Raport analityczny - IPO. Kieszonkowy pancernik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport analityczny - IPO. Kieszonkowy pancernik"

Transkrypt

1 4 kwietnia 2005 Raport analityczny - IPO Nazwa BRE Bank Securities Informatyka Polska Wycena DCF Wycena porównawcza Kapitalizacja (kurs = 7,1 PLN)* Free float* 7,8 PLN 6,3 PLN 47,0 mln PLN 68,2% Struktura akcjonariatu* głosy akcje Wojciech Barczentewicz 15,7% 6,1% Piotr Masłowski 15,6% 6,1% Maria Rzezińska 11,5% 4,5% Grzegorz Macionżek 10,7% 4,2% Inni dotychczasowi 11,4% 10,5% Nowi akcjonariusze 35,1% 68,6% *po emisji 2,1 mln nowych akcji Prezentacja sektora Polski rynek informatyczny szacowany jest przez Teleinfo na 16 mld zł w 2004 roku. W stosunku do PKB jest o 1/3 mniejszy niż średnio w UE. Wzrost tego rynku oczekiwany w najbliższych latach jest rzędu kilkunastu procent rocznie. Rynek ten cechuje się dużym udziałem firm krajowych i stosunkowo słabą pozycją firm zagranicznych (inaczej niż w Europie Zachodniej). Sprzedawane w Polsce systemy mobilne dla FMCG, czyli część rynku informatycznego, na której koncentruje się działalność Aniki, mają dziś wartość, którą DI BRE Banku szacuje na kilkadziesiąt milionów złotych rocznie. Konkurentami Aniki są przede wszystkim znacznie od niej większy Comarch i firmy wielkości Aniki lub mniejsze. Na polskim rynku systemów SFA dla firm FMCG prawie nieobecni są zagraniczni dostawcy. Powodem jest inna niż w krajach rozwiniętych struktura handlu detalicznego w Polsce, z dużym udziałem tradycyjnych, małych i średnich sklepów. Zagraniczne systemy są nieprzystosowane do pracy na takim rynku. Profil spółki Anica jest największym na polskim rynku dostawcą systemów wspomagających pracę przedstawicieli handlowych (SFA) firm FMCG, zarówno producentów, jak dystrybutorów. Systemy te oparte są na oprogramowaniu produkowanym przez Anikę, stworzonym specjalnie dla obsługi handlu tradycyjnego. Duża część działalności to outsourcing systemów SFA i systemów automatyzujących przepływ informacji w łańcuchu: producent - dystrybutor - sklep oraz analizujących dane o sprzedaży. Anica handluje też sprzętem komputerowym i buduje systemy terminalowe. Ważne daty ustalenie przedziału cenowego budowa księgi popytu ustalenie ceny emisyjnej/sprzedaży Witold Samborski (48 22) Kieszonkowy pancernik Szacujemy obecną wartość akcji Aniki System, przy założeniu powodzenia emisji, na 7,1 zł. Anica ma silną bazę klientów, używających jej systemu wspierania pracy przedstawicieli handlowych. Lepiej niż konkurenci zna sposoby działania firm produkujących i dystrybuujących dobra szybkozbywalne w handlu tradycyjnym. Jej produkty dostarczają użytkownikom informacji mogących decydować o ich pozycji na rynku. Wzrost sprzedaży tych produktów spowoduje w najbliższych latach znaczny wzrost zysków Aniki. Z racji posiadania unikalnej bazy klientów Anica może być w ciągu kilku lat celem przejęcia. Ścisła specjalizacja Anica działa w bardzo wąskiej specjalności systemów mobilnych, głównie automatyzujących pracę przedstawicieli handlowych. Dotychczasowa oferta spółki była adresowana do działających w Polsce producentów i dystrybutorów szybkozbywalnych dóbr konsumpcyjnych (FMCG). Pozycja spółki w dotychczasowym obszarze działania jest silna dzięki posiadaniu kilka razy większego portfela klientów niż najbliższy konkurent, największemu w Polsce doświadczeniu i wynikającej ze ścisłej specjalizacji, wysokiej jakości usług. Wysoki stopień koncentracji działalności Aniki oznacza, że większe firmy informatyczne nie przywiązują dużej wagi do konkurowania w tym obszarze (nie ma on dla nich dużego znaczenia). Stabilny biznes, wartościowi klienci Usługi świadczone przez Anikę mają w coraz większym stopniu charakter powtarzalny, co oznacza stabilność obecnego biznesu i wzrost średnich marż. Klientami są głównie silne finansowo, duże firmy produkcyjne, dzięki czemu nie istniał dotąd problem niespłacanych należności. Silna konkurencja na polskim rynku FMCG, na którym działają klienci Aniki, oznacza, że efektywność procesu sprzedaży w całym łańcuchu dystrybucyjnym jest ważnym czynnikiem ich sukcesu. Klienci Aniki, z powodu ich dużego udziału w rynku FMCG, stanowią świetną bazę do rozwoju. Emisja na rozwój, nowe produkty i siedzibę Pierwszy cel emisji to rozwój dotychczasowych produktów, mający na celu objęcie automatyzacją przepływu danych całego łańcucha dystrybucyjnego, od producenta przez dystrybutorów do sklepów. Siłą spółki jest tu jej świetna opinia u dotychczasowych klientów i duże korzyści dla klientów z wdrożenia nowych modułów. Drugim celem jest stworzenie nowych produktów, głównie oprogramowania dla firm farmaceutycznych, finansowych i dystrybucji energii. Podobieństwo potrzeb klientów z branż, do których kierowane będą nowe produkty, do potrzeb firm z branży FMCG, obecnie obsługiwanych przez Anikę, stwarza szansę powodzenia planów wprowadzenia nowych produktów. Nowa siedziba pomieści nowych pracowników, potrzebnych przy rozwoju spółki, oraz większe centrum przetwarzania danych, konieczne wobec rosnącego popytu na usługi outsourcingu. (mln PLN) P 2006P 2007P Przychody 20,94 23,24 25,70 30,50 35,00 EBITDA 3,73 3,94 4,63 5,95 7,35 marża EBITDA 17,8% 17,0% 18,0% 19,5% 21,0% EBIT 2,72 2,66 2,83 3,75 4,75 Zysk netto 2,05 2,22 2,49 3,20 3,88 Cash earnings 3,06 3,50 4,29 5,40 6,48 Cena = 7,1 PLN P/E 15,6 14,4 18,9 14,7 12,1 P/CE 10,5 9,1 10,9 8,7 7,2 P/BV 3,8 3,0 1,9 1,7 1,7 EV/EBITDA 8,0 7,6 8,2 7,0 5,9 Dom 4 kwietnia Inwestycyjny 2005 BRE Banku nie wyklucza złożenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem rekomendacji oferty świadczenia usług maklerskich. Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem rekomendacji (o ile występuje) znajdują się na ostatniej stronie niniejszego raportu.

2 Wycena spółki Wycena 7,1 zł: DCF 7,8 zł, porównawcza 6,3 zł Podsumowanie wycen Obecną wartość jednej akcji spółki szacujemy na 7,1 zł, przy założeniu udanej emisji 1,835 mln akcji po 6 zł (co oznacza uwzględnienie typowego dla pierwszej oferty publicznej dyskonta w stosunku do wyceny) oraz realizacji programu motywacyjnego, z emisją łącznie 0,27 mln akcji (w tym po 2 zł w transzy pracowniczej, reszta po 20 groszy za akcję w ciągu 3 lat). Wycena metodą DCF daje w wyniku 7,8 zł. Wycena przez porównanie wskaźników P/E, EV/EBITDA i EV/EBIT dla Aniki ze wskaźnikami dla polskich i zagranicznych spółek informatycznych daje w wyniku 6,3 zł przy przyjętym przez nas piętnastoprocentowym dyskoncie z powodu wielkości Aniki w stosunku do użytych do porównań spółek giełdowych. Wycena DCF przychody zmiana marża EBIT EBIT stopa podatkowa podatek NOPLAT amortyzacja inwestycje w majątek trwały i wnp zmiana kapitału obrotowego FCF Model DCF wyceny akcji Aniki ,7 30,5 35,0 40,2 44,2 48,6 53,5 58,8 64,7 71,2 11% 19% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 11,0% 12,3% 13,6% 13,5% 14,2% 14,8% 15,4% 15,9% 16,4% 16,8% 2,8 3,7 4,8 5,4 6,3 7,2 8,2 9,3 10,6 11,9 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 0,6 0,8 1,0 1,2 1,3 1,5 1,8 2,0 2,3 2,6 2,2 2,9 3,7 4,3 4,9 5,7 6,5 7,3 8,3 9,4 1,8 2,2 2,6 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 5,5 7,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,22 1,59 1,73 1,20 0,94 1,03 1,13 1,25 1,37 1,51-4,7-3,9 1,6 3,1 4,0 4,6 5,3 6,1 6,9 7,9 stopa wolna od ryzyka 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 5,6% premia za ryzyko 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% beta 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 koszt kapitału 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 11,6% dług / EV 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% WACC 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 11,6% współczynnik dyskonta 1,1 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1 2,4 2,7 3,0 DCF -4,3-3,2 1,2 2,0 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 suma DCF 8,0 stopa wzrostu przepływów po 2% 2013 roku wartość rezydualna 82,0 zdyskontowana wartość rezydualna 30,4 wartość przedsiębiorstwa 38,4 dług netto po emisji 2,1 mln akcji -13,5 wartość kapitałów spółki 51,9 liczba akcji (mln) 6,6 wycena DCF 1 akcji (zł) 7,8 Źródło: DI BRE Banku S.A. 4 kwietnia

3 Wrażliwość wyceny DCF Aniki na zmiany założeń co do stopy wzrostu wolnych przepływów pieniężnych i kosztu kapitału (zł na akcję) 0% 1% 2% 3% 4% 9,0% 8,1 8,8 9,5 10,6 12,1 10,0% 7,7 8,1 8,8 9,5 10,6 10,5% 7,4 7,9 8,4 9,1 10,0 11,0% 7,3 7,7 8,1 8,8 9,5 11,6% 7,0 7,4 7,8 8,4 9,0 12,0% 6,9 7,3 7,7 8,1 8,8 13,0% 6,6 6,9 7,3 7,7 8,1 Źródło: DI BRE Banku S.A. Wycena porównawcza Dyskonto 15% do większych spółek informatycznych Do wyceny akcji Aniki przez porównanie ze spółkami notowanymi na giełdach użyliśmy dwóch grup spółek informatycznych: spółek polskich, dla których DI BRE Banku ma własne prognozy na lata 2005 i 2006, oraz spółek zagranicznych, w przypadku których do wyliczenia wskaźników posłużyliśmy się średnimi prognozami zebranymi przez IBES (zaczerpniętymi z Bloomberga). Użyliśmy wskaźników za lata 2005 i 2006 zakładając, że inwestorów w znacznie większym stopniu niż wyniki historyczne interesują przyszłe wyniki spółek, w których akcje inwestują. Polskie spółki informatyczne, użyte do porównań, powinny w najbliższych 2 latach odnotować znaczną poprawę wyników, czego przejawem jest prognozowany przez nas spadek wskaźników ich wyceny. Także prognozowane przez instytucje finansowe uczestniczące w zestawieniach sporządzanych przez IBES wskaźniki europejskich spółek informatycznych spadną w najbliższych 2 latach wskutek poprawy ich wyników. Zgodnie z naszą prognozą również wyniki Aniki będą w latach 2005 i 2006 znacznie lepsze od osiągniętych w 2004 roku. Do uzyskanej wyceny zastosowaliśmy piętnastoprocentowe dyskonto, uzasadnione znacznie mniejszą wielkością Aniki w stosunku do spółek użytych do porównań. Anica jest o rząd wielkości mniejsza od użytych do porównań polskich spółek, spółki europejskie są jeszcze większe. Średnia wycena 1 akcji Aniki przez porównanie ze spółkami polskimi (z dyskontem 15%) to 6,3 zł. Porównanie ze spółkami zagranicznymi, z użyciem dyskonta 15%, też daje w wyniku 6,3 zł jako szacunek wartości jednej akcji Aniki. Użyte do porównań polskie spółki informatyczne EV/EBITDA EV/EBIT P/E Softbank Comarch Emax Prokom mediana cena wynikowa akcji Aniki bez dyskonta (zł) cena wynikowa Aniki z dyskontem 15% (zł) Źródło: DI BRE Banku S.A. 10,6 7,6 13,1 9,1 14,2 10,8 9,9 8,3 14,0 11,2 16,4 13,2 8,4 7,8 10,0 9,2 15,3 14,5 10,0 8,5 11,6 9,8 13,8 12,0 9,9 8,0 12,4 9,5 14,7 12,6 9,0 9,2 7,3 7,4 5,5 6,1 7,6 7,8 6,2 6,3 4,7 5,2 4 kwietnia

4 Użyte do porównań europejskie spółki informatyczne EV/EBITDA EV/EBIT P/E LogicaCMG Cap Gemini Tieto Enator IDS Scheer Atos Origin Getronics EDB Ementor mediana cena wynikowa akcji Aniki bez dyskonta (zł) cena wynikowa akcji Aniki z dyskontem 15% (zł) Źródło: DI BRE Banku S.A., Bloomberg/IBES Prognozy 8,9 7,9 11,0 9,8 17,7 14,9 8,1 6,4 15,0 10,2 34,9 19,4 8,7 8,0 13,9 12,5 19,6 16,5 10,2 8,3 12,9 10,1 21,4 17,2 7,4 6,6 9,6 8,5 18,6 15,6 5,9 5,1 10,6 8,3 17,6 12,7 6,5 6,1 12,9 11,0 18,7 14,8 7,0 4,0 7,9 4,1 45,8 12,1 7,8 6,5 12,0 9,9 19,2 15,2 7,5 7,9 7,2 7,6 7,2 7,4 6,4 6,7 6,1 6,5 6,1 6,3 Sprzedaż W roku 2005 oczekujemy podobnego wzrostu sprzedaży Aniki, jak w 2 poprzednich latach (o 11%), ale z dalszym wyraźnym przesunięciem struktury w stronę większego udziału własnych produktów. Udział własnych produktów w sprzedaży Aniki wzrósł w ostatnich latach z 28% w 2001 r. do 47% w 2004 r. Spółka będzie w 2005 roku oferowała dotychczasowe produkty i wzrost sprzedaży będzie głównie wynikiem zdobywania nowych klientów na istniejące produkty oraz sprzedaży obecnym klientom spółki innych niż już używane, ale będących już dziś w ofercie spółki modułów oprogramowania automatyzującego przepływ informacji w łańcuchu dystrybucyjnym. Stosunkowo nieduży wzrost całkowitej sprzedaży Aniki w 2005 roku będzie przede wszystkim wynikiem prognozowanego zahamowania wzrostu sprzedaży towarów i materiałów. Ta część działalności Aniki nie jest traktowana jako główny obszar rozwoju. Zakładamy utrzymanie się w roku 2005 sprzedaży systemów terminalowych na rzecz firm użyteczności publicznej i banków oraz sprzedaży sprzętu na poziomie z roku Coraz więcej produktów w całkowitej sprzedaży Skutkiem skupienia rozwoju na produktach Aniki (oprogramowaniu i usługach), w najbliższych latach struktura sprzedaży ulegnie przesunięciu w kierunku większego udziału wysokomarżowych własnych produktów. Szacowana przez nas stopa wzrostu najbardziej wartościowej części działalności Aniki - sprzedaży produktów - w 2005 roku to 28%, podobnie jak w latach 2003 i 2004 (odpowiednio 31% i 28%). Nasza prognoza zakłada prawie równie wysoki wzrost sprzedaży produktów w 2006 roku (o 27%) i nieco wolniejszy w 2007 roku (o 20%). Po tym okresie nasza prognoza wzrostu całkowitej sprzedaży spada do 10% rocznie, czyli tempa zbliżonego do prawdopodobnej długoterminowej stopy wzrostu polskiego rynku informatycznego i stabilizację struktury sprzedaży, z sześćdziesięcioprocentowym udziałem własnych produktów. Struktura sprzedaży Aniki mln PLN P 2006P 2007P Sprzedaż 18,9 20,9 23,2 25,7 30,5 35,0 produkty 6,5 8,5 10,8 13,8 17,5 21,0 towary i materiały 12,4 12,5 12,4 11,9 13,0 14,0 Źródło: Spółka, DI BRE Banku SA Szybki wzrost sprzedaży produktów Aniki w roku 2005 będzie w naszej ocenie zależał w dużej mierze od zdolności zdobywania przez spółkę dużych zleceń na nowe wdrożenia systemu Sales Force Automation: EBI Producent i EBI Dystrybutor. Wielu spośród największych producentów szybkozbywalnych dóbr konsumpcyjnych (FMCG) ma już systemy SFA, podobnie dystrybutorzy FMCG. Spółka kieruje swoją ofertę do mniejszych producentów i dystrybutorów, którzy są jednak na tyle duzi, że również wymagają dostosowania systemu do ich szczególnych potrzeb. Oznacza to podobną pracochłonność jak w przypadku dużych wdrożeń (z wyjątkiem krótszego czasu przeznaczonego na szkolenie mniejszej liczby użytkowników), która jednak przekłada się na niższe przychody. Zespoły wdrożeniowe spółki składają się z wykwalifikowanych pracowników, dlatego budowa dodatkowych zespołów jest 4 kwietnia

5 EBI standardem branży FMCG Stabilne przychody z abonamentu i outsourcingu - połowa sprzedaży produktów czasochłonna. Systemy SFA Aniki są jednak produktem o tak dobrych referencjach, że stanowią pierwszy wybór dla producenta lub dystrybutora FMCG, stając się stopniowo standardem branżowym w Polsce. Ważnym czynnikiem przy ocenie perspektyw rozwoju sprzedaży przez Anikę własnych produktów jest rosnący udział przychodów o charakterze powtarzalnym, wynikających z umów abonamentowych (oznaczających dla klienta zapłatę za licencję na oprogramowanie rozłożoną na stałe raty, trwające przez cały czas używania) lub z umów outsourcingowych (kiedy także cała infrastruktura sprzętowa jest dostarczana przez Anikę w zamian za regularne płatności przez z góry określony czas). Udział powtarzalnych przychodów w sprzedaży własnych produktów przez Anikę rośnie stale i w 2004 roku sięgał ich połowy. Powodem takiego wzrostu udziału stałych przychodów jest narastające przekonanie klientów o wartości dostarczanej przez Anikę w postaci usług outsourcingowych, skłonność do pozbywania się przez firmy FMCG części działalności nie będących ich główną specjalnością i możliwość ograniczenia początkowych nakładów inwestycyjnych. Klienci z branży FMCG są w dużej części podmiotami kontrolowanymi przez światowych potentatów tej branży, dla których outsourcing obsługi informatycznej jest standardową procedurą. Wzrost udziału powtarzalnych przychodów w całkowitej sprzedaży ma dla Aniki ogromne znaczenie stabilizujące jej sytuację, podobne do roli wieloletnich kontraktów na wdrożenia wielkich systemów dla czołowych polskich firm zajmujących się integracją systemów informatycznych. Czynnikiem wzrostu sprzedaży głównego dotąd produktu Aniki, systemów SFA, powinno też być w najbliższych latach wprowadzenie do sprzedaży produktu EBI Vanseller, odmiany systemu EBI przeznaczonej dla przedstawicieli dystrybutorów, jeżdżących samochodami dostawczymi od klienta do klienta i realizujących natychmiast zlecenia (vansellerów). Na tym rynku Anica będzie konkurować z zadomowionymi dostawcami, których produkty są eksploatowane przez sieci vansellerów od dłuższego czasu. Część z obecnie używanych systemów kwalifikuje się już do wymiany. Większa sprzedaż modułów automatyzujących wymianę danych od roku 2006 Drugim najważniejszym źródłem wzrostu sprzedaży do klientów z branży FMCG jest sprzedaż obecnym użytkownikom systemu SFA innych modułów automatyzujących przepływ informacji w łańcuchu dystrybucyjnym (EBI: Knowledge, Connector i Enterprise). Anica ma za sobą dopiero pierwsze wdrożenia tych modułów, dlatego nie spodziewamy się, aby przed rokiem 2006 miały one duży wkład do sprzedaży. Jednak w kolejnych latach moduły te i związane z nimi usługi powinny być motorem wzrostu sprzedaży Aniki. Wersja oprogramowania EBI Producent przeznaczona dla producentów leków jest od niedawna w ofercie spółki, skutkiem czego Anica dopiero rozpoczyna zdobywanie kontraktów. Wzrost średnich marż dzięki większemu udziałowi produktów Marże Główne założenie co do marż to wzrost średniej uzyskiwanej przez Anikę marży EBITDA z 17% w 2004 roku do 21% w 2007 roku i w pozostałym okresie prognozy. Źródłem wyższych średnich marż będzie w naszej ocenie rosnący udział własnych produktów w sprzedaży. Zakładamy, że marże brutto na sprzedaży samych produktów będą lekko spadać, a marże brutto na sprzedaży towarów będą stabilne. Zakładamy też, że od 2005 roku spółka będzie ponosić koszty niespłacanych należności w wysokości 0,5% sprzedaży, jako skutek wzrostu sprzedaży do klientów innych niż najwięksi producenci dóbr konsumpcyjnych, co oznacza wzrost liczby klientów i sprzedaż do klientów o trudniejszej do oceny sytuacji finansowej. Stosunkowo duże inwestycje Aniki spowodują w ciągu kilku lat wzrost amortyzacji do około 3 mln zł rocznie. Inwestycje głównie w produkty i nową siedzibę Inwestycje Inwestycje na najbliższe 2 lata planowane przez Anikę to budowa nowej siedziby spółki z większym niż dotąd centrum przetwarzania danych (5,4 mln zł w latach 2005 i 2006), rozwój obecnych i tworzenie nowych produktów (4,5 mln zł), inwestycje w rozwój sprzedaży eksportowej (1 mln zł), stworzenie kolejnych biur w Polsce poza Lublinem (1 mln zł) oraz zakup infrastruktury do realizacji sprzedaży oprogramowania na zasadzie abonamentu (1,5 mln zł). Dla uproszczenia zakładamy, ze po obecnym cyklu inwestycji do końca okresu prognozy Anika nie będzie potrzebowała zwiększać inwestycji powyżej poziomu odtworzeniowego. Praktyka wielu spółek informatycznych wskazuje, że w sytuacji wzrostu rynku potrzeba większych inwestycji może się jednak pojawić. Dywidenda Anica deklaruje, że nie wypłaci dywidendy za rok 2004 i prawdopodobnie nie za rok 2005, 4 kwietnia

6 natomiast potem widzi możliwość wypłacania dywidendy, jeśli nie będzie to w sprzeczności z potrzebami rozwoju spółki. Z naszych szacunków wynika, że Anica powinna być zdolna wypłacać nawet cały zysk netto jako dywidendę poczynając od dywidendy za rok Pozycja rynkowa i strategia Aniki System Nie dzielimy działalności Aniki na segmenty. Marże uzyskiwane na kontraktach sprzętowych i na budowie systemów terminalowych są znacznie niższe od marż na sprzedaży własnego oprogramowania i usług z nim związanych. Interesuje nas sposób tworzenia zysków przez Anikę, a zyski powstają głównie w części działalności obejmującej automatyzację pracy przedstawicieli handlowych. W przyszłości zyski Aniki będą pochodziły w znacznym stopniu także ze sprzedaży produktów automatyzujących przepływ informacji w łańcuchu dystrybucyjnym. Pozycja konkurencyjna Aniki Produkty Najważniejszą częścią działalności Aniki jest sprzedaż własnej produkcji oprogramowania Sales Force Automation, wspierającego pracę przedstawicieli handlowych producentów i dystrybutorów, oraz usług związanych z tym oprogramowaniem: wdrożeniowych, szkoleniowych, utrzymania, pomocy technicznej, aktualizacji, itp. Systemy SFA produkcji Aniki noszą nazwę EBI Producent i EBI Dystrybutor, w zależności od przeznaczenia. EBI Producent szybki przepływ danych od przedstawicieli handlowych producenta EBI Dystrybutor dla przedstawicieli handlowych dystrybutora EBI Vanseller sprawna praca sprzedawcy samochodowego EBI Producent składa się z centralnej aplikacji, pełniącej funkcje zarządcze, i z aplikacji zainstalowanej na przenośnym komputerze przedstawiciela handlowego (palmtopie z dostępem do internetu przez GPRS), służącej do wprowadzania danych przed przedstawiciela oraz dwukierunkowej komunikacji z centralą. System ten umożliwia przedstawicielowi handlowemu wprowadzanie danych o zamówieniach bez pośrednictwa dokumentacji papierowej i od razu po ich otrzymaniu w sklepie. Oznacza to skrócenie czasu od przyjęcia zamówienia do jego realizacji (półka w sklepie jest krócej pusta), obniżenie prawdopodobieństwa błędu przy wprowadzaniu zamówienia (bo jest ono zapisywane tylko raz) i skrócenie czasu poświęcanego przez przedstawiciela handlowego na czynności administracyjne (ma on więcej czasu na działania produktywne). System pozwala przedstawicielowi handlowemu szybko przekazać do centrali informację o sytuacji rynkowej, w tym o cenach produktów, skuteczności reklamy czy akcji promocyjnych, działaniach konkurencji. Przedstawiciel ma dostęp do aktualnych danych o warunkach handlowych (rabaty), stanie rozliczeń z danym klientem czy poziomie sprzedaży do tego klienta. Poprawia to jakość pracy przedstawiciela handlowego. Centrala firmy uzyskuje szybki dostęp do danych handlowych i rynkowych, może analizować z małym opóźnieniem sytuację rynkową, tworzyć bazę danych o klientach i konkurentach. Dane te są dostępne dla centrali natychmiast po zakończeniu wizyty w sklepie, zamiast najwcześniej na koniec dnia, kiedy pracownik wprowadzał gromadzone przez cały dzień dane. System ten pozwala też centrali planować zadania dla przedstawicieli, przekazywać im polecenia dotyczące robionych naprędce badań rynku, i kontrolować pracę przedstawicieli. System EBI Producent może wymieniać dane z systemami wspomagającymi zarządzanie firmą, takimi jak system finansowo-księgowy. EBI Dystrybutor służy podobnej do opisanej powyżej automatyzacji pracy przedstawiciela handlowego dystrybutora i daje hurtownikowi podobne korzyści jak EBI Producent - producentowi. EBI Vanseller to wersja systemu SFA przeznaczona dla sprzedawców-dostawców, czyli przedstawicieli handlowych dystrybutora, odwiedzających sklepy samochodem dostawczym i realizujących zamówienia od ręki. System produkcji Aniki jest w ocenie spółki rozwiązaniem nowocześniejszym od produktów zadomowionych już na tym rynku i lepiej przystosowanym do specyficznych potrzeb vansellerów, docierających do sklepów różnej wielkości, także bardzo małych. Między innymi zawiera on urządzenie scalające drukarkę faktur i drukarkę fiskalną, bardzo usprawniające pracę takiego przedstawiciela handlowego. Uzupełnieniem systemów SFA przeznaczonych dla producentów i dystrybutorów są współpracujące z nimi, również wyprodukowane przez Anikę, systemy do analizy danych handlowych i automatyzacji przepływu informacji handlowych między sklepami, dystrybutorami i producentem. 4 kwietnia

7 EBI Knowledge wspiera podejmowanie decyzji EBI Connector wymiana danych między producentem i dystrybutorem EBI Enterprise producent widzi przepływ produktów aż do sklepu EBI Retail przepływ zamówień i danych ze sklepu do dystrybutora EBI specjalnie dla handlu tradycyjnego EBI dostępny przez zakup, w abonamencie i w outsourcingu EBI Knowledge służy do analizowania danych dostarczanych przez EBI Producent i przekształcania ich do postaci ułatwiającej podejmowanie decyzji. Ułatwia producentowi określanie tendencji w sprzedaży, ocenę szans rynkowych produktów i przyczyn zjawisk. Poszerzona wersja EBI Knowledge umożliwia analizę danych pochodzących z EBI Enterprise. EBI Connector jest platformą komunikacyjną umożliwiającą wymianę danych między partnerami handlowymi, uzgadnianie danych identyfikujących towary (często są to tysiące indeksów), pochodzących z systemów informatycznych różnych firm, automatyczne przesyłanie do dystrybutorów zamówień zabranych przez przedstawicieli handlowych producenta i potwierdzanie realizacji zlecenia przez dystrybutora. Korzyścią dla producenta jest tu wiedza o skuteczności (stopniu realizacji) zebranych przez jego przedstawiciela handlowego zamówień. Korzyścią dla dystrybutora jest sukcesywne napływanie w ciągu dnia zamówień ze sklepów odwiedzanych przez przedstawiciela producenta, co umożliwia szybszy załadunek samochodów niż w systemie, kiedy dane o zamówieniach spływały do dystrybutora dopiero wieczorem, po zakończeniu wprowadzania danych do systemu informatycznego producenta. EBI Enterprise daje producentowi dostęp do danych handlowych dystrybutorów jego produktów oraz do informacji o stanach magazynowych dystrybutorów. Rozwiązanie to pozwala producentowi kontrolować przepływ jego produktów w całym łańcuchu dystrybucyjnym. Dla dystrybutora dzielenie się danymi handlowymi z producentem może być źródłem dodatkowych dochodów. EBI Retail to obecnie wdrażany u pierwszego klienta Aniki system automatyzujący przepływ danych między sklepem a dystrybutorem i producentem. System ten może służyć między innymi do elektronicznego składania przez sklep spontanicznych zamówień u dystrybutora (czyli zamówień wynikających z braków lub niskich stanów towarów na półce, a nie z wizyty przedstawiciela handlowego). Dystrybutor uzyskuje dzięki takiemu systemowi szybkie, elektroniczne otrzymywanie zamówień (niższe koszty administracyjne, mniej błędów, więcej czasu na realizację zamówienia) i szybki dostęp do informacji o sytuacji w sklepie (pozyskiwane ciągle, nie tylko przy okazji wizyt przedstawiciela handlowego). Korzyści sklepu to lepsze zapełnienie półki, szybsza realizacja zamówień i dodatkowe dochody ze sprzedaży informacji dystrybutorowi i producentowi. Produkty Aniki z grupy EBI są dostosowane specjalnie do obsługi handlu tradycyjnego. Około połowy sprzedaży dóbr FMCG w Polsce odbywa się przez tradycyjne kanały dystrybucji, czyli w małych i średnich sklepach, zaopatrywanych przez dystrybutorów. Produkty Aniki obejmują wszystkie ogniwa łańcucha dystrybucyjnego i współpracują ze sobą, co wyróżnia je w porównaniu z konkurencyjnymi, cząstkowymi rozwiązaniami. Wyróżniającą cechą oferty Aniki jest też oferowanie głównych produktów na różnych zasadach: przez sprzedaż oprogramowania za jednorazową płatnością, przez sprzedaż abonamentu na oprogramowanie (klient płaci stałą kwotę co miesiąc przez okres używania oprogramowania) oraz w outsourcingu, kiedy Anika przejmuje na siebie obowiązki związane z zapewnieniem bazy sprzętowej i systemowej dla oprogramowania, a klient płaci stałą opłatę miesięczną za używanie gotowego systemu, działającego na komputerach należących do Aniki i przez nią administrowanych, Świadczenie usług outsourcingowych jest możliwe dzięki zasobom finansowym, pozwalającym spółce inwestować w centrum przetwarzania danych i we własną infrastrukturę informatyczną. 4 kwietnia

8 Kto jest silniejszy: producent czy dystrybutor? Anica dostarcza swoje główne produkty i usługi firmom z rynku FMCG. Dopóki były to produkty SFA, przeznaczone dla samego producenta lub samego dystrybutora, do pozyskania klienta potrzebna była tylko jego pozytywna decyzja. Wdrożenie produktów takich jak Connector czy Enterprise wiąże się z koniecznością pracy na styku producenta i dystrybutora. Dla Aniki ważne staje się więc, kto jest silniejszą stroną w takiej relacji i która ze stron będzie miała rozstrzygający głos przy decyzji o wdrożeniu używanego wspólnie produktu. Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Prosta zasada jest taka, że silniejszy jest ten, kto jest bliżej źródła gotówki, czyli konsumenta, co w relacji producent-dystrybutor wskazywałoby na dystrybutora. Jednak wielki producent, posiadacz jednej z najsilniejszych marek, ma na tyle duży udział w sprzedaży poszczególnych sklepów, że dystrybutorowi trudno byłoby zrezygnować ze współpracy z nim (ryzykowałby, że obsługę sklepu przejmie inny dystrybutor, dostarczający także ten ważny produkt). Mniejsi producenci mają wobec dystrybutorów znacznie słabszą pozycję. Z kolei duży dystrybutor (zwłaszcza z grupy kilku dystrybutorów ponadregionalnych) ma na tyle duży udział w sprzedaży nawet największego producenta, że rezygnacja z jego usług stanowiłaby duże ryzyko dla producenta (zanim inni dystrybutorzy dotarliby z jego towarem do sklepów dotąd zaopatrywanych przez tego, z którym zerwana została współpraca, sprzedaż spadłaby znacznie i miejsce na półce mogłyby zająć produkty konkurencji). W sumie warunków na rynku handlu tradycyjnego nie są w stanie dyktować ani producenci ani dystrybutorzy. Najsilniejszą pozycję mają najwięksi producenci i najwięksi dystrybutorzy, a postępująca szybko koncentracja dystrybutorów zwiększa ich siłę. Produkt taki jak EBI Enterprise, dający producentowi dostęp do danych handlowych dystrybutora, stanowiących dotąd o jego sile w relacjach z producentem, wzmacnia pozycję producenta względem dystrybutora. Dystrybutor w zasadzie nie chce ujawniać producentowi, w którym sklepie najlepiej, a w którym gorzej sprzedają się jego produkty, albo jaki sposób obsługi jest wymagany przez dany sklep. Przejęcie tej wiedzy przez producenta może pozwolić mu na zmianę dystrybutora bez ponoszenia strat wynikających z choćby czasowej utraty dostępu do obsługiwanych dotąd przez niego sklepów. Producent gotów jest płacić dystrybutorom za dostęp do tych danych, co pozwala przezwyciężać ich niechęć do takiego rozwiązania. Dla producenta informacje te dają bowiem obraz skuteczności jego własnych sił sprzedażowych i akcji reklamowych czy promocyjnych. Zdobywanie klientów na wdrożenia EBI Enterprise wymaga od Aniki współpracy z dużymi producentami, którzy mogą skłonić dystrybutorów do udziału w takiej wymianie danych. Podobnie wygląda sytuacja na styku dystrybutor-sklep. Pozycja sklepu jest z zasady silniejsza niż dystrybutora, jednak koncentracja dystrybutorów powoduje, że waga pojedynczego sklepu dla dystrybutora spada. Sklep nadal ma wybór spośród wielu dystrybutorów, ale jego pozycja jest słabsza, bo duży dystrybutor nie musi mu sprzedawać. Reakcją małych sklepów na koncentrację handlu hurtowego i na wzrost sieci wielkich sklepów jest organizowanie się w grupy zakupowe. Grupy te mają coraz poważniejszą siłę w negocjacjach z dystrybutorami i producentami. Wpływ użycia EBI Retail, produktu automatyzującego przepływ zamówień i informacji z małych sklepów do hurtowni, na relacje dystrybutor-sklep są podobne do opisanych wyżej na styku producent-dystrybutor: EBI Retail może powodować przepływ niedostępnej dotąd dla hurtownika informacji o szczegółach transakcji w sklepie, co osłabia nieco pozycję sklepu. Dlatego dystrybutor, czerpiący korzyści z szybszego i tańszego dostępu do informacji o tym, co się dzieje w sklepie, jest gotów płacić sklepowi za dostęp do tych informacji. Sposobem wdrożenia systemu EBI Retail może więc być przekonanie do jego zakupu dystrybutora, chcącego mocniej związać się z siecią stale współpracujących z nim sklepów. Sytuacja w handlu tradycyjnym jest więc pod względem układu sił między odbiorcami bardziej skomplikowana dla dostawcy rozwiązań automatyzujących przepływ informacji, niż w handlu nowoczesnym, gdzie wielkie sieci detaliczne są w stanie narzucić swoje warunki nawet największym producentom. Dostawcy rozwiązań będących odpowiednikiem EBI Connectora wystarczy zatem, jak robi to z powodzeniem Comarch, sprzedać lub rozdać swoje oprogramowanie największym sieciom handlowym, a one są w stanie skłonić wszystkich dostawców do ich używania. 4 kwietnia

9 Ocena atrakcyjności rynku SFA dziesiątki mln zł rocznie, przepływ danych drugie tyle Automatyzacja łańcucha dystrybucyjnego wzrost szybszy niż SFA Odbiorcy najważniejsi to duzi producenci i dystrybutorzy Konkurentami Comarch i małe firmy polskie Wielkość Polski rynek systemów SFA i systemów zarządzania łańcuchem dystrybucyjnym dla sektora FMCG ma dziś według naszych szacunków roczną wartość rzędu kilkudziesięciu milionów złotych. Szacunek ten opieramy na danych o sprzedaży Aniki w segmencie SFA (kilkanaście mln zł rocznie) i informacjach ze spółki o skali jej działalności w porównaniu z działalnością głównych konkurentów. Oceniając tę wielkość trzeba wziąć pod uwagę, że rynek systemów i usług automatyzujących przepływ danych między dystrybutorami i producentami jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju, a rynek systemów i usług automatyzujących przepływ danych między małymi i średnimi sklepami a dystrybutorami i producentami dóbr FMCG praktycznie nie istnieje. Anica szacuje, że wielkość rynku automatyzacji przepływu danych między sklepami, dystrybutorami i producentami jest zbliżona do wielkości rynku samych systemów SFA. Stopa wzrostu Nie posiadamy pochodzących z zewnątrz danych o stopie wzrostu rynku SFA i automatyzacji łańcucha dystrybucyjnego. Z jednej strony rynek produktów FMCG jest nasycony i konkurencja między producentami jest bardzo ostra, co oznacza, że motywacja producentów do posiadania narzędzi usprawniających jeden z ważniejszych procesów w firmie sprzedaż, powinna być silna. Konkurencja między dystrybutorami dóbr FMCG jest równie ostra. Z drugiej strony wielu spośród największych producentów i dystrybutorów już ma systemy SFA, co oznacza, że płacą tylko w miarę stałe opłaty za ich serwis i uaktualnianie. Spadający udział tradycyjnego handlu w całkowitej sprzedaży detalicznej w Polsce sugeruje, że istniejące sieci przedstawicieli raczej nie będą rozbudowywane. W sumie oceniamy więc, że jest mało prawdopodobne, aby wzrost samego rynku SFA był szybszy niż wzrost całego polskiego rynku informatycznego (rzędu 10% rocznie w długim terminie). Obszarem silniejszego wzrostu jest natomiast i prawdopodobnie będzie w najbliższych latach rynek automatyzacji łańcucha dystrybucyjnego. Odbiorcy Odbiorcy produktów Aniki są silni. Jest ich kilkuset, jeśli wziąć pod uwagę wszystkich potencjalnych. Są to wielcy międzynarodowi i krajowi producenci oraz średniej wielkości producenci krajowi. Także wśród dystrybutorów FMCG jest kilku wielkich, około 100 regionalnych i około 6000 lokalnych (dane GfK Polonia). Anica nie oferuje dziś jeszcze produktu dla tej ostatniej grupy najmniejszych dystrybutorów. Struktura konkurencji Strukturę konkurencji na rynku systemów SFA oceniamy jako dość korzystną dla Aniki. Najważniejszym konkurentem jest znacznie większy od Aniki Comarch, skupiający się jednak na podboju rynku przesyłania danych handlowych między sieciami dużych sklepów a ich dostawcami, głównie samymi producentami, czyli na obszarze obecnie poza polem głównej działalności Aniki, którym jest handel tradycyjny. W ocenie Aniki ta część biznesu Comarchu nie jest traktowana jako priorytetowy obszar rozwoju, prawdopodobnie z powodu jej małego wpływu na wyniki Comarchu. Mimo to Comarch ma na swoim koncie około 10 wdrożeń systemu ECOD Agent (odpowiednika EBI Producenta). Najwięksi światowi dostawcy systemów SFA i CRM mają w swojej ofercie produkty, które nie są dostosowane do polskiego modelu handlu, a wielkość polskiego rynku systemów SFA zniechęca ich do przystosowywania produktu do jego wymogów. Oprócz Comarchu poważnymi konkurentami Aniki są polskie firmy: Sagra (podająca jako referencje 9 producentów i 19 dystrybutorów), Eurosoft, Apsys (21 wdrożeń, w tym 2 producentów), i Glen (6 wdrożeń na 450 przedstawicieli, największe wdrożenie na 150 przedstawicieli). Konkurentami są też mniejsze od Aniki polskie firmy informatyczne, mające na swoim koncie po 1-3 wdrożenia. W ocenie spółki podmioty te nie mają zasobów ludzkich i finansowych, aby konkurować poważnie z Aniką. Żadna z mniejszych polskich firm nie ma (według informacji Aniki) własnego centrum przetwarzania danych, umożliwiającego świadczenie usług outsourcingowych. W przesyłaniu dokumentów handlowych (EBI Connector) głównymi konkurentami Aniki są mający bardzo silną pozycję w kanale handlu nowoczesnego Comarch i należąca do spółki Eldorado SA spółka Infinite. Comarch jest też głównym konkurentem Aniki w produkcji oprogramowania do zbierania danych dystrybutorów przez producenta (EBI Enterprise). Budową hurtowni danych, takich jak EBI Knowledge, zajmuje się w Polsce wiele firm, w tym wszyscy duzi integratorzy systemów. 4 kwietnia

10 Przewagą Aniki w odniesieniu do obu wymienionych kategorii produktów jest baza klientów, wśród których jest wielu spośród największych producentów i dystrybutorów FMCG. Oznacza to, że Anika ma niedostępną dla innych dostawców wiedzę o tych klientach, ich sposobach oznaczania towarów, zasadach udzielania rabatów i innych unikalnych metodach działania. Nowi gracze Barierą wejścia dla wielkich zagranicznych dostawców systemów SFA i CRM jest specyfika polskiego rynku, z bardzo rozproszoną sprzedażą detaliczną i rozproszonym hurtem. Dla polskich firm barierą jest brak referencji i doświadczenia w realizacji większych projektów SFA. Ceny Ceny na tym rynku są stabilne, mimo ciągłego spadku cen sprzętu komputerowego, będącego poważnym składnikiem kosztów (palmtopy zużywają się szybko). Powodem jest wycofywanie taniejących modeli palmtopów przez producentów i wprowadzane nowych, o podobnej cenie i większych możliwościach. W sumie rynek systemów SFA i automatyki łańcucha dystrybucyjnego jest niezbyt wielką częścią rynku informatycznego, ale atrakcyjną ze względu na stosunkowo małe nasilenie konkurencji i bardzo dobrych klientów. Ważną cechą tego rynku jest potencjał jego rozwoju w kierunku automatyzacji wymiany danych między podmiotami uczestniczącymi w łańcuchu dystrybucyjnym. Niezrównana baza klientów FMCG, doświadczenie, wiedza o handlu tradycyjnym Ocena siły Aniki w stosunku do konkurentów Anica ma przewagę pierwszeństwa na polskim rynku systemów SFA i posiadania największego w nim udziału. Wśród około 50 obecnych użytkowników systemów EBI Aniki są najwięksi producenci dóbr FMCG (Avon, Beiersdorf, Cadbury Wedel, Henkel, Lubella, Maspex, Morliny, Nestle, Pernod Ricard, Seagram, Unilever) i duzi dystrybutorzy (BOS, DLS, DTS). Związana z tym jest duża wiedza Aniki o sposobie działania firm FMCG. Siłą spółki jest posiadanie sprawnej struktury sprzedażowo-wdrożeniowej (zespoły zajmujące się klientem od pierwszego spotkania do zakończenia wdrożenia) i model sprzedaży, oparty na demo-testach, czyli wdrożeniach próbnych, bez kosztów ze strony potencjalnego klienta. Siłą Aniki w stosunku do mniejszych polskich firm jest jej dobra sytuacja finansowa, pozwalająca oferować produkty na zasadzie outsourcingu (co wymaga inwestycji w sprzęt i oprogramowanie systemowe). W stosunku do Comarchu zasoby finansowe Aniki są oczywiście małe, ale wystarczające do konkurowania w będącym przedmiotem zainteresowania Aniki obszarze. Anika jest pozytywnie postrzegana przez klientów, jako niezbyt tani, ale świadczący wysokiej jakości usługi dostawca. Wreszcie koszty osobowe, ważny składnik kosztów każdej firmy informatycznej, są w Lublinie w ocenie spółki znacznie niższe niż w Warszawie czy Krakowie. Lublin jest dużym ośrodkiem akademickim, kształcącym co roku około 200 informatyków. Mocną stroną Aniki jest w naszej ocenie zarząd, skupiony na działalności w wąsko zdefiniowanym obszarze i prowadzący ostrożną politykę bezpiecznego, organicznego rozwoju spółki. Duża skala działalności, dopracowane procedury - krótki czas wdrożenia Efektywność kosztowa Aniki Skala działalności Aniki w segmencie SFA jest duża w porównaniu z większością dziś obecnych na rynku konkurentów. Mając około 5400 aktywnych użytkowników systemów mobilnych, Anika jest w stanie zapewnić bardzo dobry poziom pomocy technicznej i zorganizować sprawny serwis urządzeń. Doświadczenie z największej w Polsce liczby wdrożeń systemów SFA oznacza mniej błędów przy kolejnym projekcie, a tym samym niższe koszty wdrożenia i późniejszego utrzymania systemu. Doświadczenie oznacza też, że procedury wdrożeniowe są dopracowane, dzięki czemu możliwe są szybkie wdrożenia (szkolenie do 50 osób na tydzień). Koszty osobowe są w Anice niższe lub podobne, jak u większości konkurentów. Spółka nie ujawnia szczegółowych danych, ale musi spełniać wysokie wymagania dużych producentów FMCG co do jakości obsługi i kontrolują jakość pracy pomocy technicznej (mierząc np. czas odebrania telefonu, przeciętny czas do udzielenia porady). Tak rozumiana jakość obsługi z punktu widzenia Aniki oznacza efektywną kosztowo obsługę klientów. Podsumowując, oceniamy, że Anika może mieć pewną przewagę kosztową nad konkurentami. 4 kwietnia

11 Pozycja konkurencyjna Aniki: dotychczasowe produkty Dostawcy Odbiorcy Substytuty Regulacje Konkurenci Nowi gracze Nasilenie konkurencji Źródło: DI BRE Banku Słabi: tani miejscowi pracownicy Silni: duzi producenci i dystrybutorzy Słabe: formularze wypełniane przez przedstawicieli handlowych, faksowe i telefoniczne składanie zamówień Obojętne: obszar prawie nie jest regulowany Zróżnicowani: silny Comarch; słabe mniejsze firmy polskie; słabi, bo drodzy i nieprzystosowani do obsługi handlu tradycyjnego zagraniczni dostawcy Dziś nieliczni, znaczne bariery wejścia brak wiedzy o sposobie działania ważnych graczy na polskim rynku FMCG Umiarkowana Handel FMCG wzrost roli wielkich sklepów, koncentracja dystrybucji, współdziałanie małych sklepów Najważniejsze zmiany w otoczeniu spółki Najważniejszą zmianą w otoczeniu jest w naszej ocenie postępująca zmiana struktury polskiego handlu detalicznego, z rosnącą rolą handlu nowoczesnego (hipermarkety, supermarkety i sklepy dyskontowe) kosztem handlu tradycyjnego (małe i średnie sklepy). Jednocześnie szybkiej koncentracji ulega handel hurtowy artykułami FMCG. Udział handlu nowoczesnego w sprzedaży detalicznej sięga już dla niektórych kategorii produktów 50%, a w sumie jest rzędu 40% (dane GfK Polonia, cytowane przez PricewaterhouseCoopers). Według prognoz z tego samego źródła, udział nowoczesnego handlu w sprzedaży detalicznej dóbr FMCG wzrośnie za 5-7 lat do 50% i ustabilizuje się na tym poziomie. Oznacza to, że handel tradycyjny prawdopodobnie pozostanie ważnym kanałem dystrybucji dóbr FMCG, a sieci przedstawicieli handlowych nie znikną nawet w perspektywie 10 lat. Koncentracja handlu hurtowego dobrami FMCG oznacza powstawanie podmiotów o tak dużym udziale w sprzedaży poszczególnych producentów, że ich pozycja wobec producentów staje się bardzo silna. Tacy duzi dystrybutorzy mają duże sieci przedstawicieli handlowych i zasoby na sfinansowanie zakupu systemów usprawniających ich pracę. Bardziej skomplikowane jest znaczenie dla Aniki wchodzenia właścicieli pojedynczych sklepów w porozumienia mające na celu dokonywanie wspólnych zakupów i tym samym negocjowanie równie dobrych warunków handlowych jak te uzyskiwane przez sieci nowoczesnych sklepów. Tak zorganizowani drobni sklepikarze rzeczywiście uzyskują dużą silę w negocjacjach z producentami, jednak dla wyciągnięcia z dostawców wszelkich możliwych korzyści muszą być w stanie zaproponować jednolite w całej sieci zasady współpracy, pozycję na półce itp. Wymaga to ujednolicenia systemów informatycznych w sklepach, a przynajmniej sprawienia, aby były one w stanie współdziałać. To szansa na większą sprzedaż dla Aniki, która przygotowała produkt EBI Retail, przeznaczony dla sklepów chcących zautomatyzować komunikację z dystrybutorem. 4 kwietnia

12 Strategia Aniki Sposób konkurowania Aniki Produkty i usługi Aniki oferowane są po cenach nieco wyższych niż żądane przez polskich konkurentów. Powodem, dla którego klienci wybierają usługi Aniki jest jej renoma jako sprawdzonego przez najbardziej wymagających odbiorców dostawcy, jakość produktu i elastyczność w spełnianiu oczekiwań klienta. Natomiast w porównaniu z zagranicznymi dostawcami systemów SFA Anica oferuje polskim odbiorcom produkt znacznie lepiej przystosowany do potrzeb klienta za niższą cenę. Sposób utrzymania przewagi konkurencyjnej Obecna przewaga konkurencyjna Aniki może stopniowo zanikać, w miarę nabierania doświadczenia w realizacji projektów przez konkurentów. Stosowanymi przez spółkę sposobami utrzymania jej jak najdłużej są: dbałość o jakość usług, zapobiegająca utracie renomy, inwestowanie w rozwój produktów tak, aby pozostały one w grupie najlepszych na rynku, stworzenie warunków do stabilnego zatrudnienia, zapobiegającego obniżaniu jakości zespołów projektowych i przepływowi wiedzy do konkurencji. Kierunki i sposoby rozwoju Aniki Strategia Aniki obejmuje plany rozwoju zarówno przez pozyskiwanie nowych klientów dla istniejących produktów, jak tworzenie nowych produktów. Spółka planuje ekspansję na nowych rynkach, w tym zagranicznych. Klienci FMCG penetracja rynkowa Branża farmacetyczna Energetyka FMCG zagranica Finanse inne penetracja produktowa EBI producent dystrybutor EBI connector enterprise knowledge retail Nowe produkty Penetracja produktowa w ramach FMCG Dobre perspektywy rozwoju nowych rynków Dalsza penetracja rynku SFA dla FMCG Pierwszym celem określanym jako długoterminowy przez spółkę jest utrzymanie pozycji polskiego lidera na rynku systemów SFA. Anica chce sprzedawać swoje obecne produkty nowym klientom. Jednocześnie produkty te mają być rozwijane przez: 1. tworzenie produktów uzupełniających obecną ofertę systemów SFA i umożliwiających świadczenie nowego rodzaju usług, oraz 4 kwietnia

13 2. standaryzację produktów, umożliwiającą szybsze i tańsze wdrożenie uproszczonej wersji produktu (dzięki czemu mogą one trafić także do mniejszych odbiorców) Sposobem realizacji tych planów, obok rozwoju organicznego wewnątrz spółki, ma być przejmowanie małych, kilkuosobowych firm programistycznych lub kupowanie praw autorskich do ich rozwiązań, jeśli te pozwalałyby skrócić cykl wytwarzania nowych produktów. Potencjał rynku FMCG dla oprogramowania EBI Producent jest przez spółkę szacowany na około przedstawicieli handlowych, pracujących dla producentów FMCG. Anica i inni dostawcy obsługują w tej chwili łącznie około połowy z tych przedstawicieli (szacunek DI BRE Banku SA), pracujących w większości dla dużych producentów. FMCG: Anica obsługuje spośród około polskich przedstawicieli handlowych Liczba przedstawicieli handlowych dystrybutorów FMCG to według ocen Aniki Liczba sprzedawców samochodowych (wożących towar od sklepu do sklepu samochodem dostawczym) jest szacowana przez spółkę na W sumie Anica adresuje swoje produkty do około przedstawicieli handlowych FMCG, podczas gdy obecna liczba użytkowników systemów spółki to około Odczytujemy zestawienie tych liczb jako oznaczające duży potencjał sprzedaży przez spółkę istniejących już produktów nowym klientom. Standaryzacja produktu powinna pozwolić Anice stworzyć ofertę także dla mniejszych producentów i dystrybutorów, dla których obecne rozwiązania Aniki są zbyt drogie. Ten pierwszy kierunek rozwoju nie budzi u nas wątpliwości, poza tym, że przejmowanie zewnętrznych zasobów przez Anikę nieść będzie normalne dla przejęć ryzyko dezorganizacji pracy obu zaangażowanych podmiotów: przejmującego i przejmowanego. Nowe rynki: farmacja, finanse, energetyka, FMCG w Rosji i na Ukrainie Drugim kierunkiem rozwoju Aniki ma być zdobycie nowych rynków zbytu na obecne produkty, Plany obejmują stworzenie wersji systemów SFA dla producentów i dystrybutorów farmaceutyków, towarzystw ubezpieczeniowych, banków i dystrybutorów energii. Produkty Aniki przeznaczone dla rynku FMCG mają w większym niż dziś stopniu być kierowane na rynki zagraniczne, zwłaszcza do Rosji i na Ukrainę. Farmacja: przedstawicieli handlowych w Polsce US Pharmacia pierwsze wdrożenie SFA Aniki dla producenta leków OTC Rynek farmaceutyczny może okazać się dla Aniki bardzo dobrym nowym obszarem działalności. W ocenie spółki na rynku tym działa w Polsce około 300 producentów, każdy z siecią od kilkudziesięciu do kilkuset przedstawicieli, co daje szacowaną przez Anikę całkowitą liczbę przedstawicieli rzędu Do tego dochodzą przedstawiciele dystrybutorów około Automatyzacja pracy przedstawicieli producentów leków sprzedawanych bez recepty (OTC) jest o tyle prosta dla Aniki, że ich praca w niewielkim tylko stopniu różni się od pracy przedstawicieli handlowych producentów FMCG (zamiast sklepów odwiedzają apteki). Przedstawiciele medyczni (odwiedzający lekarzy) mają inne zadania: celem ich wizyt jest przekonanie lekarzy do przepisywania leku producenta, którego reprezentuje dany przedstawiciel. Mimo odmiennego charakteru ich zadań, przedstawiciele medyczni (a zwłaszcza ich pracodawcy) również mogą odnieść wiele korzyści z użycia systemu mobilnego. Praca przedstawicieli medycznych jest istotnym składnikiem kosztów firm farmaceutycznych, a skuteczność ich pracy może być słaba, jeśli praca ta nie jest analizowana i korygowana (na przykład zbyt często mogą być odwiedzani lekarze nie przepisujący prawie wcale danego leku, a zbyt rzadko lekarze mający duży wkład w jego sprzedaż). Dane o rynku medycznym i o skuteczności sił sprzedaży firm farmaceutycznych są szczegółowo badane przez firmę IMS Health, robiącą od 50 lat tylko to, dziś w 100 krajach. Wejście Aniki w ten obszar oznacza bezpośrednie konkurowanie z IMS, który jest potężnym przeciwnikiem, o praktycznie monopolistycznej pozycji na polskim rynku informacji o rynku leków. Z tego powodu wprowadzanie na rynek oprogramowania dla firm produkujących leki recepturowe jest w naszej ocenie dość ryzykownym krokiem. Poza IMS Health z Aniką, będą tam konkurować oczywiście także polscy i zagraniczni dostawcy przeznaczonych dla rynku farmaceutycznego systemów SFA. Pierwszym klientem Aniki na produkt EBI Producent dla farmacji jest US Pharmacia, lider rynku leków OTC (wdrożenie zakończone pół roku temu). Produkty Aniki powinny dać się dość łatwo przystosować do użycia przez przedstawicieli dystrybutorów leków, choć ich rola jest nieco inna od roli przedstawiciela dystrybutora FMCG, bo nie zbierają oni bezpośrednio od aptekarzy zamówień na leki. Ubezpieczenia agentów Towarzystwa ubezpieczeniowe mają w Polsce ponad agentów. Jeśli nawet tylko niewielki odsetek z nich zdecyduje się na automatyzację sił sprzedaży, wzrost zamówień dla głównych dostawców rozwiązań SFA może być bardzo poważny. Podsumowując, uważamy próby sprzedaży istniejących produktów Aniki polskim klientom z branż innych niż FMCG za obiecujące. 4 kwietnia

14 Rosja, Ukraina rozdrobniony handel FMCG, wielkie sieci przedstawicieli handlowych Zadowoleni z SFA klienci mogą kupić kolejne moduły EBI Bardzo interesująco wygląda naszym zdaniem pomysł sprzedaży produktów z serii EBI producentom i dystrybutorom FMCG działającym na rynkach rosyjskim i ukraińskim. Rynki FMCG w tych krajach są podobne do polskiego rynku sprzed kilku lat, z bardzo małym udziałem w nich nowoczesnych form handlu. Z tego powodu są one idealnym miejscem do zastosowania rozwiązań informatycznych, które sprawdziły się już w Polsce. Pierwsze dwa wdrożenia tego rodzaju w użyciem oprogramowania produkcji Aniki miały już miejsce w rosyjskich przedstawicielstwach producentów dóbr FMCG, którzy wcześniej używali systemów produkcji Aniki w Polsce. Kuszącym aspektem rynku rosyjskiego jest jego wielkość, wymuszająca na producentach użycie nawet 3 razy większej liczby przedstawicieli handlowych niż w Polsce. Oznacza to możliwość bardzo dużych, opłacalnych wdrożeń. Anica nie zdecydowała jeszcze o sposobie rozwoju sprzedaży eksportowej. Dotychczasowe kontrakty eksportowe były wdrażane siłami własnymi klienta. Anica rozważa dalsze podążanie tą drogą, z możliwym zaangażowaniem zagranicznego podwykonawcy do serwisu urządzeń mobilnych. Większa sprzedaż do obecnych klientów Trzecim składnikiem strategii Aniki jest sprzedaż innych niż dotąd produktów spółki obecnym klientom. Większość użytkowników produktów Aniki ma tylko system SFA, co oznacza możliwość sprzedaży im pozostałych modułów z serii EBI (Connectora, Enterprise i Knowledge - producentom, EBI Retail i Vanseller dystrybutorom). Sprzedaż innych modułów EBI i związanych z nimi usług może według szacunków Aniki podwoić sprzedaż do dotychczasowych klientów. Anica przygotowuje też nowe produkty związane z automatyzacją przepływu informacji w łańcuchu dystrybucyjnym. Przykładem może być oprogramowanie umożliwiające ścisłą współpracę producenta z dystrybutorem w celu obniżenia kosztów transportu przy jednoczesnym zwiększeniu sprzedaży. Interesy producenta i dystrybutora jego produktów mogą być czasami sprzeczne. Dystrybutorowi może nie opłacać się wysyłanie samochodu do sklepu tylko w celu uzupełnienia braku jednego produktu (zamiast w normalnym terminie, razem z innymi produktami), podczas gdy jak najszybsze zapełnienie półki sklepowej własnym towarem jest oczywiście w interesie producenta. Znalezienie sensownego rozwiązania takich konfliktowych sytuacji ma być łatwiejsze z użyciem oprogramowania Aniki. Zupełnie poza obszarem dotychczasowego działania Aniki jest kolejny element łańcucha dystrybucji styk sklep-klient. Tworzenie sieci przez małe i średnie sklepy rodzi możliwość budowania przez nie przywiązania klientów za pomocą programów lojalnościowych, podobnych do tych, które mają sieci wielkich sklepów. Dla producentów oznaczałoby to z kolei źródło jeszcze dokładniejszej wiedzy o rynku, aż do poziomu możliwości analizy zachowań poszczególnych konsumentów. Kolejnym obszarem działalności Aniki mogłoby być świadczenie usług doradczych i analitycznych na rzecz producentów i dystrybutorów FMCG. Bardzo pozytywnie oceniamy ten element strategii Aniki. Jest bezpieczny, gdyż klient znający Anikę jako godnego zaufania usługodawcę lub autora oprogramowania wymaga znacznie mniejszych nakładów pracy ze strony spółki, aby trafiła ona do grona firm rozważanych jako dostawca kolejnego produktu. Małe wstępne nakłady marketingowe ze strony Aniki obniżają ryzyko. Eksport rozwijany skromnymi środkami Czy planowane inwestycje wystarczą dla realizacji takiej strategii? Nie jesteśmy w stanie zweryfikować realności większości kwot podawanych przez spółkę jako planowane nakłady na poszczególne cele inwestycyjne, gdyż nie mamy wiedzy o kosztach tworzenia nowych produktów softwareowych. Kwota 1 mln zł przeznaczona na eksport usług i własnego oprogramowania wydaje nam się jednak nieduża, biorąc pod uwagę sumy, jakie wydawał Comarch, kiedy rozpoczynał sprzedaż eksportową. Być może pomysł Aniki, aby sprzedawać na początek tylko firmom, które znają z Polski produkty spółki, umożliwi rozwinięcie sprzedaży zagranicznej stosunkowo niskim kosztem (to znaczny zdobycie dużego referencyjnego projektu od poważnego klienta). Zasoby ludzkie i program motywacyjny Anica jest firmą prowadzoną do dziś przez założycieli, co przesądza o rodzinnym charakterze stosunków wewnątrz firmy. Co roku przyjmowanych jest rzędu 25% nowych pracowników (42 osoby w 2004 roku), a rozwiązywane są umowy z 7-9 pracownikami (na 112 zatrudnionych na koniec 2004 roku). 70% pracowników jest w wieku do 30 lat. Anica postrzegana jest przez pracowników jako dobry pracodawca dzięki stwarzaniu dobrych warunków do rozwoju pracownika (szkolenia) i motywacyjnemu systemowi wynagrodzeń. 4 kwietnia

15 akcji po 2 zł wypełnienie zobowiązań z lat poprzednich akcji po 20 gr nowy trzyletni program opcji menedżerskich Jednym z elementów tego systemu jest program umożliwiający pracownikom objęcie akcji spółki. W ramach obecnej oferty 32 uprawnione osoby będą mogły zapisać się na łącznie akcji serii L, po cenie emisyjnej 2 zł. Do publicznego obrotu są też wprowadzane akcje serii M ( ), które będą oferowane pracownikom Aniki w ramach programu opcji menedżerskich, w liczbie rocznie poczynając od roku 2006 (po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2005). Akcje te będą przyznawane jako nagroda za wykonanie przez spółkę planów na dany rok, po cenie emisyjnej 20 groszy. Emisja akcji serii M ma wartość około 1,3 mln zł (jeśli przyjmiemy 7,2 zł jako wartość akcji), co oznacza około 0,4 mln zł rocznie przez 3 lata. Roczny koszt tego programu jest więc rzędu 10-15% zysku netto spółki w najbliższych latach. Akcje nim objęte stanowić będą po podwyższeniu kapitału 2,7% wszystkich akcji, co jest liczbą zbliżoną do tej, jaka występuje w programach motywacyjnych innych spółek giełdowych. Różnicą w stosunku do wielu nowych programów motywacyjnych przyjmowanych przez spółki giełdowe jest cena emisyjna, bardzo odbiegająca od prawdopodobnej ceny rynkowej. Drugim słabym punktem programu motywacyjnego jest uzależnienie przyznania akcji od wyników spółki w kolejnych 3 latach, których wysokość nie jest na dziś dokładnie wyznaczona (będą to wyniki zgodne z budżetem, zatwierdzanym przez Radę Nadzorczą). Spółka opublikuje wraz z prospektem prognozy na lata 2005 i 2006, ale cele na rok 2007 nie będą na razie znane. Dość wysoki koszt programu jest ceną, jaką płaci Anica za lepsze związanie ze spółką osób o kluczowym znaczeniu. Czynniki ryzyka Możliwość spadku udziału tradycyjnego handlu w sprzedaży detalicznej poniżej poziomu uzasadniającego utrzymywanie dużych sieci przedstawicieli handlowych Konsolidacja handlu hurtowego prowadząca do spadku liczby podmiotów i liczby ich przedstawicieli handlowych Automatyzacja przekazu informacji między sklepami, dystrybutorami i producentami w stopniu zmniejszającym potrzebę używania przedstawicieli handlowych Kredytowanie coraz mniejszych odbiorców i odbiorców z nieznanych dotąd spółce branż ryzyko niespłacania należności przez klientów Brak doświadczenia w przejmowaniu innych podmiotów Małe doświadczenie w działalności za granicą Małe doświadczenie w działalności na rynku farmaceutycznym, ze znacznie silniejszą niż w FMCG konkurencją ze strony dostawców SFA i firmy IMS zbierającej informacje handlowe Możliwość utraty kluczowych pracowników Tendencja do używania jednakowych rozwiązań informatycznych w całej korporacji międzynarodowej, bez względu na to, na ile wysoki wydaje się polskiemu oddziałowi koszt takiego podejścia (centrala płaci i chce mieć to samo rozwiązanie wszędzie) 4 kwietnia

16 Schemat przepływu towarów w handlu detalicznym Wielki sklep Producent Konsument Dystrybutor Mały sklep Schemat zastosowania systemu SFA EBI Producent przez producenta w handlu tradycyjnym przepływ zamówienia Producent Konsument Dystrybutor Mały sklep P P P D PP przedstawiciel handlowy producenta 4 kwietnia

17 Schemat zastosowania systemu SFA EBI Dystrybutor przez dystrybutora w handlu tradycyjnym przepływ zamówienia Producent Konsument Dystrybutor Mały sklep P P P D PD przedstawiciel handlowy dystrybutora 4 kwietnia

18 Schemat zastosowania systemu EBI Connector w handlu tradycyjnym przepływ zamówienia Producent Konsument Dystrybutor Mały sklep P P P D PP przedstawiciel handlowy producenta Schemat zastosowania systemu EBI Enterprise w handlu tradycyjnym przepływ informacji o sklepach, zamówieniach i stanach magazynowych Producent Konsument Dystrybutor Mały sklep 4 kwietnia

19 Schemat zastosowania systemu EBI Retail w handlu tradycyjnym przepływ zamówień spontanicznych Producent Konsument Dystrybutor Mały sklep Rachunek zysków i strat Aniki mln PLN Sprzedaż 20,9 23,2 25,7 30,5 35,0 Zysk brutto na sprzedaży 5,5 5,5 6,8 8,1 9,3 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 2,8 3,0 3,9 4,2 4,4 Zysk na sprzedaży 2,7 2,5 2,9 3,9 4,9 Saldo pozostałych przych. i koszt. oper. 0,1 0,2-0,1-0,1-0,1 EBITDA 3,7 3,9 4,6 5,9 7,4 Stopa EBITDA 17,8% 17,0% 18,0% 19,5% 21,0% Amortyzacja 1,0 1,3 1,8 2,2 2,6 Zysk operacyjny 2,7 2,7 2,8 3,7 4,8 Stopa zysku operacyjnego 13,0% 11,4% 11,0% 12,3% 13,6% Saldo przychodów i kosztów finansowych 0,1 0,1 0,4 0,4 0,2 Zysk brutto 2,9 2,8 3,2 4,1 5,0 Podatek 0,8 0,6 0,7 0,9 1,1 Zysk netto 2,1 2,2 2,5 3,2 3,9 Źródło: Spółka, DI BRE Banku SA 4 kwietnia

20 Bilans Aniki mln PLN Aktywa 11,1 15,8 27,4 31,1 32,3 Aktywa trwałe 3,6 6,6 10,3 15,6 16,0 Rzeczowe aktywa trwałe i WNiP 3,3 6,3 10,0 15,3 15,7 Inwestycje długoterminowe 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Aktywa obrotowe 7,5 9,2 17,0 15,5 16,2 Zapasy 0,3 0,6 0,7 0,8 1,0 Należności krótkoterminowe 4,9 5,9 6,9 8,9 11,0 Inwestycje krótkoterminowe 2,1 2,2 9,0 5,4 3,9 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 Pasywa 11,1 15,8 27,4 31,1 32,3 Kapitał własny 8,3 10,6 24,3 27,5 28,2 Zobowiązania i rezerwy 2,7 5,2 3,1 3,6 4,1 Rezerwy na zobowiązania 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Zobowiązania długoterminowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zobowiązania krótkoterminowe 2,4 4,9 2,8 3,3 3,8 Oprocentowane 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Handlowe 2,4 4,9 2,8 3,3 3,8 Rozliczenia międzyokresowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Źródło: Spółka, DI BRE Banku SA Rachunek przepływów pieniężnych Aniki mln PLN Przepływy operacyjne 2,3 4,6 1,1 3,8 4,8 Zysk netto 2,1 2,2 2,5 3,2 3,9 Amortyzacja 1,0 1,3 1,8 2,2 2,6 Zmiana kapitałów obrotowych -0,5 1,2-3,2-1,6-1,7 Pozostałe operacyjne -0,2-0,1 0,0 0,0 0,0 Przepływy inwestycyjne -1,4-4,2-5,5-7,5-3,0 Przepływy finansowe -1,3-0,3 11,2 0,0-3,2 Wpływy 0,7 0,0 11,2 0,0 0,0 Emisja akcji 0,0 0,0 11,2 0,0 0,0 Wydatki -1,9-0,3 0,0 0,0-3,2 Dywidendy dla właścicieli -1,9 0,0 0,0 0,0-3,2 Spłata kredytów pożyczek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Przepływy pieniężne razem -0,4 0,1 6,8-3,7-1,4 Źródło: Spółka, DI BRE Banku SA, założenie: cena emisyjna akcji serii K - 6 zł 4 kwietnia

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

Plany rozwoju na lata 2010-2012 realizowane w ramach nowej struktury Grupy Kapitałowej. Warszawa, 10 lutego 2010 r.

Plany rozwoju na lata 2010-2012 realizowane w ramach nowej struktury Grupy Kapitałowej. Warszawa, 10 lutego 2010 r. Plany rozwoju na lata 2010-2012 realizowane w ramach nowej struktury Grupy Kapitałowej Warszawa, 10 lutego 2010 r. 2000 2005 Dynamiczny rozwój niekonkurowanie ze swoimi klientami brak własnych aptek wzrost

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UDZIAŁY RYNKOWE ANALIZA I INTERPRETACJA dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Udziały bezwzględne/absolutne

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 2 PLAN PREZENTACJI STRATEGIA 2004-2006 OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 3 STRATEGIA 2004 2006 koncentracja na silnych stronach 1. Koncentracja

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ KOMUNIKAT PRASOWY 22 czerwca 2007 PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ Przedział Ceny Emisyjnej Akcji Serii C oraz Ceny Sprzedaży Akcji Sprzedawanych w

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa wyniki finansowe I kw. 2010

Konferencja prasowa wyniki finansowe I kw. 2010 Konferencja prasowa wyniki finansowe I kw. 2010 17 maja 2010 SERWIS HURT Jesteśmy niezbędnym pośrednikiem w obrocie lekami w Polsce Jesteśmy głównym dostawcą usług logistycznych, marketingowych i sprzedażowych

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA BIKERSHOP FINANSE S.A. LISTOPAD 2016 R. 1 BIKERSHOP - PODSTAWOWE INFORMACJE Znaczący polski dystrybutor sprzętu sportowego produkowanego przez producentów rowerowych, narciarskich,

Bardziej szczegółowo

Wybór dostawcy: doświadczony duży provider usług versus mały software house

Wybór dostawcy: doświadczony duży provider usług versus mały software house 2012 Wybór dostawcy: doświadczony duży provider usług versus mały software house Sławomir Pawłowski Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 O firmie Profil działania Asseco Business Solutions

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

Raport z wyników wybranych spółek NewConnect za I-III Q 2014

Raport z wyników wybranych spółek NewConnect za I-III Q 2014 -09-30 321,26 5,14% 1 056,20 1,49% 2 683,51 3,78% 281,02-2,32% -08-31 305,54-3,96% 1 040,68-5,89% 2 585,71 3,69% 287,70-8,10% -07-31 318,14-2,38% 1 105,79-8,26% 2 493,68-3,55% 313,05-14,18% Raport z wyników

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników w 2016 r.

Podsumowanie wyników w 2016 r. Podsumowanie wyników w 2016 r. O nas Misja sieci TXM to: tanio i modnie ubieramy całą rodzinę. Oferta kierowana do całej rodziny Najważniejsze cechy to cena, ale połączona z pewnymi wyróżniającymi na rynku

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY KOMUNIKAT PRASOWY 13 czerwca 2007 KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A., czołowy na polskim rynku dostawca sprzętu i oprogramowania komputerowego, elektroniki użytkowej oraz operator

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

Aiton Caldwell SA. Informacje dla Inwestorów. www.aitoncaldwell.pl

Aiton Caldwell SA. Informacje dla Inwestorów. www.aitoncaldwell.pl Aiton Caldwell SA Informacje dla Inwestorów www.aitoncaldwell.pl 1. Profil działalności 2. Historia 3. Zespół 4. Linie biznesowe 5. Klienci 6. Plany rozwój i cele emisyjne 7. Dane finansowe 1. Profil działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja wycena, a obiektywna wartość spółki Ciężko jest

Bardziej szczegółowo

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence)

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence) Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Cena w marketingu dr Grzegorz Mazurek PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 17 listopada 2008

Lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 17 listopada 2008 Lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 17 listopada 2008 Agenda 1. Cele strategiczne Grupy TORFARM 2. Tendencje na rynku hurtowej dystrybucji farmaceutyków 3. Podstawowe założenia strategiczne Grupy

Bardziej szczegółowo

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku 0 Wydobycie Wytwarzanie Przesył Dystrybucja Sprzedaż Potencjał rynkowy PGE PGE po konsolidacji będzie liderem na polskim rynku elektroenergetycznym, obecnym

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) jedna z największych ogólnoświatowych firm w branży bankowości inwestycyjnej pełniąca profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

Przychody ze sprzedaży, w tym: 5 309, ,5. - do detalu własnego sprzedawanego 773,8 0,0. - do klientów pozostałych 4 535, ,5

Przychody ze sprzedaży, w tym: 5 309, ,5. - do detalu własnego sprzedawanego 773,8 0,0. - do klientów pozostałych 4 535, ,5 Skonsolidowane prognozy wyników Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. dla działalności kontynuowanej w mln PLN Za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 Za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Przychody ze sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

3.3.1 Metody porównań rynkowych

3.3.1 Metody porównań rynkowych 3.3.1 Metody porównań rynkowych Metoda porównań rynkowych polega na porównaniu obiektu wycenianego z wartościami rynkowymi obiektów podobnych. Porównanie to może odbywać się bezpośrednio (np. środki transportu)

Bardziej szczegółowo

Podpisanie planu połą ZT Kruszwica, Ewico,, ZPT Olvit, Olvit-Pro

Podpisanie planu połą ZT Kruszwica, Ewico,, ZPT Olvit, Olvit-Pro Podpisanie planu połą łączenia spółek ZT Kruszwica, Ewico,, ZPT Olvit, Warszawa, 29 czerwca 2006 1 POŁĄCZENIE SPÓŁEK Dzięki połączeniu 4 spółek powstanie największa firma produkująca tłuszcze roślinne

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Dlaczego analiza finansowa? Główne cele marketingu kreowanie wartości dla nabywcy i akcjonariusza, co wiąże się z ponoszeniem kosztów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sygnity za Q5 2011/2012. 9 maja 2012 roku

Wyniki finansowe Sygnity za Q5 2011/2012. 9 maja 2012 roku Wyniki finansowe Sygnity za Q5 2011/2012 9 maja 2012 roku Wezwanie Asseco jako potwierdzenie słusznie obranej strategii dla Sygnity Rynek Public wygranie szeregu prestiżowych kontraktów: Poczta Polska,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ANALIZY PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI RYNKU STRUKTURA RYNKU NEWCONNECT WYNIKI FINANSOWE SPÓŁEK

ZAKRES ANALIZY PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI RYNKU STRUKTURA RYNKU NEWCONNECT WYNIKI FINANSOWE SPÓŁEK 1 CEL RAPORTU przedstawienie sytuacji na rynku NewConnect w okresie przejściowym przed wprowadzeniem nowych zasad identyfikacja dobrych i złych strony rynku alternatywnego oraz jego szans i zagrożeń wskazanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU Lubsko, 14 maja 2016 roku 1 Podstawa prawna Raport miesięczny LZMO S.A. ( Emitent, Spółka, LZMO ) publikowany jest zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. GRUPA KAPITAŁOWA VEDIA S.A. 1 R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Pismo Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y VEDIA S.A. z siedzibą WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

R A P O R T R O C Z N Y VEDIA S.A. z siedzibą WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. VEDIA S.A. 1 R A P O R T R O C Z N Y VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej Title of the presentation firmy na danym Date

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy z działalności Columbus Energy S.A. za miesiąc październik 2016 roku

Raport okresowy z działalności Columbus Energy S.A. za miesiąc październik 2016 roku Raport okresowy z działalności Columbus Energy S.A. za miesiąc październik 2016 roku Data publikacji raportu: 21 listopada 2016 r. 1 Wstęp Zarząd COLUMBUS ENERGY Spółka Akcyjna (dawniej: COLUMBUS CAPITAL

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Debiut na rynku NewConnect. 18 kwietnia 2011 r.

Debiut na rynku NewConnect. 18 kwietnia 2011 r. Debiut na rynku NewConnect 18 kwietnia 2011 r. AGENDA O Spółce Działalność Wyniki finansowe NewConnect Kontakt O SPÓŁCE PROFIL FIRMY Innowacyjne przedsiębiorstwo technologiczne Producent platformy Digital

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

Rynek leków generycznych i innowacyjnych w Polsce Polityka refundacyjna i prognozy rozwoju na lata

Rynek leków generycznych i innowacyjnych w Polsce Polityka refundacyjna i prognozy rozwoju na lata Rynek leków generycznych i innowacyjnych w Polsce 2014 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 950 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecnie wartość i potencjał rynku leków generycznych

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Korporacja TYCO istnieje we wszystkich regionach świata dostarczając szeroką gamę produktów i usług, wśród których można

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Opinia na temat oferty publicznej Spółki

Opinia na temat oferty publicznej Spółki Opinia na temat oferty publicznej Spółki O Spółce, parametrach oferty oraz celach emisji Energoinstal SA to jeden z największych producentów kotłów energetycznych w Polsce oraz znany i ceniony partner

Bardziej szczegółowo

Materiały uzupełniające do

Materiały uzupełniające do Dźwignia finansowa a ryzyko finansowe Przedsiębiorstwo korzystające z kapitału obcego jest narażone na ryzyko finansowe niepewność co do przyszłego poziomu zysku netto Materiały uzupełniające do wykładów

Bardziej szczegółowo

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu Przykład 1 Przedsiębiorca będący importerem podpisał kontrakt na zakup materiałów (surowców) o wartości 1 000 000 euro z datą płatności za 3 miesiące. Bieżący kurs 3,7750. Pozostałe koszty produkcji (wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Kimberly-Clark Corp. (KMB) - spółka notowana na giełdzie NYSE.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Kimberly-Clark Corp. (KMB) - spółka notowana na giełdzie NYSE. Kimberly-Clark Corp. (KMB) - spółka notowana na giełdzie NYSE. Kimberly-Clark Corp. (KMB) ogólnoświatowa korporacja dostarczająca swoje produkty na potrzeby domu, wielu gałęzi przemysłu i medycyny. Dziś

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Colgate-Palmolive Co. (CL) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Colgate-Palmolive jest jednym z wiodących producentów z kategorii zdrowia jamy ustnej, pielęgnacji

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Tworzymy rozwiązania nakierowane na wsparcie strategicznych obszarów biznesowych:

Tworzymy rozwiązania nakierowane na wsparcie strategicznych obszarów biznesowych: System Mobilny Tworzymy rozwiązania nakierowane na wsparcie strategicznych obszarów biznesowych: System Mobilny SFA (Sales Force Automation) System Mobiz Android dostępny na urządzeniach typu Smartfon

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Apple Inc. (AAPL) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Apple Inc. (wcześniej Apple Computer Inc.) przedsiębiorstwo komputerowe założone 1 kwietnia 1976 roku przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015 P1. Proszę zaznaczyć poniżej, jaka jest forma prawna Państwa firmy? 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2. Spółka jawna 3. Spółka partnerska 4. Spółka komandytowa 5. Spółka komandytowo-akcyjna

Bardziej szczegółowo

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego Siła Santander Consumer Banku lider w sprzedaży ratalnej współpracujący z 17 000 punktów sprzedaży, w tym ze sklepami

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL Bydgoszcz, luty 2014 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z 13 letnim doświadczeniem w branży

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń 2015. 13 lutego 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń 2015. 13 lutego 2015 za miesiąc styczeń 2015 3 13 lutego 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl Prezentacja www.pboaniola.pl PROFIL BIZNESU KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH poprzez połączenie kompetencji z zakresu GENERALNEGO WYKONAWSTWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH + DZIAŁALNOŚCI DEWELOPERSKIEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 1 maj 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 lok. 515 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Avon Products Inc. (AVP) światowa firma kosmetyczna zajmująca się produkcją i dystrybucją kosmetyków

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe Koncepcja to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu. Powinny one dotyczyć genezy pomysłu, oceny pojemności potencjalnych rynków zbytu wraz z identyfikacją potencjalnych konkurentów,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny z działalności Columbus Energy S.A. za miesiąc styczeń 2017 roku

Raport miesięczny z działalności Columbus Energy S.A. za miesiąc styczeń 2017 roku Raport miesięczny z działalności Columbus Energy S.A. za miesiąc styczeń 2017 roku Data publikacji raportu: 20 luty 2017 roku 1 Wstęp Zarząd COLUMBUS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Załącznik nr : Wzór biznesplanu MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich. Działanie 6. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

Opinia na temat oferty publicznej Spółki

Opinia na temat oferty publicznej Spółki Opinia na temat oferty publicznej Spółki O Spółce, parametrach oferty oraz celach emisji Firma Pani Teresa Medica działa na rynku od 1990 roku. Produkowany przez Spółkę asortyment to wyroby medyczne i

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Hewlett-Packard Co. (HPQ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Hewlett-Packard Co. (HPQ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Hewlett-Packard Co. (HPQ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Hewlett-Packard Co. (HPQ) to obecnie największa firma informatyczna świata. Magazym Wired uznał HP za twórcę pierwszego komputera

Bardziej szczegółowo

Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz Internetowe modele biznesowe dr Mirosław Moroz Zagadnienia A. Co to jest model biznesowy B. Tradycyjne modele biznesowe C. Internetowe modele biznesowe Co to jest model biznesowy Model biznesowy określa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Johnson & Johnson (JNJ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Johnson & Johnson (JNJ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Johnson & Johnson (JNJ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Johnson & Johnson jest najbardziej wszechstronnym, obecnym na rynku międzynarodowym, wytwórcą produktów dla zdrowia i urody oraz

Bardziej szczegółowo

Rynek produktów OTC w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Rynek produktów OTC w Polsce Prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Jakie są największe i najbardziej aktywne firmy na rynku? Co biorą pod uwagę konsumenci podczas zakupu i stosowania

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo