W odpowiedzi na zapytania przesłane w piśmie z dnia roku wyjaśniam co następuje:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W odpowiedzi na zapytania przesłane w piśmie z dnia 14.04.2010 roku wyjaśniam co następuje:"

Transkrypt

1 Parczew, AZ.VII MD Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowę sieci radiowej obejmującej teren Powiatów: Parczewskiego, Radzyńskiego, Bialskiego i Lubartowskiego znak AZ.VII W odpowiedzi na zapytania przesłane w piśmie z dnia roku wyjaśniam co następuje: Dotyczy pkt. 9.2 linia radiowa (1 sztuka) Pytanie 1: Radiolinia musi być wyposażona w wentylator chłodzący jednostkę wewnętrzną IDU czy Zamawiający dopuści zaoferowanie IDU bez wentylatora chłodzącego. Z naszych doświadczeń wentylatory są jednymi z najbardziej usterkowych elementów. Zaoferowanie radiolinii z chłodzeniem pasywnym pozwoli na zmniejszenie usterkowości tego sprzętu. Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie IDU bez wentylatora chłodzącego. Pytanie 2: Radiolinia powinna posiadać przynajmniej 16 portów E1 czy w opinii Zamawiającego radiolinia ma być dostarczona z wymaganymi portami, czy też ma mieć możliwość instalacji tych portów? Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza możliwość instalacji tych portów. Pytanie 3: System powinien oferować Ethernet Link O&M prosimy Zamawiającego o opisanie tej funkcjonalności. W przypadku chęci zaoferowania rozwiązania równoważnego, chcielibyśmy wiedzieć co będzie brane pod uwagę przy ocenie równoważności. Odpowiedź 3: Link Ethernet O&M to fizycznie wydzielony port Ethernet służący do zarządzania systemem radioliniowym lokalnie jak i zdalnymi radioliniami. Zarządzanie powinno nie agregować przepustowości głównej radiolinii, ale powinno być kierowany niezależnym od przepustowości torem serwisowym radiolinii. Pytanie 4:

2 Wbudowany Ethernet Switch powinien oferować przynajmniej 7 portów czy w opinii Zamawiającego, oferowana radiolinia ma być dostarczona z 7 portami Ethernet, czy tez ma posiadać możliwość obsadzenia tylu portów? Odpowiedź 4: Zamawiający wymaga możliwości uruchomienia do 7 portów w chwili uruchomienia zamawiającemu wystarczą 3 porty Ethernet. Pytanie 5: Prosimy o wskazanie lokalizacji, pomiędzy którymi ma być uruchomiona w/w radioilnia. Odpowiedź 5: Zamawiający przewiduje budowę w/w radiolinii pomiędzy lokalizacją masztu w Woli Sernickiej a budynkiem UMCS w Lublinie Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, Lublin. Dotyczy pkt. 9.3 specyfikacja serwerów (2 sztuki) Pytanie 6: Specyfikacja serwera jednoznacznie wskazuje tylko i wyłącznie na 1 model serwera pochodzący tylko i wyłącznie od jednego producenta serwer Dell PowerEdge R710. W związku z powyższym: Czy jako rozwiązanie równoważne Zamawiający uzna zaoferowanie serwera innego producenta wyposażonego w 2 porty LAN wbudowane na płycie oraz doposażonego w dodatkowe 2 porty LAN poprzez dołożenie karty rozszerzeń, zakładając że dołożenie karty LAN nie spowoduje zmniejszenia ilości wymaganych slotów PCI? Odpowiedź 6: Zamawiający dopuszcza oferowanie serwera doposażonego w karty rozszerzeń z dodatkowymi portami LAN, pod warunkiem iż karty te będą sprzętowymi kartami rozszerzeń (Zamawiający nie dopuszcza stosowania kart typu USB, rozgałęziaczy, hubów, itp...) opartymi o ten sam chipset co karty wbudowane w serwer, oraz pozwolą na uzyskanie funkcjonalności teaming i loadbalancing z kartami wbudowanymi w serwer. Zainstalowanie dodatkowych kart nie może zmniejszyć pozostałych wymagań co do parametrów i funkcjonalności serwera. Pytanie 7: Zasilacze: Wysokowydajne, redundantne, zasilacze Hot-Plug o mocy maksymalnie 870W każdy i typowej wydajności powyżej 91%, Wymagane dostarczenie raportu sporządzonego przez niezależną organizację oraz Serwer musi spełniać normy Energy Star 1.0 for Computer Servers Czy za spełnienie obu warunków zostanie uznane przez Zamawiającego przedstawienie raportu EnergyStar potwierdzającego wydajność oferowanych zasilaczy oraz spełnienie wymagań normy Energy Star 1.0 for Computer Servers? Odpowiedź 7: W związku z zakresem projektu i analizami wydajności systemu zasilania u Zamawiającego, Zamawiający podtrzymuje wszystkie wymagania co do zasilaczy, według najlepszej wiedzy Zamawiającego istnieje wielu producentów serwerów wyposażających serwery w Zasilacze spełniające wymagania minimalne. Pytanie 8: Warunki gwarancji: Pięć lat gwarancji z czasem reakcji w ciągu 4 godzin dla systemów o znaczeniu krytycznym, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3 Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Czy - przy założeniu, że zaoferowany przez nas serwer będzie posiadał wykupioną usługę serwisową realizowaną bezpośrednio przez Producenta - czy celowe jest dołączanie oświadczenia o przejęciu zobowiązań przez niego? Co, poza ograniczaniem konkurencji, ma na celu postawienie wymogu załączenia takiego oświadczenia. W sytuacji jaka ma miejsce w tym przetargu, czyli wymagania SIWZ dla serwera spełnia tylko i wyłącznie jeden produkt pochodzący od jednego Producenta, w/w oświadczenie może otrzymać np. tylko i wyłącznie jeden oferent, tym samym Zamawiający stawia się w sytuacji, gdzie jest bardzo prawdopodobne otrzymanie tylko i wyłącznie jednej oferty od wskazanego Oferenta. Jaka jest zasadność wymogu w/w Oświadczenia skoro nie niesie ona żadnych przesłanek prawnych? Stroną umowy jest Oferent i to od niego będą egzekwowane wszelkie zobowiązania wynikające z zawartej Umowy, w tym kary za nieterminowe realizowanie serwisu. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie wymogu dołączenia oświadczenia Producenta dotyczącego przejęcia zobowiązań serwisowych. Odpowiedź 8: Zamawiający postawił wymóg dołączenia oświadczenia producenta o przejęciu zobowiązań serwisowych w przypadku niewywiązania się z nich oferenta lub firmy serwisującej sprzęt, wymagając jednocześnie aby gwarancja była w pełni wykupiona u producenta sprzętu, co zapewnić ma Zamawiającemu bezpieczeństwo w zakresie pochodzenia sprzętu, realizacji gwarancji oraz czasu trwania gwarancji. Faktem jest, iż jedynym właściwym organem świadczącym skutecznie usługi gwarancyjne i serwisowe jest jedynie wytwórca sprzętu bądź jego reprezentant czyli firma serwisująca.. Zamawiający chce się zabezpieczyć w okresie gwarancji przed ewentualną możliwością zaprzestania serwisu przez dostawce który jest podmiotem z reguły mniejszym od producenta i bardziej podatnym na koniunkturę rynkową, i dlatego wymaga zapewnienia oświadczeń producenta. Zamawiający oczekuje, iż dostarczony sprzęt będzie objęty gwarancją producenta na co Wykonawca powinien przedstawić stosowne oświadczenie. Według wiedzy Zamawiającego takie oświadczenia są wystawiane na potrzeby przetargowe przez wszystkich producentów. Wymóg ten podyktowany jest również Rekomendacjami udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne UZP z 2009 rok, pkt ppkt B.3.1. Dotyczy pkt. 9.4 specyfikacja macierzy (1 sztuka) Pytanie 9: Specyfikacja macierzy jednoznacznie wskazuje tylko i wyłącznie na 1 model macierzy pochodzący tylko i wyłącznie od jednego producenta macierz Dell MD3000i. W związku z powyższym: Prosimy o określenie w jaki sposób będzie mierzona wymagana wydajność macierzy? Odpowiedź 9: Zamawiający nie precyzuje i nie wymaga, aby wydajność macierzy w jakikolwiek sposób była mierzona. W tym obszarze zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ. Pytanie 10:

4 Czy dostarczona macierz w konfiguracji wskazanej w SIWZ (ilość dysków, kontrolery) ma spełniać wymóg dotyczący wydajności, czy tez ma mieć możliwość uzyskania tej wydajności w maksymalnej konfiguracji? Odpowiedź 10: Zamawiający nie precyzuje i nie wymaga, aby wydajność macierzy w jakikolwiek sposób była mierzona. W tym obszarze zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ. Pytanie 11: Warunki gwarancji: Pięć lat gwarancji z czasem reakcji w ciągu 4 godzin dla systemów o znaczeniu krytycznym, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Czy - przy założeniu, że zaoferowana przez nas macierz będzie posiadała wykupioną usługę serwisową realizowaną bezpośrednio przez Producenta - czy celowe jest dołączanie oświadczenia o przejęciu zobowiązań przez niego? Co, poza ograniczaniem konkurencji, ma na celu postawienie wymogu załączenia takiego oświadczenia. W sytuacji jaka ma miejsce w tym przetargu, czyli SIWZ macierzy spełnia tylko i wyłącznie jeden produkt pochodzący od jednego Producenta, w/w oświadczenie może otrzymać np. tylko i wyłącznie jeden oferent, tym samym Zamawiający stawia się w sytuacji, gdzie jest bardzo prawdopodobne otrzymanie tylko i wyłącznie jednej oferty od wskazanego Oferenta. Jaka jest zasadność wymogu w/w Oświadczenia skoro nie niesie ona żadnych przesłanek prawnych. Stroną umowy jest Oferent i to od niego będą egzekwowane wszelkie zobowiązania wynikające z zawartej Umowy, w tym kary za nieterminowe realizowanie serwisu. Odpowiedź 11: Zamawiający postawił wymóg dołączenia oświadczenia producenta o przejęciu zobowiązań serwisowych w przypadku niewywiązania się z nich oferenta lub firmy serwisującej sprzęt, wymagając jednocześnie aby gwarancja była w pełni wykupiona u producenta sprzętu, co zapewnić ma Zamawiającemu bezpieczeństwo w zakresie pochodzenia sprzętu, realizacji gwarancji oraz czasu trwania gwarancji. Faktem jest, iż jedynym właściwym organem świadczącym skutecznie usługi gwarancyjne i serwisowe jest jedynie wytwórca sprzętu bądź jego reprezentant czyli firma serwisująca.. Zamawiający chce się zabezpieczyć w okresie gwarancji przed ewentualną możliwością zaprzestania serwisu przez dostawce który jest podmiotem z reguły mniejszym od producenta i bardziej podatnym na koniunkturę rynkową, i dlatego wymaga zapewnienia oświadczeń producenta. Zamawiający oczekuje, iż dostarczony sprzęt będzie objęty gwarancją producenta na co Wykonawca powinien przedstawić stosowne oświadczenie. Według wiedzy Zamawiającego takie oświadczenia są wystawiane na potrzeby przetargowe przez wszystkich producentów. Wymóg ten podyktowany jest również Rekomendacjami udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne UZP z 2009 rok, pkt ppkt B.3.1. Dotyczy pkt. 9.8 wyposażenie serwerowni oraz wykonane prace (1 sztuka) W obrębie sprzętu oraz Oprogramowania serwerowego od wykonawcy wymaga się :

5 Dostarczenia wymaganego sprzętu oraz licencji Oprogramowania do siedziby zamawiającego. Kompletacji oraz fizycznego montażu w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiającego. Aktualizacji mikrokoków dostarczonego sprzętu do najnowszych wersji dostępnych u producenta. Instalacji oraz konfiguracji wymaganego systemu operacyjnego. Instalacji oraz konfiguracji środowiska wirtualnego z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności zawartych w dostarczonych licencjach. Pytanie 12: Czy system wirtualny ma być zainstalowany na 2 dostarczonych w ramach niniejszego postępowania serwerach? Odpowiedź 12: Zamawiający przewiduje instalację wirtualnego systemu na 2 dostarczonych w ramach niniejszego postępowania serwerach Pytanie 13: Czy wymienione systemy operacyjne mają być zainstalowane w warstwie fizycznej serwerów czy też w warstwie wirtualnej? Odpowiedź 13: Zamawiający przewiduje instalację systemów operacyjnych w warstwie fizycznej Dotyczy pkt System zarządzania siecią Pytanie 14: W przetargu Zamawiający planuje kupić oraz wdrożyć kilka systemów sieciowych: sieć WiMAX, sieć WiFi, sieć VoIP, radiolinie. W przypadku profesjonalnych systemów zarządzania najczęściej są one dedykowanymi systemami autorstwa Producentów rozwiązań. Czy w związku z powyższym, zapisy SIWZ mamy traktować literalnie, tzn: system zarządzania siecią WiMAX ma spełniać wszystkie wymogi postawione w pkt. 9.10, system zarządzania siecią WiFi ma spełniać wszystkie wymogi postawione w pkt. 9.10, system zarządzania siecią VoIP ma spełniać wszystkie wymogi postawione w pkt. 9.10, system zarządzania siecią radiolinii ma spełniać wszystkie wymogi postawione w pkt Odpowiedź 14: Zamawiający przewiduje że całościowy system zarządzania siecią (nie poszczególne urządzenia) ma spełniać wymagania zawarte w punkcie 9.10 Pytanie 15: W związku z postawieniem w SIWZ wymogu dostarczenia razem z ofertą wersji demonstracyjnej systemu zarządzania siecią, prosimy o informacje jakim rodzajem Klientów ma być objęte zarządzanie (podpiętych do systemu po jakim medium transmisyjnym)? Odpowiedź 15: Zamawiający przewiduje, że zarówno klientów indywidualnych korzystających z hotspotów ( np. 400 ) jaki i klientów samorządowych ( np. 100 ) wybór pozostawiony zostaje wykonawcy. Pytanie 16:

6 Wymogi postawione w SIWZ dotyczące systemu zarządzania siecią są spełnione tylko i wyłącznie przez 2 produkty: system INTRUX Firewall & QoS 8.0 oraz MikroTik Dude. Oba te rozwiązania są dedykowanymi systemami zarządzania siecią WiFi zbudowaną w oparciu o urządzenia MikroTik. W punkcie 12.2 Specyfikacji technicznej wymagane jest dostarczenie kontrolera bezprzewodowego oraz (w punkcie 12.3) punktów dostępowych WiFi zarządzanych za pomocą dedykowanego kontrolera bezprzewodowego. Informujemy, że w przypadku rozwiązań MiktoTik nie ma możliwości zakupienia kontrolera + punktów dostępowych WiFi. Tym samym system zarządzania opisany w punkcie 9.10 będzie bezużyteczny i nie będzie możliwości wykorzystania go do zarządzania siecią WiFi. Tym samym wnosimy o wykreślenie punktu 9.10 Specyfikacji technicznej lub zmianę zapisów na takie, które będą korespondowały z pozostałymi wymogami SIWZ. Odpowiedź 16: Zamawiający przewiduje że jeśli urządzenia nie spełniają tego wymogu prosimy o zaoferowanie urządzeń spełniających wymóg zamawiającego. Pytanie 17: Zgodnie z powyższymi uwagami dotyczącymi punktu 9.10 oraz zapisem: Wykonawca dostarczy wraz z ofertą wersję demonstracyjną oprogramowania obejmującą pełny zakres funkcjonalny wymagany w SIWZ. Dołączone do oferty oprogramowanie demonstracyjne musi umożliwić samodzielną weryfikację zadeklarowanych funkcjonalności przy wykorzystaniu elementów istniejącej sieci, które Wykonawca przeznaczy do testów prowadzonych przez Zamawiającego, gdzie Zamawiający będzie miał podgląd minimum pod 500 klientów (demonstracyjnych lub rzeczywistych). Instalacja demonstracyjna powinna mieć formę dysku wirtualnego i musi być dołączona do oferty w postaci płyty dvd lub nośnika typu pendrive Prosimy o określenie czy celowe jest dołączanie do oferty wersji demo systemu, który nie będzie przez Państwa używany. Odpowiedź 17: Zamawiający wymaga dostawy nośnika z wersją demo. Zamawiający żąda aby dostarczone oprogramowanie było już wdrożone w jakiejś sieci. W celu zweryfikowania działania oprogramowania oraz wszystkich funkcji wymaganych przez zamawiającego konieczne jest dostarczenie oprogramowania na nośniku. Dotyczy pkt oraz 11.2 Instalacja urządzeń System WiMAX Pytanie 18: Szerokopasmowy system radiowy klasy WiMAX - praca stacji bazowej w trybie fullduplex w dziedzinie częstotliwości (FDD) z odstępem kanałów dupleksowych wynoszącym 100MHz oraz TDD Prosimy o sprecyzowanie, czy intencją Zamawiającego jest otrzymanie stacji bazowej pracującej jednocześnie w trybie FDD oraz TDD. Zgodnie z wiedzą przez nas posiadaną, nie ma takich stacji bazowych. Są dostępne stacje bazowe, które można skonfigurować do pracy w trybie FDD lub TDD. Jednakże jednocześnie stacja może pracować tylko w jednym z tych trybów. Odpowiedź 18: Zamawiający wymaga aby stacja posiadała możliwość uruchomienia obu trybów ale pracy w tylko w jednym ( zgodnie z projektem radiowym ) Pytanie 19:

7 Możliwość budowy stacji bazowej o pokryciu 360 stopni przy pomocy czterech sektorów każdy o pokryciu 90 stopni czy Zamawiający oczekuje, że wszystkie zaoferowane stacje bazowe będą czterosektorowe? Czy też ilość sektorów ma zależeć od załączonego do SIWZ projektu? Jeśli tak, prosimy o dostosowanie załącznika 9B do projektu, ponieważ stacje w projekcie różnią się ilością sektorów i jako takie nie są jednakowe, więc muszą się różnić ceną. Odpowiedź 19: Zamawiający wymaga aby oferowane systemy były zgodne z projektem. Cena oferowanego rozwiązania w załączniku 9B może być uśredniona. Pytanie 20: możliwość poprawy jakości linku radiowego za pomocą rozwiązań typu antenna diversity 2-go rzędu w związku z tym, że w/w określenie jest charakterystyczne tylko i wyłączenie dla firmy Alvarion, prosimy o określenie pełnej wymaganej funkcjonalności dla tego stwierdzenia, w celu możliwości zaoferowania rozwiązania równoważnego. Ewentualnie wnosimy o wykreślenie tego zapisu z SIWZ. Odpowiedź 20: Zamawiający wyjaśnia iż teoretycznie każdy z systemów występujących na rynku w klasie d może posiadać taką funkcjonalność. Nie jest to żadne ograniczenie technologiczne ale raczej myślenie o dobrze Klienta. Dzięki takiej możliwości "uproszczonego diversity" Zamawiający ma możliwość zwiększenia zysku nadawania ze strony stacji bazowej o jakieś 2-3 dbm. W niektórych lokalizacjach może to się okazać konieczne. Zamawiający chce mieć możliwość rozbudowy któregokolwiek z sektorów o możliwość wybudowania konfiguracji "antenna diversity" 2-go rzędu. Ma to się odbyć minimalnym kosztem, czyli: bez zmiany wybranego standardu WiMAX, na sprzęcie zakupionym w ramach przetargu, przy ewentualnym dołożeniu jedynie części radiowej. Ta funkcjonalność jest dla zamawiającego bardzo istotna i nie może być wykreślona z SiWZ. Pytanie 21: Wymagania dla jednostek abonenckich systemu WiMAX - jednostki abonenckie muszą posiadać możliwość pracy w czterech trybach (802.16d i e, TDD i FDD), zmiana trybu pracy powinna się odbyć za pomocą zmiany konfiguracji lub oprogramowania. Zgodnie z wiedzą przez nas posiadaną, nie ma jednostek abonenckich pracujących w czterech trybach. Wynika o z tego, że standard e ma możliwość pracy tylko i wyłącznie w trybie TDD. Prosimy o zmianę SIWZ w tym zakresie. Ponadto pragniemy zauważyć, że postawiony wymóg zmiany trybu pracy jednostki abonenckiej pomiędzy systemami d i e jest czysto hipotetyczny. Sprzętowo taka funkcjonalność istnieje, zaś od strony software owej rozwiązania takie nie są jeszcze przygotowane. Poza tym, sam koszt uprgade u oprogramowania może przekroczyć koszt zakupu i instalacji dedykowanych jednostek klienckich pracujących w standardzie e. Odpowiedź 21: Zamawiający wyjaśnia iż z naszej analizy rynku wynika, że takie jednostki abonenckie są dostępne wraz z odpowiednim oprogramowaniem (czterodomowe - tryby d i e, TDD i FDD). Dla zamawiającego jest bardzo istotne ich posiadanie, dzięki czemu będzie mógł się uniezależnić w przyszłości od trendów rynkowych związanych z kolejnymi odsłonami standardu WiMAX. Według naszych analiz na rynku polskim obecnie dominującą metodą dostępu do sieci radiowej WiMAX jest FDD (Frequency Division Duplex) - na podstawie realizowanych w kraju wdrożeń. Jest wiele innych przesłanek, które na dzień dzisiejszy skłoniły zamawiającego do wyboru tej metody dostępu. Jednakże zdajemy sobie sprawę z istnienia innych, alternatywnych metod dostępu np. TDD jak również standardu mobilnego e. WiMAX Forum również w swoich planach zakłada

8 dopuszczenie oprócz metody dostępu TDD również FDD do budowy sieci mobilnych e. Zatem w przyszłości jeżeli okaże się to uzasadnione, Zamawiający chce mieć możliwość zabezpieczenia swojego projektu a zwłaszcza newralgicznej jego części - jednostek abonenckich, aby takowe poprzez zmianę oprogramowania mogły pracować w innych trybach (poza d i FDD) bez potrzeby deinstalacji tychże jednostek(ogromny koszt i czas wykonania). Dla pełnego zabezpieczenia tej funkcjonalności Oferent musi zagwarantować posiadanie takiego oprogramowania do zmiany trybów pracy jednostki abonenckiej na dzień złożenia Oferty. Dotyczy pkt oraz 11.3 Szafa zewnętrzna hermetyczna z klimatyzacją. Pytanie 21: Prosimy o określenie ilość szaf, które mają być dostarczone w ramach postępowania oraz wskazanie miejsc ich instalacji. Jednocześnie prosimy o modyfikację załącznika 9B do SIWZ. Odpowiedź 21: Zamawiający informuje iż szaf ma być 14 szt. we wszystkich lokalizacjach budowy masztów oprócz Woli Sernickiej gdzie będzie zlokalizowany kontener techniczny. Dotyczy pkt oraz 11.4 UPS Pytanie 22: Prosimy o określenie ilości UPSów, które mają być dostarczone w ramach postępowania oraz wskazanie miejsc ich instalacji. Jednocześnie prosimy o modyfikację załącznika 9B do SIWZ. Odpowiedź 22: Zamawiający informuje iż UPSów ma być 14 szt. we wszystkich lokalizacjach budowy masztów oprócz Woli Sernickiej gdzie będzie zlokalizowany kontener techniczny z odrębnym wyposażeniem. Dotyczy pkt Urządzenia klienckie WiMAX - możliwość pracy w czterech trybach (802.16d i e, TDD i FDD) Pytanie 23: Zgodnie z wiedzą przez nas posiadaną, nie ma jednostek abonenckich pracujących w czterech trybach. Wynika o z tego, że standard e ma możliwość pracy tylko i wyłącznie w trybie TDD. Prosimy o zmianę SIWZ w tym zakresie. Ponadto pragniemy zauważyć, że postawiony wymóg zmiany trybu pracy jednostki abonenckiej pomiędzy systemami d i e jest czysto hipotetyczny. Sprzętowo taka funkcjonalność istnieje, zaś od strony software owej rozwiązania takie nie są jeszcze przygotowane. Poza tym, sam koszt uprgade u oprogramowania może przekroczyć koszt zakupu i instalacji dedykowanych jednostek klienckich pracujących w standardzie e. Odpowiedź 23: Zamawiający wyjaśnia iż z naszej analizy rynku wynika, że takie jednostki abonenckie są dostępne wraz z odpowiednim oprogramowaniem (czterodomowe - tryby d i e, TDD i FDD). Dla zamawiającego jest bardzo istotne ich posiadanie, dzięki czemu będzie mógł się uniezależnić w przyszłości od trendów rynkowych związanych z kolejnymi

9 odsłonami standardu WiMAX. Według naszych analiz na rynku polskim obecnie dominującą metodą dostępu do sieci radiowej WiMAX jest FDD (Frequency Division Duplex) - na podstawie zrealizowanych wdrożeń. Jest wiele innych przesłanek, które na dzień dzisiejszy skłoniły zamawiającego do wyboru tej metody dostępu. Jednakże zdajemy sobie sprawę z istnienia innych, alternatywnych metod dostępu np. TDD jak również standardu mobilnego e. WiMAX Forum również w swoich planach zakłada dopuszczenie oprócz metody dostępu TDD również FDD do budowy sieci mobilnych e. Zatem w przyszłości jeżeli okaże się to uzasadnione, Zamawiający chce mieć możliwość zabezpieczenia swojego projektu a zwłaszcza newralgicznej jego części - jednostek abonenckich, aby takowe poprzez zmianę oprogramowania mogły pracować w innych trybach (poza d i FDD) bez potrzeby deinstalacji tychże jednostek(ogromny koszt i czas wykonania). Dla pełnego zabezpieczenia tej funkcjonalności Oferent musi zagwarantować posiadanie takiego oprogramowania do zmiany trybów pracy jednostki abonenckiej na dzień złożenia Oferty. Dotyczy pkt Kontroler bezprzewodowy Pytanie 24: Zgodnie SIWZ kontroler ma obsługiwać do 100 punktów dostępowych. Prosimy o wskazanie tych punktów. Z opisu zawartego na stronie 38 Specyfikacji technicznej wynika, że planowana infrastruktura WiMAX / Wifi miała obejmować 405 stacji przekaźnikowych. Czy mamy przyjąć, że 305 stacji będzie funkcjonowało tylko w ramach sieci WiMAX? Odpowiedź 24: Zamawiający informuje iż wszystkie 405 lokalizacji będzie funkcjonowała poprzez Internet dostarczany przy wykorzystaniu infrastruktury WIMAX za pomocą dedykowanego kanału wirtualnego (odseparowanego) i mają być kontrolowane przez kontrolery znajdujące się bezpośrednio przy stacji WIMAX (dlatego wymagane jest 15 sztuk) na obecnym etapie zamawiający nie jest w stanie określić z której stacji bazowej będzie chodziło ile punktów dostępowych ( a przyjęcie teoretyczne nie ma żadnego sensu ) dlatego zamawiający wymaga aby oferowane kontrolery przygotowane były do obsługi maksymalnej ilości punktów dostępowych ponieważ hipotetycznie istnieje taka możliwość iż 100 punktów będzie podłączonych do 1 stacji bazowej. Wykaz proponowanych lokalizacji stanowi załącznik nr 1.C - spec. tech. do SIWZ. Dotyczy pkt. 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8 Pytanie 25: Prosimy o określenie ilości poszczególnych urządzeń oraz wskazanie miejsc ich instalacji. Jednocześnie prosimy o dostosowanie załącznika 9B do SWIZ do wymogów postawionych w pkt. 9.11, 9.12, 12.2 do 12.8 Specyfikacji technicznej. Odpowiedź 25: Zamawiający informuje iż wykaz proponowanych lokalizacji stanowi załącznik nr 1.C - spec. tech. do SIWZ. Zamawiający żąda uśrednienia ceny poszczególnych punktów dostępowych w załączniku 9B do SIWZ. Dotyczy kosztów związanych z pozyskaniem częstotliwości.

10 Pytanie 26: Czy Zamawiający posiada wykupione i opłacone częstotliwości wskazane w projekcie sieci WiMAX dołączonym do SIWZ? Jeśli tak, jakie to są częstotliwości i kanały? Odpowiedź 26: Zamawiający informuje iż posiada wykupioną i opłaconą rezerwację częstotliwości obejmującej cztery dupleksowe kanały radiowe, każdy o szerokości 3,5 MHz o numerach 21, 22,23, 24 z zakresu MHz na obszarze czterech powiatów. Częstotliwości te będą wykorzystywane w sieciach typu punkt wiele punktów. Pytanie 27: Czy Zamawiający wykupione i opłacone częstotliwości pod radiolinie określone w SIW- Z? Jeśli tak, jakie to są częstotliwości i kanały? Odpowiedź 27: Zmawiający informuje iż nie posiada wykupionych częstotliwości pod radiolinie (uzyskanie pozwoleń pod radiolinie pozostaje w gestii wykonawcy) Dotyczy budowy wież: Pytanie 28: Czy Zamawiający posiada aktualne pozwolenia budowlane dotyczące poszczególnych lokalizacji wskazanych w SIWZ? Odpowiedź 28: Zamawiający informuje iż posiada prawomocne pozwolenia na budowę dotyczące poszczególnych lokalizacji wskazanych w SIWZ. Pytanie 29: Prosimy o określenie, czy w miejsca przewidziane w SIWZ na budowę wież, możliwy jest dojazd ciężkiego sprzętu budowlanego? Odpowiedź 29: Zamawiający preferuje aby Oferent przeprowadził wizję lokalną we własnym zakresie i na własny koszt oraz określił sam możliwości dojazdu ciężkiego sprzętu budowlanego. Nasze stanowisko wynika z tego iż sam Oferent wie najlepiej jakiego sprzętu ciężkiego może użyć do wykonania zamówienia w związku z czym jest w stanie najlepiej określić możliwości wjazdu ciężkiego sprzętu budowlanego na teren budowy wież. Z poważaniem

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent..

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent.. Dodatek A do Załącznik nr 1 do umowy nr z dn.na zakup dwóch specjalistycznych serwerów bazy danych i jednej macierzy dyskowej dla systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Kraków, dnia 11.07.2014 r. Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ dot. postepowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu AV, sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Gmina Miasta Łowicza Urząd Miejski w Łowiczu Stary Rynek 1 99-400 Łowicz Do wszystkich Wykonawców nr post.: 2009/S 204-293627 nazwa: PL-Łowicz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Znak: PŚZ

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG Wrocław, 08.10.2010 Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG W związku z realizacją przez NetLine Group Sp. z o.o. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-02-015/09-00 w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. Łomża, dn. 15.07.2014 r. WIN. 271.2.8.1.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: System, który posiada support producenta.

Odpowiedź: System, który posiada support producenta. Warszawa, dnia 16.01.2008 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę serwerów do obsługi brokera lokalnego ADS xp oraz sprzętu informatycznego do obsługi kopii bazy operacyjnej i CEP-S

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi na pytania z dnia r.

Pytania i odpowiedzi na pytania z dnia r. Postępowanie 1/2017 Warszawa, dnia 6.02.2017 r. Dotyczy: DOSTAWA SERWERA WRAZ Z MACIERZĄ ORAZ POZOSTAŁEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY FILMOTEKI NARODOWEJ. Pytania i odpowiedzi na pytania z dnia 3.02.2017

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Zamówień Publicznych Mienia i Inwestycji Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego :

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego : Katowice, dnia 0.09.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice, NIP: 635-0-9-784, REGON: 27220875, Szanowni Państwo, W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ipis.zabrze.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ipis.zabrze.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ipis.zabrze.pl Zabrze: Zakup i konfigurację serwerów wraz z oprogramowaniem systemowym

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Szanowni Państwo Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu ZRZ 3/2011 Jasionka, 01.04.2011 r. Szanowni Państwo Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu dot: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt.

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt. Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru PROTOKÓŁ ODBIORU 1. Niniejszy protokół został sporządzony w dniu... w obecności przedstawicieli Gminy Lublin, ul. Okopowa 11, 20-022 Lublin zwanej dalej Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE w związku z realizacją projektu pn. Usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy firmą INBOOK S.A. a jej partnerami dzięki rozbudowie i modernizacji systemu współpracy B2B

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

oddala protest w całości

oddala protest w całości RZECZPOSPOLITA POLSKA DYREKTOR GENERALNY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 2007 r. BDG-III-3820-24/07 B3System Spółka Akcyjna ul. Puławska 352A 02-819 WARSZAWA dotyczy: postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 1.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/... 3.?j li 082015 /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu sieciowego dla

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Program Testów SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Zasady prowadzenia testów (Regulamin)... 3 3 Wykaz testowanych elementów... 4 4 Środowisko testowe... 4 4.1 Środowisko testowe nr 1.... Błąd! Nie zdefiniowano

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. W ramach realizacji zamówienia: 1.1. Wymagane jest aby urządzenia radiowe stacji bazowej, stacji abonenckich (CPE), publicznych punktów

Bardziej szczegółowo

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Gdynia, dnia 27.07.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Wykonawcy w postępowaniu Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZP.271.8.2012.IT. Lyski, 22.08.2012 r.

ZP.271.8.2012.IT. Lyski, 22.08.2012 r. Lyski, 22.08.2012 r. ZP.271.8.2012.IT Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.8.2012.IT prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA GMINY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń i oprogramowania lokalnej

Bardziej szczegółowo

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stargard.sr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stargard.sr.gov.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stargard.sr.gov.pl Stargard Szczeciński: DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH DO SĄDU

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W SANTOKU. Program Testów. dot. postępowania przetargowego RRG AC

URZĄD GMINY W SANTOKU. Program Testów. dot. postępowania przetargowego RRG AC URZĄD GMINY W SANTOKU Program Testów dot. postępowania przetargowego RRG.271.11.2013.AC Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Zasady

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY przekazuje WYJAŚNIENIA odnoszące się do pytania.

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY przekazuje WYJAŚNIENIA odnoszące się do pytania. Kraków, dnia 19 czerwca 2015r. DZ 2711-6/15 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z montażem i wdrożeniem oraz oprogramowania dla budowy, obsługi i zdalnego dostępu

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. WIN. 271.2.6.1.2014 Łomża, dn. 16.06.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax. (+48 22) 606 51 40 ul. PodchorąŜych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail: kancelaria@bor.gov.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min Załącznik nr 5C do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków Część 3 zamówienia Dostawa urządzeń sieciowych i serwerów. Zasilacz awaryjny

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 03 sierpnia 2012r. ZP-226-19/12 Wszyscy Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA GMINĄ - FRONT I BACK OFFICE W TYM SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW

WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA GMINĄ - FRONT I BACK OFFICE W TYM SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW Urząd Gminy Rajcza ul. Górska 1 34-370 Rajcza Odpowiedź na zapytania dotyczące treści SIWZ! Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Standard zgodnie Warszawa, dnia 5.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZ9ŚCI Nr V/ 09052014 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/72/V-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Dostawa serwera wraz z zainstalowanym oprogramowaniem operacyjnym do siedziby 6 Partnerów projektu Wdrożenie e-usług dla przedsiębiorców w oparciu o Zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

ZSO - 272.1.2012 www.zso8.bialnet.pl

ZSO - 272.1.2012 www.zso8.bialnet.pl Białystok, dn. 08.09.2012r. ZSO - 272.1.2012 www.zso8.bialnet.pl Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr sprawy: DO.3701.1.19.2016 Katowice, dn. 16.05.2016r. Wszyscy Wykonawcy MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym RGPOŚiI.271.15.3.2012 Krośnice, dnia 13 września 2012 roku Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym dotyczy: zamówienia publicznego znak: RGPOŚiI.271.15.2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r., pn.:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 04 04 2014 KONKURS OFERT NR 2 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Lublin, dnia 24 sierpnia 2011 r. WL-2370/44/11 INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Przetarg nieograniczony na Wdrożenie kompleksowego systemu ochrony lokalnej

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie zestawu serwerów w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby realizacji etapu II projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014.

Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014. Maków Mazowiecki 14.08.2014 Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014. Pyt Nr 1 1. Dotyczy: Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 RBL - 5 Warszawa, dnia 30.06.2016 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: numer postępowania: D/84/2016. Na

Bardziej szczegółowo

ZP Uniejów, dnia r.

ZP Uniejów, dnia r. ZP.217.11.2015 Uniejów, dnia 28.07.2015 r. Działając zgodnie z art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19 Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego Strona 1 z 5 Dostawa klastra obliczeniowego 2 szt. o następujących parametrach minimalnych: Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Czy Zamawiający dopuści serwer, który ma możliwość rozbudowy o 16 dysków 2,5" po odinstalowaniu napędu DVD-RW?

Wszyscy Wykonawcy. Czy Zamawiający dopuści serwer, który ma możliwość rozbudowy o 16 dysków 2,5 po odinstalowaniu napędu DVD-RW? Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Ul. M. Curie - Skłodowskiej 10 41-800 Zabrze Zabrze, dn. 02.12.2014r DZP/34PN/2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: zapytania do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

1. Priorytety i oczekiwania jednostki organizacyjnej związane w uczestnictwem w projektach kluczowych

1. Priorytety i oczekiwania jednostki organizacyjnej związane w uczestnictwem w projektach kluczowych 1 z 7 2008-12-02 14:02 Wybierz jednostkę samorządu dla kórej wypełniana jest ankieta Część I: Podstawowe informacje 1. Priorytety i oczekiwania jednostki organizacyjnej związane w uczestnictwem w projektach

Bardziej szczegółowo

Pytanie dotyczące: Punkt II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Zestaw komputerowy 44szt, Laptop nr 1 2szt, Laptop nr 2 1 szt:

Pytanie dotyczące: Punkt II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Zestaw komputerowy 44szt, Laptop nr 1 2szt, Laptop nr 2 1 szt: Wszyscy, którzy pobrali SIWZ Wrocław, dnia 26 lipca2016 r. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej CPV 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania (cz. 2)

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania (cz. 2) Nr postępowania: Zp/107/PN-94/10 Wrocław, 14.01.2011 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : Zakup sprzętu komputerowego i infrastruktury

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą i uruchomieniem sprzętu potrzebnego do świadczenia usługi w ramach projektu Razem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) PO 0420 1/13 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa zamówienia :DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ WYKONANIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W POWIATOWYM URZEDZIE PRACY W KOLBUSZOWEJ Przetarg nieograniczony Data

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015.12.10 15:03 Szczecin: Usługa nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad systemem RIS i PACS Alteris oraz dostawę sprzętu serwerowego do SPSK Nr 1 PUM. OS ZP 96 15 Numer ogłoszenia: 338234-2015;

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

1 Specyfikacja techniczna sprzętu

1 Specyfikacja techniczna sprzętu Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż wyspecyfikowane. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.bip.legnica.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.bip.legnica.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.bip.legnica.eu Legnica: Zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania potencjalnych oferentów

Odpowiedzi na pytania potencjalnych oferentów Odpowiedzi na pytania potencjalnych oferentów dotyczące zapytania ofertowego na zaprojektowanie, sprzedaż, dostarczenie i montaż wraz z konfiguracją wyposażenia Sieci Budynkowej w budynku Parku Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Nr sprawy: 46/EZP/380/ /EZP/380/NON/6/2011 Bystra, 06.12.2011 r. Zamówienia Publiczne Tel./Fax (33) 4991 810 zp@szpitalbystra.pl Wykonawcy - wg rozdzielnika Wszyscy zainteresowani Wyjaśnienie i zmiana

Bardziej szczegółowo

...... Nr telefonu:... Nr faksu:...

...... Nr telefonu:... Nr faksu:... Oznaczenie sprawy: AW.271.4.10.2014 Załącznik nr 2 do SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 2. Wzór formularza - Oferta pieczęć Wykonawcy / Wykonawcy Nazwa i adres Wykonawcy:...... (w przypadku oferty wspólnej należy podać

Bardziej szczegółowo

G M I N A T Ł U S Z C Z u l. W a r s z a w s k a 1 0 05-2 4 0 T ł u s z c z. Tłuszcz, dnia 19.03.2012r. ZP.271.56.15.2012 Tel./faks (29) 777 52 63

G M I N A T Ł U S Z C Z u l. W a r s z a w s k a 1 0 05-2 4 0 T ł u s z c z. Tłuszcz, dnia 19.03.2012r. ZP.271.56.15.2012 Tel./faks (29) 777 52 63 G M I N A T Ł U S Z C Z u l. W a r s z a w s k a 1 0 05-2 4 0 T ł u s z c z ZP.271.56.15.2012 Tel./faks (29) 777 52 63 Tłuszcz, dnia 19.03.2012r. Do Wykonawców pobierających SIWZ Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

Dostawę wraz z wdrożeniem sprzętu i oprogramowania pod Internetowy Portal Pacjenta E-Pacjent oraz Zintegrowany System Informatyczny

Dostawę wraz z wdrożeniem sprzętu i oprogramowania pod Internetowy Portal Pacjenta E-Pacjent oraz Zintegrowany System Informatyczny SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl OGŁASZENIE

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony Nr 120/13/2016

Przetarg nieograniczony Nr 120/13/2016 ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ Wykaz certyfikatów norm i oświadczeń jakie musi złożyć Wykonawca na potwierdzenie, że oferowany sprzęt komputerowy spełnia wymagania Zamawiającego. Wykonawca musi załączyć do oferty

Bardziej szczegółowo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 116646-2011; data zamieszczenia: 17.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubuskie.pl Zielona Góra: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu

Bardziej szczegółowo

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa pieczęć Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. Załącznik nr 1c OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. OFERTA WYKONAWCY Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO Informacja o spełnianiu lub nie spełnianiu

Bardziej szczegółowo