1(53) / 15 KRZYSZTOF CHMIELEWSKI MISTRZOWIE STOMATOLOGII POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1(53) / 15 KRZYSZTOF CHMIELEWSKI MISTRZOWIE STOMATOLOGII POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS"

Transkrypt

1 1(53) / 15 Index Copernicus: 6,78 Punkty MNiSW: 5 ISSN: POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS MISTRZOWIE STOMATOLOGII KRZYSZTOF CHMIELEWSKI BĄDŹ MOBILNY, ZOBACZ WIĘCEJ NA TABLECIE E-DENTICO W APP STORE I GOOGLE PLAY

2 Drodzy Państwo, Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. ul. Wigury 15a, Łódź tel.: (42) , fax: (42) Redaktor naczelny Editor-in-Chief dr n. med. Tomasz Maria Kercz Redaktor prowadzący Executive Editor mgr Tomasz Hankiewicz Redaktorzy tematyczni Feature Editors dr n. med. Robert Biesaga (protetyka), dr n. med. Aneta Grochowina (radiologia), dr n. med. Paweł Niewada (periodontologia), dr n. med. Aleksander Przygoński (chirurgia), Redaktor graficzny, fotoedytor, DTP Graphic designer, photo editor, DTP mgr inż. Aleksandra Kardas DTP DTP Krzysztof Dybalski Redaktor statystyczny Statistical editor mgr inż. Wojciech Floriańczyk Redaktorzy językowi Language editors język polski - mgr Agnieszka Goszczyńska język angielski - Jonathan E. Lilly Korekta Editor s revision Tomasz Hankiewicz Marketing i reklama Marketing and advertisement mgr Katarzyna Owczarek, tel.: (42) , INTERNATIONAL Prenumerata Subscription Dział sprzedaży Sales department tel.: (42) numery archiwalne, tel.: Journal Master List Pismo indeksowane w Index Copernicus 6,78 pkt. Punktacja MNiSW 5 pkt. Nakład 6500 egz. Wersja pierwotna drukowana kolejny rok za nami, podobnie jak najdłuższy weekend nowoczesnej Europy oraz garść postanowień noworocznych, do których realizacji teraz, w lutym podchodzimy już jakby nieco mniej ortodoksyjnie. Na naszych oczach dzieje się historia ta wielka (Ukraina, Państwo Islamskie) i ta całkiem kameralna, w której główne role odgrywają dobrze nam znani aktorzy: nasi bliscy, my sami, nasza praca zawodowa. Bez względu na to, który wymiar historii pozostaje dla nas ważniejszy, możemy tylko powtórzyć za mądrym Heraklitem z Efezu: Panta rhei... Cezura wyznaczana przez nowy rok jest w nastoletniej już historii e-dentico okazją do wprowadzania zmian czasem dyskretnych, kiedy indziej niemal rewolucyjnych. Dotyczyły one między innymi layoutu (w tym koncepcji okładek, kompozycji graficznej poszczególnych stron, doboru czcionek), dokooptowania wersji angielskiej, czy mobilnej edycji czasopisma dla zwolenników najnowszych technologii, którym z papierem już nie po drodze. Zmiany nie ominęły doboru tematów wiodących po latach prezentacji kolejnych zagadnień stricte stomatologicznych postanowiliśmy zapuścić się w nieco inne rejony pozamedyczne aspekty funkcjonowania gabinetu (2013) oraz dziedziny medycyny ogólnej niepozostające bez wpływu na układ stomatognatyczny (2014). Czas więc na dalsze modyfikacje... Chyląc czoła przed dorobkiem największych autorytetów krajowej stomatologii, postanowiliśmy w bieżącym roku udostępnić nasze łamy ich nieco młodszym Kolegom, uznanym praktykom, mającym już niezaprzeczalny dorobek i wiele do przekazania naszym Czytelnikom. W wiodącym dziale Temat na czasie tegorocznych wydań przybliżymy sylwetki i dorobek sześciorga praktyków, których bez przesadnej kurtuazji określamy mianem Mistrzów. Wierzymy, że także dla Państwa będzie to cenna i pouczająca znajomość. Na pierwszy ogień entuzjasta implantologii z Trójmiasta, a przy tym miłośnik podróży, nurkowania i autor znakomitych fotografii doktor Krzysztof Chmielewski. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do adjustacji, doboru tytułów i skracania nadsyłanych materiałów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam. 2 Dwumiesięcznik Stomatologa Praktyka Polish & English Journal for Dentists

3 PROFESJONALNA PERIOHIGIENA II Ogólnopolska Konferencja Higienistek i Asystentek Stomatologicznych Chemiczna kontrola płytki nazębnej. Rola antyseptyków w profilaktyce i leczeniu periodontopatii Mechaniczna kontrola płytki nazębnej Podstawy powstawania chorób przyzębia. Rola złogów nazębnych w periodontopatiach Łódź r. UWAGA! Na hasło edentico ZNIŻKA 10% - zadzwoń tel pl

4 DWUMIESIĘCZNIK STOMATOLOGA PRAKTYKA POLISH&ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS Interaktywne doznania z na tablety TEMAT NA CZASIE WYDANIE SPECJALNE 36 PLN, 15 EUR, 25 USD, 12 GBP, 25 CHF WYDANIE SPECJALNE Index Copernicus: 5,5 Punkty MNiSW: 5 ISSN: PKT. EDUKACYJNYCH REPETITIO EST... OPIEKA PERIODONTOLOGICZNA PRZED, W TRAKCIE I PO LECZENIU IMPLANTOPROTETYCZNYM PRZYGOTOWANIE PACJENTA PERIODONTOLOGICZNEGO DO LECZENIA IMPLANTOPROTETYCZNEGO UTRATA ZĘBÓW TRZONOWYCH POWSTAWANIE ZMIAN ZŁAMANIE KORONY ZĘBA POWIKŁANE OBNAŻENIEM MIAZGI OPIS PRZYPADKU bezpłatne wydania specjalne filmy edukacyjne natychmiastowy dostęp możliwość zakupu pojedynczych numerów, jak i prenumeraty niższe ceny QR CODE Wygenerowano na QR CODE Wygenerowano na e-dentico w wersji mobilnej dostępne w AppStore i Google Play więcej informacji na

5 PRAKTYKA 40 MOŻLIWOŚCI REHABILITACJI PROTETYCZNEJ PACJENTÓW Z UBYTKAMI PODŁOŻA PROTETYCZNEGO PO ZABIEGACH CHIRURGICZNYCH W OBRĘBIE CZĘŚCI TWARZOWEJ CZASZKI PROSTHETIC REHABILITATION POSSIBILITIES FOR PATIENTS WITH DENTURE BEARING AREA DEFECTS AFTER CRANIOFACIAL SURGERIES lek. dent. Magdalena Groch, lek. dent. Anna Pitera-Augustyn, dr n. med. Jolanta Loster, dr n. med. Aneta Wieczorek 56 KRWAWIENIE PÓŹNE JAKO POWIKŁANIE PO EKSTRAKCJI ZĘBA OPIS PRZYPADKU LATE BLEEDING AS A COMPLICATION AFTER TOOTH EXTRACTION CASE REPORT dr n. med. Bogusława Manowska, Karolina Stawska, Karolina Majkowska, dr n. med Bogna Zielińska-Kaźmierska 62 WŁAŚCIWOŚCI TLENKU CYRKONU I JEGO WSPÓŁCZESNE ZASTOSOWANIE W PROTETYCE PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA MISTRZOWIE STOMATOLOGII KRZYSZTOF CHMIELEWSKI 8 STEROWANA REGENERACJA KOŚCI PRZY OBNAŻONYCH IMPLANTACH OPIS PRZYPADKU GUIDED BONE REGENERATION IN CASE OF EXPOSED AND INFECTED IMPLANTS CASE REPORT 22 STEROWANA REGENERACJA KOŚCI MATERIAŁEM SYNTETYCZNYM MAXRESORB W ZAINFEKOWANEJ OKOLICY OKOŁOWIERZCHOŁKOWEJ SIEKACZY SZCZĘKI OPIS PRZYPADKU GUIDED BONE REGENERATION WITH MAXRESORB SYNTHETIC MATERIAL IN THE INFECTED PERIAPICAL AREA OF UPPER INCISORS CASE REPORT 36 ŻYCIE Z PASJĄ THE PROPERTIES OF ZIRCONIUM OXIDE AND ITS CONTEMPORARY APPLICATION IN PROSTHETICS REVIEW OF LITERATURE lek. dent. Aleksandra Nowak, lek. dent. Lidia Witkowska, lek. dent. Ewa Sosnowska-Tomczyk WYCIĄGI ELASTYCZNE W ORTODONCJI PROBLEMY KLINICZNE ELASTICS IN ORTHODONTICS CLINICAL PROBLEMS lek. dent. Katarzyna Ludwików, dr n. med. Agnieszka Nęcka LECZENIE ENDODONTYCZNE ZAAWANSOWANYCH ZMIAN OKOŁOWIERZCHOŁKOWYCH W PRZEDNIM ODCINKU SZCZĘKI ENDODONTIC TREATMENT OF ADVANCED PERIAPICAL LESIONS IN THE ANTERIOR PART OF THE MAXILLA lek. dent. Marzena Andrzejuk-Sawicka dr n. med. Magdalena Sulewska 6 Dwumiesięcznik Stomatologa Praktyka Polish & English Journal for Dentists

6 98 WSPÓŁPRACA PACJENTÓW LECZONYCH ORTODONTYCZNIE OCENA RETROSPEKTYWNA COOPERATION OF PATIENTS TREATED ORTHODONTICALLY RETROSPECTIVE ASSESSMENT lek. dent. Dorota Pawłowska-Bednarowicz 102 ROZLEGŁA TORBIEL RESZTKOWA W ŻUCHWIE OPIS PRZYPADKU EXTENSIVE RESIDUAL CYST IN THE MANDIBLE CASE REPORT dr n. med. Monika Ratajek-Gruda prof. dr hab. n. med. Grażyna Grzesiak-Janas dr n. med. Jolanta Białkowska-Głowacka 108 JAK PRZYSPIESZYĆ WYPEŁNIANIE UBYTKÓW W ZĘBACH BOCZNYCH? dr n. med. Michał Ganowicz EDUKACJA 112 Ogólnopolski Program Edukacyjny Repetitio est 1/ Szkoleniowo-wystawiennicze imprezy stomatologiczne na świecie 120 Znalezione w DENTOnet.pl PORADNIA 126 Polecane produkty PERYSKOP 128 Metaprogramy badanie uwarunkowanych nawyków myślowych Mariusz Oboda PO GODZINACH 134 Z kącika archiwisty: Co Mareczkowi zrobił Pan Hilary? Marcin Otto 136 Weź na ząb: Bolonia Tomasz Hankiewicz 140 Krzyżówka z hasłem e-dentico nr 1 (53) /

7 MISTRZOWIE STOMATOLOGII STEROWANA REGENERACJA KOŚCI PRZY OBNAŻONYCH IMPLANTACH OPIS PRZYPADKU praca recenzowana Streszczenie: Artykuł przedstawia postępowanie terapeutyczne, którego celem jest odbudowa kości w wymiarze pionowym i poziomym w odcinku skrzydłowym żuchwy. Dokumentacja fotograficzna obrazuje krok po kroku najważniejsze etapy leczenia, począwszy od usunięcia dwóch implantów, gojenia kości, technicznego wykonania konstrukcji namiotowej, aż po aplikację biomateriałów. Rewizja stanu miejscowego w trakcie odsłaniania implantów stanowi potwierdzenie zaistniałego procesu regeneracji. Obrazy kontrolne RTG, zwłaszcza przekroje na podstawie badania tomografii komputerowej, stanowią znakomite uzupełnienie całej dokumentacji. Słowa kluczowe: sterowana regeneracja kości, technika namiotowa, fibryna bogatopłytkowa, regeneracja kości w pionie Abstract: In presented article author shows therapeutic process, which leads to vertical and horizontal bone regeneration in the lateral section of mandible. Photo documentation illustrates the treatment step by step with most important moments starting from explantation of some of the implants, bone healing, technical management with tent construction and biomaterials application. Revision of local situation during second stage surgery is the confirmation of regeneration process. X-ray control pictures and especially CBCT cross sections are excellent addition to complete the documentation. Key words: Guided Bone Regeneration (GBR), tent technique, platelet-rich fibrin, vertical bone regeneration KRZYSZTOF CHMIELEWSKI Master of Science in Oral Implantology SmileClinic Klinika Stomatologii Estetycznej i Implantologii w Gdańsku Kierownik: lek. dent. Krzysztof Chmielewski Adres korespondencyjny, mailing address: lek. dent. Krzysztof Chmielewski, SmileClinic Klinika Stomatologii Estetycznej i Implantologii, ul. Szymanowskiego 2, Gdańsk, tel.: (58) , 8 Dwumiesięcznik Stomatologa Praktyka Polish & English Journal for Dentists

8 Krzysztof Chmielewski MASTERS OF DENTISTRY Ryc. 4. Odsłonięcie pełnego płata okostnowo-śluzówkowego. Widoczne znacznego stopnia zaniki kości przy implantach. Fig. 4. Exposure of a full mucoperiosteal flap. Visible extensive resorption of the bone near the implants. Ryc. 5. Po analizie sytuacji zdecydowano o usunięciu dwóch obnażonych implantów w pozycjach 35 i 36. Implanty usunięto z użyciem narzędzi piezochirurgicznych. Implant w pozycji 37, pomimo zainfekowanej powierzchni, pozostawiono. Fig. 5. After the analysis, a decision was made to remove the two exposed implants in positions 35 and 36. The implants were removed using piezoelectric surgery instruments. The implant in position 37, despite infected surface, was left. Ryc. 6. W celu przyspieszenia procesu gojenia wprowadzono stożek kolagenowy collacone (botiss). Kolagen pomaga w wytworzeniu i utrzymaniu skrzepu oraz wspomaga proces gojenia tkanki miękkiej i kości. Płat następnie został zamknięty i pozostawiony do wygojenia. Fig. 6. In order to accelerate the process of healing, a collacone (botiss) collagen cone was applied. Collagen helps to create and maintain a clot, and accelerates the process of healing of soft tissues and bones. The flap was then closed and left to heal. e-dentico nr 1 (53) /

9 MISTRZOWIE STOMATOLOGII STEROWANA REGENERACJA KOŚCI MATERIAŁEM SYNTETYCZNYM MAXRESORB W ZAINFEKOWANEJ OKOLICY OKOŁOWIERZCHOŁKOWEJ SIEKACZY SZCZĘKI OPIS PRZYPADKU praca recenzowana Streszczenie: W pracy przedstawiono opis przypadku powtórnej resekcji wierzchołków korzeniowych i ponownej sterowanej regeneracji kości przy górnych siekaczach szczęki z wykorzystaniem syntetycznego materiału do GBR. Słowa kluczowe: sterowana regeneracja kości, biomateriał syntetyczny, resekcja wierzchołka, planowanie leczenia Abstract: The article presents a case of repeated apicoectomy and Guided Bone Regeneration in the area of upper incisors with the application of a synthetic material for GBR. Key words: Guided Bone Regeneration, synthetic biomaterial, apicoectomy, treatment planning KRZYSZTOF CHMIELEWSKI Master of Science in Oral Implantology SmileClinic Klinika Stomatologii Estetycznej i Implantologii w Gdańsku Kierownik: lek. dent. Krzysztof Chmielewski Adres korespondencyjny, mailing address: lek. dent. Krzysztof Chmielewski, SmileClinic Klinika Stomatologii Estetycznej i Implantologii, ul. Szymanowskiego 2, Gdańsk, tel.: (58) , 22 Dwumiesięcznik Stomatologa Praktyka Polish & English Journal for Dentists

10 Krzysztof Chmielewski MASTERS OF DENTISTRY Zaplanowanie i przeprowadzenie leczenia w przypadkach złożonych wymaga bardzo często stopniowego wykonywania poszczególnych zabiegów oraz rozłożenia ich w czasie, aby możliwe było osiągnięcie planowanych celów. Opisywany w pracy przypadek jest interesujący z dwóch powodów prezentuje proces rekonstrukcji zniszczonej kości wyrostka zębodołowego szczęki w następstwie nieudanej resekcji wierzchołków korzeniowych oraz przewlekłego procesu zapalnego. Jednocześnie dokumentacja RTG potwierdza proces przebudowy kości wokół defektu, jak i w miejscu augmentacji. Opis przypadku Pacjentka, lat 31, zgłosiła się gabinetu SmileClinic w Gdańsku w związku z przewlekłym stanem zapalnym okolicy okołowierzchołkowej siekaczy szczęki i oczekiwaniami natury estetycznej. W badaniu wewnątrzustnym oraz RTG (zdjęcie panoramiczne i tomografia komputerowa) wykazano następujące ograniczenia i wyzwania: aktywny stan zapalny z przetoką przedsionkową, bardzo duży wymiar zmian okołowierzchołkowych, zbliznowacenie tkanek spowodowane wcześniejszymi zabiegami chirurgicznymi w tej okolicy (widoczne blizny po wcześniejszych zabiegach resekcyjnych), wysokie ryzyko estetyczne ze względu na znaczną dynamikę wargi górnej, wysokie ryzyko biomechaniczne wszystkie cztery siekacze poddane były wcześniej leczeniu kanałowemu i zaopatrzone wkładami koronowo-korzeniowymi lanymi. Oczekiwania pacjentki obejmowały trwałe rozwiązanie problemu z nawracającym stanem zapalnym i powstawaniem ropnia w okolicy okołowierzchołkowej siekaczy górnych, likwidację sinych przebarwień dziąseł w przednim odcinku szczęki oraz poprawę kształtu i koloru zębów przedniego odcinka. Opcje leczenia i analiza krytyczna Pacjentce przedstawiono następujące opcje leczenia: 1. Ponowna resekcja wierzchołków korzeni, sterowana regeneracja kości oraz nowe korony protetyczne. 2. Ekstrakcja czterech siekaczy i odbudowa docelowa w postaci koron pojedynczych lub mostu osadzonego na implantach. Po analizie i dokładnym przedstawieniu możliwości leczenia pacjentka zdecydowała się na drugie rozwiązanie. GUIDED BONE REGENERATION WITH MAXRESORB SYNTHETIC MATERIAL IN THE INFECTED PERIAPICAL AREA OF UPPER INCISORS CASE REPORT Planning and carrying out treatment in complex cases often requires gradual completion of particular procedures with suitable intervals to allow achieving the intended objectives. The case presented herein is interesting for two reasons it presents a process of damaged alveolar process bone reconstruction in the maxilla as a result of unsuccessful apicoectomy and a chronic inflammatory process. At the same time, radiographic documentation confirms the process of bone regeneration around the defect and in the place of augmentation. Case report A female patient, aged 31, reported to SmileClinic in Gdansk, due to a chronic inflammation of the periapical area of maxillary incisors as well as for aesthetic reasons. During an intraoral and radiographic examination (orthopantomogram and computed tomography), the following limitations and challenges were identified: active inflammatory process with a vestibular fistula, extensive scope of periapical lesions, scarring of tissues caused by previous surgical procedures in this area (visible scars after previous resection procedures), high aesthetic risk due to significant dynamics of the upper lip, high biomechanical risk all incisor teeth were previously subject to canal treatment and reinforced with custom post and cores. The patient s expectations included permanent solution of the problem linked with recurring inflammatory processes and the formation of abscess in the periapical area of the upper incisors, elimination of bluish discolourations of gums in the anterior section of the maxilla and improvement of the shape and colour of teeth in the anterior region. Opisywany w pracy przypadek jest interesujący z dwóch powodów prezentuje proces rekonstrukcji zniszczonej kości wyrostka zębodołowego szczęki w następstwie nieudanej resekcji wierzchołków korzeniowych oraz przewlekłego procesu zapalnego. The case presented herein is interesting for two reasons it presents a process of damaged alveolar process bone reconstruction in the maxilla as a result of unsuccessful apicoectomy and a chronic inflammatory process. e-dentico nr 1 (53) /

11 Krzysztof Chmielewski MASTERS OF DENTISTRY Ryc. 7. Wycięcie okna dostępu do defektu z pomocą piły piezochirurgicznej. Cienka linia cięcia pozwala oszczędzić znaczną ilość tkanek oraz precyzyjnie wyjąć blaszkę kostną, którą będzie można wykorzystać do zamknięcia defektu. Na czas zabiegu blaszka jest przechowywana w roztworze soli fizjologicznej z dodatkiem roztworu Metronidazolu. Fig. 7. Cutting out a window to enable access to the defect using a piezoelectric surgery system. A thin cut line allows saving a significant amount of tissues and taking out the lamella of bone precisely, which may be used to close the defect. For the duration of the procedure, the lamella is stored in physiological saline solution with the addition of Metronidazole solution. Ryc. 8. Po wyjęciu blaszki kostnej odsłonięte zostały zmiany okołowierzchołkowe o charakterze miękkich tkanek ziarninowych. Bardzo istotne jest dokładne oczyszczenie defektu z tych mas. Fig. 8. Having taken out the lamella of bone, the periapical lesions similar to soft granulation tissues were exposed. Thorough cleaning of the defect and elimination of those masses is extremely important. Ryc. 9. W wyniku procesu oczyszczania odsłonięte zostały wierzchołki korzeni. Były one wcześniej resekowane, jednakże poszarpane krawędzie wierzchołków i brak widocznego wypełnienia wstecznego świadczy o niedokładności przeprowadzonego zabiegu. Fig. 9. As a result of the cleaning process, apexes of roots were exposed. They had been resected previously, however lacerated edges of the apexes and the absence of retrograde filling indicate that the procedure had been conducted inaccurately. e-dentico nr 1 (53) /

12 MISTRZOWIE STOMATOLOGII ŻYCIE Z PASJĄ... KRZYSZTOF CHMIELEWSKI absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku (1993) Master of Science in Oral Implantology (studia podyplomowe na Uniwersytecie we Frankfurcie) absolwent Centrum Edukacyjnego dr. Johna Koisa w Seattle współzałożyciel Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (Prezydent PASE w latach ) międzynarodowy wykładowca z zakresu stomatologii estetycznej i implantologii (wykłada w Europie, USA i Azji) członek wielu towarzystw naukowych właściciel SmileClinic (smileclinic.pl) ekspert i nauczyciel z zakresu fotografii dentystycznej Dyrektor Naukowy platformy edukacyjnej Dental Photo Master 36 Dwumiesięcznik Stomatologa Praktyka Polish & English Journal for Dentists

13 PRAKTYKA Możliwości rehabilitacji protetycznej pacjentów z ubytkami podłoża protetycznego po zabiegach chirurgicznych w obrębie części twarzowej czaszki MOŻLIWOŚCI REHABILITACJI PROTETYCZNEJ PACJENTÓW Z UBYTKAMI PODŁOŻA PROTETYCZNEGO PO ZABIEGACH CHIRURGICZNYCH W OBRĘBIE CZĘŚCI TWARZOWEJ CZASZKI praca recenzowana Streszczenie: Leczenie pacjentów po zabiegach chirurgicznych w obrębie części twarzowej czaszki jest postępowaniem, które wymaga zaangażowania wielu specjalistów. Specyfika terapeutycznego postępowania protetycznego związana jest ze zmieniającymi się warunkami podłoża, jego deformacjami, a także z nierealnymi oczekiwaniami pacjentów pozostających w złym stanie psychicznym po tego typu zabiegach operacyjnych. Leczenie protetyczne w tej grupie chorych wymaga wielokierunkowej diagnostyki, ustalenia wskazań, zaplanowania przebiegu oraz oceny rokowania wyników leczenia. W tym celu pomocne może być zastosowanie klasyfikacji, która poprzez przyporządkowanie pacjentów do odpowiednich grup zasugeruje możliwe rozwiązanie protetyczne. Celem pracy było przedstawienie możliwości postępowania leczniczego w grupie chorych po zabiegach chirurgicznych w zakresie części twarzowej czaszki, na podstawie pięciostopniowej klasyfikacji ubytków tkanek podłoża protetycznego według Drehera. W pracy zawarto opis leczenia protetycznego pacjentów z ich zakwalifikowaniem do poszczególnych klas. Słowa kluczowe: leczenie protetyczne, protezy pooperacyjne, część twarzowa czaszki, epitezy Abstract: The prosthetic treatment of patients after craniofacial surgeries is a significant challenge for dental practitioners. It usually requires cooperation of many specialists. Therapeutic difficulties result from both changes and deformations of the denture bearing area as well as unrealistic expectations of the patients who are in an unfavourable mental condition after surgeries of this type. A precise diagnosis, determination of indications, planning, and evaluation of prognosis are necessary to carry out an accurate therapy. Therefore, it is crucial to implement a classification that will group the patients in order to indicate the best possible prosthetic treatment options. The aim of the study was to demonstrate the possible therapeutic procedures in patients after craniofacial surgeries with the use of Dreher s five-degree classification of denture bearing area defects. This article includes a description of prosthetic treatment of patients accompanied by their qualification into individual classes. Key words: prosthodontic treatment, post- -surgery denture, craniofacial part, epithesis lek. dent. Magdalena Groch 1, lek. dent. Anna Pitera-Augustyn 1, dr n. med. Jolanta Loster 2, dr n. med. Aneta Wieczorek 2 1 Poradnia Protetyki Stomatologicznej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie Kierownik: dr hab. n. med. Grażyna Wiśniewska 2 Katedra Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Kierownik: dr hab. n. med. Grażyna Wiśniewska Adres korespondencyjny, mailing address: dr n. med. Jolanta Loster Katedra Protetyki Stomatologicznej IS CMUJ ul. Montelupich 4, Kraków tel.: (12) Dwumiesięcznik Stomatologa Praktyka Polish & English Journal for Dentists

14 PRAKTYKA Możliwości rehabilitacji protetycznej pacjentów z ubytkami podłoża protetycznego po zabiegach chirurgicznych w obrębie części twarzowej czaszki Przypadek 1 Case Ryc. 1. Obraz wewnątrzustny pacjenta stan po resekcji wyrostka zębodołowego szczęki. Ryc. 2. Obraz dolnego piętra twarzy pacjenta przed leczeniem protetycznym. Ryc. 3. Obraz radiologiczny pacjenta. Ryc. 4. Proteza poresekcyjna górna wykonana dla pacjenta widok od strony ubytku tkanek. Ryc. 5. Proteza poresekcyjna górna wykonana dla pacjenta widok od strony dośluzowej. Fig. 1. Intraoral picture of the patient the condition after maxillary alveolar process resection. Fig. 2. Picture of the lower face before the prosthodontic treatment. Fig. 3. Radiological picture of the patient. Fig. 4. Post-resection upper denture made for the patient side view of the tissue defect. Fig. 5. Post-resection upper denture view from the mucous side. 42 Dwumiesięcznik Stomatologa Praktyka Polish & English Journal for Dentists

15 PRAKTYKA Krwawienie późne jako powikłanie po ekstrakcji zęba opis przypadku KRWAWIENIE PÓŹNE JAKO POWIKŁANIE PO EKSTRAKCJI ZĘBA OPIS PRZYPADKU praca recenzowana Streszczenie: Powikłania rozumiane jako nieprawidłowości będące następstwem operacji lub leczenia są ważnym problemem w medycynie. Trzeba być na nie przygotowanym oraz należy umieć sobie z nimi poradzić. Znajomość czynników sprzyjających ich występowaniu umożliwia eliminację przykrych i niekiedy wydłużających leczenie komplikacji. Dlatego należy pamiętać o zebraniu szczegółowego wywiadu oraz przeprowadzeniu, w wybranych przypadkach, diagnostyki przedzabiegowej. Celem tych działań jest przygotowanie chorego do zabiegu oraz objęcie go prawidłową opieką po zakończonym leczeniu. Takie indywidualne podejście do pacjenta ograniczy przykre przypadki groźnych powikłań oraz usprawni leczenie. Abstract: Complications understood as abnormalities being a consequence of a surgery or therapy are a serious problem in medicine. Dentists have to be prepared and able to deal with them. Being aware of their risk factors makes it possible to eliminate the unpleasant complications which sometimes delay treatment. Therefore, dentists have to collect detailed medical history in each case and conduct preoperative diagnostics in selected cases. The aim of that is to prepare the patient for a surgery and ensure appropriate care after treatment. Such an individual approach to the patient reduces the unpleasant and serious complications, and improves therapeutic effects. Słowa kluczowe: późne krwawienie, powikłania po ekstrakcji, zaburzenia krzepnięcia krwi, diagnostyka zaburzeń krzepnięcia Key words: late bleeding, complications after tooth extraction, blood coagulation disorders, diagnostics of coagulation disorders dr n. med. Bogusława Manowska 1, Karolina Stawska 2, Karolina Majkowska 2, dr n. med Bogna Zielińska-Kaźmierska 1 1 Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Onkologicznej Uniwersytet Medyczny w Łodzi Kierownik: prof. dr hab. n. med. Piotr Arkuszewski 2 Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo- Twarzowej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi Kierownik: dr n. med. Bogna Zielińska-Kaźmierska Adres korespondencyjny, mailing address: dr n. med. Bogna Zielińska-Kaźmierska Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo- Twarzowej UM ul. Kopcińskiego 22, Łódź tel.: (42) Dwumiesięcznik Stomatologa Praktyka Polish & English Journal for Dentists

16 PRAKTYKA Właściwości tlenku cyrkonu i jego współczesne zastosowanie w protetyce przegląd piśmiennictwa WŁAŚCIWOŚCI TLENKU CYRKONU I JEGO WSPÓŁCZESNE ZASTOSOWANIE W PROTETYCE PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA praca recenzowana Streszczenie: Praca stanowi przegląd piśmiennictwa dotyczącego właściwości i zastosowania tlenku cyrkonu w protetyce. W stomatologii stosowany jest tlenek cyrkonu stabilizowany itrem. Dzięki unikatowemu zjawisku transformacji wzmacniającej charakteryzuje się on wysoką wytrzymałością na zginanie ( MPa). Pozwala to na zastosowanie tlenku cyrkonu w odcinku bocznym, gdzie działają większe siły żucia. Istotne są także właściwości estetyczne: jasny kolor, nieprzezierność, możliwość podbarwiania oraz brak zasinienia dziąsła, które powodują, że materiał ten spełnia oczekiwania wymagających pacjentów. Słowa kluczowe: cyrkon, odbudowy ceramiczne, transformacja wzmacniająca, odporność na złamanie lek. dent. Aleksandra Nowak, lek. dent. Lidia Witkowska, lek. dent. Ewa Sosnowska-Tomczyk II Poradnia Protetyki Stomatologicznej SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi Kierownik: dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski, prof. nadzw. Adres korespondencyjny, mailing address: lek. dent. Aleksandra Nowak, II Poradnia Protetyki Stomatologicznej, Centralny Szpital Kliniczny UM, ul. Pomorska 251, Łódź, tel.: Abstract: The study presents a review of literature dedicated to the properties and application of zirconium oxide in prosthetics. Yttria-stabilised zirconia is used in dentistry. Owing to the unique effect of toughening transformation, it is characterised by high resistance to breaking ( MPa). Therefore, it can be used in the lateral region of a dental arch, where occlusal forces are the greatest. Bright colour, opacity, possibility of dyeing, and lack of gingiva greyness are also significant and allow the material to meet patients high expectations. Key words: zirconium, ceramic restorations, toughening transformation, resistance to breaking 62 Dwumiesięcznik Stomatologa Praktyka Polish & English Journal for Dentists

17 PRAKTYKA Wyciągi elastyczne w ortodoncji problemy kliniczne WYCIĄGI ELASTYCZNE W ORTODONCJI PROBLEMY KLINICZNE praca recenzowana Streszczenie: Wyciągi elastyczne zostały wprowadzone do leczenia ortodontycznego w 1892 r. przez Calvina S. Case'a i od tego czasu są cennym elementem pomocniczym do korekty poszczególnych wad zgryzu. Istnieje kilka sposobów klasyfikacji wyciągów ze względu na skład, rozmiar, wywieraną siłę oraz zastosowanie kliniczne. Na rynku dostępny jest bardzo duży asortyment wyciągów, dla których trudno odnaleźć wspólne elementy standaryzacji. Dla lekarza praktyka najważniejsza jest znajomość wartości siły właściwej dla danej fazy leczenia oraz optymalnego czasu noszenia wyciągów, dlatego celem niniejszej pracy jest omówienie tych parametrów. Abstract: Elastics were used in orthodontic treatment for the first time in 1892 by Calvin S. Case and since that time they have been a valuable adjunct in the correction of various malocclusions. There are several ways to classify elastics due to their composition, size, generated force and clinical application. There is a wide range of elastics for which it is difficult to find common elements of standardisation. An orthodontist should know the amount of generated force appropriate for a given phase of treatment and the optimal time of wearing elastics. Thereby, a discussion of these parameters is the aim of this article. Słowa kluczowe: wyciągi elastyczne, elastomery, zastosowanie kliniczne elastyków, generowana siła, relaksacja siły Key words: elastics, elastomers, clinical use of elastics, generated force, force relaxation lek. dent. Katarzyna Ludwików, dr n. med. Agnieszka Nęcka Klinika Wad i Zaburzeń Rozwojowych Formmed w Babicach Nowych Kierownik: prof. dr hab. n. med. Zofia Dudkiewicz Adres korespondencyjny, mailing address: lek. dent. Katarzyna Ludwików, Klinika Wad i ZaburzeńRozwojowych Formmed ul. Warszawska 197 d, Babice Nowe, tel.: (22) Dwumiesięcznik Stomatologa Praktyka Polish & English Journal for Dentists

18 Konferencja TO MUSISZ WIEDZIEĆ! Bene diagnoscitur, bene curatur Od prawidłowego badania, przez diagnozę i adekwatny plan do skutecznego i przewidywalnego leczenia STUDIUS.pl Wiedza z zakresu anatomii, fizjologii, technik i metod przeprowadzania całej gamy procedur w obrębie jamy ustnej... Nabywasz ją na uczelni, a po skończeniu studiów odnosisz wrażenie, że pacjent składa się...tylko z zębów? Nic bardziej błędnego pacjent to także reszta ciała i dusza (ta ostatnia w trakcie wizyty w gabinecie nierzadko na ramieniu ), emocje, obawy, a nawet roszczenia. Każdy z Twoich pacjentów jest jak planeta, którą musisz odkryć, a zarazem nieufny futrzak, który wymaga oswojenia. Sądzisz, że o Twoim sukcesie w zawodzie stomatologa decyduje tylko akademicka wiedza i pewna ręka? Jesteś w błędzie! Zacznij od skutecznego badania i postawienia prawidłowej diagnozy. Wróżenie z fusów pozostaw innym. Musisz być szpiegiem na miarę brytyjskiego MI5 masz za zadanie wydobyć nawet od opornego pacjenta jak najwięcej informacji na temat stanu jego zdrowia, obecnie i w przeszłości, i to nie tylko w zakresie jamy ustnej. Stań się rasowym detektywem, który wyśledzi każdy symptom pojawiających się nieprawidłowości tylko w ten sposób postawisz trafną diagnozę. Odrzuć przy tym klasykę lupa à la Sherlock Holmes to przeżytek, XXI wiek oferuje zupełnie inną aparaturę do diagnostyki. Rozpoznaj pozycje wroga, którym jest stan chorobowy, i jak rasowy strateg zneutralizuj zagrożenie, zanim sprawy wymkną się spod kontroli. Bądź jak wytrawny psycholog, który osobę oporną, zaniedbującą swoje potrzeby zdrowotne zmieni w pacjenta, który będzie ambasadorem Twoich kompetencji zawodowych i najlepszą reklamą Twojej Praktyki. Łódź, r.

19 PRAKTYKA Leczenie endodontyczne zaawansowanych zmian okołowierzchołkowych w przednim odcinku szczęki LECZENIE ENDODONTYCZNE ZAAWANSOWANYCH ZMIAN OKOŁOWIERZCHOŁKOWYCH W PRZEDNIM ODCINKU SZCZĘKI praca recenzowana Streszczenie: Zaawansowane zmiany okołowierzchołkowe są wykrywane na zdjęciach RTG w trakcie zgłaszania się pacjenta do gabinetu z powodu silnych dolegliwości bólowych, obrzęku czy przetoki lub zupełnie przypadkowo podczas rutynowych badań kontrolnych. Stosowane metody leczenia obejmują postępowanie chirurgiczne z resekcją wierzchołka korzenia zęba i wyłyżeczkowaniem ziarniny zapalnej lub niechirurgiczne leczenie endodontyczne. Prawidłowo przeprowadzone leczenie endodontyczne lub leczenie powtórne z reguły pozwala na uzyskanie dobrego wyniku, nawet w przypadkach trudnych, zaawansowanych, którym towarzyszy obszerne przejaśnienie w okolicy wierzchołka korzenia. W pracy zostały opisane przypadki leczenia endodontycznego w odcinku przednim szczęki w przypadku zaawansowanych zmian okołowierzchołkowych. Słowa kluczowe: leczenie endodontyczne, zmiany okołowierzchołkowe, kondensacja boczna gutaperki, gojenie zmian okołowierzchołkowych Abstract: Advanced periapical lesions are detected using radiographs after patients report to a dental clinic due to severe pain, swelling or fistula, or by accident during a routine dental examination. Some of the possible methods of treatment include surgical resection of the tooth s root apex and curettage of inflammatory granulation tissue, or non-surgical endodontic treatment. Properly conducted endodontic treatment or re-treatment generally makes it possible to achieve a good effect, even in difficult and advanced cases accompanied by extensive translucence around root apex. Cases of endodontic treatment of periapical lesions in the anterior part of the maxilla were described in the article. Key words: endodontic treatment, periapical lesions, lateral condensation of gutta-percha, healing of periapical lesions lek. dent. Marzena Andrzejuk-Sawicka 1 dr n. med. Magdalena Sulewska 2 1 Centrum Endodoncji Mikroskopowej i Stomatologii Estetycznej M-Dentica Kierownik: lek. dent. Marzena Andrzejuk-Sawicka 2 Zakład Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Kierownik: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska Adres korespondencyjny, mailing address: lek. dent. Marzena Andrzejuk-Sawicka M-Dentica, ul. Łodzińskiego 47 lok. 2, Białystok, tel.: Dwumiesięcznik Stomatologa Praktyka Polish & English Journal for Dentists

20 Wstęp W przypadku periodontitis apicalis mamy do czynienia z infekcją tkanek w systemie kanałów korzeniowych oraz otaczającej zębiny, a w niektórych przypadkach również tkanek znajdujących się poza otworem wierzchołkowym. Przewlekłe zapalenie tkanek okołowierzchołkowych rozwija się często bez jakichkolwiek objawów subiektywnych. Diagnozowane jest przede wszystkim na podstawie zmian widocznych w obrazie RTG, w przeciwieństwie do przewlekłych zaostrzonych stanów, które rozpoznawane są najczęściej na podstawie wywiadu i obrazu klinicznego [1]. 1 2a Prawidłowo przeprowadzone leczenie endodontyczne lub leczenie powtórne jest warunkiem sukcesu terapeutycznego nawet w przypadkach trudnych, zaawansowanych, którym towarzyszy obszerne przejaśnienie w okolicy wierzchołka korzenia [2]. Cel Celem pracy było przedstawienie przypadków niechirurgicznego leczenia zaawansowanych zmian okołowierzchołkowych i wypełnienia kanałów podczas jednej wizyty. Opis przypadków Przypadek 1 Pacjentka, lat 27, zgłosiła się do gabinetu w celu pokrycia koronami zębów 11 i 21. W badaniu klinicznym zauważono znaczne przebarwienie zębów oraz duże, nieszczelne wypełnienia koron. Badanie rentgenowskie wykazało znaczne przejaśnienie w okolicy wierzchołków zęba 11, 21, poszerzenie szpary ozębnej przy wierzchołku zęba 12 oraz materiał wypełniający kanały 11 i 21, sięgający do połowy długości korzenia (ryc. 1). Postawiono następujące diagnozy: przewlekłe 2b 3 Ryc. 1. Ząb 11 z ćwiekiem głównym w kanale korzeniowym. Przejaśnienie w okolicy wierzchołków zębów 11 i 21, poszerzenie szpary ozębnej przy wierzchołku zęba 12 oraz materiał wypełniający kanały zębów 11 i 21, sięgający do połowy długości korzenia. Ryc. 2a. Kondensacja boczna gutaperki w zębie 11. Ryc. 2b. Materiał kontrastowy w kanałach korzeniowych zębów 12, 11 i 21. Bezpośrednio po zakończeniu leczenia widoczna zaawansowana zmiana przy wierzchołku zęba 11. Ryc. 3. Zdjęcie RTG zębów 11 i 21 wykonane 15 miesięcy po zakończeniu leczenia. Widoczna regresja zmian okołowierzchołkowych. Fig. 1. Tooth 11 with the main cone in the root canal. Translucence in the vicinity of apices of teeth 11 and 21, widening of the periodontium crevice near the apex of tooth 12 and material filling canals of teeth 11 and 21, reaching half the length of the root. Fig. 2a. Lateral condensation of gutta-percha in tooth 11. Fig. 2b. Contrast material in root canals of teeth 12, 11 and 21. Advanced lesion near apex of tooth 11 visible directly after treatment completion. Fig. 3. Radiograph of teeth 11 and 21 taken 15 months after treatment completion. Visible regression of periapical lesions. Przypadek 1 Case 1 e-dentico nr 1 (53) /

TEMAT NA CZASIE IMPLANTOPROTETYKA

TEMAT NA CZASIE IMPLANTOPROTETYKA DWUMIESIĘCZNIK STOMATOLOGA PRAKTYKA POLISH&ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS 36 PLN, 15 EUR, 25 USD, 12 GBP, 25 CHF 1(35) / 12 I.C. 3,85; Punkty MNiSW 6,00 ISSN: 1732-4084 36 PKT. EDUKACYJNYCH REPETITIO EST...

Bardziej szczegółowo

6(46) / 13 EST... REPETITIO

6(46) / 13 EST... REPETITIO DWUMIESIĘCZNIK STOMATOLOGA PRAKTYKA POLISH&ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS 36 PLN, 15 EUR, 25 USD, 12 GBP, 25 CHF 6(46) / 13 Index Copernicus: 5,5 Punkty MNiSW: 5 ISSN: 1732-4084 36 PKT. EDUKACYJNYCH REPETITIO

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pacjenta

Przygotowanie pacjenta Przygotowanie pacjenta periodontologicznego do leczenia implantoprotetycznego Najczęstsze błędy w planowaniu leczenia implantoprotetycznego Słowa kluczowe: leczenie implantologiczne, planowanie, błędy

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie lasera diodowego

Zastosowanie lasera diodowego TEMAT NA CZASIE Zastosowanie lasera diodowego w chirurgii tkanek miękkich jamy ustnej Zastosowanie lasera diodowego w chirurgii tkanek miękkich jamy ustnej Słowa kluczowe: laser diodowy, laser półprzewodnikowy,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie lasera diodowego

Zastosowanie lasera diodowego Słowa kluczowe: laser diodowy, laser półprzewodnikowy, laser Picasso Key words: diode laser, semiconductor laser, Picasso laser lek. dent. Małgorzata Janowska-Bugaj, dr n. med. Anna Dudko, prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

CAD/CAM. digital dentistry. 32014 wydanie polskie. _Innowacje Korony teleskopowe nowej ery. _Implantologia Indywidualizowane łączniki

CAD/CAM. digital dentistry. 32014 wydanie polskie. _Innowacje Korony teleskopowe nowej ery. _Implantologia Indywidualizowane łączniki ISSN 2353-9313 Cena: 30 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 1 2014 international magazine of digital dentistry 32014 wydanie polskie Skanowanie. Projektowanie. Wytwarzanie. _Innowacje Korony teleskopowe nowej ery

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE NASZE ROZWIĄZANIA BUDUJĄ TWÓJ SUKCES PREMIERA Aparaty RTG LEGENDARNA JAKOŚĆ W NOWEJ ODSŁONIE RTG wysokiej częstotliwości (najwyższa na rynku 300 khz) Nowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

implants 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Wydarzenia X Jubileuszowy Kongres OSIS-EDI

implants 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Wydarzenia X Jubileuszowy Kongres OSIS-EDI ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 8 czerwiec 1/2013 international magazine of oral implantology 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Porównanie systemów implantologicznych

Bardziej szczegółowo

implants oral implantology 42013 wydanie polskie Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku Periimplantitis

implants oral implantology 42013 wydanie polskie Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku Periimplantitis ISSN ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 8 grudzieƒ 4/2013 oral implantology international magazine of 42013 wydanie polskie ICV: 4,27 pkt. Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE LECZENIE PACJENTÓW Z ZESPOŁEM ENDODONTYCZNO PRZYZĘBNYM NA PODSTAWIE WYBRANYCH PRZYPADKÓW KLINICZNYCH

KOMPLEKSOWE LECZENIE PACJENTÓW Z ZESPOŁEM ENDODONTYCZNO PRZYZĘBNYM NA PODSTAWIE WYBRANYCH PRZYPADKÓW KLINICZNYCH ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2010, 56, 1, 93 98 MARIA WIERNICKA-MENKISZAK, MARLENA TRĄBSKA-ŚWISTELNICKA, KATARZYNA SPORNIAK-TUTAK 1, MARIUSZ

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne dla pacjentów

Materiały informacyjne dla pacjentów Materiały informacyjne dla pacjentów HIGIENA I PROFILAKTYKA W trosce o zdrowie zębów naszych pacjentów zwracamy szczególną uwagę na wszelkie zabiegi profilaktyczne wykonywane zarówno przez nas w gabinecie

Bardziej szczegółowo

DEN TAL TRIBUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion

DEN TAL TRIBUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion DEN TAL TRIBUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion www.dental-tribune.com cena: 15 PLN ISSN 1730-315X VOL. 12, NR 2 2 Praktyka Dental Tribune Polish Edition Haczyk kotwiczki (element błystki

Bardziej szczegółowo

2 INSPIRATION EDUCATION FUN

2 INSPIRATION EDUCATION FUN 1 2 INSPIRATION EDUCATION FUN Proponujemy pełnowymiarowy program edukacyjny skierowany i stworzony z myślą o wszystkich zainteresowanych implantologią, stomatologią estetyczną oraz dziedzinami z nimi związanymi.

Bardziej szczegółowo

implants oral implantology _Opis przypadku Implantacja w odcinku estetycznym _Chirurgia stomatologiczna Regeneracja tkanek

implants oral implantology _Opis przypadku Implantacja w odcinku estetycznym _Chirurgia stomatologiczna Regeneracja tkanek Vol. 9 czerwiec 2014 ISSN 1896-1444 Cena: 30 PLN (w tym 5% VAT) international magazine of oral implantology 2 2014 wydanie polskie MNiSW: 6 pkt. ICV: 4,27 pkt. Motyw okładki dzięki uprzejmości dr Scott

Bardziej szczegółowo

Dental management of patients undergoing standard chemotherapy review of literature

Dental management of patients undergoing standard chemotherapy review of literature J Stoma 2011, 64, 10: 732-749 2011 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Dental management of patients undergoing standard chemotherapy review of literature Planowanie leczenia stomatologicznego

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE CS 9300 Tomografy CBCT CS 9000 i CS 9300 / rata od 2999 pln CS 8100 Pantomograf cyfrowy CS 8100 / rata od 1264 pln CS 7600 Skaner CS 7600 / rata

Bardziej szczegółowo

The World s Dental Newspaper Polish Edition. ISSN 1730-315X LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2009 CENA: 9,50 zł VOL. 7, NR 11+12

The World s Dental Newspaper Polish Edition. ISSN 1730-315X LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2009 CENA: 9,50 zł VOL. 7, NR 11+12 DENTAL TRIBUNE The World s Dental Newspaper Polish Edition ISSN 1730-315X LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2009 CENA: 9,50 zł VOL. 7, NR 11+12 Opinie Specjalista Lorne Lavine o marketingu szeptanym Strona 6 Praktyka

Bardziej szczegółowo

LECZENIE IMPLANTOPROTETYCZNE BRAKU DRUGICH SIEKACZY W SZCZĘCE IMPLANT-PROSTHETIC REHABILITATION OF PATIENTS WITH ABSENCE OF MAXILLARY LATERAL INCISORS

LECZENIE IMPLANTOPROTETYCZNE BRAKU DRUGICH SIEKACZY W SZCZĘCE IMPLANT-PROSTHETIC REHABILITATION OF PATIENTS WITH ABSENCE OF MAXILLARY LATERAL INCISORS ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2008, 54, 2, 155 159 LESZEK MYŚLIWIEC, KATARZYNA SPORNIAK-TUTAK, BARTOSZ ŁUSZCZYŃSKI, MICHAŁ LESIAKOWSKI, KRZYSZTOF

Bardziej szczegółowo

Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600

Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600 Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600 Doskonała jakość poparta latami doświadczeń Inteligentny System Smart Plate Plate do do identyfikacji pacjentów Innowacyjna płytka fosforowa Scan Scan & Go & Go Natychmiastowe

Bardziej szczegółowo

BIULETYN KONTROLA ZUS! W NUMERZE : czy masz się czego bać? WEBINARÓW STOMATOLOGICZNYCH. dlaczego zgody pisemne są ważne str.3-6

BIULETYN KONTROLA ZUS! W NUMERZE : czy masz się czego bać? WEBINARÓW STOMATOLOGICZNYCH. dlaczego zgody pisemne są ważne str.3-6 PAŹDZIERNIK 2014 NUMER 2/2014 STRONA "1 CO NOWEGO W ORZECZNICTWIE? NIC MNIE JUŻ NIE ZASKOCZY? POTRZEBNE BIULETYN WEBINARÓW STOMATOLOGICZNYCH KONTROLA ZUS czy masz się czego bać? W NUMERZE : wstęp str.2

Bardziej szczegółowo

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 I. Informacje o pełnionych funkcjach W dniu 20/06/2009 odbyło się Walne Zebranie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci Wyższych Szkół Medycznych

Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci Wyższych Szkół Medycznych dr n. med. Donata Kurpas Redaktor Naczelny dr n. med. Andrzej Szpakow Z-ca Redaktora Naczelnego mgr Bożena Ratajczak-Olszewska Z-ca Redaktora Naczelnego Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci

Bardziej szczegółowo

I M P L A N T S F O R L I F E

I M P L A N T S F O R L I F E 2 0 0 9 IMPLANTS FOR LIFE s t a b i l n a e s t e t y k a i d e nt i t y 08 12 17 24 Spis treści 04 Wrażenia z sympozjum w Berlinie. 08 Uzupełnienie tymczasowe na implantach z użyciem własnego zęba lub

Bardziej szczegółowo

LECZENIE ENDODONTYCZNE CZY IMPLANTOLOGICZNE? ENDODONTIC TREATMENT OR DENTAL IMPLANT TREATMENT?

LECZENIE ENDODONTYCZNE CZY IMPLANTOLOGICZNE? ENDODONTIC TREATMENT OR DENTAL IMPLANT TREATMENT? ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2008, 54, 3, 89 93 LESZEK MYŚLIWIEC, KATARZYNA SPORNIAK-TUTAK, BARTOSZ ŁUSZCZYŃSKI, MICHAŁ LESIAKOWSKI, KRZYSZTOF

Bardziej szczegółowo

Zanik kości wyrostka zębodołowego i ciężkie zapalenie przyzębia.

Zanik kości wyrostka zębodołowego i ciężkie zapalenie przyzębia. 2 Opinie DENTAL TRIBUNE Polish Edition Tkanki jamy ustnej zawierają cenne komórki macierzyste Wywiad z dr. Minoru Ueda z Japonii Dr Minoru Ueda Inżynieria tkankowa opiera się na założeniu, że istnieje

Bardziej szczegółowo

ZDROWE ZĘBY NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 7 WRZEŚNIA 2009

ZDROWE ZĘBY NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 7 WRZEŚNIA 2009 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 7 WRZEŚNIA 2009 Prof. dr hab. Marek Ziętek o stanie stomatologii w Polsce Prosty sposób na białe zęby dowiedz się więcej o wybielaniu Inne

Bardziej szczegółowo

The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion. ISSN 1730-315 X SIERPIEŃ 2011 www.dental-tribune.com CENA: 9,50 zł VOL.

The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion. ISSN 1730-315 X SIERPIEŃ 2011 www.dental-tribune.com CENA: 9,50 zł VOL. 1 News Wewnątrz numeru: Cosmetic Tribune DENTAL TRIBUNE Polish Edition DEN TAL TRI BUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion ISSN 1730-315 X SIERPIEŃ 2011 www.dental-tribune.com CENA: 9,50

Bardziej szczegółowo

Mucocele is a glandular, mucous cyst, occurring, Mucocele jest torbielą śluzową gruczołową, między

Mucocele is a glandular, mucous cyst, occurring, Mucocele jest torbielą śluzową gruczołową, między Słowa kluczowe: torbiel śluzowa, gruczoł ślinowy, wycięcie, warga Key words: mucocele, salivary gland, excision, lip Mucocele of the Salivary Gland Diagnostics, Methodology of Therapeutic Management A

Bardziej szczegółowo

Ocena przydatności przestrzennego planowania leczenia implantoprotetycznego w oparciu o analizę badania tomograficznego

Ocena przydatności przestrzennego planowania leczenia implantoprotetycznego w oparciu o analizę badania tomograficznego PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 6, 445-453 Ocena przydatności przestrzennego planowania leczenia implantoprotetycznego w oparciu o analizę badania tomograficznego Evaluation of three dimensional implant treatment

Bardziej szczegółowo

BRAK KŁÓW W SZCZĘCE KOMPLEKSOWE LECZENIE ORTODONTYCZNO-PROTETYCZNE Z WYKORZYSTANIEM IMPLANTÓW ŚRÓDKOSTNYCH

BRAK KŁÓW W SZCZĘCE KOMPLEKSOWE LECZENIE ORTODONTYCZNO-PROTETYCZNE Z WYKORZYSTANIEM IMPLANTÓW ŚRÓDKOSTNYCH ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2009, 55, 3, 65 69 KATARZYNA SPORNIAK-TUTAK, MARCIN TUTAK 1, MAGDALENA MIEDZIK 1, LESZEK MYŚLIWIEC BRAK KŁÓW W

Bardziej szczegółowo