PROGRAM STUDIÓW 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM STUDIÓW 2014"

Transkrypt

1 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Transport specjalność systemy transportu zintegrowanego studia magisterskie stacjonarne Szczecin 2014

2 Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Kształcenia na kierunku TRANSPORT w składzie: Przewodnicząca Dziekan WI-ET dr hab. inż. Zofia Jóźwiak, prof. AM - koordynator ds. kierunku TRANSPORT Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych WI-ET dr inż. Tomasz Dudek Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych WI-ET dr inż. Bogusz Wiśnicki Z-ca Dyrektora IIT dr inż. Joanna Tuleja p.o. Z - cy Dyrektora IZT mgr inż. Violetta Jendryczka Opracowanie planu studiów oraz treści kształcenia: prof. dr hab. inż. Igor Arefyev, dr hab. inż. Ryszard Buczkowski, prof. AM, dr hab. inż. Zofia Jóźwiak, prof. AM, dr hab. Ignacy Chrzanowski, prof. AM, dr inż. Jarosław Chmiel, dr inż. Agnieszka Deja, dr inż. Beata Drzewieniecka, dr inż. Tomasz Dudek, dr inż. Wojciech Konicki, dr inż. Izabela Kotowska, dr inż. Marek Landowski, dr inż. kpt. ż. w. Piotr Lewandowski, dr inż. Andrzej Montwiłł, dr inż. Witold Torbacki, dr inż. kpt. ż. ś. Jacek Trojanowski, dr inż. Bogusz Wiśnicki, dr inż. Anna Wolnowska, dr Aleksander Królikowski, dr kpt. ż. ś. Krzysztof Woś, mgr inż. Arkadiusz Rzeczycki. Opracowanie techniczne i skład komputerowy mgr inż. Justyna Bogdzia Program kształcenia zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu w dniu 15 maja 2014 roku. Obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015

3 kierunek TRANSPORT 2014 SPIS TREŚCI Informacje o planie i programie studiów... 5 Sylwetka absolwenta... 5 Wprowadzone zmiany... 7 Plan studiów... 9 Szczegółowy program studiów karty przedmiotów 1 Metody matematyczne w transporcie Sterowanie i zarządzanie w systemach transportu Niezawodność i bezpieczeństwo systemów Modelowanie procesów transportowych Mechanika stosowana Systemy teleinformatyczne Teoria systemów a Systemy komputerowe w transporcie b Modelowanie procesów biznesowych w transporcie a Systemy pomiarowe w transporcie b Informacja obrazowa w transporcie a Metodologia badań procesów eksploatacyjnych w transporcie b Nowoczesne technologie w transporcie a Systemy wspomagające przepływ informacji w transporcie b Procesy i systemy CRM w transporcie Ocena efektywności projektów w transporcie a Kształtowanie jakości produktów w procesach transportowych b Ładunki specjalne w transporcie a Lądowo-wodne systemy transportowe b Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw transportowych Metody i techniki zarządzania jakością a Międzynarodowe rynki transportowe b Europejska polityka transportowa a Wybrane problemy ekonomiczne w transporcie b Międzynarodowa wymiana i integracja gospodarcza Projektowanie i optymalizacja systemów transportowych Inżynieria doskonalenia jakości procesów a Ekologia systemów transportowych b Utylizacja zużytych środków transportowych a Zarządzanie systemami bezpieczeństwa w transporcie b Utylizacja zużytych opakowań transportowych a Wykład monograficzny z przedmiotu technicznego b Wykład monograficzny z przedmiotu technicznego

4 kierunek TRANSPORT Praca przejściowa Seminaria magisterskie Przygotowanie pracy dyplomowej...123

5 kierunek TRANSPORT 2014 KIERUNEK TRANSPORT specjalność: SYSTEMY TRANSPORTU ZINTEGROWANEGO studia drugiego stopnia - magisterskie Informacje o planie i programie studiów Studia 1,5-roczne, których zasadniczym celem jest wykształcenie wysoko kwalifikowanych kadr menedżerskich, ukierunkowanych na zagadnienia ekonomiczno-inżynieryjno-technologiczne w zakresie teoretycznym i praktycznym pozwalającym na samodzielne podejmowanie decyzji i rozwiązywanie konkretnych problemów z zastosowaniem najnowszych metod i technik informatycznych wspartych rzetelną wiedzą ogólną i podstawową, odpowiednią do współczesnych i przyszłościowych wymagań gospodarki transportowej oraz potrzeb gospodarki polskiej w dziedzinie systemów transportu zintegrowanego. Przedstawiony program nauczania obejmuje ogółem 25 przedmiotów z 970 godzinami zajęć, a w tym: przedmioty podstawowe 45 przedmioty kierunkowe 285 przedmioty specjalistyczne 640 W trakcie studiów zaliczeniu podlegają wszystkie przedmioty objęte planem studiów. Nie podlegają zaliczeniu wykłady z przedmiotów, dla których w danym semestrze przewidziany jest egzamin. Zaliczeń dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia, na podstawie ocen prac kontrolnych, sprawdzianów bieżących, testów, sprawozdań, projektów, prac przejściowych itp. Student ma obowiązek przygotowania pracy dyplomowej inżynierskiej i zdania egzaminu dyplomowego. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów, z tytułem MAGISTRA INŻYNIERA. Sylwetka absolwenta Absolwent specjalności Systemy Transportu Zintegrowanego powinien posiadać wszechstronną wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności: inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Absolwent jest przygotowany: do twórczego myślenia i posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu organizacji i projektowania systemów, procesów i technologii transportu głównie wodnego morskiego, śródlądowego, rzeka-morze oraz bezpośrednio powiązanych z nimi dziedzin transportu drogowego, szynowego i lotniczego. Dodatkowo absolwent przygotowany jest do kierowania zespołami ludzkimi, zarządzania placówkami eksploatacyjnymi transportu, oraz twórczej pracy w placówkach dydaktycznych i badawczych zajmujących się zagadnieniami związanymi z transportem oraz dziedzinami pokrewnymi, jak również podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej w: jednostkach eksploatacyjnych transportu, zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu, przedsiębiorstwach armatorskich, spedycyjnych i przewoźników lądowych oraz podmiotach gospodarczych stanowiących ich zaplecze, zakładach przemysłowych, biurach projektowych oraz instytutach naukowo-badawczych prowadzących działalność związaną z transportem, głównie wodnym oraz powiązanymi z nim innymi dziedzinami transportu. 5

6

7 kierunek TRANSPORT 2014 Wprowadzone zmiany Data Charakter zmiany Zakres 7

8

9 PLAN STUDIÓW magisterskich - stacjonarnych Symbol siatki: STZ_d2_USM Kierunek: TRANSPORT Specjalność: Systemy transportu zintegrowanego Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin I semestr II semestr III semestr 15 tygodni 15 tygodni 15 tygodni Suma A C L P S A C L P A C L P S A C L P S Przedmioty podstawowe Metody matematyczne w transporcie Przedmioty kierunkowe Sterowanie i zarządzanie w systemach transportu Niezawodność i bezpieczeństwo systemów Modelowanie procesów transportowych Mechanika stosowana Systemy teleinformatyczne Teoria systemów Przedmioty specjalistyczne a Systemy komputerowe w transporcie b) b Modelowanie procesów biznesowych w transporcie b) a Systemy pomiarowe w transporcie b) 9 b Informacja obrazowa w transporcie b) a Metodologia badań procesów eksploat. w transporcie b) 10 b Nowoczesne technologie w transporcie b) a Systemy wspomagające przepływ informacji w transporcie b) 11 b Procesy i systemy CRM w transporcie b) Ocena efektywności projektów w transporcie a) a Kształtowanie jakości produktów w procesach transportowych b) 13 b Ładunki specjalne w transporcie b) a Lądowo-wodne systemy transportowe b) 14 Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw b transportowych b) 15 Metody i techniki zarządzania jakością a) a Międzynarodowe rynki transportowe b) 16 b Europejska polityka transportowa b) a Wybrane problemy ekonomiczne w transporcie b) 17 b Międzynarodowa wymiana i integracja gospodarcza b) Projektowanie i optymalizacja systemów transportowych a) Inżynieria doskonalenia jakości procesów a) a Ekologia systemów transportowych b) 20 2 b Utylizacja zużytch środków transportu b) a Zarządzanie systemami bezpieczeństwa w transporcie b) 21 2 b Utylizacja zużytych opakowań transportowych b) a 22 Wykład monograficzny z przedmiotu technicznego b) b 23 Praca przejściowa a) Seminaria magisterskie a) Przygotowanie pracy dyplomowej * 25 OGÓŁEM Liczba godzin w semestrze Liczba egzaminów Liczba zaliczeń końcowych Obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015 Zatwierdzona na Radzie Wydziału z programem kształcenia obowiązującym od r.a. 2014/2015 I ROK II ROK Lp.

10

11 kierunek TRANSPORT 2014 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW karty przedmiotów 11

12

13 kierunek TRANSPORT 2014 Informacje ogólne o przedmiocie: Nr: 1 Przedmiot: Metody matematyczne w transporcie Kierunek: Transport Specjalność: STZ Stopień studiow: II Forma studiów: stacjonarne Rok studiów: I Semestr: 1 Status przedmiotu: obowiązkowy Grupa przedmotów: podstawowe Liczba Liczba godzin w tygodniu/bloku Liczba godzin w semestrze Semestr tygodni A Ć L E S P SE PP PR A Ć L E S P SE PP PR w semestrze E E Razem w czasie studiów: 15E Wymaganie wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dot. przedmiotu): 1. Brak. Cele przedmiotu: 1. Celem kształcenia jest zapoznanie studenta z różnymi metodami matematycznymi wykorzystywanymi w transporcie oraz wykształcenie umiejętności posługiwania się tymi metodami. Efekty kształcenia dla przedmiotu: Lp. Opis Kody EK dla kierunku Opanował teorię funkcji zespolonej zmiennej zespolonej. K_W01; K_U01; K_U02; K_U14; K_K01 Stosuje metody matematyczne teorii podejmowania decyzji i teorii masowej K_W01; K_U01; obsługi. K_U02; K_U14; K_K01 Zna metody teorii gier oraz teorii grafów. K_W01; K_U01; K_U02; K_U14; K_K01 Szczegółowe efekty kształcenia dla przedmiotu w semestrze 1: Lp. Szczegółowe efekty kształcenia Powiązanie z EKP A Ć L E S P SE PP PR Uwagi S. Opanował teorię funkcji zespolonych. S. Potrafi różniczkować i całkować funkcje zespolone zmiennej zespolonej. S. Zna aparat matematyczny teorii podejmowania decyzji. SEKP4. Zna metody teorii masowej obsługi. SEKP5. Zna wybrane metody teorii gier. SEKP6. Wybrane metody teorii grafów. Treści programowe: Forma Powiązanie zajęć z SEKP Semestr: 1 S S S A S SEKP4 SEKP5 SEKP6 Realizowane treści Odniesienie do innych wymagań: Funkcje zespolone zmiennej zespolonej. Pochodna i całka funkcji zespolonej zmiennej zespolonej. Szeregi zespolone. Teoria decyzji. Matematyczne metody wspomagania decyzji, przykłady problemów decyzyjnych w transporcie. Metody podejmowania decyzji z wykorzystaniem technik komputerowych. Teoria masowej obsługi. Elementy teorii gier: gry z naturą i strategie mieszane. Teoria grafów. Liczba godzin 15 13

14 kierunek TRANSPORT 2012 L Ć S S S S S SEKP4 S S S S SEKP5 SEKP6 Metody i kryteria oceny: Razem: 15 Matematyczne metody wspomagania decyzji, przykłady problemów decyzyjnych w transporcie. Problem minimalizacji pustych przebiegów i blokowania tras w zagadnieniu transportowym. 15 Wieloetapowe zagadnienie transportowe. Problem transportowy jako zagadnienie programowania sieciowego. Problem komiwojażera i metody jego rozwiązywania. Symulacyjne modele masowej obsługi. Razem: 15 Funkcje zespolone zmiennej zespolonej. Pochodna funkcji zespolonej zmiennej zespolonej. Całka funkcji zespolonej. 15 Szeregi zespolone. Elementy teorii gier. Elementy teorii grafów. Razem: 15 Razem w semestrze: 45 Oceny 2 3 3,5 4 4,5 5 Metody oceny: Ocena pracy studenta na zajęciach oraz pracy domowej. Sprawdzenie wiadomości w formie kolokwium. Nie opanował teorii funkcji zespolonej zmiennej zespolonej, Potrafi wykonywać działania na funkcji zespolonej. Jak na ocenę 3 plus: Potrafi różniczkować i całkować proste funkcje Jak na ocenę 3,5-4 plus: Potrafi różniczkować i całkować dowolne nie potrafi wykonywać działań, różniczkować i całkować funkcji zespolonej. zespolone zmiennej zespolonej. funkcje zespolone zmiennej zespolonej, poprawnie używa języka matematycznego. Metody oceny: Ocena pracy studenta na zajęciach oraz pracy domowej. Sprawdzenie wiadomości w formie kolokwium. Metody oceny: Nie stosuje metod matematycznych teorii podejmowania decyzji i teorii masowej obsługi, nie potrafi zbudować prostego modelu matematycznego. Obciążenie pracą studenta: Stosuje wybrane metody matematyczne teorii podejmowania decyzji i teorii masowej obsługi, potrafi zbudować prosty model matematyczny dla zadanego problemu. Jak na ocenę 3 plus: Samodzielnie buduje dowolny model matematyczny zadania i potrafi przy pomocy dobrać odpowiednią metodę rozwiązania. Jak na ocenę 3,5-4 plus: Samodzielnie stosuje wybrane metody matematyczne teorii podejmowania decyzji i teorii masowej obsługi. Ocena pracy studenta na zajęciach oraz pracy domowej. Sprawdzenie wiadomości w formie kolokwium. Nie zna wybranych metod teorii gier oraz teorii grafów. Zna wybrane metody teorii gier np. gry z naturą i strategie mieszane, oraz teorii grafów. Jak na ocenę 3 plus: Potrafi stosować wybrane metody teorii gier oraz teorii grafów. Jak na ocenę 3,5-4 plus: Potrafi do zadanego problemu zastosować odpowiednią metodę rozwiązania. Obliczając liczbę godzin pracy własnej studenta należy wziąć pod uwagę: zapoznanie się z podaną literaturą, przygotowywanie się do zajęć laboratoryjnych, opracowanie dokumentacji projektu, przygotowanie się do zajęć projektowych, przygotowywanie się do zaliczeń i egzaminów. Forma aktywności Szacunkowa liczba godzin Punkty na zrealizowanie aktywności Godziny zajęć 45 2 Praca własna studenta 50 1 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach poza zajęciami 5 1 Łącznie: Narzędzia dydaktyczne: Rodzaj komputer Komputer z oprogramowaniem np.: matlab. Opis

15 kierunek TRANSPORT 2014 Literatura: Literatura podstawowa: 1. Sikora B.: Badania operacyjne. PWE, Warszawa, Długosz J.: Funkcje zespolone, Teoria, przykłady, zadania, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław Kałuski J.: Teoria gier, Wyd. PŚ, Literatura uzupełniająca: 1. Leja F.: Funkcje zespolone. PWN, Warszawa, Trzaskali T.: Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem. PWE, Warszawa, Prowadzący przedmiot: Stopień/tytuł, imię, nazwisko, forma zajęć Adres Jednostka dydaktyczna Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. Marek Landowski WI-ET/IZT Pozostałe osoby prowadzące zajęcia: Objaśnienia skrótów: A audytoria, Ć ćwiczenia, L laboratorium, S symulator, SE seminarium, P projekt, E e-learning, PP praca przejściowa, PR praktyka. 15

16 kierunek TRANSPORT 2012 Informacje ogólne o przedmiocie: Nr: 2 Przedmiot: Sterowanie i zarządzanie w systemach transportu Kierunek: Transport Specjalność: STZ Stopień studiow: II Forma studiów: stacjonarne Rok studiów: I Semestr: 1 Status przedmiotu: obowiązkowy Grupa przedmotów: kierunkowe Liczba Liczba godzin w tygodniu/bloku Liczba godzin w semestrze Semestr tygodni A Ć L E S P SE PP PR A Ć L E S P SE PP PR w semestrze E E Razem w czasie studiów: 30E Wymaganie wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dot. przedmiotu): 1. Znajomość zagadnień związanych z transportem i geografią transportu. 2. Umiejętność analizy i syntezy zjawisk związanych z transportem i jego rolą w systemach społeczno-gospodarczych. Cele przedmiotu: 1. Przygotowanie absolwenta do zastosowania w pracy wiedzy z zakresu sterowania i zarządzania systemami transportu. 2. Nabycie przez studentów wiedzy z zakresu roli i znaczenia transportu zintegrowanego w systemach społecznogospodarczych na poziomach: globalnym, regionalnym, miejskim. 3. Przyswojenie przez studentów umiejętności analizy i syntezy zjawisk zachodzących w transporcie i systemach transportu. 4. Nabycie przez studentów umiejętności projektowania prostych systemów transportu ze szczególnym uwzględnieniem sterowania i zarządzania nimi. 5. Wykonanie projektu wybranego systemu transportu z uwzględnieniem aspektów zarządzania i sterowania nim. Efekty kształcenia dla przedmiotu: Lp. Opis Kody EK dla kierunku Charakteryzowanie zjawisk zachodzących w procesach transportowych na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym. K_W03; K_W06, K_K01 K_W05; K_U01; K_K01; Opisywanie procesów zachodzących w sterowaniu i zarządzaniu systemami K_W06; K_U04; K_K01; K_U03, transportu. K_U04; K_U05, K_K01 Analizowanie procesów zachodzących w sterowaniu i zarządzaniu systemami transportu. K_W09; K_U10; K_K01; K_K01 EKP4 Projektowanie prostych systemów zarządzania i sterowania w transporcie. K_W10; K_U20; T2A_W06; K_U21; K_K01 Szczegółowe efekty kształcenia dla przedmiotu w semestrze 1: Lp. S. S. S. Szczegółowe efekty kształcenia Definiowanie procesów zachodzących w transporcie pasażerów i ładunków. Opisywanie procesów transportu pasażerów i ładunków w systemach społeczno-gospodarczych na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym. Identyfikowanie uwarunkowań geograficznych i przestrzennych rozwoju systemów transportu. Powiązanie z EKP A Ć L E S P SE PP PR Uwagi

17 kierunek TRANSPORT 2014 SEKP4. SEKP5. SEKP6. SEKP7. SEKP8. SEKP9. S0. S1. S2. S3. S4. S5. S6. S7. S8. S9. S0. S1. S2. Identyfikowanie uwarunkowań technicznych, w tym infrastrukturalnych rozwoju systemów transportu. Identyfikowanie uwarunkowań organizacyjnych i prawnych rozwoju systemów transportu. Charakteryzowanie procesów zarządzania systemami transportu. Charakteryzowanie procesów sterowania systemami transportu. Identyfikowanie narzędzi sterowania i zarządzania systemami transportu. Identyfikowanie rozwiązań i systemów informacyjnych stosowanych w sterowaniu i zarządzaniu systemami transportu. Analizowanie zarządzania i sterowania ruchem w transporcie morskim. Analizowanie zarządzania i sterowania ruchem w transporcie drogowym. Analizowanie zarządzania i sterowania ruchem w transporcie kolejowym. Analizowanie zarządzania i sterowania ruchem w transporcie śródlądowym. Analizowanie zarządzania i sterowania ruchem w transporcie lotniczym. Identyfikowanie różnic w zarządzaniu i sterowaniu ruchem w poszczególnych gałęziach transportu. Interpretowanie różnic w zarządzaniu i sterowaniu ruchem w poszczególnych gałęziach transportu. Prezentowanie rozwiązań w zakresie sterowania i zarządzania ruchem w transporcie morskim. Prezentowanie rozwiązań w zakresie sterowania i zarządzania ruchem w transporcie drogowym. Prezentowanie rozwiązań w zakresie sterowania i zarządzania ruchem w transporcie kolejowym. Prezentowanie rozwiązań w zakresie sterowania i zarządzania ruchem w miejskim systemie transportu. Prezentowanie rozwiązań w zakresie sterowania i zarządzania ruchem w portach morskich. Prezentowanie rozwiązań w zakresie sterowania i zarządzania transportem w centrach logistycznych. 17

18 kierunek TRANSPORT 2012 S3. S4. S5. S6. S7. S8. S9. S0. S1. S2. S3. Prezentowanie rozwiązań w zakresie sterowania i zarządzania ruchem w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Przygotowanie metodyczne realizacji projektów w zakresie zarządzania i sterowania systemami transportu. Analizowanie roli systematyki w realizacji projektów w zakresie zarządzania i sterowania systemami transportu. Projektowanie systemu zarządzania i sterowania ruchem w mieście Szczecin. Projektowanie systemu zarządzania i sterowania ruchem w portach morskich. Projektowanie systemu zarządzania i sterowania ruchem w transporcie drogowym. Projektowanie systemu zarządzania i sterowania ruchem w transporcie kolejowym. Projektowanie systemu zarządzania i sterowania ruchem w transporcie lotniczym. Projektowanie systemu zarządzania i sterowania ruchem w transporcie śródlądowym. Projektowanie systemu zarządzania i sterowania procesami transportu w centrach logistycznych. Projektowanie systemu zarządzania i sterowania ruchem w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych lub usługowych. Treści programowe: Forma Powiązanie zajęć z SEKP Semestr: 1 S S S SEKP4 SEKP6 SEKP7 SEKP4 SEKP5 SEKP6 A SEKP7 SEKP4 SEKP5 S0 S1 S2 S3 S4 S5 S7 EKP4 EKP4 EKP4 EKP4 EKP4 EKP4 EKP4 EKP4 EKP4 EKP4 Odniesienie do innych wymagań: Realizowane treści Podstawowe zagadnienia związane z transportem i systemami transportu. Transport w systemie społeczno-gospodarczym UE, kraju, regionu, miasta, przedsiębiorstwa. Zadania sterowania i metody rozwiązywania problemów sterowania. Transport jako przedmiot zarządzania i sterowania. Sterowanie transportem jako element sterowania w systemach wielkich. Zarządzanie i sterowanie ruchem w systemach transportu metody i narzędzia. Sterowanie ruchem w transporcie: drogowym, kolejowym, śródlądowym, morskim i lotniczym cechy wspólne i różnice. Sterowanie ruchem w portach morskich. Liczba godzin 30

19 kierunek TRANSPORT 2014 Ć P S1 SEKP8 SEKP9 SEKP5 S SEKP4 SEKP5 SEKP8 SEKP9 S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S3 S7 S1 SEKP8 SEKP9 SEKP5 SEKP8 SEKP9 S4 S5 S0 S6 S7 S1 S7 S8 S8 S9 S9 S0 S1 S2 S2 S3 S3 Metody i kryteria oceny: Narzędzia i systemy informacyjne w procesach sterowania systemami transportu. Regulacje prawne w obszarze sterowania i zarządzania w systemach transportowych. Razem: 30 Analiza geograficzna, przestrzenna, infrastrukturalna, funkcjonalna i społeczno-gospodarcza transportu jako przedmiotu sterowania i zarządzania. Analiza funkcji zarządzania i sterowania systemami transportu. Identyfikacja i charakterystyka zadań sterowania transportem w układzie gałęziowym. Analiza cech wspólnych i różnic w sterowaniu ruchem w poszczególnych gałęziach transportu. Analiza modeli sterowania ruchem w transporcie jako element sterowania w wielkich systemach. Analiza systemu zarządzania i sterowania w ruchem w portach morskich. Analiza metod i narzędzi stosowanych w procesach sterowania systemami transportu. Analiza wpływu regulacji prawnych na sterowanie i zarządzanie w systemach transportowych. Razem: 15 Metodyka przygotowania i realizacji projektów w zakresie sterowania i zarządzania systemami transportu. Rola systematyki w tworzeniu projektów w zakresie sterowania i zarządzania systemami transportu. Założenia do projektu zarządzania i sterowania systemem komunikacji w mieście Szczecin. Założenia do projektu zarządzania i sterowania ruchem środków transportu w portach morskich. Założenia do projektu zarządzania i sterowania ruchem w transporcie drogowym. Założenia do projektu zarządzania i sterowania ruchem w transporcie kolejowym. Założenia do projektu zarządzania i sterowania ruchem w transporcie lotniczym. Założenia do projektu zarządzania i sterowania ruchem w transporcie śródlądowym. Założenia do procesu sterowania i zarządzania procesami transportu w centrach logistycznych. Założenia do procesu sterowania i zarządzania procesami transportu w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Razem: 15 Razem w semestrze: 60 Oceny 2 3 3,5 4 4,5 5 Metody oceny: Zaliczenie ustne - egzamin i zaliczenie ćwiczeń. Nieznajomość zagadnień z problematyki nień z problematyki nień z problematyki nień z problematyki 50% znajomości zagad- 70% znajomości zagad- 85% znajomości zagad- procesów transportowychwychwychwych. procesów transporto- procesów transporto- procesów transporto- Metody oceny: Zaliczenie ustne i zaprezentowanie wybranego zagadnienia z przedmiotu. 1. Nieprzedstawienie w formie prezentacji wybranego zagadnienia z zakresu przedmiotu 2. Nieznajomość zagad- 1. Przedstawienie w formie prezentacji wybranego zagadnienia z zakresu przedmiotu ocenie podlega wartość 1. Przedstawienie w formie prezentacji wybranego zagadnienia z zakresu przedmiotu ocenie podlega wartość Przedstawienie w formie prezentacji wybranego zagadnienia z zakresu przedmiotu ocenie podlega wartość 19

20 kierunek TRANSPORT 2012 Metody oceny: Metody oceny: EKP4 Obciążenie pracą studenta: nień z problematyki opisu procesów zachodzących w sterowaniu i zarządzaniu systemami transportu. merytoryczna prezentacji oraz sposób przedstawienia zagadnienia 2. 50% znajomości zagadnień z problematyki opisu procesów zachodzących w sterowaniu i zarządzaniu systemami transportu. merytoryczna prezentacji oraz sposób przedstawienia zagadnienia 2. 70% znajomości zagadnień z problematyki opisu procesów zachodzących w sterowaniu i zarządzaniu systemami transportu. Zaliczenie ustne i zaprezentowanie wybranego zagadnienia z przedmiotu. 1. Nieprzedstawienie w formie prezentacji wybranego zagadnienia z zakresu przedmiotu. 2. Nieznajomość zagadnień z problematyki analizy procesów zachodzących w sterowaniu i zarządzaniu systemami transportu. 1. Przedstawienie w formie prezentacji wybranego zagadnienia z zakresu przedmiotu ocenie podlega wartość merytoryczna prezentacji oraz sposób przedstawienia zagadnienia 2. 50% znajomości zagadnień z problematyki analizy procesów zachodzących w sterowaniu i zarządzaniu systemami transportu. 1. Przedstawienie w formie prezentacji wybranego zagadnienia z zakresu przedmiotu ocenie podlega wartość merytoryczna prezentacji oraz sposób przedstawienia zagadnienia 2. 70% znajomości zagadnień z problematyki analizy procesów zachodzących w sterowaniu i zarządzaniu systemami transportu. Wykonanie autorskiego (samodzielnie lub w grupie) projektu. Niewykonanie projektu. 1. Wykonanie projektu 1. Wykonanie projektu ocenie podlega zawartość ocenie podlega za- merytoryczna wartość merytoryczna oraz forma przygotowaniawania, oraz forma przygotowanie w tym zastoso- technik informatycznych do opisu przedmiotu projektu. merytoryczna prezentacji oraz sposób przedstawienia zagadnienia 2. 85% znajomości zagadnień z problematyki opisu procesów zachodzących w sterowaniu i zarządzaniu systemami transportu. 1. Przedstawienie w formie prezentacji wybranego zagadnienia z zakresu przedmiotu ocenie podlega wartość merytoryczna prezentacji oraz sposób przedstawienia zagadnienia 2. 85% znajomości zagadnień z problematyki analizy procesów zachodzących w sterowaniu i zarządzaniu systemami transportu. 1. Wykonanie projektu ocenie podlega zawartość merytoryczna oraz forma przygotowania, w tym zastosowanie technik informatycznych do symulacji zagadnień będących przedmiotem projektu. Obliczając liczbę godzin pracy własnej studenta należy wziąć pod uwagę: zapoznanie się z podaną literaturą, przygotowywanie się do zajęć laboratoryjnych, opracowanie dokumentacji projektu, przygotowanie się do zajęć projektowych, przygotowywanie się do zaliczeń i egzaminów. Szacunkowa liczba godzin Punkty Forma aktywności na zrealizowanie aktywności Godziny zajęć 60 Praca własna studenta 45 4 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach poza zajęciami 4 Łącznie: 109 Narzędzia dydaktyczne: Rodzaj Sprzęt komputerowy i audiowizualny Literatura: Opis Komputer służący do prezentacji: - treści wykładów w formie prezentacji PowerPoint, - treści zajęć ćwiczeniowych w formie prezentacji PowerPoint, - prezentacji wybranych zagadnień przygotowanych przez studentów. Literatura podstawowa: 1. System transportowy regionu zachodniopomorskiego. Ocena stanu, monografia pod redakcją naukową Christowej Cz., Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin Analiza najlepszych praktyk w zakresie zarządzania w portach morskich Unii Europejskiej, monografia pod redakcją naukową Christowej Cz., Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin Transport, pod redakcją Rydzkowskiego W. i Wojewódzkiej-Król K., Wydanie piąte zmienione, Wydawnictwo PWN,

21 kierunek TRANSPORT 2014 Warszawa Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, pod redakcją Liberadzkiego B. i Mindura L., Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, Warszawa Radom Bozarth C., Handfield R. B., Wprowadzenie do zarządzania operacjami I łańcuchem dostaw, Wydawnictwo Helion, Warszawa Christowa Cz., Podstawy budowy i funkcjonowania portowych centrów logistycznych, Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin Literatura uzupełniająca: 1. Durlik I., Inżynieria zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa Supernat J., Techniki decyzyjne i organizatorskie, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław Waters D., Zarządzanie operacyjne, Wydawnictwo PWN, Warszawa Logistka czasopismo. Prowadzący przedmiot: Stopień/tytuł, imię, nazwisko, forma zajęć Adres Jednostka dydaktyczna Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. Andrzej Montwiłł WI-ET/IZT Pozostałe osoby prowadzące zajęcia: Objaśnienia skrótów: A audytoria, Ć ćwiczenia, L laboratorium, S symulator, SE seminarium, P projekt, E e-learning, PP praca przejściowa, PR praktyka. 21

22 kierunek TRANSPORT 2012 Informacje ogólne o przedmiocie: Nr: 3 Przedmiot: Niezawodność i bezpieczeństwo systemów Kierunek: Transport Specjalność: STZ Stopień studiow: II Forma studiów: stacjonarne Rok studiów: I Semestr: 1 Status przedmiotu: obowiązkowy Grupa przedmotów: kierunkowe Liczba Liczba godzin w tygodniu/bloku Liczba godzin w semestrze Semestr tygodni A Ć L E S P SE PP PR A Ć L E S P SE PP PR w semestrze Razem w czasie studiów: Wymaganie wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dot. przedmiotu): 1. Przygotowanie z przedmiotów: Systemy transportowe na poziomie studiów pierwszego stopnia. 2. Przygotowanie z przedmiotów: Teoria niezawodności i podstawy eksploatacji technicznej na poziomie studiów pierwszego stopnia. Cele przedmiotu: 1. Przygotować absolwenta do projektowania wysokiej jakości systemów i komponentów pod względem niezawodności. 2. Przygotować absolwenta, który zna bezpieczny technologii systemów operacyjnych. 3. Przygotować absolwenta, którzy mogą ocenić wiarygodność systemu transportowego. 4. Przygotować absolwenta, którzy mogą zidentyfikować i obliczyć ryzyko związane z korzystaniem systemu. Efekty kształcenia dla przedmiotu: Lp. Opis Kody EK dla kierunku Obliczyć niezawodność systemów i ich części. K_W01 Ocenić poziom bezpieczeństwa systemu operacyjnego, instrukcje obsługi. K_U09 Określić stopień ryzyka operowanej systemu, obiektu transportowego. K_U21 EKP4 Znać metody obliczania niezawodności systemów i ich części. K_W10 EKP5 Znać metody obliczania bezpieczeństwa systemów i ich części. K_W05 EKP6 Być w stanie przewidzieć pewne i bezpieczne stanu systemu w danym okresie czasu. K_U16 Szczegółowe efekty kształcenia dla przedmiotu w semestrze 1: Lp. S. S. S. SEKP4. SEKP5. SEKP6. Szczegółowe efekty kształcenia Określić godzinę eksploatacji systemu. Wyliczenia wskaźnika niezawodności przy użyciu matryc. Generować wykresy niezawodności i bezpieczeństwa pracy. Określenia niezawodności systemu w zakresie niezawodności jego elementów. Przewidzieć czasu bezpiecznej eksploatacji systemu. Obliczyć prawdopodobieństwo ryzyka działania systemu. Powiązanie z EKP EKP4 EKP5 EKP5 EKP5 EKP6 A Ć L E S P SE PP PR Uwagi

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym studia magisterskie stacjonarne Szczecin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2013

PROGRAM STUDIÓW 2013 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2013 Kierunek Transport specjalność ET, LTZ, UT, ZSTwE, ŻŚ studia inżynierskie niestacjonarne Szczecin 2013 Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Kształcenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

Sylabusy (karty przedmiotów)

Sylabusy (karty przedmiotów) Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy (karty przedmiotów) Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Katalog ECTS Kierunek Logistyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1 II (A) Informacje o programach studiów-opis ogólny Kierunek Logistyka II.A.1 II.A.2 Przyznawane kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_12 06.9-WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język

Bardziej szczegółowo

Program nauczania 2010

Program nauczania 2010 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2010 Kierunek - nawigacja Specjalność Transport Morski studia drugiego stopnia NIESTACJONARNE Obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010 Redakcja Wydziałowa

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 5 4 0.6 1.2 9 18

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 5 4 0.6 1.2 9 18 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_28_2 29 Przedmiot: Analiza rynku Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/2015

Zapytanie ofertowe nr 6/2015 Zapytanie ofertowe nr 6/2015 Warszawa, 14.07.2015r. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie (zwana dalej: Zamawiającym) zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie kontentu merytorycznego

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA ANALITYCZNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-LETNIE MAGISTERSKIE) STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

MECHANIKA ANALITYCZNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-LETNIE MAGISTERSKIE) STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ Pozycja planu: A.1 MECHANIKA ANALITYCZNA 1. PROCESY, MASZYNY I SYSTEMY PRODUKCYJNE 2. KONSTRUKCJA MASZYN I URZADZEŃ 3. EKSPLOATACJA MASZYN I POJAZDÓW 4. TECHNIKA TWORZYW POLIMEROWYCH 5. MASZYNY I URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA

P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WYDZIAŁ MECHANICZNY P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN SPECJALNOŚĆ EKSPLOATACJA OKRĘTOWYCH URZĄDZEŃ NAPĘDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Program nauczania 2009

Program nauczania 2009 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2009 Kierunek - informatyka Specjalność:informatyka morska studia inżynierskie (niestacjonarne) Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Nauczania na kierunku

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

Program studiów 2012 Kierunek - geodezja i kartografia specjalność: geoinformatyka studia inżynierskie niestacjonarne

Program studiów 2012 Kierunek - geodezja i kartografia specjalność: geoinformatyka studia inżynierskie niestacjonarne Akademia Morska w Szczecinie Program studiów 2012 Kierunek - geodezja i kartografia specjalność: geoinformatyka studia inżynierskie niestacjonarne Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Nauczania na

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Gorzów Wielkopolski 0 r. PI KART Język angielski... Wychowanie fizyczne... 6 Podstawy kreatywności...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo