)o l^rfib /2xws > 4? v vuvv *

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ")o l^rfib /2xws > 4? v vuvv120200637*"

Transkrypt

1 ) l^rfib /2xws > 4? v vuvv * 'ki Urzaef WjwfWM w ST! i i s. w n r ]Ldr lal YseŚkphMó Urząd w Pznani fjhi Wjewdy i 1 UdS, 2012 z_ DNIA Pan Pitr Flrek Wjewda Wielkplski Wielkplski Urząd Wjewódzki Warszawa, 2 lispada 2012 Szanwny Panie Wjewd, Związek Pradawów Shkkai, warszawski ddział JTR raz Ambasada Japnii w Plse przepwadzili wśród firm-złnków rganizaji Shkkai badanie ankiewe dtyząe eny klimat inwestyyjneg w Plse raz spejalnyh stref eknmiznyh. Wyniki ankiety raz ih pdsmwanie dstępne są na stnie internewej Ambasady Japnii. Wyniki ankiety zstały również przedstawine pdzas seminarim zatytłwaneg Jak efektywnie zwijać plsk-japńskie ssnki gspdarze", które dbył się 29 października br., w siedzibie PAIilZ, a któreg współrganizarami byli PAIilZ i Shkkai. W knferenji wzięli dział m.in. następjąy gśie: ze stny plskiej - Ilna Anniszyn-Klik, pdsekretarz stan w Ministerstwie Gspdarki, Sławmir Mąjman, Prezes PAIilZ, pfesr Jan Bssak, wieprzewdniząy Plsk-Japńskieg Kmitet knmizneg, a ze stny japńskiej - Yashi ishi, Prezes Shkkai, przedstawiiele przedsiębirstw-złnków Shkkai raz niżej pdpisany. Uzestniy pwadzili dysksję na temat atrakyjnśi plskieg klimat inwestyyjneg a także na temat wzmaniania współpray gspdarzej między Japnią i Plską. Gspdarki Plski i Japnii zwijają się zerpią krzyśi z efekt synergii, który jest wem ih współpray. Japńskie firmy zwijają się w Plse, którą pstrzegają jak swją bazę w reginie py Śdkwej i Wshdniej i pprzez inwestyje przyzyniają się d pprawy klimat inwestyyjneg w Plse. Jednak w bliz pważnyh wyzwań, takih jak bezpreedenswa aprejaja jena, kryzys zadłżeniwy w strefie e, pblematyzne kwestie związane z energetyką i śdwiskiem,

2 trzymanie plskih i japńskih starań zwój eknmizny pwinn bazwać na bstnnym dialg, stanwiąym fndament wysiłków na rzez pprawy sytaji. Przykładem takih działań jest wzesne zpzęie i dpwadzenie d kńa negjaji U - PA. Wyniki ankiety dtyząej eny klimat biznesweg, przepwadznej wśród japńskih firm z pmą Ambasady Japnii, ptwierdzają atrakyjnść plskieg klimat inwestyyjneg raz jawniają zekiwania inwesrów wbe pprawy stan infrastrktry. Mam nadzieję, że badanie stanie się przyzynkiem d jeszze intensywniejszeg dialg między b krajami, plepszenia plskieg klimat biznesweg, a także wzst inwestyji japńskih firm w Plse. Z wyrazami szank, Yashi ishi, Prezes Związk Pradawów Shkkai Mak Yamanaka Ambasadr Japnii w Plse

3 <D : > ) J 13 D a D : U 13 _Q +-» a» > L) M U ULI 05 a) aj. +-> M a) r- ^ J > aj rsi I N ^ - aj -Q +-> U U U isl rr M ai i? i 1.2. s ( i 4- T >. i- T < -p " LU <U +-> ) X a. L U "+J a> > < A.. ts Ł 0) > < ) aj _t -T L A. L) 4-J a. aj IM 4-" i - _ 4-» > " L) > In L 4-» D. U 00 JQ 4 ' l/l U J " L Plitial and nmi Stability Living Standard pinins f ther mpanies in Pland łality f Infrastrtre Qality f Spprting Indstries Tehnlgy Develpment Level Bsiness Relatins with ther mpanies entral and Lal Administratins Spprt Viinity the astern pean Markets Viinity the Western pean Market Pland as a reginal HQfr entral&astern pę Market Size and Ptential lnsentives (Sbsidies, Tax Relieves, et.) Labr sts i 4 f X L) - +-< a l " 00 <D L. J L 00 _ "i ŁJ M 13 ć 4 ō. N L rs _Q 00 ŁJ ) 1- > J.a d J ' L) U +-» 00 i i LU tn L) > A A 01 4-> U >- i ' -A 00 ) "i tj a> rxi g K S QJ 10 2 isi «l ' a;. J '. i J ii * " LD. J.

4 Hmań resres Qality f Hman Resres Managers ngineers, Speialists Wrker, Staff Availability f Hman Resres Managers ngineers, Speialists Wrker, Staff Isses f nern: A ^ Rapid wage inrease verse f sik leave, easiness f btaining sik leave Pssibility f mre flexible management f wrk time is expeted > The qality f Plish hman resres is gd. In eah gp f wrker type the satisfatin level reahes 50%. > Plish wrkers are seen as mpetent, respnsible and diligent. 5: Satisfied 4: Smewhat Satisfied Neither Satisfied 3: nr Unsatisfied 2: Rather Unsatisfied 1: Unsatisfied > The reritment f wrkers and staff is nt pblemati. > It is mre and mre diffilt find managers, engineers and speialists. Pbli administratin & tax system Pbli Administratin & Servie > hanges antiipated by invesrs: M 4: Smewhat Satisfied Tax System - simplifiatin and shrtening f pedres - making reglatins elear avid interpretatins administrative their - allwing dments/appliatins be filed in nglish different > Antiipatin f impvement f administrative spprt nt nly fr new invesrs, bt als fr mpanies whih have already invested in Pland > Isses f nern: - mpliated and nlear reglatins whih ase nfsing interpretatins f law - freqent hanges f reglatins - lengthy sm inspetins - reglatins nt harmnized with U standards - different enfrement f tax redtin by lal athrities > SZ tax system - Psitive: tax inentive fr SZ mpanies are well evalted

5 Pbli Utilities infrastrtre letriity Spply > Isses f nern: - pwer spply interrptin - lenghty and expensive pedres extend eletriity spply fr faries planning expand. Gas Spply > High satisfatin level - nditins seen as nrmal r satisfary by 88% f respndents > Isse f nern: inrease f gas prie > There are mplaints fr water sppages and prie inrease with shrt ntie. > lmpvement antiipatin: tap water qality Transprtatin infrastrtre 5: Satisfied Transprtatin Infrastrtre (Mrways, Railways, et.) 4: Smewhat Satisfied, Nelther Satisfied S: nr Unsatisfied Z: Rather Unsatisfied 1: Unsatisfied > nsiderable dissatisfatin level: 62% > Dissatisfatin is expressed mre ften by nnmanfatring bsinesses: transprtatin, lgistis, trading mpanies. > mpanies appreiated the extensin f the Al and A2 highways, hwever they expet f a ster impvement f the netwrk. > Pr ad qality and ngestin at ll gates > lmpvement in railways is highly expeted as well. Pbli mmter Transprtatin (Bses, et.) > nsiderable dissatisfatin level: 54% > Isses f nern: there is insffiient lal transprtatin system and mpanies ften have arrange mmter bses by themselves. > In additin, this ases a diffilty in emplying persnnel fm distant plaes and ynger peple wh d nt wn ars. The impvement f pbli mmter servies ld serve as a ntermeasre against nemplyment.

6 Living erwinment Serit Medial Servie datin Isses f nern: > 79% - Very high level f > Ineffiient pbli health are satisfatin system n bth basie and > Almst all mments fm advaned level f medial are respndents are psitive. > asinal diffilties with mmniating in nglish > Lak f basie medial failities within SZs Isses f nern: > Limited availability f edatin fr freigners in the ntryside > Unsatisfary edatinal level f internatinal shls Serity level in Pland is very satisfary fr Japanese peple, whih is signifiant in terms f life nditins and helps attrat mpanies set p reginal a hb fr regin in Pland. Hwever, in rder fr Pland sere this psitin, frther impvement in the living envinment fr freigners is expeted. mments and expetatins regarding the Speial nmi Zne Japanese mpanies have the fllwing expetatins as the SZ Law revisin: xtensin f SZ dratin; extensin f the expiratin dates f already issed permits (IT exemptin appliable perid) Relaxatin f nditins fr btaining permits arry-ver f lsses in the initial stage f peratin xpanding the spe f the IT exemptin fr revenes fm peratins ndted tside SZ and thse whse sres are diffilt lassify New riteria fr granting permits fllwing the shift wards apital-intensive investments Granting additinal permits and extending the dratin f permits mpanies whih reinvest. Frthermre, Japanese mpanies express fllwing expetatins: SZ management negtiatins regarding eletriity, water r gas-related faility expansin with pviders, n behalf f mpanies present in the znes; SZ management negtiatins regarding pbli mmter servie isses with lal transprtatin mpanies, n behalf f mpanies present in the znes; strengthening intra-sz management (pmpt snw remval, pper maintenane f street lights, et.) and impving the existing infrastrtre (lal ads, eletriity, gas, water distribtin netwrks, medial failities et.); rganizing seminars and reeritment events fr mpanies in SZs.

7 Smmary -Plish bsiness erwinment satisfatin level- Satisfatin Level f the Plish Bsiness rwinment 5: Satisfied 4: Smewhat Satisfied Neither Satisfied 3: nr Unsatisfied 2: Rather Unsatisfied 1: Unsatisfied > Large perentage (94%) f either satisfied" r nrmal" evalatin f Plish bsiness enviment > Very few negative pinins (3 mpanies t f 54) > Satifary pints: - manpwer - plitial and enmi stability - enmi develpment as a reslt f the U membership - SZ inentive system - pbli safety - psitive image and attitde amng Plish peple wards Japan > Unsatisfary pints: - infrastrtre (espeially ad netwrk) - administrative pedres - tax system - inflexible labr reglatins - medial servie, edatin Ppsals Frther bsiness envinment impvement is essential be mpetitive in the glbal enmy: impvement f transprt infrastrtre: highways, railads and ther failities essential fr mmting; shrtening and simplifiatin f administrative pedres, nified law interpretatin and implementatin, tax system simplifiatin, mpliane with the U standards; mre emplyer friendly reglatins regarding wrking nditins/mpany bligatins; pssibility f dments appliatin in nglish, availability fmre advaned medial are and edatin fr freigners. impvement f administrative spprt nt nly fr new invesrs, bt als fr mpanies whih have already invested in Pland Review f SZ: Revisins f SZ law sere the extensin and flexibility f SZ; lnvest inentives, espeially SZ sheme, are signifiant fr investing mpanies espeially in the rrent glbal enmi slwdwn 9

Warunki ogólne General Terms

Warunki ogólne General Terms Warunki gólne General Terms Uwaga: zawarte w niniejszym dkumencie tłumaczenie zstał zamieszczne wyłącznie z myślą wygdzie Klienta i w przypadku jakiegklwiek knfliktu pmiędzy wersją angielską a tłumaczeniem

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne General Terms

Warunki ogólne General Terms Warunki gólne General Terms Uwaga: zawarte w niniejszym dkumencie tłumaczenie zstał zamieszczne wyłącznie z myślą wygdzie Klienta i w przypadku jakiegklwiek knfliktu pmiędzy wersją angielską a tłumaczeniem

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne General Terms

Warunki ogólne General Terms Uwaga: zawarte w niniejszym dkumencie tłumaczenie zstał zamieszczne wyłącznie z myślą wygdzie Klienta i w przypadku jakiegklwiek knfliktu pmiędzy wersją angielską a tłumaczeniem pierwszeństw ma zawsze

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW W nawiązaniu d artykułu "Nasza drga d ISO 9001", który ukazał się w numerze 8(57) Gazety Uczelnianej w maju 2001 r. pragnę przedstawić kilka faktów związanych

Bardziej szczegółowo

Scenariusze, modele biznesowe i przykłady rynku budynków energooszczędnych

Scenariusze, modele biznesowe i przykłady rynku budynków energooszczędnych NorthPass NorthPass Promotion of the Very low-energy house Concept to the North European Building Market Scenariusze, modele biznesowe i przykłady rynku budynków energooszczędnych 26/04/2012 VTT Technical

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie języka w praktyce gospodarczej 341[02].Z2.03

Wykorzystanie języka w praktyce gospodarczej 341[02].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Danuta Malinowska-Bartków Wykorzystanie języka w praktyce gospodarczej 341[02].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

POLSKA RPA. 3 Nobel Peace Prize winners. Area: 1,219,090 km2. 8 th largest share of women in parliament in the world (42.

POLSKA RPA. 3 Nobel Peace Prize winners. Area: 1,219,090 km2. 8 th largest share of women in parliament in the world (42. Dossier www.mttp.pl 51.8 mln inhabitants 11 languages 8 th largest producer of wine in the world 3 Nobel Peace Prize winners 49.5 years life expectancy Area: 1,219,090 km2 in2012 getting credit 11,375

Bardziej szczegółowo

20 Zbiornik hydrogeotermalny triasu dolnego

20 Zbiornik hydrogeotermalny triasu dolnego 20 Zbirnik hydrgetermalny triasu dlneg Współczesny zasięg występwania utwrów triasu dlneg jest niec mniejszy d pierwtneg. W wyniku erzji epigenetycznej różneg wieku, utwry pstreg piaskwca zstały usunięte

Bardziej szczegółowo

Real Estate Review. Our Knowledge is your Property 2007 POLAND HOTELS

Real Estate Review. Our Knowledge is your Property 2007 POLAND HOTELS Real Estate Review 2007 POLAND ECONOMY RETAIL BUILDING CONSULTANCY HOTELS OFFICE INDUSTRIAL INVESTMENT Our Knowledge is your Property Colliers International Central & Eastern Europe Location Map Tallinn

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w roku 2012

Sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w roku 2012 Zaz Załącznik do Uchwały nr 1599/271/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16 lipca 2013 roku Sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION NR / N O 1 (19) 2011 www.inqbator.pl CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION WIZERUNEK OŚRODKA INNOWACJI IMAGE OF INNOVATION

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Edukacja

Zarz¹dzanie i Edukacja Zarz¹dzanie i Edukacja Zarządzanie przedsiębiorstwem Zarządzanie służbą zdrowia Edukacja społeczna NUMER 84 wrzesień październik 2012 ISSN 1428-474X DWUMIESIÊCZNIK SZKO Y WY SZEJ IM. BOGDANA JAÑSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Roczne. Annual Report. Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza. Polish-Swiss Chamber of Commerce

Sprawozdanie Roczne. Annual Report. Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza. Polish-Swiss Chamber of Commerce Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 02-626 tel. +48 22 322 76 25 fax +48 22 322 76 26 email: swisschamber@swisschamber.pl www.swisschamber.pl Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND

ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND Eleventh Quarterly Report January - March, 1994 Volume 1 BEST AVAILABLE DaCU ENT CENTER ON EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT The Ohio State University Columbus

Bardziej szczegółowo

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province 85 Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province Maciej Dębski Institute of Philosophy, Sociology and Journalism University of Gdańsk Pomeranian Forum of Getting Out of Homelessness >

Bardziej szczegółowo

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Poland Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Raport z badania zrealizowanego przez TNS Polska

Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Raport z badania zrealizowanego przez TNS Polska Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Raport z badania zrealizowanego przez TNS Polska Grudzień 2012 Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej

Bardziej szczegółowo

Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland

Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland MPRA Munich Personal RePEc Archive Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland Magdalena Klimczuk-Kochańska and Andrzej Klimczuk Stanislaw Staszic

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA STEROWANIA BOMBĄ KIEROWANĄ TYPU JSOW ZA POMOCĄ BAL

KONCEPCJA STEROWANIA BOMBĄ KIEROWANĄ TYPU JSOW ZA POMOCĄ BAL ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ SCIENTIFIC JOURNAL OF POLISH NAVAL ACADEMY 2014 (LV) 1 (196) Krzysztof Ogonowski 1), Mirosław Adamski 1) KONCEPCJA STEROWANIA BOMBĄ KIEROWANĄ TYPU JSOW ZA POMOCĄ

Bardziej szczegółowo

Geotourism 3 4 (30 31) 2012: 3 16

Geotourism 3 4 (30 31) 2012: 3 16 Geotourism 3 4 (30 31) 2012: 3 16 http://dx.doi.org/10.7494/geotour.2012.30-31.3 Ecological conditions of the statutory health resort s development referred to the imperative of sustainable development

Bardziej szczegółowo

FACTORS DETERMINING THE COMPETITIVENESS OF EN- TITIES ON GLOBAL MARKET

FACTORS DETERMINING THE COMPETITIVENESS OF EN- TITIES ON GLOBAL MARKET Published in: Fundamentals of Management in Modern Small and Medium- Sized Enterprises, red. Lachiewicz S., Bielawska Zakrzewska A., publishing house Politechnika Łódzka, Łódź 2011 Joanna Żukowska Warsaw

Bardziej szczegółowo

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami z badania POLAND R APORT study REPORT Ocena współpracy gospodarczej POLSKA CHINY CHINA Assessment of Polish enterprises' PISM POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH THE POLISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL

Bardziej szczegółowo

POLAND RESEARCH & FORECAST REPORT

POLAND RESEARCH & FORECAST REPORT POLAND RESEARCH & FORECAST REPORT 2012 Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL Research & Consultancy Research & Consultancy department at Colliers International undertakes research and advisory services

Bardziej szczegółowo

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24 1 Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2 Łódź A City of Opportunities Rynek biurowy 6 Office Market Rynek handlowy w Łodzi 13 Retail market in Łódź Rynek Magazynowy 20 Warehouse market Nowe centrum

Bardziej szczegółowo

Office as effective as outsourcing

Office as effective as outsourcing Office as effective as outsourcing Standard of innovative offices for companies operating in business services sector Biuro efektywne jak outsourcing Standard innowacyjnych biur dla firm sektora nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

Entrepreneurship in geographical research

Entrepreneurship in geographical research Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał Department of Entrepreneurship and Spatial Management Institute of Geography Pedagogical University of Cracow ziolo@up.krakow.pl, T.Rachwal@up.krakow.pl Entrepreneurship

Bardziej szczegółowo

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute.

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute. > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo