W Y K A Z. ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Legnicy wg stanu na dzień r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W Y K A Z. ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Legnicy wg stanu na dzień 15.06.2015 r."

Transkrypt

1 W Y K A Z B I E G Ł Y C H S Ą D O W Y C H ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Legnicy wg stanu na dzień r. (podane dane mają charakter informacyjny, zaś charakter opinii biegłego posiada wyłącznie ekspertyza sporządzona na zlecenie sądu lub organów prowadzących postępowania przygotowawcze w sprawach karnych)

2 S P I S T R E Ś C I Dziedzina: str. 1. Antropologia 1 2. Architektura 1 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 1,2 4. Broń i balistyka 2,3 5. Budownictwo 3, 4 6. Drobiarstwo 5 7. Elektroenergetyka 5 8. Ergonomia 5 9. Fotografia Gazownictwo Geodezja 6, Geologia Górnictwo 7, Instalacje elektryczne Instalacje sanitarne Instrumenty muzyczne Informatyka 9, Komputery 11, Kamieniarstwo Kolejnictwo Kolekcjonerstwo, antyki Kryminalistyczne badanie dokumentów 13, 14 /grafoskopia/ i pisma /grafologia/ 23. Kryminalistyczne badanie układu linii 14 i. papilarnych /daktyloskopia/ 24. Kryminalistyczne badanie śladów zapachowych 14 i. ludzi /osmologia/ 25. Kryminalistyczne badanie śladów 14 i. lokomocji /traseologia/ 26. Antroposkopia i profilowanie kryminalne Kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych 15 i. z udziałem osób poszkodowanych 28. Księgowość 15,16,17, Leśnictwo Maszynoznawstwo Mechanoskopia 19 Nauki medyczne 32. Chirurgia Choroby wewnętrzne Diabetologia Gastroenterologia Ginekologia 21

3 37. Hematologia Otolaryngologia foniatria Medycyna pracy Medycyna sądowa Neonatologia Neurologia Onkologia Pedagogika Pediatria Położnictwo Psychiatria Psychologia 25, Seksuologia Uzależnienia Uzależnienie od alkoholu Zakażenia szpitalne, higiena szpitalna, 28 pielęgniarstwo epidemiologiczne Zakażenia wirusem C zapalenia wątroby Obuwnictwo Ochrona środowiska Pierwsza pomoc Poligrafia Przemysł drzewny, meblarstwo Pożarnictwo Prawo i etyka mediów Ratownictwo medyczne Rolnictwo Ruchomości związane z wyposażeniem 31 zakładów, domów i mieszkań 64. Szacowanie 31,32, Szkody górnicze Technika samochodowa i ruch drogowy 34,35,36, Telekomunikacja 37, Genetyka człowieka Wycena ruchomości 38

4 A N T R O P O L O G I A 1. Cieślik Agata Legnica ul. W. Gombrowicza tel osteologia A R C H I T E K T U R A 1. Niejska Alicja Legnica ul. Kościuszki 20/7 tel architektura BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1. Bombik Krzysztof Legnica ul. Kamińskiego 29/1 tel Głuch Czesław Legnica ul.batalionu Parasol 3/1 tel.d tel Gmitrowski Stanisław Krzeczyn Wielki 19 D tel. d Herda Andrzej Miłoradzice Niemstów 43 A tel Kapelski Stanisław Legnica ul. Sosnowa 12 tel. d tel. s tel Malak Marcin Głogów ul. Orbitalna 23/16 tel Mirek Adam Katowice ul. Norblina 36 tel. p tel Nawrot Zbigniew Rudna ul. Ogrodowa 4 tel. d tel Olszański Paweł Legnica ul. Powstańców Śl. 11/6 B tel bhp bhp w górnictwie bhp w budownictwie wypadki w budownictwie bhp w górnictwie bhp budownictwo i konstrukcje

5 Rawski Kazimierz Legnica ul. W. Polskiego 22 C/5 tel Rożek Eugeniusz Sosnowiec ul. M.C.Skłodowskiej 15 tel Watral Jacek Legnica ul. Słoneczna 6 B tel. d tel Stawiarski Przemysław Katowice ul. Miła 3 A/16 tel bezpieczeństwo urządzeń mechanicznych scen widowiskowych w stacjonarnych jednostkach kultury i w plenerze - bezpieczeństwo prac na wysokości w tym: rusztowania - przeglądy okresowe i doraźne systemów chroniących przed upadkiem z wysokości - nadzór budowy i eksploatacji rusztowań bhp w górnictwie bhp sprawy sanitarnohigieniczne i zdrowotne bhp przy wykonywaniu robót budowlanych B R O Ń I B A L I S T Y K A 1. Królik Andrzej Wilczyn ul. Pod Lasem 31 tel Lech Ryszard Lubiechowa ul. Kościelna 8 tel Malik Zbigniew Strzelin ul. Brzegowa 41 a kom badanie broni i balistyka - ocena broni długiej i krótkiej - amunicja strzelecka - ocena skutku strzału - Rekonstrukcje - użycie i wykorzystanie Broni - strzelectwo broń i amunicja: broń palna krótka ostra,gazowa, myśliwska,sportowa bocznego i centralnego zapłonu, czarnoprochowa ładowana odporzodowo, maszynowa,elektryczna, do usypiania zwierząt, amunicja centralnego i bocznego zapłonu tj. hukowa,gazowa,oświetlająca, miotacze gazowe, koncesjonowany obrót bronią i amunicją,

6 ewidencjonowanie i kontrola obrotu bronią i amunicją, import i eksport broni i amunicji, procedury przetargowe dla służb mundurowych i specjalnych, ustalanie nazw producentów, kraju pochodzenia, roku budowy, wyceny broni i optyki strzeleckiej B U D O W N I C T W O 1. Biały Longin Wałbrzych ul. Norwida 36 tel/fax tel Figiel Marcin Jelcz-Laskowicce ul. Tańskiego 27 tel Góra Ryszard Ziemnice ul. Pod Wzgórzem 15 tel ocena jakości wykonywanych robót i elementów budowlanych - kosztorysowanie w pełnym zakresie - rozliczanie inwestycji i remontów obiektów budowlanych - szkody górnicze:ustalanie zakresu szkód,wskazanie sposobu ich usunięcia,określenie wartości prac budowlanych niezbędnych do usunięcia szkód - ocena projektów budowlanych - budownictwo drogowe - bezpieczeństwo ruchu drogowego budownictwo wycena rzeczoznawstwo budowlane budownictwo górnicze 4. Gmitrowski Stanisław Krzeczyn Wielki 19 D tel. d i tunelowe 5. Herman Jerzy Legnica budownictwo wodne, ul. Zielona 1/9 melioracje wodne tel. d tel Jaruzel-Soberka Ewa Legnica budownictwo ogólne, ul. Szpakowa 43 szacowanie tel. d tel. s tel Jóźwik Lech Wałbrzych budownictwo lądowe ul. Bukowa 2/5 tel Kapelski Stanisław Legnica ogólne, ul. Sosnowa 12 szacowanie tel.d , tel.s gospodarka i zarząd tel ami 9. Kicaj Aleksandra budownictwo

7 Kurzydło Henryk Lubin ul. Wrzosowa 52 tel.d tel Mielczarek Magdalena Syców Wioska 37 C Tel Niejska Alicja Legnica ul. Kościuszki 20/7 tel Stawiarski Przemysław Katowice ul. Miła 3A/16 tel Śliwa Franciszek Lubin ul. Jaworowa 2 c tel Tymkiewicz Ryszard Legnica ul. Różana 31 tel. d tel budownictwo lądowe - budownictwo podziemne - rzeczoznawstwo budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej wykonawstwo bez ograniczeń, - mikologia budowlana - budownictwo - szacowanie budownictwo budownictwo i materiały budowlane ze szczególnym uwzględnieniem opracowania opinii i analiz dot.: - wykonawstwa,technologii i robót budowlanych - wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych i ich kontroli technicz. - nadzoru budowlanego, - obiektów i konstrukcji budowlanych, - stanu techniczn.,zużycia, uszkodzenia konstrukcji i obiektów budowlanych oraz materiałów budowl. - prawa budowlanego i przepisów związanych, - materiałów budowlanych, - zasadności stosowania materiałów budowlanych, - transportu materiałów budowlanych - badanie odpowiedzialności karnej w budownictwie - bhp przy wykonywaniu robót budowlanych budownictwo, szacowanie budownictwo ogólne

8 - 5 - D R O B I A R S T W O 1. Gilewski Ryszard Warszawa ul. Erazma z Zakroczymia 19/22 tel E L E K T R O E N E R G E T Y K A 1. Dzierzkiewicz Zdzisław Raszówka ul. W. Witosa 3a tel Kuna Krzysztof Lubin ul.m.pawlikowskiej- Jasnorzewskiej 1 tel Olszewski Marek Lubin ul. Cedrowa 21/6 tel.s tel sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej zgodnie z przyjętą i zatwierdzoną metodologią oraz wzorami świadectw, - sporządzanie audytów energetycznych termomodernizacyjnych i remontowych - badania i analizy termowizyjne - energetyka cieplna - audyting energetyczny maszyny i urządzenia energetyczne i cieplne, wycena maszyn, urządzeń i pojazdów E R G O N O M I A 1. Cwityński Tomasz Poznań ul. Palacza 126/13 tel pl 2. Herda Andrzej Miłoradzice Niemstów 43 A tel Rawski Kazimierz Legnica ul. Wojska Polskiego 22 C/5 tel Watral Jacek Legnica ul. Słoneczna 6 B d tel ergonomia wnętrz -poprawność projektowa wystroju wnętrzbezpieczeństwa

9 - 6 - F O T O G R A F I A 1. Zieliński Waldemar Bystrzyca Kłodzka ul. Starobystrzycka 41/5 tel fotografia - badania zapisów wizualnokomputerowych G A Z O W N I C T W O 1. Janowski Tadeusz Wałbrzych ul. Pułaskiego 20 tel tel G E O D E Z J A - użytkowanie gazu przewodowego - eksploatacja instalacji i urządzeń gazowych oraz energetyki cieplnej w budowie i eksploatacji obiektów budowlanych 1. Bugiel Janusz Kostomłoty Lisowice 14 do korespondencji: Lubin ul. Kopernika 10/4 tel.d tel Jankowiak Bogusław Legnica ul. II Armii W. Polskiego 13 tel.s Lewicki Dariusz Legnica ul. I. Paderewskiego 8/3 tel.d tel.s tel Nowacka Szuster Bożena Legnica ul. Kasztanowa 14 tel.d tel Polańska Krystyna Głogów ul. Polska 35 A/8 tel.d tel Sobański Ryszard Wałbrzych ul. Palisadowa 41/3 tel Szyszko Jerzy Lubin ul. Pawia 56/21 tel.s tel wykonywanie rozgraniczeń geodezja kartografia geodezja kartografia - geodezja - kartografia geodezja, rozgraniczanie i podział (gruntów), sporządzanie dokumentacji do celów prawnych geodezja geodezja, kartografia

10 Zyga Arkadiusz Legnica ul. II Armii W. Polskiego 13 tel.s G E O L O G I A 1 Król Krzysztof Katowice ul. Orkana 18 A/20 B tel Mirek Adam Katowice ul. Norblina 36 tel.p tel Rożek Eugeniusz Sosnowiec ul. M.C.Skłodowskiej 15 tel geodezja kartografia G Ó R N I C T W O 1. Bombik Krzysztof Legnica ul. Kamińskiego 29/1 tel Gmitrowski Stanisław Krzeczyn Wielki 19 D tel.d tel.s Król Krzysztof Katowice ul. Orkana 18 A/20 B tel Mirek Adam Katowice ul. Norblina 36 p tel górnictwo rud miedzi i węgla kamiennego górnictwo i geologia: - ocena statycznych (osiadania, deformacje terenu) i dynamicznych (sejsmologia) oddziaływań eksploatacji górniczej podziemnej i odkrywkowej na powierzchnię, - z zakresu spraw związanych z wypadkami górniczymi i przestrzeganiem przepisów bhp w górnictwie górnictwo i geologia - ocena statycznych (osiadania, deformacje terenu) i dynamicznych (sejsmologia) oddziaływań podziemnej, odkrywkowej i otworowej eksploatacji górniczej na obiekty powierzchniowe, - sprawy związane z dyscypliną górniczą, - bhp - prowadzeniem ruchu i zwalczaniem zagrożeń w podziemnych, odkrywkowych i otworowych zakładach

11 5. Rożek Eugeniusz Sosnowiec ul. M.C.Sklodowskiej 15 tel górniczych - organizacja pracy, zarządzanie i zatrudnianie w górnictwie górnictwo i geologia - ocena statycznych (osiadania, deformacje terenu) i dynamicznych (sejsmologia) oddziaływań eksploatacji górniczej podziemnej i odkrywkowej na obiekty powierzchniowe - dyscyplina górnicza, - bhp - prowadzenie ruchu i zwalczanie zagrożeń w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych - organizacja pracy, zarządzanie i zatrudnianie w górnictwie I N S T A L A C J E E L E K T R Y C Z N E 1. Tymkiewicz Ryszard Legnica ul. Różana 31 tel. d tel I N S T A L A C J E S A N I T A R N E 1. Grucki Jan Głogów ul. Rynek 9/6 tel tel.d Piechowicz Elżbieta Lubin ul. Wronia 13/11 tel.d tel instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne, projektowanie,nadzór urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,melioracji wodnych,biologiczne oczyszczalnie ścieków, ujęcia i ochrona wód, kosztorysowanie i wycena w/w obiektów inżynieria sanitarna

12 - 9 - I N S T R U M E N T Y M U Z Y C Z N E 1. Duszeńko Janina Jawor ul. Słoneczna 9 tel.d tel.s tel wycena i ocena instrumentów muzycznych I N F O R M A T Y K A 1. Bogucki Krzysztof Jeżów Sudecki ul. Szybowcowa 8 tel Jagiełło Tomasz Laboratorium Kryminalistyki Cyfrowej FCLab Sp. A o.o Miłkowice Grzymalin 11 B tel Perczuk Marek Legnica ul. Poli Gojawiczyńskiej 1/27 tel informatyka śledcza - technologie informatyczne (teleinformatyka) - Internet - zabezpieczanie danych informatycznych w miejscu popełnienia przestępstwa - zabezpieczanie danych z systemów monitoringu wizyjnego - zabezpieczanie baz danych oraz informacji zapisanych w sieciach teleinformatycznych - analiza zawartości zapisów na nośnikach elektronicznych oraz odzyskiwanie danych - monitoring wizyjny: odczyt, analiza - analiza użytkowanych systemów komputerowych - analiza programów oraz nośników danych w spraw. O naruszenie praw autorskich - analiza pozostawionych śladów w urządzeniach techniki cyfrowej oraz systemach komputerowych wykorzystywanych do przestępstw - badania w zakresie przestępstw związanych z internetem -zabezpieczanie danych w miejscu popełnienia przestępstwa z komputerów, telefonów,smartfonów, tabletów,cyfrowych nośników informacji,systemów monitoringu wizyjnego -analiza zawartości

13 4. Wyrostek Arkadiusz Kancelaria i Laboratorium Biegłego Sądowego Wrocław ul. Opolska 23 B/ tel gmail.com zapisów na nośnikach elektronicznych oraz odzyskiwanie danych z dysków twardych, - monitoring wizyjny oraz internetowy: odczyt, analiza, - analiza śladów pozostawionych przy popełnieniu przestępstw w tym internetowych, w urządzeniach techniki cyfrowej, systemach komputerowych,serwerach - analiza programów komputerowych, aplikacji, nosników danych pod kątem i w sprawach o naruszenie praw autorskich -badania w zakresie przestępstw związanych z internetem, analiza serwerów, WWW, portali internetowych i języków skryptowych zawartych na serwerach -najnowsze technologie, -techniki komputerowe, -zabezpieczenia systemów tele-informtycznych, -telekomunikacji, -telefonii cyfrowej i analogowej, -oprogramowania, -licencjonowania, -praw autorskich, -fotografii cyfrowej i wideogramów - kart płatniczych - przestępczości komputerowej i opartej na najnowszych technologiach

14 K O M P U T E R Y 1. Bogucki Krzysztof Jeżów Sudecki ul. Szybowcowa 8 tel Jagiełło Tomasz Laboratorium Kryminalistyki Cyfrowej FCLab Sp. a o.o Miłkowice Grzymalin 11 B tel Nowakowski Robert Legnica ul. Wrocławska 73/5 tel Perczuk Marek Legnica ul. Poli Gojawiczyńskiej 1/27 tel piractwo komputerowe, - sieci komputerowe - zabezpieczanie danych informatycznych w miejscu popełnienia przestępstwa - zabezpieczanie danych z systemów monitoringu wizyjnego - zabezpieczanie baz danych oraz informacji zapisanych w sieciach teleinformatycznych - analiza zawartości zapisów na nośnikach elektronicznych oraz odzyskiwanie danych - monitoring wizyjny: odczyt, analiza - analiza użytkowanych systemów komputerowych - analiza programów oraz nośników danych w spraw. o naruszenie praw autorskich - analiza pozostawionych śladów w urządzeniach techniki cyfrowej oraz systemach komputerowych wykorzystywanych do przestępstw - badania w zakresie przestępstw związanych z Internetem badanie sprzętu komputerowego, telefonów komórkowych oraz cyfrowych nośników danych zabezpieczanie danych w miejscu popełnienia przestępstwa z komputerów, telefonów,smartfonów, tabletów,cyfrowych nośników informacji,systemów monitoringu wizyjnego -analiza zawartości zapisów na nośnikach elektronicznych oraz odzyskiwanie danych z dysków twardych, - monitoring wizyjny oraz internetowy: odczyt, analiza, - analiza śladów pozosta-

15 wionych przy popełnieniu przestępstw w tym internetowych, w urządzeniach techniki cyfrowej, systemach komputerowych,serwerach - analiza programów komputerowych, aplikacji, nosników danych pod kątem i w sprawach o naruszenie praw autorskich -badania w zakresie przestępstw związanych z internetem, analiza serwerów, WWW, portali internetowych i języków skryptowych zawartych na serwerach K A M I E N I A R S T W O 1 Sroka Alfred Kopalnie Piaskowca SA Bolesławiec ul. Modłowa 1 tel.p tel Roztoka Czernica roboty kamieniarskobudowlane - wyroby z kamienia naturalnego i sztucznego K O L E J N I C T W O 1. Zarzycki Adam Rudna Gwizdaków 4/1 tel zagadnienia ruchowo-przewozowe K O L E K C J O N E R S T W O, antyki, dzieła sztuki 1. Adamczyk Henryk Glogów ul. Keplera4/11 tel.d tel obiekty i przedmioty zabytkowe

16 Kryminalistyczne badanie dokumentów (grafoskopia) i pisma (grafologia) 1. Brzeskot Jarosław Prochowice ul. Jagiellońska 4 tel Gajewska-Saj Elżbieta Legnica ul. Modrzewiowa 2 A tel Gorzkowska Karolina Desno 20 W Halinów tel Hołówko Kamila Wrocław ul. A. Vivaldiego 15/9 tel Kudela Grzegorz Krzyków ul. Jarzębinowa 16 tel Kwiatkowska Emilia Wrocław ul. Koszarowa 8 g/4 tel Malmon Jacek Chojnów Okmiany 17/3 tel. d tel Pypeć Lila Legnica ul. Gombrowicza 31/7 tel.d tel Skiba Bogusław Legnica ul. Grabskiego 41/2 tel Sornat Beata Spalona ul. Morelowa 11 tel Stemplewski Bartłomiej Świebodzice ul. Patronacka 4/8 tel Szetelnicki Wacław Legnica ul. Warsa 31 tel Szewczyk Tomasz Kunice Ziemnice ul. Stroma 12 tel Wiącek Elżbieta Złotoryja ul. W. Polskiego 29 A/10 tel Żelazko Joanna Lubin Chróstnik 87 H tel grafologia grafologia grafoskopia grafologia psychografologia badanie pisma ręcznego grafologia grafoskopia grafologia grafologia grafoskopie podpisy grafologia grafologia grafoskopia grafologia grafoskopia grafologia grafoskopia pismo ręczne podpisy dokumenty pismo ręczne i podpisy grafoskopia grafoskopia

17 Wiącek Jerzy Złotoryja ul. Leszczyńska 6 tel.d tel Wiącek Maria Złotoryja ul. Leszczyńska 6 tel.d tel Zamiara Bożena Jaworzyna Śląska Tomkowa 43 tel.d tel Żyżak Maria Legnica ul. Mirandy 1/13 tel grafologia grafoskopia grafologia grafoskopia grafologia grafoskopia grafologia grafoskopia Kryminalistyczne badanie układu linii papilarnych ( daktyloskopia ) 1. Jarząb Leszek Legnica ul. Grodzieńska 1/10 tel.d tel.s tel daktyloskopia oraz badanie śladów rękawiczek Kryminalistyczne badanie śladów zapachowych ludzi ( osmologia ) 1. Parasiewicz Jarosław Głogów ul. Grodzieńska 9 tel Kryminalistyczne badanie śladów lokomocji ( traseologia ) 1. Tołkaczewski Andrzej Legnica Al. Rzeczypospolitej 67/8 tel.d tel Antroposkopia i profilowanie kryminalne 1. Brzeskot Jarosław Prochowice ul. Jagiellońska 4 tel

18 Kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych z udziałem osób poszkodowanych 1 Juszyński Paweł W-S SP ZOZ Zgorzelec ul. Lubaniecka Szpitalny Oddział Ratunkowy tel K S I Ę G O W O Ś Ć 1. Andrysiak Barbara Złotoryja ul. Pomorska 5 tel Anisimowicz Małgorzata Kancelaria Syndyka Małgorzata Anisimowicz Jelenia Góra ul. Klonowica 2/5 b tel Bryś Anna Wrocław ul. Knota 4 tel Brzastowska Elżbieta Wrocław ul. Parandowskiego 1 tel tel Dec Paweł Szklary Górne 67/1 tel.d tel rachunkowość finanse ekonomia: - analiza i wycena przeds. oraz ich składników - ustalanie przyczyn ich niewypłacalności - ocena propozycji układowych i planów naprawczych - ocena ekonomicznej efektywności procedur upadłościowych i naprawczych bankowość rachunkowość ekspertyzy ekonomiczno - finansowe rachunkowość spółdzielczość

19 Dybo Krzysztof Lubin ul. Jaworowa 3/8 tel Ekiert Stanisław Legnica ul. Ks.P.Ściegiennego 26/8 tel księgowość: - odczyt prędkości z tachografów cyfrowych - odczyt awarii i zdarzeń w tachografie cyfrowym - odczyt aktywności kierowców zapisanych w tachografie cyfrowym - czas pracy kierowców - ewidencja czasu pracy kierowców - naliczanie dodatków za podróże służbowe w Polsce i poza granicami kraju - analiza plików cyfrowych pobranych z kart kierowców i z tachografu cyfrowego - analiza tarcz analogowych - kontrola spójności ewikencji czasu pracy kierowcy z regulaminami pracy,wynagrodzenia, umowami o pracę - sprawdzanie prawidłowej wypłaty dodatków - zasadność naliczania składników wynagrodzeń - ewidencja podatkowa mikro i małych podmiotów gospodarczych ekonomia, rachunkowość, finanse upadłości spółek prawa handlowego 8. Hoszowska Ewa Spalona ul. Morelowa 7 tel Idziak Zygmunt Legnica ul. Grabowa 35 tel Kikut Tomasz Lubin ul. Kwiatowa 3 tel Korzeniowska Krystyna Wałbrzych Dziećmorowice ul. Sienkiewicza 58 tel rachunkowość finanse rachunkowość podatki finanse księgowość finanse, rachunkowość, rachunkowość podatkowa

20 Kozub Sonia Kancelaria Finansowo- Księgowa Expert Sp. z o.o Katowice ul. Dąbrówki 10 tel Kurbiel Wanda Legnica ul. N.M. Panny 14 D/11 tel.d tel Kurcaba Bogumiła Legnica ul. Karkonoska 46/3 do korespondencji: Jakuszów 57/2 tel.d tel Łukaszun Anna Kancelaria Doradztwa Podatkowego Wrocław ul. Gen. J. Hallera 157/29 tel tel Maciejewska Emilia Złotoryja ul. Legnicka 39 tel Majgier Adam Legnica ul. Ciepła 11 a tel Malmon Jacek Chojnów Okmiany 17/3 tel.d tel Matusiak Wiesław Głogów ul. C.K. Norwida 4/6 tel.d tel Medwid Monika Lubin ul. Jastrzębia 9/9 tel Osuch Stanisław Lubin ul. Asnyka 24 tel tel Paciorek Anna Wrocław ul. Grabiszyńska 315/72 tel księgowość rachunkowość podatki audyt prawo spółek handlowych rachunkowość podatki finanse rachunkowość, podatki, finanse księgowość analiza ekonomiczna - rachunkowość -podatki - finanse - upadłość firm - zamówienia publiczne - ekonomiczna analiza kontraktów rachunkowość podatki - ocen wysokości wynagro dzenia za sprawowany zarząd rzeczą wspólną - wysokość kosztów zarządu - ustalanie stawek opłat za zarząd - ustalanie kosztów utrzymania wspólnych rachunkowość ekonomia, rachunkowość, finanse, bankowość rachunkowość

21 Pakuła Tomasz Kancelaria Doradztwa Finansowo Prawnego Instytut Badań i Ekspertyz Gospodarczych Sp. z o.o Legnica ul. Sawy 22 tel.d tel Pater Beata Lubin ul. Leszczynowa 24/7 tel Perzanowska Alicja Elżbieta Głogów ul. Sikorskiego 35/2 tel.d tel Polański Jan Lubin ul. Żeromskiego 8 tel.d tel Poźniak Ewa Głogów Serby ul. Zielona 21 tel.d tel Przybylska Stanisława Okmiany 3 B/19 tel.d Wasilewska Dorota Legnica ul. Pomorska 2/6 tel Szwarcberg Krystyna Chwaliszów ul. Główna 33 tel ekonomia - wycena przedsiębiorstw - wycena akcji i udziałów - rachunkowość - podatki -audyt wewnętrzny (w administracji i gospodarce rynkowej) -kontrola (w tym: zarzadcza, wewnętrzna, podatkowa) - księgowość, rachunkowość, finanse, -zasady organizacji, funkcjonowania i zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego Rachunkowość finanse, ekonomia, wycena przedsiębiorstw księgowość ekonomika podatki ekonomia ekonomika, finanse rachunkowość wycena przedsiębiorstw rachunkowość - finanse - rachunkowość - finanse - rachunkowość

22 L E Ś N I C T W O 1. Lech Ryszard Lubiechowa ul. Kościelna 8 tel tel wycena szkód po bezprawnym wyrębie drzew - wycena wartości skradzionego drewna - określenie wartości drzew i drzewostanów - klasyfikacja surowca drzewnego - pozyskanie drewna - rekonstrukcja działania sprawców podczas ścinki drzew - rekonstrukcja przebiegu wypadków podczas ścinki drzew i prac zw. z pozyskaniem surowca drzewnego M A S Z Y N O Z N A W S T W O 1. Młodawski Bartłomiej Kłonice 32 tel Siwulski Tomasz Legnica ul. Wojska Polskiego 40 tel Olszański Paweł Legnica ul. Powstańców Śląskich 11/6B tel wycena wartości maszyn i urządzeń technicznych - mechanika, - budowa maszyn i pojazdów przemysłowych z uwzględnieniem ich stateczności i zagrożeń dla operatorów oraz innych osób - maszyny i urządzenia techniczne - wycena maszyn i urządzeń, środków technicznych, wartości niematerialnych i prawnych M E C H A N O S K O P I A 1. Kozubski Zbigniew Legnica ul. W. Polskiego 35 B/9 tel.d tel Stala Leopold Legnica ul. Kominka 20/2 tel.d tel

23 N A U K I M E D Y C Z N E C H I R U R G I A 1. Błaszczyński Maciej Sąd Rejonowy Wydział Pracy Zgorzelec ul. Armii Krajowej 104 tel Spilarewicz Arkadiusz Jawor ul.przyjaciół Żołnierza 4 D tel chirurgia ogólna chirurgia C H O R O B Y W E W N Ę T R Z N E 1. Leśniakowski Konrad Wrocław ul. Augusta Mosbacha 4/22 tel.d tel.s w. 145, Pratkowiecka Barbara Lubin ul. Zwierzyckiego 16 tel.d tel.s Wołowiec Dariusz Wrocław ul. Gajowa 38/9 tel D I A B E T O L O G I A 1. Osińska Jadwiga Wrocław ul. Energetyczna 8/9 tel.d tel.s tel G A S T R O E N T E R O L O G I A 1. Leśniakowski Konrad Wrocław ul. Augusta Mosbacha 4/22 tel.d tel.s w. 145, 155 tel

24 G I N E K O L O G I A 1. Hoffman Stanisław Góra ul. Armii Polskiej 9/3 tel H E M A T O L O G I A 1. Wołowiec Dariusz Wrocław ul. Gajowa 38/9 tel O T O L A R Y N G O L O G I A 1. Poniewierska Halina Legnica ul. Chłapowskiego 8/2 tel Wierzchaczewska Urszula Wrocław ul. Gitarowa 4A/1 tel.d tel F O N I A T R I A otolaryngologia M E D Y C Y N A 1. Pratkowiecka Barbara Lubin ul. Zwierzyckiego 16 tel.d tel.s P R A C Y M E D Y C Y N A S Ą D O W A 1. Janusz Bartosz Jerzmanowa ul. Orzechowa 7 tel.s tel

25 N E O N A T O L O G I A 1. Zbróg Alina Ziemnice ul. Pod Wzgórzem 18 tel N E U R O L O G I A 1. Gruszka Ewa (zawieszono od do odwołania) Gabinet Lekarski Neurologiczny Lek. med. Ewa Gruszka Legnica ul. T. Kosciuszki 47 tel.d tel.s tel Makowska Elżbieta Lubin ul. Reymonta 13/5 tel.d tel.s Wieruszewski Tomasz Jelcz-Laskowice ul. Majowa 5 tel.d tel.s tel Zboch Marzena Prywatny Gabinet Neurologiczny Marzena Zboch Legnica ul. Bilsego 7/9 tel O N K O L O G I A 1. Błaszczyński Maciej Sąd Rejonowy Wydział Pracy Zgorzelec ul. Armii Krajowej 104 tel

26 P E D A G O G I K A 1. Grzegorczyk Marta Legnica ul. Wileńska 7 a/15 tel P E D I A T R I A 1. Zbróg Alina Ziemnie ul. Pod Wzgórzem 18 tel Hoffman Stanisław P O Ł O Ż N I C T W O Góra ul. Armii Polskiej 9/3 tel

27 P S Y C H I A T R I A 1. Chowaniec Tomasz Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu ul. Mickiewicza Wołów tel w. 430 tel Glińska Anita Poradnia Zdrowia Psychicznego Środa Śląska ul. Targowa 1 F tel Jurkiewicz Katarzyna Lubin ul. Słowackiego 19/4 d tel Kozak Barbara Legnica ul. Marynarska 26 tel Kozłowska Agnieszka Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu ul. Mickiewicza Wołów tel Kubisz Jan Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu ul. Mickiewicza Wołów tel tel Sabatowska Agata Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiązu ul. Mickiewicza Wołów tel kom psychiatria dzieci i młodzieży

W Y K A Z. ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Legnicy wg stanu na dzień 9.09.2015 r.

W Y K A Z. ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Legnicy wg stanu na dzień 9.09.2015 r. W Y K A Z B I E G Ł Y C H S Ą D O W Y C H ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Legnicy wg stanu na dzień 9.09. r. (podane dane mają charakter informacyjny, zaś charakter opinii biegłego posiada wyłącznie

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z. ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Legnicy wg stanu na dzień 16.05.2016 r.

W Y K A Z. ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Legnicy wg stanu na dzień 16.05.2016 r. W Y K A Z B I E G Ł Y C H S Ą D O W Y C H ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Legnicy wg stanu na dzień 16.05.2016 r. (podane dane mają charakter informacyjny, zaś charakter opinii biegłego posiada wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Dziedziny w jakich ustanowieni są biegli sądowi przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu

Dziedziny w jakich ustanowieni są biegli sądowi przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu Dziedziny w jakich ustanowieni są biegli sądowi przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu I. BADANIA DOKUMENTÓW - klasyczne badania dokumentów - ekspertyza dokumentów - grafologia -psychografologia - badanie

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Ostrołęce stan na dzień 07.10.2015 r.

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Ostrołęce stan na dzień 07.10.2015 r. LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Ostrołęce stan na dzień 07.10. r. DZIEDZINY I. BUDOWNICTWO, SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI II. BROŃ I AMUNICJA III. EKSPERTYZA PISMA IV. FIZYKOCHEMIA

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA SAMOCHODOWA, RUCH DROGOWY

TECHNIKA SAMOCHODOWA, RUCH DROGOWY 1. Benedyk Jerzy 45-267 Opole ul. Grota Roweckiego 11 E/5 opole.rzeczoznawcy@gmail.com 77 455 30 94 601 553 094 2. Blak Maciej 31.12.2016 r. 3. Ciężki Kazimierz Czesław 4. Dudra Mikołaj 5. Dworak Mirosław

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO. Termin upływu Kadencji. Zakres ustanowienia. Lp. Nazwisko i imię Adres Telefon. budownictwo ogólne szacowanie nieruchomości

BUDOWNICTWO. Termin upływu Kadencji. Zakres ustanowienia. Lp. Nazwisko i imię Adres Telefon. budownictwo ogólne szacowanie nieruchomości 1. Bublewicz Edward 2. Chabałowski Aleksander ul. Plebiscytowa 36/3 45-360 Opole aleksander.chabalowski@gmail.com 77 454 26 96 602 58 49 83 mykologia 3. Dąbrowski Andrzej ul. Grota Roweckiego 8c/15 45-256

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia działki [m 2 ]

Powierzchnia działki [m 2 ] KWP WROCŁAW 516 313,72 1 ul. Podwale 31-33, Wrocław 7 845,00 2 ul. Podwale, Wrocław (pochylnia) 39,00 3 pl. Muzealny 16, Wrocław 1 304,00 4 ul. Druckiego Lubeckiego 4/6, Wrocław 979,00 5 ul.ks.witolda

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI LECZNICTWA ODWYKOWEGO WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Aktualizacja 2011 rok

PLACÓWKI LECZNICTWA ODWYKOWEGO WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Aktualizacja 2011 rok m. Wrocław PLACÓWKI LECZNICTWA ODWYKOWEGO WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Aktualizacja 2011 rok Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki Korzeniowskiego WOTUW - Wojewódzka 50-226 Wrocław Przychodnia

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

województwo Miejscowość adres właściciel bankomatu

województwo Miejscowość adres właściciel bankomatu województwo Miejscowość adres właściciel bankomatu dolnosląskie Bardo Plac Wolności 4 Zrzeszenie BPS SA dolnosląskie Bielany Wrocławskie Wrocławska 7 Kredyt Bank S.A. dolnosląskie Bielawa ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, RACHUNKOWOŚĆ, BANKOWOŚĆ

FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, RACHUNKOWOŚĆ, BANKOWOŚĆ 1. Bagiński Jan 45-349 Opole ul. Fabryczna 8 m.12 77 453 93 37 608 775 030 31.12.2019 r. rozliczenia czasu pracy 2. Bębas Elżbieta ul. Bobrza 44/31 54-220 Wrocław elzbietapraca@vp.pl 71 794 89 40 503 092

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R.

LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R. Samorządowa jednostka organizacyjna LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R. OPRACOWANIE Instytut Rozwoju Terytorialnego ul. Świdnicka 12/16 50-068

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 : Dominika Kucharska Małgorzata Kazimiera Baraniak Joanna Ewa Wąsowska Jolanta Kazimiera Lizakowska Rafał Jerzy Szulc Dominik Mariusz Garnys Karolina Monika Rutkowska Mateusz

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek, w których wykonywane są nieodpłatnie badania uczniów.

Wykaz placówek, w których wykonywane są nieodpłatnie badania uczniów. Wykaz placówek, w których wykonywane są nieodpłatnie badania uczniów. Wrocław: I. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, kandydaci i uczniowie kursów kwalifikacyjnych, uczniowie i kandydaci studiów wyższych

Bardziej szczegółowo

Bolesławiec. Czarny Bór. Jawor. Kłodzko. Legnica

Bolesławiec. Czarny Bór. Jawor. Kłodzko. Legnica Bolesławiec Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu Oddział Detoksykacyjny dla Uzależnionych od Alkoholu Czarny Bór Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia

Bardziej szczegółowo

L.p Pan/Pani Tytuł Tyt. Imię Nazwisko Zawód Specjalizacja języki obce

L.p Pan/Pani Tytuł Tyt. Imię Nazwisko Zawód Specjalizacja języki obce L.p Pan/Pani Tytuł Tyt. Imię Nazwisko Zawód Specjalizacja języki obce 1 Pani radca prawny dr Krystyna Babiak radca prawny prawo pracy i gospodarcze 2 Pan radca prawny mgr Marek Bartkowiak radca prawny

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

LISTA IDENTYFIKATORÓW GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

LISTA IDENTYFIKATORÓW GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO LISTA IDENTYFIKATORÓW GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Powiat m. Wrocław M. Wrocław 026401 1 Delegatury: Wrocław-Fabryczna 026402 9 Wrocław-Krzyki 026403 9 Wrocław-Psie Pole 026404 9 Wrocław-Stare Miasto

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości G4 GEODEZJA Kraków, 11.02.2016 31-619 Kraków, ul. Orła Białego 29 Tel. 012 647 01 40, fax 012 647 01 40 NIP: 551-227-84-51, REGON: 356514690 Adres do korespondencji: Dariusz Gala ul. Chełmońskiego 70d/8

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska

Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska Lipiec 0 str. Bezrobotni w gminach Dolnego Śląska I. Podregion jeleniogórski Powiat bolesławiecki gmina miejska Bolesławiec 9 8 8 89 9 gmina

Bardziej szczegółowo

(stan na dzień 13 września 2011 r.)

(stan na dzień 13 września 2011 r.) MEDIATORZY W SPRAWACH KARNYCH OKRĘGU SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU (stan na dzień 13 września 2011 r.) Lp. Nazwisko i Imię Miejsce Pracy Telefon 1. Biedny Ryszard 601 886 890 2. Bołtryk Małgorzata Szpital

Bardziej szczegółowo

6-ci333DOLNOŚLĄSKI W WAŁBRZYCHU. Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska

6-ci333DOLNOŚLĄSKI W WAŁBRZYCHU. Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska -cidolnośląski WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZKI URZĄD URZĄD PRACY PRACY W WAŁBRZYCHU Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska Marzec 0 Bezrobotni według gmin I. Podregion jeleniogórski gmina miejska

Bardziej szczegółowo

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW DO RADY GMINY NIEPORĘT Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów KWW NIEPORĘT MAŁOŁĘKA 1. KAMIEŃSKA Elżbieta, lat 61, zam. Nieporęt KWW ZENOBII - JÓZEFY SOŁTYS 1. SOŁTYS Zenobia

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r.

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU OFERT z dnia 23.03.2015r. Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU OFERT z dnia 23.03.2015r. Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu Wrocław, dnia 27.04.2015r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU OFERT z dnia 23.03.2015r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań i konsultacji specjalistycznych lekarskich, psychologicznych, świadczeń

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia Michał Kurek allergy@pum.edu.pl Zakład Alergologii PUM tel. (91) 466 16 46, 47 2. anestezjologia i intensywna terapia Prof.dr

Bardziej szczegółowo

Wydział Wojskowo- Lekarski

Wydział Wojskowo- Lekarski Wydział Wojskowo- Lekarski Kierunek Lekarski PROGRAM 2014/2015 IV ROK Semestr zimowy Semestr letni Wykłady Ćwiczenia 24 12 6 Zaliczenie ECTS Wykłady Ćwiczenia 24 12 6 Zaliczenie ECTS Ch. wewn. - choroby

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.SOA Burmistrza Miasta Ustka z dnia 20 kwietnia 2015 r. zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 0050.SOA Burmistrza Miasta Ustka z dnia 20 kwietnia 2015 r. zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 0050.SOA.82.2015 Burmistrza Miasta z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w m. dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram pracy poradni

Harmonogram pracy poradni Harmonogram pracy poradni Harmonogram pracy w poradniach specjalistycznych. Dni i godziny pracy Lp. Nazwa Poradni / 1. Gastroenterologiczna (29) 765-23-95 środa 08.00-12.45 czwartek 14.00-18.00 piątek

Bardziej szczegółowo

Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008

Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono

Bardziej szczegółowo

(stan na dzień 19 września 2014r.)

(stan na dzień 19 września 2014r.) MEDIATORZY W SPRAWACH KARNYCH OKRĘGU SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU (stan na dzień 19 września 2014r.) Lp. Nazwisko i Imię 1. Adach Anna 2. Biedny Ryszard Miejsce przeprowadzania mediacji ul. K. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców: imię i nazwisko. Aleksandra W.

Lista zwycięzców: imię i nazwisko. Aleksandra W. Lista zwycięzców: imię i nazwisko Anita H. Tomasz Z. Krystian B. Marta K. Bogusława B. Irena O. Krzysztof D. Małgorzata G. Miłosz K. Angelika K. Ewelina Z. Damian R. Jacek R. Bogumiła J. Sylwia Z. Joanna

Bardziej szczegółowo

Baza danych w. dolnośląskie

Baza danych w. dolnośląskie Baza danych w. dolnośląskie 1. Powiat kamiennogórski WOTUW - Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze. Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

Bardziej szczegółowo

(71) 346-45-45 (71) 796-49-44 605-59-88-19 662-373-882 (71) 36-05-708 (71) 346-45-45 (71) 796-49-44 502-81-08-15 76/852-30-53 76/862-27-54

(71) 346-45-45 (71) 796-49-44 605-59-88-19 662-373-882 (71) 36-05-708 (71) 346-45-45 (71) 796-49-44 502-81-08-15 76/852-30-53 76/862-27-54 0DANE KONTAKTOWE SYNDYKÓW, NADZORCÓW SĄDOWYCH I ZARZĄDCÓW Lp. IMIĘ I NAZWISKO ADRES DO KORESPONDENCJI TEL. KONTAKTOWY E-MAIL 1. Małgorzata Anisimowicz 2. Włodzimierz Bernacki 3. Krzysztof Biegan 4. Danuta

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 20 kwietnia 2015 r.

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 20 kwietnia 2015 r. I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 20 kwietnia 2015 r. Działając na podstawie 10 ust. 1 i 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania

Bardziej szczegółowo

LISTA RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW JAKOŚCI PRODUKTÓW LUB USŁUG PRZY KUJAWSKO-POMORSKIM INSPEKTORZE INSPEKCJI HANDLOWEJ

LISTA RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW JAKOŚCI PRODUKTÓW LUB USŁUG PRZY KUJAWSKO-POMORSKIM INSPEKTORZE INSPEKCJI HANDLOWEJ LISTA RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW JAKOŚCI PRODUKTÓW LUB USŁUG PRZY KUJAWSKO-POMORSKIM INSPEKTORZE INSPEKCJI HANDLOWEJ wyroby odzieżowe Iwona Derezińska 13.08.2002r. Bydgoszcz (52) 343-68-84 608-718-091 wyroby

Bardziej szczegółowo

L.p. Imię i Nazwisko Nr ewidencyjny Miejsce wykonywania badań

L.p. Imię i Nazwisko Nr ewidencyjny Miejsce wykonywania badań Wykaz psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań psychologicznych w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem L.p. Imię i Nazwisko Nr ewidencyjny

Bardziej szczegółowo

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2014 Burmistrza a z dnia 5 maja 2014 r. 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 1. Drążek Andrzej Jan, zam. Wieś 2. Kazek Kamila Arleta, zam.

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9

Bardziej szczegółowo

TN 16.00-18.00 TP 11.00-13.00 9-.00-11.00 13.00- TP 9.00-11.00 15.00- 17.00 TN 16.45-18.45, TP 12.45-14.45 18.40-20.40 18.40-20.40

TN 16.00-18.00 TP 11.00-13.00 9-.00-11.00 13.00- TP 9.00-11.00 15.00- 17.00 TN 16.45-18.45, TP 12.45-14.45 18.40-20.40 18.40-20.40 Terminy konsultacji pracowników Instytutu Organizacji i Zarządzania, semestr letni 2013/ 2014 Lp. tytuł Nazwisko Pokój tel. 320 Pn Wt Śr Czw Pt Sobota Niedziela Z-1 Zakład Badań Operacyjnych i Zastosowań

Bardziej szczegółowo

Kod TERYT miejsca stacjonowania. Adres miejsca stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego. ul. Jeleniogórska D

Kod TERYT miejsca stacjonowania. Adres miejsca stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego. ul. Jeleniogórska D TABELA 8 - zespoły medycznego włączone do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - stan na dzień 01.10.2016 r. Dysponenci i miejsca stacjonowania zespołów medycznego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Numer rejonu

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Obwodowa Komisja Wyborcza Nr I Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku ul. Literacka 20 1 Tucharz Danuta Koalicyjny Zjednoczona 2 Kurmanowski Paweł Marek 3 Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Stanowisko Numer wew. telefonu

Imię i nazwisko Stanowisko Numer wew. telefonu Kontakt z urzędem Adres email: powiat@bochnia.pl, sekretariat@powiat.bochnia.pl Adres skrzynki EPUAP: /SPBochnia/skrytka Centrala telefoniczna: 146 153 700 Starosta i Wicestarosta: łączy sekretariat 146

Bardziej szczegółowo

Baza adresowa filii biura projektu Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku

Baza adresowa filii biura projektu Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku Baza adresowa filii biura projektu Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku Lp. Powiat Imię i nazwisko pracownika 1 bolesławiecki Danuta Jarosz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum św. Franciszka z Asyżu w Legnicy

Gimnazjum św. Franciszka z Asyżu w Legnicy Imię Nazwisko Nr Miasto Klub kat Strona 1 1 Mariusz Tokarczyk 91 Legnica Gimnazjum św. Franciszka z Asyżu w Legnicy M40 \ 1 00:08:44 00:17:31 00:17:28 2 Bartłomiej Waloszczyk 96 Świętoszów 10BKPanc M40

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Prof.dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz

Bardziej szczegółowo

GABINETY SPECJALISTYCZNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11

GABINETY SPECJALISTYCZNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 GABINETY SPECJALISTYCZNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 REJESTRACJA TELEFONICZNA 12 37 97 377; 515 80 33 11 Ważny od 08 październik 2014 r. Terminy przyjęć mogą ulec zmianie informacja@bonifratrzy.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Załącznik Nr 1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Andrzej Jamka Rafał Piotr Garalowski Dominik Sterkowicz Marzena Pawlikowska Antoni Molek Barbara Różańska Małgorzata

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 w Żeliszowie Szkoła Podstawowa, Żeliszów 102 A 1 Andrzej Stanisław Gieszczyk Dobra Sojusz Lewicy Demokratycznej 2 Anita

Bardziej szczegółowo

a/ lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego:

a/ lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego: Załącznik 1 Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza: wykaz miejsc stażowych 01.03.2015 a/ lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia

Bardziej szczegółowo

LEKARZE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

LEKARZE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ LEKARZE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 1. 2. 3. KĘTRZYN NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ESKULAP" S.C. ZESPÓŁ LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Andrzej Jerzy Głowacki, Janina Abramczyk Kętrzyn,

Bardziej szczegółowo

LISTA RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW JAKOŚCI PRODUKTÓW LUB USŁUG przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej we Wrocławiu

LISTA RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW JAKOŚCI PRODUKTÓW LUB USŁUG przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej we Wrocławiu LISTA RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW JAKOŚCI PRODUKTÓW LUB USŁUG przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej we Wrocławiu na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 Rzeszów, ul. Czackiego 2

Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 Rzeszów, ul. Czackiego 2 Nr Umowy z NFZ: 0901001602201101 Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 Czackiego 2 Specjalizacja i 1 DIABETOLOGICZNA Serewko Zbigniew Mazur Iwona Lekarz-Choroby wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Aleksandra Wiktoria Góral Łańcut 2 Dominika Julia Kramarz Łańcut 3 Magdalena Dorota Dobek Łańcut

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. 1. lek. med. Wojciech FARON - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Nowa Sól, ul. Korczaka 8

O G Ł O S Z E N I E. 1. lek. med. Wojciech FARON - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Nowa Sól, ul. Korczaka 8 O G Ł O S Z E N I E Na ogłoszony w dniu 06 marca 2012r. konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu SP ZOZ w Nowej Soli, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r.

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r. Zarządzenie nr Or/28/Z/2005 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 14 września 2005 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

S K Ł A D obwodowych komisji wyborczych w mieście Ustka

S K Ł A D obwodowych komisji wyborczych w mieście Ustka S K Ł A D obwodowych wyborczych w mieście Lp. Nazwisko i imię (imiona) Miejsce zamieszkania Nazwa komitetu wyborczego Obwodowa Komisja Wyborcza Nr w Ustce z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr w Ustce, ul.

Bardziej szczegółowo

REV 2013-2018. Lp. Imię i nazwisko E-mail Telefon Lokalizacja Nr REV

REV 2013-2018. Lp. Imię i nazwisko E-mail Telefon Lokalizacja Nr REV Lp. Imię i nazwisko E-mail Telefon Lokalizacja Nr REV 1 Adamiczka Jerzy jerzy.adamiczka@aimproperty.pl 601-772-009 Wrocław REV-PL/PFVA/2013/147 2 Bablok Andrzej bablok@pronet.com.pl 32/205-12-62 Katowice

Bardziej szczegółowo

zakres specjalizacji - LEKARZ PSYCHOLOG termin powołania - DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU L.p. Nazwisko i imię Adres Telefon

zakres specjalizacji - LEKARZ PSYCHOLOG termin powołania - DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU L.p. Nazwisko i imię Adres Telefon LISTA BIEGŁYCH W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU POWOŁANYCH PRZY SĄDZIE OKRĘGOWYM W ZIELONEJ GÓRZE DECYZJĄ PREZESA SĄDU I. zgłoszonych przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Załącznik nr 2 WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Lp. Dane personalne Udział 1. Andrzejewska Celina; Rodzice: Eugeniusz, Eugenia ul. Dąbrowskiej 33/15; 39-400

Bardziej szczegółowo

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Miejsce zdarzenia na terenie województwa (gmina) Powiat Bolesławiecki Bolesławiec - miasto Bolesławiec - gmina Gromadka Nowogrodziec Osiecznica Warta Bolesławiecka Powiat Dzierżoniowski Bielawa Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

PARKOWA GONITWA - BIEG 5 WYNIKI OPEN ORGANIZATOR:

PARKOWA GONITWA - BIEG 5 WYNIKI OPEN ORGANIZATOR: 1 Mariusz Tokarczyk 88 Legnica Gimnazjum św. Franciszka i KLO w Legnicy M40 \ 1 00:08:35 00:17:08 00:17:08 2 Bartłomiej Waloszczyk 94 ŚWIĘTOSZÓW 10BKPanc M40 \ 2 00:08:36 00:17:20 00:17:19 3 Adam Skórka

Bardziej szczegółowo

Kolejne nominacje profesorskie

Kolejne nominacje profesorskie Kolejne nominacje profesorskie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nowe nominacje profesorskie. Otrzymali je: 1. Teresa ADAMOWICZ-KASZUBA profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ W OPOLU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ W OPOLU BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ W OPOLU Start > Rzeczoznawcy > Lista rzeczoznawców > Lista rzeczoznawców Lista rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub

Bardziej szczegółowo

Osoba odpowiedzialna. Kontakt. Etap Powiat Gmina Kategoria Miejsce i adres Data rozgrywek Godzina rozpoczecia

Osoba odpowiedzialna. Kontakt. Etap Powiat Gmina Kategoria Miejsce i adres Data rozgrywek Godzina rozpoczecia Ostatnia aktualizacja: 21.02.2017 XVII EDYCJA TURNIEJU "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" bolesławiecki bolesławiecki bolesławiecki Bolesławiec bolesławiecki Bolesławiec dzierżoniowski Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

Patrycja, Agata. Izabella, Barbara. Mirosław, Tadeusz

Patrycja, Agata. Izabella, Barbara. Mirosław, Tadeusz OŚRODEK rocław NAZA SZKOŁY/ADRES/TELEFON LP. IMIONA NAZISKO NR GRUPY ARSZTATOEJ NA KONFERENCJI Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru Szarocin 53 58-400 Kamienna Góra 1 Marcin Bieńkowski 1 Publiczne

Bardziej szczegółowo

Konkurs Nr 79/I/1.1/2012. Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r.

Konkurs Nr 79/I/1.1/2012. Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r. Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa Nazwisko Imię E-mail Status Działanie Data podjęcia Laskowska Anna anna.laskowska@interia.eu z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r. drogowa Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Bytowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko lekarza specjalisty

Imię i nazwisko lekarza specjalisty Nr Umowy z NFZ: 09010016022008012 2008 rok Specjalizacja i Serewko Zbigniew Lekarz-Choroby wewnętrzne II Pon.,wt.,śr.,pt. 7.00-14.35 Czw. 10.00-17.35 1 DIABETOLOGICZNA Mazur Iwona Lekarz-Choroby wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów z dnia 05 października 2015 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów z dnia 05 października 2015 r. Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 05 października 2015 r. Na podstawie art. 182 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm./ w związku z Uchwałą Państwowej

Bardziej szczegółowo

Biegowe GP Zagłębia Miedziowego - bieg główny nr 3 - Chocianów, 26.01.2014r. - dystans 6000m

Biegowe GP Zagłębia Miedziowego - bieg główny nr 3 - Chocianów, 26.01.2014r. - dystans 6000m Biegowe GP Zagłębia Miedziowego - bieg główny nr 3 - Chocianów, 26.01.2014r. - dystans 6000m Miejsce czas Nr startowy imie nazwisko r.ur. klub kat. wiekowa miejsce w kat. Wiek. 1 20.42 222 ADRIAN WARZOCHA

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 REJESTRACJA TELEFONICZNA 12 3797 390; 515 80 33 11 Aktualizacja z dniem 17.03.2016 r. Terminy przyjęć mogą ulec zmianie informacja@bonifratrzy.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

KURSY WYRÓWNAWCZE Z FIZYKI DLA STUDENTÓW AGH ROZKŁAD ZAJĘĆ

KURSY WYRÓWNAWCZE Z FIZYKI DLA STUDENTÓW AGH ROZKŁAD ZAJĘĆ KURSY WYRÓWNAWCZE Z FIZYKI DLA STUDENTÓW AGH ROZKŁAD ZAJĘĆ WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII LP. 1. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I I Piątek 11:00-13:15 A3-A4 401 Dr Marek Ciechanowski 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

pierwszy stopień X X X X X X X X dr hab. Beata Tarczydło X X X X X X X X X X X X X X dr inż. Marek Dudek X X X X X dr inż. Andrzej Jamróz X X X X X

pierwszy stopień X X X X X X X X dr hab. Beata Tarczydło X X X X X X X X X X X X X X dr inż. Marek Dudek X X X X X dr inż. Andrzej Jamróz X X X X X LISTA PROMOTORÓW - WYBÓR W SEM. LETNIM 2015/16 Termin zgłoszenia Promotorów przez studentów - 15 czerwca 2016 r. Dotyczy studentów stacjonarnych i niestacjonarnych na studiach: pierwszego stopnia IiE,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 104/11 BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN z dnia 19 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 104/11 BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN z dnia 19 września 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 104/11 BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

Terminy konsultacji pracowników w semestrze letnim 2013/2014

Terminy konsultacji pracowników w semestrze letnim 2013/2014 Terminy konsultacji pracowników w semestrze letnim 2013/2014 Nazwisko i imię Tytuł Telefon Pokój, budynek KULCZYK Jan prof.dr hab.inż. 320-25-70 305 B5 CHROSTOWSKI Henryk 320-27-85 307 B5 DOMAGAŁA Zygmunt

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE L.p. WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE Nazwisko i Imię Nr posesji Nr działki Połączenie z kanałem T - trójnik / S - studnia Długość odgałęzienia [m] 1 Węgrowska

Bardziej szczegółowo

Portal Miasta Legnica - www.legnica.eu Inne Administrator, 10.03.2016 INNE Gabinet Psychologiczny mgr Jadwiga Adamowicz Radiomed - Stanisława Piekut

Portal Miasta Legnica - www.legnica.eu Inne Administrator, 10.03.2016 INNE Gabinet Psychologiczny mgr Jadwiga Adamowicz Radiomed - Stanisława Piekut Inne Administrator, 10.03.2016 INNE Gabinet Psychologiczny mgr Jadwiga Adamowicz Legnica, ul. Libana 8, tel. 607-207-089 ZAKRES DZIAŁALNOŚCI: badania psychologiczne kierowców i na inne stanowiska pracy,

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek, w których wykonywane są nieodpłatnie badania uczniów.

Wykaz placówek, w których wykonywane są nieodpłatnie badania uczniów. Wykaz placówek, w których wykonywane są nieodpłatnie badania uczniów. Wrocław: I. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, kandydaci i uczniowie kursów kwalifikacyjnych oraz uczniowie i kandydaci studiów wyższych

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Ireneusz Wiernicki irekwie@wp.pl Anna Kabacińska

Bardziej szczegółowo

pierwszy stopień X X X X X X X X dr hab. Beata Tarczydło X X X X X X X X X X X X X X dr inż. Marek Dudek X X X X X dr inż. Andrzej Jamróz X X X X X

pierwszy stopień X X X X X X X X dr hab. Beata Tarczydło X X X X X X X X X X X X X X dr inż. Marek Dudek X X X X X dr inż. Andrzej Jamróz X X X X X LISTA PROMOTORÓW - WYBÓR W SEM. LETNIM 2015/16 Termin zgłoszenia Promotorów przez studentów - 15 czerwca 2016 r. Dotyczy studentów stacjonarnych i niestacjonarnych na studiach: pierwszego stopnia IiE,

Bardziej szczegółowo

Lista nauczycieli* Nr 2 biorących udział w konferencji podsumowującej realizację projektu

Lista nauczycieli* Nr 2 biorących udział w konferencji podsumowującej realizację projektu Lista nauczycieli* Nr 2 biorących udział w konferencji podsumowującej realizację projektu Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów 26 sierpień 2011 r. *podpisanie Listy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do ogłoszenia z dnia 29.09.2011 postępowanie nr 1168/11/Pzp. Liczba punktów w kryterium cena brutto za 1 godz.

Załącznik do ogłoszenia z dnia 29.09.2011 postępowanie nr 1168/11/Pzp. Liczba punktów w kryterium cena brutto za 1 godz. Załącznik do ogłoszenia z dnia 29.09.2011 postępowanie nr 1168/11/Pzp Nr części 106 107 108 109 110 112 113 120 Nazwa i adres Wykonawcy Kowta za 1 godz. Dydaktyczną Liczba godzin Kwota z oferty ogółem

Bardziej szczegółowo