Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi Wersja polska 1.0 Model: PCS-19/DVR-08

2 OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE PODNOŚ POKRYWY ANI TYLNEJ CZĘŚCI URZĄDZENIA. WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO SAMODZIELNEJ NAPRAWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. KONSERWACJĄ I NAPRAWĄ SPRZĘTU ZAJMUJĄ SIĘ WYKWALIFIKOWANI PRACOWNICY SERWISU. Symbol błyskawicy zakończonej strzałką, umieszczonej w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika przed nieizolowanym niebezpiecznym napięciem wewnątrz obudowy urządzenia, które może mieć wartość grożącą porażeniem prądem elektrycznym. Znak wykrzyknika w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika, że w danym miejscu dokumentacji dołączonej do urządzenia są przedstawione ważne informacje dotyczące obsługi i konserwacji urządzenia. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI FCC: NINIEJSZY SPRZĘT ZOSTAŁ SPRAWDZONY I STWIERDZONO, ŻE SPEŁNIA ON WARUNKI OGRANICZEŃ DLA URZĄDZENIA CYFROWEGO KLASY A, ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ 15 PRZEPISÓW FCC. OGRANICZENIA TE MAJĄ ZAPEWNIĆ DOSTATECZNE ZABEZPIECZENIE PRZED SZKODLIWYMI ZAKŁÓCENIAMI W PRZYPADKU UŻYTKOWANIA SPRZĘTU W WARUNKACH BIUROWYCH. NINIEJSZE URZĄDZENIE WYTWARZA, WYKORZYSTUJE I EMITUJE ENERGIĘ O CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWEJ I JEŚLI NIE BĘDZIE ZAINSTALOWANE I UŻYWANE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ, MOŻE ZAKŁÓCAĆ SYGNAŁY RADIOWE. PRACA TEGO URZĄDZENIA W OTOCZENIU MIESZKALNYM MOŻE POWODOWAĆ SZKODLIWE ZAKŁÓCENIA, KTÓRE UŻYTKOWNIK BĘDZIE ZOBOWIĄZANY SKORYGOWAĆ NA WŁASNY KOSZT. OSTRZEŻENIE: ZMIANY LUB MODYFIKACJE, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYRAŹNIE ZATWIERDZONE PRZEZ STRONĘ ODPOWIEDZIALNĄ ZA ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI, MOGĄ POZBAWIĆ UŻYTKOWNIKA PRAWA DO UŻYTKOWANIA SPRZĘTU. TO URZĄDZENIE CYFROWE SPEŁNIA WSZYSTKIE WYMOGI KANADYJSKICH NORM DOTYCZĄCYCH URZĄDZEŃ GENERUJĄCYCH ZAKŁÓCENIA ELEKTROMAGNETYCZNE. Informacje zawarte w tej instrukcji były aktualne w dniu publikacji. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek problemy wynikające z korzystania z tej instrukcji. Przedstawione tu informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszelkie zmiany będą uwzględniane w następnych wydaniach tej instrukcji obsługi. 2

3 Ważne środki bezpieczeństwa 1. Przeczytać instrukcje Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać całą instrukcję obsługi oraz informacje o bezpieczeństwie. 2. Zachować instrukcje Należy zachować instrukcje obsługi i informacje o bezpieczeństwie w celu wykorzystania ich w przyszłości. 3. Czyszczenie Przed czyszczeniem zawsze należy odłączyć urządzenie od gniazdka zasilania. Nie wolno używać płynnych substancji w aerozolu. Do czyszczenia należy używać miękkiej, wilgotnej ściereczki. 4. Urządzenia dołączane Należy stosować jedynie urządzenia lub wyposażenie zalecane przez producenta sprzętu, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, obrażeń ciała lub pożaru. 5. Woda i wilgoć Nie wolno używać urządzenia w pobliżu wody ani dopuścić do zetknięcia się urządzenia z wodą. 6. Akcesoria Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym stole, statywie czy stoliku na kółkach. Urządzenie może się przewrócić i uszkodzić oraz spowodować poważne obrażenia u dziecka lub dorosłego. Montaż na ścianie lub na półce należy wykonywać zgodnie z instrukcjami producenta, przy użyciu zestawu montażowego zalecanego przez producenta. 13. Uszkodzenia wymagające serwisowania W następujących warunkach należy odłączyć urządzenie od gniazdka zasilania, a następnie przekazać je wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu: A. Po uszkodzeniu przewodu zasilania lub jego wtyczki. B. Po rozlaniu na urządzenie cieczy lub gdy jakiś przedmiot wpadnie do urządzenia. C. Jeśli urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wody. D. Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo mimo stosowania się do instrukcji obsługi, należy dokonywać wyłącznie regulacji opisanych w instrukcji. Stosowanie nieprawidłowych regulacji może spowodować uszkodzenia. Przywrócenie urządzenia do normalnego działania często wymaga rozległych prac wykwalifikowanego pracownika technicznego. E. Jeśli urządzenie zostało upuszczone lub uszkodzono jego obudowę. F. Gdy urządzenie wykazuje zauważalną zmianę wydajności, wskazującą na potrzebę serwisowania. 14. Części zamienne Przy wymianie części należy sprawdzić, czy pracownik serwisu użył części zamiennych zalecanych przez producenta lub czy zastosowane części są identyczne jak części oryginalne. Dokonywanie wymiany na niezatwierdzone części grozi pożarem, porażeniem prądem elektrycznym lub innymi niebezpieczeństwami. 15. Kontrola bezpieczeństwa Po zakończeniu przeglądu lub naprawy produktu należy poprosić pracownika serwisu o sprawdzenie bezpieczeństwa, aby się upewnić, że urządzenie jest w dobrym stanie. 16. Instalacja na obiekcie Instalacja powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowany personel serwisowy, zgodnie z miejscowymi przepisami. Urządzenie umieszczone na wózku należy przesuwać bardzo ostrożnie. Gwałtowne zatrzymanie, zbyt duża siła lub nierówne powierzchnie mogą spowodować przewrócenie wózka wraz z urządzeniem. 7. Źródła zasilania Urządzenie należy zasilać wyłącznie ze źródeł o parametrach zgodnych z podanymi na oznaczeniach. Jeżeli użytkownik nie jest pewien, jakiego rodzaju zasilanie jest dostępne, powinien skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia albo lokalnym dostawcą energii elektrycznej. 8. Kable zasilania Przed przystąpieniem do serwisowania sprzętu operator lub instalator musi odłączyć kable zasilania i inne podłączenia. 9. Wyładowania atmosferyczne W celu dodatkowej ochrony monitora lub urządzenia podczas burzy lub w przypadku, gdy nie jest ono używane, należy odłączyć je od gniazdka zasilania oraz odłączyć antenę i system telewizji kablowej. Zapobiegnie to uszkodzeniu urządzenia przez wyładowania i skoki napięcia. 10. Przeciążenie Nie wolno przeciążać gniazdek zasilania i przedłużaczy, ponieważ grozi to pożarem i porażeniem prądem elektrycznym. 11. Przedmioty i ciecze Nie należy wciskać jakichkolwiek przedmiotów przez otwory urządzenia ani wlewać przez nie cieczy, ponieważ może dojść do zetknięcia z podzespołami i punktami niebezpiecznego napięcia wewnątrz obudowy, co grozi pożarem i porażeniem prądem. Pod żadnym pozorem nie należy rozlewać jakichkolwiek cieczy na powierzchni urządzenia. 12. Serwisowanie Nie wolno próbować samodzielnie serwisować urządzenia. Konserwacją i naprawą sprzętu zajmują się wyłącznie wykwalifikowani pracownicy serwisu. 17. Prawidłowe baterie Ostrzeżenie: Wymiana baterii na baterie niewłaściwego typu grozi eksplozją. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami. 18. Maksymalna zalecana temperatura otoczenia (Tmra) Należy podać maksymalną zalecaną przez producenta temperaturę otoczenia (Tmra) dla urządzenia, aby klient lub instalator mógł określić wystarczające parametry środowiskowe tego urządzenia. 19. Podwyższona robocza temperatura otoczenia W razie instalacji w szafie zamkniętej lub wielomodułowej robocza temperatura otoczenia wewnątrz szafy może być większa od temperatury pomieszczenia. Dlatego też należy zainstalować urządzenie w miejscu, które jest zgodne z maksymalną zalecaną przez producenta temperaturą otoczenia (Tmra). 20. Ograniczony przepływ powietrza Urządzenie należy zamontować w szafie w taki sposób, aby nie ograniczyć przepływu powietrza niezbędnego do jego bezpiecznej pracy. 21. Obciążenie mechaniczne Montaż urządzenia w szafie powinien zostać przeprowadzony w taki sposób, aby nie doszło do niebezpiecznych sytuacji związanych z nierównym obciążeniem mechanicznym. 22. Przeciążenie obwodu Urządzenie należy podłączyć do odpowiedniego obwodu zasilania i pamiętać, że przeciążenie tego obwodu ma wpływ na zabezpieczenia nadprądowe i okablowanie zasilania. Przy rozwiązywaniu tej kwestii należy zwrócić odpowiednią uwagę na informacje na tabliczkach znamionowych. 23. Niezawodne uziemienie Należy utrzymywać niezawodne uziemienie urządzeń montowanych w szafie. Szczególną uwagę należy zwrócić na przyłącze zasilania inne niż bezpośrednie podłączenie do gniazda zasilonego z rozdzielnicy (np. jeśli są używane listwy zasilające). 3

4 Spis treści 1. Pierwsze kroki Wstęp Główne funkcje i czynności operacyjne Panel przedni Funkcje klawiszy Panel tylny Konfiguracja systemu Pilot Ekran wielofunkcyjny Tryb nagrywarki combo Korzystanie z myszy i menu dla myszy Ekran monitorowania na żywo Konfiguracja menu System Informacje o systemie Data/godzina Użytkownik Zarządzanie dyskiem Menedżer konfiguracji i aktualizacji Dziennik systemowy Urządzenie Kamera PTZ Ekran Pilot Zdarzenie Wejście alarmu Wykrywanie ruchu Zanik obrazu Wejście tekstu Zdarzenie systemowe

5 Nagrywanie Archiwum Sieć Sieć Powiadomienie Dodatkowe funkcje klawiszy Dodatkowa funkcja klawisza Kontrola sekwencji Kontrola dźwięku Sterowanie PTZ Przypisanie kanału Kontrola wyłączenia Odtwarzanie nagranego filmu Wyszukiwanie nagranego filmu Tryb VGA Sterowanie monitorem LCD Regulacja panelu Ustawienia obrazu System...70 Załącznik A Domyślne ustawienia fabryczne...71 Załącznik B Dziennik systemu i zdarzeń...75 Załącznik C Wyskakujące komunikaty...77 Załącznik D Rozwiązywanie problemów...79 Załącznik E Wyjścia styków złącza...80 Załącznik F Informacje na temat funkcji archiwum i nagrywania równoległego...81 Załącznik G Dane techniczne

6 1. Pierwsze kroki Poniżej przedstawiono zawartość opakowania z urządzeniem: Combo LCD Instrukcja obsługi Instrukcja oprogramowania Zasilacz sieciowy Pilot Instalacyjna płyta CD Kabel Ethernet Uwaga: należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie wyżej wymienione elementy. 6

7 2. Wstęp Cechy Monitor LCD 19" jest systemem obserwacji z 8-kanałowym procesorem cyfrowej rejestracji wideo (DVR). Monitor działa jako potrójna nagrywarka, zapewniając obsługę do 240 pól/s i cztery kanały audio. Monitor został wyposażony w następujące funkcje: Monitor TFT LCD o przekątnej 19" z wbudowanym modułem H.264 DVR. 4 wejścia DIN złożonego sygnału wideo i 4 wejścia BNC złożonego sygnału wideo. Istnieje również możliwość obsługi modelu z 8 wejściami BNC. Proste menu użytkownika i łatwe w użyciu elementy sterujące na panelu przednim. Obsługa jednoczesnego nagrywania, odtwarzania i pracy w sieci. Nagrywanie do 240 klatek/s dla systemu NTSC w rozdzielczości Pełnoekranowe i wieloekranowe sekwencjonowanie kamery z programowalną kolejnością sekwencji i czasami przełączania. Wejście VGA możliwość użycia ekranu LCD jako monitora komputerowego Obsługa alarmów z dziennikiem historii (32 000) i nagrywaniem przedalarmowym. Importowanie i eksportowanie ustawień menu przez złącze USB. Funkcja zmiany czasu letniego. Sterowanie PTZ przez sieć RS-485 za pomocą klawiszy na panelu przednim. Nagrywanie ciągłe z trybem zastępowania. Tryb nagrywania wielokrotnego (Harmonogram, Przed zdarzeniem i Zdarzenie) Wiele mechanizmów wyszukiwania (data/godzina, kalendarz, zdarzenie, wejście tekstu, zakładka) Cztery kanały audio dla nagrywania (kamera 1, 2, 3, 4) i możliwość odtwarzania na jednym kanale. Wprowadzanie tekstu dla POS Synchronizacja z czasem sieciowym Automatyczna diagnostyka z automatycznym powiadamianiem, w tym obsługa protokołu S.M.A.R.T. dla dysku twardego Menu ekranowe obejmuje datę, godzinę, sekwencję, stan alarmu, ruch, stopklatkę, zanik obrazu, dźwięk, numer kamery i 8-znakowe nazwy kamer. Polaryzacja wejścia alarmu wybierana przez użytkownika. Dostęp do obrazu na żywo lub zapisanego przez sieć Ethernet. Programowalne wykrywanie ruchu. Wbudowany dysk twardy z interfejsem SATA. 2 porty USB 2.0 Pilot na podczerwień. 7

8 3. Główne funkcje i czynności operacyjne 3.1 Panel przedni Konfiguracja i funkcje panelu przedniego są podobne, jak w przypadku VCR z multiplekserem i wymagają podobnej obsługi. Niektóre klawisze mają więcej niż jedną funkcję. 3.2 Funkcje klawiszy Poniżej przedstawiono opisy dla każdego klawisza dla pierwszej konfiguracji i użycia systemu. Klawisze funkcyjne NR FUNKCJA OPIS Naciśnij klawisz, aby włączyć monitor. Naciśnij ponownie klawisz 1, ZASILANIE, aby wyłączyć monitor. Dioda zasilania zaświeci się po ustawieniu włącznika zasilania w położeniu włączonym (ON). Naciśnij i przytrzymaj klawisz przez przynajmniej 3 sekundy, aby wyłączyć system. 6 MENU Naciśnij klawisz MENU, aby wejść do trybu konfiguracji menu lub z niego wyjść. Naciśnij i przytrzymaj klawisz przez przynajmniej 3 sekundy, aby przejść do trybu sterowania LCD. 7 MARK Naciśnij klawisz MARK, aby zaznaczyć punkt dla zakładki w trybie odtwarzania. 8 VIEW Naciśnij klawisz VIEW, aby wyświetlić wiele ekranów. Ponowne naciśnięcie klawisza przełącza widok między wieloma ekranami Q1 (1, 2, 3, 4), Q2 (5, 6, 7, 8), 6 (1+5), 8 (1+7) i 3x3. 9 SEQ (SEKWENCJA) Naciśnij klawisz SEQ, aby wybrać lub uruchomić tryb sekwencji. 10 Fn (FUNKCJA) Naciśnij klawisz Fn, aby przejść do trybu funkcji. Naciśnij i przytrzymaj klawisz przez przynajmniej 3 sekundy, aby zmienić tryb wyświetlania. Ponowne naciśnięcie umożliwia przełączanie pomiędzy trybem DVR a VGA. 11 AUDIO Naciśnij klawisz AUDIO, aby zmienić sygnał audio kamery na wielu ekranach. Każde naciśnięcie tego klawisza powoduje zmianę w sekwencji 1 do MUTE Naciśnij klawisz MUTE, aby ustawić najniższy poziom dźwięku. 13 COPY Naciśnij klawisz COPY, aby przejść do trybu konfiguracji archiwum. 8

9 14 NUMER KAMERY 15 VOL + (W PRAWO) VOL (W LEWO) 16, PAUZA Naciśnięcie dowolnego klawisza kamery spowoduje, że obraz z tej kamery będzie wyświetlany na całym ekranie. Naciśnij klawisz VOL + (zw. głośn.), aby zwiększyć poziom głośności na ekranie podglądu na żywo. Naciśnij klawisz VOL (zmn. głośn.), aby zmniejszyć poziom głośności na ekranie podglądu na żywo. Naciśnij klawisz odtwarzania., aby zatrzymać wideo na ekranie w trybie 17, STOP Naciśnij klawisz, aby powrócić do trybu podglądu na żywo w trybie odtwarzania. Naciśnij klawisz, aby rozpocząć nagrywanie zaplanowane. 18, NAGRYWANIE Ponowne naciśnięcie umożliwia przełączanie pomiędzy odtwarzaniem a zatrzymaniem. 19 PTZ Naciśnij klawisz PTZ, aby przejść do trybu sterowania PTZ. 20, WYSZUKIWANIE Naciśnij klawisz, aby przejść do trybu wyszukiwania. Po naciśnięciu klawisza film będzie odtwarzany wstecz z 21, PRZEW. DO TYŁU normalną szybkością. Ponowne naciśnięcie umożliwia przełączanie szybkości między, i. Naciśnięcie klawisza powoduje cofnięcie o jedną klatkę w trybie pauzy. 22, ODTWARZANIE Po naciśnięciu klawisza film będzie odtwarzany do przodu normalną szybkością. 23 Po naciśnięciu klawisza film będzie odtwarzany do przodu z, SZYBKO DO dużą szybkością. Ponowne naciśnięcie umożliwia przełączanie PRZODU szybkości między, i. 24 USB Dostępne są dwa porty USB, do których można podłączyć pamięć zewnętrzną USB lub zewnętrzny dysk twardy w celu archiwizowania nagrań. 25 GŁOŚNIK Dźwięk z lokalizacji kamer lub odtwarzanego sygnału audio można odsłuchiwać przy użyciu wewnętrznego głośnika. Klawisze strzałek NR FUNKCJA OPIS, LEWO, PRAWO, GÓRA Klawisze strzałek służą do przesuwania znacznika wyboru w każdym menu lub polu. Naciśnięcie klawisza strzałki góra/dół w menu konfiguracji umożliwia zmianę parametru wybranej pozycji menu. Ponadto, klawisze strzałek mogą również posłużyć do panoramowania i, DÓŁ 15 pochylania kamery PTZ w trybie PTZ. Klawisz służy do wyboru podmenu, opcji menu lub, ENTER zapisywania wyborów dokonanych w menu. Naciśnięcie tego klawisza w trybie podglądu na żywo wyświetla informacje o systemie. Wskaźniki NR FUNKCJA OPIS 2 Dioda zasilania Dioda zasilania świeci się po włączeniu zasilania. 3 Dioda sieci Świeci się, gdy do urządzenia jest podłączony zdalny użytkownik. 4 Dioda nagrywania Świeci się, gdy urządzenie jest w trybie nagrywania. 5 ODBIORNIK PODCZERWIENI Odbiera sygnał z nadajnika podczerwieni. 9

10 Funkcje alternatywne NR FUNKCJA OPIS 6, USTAW Naciśnij klawisz, aby zapisać ustawienie wstępne w trybie PTZ. 10, URUCHOM , PRZYSŁONA ZAMKNIĘTA, PRZYSŁONA OTWARTA, OSTROŚĆ DALEKO 12, OSTROŚĆ BLISKO 9 13, ODDAL, PRZYBLIŻ Naciśnij klawisz PTZ. Naciśnij klawisz PTZ. Naciśnij klawisz PTZ. Naciśnij klawisz PTZ. Naciśnij klawisz PTZ., aby przywołać ustawienie wstępne w trybie, aby sterować zamknięciem przysłony w trybie, aby sterować otwarciem przysłony w trybie, aby ustawić ostrość na dalszy plan w trybie, aby ustawić ostrość na bliższy plan w trybie Naciśnij klawisz, aby ustawić oddalenie widoku z kamery kopułowej w trybie PTZ. Naciśnij klawisz, aby ustawić przybliżenie widoku z kamery kopułowej w trybie PTZ. Podłączanie USB Na przednim panelu urządzenia znajdują się dwa porty USB. Za ich pomocą można podłączyć pamięć zewnętrzną USB lub zewnętrzny dysk twardy w celu skopiowania fragmentu filmu albo wykonania aktualizacji systemu. Do jednego z tych portów można podłączyć mysz USB (nie jest dostarczana w zestawie z urządzeniem). Za pomocą myszy można się poruszać po ekranach i menu, tak jak na komputerze. Uwaga: zewnętrzny dysk twardy umieść blisko systemu, aby kabel łączący miał długość poniżej 2 metrów (6 stóp). Podłącz system z dyskiem za pomocą kabla USB dołączonego do dysku. Urządzenie obsługuje standard USB 2.0 i prędkość do 480 Mb/s (zgodność z wersją 1.1). 3.3 Panel tylny Poniżej przedstawiono opis każdego elementu na panelu tylnym. 10

11 NR NAZWA OPIS ZŁĄCZE WE/WY Podłączenie urządzenia WE/WY dla alarmu. 1 ALARMU RS-485 Podłączenie urządzeń, np. klawiatury czy kamery PTZ. 2 VGA Podłączenie urządzeń, np. komputera PC czy laptopa. 3 LAN Port RJ-45 do podłączenia sieci 10/100 Mb/s. 4 WEJŚCIE KAMERY 6-stykowe wejścia kamer typu DIN kanał 1 4 (dla kamer z 6-stykowymi wyjściami DIN), wejścia kamer BNC kanał POWER Podłączenie zasilacza dostarczonego przez producenta. Podłączanie wejścia kamery CAM1 CAM4: złącza DIN do podłączenia sygnału wideo. CAM5 CAM6: złącza BNC do podłączenia sygnału wideo. Uwaga: W przypadku wejść CAM1 CAM4 można użyć przejściówki DIN BNC w postaci opcjonalnych kabli. Podłączanie WE/WY alarmu Za pomocą zewnętrznych urządzeń można przesłać do nagrywarki sygnał wskazujący konieczność reakcji na zdarzenie. Do złączy INPUT (Wejście alarmu) i G (uziemienie) można podłączać przełączniki mechaniczne i elektryczne. Nagrywarka może też aktywować urządzenia zewnętrzne, takie jak alarmowe urządzenia dźwiękowe lub świetlne. Podłącz urządzenie do złącza OUTPUT (Wyjście alarmu) i G (uziemienie). Uwaga: Aby utworzyć połączenie na listwie złączy alarmu, naciśnij i przytrzymaj przycisk, a następnie włóż przewód do otworu pod przyciskiem. Po puszczeniu przycisku pociągnij delikatnie za przewód, aby się upewnić, czy jest dobrze podłączony. Aby odłączyć przewód, naciśnij i przytrzymaj znajdujący się nad nim przycisk oraz pociągnij za przewód. 11

12 Podłączanie jako monitor VGA Istnieje możliwość podłączenia komputera (lub innych urządzeń z wyjściem VGA) do systemu combo. System combo zachowa się wówczas jak monitor komputerowy (w trybie VGA). Podłączanie przy użyciu interfejsu RS485 System może sterować kamerą PTZ (Pan, Tilt, Zoom) za pomocą półdupleksowego interfejsu szeregowego RS-485. Szczegółowe informacje na temat połączenia RS485 zawiera część POŁĄCZENIE SZEREGOWE instrukcji użytkownika i podręcznik producenta kamery PTZ. Złącze RS485 jest wyposażone w gniazdo 2-stykowe, a opis każdego styku przedstawiono poniżej. Podłączanie sieci LAN System można podłączyć do sieci za pomocą złącza Ethernet 10/100 Mb. Podłącz kabel kategorii 5 ze złączem RJ-45 do tylnego złącza. Połączenie systemu przez sieć z komputerem umożliwia zdalne monitorowanie, wyszukiwanie, konfigurowanie i aktualizowanie oprogramowania. 3.4 Konfiguracja systemu 12

13 3.5 Pilot 13

14 Poniżej opisano każdy przycisk na pilocie zdalnego sterowania. Przyciski funkcyjne NR FUNKCJA OPIS Naciśnij przycisk, aby włączyć monitor. Naciśnij ponownie przycisk, aby wyłączyć monitor. Dioda zasilania zaświeci się po 1, ZASILANIE ustawieniu włącznika zasilania w położeniu włączonym (ON). Naciśnij i przytrzymaj klawisz przez przynajmniej 3 sekundy, aby wyłączyć system. Naciśnij przycisk, aby rozpocząć nagrywanie zaplanowane. 2, NAGRYWANIE Ponowne naciśnięcie umożliwia przełączanie pomiędzy odtwarzaniem a zatrzymaniem. 3 SEQ Naciśnij przycisk SEQ, aby wybrać lub uruchomić tryb sekwencji. 4 VIEW Naciśnij przycisk VIEW, aby wyświetlić wiele ekranów. Ponowne naciśnięcie przycisku przełącza ekran między wieloma ekranami Q1 (1, 2, 3, 4), Q2 (5, 6, 7, 8), 6 (1+5), 8 (1+7) i 3x3. 5 MENU Naciśnij przycisk MENU, aby wybrać tryb programowalnej konfiguracji menu lub z niego wyjść. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez przynajmniej 3 sekundy, aby przejść do trybu sterowania LCD. 6 AUDIO Naciśnij przycisk AUDIO, aby zmienić sygnał audio kamery na wielu ekranach. Każde naciśnięcie tego przycisku powoduje zmianę w sekwencji 1 do 4. 7 LCD (TRYB) Naciśnij przycisk LCD (TRYB), aby zmienić bieżący tryb wyświetlania. Ponowne naciśnięcie umożliwia przełączanie pomiędzy trybem DVR a VGA. 8 MUTE Naciśnij przycisk MUTE, aby ustawić najniższy poziom dźwięku. 9 PTZ Naciśnij przycisk PTZ, aby przejść do trybu sterowania PTZ. 10, BLOKADA 11 MARK 12, WYSZUKIWANIE (ACK) Naciśnij przycisk, aby zablokować klawisze na przednim panelu lub pilocie. Naciśnij przycisk MARK, aby zaznaczyć punkt dla zakładki w trybie odtwarzania. Naciśnij przycisk WYSZUKIWANIE (ACK), aby przejść do trybu wyszukiwania. Klawisze strzałek NR FUNKCJA OPIS 1, GÓRA Przyciski strzałek służą do przenoszenia znacznika wyboru w 2, LEWO każdym menu lub polu. Naciskanie przycisków strzałek góra/dół w 3, PRAWO menu konfiguracji zmienia wartość wybranej opcji. Ponadto 4, DÓŁ klawisze strzałek mogą również posłużyć do panoramowania i pochylania kamery PTZ w trybie PTZ. 5 ENTER Przycisk ENTER służy do wyboru podmenu, opcji menu lub zapisywania wyborów dokonanych w menu. Naciśnięcie tego przycisku w trybie podglądu na żywo wyświetla informacje o systemie. Klawisze PTZ NR FUNKCJA OPIS 1, ODDAL 2, PRZYBLIŻ 3, OSTROŚĆ DALEKO Naciśnij przycisk, aby sterować oddaleniem widoku kamery kopułowej w trybie PTZ. Naciśnij przycisk, aby sterować przybliżeniem widoku kamery kopułowej w trybie PTZ. Naciśnij przycisk, aby ustawić ostrość na bardziej odległy plan w trybie PTZ. 14

15 4, OSTROŚĆ Naciśnij przycisk, aby ustawić ostrość na bliższy plan w trybie BLISKO PTZ. 5, PRZYSŁONA Naciśnij przycisk, aby sterować zamknięciem przysłony w trybie ZAMKNIĘTA PTZ. 6, PRZYSŁONA Naciśnij przycisk, aby sterować otwarciem przysłony w trybie OTWARTA PTZ. 7, USTAW Naciśnij przycisk, aby zapisać ustawienie wstępne w trybie PTZ. 8, URUCHOM Naciśnij przycisk PTZ. Klawisze ODTWARZANIA NR FUNKCJA OPIS 1, PRZEW. DO TYŁU 2 3, ODTWARZANIE, SZYBKO DO PRZODU 4, DO TYŁU KROKOWO 5, PAUZA 6, DO PRZODU KROKOWO 7, STOP, aby przywołać ustawienie wstępne w trybie Po naciśnięciu przycisku film będzie odtwarzany wstecz z normalną szybkością. Ponowne naciśnięcie przycisku umożliwia przełączanie szybkości między, i. Po naciśnięciu przycisku film będzie odtwarzany do przodu z normalną szybkością. Po naciśnięciu przycisku film będzie odtwarzany do przodu z dużą szybkością. Ponowne naciśnięcie przycisku umożliwia przełączanie szybkości między, i. Naciśnij przycisk, aby odtworzyć krokowo wstecz jedną klatkę w trybie pauzy. Naciśnij przycisk odtwarzania., aby zatrzymać wideo na ekranie w trybie Naciśnij przycisk, aby krokowo odtworzyć w przód o jedną klatkę w trybie pauzy. Naciśnij przycisk, aby powrócić do trybu podglądu na żywo w trybie odtwarzania. 3.6 Ekran wielofunkcyjny System combo jest wyposażony w ekran wielofunkcyjny, który umożliwia działanie w kilku trybach: Tryb 1: Tryb Combo DVR wyświetla widok z kamery na żywo z nagrywarką Combo DVR. Tryb 2: Tryb VGA wyświetla obraz z urządzenia (np. komputera) podłączonego do portu VGA na monitorze LCD. Naciśnij klawisz Fn na przednim panelu na przynajmniej 3 sekundy, aby przełączyć się z trybu DVR do trybu Monitor VGA. Ponowne naciśnięcie umożliwia przełączanie pomiędzy trybem DVR a VGA. Tryb można zmienić też za pomocą pilota. Naciśnij przycisk LCD (TRYB) na pilocie, aby zmienić tryb wyświetlania. Ponowne naciśnięcie umożliwia przełączanie pomiędzy trybem DVR a VGA. UWAGA: System combo będzie kontynuował nagrywanie w innych trybach. Zapewnia to zaawansowany poziom tajnego monitoringu. 15

16 4. Tryb nagrywarki combo 4.1. Korzystanie z myszy i menu dla myszy Myszy używa się w taki sam sposób jak w przypadku komputera. Zlokalizuj wskaźnik myszy na ekranie przez jej poruszenie, a następnie wskaż żądany element wskaźnikiem myszy i kliknij lewym przyciskiem, aby go wybrać. Do podstawowych funkcji można zaliczyć: kliknięcie lewym przyciskiem myszy (LPM), prawym przyciskiem myszy (PPM) oraz obrót kółka. Będąc w jednym z formatów wielu widoków (np. 2x2 czy 3x3), kliknij przyciskiem myszy obraz z kamery, aby przełączyć go na pełny ekran. Ponowne kliknięcie powoduje powrót do poprzedniego formatu wielu widoków. W trybie pełnoekranowym numer kanału można zmienić, obracając kółko myszy. Kliknij PPM podczas podglądu na żywo, aby wyświetlić następujące menu: Wybranie opcji Setup Menu (Menu konfiguracji), Key Add Function (Dodatkowa funkcja klawisza) oraz Search (Szukaj) odpowiada naciśnięciu klawiszy Fn, SEQ i MENU, jak opisano w części 3.2. Funkcje klawiszy. Ponowne kliknięcie PPM na ekranie podglądu na żywo powoduje powrót do poprzedniego ekranu menu. W trybie konfiguracji menu wartość można zmienić, obracając kółko myszy. Uwaga: Dla prawidłowego wykonania czynności konieczne jest używanie myszy z trzema przyciskami. 16

17 4.2. Ekran monitorowania na żywo Bezpośrednio po zakończeniu procesu inicjowania system rozpocznie wyświetlanie podglądu na żywo na monitorze LCD i odtwarzanie dźwięku z głośnika na przednim panelu. W trybie domyślnym równocześnie jest wyświetlany obraz ze wszystkich kamer. Naciśnięcie dowolnego przycisku kamery spowoduje, że obraz z tej kamery będzie wyświetlany na całym ekranie. Podgląd na żywo będzie wyświetlany, a dźwięk odtwarzany do chwili wyboru przez użytkownika innego trybu. Naciśnięcie klawisza VIEW na przednim panelu powoduje przełączanie między różnymi formatami wyświetlania. System można ustawić na pełny ekran na czas określony w opcji czasu przełączania po wystąpieniu zdarzenia. Wyświetlone zostanie wideo z kamery o najniższym numerze, połączonej z czujnikiem zdarzeń, a system powróci do poprzedniego formatu ekranu po upływie czasu przełączenia. Po aktywowaniu monitorowania zdarzeń monitorowanie wszystkich innych zdarzeń będzie ignorowane. Naciskanie poszczególnych przycisków kamery lub klawisza VIEW podczas monitorowania zdarzeń zwalnia bieżące monitorowanie zdarzeń i wyświetla obraz z wybranej kamery lub powraca do poprzedniego formatu ekranu. Ikona ekranu Poniżej przedstawiono opis każdej ikony na ekranie podglądu na żywo oraz jej znaczenie: : Gdy system wykryje zdarzenia alarmu, w górnej części ekranu zostaje wyświetlona ikona wejścia alarmu. : Gdy system aktywuje wewnętrzny głośnik, w górnej części ekranu zostaje wyświetlona ikona dźwięku. : Gdy system wykryje zdarzenia ruchu, w górnej części ekranu zostaje wyświetlona ikona ruchu. : Gdy podłączone są zdalne klienty, w prawym dolnym rogu ekranu jest wyświetlona ikona sieci. : Gdy kamera jest ustawiona jako kamera PTZ, w górnej części ekranu zostaje wyświetlona ikona PTZ. : Gdy system jest w trybie sekwencji, w prawym dolnym rogu ekranu jest wyświetlona ikona sekwencji. : Gdy system wykryje zdarzenia utraty obrazu, w górnej części ekranu zostaje wyświetlona ikona utraty obrazu. : Gdy system dezaktywuje wewnętrzny głośnik, w górnej części ekranu zostaje wyświetlona ikona dźwięku. : Gdy system jest w trybie nagrywania, w lewym górnym rogu ekranu jest wyświetlona ikona nagrywania. : Gdy system jest w trybie nagrywania zaplanowanego i wewnętrzna pamięć masowa jest w trybie nagrywania, w prawym dolnym rogu ekranu jest wyświetlona ikona pamięci masowej. : Gdy system nie może znaleźć wewnętrznej pamięci masowej lub wewnętrzna pamięć masowa działa nieprawidłowo podczas nagrywania, w prawym dolnym rogu ekranu jest wyświetlona ta ikona. 17

18 : Gdy system jest w trybie nagrywania równoległego i urządzenie do nagrywania równoległego działa normalnie, w prawym dolnym rogu ekranu jest wyświetlona ta ikona. : Gdy system nie może znaleźć urządzenia do nagrywania równoległego lub urządzenie działa nieprawidłowo podczas nagrywania równoległego, w prawym dolnym rogu ekranu jest wyświetlona ta ikona. Drzewo menu 18

19 4.3. Konfiguracja menu Tryb konfiguracji umożliwia skonfigurowanie głównych funkcji systemu. System zawiera 8 menu konfiguracji, a każde z nich jest wyświetlane jako ikona. Kliknij ikonę menu konfiguracji, aby otworzyć podmenu dla ustawień szczegółowych. Naciśnięcie klawisza MENU na przednim panelu, menu rozsuwanego lub przycisku MENU na pilocie spowoduje otwarcie okna konfiguracji. Ikona konfiguracji Ekran konfiguracji zawiera osiem ikon przedstawiających każde menu na górze. Kliknięcie ikony po przesunięciu wskaźnika powoduje wyświetlenie podmenu ze szczegółowymi ustawieniami. System Urządzenie Zdarzenie Nagrywanie Sieć System Menu System zapewnia podstawową konfigurację dla nagrywarki, taką jak data/godzina, język, użytkownik, zarządzanie dyskiem, informacje, domyślne ustawienia fabryczne, aktualizacja oprogramowania, dziennik systemowy czy zapis ekranu. 19

20 Wybierz ikonę w oknie głównego menu Informacje o systemie Zaznacz pozycję INFORMATION (Informacje) w trybie menu systemu i naciśnij klawisz. Wyświetlony zostanie ekran Information (Informacje). Na ekranie Information (Informacje) wyświetlane są: nazwa systemu, identyfikator systemu, wersja oprogramowania, typ wideo oraz informacje o sieci. Można nadać nazwę systemu i przypisać mu identyfikator. Zaznacz pole System Name (Nazwa systemu) i naciśnij klawisz. Zostanie wyświetlona wirtualna klawiatura, za pomocą której można wprowadzić nazwę systemu. Po wpisaniu nazwy zaznacz przycisk OK i naciśnij klawisz. Zaznacz pole obok System ID (ID systemu) i naciśnij klawisz za pomocą strzałki w dół i w górę w zakresie od 0 do 99.. Zaznacz liczbę i zmień ją 20

Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi

Nowy Monitor LCD DVR Combo 19 Instrukcja obsługi Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi Wersja polska 1.0 Model: PCS-19/DVR-08 OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją, prosimy o

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Rysunek 1: Złącza na panelu tylnym 1. Zapętl do 16 kamer analogowych (zależy od modelu rejestratora DVR). 2. Podłącz do urządzenia RS-232. 3. Cztery złącza

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM Strona 1 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEO REKORDER -KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Opis podstawowy 2. Wygląd 2.1.Panel przedni 2.2.Panel tylny 3. Instalacja 3.2.Podłączenie kamer i monitorów 3.3.Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy Gemini Technology UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz do urządzenia RS-232. 2. Podłącz maksymalnie cztery wejścia alarmu. 3. Podłącz jedno wyjście alarmowe. 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Aktualizacja 16.01.2012r Strona 1 Sterowanie dekoderami przez program TV WALL Kam 1 (FullHD) KAM 1 KAM 2 Strumień

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.2 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485 SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH 1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR- 1082D/M, AHDR-1162D/M) 1 Odbiornik IR 2 Dioda sygnalizująca podłączone zasilanie

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE)

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) Szybki przewodnik instalacji Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl;

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi Polski Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla oprogramowania (dla ipada) dla Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 produkcji JVC KENWOOD. Modele kompatybilne

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 1 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz cztery wejścia audio do złączy RCA. 2. Można podłączyć głośniki w celu odtwarzania dźwięku. 3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI REJESTRATORA CYFROWEGO IT-8604 OSTROŻNIE ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY. W ŚRODKU NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW WYMAGAJĄCYCH INGERENCJI UŻYTKOWNIKA.

Bardziej szczegółowo

TVR 40 instrukcja szybkiego uruchamiania

TVR 40 instrukcja szybkiego uruchamiania GE Security TVR 40 instrukcja szybkiego uruchamiania Spis treści Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Pierwsza konfiguracja rejestratora TVR 40 1 Podłączanie urządzeń 1 Podłączanie zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

PDR-KBD. Pulpit Sterujący SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Informacje o tej instrukcji

PDR-KBD. Pulpit Sterujący SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Informacje o tej instrukcji SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI PDR-KBD Pulpit Sterujący Informacje o tej instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji pulpitu zapoznaj się wnikliwie z niniejszą instrukcją. Zachowaj ją w bezpiecznym

Bardziej szczegółowo

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika wersja 1.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla programu w wersji 3.0.9 1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 Opis systemu...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła zasilania...

Bardziej szczegółowo

Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi

Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi Instrukcja Obsługi I Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi 1 Rozproszony System Monitoringu IXM5 Spis treści 1Opis systemu...3 1.1Rejestratory...3 1.2Odbiorniki IXM5...3 2Obsługa programu

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP Konfiguracja połączenia z kamerą. Domyślny adres IP kamery jest ustawiony na 192.168.0.120. Porty komunikacyjne kamery to: 80 standardowy port www 30001 video, dane i komunikacja

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi RXCamView

instrukcja obsługi RXCamView instrukcja obsługi RXCamView INFORMACJE WSTĘPNE 1. RXCamView- informacje wstępne RXCamView jest aplikacją na urządzenia mobilne dla systemów Android i IOS. Umożliwia podgląd wideo z rejestratorów AHD marki

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

strona: 2/15 wydrukowano:

strona: 2/15 wydrukowano: Producent systemów zabezpieczeń Rejestrator 16-kanałowy, DVR, Dahua, BCS, 1604LE-A kod produktu: dvr1604le-a kategoria: exquality > ARCHIWUM Producent: Dahua Technology Kod QR: Opis ogólny ex-1604le-a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.0 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI KAMERA W OBUDOWIE KOPUŁOWEJ IN-965N IN-966IRN Wszelkie prawa zastrzeżone Janex International Sp. z o.o. Bezpieczeństwo Ostrzeżenia NIEBEZPIECZEŃSTWO! Duże zagrożenie: Błyskawica z

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Przewodnik szybkiej instalacji ID Dokumentu: Synology_QIG_2BayCL_20090901 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD P-X18 PTZ-AHD P-X18

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD P-X18 PTZ-AHD P-X18 INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD120-1080P-X18 PTZ-AHD60-1080P-X18 1 Spis treści 1. Informacje ogólne: str.3 1.1 O produkcie str.3 1.2 Opis złączy str.3 2. Podłączanie: str.3 3. Menu OSD str.4 3.1 Główne menu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi NVR

Krótka instrukcja obsługi NVR Krótka instrukcja obsługi NVR Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże użytkownikowi w krótkim czasie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

DVR KEYB v1.4. Interfejs PS-2 do rejestratorów DVR

DVR KEYB v1.4. Interfejs PS-2 do rejestratorów DVR DVR KEYB v14 Interfejs PS-2 do rejestratorów DVR DVR-KEYB jest prostym urządzeniem, umożliwiającym podłączenie dowolnej klawiatury komputerowej (PS-2) do cyfrowych rejestratorów wideo Konstrukcja oparta

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10 P/N 1072767B-PL REV 1.0 ISS 17OCT14 Copyright 2014 United Technologies Corporation. Interlogix jest częścią UTC Building & INdustrial Systems oddziału

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji.

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Instrukcja obsługi Rejestrator DVR 318-B (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

TREND 250 H.264 DVR Central Management System

TREND 250 H.264 DVR Central Management System TREND 250 H.264 DVR Central Management System Spis treści Spis treści... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Instalacja pakietu CMS/NVMS...3 3. Zarządzanie urządzeniami... 9 4. Podgląd obrazu z wielu rejestratorów...15

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR PRZENOŚNY + MINIKAMERA BEZPRZEWODOWA

REJESTRATOR PRZENOŚNY + MINIKAMERA BEZPRZEWODOWA REJESTRATOR PRZENOŚNY + MINIKAMERA BEZPRZEWODOWA REC8 PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA 1 Przewodnik użytkownika SPIS TREŚCI 1. OPIS URZĄDZENIA 2. WŁAŚCIWOŚCI 3. SKŁADNIKI ZESTAWU 4. PODŁACZANIE 5. BUDOWA 6. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

1. Sprawdzanie zawartości opakowania. 2. Instalacja na stojaku. Skrócona instrukcja obsługi USG-300

1. Sprawdzanie zawartości opakowania. 2. Instalacja na stojaku. Skrócona instrukcja obsługi USG-300 1. Sprawdzanie zawartości opakowania Opakowanie powinno zawierać następujące elementy: ZyWALL USG 300 Kabel zasilający Zestaw do montażu w szafie RACK Kabel ethernetowy RJ-45 Krótką drukowaną instrukcję

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Archive Player Divar Series. Instrukcja obsługi

Archive Player Divar Series. Instrukcja obsługi Archive Player Divar Series pl Instrukcja obsługi Archive Player Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Obsługa 5 2.1 Uruchamianie programu 5 2.2 Opis okna głównego 6 2.3 Przycisk Otwórz 6 2.4 Widoki

Bardziej szczegółowo