Benefity dla Pracowników z zakresu ochrony zdrowia i życia przy współpracy z brokerem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Benefity dla Pracowników z zakresu ochrony zdrowia i życia przy współpracy z brokerem"

Transkrypt

1 Actuarial Math Comp&Ben HR Organisational Lean Appraisals CorpFinance Legal IT Benefity dla Pracowników z zakresu ochrony zdrowia i życia przy współpracy z brokerem 2013 Niniejszy materiał jest jedynie ilustracją dla komentarza konsultanta Trio Management. Firma nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne negatywne efekty działao opartych na samodzielnej interpretacji zamieszczonych informacji i przykładów.

2 Dlaczego współpraca z brokerem? Wsparcie dla organizacji w zakresie funkcjonowania systemów motywacyjnych Profesjonalny i niezależny doradca w zakresie doboru programu ubezpieczeniowego Optymalizacja ofert i produktów rynkowych Wsparcie merytoryczne dla Pracowników organizacji Bieżący monitoring i analiza wdrożonych programów w oparciu o zaistniałe zdarzenia 2013 Trio Management. Wszystkie prawa zastrzeżone. strona 2

3 Ubezpieczenia grupowe benefity dla pracowników Grupowa prywatna opieka medyczna (Tu i Teraz) Grupowe Ubezpieczenia na życie oraz NNW Grupowe Programy Emerytalne i Oszczędnościowe 2013 Trio Management. Wszystkie prawa zastrzeżone. strona 3

4 Grupowa prywatna opieka medyczna Badania laboratoryjne Leczenie szpitalne Konsultacje lekarzy specjalistów Zabiegi lekarskie oraz pielęgniarskie Wizyty domowe Rehabilitacja Stomatologia zachowawcza Prowadzenie ciąży i położnictwo Badania diagnostyczne Szczepienia ochronne 2013 Trio Management. Wszystkie prawa zastrzeżone. strona 4

5 Korzyści dla pracownika z zastosowanych benefitów Grupowa prywatna opieka medyczna Nie wstaje wcześnie rano i nie biegnie do przychodni rejonowej, aby dostad numerek do internisty lub pediatry Ma dostęp do lekarzy specjalistów bez konieczności czekania w wielomiesięcznej kolejce Dostaje usługi na najwyższym poziomie, realizowane na dobrym jakościowo sprzęcie medycznym W klinice traktowany jest jak pacjent a nie jak zbędny mebel Oszczędza pieniądze bo mówienie o bezpłatnej służbie zdrowia to mit 2013 Trio Management. Wszystkie prawa zastrzeżone. strona 5

6 Korzyści dla pracodawcy z zastosowanych benefitów Grupowa prywatna opieka medyczna Spełnienie obowiązku badao z zakresu medycyny pracy wymaganych Kodeksem Pracy oraz Ustawą o Służbie Medycyny Pracy Uczyni z firmy godnego zaufania i nowoczesnego pracodawcę Zwiększy lojalnośd pracownika i jego związanie z firmą Zwiększy efektywnośd pracy zatrudnionego w firmie personelu (zmniejszenie absencji) jak wykazują badania w tym zakresie, pracodawca zapewniając pracownikowi dostępnośd i odpowiednią jakośd opieki zdrowotnej redukuje okresy jego absencji w pracy 2013 Trio Management. Wszystkie prawa zastrzeżone. strona 6

7 Grupowe ubezpieczenie na życie oraz NNW Zgon ubezpieczonego Trwały uszczerbek na zdrowiu Zgon w następstwie nieszczęśliwego wypadku Leczenie szpitalne Poważna choroba ubezpieczonego Zgon małżonka Operacje chirurgiczne Zgon rodzica/teścia Urodzenie dziecka Osierocenie dziecka 2013 Trio Management. Wszystkie prawa zastrzeżone. strona 7

8 Korzyści dla pracownika z zastosowanych benefitów Grupowe ubezpieczenia na życie Ochrona życia i zdrowia w razie nieprzewidzianych zdarzeo losowych zarówno dla Pracownika jak i Współmałżonka, Partnera oraz Pełnoletnich Dzieci Zabezpieczenie potrzeb finansowych rodziny w trudnych niecodziennych sytuacjach (śmierd, wypadek, nagła choroba) Zwrot poniesionych kosztów za zakupione leki Obszerna wariantowośd ofertowa, szeroki wachlarz ryzyk Korzystanie ze zdecydowanie lepszych warunków ubezpieczenia niż w produktach indywidualnych 2013 Trio Management. Wszystkie prawa zastrzeżone. strona 8

9 Korzyści dla pracodawcy z zastosowanych benefitów Grupowe ubezpieczenie na życie Poprawia swoją konkurencyjnośd na rynku (w 90% przedsiębiorstw w Polsce funkcjonują programy grupowego ubezpieczenia na życie) Sponsorując składkę zabezpiecza swoje interesy (Pracodawca, który wykupił na swój koszt ubezpieczenie na życie pracownika jest zwolniony z wypłaty odprawy pośmiertnej, o ile kwota należna z tytułu zgonu jest odpowiednio wysoka ( na podstawie art. 93 kodeksu pracy) Zwiększa lojalnośd oraz motywację pracowników, bo dba o interesy ich oraz ich rodzin 2013 Trio Management. Wszystkie prawa zastrzeżone. strona 9

10 Grupowe programy emerytalne i oszczędnościowe Leczenie szpitalne Urodzenie dziecka Osierocenie dziecka 2013 Trio Management. Wszystkie prawa zastrzeżone. strona 10

11 Korzyści dla pracownika z zastosowanych benefitów Pracowniczy Program Emerytalny Poczucie bezpieczeostwa finansowego w dobie zmian w systemie emerytalnym Zyski z inwestycji są wolne od podatku dochodowego Dziedzicznośd zgromadzonych środków zwolniona z podatku od spadków i darowizn Systematycznośd oszczędzania pozwalająca na zgromadzenie wysokich kapitałów 2013 Trio Management. Wszystkie prawa zastrzeżone. strona 11

12 Korzyści dla pracownika z zastosowanych benefitów Ubezpieczenia ochrony życia z funduszami kapitałowymi Dostępnośd do gromadzonych przez Pracodawcę środków, Pracownik jest ich Beneficjentem Gromadzone środki jako odroczona w czasie premia Poczucie bycia docenionym 2013 Trio Management. Wszystkie prawa zastrzeżone. strona 12

13 Korzyści dla pracodawcy z zastosowanych benefitów Pracowniczy Program Emerytalny Plany emerytalne nie są jedynie kosztem, ale przede wszystkim inwestycją przekładająca się na wynik finansowy firmy. Zwiększenie atrakcyjności pracodawcy dzięki planom emerytalnym uwidaczniające się w łatwości w pozyskiwaniu nowych pracowników do firmy może odegrad kluczową rolę w budowaniu pozycji firmy na rynku pracy Budowanie więzi i współodpowiedzialności za finansową przyszłośd pracodawcy i pracownika, budowanie świadomości społecznej Koszt ponoszony na Pracowniczy Program Emerytalny zwalnia pracodawcę z opłaty składki na ubezpieczenie społeczne 2013 Trio Management. Wszystkie prawa zastrzeżone. strona 13

14 Jak programy inwestycyjne wpływają na wzrost zaangażowania pracowników oraz poprawę wyników pracodawcy Wyciąg z raportu Hewitt Associates, kwiecieo Trio Management. Wszystkie prawa zastrzeżone. strona 14

15 Co miało na celu i kogo dotyczyło badanie? Badanie rynku pracodawców oferujących pracownikom programy inwestycyjne zostało przeprowadzone przez Hewitt Associates w kwietniu 2010 roku. Badanie miało na celu weryfikację, na ile programy te spełniają stawiane im cele: - wzrost wskaźnika utrzymania pracowników - zwiększenie atrakcyjności pracodawcy - poprawę wyników firmy - zmniejszenie wskaźników absencji, rezygnacji, kosztów zastąpienia Wśród badanych przedsiębiorstw dominowały spółki z kapitałem zagranicznym. Zaledwie co czwarta spółka jest firmą polską Trio Management. Wszystkie prawa zastrzeżone. strona 15

16 Uczestnicy badania wg branż 2013 Trio Management. Wszystkie prawa zastrzeżone. strona 16

17 Czy po wdrożeniu planu emerytalnego pracodawcom łatwiej jest pozyskiwać pracowników? 25% pracodawców uważa, że tak 2013 Trio Management. Wszystkie prawa zastrzeżone. strona 17

18 Jak zmienia się współczynnik utrzymania pracowników po wprowadzeniu programu inwestycyjnego? Współczynnik dobrowolnych odejśd spadł średnio z 3,8% przed wprowadzeniem programu do 1,8% po wprowadzeniu programu inwestycyjnego 2013 Trio Management. Wszystkie prawa zastrzeżone. strona 18

19 Jak kształtuje się koszt zastąpienia odchodzącego pracownika nowym pracownikiem (jako krotność miesięcznego wynagrodzenia brutto)? Koszt zastąpienia odchodzącego pracownika nowym pracownikiem Średnio 8,6 miesięcznych pensji Oszczędności finansowe z tytułu spadku liczby 2013 Trio Management. Wszystkie prawa zastrzeżone. strona 19

20 Ile wynoszą oszczędności finansowe z tytułu spadku liczby dobrowolnych odejść? Przyjmując zgodnie z wynikami Badania, że średni koszt zastąpienia odchodzącego pracownika nowym pracownikiem wynosi 8 m-cznych pensji Oszczędności finansowe z tytułu spadku dobrowolnych odejśd dzięki wdrożeniu planu emerytalnego Wynoszą rocznie około 1,33% rocznego budżetu wynagrodzeo 2013 Trio Management. Wszystkie prawa zastrzeżone. strona 20

21 Jaki wpływ miało wdrożenie programu inwestycyjnego na zmniejszenie wskaźników takich jak absencja, współczynnik rezygnacji, koszt zastąpienia? 61% Pracodawców uważa, że program emerytalny ma pozytywny wpływ na redukcję absencji i odejśd (od małego do znaczącego wpływu) 2013 Trio Management. Wszystkie prawa zastrzeżone. strona 21

22 Z punktu widzenia pracodawcy, na ile atrakcyjnym świadczeniem jest plan inwestycyjny? Pracodawcy wysoko oceniają atrakcyjnośd świadczenia, jakim jest program emerytalny (średnia ocena 4,4 w skali 1-6 gdzie 1 to bardzo źle, a 6 to bardzo dobrze) 2013 Trio Management. Wszystkie prawa zastrzeżone. strona 22

23 Które ze świadczeń oferowanych przez firmę Pracodawcy uważają za najatrakcyjniejsze? Plan inwestycyjny/emerytalny został najwyżej oceniony (68% pozytywnych odpowiedzi) 2013 Trio Management. Wszystkie prawa zastrzeżone. strona 23

24 Ubezpieczenia grupowe benefity dla pracowników - przypomnienie Szeroki wachlarz Benefitów pracowniczych podnoszących atrakcyjnośd pracodawcy Grupowa prywatna opieka medyczna (Tu i Teraz) Grupowe Ubezpieczenia na życie oraz NNW Grupowe Programy Emerytalne i Oszczędnościowe 2013 Trio Management. Wszystkie prawa zastrzeżone. strona 24

25 Kontakt Lucyna Peta Konsultant Kom Jacek Nowacki Menedżer Kom ul. Wołoska 9, Platinium 1, VI p Warszawa T F Trio Management. Wszystkie prawa zastrzeżone. strona 25

26

OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO

OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO Typ P Plus PRZYGOTOWANA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE Lublin 10.10.2008 r. Spis treści: 1. WSTĘP...... 3 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Z nami wszyscy zdrowi

Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Z nami wszyscy zdrowi Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Z nami wszyscy zdrowi 1 Wydajność, wynagradzanie oraz lojalność pracowników stanowią największe wyzwania polityki personalnej (źródło: The Boston Consulting Group

Bardziej szczegółowo

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI 2014. Ranking 250. najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP. Najlepsze produkty dla MSP. Najlepszy produkt DLA MSP

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI 2014. Ranking 250. najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP. Najlepsze produkty dla MSP. Najlepszy produkt DLA MSP 30 maja 5 czerwca 2014 r. 29 TURBINY POLSKIEJ Najlepszy produkt DLA MSP 2014 GOSPODARKI 2014 Ranking 250 najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP fot: fotolia Najlepsze produkty dla MSP 30 30 maja 5

Bardziej szczegółowo

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/061 Działalność szpitali samorządowych przekształconych

Bardziej szczegółowo

Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą

Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej. GŁÓWNE LOGO Polski HR S.A. skupia

Bardziej szczegółowo

Nr 1058. Informacja. Sektor prywatny w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 1058. Informacja. Sektor prywatny w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Sektor prywatny w systemie ochrony zdrowia w Polsce Lipiec 2004 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz Informacja Nr 1058

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie MULTIOCHRONA

Grupowe Ubezpieczenie na Życie MULTIOCHRONA leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę SIŻ 2146/??.12 Dlaczego Multiochrona? Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

IMPULS. Outsourcing. usług medycznych. Zadowoleni pacjenci najlepszą rekomendacją szpitala DLA BIZNESU. Ubezpieczenia szpitali

IMPULS. Outsourcing. usług medycznych. Zadowoleni pacjenci najlepszą rekomendacją szpitala DLA BIZNESU. Ubezpieczenia szpitali BIZNES IDEE ROZWÓJ NUMER 2 / 2014 IMPULS DLA BIZNESU Zadowoleni pacjenci najlepszą rekomendacją szpitala Outsourcing usług medycznych Podatek od nieruchomości w lecznictwie Ubezpieczenia szpitali Czas

Bardziej szczegółowo

Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne

Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne dr Małgorzata Paszkowska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne WPROWADZENIE Rynek usług medycznych w Polsce jest finansowany w świetle prawa głównie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Gospodarcze w Krakowie POLSKO-NIEMIECKA IZBA PRZEMYSŁOWO- HANDLOWA. Kraków, 20 lutego 2014

Spotkanie Gospodarcze w Krakowie POLSKO-NIEMIECKA IZBA PRZEMYSŁOWO- HANDLOWA. Kraków, 20 lutego 2014 Spotkanie Gospodarcze w Krakowie POLSKO-NIEMIECKA IZBA PRZEMYSŁOWO- HANDLOWA Kraków, 20 lutego 2014 AGENDA SPOTKANIA 1. TUnŻ WARTA SA kim jesteśmy 2. Oferta produktów grupowych 3. WARTA EKSTRABIZNES PLUS

Bardziej szczegółowo

LIFE. Wyniki Finansowe Pramerica. Life Planner. Korzystne zmiany. magazyn wszystkich ubezpieczonych

LIFE. Wyniki Finansowe Pramerica. Life Planner. Korzystne zmiany. magazyn wszystkich ubezpieczonych LIFE Zawód Life Planner Ubezpieczenia po japońsku Wyniki Finansowe Pramerica Korzystne zmiany w ofercie produktowej KAMPANIA BILLBOARDOWA Profesjonalizm w każdym detalu SPIS TREŚCI firma 01 Słowo wstępu

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNE BIULETYN MARSH 4/2013

UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNE BIULETYN MARSH 4/2013 UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNE BIULETYN MARSH 4/2013 Szanowni Państwo, zachęcamy do lektury listopadowego Biuletynu Marsh, którego tematem przewodnim są ubezpieczenia specjalistyczne. Nasi eksperci z Zespołu

Bardziej szczegółowo

Opiekun Ubezpieczenie grupowe

Opiekun Ubezpieczenie grupowe Opiekun Ubezpieczenie grupowe Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Zespół Szkoleń Aviva 1 Ubezpieczenie Grupowe Opiekun Ubezpieczenie ma za zadanie zrekompensować poniesione straty finansowe, w przypadku

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r.

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. 1 1 Wstęp... 3 2 Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki Banku... 4 2.1 Sytuacja makroekonomiczna... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu)

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) 1. Data wprowadzenia zmodyfikowanego produktu do sprzedaży: 01-07-2012 Data ostatniej aktualizacji karty produktu: dd-mm-rrrr 2. Opis i charakter

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 RAPORT 2014 Raport 2014 Spis treści Wprowadzenie Rok 2014 w PSZK Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 ` Projekty realizowane przez firmy wyróżnione certyfikatem HR Najwyższej Jakości CSR Allianz Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

POLISH HOLDING OF TEMPORARY AND PERMANENT STAFFING AGENCIES

POLISH HOLDING OF TEMPORARY AND PERMANENT STAFFING AGENCIES POLISH HOLDING OF TEMPORARY AND PERMANENT STAFFING AGENCIES Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą

Bardziej szczegółowo

Rola pracodawcy w finansowaniu rynku usług medycznych

Rola pracodawcy w finansowaniu rynku usług medycznych Dr Małgorzata Paszkowska Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Rola pracodawcy w finansowaniu rynku usług medycznych Wprowadzenie Podstawowym problemem polityki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane:

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane: ZŁOTA SETKA 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych 1 7 marca 2013 r. 19 instytucji finansowych Nagrody przyznane: Europejski Fundusz Leasingowy w kategorii: leasing Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Analiza porównawcza funkcjonowania grupowych pracowniczych programów emerytalnych w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich

www.pwc.pl Analiza porównawcza funkcjonowania grupowych pracowniczych programów emerytalnych w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich www.pwc.pl Analiza porównawcza funkcjonowania grupowych pracowniczych programów emerytalnych w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich 3 czerwca 2011 Spis treści Zastrzeżenia... 3 Streszczenie menedżerskie...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012 Szanowni Państwo! Modyfikacja programu ubezpieczeniowego przygotowana została przy współpracy NSZZ Funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

13 19 grudnia 2013 r.

13 19 grudnia 2013 r. 13 19 grudnia 2013 r. 25 26 13 19 grudnia 2013 r. NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU Najlepsze produkty dla biznesu Firmy, które rosną, dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Szwajcarii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Szwajcarii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Szwajcarii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Warszawa, luty 2008 Koncepcja Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń przygotowana przez:

Bardziej szczegółowo

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Niektórym ludziom życie się przydarza, inni je tworzą! Krzysztof Żelazowski Doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych Doradztwo emerytalne 32 444 6 000 e-mail:

Bardziej szczegółowo