Warszawa, dnia 30 czerwca 2011 roku CPI-WPO /11. Pan Adam Matusiewicz Marszałek Województwa Śląskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 30 czerwca 2011 roku CPI-WPO-0449-4228 /11. Pan Adam Matusiewicz Marszałek Województwa Śląskiego"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI PODSEKRETARZ STANU Piotr Kołodziejczyk Warszawa, dnia 30 czerwca 2011 roku CPI-WPO /11 Pan Adam Matusiewicz Marszałek Województwa Śląskiego Uprzejmie informuję, że w celu zapewnienia możliwości przyszłej integracji budowanych przez Żzż samorządy regionalne sieci szerokopasmowych z realizowaną przez Ministerstwo Spraw źźź Wewnętrznych i Administracji siecią OST 112, Rada Informatyzacji zaleciła sformułowanie i podanie do wiadomości zainteresowanych, podstawowych informacji umożliwiających taką integrację. Realizując zalecenie Rady w załączeniu przekazuję informację o lokalizacji na terenie województwa śląskiego ww. sieci, w których możliwe jest stworzenie punktów styku oraz dane urządzeń dostępowych po stronie sieci OST 112. Proszę o przekazanie załączonych danych osobom lub podmiotom koordynującym w województwie śląskim budowę sieci samorządowych. W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt. Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie upoważniam Kierownika Projektu OST 112, Pana Przemysława Hofmana ( tel.: /01). Załączniki: Załącznik nr 1 - Warunki techniczne niezbędne dla podłączenia sieci wojewódzkich do sieci OST 112 (4 str.) Załącznik nr 2 - Wykaz lokalizacji węzłów dostępowych sieci OST 112 w województwie śląskim (1 str.)

2 Załącznik nr 1 Warunki techniczne niezbędne dla podłączenia sieci wojewódzkich do sieci OST 112 W ramach projektu budowy Ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru 112 (OST 112) dostarczona będzie wspólna infrastruktura MPLS/IP umożliwiająca tworzenie w pełni zwirtualizowanych usług. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie centralnie zarządzana sieć, zbudowana z elementów aktywnych w najnowszych dostępnych technologiach. OST 112 zapewni bezpieczną i niezawodną transmisję danych oraz łączność głosową i transmisję obrazu, doraźnie dla potrzeb służb odpowiedzialnych za obsługę systemu powiadamiania ratunkowego oraz numeru alarmowego 112, a w przyszłości także dla potrzeb innych organów administracji rządowej i samorządowej. Sieć OST 112 to nowoczesna i jednolita infrastruktura sieciowa, zbudowana w oparciu o najnowszą technologię IP/MPLS, wykorzystująca łącza światłowodowe o wysokiej przepustowości oraz nowoczesne urządzenia sieciowe. To wszystko razem pełnić będzie rolę niezawodnego szkieletu dla ogólnopolskiej sieci teletransmisyjnej zdolnej do płynnego obsłużenia ruchu pochodzącego od wymagających służb porządku publicznego, ratownictwa oraz pozostałych użytkowników. Dla swoich przyszłych użytkowników sieć oferować będzie wydajne wykorzystanie jej zasobów dzięki zwiększonej przepustowości, zoptymalizowanej topologii oraz mechanizmów gwarantujących efektywne obsłużenie świadczonych usług za pomocą protokołu klasyfikacji QoS. Ponadto zastosowana technologia daje możliwość kreowania odseparowanych prywatnych sieci wirtualnych tworzonych na potrzeby usług które będą migrowały do sieci MPLS jako wirtualne sieci IP VPN. Z uwagi na fakt iż technologia MPLS jest niezależna od technologii dostępowej tzn. od wykorzystywanych łączy transmisji danych oraz technologii transportowych, zapewniony zostanie spójny dostęp do jej szkieletu za pomocą różnych technologii dostępowych. Do zarządzania siecią OST 112, docelowo powołany zostanie Operator OST 112, który będzie zarządzał całą siecią szkieletową oraz podejmował decyzje odnośnie przyłączania do niej kolejnych użytkowników. W chwili obecnej rola tymczasowego Operatora OST 112 została powierzona służbom łączności i informatyki KGP. Sieć będzie monitorowana oraz zarządzana za pomocą Centralnego Systemu Zarządzania i Monitoringu składającego się z dwóch ośrodków (podstawowego i zapasowego) zlokalizowanych w dwóch geograficznie odrębnych lokalizacjach, którego zadaniem będzie kontrola jakości świadczonych usług oraz monitorowanie stanu sieci niezbędnego do poprawnego działania całej infrastruktury. Przyjęto scentralizowany model zarządzania, który będzie zbierał ruch z całej sieci OST 112, analizował go oraz monitorował jego przepływ równolegle z informacją o dostępności poszczególnych łączy. System Monitoringu będzie na bieżąco zbierał informacje o stanie urządzeń sieciowych w szkielecie sieci OST 112 oraz w przypadku awarii któregoś z nich, automatycznie przekazywał informacje do odpowiednich komórek Operatora OST 112 odpowiedzialnych za reagowanie w takich sytuacjach. Topologia sieci OST 112 została zaprojektowana w taki sposób, aby awaria pojedynczego urządzenia w węźle OST 112 lub nawet w niektórych przypadkach

3 całego węzła nie spowodowała zakłóceń w działaniu usług poszczególnych użytkowników. Redundantne elementy systemu w skład których wchodzą urządzenia oraz łącza sieci OST 112 uzupełniają się wzajemnie tworząc niezawodną infrastrukturę. Zastosowanie technologii MPLS uzupełnionej o sprawnie dopracowaną inżynierię ruchu stworzyło inteligentny system, który w sposób dynamiczny dokonuje wyboru trasy dla transmisji określonego rodzaju danych. Warunki techniczne dot. podłączenia nowej lokalizacji użytkownika do OST 112: Każda lokalizacja musi posiadać swoje niezależne urządzenie CE. Ze względu na konfigurację sieci OST 112, nie dopuszcza się aby jedno urządzenie CE było współdzielone przez różnych użytkowników instytucjonalnych. Urządzenie CE użytkownika powinno być w stanie obsługiwać poszczególne jego usługi, w związku z czym wymagane jest wsparcie wirtualizacji w warstwach LS (np q) i/lub L3 (np. VRF) co zależy od sposobu wybranego podłączenia. W przypadku konieczności zastosowania metod szyfrowania ruchu, urządzenie CE użytkownika musi wspierać technologię GET VPN. Sieć OST 112 posiada jeden wspólny system zintegrowanej komunikacji, co oznacza że urządzenia uczestniczące w tym systemie (zarówno te w szkielecie OST 112 jak i końcowe użytkownika CE), będą podłączane jednym kanałem VPN L3 we wspólnej adresacji. W kwestii wyboru najdogodniejszego scenariusza podłączenia do sieci OST 112, do dyspozycji Użytkownika pozostają przedstawione poniżej następujące poziomy sieci: POL 20 A W każdym z węzłów urządzenia rdzeniowe P 2xCisco CRS-1 oraz urządzenia brzegowe PE (na potrzeby podłączania użytkowników) 2xCisco Urządzenia brzegowe PE wyposażone będą w kartę ES+ Combo 20x1GbE / 2x10GbE, jeden moduł SIP-200 wyposażony w jedną kartę 4x serial (dla dołączania portów szeregowych), kartę 8x channalized E1 oraz kartę LAN typu 6748 z DFC. Ponadto w jednym z dwóch routerów zainstalowany zostanie moduł SIP-400 z kartą CEoPS. Węzeł oferuje możliwość redundantnego podłączenia urządzeń CE użytkownika do sieci OST 112. POL 35 W każdym węźle urządzenia brzegowo-rdzeniowe P/PE (na potrzeby podłączenia użytkowników) dla 33 węzłów - 1xCisco 7609, dla węzłów pozostałych 1xCisco 7609 oraz 1xCisco W 33 węzłach urządzenia brzegowe PE wyposażone będą w jedną kartę 2xPOS OC3 SPA (dla łączy STM-1 obsługujących rdzeń sieci) i kartę CEoPS. Ponadto urządzenia doposażone będą w moduł SIP-200 wraz z kartą 4x serial (dla podłączenia portów szeregowych) i kartę 8x channelized E1. W pozostałych węzłach dodatkowy przełącznik PoE Cisco 3560G udostępniający porty dołączenia użytkowników sieci. Łącza szkieletowe łączące powyższe węzły w trzech różnych przepustowościach (w zależności od lokalizacji) : 1Gps, 155 Mpbs oraz 32 Mbps.

4 POL 300 W każdym węźle urządzenia brzegowo-rdzeniowe P/PE (na potrzeby podłączenia użytkowników) 1xCisco 7206 oraz 1xCisco Każdy z węzłów wyposażony zostanie w jeden router typu Cisco 7206 realizujący funkcję PE, oraz jeden 24-portowy przełącznik PoE Cisco 3560G, udostępniający porty dla dołączenia użytkowników sieci Łącza szkieletowe łączące powyższe węzły: 32 Mbps. Poniżej tabela przedstawiająca dostępne scenariusze dołączania użytkowników do sieci OST 112: Kategorie węzłów OST Usługa MPLS Sprzęt operatora (porty dostępowe) Urządzenia Użytkowni ka Redundancja POL35/300 L3 VPN 1xPE (lub 3560) 2xCE 2xCE 1xCE 1xCE 1xCE Tak Tak Nie Nie Nie Dostępność interfejsów na potrzeby podłączania użytkowników: POL20 A: 10 pierwszych portów karty LAN na routerach PE1 i PE2 zarezerwowano dla potrzeb połączeń użytkownika, pozostałe służą dla połączeń własnych operatora. 4 pierwsze porty karty ES+ na routerach PE1 i PE2 zarezerwowano dla potrzeb własnych operatora, pozostałe służą dla połączeń użytkownika. POL35 32 pierwsze porty karty LAN na routerze PE1 zarezerwowano dla potrzeb połączeń użytkownika, pozostałe służą dla połączeń własnych operatora. 10 pierwszych portów karty ES+ na routerach PE1 i PE2 zarezerwowano dla potrzeb własnych operatora, pozostałe służą dla połączeń użytkownika (dotyczy węzłów wyposażonych w kartę ES+). POL300: 20 pierwszych portów przełącznika SW1 zarezerwowano dla potrzeb połączeń użytkownika, pozostałe służą dla połączeń własnych operatora.

5 Powyższe informacje o urządzeniach sieciowych, zastosowanych w nich kartach rozszerzeń oraz interfejsach na potrzeby podłączania łączy szkieletowych oraz użytkowników zostaną zweryfikowane pod kątem ich dostępności na etapie weryfikacji potrzeb danego użytkownika. Decyzje dotyczące kwestii bezpieczeństwa sieci podejmować będzie każdorazowo Operator sieci OST 112.

6 Załącznik nr 2 Wykaz lokalizacji węzłów dostępowych ww. sieci w województwie śląskim 1. Lokalizacje węzłów dostępowych POL 20 KWP Katowice ul. Lompy Lokalizacje węzłów dostępowych POL 35 KMP Bielsko Biała ul. Rychlińskiego 17; KMP Częstochowa ul. Popiełuszki 5; KMP Gliwice ul. Powstańców Warszawy 10/12; KMP Bytom ul. Powstańców Warszawskich 74; KMP Chorzów ul. Legnicka 1; KMP Jaworzno ul. Narutowicza 1; KMP Mysłowice ul. Starokościelna 2; KMP Piekary Śląskie ul. Kalwaryjska 62; KMP Ruda Śląska ul. Hallera 9; KMP Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 16; KMP Sosnowiec ul. Piłsudskiego 2; KMP Świętochłowice ul. Wojska Polskiego 16c; KMP Tychy Al. Bielska 46; KMP Zabrze ul. 1-go Maja 10; KPP Będzin ul. Generała Józefa Bema 1; KMP Dąbrowa Górnicza Al. Piłsudskiego 11; KPP Mikołów ul. Rymera 1; KPP Tarnowskie Góry ul. Bytomska Lokalizacje węzłów dostępowych POL 300 KMP Jastrzębie Zdrój ul. Śląska 12; KMP Rybnik Pl. Armii Krajowej 5; KMP Żory ul. Wodzisławska 3; KPP Bieruń ul. Turystyczna 1A; KPP Cieszyn ul. Wojska Polskiego 2; KPP Kłobuck ul. Boh. Bitwy pod Mokrą 5; KPP Lubliniec ul. Oświęcimska 6; KPP Myszków ul. Kościuszki 105; KPP Pszczyna ul. Bogedaina 18; KPP Racibórz Pl. Wolności 8; KPP Wodzisław Śląski ul. Kokoszycka 180b; KPP Zawiercie ul. Kasprowicza 9; KPP Żywiec Al. Piłsudskiego 52.

Sieć teletransmisyjna na potrzeby SIPR

Sieć teletransmisyjna na potrzeby SIPR Sieć teletransmisyjna na potrzeby SIPR Przemysław Hofman Kierownik projektu Zdiagnozowane potrzeby i cele stawiane przed OST 112 1 Brak jednolitej i niezawodnej sieci teletransmisji na potrzeby 112 dla

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Numer sprawy: DO-DZP.7720.13.2013. http://www.wam.net.pl

Załącznik nr 1 do SIWZ. Numer sprawy: DO-DZP.7720.13.2013. http://www.wam.net.pl http://www.wam.net.pl Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usługi operatorskiej sieci teleinformatycznej w zakresie transmisji danych dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

Modelowa sieć Metro Ethernet na potrzeby obsługi IT jednostek administracji samorządowej

Modelowa sieć Metro Ethernet na potrzeby obsługi IT jednostek administracji samorządowej Z a k ł a d S i e c i ( Z - 2 ) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 1 Modelowa sieć Metro Ethernet

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA WDROŻENIA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH, SERWERÓW, PAMIĘCI MASOWYCH ORAZ BEZPIECZEŃSTWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA WDROŻENIA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH, SERWERÓW, PAMIĘCI MASOWYCH ORAZ BEZPIECZEŃSTWA Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. Zaprojektowanie i wdrożenie zapasowej serwerowni systemów projektu Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-zdrowie

Bardziej szczegółowo

Możliwości zastosowania budowanych w kraju sieci telekomunikacyjnych na potrzeby bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

Możliwości zastosowania budowanych w kraju sieci telekomunikacyjnych na potrzeby bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Zakład Zastosowań Technik Łączności Elektronicznej (Z 10) Możliwości zastosowania budowanych w kraju sieci Praca nr: 10300011 Warszawa, grudzień 2011 r. Możliwości zastosowania budowanych w kraju sieci

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II REGULAMINU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

CZĘŚĆ II REGULAMINU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: CZĘŚĆ II REGULAMINU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: WYKONANIE I DOSTAWĘ CYFROWEGO KOMPONENTU ŚLĄSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Z ELEMENTAMI WYPOSAŻENIA CYFROWEGO DLA PUNKTÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE DLA PROJEKTU PN.: SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta ISSN 1427 2628 URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta Zeszyt 4 (55) 2004 Wrocław 2004 Wydano na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REGIONALNE N A RODOWA. STRATfGfft SPCł NOStI

PROGRAMY REGIONALNE N A RODOWA. STRATfGfft SPCł NOStI PROGRAMY REGIONALNE N A RODOWA. STRATfGfft SPCł NOStI WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poznań, dnia 28 lutego 2014 r. OPIS WARUNKÓW KONCESJI dla Koncesji na usługi Operatora

Bardziej szczegółowo

Z A Ł O Ż E N I A D O P R O J E K T U U S T A W Y O M I Ę D Z Y R E S O R T O W Y M O P E R A T O R Z E S Y S T E M U

Z A Ł O Ż E N I A D O P R O J E K T U U S T A W Y O M I Ę D Z Y R E S O R T O W Y M O P E R A T O R Z E S Y S T E M U Projekt na dzień 26.08.2011 r. Z A Ł O Ż E N I A D O P R O J E K T U U S T A W Y O M I Ę D Z Y R E S O R T O W Y M O P E R A T O R Z E S Y S T E M U T E L E I N F O R M A T Y C Z N E G O C E N T R U M

Bardziej szczegółowo

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA realizacji projektów z zakresu budowy sieci szerokopasmowych podlegających notyfikacji realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola INWESTOR Gmina Lesznowola FORMA DOKUMENTACJI Program funkcjonalno-użytkowy ZAKRES OPRACOWANIA Opis wymagań funkcjonalnych,

Bardziej szczegółowo

Pion Infrastruktury. Szanowni Państwo, Solutions for Demanding Business

Pion Infrastruktury. Szanowni Państwo, Solutions for Demanding Business Szanowni Państwo, od ponad dekady jesteśmy świadkami przeobrażania informatyki w dobro powszechnie dostępne. Jeśli przyjmiemy, że pojęcie to oznacza towar, który może być dostarczony w dowolne miejsce

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej. Cel projektu ŚRSS

Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej. Cel projektu ŚRSS Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej Cel projektu ŚRSS Bezpośrednim celem realizowanego projektu jest stworzenie na terenie Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz Załącznik nr 6 do siwz DO.2800.3.2015 dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro na dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym Przedmiot umowy w szczególności

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego (SI WCPR)

Architektura Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego (SI WCPR) Strona 1 Załącznik nr 2 do OPZ Architektura Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego (SI WCPR) Strona 2 Spis treści 1. SŁOWNIK TERMINÓW i SKRÓTÓW... 4 2. Lokalizacje... 7 3. OGRANICZENIA ROZWIĄZANIA,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy znak sprawy: 11/DI/PN/2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS, ZAKRES I WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Załącznik nr 1 do umowy znak sprawy: 11/DI/PN/2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS, ZAKRES I WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 1 do umowy znak sprawy: 11/DI/PN/2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS, ZAKRES I WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 1 Spis treści I. Definicje... 3 II. Warunki świadczenia usług... 3 III. Wymagania dot.

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny. System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej:

Projekt techniczny. System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej: Projekt techniczny System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej: 1. Drogowym PG w Grzechotkach 2. Drogowym PG w Terespolu (część wjazdowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STADIUM: MIEJSCOWOŚĆ: OBIEKT: TEMAT: Dokumentacja techniczna systemu łączności dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo Kosakowo Port Lotniczy Gdynia

Bardziej szczegółowo

Szczecin. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Etap II Infrastruktura

Szczecin. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Etap II Infrastruktura OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szczecin. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Etap II Infrastruktura Część 1 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dzięki posiadaniu do dyspozycji częstotliwości WiMAX

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dla sieci bezprzewodowej dla realizacji programu Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

AGENCJA PROJEKTOWO - MARKETINGOWA

AGENCJA PROJEKTOWO - MARKETINGOWA AGENCJA PROJEKTOWO - MARKETINGOWA Adres dla korespondencji: ul. Jagielly 4/4, 10 127 OLSZTYN PRACOWNIA PROJEKTOWA: ul.stare Miasto 22, 10-027 OLSZTYN Tel: 89/535-15-48, 89/522-90-41; fax : 89/535-00-78

Bardziej szczegółowo

Koncepcja operatorskiego centrum zarządzania telekomunikacyjnej sieci resortowej

Koncepcja operatorskiego centrum zarządzania telekomunikacyjnej sieci resortowej Bi u l e t y n WAT Vo l. LX, Nr1, 2011 Koncepcja operatorskiego centrum zarządzania telekomunikacyjnej sieci resortowej Mirosław Siergiejczyk Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, Zakład Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo