Sterownik TCP/IP- Readme: Instrukcja instalacji i obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sterownik TCP/IP- Readme: Instrukcja instalacji i obsługi"

Transkrypt

1 Indeks 1. Wprowadzenie do sterowników TCP/IP Podłączenie sterownika Ethernet TCP/IP do komputera osobistego Wizualizacja stron Nazwa i hasło użytkownika Funkcje specjalne Przeglądanie grafiki Tworzenie pliku dziennika Stały plik dziennika zachowywany w sterowniku Pobieranie i wysyłanie list parametrów Ładowanie języka Data i godzina Adresowanie TCP/IP Nazwa hosta i ustawienia DHCP Podłączenie sterownika Parametry NTP Parametry poczty Adres Środowisko przetwarzania Java (JRE) Zmiana ustawień bezpieczeństwa Wizualizacja danych Wprowadzenie do protokołu FTP Użyteczne określenia Uruchomienie programu FTP Przykład Metody alternatywne Przypisywanie rzeczywistych nazw tekstowych Kabel połączeniowy TCP/IP: ECX-N Załącznik 1 Lista rejestrowanych sygnałów wejściowych ze sterownika Emerson Climate Technology Załącznik 2 Lista sygnałów alarmowych dla każdego sterownika Emerson Climate Technology Załącznik 3 Korzystanie z przeglądarki Firefox Załącznik 4 Pobieranie plików języka Załącznik 5 Korzystanie z programu DiscoverIP Utility Emerson Electric GmbH & Co.OHG - Heerstr Waiblingen - Germany - TCPIP-Controller-Readme_p65106.doc Rev.: 03 1 /

2 1.0 Wprowadzenie do sterowników TCP/IP Sterowniki Emerson Climate Technologies serii EC2 EC3 skonstruowane są w sposób zapewniający użytkownikowi korzystanie z zalet zaawansowanego kontrolera i łatwą wizualizację za pomocą standardowych przeglądarek internetowych. Użytkownik wywołując wbudowane strony WWW ze sterownika może wyświetlać temperatury i ciśnienia w systemie, stan sprężarek, wentylatorów i zaworów, jak również modyfikować parametry sterowania. Ponadto, istnieje możliwość pobierania i zachowywania parametrów w komputerze w celu późniejszego przesyłania do innych sterowników. Pozwala to zaoszczędzić dużo czasu w przypadku zastosowania wielu sterowników, a w ciągu pewnego okresu czasu umożliwia utworzenie biblioteki zawierającej listy parametrów takich urządzeń, jak różnego rodzaju meble chłodnicze pochodzące od jednego lub kilku różnych producentów. Możliwe jest również wyświetlanie rzeczywistych graficznych danych operacyjnych oraz odzyskiwanie z urządzenia pliku dziennika z okresu 30 dni. Nie jest wymagany żaden konkretny sprzęt lub oprogramowanie, chociaż może być konieczna zmiana niektórych ustawień komputera w celu uzyskania dostępu do wszystkich programów wspomagających. Poniżej przedstawione są szczegółowe informacje, które dotyczą omawianych spraw i mają zastosowanie do wszystkich sterowników EC2 i EC3, choć przedstawione w wykresach parametry i dane mogą różnić się w poszczególnych modelach. 1.1 Podłączenie sterownika Ethernet TCP/IP do komputera osobistego Istnieją dwa podstawowe sposoby podłączania sterownika do komputera: Podłączenie bezpośrednie W najprostszej konfiguracji sterownik EC2 lub EC3 firmy Emerson Climate Technology można podłączyć bezpośrednio do komputera osobistego. Nie jest to jednak sposób najwygodniejszy, gdyż zarówno komputer jak i sterownik muszą mieć wspólny adres IP z tego samego ciągu liczbowego, tzn. sterownik: , a PC: (ostatnie trzy cyfry powinny być w zakresie od 0 do 254). Aby połączenie takie mogło działać konieczny jest kabel skrośny. Połączenie nie zadziała w przypadku użycia standardowego kabla połączeniowego CAT.5 Ethernet Podłączenie przez ruter O wiele wygodniejszą metodą jest zastosowanie zwykłego rutera Ethernet z uprawnieniami serwera DHCP. Najpopularniejsze rutery działają jako serwery DHCP, które automatycznie przydzielają dynamiczne adresy IP zarówno sterownikowi, jak i komputerowi. Eliminuje to całkowicie potrzebę ręcznego wprowadzania adresów IP. Informacje dodatkowe - patrz 2.2. TCPIP-Controller-Readme_p65106.doc Rev.: 03 2 /

3 1.1.3 Serwer proxy Jeżeli komputer jest normalnie podłączony do internetu przez sieć biurowo-domową, istnieje możliwość, że przeglądarka internetowa używa do obsługi połączenia dodatkowego komputera zwanego serwerem proxy. W celu umożliwienia wizualizacji sterownikom Emerson, połączenie z serwerem proxy należy wyłączyć. Poniższa procedura przedstawia sposób wyłączania połączenia z serwerem proxy przy stosowaniu przeglądarki Microsoft Internet Explorer. Przy ponownym podłączeniu komputera do sieci biurowo-domowej należy pamiętać o przywróceniu pierwotnych ustawień serwera proxy. Otworzyć przeglądarkę internetową w komputerze przez kliknięcie ikony. Na pasku narzędzi u góry kliknąć "Narzędzia>Opcje internetowe>połączenia" [Tools > Internet options >Connections] Kliknij "Ustawienia LAN" [LAN Settings] Pojawi się następujące okno : Kliknij na "Automatycznie wykryj ustawienia" [Automatically detect settings] i "Użyj serwera proxy" [Use a proxy server] w celu odznaczenia opcji, a następnie kliknij [OK] Spowoduje to powrót do pierwszego okna. Kliknij przycisk [OK] Alternatywnie, w przypadku gdy znany jest zakres numerów wyznaczonych przez ruter, numery te można wprowadzić przy pomocy przycisku [Advanced]. Serwer proxy będzie ignorować adresy TCP/IP dodawane do listy. Wprowadź [; ], aby upewnić się, że zignorowany będzie cały ciąg od do TCPIP-Controller-Readme_p65106.doc Rev.: 03 3 /

4 Teraz do wiersza adresu przeglądarki internetowej można wprowadzić adres TCP/IP sterownika, np. chociaż w większości przypadków konieczne jest tylko podanie faktycznego numeru TCP/IP. Patrz również rozdział dotyczący nadawania sterownikom rzeczywistych nazw tekstowych. Po upływie kilku sekund powinna ukazać się strona kontrolna sterownika. Przykładowa strona kontrolna jest przedstawiona poniżej: Uwaga: Przy zastosowaniu przeglądarki Firefox niezbędne jest kliknięcie zakładki strony kontrolnej, gdyż nie otwiera się ona automatycznie. Patrz Załącznik Wizualizacja stron WWW Każdy sterownik serii EC posiada szereg stron WWW zawierających stronę kontrolną, stronę alarmów i kilka stron parametrów, w tym stronę zawierającą ustawienia TCP/IP. Po uzyskaniu dostępu do sterownika otwiera się domyślnie jego strona kontrolna, którą można "swobodnie przeglądać". Nie jest do tego wymagana nazwa, ani hasło użytkownika, gdyż jest to strona tylko do odczytu. W celu przeglądania wszystkich pozostałych stron, z wyjątkiem strony alarmów, wymagane jest podanie nazwy i hasła użytkownika. W odróżnieniu od tradycyjnych stron WWW strona kontrolna musi wyświetlać aktywne dane, które mogą ulegać ustawicznym zmianom. Z tego powodu bardzo istotne jest upewnienie się, że w komputerze jest zainstalowane oprogramowanie dla języka skryptowego Java w celu kontroli danych. TCPIP-Controller-Readme_p65106.doc Rev.: 03 4 /

5 Uwaga : Przed wykonaniem kolejnych czynności należy upewnić się, że używany komputer posiada zainstalowane środowisko przetwarzania Java (w wersji 1.4 lub wyższej). Symbolem środowiska Java jest "parująca filiżanka": ikona taka będzie wyświetlana na dolnym pasku narzędzi - patrz niżej. W celu zainstalowania niezbędnego oprogramowania - patrz 3.0 "Środowisko przetwarzania Java". Podczas utraty łączności z siecią podczas wyświetlania stron WWW wskaźnik u dołu strony kontrolnej nieruchomieje (symbole przesuwają się kolejno = > <). W takim przypadku należy odświeżyć stronę w celu przywrócenia połączenia. Uwaga: Pole wejściowe można uaktualnić jedynie po naciśnięciu przycisku "zastosuj" na odpowiedniej stronie WWW. Kliknij "Zastosuj" [Apply]. Podczas tej czynności następuje aktualizacja strony WWW, co wskazuje na załadowanie (zapisanie) nowych danych do sterownika i, odpowiednio, ponowne ich wysłanie ze sterownika. Po zmodyfikowaniu dane te powinny pojawić się w polu okna. W przeciwnym razie procedurę należy powtórzyć. 1.3 Nazwa i hasło użytkownika Podczas otwierania dowolnej strony WWW, z wyjątkiem strony kontrolnej i strony alarmów pojawia się następujące okienko z żądaniem podania nazwy i hasła użytkownika. Dane należy wprowadzać z uwzględnieniem dużych i małych liter, przy czym ustawienia domyślne to: Nazwa użytkownika [Username]: EmersonID Hasło [Password]: 12. Po otwarciu zabezpieczonej hasłem strony przy użyciu prawidłowej nazwy użytkownika lub hasła żadne dodatkowe żądanie otwarcia strony podczas tej same sesji nie uaktywnia nowego żądania wprowadzenia nazwy i hasła użytkownika. TCPIP-Controller-Readme_p65106.doc Rev.: 03 5 /

6 1.4 Funkcje specjalne Istnieje kilka innych funkcji, do których użytkownik może mieć dostęp po otwarciu menu. W celu otwarcia menu wyskakującego należy kliknąć prawym przyciskiem myszy Przeglądanie grafiki W celu wyświetlenia aktywnego 10-minutowego pliku dziennika należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w celu otwarcia menu, zaznaczyć "Przeglądaj grafikę" [View graphics], a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszy lub przyciskiem powrotu. Kliknięcie przycisku "Wybór sygnału" [Signal Selection] na pasku narzędzi umożliwia dodawanie lub usuwanie linii trendu. Ponadto, możliwa jest ręczna zmiana automatycznych skali osi za pomocą przycisku "Wybór siatki" [Grid Selection] Tworzenie pliku dziennika Użytkownik może tworzyć definiowany przez siebie plik dziennika dla wstępnie założonej liczby parametrów, który można zachowywać bezpośrednio na dysku twardym komputera. Funkcję te można aktywować ze strony kontrolnej WWW, chociaż jest to możliwe tylko wtedy, gdy sterownik jest na stałe podłączony do komputera lokalnego lub zdalnego za pomocą internetu lub intranetu. Ponadto, strona kontrolna musi pozostawać aktywna. Jeżeli użytkownik pragnie podczas rejestracji danych wyświetlać dodatkowe informacje, konieczne jest otwarcie nowej strony przeglądarki Internet Explorer. Łączna liczba zmiennych zależy od modelu sterownika, przy czym pełna ich lista znajduje się w Załączniku 1. Przykładowo, sterownik witryny chłodniczej EC2-312 rejestruje następujące dane: TCPIP-Controller-Readme_p65106.doc Rev.: 03 6 /

7 Temperatura powietrza wlotowego C Temperatura powietrza wylotowego C Temperatura włączania C Temperatura wyłączania C Temperatura na wlocie wężownicy C Temperatura na wylocie wężownicy C Przegrzanie K Nastawa przegrzania K Otwarcie zaworu % Dodatkowo typoszereg sterowników EC posiada automatyczną funkcję pozwalającą na rejestrowanie temperatury sterowania w pamięci stałej sterownika. Patrz punkt "Stały plik dziennika". Sposób postępowania: W celu utworzenia pliku dziennika użytkownik musi najpierw utworzyć na dysku "C" komputera podkatalog o nazwie "Emerson". Należy zwrócić uwagę, że w nazwie pliku rozróżniane są duże i małe litery. Podkatalog jest tworzony automatycznie podczas modyfikacji skryptu Java za pomocą pliku "init.jar", który można pobrać ze strony Patrz środowisko przetwarzania Java 3.0. Dla utworzenia pliku wymagane jest środowisko przetwarzania Java. Patrz 3.0 Po zakończeniu modyfikacji na dysku "C" znajdzie się dodatkowy katalog: C:\Emerson. Otwórz domyślną stronę kontrolną WWW sterownika i kliknij [prawym przyciskiem myszy] w celu wywołania menu wyskakującego. Kliknij "Dziennik" [Log]. Pojawi się nowe okno z żądaniem wprowadzenia nazwy i hasła użytkownika w formacie "username:password". Domyślne dane wejściowe to: Nazwa użytkownika [Username]: EmersonID Hasło [Password]: 12 Kliknij [OK] Pojawi się nowe okno z żądaniem, aby użytkownik podał nazwę pliku dziennika, np. Test-17Nov04. Kliknij [OK]. Zostanie utworzony plik, który pojawi się w przeglądarce plików Windows Explorer. TCPIP-Controller-Readme_p65106.doc Rev.: 03 7 /

8 W celu wstrzymania rejestracji danych należy powtórzyć procedurę, tzn. kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć "Dziennik" [Log]. Wprowadzić nazwę i hasło użytkownika. Po kliknięciu przez użytkownika "OK" zostanie wyświetlona strona kontrolna bez konieczności wprowadzania nazwy pliku dziennika, przy czym nastąpi wstrzymanie trybu aktywnego dziennika. Istnieje możliwość bardzo wygodnej wizualizacji i edycji danych przez ich importowanie do standardowego programu do sporządzania arkuszy kalkulacyjnych, np. Microsoft Excel lub Microsoft Works. Użytkownicy nie posiadający programu do arkuszy kalkulacyjnych mogą nadal oglądać dane prezentowane w formacie kolumnowym przy użyciu domyślnego programu Windows, tzw. Notatnika. Patrz wizualizacja danych Stały plik dziennika zachowywany w sterowniku Przewijany 30-dniowy plik dziennika (o nazwie: log.txt) w sposób ciągły rejestruje dane w pamięci sterownika. Plik dziennika jest zachowywany w pamięci fleszowej sterownika co 24 godziny (96 próbek w odstępach 15- minutowych), a następnie może być przesłany do komputera przy użyciu protokołu przesyłania plików (FTP). W przypadku zaniku zasilania sterownika w okresie przed zachowaniem danych w pamięci fleszowej, wszelkie dane zarejestrowane od poprzedniego zachowania zostaną utracone. Utrata danych pliku zgromadzonych w pamięci fleszowej może następować jedynie wskutek nadpisywania nowych danych po upływie 30 dni. Patrz "Wprowadzenie do protokołu przesyłania plików FTP", Pobieranie i wysyłanie list parametrów Kompletną listę parametrów sterownika można pobrać do komputera a następnie wysłać do innego urządzenia tego samego modelu. Umożliwia to szybkie i sprawne instalowanie podobnych urządzeń. Użytkownik może także utworzyć listę aplikacji dla różnego rodzaju urządzeń chłodniczych, np. różnych mebli chłodniczych, agregatów wielosprężarkowych dla komór chłodniczych o różnej liczbie sprężarek itd. Aplety takie mogą być wysyłane do sterowników serii EC, co pozwala na duże oszczędności czasowe podczas instalowania wielu sterowników w szafkach wytwarzanych przez konkretnych producentów i/lub innych elementów urządzeń chłodniczych. Konfiguracja pobierania ("download config") i wysyłania ("upload config") dokonywana jest w podobny sposób do tworzenia pliku dziennika. Kliknij na stronie kontrolnej WWW prawym przyciskiem myszy, aby wywołać menu wyskakujące. Kliknięcie [Download config] powoduje otwarcie okna z żądaniem podania nazwy i hasła użytkownika. Po ich pomyślnym wprowadzeniu możliwe jest podanie nazwy pliku, np. "manufacturera_dairy_3-75m". Plik zostanie zachowany w katalogu "Emerson". Informacje dodatkowe - patrz "Tworzenie pliku dziennika", Ten sam plik może być w podobny sposób wysłany z komputera do sterownika. Otwórz stronę kontrolną nowego sterownika, na której wymagane jest wprowadzenie parametrów. Kliknij prawym przyciskiem myszy na stronie kontrolnej w celu wyświetlenia menu wyskakującego. Kliknij [upload config] i wprowadź nazwę i hasło użytkownika. Następnie podaj nazwę wymaganego pliku z katalogu "Emerson", np. "manufacturera_dairy_3-75m" i kliknij OK. Parametry zostaną załadowane do sterownika. Uwaga: Lista parametrów to plik tekstowy, który można modyfikować przy pomocy Notatnika Microsoft Windows. W ten sposób można zmienić zestaw "standardowy" parametrów tak, aby można go było zastosować do konkretnego sterownika. Ma to szczególne zastosowanie, gdy do adresowania sterowników używane są porty komunikacyjne. TCPIP-Controller-Readme_p65106.doc Rev.: 03 8 /

9 1.4.5 Ładowanie języka Sterowniki poniższej serii EC do sterowania parownikami są dostępne z obsługą wielojęzykową: EC2-112, 212, 312, 352 EC3-332, EC3-X32 EC3-612, EC3-622, EC3-642, EC3-672, EC3-752, EC3-812, EC3-922 Językami domyślnymi są: angielski (główny) i niemiecki (dodatkowy). Przy pierwszym adresowaniu sterownika językiem domyślnym jest język angielski. Język dodatkowy można ustawić jako domyślny przez wybranie go z menu rozwijanego na stronie konfiguracyjnej TCP/IP. Kliknij menu rozwijane języka, wybierz "Niemiecki" [German], a następnie kliknij OK. Nastąpi przeładowanie strony konfiguracyjnej TCP/IP, po czym na wszystkich stronach WWW językiem aktywnym będzie język dodatkowy. W celu powrotu do języka angielskiego wybierz "Angielski" z menu rozwijanego i kliknij OK. Nastąpi przeładowanie strony konfiguracyjnej TCP/IP, po czym wszystkie strony WWW będą wyświetlane w języku angielskim. Języki alternatywne Istnieje również możliwość zmiany języka dodatkowego na jeden z języków alternatywnych: Bułgarski bg Czeski.. cz Holenderski... nl Angielski (główny; bez możliwości nadpisywania) Francuski. fr Niemiecki (domyślny język dodatkowy).. de Hiszpański.. es Grecki.. gr Włoski. it Polski. pl Rosyjski.. ru Turecki.. tk.. Do zmiany języka dodatkowego należy stosować następującą procedurę. Uwaga: W celu postępowania zgodnie z procedurą należy upewnić się, że na używanym przez nas komputerze jest zainstalowane środowisko Java i że ustawienia bezpieczeństwa zostały zmodyfikowane przy użyciu pliku init.jar" (patrz rozdział 3). Ponadto, pliki języka zgodne z nowym językiem dodatkowym muszą zostać skopiowane do podkatalogu C:\Emerson" w komputerze. Katalog "Emerson" zostaje utworzony automatycznie podczas instalowania pliku init.jar". Procedura uzyskiwania wymaganych plików języków dodatkowych - patrz Załącznik 4. Po umieszczeniu wymaganych plików języków dodatkowych w podkatalogu C:\Emerson można skorzystać z poniższej procedury w celu załadowania wybranego języka dodatkowego do sterownika. W kolejnych punktach opisana jest procedura zmiany języka dodatkowego na język francuski. TCPIP-Controller-Readme_p65106.doc Rev.: 03 9 /

10 1 Przejdź do strony kontrolnej. 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy na sekcji temperatury w celu wyświetlenia menu wyskakującego. Kliknij "Załaduj język" [Upload language]. 3 Wpisz nazwę i hasło użytkownika i kliknij OK. Wartości domyślne: EmersonID" i 12". 4 Wybierz język z menu rozwijanego. Jeżeli w podkatalogu C:\Emerson znajduje się więcej niż jeden język dodatkowy, to wszystkie będą uwidocznione w menu. Wybierz żądany język. W tym przypadku wybieramy "Francuski"[French] (fr). Plik języka MUSI być umieszczony w katalogu C:\Emerson. Następnie naciśnij OK. 5 Pojawi się nowe okno sygnalizujące, że język jest ładowany do sterownika. Bardzo istotne jest, aby podczas tego procesu nie nastąpił zanik zasilania i łączności pomiędzy komputerem a sterownikiem. 6 Po pomyślnym zakończeniu procesu zostanie to zasygnalizowane pojawieniem się nowego okna. W celu umożliwienia wizualizacji nowego języka konieczne jest najpierw zamknięcie przeglądarki internetowej. Jeżeli strona konfiguracyjna TCP/IP została wybrana przed zamknięcie sesji, wówczas TCPIP-Controller-Readme_p65106.doc Rev.: /

11 nadal będzie wyświetlany ostatnio używany język dodatkowy (domyślnie niemiecki), gdyż zawartość strony jest tymczasowo przechowywana w pamięci podręcznej komputera. Zamknięcie sesji powoduje wyczyszczenie pamięci podręcznej. 7 Ponownie otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres TCP/IP sterownia. Otworzy się domyślna strona kontrolna. Kliknij na zakładce "Konfiguracja TCP/IP" [TCP/IP Configuration]. W celu uzyskania dostępu do tej strony wprowadź nazwę i hasło użytkownika (domyślnie EmersonID" i 12"). Kliknij na menu rozwijanym języka. Możesz teraz wybrać "Francuski" jako język dodatkowy. Kliknij OK. Obecnie wszystkie strony WWW będą wyświetlane w języku francuskim. 8 Zakładki obiektów sterownika powinny być widoczne w języku, który właśnie załadowałeś Data i godzina W przypadku gdy sterownik jest podłączony do internetu istnieje możliwość importowania do sterownika daty i godziny, które będą automatycznie pokazywane u dołu menu wyskakującego. Patrz 2.3 dotyczący parametrów protokołu czasu sieciowego NTP. TCPIP-Controller-Readme_p65106.doc Rev.: /

12 2.0 Adresowanie TCP/IP Poniższe uwagi mają służyć za wskazówki dla zrozumienia operacji adresowania TCP/IP w kontekście ewentualnych zmian koniecznych do zapewnienia wizualizacji sterowników serii EC2 i EC3 firmy Emerson Climate Technology. Odnośniki dotyczą parametrów konfiguracji TCP/IP strony WWW sterownika. Typowa strona ze sterownika komorowego EC3-332: 2.1 Nazwa hosta i ustawienia DHCP Nazwa hosta oznacza nazwę nadaną sterownikowi i adresowi MAC, która jest domyślnie określona przez Emerson Climate Technologies. Użytkownik może zmienić nazwę w tym polu na wygodniejszą np." Skrzynia Mrożonek Nr 1". Adres MAC jest zawsze wyświetlany w stałym polu bezpośrednio pod polem zmiennym. Ustawienia domyślne sterowników umożliwiają otrzymywanie adresu IP z serwera DHCP (wartość =1) przy pomocy timera aktualizacji nastawionego na 60 sekund. W przypadku braku połączenia sterownika z serwerem podczas wstępnej instalacji, sterownikowi zostaje automatycznie nadana wartość domyślna: z podmaską Jeżeli sterownik otrzymuje adres dynamiczny, a następnie traci łączność z serwerem, wówczas "ostatni" znany adres IP zostanie utrzymany po ponownym podłączeniu do sieci, pod warunkiem, że nie upłynął czas dzierżawy serwera. W takim przypadku serwer otrzymuje nowy adres, gdy tylko jest on dostępny. Użytkownik powinien w tej kwestii skonsultować się ze swoim dostawcą usług sieciowych. TCPIP-Controller-Readme_p65106.doc Rev.: /

13 W powyższym przykładzie sterownik jest podłączony do komputera poprzez ruter, zwany również bramą. Adres jest podany w polu "Adres bramy" [Gateway address], np , przy czym wartość rzeczywista jest automatycznie pobierana z konfiguracji rutera. 2.2 Podłączenie sterownika Przed włączeniem zasilania sterowników powinny one być podłączone do sieci Ethernet lub komutera, o ile ma to zastosowanie. Dwa podstawowe sposoby podłączenia opisano w 1.1. Do sterownika komorowego EC3-332 można stosować standardowe kable połączeniowe CAT.5 RJ45, podczas gdy wszystkie pozostałe sterowniki TCP/IP EC2 i EC3 wymagają łączenia za pomocą kabla specjalnego ECX-N60. Informacje szczegółowe - patrz : Standardowy kabel połączeniowy/ Ethernet ze złączami RJ45 na obu końcach 2: Również kabel połączeniowy ECX-N60 (804422) 3: Standardowy szerokopasmowy router Ethernet np. D-Link DI Po włączeniu zasilania, podczas podłączania sterownika do sieci, w której adres jest podawany przez centralny serwer DHCP, na sterowniku do momentu otrzymania adresu liczbowego wyświetlane jest oznaczenie "IP". Następnie na wyświetlaczu sterownika pojawia się adres. Adres TCP/IP to 12-cyfrowy numer podany jako ciąg złożony z 4 bloków po trzy liczby, np Na wyświetlaczu EC2 lub ECD nie jest możliwe wyświetlenie całego numeru, dlatego jest on podawany w blokach, przy czym 4 diody LED po lewej stronie wyświetlacza wskazują, który blok jest aktualnie wyświetlany. TCPIP-Controller-Readme_p65106.doc Rev.: /

14 W celu podania adresu domyślnego TCP/IP, wyświetlany jest następujący ciąg. Ramka 1 Ramka 2 Adres TCP/IP: Ramka 3 Ramka 6 Ramka 9 Ramka 12 Ramka 4 Ramka 7 Ramka 10 Ramka 13 Ramka 5 Ramka 8 Ramka 11 Ramka 14 Jeżeli serwer jest niedostępny, sterownik - po upływie czasu aktualizacji (domyślnie 60 sekund) - próbuje uzyskać nowy adres w ciągu pierwszej godziny, a następnie w odstępach jednogodzinnych. Jeżeli podczas wizualizacji stron WWW nastąpi utrata łączności z siecią, wskaźnik u dołu strony kontrolnej nieruchomieje (symbole przesuwają się kolejno = > <). W takim przypadku należy odświeżyć stronę w celu przywrócenia łączności. Jeżeli czas aktualizacji jest ustawiony na zero, sterownik nigdy nie żąda nowego adresu IP. Istnieją dwa sposoby identyfikacji adresu TCP/IP sterownika. Odłącz zasilanie i ponownie je podłącz. Adres TCP/IP zostaje wyświetlony jak opisano powyżej. Alternatywnie można korzystać z przycisków funkcji specjalnych dostępnych z klawiatury interfejsów wyświetlaczy EC2 lub ECD. Informacje dodatkowe - patrz poszczególne instrukcje obsługi. Port: Adres domyślny portu to 1030, przy czym przy ustawieniach domyślnych rutera dane przechodzą bez żadnych problemów. Tym niemniej, gdy do rutera podłączone są dwa lub więcej sterowników, konieczne może być przypisanie każdemu sterownikowi adresu konkretnego portu celem uniknięcia konfliktów danych. Działa to jak zapora uniemożliwiająca dostęp osób niepowołanych do danych sterownika. Przy wybieraniu adresów portów należy stosować liczby powyżej 1030, gdyż są one zwykle swobodne, chociaż zalecamy, aby modyfikacja tego parametru była wykonywana jedynie przez administratora sieci TCP/IP Ethernet. TCPIP-Controller-Readme_p65106.doc Rev.: /

15 2.3 Parametry NTP Jeżeli sterownik jest podłączony do internetu, istnieje możliwość przydzielenia sterownikowi znacznika czasu rzeczywistego za pomocą protokołu czasu sieciowego NTP. Czas jest wzorcowany według czasu średniego Greenwich (GMT) i dlatego należy ustawić tak, aby odpowiadał strefie czasowej, w której znajduje się sterownik. Wprowadzenie odpowiednich wartości do pola różnicy czasowej "Time Shift" na stronie konfiguracyjnej TCP/IP umożliwia dostosowanie czasu sterowników EC2 i EC3. W przypadku Europy Centralnej i Zachodniej (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, Irlandii i Portugalii), taka różnica czasowa wynosi GMT + 1 godzina w okresie zimowym oraz GMT + 2 godziny w okresie letnim. Data i godzina ukazują się w menu wyskakującym dostępnym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na stronie kontrolnej WWW. 2.4 Parametry poczty Po podłączeniu sterownika do internetu lub intranetu z dostepem do serwera poczty elektronicznej, adres serwera można wprowadzić do pola adresu serwera [Server address] celem umożliwienia wysyłania komunikatów o aktywnych alarmach na adres podany na stronie WWW. Pole [Subject] jest definiowane przez użytkownika i zwykle stosowane do określania miejsca instalacji np. Superbuy, Cardiff. Pole wyboru języka [Language selection] umożliwia użytkownikowi określenie języka, w jakim komunikaty tekstowe są wysyłane przez sterownik na podane adresy . Poniżej podana jest lista nazw domyślnych. xdata mailstringssource { "Node\0 ","Knoten\0 ","Węzeł\0 ",// OBIEKTY "Thermostat\0 ","Thermostat\0 ","Termostat\0 ", "Defrost\0 ","Abtauung\0 ","Odtajanie\0 ", "Fan\0 ","Lüfter\0 ","Wentylator\0 ", "Compressor\0 ","Kompressor\0 ","Sprężarka\0 ", "Display\0 ","Anzeige\0 ","Wyświetlacz\0 ", "Analog sensor\0 ","Analog Sensor\0 ","Czujnik analogowy\0 ", "Evaporator\0 ","Verdampfer\0 ","Parownik\0 ", "Digital sensor\0 ","Digital Sensor\0 ","Czujnik cyfrowy\0 ", "Digital actuator\0 ","Digital Aktuator\0 ","Siłownik cyfrowy\0 ", "Unknown\0 ","Unbekannt\0 ","Nieznany\0 ", "Alarm\0 ","Alarm\0 ","Alarm\0 ",// TYTUŁ ALARMU "Cleared\0 ","gelöscht\0 ","Skasowany\0 ",// TREŚĆ ALARMU "Alarm\0 ","Alarm\0 ","Alarm\0 ", "Service time out 1\0","Wartungsintervall 1", "Czas obsługi 1\0 ", "Service time out 2\0","Wartungsintervall 2", " Czas obsługi 2\0 ", "Service time out 3\0","Wartungsintervall 3", " Czas obsługi 3\0 ", "Low limit 1 clear\0 ","Unt. Grenze 1 klar\0","kasuj zakres dolny 1", "Low limit 2 clear\0 ","Unt. Grenze 2 klar\0","kasuj zakres dolny 2", "High limit 1 clear\0","ob. Grenze 1 klar\0 ","Kasuj zakres górny 1", "High limit 2 clear\0","ob. Grenze 2 klar\0 ","Kasuj zakres górny 2", "Low limit 1\0 ","Untere Grenze 1\0 ","Zakres dolny 1\0 ", "Low limit 2\0 ","Untere Grenze 2\0 ","Zakres dolny 2\0 ", "High limit 1\0 ","Obere Grenze 1\0 ","Zakres górny 1\0 ", "High limit 2\0 ","Obere Grenze 2\0 ","Zakres górny 2\0 ", "Null\0 ","Null\0 ","Zero\0 ", "Priority\0 ","Priorität\0 ","Priorytet\0 ",// PRIORYTET TYTUŁ "Low\0 ","Niedrig\0 ","Niski\0 ",// PRIORYTET TREŚĆ "Medium\0 ","Medium\0 ","Średni\0 ", "High\0 ","Hoch\0 ","Wysoki\0 ", "Critical\0 ","Kritisch\0 ","Krytyczny\0 " TCPIP-Controller-Readme_p65106.doc Rev.: /

16 2.5 Adresy Sterownik: Przy wysyłaniu poczty elektronicznej wiele serwerów odbiorczych posiada programy antywirusowe do wychwytywania niepożądanej poczty. W celu umożliwienia rozpoznawania elektronicznych komunikatów alarmowych przez serwer odbiorczy pole [Mail address for controller] powinno zawierać adres wstępnie przydzielony przez administratora serwera odbiorczego lub jakiś znany i możliwy do zaakceptowania adres np. Adresy są uporządkowane zgodnie z priorytetem: Niski, Średni, Wysoki i Krytyczny. W ten sposób możliwe jest przesyłanie komunikatów alarmowych o różnym priorytecie na różne adresy. Sposób identyfikacji odpowiednich alarmów dla każdego modelu sterownika określono w Załączniku 2. Zastosowano standardowy sposób oznaczania [Nazwa poczty].[kraj] chociaż dane należy wprowadzać w dwóch polach, np. 3.0 Środowisko przetwarzania Java (JRE) W celu umożliwienia prezentacji aktywnych danych na stronie kontrolnej WWW konieczne jest działające środowisko Java. Środowisko przetwarzania Java to program komputerowy opracowany przez Sun Microsystems, który umożliwia przedstawianie aktywnych danych na stronie WWW, która w innym przypadku byłaby stroną statyczną. Ze względu na spory pomiędzy Sun Microsystems a Microsoft, środowisko przetwarzania Java nie jest już automatycznie instalowane we wszystkich komputerach. Tym niemniej, plik wykonywalny można pobrać z internetu, otrzymać em z Emerson Climate Technology, działu obsługi Alco Controls lub pobrać ze strony internetowej Adres internetowy Sun Microsystems: Plik wykonywalny należy skopiować do tymczasowego pliku komputera i dwukrotnie kliknąć na nazwie pliku. Plik dostępny z firmy Emerson nosi nazwę : Uwaga: Plik ma wielkość kb i jego ściągnięcie może trwać kilka minut. Po zainstalowaniu programu, na dysku "C" komputera pojawia się nowy podkatalog, a na dolnym pasku narzędzi po aktywowaniu programu widoczny jest symbol "parującej filiżanki". TCPIP-Controller-Readme_p65106.doc Rev.: /

17 3.1 Zmiana ustawień bezpieczeństwa Ponadto, w celu umożliwienia dostępu do informacji tajnych celem zapisu plików dziennika w komputerze, konieczna jest też zmiana ustawień bezpieczeństwa programu Java. Można to zrobić ręcznie otwierając plik "java.policy" przy użyciu Notatnika systemu Windows. Plik "java.policy" znajduje się w: C:\program Files\Java\j2re1_06\lib\security" Zmodyfikuj plik przez dodanie następującego tekstu: grant { permission java.io.filepermission "C:\\Emerson\*", "read, write"; }; Alternatywnie można użyć pliku Alco "init.jar" ściągniętego ze strony Skopiuj dostarczone pliki init.jar i tini.jar do katalogu na dysku "C". W celu automatycznej modyfikacji pliku java.policy kliknij dwukrotnie na pliku init.jar" Plik "tini.jar" można w każdej chwili użyć do odinstalowania modyfikacji. Po modyfikacji, plik bezpieczeństwa Java powinien mieć następujący listing: Komputer jest teraz gotowy do wizualizacji stron WWW i tworzenia plików dziennika. TCPIP-Controller-Readme_p65106.doc Rev.: /

18 4.0 Wizualizacja danych W niniejszym rozdziale opisana jest procedura prezentacji danych pliku dziennika w Excelu. Otwórz program Excel, a następnie otwórz nowy arkusz kalkulacyjny. Kliknij na zakładce "Dane>Pobierz dane zewnętrzne>importuj pliki tekstowe" [Data>Get External Data>Import Text Files] Pojawia się nowe okno, a użytkownik powinien przejść do katalogu Emerson na dysku "C" w wyżej opisany sposób. Zmień "Pliki typu:" [Files of type:] na "Wszystkie pliki (*.*)" [All files (*.*)] i kliknij [Import] Pojawia się nowe okno. TCPIP-Controller-Readme_p65106.doc Rev.: /

19 Kliknij "Dalej" [Next], po czym pojawi się następujące okno: Znajdź kratkę "Średnik" [Semicolon] i zaznacz ją. Kliknij "Dalej" [Next], po czym pojawi się następujące okno: Kliknij "Zakończ" [Finish], po czym pojawi się następujące okno: Przejdź do aktywnej kratki w Excelu w górnym lewym rogu: A1 > (kolumna A, wiersz 1). Dane powinny być teraz wyraźnie przedstawione w kolumnach, przy czym jedna kolumna oznacza zestaw danych w odstępach jednosekundowych. TCPIP-Controller-Readme_p65106.doc Rev.: /

20 Dane można zachować standardowym formacie "xls" używając normalnych poleceń "Zachowaj jako" [Save as]. Użytkownik może wybrać nową nazwę pliku i umieścić go w dowolnym katalogu. Danym można następnie manipulować podobnie jak każdym innym arkuszem kalkulacyjnym. Konieczne może być dostosowanie szerokości kolumn, ustawienie danych w sposób umożliwiający obrazowanie pozycji dziesiętnych itp. W przypadku pojawienia się problemów z formatem importowanych danych należy cofnąć się do czynności 3 kreatora importu tekstu i kliknąć [Advanced[] Bardzo ważne jest aby zarówno separatory dziesiętne, jak i tysięczne były zgodne z formatem liczbowym stosowanym w Excelu. TCPIP-Controller-Readme_p65106.doc Rev.: /

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

IPCorder Podręcznik Użytkownika

IPCorder Podręcznik Użytkownika IPCorder Podręcznik Użytkownika Spis treści: 1 Wprowadzenie... 5 1.1 Opis systemu...6 1.2 Wymagania Systemowe...7 2 Zarządzanie... 7 2.1 Konfiguracja...7 2.1.1 Ustawienia Sieci... 8 2.1.2 E-Mail... 10

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp Neostrada tp to szerokopasmowa usługa dostępu

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition 3.0

Access Professional Edition 3.0 Access Professional Edition 3.0 pl Configuration Manual Access Professional Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przegląd systemu 6 1.1 Ograniczenia i opcje 7 1.2 Instalacja na pojedynczym komputerze 9 1.3

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Instrukcja instalacji i obsługi Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Betriebsanleitung Installation and Operating Instructions Mode d emploi Instrukcja instalacji i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA... 10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA... 10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012)

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Sieciowy Rejestrator Wideo Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez konieczności powiadamiania o tym. Copyright 2006-2012, Exacq

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw koncentratora... 7 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeństwo użytkowania... 7 4. Montaż... 8

Bardziej szczegółowo

D-Link SecuriCam DCS-5300W

D-Link SecuriCam DCS-5300W Ulepszona bezprzewodowa kamera internetowa 2,4 GHz D-Link SecuriCam DCS-5300W Podręcznik Wersja 1.10 Sieci dla każdego (04/08/04) Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i zalety...

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN. Rev. 722

INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5 / GIGABIT LAN. Rev. 722 INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN Win & MAC Rev. 722 Freecom Network Drive Pro Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Network Drive Pro. Freecom

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA...10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA...10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Personal Firewall ESET Antispam Nowa generacja technologii NOD32 Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści

Bardziej szczegółowo

802.11n WiFi Repeater

802.11n WiFi Repeater 802.11n WiFi Repeater Podręcznik użytkownika 1 Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 Konwencje zapisu 6 Cechy... 5 Wymagania urządzenia... 5 Korzystanie z tego dokumentu... 6 Konwencje typograficzne... 6 Komunikaty

Bardziej szczegółowo