Wiadomości dla rynku medycznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiadomości dla rynku medycznego"

Transkrypt

1 Czerwiec 2012 Wiadomości dla rynku medycznego Inwestor mniejszościowy dla spółki medycznej za i przeciw Szpital - dzierżawić czy nie dzierżawić? Podatkowe konsekwencje przekazania spółce nieruchomości w procesie przekształcenia SP ZOZu Opodatkowanie PIT-em pakietów medycznych dla pracowników Kasy fiskalne czy mają sens? kpmg.pl

2 WIADOMOŚCI DLA RYNKU MEDYCZNEGO Inwestor mniejszościowy dla spółki medycznej za i przeciw W latach doszło na polskim rynku do kilku transakcji przejęć 100%-owych pakietów udziałów w spółkach medycznych (w tym przede wszystkim dokonanych przez fundusze zarządzane przez Mid Europa Partners). Obecnie obserwujemy na rynku medycznym głównie zainteresowanie transakcjami na pakietach poniżej 100%. Dlaczego tak się dzieje? Jakie konsekwencje dla sprzedających ma sprzedaż całości, a jaka części firmy? Ochrona zdrowia to branża odporna na kryzysy. Zdrowie jest podstawową ludzką potrzebą, dlatego na jego ratowanie i podtrzymanie zawsze jesteśmy skłonni wydać pieniądze, niezależnie od zawirowań rynków finansowych. Wiele prywatnych firm medycznych osiągnęło w ostatnich kliku latach spektakularne sukcesy, a perspektywy dalszego wzrostu nie zachęcają właścicieli do rozstania się z przynoszącą dochody firmą. Jednak z drugiej strony, zapewnienie usług ochrony zdrowia na odpowiednim poziomie wymaga stałych i niemałych nakładów kapitałowych. I dotyczy to nie tylko placówek publicznych, ale także prywatnych. Dlatego, aby móc się rozwijać, placówki medyczne potrzebują zewnętrznego finansowania. Doskonale rozumiejąc te uwarunkowania, właściciele prywatnych klinik coraz częściej decydują się na poszukiwanie partnera w postaci inwestora finansowego, który wesprze ich w realizacji ambitnych planów rozwojowych. Jednocześnie, coraz więcej funduszy typu private equity, zachęconych dobrymi perspektywami, jest zainteresowanych inwestycjami w branżę medyczną. Jednak, pomimo entuzjazmu, fundusze są świadome specyfiki branży, w której o sukcesie decyduje przede wszystkim wiedza i umiejętności lekarzy, a także relacje z największym płatnikiem Narodowym Funduszem Zdrowia. Dlatego również fundusze private equity chętnie widzą dotychczasowych właścicieli jako partnerów wspierających swoim doświadczeniem dalszy rozwój firmy. Trend ten jest widoczny w zestawieniu transakcji na rynku medycznym zawartych w ostatnich latach. Spośród jedenastu zamkniętych transakcji, we wszystkich kupującym był inwestor finansowy (bezpośrednio lub pośrednio) i tylko w trzech przypadkach nabyciu podlegało 100% udziałów i to tylko wtedy, gdy przejmującym była spółka portfelowa a nie sam inwestor finansowy. Również w przypadku dwóch trwających aktualnie procesów sprzedaży (Allenort i Grupa Nowy Szpital) na sprzedaż wystawione są pakiety mniejszościowe, a głównymi zainteresowanymi są fundusze. Transakcje sprzedaży udziałów w prywatnych spółkach medycznych w Polsce w okresie od października 2009 do kwietnia 2012 Data ogłoszenia Spółka przejmowana Spółka przejmująca Wartość transakcji % przejętych akcji / udziałów Transakcja w toku Grupa Nowy Szpital brak danych ca. 20 mln EUR pakiet mniejszościowy (ponad 30%) Transakcja w toku Allenort brak danych mln PLN pakiet mniejszościowy Carint Scanmed Sp. z o.o. American Heart of Poland Sp. z o.o. (Advent International) 16 mln PLN 50% Dr. n. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne Sp. z o.o Centrum Medyczne Małgorzata (oddziały onkologiczne) American Heart of Poland Advent International Corporation Diagnostyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Promedica24 PineBridge Investments LLC Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o. Polska Grupa Laboratoriów Medycznych Sp. z o.o. (Mid Europa Partners) b.d. 100% Ascendis FIZ IneMedica 5,5 mln PLN 51% mln PLN pakiet mniejszościowy 36% Mid Europa Partners LLP b.d. pakiet kontrolny Resource Partners Sp. z o.o Med-Sport Lux-Med Sp. z o.o. (Mid Europa Partners) Intermedica Lexum Group (ARX Private Equity) Polski Bank Komórek Macierzystych Enterprise Venture Fund I (Enterprise Investors) Polmed Krokus Private Equity Sp. z o.o. b.d. 50% b.d. 66% b.d. 100% b.d. 100% 18,1 mln PLN 50,01% 15,2 mln PLN 44% Źródło: Mergermarket, DealWatch, Amadeus, EMIS, Lex, Medicalnet (a) dane szacunkowe wg: Mergermarket b) dane szacunkowe wg: Rzeczpospolita (c) dane szacunkowe wg: Puls Biznesu

3 Wiadomości dla rynku medycznego 3 Kiedy już właściciel podejmie decyzję o potrzebie pozyskania inwestora, pojawia się kolejne pytanie: Jaką cześć mojej firmy i za jaką cenę jestem w stanie oddać nowemu właścicielowi? Przede wszystkim właściciel może wybrać spośród dwóch wariantów: może zdecydować się na transakcję obejmującą pakiet mniejszościowy, tj mniej niż 50% udziałów i niedającą nowemu inwestorowi kontroli nad spółką lub na odsprzedaż pakietu kontrolnego (pomiędzy 50% a 100%). Inwestycja dotycząca pakietu mniej niż 100% udziałów może być realizowana poprzez sprzedaż istniejących udziałów lub przez dokapitalizowanie spółki przez inwestora tj. emisję nowych akcji / udziałów i objęcie ich przez inwestora. Wariant sprzedaży 100% udziałów oznacza najprostszą strukturę transakcji i zapewnia sprzedającemu przede wszystkim korzyść natury finansowej w postaci premii za kontrolę, którą inwestor jest skłonny zapłacić za prawo decydowania o dalszych losach firmy. Właściciele całkowicie pozbywają się obowiązków związanych z prowadzeniem firmy, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży mogą zainwestować w zupełnie nowy biznes albo po prostu je wydać. Wadą oczywiście jest rezygnacja z udziału w ewentualnym dalszym wzroście wartości firmy. Warianty z pozostaniem dotychczasowych wspólników w spółce wiążą się z większymi komplikacjami. Z jednej strony oferują możliwość dalszego zaangażowania właścicieli w spółkę i zakładają potencjalne korzyści z uczestnictwa we wzroście wartości firmy realizowanym wspólnie z inwestorem. Z drugiej strony należy pamiętać o ograniczeniach, jakie na dotychczasowych właścicieli nakłada wejście do spółki inwestora finansowego. i posiada realny wpływ na jej funkcjonowanie. Może to realizować poprzez uprzywilejowanie w prawach głosu bądź poprzez przejęcie konkretnych funkcji zarządczych. Najczęściej przejmuje on odpowiedzialność za zarządzanie finansami (poprzez funkcję dyrektora finansowego). Potrzeba wspólnej wizji powoduje, że sam proces poszukiwania inwestora wydłuża się, co może mieć negatywny wpływ na bieżące funkcjonowanie firmy. Potencjalni inwestorzy chcą bowiem przeprowadzić dogłębne analizy (due diligence), których przygotowanie wymaga zaangażowania czasowego i merytorycznego pracowników. Również proces negocjacji umowy sprzedaży staje się bardziej złożony. Często wraz z zawarciem umowy sprzedaży akcji lub udziałów konieczne jest zawarcie Umowy Akcjonariuszy (lub Wspólników), która precyzyjnie określa prawa i obowiązki przyszłych partnerów w spółce. Pozostając udziałowcami mniejszościowymi, dotychczasowi właściciele powinni dobrze zabezpieczyć swoje interesy w spółce. Szczególną uwagę należy zwrócić na zagwarantowanie możliwości, warunków i ewentualnego terminu sprzedaży swojego pakietu akcji. Biorąc powyższe pod uwagę, właściciele, którzy decydują się na zaproszenie do współpracy inwestora finansowego powinni rozważyć wiele aspektów związanych z samą transakcją i z przyszłym funkcjonowaniem firmy. Dopiero dobre zdefiniowanie strategii i potrzeb finansowych spółki oraz przygotowanie transakcji daje szansę na osiągnięcie pełnego sukcesu. Do zawarcia transakcji, w której dotychczasowi właściciele i nowy inwestor staną się wspólnikami potrzebne jest porozumienie stron co do wizji przyszłości firmy. Nawet wtedy, gdy dotychczasowi właściciele zachowują ponad 50% udziałów w spółce, to i tak nowy inwestor żąda zazwyczaj licznych uprawnień kontrolnych Autor: Anna Zientkiewicz Manager Grupa Corporate Finance KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. E:

4 WIADOMOŚCI DLA RYNKU MEDYCZNEGO Szpital - dzierżawić czy nie dzierżawić? Samorządowe organy założycielskie niektórych publicznych szpitali szukając dróg wyjścia z trudnej sytuacji faktycznej, wybrały dzierżawę całego szpitala, jako sposób na przywrócenie płynności finansowej podległej im placówki. Niestety, 14 grudnia 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie ( NSA ) oddalił skargę kasacyjną Rady Powiatu Pszczyńskiego w przedmiocie uznania za ważną uchwałę o oddaniu w dzierżawę szpitala i jego składników koniecznych do świadczenia usług zdrowotnych. NSA podzielił w tej sprawie stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który wcześniejszym wyrokiem uznał tę uchwałę również za nieważną. Wydane orzeczenie NSA odbiło się echem w środowisku prywatnych operatorów branży medycznej, którzy zamierzali lub zamierzają zainwestować w ten sektor usług. W kontekście tej sprawy można było usłyszeć komentarze, że wydanie opisanego orzeczenia zablokuje prywatne inwestycje w publiczny sektor opieki zdrowotnej z uwagi na ryzyko, jakie będzie związane z decyzją dotyczącą odpowiedzi na następujące pytania: czy będzie możliwa dzierżawa publicznego szpitala w warunkach, gdy dzierżawcą będzie podmiot z sektora prywatnego? Czy faktycznie świadczenie usług z zakresu leczenia należy do zadań własnych samorządu i nie może być przekazane w prywatne ręce? Rozwiązanie problemu dotyczy obu stron umowy, zarówno dzierżawcy, jak i wydzierżawiającego. Aby jednak odpowiedzieć na tak sformułowane pytania warto przeanalizować przypadek szpitala w Pszczynie i zaistniały tam stan faktyczny. Uchwała organu założycielskiego Szpitala Powiatowego w Pszczynie tj. Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 września 2010 r. w przedmiocie oddania w dzierżawę tego szpitala została podjęta w oparciu o obowiązującą w tym czasie Ustawę o zakładach opieki zdrowotnej Ustawa o zoz (w tym na podstawie art.43 ust. 1, 2 i 4, art. 53 ust. 2 oraz innych) oraz na podstawie odpowiednich przepisów o samorządzie powiatowym. Uchwała wskazywała, że w pierwszej kolejności Rada Powiatu Pszczyńskiego dokonuje przekształcenia poprzez likwidację opisanych w uchwale komórek (jednostek szpitalnych), następnie zaś, że świadczenia likwidowanych komórek zapewni niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Niestety podmiot, który miał być stroną umowy dzierżawy, nie był znany w dacie podejmowania uchwały, stąd też nie był dokładnie w uchwale określony. Miejsce świadczenia usług zostało wskazane w ten sposób, że miały być one wykonywane w dotychczasowej siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie. Dalej uchwała przekazywała wskazanemu podmiotowi w dzierżawę i w najem składniki majątkowe szpitala. Z treści uchwały wynikał również dzień zakończenia działalności likwidowanych komórek i miał przypadać na pierwszy dzień następujący bezpośrednio po upływie 3 miesięcy od dnia podjęcia tej uchwały, nie wcześniej jednak niż na dzień 28 lutego 2011 r. Przed podjęciem uchwały, jej projekt został pozytywnie zaopiniowany przez właściwe organy tj. Radę Społeczną ZOZ w Pszczynie, Radę Miejską w Pszczynie, Sejmik Województwa Śląskiego oraz przez sześć związków zawodowych. Jednakże później, wspólnym pismem trzech organizacji zawodowych, zakwestionowano jej celowość i zasadność. Przyczyn powstania tego pisma należy doszukiwać się gdzie indziej niż jedynie w fakcie sprzeciwienia się związków zawodowych wobec oddania placówki szpitalnej w obce pozagminne ręce. Nierzadko u źródeł tego typu sytuacji leżą pominięte lub niezałatwione sprawy z pracownikami lub z reprezentującymi ich związkami. Konflikty te nie są łatwe i nie zawsze możliwe jest ich uniknięcie. Wydaje się jednak, że ustalenie zasad kontynuacji zatrudnienia np. sprecyzowanie, że przejęcie pracowników likwidowanej komórki szpitalnej nastąpi na zasadzie art. 23 (1) Kodeksu pracy pozwoliłoby z dużym prawdopodobieństwem uniknąć procesu sądowego. Omawiana sprawa znalazła swoje zakończenie przed NSA z niekorzystnym dla Rady Powiatu Pszczyńskiego orzeczeniem. Wydaje się jednak również, że argumenty, które NSA przedstawił w uzasadnieniu orzeczenia kasacyjnego wskazują na błędy, jakie zostały popełnione w trakcie przygotowywania przez powiat pszczyński struktury oddania w dzierżawę swojego szpitala. W momencie podejmowania uchwały obowiązywały przepisy Ustawy o zoz, które nie stwarzały podstaw przekształcenia lub likwidacji placówki szpitalnej w sposób, jaki został opisany w uchwale.

5 Wiadomości dla rynku medycznego 5 NSA orzekł, że Rada Powiatu Pszczyńskiego nie wskazała w uchwale podmiotu, który będzie zapewniał osobom korzystającym z oznaczonych rodzajowo świadczeń zdrowotnych likwidowanego zakładu dalszego nieprzerwanego udzielania takich świadczeń bez istotnego ograniczenia ich dostępności (art. 43. ust. 1 Ustawy o zoz) oraz, że nie może być uznane powierzenie wykonywania świadczeń zdrowotnych nieistniejącej jeszcze spółce niepublicznej. Co więcej, uzasadnienie do wydanego przez NSA orzeczenia wskazuje również na inne podstawy takiego rozstrzygnięcia. Po dogłębnym zapoznaniu się z uzasadnieniem dla każdego czytelnika stanie się oczywiste, iż w opisanym stanie faktycznym, w warunkach obowiązywania Ustawy o zoz, NSA nie mógł orzec inaczej. W obecnym stanie prawnym, gdy od 1 lipca 2011 r. zaczęła obowiązywać Ustawa o działalności leczniczej, procedura dzierżawy szpitali nie została jasno przez ustawodawcę określona. W rozpatrywanej nowej sytuacji prawnej należy wyróżnić przede wszystkim dwa przepisy: art. 43 Ustawy o działalności leczniczej, który stanowi, iż Podmiot tworzący może pozbawić podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą składników przydzielonego lub nabytego mienia w przypadku jego połączenia albo przekształcenia na zasadach określonych w ustawie oraz art ust. 2 Ustawy o działalności leczniczej stwarzający możliwość samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej uzyskania środków z innej działalności, jeżeli statut tego podmiotu przewiduje prowadzenie tejże. W uzupełnieniu do powyższych rozważań należy podkreślić, że w nowej Ustawie o działalności leczniczej nie znajdziemy przepisu, który byłby podobny do art. 43 ust. 1 Ustawy o zoz, a który nakazywał podmiotowi założycielskiemu, w przypadku likwidacji lub przekształcenia dotychczas istniejącego SP ZOZ, zapewnienia ciągłości leczenia osobom korzystającym z oznaczonych rodzajowo świadczeń zdrowotnych likwidowanego zakładu ( ). Nie wiadomo, dlaczego ustawodawca zrezygnował z powtórzenia tego przepisu; bowiem uzasadnienie do Ustawy o działalności leczniczej, nic na ten temat nie mówi. Brak takiego ustawowego zapisu może wskazywać, że zamierzeniem ustawodawcy mogłoby być ułatwienie procesów przekształceniowych publicznych podmiotów, które zaczynają działać również w warunkach wolnego rynku. Niezaprzeczalnie jednak oddanie szpitala, jego zorganizowanej części w dzierżawę, należy rozpatrywać każdorazowo w sposób szczególny, biorąc pod uwagę okoliczności występujące w danej sprawie oraz uwarunkowania ekonomiczne, finansowe, a także pracownicze z nią związane. Przy czym, jak wskazuje przypadek Szpitala Powiatowego w Pszczynie, te ostatnie wydają się bardzo istotne. Autor: Małgorzata Miszkin-Wojciechowska Radca prawny of Counsel D.Dobkowski sp.k. E:

6 WIADOMOŚCI DLA RYNKU MEDYCZNEGO Podatkowe konsekwencje przekazania spółce nieruchomości w procesie przekształcenia SP ZOZu Dotychczasowy model publicznej opieki zdrowotnej niewątpliwie przeżywa kryzys. Dostrzegając tę problematykę ustawodawca zaproponował nowy model rozwiązania, który ma być lekiem na część problemów nękających publiczną służbę zdrowia. Mowa oczywiście o przekształceniu SP ZOZu w spółkę prawa handlowego. Ustawodawca przewidział w uchwalonej w 2011 roku Ustawie o działalności leczniczej tryb przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego. Zgodnie z tymi przepisami czynności dokonane w procesie przekształcenia, w szczególności sporządzenie przez organ dokonujący przekształcenia aktu przekształcenia, zastępują czynności określone w przepisach ustawy kodeks spółek handlowych poprzedzające wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców. Na pierwszy rzuty oka, przepisy regulujące przekształcenie SP ZOZu w spółkę prawa handlowego wydają się dość jasne, a sam proces przekształcenia dość prosty. Czy tak jest jednak w rzeczywistości? Nie ulega wątpliwości, że kluczowym czynnikiem decydującym o podjęciu decyzji o przekształceniu SP ZOZu w spółkę prawa handlowego jest aspekt majątkowy. Ale czy samo przekształcenie, poza ryzykiem związanym z prowadzeniem komercyjnej działalności gospodarczej, wiąże się również z innymi ryzykami? Aby odpowiedzieć na to pytanie warto zastanowić się chwilę nad konsekwencjami podatkowymi samego procesu, w szczególności wyposażenia spółki powstającej z przekształcenia SP ZOZu w majątek trwały, w szczególności nieruchomości. W sytuacji gdyby przekazanie spółce majątku miało stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, to taka danina publicznoprawna mogłaby stanowić dla organu dokonującego przekształcenia, istotne obciążenie finansowe, poddające w wątpliwość ekonomiczny sens dokonywania przekształcenia lub wręcz blokujące ten proces. Niestety ustawodawca próbując dokonać systemowej zmiany w zakresie regulacji dotyczącej funkcjonowania publicznej służby zdrowia nie dostrzegł chyba tej problematyki i nie dokonał odpowiedniej regulacji skutków podatkowych takiego przekształcenia. Czy w takim przypadku należy uznać, że organ dokonujący przekształcenia i w związku z tym wyposażający powstającą spółkę prawa handlowego w majątek, w tym nieruchomość dokonuje odpłatnego zbycia takiego majątku, w szczególności pokrycia wpłaty na kapitał (aportu) w zamian za otrzymanie udziałów lub akcji? Twierdząca odpowiedź byłaby brzemienna w skutki. Zgodnie z ugruntowanym w doktrynie i orzecznictwie poglądem wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej prawa handlowego stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Co więcej zgodnie z przepisami Ustawy o działalności leczniczej podmiot tworzący dokonuje na dzień poprzedzający dzień przekształcenia jednorazowego określenia wartości rynkowej nieruchomości znajdujących się w tym dniu w posiadaniu SP ZOZu, jeśli nieruchomości te są przekazywane na własność spółce. W konsekwencji podstawą opodatkowania byłaby wartość rynkowa nieruchomości z dnia poprzedzającego dzień przekształcenia. Istnieją jednak dość mocne argumenty przemawiające za tym, by wyposażenie spółki powstającej w procesie przekształcenia SP ZOZu w majątek potraktować jako czynność, która nie wywołuje negatywnych konsekwencji w postaci opodatkowania podatkiem VAT. Przy czym argumentacja oraz występujące przypadki mogą mieć różny charakter. Przede wszystkim, aby wyposażenie takiej spółki w majątek podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT nie tylko musi dojść do przeniesienia prawa do dysponowania nieruchomością jak właściciel, ale czynność ta musi być również wykonywana przez podmiot działający w charakterze podatnika VAT. I tu pojawia się pierwsza wątpliwość. O ile bowiem w procesie przekształcenia dochodzi do przeniesienia prawa do dysponowania rzeczami jak właściciel, o tyle trzeba rozważyć, czy organ dokonujący przekształcenia działa jako podatnik, w szczególności w kontekście przepisu art. 15 ust 6 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z którym nie uznaje się za podatników VAT organów władzy publicznej działających w zakresie czynności nałożonych na nie przepisami prawa z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

7 Wiadomości dla rynku medycznego 7 I tu dochodzimy do sedna sprawy, ponieważ typowa umowa spółki kapitałowej jest umową cywilnoprawną, a wiec można uznać, że organ władzy działa tu w ramach czynności cywilnoprawnej. Wydaje się jednak, że w tym konkretnym przypadku, kiedy dochodzi do przekształcenia SP ZOZu w spółkę, można mówić o braku spełnienia definicji działalności gospodarczej, gdyż trudno zakładać, że wykonując założenia ustawowe w zakresie polityki zdrowotnej organy państwa realizują swoje cele gospodarcze. Należałoby się raczej przychylić do tezy, że jest to forma wyzbycia się majątku celem oddania go do zarządzania wyspecjalizowanym podmiotom prawa handlowego, a nie element planowanej działalności gospodarczej nakierowanej na osiąganie zysku. Natomiast nawet gdyby uznać, że czynność wyposażenia w majątek nieruchomy takiej spółki podlega regulacjom ustawy VAT i spełnia definicję działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy VAT, to w konsekwencji tego należy przeanalizować zasady opodatkowania, w szczególności czy nie znajdzie zastosowania, któreś z przewidzianych w ustawie zwolnień lub wyłączeń z podatku VAT. W zdecydowanej większości przypadków zbywanie składników majątkowych przez organ założycielski będzie korzystało ze zwolnienia z podatku VAT, gdyż przy ich nabyciu lub wytworzeniu taki podatek nie został odliczony. Natomiast w szczególnych przypadkach majątek przekazywany może spełniać cechy zorganizowanej części przedsiębiorstwa, co oznaczałoby, że transakcja nie podlega regulacjom ustawy VAT. Dla zapewnienia ochrony prawno-podatkowej, warto planując samo przekształcenie SP ZOZu w spółkę, wystąpić do Ministra Finansów z wnioskiem o interpretację prawa podatkowego. Ponieważ Minister ma na jej wydanie 3 miesiące, należy fakt ten uwzględnić w planowanym harmonogramie podejmowanych działań, tak by nie opóźniał on całej procedury przekształcenia. Autor: Gniewomir Szczęsny Parzyjagła Radca prawny Supervisor KPMG Tax M.Michna sp.k. E:

8 WIADOMOŚCI DLA RYNKU MEDYCZNEGO Opodatkowanie PIT-em pakietów medycznych dla pracowników Na dzień dzisiejszy stało się już pewnym standardem, że obok wynagrodzenia pracodawcy oferują swoim pracownikom również dodatkowe świadczenia, chociażby w postaci bezpłatnej opieki medycznej. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom rynku, pracownicze pakiety medyczne znajdują się w ofercie wielu niepublicznych placówek ochrony zdrowia. Takie rozwiązanie okazuje się bowiem korzystne zarówno dla objętych opieką zdrowotną pracowników, jak i dla usługodawców. Z punktu widzenia pacjenta wykupiony przez pracodawcę abonament medyczny oznacza, że w razie potrzeby pracownik może skorzystać z porady odpowiedniego specjalisty bez konieczności długotrwałego oczekiwania na termin wizyty w placówce publicznej. Natomiast z perspektywy prywatnych ośrodków zdrowia opłaty za pakiety medyczne uiszczane przez pracodawców stanowią comiesięczne stałe źródło przychodu, szczególnie zważywszy, że wiele osób potencjalnie objętych opieką faktycznie korzysta z porady lekarza jedynie sporadycznie. Wydaje się, że właśnie intensywny rozwój sektora prywatnej opieki medycznej przy jednoczesnej dostępności tej opieki dla coraz większego kręgu osób przyczyniły się do zainteresowania tym tematem przez fiskusa. Dla organów podatkowych problematyczna stała się kwestia świadczenia uzyskiwanego nieodpłatnie przez pracownika, polegającego na objęciu opieką medyczną finansowaną przez pracodawcę w zakresie wykraczającym poza obowiązki pracodawcy wynikające z medycyny pracy. Generalnie pracodawcy zapewniają swoim pracownikom opiekę medyczną, podpisując z uprawnionymi w tym zakresie placówkami umowy na świadczenie usług: wymaganych przepisami Kodeksu pracy (medycyna pracy) i innych, w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia z opodatkowania wyłącznie otrzymywane przez pracowników świadczenia medyczne w zakresie obowiązkowych badań wynikających z wymagań medycyny pracy. Natomiast w pozostałym zakresie organy podatkowe stanęły na stanowisku, że opieka medyczna finansowana przez pracodawcę stanowi dla pracownika przychód z tytułu nieodpłatnie otrzymanego świadczenia, podlegający opodatkowaniu PIT. Powyższy pogląd organów podatkowych był od początku kwestionowany przez pracodawców, pełniących w tym przypadku rolę płatników odpowiedzialnych za prawidłowe obliczenie kwoty podatku PIT od wynagrodzenia. Pracodawcy wskazywali w szczególności, że zgodnie z regulacjami w zakresie PIT przychodami są, co do zasady, otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W związku z powyższym nieodpłatne świadczenia w postaci ponoszonych za pracowników opłat z tytułu abonamentów medycznych mogłyby być uznane za przychód ze stosunku pracy jedynie po faktycznym otrzymaniu tych świadczeń przez pracownika. W konsekwencji, jeżeli pracownik nie otrzymał świadczenia zdrowotnego (tj. faktycznie z niego nie skorzystał), to nie można przypisywać mu przychodu podatkowego. Nie jest bowiem przychodem sama możliwość skorzystania ze świadczenia zdrowotnego. Polemika z organami podatkowymi dotyczyła także sposobu ustalania wartości otrzymywanego przez pracowników nieodpłatnego świadczenia. Z jednej strony wskazywano, że ponoszone przez pracodawców opłaty z tytułu zapewnienia świadczeń zdrowotnych pracownikom mają charakter ryczałtowy i są uiszczane niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie osoby objęte opieką medyczną faktycznie z niej skorzystały. Innymi słowy, opłata jest ponoszona za samą gotowość do zapewnienia pracownikowi opieki zdrowotnej przez placówkę medyczną. Z drugiej natomiast strony, nawet gdy pracownik skorzystałby ze świadczenia zdrowotnego, to pracodawca nie ma możliwości przyporządkowania do określonej osoby rzeczywistej wartości świadczenia. Szczegółowe informacje na temat świadczeń medycznych dla poszczególnych pacjentów są bowiem objęte tajemnicą lekarską i nie są przez placówki medyczne udostępniane. W konsekwencji skoro opłata ryczałtowa jest nieadekwatna do wartości świadczenia zdrowotnego, z którego pracownik rzeczywiście skorzystał, przypisanie pracownikowi przychodu podatkowego w tej wysokości jest nieprawidłowe. Spory o opodatkowanie pakietów medycznych dla pracowników wielokrotnie znajdowały swój finał przed sądami administracyjnymi, jednakże zajmowane w tym zakresie stanowiska nie były jednolite.

9 Wiadomości dla rynku medycznego 9 Z upływem czasu kwestia stała się na tyle kontrowersyjna, że została przekazana do rozstrzygnięcia w formie uchwały Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. W uchwale podjętej przez 7 sędziów z dnia 24 maja 2010 r. (sygn. II FPS 1/10) NSA orzekł, że wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, w zakresie, w jakim nie korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego, stanowią dla pracowników uprawnionych do ich wykorzystania nieodpłatne świadczenie. Powyższe stanowisko, choć formalnie wiążące dla składów orzekających, nie spotkało się z aprobatą i już kilka miesięcy później ta sama kwestia została po raz drugi skierowana do analizy przez NSA. Sprawa została niedawno rozstrzygnięta uchwałą pełnego składu Izby Finansowej z dnia 24 października 2011 r. (sygn. II FPS 7/10), w której NSA podtrzymał swoje wcześniejsze, profiskalne stanowisko. Pomimo zdania odrębnego, wyrażonego przez kilku sędziów, kwestia opodatkowania podatkiem PIT pakietów medycznych finansowanych pracownikom została tym samym ostatecznie rozstrzygnięta. Z informacji napływających z rynku usług medycznych wynika, że szczególnie po tej drugiej uchwale NSA przychody podmiotów świadczących wspomniane usługi z pakietów medycznych gwałtownie spadły. Choć w sporze z organami podatkowymi zwyciężyło niekorzystne dla podatników stanowisko, wydaje się, że nie powinno to mieć wpływu na dalszy rozwój w tym zakresie sektora niepublicznej opieki medycznej. Jak bowiem zostało stwierdzone na wstępie, ochrona zdrowia w formie pakietów medycznych finansowanych przez pracodawcę jest sama w sobie korzystna zarówno dla pacjentów, jak i dla usługodawców. Wyłączenie wartości pakietu medycznego z podstawy opodatkowania PIT-em pracownika było tu raczej dodatkową zachętą do współpracy z prywatną placówką medyczną, niż powodem nawiązania takiej współpracy. Autor: Dr Joanna Rusek Doradca podatkowy Supervisor KPMG Tax M.Michna sp.k. E:

10 WIADOMOŚCI DLA RYNKU MEDYCZNEGO Kasy fiskalne czy mają sens? Od maja 2011 r. świadczenie usług medycznych zostało objęte obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych. Zwolennicy wprowadzenia kas fiskalnych do gabinetów lekarskich argumentowali, iż rejestracja sprzedaży za ich pomocą ograniczy tzw. szarą strefę. Czy jest to jednak narzędzie właściwe? Kasy fiskalne służą ewidencji obrotu i podatku należnego dla potrzeb podatku VAT. Dla oceny sensowności zastosowania kas fiskalnych w gabinetach lekarskich kluczowe jest to, że niejako z definicji mają one służyć ewidencji podatku VAT należnego. Działalność medyczna jest jednak, co do zasady, zwolniona z VAT. W konsekwencji zastosowanie kas fiskalnych do takiej zwolnionej z VAT działalności jest sprzeczne z podstawowym celem, któremu kasy służą, czyli właśnie ewidencji podatku VAT należnego. Mając na uwadze powyższe wydaje się, iż jedynym celem przyświecającym wprowadzeniu kas fiskalnych była wyłącznie chęć ujawnienia nierejestrowanych dochodów gabinetów lekarskich. Do momentu wprowadzenia kas fiskalnych odpowiedzialność karno-skarbowa lekarzy występowała w praktyce jedynie w sytuacji, gdy nie wystawiali oni faktury lub rachunku na żądanie pacjenta. Po prowadzeniu obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas podobna odpowiedzialność występuje również w sytuacji dokonania jakiejkolwiek sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej albo nie wydania paragonu. Ewidentnie zatem celem zmian było zwiększenie możliwości kontrolowania ewidencjonowania sprzedaży dla potrzeb podatku dochodowego. Autor: Czy efekt fiskalny wprowadzenia kas był pozytywny, tego jeszcze na chwilę obecną nie sposób stwierdzić. Rok nie jest wystarczającym okresem czasu, aby móc to jednoznacznie ocenić. W dłuższej perspektywie interesujące mogą się jednak okazać statystyki dotyczące kontroli ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych. Logika bowiem nakazywałaby, aby wprowadzenie dosyć restrykcyjnego narzędzia ewidencyjnego pociągnęło za sobą zwiększone kontrole prawidłowości ewidencji. W konsekwencji powyższego należy zadać pytanie, czy nie istnieją inne narzędzia fiskalne prowadzące do ograniczenia szarej strefy w służbie zdrowia, a niewiążące się z nakładaniem na podatników dodatkowych obowiązków ewidencyjnych czy zwiększaniem częstotliwości prowadzonych kontroli. Być może w tym celu rozważone mogłoby być wprowadzenie nowego odliczenia w podatku PIT. Rozwiązanie takie mogłoby przykładowo polegać na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania określonej części wydatków poniesionych na leczenie w niepublicznej służbie zdrowia. W takim przypadku pacjenci, chcąc skorzystać z odliczenia, każdorazowo występowaliby do lekarzy o wystawienie rachunku. Wystawione rachunki z kolei każdorazowo musiałyby być ujawniane dla celów podatkowych. Rozwiązanie to bez wątpienia doprowadziłoby do ujawniania przychodów gabinetów lekarskich bez konieczności prowadzenia skomplikowanych kontroli ewidencji sprzedaży za pomocą kas fiskalnych (pacjenci chcąc skorzystać z odliczenia de facto sami wymuszaliby ujawnianie obrotu). Dodatkowo, przy odpowiednim ustaleniu proporcji, według której wydatki na cele medyczne mogłyby być odliczane od dochodu pacjentów, efekt fiskalny takiej zmiany mógłby się w praktyce okazać korzystny dla budżetu państwa. Paweł Podsiedlik Doradca podatkowy Manager KPMG Tax M.Michna sp.k. E:

11 Osoba kontaktowa: Mariusz Strojny E: KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna Warszawa T: +48 (22) E: kpmg.pl

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Outso s urcing n w Po P lsc s e Warszawa w 2013

Outso s urcing n w Po P lsc s e Warszawa w 2013 Outsourcing w Polsce Warszawa 2013 Spis treści Kilka słów o outsourcingu w Polsce... 3 Gdy wyciekną dane osobowe... 5 O outsourcingu pracowniczym... 8 Regulowany outsourcing w instytucjach finansowych...

Bardziej szczegółowo

Spory w zakresie cen transferowych w Polsce

Spory w zakresie cen transferowych w Polsce www.pwc.pl Spory w zakresie cen transferowych w Polsce Luty 2014 Następstwa polskich i międzynarodowych zmian legislacyjnych, jak i praktyczne wnioski z kontroli podatkowych oraz postępowań sądowych Spis

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Nettle S.A.

Dokument Informacyjny Nettle S.A. Dokument Informacyjny Nettle S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku Catalyst, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 1.255

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne i praktyczne outsourcingu informatycznego w bankach

Aspekty prawne i praktyczne outsourcingu informatycznego w bankach Marta Łobzowska Aspekty prawne i praktyczne outsourcingu informatycznego w bankach Praca napisana pod kierunkiem Dr Remigiusza W. Kaszubskiego 1 Streszczenie Niniejsza praca koncentruje się na omówieniu

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej

Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej Etap III obejmuje okres od przesłania przez Dąbrowę Górniczą zaproszenia do składania ofert w sierpniu 2012 r. do unieważnienia postępowania

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY

PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Pierwsze kroki w biznesie Przewodnik początkującego przedsiębiorcy Stan prawny

Bardziej szczegółowo

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem 5/2011 ISSN 2083-2427 Spis treści Podatek od towarów i usług 5 Opodatkowanie VAT odsetek od pożyczek udzielonych z ZFŚS Teresa Sławińska-Choryło

Bardziej szczegółowo

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str.

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str. GRUDZIEŃ 2011 SPIS TREŚCI Aktualności prawne dla osób fizcznych. str. 2-4 Praktyczne informacje dla Przedsiębiorców. str. 4-5 1. Anna Biel, Łukasz Korejwo Dopuszczalność podjęcia uchwały o przekształceniu

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA ROZDZIAŁ V PODATKI 5.1. NIESPÓJNY SYSTEM PODATKOWY I PROBLEM INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE Demokratyczne reformy, rozpoczęte w 1989 r., obejmowały nie tylko ustrój polityczny, ale

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Oceny Kwalifikowalności VAT

Podręcznik Oceny Kwalifikowalności VAT Podręcznik Oceny Kwalifikowalności VAT w Programie Infrastruktura i Środowisko Warszawa, październik 2011 r. Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Share deal a asset deal jak to wygląda w podatkach

Share deal a asset deal jak to wygląda w podatkach Share deal a asset deal jak to wygląda w podatkach www.pwc.pl Wstęp Na rynku M&A fuzji i przejęć sprzedaż / nabycie biznesu może zasadniczo nastąpić na dwa sposoby: share deal sprzedaż / nabycie akcji

Bardziej szczegółowo

IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Podatki dochodowe

Rozdział IV. Podatki dochodowe Rozdział IV Podatki dochodowe Zalecana literatura: Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod. red. W. Modzelewskiego, ISP, Warszawa 2007; Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od

Bardziej szczegółowo

www.vat.ksiegowego.pl

www.vat.ksiegowego.pl egzemplarz okazowy nr okazowy WRZESIEŃ 2011 ISSN 2083-3660 DLA KSIĘGOWEGO Z FIRMY I SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I. II. spis treści VAT NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ Z tym numerem 2 dodatki papierowe: Najciekawsze

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych Opinia PKPP Lewiatan do Projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Projekt z dnia 24 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT REJESTRACYJNY AKCJI

CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT REJESTRACYJNY AKCJI CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT REJESTRACYJNY AKCJI z siedzibą w Katowicach, ul. Powstańców 34, www.centrozap.pl Data Dokumentu Rejestracyjnego: 31 marca 2008 roku Niniejszy Dokument Rejestracyjny został

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku.

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku. Dokument Informacyjny 1 TAX-NET Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Warszawa 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2013 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 8 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2013 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo