Plan wykładu. Systemy identyfikacji - RFID. Plan wykładu. Literatura. Literatura. Literatura. Wstęp ogólne zagadnienia dotyczące systemu RFID

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan wykładu. Systemy identyfikacji - RFID. Plan wykładu. Literatura. Literatura. Literatura. Wstęp ogólne zagadnienia dotyczące systemu RFID"

Transkrypt

1 Plan wykładu ogólne zagadnienia dotyczące systemu RFID Systemy identyfikacji - RFID Rodzaje systemów RFID - kryteria podziału systemów RFID, - rodzaje readerów i transponderów, - zakresy częstotliwości pracy, Podstawy zasad działania systemów RFID -1-bit transponder, - wymiana danych w trybie half- i full-duplex, - sekwencyjna wymiana informacji, Fizyczne podstawy systemów RFID - pola magnetyczne, - indukcyjność wzajemna, - materiały magnetyczne, - fale elektromagnetyczne, 1 2 Plan wykładu Literatura Rodzaje modulacji - ASK, - FSK, - PSK, Standaryzacje w systemach RFID - identyfikacja zwierząt (ISO11784, ISO11785, ISO14223), - Smart Cards (ISO10536, ISO14443, ISO15693, ISO10373, ISO10374), Aplikacje systemów RFID - nośniki danych, - pomiar wielkości fizycznych, - transport publiczny, - kontrola dostępu, - identyfikacja zwierząt, - samochodowe systemy antykradzieżowe, - transport i identyfikacja przesyłek, RFID Systems: Research Trends and Challenges ISBN-13: Miodrag Bolic (Editor), David Simplot-Ryl (Co-Editor), Ivan Stojmenovic (Co-Editor), Data wydania: (Lipiec, 2010) The Internet of Things: Connecting Objects ISBN-13: Hakima Chaouchi (Editor), Data wydania: (Maj, 2010) RFID for the Optimization of Business Processes ISBN-13: Wolf-Ruediger Hansen, Frank Gillert,Data wydania: (Luty, 2008) 3 4 Literatura Literatura RFID Handbook: Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards and Identification (Hardcover) ISBN-13: Dr Klaus Finkenzeller (Author), Mr Kenneth Cox (Translator)(Marzec, 2010) RFID and Sensor Networks: Architectures, Protocols, Security and Integrations ISBN-13: Yan Zhang, Laurence T. Yang, Jiming Chen, wyd: CRC; 1 edycja (Czerwiec, 2009) The Internet of Things: 20th Tyrrhenian Workshop on Digital Communications (Hardcover) ISBN-13: Daniel Giusto (Editor), Antonio Iera (Editor), Giacomo Morabito (Editor), Luigi Atzori (Editor),Data wydania: (Luty, 2010) RFID Technology and Applications ISBN-13: Stephen B. Miles, Sanjay E. Sarma, John R. Williams, wyd: Cambridge University Press; 1 edycja (Czerwiec, 2008) Sensor Networks: Where Theory Meets Practice (Signals and Communication Technology) (Hardcover) ISBN-13: Autor: Gianluigi Ferrari (Editor), Data wydania: Luty, RFID Handbook Fundamentals and Applications In Contactless Smart Cards and Identification Klaus Finkenzeller Wydawca: Giesecke & Devrient GmbH, Munich, Germany Translated by Rachel Waddington 6 1

2 Technologia RFID w połączeniu z Elektronicznym Kodem Produktu (EPC) coraz skuteczniej realizują wizję kształtowania się globalnego społeczeństwa informacyjnego. Mimo początkowych wysokich cen tej technologii, jej ułomności oraz innych trudności, jest ona konsekwentnie rozwijana, zaś potencjał dostrzegły też wiodące firmy takie jak Intel i Microsoft. W Europie powstał także projekt Bridge dofinansowany ze środków UE i promujący tą technologię, zaś od 2005 roku możemy mówić o drugiej generacji RFID. EPC jest często nazywany radiowym kodem kreskowym czy też kodem kreskowym następnej generacji. Nośnikiem informacji jest w tym przypadku, zamiast papierowej etykiety, elektroniczny transponder z zapisanym numerem identyfikacyjnym. Do odczytu numeru używane są fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości. Zastosowanie fali radiowej zamiast rozwiązań optycznych umożliwia automatyczne rozpoznawanie obiektów (produktów) z naklejonym Tagiem (transponderem) RFID bez udziału człowieka, który był niezbędny w przypadku kodów paskowych. Właściwość ta z jednej strony skraca czas identyfikacji obiektów optymalizując rozwiązania logistyczne, z drugiej zaś otwiera drogę do szeregu nowych zastosowań. 7 Dzięki swoim możliwościom technologia RFID w niedalekiej przyszłości będzie mogła spełniać oczekiwania indywidualnej identyfikacji produktu, zawartości opakowań transportowych oraz możliwości śledzenia przepływu towarów w trybie on-line, dzięki stosowaniu globalnych baz danych komunikujących się z sobą i udostępniających informacje zdefiniowane w globalnym standardzie EPC. Pod pojęciem identyfikacji rozumie się jednoznaczne rozpoznanie danego obiektu (przedmiotu) przez człowieka (rozpoznanie ręczne) lub przez automat (odpowiednie urządzenie elektroniczne) i mówimy wtedy o identyfikacji automatycznej - nie wymagającej udziału człowieka. Trzecim wariantem zidentyfikowania przedmiotu jest tzw. identyfikacja półautomatyczna, która jest połączeniem obu wspomnianych technik (zmysłów ludzkich oraz sensorów automatów). Biorąc pod uwagę sposób komunikacji między obiektem rozpoznawanym a rozpoznającym, oraz sposób przechowywania informacji w obiekcie lokalizowanym, możemy podzielić systemy identyfikujące na: automatyczne, pół-automatyczne, dotykowe oraz bezdotykowe. 8 Wariant półautomatycznej identyfikacji obiektów jest obecnie najpopularniejszym i najczęściej spotykanym rozwiązaniem stosowanym od kart kredytowych po rozwiązania w logistyce oraz systemy sprzedaży (kody kreskowe). Wykorzystanie w latach 70-tych fali świetlnej do procesu identyfikacji obiektów (kody kreskowe) przyniosło prawdziwą rewolucję bez której trudno dziś sobie wyobrazić współczesny świat. Rozwój mikroelektroniki umożliwia wykonanie obecnie kolejnego kroku, którym jest zupełna automatyzacja procesu identyfikacji. Automatyzacja procesu identyfikacji przynosi następujące usprawnienia w porównaniu do systemów półautomatycznych: 1. wzrost prędkość odczytu (brak czynnika ludzkiego w procesie identyfikacji), 2. zmniejszenie błędów ludzkich (analogicznie do pkt. 1), 3. śledzenie produktów on-line. Jedną z najszybciej rozwijających się obecnie technologii automatycznej identyfikacji radiowej jest technologia RFID Technologia RFID (ang. Radio Frequency Identification) jest rozwinięciem doskonale sprawdzonej technologii kodów paskowych, przy czym do odczytu informacji wykorzystuje się fale radiową zamiast układów optycznych. Zmiana medium z fali świetlnej na radiową, powoduje, iż w przypadku układów RFID nie jest już wymagany kontakt optyczny między czytnikiem a transponderem (mikroukładem elektronicznym będącym elektroniczną metką, przechowującą zakodowany numer identyfikacyjny). Główną implikacją tej zmiany, obok automatyzacji procesu identyfikowania danego obiektu, jest wzrost odległości z jakiej można dany obiekt zidentyfikować. Obecna technologia umożliwia odczyty z jednego a nawet paru metrów. Odpowiednio więc zaprojektowana oraz wdrożona sieć czytników umożliwia pełne śledzenie, oraz zapisywanie pozycji w czasie, obiektów wyposażonych w odpowiednie transpondery na zadanym terenie. Transpondery składają się z anteny i miniaturowego układu scalonego, w którym można zapisać kilkunastobajtową informację. Transponery mogą być aktywne (posiadać własne źródło zasilania) lub pasywne (nie posiadać własnego zasilania). W przypadku transponderów pasywnych są one zasilane indukując w sobie energię pochodzącą z fali radiowej nadajnika. Takie naładowanie energią z fali radiowej, wystarcza do wysłania zwrotnej informacji do nadajnika. W zależności od technologii wykonania transpondery pasywne mogą mieć zasięg od kilkunastu centymetrów do nawet paru metrów

3 W celu prawidłowego odczytu informacji zapisanych w produktach oraz ich właściwej interpretacji przez czytniki czy to kodów paskowych czy transponderów RFID, zapisane tam dane musza zostać ustandaryzowane. Oczywiście każde przedsiębiorstwo może wykorzystywać własne standardy zapisu informacji na produktach jednak dopiero ustanowienie wspólnych standardów między firmami umożliwia pełne wykorzystanie możliwości automatycznej identyfikacji. Dzięki wykorzystaniu wspólnego standardu produkt raz oznakowany w etapie jego produkcji może być wielokrotnie identyfikowany przez wszystkie firmy w łańcuchu dostaw, przez co odpada konieczność naklejania dodatkowych etykiet przez kolejne firmy zajmujące się jego transportem i sprzedażą. Stosowanie wspólnych ustaleń oznaczenia produktu (id wytwórcy, numer serii, nr partii) umożliwia też pozyskiwanie pełnej informacji o produkcie z baz danych zawierających o nim szczegółowe informacje (współproducenci, miejsce produkcji, pośrednicy, data produkcji, data ważności, sugerowana cena itp.). Ponieważ informacje zapisane w kodzie paskowym czy też transponderze RFID składają się z kilkunastu bajtów (znaków) wykorzystanie baz danych umożliwia znacznie pełniejszy opis produktu, który nie zmieściłby się na etykiecie opakowania. Z kolei utworzenie wspólnych baz danych o produkcie przez różne firmy niweluje konieczność żmudnego wprowadzania danych o produkcie przez kolejne firmy pośredniczące w jego sprzedaży, naprawie lub innej obsłudze Standard EPC (Electronic Product Code Elektroniczny Kod Produktu) zakłada przechowywanie w transponderze 96 bitowej informacji (12 bajtów) identyfikującej produkt, którego pełny opis dostępny jest w specjalnych bazach danych dostępnych przez sieć Internet. To połączenie technologii RFID z możliwościami globalnej łączności przez Internet stanowi siłę uniwersalności rozwiązań EPC. Jego komercjalizacją zajmuje się specjalnie do tego celu powołana organizacja non-profit o nazwie EPC global Inc. Prace związane z popularyzacją zastosowań EPC znajdują swe odzwierciedlenie w trwających od 2005 roku projektach pilotażowych realizowanych m.in. przez takie firmy jak: Wal-Mart, Max&Spencer, Tesco czy Metro. Wykorzystanie mikroelektroniki i systemów informatycznych na potrzeby automatycznej identyfikacji i lokalizacji przynosi znaczące usprawnienia w wielu dziedzinach funkcjonowania współczesnego człowieka. Systemy te znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie technika nie tylko ułatwia i usprawnia codzienne życie, lecz także tam gdzie przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa ludzi oraz ich dóbr materialnych. Poniżej przedstawiono najważniejsze obszary zastosowań technologii RFID: Zarządzanie gospodarką materiałową: Odpowiednie wykorzystanie systemów automatycznej czy półautomatycznej identyfikacji znacząco usprawnia przepływ towarów i produktów. Z technik tych korzystają lotniska przy kontroli przepływu bagażów, poczty w celu sprawnego zarządzania workami z listami, firmy produkcyjne i spedycyjne używają inteligentnych palet i kontenerów w celu sprawnego rozdysponowania przesyłek i towarów. Praktycznie nie spotyka się już sklepów, które nie wykorzystują czytników kodów kreskowych Zarządzanie łańcuchem dostaw: Możliwość śledzenia produktu od momentu jego wyprodukowania do sprzedaży konsumentowi umożliwia wydajne zarządzanie magazynami i przepływem towarów. Można powiedzieć, że jakość (dokładność) informacji o produktach i możliwość jej uzyskania w odpowiednim czasie jest jednym z kluczowych obszarów decydującym o konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstw. Możliwość sprawnego identyfikowania towarów w łańcuchu dostaw jest kluczowe dla zapewnienia optymalnego zarządzania całym łańcuchem. Dzięki temu działy logistyki mogą uniknąć sytuacji braku towarów w czasie gdy jest on potrzebny oraz zbędnych nadwyżek towarów w magazynach, przy czym obie te sytuacje generują straty w firmie. Sprawne zarządzanie takim łańcuchem realizowane jest poprzez połączenie technologii informatycznych (systemy ERP, MRP itp.) oraz systemów identyfikujących dostarczających dane do systemu, który na tej podstawie może zarządzać gospodarką materiałową. 17 Sektor bankowy: Bezpieczeństwo transakcji bankowych jest jednym z bardziej wrażliwych tematów i wiele środków przeznacza się na tworzenie systemów zapewniających bezpieczne przeprowadzanie transakcji finansowych. Powszechną rewolucję dla całej rzeszy obywateli przyniosły półautomatyczne systemy identyfikacji klienta, znane pod postacią kart bankomatowych. Początkowo realizowane w postaci kart magnetycznych, coraz częściej zastępowane są przez bezpieczniejsze karty chipowe. Kontrola dostępu i czasu pracy: Wiele firm stosuje półautomatyczne systemy identyfikacji w celu kontroli czasu pracy swoich pracowników. Wchodząc i wychodząc z pracy rejestrują się w systemie informatycznym firmy z wykorzystaniem swojego identyfikatora (najczęściej karty magnetycznej lub chipowej). Ten czasem uciążliwy proces może zostać usprawniony poprzez zastosowanie transponderów RFID, gdzie czas wejścia i wyjścia pracownika będzie automatycznie odnotowywany, zwalniając ludzi z konieczności pamiętania o tej czynności. Podobne usprawnienie układy RFID przynoszą w dziedzinie inteligentnych biletów, gdzie wbudowane transpondery, automatycznie otwierają drzwi i bramki bez konieczności wyciągania biletu z kieszeni 18 3

4 Zarządzanie flotą pojazdów: Dzięki użyciu modułów GPS/GSM firmy transportowe, oraz inne podmioty posiadające własną flotę pojazdów (np. policja, służby ratownicze, firmy prywatne, kolej) mogą sprawnie nią zarządzać, znając ich lokalizację oraz. Zależnie od przyjętych rozwiązań technicznych mogą także uzyskiwać dodatkowe informacje w postaci średniego zużycia paliwa, stan techniczny, ilość paliwa w zbiornika itp. Zabezpieczenie przed kradzieżą: Na tym polu wciąż trwa wyścig miedzy twórcami nowych systemów zabezpieczających a specjalistami od łamania tych zabezpieczeń. Jedną z metod zabezpieczenia jest możliwość zlokalizowania oraz śledzenia obiektu o którym wiemy, że został skradziony. Coraz popularniejsze są systemy umożliwiające zdalną lokalizację skradzionych samochodów z pomocą modułu GPS/GSM. Rozwiązania te są także, z wiadomych względów, promowane przez agencje ubezpieczeniowe w postaci zniżek na ubezpieczenie AC. Jednakże przemysł samochodowy to nie jedyny obszar gdzie automatyczna identyfikacja utrudnia życie przestępcom. Coraz częściej układy RFID zaczynają być stosowane także do tych celów. Ostatnio rząd USA testował paszport z wbudowanymi transponderami. Rozważano także umieszczenie transponderów w nowo drukowanych banknotach EURO. Jednakże projekt ten wzbudził wiele kontrowersji społecznych i został między innymi z tego powodu zaniechany. 19 Elektroniczny nadzór artykułów (ang. EAS Electronic Article Surveillance). Przedmioty (np. ubrania) w sklepach są oznaczone tanimi, 1-bitowymi znacznikami. Nie identyfikują one jednoznacznie przedmiotu, ale potrafią włączyć alarm lub ściągnąć uwagę kamery, jeśli oznakowany przedmiot wyjdzie poza obszar działania czytników. Jednym z nowszych rozwiązań jest możliwość umieszczania znaczników RFID wewnątrz przedmiotów, już w trakcie procesu produkcyjnego. Jednak jest to rozwiązanie droższe, możliwe do wykorzystania tylko w przypadku bardziej kosztownych produktów. Autoryzacja dokumentów. Używane są do tego znaczniki, które jednoznacznie identyfikują i potwierdzają autentyczność dokumentów, do których są dołączone. Redukuje to możliwość fałszerstw oraz ogólnie podnosi poziom bezpieczeństwa i zapewnia szybszy i łatwiejszy dostęp do dokumentów osób zainteresowanych. 20 Możliwość lokalizacji określonej osoby, oraz prześledzenia jej ruchów niesie za sobą wymierne korzyści. Pomimo oczywistej możliwości nadużyć i naruszania prywatności istnieje kilka przypadków, w których zastosowanie technologii RFID jest uzasadnione. Jako przykład stawia się możliwość zlokalizowania osób starszych (co może czasem uratować życie) lub zaginionych dzieci. Dobrym pomysłem wydaje się również znakowanie nowo narodzonych dzieci i ich matek w celu uniknięcia ich przypadkowego rozdzielenia. Jeśli chodzi o pacjentów szpitala, znacznik RFID może zawierać informacje na temat przepisanych lekarstw, stanu zdrowia itp. Płatnicze i lojalnościowe karty RFID. Znacznik umieszczony na desce rozdzielczej samochodu pozwala szybko i z punktu widzenia usługodawcy wydajnie korzystać np. z płatnych autostrad, mostów, tuneli czy stacji benzynowych. Dodatkowo taki znacznik w formie breloczka do kluczy może być z powodzeniem stosowany do płacenia za komunikację miejską czy też korzystania z różnego rodzaju automatów sprzedażowych. Zaletami są tutaj bezdotykowość, dzięki której można wyeliminować gotówkę (i czasochłonne wydawanie reszty), oraz zmniejszenie (albo nawet wyeliminowanie) kolejek. Automatyzacja procesu produkcyjnego. Każdy wytwarzany przedmiot (samochód, komputer, itd.) musi podczas tego procesu przejść dziesiątki, a nawet setki różnych etapów. Znaczniki RFID pomagają zmniejszyć koszty oraz błędy, które mogą powstać podczas przechodzenia pomiędzy kolejnymi etapami produkcji Technika automatycznej identyfikacji jest dziś bardzo szeroko stosowana w logistyce, w zarządzaniu przepływem towarów oraz w szeregu dziedzinach, z którymi spotykają się absolwenci kierunków ekonomii i zarządzania. Szybko malejące ceny stosowania tych rozwiązań powodują, że coraz częściej elektroniczne układy identyfikacji są stosowane nawet w bardzo małych projektach, zaś światowe tendencje i rozwiązania wskazują na coraz to nowe przykłady zastosowań w obszarach, w których jeszcze do niedawna nikt nawet nie rozważał obecności mikroelektronicznych systemów śledzenia. Wykład ten będzie poruszał tematykę nie tylko wykorzystania systemów RFID, ale fizycznych podstaw działania tych systemów

5 został pobrany ze strony: został przygotowany na podstawie pracy Zastosowanie technologii RFID i EPC w systemach globalnej identyfikacji mgr inż. Pawła Chrobaka Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Katedra Teorii Informatyki ADDRESSABILITY (pl. ADRESOWALNOŚĆ) Zdolność do zapisywania danych w różnych polach lub blokach pamięci w mikroukładzie znacznika RFID. AIR INTERFACE PROTOCOL (pl. PROTOKÓŁ INTERFEJSU POWIETRZNEGO) Zasady, którymi rządzi się komunikacja między czytnikami a znacznikami. ANTI-COLLISION (pl. ANTI-COLLISION) Ogólny termin używany do określenia metod zapobiegających zakłóceniom fal radiowych z jednego urządzenia z falami radiowymi innych urządzeń. Algorytmy antykolizyjne są także używane do odczytu większej ilości znaczników w tym samym polu czytnika. 25 AUTO-ID CENTER (pl. CENTRUM AUTO-ID) Organizacja non-profit założona przez prywatne firmy oraz środowisko akademickie (w szczególności MIT), która zapoczątkowała rozwój podobnej do Internetu infrastruktury służącej do śledzenie produktów poprzez użycie znaczników RFID. 26 AUTOMATIC IDENTIFICATION (pl. AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA) Termin określający szeroko pojęte metody zbierania danych i wprowadzania ich bezpośrednio do systemów komputerowych bez udziału ludzi. Technologie najczęściej klasyfikowane jako auto-id obejmują kody kreskowe, biometrykę RFI i rozpoznawania głosu. BACKSCATTER (pl. BACKSCATTER) Metoda komunikacji pomiędzy znacznikami pasywnymi a czytnikami. Tag 'odbija' z powrotem do czytnika odebraną falę radiową, z reguły na tej samej częstotliwości. Transmisja danych odbywa się przez modulację przesyłanego sygnału. CHECKSUM (pl. SUMA KONTROLNA) Wartość dodana do zawartości bloku danych przechowywanych w mikroukładzie znacznika RFID, która może być sprawdzona przed i po transmicji danych ze znacznika do czytnika, aby określić, czy przesyłane dane nie zostały zniekształcone (uszkodzone) lub utracone. Cykliczna kontrola nadmiarowa (ang. CRC - cyclic redundancy check) jest jedną z form sumy kontrolnej. 27 CLOSED-LOOP SYSTEMS (pl. ZAMKNIĘTY SYSTEM RFID ) System śledzenia RFID wykorzystywany wewnątrz jednej firmy. Ponieważ śledzony przedmiot nigdy nie wychodzi poza firmę, nie ma potrzeby stosowania technologi bazowanych na otwartych standardach. COMMISSIONING A TAG (pl. KONFEKCJONOWANIE ZNACZNIKA) Termin używany czasami do określenia procesu zapisania numeru seryjnego w znaczniku RFID (lub zaprogramowania go) i powiązania tego numeru w bazie danych z produktem, na którym tag został zamocowany. CONCENTRATOR (pl. KONCENTRATOR) Urządzenie połączone z wieloma czytnikami RFID w celu gromadzenia danych z nich. Koncentratory zwykle dokonują operacji filtrowania danych i przesyłają tylko użyteczne informacje z czytników do komputera nadzorującego. CONTACTLESS SMART CARD (pl. INTELIGENTNE KARTY ZBLIŻENIOWE) Określenie kart płatniczych lub lojalnościowych, które zawierając układ RFID do transmisji informacji do czytnika bez potrzeby przesuwania karty przez czytnik. Takie karty mają przyśpieszyć obsługę i zwiększyć wygodę. 28 CYCLIC REDUNDANCY CHECK (CRC) (pl. CYKLICZNA KONTROLA NADMIAROWA (CRC)) Sposób kontrolowania poprawności danych przechowywanych w znaczniku RFID, aby mieć pewność, że nie są one uszkodzone lub nie zostały utracone. (Zobacz suma kontrolna). EAS (ELECTRONIC ARTICLE SURVEILLANCE) (ELEKTRONICZNY NADZÓR ARTYKUŁÓW) Proste elektroniczne znaczniki, które pracują tylko w dwóch trybach włączony lub wyłączony. Kiedy przedmiot jest kupowany (lub wypożyczany) znacznik zostaje wyłączony. Kiedy ktoś próbuje przejść przez bramkę, a znacznik nie został wyłączony, załącza się alarm. EEPROM (ELECTRICALLY ERASABLE PROGRAMMABLE READ-ONLY MEMORY) (pl. EEPROM (PROGRAMOWALNA PAMIĘĆ STAŁA WYMAZYWALNA ELEKTRYCZNIE)) Rodzaj nieulotnej pamięci w postaci układu scalonego. EEPROM może być wielokrotnie programowany i czyszczony przy użyciu prądu elektrycznego. Liczba zapisów lub wyczyszczeń jest ograniczona (między 100 tysięcy a milion), natomiast liczba odczytów jest dowolna. Znaczniki RFID, które używają EEPROM są droższe od zapisanych fabrycznie, ale jednocześnie wygodniejsze, gdyż użytkownik może zapisać na znacznik informacje w chwili, gdy nadejdzie konieczność jego użycia. EIRP (EFFECTIVE ISOTROPIC RADIATED POWER) (pl. EFEKTYWNA IZOTROPOWA MOC WYPROMIENIOWANA ) Miara stosowana przy obliczeniach mocy wyjściowej nadajnika. Używana głównie w USA i zwykle wyrażana jest w watach

6 EMI (ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE) (pl. ZAKŁÓCENIA ELEKTROMAGNETYCZNE) Zakłócenia powstające, kiedy fale radiowe pochodzące od jednego urządzenia zniekształcają fale innego urządzenia. Telefony komórkowe, sieci bezprzewodowe oraz nawet roboty w fabrykach mogą powodować powstawanie fal radiowych mogących zakłócić pracę znaczników RFID. EPC (ELECTRONIC PRODUCT CODE) (pl. ELEKTRONICZNY KOD PRODUKTU) Kod zapisywany na znacznikach RFID. Składa się z 64 lub 96 bitów danych i zawiera numer GTIN, oraz numer identyfikujący konkretny przedmiot, który oznaczono znacznikiem. Kod EPC został stworzony przez MIT Auto-ID Center. Obecnie system EPC jest zarządzany przez EPCglobal Inc., oddział EAN/UCC - twórców standardu EAN/UPC kodów kreskowych. FLUIDIC SELF-ASSEMBLY (pl. FLUIDIC SELF-ASSEMBLY) Proces produkcji tagów RFID opatentowany przez Alien Technology. Mikroukłady umieszczone w specjalnym płynie przepływają nad podłożem znaczników i osadzają się w odpowiednio przygotowanych zagłębieniach. Technologia ta ma umożliwić montaż miliardów znaczników RFID przy minimalnym koszcie jednostkowym. FREQUENCY HOPPING (pl. SKOKOWA ZMIANA CZĘSTOTLIWOŚCI) Technika przeciwdziałająca wzajemnemu zakłócaniu się wielu działających razem czytników RFID. Czytnik może samodzielnie przejść na inną częstotliwość z wybranego pasma np. w USA czytniki działające na falach UHF (915MHz) mogą wybrać częstotliwość z zakresu pomiędzy 902 MHz a 928 MHz. Technika ta jest skuteczna tylko przy wystarczająco szerokich zakresach dozwolonych częstotliwości dla danego pasma. ERP (EFFECTIVE RADIATED POWER) (pl. EFEKTYWNA MOC WYPROMIENIOWANA) Miara stosowana przy obliczeniach mocy wyjściowej nadajnika. Używana głównie w Europie. Wyrażana jest w watach i nie jest równa EIRP INDUSTRIAL, SCIENTIFIC, AND MEDICAL (ISM) BANDS (pl. PRZEMYSŁOWE, NAUKOWE I MEDYCZNE ZAKRESY CZĘSTOTLIWOŚCI (ISM)) Zakresy nielicencjonowanych częstotliwości fali elektromagnetycznej. INLAY (pl. WKŁAD) Mikroukład RFID z podłączona anteną zamontowany na podkładce. Wkłady to w zasadzie niewykończone znaczniki. Są one sprzedawane firmom, które tworzą z nich kompletne tagi, umieszczając wkłady w różnego rodzaju obudowach. INPUT/OUTPUT (I/O) (pl. PORT WEJSCIA/WYJŚCIA ) Interfejs We/wy w czytniku, do którego mogą być podłączane inne urządzenia elektroniczne. Na przykład fotokomórka, która załącza czytnik w chwili kiedy przedmiot przetnie jej pole widzenia. Sterowanie może się także odbywać w drugą stronę z chwilą odczytania znacznika załączany jest taśmociąg lub są otwierane drzwi. INTEGRATED CIRCUIT (IC) (pl. UKŁAD SCALONY) Zminiaturyzowany układ elektroniczny składający się z dużej ilości podstawowych elementów elektronicznych, takich jak tranzystory, diody, rezystory i kondensatory. Większośc znaczników RFID zawiera układy scalone. 33 MULTIPLEXER (pl. MULTIPLEKSER) Urządzenie elektroniczne, które umożliwia podłączenie wielu anten do jednego czytnika. Każda antena skanuje pole w ustalonym porządku. To redukuje liczbę czytników wymaganych do pokrycia danego obszaru, takiego jak drzwi magazynu i zapobiega wzajemnemu zakłóceniu się anten. NANOBLOCK (pl. NANOBLOCK) Termin używany przez Alien Technology na określenie bardzo małych mikroukładów, których szerokość nie przekracza trzech ludzkich włosów. NOMINAL RANGE (pl. NOMINALNY ZASIĘG) Odległość, z jakiej znacznik może zostać wiarygodnie odczytany. OBJECT NAME SERVICE (ONS) (pl. SERWIS NAZW OBJEKTÓW ) Opracowany przez Auto-ID Center system analogiczny do usługi DNS. Pozwala on na wyszukanie komputerów zawierających informacje o danym przedmiocie na podstawie Elektronicznego Kodu Produktu (EPC) zapisanego w znaczniku dołączonym do tego produktu. 34 ONE-TIME PROGRAMMABLE TAG (pl. ZNACZNIK JEDNOKROTNEGO ZAPISU) Znacznik RFID, który może być zapisany tylko raz, a odczytywany wielokrotnie READ RANGE (pl. ZASIĘG ODCZYTU) Odległość, na jaką czytnik może porozumieć się ze znacznikiem. Jest ona znacznie większa w przypadku znaczników aktywnych, ponieważ korzystają one z własnego zasilania (baterii) przy wysyłaniu sygnału. W przypadku znaczników pasywnych, na zasięg odczytu wpływ ma kilka czynników. Są to m.in. częstotliwość fali, moc czytnika, rodzaj i wielkość anteny oraz sposób zasilania taga. Znaczniki pracujące przy niskiej częstotliwości wykorzystują sprzężenie indukcyjne, które wymaga aby znacznik był w odległości nie większej niż kilka stóp od czytnika. READER (pl. CZYTNIK) Urządzenie przeznaczone do komunikacji ze znacznikami RFID. Czytnik może posiadać jedną lub więcej anten, które emitują fale radiowe i odczytują sygnały zwrotne ze znaczników. Następnie przetwarza otrzymane dane na formę cyfrową i przesyła je dalej do komputera 35 READER TALKS FIRST (pl. READER TALKS FIRST) Sposób w jaki pasywny czytnik komunikuje się ze znacznikami będącymi w polu jego działania. Czytnik wysyła zapytanie do znaczników, ale one nie odpowiadają, dopóki czytnik nie zażąda od nich odpowiedzi. Np. Czytnik jest w stanie odnaleźć znaczniki o określonych numerach seryjnych. Robi to poprzez wysłanie zapytania do wszystkich tagów, których numer zaczyna się np. na 1 lub 0. Jeżeli otrzyma więcej niż jedną odpowiedź, czytnik będzie kontynuował zapytanie, tym razem oczekując odpowiedzi od tagów, których numer zaczyna się na 01. Jeśli i to nie przyniesie spodziewanego efektu, znów zawęzi zapytanie do 010, itd. Taki proces nazywany jest przeszukiwaniem drzewa. RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) (pl. IDENTYFIKACJA RADIOWA) Sposób jednoznacznego identyfikowania przedmiotów za pomocą fal radiowych. Zwykle polega to na tym, że czytnik komunikuje się ze znacznikiem, który zawiera informacje zapisane na układzie scalonym. Występują również znaczniki nie zawierające układów scalonych. Działają one w ten sposób, że odbijają część fali radiowej, która dotarła do nich z czytnika. 36 6

7 RFID TAG (pl. ZNACZNIK RFID (TAG, TRANSPONDER)) Mikroukład scalony wyposażony w antenę i obudowany w ten sposób, aby było możliwe zamocowanie go do określonego przedmiotu. Znacznik odbiera sygnały i wysyła je z powrotem do czytnika. Każdy tag zawiera unikalny numer seryjny, ale może oprócz tego przechowywać inne informacje, np. numer konta odbiorcy. Znaczniki mogą przybierać bardzo różne formy w zależności od potrzeb. Mogą np. wyglądać jak naklejki, z nadrukowanym na nich kodem paskowym, lub po prostu być włożone do opakowania albo też zalane plastikiem. Występują 3 rodzaje znaczników RFID, pasywne, aktywne oraz pół-aktywne. SCANNER (pl. SKANER) Urządzenie elektroniczne, które może nadawać i odbierać fale radiowe. Jeżeli skaner jest połączony z procesorem DSP to urządzenie nazywamy czytnikiem RFID. SEMI-PASSIVE TAG (pl. ZNACZNIK PÓŁ-PASYWNY) Rodzaj znacznika będący połączeniem znacznika pasywnego ze znacznikiem aktywnym. Posiada baterię służącą do zasilania układu mikroprocesora, do transmisji sygnału wykorzystuje jedynie energię fal radiowych odebranych z czytnika. 37 SENSOR (pl. CZUJNIK) Jest to układ fizyczny lub biologiczny, który w odpowiedzi na bodziec fizyczny lub biologiczny wytwarza mierzalny sygnał elektryczny. SMART LABEL (pl. INTELIGENTNA ETYKIETA) Etykieta, gdzie znacznik RFID jest "wbudowany w etykietę papierową, możliwą do zadruku np. kodem kreskowym. UCC (UNIFORM CODE COUNCIL) (pl. UCC (OBECNIE GS1 US)) Organizacja nonprofit nadzorująca kod UPC - standard kodu kreskowego używany w Ameryce Północnej. UPC (UNIVERSAL PRODUCT CODE) (pl. UPC (UNIWERSALNY KOD PRODUKTU)) Standard kodu kreskowego używany w Ameryce Północnej. Jego europejskim odpowiednikiem jest EAN. 38 7

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Analiza tendencji rozwoju technik RFID oraz laboratorium badawcze technik RFID

Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Analiza tendencji rozwoju technik RFID oraz laboratorium badawcze technik RFID Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Analiza tendencji rozwoju technik RFID oraz laboratorium badawcze technik RFID Praca nr: 01300018 Warszawa, grudzień 2008 str. 2 z 187 Tytuł pracy: Analiza tendencji rozwoju

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

GS1 Globalny Język Biznesu

GS1 Globalny Język Biznesu GS1 Globalny Język Biznesu 1 jest międzynarodową organizacją, tworzącą i wdrażającą otwarte standardy identyfikacyjne i komunikacyjne w łańcuchach dostaw na całym świecie, niezależnie od branży. System

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl konsultacje: informacje na

Bardziej szczegółowo

przegląd logistyczny WRZESIEŃ 2010 NR 3 (011) Szanowni Czytelnicy! TRENDY

przegląd logistyczny WRZESIEŃ 2010 NR 3 (011) Szanowni Czytelnicy! TRENDY TRENDY Globalny system automatycznej identyfikacji GS1 kmdr rez. prof. dr hab. Krzysztof Ficoń... 4 Zmiany w przepisach dotyczących żołnierzy zawodowych (cz. III) płk Piotr Pabisiak-Karwowski...18 SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RFID W LOGISTYCE. Joanna Palonka

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RFID W LOGISTYCE. Joanna Palonka WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RFID W LOGISTYCE Joanna Palonka Wprowadzenie Postęp techniczny i technologiczny powodujący elektronizację gospodarki są istotnymi czynnikami wpływającymi na rozwój firm i ich

Bardziej szczegółowo

Abonent - jest to podmiot, który jest stroną zawartej umowy o świadczenie usług z dostawcą usług telekomunikacyjnych - nabywcą abonamentu.

Abonent - jest to podmiot, który jest stroną zawartej umowy o świadczenie usług z dostawcą usług telekomunikacyjnych - nabywcą abonamentu. SŁOWNICZEK: Abonament - ustalona wcześniej stała opłata za korzystanie z określonych usług (np. utrzymanie linii telefonicznej, stałego dostępu do Internetu lub telewizji kablowej). Najczęściej abonament

Bardziej szczegółowo

Opis koncepcji Internetu rzeczy

Opis koncepcji Internetu rzeczy Spis treści Opis koncepcji Internetu rzeczy... 5 Obecny stan i przyszłe kierunki rozwoju... 9 Obszary zastosowań... 9 Technologie powiązane z IoT... 14 Infrastruktura... 16 Główne kierunki rozwoju... 19

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH

ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH Grzegorz ĆWIKŁA Streszczenie: Artykuł przedstawia zagadnienia związane z integracją systemu produkcyjnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Przemysł zintegrowany orkiestracja usług

Przemysł zintegrowany orkiestracja usług Newsletter techniczny HARTING Artykuł gościnny: Prof. dr Jay Lee Industry 4.0 Fabryka w środowisku dużej ilości danych Artykuł wiodący: Claus Hilger Orkiestracja usług Artykuł gościnny: Prof. dr, dr h.c.

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA TRANSPONDERÓW: JAKI WPŁYW MOGĄ MIEĆ TECHNIKI IDENTYFIKACJI NA EFEKTYWNOŚĆ ŁAŃCUCHA DOSTAW?

TECHNIKA TRANSPONDERÓW: JAKI WPŁYW MOGĄ MIEĆ TECHNIKI IDENTYFIKACJI NA EFEKTYWNOŚĆ ŁAŃCUCHA DOSTAW? Hans-Heinrich Glöckner, Reinder Pieters HEAO Arnhem, Holandia Wim F.M. de Rooij Nedap N.V., Groenlo, Holandia TECHNIKA TRANSPONDERÓW: JAKI WPŁYW MOGĄ MIEĆ TECHNIKI IDENTYFIKACJI NA EFEKTYWNOŚĆ ŁAŃCUCHA

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie typu WMS, SFA/CRM, SCM, AutoID rozwiązania mobilne

Systemy wspomagające zarządzanie typu WMS, SFA/CRM, SCM, AutoID rozwiązania mobilne Raport MSI Polska 2011/2012 www.msipolska.pl 2011 IT dla logistyki Systemy wspomagające zarządzanie typu WMS, SFA/CRM, SCM, AutoID rozwiązania mobilne Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń, opinie

Bardziej szczegółowo

Integrator Systemów Informatycznych

Integrator Systemów Informatycznych Integrator Systemów Informatycznych Profil Działalności Nasze działania są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i usługowych oraz instytucji finansowych, sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Integrator Systemów Informatycznych

Integrator Systemów Informatycznych Integrator Systemów Informatycznych Profil Działalności Nasze działania są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i usługowych oraz instytucji finansowych, sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

Systemy automatycznej identyfikacji zastosowania i bezpieczeństwo danych

Systemy automatycznej identyfikacji zastosowania i bezpieczeństwo danych prof. PWr. dr hab. Zygmunt Mazur mgr Hanna Mazur Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska Systemy automatycznej identyfikacji zastosowania i bezpieczeństwo danych

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie

Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie realizowane przez Instytut Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań T: +48 61 850 49 41[66][34] F: +48 61 852 63 76 E: jerzy.majewski@ilim.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna logistyka. Wydanie X

Nowoczesna logistyka. Wydanie X Nowoczesna logistyka. Wydanie X Autorzy: Paul R. Murphy Jr., Donald F.Wood Tłumaczenie: RENTIER-LANG Cezary Welsyng ISBN: 978-83-246-3014-1 Tytuł oryginału: Contemporary Logistics (10th Edition) Format:

Bardziej szczegółowo

HANDEL ELEKTRONICZNY (ELECTRONIC COMMERCE) - PŁATNOŚCI POPRZEZ INTERNET

HANDEL ELEKTRONICZNY (ELECTRONIC COMMERCE) - PŁATNOŚCI POPRZEZ INTERNET SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA Studium Dyplomowe HANDEL ELEKTRONICZNY (ELECTRONIC COMMERCE) - PŁATNOŚCI POPRZEZ INTERNET Marek Ryfko nr alb. 602 Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Golińskiego

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń

Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI Rozprawa doktorska Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń mgr inż. Grzegorz Śliwiński Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy

Bardziej szczegółowo

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 2 TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE C.P.U. ZETO Sp. z o.o to przedsiębiorstwo branży informatycznej, posiadające również wieloletnie już doświadczenie w projektowaniu i realizacji usług teletechnicznych.

Bardziej szczegółowo

ASTOR 1507-3890 44 (2/2005) ISSN

ASTOR 1507-3890 44 (2/2005) ISSN Biuletyn automatyki 44 (2/2005) wydawca ASTOR Sp. z o.o. ISSN 1507-3890 Protokół EGD Rozmowa z Markiem T. Hoske Temat numeru: łączność bezprzewodowa 3 ASTOR Sp. z o.o. ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel.

Bardziej szczegółowo

tec News25 Integrated Industry Jak produkty będą sterować produkcją w przyszłości. Robert Harting "To sprawa umysłu"

tec News25 Integrated Industry Jak produkty będą sterować produkcją w przyszłości. Robert Harting To sprawa umysłu tec News25 HARTING's Technology Newsletter Artykuł gościnny: Prof. Dr. Nils Aschenbruck Bezpieczeństwo i ochrona w Industry 4.0 Wywiad: Robert Harting "To sprawa umysłu" Artykuł gościnny: Stefan Hoppe

Bardziej szczegółowo

w Europie Konferencja Europe INNOVA Styczeń 2007 w Walencji gości europejskich innowatorów

w Europie Konferencja Europe INNOVA Styczeń 2007 w Walencji gości europejskich innowatorów Styczeń 2007 w Europie Konferencja Europe INNOVA w Walencji gości europejskich innowatorów ISSN 1830-303X Identyfikacja częstotliwości radiowej Europejskie Przymierze Klastrów Informacje sieci Regiony

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja informacji w komputerze

Reprezentacja informacji w komputerze REPREZENTACJA INFORMACJI W KOMPUTERZE... 1 ARCHITEKTURA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO... 2 SYSTEMY OPERACYJNE... 4 SIECI KOMPUTEROWE... 7 ARKUSZE KALKULACYJNE... 9 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH... 11 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne, wydajne maszyny

Bezpieczne, wydajne maszyny No.18 PL Bezpieczne, wydajne maszyny Technology & Trends 04. Zintegrowane bezpieczne sterowanie ruchem 12. Funkcja rozpoznawania twarzy współgra z interfejsem HMI 16. Szybka i bezpieczna rejestracja danych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo