DENTAL AND MEDICAL PROBLEMS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DENTAL AND MEDICAL PROBLEMS"

Transkrypt

1 DENTAL AND MEDICAL PROBLEMS QUARTERLY 2007, Vol. 44, No. 3 (July September) Publisher Official Organ Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław and Polish Stomatological Association Editor in Chief TOMASZ KONOPKA Vice Editor in Chief HANNA GERBER LESZCZYSZYN Secretary HALINA PANEK International Editorial Board MARIA BUSCEMI (Palermo, Italy), JOSÉ DURAN VON ARX (Barcelona, Spain), UWE ECKELT (Dresden, Germany), THOMAS GEDRANGE (Greifswald, Germany), KRYSTYNA KONOPKA (San Francisco, USA), PIERRE LAFFORGUE (Lille, France), CHARLES M. PILIPILI (Brussels, Belgium), ALINA PŪRIENE (Vilnius, Lithuania), YAROSLAV ZABLOTSKYY (Lviv, Ukraine) Editorial Board TERESA BACHANEK (Lublin), TADEUSZ CIEŚLIK (Katowice), RENATA GÓRSKA (Warszawa) MICHAŁ JELEŃ (Wrocław), URSZULA KACZMAREK (Wrocław), KAZIMIERZ KOBUS (Polanica Zdrój), ZDZISŁAW KRYSIŃSKI (Poznań), ANNA MAJEWSKA (Wrocław), STANISŁAW MAJEWSKI (Kraków), TERESA MATTHEWS BRZOZOWSKA (Poznań, Wrocław), LESZEK PARADOWSKI (Wrocław), AGNIESZKA PISULSKA OTREMBA (Katowice), BOGUMIŁ PŁONKA (Wrocław), STANISŁAW POTOCZEK (Wrocław), JADWIGA SADLAK NOWICKA (Gdańsk), JERZY SOKALSKI (Poznań), JACEK C. SZEPIETOWSKI (Wrocław), STANISŁAW SZYMANIEC (Wrocław), TOMASZ TOMASZEWSKI (Lublin), GRAŻYNA WILK (Szczecin), STEFAN WŁOCH (Poznań), JAN WNUKIEWICZ (Wrocław), MAG DALENA WOCHNA SOBAŃSKA (Łódź), WANDA WOJTKIEWICZ ROK (Wrocław), ANDRZEJ WOJTOWICZ (Warszawa), DARIUSZ WOŁOWIEC (Wrocław), MAREK ZIĘTEK (Wrocław) Technical Editorship MARIOLA ABKOWICZ, DAGMARA DROZD, WOJCIECH KOWALSKI, URSZULA MĄDRZAK, ANNA PARADOWSKA, HELENA ŚNIEŻYK Address of Editorial Office MAŁGORZATA KUNIEWSKA KAUCZ ul. Chałubińskiego 6a, Wrocław tel./fax: e mail: Address of Publisher MARIOLA ABKOWICZ ul. Krakowska 26, Wrocław tel./fax: e mail:

2 To order Dental and Medical Problems subscription please contact: Zamówienia na prenumeratę Dental and Medical Problems należy składać pod adresem: MARIOLA ABKOWICZ ul. Krakowska Wrocław tel./fax: e mail: Cena rocznika wynosi 160 PLN. Annual subscription price is 50 EUR. account number: PKO BP I/O we Wrocławiu numer konta: Copyright Manuscripts accepted for publication become the property of Dental and Medical Problems which is copyrighted by Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław and Polish Stomatological Association. The manuscripts cannot be published in whole or in part without the permission of the Editor. Copyright Maszynopis zakwalifikowany do druku staje się własnością Dental and Medical Problems, którego prawa posiada Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Artykuły nie mogą być publikowane w całości lub w częściach bez zgody Wydawcy. Strona internetowa czasopisma i streszczenia: W zeszycie 2/2007 na s.146 błędnie wydrukowano nazwisko pani dr Marii Handke, za co redakcja czasopisma serdecznie przeprasza. Punktacja: KBN za 2004 rok 3 pkt, Index Copernicus 5,37 pkt Redakcja nie odpowiada za treść reklam Opracowanie typograficzne i projekt okładki: Maciej Szłapka Skład i łamanie: Pracownia Składu Komputerowego TYPO GRAF Druk i oprawa: Wrocławska Drukarnia Naukowa im. S. Kulczyńskiego Sp. z o.o. Nakład: 300 egz.

3 Contents New Member of the International Editorial Board Editorial ALEKSANDRA PALATYŃSKA ULATOWSKA, MARTA MICHALSKA, ŁUKASZ MICHALSKI, HALINA PAWLICKA: Thrombine and Fibrine in Angiogenesis of the Dental and Periodontal Tissues Review of the Literature Original Papers BARBARA NOWAK, RAFAŁ OBUCHOWICZ, WOJCIECH SZCZEPAŃSKI, JOANNA ZARZECKA, WIESŁAW W. PAWLIK: Importance of Sensory Innervation in the Leptin Induced Protection of Oral Mucosa in the Experimental Model DOROTA OLCZAK KOWALCZYK, MAGDALENA KURENKO DEPTUCH, ŁUKASZ ADAMCZYK, EWA BERNATOWSKA: Prevalence of Oral Lesions in Children with Chronic Granulomatous Disease JAN WNUKIEWICZ: Epidermal Growth Factor Receptor and Its Role in Epithelial Proliferation of Oral Leukoplakia JUSTYNA OPYDO SZYMACZEK, PAULINA PAUCZ, ANNA SPYCHAŁA: Dental Caries in Twins Own Obser vations AGNIESZKA BRUZDA ZWIECH, MAGDALENA WOCHNA SOBAŃSKA, BEATA SZYDŁOWSKA WALENDOWSKA: Assessment of Dental Anxiety Level, Its Sources and Impact on Dentition Status in 18 Year Olds from the Lodz Region MARTA TANASIEWICZ: Possibility of Using Magnetic Resonance Imaging in Endodontic Treatment Prediction JOANNA JANISZEWSKA OLSZOWSKA, MARIA SYRYŃSKA, KATARZYNA SPORNIAK TUTAK: Infraocclusion of Permanent Molars Symptoms, Occurrence, Reasons, Treatment PAWEŁ BOHATER, HALINA PANEK, TOMASZ DĄBROWA, RYSZARD TOMASZ MAŁYSA: Glass Fiber Rein forced Composite Inlay Bridge 2 Year Follow up Study Reviews JUSTYNA ZBOROWSKA SKROBANEK, MARTA MISIUK HOJŁO: Orbital Infections Interdisciplinary Problem of Ophthalmologists, Laryngologists and Maxillofacial Surgeons KATARZYNA FITA, KRZYSZTOF DUDEK, MACIEJ DOBRZYŃSKI, JAN WNUKIEWICZ: Use of Thermography in the Diagnostic of Craniofacial and Oral Cavity Diseases JOANNA SZCZEPAŃSKA, ELŻBIETA PAWŁOWSKA: Dental Erosion in Paediatric Dentistry HALINA PAWLICKA, PATRYCJA PIETRZAK: Enterococcus faecalis Its Role in Endodontic Treatment and Elimination Methods from the Infected Root Canals Review of Literature ALEKSANDRA SENDER JANECZEK, MAREK ZIĘTEK: Use of Locally Delivered Antiseptics and Antibiotics in the Treatment of Chronic Periodontitis Review of Literature Clinical Case KLAUDIUSZ ŁUCZAK, RAFAŁ NOWAK, MARTA RZESZUTKO: Glandular Odontogenic Cyst of the Mandible Associated with Impacted Tooth Report of a Case and Review of Literature JOANNA ANTOSZEWSKA, KATARZYNA ŁOZA SOŁTYK: Lingual N/M Brackets for Crowding in Adults Case Report KATARZYNA DROZDOWSKA, RYSZARD TOMASZ MAŁYSA: All Ceramic Bridges on a Zirconium Oxide Base Supported on Inlays Case Report

4 Spis treści Nowy Członek Międzynarodowej Rady Naukowej Artykuł redakcyjny ALEKSANDRA PALATYŃSKA ULATOWSKA, MARTA MICHALSKA, ŁUKASZ MICHALSKI, HALINA PAWLICKA: Trombina i fibryna w procesach angiogenezy tkanek zębów i przyzębia przegląd piśmiennictwa 307 Prace oryginalne BARBARA NOWAK, RAFAŁ OBUCHOWICZ, WOJCIECH SZCZEPAŃSKI, JOANNA ZARZECKA, WIESŁAW W. PAWLIK: Znaczenie unerwienia czuciowego w ochronie błony śluzowej jamy ustnej indukowanej przez lep tynę w modelu doświadczalnym DOROTA OLCZAK KOWALCZYK, MAGDALENA KURENKO DEPTUCH, ŁUKASZ ADAMCZYK, EWA BERNATOWSKA: Występowanie zmian w jamie ustnej u dzieci z przewlekłą chorobą ziarniniakową JAN WNUKIEWICZ: Receptor naskórkowego czynnika wzrostu i jego znaczenie w proliferacji nabłonka błony śluzowej w leukoplakii jamy ustnej JUSTYNA OPYDO SZYMACZEK, PAULINA PAUCZ, ANNA SPYCHAŁA: Próchnica zębów u bliźniąt obser wacje własne AGNIESZKA BRUZDA ZWIECH, MAGDALENA WOCHNA SOBAŃSKA, BEATA SZYDŁOWSKA WALENDOWSKA: Ocena poziomu lęku stomatologicznego, jego źródeł i wpływu na stan uzębienia młodzieży 18 let niej z województwa łódzkiego MARTA TANASIEWICZ: Możliwość zastosowania obrazowania magnetyczno rezonansowego w progno zowaniu postępowania endodontycznego JOANNA JANISZEWSKA OLSZOWSKA, MARIA SYRYŃSKA, KATARZYNA SPORNIAK TUTAK: Reinkluzja stałych zębów trzonowych objawy, występowanie, przyczyny, leczenie PAWEŁ BOHATER, HALINA PANEK, TOMASZ DĄBROWA, RYSZARD TOMASZ MAŁYSA: Mosty kompozyto we wzmocnione włóknem szklanym zakotwiczone na wkładach koronowych 2 letnie obserwacje kliniczne Prace poglądowe JUSTYNA ZBOROWSKA SKROBANEK, MARTA MISIUK HOJŁO: Zakażenia tkanek oczodołu problem inter dyscyplinarny okulistów, laryngologów i chirurgów szczękowo twarzowych KATARZYNA FITA, KRZYSZTOF DUDEK, MACIEJ DOBRZYŃSKI, JAN WNUKIEWICZ: Zastosowanie termogra fii w diagnostyce chorób twarzoczaszki i jamy ustnej JOANNA SZCZEPAŃSKA, ELŻBIETA PAWŁOWSKA: Nadżerki zębów w stomatologii wieku rozwojowego. 381 HALINA PAWLICKA, PATRYCJA PIETRZAK: Enterococcus faecalis jego rola w leczeniu endodontycznym i sposoby eliminacji z zakażonych kanałów korzeniowych przegląd piśmiennictwa ALEKSANDRA SENDER JANECZEK, MAREK ZIĘTEK: Miejscowe zastosowanie antyseptyków i antybioty ków w leczeniu przewlekłego zapalenia przyzębia przegląd piśmiennictwa Prace kazuistyczne KLAUDIUSZ ŁUCZAK, RAFAŁ NOWAK, MARTA RZESZUTKO: Gruczołowa torbiel zębopochodna żuchwy towarzysząca zębowi zatrzymanemu opis przypadku i przegląd piśmiennictwa JOANNA ANTOSZEWSKA, KATARZYNA ŁOZA SOŁTYK: Zamki lingwalne N/M w leczeniu stłoczeń u pacjentów dorosłych opis przypadku KATARZYNA DROZDOWSKA, RYSZARD TOMASZ MAŁYSA: Mosty pełnoceramiczne na podbudowie z tlen ku cyrkonu zakotwiczone na wkładach opis przypadku

5 New Member of the International Editorial Board Nowy członek Międzynarodowej Rady Naukowej Surname: First name: Born: Gedrange Tomasz in Zielona Gora (Poland) Education Study of dentistry at the Friedrich Schiller University (FSU) Jena, Germany Professional experience Assistant at the Institute of Pharmacology and Toxicology at the FSU Jena, Germany General practitioner, Landshut / Zwickau Clinical Assistant in the Department of Orthodontics, Medical Faculty Carl Gustav Carus, Dresden University of Technology, Germany since 2001 Master of Science (MSc) Orthodontics and Associate Professor, Carl Gustav Carus, Dresden University of Technology, Germany 2002 Education as tutor in PBL (Problem based learning), Harvard programme, Carl Gustav Carus, Dresden University of Technology, Germany 2004 Professor and Director of Department of Orthodontics, Preventive and Pediatric Dentistry Centre of Dentistry and Oral Health, Ernst Moritz Arndt University, Greifswald, Germany Graduations 1996 Dr med. at Friedrich Schiller University Jena, Germany 2003 Habilitation (Dr. med. hab.) at Carl Gustav Carus University of Technolgoy, Dresden, Germany Scientific Awards 2000 Houston Award: European Orthodontic Society for best oral presentation (76th Congress of the European Orthodontic Society in Kreta) 2003 Award for outstanding teaching at medical Faculty of Carl Gustav Carus University of Technology, Dresden, Germany

6 Editorial Policy the Review Process The article is submitted to head Editor, addressed to the Editorial Office. The Editor reviews the manuscript and decides whether to accept it for review, send back for modifi cation or reject outright. The Editor sends the manuscript (with identity of the authors removed) to two refrees experts in the particular discipline (mainly from the Editorial Board), with the request that refree comments with the ma nuscript are back to Editor in four weeks. When the comments of the expert reviewer are returned, the Editor decides whether to accept it, accept with modifications or reject the manuscript. This decision is based on the quality, importance and innovatory of the manuscript. The Editor has the final decision on the acceptance of the manuscript. The Editor declares the acceptance decision and suggestions to the authors. The authors receive the annonymous version of reviewer s comments. The authors re submit the modified manuscript to the Editor as soon as possible. The article is sent for copy editing. One set of proofs is sent to the authors for minor corrections. The abstract of article can be found on the internet page. Manuscripts accepted for publication can be found on Journal's web site: Zasady kwalifikacji pracy do druku Praca jest przesyłana pod adres Redakcji. Redakcja wstępnie ocenia pracę i decyduje o jej przekazaniu do recenzji, odesłaniu do autora w celu modyfikacji lub o odrzuceniu. Redakcja przesyła pracę (bez identyfikacji autorów) do dwóch recenzentów ekspertów z danej dziedziny (głównie z Rady Naukowej). Recenzenci w ciągu 4 tygodni przedstawiają ocenę pracy na spe cjalnym arkuszu. Po otrzymaniu recenzji Redakcja decyduje o akceptacji pracy do druku, przesłaniu do autorów w celu modyfikacji lub o jej odrzuceniu. Ocena uwzględnia wartość, znaczenie i nowatorskość pracy. Ostateczną decyzję o przyjęciu pracy do druku podejmuje Redakcja. Redakcja powiadamia autorów pracy o swojej decyzji, przedstawia wskazówki dotyczące ewentual nej poprawy pracy. Autorzy otrzymują anonimową wersję recenzji. Autorzy, najszybciej jak jest to możliwe, zwracają poprawioną pracę do Redakcji. Praca jest przekazywana do składu. Redakcja przesyła roboczą wersję pracy do autorów w celu naniesienia drobnych poprawek. Na stronie internetowej ukazuje się streszczenie pracy. Prace zakwalifikowane do druku można znaleźć na stronie internetowej czasopisma:

History of the Journal Dental and Medical Problems. Historia czasopisma Dental and Medical Problems

History of the Journal Dental and Medical Problems. Historia czasopisma Dental and Medical Problems editorial Dent. Med. Probl. 2013, 50, 1, 7 14 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Tomasz Konopka 1, Mariola Abkowicz 2, 3 History of the Journal Dental and

Bardziej szczegółowo

TEMAT NA CZASIE IMPLANTOPROTETYKA

TEMAT NA CZASIE IMPLANTOPROTETYKA DWUMIESIĘCZNIK STOMATOLOGA PRAKTYKA POLISH&ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS 36 PLN, 15 EUR, 25 USD, 12 GBP, 25 CHF 1(35) / 12 I.C. 3,85; Punkty MNiSW 6,00 ISSN: 1732-4084 36 PKT. EDUKACYJNYCH REPETITIO EST...

Bardziej szczegółowo

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 I. Informacje o pełnionych funkcjach W dniu 20/06/2009 odbyło się Walne Zebranie

Bardziej szczegółowo

dr Danuta Nowakowska born 3.06.1950

dr Danuta Nowakowska born 3.06.1950 Attachment no. la/i to the decision no. 48 /XV R/2014 of the Rector of Wroclaw Medical Univeristy of 23 July 2014 LIST of published research papers excluding publications which are monothematic publication

Bardziej szczegółowo

XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa. Międzynarodowy Dzień Inwalidy. XVII Edycja

XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa. Międzynarodowy Dzień Inwalidy. XVII Edycja XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa Międzynarodowy Dzień Inwalidy XVII Edycja Życie bez bólu Zgorzelec 24-27 marca 2011 roku The International Disabled People

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Senacka Komisja ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw Akademii Medycznej w Warszawie

Wydawca: Senacka Komisja ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw Akademii Medycznej w Warszawie Zespół redakcyjny (Editorial Staff) Prof. dr hab. Stefan Kruś (Redaktor Honorowy Honorary Editor) Prof. dr. hab. Piotr Fiedor (Redaktor Naczelny Editor-in-Chief) Mgr Mirosława Müldner-Kurpeta (Z-ca Red.

Bardziej szczegółowo

V ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY

V ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY V ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY XVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OSTEOARTROLOGII I POLSKIEJ FUNDACJI OSTEOPOROZY Kraków, 20-21 września 2013 5 th CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON OSTEOPOROSIS

Bardziej szczegółowo

PULS UCZELNI. Higher School s Pulse. Kwartalnik, Lipiec-Wrzesień 2014, Vol.8, No 3. Studia magisterskie - START 1 października 2014

PULS UCZELNI. Higher School s Pulse. Kwartalnik, Lipiec-Wrzesień 2014, Vol.8, No 3. Studia magisterskie - START 1 października 2014 Kwartalnik, Lipiec-Wrzesień 2014, Vol.8, No 3 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu PULS UCZELNI Public Higher Medical Professional School in Opole ISSN 2080-2021 Higher School s Pulse Studia

Bardziej szczegółowo

Zdrowe Dzieci zdrowa Europa

Zdrowe Dzieci zdrowa Europa Mię dzynarodowy Dzień Inwalidy XX Edycja Życie bez bólu Zdrowe Dzieci zdrowa Europa Zgorzelec 20-22 marca 2014 roku The International Disabled People s Day XX edition Life Without Pain Healthy Children

Bardziej szczegółowo

6(46) / 13 EST... REPETITIO

6(46) / 13 EST... REPETITIO DWUMIESIĘCZNIK STOMATOLOGA PRAKTYKA POLISH&ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS 36 PLN, 15 EUR, 25 USD, 12 GBP, 25 CHF 6(46) / 13 Index Copernicus: 5,5 Punkty MNiSW: 5 ISSN: 1732-4084 36 PKT. EDUKACYJNYCH REPETITIO

Bardziej szczegółowo

Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu 3

Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu 3 PRACE historyczne Dent. Med. Probl. 2011, 48, 2, 282 292 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Maria Kordas 1, Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska 2, Maciej Dobrzyński

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci Wyższych Szkół Medycznych

Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci Wyższych Szkół Medycznych dr n. med. Donata Kurpas Redaktor Naczelny dr n. med. Andrzej Szpakow Z-ca Redaktora Naczelnego mgr Bożena Ratajczak-Olszewska Z-ca Redaktora Naczelnego Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING. KWARTALNIK / QUARTERLY Nr 1 (55) 3/2015

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING. KWARTALNIK / QUARTERLY Nr 1 (55) 3/2015 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznan University of Medical Sciences Wydział Nauk o Zdrowiu Faculty of Health Sciences PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING KWARTALNIK / QUARTERLY

Bardziej szczegółowo

Number 121 Numer 121 Volume XVI Rok XVI OCTOBER 2013 PAŹDZIERNIK 2013 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 121 Numer 121 Volume XVI Rok XVI OCTOBER 2013 PAŹDZIERNIK 2013 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W Journal of Polish Society for Biomaterials and Faculty of Materials Science and Ceramics AGH-UST Czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów i Wydziału

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ PROF. W. NASIŁOWSKIEGO

JUBILEUSZ PROF. W. NASIŁOWSKIEGO JUBILEUSZ PROF. W. NASIŁOWSKIEGO PL ISSN 0324-8267 Indeks 351857 kwartalnik 2011 tom 61, nr 1 styczeń-marzec www.amsik.pl Czasopismo indeksowane: INDEX MEDICUS / MEDLINE Punktacja MNiSW: 6 Index Copernicus

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY

PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY PL ISSN 0033-2100 PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY EPIDEMIOLOGICAL REVIEW ZDROWIE PUBLICZNE, EPIDEMIOLOGIA I PROBLEMY KLINICZNE CHORÓB ZAKAŹNYCH Kwartalnik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego -Państwowego

Bardziej szczegółowo

Dental management of patients undergoing standard chemotherapy review of literature

Dental management of patients undergoing standard chemotherapy review of literature J Stoma 2011, 64, 10: 732-749 2011 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Dental management of patients undergoing standard chemotherapy review of literature Planowanie leczenia stomatologicznego

Bardziej szczegółowo

I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W

I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I W Y D Z I A Ł U I N Ż Y N I E R I I M A T E R I A Ł O W E J I

Bardziej szczegółowo

ISSN 1505-7054. 2012 Vol. 15 No. 2 www.medycynasrodowiskowa.pl

ISSN 1505-7054. 2012 Vol. 15 No. 2 www.medycynasrodowiskowa.pl ISSN 1505-7054 2012 Vol. 15 No. 2 www.medycynasrodowiskowa.pl W numerze: 3 Wzrastanie a środowisko 3 Środowisko w Zagłębiu Miedzi 3 Ni, Cd, As w Polsce 3 Hałas i wibracje w rolnictwie 3 Polimorfizm LCT

Bardziej szczegółowo

Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine

Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine Czasopismo Journal Instytutu Medycyny Pracy of Institute of Occupational Medicine i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu and Environmental Health in Sosnowiec

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DLA AUTORÓW

PRZEPISY DLA AUTORÓW PRZEPISY DLA AUTORÓW Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego są recenzowanym czasopismem naukowym, które publikuje oryginalne, niepublikowane wcześniej, prace badawcze użyteczne dla wędkarzy, wędkarskiego

Bardziej szczegółowo

A N N A L E S R O C Z N I K I

A N N A L E S R O C Z N I K I ISSN 1427-440X A N N A L E S A C A D E M I A E M E D I C A E S T E T I N E N S I S R O C Z N I K I P O M O R S K I E J A K A D E M I I M E D Y C Z N E J W S Z C Z E C I N I E P o m o r s k i U n i w e

Bardziej szczegółowo

AN TRO PO MO TO RY KA

AN TRO PO MO TO RY KA ISSN 1731-0652 COMMITTEE FOR REHABILITATION, PHYSICAL EDUCATION AND SOCIAL INTEGRATION OF POLISH ACADEMY OF SCIEN CES INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SPORT KINETICS IASK AN TRO PO MO TO RY KA Vol. 20, nr

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ PROF. STEFANA RASZEJI

JUBILEUSZ PROF. STEFANA RASZEJI JUBILEUSZ PROF. STEFANA RASZEJI PL ISSN 0324-8267 Indeks 351857 kwartalnik 2012 tom 62, nr 3 lipiec-wrzesień www.amsik.pl Czasopismo indeksowane: INDEX MEDICUS / MEDLINE Index Copernicus (2011): 6,31 Organ

Bardziej szczegółowo

C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W

C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I W Y D Z I A Ł U I N Ż Y N I E R I I M A T E R I A Ł O W E J I

Bardziej szczegółowo

Towarzystwa Naukowe w Polsce. dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie

Towarzystwa Naukowe w Polsce. dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Towarzystwa Naukowe w Polsce dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Towarzystwa Naukowe w Polsce dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Redakcja naukowa Zbigniew Kruszewski TOM 1 Warszawa 2013 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 9

Studia Medyczne Tom 9 Studia Medyczne Tom 9 MEDICAL STUDIES Edited by Stanis³aw G³uszek Vol. 9 Q U A R T E R LY january march Publikacja indeksowana w Index Copernicus 2008: ICV=2,91 Studia Medyczne Pod redakcj¹ Stanis³awa

Bardziej szczegółowo

PRAGMATA TES OIKONOMIAS VII

PRAGMATA TES OIKONOMIAS VII PRAGMATA TES OIKONOMIAS VII Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie PRAGMATA TES OIKONOMIAS VII Redakcja naukowa Paulina Ucieklak-Jeż Częstochowa 2013 Rada Naukowa prof. zw. dr hab. Walenty

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY/MEDIA PATRONAGE

PATRONAT MEDIALNY/MEDIA PATRONAGE PATRONAT HONOROWY/THE HONORARY PATRONAGE Prof. dr hab., dr h. c. mult. Andrzej Książek Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Bardziej szczegółowo

Czy Janek będzie mógł pozwolić sobie na dobrą opiekę medyczną, gdy będzie w moim wieku?

Czy Janek będzie mógł pozwolić sobie na dobrą opiekę medyczną, gdy będzie w moim wieku? Czy Janek będzie mógł pozwolić sobie na dobrą opiekę medyczną, gdy będzie w moim wieku? Świat potrzebuje lepszej i bardziej przystępnej cenowo opieki medycznej. To właśnie dlatego tworzymy lepsze technologie

Bardziej szczegółowo