W Y K A Z. ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Legnicy wg stanu na dzień r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W Y K A Z. ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Legnicy wg stanu na dzień 15.06.2015 r."

Transkrypt

1 W Y K A Z B I E G Ł Y C H S Ą D O W Y C H ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Legnicy wg stanu na dzień r. (podane dane mają charakter informacyjny, zaś charakter opinii biegłego posiada wyłącznie ekspertyza sporządzona na zlecenie sądu lub organów prowadzących postępowania przygotowawcze w sprawach karnych)

2 S P I S T R E Ś C I Dziedzina: str. 1. Antropologia 1 2. Architektura 1 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 1,2 4. Broń i balistyka 2,3 5. Budownictwo 3, 4 6. Drobiarstwo 5 7. Elektroenergetyka 5 8. Ergonomia 5 9. Fotografia Gazownictwo Geodezja 6, Geologia Górnictwo 7, Instalacje elektryczne Instalacje sanitarne Instrumenty muzyczne Informatyka 9, Komputery 11, Kamieniarstwo Kolejnictwo Kolekcjonerstwo, antyki Kryminalistyczne badanie dokumentów 13, 14 /grafoskopia/ i pisma /grafologia/ 23. Kryminalistyczne badanie układu linii 14 i. papilarnych /daktyloskopia/ 24. Kryminalistyczne badanie śladów zapachowych 14 i. ludzi /osmologia/ 25. Kryminalistyczne badanie śladów 14 i. lokomocji /traseologia/ 26. Antroposkopia i profilowanie kryminalne Kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych 15 i. z udziałem osób poszkodowanych 28. Księgowość 15,16,17, Leśnictwo Maszynoznawstwo Mechanoskopia 19 Nauki medyczne 32. Chirurgia Choroby wewnętrzne Diabetologia Gastroenterologia Ginekologia 21

3 37. Hematologia Otolaryngologia foniatria Medycyna pracy Medycyna sądowa Neonatologia Neurologia Onkologia Pedagogika Pediatria Położnictwo Psychiatria Psychologia 25, Seksuologia Uzależnienia Uzależnienie od alkoholu Zakażenia szpitalne, higiena szpitalna, 28 pielęgniarstwo epidemiologiczne Zakażenia wirusem C zapalenia wątroby Obuwnictwo Ochrona środowiska Pierwsza pomoc Poligrafia Przemysł drzewny, meblarstwo Pożarnictwo Prawo i etyka mediów Ratownictwo medyczne Rolnictwo Ruchomości związane z wyposażeniem 31 zakładów, domów i mieszkań 64. Szacowanie 31,32, Szkody górnicze Technika samochodowa i ruch drogowy 34,35,36, Telekomunikacja 37, Genetyka człowieka Wycena ruchomości 38

4 A N T R O P O L O G I A 1. Cieślik Agata Legnica ul. W. Gombrowicza tel osteologia A R C H I T E K T U R A 1. Niejska Alicja Legnica ul. Kościuszki 20/7 tel architektura BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1. Bombik Krzysztof Legnica ul. Kamińskiego 29/1 tel Głuch Czesław Legnica ul.batalionu Parasol 3/1 tel.d tel Gmitrowski Stanisław Krzeczyn Wielki 19 D tel. d Herda Andrzej Miłoradzice Niemstów 43 A tel Kapelski Stanisław Legnica ul. Sosnowa 12 tel. d tel. s tel Malak Marcin Głogów ul. Orbitalna 23/16 tel Mirek Adam Katowice ul. Norblina 36 tel. p tel Nawrot Zbigniew Rudna ul. Ogrodowa 4 tel. d tel Olszański Paweł Legnica ul. Powstańców Śl. 11/6 B tel bhp bhp w górnictwie bhp w budownictwie wypadki w budownictwie bhp w górnictwie bhp budownictwo i konstrukcje

5 Rawski Kazimierz Legnica ul. W. Polskiego 22 C/5 tel Rożek Eugeniusz Sosnowiec ul. M.C.Skłodowskiej 15 tel Watral Jacek Legnica ul. Słoneczna 6 B tel. d tel Stawiarski Przemysław Katowice ul. Miła 3 A/16 tel bezpieczeństwo urządzeń mechanicznych scen widowiskowych w stacjonarnych jednostkach kultury i w plenerze - bezpieczeństwo prac na wysokości w tym: rusztowania - przeglądy okresowe i doraźne systemów chroniących przed upadkiem z wysokości - nadzór budowy i eksploatacji rusztowań bhp w górnictwie bhp sprawy sanitarnohigieniczne i zdrowotne bhp przy wykonywaniu robót budowlanych B R O Ń I B A L I S T Y K A 1. Królik Andrzej Wilczyn ul. Pod Lasem 31 tel Lech Ryszard Lubiechowa ul. Kościelna 8 tel Malik Zbigniew Strzelin ul. Brzegowa 41 a kom badanie broni i balistyka - ocena broni długiej i krótkiej - amunicja strzelecka - ocena skutku strzału - Rekonstrukcje - użycie i wykorzystanie Broni - strzelectwo broń i amunicja: broń palna krótka ostra,gazowa, myśliwska,sportowa bocznego i centralnego zapłonu, czarnoprochowa ładowana odporzodowo, maszynowa,elektryczna, do usypiania zwierząt, amunicja centralnego i bocznego zapłonu tj. hukowa,gazowa,oświetlająca, miotacze gazowe, koncesjonowany obrót bronią i amunicją,

6 ewidencjonowanie i kontrola obrotu bronią i amunicją, import i eksport broni i amunicji, procedury przetargowe dla służb mundurowych i specjalnych, ustalanie nazw producentów, kraju pochodzenia, roku budowy, wyceny broni i optyki strzeleckiej B U D O W N I C T W O 1. Biały Longin Wałbrzych ul. Norwida 36 tel/fax tel Figiel Marcin Jelcz-Laskowicce ul. Tańskiego 27 tel Góra Ryszard Ziemnice ul. Pod Wzgórzem 15 tel ocena jakości wykonywanych robót i elementów budowlanych - kosztorysowanie w pełnym zakresie - rozliczanie inwestycji i remontów obiektów budowlanych - szkody górnicze:ustalanie zakresu szkód,wskazanie sposobu ich usunięcia,określenie wartości prac budowlanych niezbędnych do usunięcia szkód - ocena projektów budowlanych - budownictwo drogowe - bezpieczeństwo ruchu drogowego budownictwo wycena rzeczoznawstwo budowlane budownictwo górnicze 4. Gmitrowski Stanisław Krzeczyn Wielki 19 D tel. d i tunelowe 5. Herman Jerzy Legnica budownictwo wodne, ul. Zielona 1/9 melioracje wodne tel. d tel Jaruzel-Soberka Ewa Legnica budownictwo ogólne, ul. Szpakowa 43 szacowanie tel. d tel. s tel Jóźwik Lech Wałbrzych budownictwo lądowe ul. Bukowa 2/5 tel Kapelski Stanisław Legnica ogólne, ul. Sosnowa 12 szacowanie tel.d , tel.s gospodarka i zarząd tel ami 9. Kicaj Aleksandra budownictwo

7 Kurzydło Henryk Lubin ul. Wrzosowa 52 tel.d tel Mielczarek Magdalena Syców Wioska 37 C Tel Niejska Alicja Legnica ul. Kościuszki 20/7 tel Stawiarski Przemysław Katowice ul. Miła 3A/16 tel Śliwa Franciszek Lubin ul. Jaworowa 2 c tel Tymkiewicz Ryszard Legnica ul. Różana 31 tel. d tel budownictwo lądowe - budownictwo podziemne - rzeczoznawstwo budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej wykonawstwo bez ograniczeń, - mikologia budowlana - budownictwo - szacowanie budownictwo budownictwo i materiały budowlane ze szczególnym uwzględnieniem opracowania opinii i analiz dot.: - wykonawstwa,technologii i robót budowlanych - wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych i ich kontroli technicz. - nadzoru budowlanego, - obiektów i konstrukcji budowlanych, - stanu techniczn.,zużycia, uszkodzenia konstrukcji i obiektów budowlanych oraz materiałów budowl. - prawa budowlanego i przepisów związanych, - materiałów budowlanych, - zasadności stosowania materiałów budowlanych, - transportu materiałów budowlanych - badanie odpowiedzialności karnej w budownictwie - bhp przy wykonywaniu robót budowlanych budownictwo, szacowanie budownictwo ogólne

8 - 5 - D R O B I A R S T W O 1. Gilewski Ryszard Warszawa ul. Erazma z Zakroczymia 19/22 tel E L E K T R O E N E R G E T Y K A 1. Dzierzkiewicz Zdzisław Raszówka ul. W. Witosa 3a tel Kuna Krzysztof Lubin ul.m.pawlikowskiej- Jasnorzewskiej 1 tel Olszewski Marek Lubin ul. Cedrowa 21/6 tel.s tel sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej zgodnie z przyjętą i zatwierdzoną metodologią oraz wzorami świadectw, - sporządzanie audytów energetycznych termomodernizacyjnych i remontowych - badania i analizy termowizyjne - energetyka cieplna - audyting energetyczny maszyny i urządzenia energetyczne i cieplne, wycena maszyn, urządzeń i pojazdów E R G O N O M I A 1. Cwityński Tomasz Poznań ul. Palacza 126/13 tel pl 2. Herda Andrzej Miłoradzice Niemstów 43 A tel Rawski Kazimierz Legnica ul. Wojska Polskiego 22 C/5 tel Watral Jacek Legnica ul. Słoneczna 6 B d tel ergonomia wnętrz -poprawność projektowa wystroju wnętrzbezpieczeństwa

9 - 6 - F O T O G R A F I A 1. Zieliński Waldemar Bystrzyca Kłodzka ul. Starobystrzycka 41/5 tel fotografia - badania zapisów wizualnokomputerowych G A Z O W N I C T W O 1. Janowski Tadeusz Wałbrzych ul. Pułaskiego 20 tel tel G E O D E Z J A - użytkowanie gazu przewodowego - eksploatacja instalacji i urządzeń gazowych oraz energetyki cieplnej w budowie i eksploatacji obiektów budowlanych 1. Bugiel Janusz Kostomłoty Lisowice 14 do korespondencji: Lubin ul. Kopernika 10/4 tel.d tel Jankowiak Bogusław Legnica ul. II Armii W. Polskiego 13 tel.s Lewicki Dariusz Legnica ul. I. Paderewskiego 8/3 tel.d tel.s tel Nowacka Szuster Bożena Legnica ul. Kasztanowa 14 tel.d tel Polańska Krystyna Głogów ul. Polska 35 A/8 tel.d tel Sobański Ryszard Wałbrzych ul. Palisadowa 41/3 tel Szyszko Jerzy Lubin ul. Pawia 56/21 tel.s tel wykonywanie rozgraniczeń geodezja kartografia geodezja kartografia - geodezja - kartografia geodezja, rozgraniczanie i podział (gruntów), sporządzanie dokumentacji do celów prawnych geodezja geodezja, kartografia

10 Zyga Arkadiusz Legnica ul. II Armii W. Polskiego 13 tel.s G E O L O G I A 1 Król Krzysztof Katowice ul. Orkana 18 A/20 B tel Mirek Adam Katowice ul. Norblina 36 tel.p tel Rożek Eugeniusz Sosnowiec ul. M.C.Skłodowskiej 15 tel geodezja kartografia G Ó R N I C T W O 1. Bombik Krzysztof Legnica ul. Kamińskiego 29/1 tel Gmitrowski Stanisław Krzeczyn Wielki 19 D tel.d tel.s Król Krzysztof Katowice ul. Orkana 18 A/20 B tel Mirek Adam Katowice ul. Norblina 36 p tel górnictwo rud miedzi i węgla kamiennego górnictwo i geologia: - ocena statycznych (osiadania, deformacje terenu) i dynamicznych (sejsmologia) oddziaływań eksploatacji górniczej podziemnej i odkrywkowej na powierzchnię, - z zakresu spraw związanych z wypadkami górniczymi i przestrzeganiem przepisów bhp w górnictwie górnictwo i geologia - ocena statycznych (osiadania, deformacje terenu) i dynamicznych (sejsmologia) oddziaływań podziemnej, odkrywkowej i otworowej eksploatacji górniczej na obiekty powierzchniowe, - sprawy związane z dyscypliną górniczą, - bhp - prowadzeniem ruchu i zwalczaniem zagrożeń w podziemnych, odkrywkowych i otworowych zakładach

11 5. Rożek Eugeniusz Sosnowiec ul. M.C.Sklodowskiej 15 tel górniczych - organizacja pracy, zarządzanie i zatrudnianie w górnictwie górnictwo i geologia - ocena statycznych (osiadania, deformacje terenu) i dynamicznych (sejsmologia) oddziaływań eksploatacji górniczej podziemnej i odkrywkowej na obiekty powierzchniowe - dyscyplina górnicza, - bhp - prowadzenie ruchu i zwalczanie zagrożeń w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych - organizacja pracy, zarządzanie i zatrudnianie w górnictwie I N S T A L A C J E E L E K T R Y C Z N E 1. Tymkiewicz Ryszard Legnica ul. Różana 31 tel. d tel I N S T A L A C J E S A N I T A R N E 1. Grucki Jan Głogów ul. Rynek 9/6 tel tel.d Piechowicz Elżbieta Lubin ul. Wronia 13/11 tel.d tel instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne, projektowanie,nadzór urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,melioracji wodnych,biologiczne oczyszczalnie ścieków, ujęcia i ochrona wód, kosztorysowanie i wycena w/w obiektów inżynieria sanitarna

12 - 9 - I N S T R U M E N T Y M U Z Y C Z N E 1. Duszeńko Janina Jawor ul. Słoneczna 9 tel.d tel.s tel wycena i ocena instrumentów muzycznych I N F O R M A T Y K A 1. Bogucki Krzysztof Jeżów Sudecki ul. Szybowcowa 8 tel Jagiełło Tomasz Laboratorium Kryminalistyki Cyfrowej FCLab Sp. A o.o Miłkowice Grzymalin 11 B tel Perczuk Marek Legnica ul. Poli Gojawiczyńskiej 1/27 tel informatyka śledcza - technologie informatyczne (teleinformatyka) - Internet - zabezpieczanie danych informatycznych w miejscu popełnienia przestępstwa - zabezpieczanie danych z systemów monitoringu wizyjnego - zabezpieczanie baz danych oraz informacji zapisanych w sieciach teleinformatycznych - analiza zawartości zapisów na nośnikach elektronicznych oraz odzyskiwanie danych - monitoring wizyjny: odczyt, analiza - analiza użytkowanych systemów komputerowych - analiza programów oraz nośników danych w spraw. O naruszenie praw autorskich - analiza pozostawionych śladów w urządzeniach techniki cyfrowej oraz systemach komputerowych wykorzystywanych do przestępstw - badania w zakresie przestępstw związanych z internetem -zabezpieczanie danych w miejscu popełnienia przestępstwa z komputerów, telefonów,smartfonów, tabletów,cyfrowych nośników informacji,systemów monitoringu wizyjnego -analiza zawartości

13 4. Wyrostek Arkadiusz Kancelaria i Laboratorium Biegłego Sądowego Wrocław ul. Opolska 23 B/ tel gmail.com zapisów na nośnikach elektronicznych oraz odzyskiwanie danych z dysków twardych, - monitoring wizyjny oraz internetowy: odczyt, analiza, - analiza śladów pozostawionych przy popełnieniu przestępstw w tym internetowych, w urządzeniach techniki cyfrowej, systemach komputerowych,serwerach - analiza programów komputerowych, aplikacji, nosników danych pod kątem i w sprawach o naruszenie praw autorskich -badania w zakresie przestępstw związanych z internetem, analiza serwerów, WWW, portali internetowych i języków skryptowych zawartych na serwerach -najnowsze technologie, -techniki komputerowe, -zabezpieczenia systemów tele-informtycznych, -telekomunikacji, -telefonii cyfrowej i analogowej, -oprogramowania, -licencjonowania, -praw autorskich, -fotografii cyfrowej i wideogramów - kart płatniczych - przestępczości komputerowej i opartej na najnowszych technologiach

14 K O M P U T E R Y 1. Bogucki Krzysztof Jeżów Sudecki ul. Szybowcowa 8 tel Jagiełło Tomasz Laboratorium Kryminalistyki Cyfrowej FCLab Sp. a o.o Miłkowice Grzymalin 11 B tel Nowakowski Robert Legnica ul. Wrocławska 73/5 tel Perczuk Marek Legnica ul. Poli Gojawiczyńskiej 1/27 tel piractwo komputerowe, - sieci komputerowe - zabezpieczanie danych informatycznych w miejscu popełnienia przestępstwa - zabezpieczanie danych z systemów monitoringu wizyjnego - zabezpieczanie baz danych oraz informacji zapisanych w sieciach teleinformatycznych - analiza zawartości zapisów na nośnikach elektronicznych oraz odzyskiwanie danych - monitoring wizyjny: odczyt, analiza - analiza użytkowanych systemów komputerowych - analiza programów oraz nośników danych w spraw. o naruszenie praw autorskich - analiza pozostawionych śladów w urządzeniach techniki cyfrowej oraz systemach komputerowych wykorzystywanych do przestępstw - badania w zakresie przestępstw związanych z Internetem badanie sprzętu komputerowego, telefonów komórkowych oraz cyfrowych nośników danych zabezpieczanie danych w miejscu popełnienia przestępstwa z komputerów, telefonów,smartfonów, tabletów,cyfrowych nośników informacji,systemów monitoringu wizyjnego -analiza zawartości zapisów na nośnikach elektronicznych oraz odzyskiwanie danych z dysków twardych, - monitoring wizyjny oraz internetowy: odczyt, analiza, - analiza śladów pozosta-

15 wionych przy popełnieniu przestępstw w tym internetowych, w urządzeniach techniki cyfrowej, systemach komputerowych,serwerach - analiza programów komputerowych, aplikacji, nosników danych pod kątem i w sprawach o naruszenie praw autorskich -badania w zakresie przestępstw związanych z internetem, analiza serwerów, WWW, portali internetowych i języków skryptowych zawartych na serwerach K A M I E N I A R S T W O 1 Sroka Alfred Kopalnie Piaskowca SA Bolesławiec ul. Modłowa 1 tel.p tel Roztoka Czernica roboty kamieniarskobudowlane - wyroby z kamienia naturalnego i sztucznego K O L E J N I C T W O 1. Zarzycki Adam Rudna Gwizdaków 4/1 tel zagadnienia ruchowo-przewozowe K O L E K C J O N E R S T W O, antyki, dzieła sztuki 1. Adamczyk Henryk Glogów ul. Keplera4/11 tel.d tel obiekty i przedmioty zabytkowe

16 Kryminalistyczne badanie dokumentów (grafoskopia) i pisma (grafologia) 1. Brzeskot Jarosław Prochowice ul. Jagiellońska 4 tel Gajewska-Saj Elżbieta Legnica ul. Modrzewiowa 2 A tel Gorzkowska Karolina Desno 20 W Halinów tel Hołówko Kamila Wrocław ul. A. Vivaldiego 15/9 tel Kudela Grzegorz Krzyków ul. Jarzębinowa 16 tel Kwiatkowska Emilia Wrocław ul. Koszarowa 8 g/4 tel Malmon Jacek Chojnów Okmiany 17/3 tel. d tel Pypeć Lila Legnica ul. Gombrowicza 31/7 tel.d tel Skiba Bogusław Legnica ul. Grabskiego 41/2 tel Sornat Beata Spalona ul. Morelowa 11 tel Stemplewski Bartłomiej Świebodzice ul. Patronacka 4/8 tel Szetelnicki Wacław Legnica ul. Warsa 31 tel Szewczyk Tomasz Kunice Ziemnice ul. Stroma 12 tel Wiącek Elżbieta Złotoryja ul. W. Polskiego 29 A/10 tel Żelazko Joanna Lubin Chróstnik 87 H tel grafologia grafologia grafoskopia grafologia psychografologia badanie pisma ręcznego grafologia grafoskopia grafologia grafologia grafoskopie podpisy grafologia grafologia grafoskopia grafologia grafoskopia grafologia grafoskopia pismo ręczne podpisy dokumenty pismo ręczne i podpisy grafoskopia grafoskopia

17 Wiącek Jerzy Złotoryja ul. Leszczyńska 6 tel.d tel Wiącek Maria Złotoryja ul. Leszczyńska 6 tel.d tel Zamiara Bożena Jaworzyna Śląska Tomkowa 43 tel.d tel Żyżak Maria Legnica ul. Mirandy 1/13 tel grafologia grafoskopia grafologia grafoskopia grafologia grafoskopia grafologia grafoskopia Kryminalistyczne badanie układu linii papilarnych ( daktyloskopia ) 1. Jarząb Leszek Legnica ul. Grodzieńska 1/10 tel.d tel.s tel daktyloskopia oraz badanie śladów rękawiczek Kryminalistyczne badanie śladów zapachowych ludzi ( osmologia ) 1. Parasiewicz Jarosław Głogów ul. Grodzieńska 9 tel Kryminalistyczne badanie śladów lokomocji ( traseologia ) 1. Tołkaczewski Andrzej Legnica Al. Rzeczypospolitej 67/8 tel.d tel Antroposkopia i profilowanie kryminalne 1. Brzeskot Jarosław Prochowice ul. Jagiellońska 4 tel

18 Kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych z udziałem osób poszkodowanych 1 Juszyński Paweł W-S SP ZOZ Zgorzelec ul. Lubaniecka Szpitalny Oddział Ratunkowy tel K S I Ę G O W O Ś Ć 1. Andrysiak Barbara Złotoryja ul. Pomorska 5 tel Anisimowicz Małgorzata Kancelaria Syndyka Małgorzata Anisimowicz Jelenia Góra ul. Klonowica 2/5 b tel Bryś Anna Wrocław ul. Knota 4 tel Brzastowska Elżbieta Wrocław ul. Parandowskiego 1 tel tel Dec Paweł Szklary Górne 67/1 tel.d tel rachunkowość finanse ekonomia: - analiza i wycena przeds. oraz ich składników - ustalanie przyczyn ich niewypłacalności - ocena propozycji układowych i planów naprawczych - ocena ekonomicznej efektywności procedur upadłościowych i naprawczych bankowość rachunkowość ekspertyzy ekonomiczno - finansowe rachunkowość spółdzielczość

19 Dybo Krzysztof Lubin ul. Jaworowa 3/8 tel Ekiert Stanisław Legnica ul. Ks.P.Ściegiennego 26/8 tel księgowość: - odczyt prędkości z tachografów cyfrowych - odczyt awarii i zdarzeń w tachografie cyfrowym - odczyt aktywności kierowców zapisanych w tachografie cyfrowym - czas pracy kierowców - ewidencja czasu pracy kierowców - naliczanie dodatków za podróże służbowe w Polsce i poza granicami kraju - analiza plików cyfrowych pobranych z kart kierowców i z tachografu cyfrowego - analiza tarcz analogowych - kontrola spójności ewikencji czasu pracy kierowcy z regulaminami pracy,wynagrodzenia, umowami o pracę - sprawdzanie prawidłowej wypłaty dodatków - zasadność naliczania składników wynagrodzeń - ewidencja podatkowa mikro i małych podmiotów gospodarczych ekonomia, rachunkowość, finanse upadłości spółek prawa handlowego 8. Hoszowska Ewa Spalona ul. Morelowa 7 tel Idziak Zygmunt Legnica ul. Grabowa 35 tel Kikut Tomasz Lubin ul. Kwiatowa 3 tel Korzeniowska Krystyna Wałbrzych Dziećmorowice ul. Sienkiewicza 58 tel rachunkowość finanse rachunkowość podatki finanse księgowość finanse, rachunkowość, rachunkowość podatkowa

20 Kozub Sonia Kancelaria Finansowo- Księgowa Expert Sp. z o.o Katowice ul. Dąbrówki 10 tel Kurbiel Wanda Legnica ul. N.M. Panny 14 D/11 tel.d tel Kurcaba Bogumiła Legnica ul. Karkonoska 46/3 do korespondencji: Jakuszów 57/2 tel.d tel Łukaszun Anna Kancelaria Doradztwa Podatkowego Wrocław ul. Gen. J. Hallera 157/29 tel tel Maciejewska Emilia Złotoryja ul. Legnicka 39 tel Majgier Adam Legnica ul. Ciepła 11 a tel Malmon Jacek Chojnów Okmiany 17/3 tel.d tel Matusiak Wiesław Głogów ul. C.K. Norwida 4/6 tel.d tel Medwid Monika Lubin ul. Jastrzębia 9/9 tel Osuch Stanisław Lubin ul. Asnyka 24 tel tel Paciorek Anna Wrocław ul. Grabiszyńska 315/72 tel księgowość rachunkowość podatki audyt prawo spółek handlowych rachunkowość podatki finanse rachunkowość, podatki, finanse księgowość analiza ekonomiczna - rachunkowość -podatki - finanse - upadłość firm - zamówienia publiczne - ekonomiczna analiza kontraktów rachunkowość podatki - ocen wysokości wynagro dzenia za sprawowany zarząd rzeczą wspólną - wysokość kosztów zarządu - ustalanie stawek opłat za zarząd - ustalanie kosztów utrzymania wspólnych rachunkowość ekonomia, rachunkowość, finanse, bankowość rachunkowość

21 Pakuła Tomasz Kancelaria Doradztwa Finansowo Prawnego Instytut Badań i Ekspertyz Gospodarczych Sp. z o.o Legnica ul. Sawy 22 tel.d tel Pater Beata Lubin ul. Leszczynowa 24/7 tel Perzanowska Alicja Elżbieta Głogów ul. Sikorskiego 35/2 tel.d tel Polański Jan Lubin ul. Żeromskiego 8 tel.d tel Poźniak Ewa Głogów Serby ul. Zielona 21 tel.d tel Przybylska Stanisława Okmiany 3 B/19 tel.d Wasilewska Dorota Legnica ul. Pomorska 2/6 tel Szwarcberg Krystyna Chwaliszów ul. Główna 33 tel ekonomia - wycena przedsiębiorstw - wycena akcji i udziałów - rachunkowość - podatki -audyt wewnętrzny (w administracji i gospodarce rynkowej) -kontrola (w tym: zarzadcza, wewnętrzna, podatkowa) - księgowość, rachunkowość, finanse, -zasady organizacji, funkcjonowania i zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego Rachunkowość finanse, ekonomia, wycena przedsiębiorstw księgowość ekonomika podatki ekonomia ekonomika, finanse rachunkowość wycena przedsiębiorstw rachunkowość - finanse - rachunkowość - finanse - rachunkowość

22 L E Ś N I C T W O 1. Lech Ryszard Lubiechowa ul. Kościelna 8 tel tel wycena szkód po bezprawnym wyrębie drzew - wycena wartości skradzionego drewna - określenie wartości drzew i drzewostanów - klasyfikacja surowca drzewnego - pozyskanie drewna - rekonstrukcja działania sprawców podczas ścinki drzew - rekonstrukcja przebiegu wypadków podczas ścinki drzew i prac zw. z pozyskaniem surowca drzewnego M A S Z Y N O Z N A W S T W O 1. Młodawski Bartłomiej Kłonice 32 tel Siwulski Tomasz Legnica ul. Wojska Polskiego 40 tel Olszański Paweł Legnica ul. Powstańców Śląskich 11/6B tel wycena wartości maszyn i urządzeń technicznych - mechanika, - budowa maszyn i pojazdów przemysłowych z uwzględnieniem ich stateczności i zagrożeń dla operatorów oraz innych osób - maszyny i urządzenia techniczne - wycena maszyn i urządzeń, środków technicznych, wartości niematerialnych i prawnych M E C H A N O S K O P I A 1. Kozubski Zbigniew Legnica ul. W. Polskiego 35 B/9 tel.d tel Stala Leopold Legnica ul. Kominka 20/2 tel.d tel

23 N A U K I M E D Y C Z N E C H I R U R G I A 1. Błaszczyński Maciej Sąd Rejonowy Wydział Pracy Zgorzelec ul. Armii Krajowej 104 tel Spilarewicz Arkadiusz Jawor ul.przyjaciół Żołnierza 4 D tel chirurgia ogólna chirurgia C H O R O B Y W E W N Ę T R Z N E 1. Leśniakowski Konrad Wrocław ul. Augusta Mosbacha 4/22 tel.d tel.s w. 145, Pratkowiecka Barbara Lubin ul. Zwierzyckiego 16 tel.d tel.s Wołowiec Dariusz Wrocław ul. Gajowa 38/9 tel D I A B E T O L O G I A 1. Osińska Jadwiga Wrocław ul. Energetyczna 8/9 tel.d tel.s tel G A S T R O E N T E R O L O G I A 1. Leśniakowski Konrad Wrocław ul. Augusta Mosbacha 4/22 tel.d tel.s w. 145, 155 tel

24 G I N E K O L O G I A 1. Hoffman Stanisław Góra ul. Armii Polskiej 9/3 tel H E M A T O L O G I A 1. Wołowiec Dariusz Wrocław ul. Gajowa 38/9 tel O T O L A R Y N G O L O G I A 1. Poniewierska Halina Legnica ul. Chłapowskiego 8/2 tel Wierzchaczewska Urszula Wrocław ul. Gitarowa 4A/1 tel.d tel F O N I A T R I A otolaryngologia M E D Y C Y N A 1. Pratkowiecka Barbara Lubin ul. Zwierzyckiego 16 tel.d tel.s P R A C Y M E D Y C Y N A S Ą D O W A 1. Janusz Bartosz Jerzmanowa ul. Orzechowa 7 tel.s tel

25 N E O N A T O L O G I A 1. Zbróg Alina Ziemnice ul. Pod Wzgórzem 18 tel N E U R O L O G I A 1. Gruszka Ewa (zawieszono od do odwołania) Gabinet Lekarski Neurologiczny Lek. med. Ewa Gruszka Legnica ul. T. Kosciuszki 47 tel.d tel.s tel Makowska Elżbieta Lubin ul. Reymonta 13/5 tel.d tel.s Wieruszewski Tomasz Jelcz-Laskowice ul. Majowa 5 tel.d tel.s tel Zboch Marzena Prywatny Gabinet Neurologiczny Marzena Zboch Legnica ul. Bilsego 7/9 tel O N K O L O G I A 1. Błaszczyński Maciej Sąd Rejonowy Wydział Pracy Zgorzelec ul. Armii Krajowej 104 tel

26 P E D A G O G I K A 1. Grzegorczyk Marta Legnica ul. Wileńska 7 a/15 tel P E D I A T R I A 1. Zbróg Alina Ziemnie ul. Pod Wzgórzem 18 tel Hoffman Stanisław P O Ł O Ż N I C T W O Góra ul. Armii Polskiej 9/3 tel

27 P S Y C H I A T R I A 1. Chowaniec Tomasz Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu ul. Mickiewicza Wołów tel w. 430 tel Glińska Anita Poradnia Zdrowia Psychicznego Środa Śląska ul. Targowa 1 F tel Jurkiewicz Katarzyna Lubin ul. Słowackiego 19/4 d tel Kozak Barbara Legnica ul. Marynarska 26 tel Kozłowska Agnieszka Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu ul. Mickiewicza Wołów tel Kubisz Jan Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu ul. Mickiewicza Wołów tel tel Sabatowska Agata Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiązu ul. Mickiewicza Wołów tel kom psychiatria dzieci i młodzieży

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH Ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH Ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH Ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu NAZWISKO IMIĘ DZIEDZINA SPECJALNOŚĆ DZIEDZINA II SPECJALNOŚĆ Abramowicz Magdalena Psychologia Psychologia Adamek Danuta Medycyna

Bardziej szczegółowo

Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Toruniu

Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Toruniu Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Toruniu Imię i nazwisko Specjalność Dane kontaktowe Jarosław Chmielewski BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY bezpieczeństwo i higiena pracy tel.

Bardziej szczegółowo

P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH 2014 r. POZNAŃ Spis dziedzin 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy str. 6 2. Bibliotekarstwo str. 7 3. Broń palna str. 7 4. Chłodnictwo, klimatyzacja

Bardziej szczegółowo

NAUKI TECHNICZNE I INNE

NAUKI TECHNICZNE I INNE LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH USTANOWIONYCH PRZY SĄDZIE OKRĘGOWYM W SIERADZU NAUKI TECHNICZNE I INNE BANKOWOŚĆ 1. mgr Jerzy Bubel 607-370-705 jerzy.bubel@wp.pl! działalność zawieszona do 31.12.2016r. BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH 2015 r. (stan na dzień 05.02. 2015 roku)

LISTA BIEGŁYCH 2015 r. (stan na dzień 05.02. 2015 roku) Dz. U. Nr 15 poz. 133 z 24.01.2005 r. LISTA BIEGŁYCH 2015 r. (stan na dzień 05.02. 2015 roku) I. Budownictwo, kosztorysowanie, architektura II. Bezpieczeństwo i higiena pracy, urządzenia sanitarne III.

Bardziej szczegółowo

P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH 2013 r. POZNAŃ Spis dziedzin 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 2. Bibliotekarstwo 3. Broń palna 4. Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja

Bardziej szczegółowo

Lista biegłych sądowych ustanowionych. przy Sądzie Okręgowym w Warszawie na lata 2013 2017. Stan na dzień 15 kwietnia 2015 r.

Lista biegłych sądowych ustanowionych. przy Sądzie Okręgowym w Warszawie na lata 2013 2017. Stan na dzień 15 kwietnia 2015 r. Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie na lata 2013 2017 Stan na dzień 15 kwietnia 2015 r. Spis dziedzin specjalności 1. Akustyka 1 2. Analiza czasu pracy kierowców 1 3.

Bardziej szczegółowo

L.p. Specjalność Specjalizacja Nazwisko Imię

L.p. Specjalność Specjalizacja Nazwisko Imię 1 ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO architektura i budownictwo BASISTA Tomasz 2 ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO budownictwo ogólne BEDNARZ Józef 3 ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO budownictwo lądowe: podział budynków, wyodrębnianie

Bardziej szczegółowo

Lista biegłych sądowych okręgu Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. na rok 2015

Lista biegłych sądowych okręgu Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. na rok 2015 Lista biegłych sądowych okręgu Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. na rok 2015 Analiza kryminalna 1 Piotr Daniszewski 508 446 110 daniszewski.biegly@gmail.com fizykochemiczne badania kryminalistyczne 2 Piotr

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 9 kwietnia 2014 roku

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 9 kwietnia 2014 roku 1 LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWAPRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 9 kwietnia 2014 roku LP Nazwisko i imię Adres Numery telefonów ARCHITEKTURA Borowski Sławomir 2 mgr inż. Cybulski Waldemar

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach wg stanu na dzień 19 października 2012 roku Lp. Nazwisko i imię Adres do korespondencji Badanie pisma i dokumentów 1. Bączkowski

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 8 marca 2010 r. Kadencja 2010-2014

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 8 marca 2010 r. Kadencja 2010-2014 LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 8 marca 2010 r. Kadencja 2010-2014 LP Nazwisko i imię Adres Numery telefonów AKUSTYKA Pusłowski Zbigniew Dom: 845-48-57 K:

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach wg stanu na dzień 4 kwietnia 2012 roku Lp. Nazwisko i imię Adres do korespondencji Badanie pisma i dokumentów 1. Bączkowski Adam

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄDU OKRĘGOWEGO WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 24 marca 2015 roku

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄDU OKRĘGOWEGO WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 24 marca 2015 roku LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄDU OKRĘGOWEGO WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 24 marca 2015 roku stopień naukowy nazwisko imię adres dziedzina zakres informacje dodatowe dr nauk med. Carewicz Romuald

Bardziej szczegółowo

LISTA FIRM CZŁONKOWSKICH DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ STYCZEŃ 2015

LISTA FIRM CZŁONKOWSKICH DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ STYCZEŃ 2015 lp. NAZWA FIRMY ADRES, TEL./ FAX, WWW PEŁNOMOCNIK PROFIL DZIAŁALNOŚCI 51-416 WROCŁAW 1 ul. Kwidzyńska 6 Produkcja włókien chemicznych i materiałów 3M POLAND MANUFACTURING tel. 71 32 48 247, 201 Krzysztof

Bardziej szczegółowo

LISTA FIRM CZŁONKOWSKICH DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ wrzesień 2014

LISTA FIRM CZŁONKOWSKICH DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ wrzesień 2014 lp NAZWA FIRMY ADRES, TEL./ FAX, WWW PEŁNOMOCNIK PROFIL DZIAŁALNOŚCI 51-416 WROCŁAW 1 ul. Kwidzyńska 6 Produkcja włókien chemicznych i materiałów 3M POLAND MANUFACTURING tel. 71 32 48 247, 201 Krzysztof

Bardziej szczegółowo

"NAWITEL WROCŁAW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółka komandytowa. "STOLPLAST" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NAWITEL WROCŁAW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. STOLPLAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowy o dofinansowanie RPO WD - dane z KSI SIMIK stan na 25.09.2009 Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Miejscowość Zakup myjni tunelowej celem wdrożenia innowacyjnej technologii mycia metali oraz "Anotis"

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Stan na dzień 31.12.2011r. POWIAT BUSKI Lp. Nazwa jednostki szkolącej Adres i nr

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Stan na dzień 31.10.2012r. POWIAT BUSKI Lp. Nazwa jednostki szkolącej 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Przedmiot umowy. młodzieży zagrożonej uzależnieniami i sprawiającej kłopoty. zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania.

Przedmiot umowy. młodzieży zagrożonej uzależnieniami i sprawiającej kłopoty. zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania. OR.032.1. 2014 rok LP. Data zawarcia umowy Okres obowiązywania umowy Podmiot zawierający umowę Podmiot, z którym zawarto umowę Przedmiot umowy Współfinansowanie ze środków UE Wartość umowy Uwagi 1. 2.01.2014

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Stan na dzień 26.08.2013r. POWIAT BUSKI Lp. Nazwa jednostki szkolącej 1. Marcin

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

forum 2010 twoje Dlaczego wybraliśmy Forum 2010? 33,24 % 23,5 % 13,04 % Maciejak przed Żurawskim lista nr

forum 2010 twoje Dlaczego wybraliśmy Forum 2010? 33,24 % 23,5 % 13,04 % Maciejak przed Żurawskim lista nr twoje Złotoryja Świerzawa Wojcieszów Pielgrzymka Zagrodno Gm. Złotoryja forum 2010 Biuletyn Informacyjny KWW Forum Samorządowe 2010 lista nr 18 Egzemplarz bezpłatny Dlaczego wybraliśmy Forum 2010? Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W ROKU 2010

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W ROKU 2010 Prof. dr hab. n. med. Paweł Górski R E K T O R Uniwersytetu Medycznego w Łodzi SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W ROKU 2010 Łódź, sierpień 2011 SPIS TREŚCI: WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do EDG - stan na 23.11.2011 r.

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do EDG - stan na 23.11.2011 r. Wykaz przedsiębiorców wpisanych do EDG - stan na 23.11.2011 r. Górki 11 prowadzona w niewyspecjalizowanych 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 74.90.Z

Bardziej szczegółowo

1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD. Tabela nr 7. (w zł) pożyczki na zachowanie płynności finansowej. dopłaty do kredytów. dopłaty do kredytów

1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD. Tabela nr 7. (w zł) pożyczki na zachowanie płynności finansowej. dopłaty do kredytów. dopłaty do kredytów Wykaz zadań dofinansowywanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 2013 r. i zobowiązań umownych na lata następne Tabela nr 7 (w zł) Środki wypłacone z umów w

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta. Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005/2006. Wydział Zarządzania

Vademecum studenta. Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005/2006. Wydział Zarządzania Vademecum studenta Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005/2006 Wydział Zarządzania 2 Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Monika Bulsza, Aneta Powroźnik,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ

Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ Lp. Imię studenta Nazwisko studenta Rodzaj studiów Specjalność Temat pracy Data obrony Imię promotora Nazwisko promotora 1 Roman Dziuba 1-go stopnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru instytucji szkoleniowych. Zaktualizowany w 2014 r. (stan na 20.02.2014r.)

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru instytucji szkoleniowych. Zaktualizowany w 2014 r. (stan na 20.02.2014r.) Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru instytucji szkoleniowych. Zaktualizowany w 214 r. (stan na 2.2.214r.) Opracowała: Ewa Krauze CIiPKZ w Łodzi L.p. Nazwa instytucji szkoleniowej Adres Telefon /fax Tematyka

Bardziej szczegółowo