I Informacje o uczniu (do wypełnienia przez ucznia) Uzupełnij poniższe informacje:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I Informacje o uczniu (do wypełnienia przez ucznia) Uzupełnij poniższe informacje:"

Transkrypt

1 Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Klasa BGŻ Rekrutacja na rok szkolny 2013/2014 I Informacje o uczniu (do wypełnienia przez ucznia) Uzupełnij poniższe informacje: Imię/Imiona ucznia Nazwisko Data i miejsce urodzenia PESEL Adres zamieszkania Ulica Nr. domu Nr. mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość Powiat Województwo Kontakt Stacjonarny Komórkowy ucznia Komórkowy rodzica Nazwa Gimnazjum ucznia Ulica Kod pocztowy - Miejscowość Podaj średnią ocen uzyskaną w pierwszym semestrze III klasy gimnazjum (weź pod uwagę oceny z przedmiotów podanych niżej) Wpisz oceny uzyskane w pierwszym semestrze III klasy gimnazjum z następujących przedmiotów: Język polski Historia Geografia Matematyka Biologia Chemia Fizyka WOS Języki obce - - -

2 Poniżej zaznacz liceum, w którym chcesz się uczyć: VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie Wybierz klasę: (możliwość zaznaczenia kilku) 1. VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie A o profilu prawno politologicznym, języki obce: angielski i francuski przy rekrutacji punktowane oceny z przedmiotów: język polski, historia, matematyka, język obcy: przedmioty nauczane obowiązkowo na poziomie rozszerzonym: historia i WOS oraz dodatkowy przedmiot do wyboru przez ucznia: historia myśli politycznej, edukacja prawna, geografia polityczna świata. B z rozszerzonym nauczaniem wiedzy o finansach i bankowości; języki obce: angielski i niemiecki przy rekrutacji punktowane oceny z przedmiotów: matematyka i geografia oraz dodatkowy przedmiot do wyboru przez ucznia: dodatkowo angielski w biznesie, wstęp do ekonomii, geografia polityczna świata. C z rozszerzonym nauczaniem matematyki i informatyki; języki obce: angielski i niemiecki przy rekrutacji punktowane oceny z przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, język obcy: przedmioty nauczane obowiązkowo na poziomie rozszerzonym: matematyka i informatyka oraz dodatkowo przedmiot do wyboru przez ucznia: wstęp do grafiki komputerowej, historia myśli przyrodniczej. D kontynuacja autorskiej klasy o profilu humanistycznym z wychowaniem estetycznym, która istnieje od 1988 roku, języki obce: angielski, francuski przy rekrutacji punktowane oceny z przedmiotów: język polski, historia, matematyka, język obcy; przedmioty nauczane obowiązkowo na poziomie rozszerzonym: j. polski i historia oraz dodatkowo przedmiot do wyboru przez ucznia: zajęcia teatralne, zajęcia filmowe i roczny kurs historii kina, kurs historii fotografii, zarys historii sztuki. E - z rozszerzonym nauczaniem wiedzy o mediach, języki obce: angielski i francuski przy rekrutacji punktowane oceny z przedmiotów: język polski, matematyka, historia, język obcy; przedmioty nauczane obowiązkowo na poziomie rozszerzonym: j. polski i historia oraz dodatkowy przedmiot do wyboru przez ucznia: zajęcia z kultury języka i stylistyki, warsztaty komunikacji społecznej, zajęcia z wiedzy o mediach. F z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii; języki obce: angielski i niemiecki przy rekrutacji punktowane oceny z przedmiotów: język polski, biologia, matematyka, chemia; przedmioty nauczane obowiązkowo na poziomie rozszerzonym: biologia i chemia oraz dodatkowy przedmiot do wyboru przez ucznia: zajęcia: metody eksperymentalne w biologii i chemii, kurs ratownictwa medycznego, warsztaty architektury krajobrazu. 2. XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu A i B Klasy matematyczne pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego: rozszerzony program nauczania matematyki w wymiarze 5 godz./ tyg. w klasie pierwszej, 6 godz./tyg. w klasie drugiej i 6 godz./tyg. w klasie trzeciej,

3 dodatkowy przedmiot uzupełniający (obowiązkowy) analiza matematyczna w wymiarze 1 godz./tyg. w klasie pierwszej, 2 godz./tyg. w klasie drugiej i 2 godz./tyg. w klasie trzeciej. W klasie drugiej i trzeciej zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy. Uniwersytet Wrocławski umożliwi uczniom klas matematycznych, realizującym w Liceum Nr XIV program analizy matematycznej, zaliczenie tych zajęć w zakresie pierwszego semestru studiów na kierunku matematyki i informatyki. Zaliczenia te będą honorowane w przypadku podjęcia przez ucznia studiów na Wydziale Matematyki i Informatyki, w trybie przewidzianym w Regulaminie Studiów Uniwersytetu. Rozszerzony program nauczania fizyki w wymiarze 5 godz./tyg. w klasie drugiej i 5 godz./ tyg. w klasie trzeciej. Dodatkowy przedmiot uzupełniający (obowiązkowy) laboratorium fizyczne w wymiarze 2 godz./tyg. w klasie pierwszej. Dodatkowy przedmiot uzupełniający (obowiązkowy) astrofizyka w wymiarze 1 godz./tyg. w klasie drugiej. Rozszerzony program nauczania informatyki w wymiarze 4 godz./tyg. w klasie drugiej i 2 godz./ tyg. w klasie trzeciej. (jeśli chcesz uczyć się w klasie matematycznej musisz dodatkowo przystąpić do sprawdzianu predyspozycji i uzdolnień matematycznych). C i D - Klasy chemiczne pod patronatem Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego: rozszerzony program nauczania chemii 4 godz./tyg. w klasie drugiej i 4 godz./tyg. w klasie trzeciej. Dodatkowy przedmiot uzupełniający (obowiązkowy) laboratorium chemiczne w wymiarze 3 godz./tyg. w klasie pierwszej i 3 godz./tyg. w klasie drugiej. Rozszerzony program nauczania biologii w wymiarze 4 godz./tyg. w klasie drugiej i 4 godz./tyg. w klasie trzeciej. Rozszerzony program nauczania fizyki w wymiarze 4 godz./tyg. w klasie drugiej i 4 godz./ tyg. w klasie trzeciej. Dodatkowy przedmiot uzupełniający (obowiązkowy) laboratorium przyrodnicze (biologia/fizyka) w wymiarze 2 godz./tyg. w klasie pierwszej. E - Klasa dwujęzyczna - prawno - ekonomiczna pod patronatem wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego: rozszerzony program nauczania języka angielskiego w wymiarze po 6 godz./ tyg. w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej. Rozszerzony program nauczania matematyki w wymiarze 5 godz./ tyg. w klasie pierwszej, 6 godz./tyg. w klasie drugiej i 6 godz./tyg. w klasie trzeciej. Rozszerzony program nauczania fizyki lub geografii, do wyboru przez ucznia, w wymiarze po 4 godz./tyg. w klasie drugiej i trzeciej. Rozszerzony program nauczania wiedzy o społeczeństwie w wymiarze po 3 godz./tyg. w klasie drugiej i trzeciej. Dodatkowy przedmiot uzupełniający (obowiązkowy) podstawy prawa w wymiarze po 1 godz./tyg. w klasie drugiej i trzeciej. Dodatkowy przedmiot uzupełniający (obowiązkowy) podstawy ekonomii w wymiarze 1 godz./tyg. w klasie drugiej i trzeciej. F Klasa dwujęzyczna - humanistyczna pod patronatem Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Wrocławskiego: rozszerzony program nauczania języka angielskiego w wymiarze po 6 godz./ tyg. w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej. Rozszerzony program nauczania języka polskiego w wymiarze 6 godz./ tyg. w klasie pierwszej, 7 godz./tyg. w klasie drugiej i 7 godz./tyg. w klasie trzeciej. Rozszerzony program nauczania historii w wymiarze po 4 godz./tyg. w klasie drugiej i trzeciej. Rozszerzony program nauczania wiedzy o społeczeństwie w wymiarze po 3 godz./tyg. w klasie drugiej i trzeciej. Dodatkowy przedmiot uzupełniający (obowiązkowy) laboratorium językowe (j. polski) w wymiarze po 2 godz./tyg. w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej.

4 3. I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie A, B realizowany program nauczania w zakresie rozszerzonym z matematyki, fizyki i informatyki. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na kierunkach związanych z naukami ścisłymi - przede wszystkim na uczelniach technicznych. C, D realizowany program nauczania w zakresie rozszerzonym z biologii i chemii. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na kierunku lekarskim, na stomatologii, farmacji, fizjoterapii, ratownictwie, dietetyce, analityce medycznej, biotechnologii, weterynarii, biologii, chemii. E realizowany program nauczania w zakresie rozszerzonym z historii, wos-u i j. angielskiego. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na prestiżowych kierunkach humanistycznych: prawo, politologia, europeistyka, stosunki międzynarodowe. F realizowany program nauczania w zakresie rozszerzonym z historii, wos-u i j.polskiego. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na prestiżowych kierunkach humanistycznych: prawo, dziennikarstwo, polonistyka, politologia, historia, socjologia. G realizowany program nauczania w zakresie rozszerzonym z matematyki i geografii. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na kierunkach ekonomicznych oraz na kierunkach: geodezja, geofizyka, ochrona środowiska, SGH. K klasyczna - unikatowy profil w skali całego kraju wyróżniający się ofertą nauczania tzw. języków klasycznych łaciny i greki. Dodatkowo będzie nauczana w zakresie rozszerzonym historia i język polski. Nauka języków klasycznych jest wzbogacona o elementy kultury antycznej. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na kierunkach uniwersyteckich np. dziennikarstwo, kulturoznawstwo, polonistyka, socjologia, historia, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, neofilologie, prawo. H realizowany program nauczania w zakresie rozszerzonym z matematyki, chemii i informatyki. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów m.in. na kierunkach: biotechnologia, międzywydziałowe studia matematyczno-przyrodnicze, chemia, matematyka, informatyka. (nabór będzie prowadzony po uzyskaniu zgody od organu prowadzącego na utworzenie dodatkowo tej klasy). 4. III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni BICH : uniwersytecka biol-chem-fiz" (klasa w całości niedwujęczyna ): biologia, chemia, fizyka realizowane w zakresie rozszerzonym - wszystkie przedmioty z rozbudowaną częścią laboratoryjną i nauczane we współpracy z uczelniami wyższymi; przyszłe kierunki studiów: medycyna, weterynaria, biotechnologia, biologia, ekologia, psychologia, organizacja i zarządzanie placówkami służby zdrowia EKON: uniwersytecka ekonomiczna (2 grupy: dwujęzyczna z j.ang. i niedwujęzyczna) - przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski, drugi język obcy, ekonomia, geografia lub historia, w programie dodatkowo przedsiębiorczość ze szczególnym uwzględnieniem założenia i prowadzenia własnej firmy, skuteczne przygotowanie, w tym w ramach olimpiad naukowych, do studiowania, m.in.: ekonomii, zarządzania, prawa, marketingu,

5 planowania przestrzennego, rozwoju regionalnego, geografii, europeistyki, stosunków międzynarodowych, rachunkowości, dziennikarstwa. Dla znających bardzo dobrze język angielski nauczanie tego języka na poziomie dwujęzycznym oraz dodatkowe lekcje z dwóch przedmiotów kierunkowych prowadzone w języku angielskim z grupy: matematyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie. HUM: uniwersytecka humanistyczna (2 grupy: dwujęzyczna z j.ang. i niedwujęzyczna); przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, drugi język obcy, historia lub geografia, nauczanie: literatury, języków obcych, filozofii, retoryki, a także historii sztuki i historii muzyki, łaciny, wiedza o społeczeństwie, skuteczne przygotowanie, w tym w ramach olimpiad naukowych, do studiów w zakresie m.in.: literatury, prawa, filologii polskiej, filologii angielskiej, lingwistyki, filozofii, historii, psychologii, historii sztuki, ekonomii. Dla znających bardzo dobrze język angielski nauczanie tego języka na poziomie dwujęzycznym oraz dodatkowe lekcje z dwóch przedmiotów kierunkowych prowadzone w języku angielskim z grupy: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, filozofia. MATFIZ: uniwersytecko-politechniczna, matematyczno-fizyczna (podział na grupy: dwujęzyczną z j.ang. i niedwujęzyczną); przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, chemia lub informatyka, nauczanie informatyki oraz matematyki prowadzone także w ramach obozów sportowo-matematyczno-informatycznych; skuteczne przygotowanie, w tym w ramach olimpiad naukowych, do studiowania m.in.: matematyki, informatyki, astronomii, elektroniki, robotyki, programowania, fizyki, chemii, architektury, biotechnologii, zarządzania, ekonomii. Dla znających bardzo dobrze język angielski nauczanie tego języka na poziomie dwujęzycznym oraz dodatkowe lekcje z dwóch przedmiotów kierunkowych prowadzone w języku angielskim z grupy: matematyka, fizyka, chemia, informatyka. MATINFO: uniwersytecko-politechniczna, matematyczno-informatyczna (podział na grupy: dwujęzyczną z j.ang. i niedwujęzyczną); przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka, chemia lub fizyka; przedmioty nauczane we współpracy z uczelniami wyższymi: matematyka, informatyka, fizyka chemia; nauczanie informatyki oraz matematyki prowadzone także w ramach obozów sportowo-matematyczno-informatycznych; skuteczne przygotowanie, w tym w ramach olimpiad naukowych, do studiowania m.in.: matematyki, informatyki, astronomii, elektroniki, robotyki, programowania, fizyki, chemii, architektury, biotechnologii, zarządzania, ekonomii. Dla znających bardzo dobrze język angielski nauczanie tego języka na poziomie dwujęzycznym oraz dodatkowe lekcje z dwóch przedmiotów kierunkowych prowadzone w języku angielskim z grupy: matematyka, fizyka, chemia, informatyka. PRE-IBO: oddział międzynarodowy, om ( klasa w całości dwujęzyczna ); klasa jest ofertą dla uczniów, którzy po pierwszej klasie zamierzają kontynuować swoją edukację w klasie II i III

6 matury międzynarodowej z wykładowym językiem angielskim ( international baccalaureate - diploma programme ) w Gdynia IBO-DP World School 0704; przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, matematyka, język angielski. Część przedmiotów nauczanych jest dwujęzycznie ( w języku angielskim i w języku polskim ). Mogą to być przedmioty: matematyka, geografia, fizyka, chemia, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka. Klasa druga matury międzynarodowej z wykładowym językiem angielskim (international baccalaureate - diploma programme) w Gdynia IBO-DP World School 0704 ODDZIAŁ MIĘDZYNARDOWY; obowiązują zasady rekrutacji określone w oddzielnym regulaminie ; oferta skierowana do uczniów wszystkich typów i rodzajów klas pierwszych lub drugich wszystkich szkół ponadgimnazjalnych polskich i zagranicznych. Wszystkie przedmioty nauczane w języku angielskim ( poziom wykładowy ). Mogą to być przedmioty: matematyka, geografia, fizyka, chemia, biologia, historia, filozofia, informatyka, psychologia. 5. XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie A klasa społeczno prawna: dla uczniów zamierzających studiować: prawo, dziennikarstwo, ekonomię, politologię, stosunki międzynarodowe także dla zainteresowanych: filologią polską, angielską lub niemiecką. Oprócz realizacji rozszerzonego zakresu takich przedmiotów, jak język polski, historia, wiedza o społeczeństwie i geografia, uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach z dodatkowego przedmiotu elementy prawa. Zajęcia praktyczne i teoretyczne w ramach tego przedmiotu będą odbywały się pod merytoryczną opieką Okręgowej Izby Radców Prawnych. Dla zainteresowanych uczniów tej klasy przewidziane są zajęcia przygotowujące do olimpiad: historycznej, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o prawach człowieka oraz literatury i języka polskiego. Języki obce: j. angielski, j. niemiecki; Przedmioty, z których oceny przeliczane są na punkty przy rekrutacji: j. polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie B klasa biologiczno - chemiczna: dla uczniów zainteresowanych studiowaniem: medycyny, biologii, biotechnologii, ochrony środowiska i innych nauk przyrodniczych. Dla zainteresowanych możliwość przygotowania się do udziału w olimpiadzie biologicznej i chemicznej. (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia i fizyka). Języki obce: j. angielski, j. niemiecki; Przedmioty, z których oceny przeliczane są na punkty przy rekrutacji: j. polski, matematyka, biologia, chemia C klasa matematyczno - przyrodnicza: uczniowie tej klasy będą realizować w zwiększonym godzinowym zakresie matematykę, chemię i fizykę, co umożliwi im zdanie matury na poziomie rozszerzonym z tych przedmiotów (zainteresowanym udział w olimpiadzie chemicznej), a następnie podjęcie studiów na kierunkach politechnicznych ale także na medycynie. Dodatkowo uczniowie obydwu wymienionych wyżej klas będą mogli fakultatywnie uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z informatyki i/lub ekonomii. Języki obce: j. angielski, j. niemiecki; Przedmioty, z których oceny przeliczane są na punkty przy rekrutacji: j. polski, matematyka, chemia, fizyka D klasa matematyczno - fizyczna: dla uczniów, którzy zamierzają zdawać maturę na poziomie rozszerzonym z matematyki i fizyki, a w przyszłości studiować: informatykę, matematykę, fizykę, kierunki politechniczne. Także dla tych, którzy chcą przygotować się do udziału w olimpiadach: matematycznej, fizycznej, informatycznej oraz wiedzy technicznej. Języki obce: j.

7 angielski, j. niemiecki; Przedmioty, z których oceny przeliczane są na punkty przy rekrutacji: j. polski, matematyka, fizyka, informatyka II Motywacja (do wypełnienia przez ucznia) Chcemy dowiedzieć się o Tobie więcej, poznać Twoje marzenia i Twoją osobowość. Odpowiedź na poniższe pytania pozwoli nam poznać Cię lepiej. 1. Dlaczego powinniśmy przyjąć do Projektu właśnie Ciebie? 2. Jakie masz plany dotyczące edukacji po ukończeniu Liceum? 3. Co chciałabyś/chciałbyś robić w życiu po ukończeniu nauki? Gdzie pracować? III Sytuacja rodzinna ucznia (do wypełnienia przez rodzica/opiekuna prawnego) Status rodzinny: Rodzina pełna Rodzic samotnie wychowujący dziecko Półsierota Sierota [Prosimy o dołączenie kserokopii postanowienia sądu odnośnie osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem] Dane osobowe [Jeśli jest Pan/ Pani bezrobotna zaznacz to w odpowiedniej kolumnie - osoby bezrobotnej] Imię Matki/Ojca Wiek PESEL Zawód Osoba bezrobotna Nazwa miejsca pracy Ulica Kod pocztowy Miejscowość Zajmowane stanowisko

8 Czy Pana/Pani dziecko ma rodzeństwo w wieku do 24 lat? Jeśli tak proszę zaznaczyć poniższą opcję i podać liczbę rodzeństwa ile? Rodzeństwo do 24 lat [ilość] Prosimy podać: imię, nazwisko, wiek, nazwę szkoły/szkół, w których pobierają naukę: Sytuacja zawodowa/rodzinna rodzeństwa Prosimy opisać czy rodzeństwo pracuje zawodowo i jeśli tak, czym się zajmuje Czy w Państwa gospodarstwie domowym mieszkają osoby ze stałym orzeczeniem o niepełnosprawności? TAK NIE IV Sytuacja materialna (do wypełnienia przez rodzica/opiekuna ucznia) Podaj liczbę osób mieszkających w gospodarstwie domowym Zaznacz źródła dochodu za rok 2012: [możliwość zaznaczenia kilku] Matka Ojciec Z pracy na terenie RP Z pracy za granicą Z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej Z renty lub emerytury Z innych źródeł (np. zasiłek dla bezrobotnych, pomoc socjalna Z gospodarstwa rolnego Podaj wielkość i charakter gospodarstwa rolnego: Ilość hektarów fizycznych Ilość hektarów przeliczeniowych Wysokość przyznanych unijnych płatności bezpośrednich w 2012 r. ha ha zł

9 Opisz specjalizację gospodarstwa:.. A. Średni miesięczny dochód po odliczeniach (poz. 103 w PIT 37) na członka rodziny: (Prosimy o dokładne podanie wyliczonej kwoty) zł B. Średni miesięczny dochód na członka rodziny w gospodarstwie rolnym: zł (Prosimy o dokładne podanie wyliczonej kwoty) C. Łączny średni miesięczny dochód na członka rodziny (C=A+B) zł (Prosimy o dokładne podanie wyliczonej kwoty) Warunki mieszkaniowe: o Dom o Mieszkanie Metraż m 2 Liczba pokoi STAN POSIADANIA Czy posiadają Państwo: [możliwość zaznaczenia kilku] Mieszkanie, w którym Państwo nie zamieszkują Działki letniskowe Działki rolne Działki pracownicze Samochód TAK NIE Czy są Państwo zadłużeni? TAK/NIE Jeśli tak, to z jakiego tytułu: [możliwość zaznaczenia kilku] Zakupów ratalnych Pożyczek z zakładu pracy Limitu w rachunku bankowym lub na karcie kredytowej Kredytu komercyjnego Inne:

10 Podaj miesięczną kwotę obsługi zadłużenia Wpisz, jaki jest okres spłaty: zł Czy korzystają Państwo z pomocy socjalnej? Jeśli tak, proszę wymienić instytucje wspierające Państwa rodzinę materialnie lub rzeczowo i określić w jakiej formie. Oświadczenia (do zapoznania się przez ucznia i rodzica/opiekuna) Oświadczam, że wszystkie wyżej wymienione dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym oraz że powyższe dane podajemy dobrowolnie. Jednocześnie zobowiązuję się do poinformowania Fundacji BGŻ o znaczącej zmianie warunków socjalno-bytowych, w celu ustalenia indywidualnych warunków udziału mojego dziecka w projekcie Klasa BGŻ. Wyrażam zgodę na uczestnictwo (mojej córki/syna) w procesie rekrutacyjnym do programu stypendialnego Fundacji BGŻ Klasa BGŻ. Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych moich i mojej córki/syna w systemie i na listach przygotowywanych przez Fundację BGŻ w związku z rekrutacją. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojej córki/syna zawartych w tym kwestionariuszu, w celach związanych z przeprowadzeniem naboru i obsługą systemu oraz na ich okresową aktualizację, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. Nr 101/2002, poz. 926 z późn. zm).

Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Klasa BGŻ w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Klasa BGŻ w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu ul. Kasprzaka 10/16, 01 211 Warszawa tel. +48 22 860 57 93, fax +48 22 860 59 00 fundacja@bgz.pl, www.fundacja.bgz.pl Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Klasa BGŻ w XIV Liceum Ogólnokształcącym im.

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Klasa BGŻ w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Klasa BGŻ w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu ul. Kasprzaka 10/16, 01 211 Warszawa tel. +48 22 860 57 93, fax +48 22 860 59 00 fundacja@bgz.pl, www.fundacja.bgz.pl Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Klasa BGŻ w XIV Liceum Ogólnokształcącym im.

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Klasa BGŻ w Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni - Szkole Matury Międzynarodowej nr 0704

Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Klasa BGŻ w Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni - Szkole Matury Międzynarodowej nr 0704 ul. Kasprzaka 10/16, 01 211 Warszawa tel. +48 22 860 57 93, fax +48 22 860 59 00 fundacja@bgz.pl; www.fundacja.bgz.pl Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Klasa BGŻ w Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Klasa BGŻ w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Warszawie

Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Klasa BGŻ w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Warszawie ul. Kasprzaka 10/16, 01 211 Warszawa tel. +48 22 860 57 93, fax +48 22 860 59 00 fundacja@bgz.pl, www.fundacja.bgz.pl Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Klasa BGŻ w VII Liceum Ogólnokształcącym im.

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Klasa BGŻ w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie

Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Klasa BGŻ w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie ul. Kasprzaka 10/16, 01 211 Warszawa tel. +48 22 860 57 93, fax +48 22 860 59 00 fundacja@bgz.pl, www.fundacja.bgz.pl Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Klasa BGŻ w I Liceum Ogólnokształcącym im.

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Klasa BGŻ w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Warszawie

Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Klasa BGŻ w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Warszawie ul. Kasprzaka 10/16, 01 211 Warszawa tel. +48 22 860 57 93, fax +48 22 860 59 00 fundacja@bgz.pl, www.bgz.pl Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Klasa BGŻ w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ucznia kandydata do Projektu Klasa BGŻ w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Warszawie

Kwestionariusz ucznia kandydata do Projektu Klasa BGŻ w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Warszawie ul. Kasprzaka 10/16, 01 211 Warszawa tel. +48 22 860 57 93, fax +48 22 860 56 50 fundacja@bgz.pl, www.bgz.pl Kwestionariusz ucznia kandydata do Projektu Klasa BGŻ w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ucznia kandydata do Projektu Klasa BGŻ w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

Kwestionariusz ucznia kandydata do Projektu Klasa BGŻ w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu ul. Kasprzaka 10/16, 01 211 Warszawa tel. +48 22 860 57 93, fax +48 22 860 56 50 fundacja@bgz.pl, www.bgz.pl Kwestionariusz ucznia kandydata do Projektu Klasa BGŻ w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Polonii

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ucznia kandydata do Projektu Klasa BGŻ w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie

Kwestionariusz ucznia kandydata do Projektu Klasa BGŻ w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie ul. Kasprzaka 10/16, 01 211 Warszawa tel. +48 22 860 57 93, fax +48 22 860 56 50 fundacja@bgz.pl, www.bgz.pl Kwestionariusz ucznia kandydata do Projektu Klasa BGŻ w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

Formularz aplikacyjny do Programu stypendialnego Mistrzowie CHEMII rekrutacja na rok szkolny 2014/2015

Formularz aplikacyjny do Programu stypendialnego Mistrzowie CHEMII rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 Biuro w Warszawie: ul. Gordona Bennetta 2, 02159 Warszawa tel.: 22 778 08 51 fax: 24 367 75 35 email: fundacja@orlen.pl www.orlendarserca.pl Formularz aplikacyjny do Programu stypendialnego Mistrzowie

Bardziej szczegółowo

Formularz aplikacyjny do Programu stypendialnego Mistrzowie CHEMII rekrutacja na rok szkolny 2012/2013

Formularz aplikacyjny do Programu stypendialnego Mistrzowie CHEMII rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 Biuro w Warszawie: ul. Gordona Bennetta 2, 02159 Warszawa tel.: 22 584 69 35; fax: 22 584 69 36 email: fundacja@orlen.pl www.orlendarserca.pl Formularz aplikacyjny do Programu stypendialnego Mistrzowie

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2014/15 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub: www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, 28 marca

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2017 / 2018

Rekrutacja 2017 / 2018 Rekrutacja 2017 / 2018 Klasy proponowane w roku szkolnym 2017/2018 z rozszerzonymi: Ø matematyką, Ø matematyką, Ø matematyką, Ø językiem angielskim, Ø językiem polskim, fizyką i informatyką biologią, chemią

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2016/17. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2016/17. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2016/17 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015 / 2016

Rekrutacja 2015 / 2016 Rekrutacja 2015 / 2016 Klasy proponowane w roku szkolnym 2015/2016 z rozszerzonymi: matematyką, matematyką, matematyką, językiem angielskim, językiem angielskim, językiem polskim, fizyką i informatyką

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014 W każdym obiekcie zabytkowym co jakiś czas prowadzone są prace konserwatorskie czy badawcze, sprawdzające jakość poszczególnych elementów pod kątem ich ewentualnej renowacji. Tak też jest w dawnej Akademii

Bardziej szczegółowo

ustalam zasady: OFERTA EDUKACYJNA DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ustalam zasady: OFERTA EDUKACYJNA DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzenie dyrektora XX Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku nr 02/14/02/14 z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zasad rekrutacji oraz trybu pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej Na

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PROFILOWA

DEKLARACJA PROFILOWA A1 DEKLARACJA PROFILOWA Imię i nazwisko kandydata... Preferowane kierunki przyszłych studiów...... Uczeń Gdańskiego Liceum Autonomicznego sam tworzy i modyfikuje swój profil kształcenia. Czyni to poprzez

Bardziej szczegółowo

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J 16-400 Suwałki, Plac A. Mickiewicza 3, tel. (0-87) 5665626, 5662851 e-mail: sekretariat@1lo.suwalki.eu, http://www.1lo.suwalki.pl

Bardziej szczegółowo

Kryteria naboru do klasy pierwszej VII LO im. J. Słowackiego w roku szkolnym 2016/2017

Kryteria naboru do klasy pierwszej VII LO im. J. Słowackiego w roku szkolnym 2016/2017 Kryteria naboru do klasy pierwszej VII LO im. J. Słowackiego w roku szkolnym 2016/2017 Na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ODDZIAŁY KLASY I w roku szkolnym 2013/2014. Języki obce nowożytne

PLANOWANE ODDZIAŁY KLASY I w roku szkolnym 2013/2014. Języki obce nowożytne Klasa 1 A PLANOWANE ODDZIAŁY KLASY I w roku szkolnym 2013/2014 Przedmioty rozszerzone Język polski Historia Wiedza o społeczeństwie Języki obce nowożytne Przedmioty uzupełniające Przyroda Wiedza o państwie

Bardziej szczegółowo

r o k s z k o l n y /

r o k s z k o l n y / R E K R U T A C J A r o k s z k o l n y 2 0 1 7 / 2 0 1 8 W roku szkolnym 2017/2018 prowadzimy nabór do dziewięciu klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego nr IX im. Juliusza Słowackiego. Informujemy,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 14 kwietnia 2012r. (sobota) w godz. 12.00 15.00

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 14 kwietnia 2012r. (sobota) w godz. 12.00 15.00 Klasa 1 A ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 14 kwietnia 2012r. (sobota) w godz. 12.00 15.00 PLANOWANE ODDZIAŁY KLASY I w roku szkolnym 2012/2013 Przedmioty rozszerzone Język polski Historia Języki obce nowożytne

Bardziej szczegółowo

Przedmiot wzmocniony dodatkową liczbą godzin w procesie edukacji po kl. I. informatyka wychowanie fizyczne. matematyka fizyka chemia j. ang.

Przedmiot wzmocniony dodatkową liczbą godzin w procesie edukacji po kl. I. informatyka wychowanie fizyczne. matematyka fizyka chemia j. ang. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie zamierza otworzyć w roku szkolnym 2015/2016 oddziały klas pierwszych o następujących specjalnościach Symbol Nazwa oddziału

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Kierunki kształcenia KLASA MATEMATYCZNO - FIZYCZNA KLASA MATEMATYCZNO - CHEMICZNA KLASA POLITECHNICZNA KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA KLASA HUMANISTYCZNA z elementami

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KLASA BGŻ. Wstęp

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KLASA BGŻ. Wstęp ul. Kasprzaka 10/16, 01 211 Warszawa tel. +48 22 860 57 93, fax +48 22 860 59 00 fundacja@bgz.pl www.fundacja.bgz.pl Fundacja BGŻ jest członkiem ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KLASA BGŻ Wstęp Klasa BGŻ

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2015/2016

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2015/2016 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2015/2016 Szkoła oferuje nauczanie 2 lub 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy uczniowie dokonują na etapie naboru.

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Szkoła oferuje nauczanie 2 lub 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 I. ZAPROJEKTKUJ SWOJĄ KLASĘ!!! MATEMATYCZNO FIZYCZNY Z CHEMIĄ lub INFORMATYKĄ lub GEOGRAFIĄ lub JĘZYKIEM ANGIELSKIM lub JĘZYKIEM NIEMIECKIM

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 1/8 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: 1. 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A. r o k s z k o l n y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

R E K R U T A C J A. r o k s z k o l n y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 R E K R U T A C J A r o k s z k o l n y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 W roku szkolnym 2015/2016 prowadzimy nabór do ośmiu klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego nr IX im. Juliusza Słowackiego. Informujemy, że w

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI do VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI do VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI do VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie 1 PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja uczniów do klas pierwszych VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do III LO w GDYNI

ZASADY REKRUTACJI do III LO w GDYNI ZASADY REKRUTACJI do III LO w GDYNI ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w GDYNI w skład którego wchodzą: III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARYNARKI WOJENNEJ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA PROJEKTU DZIŚ ZAJĘCIA, JUTRO LEPSZE ŻYCIE. FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU Dziś zajęcia, jutro lepsze życie

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA PROJEKTU DZIŚ ZAJĘCIA, JUTRO LEPSZE ŻYCIE. FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU Dziś zajęcia, jutro lepsze życie FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA PROJEKTU DZIŚ ZAJĘCIA, JUTRO LEPSZE ŻYCIE Część A. DANE PERSONALNE UCZNIA Nazwisko Data urodzenia Ulica Imię PESEL ADRES ZAMIESZKANIA Numer domu/mieszkania Kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

Oferta Edukacyjna Rok szkolny 2014/2015

Oferta Edukacyjna Rok szkolny 2014/2015 Oferta Edukacyjna Rok szkolny 2014/2015 Zapraszamy do naszego Liceum od zawsze nr 1 1A humanistyczno - prawna Jest to klasa o zakorzenionej tradycji w naszym liceum. Rozszerzony program nauczania języka

Bardziej szczegółowo

1. Nazwisko i imię/imiona :... numer telefonu., e-mail. 2. Data i miejsce urodzenia... 3. Nazwisko/a i imiona rodziców...

1. Nazwisko i imię/imiona :... numer telefonu., e-mail. 2. Data i miejsce urodzenia... 3. Nazwisko/a i imiona rodziców... ... ( pieczęć gimnazjum ) KANDYDAT : 1. Nazwisko i imię/imiona :... numer telefonu., e-mail 2. Data i miejsce urodzenia... ( miejscowość, województwo, powiat, gmina ) 3. Nazwisko/a i imiona rodziców...

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 w ZESPOLE SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO i VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM w Toruniu

ZASADY REKRUTACJI do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 w ZESPOLE SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO i VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM w Toruniu ZASADY REKRUTACJI do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 w ZESPOLE SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO i VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM w Toruniu Podstawa prawna : Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2014/2015

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2014/2015 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2014/2015 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE PROFILE KLAS PIERWSZYCH W roku szkolnym 2017/2018

PLANOWANE PROFILE KLAS PIERWSZYCH W roku szkolnym 2017/2018 PLANOWANE PROFILE KLAS PIERWSZYCH W roku szkolnym 2017/2018 KLASA BIOLOGICZNO-MEDYCZNA uzupełniające: biologia, chemia historia i społeczeństwo, biologia w medycynie Klasa dla tych, którzy interesują się

Bardziej szczegółowo

Organizacja zajęć w klasach drugich w roku szkl. 2015/2016

Organizacja zajęć w klasach drugich w roku szkl. 2015/2016 Organizacja zajęć w klasach drugich w roku szkl. 2015/2016 Oferta edukacyjna Szkoła oferuje nauczanie 2 lub 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy

Bardziej szczegółowo

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Rektora UMK z dnia 24 stycznia 2008 r. Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Fundusz Rozwiń skrzydła im. J. i J. Putka Wniosek o przyznanie stypendium

Fundusz Rozwiń skrzydła im. J. i J. Putka Wniosek o przyznanie stypendium Fundusz Rozwiń skrzydła im. J. i J. Putka Wniosek o przyznanie stypendium 1. Dane osoby ubiegającej się o stypendium Imię i nazwisko... Adres zameldowania ul.... nr domu... nr lokalu... Kod poczt.... poczta...

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/21/13 WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A. r o k s z k o l n y /

R E K R U T A C J A. r o k s z k o l n y / R E K R U T A C J A r o k s z k o l n y 2 0 1 4 / 2 0 1 5 W roku szkolnym 2014/2015 prowadzimy nabór do dziewięciu klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego nr IX im. Juliusza Słowackiego. Informujemy,

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A. r o k s z k o l n y 2 0 1 2 / 2 0 1 3

R E K R U T A C J A. r o k s z k o l n y 2 0 1 2 / 2 0 1 3 R E K R U T A C J A r o k s z k o l n y 2 0 1 2 / 2 0 1 3 W roku szkolnym 2012/2013 prowadzimy nabór do siedmiu klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego nr IX im. Juliusza Słowackiego. Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLANOWANE KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLANOWANE KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie w roku szkolnym 2013/2014 planuje utworzenie 5 klas pierwszych. Proponujemy oddziały

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów

Uprawnienia laureatów Nabór do klas pierwszych w LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH i ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH na rok szkolny 2016/2017 Uprawnienia laureatów LAUREAT Podstawę prawną przyjmowania w pierwszej kolejności

Bardziej szczegółowo

Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK O ŚRODOWISKU biologia inżynieria środowiska język polski pisemny język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem V miejsce na Podkarpaciu w Rankingu Szkół Olimpijskich 2014 r. OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 KLASA HUMANISTYCZNO PRAWNICZA KLASA HUMANISTYCZNO

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI DO XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO W KIELCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI DO XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO W KIELCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI DO XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO W KIELCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2013/14. IV Liceum Ogólnokszta im.komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu

Rekrutacja 2013/14. IV Liceum Ogólnokszta im.komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu IV Liceum Ogólnokszta lnokształcące ce im.komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu Rekrutacja 2013/14 Regulamin rekrutacji i wzory druków dostępne są na szkolnej stronie internetowej www.rekrutacja.lo4.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2014/2015

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2014/2015 Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi

Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi Wymagane dokumenty 1. Podanie (wydruk formularza z programu rekrutacji elektronicznej podpisany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Na podstawie: Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.15.2012.KS

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/27/12 z dnia 30 maja 2012 roku INSTYTUT MUZYKI Animacja kulturalna i artystyczna* studia pierwszego stopnia stacjonarne Edukacja artystyczna

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 2 im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu Ogłasza zapisy do klasy I gimnazjum na rok szkolny 2014/ 2015

Dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 2 im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu Ogłasza zapisy do klasy I gimnazjum na rok szkolny 2014/ 2015 Dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 2 im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu Ogłasza zapisy do klasy I gimnazjum na rok szkolny 2014/ 2015 Regulamin zapisów i rekrutacji: I. Uczniowie z obwodu. 1. Uczniowie mieszkający

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A. r o k s z k o l n y 2 0 1 6 / 2 0 1 7

R E K R U T A C J A. r o k s z k o l n y 2 0 1 6 / 2 0 1 7 R E K R U T A C J A r o k s z k o l n y 2 0 1 6 / 2 0 1 7 W roku szkolnym 2016/2017 prowadzimy nabór do dziewięciu klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego nr IX im. Juliusza Słowackiego. Informujemy,

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Zasady ogólne

Podstawa prawna: Zasady ogólne REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW do II Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja przy Zespole Szkół nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu na rok szkolny 2017/2018 1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2015/2016 Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje o XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie

Dodatkowe informacje o XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Dodatkowe informacje o XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie NAUCZANE JĘZYKI W XXIII LO: We wszystkich oddziałach nauczane są dwa języki obce nowożytne: 1. język angielski

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie na rok szkolny 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie na rok szkolny 2015/2016 I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego klasa matematyczno-fizyczna klasa biologiczno-chemiczna klasa językowa klasa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r.

Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r. Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie: zasad przyjmowania na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) laureatów

Bardziej szczegółowo

Mamy przyjemność poinformować Pana/Panią, że Pański uczeń bierze udział w rekrutacji do programu stypendialnego Klasa BGŻ.

Mamy przyjemność poinformować Pana/Panią, że Pański uczeń bierze udział w rekrutacji do programu stypendialnego Klasa BGŻ. Szanowny Panie/Szanowna Pani, Mamy przyjemność poinformować Pana/Panią, że Pański uczeń bierze udział w rekrutacji do programu stypendialnego Klasa BGŻ. Autorski program stypendialny Fundacji BGŻ realizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć do XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin przyjęć do XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2015 Dyrektora ZSO Nr 5 w Gdyni z dnia 28.01.2015 r. Regulamin przyjęć do XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w roku szkolnym 2015/2016 Regulamin został opracowany

Bardziej szczegółowo

FILOMATA. obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013

FILOMATA. obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013 obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013 Witamy w FILOMACIE Witamy w naszym krótkim przewodniku, który pomoże Ci zorientować się w zasadach organizacji obowiązkowych zajęć dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Kryteria kwalifikacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2009/2010 dla kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ( nowa matura ): Uwaga! Podany w nawiasach % wyniku

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów. do klas pierwszych Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół nr 1 we Wrześni

Regulamin rekrutacji uczniów. do klas pierwszych Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół nr 1 we Wrześni Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół nr 1 we Wrześni Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi Terminy DRZWI OTWARTYCH : im. Charles de Gaulle a 14 kwietnia 2015 GODZ. 17.00 ul. Tarnowska 27 25 kwietnia 2015- GODZ. 10.00 61-323 Poznań tel./fax:

Bardziej szczegółowo

Oferta kształcenia Studium Języków Obcych UWM w roku akademickim 2014/2015. Studia stacjonarne. Uwaga!!!

Oferta kształcenia Studium Języków Obcych UWM w roku akademickim 2014/2015. Studia stacjonarne. Uwaga!!! Oferta kształcenia Studium Języków Obcych UWM w roku akademickim 2014/2015 Studia stacjonarne Uwaga!!! Proszę zastanowić się przed dokonaniem wyboru języka! Po rozpoczęciu lektoratu nie jest możliwa zmiana

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski Wykaz przedmiotów maturalnych uwzględnianych podczas rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2015/2016 >>Szczegółowe zasady rekrutacji 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Nowe liceum od roku 2012. Ramowe plany nauczania w oparciu o projekt rozporządzenia MEN /materiał roboczy z dnia 2 listopada 2010 r.

Nowe liceum od roku 2012. Ramowe plany nauczania w oparciu o projekt rozporządzenia MEN /materiał roboczy z dnia 2 listopada 2010 r. Nowe liceum od roku 2012 Ramowe plany nauczania w oparciu o projekt rozporządzenia MEN /materiał roboczy z dnia 2 listopada 2010 r./ Dyrektor LO po zasięgnięciu opinii RP, RR i SU uwzględniając zainteresowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do III LO w GDYNI

ZASADY REKRUTACJI do III LO w GDYNI ZASADY REKRUTACJI do III LO w GDYNI ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w GDYNI w skład którego wchodzą: III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARYNARKI WOJENNEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie 119 Statutu

Bardziej szczegółowo

Numer konta bankowego. Wniosek składany jest przez (właściwe zakreślić): rodziców ucznia dyrektora szkoły 2. Informacja o szkole / kolegium

Numer konta bankowego. Wniosek składany jest przez (właściwe zakreślić): rodziców ucznia dyrektora szkoły 2. Informacja o szkole / kolegium Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mokrsko w formie stypendium szkolnego rok szkolny 2013/2014 (wniosek wypełnić drukowanymi literami)

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 ( z dn. 14.12.2011 r.) do Uchwały NR R/0004/19/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Bardziej szczegółowo

Klasa 1 C POLITECHNICZNA. Grupa 2. dwujęzyczna z wykładowym językiem francuskim

Klasa 1 C POLITECHNICZNA. Grupa 2. dwujęzyczna z wykładowym językiem francuskim Klasa 1 C POLITECHNICZNA Grupa 2 dwujęzyczna z wykładowym językiem francuskim Jest przeznaczona dla osób o UZDOLNIENIACH Z PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH, zainteresowanych nowoczesną TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I PROGRAMOWANIEM

Bardziej szczegółowo

Starosta Piski. Andrzej Nowicki

Starosta Piski. Andrzej Nowicki Starosta Piski Andrzej Nowicki ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH z BIBLIOTEKĄ PEDAGOGICZNĄ w PISZU ZAPRASZA DO REALIZACJI SWOICH MARZEŃ Technikum: TYLKO MY ZAPEWNIMY CI: Zasadnicza Szko³a Zawodowa: Zdobą dź zawód,

Bardziej szczegółowo

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim)

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim) W roku szkolnym 2014/15 proponujemy: Symbol oddziału Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 0H historia geografia język hiszpański język

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku. na rok szkolny 2015/2016

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku. na rok szkolny 2015/2016 SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Art. 9 ust. 2-3 oraz art.10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r.

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2008/2009

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2008/2009 Uchwała nr 66/XII/2007 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie: limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Ulica, numer domu:... Gimnazjum, do którego uczeń uczęszcza:... Gdzie i jak długo kandydat uczył się języka angielskiego?...

Ulica, numer domu:... Gimnazjum, do którego uczeń uczęszcza:... Gdzie i jak długo kandydat uczył się języka angielskiego?... KWESTIONARIUSZ KANDYDATA DO PALLOTYŃSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STEFANA BATOREGO W LUBLINIE 1. Dane osobowe ucznia Nazwisko:... Imiona:.. Data i miejsce urodzenia:... PESEL:... Adres zameldowania

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015/2016

Rekrutacja 2015/2016 Rekrutacja 2015/2016 Propozycje klas na rok szk. 2015/2016 Klasa Program rozszerzony Języki Przedmioty wybrane do rekrutacji język polski język angielski język polski gr.i - historia język francuski język

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Na podstawie: Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr SE KZ 41010

Bardziej szczegółowo

Kryteria naboru do klasy pierwszej VII LO im. J. Słowackiego w roku szkolnym 2015/2016

Kryteria naboru do klasy pierwszej VII LO im. J. Słowackiego w roku szkolnym 2015/2016 Kryteria naboru do klasy pierwszej VII LO im. J. Słowackiego w roku szkolnym 2015/2016 Na podstawie 6 ust. 4 w związku z 24 ust 2 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiącego

Bardziej szczegółowo

nazwisko... imiona... nazwisko... imiona... Adres zameldowania ulica...

nazwisko... imiona... nazwisko... imiona... Adres zameldowania ulica... 1. Dane personalne Nazwisko Imiona Płeć kobieta mężczyzna Data urodzenia - - (dd-mm-rrrr) PESEL Miejsce urodzenia Dane osobowe rodziców lub prawnych opiekunów nazwisko... imiona... nazwisko... imiona...

Bardziej szczegółowo

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j.

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j. Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku Łukowskim Klasa o profilu Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie I Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie II Licz. godz. przeznaczonych na rozszerzenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. W. Wróblewskiego w Gliwicach w roku szkolnym 2015/2016

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. W. Wróblewskiego w Gliwicach w roku szkolnym 2015/2016 Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. W. Wróblewskiego w Gliwicach w roku szkolnym 2015/2016 I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Ranking Najlepszych Liceów 2017

Ranking Najlepszych Liceów 2017 Ranking Najlepszych Liceów 2017 Jedyne Liceum z Tarczą Po raz kolejny I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, jako jedyne liceum w powiecie wodzisławskim, zostało

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Wniosek składany jest przez (właściwe zakreślić): dyrektora szkoły

Wniosek. Wniosek składany jest przez (właściwe zakreślić): dyrektora szkoły Wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Borne Sulinowo w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego Wniosek składany jest przez

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA PROJEKTU. Leśnictwo w praktyce staż zawodowy we Francji

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA PROJEKTU. Leśnictwo w praktyce staż zawodowy we Francji FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA PROJEKTU Leśnictwo w praktyce staż zawodowy we Francji FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU Dziś zajęcia, jutro lepsze życie Część A. DANE PERSONALNE UCZNIA Nazwisko

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE KRYTERIA DO KLASY WSTĘPNEJ DWUJĘZYCZNEJ

DODATKOWE KRYTERIA DO KLASY WSTĘPNEJ DWUJĘZYCZNEJ Kryteria rekrutacji do XIII LO im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa Prawna - art. 9 i 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ŚW. BARBARY W CHODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ŚW. BARBARY W CHODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ŚW. BARBARY W CHODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie w roku szkolnym 2011/2012 1. Zasady przyjęć do publicznych szkól ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do XLII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji do XLII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie na rok szkolny 2017/2018 REGULAMIN REKRUTACJI DO XLII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o ustawie, należy przez

Bardziej szczegółowo

W ROKU SZKOLNYM 2015/16 V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE OTWIERA NASTĘPUJĄCE KLASY:

W ROKU SZKOLNYM 2015/16 V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE OTWIERA NASTĘPUJĄCE KLASY: INFORMACJE OGÓLNE O KLASACH Każda z klas zapewni Ci możliwość nauki dwóch języków obcych (w wersji podstawowej lub rozszerzonej). Możesz wybrać spośród: angielskiego, francuskiego, niemieckiego. Języki

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna I LO w Toruniu. Rok szkolny 2012 / 2013

Oferta edukacyjna I LO w Toruniu. Rok szkolny 2012 / 2013 Oferta edukacyjna I LO w Toruniu Rok szkolny 2012 / 2013 W roku szkolnym 2012/13 planujemy utworzenie sześciu klas pierwszych. Oferujemy w każdej klasie nauczanie 2-3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym.

Bardziej szczegółowo