PROGRAM STUDIÓW 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM STUDIÓW 2014"

Transkrypt

1 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Transport specjalność systemy transportu zintegrowanego studia magisterskie stacjonarne Szczecin 2014

2 Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Kształcenia na kierunku TRANSPORT w składzie: Przewodnicząca Dziekan WI-ET dr hab. inż. Zofia Jóźwiak, prof. AM - koordynator ds. kierunku TRANSPORT Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych WI-ET dr inż. Tomasz Dudek Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych WI-ET dr inż. Bogusz Wiśnicki Z-ca Dyrektora IIT dr inż. Joanna Tuleja p.o. Z - cy Dyrektora IZT mgr inż. Violetta Jendryczka Opracowanie planu studiów oraz treści kształcenia: prof. dr hab. inż. Igor Arefyev, dr hab. inż. Ryszard Buczkowski, prof. AM, dr hab. inż. Zofia Jóźwiak, prof. AM, dr hab. Ignacy Chrzanowski, prof. AM, dr inż. Jarosław Chmiel, dr inż. Agnieszka Deja, dr inż. Beata Drzewieniecka, dr inż. Tomasz Dudek, dr inż. Wojciech Konicki, dr inż. Izabela Kotowska, dr inż. Marek Landowski, dr inż. kpt. ż. w. Piotr Lewandowski, dr inż. Andrzej Montwiłł, dr inż. Witold Torbacki, dr inż. kpt. ż. ś. Jacek Trojanowski, dr inż. Bogusz Wiśnicki, dr inż. Anna Wolnowska, dr Aleksander Królikowski, dr kpt. ż. ś. Krzysztof Woś, mgr inż. Arkadiusz Rzeczycki. Opracowanie techniczne i skład komputerowy mgr inż. Justyna Bogdzia Program kształcenia zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu w dniu 15 maja 2014 roku. Obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015

3 kierunek TRANSPORT 2014 SPIS TREŚCI Informacje o planie i programie studiów... 5 Sylwetka absolwenta... 5 Wprowadzone zmiany... 7 Plan studiów... 9 Szczegółowy program studiów karty przedmiotów 1 Metody matematyczne w transporcie Sterowanie i zarządzanie w systemach transportu Niezawodność i bezpieczeństwo systemów Modelowanie procesów transportowych Mechanika stosowana Systemy teleinformatyczne Teoria systemów a Systemy komputerowe w transporcie b Modelowanie procesów biznesowych w transporcie a Systemy pomiarowe w transporcie b Informacja obrazowa w transporcie a Metodologia badań procesów eksploatacyjnych w transporcie b Nowoczesne technologie w transporcie a Systemy wspomagające przepływ informacji w transporcie b Procesy i systemy CRM w transporcie Ocena efektywności projektów w transporcie a Kształtowanie jakości produktów w procesach transportowych b Ładunki specjalne w transporcie a Lądowo-wodne systemy transportowe b Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw transportowych Metody i techniki zarządzania jakością a Międzynarodowe rynki transportowe b Europejska polityka transportowa a Wybrane problemy ekonomiczne w transporcie b Międzynarodowa wymiana i integracja gospodarcza Projektowanie i optymalizacja systemów transportowych Inżynieria doskonalenia jakości procesów a Ekologia systemów transportowych b Utylizacja zużytych środków transportowych a Zarządzanie systemami bezpieczeństwa w transporcie b Utylizacja zużytych opakowań transportowych a Wykład monograficzny z przedmiotu technicznego b Wykład monograficzny z przedmiotu technicznego

4 kierunek TRANSPORT Praca przejściowa Seminaria magisterskie Przygotowanie pracy dyplomowej...123

5 kierunek TRANSPORT 2014 KIERUNEK TRANSPORT specjalność: SYSTEMY TRANSPORTU ZINTEGROWANEGO studia drugiego stopnia - magisterskie Informacje o planie i programie studiów Studia 1,5-roczne, których zasadniczym celem jest wykształcenie wysoko kwalifikowanych kadr menedżerskich, ukierunkowanych na zagadnienia ekonomiczno-inżynieryjno-technologiczne w zakresie teoretycznym i praktycznym pozwalającym na samodzielne podejmowanie decyzji i rozwiązywanie konkretnych problemów z zastosowaniem najnowszych metod i technik informatycznych wspartych rzetelną wiedzą ogólną i podstawową, odpowiednią do współczesnych i przyszłościowych wymagań gospodarki transportowej oraz potrzeb gospodarki polskiej w dziedzinie systemów transportu zintegrowanego. Przedstawiony program nauczania obejmuje ogółem 25 przedmiotów z 970 godzinami zajęć, a w tym: przedmioty podstawowe 45 przedmioty kierunkowe 285 przedmioty specjalistyczne 640 W trakcie studiów zaliczeniu podlegają wszystkie przedmioty objęte planem studiów. Nie podlegają zaliczeniu wykłady z przedmiotów, dla których w danym semestrze przewidziany jest egzamin. Zaliczeń dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia, na podstawie ocen prac kontrolnych, sprawdzianów bieżących, testów, sprawozdań, projektów, prac przejściowych itp. Student ma obowiązek przygotowania pracy dyplomowej inżynierskiej i zdania egzaminu dyplomowego. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów, z tytułem MAGISTRA INŻYNIERA. Sylwetka absolwenta Absolwent specjalności Systemy Transportu Zintegrowanego powinien posiadać wszechstronną wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności: inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Absolwent jest przygotowany: do twórczego myślenia i posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu organizacji i projektowania systemów, procesów i technologii transportu głównie wodnego morskiego, śródlądowego, rzeka-morze oraz bezpośrednio powiązanych z nimi dziedzin transportu drogowego, szynowego i lotniczego. Dodatkowo absolwent przygotowany jest do kierowania zespołami ludzkimi, zarządzania placówkami eksploatacyjnymi transportu, oraz twórczej pracy w placówkach dydaktycznych i badawczych zajmujących się zagadnieniami związanymi z transportem oraz dziedzinami pokrewnymi, jak również podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej w: jednostkach eksploatacyjnych transportu, zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu, przedsiębiorstwach armatorskich, spedycyjnych i przewoźników lądowych oraz podmiotach gospodarczych stanowiących ich zaplecze, zakładach przemysłowych, biurach projektowych oraz instytutach naukowo-badawczych prowadzących działalność związaną z transportem, głównie wodnym oraz powiązanymi z nim innymi dziedzinami transportu. 5

6

7 kierunek TRANSPORT 2014 Wprowadzone zmiany Data Charakter zmiany Zakres 7

8

9 PLAN STUDIÓW magisterskich - stacjonarnych Symbol siatki: STZ_d2_USM Kierunek: TRANSPORT Specjalność: Systemy transportu zintegrowanego Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin I semestr II semestr III semestr 15 tygodni 15 tygodni 15 tygodni Suma A C L P S A C L P A C L P S A C L P S Przedmioty podstawowe Metody matematyczne w transporcie Przedmioty kierunkowe Sterowanie i zarządzanie w systemach transportu Niezawodność i bezpieczeństwo systemów Modelowanie procesów transportowych Mechanika stosowana Systemy teleinformatyczne Teoria systemów Przedmioty specjalistyczne a Systemy komputerowe w transporcie b) b Modelowanie procesów biznesowych w transporcie b) a Systemy pomiarowe w transporcie b) 9 b Informacja obrazowa w transporcie b) a Metodologia badań procesów eksploat. w transporcie b) 10 b Nowoczesne technologie w transporcie b) a Systemy wspomagające przepływ informacji w transporcie b) 11 b Procesy i systemy CRM w transporcie b) Ocena efektywności projektów w transporcie a) a Kształtowanie jakości produktów w procesach transportowych b) 13 b Ładunki specjalne w transporcie b) a Lądowo-wodne systemy transportowe b) 14 Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw b transportowych b) 15 Metody i techniki zarządzania jakością a) a Międzynarodowe rynki transportowe b) 16 b Europejska polityka transportowa b) a Wybrane problemy ekonomiczne w transporcie b) 17 b Międzynarodowa wymiana i integracja gospodarcza b) Projektowanie i optymalizacja systemów transportowych a) Inżynieria doskonalenia jakości procesów a) a Ekologia systemów transportowych b) 20 2 b Utylizacja zużytch środków transportu b) a Zarządzanie systemami bezpieczeństwa w transporcie b) 21 2 b Utylizacja zużytych opakowań transportowych b) a 22 Wykład monograficzny z przedmiotu technicznego b) b 23 Praca przejściowa a) Seminaria magisterskie a) Przygotowanie pracy dyplomowej * 25 OGÓŁEM Liczba godzin w semestrze Liczba egzaminów Liczba zaliczeń końcowych Obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015 Zatwierdzona na Radzie Wydziału z programem kształcenia obowiązującym od r.a. 2014/2015 I ROK II ROK Lp.

10

11 kierunek TRANSPORT 2014 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW karty przedmiotów 11

12

13 kierunek TRANSPORT 2014 Informacje ogólne o przedmiocie: Nr: 1 Przedmiot: Metody matematyczne w transporcie Kierunek: Transport Specjalność: STZ Stopień studiow: II Forma studiów: stacjonarne Rok studiów: I Semestr: 1 Status przedmiotu: obowiązkowy Grupa przedmotów: podstawowe Liczba Liczba godzin w tygodniu/bloku Liczba godzin w semestrze Semestr tygodni A Ć L E S P SE PP PR A Ć L E S P SE PP PR w semestrze E E Razem w czasie studiów: 15E Wymaganie wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dot. przedmiotu): 1. Brak. Cele przedmiotu: 1. Celem kształcenia jest zapoznanie studenta z różnymi metodami matematycznymi wykorzystywanymi w transporcie oraz wykształcenie umiejętności posługiwania się tymi metodami. Efekty kształcenia dla przedmiotu: Lp. Opis Kody EK dla kierunku Opanował teorię funkcji zespolonej zmiennej zespolonej. K_W01; K_U01; K_U02; K_U14; K_K01 Stosuje metody matematyczne teorii podejmowania decyzji i teorii masowej K_W01; K_U01; obsługi. K_U02; K_U14; K_K01 Zna metody teorii gier oraz teorii grafów. K_W01; K_U01; K_U02; K_U14; K_K01 Szczegółowe efekty kształcenia dla przedmiotu w semestrze 1: Lp. Szczegółowe efekty kształcenia Powiązanie z EKP A Ć L E S P SE PP PR Uwagi S. Opanował teorię funkcji zespolonych. S. Potrafi różniczkować i całkować funkcje zespolone zmiennej zespolonej. S. Zna aparat matematyczny teorii podejmowania decyzji. SEKP4. Zna metody teorii masowej obsługi. SEKP5. Zna wybrane metody teorii gier. SEKP6. Wybrane metody teorii grafów. Treści programowe: Forma Powiązanie zajęć z SEKP Semestr: 1 S S S A S SEKP4 SEKP5 SEKP6 Realizowane treści Odniesienie do innych wymagań: Funkcje zespolone zmiennej zespolonej. Pochodna i całka funkcji zespolonej zmiennej zespolonej. Szeregi zespolone. Teoria decyzji. Matematyczne metody wspomagania decyzji, przykłady problemów decyzyjnych w transporcie. Metody podejmowania decyzji z wykorzystaniem technik komputerowych. Teoria masowej obsługi. Elementy teorii gier: gry z naturą i strategie mieszane. Teoria grafów. Liczba godzin 15 13

14 kierunek TRANSPORT 2012 L Ć S S S S S SEKP4 S S S S SEKP5 SEKP6 Metody i kryteria oceny: Razem: 15 Matematyczne metody wspomagania decyzji, przykłady problemów decyzyjnych w transporcie. Problem minimalizacji pustych przebiegów i blokowania tras w zagadnieniu transportowym. 15 Wieloetapowe zagadnienie transportowe. Problem transportowy jako zagadnienie programowania sieciowego. Problem komiwojażera i metody jego rozwiązywania. Symulacyjne modele masowej obsługi. Razem: 15 Funkcje zespolone zmiennej zespolonej. Pochodna funkcji zespolonej zmiennej zespolonej. Całka funkcji zespolonej. 15 Szeregi zespolone. Elementy teorii gier. Elementy teorii grafów. Razem: 15 Razem w semestrze: 45 Oceny 2 3 3,5 4 4,5 5 Metody oceny: Ocena pracy studenta na zajęciach oraz pracy domowej. Sprawdzenie wiadomości w formie kolokwium. Nie opanował teorii funkcji zespolonej zmiennej zespolonej, Potrafi wykonywać działania na funkcji zespolonej. Jak na ocenę 3 plus: Potrafi różniczkować i całkować proste funkcje Jak na ocenę 3,5-4 plus: Potrafi różniczkować i całkować dowolne nie potrafi wykonywać działań, różniczkować i całkować funkcji zespolonej. zespolone zmiennej zespolonej. funkcje zespolone zmiennej zespolonej, poprawnie używa języka matematycznego. Metody oceny: Ocena pracy studenta na zajęciach oraz pracy domowej. Sprawdzenie wiadomości w formie kolokwium. Metody oceny: Nie stosuje metod matematycznych teorii podejmowania decyzji i teorii masowej obsługi, nie potrafi zbudować prostego modelu matematycznego. Obciążenie pracą studenta: Stosuje wybrane metody matematyczne teorii podejmowania decyzji i teorii masowej obsługi, potrafi zbudować prosty model matematyczny dla zadanego problemu. Jak na ocenę 3 plus: Samodzielnie buduje dowolny model matematyczny zadania i potrafi przy pomocy dobrać odpowiednią metodę rozwiązania. Jak na ocenę 3,5-4 plus: Samodzielnie stosuje wybrane metody matematyczne teorii podejmowania decyzji i teorii masowej obsługi. Ocena pracy studenta na zajęciach oraz pracy domowej. Sprawdzenie wiadomości w formie kolokwium. Nie zna wybranych metod teorii gier oraz teorii grafów. Zna wybrane metody teorii gier np. gry z naturą i strategie mieszane, oraz teorii grafów. Jak na ocenę 3 plus: Potrafi stosować wybrane metody teorii gier oraz teorii grafów. Jak na ocenę 3,5-4 plus: Potrafi do zadanego problemu zastosować odpowiednią metodę rozwiązania. Obliczając liczbę godzin pracy własnej studenta należy wziąć pod uwagę: zapoznanie się z podaną literaturą, przygotowywanie się do zajęć laboratoryjnych, opracowanie dokumentacji projektu, przygotowanie się do zajęć projektowych, przygotowywanie się do zaliczeń i egzaminów. Forma aktywności Szacunkowa liczba godzin Punkty na zrealizowanie aktywności Godziny zajęć 45 2 Praca własna studenta 50 1 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach poza zajęciami 5 1 Łącznie: Narzędzia dydaktyczne: Rodzaj komputer Komputer z oprogramowaniem np.: matlab. Opis

15 kierunek TRANSPORT 2014 Literatura: Literatura podstawowa: 1. Sikora B.: Badania operacyjne. PWE, Warszawa, Długosz J.: Funkcje zespolone, Teoria, przykłady, zadania, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław Kałuski J.: Teoria gier, Wyd. PŚ, Literatura uzupełniająca: 1. Leja F.: Funkcje zespolone. PWN, Warszawa, Trzaskali T.: Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem. PWE, Warszawa, Prowadzący przedmiot: Stopień/tytuł, imię, nazwisko, forma zajęć Adres Jednostka dydaktyczna Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. Marek Landowski WI-ET/IZT Pozostałe osoby prowadzące zajęcia: Objaśnienia skrótów: A audytoria, Ć ćwiczenia, L laboratorium, S symulator, SE seminarium, P projekt, E e-learning, PP praca przejściowa, PR praktyka. 15

16 kierunek TRANSPORT 2012 Informacje ogólne o przedmiocie: Nr: 2 Przedmiot: Sterowanie i zarządzanie w systemach transportu Kierunek: Transport Specjalność: STZ Stopień studiow: II Forma studiów: stacjonarne Rok studiów: I Semestr: 1 Status przedmiotu: obowiązkowy Grupa przedmotów: kierunkowe Liczba Liczba godzin w tygodniu/bloku Liczba godzin w semestrze Semestr tygodni A Ć L E S P SE PP PR A Ć L E S P SE PP PR w semestrze E E Razem w czasie studiów: 30E Wymaganie wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dot. przedmiotu): 1. Znajomość zagadnień związanych z transportem i geografią transportu. 2. Umiejętność analizy i syntezy zjawisk związanych z transportem i jego rolą w systemach społeczno-gospodarczych. Cele przedmiotu: 1. Przygotowanie absolwenta do zastosowania w pracy wiedzy z zakresu sterowania i zarządzania systemami transportu. 2. Nabycie przez studentów wiedzy z zakresu roli i znaczenia transportu zintegrowanego w systemach społecznogospodarczych na poziomach: globalnym, regionalnym, miejskim. 3. Przyswojenie przez studentów umiejętności analizy i syntezy zjawisk zachodzących w transporcie i systemach transportu. 4. Nabycie przez studentów umiejętności projektowania prostych systemów transportu ze szczególnym uwzględnieniem sterowania i zarządzania nimi. 5. Wykonanie projektu wybranego systemu transportu z uwzględnieniem aspektów zarządzania i sterowania nim. Efekty kształcenia dla przedmiotu: Lp. Opis Kody EK dla kierunku Charakteryzowanie zjawisk zachodzących w procesach transportowych na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym. K_W03; K_W06, K_K01 K_W05; K_U01; K_K01; Opisywanie procesów zachodzących w sterowaniu i zarządzaniu systemami K_W06; K_U04; K_K01; K_U03, transportu. K_U04; K_U05, K_K01 Analizowanie procesów zachodzących w sterowaniu i zarządzaniu systemami transportu. K_W09; K_U10; K_K01; K_K01 EKP4 Projektowanie prostych systemów zarządzania i sterowania w transporcie. K_W10; K_U20; T2A_W06; K_U21; K_K01 Szczegółowe efekty kształcenia dla przedmiotu w semestrze 1: Lp. S. S. S. Szczegółowe efekty kształcenia Definiowanie procesów zachodzących w transporcie pasażerów i ładunków. Opisywanie procesów transportu pasażerów i ładunków w systemach społeczno-gospodarczych na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym. Identyfikowanie uwarunkowań geograficznych i przestrzennych rozwoju systemów transportu. Powiązanie z EKP A Ć L E S P SE PP PR Uwagi

17 kierunek TRANSPORT 2014 SEKP4. SEKP5. SEKP6. SEKP7. SEKP8. SEKP9. S0. S1. S2. S3. S4. S5. S6. S7. S8. S9. S0. S1. S2. Identyfikowanie uwarunkowań technicznych, w tym infrastrukturalnych rozwoju systemów transportu. Identyfikowanie uwarunkowań organizacyjnych i prawnych rozwoju systemów transportu. Charakteryzowanie procesów zarządzania systemami transportu. Charakteryzowanie procesów sterowania systemami transportu. Identyfikowanie narzędzi sterowania i zarządzania systemami transportu. Identyfikowanie rozwiązań i systemów informacyjnych stosowanych w sterowaniu i zarządzaniu systemami transportu. Analizowanie zarządzania i sterowania ruchem w transporcie morskim. Analizowanie zarządzania i sterowania ruchem w transporcie drogowym. Analizowanie zarządzania i sterowania ruchem w transporcie kolejowym. Analizowanie zarządzania i sterowania ruchem w transporcie śródlądowym. Analizowanie zarządzania i sterowania ruchem w transporcie lotniczym. Identyfikowanie różnic w zarządzaniu i sterowaniu ruchem w poszczególnych gałęziach transportu. Interpretowanie różnic w zarządzaniu i sterowaniu ruchem w poszczególnych gałęziach transportu. Prezentowanie rozwiązań w zakresie sterowania i zarządzania ruchem w transporcie morskim. Prezentowanie rozwiązań w zakresie sterowania i zarządzania ruchem w transporcie drogowym. Prezentowanie rozwiązań w zakresie sterowania i zarządzania ruchem w transporcie kolejowym. Prezentowanie rozwiązań w zakresie sterowania i zarządzania ruchem w miejskim systemie transportu. Prezentowanie rozwiązań w zakresie sterowania i zarządzania ruchem w portach morskich. Prezentowanie rozwiązań w zakresie sterowania i zarządzania transportem w centrach logistycznych. 17

18 kierunek TRANSPORT 2012 S3. S4. S5. S6. S7. S8. S9. S0. S1. S2. S3. Prezentowanie rozwiązań w zakresie sterowania i zarządzania ruchem w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Przygotowanie metodyczne realizacji projektów w zakresie zarządzania i sterowania systemami transportu. Analizowanie roli systematyki w realizacji projektów w zakresie zarządzania i sterowania systemami transportu. Projektowanie systemu zarządzania i sterowania ruchem w mieście Szczecin. Projektowanie systemu zarządzania i sterowania ruchem w portach morskich. Projektowanie systemu zarządzania i sterowania ruchem w transporcie drogowym. Projektowanie systemu zarządzania i sterowania ruchem w transporcie kolejowym. Projektowanie systemu zarządzania i sterowania ruchem w transporcie lotniczym. Projektowanie systemu zarządzania i sterowania ruchem w transporcie śródlądowym. Projektowanie systemu zarządzania i sterowania procesami transportu w centrach logistycznych. Projektowanie systemu zarządzania i sterowania ruchem w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych lub usługowych. Treści programowe: Forma Powiązanie zajęć z SEKP Semestr: 1 S S S SEKP4 SEKP6 SEKP7 SEKP4 SEKP5 SEKP6 A SEKP7 SEKP4 SEKP5 S0 S1 S2 S3 S4 S5 S7 EKP4 EKP4 EKP4 EKP4 EKP4 EKP4 EKP4 EKP4 EKP4 EKP4 Odniesienie do innych wymagań: Realizowane treści Podstawowe zagadnienia związane z transportem i systemami transportu. Transport w systemie społeczno-gospodarczym UE, kraju, regionu, miasta, przedsiębiorstwa. Zadania sterowania i metody rozwiązywania problemów sterowania. Transport jako przedmiot zarządzania i sterowania. Sterowanie transportem jako element sterowania w systemach wielkich. Zarządzanie i sterowanie ruchem w systemach transportu metody i narzędzia. Sterowanie ruchem w transporcie: drogowym, kolejowym, śródlądowym, morskim i lotniczym cechy wspólne i różnice. Sterowanie ruchem w portach morskich. Liczba godzin 30

19 kierunek TRANSPORT 2014 Ć P S1 SEKP8 SEKP9 SEKP5 S SEKP4 SEKP5 SEKP8 SEKP9 S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S3 S7 S1 SEKP8 SEKP9 SEKP5 SEKP8 SEKP9 S4 S5 S0 S6 S7 S1 S7 S8 S8 S9 S9 S0 S1 S2 S2 S3 S3 Metody i kryteria oceny: Narzędzia i systemy informacyjne w procesach sterowania systemami transportu. Regulacje prawne w obszarze sterowania i zarządzania w systemach transportowych. Razem: 30 Analiza geograficzna, przestrzenna, infrastrukturalna, funkcjonalna i społeczno-gospodarcza transportu jako przedmiotu sterowania i zarządzania. Analiza funkcji zarządzania i sterowania systemami transportu. Identyfikacja i charakterystyka zadań sterowania transportem w układzie gałęziowym. Analiza cech wspólnych i różnic w sterowaniu ruchem w poszczególnych gałęziach transportu. Analiza modeli sterowania ruchem w transporcie jako element sterowania w wielkich systemach. Analiza systemu zarządzania i sterowania w ruchem w portach morskich. Analiza metod i narzędzi stosowanych w procesach sterowania systemami transportu. Analiza wpływu regulacji prawnych na sterowanie i zarządzanie w systemach transportowych. Razem: 15 Metodyka przygotowania i realizacji projektów w zakresie sterowania i zarządzania systemami transportu. Rola systematyki w tworzeniu projektów w zakresie sterowania i zarządzania systemami transportu. Założenia do projektu zarządzania i sterowania systemem komunikacji w mieście Szczecin. Założenia do projektu zarządzania i sterowania ruchem środków transportu w portach morskich. Założenia do projektu zarządzania i sterowania ruchem w transporcie drogowym. Założenia do projektu zarządzania i sterowania ruchem w transporcie kolejowym. Założenia do projektu zarządzania i sterowania ruchem w transporcie lotniczym. Założenia do projektu zarządzania i sterowania ruchem w transporcie śródlądowym. Założenia do procesu sterowania i zarządzania procesami transportu w centrach logistycznych. Założenia do procesu sterowania i zarządzania procesami transportu w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Razem: 15 Razem w semestrze: 60 Oceny 2 3 3,5 4 4,5 5 Metody oceny: Zaliczenie ustne - egzamin i zaliczenie ćwiczeń. Nieznajomość zagadnień z problematyki nień z problematyki nień z problematyki nień z problematyki 50% znajomości zagad- 70% znajomości zagad- 85% znajomości zagad- procesów transportowychwychwychwych. procesów transporto- procesów transporto- procesów transporto- Metody oceny: Zaliczenie ustne i zaprezentowanie wybranego zagadnienia z przedmiotu. 1. Nieprzedstawienie w formie prezentacji wybranego zagadnienia z zakresu przedmiotu 2. Nieznajomość zagad- 1. Przedstawienie w formie prezentacji wybranego zagadnienia z zakresu przedmiotu ocenie podlega wartość 1. Przedstawienie w formie prezentacji wybranego zagadnienia z zakresu przedmiotu ocenie podlega wartość Przedstawienie w formie prezentacji wybranego zagadnienia z zakresu przedmiotu ocenie podlega wartość 19

20 kierunek TRANSPORT 2012 Metody oceny: Metody oceny: EKP4 Obciążenie pracą studenta: nień z problematyki opisu procesów zachodzących w sterowaniu i zarządzaniu systemami transportu. merytoryczna prezentacji oraz sposób przedstawienia zagadnienia 2. 50% znajomości zagadnień z problematyki opisu procesów zachodzących w sterowaniu i zarządzaniu systemami transportu. merytoryczna prezentacji oraz sposób przedstawienia zagadnienia 2. 70% znajomości zagadnień z problematyki opisu procesów zachodzących w sterowaniu i zarządzaniu systemami transportu. Zaliczenie ustne i zaprezentowanie wybranego zagadnienia z przedmiotu. 1. Nieprzedstawienie w formie prezentacji wybranego zagadnienia z zakresu przedmiotu. 2. Nieznajomość zagadnień z problematyki analizy procesów zachodzących w sterowaniu i zarządzaniu systemami transportu. 1. Przedstawienie w formie prezentacji wybranego zagadnienia z zakresu przedmiotu ocenie podlega wartość merytoryczna prezentacji oraz sposób przedstawienia zagadnienia 2. 50% znajomości zagadnień z problematyki analizy procesów zachodzących w sterowaniu i zarządzaniu systemami transportu. 1. Przedstawienie w formie prezentacji wybranego zagadnienia z zakresu przedmiotu ocenie podlega wartość merytoryczna prezentacji oraz sposób przedstawienia zagadnienia 2. 70% znajomości zagadnień z problematyki analizy procesów zachodzących w sterowaniu i zarządzaniu systemami transportu. Wykonanie autorskiego (samodzielnie lub w grupie) projektu. Niewykonanie projektu. 1. Wykonanie projektu 1. Wykonanie projektu ocenie podlega zawartość ocenie podlega za- merytoryczna wartość merytoryczna oraz forma przygotowaniawania, oraz forma przygotowanie w tym zastoso- technik informatycznych do opisu przedmiotu projektu. merytoryczna prezentacji oraz sposób przedstawienia zagadnienia 2. 85% znajomości zagadnień z problematyki opisu procesów zachodzących w sterowaniu i zarządzaniu systemami transportu. 1. Przedstawienie w formie prezentacji wybranego zagadnienia z zakresu przedmiotu ocenie podlega wartość merytoryczna prezentacji oraz sposób przedstawienia zagadnienia 2. 85% znajomości zagadnień z problematyki analizy procesów zachodzących w sterowaniu i zarządzaniu systemami transportu. 1. Wykonanie projektu ocenie podlega zawartość merytoryczna oraz forma przygotowania, w tym zastosowanie technik informatycznych do symulacji zagadnień będących przedmiotem projektu. Obliczając liczbę godzin pracy własnej studenta należy wziąć pod uwagę: zapoznanie się z podaną literaturą, przygotowywanie się do zajęć laboratoryjnych, opracowanie dokumentacji projektu, przygotowanie się do zajęć projektowych, przygotowywanie się do zaliczeń i egzaminów. Szacunkowa liczba godzin Punkty Forma aktywności na zrealizowanie aktywności Godziny zajęć 60 Praca własna studenta 45 4 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach poza zajęciami 4 Łącznie: 109 Narzędzia dydaktyczne: Rodzaj Sprzęt komputerowy i audiowizualny Literatura: Opis Komputer służący do prezentacji: - treści wykładów w formie prezentacji PowerPoint, - treści zajęć ćwiczeniowych w formie prezentacji PowerPoint, - prezentacji wybranych zagadnień przygotowanych przez studentów. Literatura podstawowa: 1. System transportowy regionu zachodniopomorskiego. Ocena stanu, monografia pod redakcją naukową Christowej Cz., Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin Analiza najlepszych praktyk w zakresie zarządzania w portach morskich Unii Europejskiej, monografia pod redakcją naukową Christowej Cz., Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin Transport, pod redakcją Rydzkowskiego W. i Wojewódzkiej-Król K., Wydanie piąte zmienione, Wydawnictwo PWN,

21 kierunek TRANSPORT 2014 Warszawa Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, pod redakcją Liberadzkiego B. i Mindura L., Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, Warszawa Radom Bozarth C., Handfield R. B., Wprowadzenie do zarządzania operacjami I łańcuchem dostaw, Wydawnictwo Helion, Warszawa Christowa Cz., Podstawy budowy i funkcjonowania portowych centrów logistycznych, Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin Literatura uzupełniająca: 1. Durlik I., Inżynieria zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa Supernat J., Techniki decyzyjne i organizatorskie, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław Waters D., Zarządzanie operacyjne, Wydawnictwo PWN, Warszawa Logistka czasopismo. Prowadzący przedmiot: Stopień/tytuł, imię, nazwisko, forma zajęć Adres Jednostka dydaktyczna Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. Andrzej Montwiłł WI-ET/IZT Pozostałe osoby prowadzące zajęcia: Objaśnienia skrótów: A audytoria, Ć ćwiczenia, L laboratorium, S symulator, SE seminarium, P projekt, E e-learning, PP praca przejściowa, PR praktyka. 21

22 kierunek TRANSPORT 2012 Informacje ogólne o przedmiocie: Nr: 3 Przedmiot: Niezawodność i bezpieczeństwo systemów Kierunek: Transport Specjalność: STZ Stopień studiow: II Forma studiów: stacjonarne Rok studiów: I Semestr: 1 Status przedmiotu: obowiązkowy Grupa przedmotów: kierunkowe Liczba Liczba godzin w tygodniu/bloku Liczba godzin w semestrze Semestr tygodni A Ć L E S P SE PP PR A Ć L E S P SE PP PR w semestrze Razem w czasie studiów: Wymaganie wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dot. przedmiotu): 1. Przygotowanie z przedmiotów: Systemy transportowe na poziomie studiów pierwszego stopnia. 2. Przygotowanie z przedmiotów: Teoria niezawodności i podstawy eksploatacji technicznej na poziomie studiów pierwszego stopnia. Cele przedmiotu: 1. Przygotować absolwenta do projektowania wysokiej jakości systemów i komponentów pod względem niezawodności. 2. Przygotować absolwenta, który zna bezpieczny technologii systemów operacyjnych. 3. Przygotować absolwenta, którzy mogą ocenić wiarygodność systemu transportowego. 4. Przygotować absolwenta, którzy mogą zidentyfikować i obliczyć ryzyko związane z korzystaniem systemu. Efekty kształcenia dla przedmiotu: Lp. Opis Kody EK dla kierunku Obliczyć niezawodność systemów i ich części. K_W01 Ocenić poziom bezpieczeństwa systemu operacyjnego, instrukcje obsługi. K_U09 Określić stopień ryzyka operowanej systemu, obiektu transportowego. K_U21 EKP4 Znać metody obliczania niezawodności systemów i ich części. K_W10 EKP5 Znać metody obliczania bezpieczeństwa systemów i ich części. K_W05 EKP6 Być w stanie przewidzieć pewne i bezpieczne stanu systemu w danym okresie czasu. K_U16 Szczegółowe efekty kształcenia dla przedmiotu w semestrze 1: Lp. S. S. S. SEKP4. SEKP5. SEKP6. Szczegółowe efekty kształcenia Określić godzinę eksploatacji systemu. Wyliczenia wskaźnika niezawodności przy użyciu matryc. Generować wykresy niezawodności i bezpieczeństwa pracy. Określenia niezawodności systemu w zakresie niezawodności jego elementów. Przewidzieć czasu bezpiecznej eksploatacji systemu. Obliczyć prawdopodobieństwo ryzyka działania systemu. Powiązanie z EKP EKP4 EKP5 EKP5 EKP5 EKP6 A Ć L E S P SE PP PR Uwagi

PROGRAM STUDIÓW 2012

PROGRAM STUDIÓW 2012 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2012 Kierunek Transport specjalność systemy transportu zintegrowanego studia magisterskie stacjonarne Szczecin 2012 Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia MECHANIKA Mechanics Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Badania operacyjne Operational research Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1077 Transport w systemach logistycznych Transport in logistic

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1077. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R.

Z-LOGN1-1077. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOGN1-1077 Kod modułu Nazwa modułu Transport w systemach logistycznych Nazwa modułu w języku angielskim Transport in logistic systems Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1071 Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Automatyka Automatics Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Projektowanie Produktu Product Design Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją Production Management. Technologie Produkcyjne Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Aneta Masternak-Janus

Zarządzanie produkcją Production Management. Technologie Produkcyjne Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Aneta Masternak-Janus KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zarządzanie produkcją Production Management A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Mechanika analityczna - opis przedmiotu

Mechanika analityczna - opis przedmiotu Mechanika analityczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mechanika analityczna Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-D-01_15W_pNadGenVU53Z Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagania decyzji Kod przedmiotu

Systemy wspomagania decyzji Kod przedmiotu Systemy wspomagania decyzji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy wspomagania decyzji Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-D-06_15W_pNadGenG0LFU Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/1 z dnia 1 lutego 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/1 Nazwa modułu Projektowanie inżynierskie Engineering Design Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Projektowanie Produktu Product Design Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium ROBOTYKA Robotics Forma studiów: stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW SPAWALNICZYCH COMPUTER AIDED welding processes Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Forma studiów: stacjonarne Kod przedmiotu: S5_1-4 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

kształcenia WIEDZA Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent: Modelowanie i symulacja procesów logistycznych

kształcenia WIEDZA Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent: Modelowanie i symulacja procesów logistycznych Opis sposobów sprawdzania efektów kształcenia Załącznik 5. Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom kształcenia: II stopień Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol kierunkowego

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot podstawowy Rodzaj zajęć: Wykład, Ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie przez

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu Kierunek studiów Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Mechanika Techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) przedmiotu Kierunek studiów Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Mechanika Techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) przedmiotu Kierunek studiów Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Mechanika Techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: MT 1 S 0 2 14-0_1 Rok: I Semestr: II Forma

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne

Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KINEMATYKA I DYNAMIKA MANIPULATORÓW I ROBOTÓW Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Semestr letni Brak Nie

Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP2-0401 Eksploatacja maszyn produkcyjnych Maintenance of production

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce Kod przedmiotu

Systemy informatyczne w logistyce Kod przedmiotu Systemy informatyczne w logistyce - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy informatyczne w logistyce Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzD-SIL-Ć-S15_pNadGenZJWPJ Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów I/ semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Z-ZIP-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Dynamika maszyn - opis przedmiotu

Dynamika maszyn - opis przedmiotu Dynamika maszyn - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Dynamika maszyn Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-52_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Maszyny i Urządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot kierunkowy Rodzaj zajęć: laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Infrastruktura transportu Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy/kierunkowy Kod przedmiotu: TR S 0 4 8-0_ Rok: II Semestr: 4 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U "Z A T W I E R D Z A M Prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Warszawa, dnia... NAZWA PRZEDMIOTU: Wersja anglojęzyczna: Kod przedmiotu: S Y L A B U S P R Z E D

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA NAZWA KIERUNKU: TRANSPORT POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Transport i logistyka międzynarodowa Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZZIP-2-205-ZL-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 17 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-072 Zarządzanie produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne

Z-LOGN1-072 Zarządzanie produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-072 Zarządzanie produkcją Production Management A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-n Punkty ECTS: 4. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie logistyczne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-n Punkty ECTS: 4. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie logistyczne Nazwa modułu: Transport i logistyka międzynarodowa Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Z A K R E S T E M A T Y C Z N Y P R A C D Y P L O M O W Y C H. S T A C J O N A R N Y C H I N I E S T A C J O N A R N Y C H I i I I S T O P N I A

Z A K R E S T E M A T Y C Z N Y P R A C D Y P L O M O W Y C H. S T A C J O N A R N Y C H I N I E S T A C J O N A R N Y C H I i I I S T O P N I A Z A K R E S T E M A T Y C Z N Y P R A C D Y P L O M O W Y C H D L A S T U D E N T Ó W S T U D I Ó W Szczecin, dn. 04.10.2013 r. S T A C J O N A R N Y C H I N I E S T A C J O N A R N Y C H I i I I S T O

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. Sylabus przedmiotu: Specjalność: Zarządzanie Wszystkie specjalności Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE I AUDYT Energy certification and audit Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Mechanika teoretyczna Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Programowanie Auto Cad w wizualizacji przemysłowej. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3. STUDIA kierunek stopień tryb język status

Bardziej szczegółowo

Inżynieria jakości - opis przedmiotu

Inżynieria jakości - opis przedmiotu Inżynieria jakości - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Inżynieria jakości Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-P-11_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje w roku akademickim 2014/2015

Obowiązuje w roku akademickim 2014/2015 Szczecin, dn. 10.10.2014 r. Z A K R E S T E M A T Y C Z N Y P R A C D Y P L O M O W Y C H D L A S T U D E N T Ó W S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H I N I E S T A C J O N A R N Y C H I i I I S T O

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne Information technologies

Technologie informacyjne Information technologies Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie - niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Systemy Decision suport systems Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: BADANIE JAKOŚCI I SYSTEMY METROLOGICZNE II Kierunek: Mechanika I Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Metody organizacji pracy Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: forma studiów: specjalnościowy studia II stopnia studia niestacjonarne Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr VI semestr letni (semestr zimowy / letni)

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr VI semestr letni (semestr zimowy / letni) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/8 Nazwa modułu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich Computer aided engineering

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk., Ćw. Metody Organizacji Pracy Methods of Work Organization Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-739L Elementy dynamiki Elements of dynamics. Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-LOGN1-739L Elementy dynamiki Elements of dynamics. Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu (taki jak w USOS) Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-739L Elementy dynamiki Elements of dynamics

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PODSTAWY ROBOTYKI Fundamentals of Robotics Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Politechniki Warszawskiej Zakład Logistyki i Systemów Transportowych B. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Politechniki Warszawskiej Zakład Logistyki i Systemów Transportowych B. Ogólna charakterystyka przedmiotu Kod przedmiotu TR.SIK408 Nazwa przedmiotu Systemy transportowe II Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia studiów

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI. Kod przedmiotu: Ecs 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny. Kierunek: Mechatronika 5. Specjalność: Techniki Komputerowe

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu

Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu Systemy zarządzania jakością - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MTR-D-12_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Organizacja Systemów Produkcyjnych Organization of Production Systems Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu

Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu Grafika inżynierska i podstawy projektowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-18_14L_pNadGenAF7UG Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Efekt kształcenia Student:

SYLABUS. Efekt kształcenia Student: SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości przedmiot 3. Kod przedmiotu E/I/EIG/C-1.10a 4. Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym WF-ST1-GI--12/13Z-TECH. Liczba godzin stacjonarne: Zajęcia projektowe: 45

Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym WF-ST1-GI--12/13Z-TECH. Liczba godzin stacjonarne: Zajęcia projektowe: 45 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

Polityka transportowa i regionalna Unii Europejskiej

Polityka transportowa i regionalna Unii Europejskiej Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji II stopień,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Algorytmy i programowanie Algorithms and Programming Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Projektowania Foundation of design in technical engineering Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: obowiązkowy studia I stopnia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot podstawowy Rodzaj zajęć: Wykład, Ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1.

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów Transport należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Systemy transportowe w inżynierii produkcji Kod przedmiotu

Systemy transportowe w inżynierii produkcji Kod przedmiotu Systemy transportowe w inżynierii produkcji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy transportowe w inżynierii produkcji Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-ZPU-D-20_15gen Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: OBRÓBKA UBYTKOWA, NARZĘDZIA I OPRZYRZĄDOWANIE TECHNOLOGICZNE II Machining, Tools And Technological Instrumentation II Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska - opis przedmiotu

Grafika inżynierska - opis przedmiotu Grafika inżynierska - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-14_15L_pNadGenXQK7T Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Inżynieria bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Nazwa wydziału: Wydział Transportu i Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Projektowanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu

Projektowanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu owanie infrastruktury logistycznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu owanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-PIL-W-S15_pNadGen7EYW9 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Matlab - zastosowania Matlab - applications. Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Matlab - zastosowania Matlab - applications. Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Matlab - zastosowania Matlab - applications A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA 1.1.1 Logistyczne koncepcje zarządzania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZL_PS3 Wydział

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Matematyka I Wszystkie specjalności Data wydruku: 21.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja robót inżynieryjnych WF-ST1-GI--12/13Z-PANO. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30

Planowanie i organizacja robót inżynieryjnych WF-ST1-GI--12/13Z-PANO. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Planowanie i organizacja robót inżynieryjnych Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Modelowanie i Analiza Systemów Informatycznych Nazwa modułu w języku angielskim Modeling and Analysis of Information Systems Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo