Magisterskie studia uzupełniające Automotive Software Engineering

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Magisterskie studia uzupełniające Automotive Software Engineering"

Transkrypt

1 Magisterskie studia uzupełniające Automotive Software Engineering Magisterskie studia uzupełniające (stacjonarne studia II-go stopnia) samochodowa inŝynieria oprogramowania (automotive software engineering) stanowią w koncepcji kierunków studiów Wydziału Informatyki logiczną kontynuację licencjackiego kierunku studiów informatyka stosowana ze specjalnością sytemy wbudowane oraz systemy informacyjne i komunikacyjne, jak teŝ licencjackiego kierunku studiów informatyka z uzupełniającymi studiami elektrotechnika lub porównywalnych kierunków studiów. Są one częścią priorytetowego planu badań naukowych wydziału. Absowenci licencjackich kierunków studiów takich jak: informatyka, informatyka stosowana i technika informacyjna i komunikacyjna napotykają w swojej działalności zawodowej na wysoce kompleksowe systemy software i hardware. Dla państwa niemieckiego jako stanowiska przemysłu bardzo waŝnym polem zastosowanie tych sytemów są kaŝdego typu pojazdy mechaniczne i samoloty. Projektowanie takich systemów wymaga wiedzy z zakresu inŝynierii programowania daleko wychodzącej poza tematykę przekazywaną na takich kierunkach studiów licencjackich jak informatyka, informatyka stosowana oraz technika informacyjna i komunikacyjna. Tym właśnie zajmuje się ten kierunek studiów. Magisterskie studia uzupełniające są skierowane na badania naukowe. Jest to przede wszystkim podyktowane włączeniem tego kierunku studiów w priorytet badawczy wydziału: wbudowane systemu organizujące się samodzielnie (Eingebettete Selbstorganisierende Systeme - ESS). Dokonania naukowe są bezpośrednio integrowane w nauczanie. Ponadto w trzecim semestrze przewiduje się seminarium i praktyki badawcze, które mają na celu przekazanie metod badań naukowych. Ostatecznie ten kierunek studiów posiada organizację dającą studenteom wiele wolności w wyborze zajęć, aby umoŝliwić im specjalizację z zakresu wybranego zagadnienia pasującego do głównych zainteresowań badawczych wydziału. Warunki przyjęcia: Z reguły ukończone wyŝsze studia zawodowe na kierunku informatyka, informatyka stosowana lub technika informacyjna i komunikacyjna (dyplom inŝyniera lub licencjata) Czas trwania studiów: Tytuł ukończenia: Rozpoczęcie studiów: Szanse zawodowe 4 semestry Master of Science (M.Sc.) Semestr zimowy i letni Z sukcesem ukończone studia Informatyki pozwalają na płynne przejście na studia doktoranckie i wykonywanie ambitnych zadań w sektorze technicznego rozwoju systemów kontrolnych dla pojazdów mechanicznych, samolotów i maszynowań. Absolwenci mogą przykładowo znaleźć zatrudnienie w następujących sektorach: Przemysł samochodowy Przemysł lotniczy i kosmiczny Systemy kontrolne dla mechatroniki Robotyka Organizacja studiów Istotę kierunku studiów tworzy kontynuacja następujących działów naukowych: informatyka techniczna systemy operacyjne systemu czasu rzeczywistego

2 Magisterskie studia uzupełniające opierają się na trzech filarach wiedzy: Automotive Software Engineering (programowanie wieloprocesowe, inŝynieria programowania, optymalizacja budowy kompilatorów, formalna specyfikacja) Systemy wbudowane (hardware/software codesign, systemy operacyjne dla systemów rozproszonych, adaptacyjne układy sterowania) Systemy czasu rzeczywistego i komunikacyjne (wprowadzenie i zgłębienie systemów czasu rzeczywistego, protokoły systemów rozproszonych) Podczas pierwszych dwóch semestrach następuje zgłębienie treści nauczanych na licencjackich kierunkach studiów informatyka, informatyka stosowana oraz technika informacyjna i komunikacyjna, jak i równieŝ przekazywanie w ramach wykładów i ćwiczeń wiedzy o podstawowych aspektach projektu software dla systemów wbudowanych z akcentem na systemach samochodowych. Niezwykłość tego kierunku studiów polega na całościowej obserwacji systemów hardware i software. W trakcie trzeciego semestru następuje przejście z zajęć biernych do produktywnych. Tematy fachowe zostają połączne w jedno seminarium zasadnicze. Równolegle do seminarium oferowane są praktyki naukowe na uczelni lub fakultatywnie w firmie, podczas których opanowane zagadnienia naukowe mogą być dalszym przedmiotem badań albo znaleźć zastosowanie w praktyce. Ta kombinacja składająca się z nauki w pierwszych dwóch semestrach i jej kontynuacji w formie samodzielnej pracy tworzy optymalny punkt wyjścia dla napisania pracy masterskiej w czwartym semestrze, w której to studenci samodzielnie opracowują temat związany z zadaniami badawczymi wydziału. Obok opisanych powyŝej trzech filarów wiedzy oferowany jest jeszcze czwarty: informatyka (fakultatywnie), kompetencje kluczowe, który pozostawia studentom wiele wolności wyboru. Tutaj mogą zostać wybrane zajęcia dzięki którym studenci poszerzą swoją wiedzę informatyczną w dowolnym zakresie lub teŝ zdecydują się na zajęcia przekazujące kompetencje, które w szczególny sposób przygotują ich na przyszłe Ŝycie zawodowe.

3 Organizacja magisterskich studiów uzupełniających Automotive Software Engineering Automotive Software Engineering, Moduł ASE: Automotive Software Engineering (10 punktów ECTS) Systemy wbudowane, Moduł ES: Systemy wbudowane (10 punktów ECTS) Systemy czasu rzeczywistego i komunikacyjne, Moduł EKS: Systemy czasu rzeczywistego i komunikacyjne (10 punktów ECTS) Przedmioty obieralne z informatyki i kompetencji kluczowych, Moduł obieralny I (30 punktów ECTS), Moduł obieralny II (30 punktów ECTS) Moduł seminarium badawcze (5 punktów ECTS) Moduł praktyki badawcze (15 punktów ECTS) Moduł Praca masterska (30 punktów ECTS)

4 Rekrutacja Ubiegać się o przyjęcie na studia moŝna drogą elektroniczną wypełniając formularze dostępne na stronie internetowej https://sbservice.tu-chemnitz.de/onlbew. Oprócz tego moŝna złoŝyć podanie Antrag auf Zulassung/Immatrikulation. Dokumenty i pozostałe informacje są dostępne w: Uniwersytet Techniczny Chemnitz Sekretariat ds. studenckich Siedziba: Staße der Nationen 62, pok. 043 Tel.:(0371) Internet: Uwaga Warunki przyjęcia na studia mogą corocznie ulegać zmianie. Informacja dotyczące aktualnych warunków przyjęcia moŝna uzyskać w Centralnej Poradni Studenckiej (Zentralen Studienberatung) Uniwersytetu Technicznego w Chemnitz lub w internecie: "Studienmöglichkeiten". W przypadku kierunków studiów z ograniczonym dostępem odpowienie podanie musi zostać złoŝone do (semestr zimowy), w przypadku wolnych od ograniczeń kierunków studiów do rozpoczęcia danego semestru. MoŜliwości uzyskania informacji i porady Poradnia ds. studiów informatyki Uniwersytet Techniczny w Chemnitz Wydział Informatyki (Fakultät für Informatik) Prof. Dr. Wolfram Hardt Siedziba: Straße der Nationen 62, Zimmer 016 a Tel.: (0371) (0371) Dipl.-Math. Margitta Pippig Siedziba: Straße der Nationen 62, Zimmer 226f Tel.: (0371) Centralna poradnia ds. studiów (Zentrale Studienberatung) Uniwersytet Techniczny w Chemnitz Centralna poradnia ds. studiów Siedziba: Straße der Nationen 62, pok. 046 Tel.: (0371) , ,

5 Fax: (0371)

O STUDIACH STACJONARNYCH

O STUDIACH STACJONARNYCH Między duchem a materią pośredniczy matematyka (Hugo Steinhaus) Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Siedziba: Gmach Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, Ul. Koszykowa

Bardziej szczegółowo

在 莱 茵 河 畔 路 德 维 希 港 大 学 深 造?!

在 莱 茵 河 畔 路 德 维 希 港 大 学 深 造?! STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE LUDWIGSHAFEN NAD RENEM?! STUDIEREN AN DER HOCHSCHULE LUDWIGSHAFEN AM RHEIN?! ESTUDIAR EN LA UNIVERSIDAD DE LUDWIGSHAFEN AM RHEIN?! FAIRE DES ÉTUDES À L UNIVERSITÈ DE PORT-LOUIS-SUR-LE-RHIN?!

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 1 Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 2 Spis treści WYŻSZE STUDIA MENEDŻERSKIE Informator dla Kandydatów 2012/2013 Politechnika Warszawska Informacja o

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów zawodowych na kierunku fizyka

Zasady studiów zawodowych na kierunku fizyka Zasady studiów zawodowych na kierunku fizyka Studia zawodowe na Wydziale Fizyki trwają 3 lata. Istnieją 3 specjalności: Metody Komputerowe Fizyki, Fizyka Środowiska, Fizyka Materiałowa i Optyka. Studia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich)

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Waldemar Furmanek ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Rzeszów 2009 1 Wprowadzenie Czas zakończenia studiów wiąŝe się z przygotowaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ROK AKADEMICKI 2007/2008

STUDIA PODYPLOMOWE ROK AKADEMICKI 2007/2008 STUDIA PODYPLOMOWE ROK AKADEMICKI 2007/2008 WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i INFORMATYKI ul. Śniadeckich 2 75-453 Koszalin tel. (094) 34 78 742 fax. (094) 34 33 479 ZAMIEJSCOWY OŚRODEK DYDAKTYCZNY w CHOJNICACH ul.

Bardziej szczegółowo

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków: O UCZELNI WŁADZE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem

Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem Hanse-Parlament e.v. Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem Systemy edukacyjne w krajach nadbałtyckich - Przegląd systemów edukacyjnych poszczególnych krajów - Zestawienie systemów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT

POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT ANALIZA PROGRAMÓW NAUCZANIA WYśSZYCH UCZELNI KSZTAŁCĄCYCH KADRY DLA BUDOWNICTWA UCZELNIE: UNIWERSYTETY

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA Kraków 2009 Rekrutację na prezentowane kierunki prowadzi WYDZIAŁ ROZWOJU REGIONALNEGO w Dębicy UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Krakowie Dębica 39-200 ul. Kościuszki 32

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJWSTK... 11 3. Zasady rekrutacji... 14 Program nauczania... 16 Specjalizacje... 21 Opis specjalizacji...

1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJWSTK... 11 3. Zasady rekrutacji... 14 Program nauczania... 16 Specjalizacje... 21 Opis specjalizacji... SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJWSTK... 11 3 INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE... 12 Zasady rekrutacji... 14 Program nauczania... 16 Specjalizacje... 21 Opis specjalizacji... 22 4 INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Studia licencjackie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Absolwent

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: Zasady Rekrutacji Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 1. ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania zamieszczone są na stronie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 9-1 marca 213r. na kierunku informatyka prowadzonym na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym realizowanych w formie stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Fizyki UW Nr 15/2010/2011. z dnia 14 lutego 2011 r.

Uchwała Rady Wydziału Fizyki UW Nr 15/2010/2011. z dnia 14 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 do Protokółu posiedzenia Rady Wydziału Fizyki UW z dnia 14 lutego 2011 r. Uchwała Rady Wydziału Fizyki UW Nr 15/2010/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wniosku o otwarcie Studiów II

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające)

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) kierunek Informatyka specjalności: Systemy i Sieci Komputerowe Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Ministra Edukacji Narodowej

Ministra Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Białegostoku Konferencja Kierunki zmian w kształceniu zawodowym w ramach VI edycji Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra

Bardziej szczegółowo

Korekta: Projekt graficzny: Projekt okładki: Aktualizacja: Aktualizacja:

Korekta: Projekt graficzny: Projekt okładki: Aktualizacja: Aktualizacja: PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska INFORMATORECTS WYDZIAŁELEKTRYCZNY StudiastacjonarneIiIIstopnia StudianiestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 WydziałElektryczny 1 Opracowanie: Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k.

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k. Draft jednej z części badań w ramach grantu pt. Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich. Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania implementacji zmian w programach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo