Materiały do wykładu. 8.ArchitekturaPower. Marcin Peczarski. Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały do wykładu. 8.ArchitekturaPower. Marcin Peczarski. Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski"

Transkrypt

1 Materiały do wykładu 8.ArchitekturaPower Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski 27maja2014

2 Narodziny konsorcjum AIM Apple komputery Macintosh z procesorami serii IBM procesor POWER(Performance Optimization With Enhanced RISC) superskalarny prawie RISC Motorola wtedy główny konkurent Intela, bardzo popularne CISC serii i niezbyt popularne RISC serii PPC = PowerPC = Power Performance Computing

3 Rozwój POWER bitowyPPC PPC603, bitowyPPC PPC750 PowerMacintoshG PPC7400 obliczeniawektorowe 2005 PPC 970, dwurdzeniowy 64-bitowy POWER POWER POWER POWER8,12rdzeni,ponad4mldtranzystorów,22nmSOI

4 Najważniejsze zastosowania 8.3 Macintosh( ) AS/400,Systemi,Systemp Blade Center komputery modułowe Superkomputery Blue Gene Konsole do gier: PlayStation 3, Nintendo Wii, Xbox 360 Urządzenia sieciowe Systemy wbudowane(ang. embedded)

5 Konsorcjum Apple-IBM-Motorola rozpadło się. Obecnie 8.4 Motorola sprzedała dział mikroprocesorów firmie Freescale. Apple montuje w Macintoshach procesory Intela. Power.org:IBM,Freescale,... OpenPOWER Consortium: IBM, Google, Nvidia, Altera, Samsung,... Jedna popularniejszych architektur RISC

6 Jugene 8.5

7 Power Instruction Set Architecture Wersja 2.03 e200,e500,e700 Freescale PPC405,440,460,970,POWER5 IBM CellPPE IBM Wersja 2.05, POWER6 Wersja 2.06, POWER7 Wersja 2.07, POWER8 Power ISA(1) 8.6

8 Power ISA(2) 8.7

9 Power ISA(3) 8.8

10 Power ISA(4) 8.9

11 Power ISA(5) 8.10

12 Power ISA(6) 8.11 Book I Power ISA User Instruction Set Architecture Book II Power ISA Virtual Enviroment Architecture Book III-S Power ISA Operating Environment Architecture Server Environment Book III-E Power ISA Operating Environment Architecture Embedded Book VLE Power ISA Operating Enviroment Architecture Variable Length Encoding(VLE) Environment

13 Kolejność bajtów i bitów 8.12 Procesor uruchamia się w trybie grubokońcówkowym (ang. big-endian). Większość modeli obsługuje też tryb cienkokońcówkowy (ang. little-endian). Kolejność bajtów określa odpowiedni bit w MSR(machine state register), osobno dla trybu użytkownika i nadzorcy. Niektóre wersje procesorów dla systemów wbudowanych posiadają osobny bit kolejności bajtów dla każdej strony pamięci. Bity numerowane są od najbardziej do najmniej znaczącego. MSB manumer0.

14 Rejestry widziane przez użytkownika(1) 8.13 R0-R31 64-bitowe rejestry ogólnego przeznaczenia R0wwieluinstrukcjachoznacza0. R1 jest często używany jako wskaźnik stosu. CR 32-bitowy rejestr warunków(znaczników, predykatów) CTR 64-bitowy licznik sterujący pętlą lub adres rozgałęzienia warunkowego LR 64-bitowy rejestr powiązania, adres powrotu z procedury XER 32-bitowy rejestr wyjątków operacji stałopozycyjnych, bity nadmiaru, bit przeniesienia CA, licznik dla operacji łańcuchowych

15 Rejestry widziane przez użytkownika(2) 8.14 FPR0-FPR31 64-bitowe rejestry zmiennopozycyjne FPSCR 32-bitowy rejestr stanu i sterowania jednostki zmiennopozycyjnej VR0-VR bitowe rejestry wektorowe VSCR 32-bitowy rejestr stanu i sterowania jednostki wektorowej VRSAVE 32-bitowy rejestr opisujący używane przez aplikację rejestry wektorowe

16 Tryby adresowania(1) 8.15 Instrukcje przesłania z i do pamięci(ea effective address) rej. pośredni z przesunięciem EA:= RA + signext(d) rej. pośr. z preink./predekr. EA:= RA:= RA + signext(d) indeksowy EA:=RA+RB indeksowyzpreinkrementacją EA:=RA:=RA+RB Instrukcje rozgałęziania(pc program counter) bezwzględny PC:= adres względny PC:= PC + signext(d) rejestrowypośredni PC:=LR/PC:=CTR Operacje stałoprzecinkowe rejestrowy natychmiastowy RA stała

17 Tryby adresowania(2) 8.16 Operacje zmiennoprzecinkowe rejestrowy Operacje wektorowe rejestrowy FPRA VRA

18 Instrukcje 8.17 Bogaty zestaw instrukcji, ale dobrze przemyślany. Zbiór instrukcji podzielony na kategorie poszczególne modele implementują wybrane kategorie. 32-bitowe kody instrukcji, wyrównywane do granicy 4 bajtów 20 formatów instrukcji Dwuetapowe sterowanie rozgałęzieniami programu Wiele instrukcji posiada dwie wersje: modyfikująca rejestr CR zgodnie z wynikiem operacji mnemonik zkropką, niemodyfikująca rejestru CR mnemonik bez kropki.

19 Instrukcje sterujące rozgałęzieniami(1) 8.18 Rozgałęzienia bezwarunkowe b addr ;PC:=PC+signext(addr*4) ba addr ;PC:=signext(addr*4) bl addr ;LR:=PC+4 ;PC:=PC+signext(addr*4) bla addr ;LR:=PC+4 ;PC:=signext(addr*4) Rozgałęzienia warunkowe; pola BO, BI opisują sposób użycia rejestrów CR, CRT oraz zawierają wskazówkę dla predykcji skoków. bc BO, BI, addr bca BO, BI, addr bcl BO, BI, addr bcla BO,BI,addr

20 Instrukcje sterujące rozgałęzieniami(2) 8.19 Rozgałęzienia warunkowe; pole BH zawiera wskazówkę co do adresu, pod który następuje skok. bclr BO,BI,BH ;PC:=LRand b bclrl BO,BI,BH ;tmp:=lrand b ;LR:=PC+4 ;PC:=tmp bcctr BO,BI,BH ;PC:=CTRand b bcctrl BO,BI,BH ;LR:=PC+4 ;PC:=CTRand b Nie ma instrukcji wołania i powrotu z procedury. Czy rzeczywiście?

21 Podwójne słowo(64 bity) ld RT,D(RA) ldu RT,D(RA) Instrukcje przesłania z pamięci(1) 8.20 ;RT:=[RA+signext(D)] ;RA:=RA+signext(D) ;RT:=[RA] ldx RT,RA,RB ;RT:=[RA+RB] ldux RT,RA,RB ;RA:=RA+RB ;RT:=[RA] Słowo(32bity) lwz RT, D(RA) lwzu RT, D(RA) lwzx RT,RA,RB lwzux RT,RA,RB lwa RT, D(RA) lwax RT,RA,RB lwaux RT,RA,RB ; RT:= zeroext([ra + signext(d)]) ; RT:= signext([ra + signext(d)])

22 Półsłowo(16 bitów) lhz RT, D(RA) lhzu RT, D(RA) lhzx RT,RA,RB lhzux RT,RA,RB lha RT, D(RA) lhau RT, D(RA) lhax RT,RA,RB lhaux RT,RA,RB Bajt(8bitów) lbz RT, D(RA) lbzu RT, D(RA) lbzx RT,RA,RB lbzux RT,RA,RB Instrukcje przesłania z pamięci(2) 8.20

23 Instrukcje przesłania z pamięci(3) 8.22 Ze zmianą kolejności bajtów lhbrx RT,RA,RB lwbrx RT,RA,RB Ciągsłów lmw RT, D(RA) lswi RT,RA,NB lswx RT,RA,RB

24 Instrukcje przesłania do pamięci(1) 8.23 Podwójne słowo(64 bity) std RS, D(RA) stdu RS,D(RA) ;[RA + signext(d)]:= RS ;RA:=RA+signext(D) ;[RA]:=RS stdx RS,RA,RB ;[RA+RB]:=RS stdux RS,RA,RB ;RA:=RA+RB ;[RA]:=RS Słowo(32bity) stw RS, D(RA) stwu RS, D(RA) stwx RS,RA,RB stwux RS,RA,RB

25 Półsłowo(16 bitów) sth RS, D(RA) sthu RS, D(RA) sthx RS,RA,RB sthux RS,RA,RB Bajt(8bitów) stb RS, D(RA) stbu RS, D(RA) stbx RS,RA,RB stbux RS,RA,RB Instrukcje przesłania do pamięci(2) 8.24

26 Instrukcje przesłania do pamięci(3) 8.25 Ze zmianą kolejności bajtów sthbrx RS,RA,RB stwbrx RS,RA,RB Ciągsłów stmw RS, D(RA) stswi RS,RA,NB stswx RS,RA,RB Nie ma instrukcji stosowych. Czy rzeczywiście?

27 Instrukcje stałopozycyjne(1) 8.26 Dodawanie; każda z poniższych instrukcji występuje w czterech wariantach(np. add, add., addo, addo.); o oznacza modyfikowanie bitu nadmiaru w rejestrze XER. add RT,RA,RB ;RT:=RA+RB addc RT,RA,RB ;CA,RT:=RA+RB adde RT,RA,RB ;CA,RT:=RA+RB+CA addme RT,RA ;CA,RT:=RA+CA-1 addze RT,RA ;CA,RT:=RA+CA Dodawanie(odejmowanie) stałej addi RT,RA,SI ;RT:=RA+signext(SI) addis RT,RA,SI ;RT:=RA+signext(SI<<16) addic RT,RA,SI ;CA,RT:=RA+signext(SI) addic. RT,RA,SI ;CA,RT:=RA+signext(SI)

28 Instrukcje stałopozycyjne(2) 8.27 Mnożenie mulld RT,RA,SI ;RT:=(bits64:127)(RA*RB) mulhdu RT,RA,SI ;RT:=(bits0:63)(unsignedRA*RB) mulhd RT,RA,SI ;RT:=(bits0:63)(signedRA*RB) Mnożenie przez stałą mulli RT,RA,SI ;RT:=(bits64:127)(RA*signext(SI))

29 Instrukcje stałopozycyjne(3) 8.28 Pozostałe arytmetyczne subf RT,RA,RB ;RT:=negRA+RB+1 subfc RT,RA,RB ;CA,RT:=negRA+RB+1 subfe RT,RA,RB ;CA,RT:=negRA+RB+CA subfme RT,RA ;CA,RT:=negRA+CA-1 subfze RT,RA ;CA,RT:=negRA+CA neg RT,RA ;RT:=negRA+1 mullw RT,RA,RB mulhwu RT,RA,RB mulhw RT,RA,RB divw RT,RA,RB divwu RT,RA,RB divd RT,RA,RB divdu RT,RA,RB

30 Instrukcje stałopozycyjne(4) 8.29 Porównanie liczb ze znakiem; BF określa modyfikowane pole rejestru CR,Lokreślarozmiaroperacji32lub64bity. cmpi BF,L,RA,SI cmp BF,L,RA,RB Porównanieliczbbezznaku;BFiLjw. cmpli BF,L,RA,UI cmpl BF,L,RA,RB Pułapki twi TO, RA, SI tw TO,RA,RB tdi TO, RA, SI td TO,RA,RB

31 Instrukcje stałopozycyjne(5) 8.30 Operacje logiczne andi. RA,RS,UI ;RA:=RSandzeroext(UI) andis. RA,RS,UI ;RA:=RSandzeroext(UI<<16) ori RA,RS,UI ;RA:=RSorzeroext(UI) oris RA,RS,UI ;RA:=RSorzeroext(UI<<16) xori RA,RS,UI ;RA:=RSxorzeroext(UI) xoris RA,RS,UI ;RA:=RSxorzeroext(UI<<16) and RA,RS,RB ;RA:=RSandRB or RA,RS,RB ;RA:=RSorRB xor RA,RS,RB ;RA:=RSxorRB nand RA,RS,RB ;RA:=not(RSandRB) nor RA,RS,RB ;RA:=not(RSorRB) eqv RA,RS,RB ;RA:=not(RSxorRB) andc RA,RS,RB ;RA:=RSandnotRB orc RA,RS,RB ;RA:=RSornotRB

32 Rozszerzanie bitu znaku extsb RA,RS extsh RA,RS extsw RA,RS Przesunięcia i obroty... Instrukcje stałopozycyjne(6) 8.31 Przesłaniamiędzyrejestremspecjalnym(XER,LR,CTR,VRSAVE,...), a rejestrem ogólnego przeznaczenia... Przypisanie warunkowe isel RT,RA,RB,BC ;RT:=(bitBC+32)CR?RA:RB

33 Instrukcje stałopozycyjne(7) 8.32 Liczba wiodących zer w słowie i podwójnym słowie cntlzw RA, RS cntlzd RA, RS Liczba jedynek w poszczególnych bajtach pocntb RA, RS Nie ma instrukcji przesłania między rejestrami ogólnego przeznaczenia. Dlaczego? Nie ma instrukcji bitowej negacji. Dlaczego?

34 Instrukcje zmiennopozycyjne(1) 8.33 Tradycyjne fmr FRT,FRB ;FRT:=FRB fneg FRT,FRB ;FRT:=-FRB fabs FRT,FRB ;FRT:=abs(FRB) fnabs FRT, FRB ; FRT:=-abs(FRB) fadd FRT,FRA,FRB ;FRT:=FRA+FRB fsub FRT,FRA,FRB ;FRT:=FRA-FRB fmul FRT,FRA,FRB ;FRT:=FRA*FRB fdiv FRT,FRA,FRB ;FRT:=FRA/FRB fsqrt FRT, FRB ; FRT:= sqrt(frb) Większość instrukcji zmiennopozycyjnych ma też wersję pojedynczej precyzji oraz odpowiednie wersje z kropką.

35 Instrukcje zmiennopozycyjne(2) 8.34 Mnożenie z akumulacją fmadd FRT,FRA,FRC,FRB ;FRT:=(FRA*FRC)+FRB fmsub FRT,FRA,FRC,FRB ;FRT:=(FRA*FRC)-FRB fnmadd FRT,FRA,FRC,FRB ;FRT:=-((FRA*FRC)+FRB) fnmsub FRT,FRA,FRC,FRB ;FRT:=-((FRA*FRC)-FRB) Przypisanie warunkowe fsel FRT,FRA,FRC,FRB ;FRT:=FRA>=0?FRC:FRB Konwersje z i do formatów stałopozycyjnych... Zaokrąglanie...

36 Instrukcje zmiennopozycyjne(3) 8.35 Szacowanie odwrotności i odwrotności z pierwiastka kwadratowego... Porównywanie... Przesłaniazidopamięci...

37 Skrótowe mnemoniki 8.36 Często używane instrukcje cmpd Rx,Ry cmp 0,1,Rx,Ry sub Rz,Ry,Rx subf Rz,Rx,Ry li Rx, value addi Rx, 0, value mr Rx, Ry or Rx, Ry, Ry nop ori 0, 0, 0 not Rx, Ry nor Rx, Ry, Ry Wołanie procedury bl addr bla addr Powrót z procedury blr bclr 31,0,0

38 Małe podsumowanie 8.37 Nie jest to zupełnie czysty RISC. Rozwój technologii pozwolił na rozwiązania, które są niezgodne z pierwotną filozofią RISC. Wydajesię,żejestznaczniewięcejinstrukcjiniżnp.wx86,który jest klasycznym CISC, ale tak naprawdę w x86 wiele instrukcji ukrywa się pod jednakowym mnemonikiem, a w Power każdy tryb adresowania ma osobny mnemonik. Zestaw instrukcji jest dobrany rozsądnie, bez przesadnej nadmiarowości.

39 AltiVec, Velocity Engine, VMX(1) 8.38 Wektorowe operacje arytmetyczne stałopozycyjne 16elementówtypubajt(8bitów) 8 elementów typu półsłowo(16 bitów) 4elementytypusłowo(32bity) typpixel Wektorowe operacje arytmetyczne zmiennopozycyjne 4 elementy pojedynczej precyzji brak wsparcia dla podwójnej precyzji Bardziej kompletny i lepiej zaprojektowany zestaw instrukcji niż np. konkurencyjne SSE

40 AltiVec, Velocity Engine, VMX(2) 8.39 Przesłaniazidopamięci Pakowanie i rozpakowywanie wektorów Scalanie wektorów Rozrzucanie elementów wektora Permutowanie elementów wektora Wybór(selekcja) elementów wektora Przesunięcia Operacje z nasyceniem

41 Signal Processing Engine(SPE) 8.40 Rozszerzenie wspierające operacje cyfrowego przetwarzania sygnałów(dsp Digital Signal Processing) Rejestry ogólnego przeznaczenia Wsparcie dla formatu stałopozycyjnego ułamkowego Stałopozycyjne operacje wektorowe Operacje z nasyceniem Operacja pomnóż i sumuj(mac multiply and accumulate)

42 Embedded Floating-Point 8.41 Rozszerzenie SPE o operacje zmiennoprzecinkowe Rejestry ogólnego przeznaczenia Skalarne operacje pojedynczej i podwójnej precyzji Wektorowe operacje pojedynczej precyzji

43 Translacja adresów(1) 8.42 Effective Address(EA) Segment Lookaside Buffer(SLB) Virtual Address(VA) Hashed Page Table(HTAB)/ Translation Lookaside Buffer(TLB) Real Address(RA)

44 Przestrzeń adresowa(1) bitowyadresefektywny.Efektywnaprzestrzeńadresowama2 64 bajtów. 78-bitowyadreswirtualny.Wirtualnaprzestrzeńadresowama2 n bajtów,gdzie65 n 78.Najbardziejznaczące78 nbityadresu wirtualnego muszą być wyzerowane. 62-bitowy adres rzeczywisty. Rzeczywista przestrzeń adresowa ma 2 m bajtów,gdziem 62.Najbardziejznaczące62 mbityadresu rzeczywistego muszą być wyzerowane. Rozmiarsegmentuwynosi2 s bajtów,gdzies=28,40. Rozmiarstronywynosi2 p bajtów,gdziep 12.

45 Translacja adresów(2) s s p p EA Effective Segment ID(ESID) Page Byte SLBzamieniaESIDnaVSID. 78 s s p p VA Virtual Segment ID(VSID) Page Byte } {{ } Virtual Page Number(VPN) HTAB/TLB zamienia VPN na RPN. 62 p RA Real Page Number(RPN) Byte p

46 Przestrzeń adresowa(2) 8.45 Po co taka duża wirtualna przestrzeń adresowa? Przypomnijmy, że stronicowanie uwalnia nas od problemu fragmentacji pamięci rzeczywistej, ale nie rozwiązuje problemu fragmentacji pamięci wirtualnej. Duża wirtualna przestrzeń adresowa umożliwia nieprzejmowanie się problemem fragmentacji pamięci wirtualnej. Właściwie nie trzeba jej nawet zwalniać. Alokując1TiB(2 40 bajtów)nasekundę,2 78 bajtówwystarczyna ponad 8 tysięcy lat.

47 Wywoływanie usług systemu operacyjnego 8.46 Zgłoszenie przerwania programowego sc sc LEV Efektywny adres procedury obsługi 0C00h Powrót z obsługi przerwania rfid hrfid

48 Alternatywne kodowanie instrukcji Variable Length Encoding lub 32 bitowe kody instrukcji, wyrównywane do granicy 2 bajtów Zmniejszenie wielkości kodu i przyspieszenie jego wykonywania Oszczędności istotne chyba tylko w systemach wbudowanych Miejmy nadzieję, że rozwój architektury Power nie pójdzie w tym kierunku.:-)

49 PowerXCell 8i 8.48 Następca Cell BE Cell Broadband Engine Architecture PierwotniewspólnyprojektIBM,ToshibaiSony konsoledogier PPE Power Processor Element 64-bitowy rdzeń Power 512 KiB pamięci podręcznej L2 8 koprocesorów wektorowych SPE Synergistic Processor Element RISCSIMD 128 rejestrów 128 bitowych 256 KiB pamięci lokalnej Element interconnect bus

50 PowerXCell 8i 8.49 PPE wykonuje wątki sterujące maksymalnie dwa równolegle. SPE wykonują wątki wymagające masywnych obliczeń każdy SPE jeden wątek. PPEiSPEmająróżnezestawyinstrukcji. ModułykodunaPPEiSPEsąkompilowaneoddzielnie. PPE i SPE współdzielą architekturę pamięci wirtualnej i jednostkę translacji adresów.

51 SPE(1) 8.50 Prosta mikroarchitektura Tylko instrukcje wektorowe Operacje load-store wyrównane do rozmiaru wektora 16 bajtów Preferowany slot dla argumentów skalarnych Operacja rotate wspomagająca obliczenia skalarne Paczkowanie instrukcji statyczny przydział instrukcji do potoków Dwa krótkie potoki Statyczna predykcja skoków

52 Przewidywalny czas wykonania kodu Szybka pamięć lokalna SPE(2) 8.51 mniejsza powierzchnia niż pamięci podręcznej o tej samej pojemności eliminacja skomplikowanej logiki sterowania pamięcią podręczną przewidywalne opóźnienia dostępu Decyzja programisty kiedy i które dane ściągać do pamięci lokalnej Operacje zmiennoprzecinkowe podwójnej precyzji dwukrotnie wolniejsze niż pojedynczej precyzji

53 Dygresja o wektoryzacji(1) 8.52 Selekcja bez wektoryzacji wymaga zwykle użycia instrukcji skoków. for(i=0;i<vl;i++) if(a[i]>b[i]) m[i]=a[i]*5; else m[i]=b[i]*3; Selekcja zapisana wektorowo eliminuje skoki kosztem liczenia niepotrzebnych wartości. for(i=0;i<vl;i++){ a_tmp[i]=a[i]*5; b_tmp[i]=b[i]*3; s[i]=a[i]>b[i]; m[i]=s[i]?a_tmp[i]:b_tmp[i]; }

54 Dygresja o wektoryzacji(2) 8.53 Wołanie funkcji wewnątrz pętli blokuje wektoryzację. intf(intn){ if(n==0)return0; elsereturnf(n-1)+1; } for(i=0;i<1000;i++) a[i]=f(i); Usuwamy funkcję z wnętrza pętli. a[0]=0 for(i=1;i<1000;i++) a[i]=a[i-1]+1; Rekurencja pozostała.

55 Dygresja o wektoryzacji(3) 8.54 Dobrze jest, jeśli potrafimy wyprowadzić zależność nierekurencyjną. for(i=0;i<1000;i++) a[i]=i; Gdy nie potrafimy, odsuwamy rekurencję możliwie daleko. a[0]=0;... a[63]=63; for(i=64;i<1000;i++) a[i]=a[i-64]+64;

Notatki do wykładu z architektury komputerów

Notatki do wykładu z architektury komputerów Notatki do wykładu z architektury komputerów Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski 6 lutego 2007 Architektura a organizacja komputera Architektura komputera, według Stallingsa [1],

Bardziej szczegółowo

Notatki do wykładu z architektury komputerów

Notatki do wykładu z architektury komputerów Notatki do wykładu z architektury komputerów Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski 17 lutego 2008 Architektura a organizacja komputera Architektura komputera, według Stallingsa [1],

Bardziej szczegółowo

Technika Mikroprocesorowa

Technika Mikroprocesorowa Technika Mikroprocesorowa Dariusz Makowski Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych tel. 631 2648 dmakow@dmcs.pl http://neo.dmcs.p.lodz.pl/tm 1 Sprawy formalne 1. Zaliczenie 2. Projekt z Techniki

Bardziej szczegółowo

Narzędzia informatyki

Narzędzia informatyki Narzędzia informatyki dr inż. Anna Kobusińska Anna.Kobusinska@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/akobusinska Literatura Duch W., Fascynujący świat komputerów, Nakom, Poznań 1997 Skorupski P., Podstawy

Bardziej szczegółowo

Temat referatu: ARM dynamiczny rozwój i rozwiązanie kwestii bezpieczeństwa w oparciu o technologię TrustZone

Temat referatu: ARM dynamiczny rozwój i rozwiązanie kwestii bezpieczeństwa w oparciu o technologię TrustZone Wydział AEI Budowa Komputerów Rok akad.: 2007/2008 Sem.: 7 Skład sekcji: Michał Pawełczyk Grupa: BDSiSK2 Temat referatu: ARM dynamiczny rozwój i rozwiązanie kwestii bezpieczeństwa w oparciu o technologię

Bardziej szczegółowo

Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski

Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski Architektura systemów komputerowych dr Artur Bartoszewski Procesor część III Podział pamięci operacyjnej Pierwsze komputery IBM PC z procesorem 8086/88 (XT) narzuciły pewien podział pamięci, kontynuowany

Bardziej szczegółowo

Procesor przetwarza informacje, wykonuje elementarne operacje zwane instrukcjami bądź (rozkazami). Ciąg takich instrukcji realizujących konkretne

Procesor przetwarza informacje, wykonuje elementarne operacje zwane instrukcjami bądź (rozkazami). Ciąg takich instrukcji realizujących konkretne Procesor przetwarza informacje, wykonuje elementarne operacje zwane instrukcjami bądź (rozkazami). Ciąg takich instrukcji realizujących konkretne zadanie nazywamy programem. Jednym z elementów systemu

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów. dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.

Architektura komputerów. dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow. Architektura komputerów dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl 1 Podział komputerów Honeywell-Bull DPS 7 mainframe Komputery główne

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów. dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.

Architektura komputerów. dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow. Architektura komputerów dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl 1 Podział komputerów Desktop Laptop Palmtop Mikrokomputery przeznaczone

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT SYSTEMÓW ROWNOLEGŁYCH

SPRZĘT SYSTEMÓW ROWNOLEGŁYCH Jędrzej Ułasiewicz - Komputery i systemy równoległe 1 SPRZĘT SYSTEMÓW ROWNOLEGŁYCH 1. Podstawy...2 1.1 Klasyfikacja systemów równoległych...3 1.1.1 Taksonomia Flynna...3 1.1.2 Maszyna SISD - Single Instruction,

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Jacek Kobus. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (2011/2012) http://www.fizyka.umk.pl/~jkob/so.

Systemy operacyjne. Jacek Kobus. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (2011/2012) http://www.fizyka.umk.pl/~jkob/so. 1 Systemy operacyjne Jacek Kobus Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (2011/2012) http://www.fizyka.umk.pl/~jkob/so.pdf Wstęp 2 Program wykładu 1. Wprowadzenie Co to jest system komputerowy?

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD I (4.10.2006) 1.Budowa tak zwanej jednostki centralnej. Jednostka centralna = procesor + pamięć operacyjna

WYKŁAD I (4.10.2006) 1.Budowa tak zwanej jednostki centralnej. Jednostka centralna = procesor + pamięć operacyjna WYKŁAD I (4126) 1Budowa tak zwanej jednostki centralnej Jednostka centralna = procesor + pamięć operacyjna Wyróżniamy dwa typy obudów: a) AT (starszy typ) b) ATX Obudowy te różnią się rozmieszczeniem elementów

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady Materiały dydaktyczne Systemy automatyki okrętowej Semestr VI Wykłady 1 Temat: Przetworniki analogowe / cyfrowe Większość urządzeń pomiarowych lub rejestratorów sygnałów w systemach pomiarowych kontaktujących

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Na kierunku INFORMATYKA Jakub Jóźwicki Nr albumu 181560

Bardziej szczegółowo

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym.

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. 42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. Proces - to jedno z najbardziej podstawowych pojęć w informatyce. Z definicji jest to po prostu egzemplarz wykonywanego

Bardziej szczegółowo

Architektury Komputerowe

Architektury Komputerowe Architektury Komputerowe zagadnień egzamin wersja 1.0 Niniejsze materiały zostały opracowane na podstawie książki prof. dr hab. inż. Jacka Kitowskiego Współczesne architektury systemów komputerowych. W

Bardziej szczegółowo

Podaj trzy różne przykłady definicji systemu operacyjnego (1): - dystrybutor zasobów (ang. resource allocator) -przydziela zasoby poszczególnym

Podaj trzy różne przykłady definicji systemu operacyjnego (1): - dystrybutor zasobów (ang. resource allocator) -przydziela zasoby poszczególnym Podaj trzy różne przykłady definicji systemu operacyjnego (1): - dystrybutor zasobów (ang. resource allocator) -przydziela zasoby poszczególnym zamawiajajcym (programom) - program sterujący (ang. control

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów 1

Architektura komputerów 1 Literatura Architektura komputerów 1 dr inż. Piotr Zielniewicz Instytut Informatyki tel. (61) 665 23 76 e-mail: Piotr.Zielniewicz@cs.put.poznan.pl P. Metzger, Anatomia PC, Helion, 2003 J. Biernat, Architektura

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja wspomagana sprzętowo - zalety, wady i zagrożenia

Wirtualizacja wspomagana sprzętowo - zalety, wady i zagrożenia Wirtualizacja wspomagana sprzętowo - zalety, wady i zagrożenia Julia Romanowska, Andrzej Pragacz, Marcin Pawłowski 27 listopada 2008 1 Spis treści 1 Wirtualizacja bez wsparcia sprzętowego 4 1.1 System

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Jacek Kobus. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (2014/2015) http://www.fizyka.umk.pl/~jkob/so[4].

Systemy operacyjne. Jacek Kobus. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (2014/2015) http://www.fizyka.umk.pl/~jkob/so[4]. 1 Systemy operacyjne Jacek Kobus Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (2014/2015) http://www.fizyka.umk.pl/~jkob/so[4].pdf Wstęp 2 Systemy operacyjne udział (top500, 6/2011) Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne (wyk.2) Budowa komputera klasy PC (procesory, płyta główna - chipset, interfejsy, BIOS, pamięć) dr Tomasz Ordysiński

Technologie informacyjne (wyk.2) Budowa komputera klasy PC (procesory, płyta główna - chipset, interfejsy, BIOS, pamięć) dr Tomasz Ordysiński Technologie informacyjne (wyk.2) Budowa komputera klasy PC (procesory, płyta główna - chipset, interfejsy, BIOS, pamięć) dr Tomasz Składniki typowego PC ta Procesor Pamięć operacyjna (RAM) Płyta główna

Bardziej szczegółowo

Procesory rodziny x86. Dariusz Chaberski

Procesory rodziny x86. Dariusz Chaberski Procesory rodziny x86 Dariusz Chaberski 8086 produkowany od 1978 magistrala adresowa - 20 bitów (1 MB) magistrala danych - 16 bitów wielkość instrukcji - od 1 do 6 bajtów częstotliwośc pracy od 5 MHz (IBM

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Urzadzenia techniki komputerowej

Spis treści. Urzadzenia techniki komputerowej TI 312[01] Spis treści 1. Bramki logiczne... 3 2. Kodery i dekodery... 5 3. Multipleksery i demultipleksery... 8 4. Przerzutniki, liczniki, rejestry... 12 5. Płyty główne... 17 6. Rodzaje płyt głównych...

Bardziej szczegółowo

Asembler. Æwiczenia praktyczne

Asembler. Æwiczenia praktyczne IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Asembler. Æwiczenia praktyczne Autor: Eugeniusz Wróbel ISBN: 83-7197-836-7 Format: B5, stron: 166 TWÓJ KOSZYK

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek Podstawy programowania dr inż. Krzysztof Białek 1 Cele i zakres przedmiotu Zapoznanie z istotą i metodyką programowania Opanowanie podstawowych technik programowania strukturalnego Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH...gdyż jak wiadomo, najtrudniej odpowiedzieć na najprostsze pytania... 1. ADRESOWANIE W SIECI INTERNET. Jest to sposób ustalania

Bardziej szczegółowo

Tryb rzeczywisty to tryb pracy mikroprocesorów z rodziny procesorów x86, w którym procesor pracuje tak jak procesor Intel 8086.

Tryb rzeczywisty to tryb pracy mikroprocesorów z rodziny procesorów x86, w którym procesor pracuje tak jak procesor Intel 8086. T: Tryb rzeczywisty i chroniony procesora. Tryb rzeczywisty to tryb pracy mikroprocesorów z rodziny procesorów x86, w którym procesor pracuje tak jak procesor Intel 8086. W trybie tym brak ochrony pamięci

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne. Sem. Zimowy 2007/2008 Dr Piotr Smejda E-mail: piotr@wshe.lodz.pl. htttp://piotrsmejda.wshe.lodz.pl student

Systemy Operacyjne. Sem. Zimowy 2007/2008 Dr Piotr Smejda E-mail: piotr@wshe.lodz.pl. htttp://piotrsmejda.wshe.lodz.pl student Systemy Operacyjne Sem. Zimowy 2007/2008 Dr Piotr Smejda E-mail: piotr@wshe.lodz.pl htttp://piotrsmejda.wshe.lodz.pl student 1 Literatura: A. Silberschatz, P.B. Galvin, G. Gagne, Podstawy systemów operacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Rysunek 2.1. Budowa płyty głównej

Rysunek 2.1. Budowa płyty głównej 1. Płyta główna Płyta główna jest płytką z obwodami drukowanymi, na której montowana jest znaczna część komponentów niezbędnych do poprawnego funkcjonowania systemu komputerowego. Na płycie głównej swoje

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z Systemów Operacyjnych DOS - Windows - UNIX.

Materiały pomocnicze do laboratorium z Systemów Operacyjnych DOS - Windows - UNIX. Gdańsk, 1999 r. Podyplomowe Studium Podstaw Informatyki Uniwersytet Gdański http://www.univ.gda.pl/pspi59.htm Janusz Młodzianowski Jacek Paczkowski Materiały pomocnicze do laboratorium z Systemów Operacyjnych

Bardziej szczegółowo