I Informacje o uczniu (do wypełnienia przez ucznia) Uzupełnij poniższe informacje:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I Informacje o uczniu (do wypełnienia przez ucznia) Uzupełnij poniższe informacje:"

Transkrypt

1 Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Klasa BGŻ Rekrutacja na rok szkolny 2013/2014 I Informacje o uczniu (do wypełnienia przez ucznia) Uzupełnij poniższe informacje: Imię/Imiona ucznia Nazwisko Data i miejsce urodzenia PESEL Adres zamieszkania Ulica Nr. domu Nr. mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość Powiat Województwo Kontakt Stacjonarny Komórkowy ucznia Komórkowy rodzica Nazwa Gimnazjum ucznia Ulica Kod pocztowy - Miejscowość Podaj średnią ocen uzyskaną w pierwszym semestrze III klasy gimnazjum (weź pod uwagę oceny z przedmiotów podanych niżej) Wpisz oceny uzyskane w pierwszym semestrze III klasy gimnazjum z następujących przedmiotów: Język polski Historia Geografia Matematyka Biologia Chemia Fizyka WOS Języki obce - - -

2 Poniżej zaznacz liceum, w którym chcesz się uczyć: VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie Wybierz klasę: (możliwość zaznaczenia kilku) 1. VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie A o profilu prawno politologicznym, języki obce: angielski i francuski przy rekrutacji punktowane oceny z przedmiotów: język polski, historia, matematyka, język obcy: przedmioty nauczane obowiązkowo na poziomie rozszerzonym: historia i WOS oraz dodatkowy przedmiot do wyboru przez ucznia: historia myśli politycznej, edukacja prawna, geografia polityczna świata. B z rozszerzonym nauczaniem wiedzy o finansach i bankowości; języki obce: angielski i niemiecki przy rekrutacji punktowane oceny z przedmiotów: matematyka i geografia oraz dodatkowy przedmiot do wyboru przez ucznia: dodatkowo angielski w biznesie, wstęp do ekonomii, geografia polityczna świata. C z rozszerzonym nauczaniem matematyki i informatyki; języki obce: angielski i niemiecki przy rekrutacji punktowane oceny z przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, język obcy: przedmioty nauczane obowiązkowo na poziomie rozszerzonym: matematyka i informatyka oraz dodatkowo przedmiot do wyboru przez ucznia: wstęp do grafiki komputerowej, historia myśli przyrodniczej. D kontynuacja autorskiej klasy o profilu humanistycznym z wychowaniem estetycznym, która istnieje od 1988 roku, języki obce: angielski, francuski przy rekrutacji punktowane oceny z przedmiotów: język polski, historia, matematyka, język obcy; przedmioty nauczane obowiązkowo na poziomie rozszerzonym: j. polski i historia oraz dodatkowo przedmiot do wyboru przez ucznia: zajęcia teatralne, zajęcia filmowe i roczny kurs historii kina, kurs historii fotografii, zarys historii sztuki. E - z rozszerzonym nauczaniem wiedzy o mediach, języki obce: angielski i francuski przy rekrutacji punktowane oceny z przedmiotów: język polski, matematyka, historia, język obcy; przedmioty nauczane obowiązkowo na poziomie rozszerzonym: j. polski i historia oraz dodatkowy przedmiot do wyboru przez ucznia: zajęcia z kultury języka i stylistyki, warsztaty komunikacji społecznej, zajęcia z wiedzy o mediach. F z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii; języki obce: angielski i niemiecki przy rekrutacji punktowane oceny z przedmiotów: język polski, biologia, matematyka, chemia; przedmioty nauczane obowiązkowo na poziomie rozszerzonym: biologia i chemia oraz dodatkowy przedmiot do wyboru przez ucznia: zajęcia: metody eksperymentalne w biologii i chemii, kurs ratownictwa medycznego, warsztaty architektury krajobrazu. 2. XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu A i B Klasy matematyczne pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego: rozszerzony program nauczania matematyki w wymiarze 5 godz./ tyg. w klasie pierwszej, 6 godz./tyg. w klasie drugiej i 6 godz./tyg. w klasie trzeciej,

3 dodatkowy przedmiot uzupełniający (obowiązkowy) analiza matematyczna w wymiarze 1 godz./tyg. w klasie pierwszej, 2 godz./tyg. w klasie drugiej i 2 godz./tyg. w klasie trzeciej. W klasie drugiej i trzeciej zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy. Uniwersytet Wrocławski umożliwi uczniom klas matematycznych, realizującym w Liceum Nr XIV program analizy matematycznej, zaliczenie tych zajęć w zakresie pierwszego semestru studiów na kierunku matematyki i informatyki. Zaliczenia te będą honorowane w przypadku podjęcia przez ucznia studiów na Wydziale Matematyki i Informatyki, w trybie przewidzianym w Regulaminie Studiów Uniwersytetu. Rozszerzony program nauczania fizyki w wymiarze 5 godz./tyg. w klasie drugiej i 5 godz./ tyg. w klasie trzeciej. Dodatkowy przedmiot uzupełniający (obowiązkowy) laboratorium fizyczne w wymiarze 2 godz./tyg. w klasie pierwszej. Dodatkowy przedmiot uzupełniający (obowiązkowy) astrofizyka w wymiarze 1 godz./tyg. w klasie drugiej. Rozszerzony program nauczania informatyki w wymiarze 4 godz./tyg. w klasie drugiej i 2 godz./ tyg. w klasie trzeciej. (jeśli chcesz uczyć się w klasie matematycznej musisz dodatkowo przystąpić do sprawdzianu predyspozycji i uzdolnień matematycznych). C i D - Klasy chemiczne pod patronatem Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego: rozszerzony program nauczania chemii 4 godz./tyg. w klasie drugiej i 4 godz./tyg. w klasie trzeciej. Dodatkowy przedmiot uzupełniający (obowiązkowy) laboratorium chemiczne w wymiarze 3 godz./tyg. w klasie pierwszej i 3 godz./tyg. w klasie drugiej. Rozszerzony program nauczania biologii w wymiarze 4 godz./tyg. w klasie drugiej i 4 godz./tyg. w klasie trzeciej. Rozszerzony program nauczania fizyki w wymiarze 4 godz./tyg. w klasie drugiej i 4 godz./ tyg. w klasie trzeciej. Dodatkowy przedmiot uzupełniający (obowiązkowy) laboratorium przyrodnicze (biologia/fizyka) w wymiarze 2 godz./tyg. w klasie pierwszej. E - Klasa dwujęzyczna - prawno - ekonomiczna pod patronatem wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego: rozszerzony program nauczania języka angielskiego w wymiarze po 6 godz./ tyg. w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej. Rozszerzony program nauczania matematyki w wymiarze 5 godz./ tyg. w klasie pierwszej, 6 godz./tyg. w klasie drugiej i 6 godz./tyg. w klasie trzeciej. Rozszerzony program nauczania fizyki lub geografii, do wyboru przez ucznia, w wymiarze po 4 godz./tyg. w klasie drugiej i trzeciej. Rozszerzony program nauczania wiedzy o społeczeństwie w wymiarze po 3 godz./tyg. w klasie drugiej i trzeciej. Dodatkowy przedmiot uzupełniający (obowiązkowy) podstawy prawa w wymiarze po 1 godz./tyg. w klasie drugiej i trzeciej. Dodatkowy przedmiot uzupełniający (obowiązkowy) podstawy ekonomii w wymiarze 1 godz./tyg. w klasie drugiej i trzeciej. F Klasa dwujęzyczna - humanistyczna pod patronatem Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Wrocławskiego: rozszerzony program nauczania języka angielskiego w wymiarze po 6 godz./ tyg. w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej. Rozszerzony program nauczania języka polskiego w wymiarze 6 godz./ tyg. w klasie pierwszej, 7 godz./tyg. w klasie drugiej i 7 godz./tyg. w klasie trzeciej. Rozszerzony program nauczania historii w wymiarze po 4 godz./tyg. w klasie drugiej i trzeciej. Rozszerzony program nauczania wiedzy o społeczeństwie w wymiarze po 3 godz./tyg. w klasie drugiej i trzeciej. Dodatkowy przedmiot uzupełniający (obowiązkowy) laboratorium językowe (j. polski) w wymiarze po 2 godz./tyg. w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej.

4 3. I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie A, B realizowany program nauczania w zakresie rozszerzonym z matematyki, fizyki i informatyki. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na kierunkach związanych z naukami ścisłymi - przede wszystkim na uczelniach technicznych. C, D realizowany program nauczania w zakresie rozszerzonym z biologii i chemii. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na kierunku lekarskim, na stomatologii, farmacji, fizjoterapii, ratownictwie, dietetyce, analityce medycznej, biotechnologii, weterynarii, biologii, chemii. E realizowany program nauczania w zakresie rozszerzonym z historii, wos-u i j. angielskiego. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na prestiżowych kierunkach humanistycznych: prawo, politologia, europeistyka, stosunki międzynarodowe. F realizowany program nauczania w zakresie rozszerzonym z historii, wos-u i j.polskiego. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na prestiżowych kierunkach humanistycznych: prawo, dziennikarstwo, polonistyka, politologia, historia, socjologia. G realizowany program nauczania w zakresie rozszerzonym z matematyki i geografii. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na kierunkach ekonomicznych oraz na kierunkach: geodezja, geofizyka, ochrona środowiska, SGH. K klasyczna - unikatowy profil w skali całego kraju wyróżniający się ofertą nauczania tzw. języków klasycznych łaciny i greki. Dodatkowo będzie nauczana w zakresie rozszerzonym historia i język polski. Nauka języków klasycznych jest wzbogacona o elementy kultury antycznej. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na kierunkach uniwersyteckich np. dziennikarstwo, kulturoznawstwo, polonistyka, socjologia, historia, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, neofilologie, prawo. H realizowany program nauczania w zakresie rozszerzonym z matematyki, chemii i informatyki. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów m.in. na kierunkach: biotechnologia, międzywydziałowe studia matematyczno-przyrodnicze, chemia, matematyka, informatyka. (nabór będzie prowadzony po uzyskaniu zgody od organu prowadzącego na utworzenie dodatkowo tej klasy). 4. III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni BICH : uniwersytecka biol-chem-fiz" (klasa w całości niedwujęczyna ): biologia, chemia, fizyka realizowane w zakresie rozszerzonym - wszystkie przedmioty z rozbudowaną częścią laboratoryjną i nauczane we współpracy z uczelniami wyższymi; przyszłe kierunki studiów: medycyna, weterynaria, biotechnologia, biologia, ekologia, psychologia, organizacja i zarządzanie placówkami służby zdrowia EKON: uniwersytecka ekonomiczna (2 grupy: dwujęzyczna z j.ang. i niedwujęzyczna) - przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski, drugi język obcy, ekonomia, geografia lub historia, w programie dodatkowo przedsiębiorczość ze szczególnym uwzględnieniem założenia i prowadzenia własnej firmy, skuteczne przygotowanie, w tym w ramach olimpiad naukowych, do studiowania, m.in.: ekonomii, zarządzania, prawa, marketingu,

5 planowania przestrzennego, rozwoju regionalnego, geografii, europeistyki, stosunków międzynarodowych, rachunkowości, dziennikarstwa. Dla znających bardzo dobrze język angielski nauczanie tego języka na poziomie dwujęzycznym oraz dodatkowe lekcje z dwóch przedmiotów kierunkowych prowadzone w języku angielskim z grupy: matematyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie. HUM: uniwersytecka humanistyczna (2 grupy: dwujęzyczna z j.ang. i niedwujęzyczna); przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, drugi język obcy, historia lub geografia, nauczanie: literatury, języków obcych, filozofii, retoryki, a także historii sztuki i historii muzyki, łaciny, wiedza o społeczeństwie, skuteczne przygotowanie, w tym w ramach olimpiad naukowych, do studiów w zakresie m.in.: literatury, prawa, filologii polskiej, filologii angielskiej, lingwistyki, filozofii, historii, psychologii, historii sztuki, ekonomii. Dla znających bardzo dobrze język angielski nauczanie tego języka na poziomie dwujęzycznym oraz dodatkowe lekcje z dwóch przedmiotów kierunkowych prowadzone w języku angielskim z grupy: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, filozofia. MATFIZ: uniwersytecko-politechniczna, matematyczno-fizyczna (podział na grupy: dwujęzyczną z j.ang. i niedwujęzyczną); przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, chemia lub informatyka, nauczanie informatyki oraz matematyki prowadzone także w ramach obozów sportowo-matematyczno-informatycznych; skuteczne przygotowanie, w tym w ramach olimpiad naukowych, do studiowania m.in.: matematyki, informatyki, astronomii, elektroniki, robotyki, programowania, fizyki, chemii, architektury, biotechnologii, zarządzania, ekonomii. Dla znających bardzo dobrze język angielski nauczanie tego języka na poziomie dwujęzycznym oraz dodatkowe lekcje z dwóch przedmiotów kierunkowych prowadzone w języku angielskim z grupy: matematyka, fizyka, chemia, informatyka. MATINFO: uniwersytecko-politechniczna, matematyczno-informatyczna (podział na grupy: dwujęzyczną z j.ang. i niedwujęzyczną); przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka, chemia lub fizyka; przedmioty nauczane we współpracy z uczelniami wyższymi: matematyka, informatyka, fizyka chemia; nauczanie informatyki oraz matematyki prowadzone także w ramach obozów sportowo-matematyczno-informatycznych; skuteczne przygotowanie, w tym w ramach olimpiad naukowych, do studiowania m.in.: matematyki, informatyki, astronomii, elektroniki, robotyki, programowania, fizyki, chemii, architektury, biotechnologii, zarządzania, ekonomii. Dla znających bardzo dobrze język angielski nauczanie tego języka na poziomie dwujęzycznym oraz dodatkowe lekcje z dwóch przedmiotów kierunkowych prowadzone w języku angielskim z grupy: matematyka, fizyka, chemia, informatyka. PRE-IBO: oddział międzynarodowy, om ( klasa w całości dwujęzyczna ); klasa jest ofertą dla uczniów, którzy po pierwszej klasie zamierzają kontynuować swoją edukację w klasie II i III

6 matury międzynarodowej z wykładowym językiem angielskim ( international baccalaureate - diploma programme ) w Gdynia IBO-DP World School 0704; przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, matematyka, język angielski. Część przedmiotów nauczanych jest dwujęzycznie ( w języku angielskim i w języku polskim ). Mogą to być przedmioty: matematyka, geografia, fizyka, chemia, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka. Klasa druga matury międzynarodowej z wykładowym językiem angielskim (international baccalaureate - diploma programme) w Gdynia IBO-DP World School 0704 ODDZIAŁ MIĘDZYNARDOWY; obowiązują zasady rekrutacji określone w oddzielnym regulaminie ; oferta skierowana do uczniów wszystkich typów i rodzajów klas pierwszych lub drugich wszystkich szkół ponadgimnazjalnych polskich i zagranicznych. Wszystkie przedmioty nauczane w języku angielskim ( poziom wykładowy ). Mogą to być przedmioty: matematyka, geografia, fizyka, chemia, biologia, historia, filozofia, informatyka, psychologia. 5. XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie A klasa społeczno prawna: dla uczniów zamierzających studiować: prawo, dziennikarstwo, ekonomię, politologię, stosunki międzynarodowe także dla zainteresowanych: filologią polską, angielską lub niemiecką. Oprócz realizacji rozszerzonego zakresu takich przedmiotów, jak język polski, historia, wiedza o społeczeństwie i geografia, uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach z dodatkowego przedmiotu elementy prawa. Zajęcia praktyczne i teoretyczne w ramach tego przedmiotu będą odbywały się pod merytoryczną opieką Okręgowej Izby Radców Prawnych. Dla zainteresowanych uczniów tej klasy przewidziane są zajęcia przygotowujące do olimpiad: historycznej, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o prawach człowieka oraz literatury i języka polskiego. Języki obce: j. angielski, j. niemiecki; Przedmioty, z których oceny przeliczane są na punkty przy rekrutacji: j. polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie B klasa biologiczno - chemiczna: dla uczniów zainteresowanych studiowaniem: medycyny, biologii, biotechnologii, ochrony środowiska i innych nauk przyrodniczych. Dla zainteresowanych możliwość przygotowania się do udziału w olimpiadzie biologicznej i chemicznej. (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia i fizyka). Języki obce: j. angielski, j. niemiecki; Przedmioty, z których oceny przeliczane są na punkty przy rekrutacji: j. polski, matematyka, biologia, chemia C klasa matematyczno - przyrodnicza: uczniowie tej klasy będą realizować w zwiększonym godzinowym zakresie matematykę, chemię i fizykę, co umożliwi im zdanie matury na poziomie rozszerzonym z tych przedmiotów (zainteresowanym udział w olimpiadzie chemicznej), a następnie podjęcie studiów na kierunkach politechnicznych ale także na medycynie. Dodatkowo uczniowie obydwu wymienionych wyżej klas będą mogli fakultatywnie uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z informatyki i/lub ekonomii. Języki obce: j. angielski, j. niemiecki; Przedmioty, z których oceny przeliczane są na punkty przy rekrutacji: j. polski, matematyka, chemia, fizyka D klasa matematyczno - fizyczna: dla uczniów, którzy zamierzają zdawać maturę na poziomie rozszerzonym z matematyki i fizyki, a w przyszłości studiować: informatykę, matematykę, fizykę, kierunki politechniczne. Także dla tych, którzy chcą przygotować się do udziału w olimpiadach: matematycznej, fizycznej, informatycznej oraz wiedzy technicznej. Języki obce: j.

7 angielski, j. niemiecki; Przedmioty, z których oceny przeliczane są na punkty przy rekrutacji: j. polski, matematyka, fizyka, informatyka II Motywacja (do wypełnienia przez ucznia) Chcemy dowiedzieć się o Tobie więcej, poznać Twoje marzenia i Twoją osobowość. Odpowiedź na poniższe pytania pozwoli nam poznać Cię lepiej. 1. Dlaczego powinniśmy przyjąć do Projektu właśnie Ciebie? 2. Jakie masz plany dotyczące edukacji po ukończeniu Liceum? 3. Co chciałabyś/chciałbyś robić w życiu po ukończeniu nauki? Gdzie pracować? III Sytuacja rodzinna ucznia (do wypełnienia przez rodzica/opiekuna prawnego) Status rodzinny: Rodzina pełna Rodzic samotnie wychowujący dziecko Półsierota Sierota [Prosimy o dołączenie kserokopii postanowienia sądu odnośnie osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem] Dane osobowe [Jeśli jest Pan/ Pani bezrobotna zaznacz to w odpowiedniej kolumnie - osoby bezrobotnej] Imię Matki/Ojca Wiek PESEL Zawód Osoba bezrobotna Nazwa miejsca pracy Ulica Kod pocztowy Miejscowość Zajmowane stanowisko

8 Czy Pana/Pani dziecko ma rodzeństwo w wieku do 24 lat? Jeśli tak proszę zaznaczyć poniższą opcję i podać liczbę rodzeństwa ile? Rodzeństwo do 24 lat [ilość] Prosimy podać: imię, nazwisko, wiek, nazwę szkoły/szkół, w których pobierają naukę: Sytuacja zawodowa/rodzinna rodzeństwa Prosimy opisać czy rodzeństwo pracuje zawodowo i jeśli tak, czym się zajmuje Czy w Państwa gospodarstwie domowym mieszkają osoby ze stałym orzeczeniem o niepełnosprawności? TAK NIE IV Sytuacja materialna (do wypełnienia przez rodzica/opiekuna ucznia) Podaj liczbę osób mieszkających w gospodarstwie domowym Zaznacz źródła dochodu za rok 2012: [możliwość zaznaczenia kilku] Matka Ojciec Z pracy na terenie RP Z pracy za granicą Z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej Z renty lub emerytury Z innych źródeł (np. zasiłek dla bezrobotnych, pomoc socjalna Z gospodarstwa rolnego Podaj wielkość i charakter gospodarstwa rolnego: Ilość hektarów fizycznych Ilość hektarów przeliczeniowych Wysokość przyznanych unijnych płatności bezpośrednich w 2012 r. ha ha zł

9 Opisz specjalizację gospodarstwa:.. A. Średni miesięczny dochód po odliczeniach (poz. 103 w PIT 37) na członka rodziny: (Prosimy o dokładne podanie wyliczonej kwoty) zł B. Średni miesięczny dochód na członka rodziny w gospodarstwie rolnym: zł (Prosimy o dokładne podanie wyliczonej kwoty) C. Łączny średni miesięczny dochód na członka rodziny (C=A+B) zł (Prosimy o dokładne podanie wyliczonej kwoty) Warunki mieszkaniowe: o Dom o Mieszkanie Metraż m 2 Liczba pokoi STAN POSIADANIA Czy posiadają Państwo: [możliwość zaznaczenia kilku] Mieszkanie, w którym Państwo nie zamieszkują Działki letniskowe Działki rolne Działki pracownicze Samochód TAK NIE Czy są Państwo zadłużeni? TAK/NIE Jeśli tak, to z jakiego tytułu: [możliwość zaznaczenia kilku] Zakupów ratalnych Pożyczek z zakładu pracy Limitu w rachunku bankowym lub na karcie kredytowej Kredytu komercyjnego Inne:

10 Podaj miesięczną kwotę obsługi zadłużenia Wpisz, jaki jest okres spłaty: zł Czy korzystają Państwo z pomocy socjalnej? Jeśli tak, proszę wymienić instytucje wspierające Państwa rodzinę materialnie lub rzeczowo i określić w jakiej formie. Oświadczenia (do zapoznania się przez ucznia i rodzica/opiekuna) Oświadczam, że wszystkie wyżej wymienione dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym oraz że powyższe dane podajemy dobrowolnie. Jednocześnie zobowiązuję się do poinformowania Fundacji BGŻ o znaczącej zmianie warunków socjalno-bytowych, w celu ustalenia indywidualnych warunków udziału mojego dziecka w projekcie Klasa BGŻ. Wyrażam zgodę na uczestnictwo (mojej córki/syna) w procesie rekrutacyjnym do programu stypendialnego Fundacji BGŻ Klasa BGŻ. Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych moich i mojej córki/syna w systemie i na listach przygotowywanych przez Fundację BGŻ w związku z rekrutacją. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojej córki/syna zawartych w tym kwestionariuszu, w celach związanych z przeprowadzeniem naboru i obsługą systemu oraz na ich okresową aktualizację, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. Nr 101/2002, poz. 926 z późn. zm).

Kwestionariusz ucznia kandydata do Projektu Klasa BGŻ w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Warszawie

Kwestionariusz ucznia kandydata do Projektu Klasa BGŻ w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Warszawie ul. Kasprzaka 10/16, 01 211 Warszawa tel. +48 22 860 57 93, fax +48 22 860 56 50 fundacja@bgz.pl, www.bgz.pl Kwestionariusz ucznia kandydata do Projektu Klasa BGŻ w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014 W każdym obiekcie zabytkowym co jakiś czas prowadzone są prace konserwatorskie czy badawcze, sprawdzające jakość poszczególnych elementów pod kątem ich ewentualnej renowacji. Tak też jest w dawnej Akademii

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015 / 2016

Rekrutacja 2015 / 2016 Rekrutacja 2015 / 2016 Klasy proponowane w roku szkolnym 2015/2016 z rozszerzonymi: matematyką, matematyką, matematyką, językiem angielskim, językiem angielskim, językiem polskim, fizyką i informatyką

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora II LO im Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 lutego 2015 roku. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 53/2014/2015 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 23 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 im. Jakuba Wejhera 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344 tel. 58-672-24-15; tel./fax. 58-672-20-95 Informator szkolny na rok 2015/2016 www.zspg4.wejher.pl e-mail: info@zspg4.wejher.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dn. 6 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy systemie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu ul. Kaliska 5a, 99-400 Łowicz tel./fax: 046 837 49 49 e-mail: poczta@zsp4.lowicz.pl www.zsp4.lowicz.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szkoła podstawowa Liceum Gimnazjum I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szanowni Państwo Rozpoczynając działalność oświatową I Zespołu Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH e-mail: loluban@poczta.onet.pl im. ADAMA MICKIEWICZA ul. Wł. Łokietka 2 59-800 LUBAŃ TEL./FAX. (075)6465116 REGON 231133038 NIP 613-14-63-436 OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY DLA

Bardziej szczegółowo

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Na rok szkolny 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J 16-400 Suwałki, Plac A. Mickiewicza 3, tel. (0-87) 5665626, 5662851 e-mail: sekretariat@1lo.suwalki.eu, http://www.1lo.suwalki.pl

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka 0,3 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Zmiany w organizacji pracy szkół wynikające z podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU Broszura informacyjna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla kandydatów na studia 2015/2016 SPIS TREŚCI Słowo od Rektora Dlaczego warto studiować w UMCS? UMCS

Bardziej szczegółowo

Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim 1 WIEDZA PLUS

Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim 1 WIEDZA PLUS Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim opracowanie powstało w ramach projektu WIEDZA PLUS Kompleksowy monitoring potencjału i barier regionalnego rynku pracy Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik do Uchwały nr IV/51/11/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 czerwca 2014 roku Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku VI edycja realizowanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII- 7.13/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXIII- 7.13/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA Nr XXIII- 7.13/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014 Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. T. KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ ROZWIJAMY PASJE ZAPRASZAMY DO KLAS O PROFILACH: wojskowym wojskowo-informatycznym policyjnym pożarniczo-ratowniczym dyplomatycznym PRZYGOTOWUJEMY

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSO nr ZSO nr 2 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSGŻiA ZSMI PCEZSP SOSW MDK INFORMATOR ROK SZKOLNY 204/205 PPP STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU 84300 Lębork, ul.czołgistów

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW Centralna Komisja Egzaminacyjna MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW część wspólna dla wszystkich niezależnie od rodzaju egzaminu Materiały przygotowały: Elżbieta Goźlińska Katarzyna Koletyńska

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo