Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology"

Transkrypt

1 Politechnika Świętokrzyska Kielce University of Technology

2

3

4 Słowo wstępne Foreword by the Rector Na lata przypada kolejna kadencja władz Politechniki Świętokrzyskiej, w której rok akademicki 2014/2015 jest rokiem jubileuszowym 3 czerwca 2015 roku świętujemy jubileusz 50-lecia uczelni przekształconej w 1974 roku z powołanej w 1965 roku Kielecko-Radomskiej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Politechnikę Świętokrzyską. Jednakże jej korzenie są jeszcze mocniejsze, gdyż sięgają tradycji pierwszej wyższej szkoły technicznej na ziemiach polskich, Szkoły Akademiczno- Górniczej zorganizowanej w roku 1816 przez Stanisława Staszica. Co wymowne, szkoła była zlokalizowana w Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach. Pozwolę sobie odwołać się także do tradycji wytwórczych, technologicznych regionu świętokrzyskiego związanych z jego potencjałem gospodarczym na przestrzeni dziejów, od Krzemionek Opatowskich, Dymarek Świętokrzyskich, poprzez Staropolski Okręg Przemysłowy i Centralny Okręg Przemysłowy (COP). Współcześnie, to miejsce intensywnego rozwoju przemysłu metalowego, maszynowego, budowlanego, a także turystyki nowej i znaczącej gałęzi gospodarki. Z pewnością ten ostatni okres rozwoju regionu stał się podstawą utworzenia i rozwoju uczelni technicznej, Politechniki Świętokrzyskiej. Warto zauważyć tożsamość regionalną Uczelni, która nawet w nazwie kojarzy się z niepodważalnym fundamentem polskości we wszystkich okresach burzliwych dziejów naszej Ojczyzny. W okresie pięćdziesięcioletniej działalności Politechnika Świętokrzyska, jako jedyna uczelnia techniczna w regionie, wykształciła ponad 40 tysięcy wysoko kwalifikowanych absolwentów, głównie inżynierów, nie tylko dla potrzeb gospodarki regionalnej. Wielu znakomitych absolwentów naszej uczelni zostało właścicielami czy specjalistami licznych, znanych w kraju i za granicą, firm produkcyjnych oraz usługowych. W zdecydowanej większości osiągnęli sukces, który jest także dużym osiągnięciem naszej uczelni, a posiadany przez nich dyplom jest dla macierzystej uczelni najlepszym wizerunkiem. This year, on 3 June 2015, the University is celebrating its 50-th anniversary. The present authorities of the Kielce University of Technology, serving their second consecutive term of office ( ), are proud to be representatives of a university with such a long history. Founded in 1965 as the Kielce-Radom Evening School of Engineering and transformed in 1974 into the present Kielce University of Technology, the institution considers itself a descendant of the School for Academic and Mining Education, the first-ever Polish technical university, established by Stanisław Staszic in The reason for that is the location of the School in Kielce, in the former Cracow Bishops Palace. The Kielce University of Technology is the only technology-oriented higher education institution in the Świętokrzyski Region, which itself has long traditions of mining and manufacturing. The region is famous for its Neolithic flintstone mines at Krzemionki Opatowskie and ancient iron smelting furnaces bloomeries reconstructed during an annual event called Dymarki Świętokrzyskie. For centuries, the area was an industrial hub, known today as the Old Polish Industrial Zone. In the 1930s, it was part of the Central Industrial Zone, contributing to the development of the country s heavy industry. These days, the region is associated mainly with the metalworking, machine and construction industries, and recently also with tourism, which is becoming an important economic sector. In the turbulent history of Poland, the Świętokrzyski Region has also been actively engaged in all patriotic movements aimed at maintaining the Polish identity and integrity. The Kielce University of Technology was established fifty years ago, and over the time it has had a considerable contribution to the technical education in the region. It is proud to have educated more than 40,000 highlyqualified professionals, particularly in the engineering sectors, working locally or nationally to support Poland s economic development. Many of the alumni 3

5 Potwierdzeniem wysokiego poziomu kształcenia są coroczne wysokie notowania Politechniki Świętokrzyskiej w rankingach między innymi miesięcznika Perspektywy oraz dziennika Rzeczpospolita. Wysoka pozycja Politechniki Świętokrzyskiej wynika także z różnorodności obszarów kształcenia studentów, obejmujących 19 kierunków, spośród których cztery mają strategiczne znaczenie w uczelniach technicznych, tj.: architektura, automatyka i robotyka, ekonomia oraz informatyka. Równolegle z kształceniem studentów są prowadzone intensywne badania naukowe oparte na współpracy z gospodarką narodową. Rozwija się także kadra naukowa, co potwierdzają uzyskane uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w siedmiu dyscyplinach. Ponadto uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w trzech dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo oraz elektrotechnika, które umożliwiają prowadzenie studiów doktoranckich będących podstawą rozwoju młodej kadry naukowej. Uzyskane w 2008 roku szóste uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka oraz uzyskane w 2011 roku siódme uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji są podstawą utrzymania statusu i nazwy politechnika. W przyszłości możliwe będzie uzyskanie statusu uniwersytetu technicznego, czego potwierdzeniem jest otrzymane przez Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki w 2010 roku uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika. Dotychczas nabyte uprawnienia do nadawania stopni naukowych pozwoliły uczelni wypromować 279 doktorów nauk technicznych, 18 doktorów habilitowanych nauk technicznych oraz wnioskować o nadanie tytułu profesora 17 samodzielnym pracownikom nauki, którzy otrzymali ten tytuł z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Politechnika Świętokrzyska ma ugruntowaną pozycję międzynarodową, wynikającą z aktywnej współpracy z zagranicznymi uczelniami, głównie w Europie, opartej na długoletnich umowach o wspólnych badaniach i pomocy w działaniach dydaktycznych, a także dotyczących wymiany studentów i pracowników nauki. Szczególną rolę w tym obszarze odgrywają międzynarodowe programy umożliwiające dofinansowanie stypendiów dla studentów (LLP-ERASMUS, ERASMUS+) oraz wymianę studentów, doktorantów i pracowników nauki, a także are successful businessmen or top specialists in large national and international companies from the industrial or service sectors, and their success is the success of the University. This shows that a qualification awarded by the Kielce University of Technology may be a gateway to many interesting professional careers. The Kielce University of Technology has a reputation for providing high-quality education, as confirmed by the yearly rankings conducted, for instance, by Perspektywy Monthly and the Rzeczpospolita Daily. This good reputation is also a result of the diversity of programmes offered. The University provides degree programmes at the undergraduate and postgraduate levels in 19 fields of study, four of which, i.e. architecture, automation and robotics, economics, and computer science are strategically important to the university as an institution offering technology-oriented education. The Kielce University of Technology is also actively engaged in research activities based on close collaboration with economic partners. The teaching and research staff have opportunities to develop, as confirmed by the fact that the University has the power to award the degree of doctor of science and technology in seven disciplines. It has also the right to confer the degree of habilitated doctor of science and technology in three disciplines: mechanical engineering, civil engineering and electrical engineering, and as a result, provide respective doctoral programmes, with this enabling the development of young academic staff. The right to award the degree of doctor of science and technology in the sixth discipline, i.e. automation and robotics, granted to the University in 2008, and the extension of the power to the seventh discipline, i.e. production engineering, in 2011, allow the University to maintain the status of and the right to use the name politechnika. Now that the Faculty of Electrical Engineering, Automatic Control and Computer Science was granted in 2010 the right to award the degree of habilitated doctor of science and technology in the discipline of electrical engineering, there is a chance that in the future, the Kielce University of Technology will become uniwersytet techniczny. Since its foundation, the University has conferred 279 degrees of doctor of science and technology and 18 degrees of habilitated doctor of science and technology. It has also successfully applied for the award of title of professor of science and technology to be granted by the President of the Republic of Poland to 17 senior academic staff. The Kielce University of Technology has gained a high international reputation through active collaboration with academic partners mainly from Europe. The collaboration 4

6 realizację wspólnych projektów badawczych (CEEPUS) i projektów naukowo-badawczych (FITNET, ILTOF). Ważnym elementem rozwoju Politechniki Świętokrzyskiej jest działalność inwestycyjna, oparta na środkach pozyskiwanych z funduszy europejskich. Pozwoliły one zmodernizować istniejącą zabudowę uczelni, umożliwiły budowę nowych obiektów dydaktycznych i badawczych, a także unowocześnić na najwyższym poziomie zaplecza badawcze w laboratoriach. Dzięki tym inwestycjom możliwy jest dalszy rozwój działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej. Mam nadzieję, że niniejsze opracowanie dostarczy Państwu użytecznych informacji dotyczących wydziałów uczelni, a w szczególności utworzonego w 2012 roku Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki wydzielonego z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, który zmienił nazwę na Wydział Budownictwa i Architektury oraz pozostałych Wydziałów: Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Mechatroniki i Budowy Maszyn oraz Zarządzania i Modelowania Komputerowego, a także Centrum Laserowych Technologii Metali wspólnej placówki naukowej powstałej na podstawie umowy między Polską Akademią Nauk a Politechniką Świętokrzyską. Publikacja przedstawia w sposób skrótowy osiągnięcia Politechniki Świętokrzyskiej w okresie pięćdziesięciu lat istnienia. Mam nadzieję, że informacje zawarte w jubileuszowym wydaniu pozwolą na rozszerzenie i zwiększenie już istniejącej współpracy nauki z partnerami samorządowymi, gospodarczymi, instytucjami państwowymi, uczelniami krajowymi i zagranicznymi, placówkami oświatowymi, a przede wszystkim szkołami ponadgimnazjalnymi, z których rekrutują się nasi przyszli studenci. Kielce, czerwiec 2015 is based on long-term agreements concerning research, education, and exchange of students, teachers and research staff. The international programmes contributing to this collaboration include LLP-ERASMUS and ERASMUS+, both supporting student exchange, CEEPUS, which focuses on the exchange of students (doctoral students included) and academic staff and joint research projects, and, finally, FITNET and ILTOF, established to support research cooperation. The investments, co-funded by the European Union, in the modernization and development of the Kielce University of Technology campus as well as the purchase of state-of-the-art equipment for its research facilities have enhanced prospects of the University as an educational and research institution. Hopefully, this publication will be a good source of information about all the University faculties, i.e. the Faculty of Electrical Engineering, Automatic Control and Computer Science, the Faculty of Mechatronics and Mechanical Engineering, the Faculty of Management and Computer Modelling, the Faculty of Environmental, Geomatic and Energy Engineering, established in 2012 by separation from the Faculty of Civil and Environmental Engineering, with the latter changing its name into the Faculty of Civil Engineering and Architecture, as well as the Laser Processing Research Centre, founded through an agreement between the Polish Academy of Sciences and the Kielce University of Technology as a jointly run research institution. This book overviews the achievements of the Kielce University of Technology since its establishment. I hope that the University s 50th anniversary will encourage more dynamic collaboration with partners representing government, business, research and education at local, national and international levels. Of particular importance is the cooperation with upper-secondary schools to attract prospective students into the University s academic programmes. Kielce, Juny 2015 Rektor Politechniki Świętokrzyskiej Rector of the Kielce University of Technology Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c. Prof. Stanisław Adamczak 5

7 Sztandar Uczelni University s flag Godło Uczelni zatwierdzone uchwałą Senatu Nr 100/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. University emblem established by resolution No. 100/14 of the University Senate dated 29 January 2014 r. 6

8 Władze Uczelni University Authorities Uczelnią kieruje rektor jako jednoosobowy organ władzy wykonawczej, będący jednocześnie przełożonym wszystkich pracowników i studentów. Rektorowi pomagają w sprawowaniu władzy prorektorzy: ds. Rozwoju Kadry i Badań Naukowych, ds. Innowacyjnej Gospodarki i Współpracy z Przemysłem, ds. Ogólnych, ds. Studenckich i Dydaktyki oraz kanclerz. Odpowiednikami rektora i prorektorów na wydziałach są dziekan i prodziekani. Dziekan jest przełożonym pracowników i studentów wydziału. Organami kolegialnymi są Senat w odniesieniu do Uczelni oraz Rada Wydziału w stosunku do Wydziału. W skład Senatu wchodzą: rektor jako przewodniczący, prorektorzy, dziekani oraz wybierani przedstawiciele poszczególnych grup społeczności uczelnianej. Członkami Rady Wydziału są: dziekan jako przewodniczący, prodziekani, zatrudnieni na wydziale profesorowie i doktorzy habilitowani oraz wybrani przedstawiciele pozostałych grup społeczności wydziałowej. Organy kolegialne sprawują władzę przez podejmowanie uchwał w węzłowych sprawach dotyczących uczelni i wydziału oraz przez działalność tematycznych komisji i zespołów wyłanianych ze swoich składów. The Kielce University of Technology is headed by the Rector, who is a single-person executive body, superior to all the staff and students. The Rector is assisted by the Vice-Rector for Staff Development and Research, the Vice-Rector for Innovative Economy and Cooperation with Industry, the Vice-Rector for General Affairs, the Vice Rector for Education and Students, and the Chancellor. By analogy, each faculty is headed by a dean, who is in charge of all the staff and students within the faculty. The dean is supported in this role by vice-deans. The governing councils at the university- and faculty-levels are the Senate and the Faculty Boards, respectively. The Senate comprises the Rector, acting as the chairperson, the Vice-Rectors, the Deans, and elected representatives of the University community. Each Faculty Board consists of the Dean, acting as the chairperson, the Vice-Deans, the staff members holding the academic title of professor and the degree of habilitated doctor, and elected representatives of the Faculty community. The governing councils control and direct the affairs of the University or Faculty by passing appropriate resolutions on issues of the utmost importance or by dealing with these issues thematically in dedicated committees and groups. Sala posiedzeń Senatu Senate Meeting Room 7

9 SENAT: Rektor i Prorektorzy prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c. rektor dr hab. inż. Zdzisława Owsiak, prof. PŚk prorektor ds. studenckich i dydaktyki dr hab. inż. Czesław Kundera, prof. PŚk prorektor ds. rozwoju kadry i badań naukowych prof. dr hab. Krzysztof Grysa prorektor ds. innowacyjnej gospodarki i współpracy z przemysłem prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski prorektor ds. ogólnych Dziekani dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk dziekan Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki dr hab. inż. Marek Iwański, prof. PŚk dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba dziekan Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn dr hab. inż. Antoni Różowicz, prof. PŚk dziekan Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych Wydział Budownictwa i Architektury dr hab. inż. Zbigniew Rusin, prof. PŚk prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński dr hab. inż. Jerzy Wawrzeńczyk, prof. PŚk dr hab. inż. Grzegorz Świt, prof. PŚk Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki dr hab. inż. Jerzy Augustyn, prof. PŚk dr hab. inż. Andrzej Kapłon, prof. PŚk dr hab. inż. Józef Kuśmierz, prof. PŚk dr hab. inż. Marian Marciniak, prof. PŚk Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki dr hab. inż. Tomasz Kozłowski, prof. PŚk dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski, prof. PŚk Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn dr hab. inż. Edward Miko, prof. PŚk prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz SENATE Rectors and Vice-Rectors Prof. Stanisław Adamczak Rector Prof. Zdzisława Owsiak Vice-Rector for Education and Students Prof. Czesław Kundera Vice-Rector for Staff Development and Research Prof. Krzysztof Grysa Vice-Rector for Innovative Economy and Cooperation with Industry Prof. Bogdan Antoszewski Vice-Rector for General Affairs Deans Prof. Artur Bartosik Dean of the Faculty of Management and Computer Modelling Prof. Lidia Dąbek Dean of the Faculty of Environmental, Geomatic and Energy Engineering Prof. Marek Iwański Dean of the Faculty of Civil Engineering and Architecture Prof. Zbigniew Koruba Dean of the Faculty of Mechatronics and Mechanical Engineering Prof. Antoni Różowicz Dean of the Faculty of Electrical Engineering, Automatic Control and Computer Science Representatives of the professorial staff (full professors and habilitated doctors) Faculty of Civil Engineering and Architecture Prof. Zbigniew Rusin Prof. Wiesław Trąmpczyński Prof. Jerzy Wawrzeńczyk Prof. Grzegorz Świt Faculty of Electrical Engineering, Automatic Control and Computer Science Prof. Jerzy Augustyn Prof. Andrzej Kapłon Prof. Józef Kuśmierz Prof. Marian Marciniak Faculty of Environmental, Geomatic and Energy Engineering Prof. Tomasz Kozłowski Prof. Jerzy Zbigniew Piotrowski Faculty of Mechatronics and Mechanical Engineering Prof. Edward Miko Prof. Andrzej Neimitz 8

10 dr hab. inż. Leszek Płonecki, prof. PŚk dr hab. inż. Leszek Radziszewski, prof. PŚk Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk dr hab. inż. Wacław Gierulski, prof. PŚk dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek, prof. PŚk prof. dr hab. Arkadiusz Płoski Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich dr inż. Jarosław Gawdzik Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki dr inż. Mariusz Ginter Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki dr inż. Dariusz Gontarski Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn dr Małgorzata Sokała Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego dr inż. Dorota Wiraszka Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Jednostki ogólnouczelniane dr Stanisław Hojda Przedstawiciele niebędący nauczycielami akademickimi mgr Rafał Matys mgr Alicja Stankowska Przedstawiciele studentów Damian Bąbel Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Edyta Janczewska Wydział Budownictwa i Architektury Katarzyna Kowalska Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Dawid Ladyca Wydział Budownictwa i Architektury Anna Lasek Wydział Budownictwa i Architektury Małgorzata Okła Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Beata Rosińska Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Marek Sęk Wydział Elektrotechniki Automatyki, i Informatyki Dominika Soboń Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Prof. Leszek Płonecki Prof. Leszek Radziszewski Faculty of Management and Computer Modelling Prof. Dariusz Bojczuk Prof. Wacław Gierulski Prof. Marianna Kotowska-Jelonek Prof. Arkadiusz Płoski Representatives of the non-professorial teaching staff Dr Jarosław Gawdzik Faculty of Environmental, Geomatic and Energy Engineering Dr Mariusz Ginter Faculty of Electrical Engineering, Automatic Control and Computer Science Dr Dariusz Gontarski Faculty of Mechatronics and Mechanical Engineering Dr Małgorzata Sokała Faculty of Management and Computer Modelling Dr Dorota Wiraszka Faculty of Electrical Engineering, Automatic Control and Computer Science Representatives of the central University services Dr Stanisław Hojda Representatives of the non-teaching staff Rafał Matys Alicja Stankowska Student representatives Damian Bąbel Faculty of Management and Computer Modelling Edyta Janczewska Faculty of Civil Engineering and Architecture Katarzyna Kowalska Faculty of Mechatronics and Mechanical Engineering Dawid Ladyca Faculty of Civil Engineering and Architecture Anna Lasek Faculty of Civil Engineering and Architecture Małgorzata Okła Faculty of Environmental, Geomatic and Energy Engineering Beata Rosińska Faculty of Management and Computer Modelling Marek Sęk Faculty of Electrical Engineering, Automatic Control and Computer Science Dominika Soboń Faculty of Mechatronics and Mechanical Engineering 9

11 Rektor prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c. Rector Prof. Stanisław Adamczak Insygnia władzy rektorskiej: pierścień i berło Insignia of the Rector s power: the ring and the sceptre 10

12 Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr hab. inż. Zdzisława Owsiak, prof. PŚk Vice-Rector for Education and Students Prof. Zdzisława Owsiak Prorektor ds. Rozwoju Kadry i Badań Naukowych dr hab. inż. Czesław Kundera, prof. PŚk Vice-Rector for Staff Development and Research Prof. Czesław Kundera Prorektor ds. Innowacyjnej Gospodarki i Współpracy z Przemysłem prof. dr hab. Krzysztof Grysa Vice-Rector for Innovative Economy and Cooperation with Industry Prof. Krzysztof Grysa Prorektor ds. Ogólnych prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski Vice-Rector for General Affairs Prof. Bogdan Antoszewski Kanclerz dr inż. Andrzej Sęk Chancellor Dr Andrzej Sęk 11

13 Konwent Politechniki Świętokrzyskiej Kielce University of Technology Convention Konwent Politechniki Świętokrzyskiej jest ciałem opiniodawczo-doradczym Senatu i Rektora w sprawach dotyczących: ogólnych kierunków działania Uczelni, uruchamiania nowych kierunków kształcenia i specjalności, działalności badawczej, promocji Politechniki Świętokrzyskiej i jej absolwentów, relacji Politechniki Świętokrzyskiej z administracją, gospodarką i kulturą regionu. Konwent może wypowiadać się także w innych sprawach uznanych za istotne dla Uczelni lub regionu. Kadencja Konwentu trwa cztery lata i rozpoczyna się 1 stycznia w pierwszym roku kadencji władz Uczelni. Przewodniczącym Konwentu jest Rektor Politechniki Świętokrzyskiej. Członkowie Konwentu wybierają spośród siebie dwóch zastępców przewodniczącego. The Kielce University of Technology Convention acts as a consultative and advisory body to the University Senate and Rector with regard to the following issues: the University s strategy and policy, new programmes of study, including specialisms, research activities, promotion of the University and its graduates, cooperation with institutions and organizations representing regional administration, economy and culture. The Kielce University of Technology Convention may also advise on other issues vital to the University or the region. The Convention members serve four-year terms of office, each commencing on 1 January in the first year of a new term of the University authorities. The Convention is chaired by the University s Rector. Two Deputy Chairmen are elected from among the Convention members. Budynki dydaktyczne, gmach Rektoratu i Biblioteki Głównej Core of the University Campus 12

14 Skład Konwentu Stanisław Adamczak Rektor Przewodniczący Konwentu Łukasz Bilski Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o. Alicja Bojarowicz Przewodnicząca Rady Izby Architektów Leszek Ciesek Prezes Effector S.A. Wiesław Dzierżak Przedsiębiorca Jan Gierada Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Stanisław Góźdź Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Edmund Kaczmarek Przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego Artur Kłoczko Przewodniczący Rady Nadzorczej Rovese S.A. Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce Andrzej Mochoń Prezes Targi Kielce sp. z o.o. Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty Andrzej Neimitz Dyrektor Fundacji im. S. Staszica Beata Oczkowicz Wiceminister Obrony Narodowej Bożentyna Pałka-Koruba Wojewoda Świętokrzyski Krzysztof Słoń Senator RP Stanisław Szczepaniak Prezes Zarządu Inwex sp. z o.o. Mirosław Szczukiewicz Prezes FART S.A. Witold Zaraska Członek Business Centre Club Convention Members Stanisław Adamczak Rector, Chairman of the Convention Łukasz Bilski Chairman of the Executive Board of the Regional Centre for Innovation and Technology Transfer (ŚCITT sp. z o.o.) Alicja Bojarowicz Chairwoman of the Council of the Chamber of Architects Leszek Ciesek Chairman of Effector, S.A. Wiesław Dzierżak Entrepreneur Jan Gierada Director of the Świętokrzyskie Province Hospital Stanisław Góźdź Director of the Świętokrzyski Cancer Centre Adam Jarubas Marshal of the Świętokrzyskie Province Edmund Kaczmarek Chairman of the Convention of the Świętokrzyskie Province County Heads Artur Kłoczko Chairman of the Supervisory Board of Rovese S.A. Wojciech Lubawski Mayor of Kielce Andrzej Mochoń Chairman of Kielce Trade Fairs (Targi Kielce sp. z o.o.) Małgorzata Muzoł Świętokrzyskie Province Chief Education Officer Andrzej Neimitz Head of the Staszic Foundation Beata Oczkowicz Deputy Minister of National Defence Bożena Pałka-Koruba Governor of the Świętokrzyskie Province Krzysztof Słoń Senator of the Republic of Poland Stanisław Szczepaniak Chairman of the Executive Board of Inwex sp. z o.o. Mirosław Szczukiewicz Chairman of FART S.A. Witold Zaraska member of the Business Centre Club 13

15 Święty Krzyż katolickie korzenie Gór Świętokrzyskich symbol nazwy Politechniki Świętokrzyskiej Święty Krzyż, the sanctuary with a relic of the Holy Cross, from which the University Politechnika Świętokrzyska takes its name 14

16 Strategia Rozwoju Politechniki Świętokrzyskiej na lata The Development Strategy of the Kielce University of Technology for the years Strategia Rozwoju Politechniki Świętokrzyskiej wskazuje kierunki rozwoju Uczelni na lata w najważniejszych obszarach jej działalności. Zostały one wyznaczone w aspekcie wyzwań otoczenia zewnętrznego, z jakimi powinna zmierzyć się Uczelnia oraz w aspekcie możliwości i uwarunkowań wewnętrznych. Podstawą formułowania Strategii były akty prawne, wyznaczające ramy funkcjonowania uczelni wyższej oraz zgromadzone dokumenty, materiały zewnętrzne i wewnętrzne, dotyczące uwarunkowań i kierunków rozwoju Politechniki Świętokrzyskiej. Zmieniająca się rzeczywistość funkcjonowania uczelni wyższych, uwarunkowania rynkowe, społeczne oraz prawne, skłoniły Władze Politechniki Świętokrzyskiej do doskonalenia systemu zarządzania, przyjęcia strategii umożliwiającej realizację podstawowych celów rozwojowych oraz skutecznego dostosowywania się do zmian w otoczeniu. Diagnoza stanu Politechniki Świętokrzyskiej i jej otoczenia, wieloletnie doświadczenia akademickie oraz dbałość o przestrzeganie nadrzędnych wartości nasuwają kilka wiodących kierunków myślenia strategicznego o przyszłości Uczelni. Najważniejsze założenia Strategii Rozwoju Uczelni na lata dotyczą: utrzymania liczby studentów na poziomie odpowiadającym potencjałowi dydaktycznemu Politechniki Świętokrzyskiej i potrzebom rynku pracy, intensyfikacji działań rozwojowych w obszarze nauki i badań, wynikających z realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, wzmacniania pozycji konkurencyjnej w europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego w obszarach: kształcenia, nauki, badań, The Development Strategy of the Kielce University of Technology defines the directions for the development of the University in the key areas of activity during the years These have been determined in the context of challenges to face, posed by the external environment, and in the context of the University s potential and internal conditions. The Strategy was developed on the basis of legal acts providing the framework for the functioning of a higher education institution and other relevant documents, including in-house and external data sources, pertaining to the conditions and directions for the development of the Kielce University of Technology. The evolving reality of the functioning of the higher education sector together with the market, social and legal conditions has led the authorities of the Kielce University of Technology to improve its management system, adopt a strategy that helps achieve the development goals and effectively adapt to changes in the environment. The analysis of the condition of the Kielce University of Technology and its environment, long experience in the higher education sector and the emphasis on observing the overarching values have helped determine the main directions for strategic thinking about the University s future. The major goals of the University s Development Strategy for the years include: maintaining the number of students at a level corresponding to the teaching potential of the Kielce University of Technology and the needs of the labour market, enhancing the development activities in the area of science and research resulting from the implementation of the projects co-financed by the European Union, increasing the competitiveness of the University in the European higher education space in the areas of education, science and research, 15

17 podjęcia zadań zmierzających do intensyfikacji współpracy Politechniki Świętokrzyskiej z uczelniami i jednostkami naukowymi o podobnym profilu działalności, mających na celu współdziałanie zgodnie z interesami Politechniki Świętokrzyskiej. Realizacja powyższych założeń została ujęta w najważniejszych zapisach ukierunkowujących rozwój Uczelni. Misją Politechniki Świętokrzyskiej jest: zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i rozwoju studentów zgodnie z oczekiwaniami dynamicznie zmieniającego się rynku pracy europejskiej przestrzeni gospodarczej, prowadzenie badań naukowych, których cechą jest integracja nauk podstawowych i stosowanych, stanowiących niezbędny element kształcenia oraz mających na celu rozwój kadry naukowej i tworzenie podstaw rozwoju cywilizacyjnego, współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, środowiskiem gospodarczym i samorządowym w celu rozwiązywania współczesnych wyzwań i problemów oraz stymulowania rozwoju społecznego i gospodarczego. Kierując się zasadami wolności kształcenia, wolności badań naukowych oraz zasadą poszanowania praw własności intelektualnej Politechnika Świętokrzyska we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego kształci studentów na wysokim europejskim poziomie, wyposażając ich w wiedzę, umiejętności i kompetencje odpowiadające potrzebom współczesnej gospodarki oraz umożliwiające absolwentom aktywność i karierę zawodową. Realizując ofertę dydaktyczną, która nie tylko odpowiada na potrzeby współczesnej gospodarki i rynku pracy, ale umożliwia również pracownikom, doktorantom i studentom twórczy, wszechstronny, harmonijny rozwój i edukację, Uczelnia wykorzystuje najlepsze wzorce, nowoczesną aparaturę, narzędzia i metody. Prowadzi działania silnie wspierające środowisko gospodarcze i techniczne, wspomagające i stymulujące rozwój techniki, innowacji, transfer technologii oraz doskonalenie kadr. Będąc ważnym ośrodkiem edukacji i nauki Politechnika Świętokrzyska aktywnie uczestniczy w kreowaniu europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego oraz w kreowaniu kieleckiego ośrodka akademickiego, undertaking measures to enhance collaboration with academic and research institutions that have similar objectives, while acting consistently with the interests of the Kielce University of Technology. The implementation of these goals is addressed in the most important provisions directing the University s development. The mission of the Kielce University of Technology is: to ensure high quality student education and development in accordance with the expectations of the evolving labour market of the European economic space, to conduct basic and applied research, as it is vital to the educational process, and contributes to the development of academic staff and human development in general, to cooperate with research, business and government partners at the local, national and international levels in order to handle the challenges and problems of today and stimulate economic development. By acting in accordance with the principles of the freedom of education and the freedom of research, and respecting the intellectual property rights, the Kielce University of Technology, in cooperation with organizations from the social and economic environment, offers Europeanstandard higher education programmes that provide students with knowledge, skills and competences meeting the needs of a modern economy and offering opportunities for future employment and career development. The University employs the best models and the latest equipment, tools and methods to provide programmes that not only meet the needs of a modern economy and the labour market but also facilitate education as well as creative, comprehensive and harmonious development of the staff and the students at all levels of qualification. The University is committed to supporting the economic and technological environment, which enhances and stimulates the development of technology, innovativeness, technology transfer and staff qualifications. As an important educational and research institution, the Kielce University of Technology is actively engaged in the creation of the European higher education area and the creation of the Kielce-based academic hub, significant to 16

18 jako znaczącego dla obecnych i przyszłych pokoleń młodzieży, mającego duże znaczenie dla rozwoju regionu świętokrzyskiego. Realizując Misję Politechniki Świętokrzyskiej, składamy podziękowanie naszym poprzednikom i przyjaciołom, których determinacji i wysiłkom zawdzięczamy powstanie i rozwój Uczelni. Wizja Politechnika Świętokrzyska nowoczesną Uczelnią skutecznie wpisującą się w Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego. Politechnika Świętokrzyska postrzegana jako Uczelnia: techniczna, kształcąca kadry wysoko oceniane przez pracodawców, oferująca nowoczesną edukację, łącząca innowacyjne sposoby przekazywania wiedzy, aktualne treści programowe, tradycje akademickie oraz oczekiwania społeczności studenckiej w odniesieniu do wszystkich form kształcenia, otwarta na współpracę krajową i międzynarodową oraz wyzwania stawiane przez zmieniającą się rzeczywistość społeczno-gospodarczą, posiadająca infrastrukturę dostosowaną do potrzeb badawczych i dydaktycznych, pozwalającą na zachowanie silnej pozycji konkurencyjnej, sprawna w procesie dostosowywania się do otoczenia, posiadająca proefektywnościową kulturę organizacyjną, tworząca wspólnotę nauczycieli akademickich, studentów i pozostałych pracowników, prowadząca politykę finansową opartą na kryteriach proefektywnościowych, zapewniającą bezpieczeństwo finansowe oraz możliwości długoterminowego rozwoju jej zasobów materialnych i niematerialnych. Celem nadrzędnym jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Politechniki Świętokrzyskiej w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Analiza sytuacji Uczelni oraz zdefiniowane założenia Strategii, wizja i misja Politechniki Świętokrzyskiej umożliwiały wyznaczenie obszarów strategicznych, będących odzwierciedleniem działalności Uczelni. W ramach tych obszarów realizowane są następujące cele strategiczne: the present and future young generations and contributing to the development of the Świętokrzyski Region. Fulfilling the Mission of the Kielce University of Technology, we wish to express our gratitude to all the predecessors and supporters whose determination and efforts have contributed to the establishment and development of the University. Vision The vision of the Kielce University of Technology is to be a modern university in line with the European Higher Education Area. The Kielce University of Technology is perceived as an institution: with a technically-oriented curriculum producing graduates highly valued by future employers, providing modern education by combining innovative methods of knowledge transfer with current curriculum contents, academic traditions and expectations of the student community with respect to all forms of education, open to national and international cooperation as well as challenges posed by the evolving social and economic realities, with an infrastructure that addresses the research and teaching needs and allows it to maintain strong competitiveness, with an ability to efficiently adapt to the environment, with an efficiency-oriented organizational culture constituting a community of academic teachers, students and other staff, with a financial policy based on efficiency-oriented criteria ensuring financial safety and a potential for the long-term development of its tangible and intangible resources. The primary goal is to enhance the competitiveness of the Kielce University of Technology in the European Higher Education Area. The analysis of the University s condition, the defined goals of the Strategy, and the vision and mission of the Kielce University of Technology have contributed to the determination of the strategic areas reflecting the University s activities. The strategic aims achieved within the strategic areas are: 17

19 OBSZARY STRATEGICZNE STRATEGIC AREAS KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ STUDENTÓW STUDENT EDUCATION AND DEVELOPMENT BADANIA NAUKOWE I WSPÓŁPRACA Z GOSPODARKĄ RESEARCH AND COOPERATION WITH INDUSTRY KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA RESEARCH AND TEACHING STAFF FINANSE FINANCE INFRASTRUKTURA INFRASTRUCTURE ZARZĄDZANIE MANAGEMENT CELE STRATEGICZNE STRATEGIC AIMS Doskonalenie oferty i jakości kształcenia oraz możliwości rozwoju studentów w kontekście potrzeb rynku pracy Enhancement of programmes, quality of education and student development opportunities in the context of labour market needs Rozwój badań naukowych zgodnie z potrzebami praktyki gospodarczej oraz stworzenie systemu komercjalizacji ich wyników Enhancement of research in compliance with the needs of the economic practice and the creation of a system for research result commercialization Doskonalenie struktury zatrudnienia i tworzenie warunków dla rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej Enhancement of the employment structure and the creation of conditions for the development of research and teaching staff Zarządzanie finansami Uczelni zgodnie z systemem finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, zapewniające długoterminową efektywność i płynność finansową Management of the University s finances to ensure long-term effectiveness and accounting liquidity, in accordance with the system for financing science and higher education in Poland Utrzymanie, modernizacja i rozbudowa infrastruktury sprzyjającej wzrostowi jakości badań naukowych, realizacji działalności dydaktycznej i wzrostowi poziomu warunków kulturalnych, sportowych, socjalnych środowiska akademickiego Maintenance, modernization and expansion of the infrastructure contributing to the enhancement of the quality of research and teaching and an improvement in the cultural, sports and social conditions of the academic community Doskonalenie systemu zarządzania strategicznego i operacyjnego, zapewniającego skuteczną i sprawną działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą oraz ogólnorozwojową Uczelni Improvement in the strategic and operational management system ensuring effective and efficient teaching, research, and general development of the University 18 Tak sformułowanym celom strategicznym zostały przypisane cele szczegółowe, a w ich ramach działania umożliwiające realizację założonego rozwoju Uczelni w okresie objętym Strategię Rozwoju. Sformułowana Strategia Rozwoju jest podstawą do tworzenia wielu rozwiązań systemowych warunkujących realizację przyjętych: misji i wizji, celów strategicznych, celów szczegółowych i działań, przy wykorzystaniu posiadanych zasobów, gwarantujących oczekiwany rozwój. Jest wykorzystana do opracowania strategii poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni. Na każdym etapie realizacji Strategii istnieje możliwość modyfikowania jej zapisów, wymuszona zmianą wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań. Ciągła aktualizacja danych pozwoli na bieżąco dokonywać analizy sytuacji Uczelni i stanowić będzie podstawowy warunek skutecznego zarządzania ryzykiem w Politechnice. Strategia Rozwoju zatwierdzona Uchwałą 162/2015 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej w dniu 28 stycznia 2015 roku The strategic aims subdivided into objectives, and further into measures, help the University to implement the Development Strategy within the specified timeframe. The Development Strategy is the basis for creating system solutions conditioning the implementation of the University s mission, vision, strategic aims, strategic objectives and strategic measures by using the existing resources to achieve the expected development results. The Strategy is employed to develop the strategies of all the University s organizational units The Strategy provisions can be modified at any stage in response to changes in the internal or external conditions. Constant updating of data is required to analyze the University s performance and ensure effective risk management at the University. The Development Strategy approved by resolution 162/2015 of the Kielce University of Technology Senate dated 28 January 2015

20 Politechnika Świętokrzyska z lotu ptaka Aerial view of the Kielce University of Technology 19

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology KIELCE 2014

Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology KIELCE 2014 Politechnika Świętokrzyska Kielce University of Technology KIELCE 2014 Spis treści Table of Contents Słowo wstępne Władze Uczelni Konwent Politechniki Świętokrzyskiej Misja Politechniki Świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology

Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology Politechnika Świętokrzyska Kielce University of Technology Słowo wstępne Foreword by the Rector Na lata 2012-2016 przypada kolejna kadencja władz Politechniki Świętokrzyskiej, w której rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne Foreword by the Rector

Słowo wstępne Foreword by the Rector Słowo wstępne Foreword by the Rector Na lata 2012-2016 przypada kolejna kadencja władz Politechniki Świętokrzyskiej, w której rok akademicki 2014/2015 będzie rokiem jubileuszowym, gdyż 3 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology KIELCE 2013

Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology KIELCE 2013 Politechnika Świętokrzyska Kielce University of Technology KIELCE 2013 Słowo wstępne Foreword Na lata 2012-2016 przypada kolejna kadencja władz Politechniki Świętokrzyskiej uczelni o liczącej się już

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Kolegium Dziekańskie Dziekan: dr hab. inż. Adam Czornik prof. nzw w Pol. Śl. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń profesor nadzwyczajny dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzwyczajny Pełnomocnik Rektora AGH ds. Tworzenia Wydziału Inżynierii Wytwarzania Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Rozdział 1 Wydziały 35 1. Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest wydział. Poza siedzibą Uczelni mogą być tworzone wydziały zamiejscowe. 2. Wydziały tworzy,

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii. MIASTO: Bydgoszcz STANOWISKO: adiunkt DYSCYPLINA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego 1. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny (zwany dalej Wydziałem), został utworzony przez Senat Uniwersytetu w Białymstoku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA KANCELARIA PREZYDENTA RP KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS" PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK A 367491 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2004-2015

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Wydział Coachingu. coaching. kierunek studiów: Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu

Wydział Coachingu. coaching. kierunek studiów: Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu Wydział Coachingu kierunek studiów: coaching Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu Wybierz zawód przyszłości lub zdobądź nowe kompetencje Rynek pracy Coaching to wymagający profesjonalnych kompetencji,

Bardziej szczegółowo

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH O przewodniku Niniejszy przewodnik zawiera informacje na temat kwalifikacji uzyskanych zagranicą i porady na temat ich nostryfikacji. Dowiesz się jak korzystać z bazy danych

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010- October 2012

DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010- October 2012 LEONARDO DA VINCI PROJECT TRAIN TO CAP Strengthening of European Union funds absorption capacity for infrastructure construction projects. 2010-1-PL1-LEO05-11469 DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010-

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński co oferuje i jak z niego skorzystać? Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich

Proces Boloński co oferuje i jak z niego skorzystać? Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich Proces Boloński co oferuje i jak z niego skorzystać? Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich Uniwersytet Rzeszowski, 18-19.01.2010 Proces Boloński (1999) Stworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY MIASTO: OPOLE STANOWISKO: STARSZY WYKŁADOWCA W INSTYTUCIE NAUK PEDAGOGICZNYCH DYSCYPLINA NAUKOWA: Z DZIEDZINY

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I. CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I. CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju UG do roku 2020 PLAN ZADAŃ Przed Uniwersytetem Gdańskim stoi szereg wyzwań, których podjęcie wymaga określenia celu i charakteru działań oraz terminu zakończenia, źródeł

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy MIASTO: Bydgoszcz STANOWISKO: Profesor nadzwyczajny DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia DATA OGŁOSZENIA: 07.12.2016 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

Metropolization : Local Development and Government in Poland

Metropolization : Local Development and Government in Poland Metropolization : Local Development and Government in Poland Lydia COUDROY DE LILLE Université Lumière-Lyon 2 & Centre Géophile - Ecole Normale Supérieure de Lettres et Sciences Humaines de Lyon OCDE-

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk społecznych - psychologia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk społecznych - psychologia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń asystent dziedzina nauk społecznych - psychologia, DATA OGŁOSZENIA:

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA 2011-2016 Radom, wrzesień 2011 (aktualizacja styczeń 2013) 1. Misja

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NA LATA 2015-2025

STRATEGIA ROZWOJU POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NA LATA 2015-2025 STRATEGIA ROZWOJU POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NA LATA 2015-2025 Kielce 2015 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Podstawy formułowania Strategii Rozwoju Politechniki Świętokrzyskiej... 5 II. Diagnoza potencjału

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13. Wstęp / 27

Spis treści. Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13. Wstęp / 27 Spis treści Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13 Wstęp / 27 I II III Edukacja nauczycieli w kontekście wyzwań XXI stulecia / 51 Wstęp / 53 Megatrendy / 53 Wyzwania XXI wieku / 55 O reformie systemu

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-3/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 31 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE R-3/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 31 stycznia 2014 r. ZARZĄDZENIE R-3/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-1/1/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. dr hab. Tadeusz Marek Warszawa, 18 maja 2009r.

Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. dr hab. Tadeusz Marek Warszawa, 18 maja 2009r. Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Tadeusz Marek Warszawa, 18 maja 2009r. Agenda Tematyka badawcza Udział w grantach Udział w konferencjach Planowane wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego Problemy nauki i szkolnictwa wyższego SPIS TREŚCI Ryszard Maciołek, Wiesław Maik, Krzysztof Sikora WPROWADZENIE 11 Część I NAUKA 15 Zbyszko Chojnicki NAUKA JAKO SYSTEM SPOŁECZNO-POZNAWCZY 17 Jan Woleński

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

AGENDA Monday s schedule and the plan for the remaining days, introduction of each participant).

AGENDA Monday s schedule and the plan for the remaining days, introduction of each participant). MODERN MANUFACTURING AND DESIGN TECHNOLOGIES WITH SPECIAL FOCUS ON INDUSTRY 4.0 17TH - 21TH OCTOBER, 2016 AGENDA 17.10.2016 Monday 10:00 - meeting at the Hotel Best Western Prima (Kiełbaśnicza 16 street).

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012-2016 Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa strukturę i zasady działania Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R - 49/2012 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 24 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE R - 49/2012 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 24 września 2012 r. ZARZĄDZENIE R - 49/2012 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 24 września 2012 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-9/2/2012 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

THINK-TANK FRP-ISW - aktualnie prowadzone i planowane studia, badania i ekspertyzy, dotyczące szkolnictwa wyŝszego i innowacyjności

THINK-TANK FRP-ISW - aktualnie prowadzone i planowane studia, badania i ekspertyzy, dotyczące szkolnictwa wyŝszego i innowacyjności 1 THINK-TANK FRP-ISW - aktualnie prowadzone i planowane studia, badania i ekspertyzy, dotyczące szkolnictwa wyŝszego i innowacyjności 1. Wprowadzenie 2. Przykładowe obszary badań w FRP-ISW 3. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 495 Warszawa, 13 czerwca 2012 r.

Druk nr 495 Warszawa, 13 czerwca 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-47-12 Druk nr 495 Warszawa, 13 czerwca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-14/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr R-14/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca 2014 r. Zarządzenie Nr R-14/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów wyższych w tłumaczeniu na język obcy oraz suplementu

Bardziej szczegółowo

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce Lp Temat i data opracowania (zadania lub problemu) Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień Forma przedstawienia wyników Ocena

Bardziej szczegółowo

Po czym poznać lidera? roczne brytyjski czterech

Po czym poznać lidera? roczne brytyjski czterech Po czym poznać lidera? Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University we współpracy z brytyjskim partnerem, Oxford Brookes University (Oxford, Wielka Brytania), już od września 2011 roku uruchamia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU 4.1.1. Cel operacyjny: Przygotowanie i wdrożenie programów nauczania opartych

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Mariusz Gulczyński KONSTYTUCJONALIZACJA GŁÓWNYCH ZASAD DEMOKRATYCZNEGO ŁADU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo