Polmed Usługi medyczne Polska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polmed Usługi medyczne Polska"

Transkrypt

1 EQUITY RESEARCH PARTNER Polmed Usługi medyczne Polska Cena docelowa: PLN 3.8 Raport inicjujący Operator sieci 20 przychodni własnych i 3,000 placówek partnerskich Prognozujemy znorm. EBITDA na poziomie PLN 9.4m, wzrost o 19% r/r w 2015P. Na naszych prognozach spółka jest wyceniana na 8.0x EV/EBITDA na 2015, z 47% dyskontem do Enel-Medu. Nieoceniona opieka medyczna Polmed jest czwartym największym pod względem liczby przychodni prywatnym operatorem medycznym w Polsce, skoncentrowanym na opiece ambulatoryjnej. Prognozujemy, że współpraca z nowymi klientami (TU Zdrowie, Amazon), wzrost udziału przychodów w wysokomarżowym modelu fee-for-service i otwarcie nowych przychodni w Warszawie przełożą się na poprawę wyników w najbliższych latach. Prognozujemy średnioroczną stopę wzrostu przychodów i EBITDA na poziomie odpowiednio 13% i 11% w latach P. Na naszych prognozach Polmed wyceniany jest na 8.0x EV/EBITDA na 2015P, z 47% dyskontem do Enel-Medu. Polmed czwarty największy prywatny operator medyczny w Polsce pod względem liczby przychodni. Polmed oferuje usługi podstawowej i specjalistycznej opieki ambulatoryjnej poprzez sieć 20 placówek własnych i 3,000 placówek partnerskich w całej Polsce. Spółka świadczy usługi w ramach kontraktów z NFZ, abonamentów dla przedsiębiorstw i współpracy z firmami ubezpieczeniowymi. Polmed planuje otwarcie dwóch nowych Centrów Medycznych w Warszawie w latach oraz jest w trakcie prac nad kontraktem z TU Zdrowie (z którego przychody szacujemy na PLN 19m rocznie). Mimo, że dotychczas Polmed rozwijał się jedynie organicznie otwierając kolejne przychodnie, zarząd nie wyklucza akwizycji pojedynczych przychodni lub sieci przychodni. Polski rynek usług medycznych stabilny wzrost, konsolidacja przychodni. Szacujemy wydatki na opiekę zdrowotną w Polsce w 2014 r. w wysokości PLN 114mld (wzrost o 2% r/r) oraz prognozujemy CAGR tego rynku w wysokości 3% w latach P. Oczekujemy, że rynek prywatnych usług będzie rósł dwukrotnie szybciej od całego rynku i prognozujemy jego średnioroczne tempo wzrostu na poziomie 6%. W ostatnich latach rynek prywatnych usług medycznych podlegał konsolidacji i spodziewamy się, że ten proces będzie kontynuowany. Prognozujemy CAGR przychodów i EBITDA na poziomie odpowiednio 13% i 11% w latach P. Szacujemy przychody na poziomie PLN 76m w 2015P (wzrost o 24% r/r) i PLN 87m w 2016P (wzrost o 15% r/r). Zakładany przez nas wzrost pochodzi ze współpracy z nowymi klientami (TU Zdrowie, Amazon) oraz z otwarcia 3 przychodni w Warszawie. Prognozujemy EBITDA na poziomie PLN 9.4m w 2015P (wzrost o 19% r/r) i PLN 10.1m w 2016P (wzrost o 8% r/r). Spodziewamy się jednocześnie dobrych wyników za 1Q15. Prognozujemy EBITDA na poziomie PLN 1.8m (wzrost o 16% r/r), oraz zysk netto na poziomie PLN 0.9m (wzrost o 73% r/r) w wyniku niższych kosztów finansowych. Wycena. Wyceniamy akcje Polmedu korzystając z 10-letniego modelu DCF (waga 60%), metody porównawczej względem Enel-Medu (waga 30%) oraz metody porównawczej bazującej na mnożnikach transakcyjnych (waga 10%). Otrzymujemy cenę docelową na poziomie PLN 3.8/akcję, co przekłada się na potencjał wzrostu w wysokości 50%. Na naszych prognozach Polmed jest wyceniany na 8.0x EV/EBITDA na 2015P, z 47% i 50% dyskontem odpowiednio do Enel-Medu i mediany mnożników transakcyjnych. Polmed: Prognozy finansowe (PLN m) P 2016P 2017P Przychody EBIT Znorm. EBITDA Znorm. zysk netto PER (x) n.a EV/ EBITDA (x) n.a Stopa dywidendy* (%) 1.2% 0.0% 1.6% 2.8% 3.7% 4.5% *dywidenda wypłacona w danym roku Źródło: Dane spółki, szacunki DI Investors 5 maja 2015 r. Podstawowe informacje Cena docelowa (PLN) 3.8 Cena bieżąca (PLN) 2.53 Max (52T) 2.61 Min (52T) 1.87 Liczba akcji (m) 28.4 Kapitalizacja (PLN m) 72 Dług netto (2015P, PLN m) 3.4 EV (2015P, PLN m) 75 Śr. dzienny obrót (3M, PLN k) 6.0 Akcjonariat udział w kapitale/głosach Polmed Medical Limited 54/62% NPN Med II (Krokus PE) 42/35% Pozostali 4/3% Opis Spółki Polmed jest czwartym największym prywatnym operatorem medycznym w Polsce pod względem liczby przychodni. Spółka świadczy usługi podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez sieć 20 placówek własnych i 3,000 placówek partnerskich. Polmed rozpoczął swoją działalność w 1999 r. w województwie pomorskim i do dziś w tym regionie znajduje się największa koncentracja placówek spółki. W 2009 r. po pozyskaniu kapitału od NPN II Med (któremu doradza Krokus PE) rozpoczęto ekspansję ogólnokrajową i otwarto centra medyczne w głównych miastach Polski m.in. w Warszawie, Krakowie i Katowicach. Polmed vs. WIG: Relatywny kurs akcji 120% 110% 100% 90% 80% 70% maj 14 sie 14 lis 14 lut 15 Źródło: Bloomberg POLMED WIG Michał Mordel (+48) Beata Szparaga, CFA (+48) Wszystkie ceny są aktualne na chyba, że jest to inaczej określone. Ceny pochodzą z lokalnych giełd za pośrednictwem serwisów Reutera, Bloomberga oraz innych dostawców. Źródłem danych jest Dom Inwestycyjny Investors oraz opisywane firmy. DI Investors współpracuje oraz stara się prowadzić swoją działalność ze spółkami uwzględnionymi w jego raportach z badań. Dlatego też inwestorzy powinni mieć świadomość, że w firmie może zachodzić konflikt interesów, co mogłyby wpłynąć na obiektywność niniejszego raportu. Inwestorzy powinni brać ten raport pod uwagę jedynie jako jeden z czynników przy podejmowaniu swoich decyzji inwestycyjnych.

2 Polmed: Prognozy finansowe Rachunek zysków i strat (PLN m) P 2016P 2017P Podstawowe dane Przychody Cena akcji (PLN) 2.53 Zysk brutto na sprzedaży Min (52W, PLN) 1.87 Koszty ogólnego zarządu Max (52W, PLN) 2.61 Pozostałe przychody i koszty operacyjne Kapitalizacja (PLN m) 72 EBITDA EV (2015P, PLN m) 75 Znorm. EBITDA Podstawowe dane P 2016P 2017P Amortyzacja Liczba akcji (m) EBIT EPS (PLN) Przychody finansowe netto BVPS (PLN) Zysk brutto DPS (PLN) Podatek Segmenty P 2016P 2017P Zysk netto Przychody (PLN m) Znorm. Zysk netto NFZ Bilans (PLN m) P 2016P 2017P Abonamenty i medycyna Rzeczowe aktywa trwałe pracy Wartości niematerialne i prawne Firmy ubezpieczeniowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Pacjenci indywidualni Należności krótkoterminowe Pozostałe Zapasy Polmed: Prognoza przychodów ( F, PLN m) Pozostałe aktywa obrotowe Aktywa Dług krótkoterminowy Zobowiązania handlowe Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Dług długoterminowy Rezerwy Kapitał własny Pasywa Dług netto Przepływy pieniężne (PLN m) P 2016P 2017P 15 Zysk netto Zmiany w kapitale obrotowym Amortyzacja P 2016P 2017P Przepływy z działalności operacyjnej NFZ Abonamenty i medycyna pracy Nakłady inwestycyjne Firmy ubezpieczeniowe Pacjenci indywidualni Inne przepływy inwestycyjne Pozostałe Przepływy z działalności inwestycyjnej Polmed: Prognoza EBITDA ( F, PLN m) Zmiany w kapitale własnym netto Odsetki Zmiany zadłużenia netto Dywidendy % 12% Przepływy z działalności finansowej % 8 Zmiana stanu gotówki % Wskaźniki P 2016P 2017P 6 Dynamiki wzrostu Wzrost przychodów (%) 41.7% 20.2% 11.7% 24.3% 14.8% 1.8% Wzrost EBITDA (%) n.a. n.a. 11.3% 52.1% 7.8% 5.5% 4 6% 4% Wzrost znorm. EBITDA (%) n.a. n.a. 39.6% 19.4% 7.8% 5.5% 2 2% Wzrost zysku netto(%) n.a. n.a % 125.5% 13.3% 8.0% Wzrost znorm. zysku netto(%) n.a. n.a. 24.8% 41.9% 13.3% 8.0% 0 0% Marże P 2016P 2017P Marża brutto (%) 4.6% 11.4% 13.4% 12.6% 12.1% 12.5% Marża EBITDA (%) -0.9% 10.2% 10.1% 12.4% 11.6% 12.0% znorm. EBITDA (PLNm, lewa oś) znorm. marża EBITDA (%, prawa oś) Znorm. marża EBITDA (%) 0.4% 10.3% 12.9% 12.4% 11.6% 12.0% Polmed: Prognoza zysku netto ( F, PLN m) Marża EBIT (%) -6.0% 5.4% 5.7% 8.8% 8.6% 8.9% Marża netto (%) -7.4% 5.3% 3.8% 6.9% 6.8% 7.2% 8 8% Znorm. marża netto (%) -6.4% 5.4% 6.1% 6.9% 6.8% 7.2% 6% 6 Na akcję 4% Liczba akcji (m) Zysk na akcję (PLN) % Wartość księgowa na akcję (PLN) Dywidenda na akcję (PLN) % Wolne przepływy pieniężne na akcję (PLN) % Dźwignia i stopy zwrotu -4% Dług netto/ebitda (x) n.a Dług netto/kapitał własny (x) n.a % Wskaźnik płynności bieżącej (x) % ROA (%) -6.1% 5.4% 4.4% 10.0% 10.7% 11.0% P 2016P 2017P ROIC(%) ROE (%) -3.7% -9.9% 5.4% 8.6% 9.5% 6.5% 12.7% 13.8% 13.8% 14.4% 14.7% 14.4% Wskaźniki wyceny znorm. Zysk netto (PLN m, lewa oś) znorm. marża netto (%, prawa oś) znorm. PER (x) n.a Nadchodzące wydarzenia EV/ znorm. EBITDA (x) n.a maja 2015 Publikacja raportu za 1Q15 EV/Sprzedaż (x) Planowane rozpoczęcie kontraktu z 1 czerwca 2015 P/BV (x) TU Zdrowie Stopa dywidendy (%) 1.2% 0.0% 1.6% 2.8% 3.7% 4.5% 31 sierpnia 2015 Publikacja raportu za 1H15 Stopa FCF (%) -1.8% 5.1% 7.2% 7.6% 6.4% 10.8% 3 listopada 2015 Publikacja raportu za 3Q15 Źródło: Dane spółki, szacunki DI Investors Strona 2

3 Spis treści Podsumowanie inwestycyjne... 4 Ryzyka... 6 Wycena Wycena metodą DCF Analiza porównawcza mnożniki transakcyjne Wycena porównawcza względem Enel-Med Model biznesowy Abonamenty i medycyna pracy Kontrakty NFZ Obsługa firm ubezpieczeniowych Obsługa klientów indywidualnych Pozycja konkurencyjna Polmedu Strategia Akcjonariat Wyniki i prognozy finansowe Załącznik 1. Rynek prywatnych usług medycznych Strona 3

4 Podsumowanie inwestycyjne Polmed jest czwartym największym prywatnym operatorem medycznym w Polsce pod względem liczby przychodni. Spółka świadczy usługi podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez sieć 20 placówek własnych i 3,000 placówek partnerskich. Model biznesowy Polmedu składa się z czterech segmentów działalności: (1) abonamenty i medycyna pracy, (2) kontrakty NFZ, (3) obsługa firm ubezpieczeniowych, (4) klienci indywidualni. W 2014 r. największy udział w przychodach grupy miały abonamenty (PLN 24m, wzrost o 22% r/r). Kontrakty NFZ drugi największy segment przychodów spółki, wygenerowały w 2014 r. PLN 16.4m przychodów (wzrost o 2% r/r). Z kolei segment obsługi firm ubezpieczeniowych odpowiadał za PLN 14.3m przychodów (wzrost o 7% r/r). Strategią Polmedu jest umacnianie pozycji rynkowej oraz zwiększanie konkurencyjności w sektorze usług medycznych poprzez rozbudowywanie sieci Centrów Medycznych. Program inwestycyjny Polmedu zakłada otwarcie 2 nowych Centrów Medycznych w Warszawie w latach W naszych prognozach uwzględniamy również otwarcie trzeciej placówki w 2016 r. Oczekujemy, że nowe przychodnie warszawskie będą szybciej dochodzić do pozytywnego wyniku EBITDA niż dotychczasowe placówki ze względu na kontrakt z TU Zdrowie. Strategia Polmedu zakłada również zwiększanie udziału przychodów w formule fee-for-service (FFS) względem ryczałtów oraz zwiększanie udziału przychodów z placówek własnych względem partnerskich. Polmed jest aktualnie w trakcie prac nad kontraktem z TU Zdrowie drugim znaczącym kontraktem w segmencie obsługi firm ubezpieczeniowych. Prognozujemy, że współpraca z tym ubezpieczycielem wygeneruje PLN 11m przychodów w 2015P i PLN 19m w 2016P. Rozpoczęcie współpracy jest planowane na 1 czerwca 2015 r. Oczekujemy, że istotna część tego kontraktu będzie oparta o formułę fee-for-service, w której spółka generuje wyższe marże. W lipcu 2014 r. spółka podpisała kontrakt z Amazonem, który objął opieką medyczną pracowników w niedawno otwartych centrach logistycznych. Biorąc pod uwagę planowany przyrost zatrudnienia w Amazonie spółka szacuje, że przychody z tego kontraktu wyniosą PLN 5.6m w 2015 r. i PLN 6.2m w 2016 r. Rynek opieki zdrowotnej w Polsce był warty ok. PLN 114mld 1 w 2014 r. (wzrost o 2% r/r). Ambulatoryjna opieka medyczna segment rynku, na którym konkuruje Polmed, odpowiadała za PLN 31mld (27% całego rynku). Oczekujemy, że w najbliższych latach rynek usług medycznych osiągnie średnioroczną dynamikę wzrostu na poziomie 3%, wynikającą z blisko 6% tempa wzrostu prywatnych usług medycznych oraz 1.4% wzrostu wydatków publicznych na służbę zdrowia. Uważamy, że rynek ambulatoryjnej opieki medycznej w najbliższych latach utrzyma swój udział w całości wydatków na opiekę medyczną. Prognozujemy CAGR przychodów w latach F na poziomie 13%. W 2015P prognozujemy przychody na poziomie PLN 76m, wzrost o 24% r/r głównie z powodu nowo podpisanych kontraktów w segmentach abonamenty i medycyna pracy (Amazon, Koleje Mazowieckie) oraz obsługa firm ubezpieczeniowych (TU Zdrowie). W 2016P szacujemy przychody w wysokości PLN 87m (wzrost o 15% r/r). Prognozujemy CAGR EBITDA w latach P na poziomie 11%. Prognozujemy EBITDA w wysokości PLN 9.4m (wzrost o 19% r/r) w 2015P i PLN 10.1m (wzrost o 8% r/r) w 2016P. Spodziewamy się jednocześnie dobrych wyników za 1Q15. Prognozujemy EBITDA na poziomie PLN 1.8m (wzrost 16% r/r), oraz zysk netto na poziomie PLN 0.9m (wzrost o 73% r/r) w wyniku niższych kosztów finansowych przy zmniejszającym się zadłużeniu spółki. Wyceniamy akcje Polmedu korzystając z 10-letniego modelu DCF, metody porównawczej względem Enel-Med oraz metody porównawczej bazującej na mnożnikach z transakcji przejęć na polskim rynku prywatnych usług medycznych. Na naszych prognozach Polmed wyceniany jest na 8.0x i 7.2x EV/EBITDA odpowiednio na 2015P i 2016P. Z modelu DCF otrzymujemy wartość godziwą w wysokości PLN 3.1/akcję. Średnioważona wycena akcji Polmed względem Enel-Med na Polmed czwarty największy prywatny operator medyczny Polmed planuje otworzyć 2 przychodnie w Warszawie w latach Nowe kontrakty z TU Zdrowie i Amazonem Oczekujemy 3% średniorocznego wzrostu rynku opieki zdrowotnej Prognozujemy EBITDA na poziomie PLN 9.4m (wzrost o 19% r/r) w 2015P i PLN 10.1m (wzrost o 8% r/r) w 2016P Cena docelowa PLN 3.8/akcję 1 obliczenia DI Investors na podstawie danych i prognoz PIU, NFZ, GUS, PMR oraz rynekzdrowia.pl Strona 4

5 wskaźnikach EV/EBITDA (75%) i EV/S (25%) wynosi PLN 4.3/akcję. Wycenę względem transakcji przejęć również opieramy o wskaźniki EV/EBITDA i EV/S przypisując im jednak równe wagi, a implikowana wycena Polmed wynosi PLN 4.4/akcję. Przyjmujemy różne wagi do metodologii wyceny: DCF (60%), porównawcza względem Enel-Med (30%) i względem mnożników transakcji (10%) i otrzymujemy cenę docelową na poziomie PLN 3.8/akcję, co przekłada się na potencjał wzrostu w wysokości 50%. Tabela 1. Polmed: Analiza SWOT Silne Strony Ekspozycja na największe polskie miasta, głównie Gdańsk, Kraków, Warszawa, oraz Katowice Szeroka baza podwykonawców zwiększa zasięg geograficzny z punktu widzenia klientów (ok podwykonawców) Zdywersyfikowane źródła przychodów Niskie zadłużenie pozwoli na rozbudowę sieci gdy pojawi się okazja Ekspozycja na wzrostowy, defensywny rynek Rozbudowany system kontroli kosztów System przedpłat ograniczający wskaźnik wizyt nieodbytych Szanse Potencjalny obiekt przejęcia Wzrost rynku prywatnych ubezpieczeń medycznych, jako kanału dystrybucji Pogorszenie kondycji finansowej samodzielnych przychodni jako potencjalnych celów przejęcia Wzrost zjawiska turystyki medycznej głównie z krajów Europy Zachodniej Źródło: DI Investors Słabe Strony Brak ekspozycji na leczenie szpitalne ogranicza dywersyfikację przychodów spółki Duża ekspozycja na kilku kluczowych klientów Wysoka pośrednia zależność od regulacji NFZ Zagrożenia Rozwiązanie kontraktu z którymś z głównych klientów Wzrost środków NFZ (spadek popytu prywatnego w skutek skrócenia czasu oczekiwania w systemie publicznym) Wzrost konkurencji ze strony innych grup medycznych Ryzyko rozwiązania kontraktów ze strony NFZ Strona 5

6 Ryzyka Ryzyko regulacyjne Rynek prywatnej opieki medycznej jest mocno regulowany. Wszelkie zmiany dotyczące systemu finansowania usług medycznych z NFZ stanowią ryzyko dla Polmedu. Istotnym ryzykiem do naszych prognoz byłaby utrata kontraktów z NFZ (27% przychodów w 2014 r.) lub zmiana sposobu ich rozliczania. Zmiany regulacyjne w poziomie obowiązkowej składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłynęłyby bezpośrednio na budżet NFZ, a pośrednio także na segment prywatny. Również odejście od obecnie praktykowanego aneksowania umów i rozpisywanie przetargów na nowo byłoby ryzykiem dla spółki. Z kolei zmiana przepisów i umożliwienie rozwoju polis prywatnych stanowiłaby szansę dla spółki, lecz nie spodziewamy się żeby takie zmiany miały być wprowadzone w najbliższych latach. Ryzyko makroekonomiczne Otoczenie makroekonomiczne ma wpływ na budżet NFZ jak i na poziom zamożności społeczeństwa, który przekłada się na dynamikę prywatnych wydatków na opiekę zdrowotną. Większy od oczekiwanego wzrost przeciętnego wynagrodzenia, lub poziomu zatrudnienia w gospodarce spowodowałby wzrost budżetu NFZ, który odpowiada za ponad 90% rynku publicznego, co prowadzić może do pogorszenia się konkurencyjności segmentu prywatnego. Ryzyko utraty kluczowych kontraktów Spośród klientów korporacyjnych, w 2014 r. największy udział w przychodach miała współpraca z PZU (13% przychodów grupy w 2014 r.) i ze spółkami z grupy z PGNiG (10%). Utrata któregoś z tych kontraktów istotnie wpłynęłaby na nasze prognozy. Umowy z PZU zostały podpisane na czas nieokreślony, natomiast obecne kontrakty ze spółkami z grupy PGNiG obowiązują do końca 2015 r. i na razie nie wiadomo czy kontrakty będą aneksowane czy też zostanie rozpisany nowy przetarg. W październiku 2014 r. spółka podpisała list intencyjny z TU Zdrowie związany z procesem negocjacji współpracy w zakresie pełnienia funkcji operatora medycznego przez Polmed. Uwzględniamy ten kontrakt w naszych prognozach i zakładamy przychody z niego na poziomie PLN 11m w 2015P i PLN 19m w 2016P. Niedojście tej umowy do skutku znacząco wpłynęłoby na perspektywy Polmedu. Ryzyko konkurencji Rynek prywatnych usług medycznych charakteryzuje się silną konkurencją. W segmentach abonamenty i obsługa firm ubezpieczeniowych, największe podmioty są agresywne cenowo w przetargach publicznych i zapytaniach ofertowych, a cena podstawowego abonamentu z roku na rok jest coraz niższa. Poza największymi operatorami prywatnej opieki medycznej (LUX MED, Medicover, Enel-Med, Scanmed), konkurencję stanowią także PZU oraz mniejsze sieci przychodni. Ryzyko podaży akcji Fundusz NPN II Med (któremu doradza Krokus PE), który posiada 42/35% w kapitale/głosach jako inwestor typu private equity prawdopodobnie w przeciągu najbliższych 3 lat będzie chciał wyjść z inwestycji. Mimo, że wydaje nam się, że preferowanym sposobem wyjścia z inwestycji jest sprzedaż Polmedu do inwestora strategicznego, to nie możemy jednak wykluczyć częściowego wyjścia poprzez sprzedaż akcji przez GPW. Zwracamy uwagę, że NPN II Med może sprzedać do 12/10% udziału w kapitale/głosach bez utraty obecnych przywilejów. Istnieje również ryzyko rozwodnienia kapitału. W październiku 2014 r. w wywiadzie dla PAP Pan Radosław Szubert powiedział, że spółka może przeprowadzić publiczną ofertę akcji, jeśli zdecyduje się na dużą akwizycję. Strona 6

7 Wycena Wyceniamy akcje Polmedu korzystając z 10-letniego modelu DCF, metody porównawczej względem Enel-Medu oraz metody porównawczej bazującej na mnożnikach z transakcji przejęć na polskim rynku prywatnych usług medycznych. Nasza wycena metodą DCF wynosi PLN 3.1/akcję, wycena metodą porównawczą względem Enel-Medu wynosi PLN 4.3/akcję, natomiast względem mnożników z transakcji przejęć na polskim rynku prywatnych usług medycznych wynosi PLN 4.4/akcję. Ustalamy cenę docelową na poziomie PLN 3.8/akcję, co przekłada się na potencjał wzrostu w wysokości 50%. Cena docelowa PLN 3.8/akcję Tabela 2. Polmed: Cena docelowa waga Wycena DCF (PLN) % Wycena porównawcza mnożniki transakcyjne (PLN) % Wycena porównawcza względem Enel-Med (PLN) % Wartość godziwa średnia ważona (PLN) 3.6 Koszt kapitału własnego (%) 7.1% Cena docelowa (PLN) 3.8 Cena akcji (PLN) 2.5 Potencjał wzrostu (%) 50% Źródło: DI Investors 1. Wycena metodą DCF Prognozujemy średnioroczną stopę wzrostu przychodów w latach P na poziomie 5.2% i prognozujemy analogiczną średnioroczną stopę wzrostu EBITDA na poziomie 3.7%. Spodziewamy się, że wzrost przychodów będzie pochodził głównie z kontraktów z nowymi klientami TU Zdrowie, Amazon, Koleje Mazowieckie. Zakładamy capex netto na poziomie PLN 2.2m w 2015P, PLN 3.8m w 2016F oraz PLN m w dalszych latach prognozy. Szczegóły naszych prognoz znajdują się w sekcji Wyniki i prognozy finansowe. Do obliczeń WACC, przyjmujemy premię za ryzyko rynkowe 4.5% i betę 1x. Do kalkulacji wartości rezydualnej założyliśmy stopę wzrostu w okresie rezydualnym na poziomie 0.9%, wyliczaną z prognozowanego ROIC na poziomie 16.6% oraz stopy reinwestycji na poziomie 5.5%. 10-letni model DCF Prezentujemy wrażliwość modelu DCF na założenia stopy wzrostu w okresie rezydualnym i premii za ryzyko rynkowe. Zmieniając założenia stopy wzrostu w okresie rezydualnym od 0% do 1.9% oraz przyjmując premię za ryzyko rynkowe w przedziale od 3.5% do 5.5%, otrzymujemy wycenę akcji Polmedu w przedziale PLN Tabela 3. Polmed: Wyliczenia średnioważonego kosztu kapitału (WACC) 2015P >2024P Stopa wolna od ryzyka (%) 2.6% 4.5% Premia za ryzyko rynkowe (%) 4.5% 4.5% Beta 1.0x 1.0x Koszt kapitału własnego 7.1% 9.0% Koszt długu 4.4% 4.2% Koszt długu po podatku 3.5% 3.4% Dług/ (dług+kapitał własny) 11.2% 0.9% WACC 6.7% 8.9% Źródło: Szacunki DI Investors Strona 7

8 Tabela 4. Polmed: prognozy FCFF (PLN m) 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P >2024P Przychody EBITDA EBIT Podatek od EBIT NOPAT Amortyzacja Zmiany w kapitale obrotowym Capex Wolne przeplywy finansowe Czynnik dyskontowy (%) 96% 90% 84% 79% 73% 69% 64% 60% 56% 52% 52% Wartość bieżąca FCF Wartość bieżąca FCF Stopa wzrostu w okresie rezydualnym (%) 0.9% Zdyskontowana wartośc rezydualna 45 Wartość przedsiębiorstwa 95 Kapitały mniejszości 0 Dług netto (2014) 6 Wartość kapitału własnego (PLNm) 88 Liczba akcji (m) 29 Wartość godziwa na akcję (PLN) 3.1 Źródło: DI Investors Tabela 5. Polmed: Wrażliwość wyceny DCF na założenia (wartość godziwa, PLN/akcję) Premia za ryzyko rynkowe 3.5% 4.5% 5.5% 0.0% % Stopa wzrostu w okresie rezydualnym 0.9% Źródło: DI Investors 2. Analiza porównawcza mnożniki transakcyjne 1.4% % Od kilku lat polski rynek prywatnych usług medycznych podlega procesowi konsolidacji. Opieramy naszą analizę porównawczą na 13 transakcjach przejęć z ostatnich 2 lat. Mediany mnożników EV/EBITDA i EV/S transakcji wynoszą odpowiednio 15.9x i 1.5x i przekładają się na wycenę Polmedu na poziomie PLN /akcję ze średnią na poziomie PLN 4.4/akcję. W wycenie porównawczej uwzględniliśmy poniższe transakcje. Scanmed Multimedis W kwietniu 2014 r. Life Healthcare, operator prywatnych szpitali w Republice Południowej Afryki, nabył od Black Lion Fund 50.1% akcji Scanmed po PLN 4.18/akcję co przełożyło się na wartość transakcji w wysokości PLN 57.4m. Przy zadłużeniu netto spółki na koniec 2013 r. na poziomie PLN 93m implikowało to wartość przedsiębiorstwa w wysokości PLN 208m. EBITDA Scanmedu w 2013 r. wyniosła PLN 15.8m, co przekłada się na wycenę na poziomie 13.2x EV/EBITDA. Wyniki za 2013 r. uwzględniały jednak niegotówkowe zdarzenie jednorazowe (zysk z tytułu okazyjnego nabycia w wysokości PLN 10m). Po skorygowaniu o ten one-off szacujemy mnożnik EV/EBITDA transakcji na poziomie 36x. Spółka w listopadzie 2013 r. publikowała prognozy EBITDA na 2014 r. w wysokości PLN 18m, co przekłada się na mnożnik EV/EBITDA na poziomie 11.6x. Do listopada 2014 r. Life Healthcare zwiększył swój udział w Scanmed do 100% głównie przez transakcje pakietowe, po osiągnięciu powyżej 90% udziału dokonał przymusowego wykupu i wycofał akcje Scanmed z obrotu na GPW. Ceny nabywania kolejnych udziałów nie zostały ujawnione. EMC Instytut medyczny W maju 2013 r. Penta Investments ogłosiła wezwanie na 85.4% akcji EMC po cenie PLN 18.8/akcję z terminem zapisów do 18 lipca. W dniu ogłoszenia wezwania Penta Strona 8

9 posiadała 14.6%/20.5% udziału w kapitale/głosach EMC. Po ogłoszeniu wezwania przez Pentę, TFI PZU dokupywało udziały w EMC i w konsekwencji zwiększyło swoje zaangażowanie z 9.8/8.3% do 29.9/25.3% w kapitale/głosach. W dniu 15 lipca Penta podniosła cenę w wezwaniu (kurs w okresie od wezwania poruszał się w przedziale PLN ) do PLN 19.5, co wg naszych obliczeń przekładało się na wskaźnik wyceny EV/EBITDA na poziomie 17.7x i 16.1x odpowiednio za rok 2012 i Wezwanie na akcje EMC pozwoliło funduszowi Penta Investments na osiągnięcie 68.4% udziału w spółce (73.2% głosów WZA) w dniu 25 lipca Lux Med W pierwszej połowie 2013 roku, największa prywatna sieć przychodni w Polsce (72 przychodnie, 1 szpital) została przejęta przez Brytyjską grupę medyczno-ubezpieczeniową Bupa za PLN 1.6mld. Przed transakcją Grupa Lux Med znajdowała się w rękach funduszu Mid Europa Partners. Dane finansowe Grupy Lux Med nie zostały ujawnione. Posiłkując się danymi szacunkowymi opublikowanymi przez portal unquote.com szacujemy wskaźnik EV/EBITDA transakcji na 15.9x zakładając wynik EBITDA w 2013 r. na poziomie PLN 125m, oraz dług netto w wysokości bliskiej PLN 400m. MegaMed W grudniu 2012 r. Lux Med kupił od PGE za PLN 20m spółkę MegaMed - operatora medycznego z 4 placówkami. Przychody MegaMed w 2011r. wyniosły PLN 38m, przekładając się na mnożnik P/S transakcji na poziomie 0.5x. EBITDA operatora wyniosła PLN 2.8m implikując marżę EBITDA na poziomie 7.3% W 2014 r. PZU przejęło 3 sieci medyczne od spółek Skarbu Państwa: Elvita kupiony od Tauron PE operator medyczny 14 przychodni/poradni i 1 sanatorium na południu Polski. Cena wyniosła PLN 34.4m za 98.8% udziału i implikuje mnożniki P/S, EV/S oraz EV/EBITDA na poziomie odpowiednio 1.0x, 0.9x i 17.0x na danych z 2013 r. Prof-Med kupiony od Anwilu z grupy PKN Orlen operator medyczny dwóch przychodni we Włocławku. Cena transakcji wyniosła PLN 3.6m za 96.45% udziału, co implikuje mnożniki P/S i EV/S na poziomie odpowiednio 0.7x i 0.6x na danych z 2013 r. Orlen Medica operator medyczny z 2 przychodniami w Płocku oraz udziałami w sanatorium. Cena PLN 42.1m za 100% udziałów implikuje mnożniki P/S, EV/S i EV/EBITDA na poziomie odpowiednio 1.7x, 1.7x i 14.2x na danych z 2011r. Neuca w 2014 r. dokonała 6 transakcji zakupu niezależnych przychodni łącznie za PLN 9.2m. Przychody przejętych podmiotów w 2014 r. wynosiły od PLN 0.6m do PLN 2.8m, a mnożniki transakcyjne P/S wyniosły od 0.5x do 1.8x ze średnią na poziomie 1.4x. Tabela 6. Polmed: Wycena porównawcza w oparciu o mnożniki transakcyjne Cel Sprzedający Kupujący data transakcji EV/S EV/EBITDA P/S marża EBITDA EMC Rodzina Gerber, wezwanie na akcje Penta lip % Lux Med Mid Europa Partners Bupa kwi % Scanmed Black Lion Fund Life Healthcare Group kwi % Orlen Medica PKN Orlen PZU maj % Prof-Med Anwil PZU maj n.a % Elvita Tauron PZU sie % MegaMed PGE Lux Med gru-12 n.a. n.a % 6 podmiotów Własciciele prywatni Neuca 2014 n.a. n.a. 1.4 n.a. Mediana % Implikowana wycena Polmedu - prognozy EBITDA, Przychodów na % Waga 50% 50% 0% Średnioważona wycena akcji Polmed 4.4 Źródło: Bloomberg, EMIS, unquote.com, Parkiet, rynek-zdrowia.pl, dane spółek, szacunki DI Investors Strona 9

10 3. Wycena porównawcza względem Enel-Med Enel-Med jest ogólnopolską siecią medyczną, w strukturze której znajduje się 20 przychodni i 2 szpitale. Koncentruje swoją działalność w sześciu największych polskich miastach: w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku i we Wrocławiu. W 2014 r. przychody sieci wyniosły PLN 214m (wzrost o 3.4% r/r). EBITDA osiągnęła poziom PLN 51m i była ponad dwukrotnie wyższa r/r, a zysk netto wyniósł PLN 42m (wobec PLN 2.6m w 2013 r.). Na wyniki w 2014 r. istotny wpływ miała sprzedaż Centrum Medycznego Diagnostyka (7 placówek diagnostycznych) do Lux Medu. CMD zostało sprzedane w czerwcu 2014 r. za PLN 52.5m i spółka rozpoznała zysk na transakcji w wysokości PLN 35.6m. Po skorygowaniu wyników o to zdarzenie jednorazowe szacujemy znorm. EBITDA na poziomie PLN 15m (spadek o 9.6% r/r) i zysk netto w wysokości PLN 6m (wzrost o 130% r/r). Dynamiki r/r nie są w pełni porównywalne, ze względu na dekonsolidację CMD. Dokonujemy wyceny porównawczej Polmedu względem Enel-Medu. Nasza wycena opiera się na wskaźnikach EV/EBITDA, EV/S i P/E na lata 2015P i 2016P. Ze względu na różnice w modelu biznesowym wysoką amortyzację Enel-Medu wskaźnikowi P/E przyznajemy wagę 0%. Średnioważona wycena Polmedu względem Enel-Medu wynosi PLN 4.3/akcję, 69% powyżej aktualnej ceny rynkowej. Tabela 7. Wycena porównawcza względem Enel-Medu EV/S EV/EBITDA P/E marża EBITDA DY Dług netto/ EBITDA* 2015P 2016P 2015P 2016P 2015P 2016P 2015P 2015P 2014 Przychody CAGR P EBITDA CAGR P Enel-Med % 0.0% % 19.5% Polmed % 2.8% % 13.4% Implikowana wycena Polmedu Waga 12.5% 12.5% 37.5% 37.5% 0% 0% Średnioważona wycena akcji Polmed 4.3 *wskaźniki na danych znormalizowanych, w 2014 r. dla Enel-Med skorygowano o wynik na sprzedaży CM Diagnostyka Źródło: Konsensus Bloomberga dla Enel-Medu, szacunki DI Investors dla Polmedu Strona 10

11 Model biznesowy Polmed jest czwartym największym prywatnym operatorem medycznym w Polsce pod względem liczby przychodni. Spółka świadczy usługi podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez sieć 20 placówek własnych i 3,000 placówek partnerskich. Polmed rozpoczął swoją działalność w 1999 r. w województwie pomorskim i do dziś w tym regionie znajduje się największa koncentracja placówek spółki. W 2009 r. po pozyskaniu kapitału od od NPN II Med (zarządzany przez Krokus PE) rozpoczęto ekspansję ogólnokrajową i otwarto centra medyczne w głównych miastach Polski m.in. w Warszawie, Krakowie i Katowicach. Polmed czwarty największy operator świadczący usługi ambulatoryjnej opieki medycznej w Polsce Wykres 1. Polmed: Sieć placówek własnych i partnerskich Źródło: Dane spółki, DI Investors Działalność Polmedu składa się z czterech głównych segmentów: (1) abonamenty i medycyna pracy; (2) kontrakty NFZ; (3) obsługa firm ubezpieczeniowych; (4) klienci indywidualni. W 2014 r. największy udział w przychodach miał segment abonamentów i medycyny pracy, który wygenerował PLN 24m przychodów (wzrost o 22% r/r, 39% przychodów grupy). Drugim największym segmentem działalności spółki są kontrakty NFZ, z których przychody w 2014 r. wyniosły PLN 16m (wzrost o 2% r/r, 27% przychodów grupy). Wykres 2. Polmed: Przychody według segmentów (PLNm) Wykres 3. Polmed: Struktura przychodów według segmentów (2014) Źródło: Dane spółki, DI Investors Źródło: Dane spółki, DI Investors Strona 11

12 Największymi klientami Polmedu w segmencie abonamenty są: PGNiG (10% przychodów grupy w 2014), Amazon i Koleje Mazowieckie. Spośród firm ubezpieczeniowych największymi klientami Polmedu są: PZU (13% przychodów grupy w 2014), TU Zdrowie i Allianz. W 2014 r. przychody w wysokomarżowym modelu fee-for-service stanowiły 25% przychodów grupy, wzrost o 5ppt r/r, pozostała część przychodów to ryczałty i współpraca z NFZ. Wskaźnik wypełnienia przychodni Polmedu jest najwyższy w Starogardzie Gdańskim i wynosi ponad 70%, najniższy natomiast jest w przychodni Jasnogórskiej w Krakowie (25-30%), która została otwarta w 2013 r. Wskaźnik wizyt nieodbytych w przychodniach Polmedu wynosi poniżej 5%. Wykres 4. Polmed: Struktura przychodów według formuły rozliczenia Wykres 5. Polmed: Struktura przychodów według kontrahentów (2014) Źródło: Dane spółki, DI Investors Źródło: Dane spółki, DI Investors 1. Abonamenty i medycyna pracy Abonamenty i medycyna pracy są największym segmentem działalności Polmedu pod względem wielkości przychodów. Polmed bezpośrednio obsługuje ok. 150tys. pacjentów z ponad 1,600 firm. Jest to jednocześnie najszybciej rozwijający się segment usług spółki ze średnią stopą wzrostu przychodów w latach na poziomie 56%. Większość przychodów w tym segmencie jest realizowana w formie stałego ryczałtu płatnego z góry, co miesiąc, bez względu na ilość i wartość świadczonych usług. Wyjątkiem jest medycyna pracy w modelu fee-for-service, która w 2014 r. stanowiła 8% przychodów segmentu. Największymi klientami Polmedu w segmencie abonamenty i medycyna pracy są: PGNiG, Amazon, Koleje Mazowieckie, ENEA, Indykpol, Biedronka, Michelin i Leclerc. Współpraca z grupą PGNiG, największym klientem w tym segmencie, odpowiadała za 10% przychodów grupy w 2014 r., oraz ponad 25% przychodów w segmencie abonamenty i medycyna pracy. Polmed rozpoczął współpracę z PGNiG w czerwcu 2010 r. na podstawie wygranych przetargów dla 7 oddziałów grupy. Po raz kolejny w 2013r. spółka wygrała przetargi rozpisane przez 7 spółek z grupy PGNiG (oddziały w Tarnowie, Wrocławiu, Sanoku, Gdańsku, Odolanowie, Zielonej Górze i Poznaniu) i jednocześnie była jedynym podmiotem, który wystartował we wszystkich 10 przetargach. Umowy z PGNiG trwają do końca 2015 r. Na razie nie wiadomo czy spółki z grupy PGNiG będą aneksować obecne kontrakty na kolejne lata czy też zostanie rozpisany nowy przetarg. Szacujemy wartość przychodów od tego klienta w 2015 r. na PLN 8.6m. Drugim największym kontrahentem Polmedu w segmencie abonamenty i medycyna pracy jest Amazon, który objął opieką medyczną pracowników w niedawno otwartych centrach logistycznych pod Wrocławiem i Poznaniem. Spółka podpisała ten kontrakt w lipcu 2014 r. na okres jednego roku, po którym ulega on przedłużeniu na czas nieokreślony. Biorąc pod uwagę planowany przyrost zatrudnienia w Amazonie spółka szacuje, że przychody z tego kontraktu wyniosą PLN 5.6m w 2015 r. i PLN 6.2m w 2016 r. Abonamenty największy segment działalności Polmedu pod względem przychodów Strona 12

13 2. Kontrakty NFZ Drugim największym źródłem przychodów spółki są kontrakty NFZ, w ramach których Polmed świadczy szereg usług ambulatoryjnych. Obecnie spółka świadczy usługi dla 4 z 16 oddziałów NFZ w Gdańsku, Katowicach, Warszawie i Wrocławiu. W 2014 r. przychody z kontraktów z NFZ wyniosły PLN 16m (wzrost o 2% r/r; 27% przychodów ogółem). Zakładamy, że spółka nie będzie zwiększać swoich przychodów z tego źródła ze względu na koncentrację na kliencie korporacyjnym. Kontrakty z NFZ rozliczane są w oparciu o stawkę kapitacyjną (podstawowa opieka zdrowotna) lub punktową (pozostałe). Kontrakty rozliczane przy pomocy punktów mają określoną ich liczbę do wykorzystania. Każda z usług medycznych ma przypisaną wartość punktową, natomiast punkty przeliczane są na złotówki w oparciu o corocznie ustalany mnożnik. Na koniec każdego miesiąca następuje rozliczenie z NFZ na podstawie udzielonych świadczeń. W przypadku nadwykonania kontraktu, NFZ może zapłacić spółce za wypracowane punkty, których kontrakt nie obejmował. Historycznie spółka wykonywała nadwykonania i NFZ płacił za większość z nich, jednak ze względu na pogarszającą się sytuację finansową NFZ i ryzyko nieotrzymania zapłaty za nadwykonania spółka zrezygnowała z ich świadczenia w większości kontraktów. Polmed posiada podpisane umowy z 4 oddziałami NFZ w Gdańsku, Katowicach, Warszawie i Wrocławiu, a obecnie podpisane kontrakty na 2015 r. wynoszą PLN 16.8m. Kontrakty z oddziałami NFZ podpisywane są na świadczenie różnych typów usług, z czego Polmed świadczy usługi w obszarach: Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne (ADSK) Nocnej Opieki Medycznej (NOM) Rehabilitacji Stomatologii Transportu Sanitarnego Jedynie z oddziałem w Gdańsku Polmed posiada kontrakty na wszystkie usługi, natomiast z Warszawą i Wrocławiem jedynie na świadczenie usług AOS. Ze względu na konieczność utrzymywania specjalistycznego sprzętu, co w ocenie spółki jest nieopłacalne, zaangażowanie Polmedu w ADSK jest bardzo niskie (0.9% przychodów z NFZ w 2014 r.) Wykres 6. Polmed: Struktura przychodów NFZ według oddziałów Kontrakty NFZ stabilne przychody, najniższe marże Łączna wartość zawartych umów oraz aneksów do umów NFZ na rok 2015 wynosi PLN 16.8m (wzrost o 0.7% r/r) Wykres 7. Polmed: Struktura przychodów NFZ według usług Źródło: Dane spółki Źródło: Dane spółki Strona 13

14 Tabela 8. Polmed: Kontrakty z NFZ zawarte na 2014 r. Świadczone usługi Ambulatoryjna opieka specjalistyczna Oddział NFZ Kwota kontraktu w 2013 r. (PLNk) Kwota kontraktu w 2014 r. (PLNk) Kwota kontraktu w 2015 r. (PLNk) Gdańsk 2,250 1,398 2,361 Wrocław Warszawa Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne Gdańsk Leczenie stomatologiczne Podstawowa opieka zdrowotna Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej Rehabilitacja lecznicza Gdańsk Katowice Gdańsk 6,580 6,325 6,640 Katowice Gdańsk 2,913 3,250 3,250 Katowice 2,668 2,684 1,342 Gdańsk 957 1,305 1,245 Katowice Świadczenia transportu sanitarnego Gdańsk Suma kontraktów 16,904 16,707 16,823 Zaraportowane przychody z NFZ 16,097 16,359 Źródło: Dane spółki 3. Obsługa firm ubezpieczeniowych Polmed świadczy usługi dla firm ubezpieczeniowych i jest to, po kontraktach z NFZ i abonamentach korporacyjnych, trzecie największe źródło przychodów spółki. W 2014 r. Polmed wypracował PLN 14.3m przychodów w tym segmencie, wzrost o 7% r/r; 23% przychodów ogółem. Przychody z firm ubezpieczeniowych charakteryzują się silną dynamiką wzrostu wykazując średnioroczną stopę wzrostu w latach na poziomie 31%. W ramach kontraktów z firmami ubezpieczeniowymi Polmed otrzymuje zapłaty zarówno w formule fee-for-service (FFS) jak i w formule ryczałtu, a umowy z poszczególnymi ubezpieczycielami różnią się od siebie pod tym względem. W ostatnich latach rósł udział kontraktów FFS, a malał udział kontraktów opartych na ryczałcie. Największymi klientami Polmedu w tym segmencie są: PZU, TU Zdrowie, Allianz, Signal Iduna i Interrisk. Rozwój współpracy z PZU Przychody w ramach umowy z PZU odpowiadały za 12.8% przychodów grupy w 2014 r. (ok. PLN 7.8m, spadek o 5% r/r, 55% przychodów segmentu). Polmed rozpoczął współpracę z PZU w 2010 r. i początkowo była to współpraca oparta na ryczałcie, natomiast obecnie ma formę mieszaną, czyli częściowo w formie ryczałtu, częściowo w formule FFS. Umowa z PZU Pomoc jest podpisana na czas nieokreślony, natomiast umowa z PZU Życie została zawarta na rok, z automatycznym odnowieniem na rok kolejny. Przełomowy kontrakt z TU Zdrowie Polmed jest aktualnie w trakcie prac nad drugim znaczącym kontraktem w tym segmencie. W październiku 2014 r. spółka podpisała list intencyjny z TU Zdrowie związany z procesem negocjacji współpracy w zakresie pełnienia funkcji operatora medycznego przez Polmed. Spółka szacuje, że w pierwszych dwóch latach współpracy kontrakt mógłby generować przychody w wysokości od PLN 9-10m do PLN 17m rocznie, natomiast w latach kolejnych możliwy byłby ich dalszy wzrost. Rozpoczęcie współpracy jest planowane na 1 czerwca 2015 r. Analizując dotychczasowy model współpracy Polmedu z firmami ubezpieczeniowymi, spodziewamy się, że ten kontrakt będzie w istotnej części oparty o formułę FFS. W związku z oczekiwanym rozpoczęciem współpracy Firmy ubezpieczeniowe Nowy kontrakt z TU Zdrowie ma się rozpocząć w czerwcu 2015 r. Strona 14

15 spodziewamy się, że planowane przychodnie w Warszawie będą szybciej dochodzić do pozytywnego wyniku EBITDA niż placówki otwierane w poprzednich latach. Do tej pory spółka świadczyła swoje usługi dla TU Zdrowie jako podwykonawca spółki Medica Polska, która aktualnie jest operatorem medycznym ubezpieczyciela. 4. Obsługa klientów indywidualnych Polmed oferuje również usługi klientom indywidualnym, a w 2014 r. przychody z tego źródła wyniosły PLN 5.4m (wzrost o 27% r/r, 9% przychodów ogółem). Średnioroczna stopa wzrostu przychodów w tym segmencie wyniosła 19% w latach Usługi dla klientów indywidualnych oparte są w całości na formule fee-for-service i jest to najwyżej marżowy segment działalności Polmedu. Spółka nie sprzedaje abonamentów klientom indywidualnym i nie planuje wprowadzenia takich usług. Polmed świadczy usługi klientom indywidualnym w oparciu o trzy kanały sprzedaży: (1) płatne z góry rezerwacje przez Internet; (2) zapisy przez telefon; (3) rezerwacje osobiste. Zapisy przez telefon oraz rezerwacje osobiste przekładają się na stosunkowo większy udział wizyt umówionych, lecz nieopłaconych i nieodbytych. Z tego powodu spółka intensyfikuje swoje działania w tym segmencie na wzroście udziału rezerwacji przez Internet. Klienci indywidualni najwyżej marżowy segment działalności Pozycja konkurencyjna Polmedu Rynek prywatnych usług medycznych charakteryzuje się obecnie wysokim poziomem fragmentacji. Wyróżnić można ok. 10 większych podmiotów, jednak żaden z nich nie posiada nawet 5% udziału w rynku. Grupy medyczne różnią się od siebie pod względem zasięgu geograficznego, zakresu współpracy z NFZ oraz udziału szpitali w strukturze. Największymi prywatnymi grupami medycznymi pod względem przychodów oraz liczby placówek są Lux-Med oraz Medicover. Zwracamy uwagę, iż ekspozycja dużych grup medycznych koncentruje się na 10 największych polskich miastach. Z wyjątkiem EMC liczba szpitali w strukturach firm ogranicza się do 1-2 placówek. Poza Scanmed i EMC są to szpitale pracujące w trybie jednodniowym, nastawione głównie na przychody komercyjne i korzystające z synergii sprzedażowych w oparciu o sieć przychodni. Profile działalności prywatnych sieci medycznych w Polsce różnią się od siebie głównie udziałem przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz liczbą szpitali w swojej sieci. Polmed jako jedyny spośród największych operatorów w Polsce nie posiada w swojej sieci szpitala i nie jest jego intencją aby otworzyć placówkę szpitalną w najbliższym czasie. Prowadzenie działalności szpitalnej wiąże się z dużą zależnością od kontraktów z NFZ a co za tym idzie z ryzykiem politycznym. NFZ odpowiada za 27% przychodów Polmed co przy braku szpitali jest udziałem dość wysokim na tle konkurencji. Enel-Med, Medicover i Lux Med są największymi pod względem przychodów sieciami medycznymi w Polsce. Zarazem są też najbliższymi konkurentami Polmedu zabiegając o kontrakty wśród największych pracodawców w Polsce. Zarówno Lux Med jak i Enel-Med mają niewielki udział NFZ w strukturze przychodów odpowiednio 7% i 6%. Każda z trzech sieci posiada przynajmniej jeden szpital co pozwala im uzupełnić portfolio realizowanych usług i być bardziej konkurencyjnymi w świadczeniu kompleksowej opieki od pierwszego kontaktu aż do hospitalizacji. Medicover skierowany jest na zamożniejszego i bardziej wymagającego klienta niż Lux Med, Enel-Med i Polmed. Szpitale tych sieci pracują w trybie jednodniowym i nastawione są głównie na przychody komercyjne, korzystając z synergii sprzedażowych w oparciu o sieć przychodni. EMC skupia się na działalności szpitalnej, posiadając w swojej sieci 10 szpitali. Oferuje pacjentom pełną opiekę medyczną: od podstawowej opieki zdrowotnej aż po opiekę w ośrodkach wysokospecjalistycznych. EMC jest w wysokim stopniu zależne od NFZ uzyskując z tego źródła ponad 86% przychodów. Strona 15

16 Scanmed w swojej sieci posiada 1 szpital i 9 klinik specjalistycznych, głownie kardiologicznych. W 2013 r. 58% przychodów Scanmedu pochodziło z NFZ. Pomimo zbliżonego profilu działalności do Polmedu nie jest aktualnie jego bezpośrednim konkurentem ze względu na koncentrację w południowej części kraju. Tabela 9. Ekspozycja geograficzna prywatnych sieci medycznych Lux-Med Medicover Scanmed Polmed Enel-Med EMC Swissmed Przychodnie Szpitale Przychodnie Szpitale Przychodnie Szpitale Przychodnie Szpitale Przychodnie Szpitale Przychodnie Szpitale Przychodnie Szpitale Warszawa Kraków Łódź miasto Wrocław Poznań Szczecin 3 1 Katowice Pozostałe SUMA Udział NFZ 7%* b.d. 58%* 27% 6% 86% Ok. 40%** *dane historyczne za 2012 (Lux Med) i 2013 (Scanmed) **dane szacunkowe Źródło: Dane spółek, szacunki DI Investors Strona 16

17 Strategia Strategią Polmedu jest umacnianie pozycji rynkowej oraz zwiększanie konkurencyjności w sektorze usług medycznych poprzez rozbudowywanie sieci Centrów Medycznych. Spółka chce rozwijać swoją sieć przychodni przede wszystkim w Warszawie i dużych miastach wojewódzkich, ale również w mniejszych miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Dotychczas Polmed rozwijał się jedynie organicznie otwierając kolejne przychodnie, niemniej jednak zarząd nie wyklucza akwizycji pojedynczych przychodni lub sieci przychodni. Strategia: rozbudowa sieci Centrów Medycznych Polmed skupia się na leczeniu ambulatoryjnym i nie planuje inwestycji w szpitale ze względu na ryzyko polityczne, uzależnienie od finansowania publicznego i wysokie nakłady. Spółka nie zamierza też inwestować w zaawansowaną diagnostykę medyczną ze względu na niską rentowność takich przedsięwzięć. Rozwój organiczny Program inwestycyjny Polmedu zakłada otwarcie 2 nowych Centrów Medycznych w Warszawie w latach Planowane placówki są w fazie realizacji i mają zostać otwarte odpowiednio w 3Q15 i 2Q16. W przeszłości, przychodnie Polmedu osiągały próg rentowności po 2-3 latach, natomiast oczekujemy, że nowe przychodnie warszawskie będą szybciej dochodzić do pozytywnego wyniku EBITDA ze względu na nowo podpisane kontrakty, w tym kontrakt z TU Zdrowie. Tabela 10. Polmed: Planowane nowe otwarcia Placówka Powierzchnia Oczekiwany Capex Planowane otwarcie Warszawa, ul. Twarda 402.5m 2 PLN 1.5m 3Q15 Warszawa, ul. Wołoska 411.6m 2 PLN 1.5m 2Q16 Źródło: Dane spółki Jeżeli chodzi o strukturę przychodów, celem spółki jest utrzymanie stabilnego poziomu przychodów z NFZ, ograniczenie udziału przychodów w formie ryczałtu oraz wzrost udziału kontraktów fee-forservice, które charakteryzują się najwyższą marżą. W przeciągu ostatnich 5 lat spółce udało się zmniejszyć udział przychodów z kontraktów NFZ z 56% w 2009r. do 27% 2014 r. jednocześnie zwiększając ich wartość nominalną z PLN 10.5m w 2009 r. do PLN 16.4m w 2014 r. Wyłączając kontrakty NFZ, spółka wciąż uzyskuje większość swoich przychodów z kontraktów w formie ryczałtu. W 2014 r. przychody fee-for-service odpowiadały za 25% przychodów grupy w porównaniu z 20% udziałem w 2013 r. Na poprawę struktury przychodów w latach istotny wpływ powinien mieć finalizowany obecnie kontrakt z TU Zdrowie (przychody ponad PLN 9m rocznie), który zakładamy na podstawie innych tego typu kontraktów, że będzie rozliczany w przeważającej części w formule FFS. Polmed planuje otworzyć 2 przychodnie w Warszawie w latach Plan poprawy struktury przychodów: wzrost FFS, stabilny NFZ, spadek udziału ryczałtu Wykres 8. Polmed: Rozwój sieci placówek Źródło: Dane spółki, DI Investors Strona 17

18 Akwizycje Polmed nie wyklucza akwizycji pojedynczych przychodni lub sieci przychodni. W obszarze zainteresowania spółki są przychodnie pasujące do podpisanych kontraktów i pozwalające na zmniejszenie udziału placówek partnerskich w obsłudze pacjentów. W przypadku znaczącej akwizycji, zarząd nie wyklucza przeprowadzenia publicznej emisji akcji. Potencjalne akwizycje pojedynczych przychodni lub sieci przychodni Po IPO w 2010 r. Polmed planował przejęcia przychodni z rejonu Warszawy (PLN 14m rocznych przychodów przy rentowności 5%) i zostały uwzględnione w prognozie spółki na 2010 r. Jednak, ze względu na cenę oczekiwaną przez sprzedających do transakcji nie doszło i prognoza nie została zrealizowana. W 2011 r. spółka prowadziła rozmowy dotyczące przejęcia Medrum, właściciela przychodni w Warszawie przy Al. Niepodległości 107/109, lecz ze względu na niewystarczająco stabilną zdaniem zarządu umowę najmu lokalu przejęcie nie zostało sfinalizowane. W naszym odczuciu oczekiwania zarządu dotyczące wskaźników potencjalnego przejęcia są zdecydowanie poniżej ostatnich transakcji przejęć. Strona 18

19 Akcjonariat Założyciele Polmedu - Pan Radosław Szubert, prezes i Pan Romuald Magdoń, wiceprezes posiadają 54/62% udziału w kapitale/głosach poprzez kontrolowany przez siebie podmiot Polmed Medical Limited z siedzibą na Cyprze. Część pakietu założycieli Polmedu (6.2m akcji, 22% udziału w kapitale) stanowią akcje uprzywilejowane jedna akcja daje prawo do dwóch głosów na WZ. Fundusz Nova Polonia II, któremu doradza Krokus PE, poprzez spółkę zależną NPN II Med wszedł do akcjonariatu spółki w sierpniu 2009 r. inwestując PLN 15m (PLN 1.25/akcję) w 12m akcji nowej emisji. Od IPO Polmedu na GPW w 2010 r. (emisja 1m akcji po cenie emisyjnej PLN 3.5) udział NPN II Med wynosi 42/35% w kapitale/głosach. Według statutu spółki, tak długo jak Krokus posiada ponad 30% udziału w kapitale, powołuje 2 członków rady nadzorczej, w tym wiceprzewodniczącego. Rada nadzorcza spółki składa się z 5-7 członków, obecnie 6. Założyciele Polmedu posiadają 54/62% w kapitale/głosach Polmedu Fundusz Nova Polonia II, któremu doradza Krokus PE posiada 35/42% udziału w głosach/kapitale Z publicznych wypowiedzi przedstawicieli Polmedu wynika, że od 2013 r. Krokus PE chce wyjść z inwestycji. Uważamy, że preferowanym sposobem wyjścia z inwestycji byłaby sprzedaż Polmedu do inwestora strategicznego. Nie możemy jednak wykluczyć częściowego wyjścia poprzez sprzedaż akcji przez GPW i zwracamy uwagę, że Krokus może sprzedać do 12/10% udziału w kapitale/głosach bez utraty obecnych przywilejów. Wykres 9. Polmed: Akcjonariat (udział w głosach) Wykres 10. Polmed: Akcjonariat (udział w kapitale) Źródło: Dane spółki, DI Investors Źródło: Dane spółki, DI Investors W czerwcu 2013 r. spółka poinformowała o rozpoczęciu procesu poszukiwania inwestora strategicznego, który zapewniłby środki na dalszy rozwój i umożliwił wyjście z inwestycji Krokusowi. W styczniu 2014 r. podpisano list intencyjny z Medicover na sprzedaż 20% kapitału po PLN 3.50/akcję (29% premii do ceny giełdowej). Spółka poinformowała w raporcie bieżącym z dnia r., że do zawarcia umowy ostatecznie nie doszło, ponieważ strony nie porozumiały się, co do szczegółowych warunków transakcji oraz umów towarzyszących, w tym m.in. umowy o współpracy pomiędzy Medicoverem, a Polmedem. Po wygaśnięciu wyłączności na negocjacje z Medicoverem, w wywiadzie dla Pulsu Biznesu Pan Radosław Szubert, prezes poinformował, że spółka rozmawia z kilkoma podmiotami przede wszystkim branżowymi, o sprzedaży większościowego i mniejszościowego pakietu. Do transakcji jednak nie doszło. We wrześniu 2014 r. spółka w raporcie bieżącym poinformowała, że rezygnuje z poszukiwania inwestora strategicznego, gdyż uznała, że może samodzielnie rozwijać się w oparciu o wzrost organiczny połączony z akwizycjami. Poszukiwanie inwestora strategicznego Strona 19

20 Wyniki i prognozy finansowe Przychody W latach średnioroczna dynamika przychodów Polmedu wyniosła 24%. Abonamenty i medycyna pracy stanowią największy segment przychodów Polmedu i jednocześnie w ostatnich latach był to najszybciej rosnący obszar działalności spółki (CAGR %). Polmed rozbudowywał wówczas sieć przychodni własnych i partnerskich, co pozwoliło na startowanie w przetargach na abonamenty dla ogólnokrajowych przedsiębiorstw. Przychody z kontraktów NFZ, które w 2014 r. stanowiły drugi największy segment Polmedu rosły ze średnioroczną stopą wzrostu na poziomie 10%. Przychody w segmencie firm ubezpieczeniowych rosły ze średnioroczną stopą wzrostu na poziomie 21% w latach głównie ze względu na rozwój współpracy z PZU. Udział przychodów w wyżej marżowej formule fee-for-service wzrósł z 19% w 2012 r. do 25% w 2014 r. W latach średnioroczna dynamika wzrostu przychodów Polmedu wyniosła 24% Tabela 11. Polmed: Prognozy finansowe na lata P P 2016P 2017P Przychody Zysk brutto na sprzedaży EBITDA Znorm. EBITDA Zysk netto Znorm. Zysk netto Dług netto Nakłady inwestycyjne Przepływy z działalności operacyjnej Przepływy z działalności inwestycyjnej Przepływy z działalności finansowej Źródło: Dane spółki, szacunki DI Investors Prognozujemy CAGR przychodów w latach P na poziomie 13%. Zakładamy, że przychody z kontraktów NFZ będą rosły w średniorocznym tempie 2% a ich udział w strukturze przychodów zmniejszy się z 27% w 2014 do 19% w 2017P. W segmencie abonamenty i medycyna pracy oczekujemy średniorocznego wzrostu przychodów w wysokości 10%, głównie na skutek dwóch kontraktów podpisanych w 2014 r. z Kolejami Mazowieckimi i z Amazonem. Spodziewamy się, że przychody w segmencie obsługi firm ubezpieczeniowych będą rosły najszybciej (CAGR 32%) ze względu na podpisany w 2014 r. list intencyjny z TU Zdrowie, który w przypadku planowanego zawarcia kontraktu pomiędzy spółkami, powinien przełożyć się na ponad dwukrotny wzrost przychodów segmentu. Szacujemy, że udział przychodów w formule fee-for-service wzrośnie do 42% w 2017P z 25% w 2014 r. W 2015P prognozujemy przychody na poziomie PLN 76m, wzrost o 24% r/r głównie z powodu nowo podpisanych kontraktów w segmentach abonamenty i medycyna pracy oraz obsługa firm ubezpieczeniowych. W 2016P szacujemy przychody w wysokości PLN 87m (wzrost o 15% r/r). W latach P prognozujemy CAGR przychodów na poziomie 13% Strona 20

21 Wykres 11. Polmed: Prognoza przychodów (PLN m) Wykres 12. Polmed: Prognoza EBITDA (znorm) Źródło: Dane spółki, DI Investors Źródło: Dane spółki, DI Investors EBITDA W 2014 r. EBITDA wyniosła PLN 6.2m, co stanowiło wzrost o 11% r/r. Po skorygowaniu o wydarzenie jednorazowe stratę na sprzedaży środków trwałych (PLN 1.7m), w tym ośrodka wypoczynkowego Neptun (PLN 1.55m) wynik poprawił się o 40% r/r. Znormalizowana marża EBITDA poprawiła się z 10% w 2013 r. do 13% w 2014 r. w efekcie: (1) zwiększenia się udziału przychodów w formule fee-for-service do 25% wobec 20% rok wcześniej; oraz (2) poprawy obłożenia przychodni otwartych w 2012 r. W 2011 r. i 2012 r. Polmed zaraportował negatywny wynik EBITDA będący efektem otwierania nowych placówek, które były poniżej progu rentowności i odnotowywały straty na poziomie EBITDA. Polmed otworzył odpowiednio 4, 4 i 3 nowe przychodnie w latach 2010, 2011 i Prognozujemy EBITDA na poziomie PLN 9.4m (wzrost o 18% r/r) w 2015P i PLN 10.1m (wzrost o 8% r/r) w 2016P Prognozujemy CAGR EBITDA w latach F na poziomie 11% przy malejącej marży EBITDA z 12.9% w 2014 r. do 12.0% w 2017P. Prognozujemy EBITDA na poziomie PLN 9.4m (wzrost o 19% r/r) w 2015P i PLN 10.1m (wzrost o 8% r/r) w 2016P. Szacujemy, że wzrost udziału przychodów w wysokomarżowej formule fee-for-service będzie częściowo niwelowany przez koszty nowych przychodni, które powinny dojść do swojego optymalnego obłożenia w r., oraz w późniejszym okresie przez wygasające okresy rent-free wynajmowanych powierzchni. Zysk netto Zysk netto Polmedu w 2014 r. spadł o 19.6% r/r do poziomu PLN 2.3m. Po skorygowaniu wyniku netto o zdarzenia jednorazowe, w tym stratę na sprzedaży ośrodka Neptun wzrost zysku wyniósł 25%. W 2011 r. i 2012 r. Polmed zaraportował stratę netto w wysokości odpowiednio PLN 3.6m i PLN 3.4m. Prognozujemy zysk netto PLN 5.2m w 2015P, PLN 5.9m w 2016P Oczekujemy, że znormalizowany zysk netto będzie rósł w latach ze średnioroczną dynamiką 20%, co przekłada się na wzrost marży netto z 6.1% w 2014 r. do 7.2% w 2017 r. Oczekujemy poprawy marży netto w związku ze spadkiem kosztów finansowych. Polmed znacząco zwiększył swoje zadłużenie w 2011 r. podczas zintensyfikowanego procesu rozbudowy sieci przychodni. Od 2013 r. spółka stopniowo zmniejsza swoją dźwignię finansową, natomiast zakładane otwarcia 3 przychodni w Warszawie naszym zdaniem nie będą wymagały wzrostu długu. W prognozie zakładamy efektywną stopę podatku na poziomie 19%. W rezultacie, prognozujemy zysk netto w wysokości PLN 5.2m (wzrost o 42% r/r) w 2015P oraz PLN 5.9m (wzrost o 13% r/r) w 2016P Strona 21

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe po III kwartałach 2011

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe po III kwartałach 2011 Warszawa Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe po III kwartałach 2011 Agenda 1 Podsumowanie III kwartałów 2011 2 Profil działalności 3 Perspektywy prywatnego rynku medycznego 4 Omówienie wyników

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za 2011 rok

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za 2011 rok Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za 2011 rok 1 Agenda 1 Podsumowanie 2011 roku 2 Realizacja planów inwestycyjnych w 2011 roku 3 Omówienie wyników finansowych za 2011 rok 4 Plany na 2012

Bardziej szczegółowo

P 2016P 2017P

P 2016P 2017P EQUITY RESEARCH PARTNER Polmed Usługi medyczne Polska Cena docelowa: PLN 4.1 Aktualizacja raportu Obniżamy naszą prognozę znorm. EBITDA w 2015P o 6% do PLN 9.7m (wzrost o 29% r/r ). 3Q15 pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Polmed. Współpraca z TU Zdrowie nabiera tempa

Polmed. Współpraca z TU Zdrowie nabiera tempa EQUITY RESEARCH PARTNER Polmed Usługi medyczne Polska Cena docelowa: PLN 4.2 Aktualizacja raportu Dobre wyniki za 1H15, rozszerzenie współpracy z TU Zdrowie, niższe kontrakty z PGNiG Podwyższamy naszą

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

SCANMED MULTIMEDIS S.A. debiut na rynku NewConnect Warszawa, 16 sierpnia 2011 roku

SCANMED MULTIMEDIS S.A. debiut na rynku NewConnect Warszawa, 16 sierpnia 2011 roku SCANMED MULTIMEDIS S.A. debiut na rynku NewConnect Warszawa, 16 sierpnia 2011 roku 150 poradni specjalistycznych dorosłych i dzieci Personel składający się z ponad 500 doświadczonych lekarzy Ponad 300

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe po Ikwartale 2012 r.

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe po Ikwartale 2012 r. Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe po Ikwartale 2012 r. 1 Agenda Podsumowanie I kwartału 2012 r. Realizacja planów inwestycyjnych w I kwartale 2012 r. Omówienie wyników finansowych za I kwartał

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 9 M-CY 2016

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 9 M-CY 2016 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 9 M-CY 2016 KLUCZOWE PARAMETRY 9M. 2016 (mpln) * dane jednostki ELEKTROBUDOWA KLUCZOWE ZDARZENIA ZMIANA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ: ODEJŚCIE OD SILOSÓW

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

3.3.1 Metody porównań rynkowych

3.3.1 Metody porównań rynkowych 3.3.1 Metody porównań rynkowych Metoda porównań rynkowych polega na porównaniu obiektu wycenianego z wartościami rynkowymi obiektów podobnych. Porównanie to może odbywać się bezpośrednio (np. środki transportu)

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Inwestor rozważa nabycie obligacji wieczystej (konsoli), od której będzie otrzymywał na koniec każdego półrocza kupon w wysokości 80 zł. Wymagana przez inwestora stopa zwrotu w terminie do wykupu

Bardziej szczegółowo

Warszawa. 31 sierpnia 2011 r.

Warszawa. 31 sierpnia 2011 r. Warszawa 31 sierpnia 2011 r. Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za I półrocze 2011 1 Agenda 1 Profil działalności 2 Rynek działalności i strategia ENEL-MED 3 Omówienie wyników finansowych

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Raport kwartalny spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Warszawa, 9 sierpnia 2012 roku Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 3

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z. I kwartał 2011 r. Spis treści Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za I kwartał 2011 r. oraz dane porównawcze za I kwartał

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za I-III kwartał 2013 r. Agenda 1 Podstawowe informacje o Centrum Medycznym ENEL-MED 2 Wyniki finansowe Spółki 3 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Kondycja SPZOZ w 2015 Podsumowanie analizy. (Raport na podstawie analiz Magellan SA i materiałów pochodzących od pozostałych Członków Stowarzyszenia)

Kondycja SPZOZ w 2015 Podsumowanie analizy. (Raport na podstawie analiz Magellan SA i materiałów pochodzących od pozostałych Członków Stowarzyszenia) Kondycja SPZOZ w 2015 Podsumowanie analizy (Raport na podstawie analiz Magellan SA i materiałów pochodzących od pozostałych Członków Stowarzyszenia) Wyniki szpitali obraz rynku Szpitale wg rentowności

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Polityka dywidendowa PZU

Polityka dywidendowa PZU Polityka dywidendowa PZU Warszawa, 4.10.2016 Zbudujemy wartość Grupy PZU realizując strategiczne projekty rozwojowe 1 oraz oferując atrakcyjny strumień dywidend Wysokość dywidendy proponowanej przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Przedstawiona prognoza została sporządzona na okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. 1. Rynek motoryzacyjny - prognozy tendencji w 2012 r. Rynek

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za 2014 rok

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za 2014 rok Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za 2014 rok PODSTAWOWE INFORMACJE O CENTRUM MEDYCZNYM ENEL-MED Działalność Spółki - świadczenie usług medycznych Piła Przychodnia

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.10.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku Raport kwartalny zawiera: 1) Komentarz Zarządu Emitenta

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Warszawa, 27 lipca, 2006 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

Bardziej szczegółowo

NOVIAN S.A. RAPORT KWARTALNY jednostkowy i skonsolidowany za okres R. Wrocław, r.

NOVIAN S.A. RAPORT KWARTALNY jednostkowy i skonsolidowany za okres R. Wrocław, r. NOVIAN S.A. RAPORT KWARTALNY jednostkowy i skonsolidowany za okres 01.04.2011 30.06.2011 R. Wrocław, 16.08.2011 r. Spis treści PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Krótka charakterystyka Spółki Struktura akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za III kwartał 2015 roku

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za III kwartał 2015 roku Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za III kwartał 2015 roku PODSTAWOWE INFORMACJE O CENTRUM MEDYCZNYM ENEL-MED Działalność Spółki - świadczenie usług medycznych

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza danych finansowych za pomocą analizy wskaźnikowej wykorzystuje różne techniki badawcze, podkreślając porównawczą oraz względną wagę prezentowanych danych, które mają ocenić

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Metody mieszana. Wartość

Metody mieszana. Wartość Metody mieszana Dokonano wyceny Spółki i otrzymano następujące wyniki: Metody wyceny Wartość Spółki MAJĄTKOWE 1. metoda skorygowanych aktywów netto 82 100,00 2. metoda wartości odtworzeniowej 45 630,00

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R.

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. Wrocław, 12 sierpnia 2011 r. Spis treści 1. Informacje o Emitencie... 3 2. Wybrane dane finansowe Emitenta za okres od 1 kwietnia 2011 r. do

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

5 LAT DBAM O ZDROWIE!

5 LAT DBAM O ZDROWIE! 5 LAT DBAM O ZDROWIE! Warszawa, 16 listopada 2006 r. Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. 1 PGF etapy rozwoju 1990 1997 1998 2001 2005 2006 Powstanie Medicines Rozwój w rejonie

Bardziej szczegółowo

Market Multiples Review

Market Multiples Review Sierpień Market Multiples Review Sektor energetyczny Charakterystyka sektora sektor energetyczny Zapraszamy Państwa do zapoznania się z raportem Market Multiples Review na temat kształtowania się mnożników

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku Kraków, 9 maja 2011roku Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości SA Segmenty działalności Grupy Dynamika i struktura przychodów

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja wycena, a obiektywna wartość spółki Ciężko jest

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku Kraków, 7 lutego 2011roku Agenda Profil spółki Segmenty działalności Dynamika i struktura przychodów Segment pośrednictwa w sieci własnej

Bardziej szczegółowo

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od roku do roku

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od roku do roku TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 roku do 31.03.2013 roku Wrocław, 15 maja 2013 roku 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Informacje podstawowe Tabela 1 Dane teleadresowe NAZWA FORMA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Istota metody DCF. (Discounted Cash Flow)

Istota metody DCF. (Discounted Cash Flow) Istota metody DCF (Discounted Cash Flow) Metoda DCF to: Sposób wyceny przedsiębiorstwa i jego kapitałów własnych oparty o zdyskontowane przepływy pieniężne. Wolne przepływy pieniężne (Free Cash Flows)

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Krakowie. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. II kwartał 2013 roku. Autoryzowany Doradca

Raport okresowy. z siedzibą w Krakowie. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. II kwartał 2013 roku. Autoryzowany Doradca Raport okresowy z siedzibą w Krakowie Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. II kwartał 2013 roku. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony został przez spółkę JR INVEST S.A. z

Bardziej szczegółowo

Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Segment inwestycyjny Sieć franczyzowa Pośrednictwo nieruchomości Zarządzanie

Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Segment inwestycyjny Sieć franczyzowa Pośrednictwo nieruchomości Zarządzanie Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Segment inwestycyjny Sieć franczyzowa Pośrednictwo nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami Wybrane wyniki finansowe Strategia

Bardziej szczegółowo

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Avon Products Inc. (AVP) światowa firma kosmetyczna zajmująca się produkcją i dystrybucją kosmetyków

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014 Warszawa, 15-16 maja 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q1/2014 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB 1 600 000 1 400 000 WYNIKI ZA OKRES Q1/2014 Przychody 1 354

Bardziej szczegółowo

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU LETUS CAPITAL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 Katowice, 14 listopada 2012 1 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE Tabela 1 Rachunek zysków i strat - wybrane dane finansowe za III kwartał

Bardziej szczegółowo

Vodafone Group plc (VOD)- spółka notowana na giełdzie londyńskiej.

Vodafone Group plc (VOD)- spółka notowana na giełdzie londyńskiej. Vodafone Group plc (VOD)- spółka notowana na giełdzie londyńskiej. Czym zajmuje się firma? Vodafone (VOice - DAta - FONE) - to międzynarodowy operator telefonii komórkowej, którego zarząd znajduje się

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 211 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 listopada 211 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE OPEN FINANCE ZMIANA DANE NA

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie kapitałowe Cz.II

Budżetowanie kapitałowe Cz.II Budżetowanie kapitałowe Cz.II Czynnik: dyskontujący Metoda liczenia kapitalizujący (4.1.1) kapitału gdzie: WACC średni ważony koszt kapitału, z liczba źródeł kapitału, w i udział i tego źródła w całości

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Rozwiązanie zadań z przedmiotu: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Rozwiązanie zadań z przedmiotu: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Licencjackie studia dzienne Rozwiązanie zadań z przedmiotu: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa Marta Pietrzyk

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wal-Mart Stores Inc. (WMT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wal-Mart Stores Inc. (WMT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wal-Mart Stores Inc. (WMT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wal-Mart Stores Inc. (WMT) amerykańska sieć supermarketów założona w 196 przez Sama Waltona, będąca obecnie największym na

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 2014/15. /// luty 2015 ///

PODSUMOWANIE 2014/15. /// luty 2015 /// PODSUMOWANIE Iii kwartału roku obrotowego /// luty 2015 /// Podsumowanie III kwartału roku obrotowego Wyniki finansowe 3 8 ///2/// /// podsumowanie III kwartału roku obrotowego /// ///3/// /// ZDYWERSYFIKOWANY

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników 3Q 2016 r.

Podsumowanie wyników 3Q 2016 r. Podsumowanie wyników 3Q 2016 r. Warszawa, 10 listopada 2016 Agenda Podsumowanie 3Q 2016 r. Rynek i wyniki finansowe Realizacja prognozy Nowe obszary biznesowe Wyzwania na 4 kwartał 2016 r. strona 2 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa Wycena przedsiębiorstwa O usłudze: Wycena przedsiębiorstwa jest jednym z najważniejszych problemów współczesnej teorii finansów. Zapotrzebowanie na ustalenie wartości udziałów czy akcji powstaje w związku

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo