ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 368

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 368"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 368 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 12 października 2015 r. AB 368 Nazwa i adres POLITECHNIKA WARSZAWSKA Plac Politechniki Warszawa UCZELNIANE LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH ul. Noakowskiego Warszawa Kod identyfikacji dziedziny/przedmiot badań Dziedzina/przedmiot badań: C/9/P Badania chemiczne i pobieranie próbek powietrza G/9 Badania dotyczące inżynierii środowiska hałas w środowisku pracy/ogólnym, hałas w pomieszczeniach, drgania, oświetlenie, mikroklimat, wydatek energetyczny, wentylacja N/9/P Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek powietrza KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 368 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 12 października 2015 r. str. 1/14

2 Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej oraz pomieszczenia w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej Uczelniane Laboratorium Badań Środowiska ul. Noakowskiego 3, Warszawa Pobieranie próbek w celu oceny PN-Z :2002 narażenia zawodowego na: PN-Z :2002/Az1: pyły przemysłowe PN-EN 689: frakcja wdychalna - frakcja respirabilna - substancje organiczne - substancje nieorganiczne - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna - frakcja torakalna - metale - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna - włókna respirabilne Metoda dozymetrii indywidualnej Metoda stacjonarna Wskaźnik narażenia Pobieranie próbek w celu oznaczania stężenia: - substancji organicznych - substancji nieorganicznych - metali - włókien respirabilnych Metoda stacjonarna Stężenie związków organicznych Zakres: - aceton (0, ) mg/m 3 - akrylan 2-etyloheksylu (0, ) mg/m 3 - akrylan etylu (0, ) mg/m 3 - akrylan metylu (0, ) mg/m 3 - akrylonitryl (0, ) mg/m 3 - benzen (0, ) mg/m 3 - benzyna ekstrakcyjna (0, ) mg/m 3 - benzyna do lakierów (0, ) mg/m 3 - butan-1-ol (0, ) mg/m 3 - butan-2-on (0, ) mg/m 3 - chloroform (0, ) mg/m 3 - cykloheksanon (0, ) mg/m 3-1,2-dichloroetan (0, ) mg/m 3 - dichlorometan (0, ) mg/m 3 - etanol (0, ) mg/m 3 - eter dietylowy (0, ) mg/m 3 - etylobenzen (0, ) mg/m 3 - heksan (0, ) mg/m 3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) PB.PP.01 wydanie 7 z dnia r. PB.P.02 wydanie 4 z dnia r. PB.GC.01 wydanie 7 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 12 października 2015 r. str. 2/14

3 oraz pomieszczenia w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej Stężenie związków organicznych Zakres: - heksanu izomery acykliczne nasycone, z wyjątkiem heksanu: 2,2-dimetylobutan (0, ) mg/m 3 2,3-dimetylobutan (0, ) mg/m 3 3-metylopentan (0, ) mg/m 3 2-metylopentan (0, ) mg/m 3 - heptan (0, ) mg/m 3 - izooktan (0, ) mg/m 3 - izopentan (0, ) mg/m 3 - ksylen mieszanina izomerów (1,2-, 1,3-, 1,4-): izomer ksylenu 1,2- (orto-, o-) (0, ) mg/m 3 izomer ksylenu 1,3- (meta-, m-) (0, ) mg/m 3 izomer ksylenu 1,4- (para-, p-) (0, ) mg/m 3 - kumen (izopropylobenzen) (0, ) mg/m 3 - metakrylan metylu (0, ) mg/m 3 - nafta (0, ) mg/m 3 - octan n-butylu (0, ) mg/m 3 - octan sec-butylu (0, ) mg/m 3 - octan tert-butylu (0, ) mg/m 3 - octan etylu (0, ) mg/m 3 - octan winylu (0, ) mg/m 3 - oktan (0, ) mg/m 3 - pentan (0, ) mg/m 3 - pentan-1-ol (0, ) mg/m 3 - propan-1-ol (0, ) mg/m 3 - propan-2-ol (0, ) mg/m 3 - propylobenzen (0, ) mg/m 3 - styren (0, ) mg/m 3 - terpentyna (0, ) mg/m 3 - tetrachloroeten (0, ) mg/m 3 - tetrahydrofuran (0, ) mg/m 3 - toluen (0, ) mg/m 3 - trichloroeten (0, ) mg/m 3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) PB.GC.01 wydanie 7 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 12 października 2015 r. str. 3/14

4 oraz pomieszczenia w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej Stężenie związków organicznych Zakres: - trimetylobenzen mieszanina izomerów (1,2,3-, 1,2,4-, 1,3,5-): 1,2,3-trimetylobenzen (0, ) mg/m 3 1,2,4-trimetylobenzen (0, ) mg/m 3 1,3,5-trimetylobenzen (0, ) mg/m 3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Stężenie metali: chrom i jego związki w przeliczeniu na Cr Zakres: (0,005 10) mg/m 3 Stężenie metali: miedź i jej związki nieorganiczne w przeliczeniu na Cu Zakres: (0,005 10) mg/m 3 Stężenie metali: nikiel i jego związki, z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu w przeliczeniu na Ni Zakres: (0,005 10) mg/m 3 Stężenie metali: pyły ołowiu i jego związki nieorganiczne w przeliczeniu na Pb Zakres: (0,005 10) mg/m 3 Stężenie metali: tlenki żelaza w przeliczeniu na Fe Zakres: (0,005 10) mg/m 3 Stężenie metali: tlenek cynku w przeliczeniu na Zn Zakres: (0,001 10) mg/m 3 Stężenie metali: kadm i jego związki nieorganiczne w przeliczeniu na Cd: Zakres: (0,001 10) mg/m 3 Zakres: (0,001 10) mg/m 3 PB.GC.01 wydanie 7 z dnia r. PN-Z-04434:2011 PN-79-Z-04106/02 PN-Z :2006 PN-ISO 8518:1994 PN-79-Z-04066/02 PN-87-Z-04100/03 PN-Z : Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 12 października 2015 r. str. 4/14

5 Stężenie metali: mangan i jego związki nieorganiczne w przeliczeniu na Mn: Zakres: (0,001 10) mg/m 3 Zakres: (0,001 10) mg/m 3 Stężenie metali: - srebro Zakres: (0,001 10) mg/m 3 - srebra związki nierozpuszczalne - w przeliczeniu na Ag Zakres: (0,001 10) mg/m 3 Stężenie metali: cyna i jej związki nieorganiczne, z wyjątkiem stannanu - w przeliczeniu na Sn frakcja wdychalna Zakres: (0,02 4) mg/m 3 Stężenie metali: - glin metaliczny, glin proszek (niestabilizowany): Zakres: (0,02 4) mg/m 3 Zakres: (0,02 4) mg/m 3 - tritlenek glinu - w przeliczeniu na Al: Zakres: (0,02 4) mg/m 3 Zakres: (0,02 4) mg/m 3 - wodorotlenek glinu - w przeliczeniu na Al: Zakres: (0,02 4) mg/m 3 Zakres: (0,02 4) mg/m 3 Stężenie wodorotlenku sodu Zakres: (0,002 2,4) mg/m 3 Stężenie wodorotlenku potasu Zakres: (0,002 2,0) mg/m 3 Stężenie tlenku azotu i ditlenku azotu - tlenek azotu Zakres: (0,09 11,6) mg/m 3 - ditlenek azotu Zakres: (0,07 8,9) mg/m 3 PN-79-Z-04125/02 PN-Z :2012 PN-Z :1996 PN-Z :2012 PN-Z-04435:2011 PN-Z-04436:2011 PN-Z :2008 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 12 października 2015 r. str. 5/14

6 Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej Stężenie amoniaku Zakres: (1 60) mg/m 3 Stężenie chlorowodoru Zakres: (0,5 25) mg/m 3 Metoda turbidymetryczna Stężenie formaldehydu Zakres: (0,05 6,7) mg/m 3 Stężenie kwasu siarkowego Zakres: (0,14 7) mg/m 3 Stężenie chloru Zakres: (0,07 5,0) mg/m 3 Stężenie ozonu Zakres: (0,014 0,30) mg/m 3 Stężenie kwasu fosforowego (V) Zakres: (0,1 5,0) mg/m 3 Stężenie tlenku azotu i ditlenku azotu - tlenek azotu Zakres: (0,12 24,0) mg/m 3 - ditlenek azotu Zakres: (0,18 36,0) mg/m 3 Metoda elektrochemiczna Stężenie tlenku węgla Zakres: (1, ) mg/m 3 Metoda elektrochemiczna Stężenie ditlenku węgla Zakres: (1, ) mg/m 3 w podczerwieni (IR) Stężenie pyłu Zakres: (0,04 35) mg/m 3 Metoda filtracyjno-wagowa Stężenie pyłu Zakres: (0,04 35) mg/m 3 Metoda filtracyjno-wagowa Stężenie liczbowe włókien respirabilnych i włókien respirabilnych azbestu Zakres: (0,002 5) wł./cm 3 Metoda mikroskopii optycznej Stężenie formaldehydu Zakres: ( ) μg/m 3 Stężenie liczbowe włókien respirabilnych i włókien respirabilnych azbestu Zakres: ( ) wł./m 3 Metoda mikroskopii optycznej PB.SF.04 wydanie 3 z dnia r. PN-93/Z PB.SF.03 wydanie 4 z dnia r. PN-91/Z-04056/02 PN-75-Z PN-Z :1994 PN-88/Z-04073/05 PB.WSK.05 wydanie 3 z dnia r. PB.WSK.01 wydanie 3 z dnia r. PB.WSK.02 wydanie 3 z dnia r. PN-91/Z-04030/05 PN-91/Z-04030/06 PB.P.02 wydanie 4 z dnia r. PB.SF.03 wydanie 4 z dnia r. PB.P.02 wydanie 4 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 12 października 2015 r. str. 6/14

7 próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem Zawartość związków organicznych Zakres: - aceton ( ) µg w próbce - akrylan 2-etyloheksylu ( ) µg w próbce - akrylan etylu ( ) µg w próbce - akrylan metylu - akrylonitryl ( ) µg w próbce - benzen ( ) µg w próbce - benzyna ekstrakcyjna ( ) µg w próbce - benzyna do lakierów ( ) µg w próbce - butan-1-ol ( ) µg w próbce - butan-2-on ( ) µg w próbce - chloroform ( ) µg w próbce - cykloheksanon ( ) µg w próbce - 1,2-dichloroetan ( ) µg w próbce - dichlorometan ( ) µg w próbce - etanol ( ) µg w próbce - eter dietylowy ( ) µg w próbce - etylobenzen - heksan - heptan (10 600) µg w próbce - izomery heksanu acykliczne nasycone, z wyjątkiem heksanu: 2,2-dimetylobutan 2,3-dimetylobutan 3-metylopentan 2-metylopentan - izooktan (10 750) µg w próbce - izopentan (10 800) µg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) PB.GC.01 wydanie 7 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 12 października 2015 r. str. 7/14

8 próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem Zawartość związków organicznych Zakres: - ksylen - mieszanina izomerów: 1,2-; 1,3-; 1,4-: izomer ksylenu 1,2- (orto-, o-) izomer ksylenu 1,3- (meta-, m-) ( ) µg w próbce izomer ksylenu 1,4- (para-, p-) ( ) µg w próbce - kumen (izopropylobenzen) - metakrylan metylu ( ) µg w próbce - nafta ( ) µg w próbce - octan n-butylu ( ) µg w próbce - octan sec-butylu ( ) µg w próbce - octan tert-butylu ( ) µg w próbce - octan etylu ( ) µg w próbce - octan winylu ( ) µg w próbce - oktan (10 750) µg w próbce - pentan ( ) µg w próbce - pentan-1-ol ( ) µg w próbce - propan-1-ol ( ) µg w próbce - propan-2-ol ( ) µg w próbce - propylobenzen - styren ( ) µg w próbce - terpentyna ( ) µg w próbce - tetrachloroeten ( ) µg w próbce - tetrahydrofuran ( ) µg w próbce - toluen ( ) µg w próbce - trichloroeten ( ) µg w próbce - trimetylobenzen - mieszanina izomerów (1,2,3-, 1,2,4- i 1,3,5-): 1,2,3-trimetylobenzen ( ) µg w próbce 1,2,4-trimetylobenzen ( ) µg w próbce 1,3,5-trimetylobenzen ( ) µg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) PB.GC.01 wydanie 7 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 12 października 2015 r. str. 8/14

9 próbki powietrza pobrane na filtry Zawartość wodorotlenku potasu Zakres: (1,43 359) µg w próbce Zawartość wodorotlenku sodu Zakres: (1,74 435) µg w próbce Zawartość liczbowa włókien respirabilnych i włókien respirabilnych azbestu Zakres: (1 1000) wł./100 pól Metoda mikroskopii optycznej Zawartość kwasu siarkowego Zakres: (2 10) mg w próbce Zawartość metali: związki chromu w przeliczeniu na Cr Zakres: (5 3900) µg w próbce Zawartość metali: miedź i jej związki nieorganiczne w przeliczeniu na Cu Zakres: (5 5900) µg w próbce Zawartość metali: nikiel i jego związki, z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu w przeliczeniu na Ni Zakres: (5 3000) µg w próbce Zawartość metali: pyły ołowiu i jego związki nieorganiczne w przeliczeniu na Pb Zakres: (5 7000) µg w próbce Zawartość metali: tlenki żelaza w przeliczeniu na Fe Zakres: ( ) µg w próbce Zawartość metali: tlenek cynku w przeliczeniu na Zn Zakres: (1 1900) µg w próbce PN-Z-04436:2011 PN-Z-04435:2011 PB.P.02 wydanie 4 z dnia r. PN-91/Z-04056/02 PN-Z-04434:2011 PN-79-Z-04106/02 PN-Z :2006 PN-ISO 8518:1994 PN-79-Z-04066/02 PN-87-Z-04100/03 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 12 października 2015 r. str. 9/14

10 próbki powietrza pobrane na filtry Zawartość metali: kadm i jego związki nieorganiczne w przeliczeniu na Cd: Zakres: (1 2950) µg w próbce Zakres: (1 2950) µg w próbce Zawartość metali: mangan i jego związki nieorganiczne w przeliczeniu na Mn: Zakres: (1 3000) µg w próbce Zakres: (1 3000) µg w próbce Zawartość metali: - srebro Zakres: (1 3000) µg w próbce - srebra związki nierozpuszczalne - w przeliczeniu na Ag Zakres: (1 3000) µg w próbce Zawartość metali: cyna i jej związki nieorganiczne, z wyjątkiem stannanu - w przeliczeniu na Sn Zakres: (20 400) μg w próbce Zawartość metali: - glin metaliczny, glin proszek (niestabilizowany) Zakres: (20 400) μg w próbce Zakres: (20 400) μg w próbce - tritlenek glinu - w przeliczeniu na Al: Zakres: (20 400) μg w próbce Zakres: (20 400) μg w próbce - wodorotlenek glinu - w przeliczeniu na Al: Zakres: (20 400) μg w próbce Zakres: (20 400) μg w próbce PN-Z : PN-79-Z-04125/02 PN-Z :2012 PN-Z :1996 PN-Z :2012 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 12 października 2015 r. str. 10/14

11 próbki powietrza pobrane na płuczki hałas hałas ultradźwiękowy Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej hałas Stężenie tlenku azotu i ditlenku azotu - tlenek azotu Zakres: (0,04 20,0) μg/cm 3 - ditlenek azotu Zakres: (0,04 20,0) μg/cm 3 Stężenie amoniaku Zakres: (1 2000) μg/cm 3 Stężenie chlorowodoru Zakres: ( ) μg/cm 3 Metoda turbidymetryczna Stężenie formaldehydu Zakres: (0,5 100) μg/cm 3 Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Zakres (25 160) db Szczytowy poziom dźwięku C Zakres: (40 184) db Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy - tygodnia pracy Równoważny poziom ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 khz do 40 khz Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 khz do 40 khz Zakres: (38 135) db Równoważny poziom ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 khz do 40 khz odniesiony do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy - tygodnia pracy Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Zakres: (25 137) db Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T PN-Z :2008 PB.SF.04 wydanie 3 z dnia r. PN-93/Z PB.SF.03 wydanie 4 z dnia r. PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej strategię 2 i 3 - punkt 10 i 11 PB.H.03 wydanie 1 z dnia r. PN-87/B Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 12 października 2015 r. str. 11/14

12 Środowisko ogólne hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych oświetlenie elektryczne we wnętrzach oraz na zewnątrz oświetlenie awaryjne Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej wentylacja wydatek energetyczny mikroklimat umiarkowany mikroklimat gorący Równoważny poziom dźwięku A Zakres: (25 137) db Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami L AeqD i L AeqN ( z obliczeń) Natężenie oświetlenia Zakres: (0, ) lx Równomierność oświetlenia Natężenie oświetlenia Zakres: (0,1 500) lx Prędkość strumienia powietrza Zakres: (0,2 20) m/s Strumień objętości powietrza Krotność wymian Temperatura powietrza Zakres: (5 42) C Przepływ powietrza Zakres: (10 60) dm 3 /min Wydatek energetyczny Temperatura powietrza Zakres: (0 40,00) C Temperatura poczernionej kuli Zakres: (0 50,00) C Wilgotność powietrza Zakres: (23,8 75,4) % Prędkość powietrza Zakres: (0,01 10,00) m/s Wskaźnik PMV Wskaźnik PPD Temperatura powietrza Zakres: (10 40,00) C Temperatura poczernionej kuli Zakres: (10 50,00) C Temperatura wilgotna naturalna Zakres: (0 50,00) C Wskaźnik WBGT Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia r. (Dz. U. 2014, poz. 1542) z wyłączeniem punktu F PB.O.01 wydanie 7 z dnia r. PB.W.01 wydanie 5 z dnia r. PB.WE.01 wydanie 2 z dnia r. PN-EN ISO 7730:2006 PN-EN 27243:2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 12 października 2015 r. str. 12/14

13 mikroklimat zimny drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne drgania mechaniczne o działaniu ogólnym na organizm człowieka Temperatura powietrza Zakres: (-20,00 20,00) C Temperatura poczernionej kuli Zakres: (-20,00 20,00) C Wilgotność powietrza Zakres: (24,7 90,0) % Prędkość powietrza Zakres: (0,01 10,00) m/s Wskaźnik t wc Wskaźnik IREQ min Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań Zakres: (0,2 3550) m/s 2 Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnej energetycznie dla 8 godzin działania sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (a wx, a wy, a wz) Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (a wx, a wy, a wz) Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań Zakres: (0,02 355) m/s 2 Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnego energetycznie dla 8 godzin działania skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1,4a wx, 1,4a wy, a wz) Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1,4a wx, 1,4a wy, a wz) PN-EN ISO 11079:2008 PN-EN ISO :2004 PN-EN ISO :2004 PN-EN A1:2011 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 12 października 2015 r. str. 13/14

14 Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 368 Status zmian: wersja A Zatwierdzam status zmian KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS dnia: r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 12 października 2015 r. str. 14/14

15 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 368 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 12 października 2015 r. AB 368 Nazwa i adres POLITECHNIKA WARSZAWSKA Plac Politechniki Warszawa UCZELNIANE LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH ul. Noakowskiego Warszawa Kod identyfikacji dziedziny/przedmiot badań Dziedzina/przedmiot badań: C/9/P Badania chemiczne i pobieranie próbek powietrza G/9 Badania dotyczące inżynierii środowiska hałas w środowisku pracy/ogólnym, hałas w pomieszczeniach, drgania, oświetlenie, mikroklimat, wydatek energetyczny, wentylacja N/9/P Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek powietrza KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 368 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 12 października 2015 r. str. 1/14

16 Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej oraz pomieszczenia w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej Uczelniane Laboratorium Badań Środowiska ul. Noakowskiego 3, Warszawa Pobieranie próbek w celu oceny PN-Z :2002 narażenia zawodowego na: PN-Z :2002/Az1: pyły przemysłowe PN-EN 689: frakcja wdychalna - frakcja respirabilna - substancje organiczne - substancje nieorganiczne - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna - frakcja torakalna - metale - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna - włókna respirabilne Metoda dozymetrii indywidualnej Metoda stacjonarna Wskaźnik narażenia Pobieranie próbek w celu oznaczania stężenia: - substancji organicznych - substancji nieorganicznych - metali - włókien respirabilnych Metoda stacjonarna Stężenie związków organicznych Zakres: - aceton (0, ) mg/m 3 - akrylan 2-etyloheksylu (0, ) mg/m 3 - akrylan etylu (0, ) mg/m 3 - akrylan metylu (0, ) mg/m 3 - akrylonitryl (0, ) mg/m 3 - benzen (0, ) mg/m 3 - benzyna ekstrakcyjna (0, ) mg/m 3 - benzyna do lakierów (0, ) mg/m 3 - butan-1-ol (0, ) mg/m 3 - butan-2-on (0, ) mg/m 3 - chloroform (0, ) mg/m 3 - cykloheksanon (0, ) mg/m 3-1,2-dichloroetan (0, ) mg/m 3 - dichlorometan (0, ) mg/m 3 - etanol (0, ) mg/m 3 - eter dietylowy (0, ) mg/m 3 - etylobenzen (0, ) mg/m 3 - heksan (0, ) mg/m 3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) PB.PP.01 wydanie 7 z dnia r. PB.P.02 wydanie 4 z dnia r. PB.GC.01 wydanie 7 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 12 października 2015 r. str. 2/14

17 oraz pomieszczenia w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej Stężenie związków organicznych Zakres: - heksanu izomery acykliczne nasycone, z wyjątkiem heksanu: 2,2-dimetylobutan (0, ) mg/m 3 2,3-dimetylobutan (0, ) mg/m 3 3-metylopentan (0, ) mg/m 3 2-metylopentan (0, ) mg/m 3 - heptan (0, ) mg/m 3 - izooktan (0, ) mg/m 3 - izopentan (0, ) mg/m 3 - ksylen mieszanina izomerów (1,2-, 1,3-, 1,4-): izomer ksylenu 1,2- (orto-, o-) (0, ) mg/m 3 izomer ksylenu 1,3- (meta-, m-) (0, ) mg/m 3 izomer ksylenu 1,4- (para-, p-) (0, ) mg/m 3 - kumen (izopropylobenzen) (0, ) mg/m 3 - metakrylan metylu (0, ) mg/m 3 - nafta (0, ) mg/m 3 - octan n-butylu (0, ) mg/m 3 - octan sec-butylu (0, ) mg/m 3 - octan tert-butylu (0, ) mg/m 3 - octan etylu (0, ) mg/m 3 - octan winylu (0, ) mg/m 3 - oktan (0, ) mg/m 3 - pentan (0, ) mg/m 3 - pentan-1-ol (0, ) mg/m 3 - propan-1-ol (0, ) mg/m 3 - propan-2-ol (0, ) mg/m 3 - propylobenzen (0, ) mg/m 3 - styren (0, ) mg/m 3 - terpentyna (0, ) mg/m 3 - tetrachloroeten (0, ) mg/m 3 - tetrahydrofuran (0, ) mg/m 3 - toluen (0, ) mg/m 3 - trichloroeten (0, ) mg/m 3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) PB.GC.01 wydanie 7 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 12 października 2015 r. str. 3/14

18 oraz pomieszczenia w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej Stężenie związków organicznych Zakres: - trimetylobenzen mieszanina izomerów (1,2,3-, 1,2,4-, 1,3,5-): 1,2,3-trimetylobenzen (0, ) mg/m 3 1,2,4-trimetylobenzen (0, ) mg/m 3 1,3,5-trimetylobenzen (0, ) mg/m 3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Stężenie metali: chrom i jego związki w przeliczeniu na Cr Zakres: (0,005 10) mg/m 3 Stężenie metali: miedź i jej związki nieorganiczne w przeliczeniu na Cu Zakres: (0,005 10) mg/m 3 Stężenie metali: nikiel i jego związki, z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu w przeliczeniu na Ni Zakres: (0,005 10) mg/m 3 Stężenie metali: pyły ołowiu i jego związki nieorganiczne w przeliczeniu na Pb Zakres: (0,005 10) mg/m 3 Stężenie metali: tlenki żelaza w przeliczeniu na Fe Zakres: (0,005 10) mg/m 3 Stężenie metali: tlenek cynku w przeliczeniu na Zn Zakres: (0,001 10) mg/m 3 Stężenie metali: kadm i jego związki nieorganiczne w przeliczeniu na Cd: Zakres: (0,001 10) mg/m 3 Zakres: (0,001 10) mg/m 3 PB.GC.01 wydanie 7 z dnia r. PN-Z-04434:2011 PN-79-Z-04106/02 PN-Z :2006 PN-ISO 8518:1994 PN-79-Z-04066/02 PN-87-Z-04100/03 PN-Z : Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 12 października 2015 r. str. 4/14

19 Stężenie metali: mangan i jego związki nieorganiczne w przeliczeniu na Mn: Zakres: (0,001 10) mg/m 3 Zakres: (0,001 10) mg/m 3 Stężenie metali: - srebro Zakres: (0,001 10) mg/m 3 - srebra związki nierozpuszczalne - w przeliczeniu na Ag Zakres: (0,001 10) mg/m 3 Stężenie metali: cyna i jej związki nieorganiczne, z wyjątkiem stannanu - w przeliczeniu na Sn frakcja wdychalna Zakres: (0,02 4) mg/m 3 Stężenie metali: - glin metaliczny, glin proszek (niestabilizowany): Zakres: (0,02 4) mg/m 3 Zakres: (0,02 4) mg/m 3 - tritlenek glinu - w przeliczeniu na Al: Zakres: (0,02 4) mg/m 3 Zakres: (0,02 4) mg/m 3 - wodorotlenek glinu - w przeliczeniu na Al: Zakres: (0,02 4) mg/m 3 Zakres: (0,02 4) mg/m 3 Stężenie wodorotlenku sodu Zakres: (0,002 2,4) mg/m 3 Stężenie wodorotlenku potasu Zakres: (0,002 2,0) mg/m 3 Stężenie tlenku azotu i ditlenku azotu - tlenek azotu Zakres: (0,09 11,6) mg/m 3 - ditlenek azotu Zakres: (0,07 8,9) mg/m 3 PN-79-Z-04125/02 PN-Z :2012 PN-Z :1996 PN-Z :2012 PN-Z-04435:2011 PN-Z-04436:2011 PN-Z :2008 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 12 października 2015 r. str. 5/14

20 Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej Stężenie amoniaku Zakres: (1 60) mg/m 3 Stężenie chlorowodoru Zakres: (0,5 25) mg/m 3 Metoda turbidymetryczna Stężenie formaldehydu Zakres: (0,05 6,7) mg/m 3 Stężenie kwasu siarkowego Zakres: (0,14 7) mg/m 3 Stężenie chloru Zakres: (0,07 5,0) mg/m 3 Stężenie ozonu Zakres: (0,014 0,30) mg/m 3 Stężenie kwasu fosforowego (V) Zakres: (0,1 5,0) mg/m 3 Stężenie tlenku azotu i ditlenku azotu - tlenek azotu Zakres: (0,12 24,0) mg/m 3 - ditlenek azotu Zakres: (0,18 36,0) mg/m 3 Metoda elektrochemiczna Stężenie tlenku węgla Zakres: (1, ) mg/m 3 Metoda elektrochemiczna Stężenie ditlenku węgla Zakres: (1, ) mg/m 3 w podczerwieni (IR) Stężenie pyłu Zakres: (0,04 35) mg/m 3 Metoda filtracyjno-wagowa Stężenie pyłu Zakres: (0,04 35) mg/m 3 Metoda filtracyjno-wagowa Stężenie liczbowe włókien respirabilnych i włókien respirabilnych azbestu Zakres: (0,002 5) wł./cm 3 Metoda mikroskopii optycznej Stężenie formaldehydu Zakres: ( ) μg/m 3 Stężenie liczbowe włókien respirabilnych i włókien respirabilnych azbestu Zakres: ( ) wł./m 3 Metoda mikroskopii optycznej PB.SF.04 wydanie 3 z dnia r. PN-93/Z PB.SF.03 wydanie 4 z dnia r. PN-91/Z-04056/02 PN-75-Z PN-Z :1994 PN-88/Z-04073/05 PB.WSK.05 wydanie 3 z dnia r. PB.WSK.01 wydanie 3 z dnia r. PB.WSK.02 wydanie 3 z dnia r. PN-91/Z-04030/05 PN-91/Z-04030/06 PB.P.02 wydanie 4 z dnia r. PB.SF.03 wydanie 4 z dnia r. PB.P.02 wydanie 4 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 12 października 2015 r. str. 6/14

21 próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem Zawartość związków organicznych Zakres: - aceton ( ) µg w próbce - akrylan 2-etyloheksylu ( ) µg w próbce - akrylan etylu ( ) µg w próbce - akrylan metylu - akrylonitryl ( ) µg w próbce - benzen ( ) µg w próbce - benzyna ekstrakcyjna ( ) µg w próbce - benzyna do lakierów ( ) µg w próbce - butan-1-ol ( ) µg w próbce - butan-2-on ( ) µg w próbce - chloroform ( ) µg w próbce - cykloheksanon ( ) µg w próbce - 1,2-dichloroetan ( ) µg w próbce - dichlorometan ( ) µg w próbce - etanol ( ) µg w próbce - eter dietylowy ( ) µg w próbce - etylobenzen - heksan - heptan (10 600) µg w próbce - izomery heksanu acykliczne nasycone, z wyjątkiem heksanu: 2,2-dimetylobutan 2,3-dimetylobutan 3-metylopentan 2-metylopentan - izooktan (10 750) µg w próbce - izopentan (10 800) µg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) PB.GC.01 wydanie 7 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 12 października 2015 r. str. 7/14

22 próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem Zawartość związków organicznych Zakres: - ksylen - mieszanina izomerów: 1,2-; 1,3-; 1,4-: izomer ksylenu 1,2- (orto-, o-) izomer ksylenu 1,3- (meta-, m-) ( ) µg w próbce izomer ksylenu 1,4- (para-, p-) ( ) µg w próbce - kumen (izopropylobenzen) - metakrylan metylu ( ) µg w próbce - nafta ( ) µg w próbce - octan n-butylu ( ) µg w próbce - octan sec-butylu ( ) µg w próbce - octan tert-butylu ( ) µg w próbce - octan etylu ( ) µg w próbce - octan winylu ( ) µg w próbce - oktan (10 750) µg w próbce - pentan ( ) µg w próbce - pentan-1-ol ( ) µg w próbce - propan-1-ol ( ) µg w próbce - propan-2-ol ( ) µg w próbce - propylobenzen - styren ( ) µg w próbce - terpentyna ( ) µg w próbce - tetrachloroeten ( ) µg w próbce - tetrahydrofuran ( ) µg w próbce - toluen ( ) µg w próbce - trichloroeten ( ) µg w próbce - trimetylobenzen - mieszanina izomerów (1,2,3-, 1,2,4- i 1,3,5-): 1,2,3-trimetylobenzen ( ) µg w próbce 1,2,4-trimetylobenzen ( ) µg w próbce 1,3,5-trimetylobenzen ( ) µg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) PB.GC.01 wydanie 7 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 12 października 2015 r. str. 8/14

23 próbki powietrza pobrane na filtry Zawartość wodorotlenku potasu Zakres: (1,43 359) µg w próbce Zawartość wodorotlenku sodu Zakres: (1,74 435) µg w próbce Zawartość liczbowa włókien respirabilnych i włókien respirabilnych azbestu Zakres: (1 1000) wł./100 pól Metoda mikroskopii optycznej Zawartość kwasu siarkowego Zakres: (2 10) mg w próbce Zawartość metali: związki chromu w przeliczeniu na Cr Zakres: (5 3900) µg w próbce Zawartość metali: miedź i jej związki nieorganiczne w przeliczeniu na Cu Zakres: (5 5900) µg w próbce Zawartość metali: nikiel i jego związki, z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu w przeliczeniu na Ni Zakres: (5 3000) µg w próbce Zawartość metali: pyły ołowiu i jego związki nieorganiczne w przeliczeniu na Pb Zakres: (5 7000) µg w próbce Zawartość metali: tlenki żelaza w przeliczeniu na Fe Zakres: ( ) µg w próbce Zawartość metali: tlenek cynku w przeliczeniu na Zn Zakres: (1 1900) µg w próbce PN-Z-04436:2011 PN-Z-04435:2011 PB.P.02 wydanie 4 z dnia r. PN-91/Z-04056/02 PN-Z-04434:2011 PN-79-Z-04106/02 PN-Z :2006 PN-ISO 8518:1994 PN-79-Z-04066/02 PN-87-Z-04100/03 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 12 października 2015 r. str. 9/14

24 próbki powietrza pobrane na filtry Zawartość metali: kadm i jego związki nieorganiczne w przeliczeniu na Cd: Zakres: (1 2950) µg w próbce Zakres: (1 2950) µg w próbce Zawartość metali: mangan i jego związki nieorganiczne w przeliczeniu na Mn: Zakres: (1 3000) µg w próbce Zakres: (1 3000) µg w próbce Zawartość metali: - srebro Zakres: (1 3000) µg w próbce - srebra związki nierozpuszczalne - w przeliczeniu na Ag Zakres: (1 3000) µg w próbce Zawartość metali: cyna i jej związki nieorganiczne, z wyjątkiem stannanu - w przeliczeniu na Sn Zakres: (20 400) μg w próbce Zawartość metali: - glin metaliczny, glin proszek (niestabilizowany) Zakres: (20 400) μg w próbce Zakres: (20 400) μg w próbce - tritlenek glinu - w przeliczeniu na Al: Zakres: (20 400) μg w próbce Zakres: (20 400) μg w próbce - wodorotlenek glinu - w przeliczeniu na Al: Zakres: (20 400) μg w próbce Zakres: (20 400) μg w próbce PN-Z : PN-79-Z-04125/02 PN-Z :2012 PN-Z :1996 PN-Z :2012 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 12 października 2015 r. str. 10/14

25 próbki powietrza pobrane na płuczki hałas hałas ultradźwiękowy Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej hałas Stężenie tlenku azotu i ditlenku azotu - tlenek azotu Zakres: (0,04 20,0) μg/cm 3 - ditlenek azotu Zakres: (0,04 20,0) μg/cm 3 Stężenie amoniaku Zakres: (1 2000) μg/cm 3 Stężenie chlorowodoru Zakres: ( ) μg/cm 3 Metoda turbidymetryczna Stężenie formaldehydu Zakres: (0,5 100) μg/cm 3 Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Zakres (25 160) db Szczytowy poziom dźwięku C Zakres: (40 184) db Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy - tygodnia pracy Równoważny poziom ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 khz do 40 khz Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 khz do 40 khz Zakres: (38 135) db Równoważny poziom ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 khz do 40 khz odniesiony do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy - tygodnia pracy Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Zakres: (25 137) db Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T PN-Z :2008 PB.SF.04 wydanie 3 z dnia r. PN-93/Z PB.SF.03 wydanie 4 z dnia r. PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej strategię 2 i 3 - punkt 10 i 11 PB.H.03 wydanie 1 z dnia r. PN-87/B Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 12 października 2015 r. str. 11/14

26 Środowisko ogólne hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych oświetlenie elektryczne we wnętrzach oraz na zewnątrz oświetlenie awaryjne Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej wentylacja wydatek energetyczny mikroklimat umiarkowany mikroklimat gorący Równoważny poziom dźwięku A Zakres: (25 137) db Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami L AeqD i L AeqN ( z obliczeń) Natężenie oświetlenia Zakres: (0, ) lx Równomierność oświetlenia Natężenie oświetlenia Zakres: (0,1 500) lx Prędkość strumienia powietrza Zakres: (0,2 20) m/s Strumień objętości powietrza Krotność wymian Temperatura powietrza Zakres: (5 42) C Przepływ powietrza Zakres: (10 60) dm 3 /min Wydatek energetyczny Temperatura powietrza Zakres: (0 40,00) C Temperatura poczernionej kuli Zakres: (0 50,00) C Wilgotność powietrza Zakres: (23,8 75,4) % Prędkość powietrza Zakres: (0,01 10,00) m/s Wskaźnik PMV Wskaźnik PPD Temperatura powietrza Zakres: (10 40,00) C Temperatura poczernionej kuli Zakres: (10 50,00) C Temperatura wilgotna naturalna Zakres: (0 50,00) C Wskaźnik WBGT Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia r. (Dz. U. 2014, poz. 1542) z wyłączeniem punktu F PB.O.01 wydanie 7 z dnia r. PB.W.01 wydanie 5 z dnia r. PB.WE.01 wydanie 2 z dnia r. PN-EN ISO 7730:2006 PN-EN 27243:2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 12 października 2015 r. str. 12/14

27 mikroklimat zimny drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne drgania mechaniczne o działaniu ogólnym na organizm człowieka Temperatura powietrza Zakres: (-20,00 20,00) C Temperatura poczernionej kuli Zakres: (-20,00 20,00) C Wilgotność powietrza Zakres: (24,7 90,0) % Prędkość powietrza Zakres: (0,01 10,00) m/s Wskaźnik t wc Wskaźnik IREQ min Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań Zakres: (0,2 3550) m/s 2 Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnej energetycznie dla 8 godzin działania sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (a wx, a wy, a wz) Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (a wx, a wy, a wz) Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań Zakres: (0,02 355) m/s 2 Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnego energetycznie dla 8 godzin działania skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1,4a wx, 1,4a wy, a wz) Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1,4a wx, 1,4a wy, a wz) PN-EN ISO 11079:2008 PN-EN ISO :2004 PN-EN ISO :2004 PN-EN A1:2011 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 12 października 2015 r. str. 13/14

28 Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 368 Status zmian: wersja A Zatwierdzam status zmian KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS dnia: r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 12 października 2015 r. str. 14/14

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 11 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1024 SOWIX"

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 13 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 1169

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1153

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1153 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1153 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 16 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres TOP 2001

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9, Data wydania: 3 września 2015 r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 7 lipca 2016 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA STACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 9 czerwca 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 896

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 896 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 896 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 1 czerwca 2015 r. Nazwa i adres AB 896 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1257

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1257 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1257 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 9 grudnia 2016 r. Nazwa i adres EGMAX, KATARZYNA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 19 lipca 2016 r. AB 1357 Nazwa i adres GALESS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 17 listopada 2014 r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 498

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 498 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 498 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 13 kwietnia 2017 r. AB 498 Nazwa i adres MILAB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 27 marca 2014 r. Nazwa i adres: AB 888 ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1075

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1075 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1075 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 6 maja 2015 r. Nazwa i adres AB 1075 LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 19 marca 2012 r. Nazwa i adres AB 1183 LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1100

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1100 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1100 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 9 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres AB 1100

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1426

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1426 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1426 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 15 kwietnia 2016 Nazwa i adres: OTTO ENGINEERING

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 390

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 390 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 390 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 2 luty 2016 r. Nazwa i adres PaNELTECH Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 458

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 458 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 458 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9, Data wydania: 8 stycznia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 29 lipca 2016 r. Nazwa i adres AB 964 GRUPA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1302

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1302 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1302 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 30 września 2015 r. Nazwa i adres CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 390

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 390 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 390 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 20 stycznia 2017 r. Nazwa i adres PaNELTECH

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 861

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 861 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 861 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 12 października 2016 r. Nazwa i adres PRACOWNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1168

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1168 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1168 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 20 grudnia 2016 r. Nazwa i adres AB 1168 SYNTHOS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 10 marca 2016 r. Nazwa i adres: AB 888 ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 PCA akredytacji Nr AB 964 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 10 lipca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 3 grudnia 2013 r. Nazwa i adres AB 1144 EKOLOGIS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 408

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 408 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 408 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 18 Data wydania: 23 czerwca 2016 r. Nazwa i adres AB 408 EKOPERFEX

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 3 września 2014 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 408

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 408 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 408 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 19 Data wydania: 30 sierpnia 2017 r. Nazwa i adres AB 408 EKOPERFEX

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 802

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 802 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 802 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 14 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres PRACOWNIA

Bardziej szczegółowo

Oferta badań na 2017 rok / uaktualniona z dniem r. Sekcja Badań i Pomiarów na Stanowisku Pracy

Oferta badań na 2017 rok / uaktualniona z dniem r. Sekcja Badań i Pomiarów na Stanowisku Pracy - badanie akredytowane przez PCA w arszawie zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 539 - norma wycofana przez PKN, potwierdzona w laboratorium jako właściwa do oznaczania parametru 1. Środowisko

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 543

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 543 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 543 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 24 września 2015 r. Nazwa i adres AB 543 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 986

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 986 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 986 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 25 listopada 2016 r. Nazwa i adres: HSW -

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 755

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 755 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 755 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16, Data wydania: 13 czerwca 2016 r. Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 27 lutego 2014 r. Nazwa i adres AB 1245 ZAKŁADY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB-E

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB-E ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB-E wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: dzień miesiąca 2012 r. AB XXX Nazwa i adres FIRMA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 895

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 895 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 895 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 14 marca 2016 r. Nazwa i adres LUBELSKI WĘGIEL

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 19 września 2014 r. Nazwa i adres EWA NICGÓRSKA-DZIERKO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 6 lipca 2017 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 16 września 2016 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 896

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 896 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 896 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 1 marca 2016 r. Nazwa i adres GRUPA INTERLIS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 632

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 632 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 632 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 21 sierpnia 2015 r. AB 632 Nazwa i adres ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 12 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres EWA NICGÓRSKA-DZIERKO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres EWA NICGÓRSKA-DZIERKO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 2 kwietnia 2015 r. AB 877 Nazwa i adres EKONORM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 24 lipca 2014 r. AB 1228 Nazwa i adres OPERATOR

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 244

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 244 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 244 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 września 2017 r. Nazwa i adres AB 244 OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 489

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 489 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 489 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Zakres akredytacji Nr AB 489 Wydanie nr 17, Data wydania: 13 maja 2016

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 4 września 2013 r. Nazwa i adres EWA NICGÓRSKA-DZIERKO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1152

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1152 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1152 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 30 listopada 2015 r. Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 23 Data wydania: 4 września 2017 r. Nazwa i adres: OŚRODEK BADAŃ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542 Zakres akredytacji Nr AB 542 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 08 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 647

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 647 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 647 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2, Data wydania: 23 marca 2007 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 12 lipca 2012 r. Nazwa i adres AB 799 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 12 maja 2016 r. AB 1228 Nazwa i adres OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Zakres bada wykonywanych przez Laboratorium Badania rodowiska Pracy

Zakres bada wykonywanych przez Laboratorium Badania rodowiska Pracy 1. rodowisko hałas 2. rodowisko hałas 3. rodowisko komunalne hałas 4. rodowisko hałas PN-N-01307:1994 PN-ISO 9612:2011 z wyłczeniem pkt. 10 i pkt. 11 PN-N-01307:1994 PN-ISO 9612:2011 z wyłczeniem pkt.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 18 lutego 2013 r. Nazwa i adres ZAKŁADY METALOWE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 21 stycznia 2015 r. AB 877 Nazwa i adres EKONORM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. Nazwa i adres OPA-ROW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 28 stycznia 2016 r. AB 877 Nazwa i adres EKONORM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 622

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 622 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 622 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 8 czerwca 2015 r. Nazwa i adres AB 622 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16, Data wydania 22 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres Centrum

Bardziej szczegółowo

ZAKRESU AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1401

ZAKRESU AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1401 ZAKRESU AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1401 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 1 lutego 2013 r. Nazwa i adres AB 1401 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 753

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 753 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 753 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 28 września 2017 r. Nazwa i adres EMIPRO SP.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 5 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1134 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 22 lipca 2011 r. Nazwa i adres AB 541 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 22 sierpnia 2016 r. AB 769 Nazwa i adres INNEKO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 lutego 2015 r. Nazwa i adres AB 581 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 10 czerwca 2014 r. Nazwa i adres AB 608 H.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 994

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 994 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 994 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 13 stycznia 2016 r. Nazwa i adres: PROFTECH

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 23 czerwca 2016 r. Nazwa i adres AB 237 Gamrat

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1265

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1265 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1265 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 28 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres AB 1265

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 21 Data wydania: 16 września 2015 r. Nazwa i adres: OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 13 grudnia 2013 r. AB 581 Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 25 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 października 2015 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAŃ I POMIARÓW WYKONYWANCH W ODDZIALE LABORATORYJNYM PSSE W ZDUŃSKIEJ WOLI NA 2017r. (z dnia 04 stycznia 2017r.)

OFERTA BADAŃ I POMIARÓW WYKONYWANCH W ODDZIALE LABORATORYJNYM PSSE W ZDUŃSKIEJ WOLI NA 2017r. (z dnia 04 stycznia 2017r.) OFERT BDŃ I POMIRÓW WYKONYWNCH W ODDZILE LBORTORYJNYM PSSE W ZDUŃSKIEJ WOLI N 2017r. (z dnia 04 stycznia 2017r.) Sekcja Badań Higieny Środowiska i Sekcja naliz Instrumentalnych 1 L.p. Badane obiekty/grupy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 2 czerwca 2017 r. AB 877 Nazwa i adres EKONORM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 801

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 801 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 801 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 4 września 2013 r. Nazwa i adres: AB 801 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 21 września 2012 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 10 grudnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 14 marca 2016 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 14 marca 2016 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1033 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 14 marca 2016 r. Nazwa i adres WOJSKOWY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1138

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1138 PCA Zakres akredytacji Nr AB 1138 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1138 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9, Data wydania: 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

OFERTA POMIARY CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH NA STANOWISKACH PRACY ANALIZA WÓD I ŚCIEKÓW

OFERTA POMIARY CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH NA STANOWISKACH PRACY ANALIZA WÓD I ŚCIEKÓW NA WYKONYWANIE BADAŃ OFERTA POMIARY CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH NA STANOWISKACH PRACY ANALIZA WÓD I ŚCIEKÓW EMISJI IMISJI Osoby do kontaktu: mgr Agnieszka Miśko tel. (091) 317-41-05 tel. kom. 519-501-625 agnieszka.misko@grupaazoty.com

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 30 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 5 maja 2011 r. Nazwa i adres INSTYTUT PODSTAW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 10 października 2014 r. Nazwa i adres ARQUES

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 25 czerwca 2015 r. Nazwa i adres AB 1267 MO-BRUK

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 215

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 215 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 215 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 10 lutego 2016 r. Nazwa i adres AB 215 Kod

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW POBIERANIA I TRANSPORTU PRÓBEK POWIETRZA (ŚRODOWISKO PRACY)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW POBIERANIA I TRANSPORTU PRÓBEK POWIETRZA (ŚRODOWISKO PRACY) Laboratorium Badań 1/10 Środowiskowych Śląskiego Centrum Ochrony Pracy Sp. z o.o. w Czeladzi ZESTAWIENIE PARAMETRÓW POBIERANIA I TRANSPORTU PRÓBEK POWIETRZA (ŚRODOWISKO PRACY) Lp. 1. Metoda pył FPP 1,9

Bardziej szczegółowo

OFERTA. mgr Agnieszka Miśko tel. (091) tel. kom

OFERTA. mgr Agnieszka Miśko tel. (091) tel. kom NA WYKONYWANIE BADAŃ OFERTA POMIARY CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH I UCIĄŻLIWYCH NA STANOWISKACH PRACY ANALIZA WÓD, ŚCIEKÓW I OSADÓW ŚCIEKOWYCH EMISJI IMISJI Osoby do kontaktu: mgr Agnieszka Miśko tel. (091) 3174105

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 26 sierpnia 2016 r. AB 965 Nazwa i adres SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 27 listopada 2008 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 949

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 949 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 949 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 12 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 949

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 1 czerwca 2012 r. Nazwa i adres AB 581 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE RODZAJU PRÓBNIKÓW I WARUNKÓW TRANSPORTU PRÓBEK GAZÓW ODLOTOWYCH

ZESTAWIENIE RODZAJU PRÓBNIKÓW I WARUNKÓW TRANSPORTU PRÓBEK GAZÓW ODLOTOWYCH Laboratorium Badań 1/7 Środowiskowych Śląskiego Centrum Ochrony Pracy Sp. z o.o. w Czeladzi ZESTAWIENIE RODZAJU PRÓBNIKÓW I WARUNKÓW TRANSPORTU PRÓBEK GAZÓW ODLOTOWYCH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 20 marca 2017 r. Nazwa i adres EKO-KOMPLEKS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 6 czerwca 2012 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo