Polska w Europie przyszłość demograficzna SESJA INAUGURACYJNA Poland in Europe The Demographic Future INAUGURAL SESSION

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska w Europie przyszłość demograficzna SESJA INAUGURACYJNA Poland in Europe The Demographic Future INAUGURAL SESSION"

Transkrypt

1

2 Polska w Europie przyszłość demograficzna SESJA INAUGURACYJNA Poland in Europe The Demographic Future INAUGURAL SESSION Edited by Zbigniew Strzelecki, Alina Potrykowska RZĄDOWA RADA LUDNOŚCIOWA Warszawa 2012 Copyright by Rządowa Rada Ludnościowa Warszawa 2012 Projekt okładki i stron tytułowych Lidia Motrenko-Makuch ISBN Redakcja Władysława Czech-Matuszewska Alina Potrykowska Zdjęcia Jacek Karczmarski (DI GUS) Michał Kowalczyk (DI GUS) Stenogramy: Eugeniusz Kowalczyk Ewa Orzełek Alina Potrykowska Lidia Zawadzka Rządowa Rada Ludnościowa Warszawa, Al. Niepodległości 208 tel. (48) , (48) , (48) fax Druk i oprawa Zakład Wydawnictw Statystycznych

3 SPIS TREŚCI Nota... 6 Wprowadzenie... 9 I. Wystąpienia inaugurujące II Kongres Demograficzny II. 1. Wystąpienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Wystąpienie Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Ewy Kopacz Wystąpienie Ministra Administracji i Cyfryzacji Michała Boniego w imieniu Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska Sytuacja demograficzna Polski w świetle wyników Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2011 wystąpienie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Janusza Witkowskiego Czy w świetle badań naukowych możliwa jest odnowa demograficzna Polski? wystąpienie Dyrektora Instytutu Statystyki i Demografii SGH Janiny Jóźwiak Ekonomiczne konsekwencje przemian demograficznych w kontekście przełomu cywilizacyjnego wystąpienie Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Elżbiety Mączyńskiej Założenia polityki ludnościowej Polski prezentacja podstawowych tez wystąpienie Przewodniczącego Rządowej Rady Ludnościowej Zbigniewa Strzeleckiego Przesłanie Arcybiskupa Józefa Kowalczyka, Metropolity Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski Doświadczenia krajów Unii Europejskiej w kształtowaniu polityki ludnościowej... j 121 Czy istnieje efektywna polityka ludnościowa? Dr Maciej Duszczyk, Wicedyrektor Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego Polityka demograficzna w Wielkiej Brytanii niewiele nowego Prof. David Coleman, Oxford University, Wielka Brytania Wyzwania dla polityki krajów OECD spowodowane starzeniem się ludności Dr Anna D Addio, OECD, Paryż, Francja

4 III. IV. Polityka demograficzna w Republice Czeskiej bardziej adaptacja niż łagodzenie: polityka w sprawie zmian demograficznych Prof. Jiřina Kocourková, Uniwersytet Karola, Praha, Czechy Polityka demograficzna w krajach Unii Europejskiej Dr Ettore Marchetti, European Commission, Bruksela, Belgia Problem starzenia się społeczeństwa i solidarności międzypokoleniowej w Finlandii Prof. Jeje-Pekka Roos, University of Helsinki, Finlandia Polityka prorodzinna na Węgrzech: wartości i fakty Dr. Marietta Pongrácz-Tiborné, Demographic Research Institute Budapeszt, Wegry Dyskusja Migracje konieczność, szansa, czy zagrożenie dla gospodarki krajów Unii Europejskiej Wystąpienia panelistów Dyskusja Stan zdrowia społeczeństwa jego wpływ na długość życia i przyszłą kondycję demograficzną kraju Wystąpienia panelistów Dyskusja V. Czy starzenie się ludności krajów UE może być szansą, czy musi być hamulcem VI. VII. Wystąpienia panelistów Dyskusja Polityka społeczna, w tym rodzinna, wobec współczesnych wyzwań demograficznych Wystąpienia panelistów Dyskusja Rola edukacji i badań z zakresu demografii w kształtowaniu polityk na rzecz rozwoju Wystąpienia panelistów Dyskusja

5 VIII. IX. Sytuacja i perspektywy rynku pracy nowe wyzwania w warunkach przewidywanych zmian demograficznych w miastach i na wsi Wystąpienia panelistów Dyskusja Relacje międzypokoleniowe; co je określa, jak można i należy je poprawiać? Różnice miasto-wieś Wystąpienia panelistów Dyskusja X. Media w kształtowaniu klimatu rozwoju demograficznego oddziaływanie na decydentów, oddziaływanie na społeczeństwo Wystąpienia panelistów Dyskusja XI. Podsumowanie dyskusji panelowych Wystąpienia panelistów Dyskusja

6 NOTA II KONGRES DEMOGRAFICZNY 2012 Polska w Europie Przyszłość demograficzna KOMITET HONOROWY Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdan Borusewicz Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Ks. Arcybiskup Józef Kowalczyk, Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski KOMITET II KONGRESU DEMOGRAFICZNEGO Prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki Przewodniczący Komitetu, Przewodniczący Rządowej Rady Ludnościowej Prof. dr hab. Janusz Witkowski Zastępca przewodniczącego, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 6

7 Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji Irena Wóycicka Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Ks. Kard. dr Kazimierz Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski Prof. dr hab. Michał Kleiber Prezes Polskiej Akademii Nauk Prof. dr hab. Irena E. Kotowska Przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych PAN Prof. dr hab. Józef Orczyk Przewodniczący Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN Prof. dr hab. Marek Okólski Przewodniczący Komitetu Badań nad Migracjami PAN Prof. dr hab. Adam Budnikowski Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Prof. dr hab. Janina Jóźwiak European Association for Population Studies Prof. dr hab. Bożena Balcerzak-Paradowska Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego Juliusz Braun Prezes Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. Andrzej Siezieniewski Prezes Zarządu Polskiego Radia S.A. Henryka Bochniarz Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan Dr Andrzej Malinowski Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Jerzy Bartnik Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Piotr Duda Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Jan Guz Przewodniczący OPZZ Tadeusz Chwałka Przewodniczący Forum Związków Zawodowych Piotr Frączak Prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych KOMITET ORGANIZACYJNY Dr Alina Potrykowska Przewodnicząca Komitetu, Sekretarz Generalny Rządowej Rady Ludnościowej Agnieszka Komar-Morawska Dyrektor Gabinetu Prezesa GUS Lucyna Nowak Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Demograficznego Dr hab. Wiktoria Wróblewska Przedstawiciel Komitetu Nauk Demograficznych PAN Ewa Orzełek Sekretariat Rządowej Rady Ludnościowej 7

8 ORGANIZATORZY Rządowa Rada Ludnościowa Główny Urząd Statystyczny WSPÓŁORGANIZATORZY Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Komitet Nauk Demograficznych PAN Polskie Towarzystwo Demograficzne PATRONI MEDIALNI Telewizja Polska Polskie Radio SPONSORZY Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Krajowa Izba Gospodarcza Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego BIURO KONGRESU Sekretariat Rządowej Rady Ludnościowej 8

9 WPROWADZENIE Oddajemy do rąk Czytelników publikację zawierającą opracowania wielu wybitnych autorów, przygotowane na podstawie Sesji Inaugurującej II Kongres Demograficzny w Polsce, która odbyła się w dniach marca 2012 roku. II Kongres Demograficzny, nad którym honorowy patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski odbywał się w okresie 22 marca 22 listopada 2012 r. pod tytułem Polska w Europie Przyszłość demograficzna. Postulat zorganizowania II Kongresu został wysunięty podczas obrad I Kongresu Demograficznego, który odbywał się w latach , jak również został zgłoszony w przesłaniu końcowym I Kongresu. Na pilną potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do procesów demograficznych zachodzących w naszym kraju zwracała uwagę Rządowa Rada Ludnościowa w swoich corocznych raportach O sytuacji demograficznej Polski. Postulat ten znalazł również akceptację Komitetu Stałego Rady Ministrów. Rządowa Rada Ludnościowa była inicjatorką przygotowań do II Kongresu Demograficznego, którego współorganizatorem jest Główny Urząd Statystyczny. Przewodniczący Rządowej Rady Ludnościowej zwrócił się do przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Prezesa GUS oraz przedstawicieli związków zawodowych, pracodawców, organizacji samorządowych i pozarządowych o udział w Komitecie Kongresu. Wszyscy zaproszeni zaakceptowali swoje uczestnictwo w przygotowaniu Kongresu. II Kongres Demograficzny ma stanowić podstawę do zainteresowania problematyką rozwoju demograficznego Polski gremiów naukowych, rządowych, samorządowych, organizacji pozarządowych, Kościołów i możliwie wszystkich Polaków. Temu służy przyjęta formuła Kongresu. W styczniu 2011 r. powołano Zespół do spraw aktualizacji założeń programu działań w zakresie polityki ludnościowej, w skład którego weszli członkowie Rady przedstawiciele nauki oraz ministerstw. Zespół przygotował projekt Założeń polityki ludnościowej Polski, który był przedmiotem obrad i oceny Rządowej Rady Ludnościowej, a następnie (po uwzględnieniu uwag i propozycji uzupełnień) został przedłożony pod obrady Kongresu. Tekst Założeń jest zamieszczony na stronie w zakładce II Kongres Demograficzny Podczas oficjalnego otwarcia Kongresu (22 23 marca 2012 r. w Warszawie) został zaprezentowany projekt Założeń polityki ludnościowej Polski, nad którym toczyła się dyskusja. Odbyła się ona w formie wymiany doświadczeń międzynarodowych oraz dyskusji panelowych poświęconych ośmiu obszernym zagadnieniom, szczególnie ważnym dla właściwego kształtowania polityki ludnościowej kraju. 9

10 Niniejsza publikacja zawiera opracowania zaprezentowane na Sesji Inauguracyjnej II Kongresu Demograficznego w Polsce, które pogrupowano w następujących częściach: I Sesja Inauguracyjna, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim 22 marca 2012 r. z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawicieli najwyższych władz państwowych i kościelnych. II Debata panelowa pt. Doświadczenia krajów Unii Europejskiej w kształtowaniu polityki ludnościowej z udziałem siedmiu przedstawicieli krajów UE i instytucji Unii Europejskiej. III X Debaty panelowe (panele równoległe), które odbyły się w dniu 23 marca 2012 r., a mianowicie: Migracje konieczność, szansa czy zagrożenie dla gospodarki krajów Unii Europejskiej. Stan zdrowia społeczeństwa jego wpływ na długość życia i przyszłą kondycję demograficzną kraju. Czy starzenie się ludności krajów UE może być szansą, czy musi być hamulcem rozwoju? Polityka społeczna, w tym rodzinna, wobec współczesnych wyzwań demograficznych. Rola edukacji i badań z zakresu demografii w kształtowaniu polityk na rzecz rozwoju. Sytuacja i perspektywy rynku pracy nowe wyzwania w warunkach przewidywanych zmian demograficznych w miastach i na wsi. Relacje międzypokoleniowe; co je określa, jak można i należy je poprawiać? Różnice miasto-wieś. Media w kształtowaniu klimatu rozwoju demograficznego; oddziaływanie na decydentów, oddziaływanie na społeczeństwo. XI Podsumowanie dyskusji panelowych. Nota uzupełnia dokumentację tego doniosłego wydarzenia W kolejnych miesiącach 2012 r. miała miejsce szczególna aktywność środowisk zainteresowanych problematyką rozwoju ludnościowego Polski, zostały bowiem zorganizowane konferencje, sympozja, seminaria i spotkania tematycznie zbieżne z zagadnieniami dyskutowanymi w trakcie inauguracji Kongresu. Ich uczestnikami i organizatorami byli m.in. członkowie Komitetu Kongresu oraz członkowie Rządowej Rady Ludnościowej. Uczelnie wyższe, instytuty i inne placówki naukowo-badawcze zajmujące się zagadnieniami rozwoju ludnościowego wzięły aktywny udział w Kongresie w ciągu całego 2012 roku. Zaangażowanie to przejawiało się w różny sposób, a przede wszystkim w organizowaniu konferencji, sympozjów, seminariów i innych spotkań ogólnopolskich lub regionalnych o tematyce demograficznej. Wydarzenia te odbywały się pod auspicjami Kongresu i z wykorzystaniem logo Kongresu. Organizatorzy będą też korzystali z możliwości publikacji wyników debat w szacie gra- 10

11 ficznej przewidzianej dla wydawnictw kongresowych. Komitet Kongresu oczekiwał jednocześnie od organizatorów debat uwzględnienia w ich programie prezentacji projektu Założeń polityki ludnościowej Polski oraz dyskusji nad Założeniami. Umożliwiło to bowiem szerokim gremiom osób zainteresowanych problematyką demograficzną Polski nie tylko zapoznanie się z projektem Założeń, ale zgłoszenie uwag ich autorom w celu weryfikacji dokumentu oraz możliwości zaprezentowania uwag na sesji końcowej Kongresu, która odbędzie się w dniach listopada 2012 roku. Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej publikacji. Wyrażamy także nasze podziękowania Pani Minister Rozwoju Regionalnego za dofinansowanie wydania publikacji kongresowych. Dr hab. prof. SGH Zbigniew Strzelecki Przewodniczący II Kongresu Demograficznego w Polsce Dr Alina Potrykowska Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego II Kongresu Demograficznego 11

12

13 I. SESJA INAUGURACYJNA II KONGRESU DEMOGRAFICZNEGO (Pałac Prezydencki) 13

14 Wystąpienia inaugurujące II Kongres Demograficzny Wystąpienia inaugurujące II Kongres Demograficzny 1. Wystąpienie Pana Bronisława Komorowskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2. Wystąpienie Pani Ewy Kopacz, Marszałek Sejmu RP 3. Wystąpienie Pana dr Michała Boniego Ministra Administracji i Cyfryzacji w imieniu Prezesa Rady Ministrów, Pana Donalda Tuska 4. Prof. dr hab. Janusz Witkowski, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Sytuacja demograficzna Polski w świetle wyników Narodowego Spisu ludności i Mieszkań Prof. dr hab. Janina Jóźwiak, Dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii SGH, Czy w świetle badań naukowych możliwa jest odnowa demograficzna Polski? 6. Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Ekonomiczne konsekwencje przemian demograficznych w kontekście przełomu cywilizacyjnego 7. Prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki, Przewodniczący Rządowej Rady Ludnościowej, Założenia polityki ludnościowej Polski 8. Przesłanie Arcybiskupa Józefa Kowalczyka, Metropolity Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski 14

15 Wystąpienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Szanowni Państwo! Wszyscy odczuwamy wyraźnie, że jest to dobry czas na Kongres poświęcony problemom demograficznym Polski. Mamy świadomość, że Kongres ten rozpoczyna się na tle poważnych problemów, poważnych decyzji, które są do podjęcia, a które mają być odpowiedzią na procesy demograficzne zachodzące w Polsce i wielu innych krajach europejskich oraz w wielu krajach świata. To dobry czas na kongres poświęcony tym problemom, bo obecne procesy demograficzne w Polsce stawiają przed nami wyzwania i dylematy do rozwiązania, na które musimy odpowiedzieć zarówno w wymiarze życia każdego z nas, jak i wymiarze ogólnospołecznym. Starzenie się ludności oznacza, że ludzie żyją dłużej. Trzeba na to patrzeć jak na wielki sukces cywilizacyjny, który ma miejsce także w naszym kraju. W Polsce od początku lat 90. odnotowuje się stały proces wydłużania się życia. Według prognozy 15

16 Wystąpienia inaugurujące II Kongres Demograficzny Głównego Urzędu Statystycznego liczba osób po 80. roku życia zwiększy się do 2035 roku prawie dwukrotnie, co jest zarówno miarą postępu cywilizacyjnego, jak i niewątpliwie sygnałem, że jest konieczne podjęcie dyskusji o towarzyszących temu zjawisku uwarunkowaniach. Często proces starzenia się ludności postrzegany jest jedynie jako zagrożenie dla stabilności systemów zabezpieczenia społecznego, finansów publicznych czy rynku pracy. Tymczasem musimy uzmysłowić sobie i innym, że starzenie się ludności samo w sobie nie jest zagrożeniem. Zagrożeniem jest raczej brak zrozumienia, na czym polega ten proces i jakie ma znaczenie dla rodzin, gospodarki narodowej i społeczeństwa. Zagrożeniem jest też brak wyobrażenia, jak powinny przebiegać procesy dostosowania się do tej zmiany demograficznej, która ma charakter globalny i jest trudna do odwrócenia. W czasie pobytu w Chinach zdumiało mnie, że Chińczycy, planując dzisiaj modernizację kraju, istotną barierę grożącą zahamowaniem rozwoju dostrzegają właśnie w procesach demograficznych, w procesie utracenia równowagi międzypokoleniowej. Dyskusyjne jest, czy zmiany demograficzne są zmianami nieodwracalnymi, gdyż mamy przykłady skutecznych polityk państwowych we Francji czy Szwecji, tyle że są to kraje zamożne, a wprowadzone tam rozwiązania są w ograniczonym stopniu możliwe do zastosowania w Polsce. Niesłychanie ważne jest pytanie, czy w Polsce są to zmiany nieodwracalne, czy też dadzą się one przynajmniej zahamować. W czasie Kongresu te problemy będą dyskutowane. Istotną wartością, którą powinniśmy zachować i rozwijać, jest zasada solidarności międzypokoleniowej. Odnosi się ona zarówno do wymiaru ogólnospołecznego, jak i do funkcjonowania każdej poszczególnej rodziny. Chodzi o to, by sprawiedliwie rozkładać między pokolenia obowiązki i koszty wynikające z niezbędnych dostosowań. Chodzi też o to, aby umacniać poczucie międzygeneracyjnej odpowiedzialności za ludzi starszych zarówno wśród członków rodziny, jak i poza nią. Niepokojem napawa utrzymująca się niska dzietność, która nie tylko przyspiesza proces starzenia się ludności w Polsce, ale również jest wyznacznikiem kondycji polskich rodzin. Konieczna jest odnowa demograficzna wzrost liczby dzieci i ludzi młodych. Nie tylko z powodów ekonomicznych, co trzeba powtarzać, bo powstało wrażenie, że głównym źródłem troski o stan rodziny, o procesy demograficzne, są obawy tylko i wyłącznie ekonomiczne. Ekonomia jest podstawą funkcjonowania społeczeństwa, ale nie tylko o nią tu chodzi. Odnowa demograficzna jest konieczna także (a może właśnie przede wszystkim) z powodów społecznych, z powodu postępującego zachwiania relacji pomiędzy kolejnymi pokoleniami zarówno na poziomie całego społeczeństwa, jak i w rodzinie. Musimy o tych sprawach rozmawiać. Trzeba sobie powiedzieć wprost, że tu żadne demonstracje nie pomogą. Tu niczego nie rozwiążą referenda. Żadne protesty nic tu do tej pory nie pomogły. Procesy demograficzne zachodzą, są czymś absolutnie naturalnym i to my jako państwo, społeczeństwo, rodziny musimy się do nich dostosowywać. Istnieje potrzeba wzmocnienia skuteczności polityki rodzinnej i stworzenia dobrego klimatu dla rodziny. W naszej polityce społecznej przez wiele lat brakowało myślenia w kategoriach 16

17 Prezydent RP Bronisław Komorowski równowagi międzypokoleniowej. Musimy ją odbudować, dbając z jednej strony w większym stopniu o rodziny i rodzicielstwo, a z drugiej dbając o godne życie starszego pokolenia. Kiedy mówimy o warunkach odpowiedzialnego rodzicielstwa, mamy na myśli nie tylko sytuację ekonomiczną rodzin, choć ma to z pewnością ogromne znaczenie. Niemniej ważne są szeroko pojmowane warunki i klimat, w jakim one żyją, tworzony przez otoczenie, państwo, w którym jest dostęp do żłobka, przedszkola, szkoły, do lekarza, do placówek pozwalających na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży, jak również wspólnie dla całej rodziny. Istotny jest dostęp do wszystkich instytucji, które umożliwiają opiekę, naukę, rozwijanie zainteresowań i wypoczynek. Zadaniem polityki rodzinnej, którą chcemy tworzyć, jest więc budowanie takiego właśnie przyjaznego, rodzinnego otoczenia klimatu sprzyjającego rodzinie. Dyskutując o sposobach dostosowania się do procesów demograficznych, jak również o poważnym długofalowym zadaniu, jakie stoi przed nami o odnowie demograficznej warto pamiętać, że to nie jest tylko sprawa rządu, ale również jest to zadanie dla społeczności lokalnych, dla pracodawców, organizacji społecznych, dla związków zawodowych oraz dla samych obywateli dla nas samych. Patrząc w przyszłość, musimy szanować wybory, aspiracje i potrzeby młodych ludzi. Musimy pamiętać o tym, że urządzamy świat, Polskę dla przyszłych pokoleń, a nie tylko dla siebie. Mam nadzieję, że II Kongres Demograficzny, który mam zaszczyt otworzyć, włączy w debatę jak najszersze środowiska i zainteresuje młodych ludzi, że będzie inspiracją do myślenia i do działania dla wielu różnych i zróżnicowanych środowisk. Tylko wspólnym wysiłkiem możemy i musimy zbudować dobry klimat dla rodziny w Polsce. 17

18 Wystąpienie Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Ewy Kopacz Panie Prezydencie, Panie Premierze, Panie i Panowie Ministrowie, Szanowni Państwo, Demografia jest jednym z najczęściej poruszanych w ostatnim czasie tematów. O demografii mówimy w gronie znajomych, w mediach i oczywiście w Sejmie. Wszystko po to, by znaleźć odpowiedź na pytanie, jak będzie wyglądała Polska za 10, 20, 30 czy 40 lat i czy taka Polska spełnia nasze oczekiwania. Dlatego dzisiaj, podczas II Kongresu Demograficznego, szczególnie my, politycy, musimy bardzo uważnie wsłuchać się w głos naukowców i ekspertów, ponieważ decyzje, które trzeba będzie podjąć, powinny być oparte na wiedzy czerpanej także z głębokiej analizy zachodzących procesów. Niektóre z nich już teraz stanowią wyraźne silne ostrzeżenie. Z jednej strony, współczynnik dzietności w Polsce wynosi 1,36, a więc daleko odbiega od wskaźnika zastępowalności pokoleń, z drugiej zaś żyjemy coraz dłużej. 18

19 Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz Średnia długość życia w naszym kraju to ponad 80 lat w przypadku kobiet i ponad 72 lata, jeśli chodzi o mężczyzn. Walczymy o to, by żyć jak najdłużej, ale przecież borykamy się z wieloma niewiadomymi, dotyczącymi przede wszystkim jakości naszego życia. Ta zaś zależy głównie od tego, jaką będziemy mieli pracę i jak długo będziemy pracować, ponieważ te dwa czynniki określają wysokość emerytury. Obywatele mają pełne prawo żądać od polityków rzetelnej wiedzy na ten temat. Informacje mogą być i dobre, i złe. Wszystko zależy od tego, którą drogę wybierzemy: czy tę, która oznacza brak reakcji na alarmujące wskaźniki, czy tę, która nakazuje traktować wskaźniki jak wyzwania, z którymi trzeba się zmierzyć, w tym także wyzwania dla polityków. Wskaźniki, nawet te niepokojące, to zawsze obraz trendu, który ma to do siebie, że można go zmienić. Wszystko zależy od nas. Jeśli dziś mówimy o tym, że rodzi się za mało dzieci, to mówmy również o metodzie in vitro, niezależnie od tego, jak bardzo jest kontrowersyjna; mówmy o tym, że żłobki i przedszkola są dostępne głównie dla rodziców zamożniejszych; mówmy o tym, że wiele kobiet nie podejmuje pracy zawodowej nie ze względu na to, że ma dwójkę czy trójkę dzieci, ale dlatego, że musi opiekować się chorą bliską osobą, bo brakuje domów opieki społecznej. Jeśli więc nie chcemy przegrać z trudnościami, problemami stawmy im czoła. Działajmy rozsądnie i z przekonaniem, nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla naszych dzieci i dla naszych wnuków. Pracując jako lekarz, często stykałam się z ludźmi starszymi. Ich doświadczenia skłaniają mnie do refleksji, że starość to nie pomyłka Pana Boga, lecz piękny okres życia wypełniony miłością wnucząt i szacunkiem młodego pokolenia. Dziś rząd stoi przed zadaniem wytłumaczenia obecnym emerytom tym, którzy przepracowali kilkadziesiąt lat że zmiany związane z podniesieniem wieku emerytalnego ich nie dotyczą, przyszłym emerytom że ich świadczenia mogą być tylko większe, i ludziom młodym że oferta będzie wielopłaszczyznowa, skierowana zarówno do aktywnych zawodowo, jak i bezrobotnych. Propozycja będzie oparta także na wnioskach ekspertów, które zostaną przedstawione podczas Kongresu. To ważny głos w poważnej debacie politycznej, jaka dzisiaj ma miejsce, bo również tutaj zaczyna się nasze jutro. 19

20 Dr Michał Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji Wystąpienie w imieniu Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska Szanowni Państwo, W imieniu Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Pana Donalda Tuska chciałem Państwu przekazać wyrazy uznania za wszystkie prace przygotowawcze do Kongresu, za wkład merytoryczny i opracowania. Rekomendacje z Kongresu, wnioski z prac różnych grup i rekomendacje RRL przekażę osobiście Panu Premierowi. Kongres jest dobrą okazją do tego, żeby o wyzwaniach demograficznych rozmawiać w dłuższym horyzoncie czasu, ale głównie o kontekście tych wyzwań, dlatego że to jest dziś jedna z kluczowych kwestii. Dlatego pozwalam sobie przypomnieć dzisiaj główne tezy Raportu Polska

21 Michał Boni Wystąpienie w imieniu Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska Tabela 1. Dziesięć wyzwań i dylematów Raportu Polska 2030 Wyzwanie Dylemat 1. Wzrost konkurencyjności Wykorzystanie szans rozwojowych vs Dryf rozwojowy 2. Sytuacja demograficzna Wykorzystanie potencjału ze zwiększania się długości trwania życia vs Kosztowne społeczno-ekonomiczne skutki zmian w sferze struktury wieku 3. Wysoka aktywność pracy oraz adaptacyjność zasobów pracy Adaptacyjna mobilność vs Niepewna stabilność 4. Odpowiedni potencjał infrastruktury Przyspieszenie wymiany, rozwoju i poprawy relacji społecznych vs Infrastrukturalne bariery wymiany gospodarczej i więzi społecznych 5. Bezpieczeństwo energetyczno- -klimatyczne 6. Gospodarka oparta na wiedzy i rozwój kapitału intelektualnego Harmonizacja wyzwań klimatycznych i energetycznych czynnikiem rozwoju vs Poza bezpieczeństwem energetycznym i bez jasnych celów w ochronie środowiska Kapitał intelektualny jako główne źródło konkurencyjności Polski w globalnej gospodarce vs Powiększający się dystans Polski wobec rozwiniętych gospodarek świata w obszarze kapitału intelektualnego 7. Solidarność i spójność regionalna Efektywne wykorzystanie szans rozwojowych wszystkich regionów vs Trwała polaryzacja rozwoju 8. Poprawa spójności społecznej Spójność społeczna odpowiadająca na nowe wyzwania vs Spójność społeczna czasu transformacji 9. Sprawne państwo Kompleksowy i aktywnie wdrażany program reform na rzecz państwa, który daje obywatelowi poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość realizacji swoich praw i indywidualnych aspiracji vs Niesprawne państwo jako bariera rozwoju oraz niewłaściwa relacja państwo-obywatel 10. Wzrost kapitału społecznego Polski Szanse kapitału rozwojowego 2030 vs Pułapka kapitału przetrwania i adaptacji W Raporcie Polska 2030 (2009 r.) jedno z głównych wyzwań dotyczyło właśnie sytuacji demograficznej. Dylemat, jaki wtedy został sformułowany, brzmiał: wykorzystanie potencjału wynikającego ze zwiększenia się długości trwania życia versus kosztowne społeczno-ekonomiczne skutki zmian w sferze struktury wieku. Jesteśmy w toku gorącej dyskusji na temat wieku emerytalnego. Problematyka demograficzna zmieniającego się świata jest bardzo ważna również w tym kontekście. W gospodarce światowej ujawniają się bowiem nowe potęgi; następuje przesunięcie władzy gospodarczej, kto wie czy nie politycznej. Rośnie rola Azji, rola takich krajów jak BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny), ale także innych, np. Meksyku, Indonezji czy 21

22 Wystąpienia inaugurujące II Kongres Demograficzny Turcji. Pojawiają się nowi gracze, nowe podmioty. Widać również, jak wielkie znaczenie może mieć właśnie kwestia demografii. Ujawnia się to najbardziej w swoistej rywalizacji między Chinami a Indiami. Rysunek 1. Globalne scenariusze rozwoju Ujawnianie się nowych sił, Możliwości dekoncentracji władzy: Rola Azji (szczególnie południowo-wschodniej), Rola BRIC, czy BRICS oraz E7, Rola podmiotów niepaństwowych (korporacje nowe typy społeczności: Facebook i ich nowe wykorzystanie patrz arabska wiosna ludów ), Problemy w obszarze łuku niestabilności (rejon andyjski Ameryki Płd., Afryka Subsaharyjska i Płn., Bliski Wschód, Kaukaz, centralna i wschodnia Azja), Zmieniająca się rola Afryki. Źródło: Economist Intelligence Unit Postawmy pytanie dotyczące Chin (z ich dawną polityką ograniczania przyrostu ludności) i Indii jako bardzo młodego kraju, który jak twierdzą eksperci za chwilę w zakresie tempa wzrostu gospodarczego może wyprzedzić Chiny: czy czynnik demograficzny odgrywa tam istotną rolę? Odpowiedź jest oczywista, a o tym że odgrywa istotną rolę, przekonaliśmy się w ubiegłym roku podczas wiosny arabskiej. Kolejna tabela przedstawia udział populacji poniżej 30. roku życia w krajach arabskich, tj. powyżej 50 60%, zaś w Jemenie 73% całej populacji stanowią osoby do 30. roku życia. 22

23 Michał Boni Wystąpienie w imieniu Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska Tabela 2. Młodzież w krajach arabskich Kraj Udział populacji poniżej 30 roku życia Udział osób w wieku w zatrudnieniu (2008) PKB per capita wg parytetu siły nabywczej w tys. dol., 2010 Algieria 56% 31% 7,1 Arabia Saudyjska 61% 25% 23,7 Bahrajn 48% 30% 26,8 Egipt 61% 23% 6,4 Jemen 73% 22% 2,6 Jordan 65% 20% 5,7 Libia 61% 27% 14,9 Maroko 56% 35% 4,8 Oman 64% 29% 26,2 Syria 67% 32% 5,1 Tunezja 51% 22% 9,5 Źródło: Financial Times 2 3 kwietnia 2011 r. za: US Census Bureau, Bank Światowy i MFW. Takie warunki istniały na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej przed I wojną światową, na początku XX wieku. Być może jest jakaś koincydencja rozwojowa, że jeśli kraj jest w określonej fazie rozwoju, to i ten przyrost naturalny jest większy i bezpieczeństwo demograficzne większe, ale nie zmienia to faktu, że w tej konkurencji międzynarodowej demografia jest (obok nowych technologii, konkurencji o zasoby energetyczne i dystrybucji energii oraz warunków środowiskowych) istotnym czynnikiem decydującym o zmianach, a wyzwania i napięcia demograficzne są jedną z kluczowych spraw (widać, jak stary świat Zachodu kurczy się ludnościowo, a inne obszary świata rosną). Zwrócenie więc uwagi na komponent demograficzny w czynnikach wzrostu jest istotne. Kiedy patrzymy na nasz rozwój w dłuższej perspektywie czasu, z myślą o rozwoju konstruujemy w dokumentach strategicznych 3 główne filary: 1 Filar innowacyjności. 2 Filar równoważenia rozwoju. 3 Filar efektywności, związany ze sprawnym państwem. 23

24 Wystąpienia inaugurujące II Kongres Demograficzny Rysunek 2. Polska 2030 Filary rozwoju Aby można było jakiekolwiek strategie realizować, trzeba jednak rozumieć, co się dzieje w społeczeństwie, jak wyglądają relacje między pokoleniami oraz jakie zmiany kulturowe nastąpiły. Jako społeczeństwo jesteśmy coraz lepiej wykształceni. Średniorocznie przybywa nam znaczny odsetek osób z wyższym wykształceniem w stosunku do udziału osób z wyższym wykształceniem w ogólnej populacji i w porównaniu do innych krajów jesteśmy na 3. miejscu za Turcją i Portugalią, wśród tych krajów, które te straty edukacyjne odrabiają najszybciej. Zobaczmy również, jakie mamy orientacje życiowe młodych ludzi. To na nich przecież opierają się strategie dotyczące współczynnika dzietności. W raporcie Młodzi 2011, w którym badano m.in. orientacje życiowe młodych ludzi, przedstawiliśmy następujące obserwacje: duża część młodych jest zorientowana na wzór mieszczański i przeciętny status oraz grupa osób nieprzeciętnych, ambitnych, tzn. takich, których wzorce konsumpcyjne łączą się z chęcią realizowania pasji życiowych. Zaskakujące jest radykalne obniżenie poziomu liczby młodych, definiowanych jako nieprzeciętnie ambitnych i ambitnych między 19. a 30. rokiem życia w konfrontacji: z doświadczeniem życiowym, z wejściem na rynek pracy i z dojrzałością jest to problem, nad którym trzeba się zastanawiać. 24

MAŁOPOLSKIE STUDIA REGIONALNE nr 2 3/31 32/2014. Starzejące się społeczeństwo: nowe zadania dla polityk publicznych

MAŁOPOLSKIE STUDIA REGIONALNE nr 2 3/31 32/2014. Starzejące się społeczeństwo: nowe zadania dla polityk publicznych MAŁOPOLSKIE STUDIA REGIONALNE Starzejące się społeczeństwo: nowe zadania dla polityk publicznych Departament Polityki Regionalnej Urz d Marsza kowski Województwa Ma opolskiego Kraków 2014 MAŁOPOLSKIE

Bardziej szczegółowo

Polskie społeczeństwo potrzebuje seniorów. Wybrane zagadnienia polityki senioralnej i formy aktywizacji społecznej osób starszych

Polskie społeczeństwo potrzebuje seniorów. Wybrane zagadnienia polityki senioralnej i formy aktywizacji społecznej osób starszych Polskie społeczeństwo potrzebuje seniorów. Wybrane zagadnienia polityki senioralnej i formy aktywizacji społecznej osób starszych Polskie społeczeństwo potrzebuje seniorów. Wybrane zagadnienia polityki

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Warszawa, 14 maja 2012 Redakcja: Michał Boni Autorzy: Maciej Duszczyk, Paweł Kaczmarczyk, Michał Miąskiewicz, Mateusz Walewski Współpraca: Piotr Arak, Marcin Gancarz,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE RAPORTU POLSKA 2030. WYZWANIA ROZWOJOWE CZYM JEST RAPORT POLSKA 2030.WYZWANIA ROZWOJOWE?

PODSUMOWANIE RAPORTU POLSKA 2030. WYZWANIA ROZWOJOWE CZYM JEST RAPORT POLSKA 2030.WYZWANIA ROZWOJOWE? PODSUMOWANIE RAPORTU POLSKA 2030. WYZWANIA ROZWOJOWE CZYM JEST RAPORT POLSKA 2030.WYZWANIA ROZWOJOWE? Przygotowany przez Zespół Doradców Strategicznych Premiera RP i raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość kobiet, realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (139.) w dniu 13 listopada 2014 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (139.) w dniu 13 listopada 2014 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (139.) w dniu 13 listopada 2014 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Aktywizacja cyfrowa pokolenia 50+ szansą na uniknięcie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATORIUM POLITYKI ROZWOJU VI TOM. Polska. w Europie wielu prędkości REDAKCJA: ANTONI KUKLIŃSKI, JACEK WOŹNIAK

BIBLIOTEKA MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATORIUM POLITYKI ROZWOJU VI TOM. Polska. w Europie wielu prędkości REDAKCJA: ANTONI KUKLIŃSKI, JACEK WOŹNIAK BIBLIOTEKA MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATORIUM POLITYKI ROZWOJU KRAKÓW 2013 VI TOM Polska w Europie wielu prędkości REDAKCJA: ANTONI KUKLIŃSKI, JACEK WOŹNIAK Polska w Europie wielu prędkości Polska w Europie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ NUMER 20 LISTOPAD 2012

BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ NUMER 20 LISTOPAD 2012 BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ NUMER 20 LISTOPAD 2012 Rada programowa: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (redaktor naczelny) Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Strategie działania. w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje

Strategie działania. w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie Tezy i rekomendacje Warszawa, październik 2012 2 Spis treści Irena Lipowicz, RPO Wstęp... 5 Barbara Szatur-Jaworska Zasady polityk publicznych w starzejących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej wnioski dla Polski. Family policy in the eu recommendations for Poland. Warszawa, 2009 r.

Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej wnioski dla Polski. Family policy in the eu recommendations for Poland. Warszawa, 2009 r. Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej wnioski dla Polski Family policy in the eu recommendations for Poland Warszawa, 2009 r. BIULETYN RPO MATERIAŁY NR 67 ZESZYTY NAUKOWE Polityka rodzinna w krajach

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 grudzień 2008 Spis treści 1. Analiza stanu obecnego społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Opracował zespół w składzie: prof. IPiSS dr hab. Piotr Błędowski kierownik prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska

Bardziej szczegółowo

W trosce o pracę Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2004

W trosce o pracę Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2004 W trosce o pracę Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2004 Copyright 2004 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Al. Niepodległości 186, 00-608 Warszawa UNDP jest zastrzeżonym znakiem organizacji Programu

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r.

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r. RAPORT Instytucje wobec potrzeb osób starszych Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, grudzień 2010 r. Spis Treści 1. Wstęp.4 2. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych przegląd

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50)

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) mgr Ada Domańska dr Robert Zajkowski Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści: 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Z godnością w jesień życia. Socjaldemokratyczny program dla osób starszych

Z godnością w jesień życia. Socjaldemokratyczny program dla osób starszych Z godnością w jesień życia. Socjaldemokratyczny program dla osób starszych Z godnością w jesień życia. Socjaldemokratyczny program dla młodego pokolenia Redakcja: Michał Syska Ośrodek Myśli Społecznej

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH WAŻNIEJSZE SKRÓTY

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH WAŻNIEJSZE SKRÓTY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski Katowice 2011 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska ( ) zjawisko nie wystąpiło Zero (0) zjawisko istniało

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA 2007-2013

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA 2007-2013 STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA 2007-2013 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r. dokument towarzyszący realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE. Dobre przykłady. Forum Odpowiedzialnego Biznesu

RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE. Dobre przykłady. Forum Odpowiedzialnego Biznesu RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE Dobre przykłady Forum Odpowiedzialnego Biznesu 1% ODPOWIEDZIALNY PODATEK Forum Odpowiedzialnego Biznesu KTO? W IMIĘ CZEGO? CZYJEGO? NR KONTA: Organizacja Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo