MIMIKRA. dr hab. Prot Jarnuszkiewicz, prof. ASP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIMIKRA. dr hab. Prot Jarnuszkiewicz, prof. ASP"

Transkrypt

1 MIMICRYMIMIKRA

2

3 MIMIKRA Niniejsze wydawnictwo jest katalogiem do wystawy pod tytułem; Mimikra. Stanowi ona prezentację prac studentów związanych z prowadzoną przeze mnie Pracownią Narracji Fotograficznej na Wydziale Sztuki Mediów Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tytuł zaczerpnięty został z określenia odnoszącego się do sposobu upodabniania się w przyrodzie osobników słabszych, bezbronnych, do tych silniejszych gatunków zdolnych do obrony. Można transponować ten mechanizm na rodzaj ludzki. Jako tendencje do upodabniania się pojedynczych jednostek do praw i zasad panujących w zbiorowości czy wreszcie podążania za modą danych grup społecznych. Jako sposoby realizowania dążeń do uznanych form związanych z powierzchownością, ale także tych obejmujących cale schematy zachowań. Dziś, gdy wbrew pozorom, coraz więcej odwagi wymaga bycie indywidualistą, opisany mechanizm wydaje mi się być niezwykle ważnym polem obserwacji. Polem do zadawania pytań nie tylko o system wartości społeczeństwa, w którym funkcjonujemy, ale także o samych siebie, o naszą indywidualną relację z całością społeczeństwa. Zadaniem, któremu musieli sprostać studenci, było przyjrzenie się swojemu otoczeniu. Zarówno ludziom jak i przestrzeniom, które zostały przez nich zaanektowane. Ich tęsknotom, strachom i niepokojom a także przekonaniom i wyznawanym wartościom. W zaprezentowanych pracach widać jak przez uważną obserwacje próbowali wysublimować i zdefiniować dążenia swoich bohaterów. Tym samym wskazać co w dzisiejszym świecie jest przestrzenią naszych marzeń i co według nas daje, czy choćby obiecuje, spokój i bezpieczeństwo. Ten rodzaj działania sprawił, że zarówno fotografia jak i rejestracje wideo stały się papierkami lakmusowymi obserwowanych dążeń. Uwieczniając marzenia, balsamując je i uwypuklając, dały możliwość nazwania tych bezpiecznych poniekąd obszarów wyrywając je z kontekstu potocznej zwyczajności. Posługując się statycznym obrazem i realizacjami wideo młodzi twórcy stworzyli nie tylko interesujące obrazy, ale pewien zapis kondycji ludzi którzy ich otaczają. Ich prace dają szansę doświadczenia zastanej rzeczywistości i definiowania jej bez wartościowania i bez wydawania osądu. Pozwalają widzieć więcej, nawet wtedy gdy widzieć więcej nie znaczy więcej wiedzieć.na tą drogę do poznania samych siebie zapraszam Państwa serdecznie. dr hab. Prot Jarnuszkiewicz, prof. ASP

4

5 MIMICRY This publication is a catalogue of an exhibition titled Mimicry which is a presentation of works by students connected with my Narrative Photography Studio at the Faculty of Media Arts at the Warsaw Academy of Fine Arts. The title is a term which describes a natural phenomenon where weaker animals mimic stronger species able to defend themselves. This mechanism may also be transposed to humanity as a tendency of individuals to accept the laws and rules in force in the community or of social groups to follow fashion. This is also a method of acting upon desires to conform to certain accepted forms of appearance as well as including whole patterns of behaviour. Today, when despite appearances to the contrary, being an individualist requires more and more courage, this mechanism seems to me a very important area of social observation. This is an area for asking questions regarding not only the system of social values in which we function but also concerning our individual relationship with society as a whole. The challenge facing the students was to take a look at their surroundings. Both people and spaces annexed by them. Their desires, fears and anxieties, and also convictions and values adhered to. The works presented show how through careful observation they tried to sublimate and define the aims of their subjects thus indicating what in today s world is the space of our dreams and what, in our opinion, offers or at least promises a safe haven and security. This type of activity has turned photography and video recordings into litmus tests of the observed desires. By recording, fixating and underlining dreams they made it possible to name those secure areas by removing them from the context of the everyday ordinariness. Using static and video images the young artists created not just interesting pictures but also a recording of the human conditions of those around them. Their works offer an opportunity to experience the existing reality and define it without using judgemental values. They allow us to see more even if seeing more does not mean knowing more. I would like to invite you to follow this path towards self-learning. Ph.D. Prot Jarnuszkiewicz, Associate Professor

6 Julia Andrzejewska (ur. 1991) Studentka Wydziału Sztuki Mediów w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Instytutu Twórczej Fotografii w Opavie. Młoda artystka zajmująca się fotografią i malarstwem. W 2013 roku obroniła pracę licencjacką pod kierunkiem dr hab. Prota Jarnuszkiewicza prof. ASP na macierzystym wydziale, otrzymując wyróżnienie Rektora za najlepszy dyplom. Stypendystka Funduszu Popierania Twórczości przy stowarzyszeniu ZAiKS. Jej prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w Nowym Jorku, Londynie oraz Warszawie. Julia Andrzejewska born in 1991 in Warsaw. A student of Faculty of Media Arts in Warsaw Academy of Fine Arts and Institute of Creative Photography in Opava (Czech Republic). Young artist that deals with photography and painting. In 2013 she completed her Bachelor s Degree under the supervision of prof. Prot Jarnuszkiewicz and she received a Chancellor s Award for the best diploma. She deals with photography, graphic design and painting. Receiver of Scholarship of ZAiKS. Her works are in private collections in New York, London and Warsaw. Wybrane wystawy / selected exhibitions: 2015 To jest nasze miejsce, Galeria Stara Kotłownia, Olsztyn, Polska 2015 Utarte Ścieżki Symetrii, Turbo Galeria, Warszawa, Polska 2014 fotografia z cyklu Obszar Akomodacja, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Mińsk, Białoruś 2014 fotografia z cyklu das Weltbild Festiwal Gwiazd, Żyradów, Polska 2014 Światoobraz, Pałac Branickich, Warszawa, Polska 2014 Słowo-Obraz-Znak-Znaczenie, Studio Klatka, Warszawa, Polska 2014 Nie ma czarodziejskiej góry, Mucha nie siada, Warszawa, Polska 2014 Obecność, Mały Format Cafe, Warszawa, Polska 2013 Obszar wystawa dyplomowa, ASP, Warszawa, Polska JULIA ANDRZEJEWSKA Zdjęcie z cyklu Dwie twarze/ Two faced Twarz jest odbiciem zmagania się dobra i zła, które jest w nas. Pozorna symetria rysów pozwala nam o tym zapomnieć. Jednak nie mogę oprzeć się wrażeniu, że nie powinniśmy zapominać o naszych dwóch twarzach. W cyklu Dwie twarze fotografuję ludzi, a następnie zestawiam ich twarze w symetryczne portrety chcę zobaczyć co w sobie skrywamy. Face is a reflection of the struggle with good and evil side of human nature. The illusory symmetry of face allows us to forget about the struggle inside us. I can t help feeling that we should not forget about our two sides. In the two faced project I photograph people and then I create symmetric portraits I want to see what we hide inside. cargocollective.com/andrzejewska

7 Z CYKLU DWIE TWARZE, 70x100 CM, WYDRUK CYFROWY, 2015 FROM TWO FACED SERIES, 70X100 CM, DIGITAL PRINT, 2015

8 KAROLINA BIELAWSKA ur w Olsztynie. Studentka studiów magisterskich na Wydziale Sztuki Mediów warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 2013 roku obroniła z wyróżnieniem dziekańskim dyplom licencjacki w Pracowni Przestrzeni Malarskiej Leona Tarasewicza i Pawła Susida. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka oprawy graficznej zespołu Oslo Kill City (nominacja w kategorii Okładka Roku 2014 za okładkę EP Clarity w plebiscycie Music Is). W swojej twórczości wykorzystuje malarstwo, rysunek, fotografię i instalację. Brała udział w wybranych wystawach: Lekcja, Miejsce Projektów Zachęty, Warszawa (2014); Sto*Disegnando/Rysuję, Galeria V9, Warszawa (2014); Ojcowie, Pracownia Żelazna, Warszawa (2014); Światoobraz, Pałac Branickich, Warszawa (2014); Plener z Miłoszem, Galeria Spokojna, Warszawa (2014); W tym domu nie mieszkał nawet poeta. Noc Muzeów, Pracownia Żelazna, Warszawa (2014); No Budget Show 3, Galeria Kordegarda, Warszawa (2011). KAROLINA BIELAWSKA born 1986 in Olsztyn. MA student at the Faculty of Media Arts at the Academy of Fine Arts in Warsaw, awarded a BA degree with Dean s honours in The Painter s Space Studio of Leon Tarasewicz and Paweł Susid in She is Master in Polish Philology of the University of Warsaw. An artwork designer of Oslo Kill City, a Polish alternative rock band, her cover of Clarity EP was nominated for the 2014 best cover by Music Is. In her works she uses various media: painting, drawing, photography, and installation. Her recent group exhibitions include: Lesson, Zachęta Project Room (2014); Sto*Disegnado/Drawing, V9 Gallery, Warsaw (2014); Fathers, Żelazna Studio (2014); Światoobraz, Pałac Branickich, Warsaw (2014); Open Air With Miłosz, Spokojna Gallery, Warsaw (2014); No Poet Ever Lived in This House. Night of Museums, Żelazna Studio, Warsaw (2014); No Budget Show 3, Kordegarda Gallery, Warsaw (2011). karolinabielawska.tumblr.com KAROLINA BIELAWSKA Z CYKLU MIMIKRA, 60x40 CM, WYDRUK CYFROWY, 2015 FROM MIMICRY SERIES, 60X40 CM, DIGITAL PRINT, 2015

9 Z CYKLU MIMIKRA, 40x60 CM, WYDRUK CYFROWY, 2015 FROM MIMICRY SERIES, 40X60 CM, DIGITAL PRINT, 2015

10 TYMEK BRYNDAL (ur. 1992r. w Toronto) artysta, muzyk. Mieszka i pracuje w Warszawie. W swojej twórczości używa wielu mediów- począwszy od fotografii przez video po grafikę. Charakterystycznym elementem jego prac jest trafna zdystansowana obserwacja często powleczona w dowcip i cynizm. Jako muzyk jego głównym instrumentem jest kontrabas. Jest członkiem free jazzowego trio Pokusa. TYMEK BRYNDAL (born 1992 in Toronto)- artist and musician. He lives and works in Warsaw. In his work he uses many diffirent media- all the way from photography through video to graphics. Characteristic element that can be seen in his art is abbility of precise observation often combined with specific sense of humour and cynicism. As a musician he plays on double bass in free jazz trio called Pokusa. TYMEK BRYNDAL PEEP, VIDEO, 2015 PEEP, VIDEO, 2015

11 EVERYBODY, VIDEO, 2015 EVERYBODY, VIDEO, 2015

12 JONASZ CHLEBOWSKI urodzony w 1990 roku, w Jeleniej Górze; student na wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w Pracowni Przestrzeni Audiowizualnej profesora Grzegorza Kowalskiego oraz Pracowni Narracji Fotograficznej dr hab. Prota Jarnuszkiewicza, prof. ASP. W swoich realizacjach opiera się przede wszystkim na fotografii i video. Mieszka i pracuje w Warszawie. JONASZ CHLEBOWSKI was born in 1990 in Jelenia Góra. He currently studies in Professor Grzegorz Kowalski s Audiovisual Space Studio and in Ph.D. Prot Jarnuszkiewicz, Associate Professor s Narrative Photography Studio at the Faculty of Media Arts at the Academy of Fine Arts in Warsaw. His practice encompasses photography and video. He lives and works in Warsaw. JONASZ CHLEBOWSKI Z CYKLU MIMIKRA, 100x150 CM, WYDRUK CYFROWY, 2015 FROM MIMICRY SERIES, 100X150 CM, DIGITAL PRINT, 2015

13 Z CYKLU MIMIKRA, 70x100 CM, WYDRUK CYFROWY, 2015 FROM MIMICRY SERIES, 70X100 CM, DIGITAL PRINT, 2015

14 ZUZA GOLIŃSKA (ur w Gdańsk) jest młodą artystką, która mieszka i pracuje w Warszawie. W swoich pracach używa różnych mediów, takich jak malarstwo, fotografia, rysunek czy rzeźba, tworzy instalacje. W 2013 roku obroniła dyplom licencjacki w Pracowni Przestrzeni Malarskiej Leona Tarasewicza i Pawła Susida na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Obecnie studiuje na ostatnim roku na Wydziale Sztuki Mediów i pracuje nad dyplomem magisterskim w Pracowni Działań Przestrzennych Mirosława Bałki. W 2014 roku została finalistką konkursu Artystyczna Podróż Hestii oraz wygrała główną nagrodę Gdańskiego Biennale Sztuki. Brała udział w polsko-szwedzkim projekcie S-NOW w Umeå z okazji inauguracji europejskiej stolicy kultury oraz NIE MA ZIEWANIA #1 #2 #3 - czterotygodniowym projekcie młodych artystów i kuratorów w Nowym Teatrze w Warszawie. Jest autorką okładek i oprawy graficznej dla zespołów muzycznych m.in. Olivier Heim, Coldair i Anthony Chorale. Prowadzi także warsztaty muzyczno-plastyczne dla dzieci Słucho Stwory. ZUZA GOLIŃSKA (born 1990 in Gdańsk) is a young artist living and working in Warsaw, Poland. She uses different media such as painting, photography, drawing and sculpting and creates installations. In 2013, she received her Bachelor s degree at Leon Tarasewicz and Paweł Susid s Studio of Painting Space at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Currently she is finishing the final year of the Master program at the Department of Media Art at Mirosław Bałka s Studio of Spatial Activities. In 2014, she became a finalist of the Hestia Artistic Journey Award and was awarded first place at the Gdańsk Art Biennale. Zuza took part in the Polish-Swedish project S-NOW in Umeå during the inauguration of the European capital of culture and NO YAWNING #1 #2 #3 - a four week long project of young artists and curators at the New Theatre in Warsaw. She has made record covers and graphic design for music artists such as Olivier Heim, Coldair and Anthony Chorale. She also conducts music/art workshops for children entitled Słucho Stwory. ZUZA GOLIŃSKA Wybrane wystawy / selected exhibitions: 2015 PDP Zoo, The City Zoological Garden, Warsaw 2014 Myths. Students/Artists/Teachers, Fondazione Pastificio Cerere, Rome Sto*Disegnando, Casa Testori, Milan LESSON, Zachęta Project Room, Warsaw 50 SLOV/WORDS, public buses, Month of Photography, Bratislava Gdańsk Art Biennale, Gdańsk City Gallery, Gdańsk NO YAWNING #1, #2, #3, #4, New Theatre, Warsaw Finalist s Exhibition of the 13th Edition of the Hestia Artistic Journey Contest, The House of Jabłkowski Brothers, Warsaw World Picture, Branicki Palace, Warsaw Performance, Labirynt Gallery, Lublin Open Air With Miłosz, Spokojna gallery, Warsaw Intimate SHOWer Studio 3 Maja 34, Sopot Exhibition of the Studio of Painting Space, PKO Polish Bank - Head Office, Warsaw S-NOW, Umeå - European Capital of Culture 2014, Sweden CITY SHAMAN. THE OLD TOWN, the Old Town, Warsaw 2013 Dirty Work, Streetwaves Festival, Gdańsk Under Cover of the Art, Pomeranian Science and Technology Park, Gdynia Typologika/30 favorites, Typologika Gallery, Poznań 2012 Hmm... Some art, Od Czasu do Czasu Gallery, Gdynia Masquerade, Centrum för fotografi, Stockholm Śniadanie Loop Sztuka, Artloop Festival, Sopot zuzagolinska.com

15 Z CYKLU MIMIKRA, 80x120 CM, WYDRUK CYFROWY, 2015 FROM MIMICRY SERIES, 80X120 CM, DIGITAL PRINT, 2015

16 MONIKA KARCZMARCZYK urodzona w 1990 roku w Warszawie. W 2014 roku obroniła dyplom licencjacki w Pracowni Przestrzeni Audiowizualnej prof. Grzegorza Kowalskiego na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Współpracowała z feministycznym kolektywem FF w Berlinie. Stypendystka Funduszu Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS. Obecnie kontynuuje studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. MONIKA KARCZMARCZYK was born in 1990 in Warsaw. In 2014 she received her Bachelor s Degree under the supervision of prof. Grzegorz Kowalski at the Academy of Fine Arts in Warsaw. She has collaborated with feminist collective FF in Berlin. Receiver of Scholarship of ZAiKS Polish Society of Authors and Composers. Lives and works in Warsaw. Wybrane wystawy / selected exhibitions: 2015 Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów WRO Test Exposure (w ramach działań PDP) 2015 PDP ZOO, Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Μύθοι. Myths. Students/ArTsts/ Teachers. A process of exchange, Rzym 2014 Farsz, Galeria Turbo, Warszawa 2014 Temporary Autonomous Zone / 3 Strefa Tymczasowo Autonomiczna / 3, Warszawa 2014 Babcia, Spokojna 15, Warszawa MONIKA KARCZMARCZYK MIMIKRA, VIDEO, 2015 MIMICRY, VIDEO, 2015

17

18 ANTONINA KONOPELSKA (ur.1990). Absolwentka Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Za dyplomowy film licencjacki Kubu zrealizowany w Pracowni Przestrzeni Audiowizualnej pod kierunkiem prof. Grzegorza Kowalskiego otrzymała wyróżnienie dziekańskie. Autorka wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, m.in. The Wax of Poland, Emart Gallery, Nowy Jork, 2015, uczestniczka wielu wystaw zbiorowych w Polsce i poza granicami (m. in. Akomodacja, Muzeum Sztuki Współczesnej, Mińsk, Białoruś, 2014, Masquerade, Centrum Fotografii, Sztokholm, 2012, Fotofestiwal w Łodzi 2013, 2014, 2015). Współpracowała m.in. z Kancelarią Prezydenta RP, Fundacją Spichlerz Kultury przy tworzeniu Pardes Festival Spotkań z Kulturą Żydowską, Teatrem Nowym w Poznaniu, Teatrem Guliwer w Warszawie, Ambasadą Niemiec w Warszawie, magazynami Art&Business, KMAG, theroom. Laureatka Nagrody III stopnia Ministra Spraw Zagranicznych im. Jerzego Warchałowskiego, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia artystyczne. Dwukrotna stypendystka Funduszu Popierania Twórczości ZAiKS. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą. Kontynuuje studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. ANTONINA KONOPELSKA, born in Graduate of the Institute of Iberian and Ibero American Studies at University of Warsaw and Media Art Faculty at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Recipient of the Dean s Distinction for her diploma movie Kubu (Bachelor s Degree in Audiovisual Space Studio under the supervision of prof. Grzegorz Kowalski). She had solo exhibitions in Poland and abroad (The Wax of Poland, Emart Gallery, NYC, 2015 among others) and took part in numerous european group exhibitons like Accommodation, Museum of Modern Fine Art, Minsk, Belarus, 2014 or Masquerade, Center for Photography, Stockholm, 2012, International Festival of Photography in Lodz, 2013, 2014, 2015). She worked for Chancellery of the President of the Republic of Poland, Pardes Festival - Meetings with Jewish Culture, Nowy Theatre in Poznan, Guliwer Theatre in Warsaw, Embassy of Germany in Warsaw, Art&Business magazine, KMAg magazine, theroom magazine and others. Recipient of Ministry of Foreign Affairs Award of 2014, Scholarship of ZAIKS - Polish Society of Authors and Composers (2013 and 2014) and The Ministry of Science and Higher Education Scholarship for outstanding artistic achievements. Her photographic works are in private collections in Poland and abroad. Currently she is doing her Master s Degree at the Academy of Fine Arts in Warsaw. ANTONINA KONOPELSKA antoninakonopelska.com Z CYKLU THE WAX OF POLAND, ZG, 150x100 CM, WYDRUK CYFROWY, 2015 FROM THE WAX OF POLAND SERIES, ZG, 150x100 CM, DIGITAL PRINT, 2015

19 Z CYKLU THE WAX OF POLAND, MG, 150x100 CM, WYDRUK CYFROWY, 2015 FROM THE WAX OF POLAND SERIES, MG 150x100 CM, DIGITAL PRINT, 2015

20 MAGDALENA ŁAZARCZYK - urodzona w 1985 roku. Absolwentka kulturoznawstwa na wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia licencjackie na wydziale Komunikacji Multimedialnej poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego na kierunku fotografia ( 2013). Obecnie studiuje na wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W swoich działań używa różnych mediów takich jak video, fotografia, instalacja. Jest finalistką konkursu Artystyczna Podróż Hestii 2014 oraz Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko 7, Brała udział w licznych wystawach m.in.: Lekcja w Miejscu Projektów Zachęty w Warszawie, Gdyby się tak nie stało w ramach projektu SOON w Spectra ART Space w Warszawie, Akomodacja w Muzeum Sztuki Współczesnej w Mińsku, Miłość własna. Czyli artyści kochają siebie w Galerii PGS Sopot, Pewność w Galerii BWA Warszawa, Hryniuk / Koszewnik / Łazarczyk / Olszewski / Polska / Rudzin w Galerii Re MOCAK w Krakowie. Mieszka i pracuje w Warszawie. MAGDALENA ŁAZARCZYK was born in She graduated from the Faculty of Cultural Studies at the Adam Mickiewicz University of Social Science in Poznan. In 2013 she received her Bachelor s degree in Photography at the University of Arts in Poznań. Currently Magdalena is studying Media Art at the Academy of Fine Arts in Warsaw. In her works she uses several media such as video, photography and installation. She was a finalist of the Hestia Artistic Journey Award 2014 and the Art Biennale for Young Talent Rybie Oko 7 in Her work If It Hadn t Happened This Way was presented as a part of the SOON project in the Spectra ART Space in Warsaw. She participated in the following exhibitions: Lesson in Zachęta Project Room in Warsow, Self Love. How Artists Love Themselves in the PGS gallery in Sopot, Certainty in the BWA gallery in Warsaw and Hryniuk / Koszewnik / Łazarczyk / Olszewski / Polska / Rudzin in the Re gallery in the Museum of Modern Art in Kraków. Her works were also published in Zwykłe Życie magazine. Magdalena lives and works in Warsaw. cargocollective.com/magdalenalazarczyk vimeo.com/magdalenalazarczyk MAGDALENA ŁAZARCZYK

21 Z CYKLU Podług nieba i zwyczaju, 80x65 CM, WYDRUK CYFROWY, 2015 FROM Podług nieba i zwyczaju SERIES, 80X65 CM, DIGITAL PRINT, 2015

22 MARTA MIELCAREK (1990) absolwentka Wydziału Sztuki Mediów, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Mieszka i pracuje w Warszawie. Zajmuje się fotografią oraz wideo. Laureatka Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2013) oraz dwukrotna stypendystka Funduszu Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Twórczości Autorów ZAIKS (2012 oraz 2013). W 2014 roku zdobyła Nagrodę Rektorów w Ogólnopolskiej Wystawie Konkursowej absolwentów publicznych uczelni artystycznych Najlepsze dyplomy W tym samym roku zdobyła również nagrodę główna Najlepszych Dyplomach Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych Coming out Laureatka nagrody głównej w Pierwszym Konkursie Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów podczas Wro 2015 Test Exposure 16 Biennale Sztuki Mediów. Współpracowała z takimi teatrami jak TR WARSZAWA, Teatr Baj w Warszawie, Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie, Teatr Powszechny w Łodzi, Teatr Nowy w Poznaniu. Jej realizacje prezentowane były na wystawach międzynarodowych oraz krajowych takich jak: Masquarade (Centrum Fotografii, Sztokholm), Images of the Academy (Ryga), Urbild/Abbild (Lokal_30, Warszawa), Fierds forever podczas Fotofestiwalu w Łodzi, Kohezja (Teatr Nowy, Warszawa), Wandaliza (BWA, Zielona Góra), Spokojna Tour-now (Mocak, Kraków), Akomodacja (Centrum Sztuki Współczesnej, Mińsk), Ogólnopolska Wystawa Najlepszych Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych 2014 (Wielka Zbrojownia, Gdańsk), Coming Out 2014 (Kamienica Raczyńskich, Warszawa). MARTA MIELCAREK is a young artist from Warsaw, Poland. In 2014 she received her Master s Degree at Narrative Photography Studio by Prot Jarnuszkiewicz and Mirosław Bałka s Studio of Spatial Activities. She works in photography and video art. She received a price from the Minister of Culture and National Heritage (2013 and a double scholarship from the Fund for the Promotion of Artistic Creation at the Association of Authors ZAiKS (2012 and 2013). She won The Award of Rectors in the Esteemed Graduates of Polish Academies of Fine Arts Exhibition 2014 in Gdańsk. In the same year she won the Main Prize in Coming Out 2014 which is the competition organised by Academy of Fine Arts in Warsaw for the best diplomas on Academy. Recipient of grand prix in the First Best Media Art Diploma Work Competition during 16th Wro 2015 Media Art Biennal. She collaborated with theatres like TR Warsaw, Body/ Mind Foundation, The New Theatre in Poznań, Powszechny Theatre in Łódź. She has participated in national and international exhibitions such as Masquarade (Center for Photography, Stockholm), Images of the Academy (Riga), Urbild/Abbild (Lokal_30, Warsaw), Friends forever during the Photo Festival (Łódź), Kohezja (Teatr Nowy, Warsaw), Wandaliza (BWA, Zielona Góra), Spokojna Tour- Now (Mocak, Kracow), Accommodation (Museum of Modern Fine Art, Mińsk), Esteemed Graduates of Polish Academies of Fine Arts Exhibition 2014 (Wielka Zbrojownia Akademii Sztuk Pięknych, Gdańsk), Coming out 2014 (Małachowski Square, Warsaw). MARTA MIELCAREK FRACTIONS, 30x40 CM, WYDRUK CYFROWY, 2015 FRACTIONS, 30x40 CM, DIGITAL PRINT, 2015

23 FRACTIONS, 100x140 CM, WYDRUK CYFROWY, 2015 FRACTIONS, 100x140 CM, DIGITAL PRINT, 2015

24 MAGDALENA MORAWIK (ur r.) - absolwentka Warszawskiej Szkoły Filmowej na Wydziale Fotografii, obecnie studentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Sztuki Mediów w Pracowni Przestrzeni Audiowizualnej prof. Grzegorza Kowalskiego oraz w Pracowni Narracji Fotograficznej dr hab. Prota Jarnuszkiewicza, prof. ASP. W swoich działaniach skupia się na medium fotografii i wideo. MAGDALENA MORAWIK (b. 1991) - graduate from the Faculty of Photography from the Warsaw Film School in She is currently studying in Professor Grzegorz Kowalski s Audiovisual Space Studio and in Ph.D. Prot Jarnuszkiewicz, Associate Professor s Narrative Photography Studio at the Faculty of Media Arts at the Academy of Fine Arts in Warsaw. She works primarily with photography and video. magdalenamorawik.tumblr.com MAGDALENA MORAWIK

25 Z CYKLU MIMIKRA, 100x70 CM, WYDRUK CYFROWY, 2015 FROM MIMICRY SERIES, 100x70 CM, DIGITAL PRINT, 2015

26 KUBA MOZOLEWSKI urodzony w 1991 r. w Białymstoku. Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie, gdzie również studiuje na Wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych. Jeden z laureatów konkursu Debuts 2015 organizowanego przez doc! Photo Magazine. Zainteresowany głównie fotografią kreacyjną i dokumentem. Stypendysta Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Marszałka Województwa Podlaskiego. Swoje prace wystawiał m.in. w Białymstoku, Łodzi i Koszalinie. KUBA MOZOLEWSKI born in 1991 in Białystok. Currently Kuba lives and works in Warsaw, where he is also studying at the Faculty of Media Arts at the Academy of Fine Arts. He was one of laureates of Debuts 2015 contest, organised by doc! Photo Magazine. Kuba is mostly interested in creative and documentary photography. He received the Scholarship of Białystok s President and of Marshal of Podlaskie Province. His works were exhibited amongst other places in Białystok, Łódź and Koszalin. mzlwsk.tumblr.com KUBA MOZOLEWSKI Z CYKLU MIMIKRA, 80x60 CM, WYDRUK CYFROWY, 2015 FROM MIMICRY SERIES, 80x60 CM, DIGITAL PRINT, 2015

27

28 MICHAŁ RUMAS ur. 20 grudnia 1988 w Gdańsku. Gdański fotograf z ośmioletnim doświadczeniem. Były uczeń i wykładowca Trójmiejskiej Szkoły Fotografii w Sopocie. Były fotoreporter w agencji fotograficznej Kosycarz Photo Press w Gdańsku, przy czym jego zdjęcia można znaleźć w takich agencjach jak Agencja Fotograficzna FOTORZEPA, Associated Press i AP Photo. Profesjonalny dokumentalista wystaw, wernisaży i wydarzeń artystycznych, pracował dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, Trójmiejskiej Szkoły Fotografii w Sopocie, CSW Łaźnia w Gdańsku, CSW Znaki Czasu w Toruniu, Galerii DAAD w Berlinie. Współpraca przy realizacji projektów artystycznych gdańskich twórców m.in. Piotra Wyrzykowskiego i Roberta Rumasa Świątynia Miłości, emotikon oraz wielu festiwali m.in.festiwal Solidarity of Arts w Gdańsku. Jego zdjęcia były publikowanie na okładce Angory, Gazety Wyborczej, Wysokich Obcasów, 3 0 Dni, Dziennika Gazeta Prawna, Dziennika Bałtyckiego, UważamRze i Rzeczpospolitej. Na stronach książki Danuty Wałęsy pt.: Marzenia I tajemnice. Laureat nagród w konkursach Moje Pomorze edycja II, Moje Pomorze edycja III 2010, Cyfrowe Wakacje Gdańsk 2009, XV Gdańsk Press Photo oraz Festiwalu Stranger Festiwal 2008 w Amsterdamie. W 2013 roku otrzymał Stypendium kulturalne Miasta Gdańsk na realizację projektu fotograficznego Pamiętnik z Podwórka. Prezentował swoje prace na wystawach zbiorowych w Domu Kultury Śródmieście, Festiwalu Streetwaves 2013, GAK Projektornia, Biennale Inn w Poznaniu, Galerii Spokojna i Galerii S w Toruniu Muzeum Fotografii w Bydgoszczy, Muzeum Fotografii Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Pomorskim Parku Naukowotechnologicznym w Gdyni, Słupskim Ośrodku Kultury, Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku. Od 2012 roku członek grupy twórczej Atelier w Gdańsku. Obecnie student Wydziału Sztuki Mediów, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. MICHAŁ RUMAS MICHAŁ RUMAS born December 20, 1988 in Gdansk, resides in Warsaw Photographer with eight years experience. A former student and lecturer of Tricity photography School in Sopot city. Ex photojournalist Kosycarz Photo Press Agency in Gdansk and his pictures have been distributed by: Associated Press, AP Photo, FOTORZEPA photo agency. Profesional photojournalist with special experience in photography of exhibitions and art events. Works for The Baltic Sea Cultural Centre, Tricity photography School in Sopot city, Laznia Centre for Contemporary Art, Znaki Czasu Centre for Contemporary Art and DAAD Gallery in Berlin Cooperation with a rtists and their project like Świa tynia Miłos ci and Emotikon by Robert Rumas and Piotr Wyrzykowski but also for Solidarity of Arts Festiwal. His photographs have been published on the covers an Angora weekly, Gazeta Wyborcza, Wysokie Obcasy, 30 Dni, Dziennik Gazeta Prawna, Dziennik Bałtycki, Uwaz amrze and Rzeczpospo ita and also on the pages of the Danuta Walesa Book Mareznia i Tajemnice Winner of the awards in Moje Pomorze competition Edition two and three, Cyfrowe Wakacje 2009, XV Gdańsk Press Photo and Stranger Festiwal 2008 in Amsterdamie. In 2013 received a Cultural Scholarship City Of Gdańsk and Marshal of Pomeranian Voivodeship Scholarship for creators of culture, for implementation of the Pamiętnik z Podworka project. He presented his works at exhibitions in Dom Kultury Śródmies cie in Warsaw, Streetwaves 2013 Festiwal, GAK Projektornia in Gdańsk, Biennale Inn in Poznan, Spokojna Gallery, Gallery S in Toruń, Museum of Photography in Bydgoszcz, Photography Museum of Economy University in Bydgoszcz, Pomeranian Science and Technology Park in Gdynia, Cultural Center of Slubsk and Baltic Sea Cultural Centre in Gdańsk. From 2012 member of the atelier art group, at present Student of Media Arts Department of Academy of Fine Arts in Warsaw. niedopoblikacji.blogspot.com

Patronat honorowy/ Honorary patrons. Marszałek Województwa Podkarpackiego/ Marshal of the Subcarpathian Voivodeship Władysław Ortyl

Patronat honorowy/ Honorary patrons. Marszałek Województwa Podkarpackiego/ Marshal of the Subcarpathian Voivodeship Władysław Ortyl Patronat honorowy/ Honorary patrons Marszałek Województwa Podkarpackiego/ Marshal of the Subcarpathian Voivodeship Władysław Ortyl Prezydent Miasta Krosna/ President of the Krosno Piotr Przytocki Nagroda/

Bardziej szczegółowo

Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak

Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak organizator wystawy: okręg lubelski związku polskich artystów plastyków organizer

Bardziej szczegółowo

TOŻSAMOŚĆ LOKALNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA

TOŻSAMOŚĆ LOKALNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA TOŻSAMOŚĆ LOKALNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA ROLA RZEŹBY W OTWARTEJ PRZESTRZENI I SZTUKI KRAJOBRAZU W KSZTAŁTOWANIU TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 14 15 maja 2014 r. LOCAL IDENTITY CONTINUITY AND

Bardziej szczegółowo

MEETING POINT - MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PORTFOLIO PROFILE RECENZENTÓW / REVIEWERS PROFILES

MEETING POINT - MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PORTFOLIO PROFILE RECENZENTÓW / REVIEWERS PROFILES MEETING POINT - MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PORTFOLIO PROFILE RECENZENTÓW / REVIEWERS PROFILES Peggy Sue Amison The Sirius Arts Centre (Cork, Irlandia), dyrektor artystyczna www.siriusartscentre.ie The Sirius

Bardziej szczegółowo

Profile Recenzentów / Rewievers Profiles

Profile Recenzentów / Rewievers Profiles Profile Recenzentów / Rewievers Profiles BCXSY BCXSY to wspólna inicjatywa projektantów Boaza Cohena i Sayaki Yamamoto. W istniejącej od 2007r. pracowni, zajmują się oni wieloma aspektami pracy twórczej,

Bardziej szczegółowo

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW CURATORS NETWORK KRAKÓW Project Manager Joanna Osiewicz-Lorenzutti Assistant Coordinator Joanna Gorlach Projekty i skład / Design and typesetting Pilar Rojo Ikonografika / Iconographics Toto Castiglione

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 1 Ryszard Wysokiński Dyrektor Galerii Krakowskiej Manager, Galeria Krakowska shopping centre Sztuka uliczna jest bardzo dynamiczna i zmienna.

Bardziej szczegółowo

Tarnów w malarstwie. Tarnów in painting

Tarnów w malarstwie. Tarnów in painting TARNÓW W MALARSTWIE Tarnów w malarstwie Tarnów in painting Tarnów w malarstwie Słowo wstępne Początkowo album ten miał być dodatkiem do całkiem innego przedsięwzięcia, ale w trakcie gromadzenia materiałów,

Bardziej szczegółowo

LAUREACI PRIZEWINNERS

LAUREACI PRIZEWINNERS Grafikens Hus Grafikens Hus Grafikens Hus jest jedynym muzeum w Szwecji, którego zbiory to w całoêci współczesna grafika artystyczna. Jego WysokoÊç król Karol XVI Gustaw otworzył je w 1966 roku. Grafikens

Bardziej szczegółowo

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych 1 22. dokumentart European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych Neubrandenburg, GERMANY / Szczecin, POLAND 15 22.10.2013 The project is co-financed by the European

Bardziej szczegółowo

Dziesięć lat później Ten Years After

Dziesięć lat później Ten Years After Dziesięć lat później Ten Years After Jubileusz 10-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 10 th Aniversary of The Academy of Fine Arts in Katowice 2001 2011 1 2 Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki

Bardziej szczegółowo

ZIEMIA RODZINNA MA TERRA ZIEMIA EARTH. Agnieszka Brzeżańska. s. / pp. 6 8. s. / pp. 2 5 JEDNODNIÓWKA MWW 20.2.2015

ZIEMIA RODZINNA MA TERRA ZIEMIA EARTH. Agnieszka Brzeżańska. s. / pp. 6 8. s. / pp. 2 5 JEDNODNIÓWKA MWW 20.2.2015 JEDNODNIÓWKA MWW 20.2.2015 Agnieszka Brzeżańska ZIEMIA RODZINNA s. / pp. 6 8 MA TERRA Bez tytułu (Księżyc) [Untitled (Moon)], 1968, dzięki uprzejmości [courtesy of] Image Science and Analysis Laboratory,

Bardziej szczegółowo

BIOGRAMY / BIOGRAPHICAL NOTES

BIOGRAMY / BIOGRAPHICAL NOTES BIOGRAMY / BIOGRAPHICAL NOTES Ariella Azoulay Filozofka i badaczka kultury, niezależna kuratorka, autorka filmów. Doktoryzowała się na uniwersytecie w Tel Awiwie. Na uniwersytecie Bar Ilan (Ramat Gan,

Bardziej szczegółowo

Miasto stołeczne Warszawa zaprasza na gry miejskie:

Miasto stołeczne Warszawa zaprasza na gry miejskie: 1 Motyw tegorocznej Nocy Muzeów związany jest z dwoma ważnymi wydarzenia obchodzonymi w stolicy Roku Janusza Korczaka i 100-lecia śmierci Bolesława Prusa. Bolesław Prus najbardziej warszawski pisarz autor

Bardziej szczegółowo

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki Dla studentów, projektantów 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki 2 3 We środku Table of Contents Spis treści 6 Organizatorzy: Design Silesia, ASP Katowice, Koło Naukowe Projektowania Graficznego

Bardziej szczegółowo

Informacja ogólna. General information

Informacja ogólna. General information SOCIAL ART Informacja ogólna Social Art jest trzydniowym wydarzeniem społeczno-kulturalnym (7-9 czerwca 2013), w czasie którego zostaną zaprezentowane w przestrzeni Kina Nowe Horyzonty filmy, reklamy oraz

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA WOKÓŁ OGNIA Conference "Around the Fire"

KONFERENCJA WOKÓŁ OGNIA Conference Around the Fire KONFERENCJA WOKÓŁ OGNIA Conference "Around the Fire" SZKŁO / 5 prelegentów GLASS/ 5 speakers 1. Sebastian Pietkiewicz (PL) PL / Absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. W 2001 obronił

Bardziej szczegółowo

Galeria Sztuki ArtBrut Projekt plastyczny - organizacja cyklu wystaw promujących twórczość osób niepełnosprawnych w 2011 roku

Galeria Sztuki ArtBrut Projekt plastyczny - organizacja cyklu wystaw promujących twórczość osób niepełnosprawnych w 2011 roku Galeria Sztuki Projekt plastyczny - organizacja cyklu wystaw promujących twórczość osób niepełnosprawnych w 2011 roku Galeria Sztuki i Pracownia Aktywizacji Społecznej we Wrocławiu Zadaniem Galerii i Pracowni

Bardziej szczegółowo

POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI

POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT 2013 RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT 2013 Muzeum Historii Polski zamknęło siódmy rok swojej

Bardziej szczegółowo

The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops. 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta

The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops. 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta Poznań, 5 9 maja 2008 The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops Poznań, 5 9 May 2008 Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

ZBROJA WSPÓŁCZESNA MODERN ARMOR

ZBROJA WSPÓŁCZESNA MODERN ARMOR ZBROJA WSPÓŁCZESNA MODERN ARMOR Katalog wystawy Exhibition catalogue Muzeum Zamkowe w Malborku 2013 Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd Główny The Management Board of the Association of Polish Artists

Bardziej szczegółowo

III Kolekcja tematyczna zwycięskich obrazów I Międzynarodowego Konkursu Malarskiego. Modessqe. edycja:

III Kolekcja tematyczna zwycięskich obrazów I Międzynarodowego Konkursu Malarskiego. Modessqe. edycja: III Kolekcja tematyczna zwycięskich obrazów I Międzynarodowego Konkursu Malarskiego III Thematic collection of the Modessqe 1st International Painting Contest winning paintings, subject: PERFECTIONISTS

Bardziej szczegółowo

UP TO 21 30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY DOZWOLONE DO 21 WARSZAWA 19 21 WRZEŚNIA 2013 30TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL UP TO 21

UP TO 21 30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY DOZWOLONE DO 21 WARSZAWA 19 21 WRZEŚNIA 2013 30TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL UP TO 21 30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY DOZWOLONE DO 21 WARSZAWA 19 21 WRZEŚNIA 2013 30TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL UP TO 21 WARSAW SEPTEMBER 19 21, 2013 UP TO 21 1 DOZWOLONE DO 21 Witold Kon Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

ENG. What is Think(in)visual communication conference about?

ENG. What is Think(in)visual communication conference about? ENG/PL ENG What is Think(in)visual communication conference about? Thinking in visual communication When did people start using visual representations for their thoughts? Let it remain a mystery. The examples

Bardziej szczegółowo

20 najlepszych projektów z ostatnich pięciu lat

20 najlepszych projektów z ostatnich pięciu lat 28 20 najlepszych projektów z ostatnich pięciu lat The Top 20 Designs from the Past Five Years >Redakcyjny jubileusz zainspirował nas do opracowania przeglądu 20 najlepszych polskich projektów minionego

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Cichosz Kalendarium / Chronology

Krzysztof Cichosz Kalendarium / Chronology Krzysztof Cichosz Kalendarium / Chronology K. Cichosz na początku lat 80. K. Cichosz on the beginning of the 80s. Urodzony 10.10.1955 roku w Łodzi. W latach 1985-89 studiował w Wy szym Studium Fotografii

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO CO-FINANCED WITH MEANS OF THE MINISTER OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF POLAND Spis treści 4 8 10 12 14 16 18 24 28

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA TECHNOLOGICZNA STREFA DESIGNERÓW. centrum targowe Międzynarodowych Targów Szczecińskich

GIEŁDA TECHNOLOGICZNA STREFA DESIGNERÓW. centrum targowe Międzynarodowych Targów Szczecińskich GIEŁDA TECHNOLOGICZNA STREFA DESIGNERÓW 1 Szczecin, 1.10.2010 centrum targowe Międzynarodowych Targów Szczecińskich 19. Targi Wykończenia i Wyposażenia Wnętrz WSZYSTKO DLA DOMU to prezentacje artykułów

Bardziej szczegółowo

50/50/50 BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. Autorka koncepcji i kurator: Stanisława Zacharko-Łagowska

50/50/50 BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. Autorka koncepcji i kurator: Stanisława Zacharko-Łagowska BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH 50/50/50 Autorka koncepcji i kurator: Stanisława Zacharko-Łagowska Współkuratorzy: Eulalia Domanowska & Jarosław Pajek Jan Fejkiel Bogusław Gradka Galeria Górna i

Bardziej szczegółowo