jakiego typu spraw Pani/ Pana zdaniem powinny dotyczyć konsultacje społeczne w Łodzi i kiedy powinny być prowadzone? Jakie metody konsultacji powinny być stosowane? Czy uważa Pani/ Pan, że problemem jest niski poziom uczestnictwa mieszkańców w planowaniu przestrzennym? Jeżeli tak, jak zamierza Pani/ Pan poprawić tę sytuację (proszę podać przykłady 5 działań)? Dotyczących kluczowych dla miasta działań. Przynajmniej rok przed realizacją. ankieta, Internet, za pośrednictwem Rad Osiedli i Rady Miejskiej.. Tak. Poprzez Konsultacje społeczne Nagroda dla osiedla które najwięcej procentowo uczestniczyło w konsultacjach np. przeznaczyć 1 milion złotych nagrody dla wybranego przez Rade Osiedla i mieszkańców projektu. Głosowania jak przy budżecie obywatelskim Czy uważa Pan/ Pani za dobre rozwiązanie prowadzenia referendów lokalnych w sprawie wysokobudżetowych działań infrastrukturalnych? Jeżeli tak, proszę podać przykłady 5 działań/ inwestycji, które należałoby poddać tego typu weryfikacji. Nie. Takie referenda są kosztowne. Wystarczy konsultacja społeczna. Oświadczam, że dane powyższe są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych wskazanych powyżej przez Fundację Normalne Miasto - Fenomen, Stanisława Wigury 12a, Łódź, KRS Jestem poinformowany o prawie do wglądu, żądaniu zmiany lub usunięcia ww. danych w każdej chwili. Wyrażam zgodę na publikację powyższych danych na stronie internetowej projektu "Masz Głos, Masz Wybór" oraz w publikacjach związanych z projektem

14 Data Podpis kandydata Akcję wspierają: Fundacja Normalne Miasto - Fenomen, Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO, Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła", Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi, Fundacja Sendzimira, Fundacja Łódź Ratunkowa, Świetlica Krytyki Politycznej w Łodzi, EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań, SPUNK Fundacja Nowoczesnej Edukacji, Instytut Spraw Obywatelskich - INSPRO

ANKIETA DLA KANDYDATA/KI NA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

ANKIETA DLA KANDYDATA/KI NA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI Masz Głos Masz Wybór 2014 Głosuj świadomie ANKIETA DLA KANDYDATA/KI NA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety w wersji elektronicznej (dostępnej na stronie www.fundacjafenomen.pl),

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok

Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6287/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 maja 2014 r. Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok Zapraszamy Państwa do wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna

Ankieta dotycząca rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta dotycząca rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna Szanowny Mieszkańcu Gminy Konstancin-Jeziorna! Zapraszam do wypełnienia anonimowej ankiety, której celem jest poznanie Państwa opinii na temat

Bardziej szczegółowo

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl Jak Rady działają w innych miastach? przykłady i inspiracje Jakub Hryniewicki Pracownia Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 rok. grudzień 2015 roku

Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 rok. grudzień 2015 roku Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 rok grudzień 2015 roku Dochody naszego Miasta w 2016 roku wyniosą 187.266.371,00 zł. Są to: dochody wynikające z bieżącej realizacji zadań Miasta dochody wynikające

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI SKANER WYBORCZY WYBORY 2011. OKRĘG 25 (Gdańsk, Sopot, powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski, tczewski)

MIEJSKI SKANER WYBORCZY WYBORY 2011. OKRĘG 25 (Gdańsk, Sopot, powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski, tczewski) MIEJSKI SKANER WYBORCZY WYBORY 2011 OKRĘG 25 (Gdańsk, Sopot, powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski, tczewski) Imię i nazwisko kandydatki KATARZYNA OWCZAREK Komitet

Bardziej szczegółowo

ANKIETA KANDYDATA NA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

ANKIETA KANDYDATA NA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI Społeczny monitoring kandydatów na Prezydenta Miasta Łodzi www.prezydent.dlalodzi.info ANKIETA KANDYDATA NA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety w wersji elektronicznej, a także

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. Zadania własne gminy: 1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. remont, przebudowa budynków będących własnością miasta; budowa nowych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO * * * WSTĘPNE ZGŁOSZENIE POMYSŁU / PRZEDSIĘWZIĘCIA PROPONOWANEGO DO UJĘCIA

BADANIE POTRZEB W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO * * * WSTĘPNE ZGŁOSZENIE POMYSŁU / PRZEDSIĘWZIĘCIA PROPONOWANEGO DO UJĘCIA BADANIE POTRZEB W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO * * * WSTĘPNE ZGŁOSZENIE POMYSŁU / PRZEDSIĘWZIĘCIA PROPONOWANEGO DO UJĘCIA W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI Wprowadzenie: Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wolbrom na lata 2008-2020

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wolbrom na lata 2008-2020 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (MRPO) zakłada, że Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR) powinny dotyczyć wyselekcjonowanych obszarów miejskich, za wyjątkiem miast o liczbie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE APLIKACYJNE

ROZEZNANIE APLIKACYJNE Inowrocław, 01 grudnia 2014 rok ROZEZNANIE APLIKACYJNE Fundacja Ekspert - Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław w związku z realizacją projektu Lepsze jutro realizowanego w ramach PO KL, Działanie

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA

KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA Czy Pana(i)/Państwa zdaniem naszemu miastu potrzebny jest program ożywienia gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra! Miedziana Góra, 30 czerwca 2014r. Z dniem 19 maja 2014r. Gmina Miedziana Góra przystąpiła do prac nad dokumentem pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy.

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny najważniejsze cechy 1. publiczna

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Orneta na lata

Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Orneta na lata Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Orneta na lata 2015-2020 Szanowni Państwo! W związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA GRODZISK MAZOWIECKI RAPORT Z BADAŃ

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA GRODZISK MAZOWIECKI RAPORT Z BADAŃ LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA GRODZISK MAZOWIECKI 2014-2020 RAPORT Z BADAŃ ZAŁĄCZNIK DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA GRODZISK MAZOWIECKI 2014-2020 GRODZISK MAZOWIECKI 2014 1. METODYKA

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA KANDYDATA/KI NA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

ANKIETA DLA KANDYDATA/KI NA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI Masz Głos Masz Wybór 2014 - Głosuj świadomie ANKIETA DLA KANDYDATA/KI NA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety (do 23.10.2014) w wersji elektronicznej, a także jej wydrukowanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ

ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ Czempiń, 22 października 2013 roku ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ Szanowni Państwo! Od 22 października 2013r, w Gminie Czempiń, rozprowadzana jest ankieta dotycząca Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt Pracująca mama

Formularz zgłoszeniowy Projekt Pracująca mama Formularz zgłoszeniowy Projekt Pracująca mama Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej: 1. Dane podstawowe Imię Nazwisko Data i miejsce urodzenia Stan cywilny Nr PESEL Nr NIP ulica Adres

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w Regionalnym Programie Operacyjnym. Puławy, 20.03.2009 r.

Rewitalizacja w Regionalnym Programie Operacyjnym. Puławy, 20.03.2009 r. Rewitalizacja w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego Puławy, 20.03.2009 r. Znaczenie Lokalnego Programu Rewitalizacji w procesie aplikowania o środki z EFRR Znaczenie Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja przestrzeni publicznej osiedla Śródmieście wraz ze zmianą funkcji części domu gościnnego Hutnik

Rewitalizacja przestrzeni publicznej osiedla Śródmieście wraz ze zmianą funkcji części domu gościnnego Hutnik Rewitalizacja przestrzeni publicznej osiedla Śródmieście wraz ze zmianą funkcji części domu gościnnego Hutnik numer projektu RPPK.07.01.00-18-061/10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego PROJEKT PN.: OŻYWIENIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POPRZEZ REWITALIZACJĘ TERENÓW POWOJSKOWYCH W SKIERNIEWICACH Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Wojciech Kozłowski 1999-2010 Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Od 2010 r. Wiceprzewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Wstępna ankieta diagnozująca - nowa Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich

Wstępna ankieta diagnozująca - nowa Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich Wstępna ankieta diagnozująca - nowa Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich 1. Moje ogólne, subiektywne odczucie zadowolenia/niezadowolenia z życia w mojej gminie/mieście.

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej RPO WZ 2014-2020 Osie priorytetowe 1. Gospodarka Innowacje Technologie 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 3. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 4. Dostosowanie do zmian klimatu 5. Rozwój naturalnego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Budżet Obywatelski. Spotkanie z wnioskodawcami zwycięskich zadań. www.uml.lodz.pl

Budżet Obywatelski. Spotkanie z wnioskodawcami zwycięskich zadań. www.uml.lodz.pl Budżet Obywatelski Spotkanie z wnioskodawcami zwycięskich zadań Projekt Zielone Ściany Wydział Budynków i Lokali Zarząd Zieleni Miejskiej S0065 X 2013 Opracowanie graficzne ustalonych lokalizacji nasadzeń

Bardziej szczegółowo

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO?

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? Zadania gminy i powiatu 1/5 ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? Łódź, jako jedno z nielicznych polskich miast, funkcjonuje jako tzw. miasto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA

PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA GŁOSOWANIE NAD PROJEKTAMI ZGŁOSZONYMI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY MIASTA BOCHNIA 14-15 LISTOPADA 2015 R. MIEJSKA KOMISJA DS. USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA NAD PROJEKTAMI ZGŁOSZONYMI W RAMACH BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI

OPIS DOBREJ PRAKTYKI OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy Budżet obywatelski na rok 2014 nazwa gminy/powiatu Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi dokładny adres 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 województwo

Bardziej szczegółowo

Elementy zrównoważonej mobilności miejskiej Suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czerwonak przyjętego Uchwałą Nr 137/XVII/2016 Rady

Elementy zrównoważonej mobilności miejskiej Suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czerwonak przyjętego Uchwałą Nr 137/XVII/2016 Rady Elementy zrównoważonej mobilności miejskiej Suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czerwonak przyjętego Uchwałą Nr 137/XVII/2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 stycznia 2016 r. Wstęp W drugim

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 45 409 180,02 22 352 742,05 12 449 787,12 0,00 0,00 8 140 144,44 1.a - wydatki bieżące 20 025 442,00 6 731

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja KRYTERIA DOSTĘPU Poddziałanie 4.3.1,, Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej (typ projektu: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej) Lp. Nazwa kryterium Opis

Bardziej szczegółowo

WIZJA SZKOŁY. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych Uczniowie uzdolnieni INTEGRACJA

WIZJA SZKOŁY. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych Uczniowie uzdolnieni INTEGRACJA ZARYS KONCEPCJI wizja szkoły; analiza potrzeb edukacyjnych określenie celów priorytetowych; kierunki rozwoju od przedszkola do matury; integracja ZSO nr 8; uzupełnienie Programu Wychowawczego; kadra pedagogiczna;

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

2006 2008 konsekwentnie prowadzimy Miasto do rozwoju. Piotr Krzystek Prezydent Szczecina listopad 2008

2006 2008 konsekwentnie prowadzimy Miasto do rozwoju. Piotr Krzystek Prezydent Szczecina listopad 2008 2006 2008 konsekwentnie prowadzimy Miasto do rozwoju Piotr Krzystek Prezydent Szczecina listopad 2008 1 Spis treści Bezpieczne Miasto Czyste Miasto Edukacja na najwyższym poziomie Szczecin Przyjazny Port

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA POTRZEB TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "PRZYJAZNA ZIEMIA LIMANOWSKA"

ANKIETA DLA POTRZEB TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PRZYJAZNA ZIEMIA LIMANOWSKA ANKIETA DLA POTRZEB TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 W związku z przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

Jest to teren należący do Miasta Szczecin.

Jest to teren należący do Miasta Szczecin. Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok Uwaga: Wypełnienie punktów 1-7 jest obowiązkowe. 1. Tytuł zadania (Należy wpisać pełny tytuł zadania. Tytuł

Bardziej szczegółowo

NA LATA Ankieta ma charakter anonimowy i służy wyłącznie do celów opracowania Programu.

NA LATA Ankieta ma charakter anonimowy i służy wyłącznie do celów opracowania Programu. ANKIETA PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA I GMINY PIEŃSK NA LATA 2015-2022 Gmina przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Pieńsk na lata 2015-2022. Dokument ten odgrywać będzie bardzo

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI SKANER WYBORCZY WYBORY 2011. OKRĘG 25 (Gdańsk, Sopot)

MIEJSKI SKANER WYBORCZY WYBORY 2011. OKRĘG 25 (Gdańsk, Sopot) MIEJSKI SKANER WYBORCZY WYBORY 2011 OKRĘG 25 (Gdańsk, Sopot) Imię i nazwisko kandydata Sławomir Neumann Komitet Platforma Obywatelska CZĘŚĆ I: DEMOKRACJA Pytanie NIE NIE MAM ZDANIA KOMENTARZ 1. Czy zgadza

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE APLIKACYJNE

ZAPYTANIE APLIKACYJNE Inowrocław, 1 września 2014 rok ZAPYTANIE APLIKACYJNE Fundacja Ekspert - Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław w związku z realizacją projektu Lepsze jutro realizowanego w ramach PO KL, Działanie

Bardziej szczegółowo

Zadania strategiczne:

Zadania strategiczne: Obszar strategiczny Rozwój społeczny Cel strategiczny Rozwój bazy i zasobów ludzkich w sferze społecznej Wskaźniki osiągnięć - Zmniejszenie liczby zarejestrowanych bezrobotnych (źródło: PUP) - zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne w ramach opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Krotoszyce ANKIETA WYZNACZENIE OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH

Konsultacje społeczne w ramach opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Krotoszyce ANKIETA WYZNACZENIE OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH Konsultacje społeczne w ramach opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Krotoszyce ANKIETA WYZNACZENIE OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH Szanowni Państwo, poniższa ankieta została przygotowana na potrzeby opracowania

Bardziej szczegółowo

Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czerniewice na latach 2015-2020

Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czerniewice na latach 2015-2020 Szanowni Państwo! Czerniewice, dnia 6 maja 2015 roku W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Czerniewice na lata 2015-2020 zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety,

Bardziej szczegółowo

Brief załącznik nr 2 do umowy

Brief załącznik nr 2 do umowy Brief załącznik nr 2 do umowy Definicja: System Informacji Miejskiej (SIM) to system jednolitych pod względem wizualnym, architektonicznym i konstrukcyjnym nośników przekazujących informacje o charakterze

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji

Konsultacje społeczne w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Konsultacje społeczne w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Mława przystępuje do opracowania Programu Rewitalizacji. Aby program ten był w pełni dostosowany do potrzeb i aspiracji mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.31.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 12 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.31.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 12 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.31.2015 BURMISTRZA OLECKA z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat

Bardziej szczegółowo

Katalog projektów lokalnych. JP 17 Giszowiec

Katalog projektów lokalnych. JP 17 Giszowiec Katalog projektów lokalnych JP 17 Giszowiec L/1/17/2015 Podjazd, remont schodów wejście do Przedszkola nr 91, remont tarasu z balustradą i schodami LOKALIZACJA ZADANIA ul. Adama 33 KWOTA ZADANIA 329 000,00

Bardziej szczegółowo

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Gdyni. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Gdyni. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Gdyni Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni Projekt CIVITAS DYN@MO (2012-2016) dofinansowany z 7 Programu Ramowego projekt RTD zajmujący się planowaniem transportu,

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W LUBLINIE

REWITALIZACJA W LUBLINIE REWITALIZACJA W LUBLINIE Program Rewitalizacji dla Lublina: Uchwała nr 752/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 roku: 1 ust. 2 Program Rewitalizacji dla Lublina pełni rolę lokalnego programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich

Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich Regulamin rekrutacji uczestników projektu Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich nr umowy PO WERSE-2014-1-PL01-KA101-001771 realizowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA MSAP Data złożenia Nr zgłoszenia Nr edycji Numer albumu

WYPEŁNIA MSAP Data złożenia Nr zgłoszenia Nr edycji Numer albumu FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA STUDIA PODYPLOMOWE EKONOMIA SPOŁECZNA REALIZOWANE PRZEZ MAŁOPOLSKĄ SZKOŁĘ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE W PROJEKCIE ZINTEGROWANY SYSTEM WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

Badanie społeczności Miasta Ząbki na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015

Badanie społeczności Miasta Ząbki na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015 Badanie społeczności Miasta Ząbki na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015 Urząd Miasta w Ząbkach wspólnie z ekspertami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz powołanym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 czerwca 2016 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR XX/121/2016 RADY GMINY GOMUNICE z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Podstawy do opracowania Programu Podstawa prawna: ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska: Prezydent

Bardziej szczegółowo

Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013

Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 Departament

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ 1. Czy Pana(i) zdaniem, gminie potrzebny jest program ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości rozwoju biur karier w praktyce- Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt:

Nowe możliwości rozwoju biur karier w praktyce- Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt: Nowe możliwości rozwoju biur karier w praktyce- Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt: Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej zarządzanie Uczelnią, nowoczesna

Bardziej szczegółowo

D Y R E K T O R Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich o g ł a s z a n a b ó r n a w o l n e s t a n o w i s k o u r z ę d n i c z e

D Y R E K T O R Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich o g ł a s z a n a b ó r n a w o l n e s t a n o w i s k o u r z ę d n i c z e D Y R E K T O R Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich o g ł a s z a n a b ó r n a w o l n e s t a n o w i s k o u r z ę d n i c z e : K i e r o w n i k D z i a ł u P o m o c y Ś r o d

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY PRZY SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W ŻARKACH LETNISKU

PRZEDSZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY PRZY SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W ŻARKACH LETNISKU PRZEDSZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY PRZY SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W ŻARKACH LETNISKU Na okres: IX 2014- VI 2016 Motto: Przedszkole drugim domem SKŁAD ZESPOŁU PRZYGOTOWUJĄCEGO PROGRAM: Grono

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY

FORMULARZ APLIKACYJNY FORMULARZ APLIKACYJNY Informacje przedstawione w formularzu aplikacyjnym są przechowywane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).Wypełnienie i wysłanie formularza jest jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

Propozycja reformy funkcjonowania rad dzielnic i osiedli w Gdańsku na przykładzie doświadczeń reformy z Poznania

Propozycja reformy funkcjonowania rad dzielnic i osiedli w Gdańsku na przykładzie doświadczeń reformy z Poznania Propozycja reformy funkcjonowania rad dzielnic i osiedli w Gdańsku na przykładzie doświadczeń reformy z Poznania Opr. Lidia Makowska, przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Wrzeszcz Górny Wrzeszcz, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Mini plac zabaw i boisko do koszykówki w Sadulskim Zakątku

Mini plac zabaw i boisko do koszykówki w Sadulskim Zakątku ..., 10.02.2015... (miejscowość, data) Zarząd Dzielnicy m.st. Warszawy Wawer (nazwa Dzielnicy m.st. Warszawy) Formularz zgłoszeniowy projektu do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2016 1)

Bardziej szczegółowo

W Wawrze oddano łącznie 5437 głosów czyli 7,6 % mieszkańców. Poddanych pod głosowanie było 141 projektów

W Wawrze oddano łącznie 5437 głosów czyli 7,6 % mieszkańców. Poddanych pod głosowanie było 141 projektów W Wawrze oddano łącznie 5437 głosów czyli 7,6 % mieszkańców Poddanych pod głosowanie było 141 projektów W głosowaniu wybraliście Państwo do realizacji łącznie 65 projektów, które będą realizowane w 2017

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 DRZEWO CELÓW CELE STRATEGICZNE Prężna gospodarczo gmina ukierunkowana na tworzenie innowacyjnych klastrów

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2015-2020

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2015-2020 ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2015-2020 Szanowni Państwo! W związku z pracami nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych budżetu partycypacyjnego

Raport z konsultacji społecznych budżetu partycypacyjnego Raport z konsultacji społecznych budżetu Mając na uwadze rozwój społeczeństwa obywatelskiego, udział mieszkańców w formułowaniu priorytetów w zakresie kierunków rozwoju miasta i dzielnic, a także doskonalenia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA 2016-2023 Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ocena zadowolenia mieszkańca z życia w swojej miejscowości ( 1- jestem bardzo niezadowolony/a, 6- jestem bardzo zadowolony/a)

Ocena zadowolenia mieszkańca z życia w swojej miejscowości ( 1- jestem bardzo niezadowolony/a, 6- jestem bardzo zadowolony/a) RAPORT Z ANKIETY ANALIZY POTRZEB przeprowadzonej na grupie 119 mieszkańców z terenu powiatu nowodworskiego i malborskiego w terminie maj- czerwiec 2015 r. Pkt. 1 W skali od 1 do 6 proszę ocenić swoje ogólne

Bardziej szczegółowo

Projekt "Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy do projektu "Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja" I. Dane Osobowe Imię i nazwisko Adres zamieszkania Adres do korespondencji (jeśli inny niż powyżej) Numer

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku dotyczącego projektu remontowo - budowlanego prowadzonego przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne

Formularz wniosku dotyczącego projektu remontowo - budowlanego prowadzonego przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne Formularz wniosku dotyczącego projektu remontowo - budowlanego prowadzonego przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne Nazwa organizacji / instytucji: A. Informacje dotyczące wnioskodawcy Ulica,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ 1. Czy Pana(i) zdaniem, gminie potrzebny jest program ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA REKRUTACYJNA dla Uczestnika projektu KURS NA SAMODZIELNOŚĆ podnoszenie samodzielności osób niewidomych

ANKIETA REKRUTACYJNA dla Uczestnika projektu KURS NA SAMODZIELNOŚĆ podnoszenie samodzielności osób niewidomych ANKIETA REKRUTACYJNA dla Uczestnika projektu KURS NA SAMODZIELNOŚĆ podnoszenie samodzielności osób niewidomych w różnych obszarach funkcjonowania Szkolenie z zakresu rehabilitacji podstawowej 3-23 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2017 rok

REGULAMIN Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2017 rok REGULAMIN Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2017 rok Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Konsultacje z mieszkańcami Kalisza w sprawie części wydatków z budżetu Miasta Kalisza na 2017 rok określa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY INFORMACJA DODATKOWA dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: MAŁE PROJEKTY Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana

Bardziej szczegółowo

chcielibyśmy wprowadzić możliwość zwiększenia przez Prezydent Miasta

chcielibyśmy wprowadzić możliwość zwiększenia przez Prezydent Miasta Uwagi mieszkańców/organizacji pozarządowych nadesłane przez Internet w dniach 19.04-9.05.2013 i zgłoszone na spotkaniu otwartym z mieszkańcami w dniu 9 maja br. Lp. Podmiot zgłaszający uwagę Treść uwagi

Bardziej szczegółowo

ANKIETA - 25 pytań na 25-lecie samorządów

ANKIETA - 25 pytań na 25-lecie samorządów ANKIETA - 25 pytań na 25-lecie samorządów I. Proszę zaznaczyć jaki typ samorządu państwo reprezentujecie a. miasto powyżej 100 tyś mieszkańców b. miasto do 100 tyś mieszkańców c. gmina miejsko wiejska

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU SIĘGNIJ PO WIEDZĘ - SIĘGNIJ PO AWANS Nr projektu WND-POKL.08.01.01-26-048/11

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU SIĘGNIJ PO WIEDZĘ - SIĘGNIJ PO AWANS Nr projektu WND-POKL.08.01.01-26-048/11 Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU SIĘGNIJ PO WIEDZĘ - SIĘGNIJ PO AWANS Nr projektu WND-POKL.08.01.01-26-048/11. data i podpis osoby przyjmującej formularz Nazwisko:

Bardziej szczegółowo