MIMIKRA. dr hab. Prot Jarnuszkiewicz, prof. ASP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIMIKRA. dr hab. Prot Jarnuszkiewicz, prof. ASP"

Transkrypt

1 MIMICRYMIMIKRA

2

3 MIMIKRA Niniejsze wydawnictwo jest katalogiem do wystawy pod tytułem; Mimikra. Stanowi ona prezentację prac studentów związanych z prowadzoną przeze mnie Pracownią Narracji Fotograficznej na Wydziale Sztuki Mediów Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tytuł zaczerpnięty został z określenia odnoszącego się do sposobu upodabniania się w przyrodzie osobników słabszych, bezbronnych, do tych silniejszych gatunków zdolnych do obrony. Można transponować ten mechanizm na rodzaj ludzki. Jako tendencje do upodabniania się pojedynczych jednostek do praw i zasad panujących w zbiorowości czy wreszcie podążania za modą danych grup społecznych. Jako sposoby realizowania dążeń do uznanych form związanych z powierzchownością, ale także tych obejmujących cale schematy zachowań. Dziś, gdy wbrew pozorom, coraz więcej odwagi wymaga bycie indywidualistą, opisany mechanizm wydaje mi się być niezwykle ważnym polem obserwacji. Polem do zadawania pytań nie tylko o system wartości społeczeństwa, w którym funkcjonujemy, ale także o samych siebie, o naszą indywidualną relację z całością społeczeństwa. Zadaniem, któremu musieli sprostać studenci, było przyjrzenie się swojemu otoczeniu. Zarówno ludziom jak i przestrzeniom, które zostały przez nich zaanektowane. Ich tęsknotom, strachom i niepokojom a także przekonaniom i wyznawanym wartościom. W zaprezentowanych pracach widać jak przez uważną obserwacje próbowali wysublimować i zdefiniować dążenia swoich bohaterów. Tym samym wskazać co w dzisiejszym świecie jest przestrzenią naszych marzeń i co według nas daje, czy choćby obiecuje, spokój i bezpieczeństwo. Ten rodzaj działania sprawił, że zarówno fotografia jak i rejestracje wideo stały się papierkami lakmusowymi obserwowanych dążeń. Uwieczniając marzenia, balsamując je i uwypuklając, dały możliwość nazwania tych bezpiecznych poniekąd obszarów wyrywając je z kontekstu potocznej zwyczajności. Posługując się statycznym obrazem i realizacjami wideo młodzi twórcy stworzyli nie tylko interesujące obrazy, ale pewien zapis kondycji ludzi którzy ich otaczają. Ich prace dają szansę doświadczenia zastanej rzeczywistości i definiowania jej bez wartościowania i bez wydawania osądu. Pozwalają widzieć więcej, nawet wtedy gdy widzieć więcej nie znaczy więcej wiedzieć.na tą drogę do poznania samych siebie zapraszam Państwa serdecznie. dr hab. Prot Jarnuszkiewicz, prof. ASP

4

5 MIMICRY This publication is a catalogue of an exhibition titled Mimicry which is a presentation of works by students connected with my Narrative Photography Studio at the Faculty of Media Arts at the Warsaw Academy of Fine Arts. The title is a term which describes a natural phenomenon where weaker animals mimic stronger species able to defend themselves. This mechanism may also be transposed to humanity as a tendency of individuals to accept the laws and rules in force in the community or of social groups to follow fashion. This is also a method of acting upon desires to conform to certain accepted forms of appearance as well as including whole patterns of behaviour. Today, when despite appearances to the contrary, being an individualist requires more and more courage, this mechanism seems to me a very important area of social observation. This is an area for asking questions regarding not only the system of social values in which we function but also concerning our individual relationship with society as a whole. The challenge facing the students was to take a look at their surroundings. Both people and spaces annexed by them. Their desires, fears and anxieties, and also convictions and values adhered to. The works presented show how through careful observation they tried to sublimate and define the aims of their subjects thus indicating what in today s world is the space of our dreams and what, in our opinion, offers or at least promises a safe haven and security. This type of activity has turned photography and video recordings into litmus tests of the observed desires. By recording, fixating and underlining dreams they made it possible to name those secure areas by removing them from the context of the everyday ordinariness. Using static and video images the young artists created not just interesting pictures but also a recording of the human conditions of those around them. Their works offer an opportunity to experience the existing reality and define it without using judgemental values. They allow us to see more even if seeing more does not mean knowing more. I would like to invite you to follow this path towards self-learning. Ph.D. Prot Jarnuszkiewicz, Associate Professor

6 Julia Andrzejewska (ur. 1991) Studentka Wydziału Sztuki Mediów w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Instytutu Twórczej Fotografii w Opavie. Młoda artystka zajmująca się fotografią i malarstwem. W 2013 roku obroniła pracę licencjacką pod kierunkiem dr hab. Prota Jarnuszkiewicza prof. ASP na macierzystym wydziale, otrzymując wyróżnienie Rektora za najlepszy dyplom. Stypendystka Funduszu Popierania Twórczości przy stowarzyszeniu ZAiKS. Jej prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w Nowym Jorku, Londynie oraz Warszawie. Julia Andrzejewska born in 1991 in Warsaw. A student of Faculty of Media Arts in Warsaw Academy of Fine Arts and Institute of Creative Photography in Opava (Czech Republic). Young artist that deals with photography and painting. In 2013 she completed her Bachelor s Degree under the supervision of prof. Prot Jarnuszkiewicz and she received a Chancellor s Award for the best diploma. She deals with photography, graphic design and painting. Receiver of Scholarship of ZAiKS. Her works are in private collections in New York, London and Warsaw. Wybrane wystawy / selected exhibitions: 2015 To jest nasze miejsce, Galeria Stara Kotłownia, Olsztyn, Polska 2015 Utarte Ścieżki Symetrii, Turbo Galeria, Warszawa, Polska 2014 fotografia z cyklu Obszar Akomodacja, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Mińsk, Białoruś 2014 fotografia z cyklu das Weltbild Festiwal Gwiazd, Żyradów, Polska 2014 Światoobraz, Pałac Branickich, Warszawa, Polska 2014 Słowo-Obraz-Znak-Znaczenie, Studio Klatka, Warszawa, Polska 2014 Nie ma czarodziejskiej góry, Mucha nie siada, Warszawa, Polska 2014 Obecność, Mały Format Cafe, Warszawa, Polska 2013 Obszar wystawa dyplomowa, ASP, Warszawa, Polska JULIA ANDRZEJEWSKA Zdjęcie z cyklu Dwie twarze/ Two faced Twarz jest odbiciem zmagania się dobra i zła, które jest w nas. Pozorna symetria rysów pozwala nam o tym zapomnieć. Jednak nie mogę oprzeć się wrażeniu, że nie powinniśmy zapominać o naszych dwóch twarzach. W cyklu Dwie twarze fotografuję ludzi, a następnie zestawiam ich twarze w symetryczne portrety chcę zobaczyć co w sobie skrywamy. Face is a reflection of the struggle with good and evil side of human nature. The illusory symmetry of face allows us to forget about the struggle inside us. I can t help feeling that we should not forget about our two sides. In the two faced project I photograph people and then I create symmetric portraits I want to see what we hide inside. cargocollective.com/andrzejewska

7 Z CYKLU DWIE TWARZE, 70x100 CM, WYDRUK CYFROWY, 2015 FROM TWO FACED SERIES, 70X100 CM, DIGITAL PRINT, 2015

8 KAROLINA BIELAWSKA ur w Olsztynie. Studentka studiów magisterskich na Wydziale Sztuki Mediów warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 2013 roku obroniła z wyróżnieniem dziekańskim dyplom licencjacki w Pracowni Przestrzeni Malarskiej Leona Tarasewicza i Pawła Susida. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka oprawy graficznej zespołu Oslo Kill City (nominacja w kategorii Okładka Roku 2014 za okładkę EP Clarity w plebiscycie Music Is). W swojej twórczości wykorzystuje malarstwo, rysunek, fotografię i instalację. Brała udział w wybranych wystawach: Lekcja, Miejsce Projektów Zachęty, Warszawa (2014); Sto*Disegnando/Rysuję, Galeria V9, Warszawa (2014); Ojcowie, Pracownia Żelazna, Warszawa (2014); Światoobraz, Pałac Branickich, Warszawa (2014); Plener z Miłoszem, Galeria Spokojna, Warszawa (2014); W tym domu nie mieszkał nawet poeta. Noc Muzeów, Pracownia Żelazna, Warszawa (2014); No Budget Show 3, Galeria Kordegarda, Warszawa (2011). KAROLINA BIELAWSKA born 1986 in Olsztyn. MA student at the Faculty of Media Arts at the Academy of Fine Arts in Warsaw, awarded a BA degree with Dean s honours in The Painter s Space Studio of Leon Tarasewicz and Paweł Susid in She is Master in Polish Philology of the University of Warsaw. An artwork designer of Oslo Kill City, a Polish alternative rock band, her cover of Clarity EP was nominated for the 2014 best cover by Music Is. In her works she uses various media: painting, drawing, photography, and installation. Her recent group exhibitions include: Lesson, Zachęta Project Room (2014); Sto*Disegnado/Drawing, V9 Gallery, Warsaw (2014); Fathers, Żelazna Studio (2014); Światoobraz, Pałac Branickich, Warsaw (2014); Open Air With Miłosz, Spokojna Gallery, Warsaw (2014); No Poet Ever Lived in This House. Night of Museums, Żelazna Studio, Warsaw (2014); No Budget Show 3, Kordegarda Gallery, Warsaw (2011). karolinabielawska.tumblr.com KAROLINA BIELAWSKA Z CYKLU MIMIKRA, 60x40 CM, WYDRUK CYFROWY, 2015 FROM MIMICRY SERIES, 60X40 CM, DIGITAL PRINT, 2015

9 Z CYKLU MIMIKRA, 40x60 CM, WYDRUK CYFROWY, 2015 FROM MIMICRY SERIES, 40X60 CM, DIGITAL PRINT, 2015

10 TYMEK BRYNDAL (ur. 1992r. w Toronto) artysta, muzyk. Mieszka i pracuje w Warszawie. W swojej twórczości używa wielu mediów- począwszy od fotografii przez video po grafikę. Charakterystycznym elementem jego prac jest trafna zdystansowana obserwacja często powleczona w dowcip i cynizm. Jako muzyk jego głównym instrumentem jest kontrabas. Jest członkiem free jazzowego trio Pokusa. TYMEK BRYNDAL (born 1992 in Toronto)- artist and musician. He lives and works in Warsaw. In his work he uses many diffirent media- all the way from photography through video to graphics. Characteristic element that can be seen in his art is abbility of precise observation often combined with specific sense of humour and cynicism. As a musician he plays on double bass in free jazz trio called Pokusa. TYMEK BRYNDAL PEEP, VIDEO, 2015 PEEP, VIDEO, 2015

11 EVERYBODY, VIDEO, 2015 EVERYBODY, VIDEO, 2015

12 JONASZ CHLEBOWSKI urodzony w 1990 roku, w Jeleniej Górze; student na wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w Pracowni Przestrzeni Audiowizualnej profesora Grzegorza Kowalskiego oraz Pracowni Narracji Fotograficznej dr hab. Prota Jarnuszkiewicza, prof. ASP. W swoich realizacjach opiera się przede wszystkim na fotografii i video. Mieszka i pracuje w Warszawie. JONASZ CHLEBOWSKI was born in 1990 in Jelenia Góra. He currently studies in Professor Grzegorz Kowalski s Audiovisual Space Studio and in Ph.D. Prot Jarnuszkiewicz, Associate Professor s Narrative Photography Studio at the Faculty of Media Arts at the Academy of Fine Arts in Warsaw. His practice encompasses photography and video. He lives and works in Warsaw. JONASZ CHLEBOWSKI Z CYKLU MIMIKRA, 100x150 CM, WYDRUK CYFROWY, 2015 FROM MIMICRY SERIES, 100X150 CM, DIGITAL PRINT, 2015

13 Z CYKLU MIMIKRA, 70x100 CM, WYDRUK CYFROWY, 2015 FROM MIMICRY SERIES, 70X100 CM, DIGITAL PRINT, 2015

14 ZUZA GOLIŃSKA (ur w Gdańsk) jest młodą artystką, która mieszka i pracuje w Warszawie. W swoich pracach używa różnych mediów, takich jak malarstwo, fotografia, rysunek czy rzeźba, tworzy instalacje. W 2013 roku obroniła dyplom licencjacki w Pracowni Przestrzeni Malarskiej Leona Tarasewicza i Pawła Susida na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Obecnie studiuje na ostatnim roku na Wydziale Sztuki Mediów i pracuje nad dyplomem magisterskim w Pracowni Działań Przestrzennych Mirosława Bałki. W 2014 roku została finalistką konkursu Artystyczna Podróż Hestii oraz wygrała główną nagrodę Gdańskiego Biennale Sztuki. Brała udział w polsko-szwedzkim projekcie S-NOW w Umeå z okazji inauguracji europejskiej stolicy kultury oraz NIE MA ZIEWANIA #1 #2 #3 - czterotygodniowym projekcie młodych artystów i kuratorów w Nowym Teatrze w Warszawie. Jest autorką okładek i oprawy graficznej dla zespołów muzycznych m.in. Olivier Heim, Coldair i Anthony Chorale. Prowadzi także warsztaty muzyczno-plastyczne dla dzieci Słucho Stwory. ZUZA GOLIŃSKA (born 1990 in Gdańsk) is a young artist living and working in Warsaw, Poland. She uses different media such as painting, photography, drawing and sculpting and creates installations. In 2013, she received her Bachelor s degree at Leon Tarasewicz and Paweł Susid s Studio of Painting Space at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Currently she is finishing the final year of the Master program at the Department of Media Art at Mirosław Bałka s Studio of Spatial Activities. In 2014, she became a finalist of the Hestia Artistic Journey Award and was awarded first place at the Gdańsk Art Biennale. Zuza took part in the Polish-Swedish project S-NOW in Umeå during the inauguration of the European capital of culture and NO YAWNING #1 #2 #3 - a four week long project of young artists and curators at the New Theatre in Warsaw. She has made record covers and graphic design for music artists such as Olivier Heim, Coldair and Anthony Chorale. She also conducts music/art workshops for children entitled Słucho Stwory. ZUZA GOLIŃSKA Wybrane wystawy / selected exhibitions: 2015 PDP Zoo, The City Zoological Garden, Warsaw 2014 Myths. Students/Artists/Teachers, Fondazione Pastificio Cerere, Rome Sto*Disegnando, Casa Testori, Milan LESSON, Zachęta Project Room, Warsaw 50 SLOV/WORDS, public buses, Month of Photography, Bratislava Gdańsk Art Biennale, Gdańsk City Gallery, Gdańsk NO YAWNING #1, #2, #3, #4, New Theatre, Warsaw Finalist s Exhibition of the 13th Edition of the Hestia Artistic Journey Contest, The House of Jabłkowski Brothers, Warsaw World Picture, Branicki Palace, Warsaw Performance, Labirynt Gallery, Lublin Open Air With Miłosz, Spokojna gallery, Warsaw Intimate SHOWer Studio 3 Maja 34, Sopot Exhibition of the Studio of Painting Space, PKO Polish Bank - Head Office, Warsaw S-NOW, Umeå - European Capital of Culture 2014, Sweden CITY SHAMAN. THE OLD TOWN, the Old Town, Warsaw 2013 Dirty Work, Streetwaves Festival, Gdańsk Under Cover of the Art, Pomeranian Science and Technology Park, Gdynia Typologika/30 favorites, Typologika Gallery, Poznań 2012 Hmm... Some art, Od Czasu do Czasu Gallery, Gdynia Masquerade, Centrum för fotografi, Stockholm Śniadanie Loop Sztuka, Artloop Festival, Sopot zuzagolinska.com

15 Z CYKLU MIMIKRA, 80x120 CM, WYDRUK CYFROWY, 2015 FROM MIMICRY SERIES, 80X120 CM, DIGITAL PRINT, 2015

16 MONIKA KARCZMARCZYK urodzona w 1990 roku w Warszawie. W 2014 roku obroniła dyplom licencjacki w Pracowni Przestrzeni Audiowizualnej prof. Grzegorza Kowalskiego na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Współpracowała z feministycznym kolektywem FF w Berlinie. Stypendystka Funduszu Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS. Obecnie kontynuuje studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. MONIKA KARCZMARCZYK was born in 1990 in Warsaw. In 2014 she received her Bachelor s Degree under the supervision of prof. Grzegorz Kowalski at the Academy of Fine Arts in Warsaw. She has collaborated with feminist collective FF in Berlin. Receiver of Scholarship of ZAiKS Polish Society of Authors and Composers. Lives and works in Warsaw. Wybrane wystawy / selected exhibitions: 2015 Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów WRO Test Exposure (w ramach działań PDP) 2015 PDP ZOO, Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Μύθοι. Myths. Students/ArTsts/ Teachers. A process of exchange, Rzym 2014 Farsz, Galeria Turbo, Warszawa 2014 Temporary Autonomous Zone / 3 Strefa Tymczasowo Autonomiczna / 3, Warszawa 2014 Babcia, Spokojna 15, Warszawa MONIKA KARCZMARCZYK MIMIKRA, VIDEO, 2015 MIMICRY, VIDEO, 2015

17

18 ANTONINA KONOPELSKA (ur.1990). Absolwentka Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Za dyplomowy film licencjacki Kubu zrealizowany w Pracowni Przestrzeni Audiowizualnej pod kierunkiem prof. Grzegorza Kowalskiego otrzymała wyróżnienie dziekańskie. Autorka wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, m.in. The Wax of Poland, Emart Gallery, Nowy Jork, 2015, uczestniczka wielu wystaw zbiorowych w Polsce i poza granicami (m. in. Akomodacja, Muzeum Sztuki Współczesnej, Mińsk, Białoruś, 2014, Masquerade, Centrum Fotografii, Sztokholm, 2012, Fotofestiwal w Łodzi 2013, 2014, 2015). Współpracowała m.in. z Kancelarią Prezydenta RP, Fundacją Spichlerz Kultury przy tworzeniu Pardes Festival Spotkań z Kulturą Żydowską, Teatrem Nowym w Poznaniu, Teatrem Guliwer w Warszawie, Ambasadą Niemiec w Warszawie, magazynami Art&Business, KMAG, theroom. Laureatka Nagrody III stopnia Ministra Spraw Zagranicznych im. Jerzego Warchałowskiego, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia artystyczne. Dwukrotna stypendystka Funduszu Popierania Twórczości ZAiKS. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą. Kontynuuje studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. ANTONINA KONOPELSKA, born in Graduate of the Institute of Iberian and Ibero American Studies at University of Warsaw and Media Art Faculty at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Recipient of the Dean s Distinction for her diploma movie Kubu (Bachelor s Degree in Audiovisual Space Studio under the supervision of prof. Grzegorz Kowalski). She had solo exhibitions in Poland and abroad (The Wax of Poland, Emart Gallery, NYC, 2015 among others) and took part in numerous european group exhibitons like Accommodation, Museum of Modern Fine Art, Minsk, Belarus, 2014 or Masquerade, Center for Photography, Stockholm, 2012, International Festival of Photography in Lodz, 2013, 2014, 2015). She worked for Chancellery of the President of the Republic of Poland, Pardes Festival - Meetings with Jewish Culture, Nowy Theatre in Poznan, Guliwer Theatre in Warsaw, Embassy of Germany in Warsaw, Art&Business magazine, KMAg magazine, theroom magazine and others. Recipient of Ministry of Foreign Affairs Award of 2014, Scholarship of ZAIKS - Polish Society of Authors and Composers (2013 and 2014) and The Ministry of Science and Higher Education Scholarship for outstanding artistic achievements. Her photographic works are in private collections in Poland and abroad. Currently she is doing her Master s Degree at the Academy of Fine Arts in Warsaw. ANTONINA KONOPELSKA antoninakonopelska.com Z CYKLU THE WAX OF POLAND, ZG, 150x100 CM, WYDRUK CYFROWY, 2015 FROM THE WAX OF POLAND SERIES, ZG, 150x100 CM, DIGITAL PRINT, 2015

19 Z CYKLU THE WAX OF POLAND, MG, 150x100 CM, WYDRUK CYFROWY, 2015 FROM THE WAX OF POLAND SERIES, MG 150x100 CM, DIGITAL PRINT, 2015

20 MAGDALENA ŁAZARCZYK - urodzona w 1985 roku. Absolwentka kulturoznawstwa na wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia licencjackie na wydziale Komunikacji Multimedialnej poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego na kierunku fotografia ( 2013). Obecnie studiuje na wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W swoich działań używa różnych mediów takich jak video, fotografia, instalacja. Jest finalistką konkursu Artystyczna Podróż Hestii 2014 oraz Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko 7, Brała udział w licznych wystawach m.in.: Lekcja w Miejscu Projektów Zachęty w Warszawie, Gdyby się tak nie stało w ramach projektu SOON w Spectra ART Space w Warszawie, Akomodacja w Muzeum Sztuki Współczesnej w Mińsku, Miłość własna. Czyli artyści kochają siebie w Galerii PGS Sopot, Pewność w Galerii BWA Warszawa, Hryniuk / Koszewnik / Łazarczyk / Olszewski / Polska / Rudzin w Galerii Re MOCAK w Krakowie. Mieszka i pracuje w Warszawie. MAGDALENA ŁAZARCZYK was born in She graduated from the Faculty of Cultural Studies at the Adam Mickiewicz University of Social Science in Poznan. In 2013 she received her Bachelor s degree in Photography at the University of Arts in Poznań. Currently Magdalena is studying Media Art at the Academy of Fine Arts in Warsaw. In her works she uses several media such as video, photography and installation. She was a finalist of the Hestia Artistic Journey Award 2014 and the Art Biennale for Young Talent Rybie Oko 7 in Her work If It Hadn t Happened This Way was presented as a part of the SOON project in the Spectra ART Space in Warsaw. She participated in the following exhibitions: Lesson in Zachęta Project Room in Warsow, Self Love. How Artists Love Themselves in the PGS gallery in Sopot, Certainty in the BWA gallery in Warsaw and Hryniuk / Koszewnik / Łazarczyk / Olszewski / Polska / Rudzin in the Re gallery in the Museum of Modern Art in Kraków. Her works were also published in Zwykłe Życie magazine. Magdalena lives and works in Warsaw. cargocollective.com/magdalenalazarczyk vimeo.com/magdalenalazarczyk MAGDALENA ŁAZARCZYK

21 Z CYKLU Podług nieba i zwyczaju, 80x65 CM, WYDRUK CYFROWY, 2015 FROM Podług nieba i zwyczaju SERIES, 80X65 CM, DIGITAL PRINT, 2015

22 MARTA MIELCAREK (1990) absolwentka Wydziału Sztuki Mediów, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Mieszka i pracuje w Warszawie. Zajmuje się fotografią oraz wideo. Laureatka Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2013) oraz dwukrotna stypendystka Funduszu Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Twórczości Autorów ZAIKS (2012 oraz 2013). W 2014 roku zdobyła Nagrodę Rektorów w Ogólnopolskiej Wystawie Konkursowej absolwentów publicznych uczelni artystycznych Najlepsze dyplomy W tym samym roku zdobyła również nagrodę główna Najlepszych Dyplomach Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych Coming out Laureatka nagrody głównej w Pierwszym Konkursie Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów podczas Wro 2015 Test Exposure 16 Biennale Sztuki Mediów. Współpracowała z takimi teatrami jak TR WARSZAWA, Teatr Baj w Warszawie, Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie, Teatr Powszechny w Łodzi, Teatr Nowy w Poznaniu. Jej realizacje prezentowane były na wystawach międzynarodowych oraz krajowych takich jak: Masquarade (Centrum Fotografii, Sztokholm), Images of the Academy (Ryga), Urbild/Abbild (Lokal_30, Warszawa), Fierds forever podczas Fotofestiwalu w Łodzi, Kohezja (Teatr Nowy, Warszawa), Wandaliza (BWA, Zielona Góra), Spokojna Tour-now (Mocak, Kraków), Akomodacja (Centrum Sztuki Współczesnej, Mińsk), Ogólnopolska Wystawa Najlepszych Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych 2014 (Wielka Zbrojownia, Gdańsk), Coming Out 2014 (Kamienica Raczyńskich, Warszawa). MARTA MIELCAREK is a young artist from Warsaw, Poland. In 2014 she received her Master s Degree at Narrative Photography Studio by Prot Jarnuszkiewicz and Mirosław Bałka s Studio of Spatial Activities. She works in photography and video art. She received a price from the Minister of Culture and National Heritage (2013 and a double scholarship from the Fund for the Promotion of Artistic Creation at the Association of Authors ZAiKS (2012 and 2013). She won The Award of Rectors in the Esteemed Graduates of Polish Academies of Fine Arts Exhibition 2014 in Gdańsk. In the same year she won the Main Prize in Coming Out 2014 which is the competition organised by Academy of Fine Arts in Warsaw for the best diplomas on Academy. Recipient of grand prix in the First Best Media Art Diploma Work Competition during 16th Wro 2015 Media Art Biennal. She collaborated with theatres like TR Warsaw, Body/ Mind Foundation, The New Theatre in Poznań, Powszechny Theatre in Łódź. She has participated in national and international exhibitions such as Masquarade (Center for Photography, Stockholm), Images of the Academy (Riga), Urbild/Abbild (Lokal_30, Warsaw), Friends forever during the Photo Festival (Łódź), Kohezja (Teatr Nowy, Warsaw), Wandaliza (BWA, Zielona Góra), Spokojna Tour- Now (Mocak, Kracow), Accommodation (Museum of Modern Fine Art, Mińsk), Esteemed Graduates of Polish Academies of Fine Arts Exhibition 2014 (Wielka Zbrojownia Akademii Sztuk Pięknych, Gdańsk), Coming out 2014 (Małachowski Square, Warsaw). MARTA MIELCAREK FRACTIONS, 30x40 CM, WYDRUK CYFROWY, 2015 FRACTIONS, 30x40 CM, DIGITAL PRINT, 2015

23 FRACTIONS, 100x140 CM, WYDRUK CYFROWY, 2015 FRACTIONS, 100x140 CM, DIGITAL PRINT, 2015

24 MAGDALENA MORAWIK (ur r.) - absolwentka Warszawskiej Szkoły Filmowej na Wydziale Fotografii, obecnie studentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Sztuki Mediów w Pracowni Przestrzeni Audiowizualnej prof. Grzegorza Kowalskiego oraz w Pracowni Narracji Fotograficznej dr hab. Prota Jarnuszkiewicza, prof. ASP. W swoich działaniach skupia się na medium fotografii i wideo. MAGDALENA MORAWIK (b. 1991) - graduate from the Faculty of Photography from the Warsaw Film School in She is currently studying in Professor Grzegorz Kowalski s Audiovisual Space Studio and in Ph.D. Prot Jarnuszkiewicz, Associate Professor s Narrative Photography Studio at the Faculty of Media Arts at the Academy of Fine Arts in Warsaw. She works primarily with photography and video. magdalenamorawik.tumblr.com MAGDALENA MORAWIK

25 Z CYKLU MIMIKRA, 100x70 CM, WYDRUK CYFROWY, 2015 FROM MIMICRY SERIES, 100x70 CM, DIGITAL PRINT, 2015

26 KUBA MOZOLEWSKI urodzony w 1991 r. w Białymstoku. Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie, gdzie również studiuje na Wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych. Jeden z laureatów konkursu Debuts 2015 organizowanego przez doc! Photo Magazine. Zainteresowany głównie fotografią kreacyjną i dokumentem. Stypendysta Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Marszałka Województwa Podlaskiego. Swoje prace wystawiał m.in. w Białymstoku, Łodzi i Koszalinie. KUBA MOZOLEWSKI born in 1991 in Białystok. Currently Kuba lives and works in Warsaw, where he is also studying at the Faculty of Media Arts at the Academy of Fine Arts. He was one of laureates of Debuts 2015 contest, organised by doc! Photo Magazine. Kuba is mostly interested in creative and documentary photography. He received the Scholarship of Białystok s President and of Marshal of Podlaskie Province. His works were exhibited amongst other places in Białystok, Łódź and Koszalin. mzlwsk.tumblr.com KUBA MOZOLEWSKI Z CYKLU MIMIKRA, 80x60 CM, WYDRUK CYFROWY, 2015 FROM MIMICRY SERIES, 80x60 CM, DIGITAL PRINT, 2015

27

28 MICHAŁ RUMAS ur. 20 grudnia 1988 w Gdańsku. Gdański fotograf z ośmioletnim doświadczeniem. Były uczeń i wykładowca Trójmiejskiej Szkoły Fotografii w Sopocie. Były fotoreporter w agencji fotograficznej Kosycarz Photo Press w Gdańsku, przy czym jego zdjęcia można znaleźć w takich agencjach jak Agencja Fotograficzna FOTORZEPA, Associated Press i AP Photo. Profesjonalny dokumentalista wystaw, wernisaży i wydarzeń artystycznych, pracował dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, Trójmiejskiej Szkoły Fotografii w Sopocie, CSW Łaźnia w Gdańsku, CSW Znaki Czasu w Toruniu, Galerii DAAD w Berlinie. Współpraca przy realizacji projektów artystycznych gdańskich twórców m.in. Piotra Wyrzykowskiego i Roberta Rumasa Świątynia Miłości, emotikon oraz wielu festiwali m.in.festiwal Solidarity of Arts w Gdańsku. Jego zdjęcia były publikowanie na okładce Angory, Gazety Wyborczej, Wysokich Obcasów, 3 0 Dni, Dziennika Gazeta Prawna, Dziennika Bałtyckiego, UważamRze i Rzeczpospolitej. Na stronach książki Danuty Wałęsy pt.: Marzenia I tajemnice. Laureat nagród w konkursach Moje Pomorze edycja II, Moje Pomorze edycja III 2010, Cyfrowe Wakacje Gdańsk 2009, XV Gdańsk Press Photo oraz Festiwalu Stranger Festiwal 2008 w Amsterdamie. W 2013 roku otrzymał Stypendium kulturalne Miasta Gdańsk na realizację projektu fotograficznego Pamiętnik z Podwórka. Prezentował swoje prace na wystawach zbiorowych w Domu Kultury Śródmieście, Festiwalu Streetwaves 2013, GAK Projektornia, Biennale Inn w Poznaniu, Galerii Spokojna i Galerii S w Toruniu Muzeum Fotografii w Bydgoszczy, Muzeum Fotografii Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Pomorskim Parku Naukowotechnologicznym w Gdyni, Słupskim Ośrodku Kultury, Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku. Od 2012 roku członek grupy twórczej Atelier w Gdańsku. Obecnie student Wydziału Sztuki Mediów, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. MICHAŁ RUMAS MICHAŁ RUMAS born December 20, 1988 in Gdansk, resides in Warsaw Photographer with eight years experience. A former student and lecturer of Tricity photography School in Sopot city. Ex photojournalist Kosycarz Photo Press Agency in Gdansk and his pictures have been distributed by: Associated Press, AP Photo, FOTORZEPA photo agency. Profesional photojournalist with special experience in photography of exhibitions and art events. Works for The Baltic Sea Cultural Centre, Tricity photography School in Sopot city, Laznia Centre for Contemporary Art, Znaki Czasu Centre for Contemporary Art and DAAD Gallery in Berlin Cooperation with a rtists and their project like Świa tynia Miłos ci and Emotikon by Robert Rumas and Piotr Wyrzykowski but also for Solidarity of Arts Festiwal. His photographs have been published on the covers an Angora weekly, Gazeta Wyborcza, Wysokie Obcasy, 30 Dni, Dziennik Gazeta Prawna, Dziennik Bałtycki, Uwaz amrze and Rzeczpospo ita and also on the pages of the Danuta Walesa Book Mareznia i Tajemnice Winner of the awards in Moje Pomorze competition Edition two and three, Cyfrowe Wakacje 2009, XV Gdańsk Press Photo and Stranger Festiwal 2008 in Amsterdamie. In 2013 received a Cultural Scholarship City Of Gdańsk and Marshal of Pomeranian Voivodeship Scholarship for creators of culture, for implementation of the Pamiętnik z Podworka project. He presented his works at exhibitions in Dom Kultury Śródmies cie in Warsaw, Streetwaves 2013 Festiwal, GAK Projektornia in Gdańsk, Biennale Inn in Poznan, Spokojna Gallery, Gallery S in Toruń, Museum of Photography in Bydgoszcz, Photography Museum of Economy University in Bydgoszcz, Pomeranian Science and Technology Park in Gdynia, Cultural Center of Slubsk and Baltic Sea Cultural Centre in Gdańsk. From 2012 member of the atelier art group, at present Student of Media Arts Department of Academy of Fine Arts in Warsaw. niedopoblikacji.blogspot.com

Fotografia Wrzesień Grudzień 2015

Fotografia Wrzesień Grudzień 2015 Fotografia Wrzesień Grudzień 2015 Photography September December 2015 COLLIERS OFFICE GALLERY Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą inicjatywą Colliers Office Gallery, która ma na celu promowanie

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk Ewa Juszkiewicz / bio EWA JUSZKIEWICZ Born on 3 September 1984 in Gdańsk. Lives and works in Cracow. Engaged in painting, drawing and animation art. Co-founder of vj-collective AAA Tanie Wizualki. Education

Bardziej szczegółowo

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 PAINTING January - March 2015 COLLIERS OFFICE GALLERY Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą inicjatywą Colliers Office Gallery, która ma na celu promowanie młodych

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS Mateusz Szczypiński / bio MATEUSZ SZCZYPIŃSKI Born in 1984 in Piekary Śląskie, lives ans works in Cracow. Mateusz Szczypiński, author of collages and oil paintings, serves anew the patterns that have already

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture /lokalna FILIP BERENDT photography and sculpture Filip Berendt studied at the Department of Graphic Art in the Academy of Fine Arts in Łódź, at the Department of Photography in the Academy of Fine Arts

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH PORTRETY i SYTUACJE PAPIEROSY. ZMĘCZONE TWARZE akryl na płótnie, 150 x 120 cm WAŻNIEJSZE WYSTAWY INDYWIDUALNE: 2012 Figuracja malarstwo. Galeria Ether, Warszawa. 2010

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych/Instytut Kulturoznawstwa/Zakład Historii Kultury/Akademicka Przestrzeń Kulturalna (bud.

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Le Sacre du Printemps

Le Sacre du Printemps Le Sacre du Printemps Le Sacre du Printemps hundred years anniversary setna rocznica Roza Puzynowska s oil paintings in celebration of the original choreography by Vaslav Nijinsky. Olejne obrazy Róży

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak Wydział Studiów Stosowanych/Katedra Przemysłów Kreatywnych (bud. L), pok. L02 Adres email: marta.ipczynska@byd.pl 1. Wykształcenie (lata studiów, uczelnia, uzyskany

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

gwl* Michał Szlaga Stocznia 30.05.2015-30.08.2015 galeria w lesie - ul.racjonalizacji 6/8 02-673 warszawa +48508310510

gwl* Michał Szlaga Stocznia 30.05.2015-30.08.2015 galeria w lesie - ul.racjonalizacji 6/8 02-673 warszawa +48508310510 gwl* Michał Szlaga Stocznia 30.05.2015-30.08.2015 Szlaga fotografuje Stocznię od 2000 roku. Pokazuje, jak zmienia się jej krajobraz architektoniczny pod wpływem działalności ludzi, dokumentując tym samym

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Program studiów niestacjonarnych w roku 2013/2014 Wydział Sztuki Mediów, ASP w Warszawie

Program studiów niestacjonarnych w roku 2013/2014 Wydział Sztuki Mediów, ASP w Warszawie Modified: 2014-01-08 str. 1/11 Program studiów niestacjonarnych w roku 2013/2014 Wydział Sztuki Mediów, ASP w Warszawie Rok I / semestr 1 Wszystkie przedmioty w siatce zajęć są obowiązkowe. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń profesor nadzwyczajny dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

name / imię surname / nazwisko e-mail phone number / telefon PORTFOLIO KAROLINA BANACHOWICZ banachowicz.karolina@gmail.com +48 507 662 459

name / imię surname / nazwisko e-mail phone number / telefon PORTFOLIO KAROLINA BANACHOWICZ banachowicz.karolina@gmail.com +48 507 662 459 name / imię surname / nazwisko e-mail phone number / telefon PORTFOLIO KAROLINA BANACHOWICZ banachowicz.karolina@gmail.com +48 507 662 459 performance art SZTUKA PERFORMANCE video art SZTUKA VIDEO photography

Bardziej szczegółowo

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest 1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest znakomitym pedagogiem związanym z podkowiańską szkołą, gdzie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Zofia Nierodzińska. portfolio

Zofia Nierodzińska. portfolio Zofia Nierodzińska portfolio Zofia Nierodzińska ur. 11.04.1985 w Łomży, absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie, od 2005 do 2010 roku studentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

GABRIELA CICHOWSKA ILUSTRACJA / MALARSTWO

GABRIELA CICHOWSKA ILUSTRACJA / MALARSTWO GABRIELA CICHOWSKA ILUSTRACJA / MALARSTWO WYBRANE WYSTAWY I NAGRODY 2012 Internationales Literaturfestival Berlin. Wykłady, seminaria, warsztaty ilustracja książki dziecięcej 7. Bałtyckie Spotkania Ilustratorów.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

20/12/2005 "Kursk" wernisaż wystawy autorskiej prac Waldemara Szysza w ramach cyklu "Łzy świata"

20/12/2005 Kursk wernisaż wystawy autorskiej prac Waldemara Szysza w ramach cyklu Łzy świata 2005 20/12/2005 "Kursk" wernisaż wystawy autorskiej prac Waldemara Szysza w ramach cyklu "Łzy świata" Współorganizator: Muzeum Sportu i Turystyki oraz Galeria Ostrołęka. Wystawa czynna do 17 stycznia 2006.

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

MACIEJ KURAK EDUCATION SOLO EXHIBITIONS GROUP EXHIBITIONS

MACIEJ KURAK EDUCATION SOLO EXHIBITIONS GROUP EXHIBITIONS MACIEJ KURAK Born in 1972 in Poznań. Lives and works in Poznań Maciej Kurak is an author of site specific installations, winner of Deutsche Bank Prize for the Best Polish Young Artist in 2006. He is the

Bardziej szczegółowo

str. 1 Data złożenia oferty w Kancelarii Magistratu Sygnatura oferty w ewidencji Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK

str. 1 Data złożenia oferty w Kancelarii Magistratu Sygnatura oferty w ewidencji Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK Wykaz ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. Całoroczna

Bardziej szczegółowo

Przemysław Walaszek whiteblue

Przemysław Walaszek whiteblue Na co dzień pracuję w jednej z olsztyńskich pracowni architektoniczno urbanistycznych. Zajmuję się projektowaniem i przygotowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Grafikę natomiast

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

1989 - Wybryki emocjonalne, instalacja, prac Ryszarda Winiarskiego i Mirosława Duchowskiego, ASP, Warszawa.

1989 - Wybryki emocjonalne, instalacja, prac Ryszarda Winiarskiego i Mirosława Duchowskiego, ASP, Warszawa. Dariusz Mlącki ur. w Mińsku Mazowieckim w 1963r. Artysta malarz, ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa. W 1989 uzyskał Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Tadeusza Dominika,

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI Attach photo here Print your first and last name on the reverse side of each photo To be typewritten in English. BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

MARZENA JAGIEŁŁO. hermeneutyka chleba powszedniego

MARZENA JAGIEŁŁO. hermeneutyka chleba powszedniego MARZENA JAGIEŁŁO hermeneutyka chleba powszedniego 1 MARZENA JAGIEŁŁO kom. 728 881 188 mjawa@o2.pl www.behance.net/mjawa Urodzona w Starachowicach. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Szermentowskiego

Bardziej szczegółowo

Marek Arcimowicz (rocznik 1972) - Początkowo jego zainteresowania fotograficzne skupiały się wokół architektury i sztuki użytkowej.

Marek Arcimowicz (rocznik 1972) - Początkowo jego zainteresowania fotograficzne skupiały się wokół architektury i sztuki użytkowej. Marek Arcimowicz (rocznik 1972) - Początkowo jego zainteresowania fotograficzne skupiały się wokół architektury i sztuki użytkowej. Przez ostatnie lata koncentruje się głównie na aspektach dynamiki i ruchu

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

EWA JUSZKIEWICZ. 2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk

EWA JUSZKIEWICZ. 2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk Ewa Juszkiewicz / bio EWA JUSZKIEWICZ Born on 3 September 1984 in Gdańsk. Lives and works in Cracow. Engaged in painting, drawing and animation art. Co-founder of vj-collective AAA Tanie Wizualki. Education

Bardziej szczegółowo

GRAZART ARTYŚCI Z GRAZ / ARTISTS FROM GRAZ LUISE KLOOS. malarstwo / painting

GRAZART ARTYŚCI Z GRAZ / ARTISTS FROM GRAZ LUISE KLOOS. malarstwo / painting GRAZART ARTYŚCI Z GRAZ / ARTISTS FROM GRAZ LUISE KLOOS malarstwo / painting Galeria Zamek / Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek w Przemyślu Zamek Gallery / Przemysl Center of Culture and Sciente Zamek

Bardziej szczegółowo

Adam Mickiewicz University in Poznań, Artistic education, M.A Degree

Adam Mickiewicz University in Poznań, Artistic education, M.A Degree Marcelina Wojtasik Born 30.08.1993 in Ostrów. Student of Artistic education at Adam Mickiewicz University in Poznań and Branding at University of Wrocław. Bachelor degree carried out in the Multimedia

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich;

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Questions of foreigners visiting The Szołaysky House (The Szołayski House, a Branch of MNK situated in the City Center close to the Main Square

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.]

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.] Ambassador Feinstein s Remarks at the Singer Jewish Cultural Festival, August 28, 2011 Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. in a row.] [Good evening. It is a great pleasure

Bardziej szczegółowo

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę.

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. The schools which participate in the project are from: Szkoły uczestniczące w projekcie są z: POLAND POLSKI

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

A NON EXISTENT OBJECT

A NON EXISTENT OBJECT A NON EXISTENT OBJECT A NON EXISTENT OBJECT June 2015 Gallery 42 Šantićeva bb Cetinje Montenegro A NON EXISTENT OBJECT Works from the Narrative Photography Studio Faculty of Media Arts at the Academy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

12 września 2015 (sobota) godz. 11:00-13:00 Galeria Arsenał, ul. A. Mickiewicza 2, Białystok udział w warsztatach jest bezpłatny

12 września 2015 (sobota) godz. 11:00-13:00 Galeria Arsenał, ul. A. Mickiewicza 2, Białystok udział w warsztatach jest bezpłatny T ypo-tyta czyli tyta typograficzna w Galerii Arsenał Galeria Arsenał zaprasza dzieci w wieku 5-8 lat wraz z opiekunami na Warsztaty rodzinne - Typo-tyta czyli tyta typograficzna. Zajęcia poprowadzi Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Dr Grzegorz Frydryk Urodzony w 1976 roku w Rzeszowie. W latach 1997-2002 studia w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom w 2002 roku w Pracowni Malarstwa prof. Ireny Popiołek-Rodzińskiej

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

History of ancient art and culture dr Łukasz Guzek History of medieval art and culture dr Roman Nieczyporowski 15 2

History of ancient art and culture dr Łukasz Guzek History of medieval art and culture dr Roman Nieczyporowski 15 2 Academic year 201/2016 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Painting Long-cycle studies Painting First year of studies sem.i sem.ii 1 2 3 4 6 History of ancient art and culture dr Łukasz Guzek 1 2

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski 3 - semestralne studia podyplomowe ze Scenografii Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego oferuje nowe 3-semestralne studia podyplomowe ze Scenografii. Ogólne cele kształcenia: Celem studiów jest zdobycie

Bardziej szczegółowo

TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.) Student writers at work. New York: St. Martin Press )

TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.) Student writers at work. New York: St. Martin Press ) TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.). 1984. Student writers at work. New York: St. Martin Press ) [dwa punkty za każdą poprawną odpowiedź = 10 p.] 1. H rozwiązanie podane

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

B. MODUŁ PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - moduł solowy PRINCIPAL COURSE UNITS - solo option

B. MODUŁ PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - moduł solowy PRINCIPAL COURSE UNITS - solo option PLAN STUDIÓW STUDY STRUCTURE DIAGRAM TYP STUDIÓW: STUDIA STACJONARNE II STOPNIA MODE OF STUDY: FULL-TIME, MASTER STUDIES Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Programme: INSTRUMENTAL PERFORMANCE Specjalność: Gra

Bardziej szczegółowo

510 Contributors. of Cracow, Poland.

510 Contributors. of Cracow, Poland. Autorzy tomu BŁASZCZYK Piotr, dr hab., profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik Katedry Dydaktyki i Podstaw Matematyki, Instytut Matematyki UP. E-mail: pb@up.krakow.pl BOŻEK Hubert, doktorant

Bardziej szczegółowo

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Zygmunt Jaworski STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Programy i podmioty propozycje standardów Tourism and recreation studies in Poland Syllabuses and subjects propositions of standards Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Beata Hyży - Czołpińska: scenariusz filmu "Zaginiona Ikona"

Beata Hyży - Czołpińska: scenariusz filmu Zaginiona Ikona Beata Hyży - Czołpińska: scenariusz filmu "Zaginiona Ikona" Otrzymała półroczne stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego na rok 2010 w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: -

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - MKARCH PROJEKTY PROJECTS KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - KONECZNEGO RESIDENTIAL BUILDING

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo