Wiadomości dla rynku medycznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiadomości dla rynku medycznego"

Transkrypt

1 Czerwiec 2012 Wiadomości dla rynku medycznego Inwestor mniejszościowy dla spółki medycznej za i przeciw Szpital - dzierżawić czy nie dzierżawić? Podatkowe konsekwencje przekazania spółce nieruchomości w procesie przekształcenia SP ZOZu Opodatkowanie PIT-em pakietów medycznych dla pracowników Kasy fiskalne czy mają sens? kpmg.pl

2 WIADOMOŚCI DLA RYNKU MEDYCZNEGO Inwestor mniejszościowy dla spółki medycznej za i przeciw W latach doszło na polskim rynku do kilku transakcji przejęć 100%-owych pakietów udziałów w spółkach medycznych (w tym przede wszystkim dokonanych przez fundusze zarządzane przez Mid Europa Partners). Obecnie obserwujemy na rynku medycznym głównie zainteresowanie transakcjami na pakietach poniżej 100%. Dlaczego tak się dzieje? Jakie konsekwencje dla sprzedających ma sprzedaż całości, a jaka części firmy? Ochrona zdrowia to branża odporna na kryzysy. Zdrowie jest podstawową ludzką potrzebą, dlatego na jego ratowanie i podtrzymanie zawsze jesteśmy skłonni wydać pieniądze, niezależnie od zawirowań rynków finansowych. Wiele prywatnych firm medycznych osiągnęło w ostatnich kliku latach spektakularne sukcesy, a perspektywy dalszego wzrostu nie zachęcają właścicieli do rozstania się z przynoszącą dochody firmą. Jednak z drugiej strony, zapewnienie usług ochrony zdrowia na odpowiednim poziomie wymaga stałych i niemałych nakładów kapitałowych. I dotyczy to nie tylko placówek publicznych, ale także prywatnych. Dlatego, aby móc się rozwijać, placówki medyczne potrzebują zewnętrznego finansowania. Doskonale rozumiejąc te uwarunkowania, właściciele prywatnych klinik coraz częściej decydują się na poszukiwanie partnera w postaci inwestora finansowego, który wesprze ich w realizacji ambitnych planów rozwojowych. Jednocześnie, coraz więcej funduszy typu private equity, zachęconych dobrymi perspektywami, jest zainteresowanych inwestycjami w branżę medyczną. Jednak, pomimo entuzjazmu, fundusze są świadome specyfiki branży, w której o sukcesie decyduje przede wszystkim wiedza i umiejętności lekarzy, a także relacje z największym płatnikiem Narodowym Funduszem Zdrowia. Dlatego również fundusze private equity chętnie widzą dotychczasowych właścicieli jako partnerów wspierających swoim doświadczeniem dalszy rozwój firmy. Trend ten jest widoczny w zestawieniu transakcji na rynku medycznym zawartych w ostatnich latach. Spośród jedenastu zamkniętych transakcji, we wszystkich kupującym był inwestor finansowy (bezpośrednio lub pośrednio) i tylko w trzech przypadkach nabyciu podlegało 100% udziałów i to tylko wtedy, gdy przejmującym była spółka portfelowa a nie sam inwestor finansowy. Również w przypadku dwóch trwających aktualnie procesów sprzedaży (Allenort i Grupa Nowy Szpital) na sprzedaż wystawione są pakiety mniejszościowe, a głównymi zainteresowanymi są fundusze. Transakcje sprzedaży udziałów w prywatnych spółkach medycznych w Polsce w okresie od października 2009 do kwietnia 2012 Data ogłoszenia Spółka przejmowana Spółka przejmująca Wartość transakcji % przejętych akcji / udziałów Transakcja w toku Grupa Nowy Szpital brak danych ca. 20 mln EUR pakiet mniejszościowy (ponad 30%) Transakcja w toku Allenort brak danych mln PLN pakiet mniejszościowy Carint Scanmed Sp. z o.o. American Heart of Poland Sp. z o.o. (Advent International) 16 mln PLN 50% Dr. n. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne Sp. z o.o Centrum Medyczne Małgorzata (oddziały onkologiczne) American Heart of Poland Advent International Corporation Diagnostyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Promedica24 PineBridge Investments LLC Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o. Polska Grupa Laboratoriów Medycznych Sp. z o.o. (Mid Europa Partners) b.d. 100% Ascendis FIZ IneMedica 5,5 mln PLN 51% mln PLN pakiet mniejszościowy 36% Mid Europa Partners LLP b.d. pakiet kontrolny Resource Partners Sp. z o.o Med-Sport Lux-Med Sp. z o.o. (Mid Europa Partners) Intermedica Lexum Group (ARX Private Equity) Polski Bank Komórek Macierzystych Enterprise Venture Fund I (Enterprise Investors) Polmed Krokus Private Equity Sp. z o.o. b.d. 50% b.d. 66% b.d. 100% b.d. 100% 18,1 mln PLN 50,01% 15,2 mln PLN 44% Źródło: Mergermarket, DealWatch, Amadeus, EMIS, Lex, Medicalnet (a) dane szacunkowe wg: Mergermarket b) dane szacunkowe wg: Rzeczpospolita (c) dane szacunkowe wg: Puls Biznesu

3 Wiadomości dla rynku medycznego 3 Kiedy już właściciel podejmie decyzję o potrzebie pozyskania inwestora, pojawia się kolejne pytanie: Jaką cześć mojej firmy i za jaką cenę jestem w stanie oddać nowemu właścicielowi? Przede wszystkim właściciel może wybrać spośród dwóch wariantów: może zdecydować się na transakcję obejmującą pakiet mniejszościowy, tj mniej niż 50% udziałów i niedającą nowemu inwestorowi kontroli nad spółką lub na odsprzedaż pakietu kontrolnego (pomiędzy 50% a 100%). Inwestycja dotycząca pakietu mniej niż 100% udziałów może być realizowana poprzez sprzedaż istniejących udziałów lub przez dokapitalizowanie spółki przez inwestora tj. emisję nowych akcji / udziałów i objęcie ich przez inwestora. Wariant sprzedaży 100% udziałów oznacza najprostszą strukturę transakcji i zapewnia sprzedającemu przede wszystkim korzyść natury finansowej w postaci premii za kontrolę, którą inwestor jest skłonny zapłacić za prawo decydowania o dalszych losach firmy. Właściciele całkowicie pozbywają się obowiązków związanych z prowadzeniem firmy, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży mogą zainwestować w zupełnie nowy biznes albo po prostu je wydać. Wadą oczywiście jest rezygnacja z udziału w ewentualnym dalszym wzroście wartości firmy. Warianty z pozostaniem dotychczasowych wspólników w spółce wiążą się z większymi komplikacjami. Z jednej strony oferują możliwość dalszego zaangażowania właścicieli w spółkę i zakładają potencjalne korzyści z uczestnictwa we wzroście wartości firmy realizowanym wspólnie z inwestorem. Z drugiej strony należy pamiętać o ograniczeniach, jakie na dotychczasowych właścicieli nakłada wejście do spółki inwestora finansowego. i posiada realny wpływ na jej funkcjonowanie. Może to realizować poprzez uprzywilejowanie w prawach głosu bądź poprzez przejęcie konkretnych funkcji zarządczych. Najczęściej przejmuje on odpowiedzialność za zarządzanie finansami (poprzez funkcję dyrektora finansowego). Potrzeba wspólnej wizji powoduje, że sam proces poszukiwania inwestora wydłuża się, co może mieć negatywny wpływ na bieżące funkcjonowanie firmy. Potencjalni inwestorzy chcą bowiem przeprowadzić dogłębne analizy (due diligence), których przygotowanie wymaga zaangażowania czasowego i merytorycznego pracowników. Również proces negocjacji umowy sprzedaży staje się bardziej złożony. Często wraz z zawarciem umowy sprzedaży akcji lub udziałów konieczne jest zawarcie Umowy Akcjonariuszy (lub Wspólników), która precyzyjnie określa prawa i obowiązki przyszłych partnerów w spółce. Pozostając udziałowcami mniejszościowymi, dotychczasowi właściciele powinni dobrze zabezpieczyć swoje interesy w spółce. Szczególną uwagę należy zwrócić na zagwarantowanie możliwości, warunków i ewentualnego terminu sprzedaży swojego pakietu akcji. Biorąc powyższe pod uwagę, właściciele, którzy decydują się na zaproszenie do współpracy inwestora finansowego powinni rozważyć wiele aspektów związanych z samą transakcją i z przyszłym funkcjonowaniem firmy. Dopiero dobre zdefiniowanie strategii i potrzeb finansowych spółki oraz przygotowanie transakcji daje szansę na osiągnięcie pełnego sukcesu. Do zawarcia transakcji, w której dotychczasowi właściciele i nowy inwestor staną się wspólnikami potrzebne jest porozumienie stron co do wizji przyszłości firmy. Nawet wtedy, gdy dotychczasowi właściciele zachowują ponad 50% udziałów w spółce, to i tak nowy inwestor żąda zazwyczaj licznych uprawnień kontrolnych Autor: Anna Zientkiewicz Manager Grupa Corporate Finance KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. E:

4 WIADOMOŚCI DLA RYNKU MEDYCZNEGO Szpital - dzierżawić czy nie dzierżawić? Samorządowe organy założycielskie niektórych publicznych szpitali szukając dróg wyjścia z trudnej sytuacji faktycznej, wybrały dzierżawę całego szpitala, jako sposób na przywrócenie płynności finansowej podległej im placówki. Niestety, 14 grudnia 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie ( NSA ) oddalił skargę kasacyjną Rady Powiatu Pszczyńskiego w przedmiocie uznania za ważną uchwałę o oddaniu w dzierżawę szpitala i jego składników koniecznych do świadczenia usług zdrowotnych. NSA podzielił w tej sprawie stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który wcześniejszym wyrokiem uznał tę uchwałę również za nieważną. Wydane orzeczenie NSA odbiło się echem w środowisku prywatnych operatorów branży medycznej, którzy zamierzali lub zamierzają zainwestować w ten sektor usług. W kontekście tej sprawy można było usłyszeć komentarze, że wydanie opisanego orzeczenia zablokuje prywatne inwestycje w publiczny sektor opieki zdrowotnej z uwagi na ryzyko, jakie będzie związane z decyzją dotyczącą odpowiedzi na następujące pytania: czy będzie możliwa dzierżawa publicznego szpitala w warunkach, gdy dzierżawcą będzie podmiot z sektora prywatnego? Czy faktycznie świadczenie usług z zakresu leczenia należy do zadań własnych samorządu i nie może być przekazane w prywatne ręce? Rozwiązanie problemu dotyczy obu stron umowy, zarówno dzierżawcy, jak i wydzierżawiającego. Aby jednak odpowiedzieć na tak sformułowane pytania warto przeanalizować przypadek szpitala w Pszczynie i zaistniały tam stan faktyczny. Uchwała organu założycielskiego Szpitala Powiatowego w Pszczynie tj. Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 września 2010 r. w przedmiocie oddania w dzierżawę tego szpitala została podjęta w oparciu o obowiązującą w tym czasie Ustawę o zakładach opieki zdrowotnej Ustawa o zoz (w tym na podstawie art.43 ust. 1, 2 i 4, art. 53 ust. 2 oraz innych) oraz na podstawie odpowiednich przepisów o samorządzie powiatowym. Uchwała wskazywała, że w pierwszej kolejności Rada Powiatu Pszczyńskiego dokonuje przekształcenia poprzez likwidację opisanych w uchwale komórek (jednostek szpitalnych), następnie zaś, że świadczenia likwidowanych komórek zapewni niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Niestety podmiot, który miał być stroną umowy dzierżawy, nie był znany w dacie podejmowania uchwały, stąd też nie był dokładnie w uchwale określony. Miejsce świadczenia usług zostało wskazane w ten sposób, że miały być one wykonywane w dotychczasowej siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie. Dalej uchwała przekazywała wskazanemu podmiotowi w dzierżawę i w najem składniki majątkowe szpitala. Z treści uchwały wynikał również dzień zakończenia działalności likwidowanych komórek i miał przypadać na pierwszy dzień następujący bezpośrednio po upływie 3 miesięcy od dnia podjęcia tej uchwały, nie wcześniej jednak niż na dzień 28 lutego 2011 r. Przed podjęciem uchwały, jej projekt został pozytywnie zaopiniowany przez właściwe organy tj. Radę Społeczną ZOZ w Pszczynie, Radę Miejską w Pszczynie, Sejmik Województwa Śląskiego oraz przez sześć związków zawodowych. Jednakże później, wspólnym pismem trzech organizacji zawodowych, zakwestionowano jej celowość i zasadność. Przyczyn powstania tego pisma należy doszukiwać się gdzie indziej niż jedynie w fakcie sprzeciwienia się związków zawodowych wobec oddania placówki szpitalnej w obce pozagminne ręce. Nierzadko u źródeł tego typu sytuacji leżą pominięte lub niezałatwione sprawy z pracownikami lub z reprezentującymi ich związkami. Konflikty te nie są łatwe i nie zawsze możliwe jest ich uniknięcie. Wydaje się jednak, że ustalenie zasad kontynuacji zatrudnienia np. sprecyzowanie, że przejęcie pracowników likwidowanej komórki szpitalnej nastąpi na zasadzie art. 23 (1) Kodeksu pracy pozwoliłoby z dużym prawdopodobieństwem uniknąć procesu sądowego. Omawiana sprawa znalazła swoje zakończenie przed NSA z niekorzystnym dla Rady Powiatu Pszczyńskiego orzeczeniem. Wydaje się jednak również, że argumenty, które NSA przedstawił w uzasadnieniu orzeczenia kasacyjnego wskazują na błędy, jakie zostały popełnione w trakcie przygotowywania przez powiat pszczyński struktury oddania w dzierżawę swojego szpitala. W momencie podejmowania uchwały obowiązywały przepisy Ustawy o zoz, które nie stwarzały podstaw przekształcenia lub likwidacji placówki szpitalnej w sposób, jaki został opisany w uchwale.

5 Wiadomości dla rynku medycznego 5 NSA orzekł, że Rada Powiatu Pszczyńskiego nie wskazała w uchwale podmiotu, który będzie zapewniał osobom korzystającym z oznaczonych rodzajowo świadczeń zdrowotnych likwidowanego zakładu dalszego nieprzerwanego udzielania takich świadczeń bez istotnego ograniczenia ich dostępności (art. 43. ust. 1 Ustawy o zoz) oraz, że nie może być uznane powierzenie wykonywania świadczeń zdrowotnych nieistniejącej jeszcze spółce niepublicznej. Co więcej, uzasadnienie do wydanego przez NSA orzeczenia wskazuje również na inne podstawy takiego rozstrzygnięcia. Po dogłębnym zapoznaniu się z uzasadnieniem dla każdego czytelnika stanie się oczywiste, iż w opisanym stanie faktycznym, w warunkach obowiązywania Ustawy o zoz, NSA nie mógł orzec inaczej. W obecnym stanie prawnym, gdy od 1 lipca 2011 r. zaczęła obowiązywać Ustawa o działalności leczniczej, procedura dzierżawy szpitali nie została jasno przez ustawodawcę określona. W rozpatrywanej nowej sytuacji prawnej należy wyróżnić przede wszystkim dwa przepisy: art. 43 Ustawy o działalności leczniczej, który stanowi, iż Podmiot tworzący może pozbawić podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą składników przydzielonego lub nabytego mienia w przypadku jego połączenia albo przekształcenia na zasadach określonych w ustawie oraz art ust. 2 Ustawy o działalności leczniczej stwarzający możliwość samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej uzyskania środków z innej działalności, jeżeli statut tego podmiotu przewiduje prowadzenie tejże. W uzupełnieniu do powyższych rozważań należy podkreślić, że w nowej Ustawie o działalności leczniczej nie znajdziemy przepisu, który byłby podobny do art. 43 ust. 1 Ustawy o zoz, a który nakazywał podmiotowi założycielskiemu, w przypadku likwidacji lub przekształcenia dotychczas istniejącego SP ZOZ, zapewnienia ciągłości leczenia osobom korzystającym z oznaczonych rodzajowo świadczeń zdrowotnych likwidowanego zakładu ( ). Nie wiadomo, dlaczego ustawodawca zrezygnował z powtórzenia tego przepisu; bowiem uzasadnienie do Ustawy o działalności leczniczej, nic na ten temat nie mówi. Brak takiego ustawowego zapisu może wskazywać, że zamierzeniem ustawodawcy mogłoby być ułatwienie procesów przekształceniowych publicznych podmiotów, które zaczynają działać również w warunkach wolnego rynku. Niezaprzeczalnie jednak oddanie szpitala, jego zorganizowanej części w dzierżawę, należy rozpatrywać każdorazowo w sposób szczególny, biorąc pod uwagę okoliczności występujące w danej sprawie oraz uwarunkowania ekonomiczne, finansowe, a także pracownicze z nią związane. Przy czym, jak wskazuje przypadek Szpitala Powiatowego w Pszczynie, te ostatnie wydają się bardzo istotne. Autor: Małgorzata Miszkin-Wojciechowska Radca prawny of Counsel D.Dobkowski sp.k. E:

6 WIADOMOŚCI DLA RYNKU MEDYCZNEGO Podatkowe konsekwencje przekazania spółce nieruchomości w procesie przekształcenia SP ZOZu Dotychczasowy model publicznej opieki zdrowotnej niewątpliwie przeżywa kryzys. Dostrzegając tę problematykę ustawodawca zaproponował nowy model rozwiązania, który ma być lekiem na część problemów nękających publiczną służbę zdrowia. Mowa oczywiście o przekształceniu SP ZOZu w spółkę prawa handlowego. Ustawodawca przewidział w uchwalonej w 2011 roku Ustawie o działalności leczniczej tryb przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego. Zgodnie z tymi przepisami czynności dokonane w procesie przekształcenia, w szczególności sporządzenie przez organ dokonujący przekształcenia aktu przekształcenia, zastępują czynności określone w przepisach ustawy kodeks spółek handlowych poprzedzające wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców. Na pierwszy rzuty oka, przepisy regulujące przekształcenie SP ZOZu w spółkę prawa handlowego wydają się dość jasne, a sam proces przekształcenia dość prosty. Czy tak jest jednak w rzeczywistości? Nie ulega wątpliwości, że kluczowym czynnikiem decydującym o podjęciu decyzji o przekształceniu SP ZOZu w spółkę prawa handlowego jest aspekt majątkowy. Ale czy samo przekształcenie, poza ryzykiem związanym z prowadzeniem komercyjnej działalności gospodarczej, wiąże się również z innymi ryzykami? Aby odpowiedzieć na to pytanie warto zastanowić się chwilę nad konsekwencjami podatkowymi samego procesu, w szczególności wyposażenia spółki powstającej z przekształcenia SP ZOZu w majątek trwały, w szczególności nieruchomości. W sytuacji gdyby przekazanie spółce majątku miało stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, to taka danina publicznoprawna mogłaby stanowić dla organu dokonującego przekształcenia, istotne obciążenie finansowe, poddające w wątpliwość ekonomiczny sens dokonywania przekształcenia lub wręcz blokujące ten proces. Niestety ustawodawca próbując dokonać systemowej zmiany w zakresie regulacji dotyczącej funkcjonowania publicznej służby zdrowia nie dostrzegł chyba tej problematyki i nie dokonał odpowiedniej regulacji skutków podatkowych takiego przekształcenia. Czy w takim przypadku należy uznać, że organ dokonujący przekształcenia i w związku z tym wyposażający powstającą spółkę prawa handlowego w majątek, w tym nieruchomość dokonuje odpłatnego zbycia takiego majątku, w szczególności pokrycia wpłaty na kapitał (aportu) w zamian za otrzymanie udziałów lub akcji? Twierdząca odpowiedź byłaby brzemienna w skutki. Zgodnie z ugruntowanym w doktrynie i orzecznictwie poglądem wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej prawa handlowego stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Co więcej zgodnie z przepisami Ustawy o działalności leczniczej podmiot tworzący dokonuje na dzień poprzedzający dzień przekształcenia jednorazowego określenia wartości rynkowej nieruchomości znajdujących się w tym dniu w posiadaniu SP ZOZu, jeśli nieruchomości te są przekazywane na własność spółce. W konsekwencji podstawą opodatkowania byłaby wartość rynkowa nieruchomości z dnia poprzedzającego dzień przekształcenia. Istnieją jednak dość mocne argumenty przemawiające za tym, by wyposażenie spółki powstającej w procesie przekształcenia SP ZOZu w majątek potraktować jako czynność, która nie wywołuje negatywnych konsekwencji w postaci opodatkowania podatkiem VAT. Przy czym argumentacja oraz występujące przypadki mogą mieć różny charakter. Przede wszystkim, aby wyposażenie takiej spółki w majątek podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT nie tylko musi dojść do przeniesienia prawa do dysponowania nieruchomością jak właściciel, ale czynność ta musi być również wykonywana przez podmiot działający w charakterze podatnika VAT. I tu pojawia się pierwsza wątpliwość. O ile bowiem w procesie przekształcenia dochodzi do przeniesienia prawa do dysponowania rzeczami jak właściciel, o tyle trzeba rozważyć, czy organ dokonujący przekształcenia działa jako podatnik, w szczególności w kontekście przepisu art. 15 ust 6 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z którym nie uznaje się za podatników VAT organów władzy publicznej działających w zakresie czynności nałożonych na nie przepisami prawa z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

7 Wiadomości dla rynku medycznego 7 I tu dochodzimy do sedna sprawy, ponieważ typowa umowa spółki kapitałowej jest umową cywilnoprawną, a wiec można uznać, że organ władzy działa tu w ramach czynności cywilnoprawnej. Wydaje się jednak, że w tym konkretnym przypadku, kiedy dochodzi do przekształcenia SP ZOZu w spółkę, można mówić o braku spełnienia definicji działalności gospodarczej, gdyż trudno zakładać, że wykonując założenia ustawowe w zakresie polityki zdrowotnej organy państwa realizują swoje cele gospodarcze. Należałoby się raczej przychylić do tezy, że jest to forma wyzbycia się majątku celem oddania go do zarządzania wyspecjalizowanym podmiotom prawa handlowego, a nie element planowanej działalności gospodarczej nakierowanej na osiąganie zysku. Natomiast nawet gdyby uznać, że czynność wyposażenia w majątek nieruchomy takiej spółki podlega regulacjom ustawy VAT i spełnia definicję działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy VAT, to w konsekwencji tego należy przeanalizować zasady opodatkowania, w szczególności czy nie znajdzie zastosowania, któreś z przewidzianych w ustawie zwolnień lub wyłączeń z podatku VAT. W zdecydowanej większości przypadków zbywanie składników majątkowych przez organ założycielski będzie korzystało ze zwolnienia z podatku VAT, gdyż przy ich nabyciu lub wytworzeniu taki podatek nie został odliczony. Natomiast w szczególnych przypadkach majątek przekazywany może spełniać cechy zorganizowanej części przedsiębiorstwa, co oznaczałoby, że transakcja nie podlega regulacjom ustawy VAT. Dla zapewnienia ochrony prawno-podatkowej, warto planując samo przekształcenie SP ZOZu w spółkę, wystąpić do Ministra Finansów z wnioskiem o interpretację prawa podatkowego. Ponieważ Minister ma na jej wydanie 3 miesiące, należy fakt ten uwzględnić w planowanym harmonogramie podejmowanych działań, tak by nie opóźniał on całej procedury przekształcenia. Autor: Gniewomir Szczęsny Parzyjagła Radca prawny Supervisor KPMG Tax M.Michna sp.k. E:

8 WIADOMOŚCI DLA RYNKU MEDYCZNEGO Opodatkowanie PIT-em pakietów medycznych dla pracowników Na dzień dzisiejszy stało się już pewnym standardem, że obok wynagrodzenia pracodawcy oferują swoim pracownikom również dodatkowe świadczenia, chociażby w postaci bezpłatnej opieki medycznej. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom rynku, pracownicze pakiety medyczne znajdują się w ofercie wielu niepublicznych placówek ochrony zdrowia. Takie rozwiązanie okazuje się bowiem korzystne zarówno dla objętych opieką zdrowotną pracowników, jak i dla usługodawców. Z punktu widzenia pacjenta wykupiony przez pracodawcę abonament medyczny oznacza, że w razie potrzeby pracownik może skorzystać z porady odpowiedniego specjalisty bez konieczności długotrwałego oczekiwania na termin wizyty w placówce publicznej. Natomiast z perspektywy prywatnych ośrodków zdrowia opłaty za pakiety medyczne uiszczane przez pracodawców stanowią comiesięczne stałe źródło przychodu, szczególnie zważywszy, że wiele osób potencjalnie objętych opieką faktycznie korzysta z porady lekarza jedynie sporadycznie. Wydaje się, że właśnie intensywny rozwój sektora prywatnej opieki medycznej przy jednoczesnej dostępności tej opieki dla coraz większego kręgu osób przyczyniły się do zainteresowania tym tematem przez fiskusa. Dla organów podatkowych problematyczna stała się kwestia świadczenia uzyskiwanego nieodpłatnie przez pracownika, polegającego na objęciu opieką medyczną finansowaną przez pracodawcę w zakresie wykraczającym poza obowiązki pracodawcy wynikające z medycyny pracy. Generalnie pracodawcy zapewniają swoim pracownikom opiekę medyczną, podpisując z uprawnionymi w tym zakresie placówkami umowy na świadczenie usług: wymaganych przepisami Kodeksu pracy (medycyna pracy) i innych, w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia z opodatkowania wyłącznie otrzymywane przez pracowników świadczenia medyczne w zakresie obowiązkowych badań wynikających z wymagań medycyny pracy. Natomiast w pozostałym zakresie organy podatkowe stanęły na stanowisku, że opieka medyczna finansowana przez pracodawcę stanowi dla pracownika przychód z tytułu nieodpłatnie otrzymanego świadczenia, podlegający opodatkowaniu PIT. Powyższy pogląd organów podatkowych był od początku kwestionowany przez pracodawców, pełniących w tym przypadku rolę płatników odpowiedzialnych za prawidłowe obliczenie kwoty podatku PIT od wynagrodzenia. Pracodawcy wskazywali w szczególności, że zgodnie z regulacjami w zakresie PIT przychodami są, co do zasady, otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W związku z powyższym nieodpłatne świadczenia w postaci ponoszonych za pracowników opłat z tytułu abonamentów medycznych mogłyby być uznane za przychód ze stosunku pracy jedynie po faktycznym otrzymaniu tych świadczeń przez pracownika. W konsekwencji, jeżeli pracownik nie otrzymał świadczenia zdrowotnego (tj. faktycznie z niego nie skorzystał), to nie można przypisywać mu przychodu podatkowego. Nie jest bowiem przychodem sama możliwość skorzystania ze świadczenia zdrowotnego. Polemika z organami podatkowymi dotyczyła także sposobu ustalania wartości otrzymywanego przez pracowników nieodpłatnego świadczenia. Z jednej strony wskazywano, że ponoszone przez pracodawców opłaty z tytułu zapewnienia świadczeń zdrowotnych pracownikom mają charakter ryczałtowy i są uiszczane niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie osoby objęte opieką medyczną faktycznie z niej skorzystały. Innymi słowy, opłata jest ponoszona za samą gotowość do zapewnienia pracownikowi opieki zdrowotnej przez placówkę medyczną. Z drugiej natomiast strony, nawet gdy pracownik skorzystałby ze świadczenia zdrowotnego, to pracodawca nie ma możliwości przyporządkowania do określonej osoby rzeczywistej wartości świadczenia. Szczegółowe informacje na temat świadczeń medycznych dla poszczególnych pacjentów są bowiem objęte tajemnicą lekarską i nie są przez placówki medyczne udostępniane. W konsekwencji skoro opłata ryczałtowa jest nieadekwatna do wartości świadczenia zdrowotnego, z którego pracownik rzeczywiście skorzystał, przypisanie pracownikowi przychodu podatkowego w tej wysokości jest nieprawidłowe. Spory o opodatkowanie pakietów medycznych dla pracowników wielokrotnie znajdowały swój finał przed sądami administracyjnymi, jednakże zajmowane w tym zakresie stanowiska nie były jednolite.

9 Wiadomości dla rynku medycznego 9 Z upływem czasu kwestia stała się na tyle kontrowersyjna, że została przekazana do rozstrzygnięcia w formie uchwały Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. W uchwale podjętej przez 7 sędziów z dnia 24 maja 2010 r. (sygn. II FPS 1/10) NSA orzekł, że wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, w zakresie, w jakim nie korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego, stanowią dla pracowników uprawnionych do ich wykorzystania nieodpłatne świadczenie. Powyższe stanowisko, choć formalnie wiążące dla składów orzekających, nie spotkało się z aprobatą i już kilka miesięcy później ta sama kwestia została po raz drugi skierowana do analizy przez NSA. Sprawa została niedawno rozstrzygnięta uchwałą pełnego składu Izby Finansowej z dnia 24 października 2011 r. (sygn. II FPS 7/10), w której NSA podtrzymał swoje wcześniejsze, profiskalne stanowisko. Pomimo zdania odrębnego, wyrażonego przez kilku sędziów, kwestia opodatkowania podatkiem PIT pakietów medycznych finansowanych pracownikom została tym samym ostatecznie rozstrzygnięta. Z informacji napływających z rynku usług medycznych wynika, że szczególnie po tej drugiej uchwale NSA przychody podmiotów świadczących wspomniane usługi z pakietów medycznych gwałtownie spadły. Choć w sporze z organami podatkowymi zwyciężyło niekorzystne dla podatników stanowisko, wydaje się, że nie powinno to mieć wpływu na dalszy rozwój w tym zakresie sektora niepublicznej opieki medycznej. Jak bowiem zostało stwierdzone na wstępie, ochrona zdrowia w formie pakietów medycznych finansowanych przez pracodawcę jest sama w sobie korzystna zarówno dla pacjentów, jak i dla usługodawców. Wyłączenie wartości pakietu medycznego z podstawy opodatkowania PIT-em pracownika było tu raczej dodatkową zachętą do współpracy z prywatną placówką medyczną, niż powodem nawiązania takiej współpracy. Autor: Dr Joanna Rusek Doradca podatkowy Supervisor KPMG Tax M.Michna sp.k. E:

10 WIADOMOŚCI DLA RYNKU MEDYCZNEGO Kasy fiskalne czy mają sens? Od maja 2011 r. świadczenie usług medycznych zostało objęte obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych. Zwolennicy wprowadzenia kas fiskalnych do gabinetów lekarskich argumentowali, iż rejestracja sprzedaży za ich pomocą ograniczy tzw. szarą strefę. Czy jest to jednak narzędzie właściwe? Kasy fiskalne służą ewidencji obrotu i podatku należnego dla potrzeb podatku VAT. Dla oceny sensowności zastosowania kas fiskalnych w gabinetach lekarskich kluczowe jest to, że niejako z definicji mają one służyć ewidencji podatku VAT należnego. Działalność medyczna jest jednak, co do zasady, zwolniona z VAT. W konsekwencji zastosowanie kas fiskalnych do takiej zwolnionej z VAT działalności jest sprzeczne z podstawowym celem, któremu kasy służą, czyli właśnie ewidencji podatku VAT należnego. Mając na uwadze powyższe wydaje się, iż jedynym celem przyświecającym wprowadzeniu kas fiskalnych była wyłącznie chęć ujawnienia nierejestrowanych dochodów gabinetów lekarskich. Do momentu wprowadzenia kas fiskalnych odpowiedzialność karno-skarbowa lekarzy występowała w praktyce jedynie w sytuacji, gdy nie wystawiali oni faktury lub rachunku na żądanie pacjenta. Po prowadzeniu obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas podobna odpowiedzialność występuje również w sytuacji dokonania jakiejkolwiek sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej albo nie wydania paragonu. Ewidentnie zatem celem zmian było zwiększenie możliwości kontrolowania ewidencjonowania sprzedaży dla potrzeb podatku dochodowego. Autor: Czy efekt fiskalny wprowadzenia kas był pozytywny, tego jeszcze na chwilę obecną nie sposób stwierdzić. Rok nie jest wystarczającym okresem czasu, aby móc to jednoznacznie ocenić. W dłuższej perspektywie interesujące mogą się jednak okazać statystyki dotyczące kontroli ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych. Logika bowiem nakazywałaby, aby wprowadzenie dosyć restrykcyjnego narzędzia ewidencyjnego pociągnęło za sobą zwiększone kontrole prawidłowości ewidencji. W konsekwencji powyższego należy zadać pytanie, czy nie istnieją inne narzędzia fiskalne prowadzące do ograniczenia szarej strefy w służbie zdrowia, a niewiążące się z nakładaniem na podatników dodatkowych obowiązków ewidencyjnych czy zwiększaniem częstotliwości prowadzonych kontroli. Być może w tym celu rozważone mogłoby być wprowadzenie nowego odliczenia w podatku PIT. Rozwiązanie takie mogłoby przykładowo polegać na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania określonej części wydatków poniesionych na leczenie w niepublicznej służbie zdrowia. W takim przypadku pacjenci, chcąc skorzystać z odliczenia, każdorazowo występowaliby do lekarzy o wystawienie rachunku. Wystawione rachunki z kolei każdorazowo musiałyby być ujawniane dla celów podatkowych. Rozwiązanie to bez wątpienia doprowadziłoby do ujawniania przychodów gabinetów lekarskich bez konieczności prowadzenia skomplikowanych kontroli ewidencji sprzedaży za pomocą kas fiskalnych (pacjenci chcąc skorzystać z odliczenia de facto sami wymuszaliby ujawnianie obrotu). Dodatkowo, przy odpowiednim ustaleniu proporcji, według której wydatki na cele medyczne mogłyby być odliczane od dochodu pacjentów, efekt fiskalny takiej zmiany mógłby się w praktyce okazać korzystny dla budżetu państwa. Paweł Podsiedlik Doradca podatkowy Manager KPMG Tax M.Michna sp.k. E:

11 Osoba kontaktowa: Mariusz Strojny E: KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna Warszawa T: +48 (22) E: kpmg.pl

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia.

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Mając na uwadze fakt, że przepisy podatkowe dopuszczają kilka metod zmiany dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Dywidenda rzeczowa praktyczne aspekty podatkowe

Dywidenda rzeczowa praktyczne aspekty podatkowe Dywidenda rzeczowa praktyczne aspekty podatkowe Jednym z podstawowych uprawnień akcjonariusza spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej czy wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest prawo do

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych.

Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych. Charakter prawny warrantów subskrypcyjnych oraz konsekwencje podatkowe związane z ich emisją i real Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska Czy wykładnia, zgodnie z którą koszty związane z podwyższeniem kapitału i wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu stanowią koszt uzyskania przychodów, będzie powszechnie stosowana przez organy podatkowe?

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15 Wykaz skrotów.......................................................... 11 Wstęp.................................................................... 13 I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające.........

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD 2013 TEMATY MIESIĄCA Przychód podatkowy ze sprzedaży udziałów powstaje w momencie ziszczenia się warunku zawieszającego; Korekta faktury VAT w przypadku cesji praw z umowy nie

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ 2014 TEMATY MIESIĄCA Crido Taxand i Bank BPH zapraszają na cykl regionalnych spotkań dot. funduszy UE 2014-2020 Zezwolenie na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 19, 28 maja 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week jest

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia Podatek VAT warsztaty podatkowe Podatkowe aspekty transakcji wewnątrzwspólnotowych Świadczenia pozapłacowe dla pracowników skutki w PIT oraz ZUS, obowiązki płatników Szkolenie skierowane jest do księgowych

Bardziej szczegółowo

Accreo Newsletter Sierpień 2013

Accreo Newsletter Sierpień 2013 NEWS Spółki komandytowe oraz komandytowo akcyjne podatnikami CIT od 1 stycznia 2014 r. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu podlega opodatkowaniu PIT na zasadach ogólnych interpretacja ogólna

Bardziej szczegółowo

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych W opinii MF ta zmiana w ustawie o PCC ma być korzystnym rozwiązaniem dla 6.300 spółek akcyjnych i ponad 138 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Koniec roku kalendarzowego jest okresem sprzyjającym

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami.

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. W artykule przeanalizowane zostały aspekty opodatkowania transakcji podatkiem dochodowym od osób prawnych,

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Na ostateczną wielkość obciążenia podatkowego związanego z obejmowaniem i zbywaniem udziałów lub akcji składa się zarówno podatek PCC, jak i podatek dochodowy. Alternatywą dla pożyczek i kredytów, które

Bardziej szczegółowo

Wydatki na stołówkę pracowniczą kosztem uzyskania przychodów

Wydatki na stołówkę pracowniczą kosztem uzyskania przychodów Źródło : http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/koszty/co-jest-kosztem/325306,wydatkina-stolowke-pracownicza-kosztem-uzyskania-przychodow.html Wydatki na stołówkę pracowniczą kosztem uzyskania przychodów W

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ 2014 TEMATY MIESIĄCA Kaucja zwracana po wykonaniu umowy nie podlega opodatkowaniu VAT Gmina ma prawo do korekty podatku VAT w związku ze zmianą sposobu użytkowania nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1233/10-2/JL Data 2011.01.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Powszechną praktyką jest udostępnianie służbowych samochodów i telefonów pracownikom do celów prywatnych. Takie nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT.

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2009 r. (sygn.

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

Księgowa nie wystarczy zapłata podatku wspólnika z rachunku bankowego spółki osobowej.

Księgowa nie wystarczy zapłata podatku wspólnika z rachunku bankowego spółki osobowej. Kraków, 5 grudzień 2011. Autor: Małgorzata Gach, radca prawny i doradca podatkowy Partner w Kancelarii Gach Hulist Mizińska Wawer adwokaci i radcowie prawni sp.p. Księgowa nie wystarczy zapłata podatku

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 48, 23 grudnia 2011 20112011

TaxWeek. Nr 48, 23 grudnia 2011 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 48, 23 grudnia 2011 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce ostatnie w tym roku wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje

Bardziej szczegółowo

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-673013-V/11/AB. Pan Jan Vincent - Rostowski Minister Finansów Warszawa

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-673013-V/11/AB. Pan Jan Vincent - Rostowski Minister Finansów Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-673013-V/11/AB 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Jan Vincent - Rostowski Minister Finansów

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Strona 1 Wśród wielu prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce warto przyjrzeć się bliżej mało znanej przez przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe

Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe Autor artykułu: Ewelina Nowakowska Menedżer oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Audyt CZĘŚĆ I - VAT Pomimo, iż leasing samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy:

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy: Warszawa, 6 sierpnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA 140 130(4)/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH MARZEC

CRIDO TAXAND FLASH MARZEC CRIDO TAXAND FLASH MARZEC 2014 TEMATY MIESIĄCA Brak przychodu na objęciu certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym w zamian za wniesienie papierów wartościowych; Przepisy o niedostatecznej

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie zbycia nieruchomości

Opodatkowanie zbycia nieruchomości Opodatkowanie zbycia nieruchomości mieszkalnych przez osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jest w okresie minionych kilku lat poddawane najczęstszym zmianom. Opodatkowanie zbycia

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W publikacji zastosowano aktualne w roku 2010 stawki i wskaźniki oraz wykorzystano aktualne druki i formularze podatkowe.

WSTĘP. W publikacji zastosowano aktualne w roku 2010 stawki i wskaźniki oraz wykorzystano aktualne druki i formularze podatkowe. WSTĘP Żaden środek trwały nie wywołuje takiego zainteresowania polskiego ustawodawcy podatkowego jak samochód, a szczególnie samochód osobowy. Ograniczenia dotyczące pojazdów uznanych za samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

Które straty mogą być rozliczone

Które straty mogą być rozliczone Które straty mogą być rozliczone W wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa dochodzi jedynie do zmiany organizacyjno-prawnej, a nowy podmiot kontynuuje byt

Bardziej szczegółowo

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński Zdaniem WSA w Warszawie ta opłata jest kosztem jednorazowym, związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu. Nieprawidłowe jest stanowisko Ministra Finansów,

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 43, 17 grudnia 2013. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 43, 17 grudnia 2013. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 43, 17 grudnia 2013 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week

Bardziej szczegółowo

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 11/2010

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 11/2010 TAX PRESS REVIEW Podatek VAT ETS w wyroku z 7 października 2010 r. (w sprawach połączonych C-53/09 i C-55/09 Loyalty Management UK Ltd i Baxi Group Ltd) uznał, że dostawcy wydający konsumentom nagrody

Bardziej szczegółowo

5.2. Opodatkowanie podatkiem VAT wykupu przez podmiot publiczny udziałów lub akcji w spółce celowej ppp jako formuły wynagrodzenia partnera prywatnego

5.2. Opodatkowanie podatkiem VAT wykupu przez podmiot publiczny udziałów lub akcji w spółce celowej ppp jako formuły wynagrodzenia partnera prywatnego Aleksandra Dyrek-Orlando Radca prawny/doradca podatkowy, Baster Rogoziński i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych Patryk Piwowar Radca prawny, Baster Rogoziński i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych 5.2.

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/415-198/09/DP Data 2009.05.28 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów -->

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 10 updop katalog dochodów podlegający opodatkowaniu ma charakter otwarty. Za dochód z zysków osób prawnych uważa się m.in.

Stosownie do art. 10 updop katalog dochodów podlegający opodatkowaniu ma charakter otwarty. Za dochód z zysków osób prawnych uważa się m.in. Mikołaj Kondej Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem instytucji obniżenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jej udziałów Przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury listopadowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. NOWE INTERPRETACJE OGÓLNE WYDANE PRZEZ MINISTRA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe. Sebastian Kuros, Monika Toczek, Anna Kuraś Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Czy zawarcie tego terminu w ustawie o VAT stworzy problemy interpretacyjne dotyczące nowej definicji?

Czy zawarcie tego terminu w ustawie o VAT stworzy problemy interpretacyjne dotyczące nowej definicji? Czy zawarcie tego terminu w ustawie o VAT stworzy problemy interpretacyjne dotyczące nowej definicji? Nowelą z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych. i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych. i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Tło legislacyjne dla rozważań nad sposobami efektywnego lokowania nadwyżek środków pieniężnych

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 14, 8 kwiecień 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 14, 8 kwiecień 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 14, 8 kwiecień 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Ostatni moment na samochód z kratką

Ostatni moment na samochód z kratką Ostatni moment na samochód z kratką Nowe zasady odliczania VAT-u od nabycia samochodów osobowych oraz innych wydatków z nimi związanych są coraz bliżej wejścia w życie. Rząd przyjął przygotowany przez

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektor znak: Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w w Katowicach Dyrektor Śląskiego znak: WSS Oddziału - 12/ 07 Wojewódzkiego /I/2013 Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH I. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Uwaga! Kapitały pieniężne zostały wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 updof jako odrębne źródło przychodów.

Bardziej szczegółowo

Instytut Rachunkowosci i Podatków

Instytut Rachunkowosci i Podatków Instytut Rachunkowosci i Podatków Program: Dzień 1 Wykładowcy: Firma Audytorska Ernst & Young (Dział Audytu i Doradztwa Gospodarczego). Przedsiębiorstwo energetyczne w sferze prawa bilansowego 1. Procesy

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom.

Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom. Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom. Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) Sędzia SN Dariusz Zawistowski Sąd Najwyższy w

Bardziej szczegółowo

W praktyce firma rozwija się dynamicznie, a mimo to wciąż odczuwa brak gotówki - na pokrycie zobowiązań lub na nowe inwestycje.

W praktyce firma rozwija się dynamicznie, a mimo to wciąż odczuwa brak gotówki - na pokrycie zobowiązań lub na nowe inwestycje. W praktyce firma rozwija się dynamicznie, a mimo to wciąż odczuwa brak gotówki - na pokrycie zobowiązań lub na nowe inwestycje. Dostarczanie środków pieniężnych dla przedsiębiorstwa jest jednym z największych

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Patronat. dr. hab. Stefan Marek Grochalski, prof. UO prorektor Uniwersytetu Opolskiego IV OPOLSKA KONFERENCJA PODATKOWA

Patronat. dr. hab. Stefan Marek Grochalski, prof. UO prorektor Uniwersytetu Opolskiego IV OPOLSKA KONFERENCJA PODATKOWA Patronat dr. hab. Stefan Marek Grochalski, prof. UO prorektor Uniwersytetu Opolskiego IV OPOLSKA KONFERENCJA PODATKOWA Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem od towarów i

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE Sopot, dnia 10.01.2014 r. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE skierowane przez Pana Piotra Watołę Przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Region małopolski w dniu 09.01.2014 r. o godzinie 23.16

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego a obowiązek stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych

Wykonywanie zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego a obowiązek stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych Wykonywanie zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego a obowiązek stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych 1. Samorząd gminny w Polsce przy wykonywaniu swoich zadań ma możliwość korzystania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 CZĘŚĆ I KOMENTARZ Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 1. Uwagi wstępne str. 17 2. Nieodpłatne korzystanie z samochodów służbowych

Bardziej szczegółowo

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach.

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 396915 Temat: odw-kompendium podatkowe VAT i CIT - Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 21 Październik Zabrze, Hotel Diament, Kod szkolenia: 396915

Bardziej szczegółowo

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania?

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania? Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania? Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają czynności cywilnoprawne wymienione w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych,

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli. Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013?

Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli. Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013? Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013? Joanna Wierzejska Doradca podatkowy, Tax Partner Domański Zakrzewski Palinka sp.k. 06 marca 2013

Bardziej szczegółowo

1. wykorzystywanie towaru wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku oraz

1. wykorzystywanie towaru wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku oraz Jak sprzedać używane auto NOWELIZACJA Podatnik, który przy zakupie samochodu odliczył podatek i wykorzystywał pojazd w działalności opodatkowanej, może zastosować zwolnienie przy jego zbyciu. Paradoksalnie,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w PIT i ZUS w 2016 roku Spotkanie prasowe

Zmiany w PIT i ZUS w 2016 roku Spotkanie prasowe Zmiany w PIT i ZUS w 2016 roku Spotkanie prasowe Michał Grzybowski Marek Jarocki Warszawa, 10 grudnia 2015 r. Agenda PIT Prorodzinne zwolnienie podatkowe 3 Ulga na działalność badawczo - rozwojową 5 Nowy

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT Dyrektywa 2006/112/WE Zbycie przez gminę składników jej majątku

Podatek VAT Dyrektywa 2006/112/WE Zbycie przez gminę składników jej majątku POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (siódma izba) z dnia 20 marca 2014 r.(*) Podatek VAT Dyrektywa 2006/112/WE Zbycie przez gminę składników jej majątku W sprawie C 72/13 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na

Bardziej szczegółowo

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 8 marca 2001 r. III RN 81/00

Wyrok z dnia 8 marca 2001 r. III RN 81/00 Wyrok z dnia 8 marca 2001 r. III RN 81/00 Podmiotowość prawnopodatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej mają wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Jakie problemy w takiej działalności ujawniają się w trakcie audytów podatkowych?

Jakie problemy w takiej działalności ujawniają się w trakcie audytów podatkowych? Jakie problemy w takiej działalności ujawniają się w trakcie audytów podatkowych? Obszarem podlegającym szczególnej kontroli ze strony organów podatkowych jest prowadzenie działalności na terenie specjalnej

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYSTAWIANA INFORMACJI PIT-8C W BIURZE MAKLERSKIM BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A.

ZASADY WYSTAWIANA INFORMACJI PIT-8C W BIURZE MAKLERSKIM BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dalej: BM) informuje o zasadach wystawiania informacji PIT-8C przez BM w oparciu o interpretację przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

5. Wystawienie faktury

5. Wystawienie faktury 5. Wystawienie faktury 5.1. Uwagi ogólne Zasadniczo obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Regulacja ta nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy sprzedaż towaru lub

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego SPIS TREŚCI Przedmowa... 13 Wykaz ważniejszych skrótów... 15 Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego... 19 1.1. Podstawowe pojęcia... 19 1.1.1. Pojęcie i funkcje podatków... 19 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawa. Poza przepisami ustawy Pdof, świadczenia otrzymywane z tytułu najmu mogą być. Przychody z tytułu najmu

Przepisy prawa. Poza przepisami ustawy Pdof, świadczenia otrzymywane z tytułu najmu mogą być. Przychody z tytułu najmu Po stronie wynajmującego rzeczy w postaci ruchomości lub nieruchomości powstaje przychód (dochód), który można opodatkować na pięć - lub gdy dodatkowo uwzględni się rozwiązania szczególne - siedem różnych

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje podatkowe dla partnera publicznego w przedsięwzięciach typu PPP

Konsekwencje podatkowe dla partnera publicznego w przedsięwzięciach typu PPP Konsekwencje podatkowe dla partnera publicznego w przedsięwzięciach typu PPP Dorota Dąbrowska, doradca podatkowy Toruń, maj 2011 1 PRZEBIEG WSPÓŁPRACY PARTNERÓW W RAMACH PPP I. Wejście w inwestycję PPP

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka Sygn. akt III CZP 122/05 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 stycznia 2006 r. SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

Optymalna forma spółki dla planowania sukcesji przekształcenia kapitałowe spółek rodzinnych

Optymalna forma spółki dla planowania sukcesji przekształcenia kapitałowe spółek rodzinnych Optymalna forma spółki dla planowania sukcesji przekształcenia kapitałowe spółek rodzinnych Dorota Szlachetko-Reiter Partner, Radca Prawny Tomasz Kucharski Partner kancelarii Kraków, 26 kwietnia 2011 1.

Bardziej szczegółowo

Przeszacowanie aktywów przy wykorzystaniu spółki komandytowo-akcyjnej. Optymalizacja podatkowa

Przeszacowanie aktywów przy wykorzystaniu spółki komandytowo-akcyjnej. Optymalizacja podatkowa Przeszacowanie aktywów przy wykorzystaniu spółki komandytowo-akcyjnej Optymalizacja podatkowa komandytowo-akcyjna jako narzędzie optymalizacyjne Wykładnia przepisów ustawy PIT i CIT potwierdzona przez

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 6 czerwca 2002 r. III RN 86/01

Wyrok z dnia 6 czerwca 2002 r. III RN 86/01 Wyrok z dnia 6 czerwca 2002 r. III RN 86/01 Nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst: Dz.U. z 2000

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury wakacyjnego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

Zmiany formy organizacyjnoprawnej świadczeniodawców

Zmiany formy organizacyjnoprawnej świadczeniodawców Zmiany formy organizacyjnoprawnej świadczeniodawców Doświadczenia z realizacji Planu B Dariusz Poznański Departament Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwo Zdrowia Przekształcenia szpitali 1999-2011

Bardziej szczegółowo

Prawo i podatki w transferze technologii III Forum Gospodarcze Invest Expo Chorzów, 8 kwietnia 2011

Prawo i podatki w transferze technologii III Forum Gospodarcze Invest Expo Chorzów, 8 kwietnia 2011 Prawo i podatki w transferze technologii III Forum Gospodarcze Invest Expo Chorzów, 8 kwietnia 2011 Jarosław Hein, doradca podatkowy adwokaci doradcy podatkowi biegli rewidenci doradcy na rzecz przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER. Kwiecień 2016. Zwolnienie z PIT zwrotu wydatków za korzystanie z prywatnego samochodu do służbowych 2

NEWSLETTER. Kwiecień 2016. Zwolnienie z PIT zwrotu wydatków za korzystanie z prywatnego samochodu do służbowych 2 NEWSLETTER Kwiecień 2016 Spis treści TEMATY MIESIĄCA 2 Zwolnienie z PIT zwrotu wydatków za korzystanie z prywatnego samochodu do służbowych 2 Kwota VAT otrzymana przez spółkę wnoszącą aport nie stanowi

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 43, 21 listopada 2011

TaxWeek. Nr 43, 21 listopada 2011 Przegląd nowości podatkowych Nr 43, 21 listopada 2011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

Istotne zmiany ustawowe w tej sprawie zostały wprowadzone 1 stycznia b.r.

Istotne zmiany ustawowe w tej sprawie zostały wprowadzone 1 stycznia b.r. Istotne zmiany ustawowe w tej sprawie zostały wprowadzone 1 stycznia b.r. Niniejszy artykuł poświecony jest analizie problematyki tzw. inwestycji zaniechanych", w zakresie dotyczącym możliwości zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII Rozdział I. Faza inwestycyjna... 1 1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB2/415-831/10-2/WM Data 2010.10.07 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2011 r. Nr 6 pod poz. 27 została opublikowana interpretacja

Bardziej szczegółowo

Spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego

Spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego 1 Spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego 2 Spółki komunalne w praktyce. Aktualny stan prawny Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć i przystępować do spółek prawa handlowego, na

Bardziej szczegółowo