Rola sektora prywatnego w podaży usług zdrowotnych w Polsce. Joanna Zmarzlik Magdalena Pawlet

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rola sektora prywatnego w podaży usług zdrowotnych w Polsce. Joanna Zmarzlik Magdalena Pawlet"

Transkrypt

1 Rola sektora prywatnego w podaży usług zdrowotnych w Polsce Joanna Zmarzlik Magdalena Pawlet

2 Na rynku usług medycznych istnieją dwa sektory działalności: 1. sektor publiczny oraz 2. sektor niepubliczny, czyli prywatny. Właścicielami placówek publicznych są organy administracji centralnej lub samorządy terytorialne, z kolei właścicielami niepublicznych zakładów są osoby fizyczne lub prawne. Zarówno zakłady opieki zdrowotnej z sektora publicznego, jak i niepublicznego, mogą oferować świadczenia pacjentom ubezpieczonym w NFZ. Prywatne placówki medyczne mogą być finansowane zarówno z dochodów indywidualnych ludności lub firm, jak również ze środków publicznych zgromadzonych w budżecie państwa, NFZ i jednostkach samorządu terytorialnego.

3 Okres transformacji zdecydowanie zmienił miejsce sektora prywatnego w ochronie zdrowia. Dzięki licznym reformom systemowym prywatna opieka medyczna zaczęła się rozwijać. Szczególnie istotne zmiany zauważa się w prywatnym lecznictwie ambulatoryjnym. Pogłębiające się przez lata trudności finansowe placówek publicznych oraz restrukturyzacja spowodowały zmniejszenie się liczby publicznych placówek ambulatoryjnych, ośrodków zdrowia, a także zakładów świadczących usługi z zakresu medycyny pracy. W latach liczba publicznych przychodni zmalała o ponad 10%. mniejsza ilość większe trudności rozwój prywatnego sektora przychodni w dostępie do lekarza ambulatoryjnej opieki medycznej

4 Natomiast liczba prywatnych szpitali na początku transformacji systemu ochrony zdrowia była niewielka, gdyż otwarcie prywatnego szpitala wiązało się z ogromnymi kosztami. Sytuacja zmieniła się po wprowadzeniu ustawy o prywatyzacji jednostek państwowych. Dzięki niej możliwe stało się uruchomienie placówek prywatnych, które korzystały z zasobów dawnych placówek publicznych.

5 Szpitale prywatne w porównaniu ze szpitalami publicznymi w Polsce źródło: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych

6 Szpitale ogólne publiczne i niepubliczne w latach źródło: Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2008 r., GUS 2010

7 PODZIAŁ SZPITALI W 2008 r.

8 Podział szpitali według województw w 2008 roku ogółem niepubliczne publiczne 20 0

9 Czynniki utrudniające rozwój szpitali prywatnych - brak jasnych perspektyw dla długoterminowych inwestycji (brak uregulowań prawnych); - brak zapewnienia długoterminowych kontraktów na finansowanie usług medycznych przez sektor prywatny; - nieprzewidywalność zmian w zasadach finansowania szpitali; - preferowanie szpitali publicznych poprzez finansowanie nieefektywnych jednostek publicznych (niekontrolowany wzrost zadłużenia); - NFZ monopolista.

10 Opieka ambulatoryjna Świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej realizowane są przez zakłady opieki zdrowotnej i praktyki lekarskie. W końcu 2007 r. w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej funkcjonowało ogółem zakładów opieki zdrowotnej (o 733 zakłady więcej niż w roku poprzednim), z czego 22,5% stanowiły zakłady publiczne, a 77,5% - niepubliczne zakłady ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Odnotowano wzrost liczby zakładów niepublicznych (o 6,7%), ale był on mniejszy niż rok wcześniej.

11 Publiczne zakłady ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w latach źródło: Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2008 r., GUS 2010

12 Niepubliczne zakłady ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w latach źródło: Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2008 r., GUS 2010

13 ZAKŁADY AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2008 r.

14 ZAKŁADY AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WEDŁUG RODZAJÓW I WOJEWÓDZTW W 2008 r.

15 Prywatyzacja w służbie zdrowia ma wpłynąć na: - Lepszy stosunek do pacjenta, wyrażony m.in. indywidualizacją opieki - Zwiększenie świadomości potrzeb zdrowotnych odbiorców usług - Równomierne rozłożenie podaży - Równy poziom ofert medycznych - Podniesienie jakości świadczonych usług - Lepsze warunki dla pracowników ochrony zdrowia -Ułatwienie analizy nie tylko skuteczności, ale i efektywności realizacji usług medycznych źródło: Węgrzyn M., Wasilewski D., Komercjalizacja i prywatyzacja ZOZ. Kluczowe warunki osiągnięcia sukcesu., Wrocław 2006

16 Argumenty przeciw prywatyzacji w ochronie zdrowia: -Konieczne jest utrzymanie służby zdrowia ze środków publicznych ze względu na ryzyko zagrożenia ogólnego -Fetyszyzacja rozwiązań rynkowych niszczy zaufanie pacjenta do lekarza (uznanie priorytetu ekonomicznego nad potrzebami zdrowotnymi pacjentów). źródło: Węgrzyn M., Wasilewski D., Komercjalizacja i prywatyzacja ZOZ. Kluczowe warunki osiągnięcia sukcesu., Wrocław 2006

17 Obecnie następuje dynamiczny rozwój korporacji międzynarodowych, które mają na celu zajęcie dominującej pozycji na rynku usług medycznych. Do takich firm zaliczamy działające już na polskim rynku: -Medicover SA -Falck Medycyna SA -Medycyna Rodzinna SA -Swissmed Centrum Zdrowia SA -Intermedica/Lexummedica SA -Instytut Medyczny EMC SA -Scanmed

18 Medicover SA - międzynarodowa firma medyczna oferująca pełny zakres opieki medycznej - powstała w 1994 r. - jej założycielem był Bengt Beckmann - w Polsce opiekuje się ponad 5 tysiącami firm i ponad 500 tysiącami pacjentów - posiada własne szerokoprofilowe Centra Medicover w największych miastach Polski: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach,Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. - posiadają 25 nowocześnie wyposażonych Centrów Medicover oraz ponad 1000 placówek medycznych w ponad 200 miejscowościach w całej Polsce - Szpital Medicover w Warszawie pierwsza w Polsce prywatna placówka medyczna o szerokim profilu usług szpitalnych

19 Falck Medycyna - polska filia duńskiej spółki FALCK - założyciel Sophus Falck -funkcjonuje na polskim rynku od 1 lutego 1993 roku. Pierwszym miastem, w którym rozpoczęła działalność był Szczecin. -posiada oddziały w 7 największych miastach Polski, jest dziś jedną z wiodących prywatnych firm medycznych w kraju. -z indywidualnej pomocy medycznej Falck korzysta już ponad 30 tysięcy osób a ponad 85 tysięcy pracowników zatrudnionych w 3000 firm objętych jest stałą, kompleksową opieką medyczną. -kapitał akcyjny PLN -misja: Zapobieganie wypadkom i chorobom, ratowanie życia w wypadkach, zapewnianie wsparcia osobom chorym i łagodzenie skutków wypadków i chorób. Dodatkowym celem jest edukacja i profilaktyka zdrowotna oraz pomoc ludziom na wszystkich etapach ich życia.

20 Swissmed Centrum Zdrowia SA -jest organizacją medyczną działającą od 1996 roku w Gdańsku -firma powstała z połączenia wiedzy i doświadczenia polskich lekarzy oraz kapitału szwajcarskiego udziałowca. -spółka realizuje przyjęte kilka lat temu założenia rozwojowe, oferując pełen zakres usług medycznych od medycyny rodzinnej do lecznictwa szpitalnego. -oferta spółki obejmuje usługi medyczne w zakresie POZ, diagnostyki specjalistycznej, lecznictwa szpitalnego, oraz usługi medyczne dla obcych podmiotów. -do dziś Swissmed Centrum Zdrowia udzieliło pomocy medycznej kilkuset tysiącom pacjentów z kraju i zagranicy. -firma oferuję opiekę medyczną w sześciu przychodniach i wielospecjalistycznym szpitalu (73-łóżkowy obiekt o powierzchni prawie 8000 m kw. będący pierwszą tego typu placówką w Polsce).

21 Instytut Medyczny EMC SA -Spółka powstała 26 listopada 2004 r. w wyniku fuzji dwóch spółek: EuroMediCare Instytut Medyczny Sp. z o.o. oraz EMC Serwis Sp. z o.o. - obecnie spółka ta opiera się wyłącznie na kapitale krajowym -posiada 8 szpitali oraz 5 przychodni (w tym dwie w Irlandi) -ponad 80% przychodów firmy pochodzi z kontraktów realizowanych dla NFZ, pozostała część to wpływy z sektora prywatnego -spółka realizuje swoją strategię przyjętą w 2004 roku. Głównym jej celem jest objęcie opieką medyczną (szpitalną i ambulatoryjną) jak największej liczby mieszkańców Polski. Zarząd Spółki planuje, iż do 2015 roku jednostki medyczne należące do Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA będą sprawować opiekę medyczną nad 5% populacji Polski (ok. 2 mln osób).

22 Intermedica/Lexummedica -21 stycznia 2010 roku Intermedica stała się członkiem czeskiej Grupy LEXUM i rozpoczęła działalność pod nazwą Lexummedica -Grupa Lexum została założona w 1993 roku przez Profesora Martina Filipca do tej pory w skład klinik Grupy wchodziły: kliniki okulistyczne w Pradze, Ostrawie, Brnie i Czeskich Budziejowicach -W wyniku połączenia Intermedici z Grupom Lexum powstała najbardziej prężna sieć klinik okulistycznych w Europie Środkowej -aktualnie Lexummedica tworzy prywatną sieć klinik okulistycznych w Polsce (Kraków, Poznań, Szczecin)

23 Scanmed - Największy w Małopolsce dostawca pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej - Grupa oferuje pacjentom dostęp do nowoczesnych jednostek ambulatoryjnych i szpitalnych, kompleksowych metod leczenia, wysokiej klasy aparatury medycznej - Scanmed jest autorem unikalnego projektu budowy medycznego kompleksu usługowo-mieszkaniowego Medicity - Spółki wchodzące w skład grupy Scanmed: Scanmed S.A. Scanmed Multimedis Sp. z o.o. Carint Scanmed Sp. z o. o. Scan Development Sp. z o. o. Akamedik Services Sp. z o. o.

24 LUX MED - Jest liderem na rynku prywatnych usług medycznych w Polsce - W jej ramach działają obecnie 73 placówki ambulatoryjnej opieki medycznej: 25 pod marką LUX MED, 17 pod marką Medycyna Rodzinna, 10 pod marką PROMEDIS oraz 2 pod marką PROFEMED - Do grupy należą także: Centrum Diagnostyki Obrazowej AVI oraz FADO S.A.

25 Medycyna Rodzinna SA - jest polską firmą z zagranicznym kapitałem -wchodzi w skład Grupy LUX MED -tworzy sieć prywatnych placówek medycznych zlokalizowanych na terenie całego kraju -posiada 17 centrów medycznych w największych miastach Polski. (Warszawie, Szczecinie, Katowicach, Tychach, Opolu, Krakowie, Łodzi, Gdyni i Gdańsku) -Oprócz usług w ramach kontraktu z NFZ oferuje usługi także w postaci pakietów abonamentowych - Od maja 2002r. współpracuje z największą polską firmą ubezpieczeniową PZU Życie SA

26 Grupa Nowy Szpital Grupa Nowy Szpital sp. z o.o.jest spółką założoną w celu realizacji projektu, polegającego na przekształceniu zadłużonych i deficytowych szpitali publicznych w nowoczesne i efektywne firmy medyczne. Aktualnie tworzy polską sieć szpitali niepublicznych, których podstawowym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego i świadczenie bezpłatnych usług medycznych finansowanych przez NFZ.

27 Założycielami Grupy Nowy Szpital są: Adam Roślewski oraz Marcin Szulwiński. Misją Grupy Nowy Szpital jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług i budowanie zaufania pacjenta do firmy oraz jej personelu.

28 Schemat funkcjonowania

29 AKTUALNIE GRUPA NOWY SZPITAL TO: - 12 szpitali - 77 oddziałów i 2000 szpitalnych łóżek poradnie zatrudnionych osób - zapewnienie usług medycznych dla populacji 600 tys. osób -w 2009 leczyli 54 tys. pacjentów, o 2 tys. więcej niż w 2008 r.

30 Do Grupy Nowy Szpital na dzień dzisiejszy należą: 1. Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą 2. Nowy Szpital w Świeciu 3. Nowy Szpital we Wschowie 4. Nowy Szpital w Nakle 5. Nowy Szpital w Szubinie 6. Nowy Szpital w Świebodzinie 7. NZOZ Szpital im. R. Śmigielskiego w Skwierzynie 8. Nowy Szpital w Wąbrzeźnie 9. NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu 10. NZOZ Nowy Szpital w Szprotawie 11. NZOZ Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego (Krosno) 12. NZOZ Nowy Szpital w Gubinie

31 Résumé Prywatne placówki zapewniają pacjentom komfort, większą intymność, anonimowość, lepszą relację lekarz-pacjent. Swobodny wybór lekarza, możliwość konsultacji ze specjalistą bez skierowania powodują, że pacjenci coraz chętniej chcą płacić za leczenie. Jednak mimo tak dynamicznego rozwoju sektora prywatnego, sektor publiczny nadal dominuje w polskiej służbie zdrowia, zwłaszcza w opiece stacjonarnej.

32 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Nr 1058. Informacja. Sektor prywatny w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 1058. Informacja. Sektor prywatny w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Sektor prywatny w systemie ochrony zdrowia w Polsce Lipiec 2004 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz Informacja Nr 1058

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2013 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2013 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis MISJA GRUPY SCANMED MULTIMEDIS 6 O RAPORCIE 7 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NA TEMAT ZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

ENEL-MED idzie na giełdę Perspektywy rozwoju i strategia

ENEL-MED idzie na giełdę Perspektywy rozwoju i strategia Warszawa, 23 lutego 2011 r. ENEL-MED idzie na giełdę Perspektywy rozwoju i strategia Adam Rozwadowski Prezes Zarządu Jacek Rozwadowski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Wojciech Mizerka Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. w 2013 roku. Warszawa, 19 marca 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. w 2013 roku. Warszawa, 19 marca 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. w 2013 roku Warszawa, 19 marca 2014 r. Spis treści Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O CENTRUM MEDYCZNYM ENEL-MED S.A....4 1.1. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2009 120.9 2.9 11.1 0.7 0.1 0.01 0.6 1.2 827.4 5.96 41.7 10.7 0.8% 2010e 137.9 4.6 14.6 1.8 1.0 0.06 0.7 1.1 114.6 6.53 31.4 9.9 5.

Zysk netto 2009 120.9 2.9 11.1 0.7 0.1 0.01 0.6 1.2 827.4 5.96 41.7 10.7 0.8% 2010e 137.9 4.6 14.6 1.8 1.0 0.06 0.7 1.1 114.6 6.53 31.4 9.9 5. maj 2011 oferta publiczna usługi medyczne Wycena metodą dochodową: PorÇwnawcza (Europa Zachodnia): PorÇwnawcza (Polska): 7.9 PLN 5.4 PLN 8.1 PLN Zdrowy rozwäj sieci medycznej prowadzi działalność na krajowym

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan Załącznik nr 1 do Uchwały nr 930/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan GDAŃSK 2013 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa szpitali w Polsce

Sytuacja finansowa szpitali w Polsce Sytuacja finansowa szpitali w Polsce Edycja 2014 Raport wykonany przez Szanowni Państwo, Jak wygląda sytuacja finansowa szpitalnictwa w Polsce? Co zmienił proces komercjalizacji i jak wpłynął na obraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2010. Od 20 lat dbamy o Twoje zdrowie

RAPORT ROCZNY 2010. Od 20 lat dbamy o Twoje zdrowie RAPORT ROCZNY 2010 Od 20 lat dbamy o Twoje zdrowie KLUCZOWE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF ZA LATA 20062010 2006 2007 2008 2009 2010 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody ze sprzedaży mln zł 4 007,6

Bardziej szczegółowo

SWISSMED. Dane finansowe

SWISSMED. Dane finansowe SWISSMED Działalność Swissmed prowadzi działalność na rynku usług medycznych. Przyjęty przez Spółkę model prowadzenia działalności jest zbieŝny z modelem działalności firm zachodnich i powstał we współpracy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.04.2013 do 30.09.2013

Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.04.2013 do 30.09.2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.04.2013 do 30.09.2013 wraz z oświadczeniami Zarządu SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ jest dynamicznie rozwijającym się konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Rola pracodawcy w finansowaniu rynku usług medycznych

Rola pracodawcy w finansowaniu rynku usług medycznych Dr Małgorzata Paszkowska Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Rola pracodawcy w finansowaniu rynku usług medycznych Wprowadzenie Podstawowym problemem polityki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Zał. do uchwały nr 2406/290/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 października 2013 r. ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Katowice, wrzesień 2013 Wydział Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

Okresowe sprawozdanie z realizacji Strategii sektorowej w zakresie ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego 2009 WPROWADZENIE

Okresowe sprawozdanie z realizacji Strategii sektorowej w zakresie ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego 2009 WPROWADZENIE WPROWADZENIE Strategia sektorowa w zakresie ochrony zdrowia Województwa Zachodniopomorskiego przyjęta uchwałą Nr XXIV/226/2001 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 września 2001 roku jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. Za okres od 1 kwietnia 2013 do 31 marca 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. Za okres od 1 kwietnia 2013 do 31 marca 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. Spis treści FORMA ORGANIZACYJNO - PRAWNA... 3 ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY W ROKU OBROTOWYM,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska Dom Lekarski S.A.

Prezentacja inwestorska Dom Lekarski S.A. Prezentacja inwestorska Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został sporządzony na potrzeby prezentacji podstawowych założeń realizowanej przez Dom Lekarski S.A. strategii rozwoju pt. Północna

Bardziej szczegółowo

Prezentacja informacyjna. www.pcz.com.pl

Prezentacja informacyjna. www.pcz.com.pl Prezentacja informacyjna www.pcz.com.pl Spis treści I. Struktura firmy II. Rodzaje i wartość kapitałów własnych III. Historia Emitenta IV. Zespół zarządzający V. Struktura akcjonariatu VI. Przedmiot działalności

Bardziej szczegółowo

Działamy po to, by chronić Wasze zdrowie

Działamy po to, by chronić Wasze zdrowie Działamy po to, by chronić Wasze zdrowie Polska Grupa Farmaceutyczna Raport Roczny 2007 PGF Raport Roczny 2007 1 Budujemy wartość dla akcjonariuszy Notowania akcji PGF na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw

Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2010, 56, 3, 131 143 Marcin Kolwitz Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów

Bardziej szczegółowo

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Warszawa, luty 2008 Koncepcja Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń przygotowana przez:

Bardziej szczegółowo

OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014

OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014 Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014 Szczecin, 30 września 2014 r. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za 2011 rok

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za 2011 rok Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za 2011 rok 1 Agenda 1 Podsumowanie 2011 roku 2 Realizacja planów inwestycyjnych w 2011 roku 3 Omówienie wyników finansowych za 2011 rok 4 Plany na 2012

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Agnieszka Wojtecka Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Wydanie I Gdańsk 2011 Copyright by Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdańsk 2011 Autor: Agnieszka Wojtecka,

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja Służby Zdrowia. Jak poruszać się na giełdzie? Projekt realizowany pod patronem Ministerstwa Skarbu Państwa

Prywatyzacja Służby Zdrowia. Jak poruszać się na giełdzie? Projekt realizowany pod patronem Ministerstwa Skarbu Państwa Prywatyzacja Służby Zdrowia Jak poruszać się na giełdzie? Projekt realizowany pod patronem Ministerstwa Skarbu Państwa Akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia. Jan Nowak Procesem przeciwnym

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE RAPORT Z BADAŃ Z UWZGLĘDNIENIEM SPOSTRZEŻEŃ UCZESTNIKÓW PROJEKTU PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA HENRYK GAWROŃSKI, IZABELA SEREDOCHA

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu

Prospekt Emisyjny Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu Prospekt Emisyjny Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.189.602 akcji zwykłych na okaziciela serii G o

Bardziej szczegółowo

Szpital jako spółka prawa handlowego na przykładzie Centrum Medycznego w Łańcucie

Szpital jako spółka prawa handlowego na przykładzie Centrum Medycznego w Łańcucie Strzępka, Kruk Szpital jako spółka prawa handlowego na przykładzie Centrum Medycznego w Łańcucie 259 Wydawnictwo UR 2010 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP)

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) Załącznik do Uchwały Nr 327/234/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2013 roku Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) projekt do konsultacji społecznych Data: 28.03.2013

Bardziej szczegółowo

PPP W SYSTEMACH OCHRONY ZDROWIA Z CYKLU: DOBRE PRAKTYKI PPP W WYBRANYCH KRAJACH ŚWIATA

PPP W SYSTEMACH OCHRONY ZDROWIA Z CYKLU: DOBRE PRAKTYKI PPP W WYBRANYCH KRAJACH ŚWIATA PPP W SYSTEMACH OCHRONY ZDROWIA W WYBRANYCH KRAJACH ŚWIATA Z CYKLU: DOBRE PRAKTYKI PPP Praca zbiorowa pod redakcją Jolanty Kalecińskiej i dr Ireny Herbst Autorzy: dr Irena Herbst,Przemysław Zaremba, Bartosz

Bardziej szczegółowo