Sterownik TCP/IP- Readme: Instrukcja instalacji i obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sterownik TCP/IP- Readme: Instrukcja instalacji i obsługi"

Transkrypt

1 Indeks 1. Wprowadzenie do sterowników TCP/IP Podłączenie sterownika Ethernet TCP/IP do komputera osobistego Wizualizacja stron Nazwa i hasło użytkownika Funkcje specjalne Przeglądanie grafiki Tworzenie pliku dziennika Stały plik dziennika zachowywany w sterowniku Pobieranie i wysyłanie list parametrów Ładowanie języka Data i godzina Adresowanie TCP/IP Nazwa hosta i ustawienia DHCP Podłączenie sterownika Parametry NTP Parametry poczty Adres Środowisko przetwarzania Java (JRE) Zmiana ustawień bezpieczeństwa Wizualizacja danych Wprowadzenie do protokołu FTP Użyteczne określenia Uruchomienie programu FTP Przykład Metody alternatywne Przypisywanie rzeczywistych nazw tekstowych Kabel połączeniowy TCP/IP: ECX-N Załącznik 1 Lista rejestrowanych sygnałów wejściowych ze sterownika Emerson Climate Technology Załącznik 2 Lista sygnałów alarmowych dla każdego sterownika Emerson Climate Technology Załącznik 3 Korzystanie z przeglądarki Firefox Załącznik 4 Pobieranie plików języka Załącznik 5 Korzystanie z programu DiscoverIP Utility Emerson Electric GmbH & Co.OHG - Heerstr Waiblingen - Germany - TCPIP-Controller-Readme_p65106.doc Rev.: 03 1 /

2 1.0 Wprowadzenie do sterowników TCP/IP Sterowniki Emerson Climate Technologies serii EC2 EC3 skonstruowane są w sposób zapewniający użytkownikowi korzystanie z zalet zaawansowanego kontrolera i łatwą wizualizację za pomocą standardowych przeglądarek internetowych. Użytkownik wywołując wbudowane strony WWW ze sterownika może wyświetlać temperatury i ciśnienia w systemie, stan sprężarek, wentylatorów i zaworów, jak również modyfikować parametry sterowania. Ponadto, istnieje możliwość pobierania i zachowywania parametrów w komputerze w celu późniejszego przesyłania do innych sterowników. Pozwala to zaoszczędzić dużo czasu w przypadku zastosowania wielu sterowników, a w ciągu pewnego okresu czasu umożliwia utworzenie biblioteki zawierającej listy parametrów takich urządzeń, jak różnego rodzaju meble chłodnicze pochodzące od jednego lub kilku różnych producentów. Możliwe jest również wyświetlanie rzeczywistych graficznych danych operacyjnych oraz odzyskiwanie z urządzenia pliku dziennika z okresu 30 dni. Nie jest wymagany żaden konkretny sprzęt lub oprogramowanie, chociaż może być konieczna zmiana niektórych ustawień komputera w celu uzyskania dostępu do wszystkich programów wspomagających. Poniżej przedstawione są szczegółowe informacje, które dotyczą omawianych spraw i mają zastosowanie do wszystkich sterowników EC2 i EC3, choć przedstawione w wykresach parametry i dane mogą różnić się w poszczególnych modelach. 1.1 Podłączenie sterownika Ethernet TCP/IP do komputera osobistego Istnieją dwa podstawowe sposoby podłączania sterownika do komputera: Podłączenie bezpośrednie W najprostszej konfiguracji sterownik EC2 lub EC3 firmy Emerson Climate Technology można podłączyć bezpośrednio do komputera osobistego. Nie jest to jednak sposób najwygodniejszy, gdyż zarówno komputer jak i sterownik muszą mieć wspólny adres IP z tego samego ciągu liczbowego, tzn. sterownik: , a PC: (ostatnie trzy cyfry powinny być w zakresie od 0 do 254). Aby połączenie takie mogło działać konieczny jest kabel skrośny. Połączenie nie zadziała w przypadku użycia standardowego kabla połączeniowego CAT.5 Ethernet Podłączenie przez ruter O wiele wygodniejszą metodą jest zastosowanie zwykłego rutera Ethernet z uprawnieniami serwera DHCP. Najpopularniejsze rutery działają jako serwery DHCP, które automatycznie przydzielają dynamiczne adresy IP zarówno sterownikowi, jak i komputerowi. Eliminuje to całkowicie potrzebę ręcznego wprowadzania adresów IP. Informacje dodatkowe - patrz 2.2. TCPIP-Controller-Readme_p65106.doc Rev.: 03 2 /

3 1.1.3 Serwer proxy Jeżeli komputer jest normalnie podłączony do internetu przez sieć biurowo-domową, istnieje możliwość, że przeglądarka internetowa używa do obsługi połączenia dodatkowego komputera zwanego serwerem proxy. W celu umożliwienia wizualizacji sterownikom Emerson, połączenie z serwerem proxy należy wyłączyć. Poniższa procedura przedstawia sposób wyłączania połączenia z serwerem proxy przy stosowaniu przeglądarki Microsoft Internet Explorer. Przy ponownym podłączeniu komputera do sieci biurowo-domowej należy pamiętać o przywróceniu pierwotnych ustawień serwera proxy. Otworzyć przeglądarkę internetową w komputerze przez kliknięcie ikony. Na pasku narzędzi u góry kliknąć "Narzędzia>Opcje internetowe>połączenia" [Tools > Internet options >Connections] Kliknij "Ustawienia LAN" [LAN Settings] Pojawi się następujące okno : Kliknij na "Automatycznie wykryj ustawienia" [Automatically detect settings] i "Użyj serwera proxy" [Use a proxy server] w celu odznaczenia opcji, a następnie kliknij [OK] Spowoduje to powrót do pierwszego okna. Kliknij przycisk [OK] Alternatywnie, w przypadku gdy znany jest zakres numerów wyznaczonych przez ruter, numery te można wprowadzić przy pomocy przycisku [Advanced]. Serwer proxy będzie ignorować adresy TCP/IP dodawane do listy. Wprowadź [; ], aby upewnić się, że zignorowany będzie cały ciąg od do TCPIP-Controller-Readme_p65106.doc Rev.: 03 3 /

4 Teraz do wiersza adresu przeglądarki internetowej można wprowadzić adres TCP/IP sterownika, np. chociaż w większości przypadków konieczne jest tylko podanie faktycznego numeru TCP/IP. Patrz również rozdział dotyczący nadawania sterownikom rzeczywistych nazw tekstowych. Po upływie kilku sekund powinna ukazać się strona kontrolna sterownika. Przykładowa strona kontrolna jest przedstawiona poniżej: Uwaga: Przy zastosowaniu przeglądarki Firefox niezbędne jest kliknięcie zakładki strony kontrolnej, gdyż nie otwiera się ona automatycznie. Patrz Załącznik Wizualizacja stron WWW Każdy sterownik serii EC posiada szereg stron WWW zawierających stronę kontrolną, stronę alarmów i kilka stron parametrów, w tym stronę zawierającą ustawienia TCP/IP. Po uzyskaniu dostępu do sterownika otwiera się domyślnie jego strona kontrolna, którą można "swobodnie przeglądać". Nie jest do tego wymagana nazwa, ani hasło użytkownika, gdyż jest to strona tylko do odczytu. W celu przeglądania wszystkich pozostałych stron, z wyjątkiem strony alarmów, wymagane jest podanie nazwy i hasła użytkownika. W odróżnieniu od tradycyjnych stron WWW strona kontrolna musi wyświetlać aktywne dane, które mogą ulegać ustawicznym zmianom. Z tego powodu bardzo istotne jest upewnienie się, że w komputerze jest zainstalowane oprogramowanie dla języka skryptowego Java w celu kontroli danych. TCPIP-Controller-Readme_p65106.doc Rev.: 03 4 /

5 Uwaga : Przed wykonaniem kolejnych czynności należy upewnić się, że używany komputer posiada zainstalowane środowisko przetwarzania Java (w wersji 1.4 lub wyższej). Symbolem środowiska Java jest "parująca filiżanka": ikona taka będzie wyświetlana na dolnym pasku narzędzi - patrz niżej. W celu zainstalowania niezbędnego oprogramowania - patrz 3.0 "Środowisko przetwarzania Java". Podczas utraty łączności z siecią podczas wyświetlania stron WWW wskaźnik u dołu strony kontrolnej nieruchomieje (symbole przesuwają się kolejno = > <). W takim przypadku należy odświeżyć stronę w celu przywrócenia połączenia. Uwaga: Pole wejściowe można uaktualnić jedynie po naciśnięciu przycisku "zastosuj" na odpowiedniej stronie WWW. Kliknij "Zastosuj" [Apply]. Podczas tej czynności następuje aktualizacja strony WWW, co wskazuje na załadowanie (zapisanie) nowych danych do sterownika i, odpowiednio, ponowne ich wysłanie ze sterownika. Po zmodyfikowaniu dane te powinny pojawić się w polu okna. W przeciwnym razie procedurę należy powtórzyć. 1.3 Nazwa i hasło użytkownika Podczas otwierania dowolnej strony WWW, z wyjątkiem strony kontrolnej i strony alarmów pojawia się następujące okienko z żądaniem podania nazwy i hasła użytkownika. Dane należy wprowadzać z uwzględnieniem dużych i małych liter, przy czym ustawienia domyślne to: Nazwa użytkownika [Username]: EmersonID Hasło [Password]: 12. Po otwarciu zabezpieczonej hasłem strony przy użyciu prawidłowej nazwy użytkownika lub hasła żadne dodatkowe żądanie otwarcia strony podczas tej same sesji nie uaktywnia nowego żądania wprowadzenia nazwy i hasła użytkownika. TCPIP-Controller-Readme_p65106.doc Rev.: 03 5 /

6 1.4 Funkcje specjalne Istnieje kilka innych funkcji, do których użytkownik może mieć dostęp po otwarciu menu. W celu otwarcia menu wyskakującego należy kliknąć prawym przyciskiem myszy Przeglądanie grafiki W celu wyświetlenia aktywnego 10-minutowego pliku dziennika należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w celu otwarcia menu, zaznaczyć "Przeglądaj grafikę" [View graphics], a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszy lub przyciskiem powrotu. Kliknięcie przycisku "Wybór sygnału" [Signal Selection] na pasku narzędzi umożliwia dodawanie lub usuwanie linii trendu. Ponadto, możliwa jest ręczna zmiana automatycznych skali osi za pomocą przycisku "Wybór siatki" [Grid Selection] Tworzenie pliku dziennika Użytkownik może tworzyć definiowany przez siebie plik dziennika dla wstępnie założonej liczby parametrów, który można zachowywać bezpośrednio na dysku twardym komputera. Funkcję te można aktywować ze strony kontrolnej WWW, chociaż jest to możliwe tylko wtedy, gdy sterownik jest na stałe podłączony do komputera lokalnego lub zdalnego za pomocą internetu lub intranetu. Ponadto, strona kontrolna musi pozostawać aktywna. Jeżeli użytkownik pragnie podczas rejestracji danych wyświetlać dodatkowe informacje, konieczne jest otwarcie nowej strony przeglądarki Internet Explorer. Łączna liczba zmiennych zależy od modelu sterownika, przy czym pełna ich lista znajduje się w Załączniku 1. Przykładowo, sterownik witryny chłodniczej EC2-312 rejestruje następujące dane: TCPIP-Controller-Readme_p65106.doc Rev.: 03 6 /

7 Temperatura powietrza wlotowego C Temperatura powietrza wylotowego C Temperatura włączania C Temperatura wyłączania C Temperatura na wlocie wężownicy C Temperatura na wylocie wężownicy C Przegrzanie K Nastawa przegrzania K Otwarcie zaworu % Dodatkowo typoszereg sterowników EC posiada automatyczną funkcję pozwalającą na rejestrowanie temperatury sterowania w pamięci stałej sterownika. Patrz punkt "Stały plik dziennika". Sposób postępowania: W celu utworzenia pliku dziennika użytkownik musi najpierw utworzyć na dysku "C" komputera podkatalog o nazwie "Emerson". Należy zwrócić uwagę, że w nazwie pliku rozróżniane są duże i małe litery. Podkatalog jest tworzony automatycznie podczas modyfikacji skryptu Java za pomocą pliku "init.jar", który można pobrać ze strony Patrz środowisko przetwarzania Java 3.0. Dla utworzenia pliku wymagane jest środowisko przetwarzania Java. Patrz 3.0 Po zakończeniu modyfikacji na dysku "C" znajdzie się dodatkowy katalog: C:\Emerson. Otwórz domyślną stronę kontrolną WWW sterownika i kliknij [prawym przyciskiem myszy] w celu wywołania menu wyskakującego. Kliknij "Dziennik" [Log]. Pojawi się nowe okno z żądaniem wprowadzenia nazwy i hasła użytkownika w formacie "username:password". Domyślne dane wejściowe to: Nazwa użytkownika [Username]: EmersonID Hasło [Password]: 12 Kliknij [OK] Pojawi się nowe okno z żądaniem, aby użytkownik podał nazwę pliku dziennika, np. Test-17Nov04. Kliknij [OK]. Zostanie utworzony plik, który pojawi się w przeglądarce plików Windows Explorer. TCPIP-Controller-Readme_p65106.doc Rev.: 03 7 /

8 W celu wstrzymania rejestracji danych należy powtórzyć procedurę, tzn. kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć "Dziennik" [Log]. Wprowadzić nazwę i hasło użytkownika. Po kliknięciu przez użytkownika "OK" zostanie wyświetlona strona kontrolna bez konieczności wprowadzania nazwy pliku dziennika, przy czym nastąpi wstrzymanie trybu aktywnego dziennika. Istnieje możliwość bardzo wygodnej wizualizacji i edycji danych przez ich importowanie do standardowego programu do sporządzania arkuszy kalkulacyjnych, np. Microsoft Excel lub Microsoft Works. Użytkownicy nie posiadający programu do arkuszy kalkulacyjnych mogą nadal oglądać dane prezentowane w formacie kolumnowym przy użyciu domyślnego programu Windows, tzw. Notatnika. Patrz wizualizacja danych Stały plik dziennika zachowywany w sterowniku Przewijany 30-dniowy plik dziennika (o nazwie: log.txt) w sposób ciągły rejestruje dane w pamięci sterownika. Plik dziennika jest zachowywany w pamięci fleszowej sterownika co 24 godziny (96 próbek w odstępach 15- minutowych), a następnie może być przesłany do komputera przy użyciu protokołu przesyłania plików (FTP). W przypadku zaniku zasilania sterownika w okresie przed zachowaniem danych w pamięci fleszowej, wszelkie dane zarejestrowane od poprzedniego zachowania zostaną utracone. Utrata danych pliku zgromadzonych w pamięci fleszowej może następować jedynie wskutek nadpisywania nowych danych po upływie 30 dni. Patrz "Wprowadzenie do protokołu przesyłania plików FTP", Pobieranie i wysyłanie list parametrów Kompletną listę parametrów sterownika można pobrać do komputera a następnie wysłać do innego urządzenia tego samego modelu. Umożliwia to szybkie i sprawne instalowanie podobnych urządzeń. Użytkownik może także utworzyć listę aplikacji dla różnego rodzaju urządzeń chłodniczych, np. różnych mebli chłodniczych, agregatów wielosprężarkowych dla komór chłodniczych o różnej liczbie sprężarek itd. Aplety takie mogą być wysyłane do sterowników serii EC, co pozwala na duże oszczędności czasowe podczas instalowania wielu sterowników w szafkach wytwarzanych przez konkretnych producentów i/lub innych elementów urządzeń chłodniczych. Konfiguracja pobierania ("download config") i wysyłania ("upload config") dokonywana jest w podobny sposób do tworzenia pliku dziennika. Kliknij na stronie kontrolnej WWW prawym przyciskiem myszy, aby wywołać menu wyskakujące. Kliknięcie [Download config] powoduje otwarcie okna z żądaniem podania nazwy i hasła użytkownika. Po ich pomyślnym wprowadzeniu możliwe jest podanie nazwy pliku, np. "manufacturera_dairy_3-75m". Plik zostanie zachowany w katalogu "Emerson". Informacje dodatkowe - patrz "Tworzenie pliku dziennika", Ten sam plik może być w podobny sposób wysłany z komputera do sterownika. Otwórz stronę kontrolną nowego sterownika, na której wymagane jest wprowadzenie parametrów. Kliknij prawym przyciskiem myszy na stronie kontrolnej w celu wyświetlenia menu wyskakującego. Kliknij [upload config] i wprowadź nazwę i hasło użytkownika. Następnie podaj nazwę wymaganego pliku z katalogu "Emerson", np. "manufacturera_dairy_3-75m" i kliknij OK. Parametry zostaną załadowane do sterownika. Uwaga: Lista parametrów to plik tekstowy, który można modyfikować przy pomocy Notatnika Microsoft Windows. W ten sposób można zmienić zestaw "standardowy" parametrów tak, aby można go było zastosować do konkretnego sterownika. Ma to szczególne zastosowanie, gdy do adresowania sterowników używane są porty komunikacyjne. TCPIP-Controller-Readme_p65106.doc Rev.: 03 8 /

9 1.4.5 Ładowanie języka Sterowniki poniższej serii EC do sterowania parownikami są dostępne z obsługą wielojęzykową: EC2-112, 212, 312, 352 EC3-332, EC3-X32 EC3-612, EC3-622, EC3-642, EC3-672, EC3-752, EC3-812, EC3-922 Językami domyślnymi są: angielski (główny) i niemiecki (dodatkowy). Przy pierwszym adresowaniu sterownika językiem domyślnym jest język angielski. Język dodatkowy można ustawić jako domyślny przez wybranie go z menu rozwijanego na stronie konfiguracyjnej TCP/IP. Kliknij menu rozwijane języka, wybierz "Niemiecki" [German], a następnie kliknij OK. Nastąpi przeładowanie strony konfiguracyjnej TCP/IP, po czym na wszystkich stronach WWW językiem aktywnym będzie język dodatkowy. W celu powrotu do języka angielskiego wybierz "Angielski" z menu rozwijanego i kliknij OK. Nastąpi przeładowanie strony konfiguracyjnej TCP/IP, po czym wszystkie strony WWW będą wyświetlane w języku angielskim. Języki alternatywne Istnieje również możliwość zmiany języka dodatkowego na jeden z języków alternatywnych: Bułgarski bg Czeski.. cz Holenderski... nl Angielski (główny; bez możliwości nadpisywania) Francuski. fr Niemiecki (domyślny język dodatkowy).. de Hiszpański.. es Grecki.. gr Włoski. it Polski. pl Rosyjski.. ru Turecki.. tk.. Do zmiany języka dodatkowego należy stosować następującą procedurę. Uwaga: W celu postępowania zgodnie z procedurą należy upewnić się, że na używanym przez nas komputerze jest zainstalowane środowisko Java i że ustawienia bezpieczeństwa zostały zmodyfikowane przy użyciu pliku init.jar" (patrz rozdział 3). Ponadto, pliki języka zgodne z nowym językiem dodatkowym muszą zostać skopiowane do podkatalogu C:\Emerson" w komputerze. Katalog "Emerson" zostaje utworzony automatycznie podczas instalowania pliku init.jar". Procedura uzyskiwania wymaganych plików języków dodatkowych - patrz Załącznik 4. Po umieszczeniu wymaganych plików języków dodatkowych w podkatalogu C:\Emerson można skorzystać z poniższej procedury w celu załadowania wybranego języka dodatkowego do sterownika. W kolejnych punktach opisana jest procedura zmiany języka dodatkowego na język francuski. TCPIP-Controller-Readme_p65106.doc Rev.: 03 9 /

10 1 Przejdź do strony kontrolnej. 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy na sekcji temperatury w celu wyświetlenia menu wyskakującego. Kliknij "Załaduj język" [Upload language]. 3 Wpisz nazwę i hasło użytkownika i kliknij OK. Wartości domyślne: EmersonID" i 12". 4 Wybierz język z menu rozwijanego. Jeżeli w podkatalogu C:\Emerson znajduje się więcej niż jeden język dodatkowy, to wszystkie będą uwidocznione w menu. Wybierz żądany język. W tym przypadku wybieramy "Francuski"[French] (fr). Plik języka MUSI być umieszczony w katalogu C:\Emerson. Następnie naciśnij OK. 5 Pojawi się nowe okno sygnalizujące, że język jest ładowany do sterownika. Bardzo istotne jest, aby podczas tego procesu nie nastąpił zanik zasilania i łączności pomiędzy komputerem a sterownikiem. 6 Po pomyślnym zakończeniu procesu zostanie to zasygnalizowane pojawieniem się nowego okna. W celu umożliwienia wizualizacji nowego języka konieczne jest najpierw zamknięcie przeglądarki internetowej. Jeżeli strona konfiguracyjna TCP/IP została wybrana przed zamknięcie sesji, wówczas TCPIP-Controller-Readme_p65106.doc Rev.: /

11 nadal będzie wyświetlany ostatnio używany język dodatkowy (domyślnie niemiecki), gdyż zawartość strony jest tymczasowo przechowywana w pamięci podręcznej komputera. Zamknięcie sesji powoduje wyczyszczenie pamięci podręcznej. 7 Ponownie otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres TCP/IP sterownia. Otworzy się domyślna strona kontrolna. Kliknij na zakładce "Konfiguracja TCP/IP" [TCP/IP Configuration]. W celu uzyskania dostępu do tej strony wprowadź nazwę i hasło użytkownika (domyślnie EmersonID" i 12"). Kliknij na menu rozwijanym języka. Możesz teraz wybrać "Francuski" jako język dodatkowy. Kliknij OK. Obecnie wszystkie strony WWW będą wyświetlane w języku francuskim. 8 Zakładki obiektów sterownika powinny być widoczne w języku, który właśnie załadowałeś Data i godzina W przypadku gdy sterownik jest podłączony do internetu istnieje możliwość importowania do sterownika daty i godziny, które będą automatycznie pokazywane u dołu menu wyskakującego. Patrz 2.3 dotyczący parametrów protokołu czasu sieciowego NTP. TCPIP-Controller-Readme_p65106.doc Rev.: /

12 2.0 Adresowanie TCP/IP Poniższe uwagi mają służyć za wskazówki dla zrozumienia operacji adresowania TCP/IP w kontekście ewentualnych zmian koniecznych do zapewnienia wizualizacji sterowników serii EC2 i EC3 firmy Emerson Climate Technology. Odnośniki dotyczą parametrów konfiguracji TCP/IP strony WWW sterownika. Typowa strona ze sterownika komorowego EC3-332: 2.1 Nazwa hosta i ustawienia DHCP Nazwa hosta oznacza nazwę nadaną sterownikowi i adresowi MAC, która jest domyślnie określona przez Emerson Climate Technologies. Użytkownik może zmienić nazwę w tym polu na wygodniejszą np." Skrzynia Mrożonek Nr 1". Adres MAC jest zawsze wyświetlany w stałym polu bezpośrednio pod polem zmiennym. Ustawienia domyślne sterowników umożliwiają otrzymywanie adresu IP z serwera DHCP (wartość =1) przy pomocy timera aktualizacji nastawionego na 60 sekund. W przypadku braku połączenia sterownika z serwerem podczas wstępnej instalacji, sterownikowi zostaje automatycznie nadana wartość domyślna: z podmaską Jeżeli sterownik otrzymuje adres dynamiczny, a następnie traci łączność z serwerem, wówczas "ostatni" znany adres IP zostanie utrzymany po ponownym podłączeniu do sieci, pod warunkiem, że nie upłynął czas dzierżawy serwera. W takim przypadku serwer otrzymuje nowy adres, gdy tylko jest on dostępny. Użytkownik powinien w tej kwestii skonsultować się ze swoim dostawcą usług sieciowych. TCPIP-Controller-Readme_p65106.doc Rev.: /

13 W powyższym przykładzie sterownik jest podłączony do komputera poprzez ruter, zwany również bramą. Adres jest podany w polu "Adres bramy" [Gateway address], np , przy czym wartość rzeczywista jest automatycznie pobierana z konfiguracji rutera. 2.2 Podłączenie sterownika Przed włączeniem zasilania sterowników powinny one być podłączone do sieci Ethernet lub komutera, o ile ma to zastosowanie. Dwa podstawowe sposoby podłączenia opisano w 1.1. Do sterownika komorowego EC3-332 można stosować standardowe kable połączeniowe CAT.5 RJ45, podczas gdy wszystkie pozostałe sterowniki TCP/IP EC2 i EC3 wymagają łączenia za pomocą kabla specjalnego ECX-N60. Informacje szczegółowe - patrz : Standardowy kabel połączeniowy/ Ethernet ze złączami RJ45 na obu końcach 2: Również kabel połączeniowy ECX-N60 (804422) 3: Standardowy szerokopasmowy router Ethernet np. D-Link DI Po włączeniu zasilania, podczas podłączania sterownika do sieci, w której adres jest podawany przez centralny serwer DHCP, na sterowniku do momentu otrzymania adresu liczbowego wyświetlane jest oznaczenie "IP". Następnie na wyświetlaczu sterownika pojawia się adres. Adres TCP/IP to 12-cyfrowy numer podany jako ciąg złożony z 4 bloków po trzy liczby, np Na wyświetlaczu EC2 lub ECD nie jest możliwe wyświetlenie całego numeru, dlatego jest on podawany w blokach, przy czym 4 diody LED po lewej stronie wyświetlacza wskazują, który blok jest aktualnie wyświetlany. TCPIP-Controller-Readme_p65106.doc Rev.: /

14 W celu podania adresu domyślnego TCP/IP, wyświetlany jest następujący ciąg. Ramka 1 Ramka 2 Adres TCP/IP: Ramka 3 Ramka 6 Ramka 9 Ramka 12 Ramka 4 Ramka 7 Ramka 10 Ramka 13 Ramka 5 Ramka 8 Ramka 11 Ramka 14 Jeżeli serwer jest niedostępny, sterownik - po upływie czasu aktualizacji (domyślnie 60 sekund) - próbuje uzyskać nowy adres w ciągu pierwszej godziny, a następnie w odstępach jednogodzinnych. Jeżeli podczas wizualizacji stron WWW nastąpi utrata łączności z siecią, wskaźnik u dołu strony kontrolnej nieruchomieje (symbole przesuwają się kolejno = > <). W takim przypadku należy odświeżyć stronę w celu przywrócenia łączności. Jeżeli czas aktualizacji jest ustawiony na zero, sterownik nigdy nie żąda nowego adresu IP. Istnieją dwa sposoby identyfikacji adresu TCP/IP sterownika. Odłącz zasilanie i ponownie je podłącz. Adres TCP/IP zostaje wyświetlony jak opisano powyżej. Alternatywnie można korzystać z przycisków funkcji specjalnych dostępnych z klawiatury interfejsów wyświetlaczy EC2 lub ECD. Informacje dodatkowe - patrz poszczególne instrukcje obsługi. Port: Adres domyślny portu to 1030, przy czym przy ustawieniach domyślnych rutera dane przechodzą bez żadnych problemów. Tym niemniej, gdy do rutera podłączone są dwa lub więcej sterowników, konieczne może być przypisanie każdemu sterownikowi adresu konkretnego portu celem uniknięcia konfliktów danych. Działa to jak zapora uniemożliwiająca dostęp osób niepowołanych do danych sterownika. Przy wybieraniu adresów portów należy stosować liczby powyżej 1030, gdyż są one zwykle swobodne, chociaż zalecamy, aby modyfikacja tego parametru była wykonywana jedynie przez administratora sieci TCP/IP Ethernet. TCPIP-Controller-Readme_p65106.doc Rev.: /

15 2.3 Parametry NTP Jeżeli sterownik jest podłączony do internetu, istnieje możliwość przydzielenia sterownikowi znacznika czasu rzeczywistego za pomocą protokołu czasu sieciowego NTP. Czas jest wzorcowany według czasu średniego Greenwich (GMT) i dlatego należy ustawić tak, aby odpowiadał strefie czasowej, w której znajduje się sterownik. Wprowadzenie odpowiednich wartości do pola różnicy czasowej "Time Shift" na stronie konfiguracyjnej TCP/IP umożliwia dostosowanie czasu sterowników EC2 i EC3. W przypadku Europy Centralnej i Zachodniej (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, Irlandii i Portugalii), taka różnica czasowa wynosi GMT + 1 godzina w okresie zimowym oraz GMT + 2 godziny w okresie letnim. Data i godzina ukazują się w menu wyskakującym dostępnym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na stronie kontrolnej WWW. 2.4 Parametry poczty Po podłączeniu sterownika do internetu lub intranetu z dostepem do serwera poczty elektronicznej, adres serwera można wprowadzić do pola adresu serwera [Server address] celem umożliwienia wysyłania komunikatów o aktywnych alarmach na adres podany na stronie WWW. Pole [Subject] jest definiowane przez użytkownika i zwykle stosowane do określania miejsca instalacji np. Superbuy, Cardiff. Pole wyboru języka [Language selection] umożliwia użytkownikowi określenie języka, w jakim komunikaty tekstowe są wysyłane przez sterownik na podane adresy . Poniżej podana jest lista nazw domyślnych. xdata mailstringssource { "Node\0 ","Knoten\0 ","Węzeł\0 ",// OBIEKTY "Thermostat\0 ","Thermostat\0 ","Termostat\0 ", "Defrost\0 ","Abtauung\0 ","Odtajanie\0 ", "Fan\0 ","Lüfter\0 ","Wentylator\0 ", "Compressor\0 ","Kompressor\0 ","Sprężarka\0 ", "Display\0 ","Anzeige\0 ","Wyświetlacz\0 ", "Analog sensor\0 ","Analog Sensor\0 ","Czujnik analogowy\0 ", "Evaporator\0 ","Verdampfer\0 ","Parownik\0 ", "Digital sensor\0 ","Digital Sensor\0 ","Czujnik cyfrowy\0 ", "Digital actuator\0 ","Digital Aktuator\0 ","Siłownik cyfrowy\0 ", "Unknown\0 ","Unbekannt\0 ","Nieznany\0 ", "Alarm\0 ","Alarm\0 ","Alarm\0 ",// TYTUŁ ALARMU "Cleared\0 ","gelöscht\0 ","Skasowany\0 ",// TREŚĆ ALARMU "Alarm\0 ","Alarm\0 ","Alarm\0 ", "Service time out 1\0","Wartungsintervall 1", "Czas obsługi 1\0 ", "Service time out 2\0","Wartungsintervall 2", " Czas obsługi 2\0 ", "Service time out 3\0","Wartungsintervall 3", " Czas obsługi 3\0 ", "Low limit 1 clear\0 ","Unt. Grenze 1 klar\0","kasuj zakres dolny 1", "Low limit 2 clear\0 ","Unt. Grenze 2 klar\0","kasuj zakres dolny 2", "High limit 1 clear\0","ob. Grenze 1 klar\0 ","Kasuj zakres górny 1", "High limit 2 clear\0","ob. Grenze 2 klar\0 ","Kasuj zakres górny 2", "Low limit 1\0 ","Untere Grenze 1\0 ","Zakres dolny 1\0 ", "Low limit 2\0 ","Untere Grenze 2\0 ","Zakres dolny 2\0 ", "High limit 1\0 ","Obere Grenze 1\0 ","Zakres górny 1\0 ", "High limit 2\0 ","Obere Grenze 2\0 ","Zakres górny 2\0 ", "Null\0 ","Null\0 ","Zero\0 ", "Priority\0 ","Priorität\0 ","Priorytet\0 ",// PRIORYTET TYTUŁ "Low\0 ","Niedrig\0 ","Niski\0 ",// PRIORYTET TREŚĆ "Medium\0 ","Medium\0 ","Średni\0 ", "High\0 ","Hoch\0 ","Wysoki\0 ", "Critical\0 ","Kritisch\0 ","Krytyczny\0 " TCPIP-Controller-Readme_p65106.doc Rev.: /

16 2.5 Adresy Sterownik: Przy wysyłaniu poczty elektronicznej wiele serwerów odbiorczych posiada programy antywirusowe do wychwytywania niepożądanej poczty. W celu umożliwienia rozpoznawania elektronicznych komunikatów alarmowych przez serwer odbiorczy pole [Mail address for controller] powinno zawierać adres wstępnie przydzielony przez administratora serwera odbiorczego lub jakiś znany i możliwy do zaakceptowania adres np. Adresy są uporządkowane zgodnie z priorytetem: Niski, Średni, Wysoki i Krytyczny. W ten sposób możliwe jest przesyłanie komunikatów alarmowych o różnym priorytecie na różne adresy. Sposób identyfikacji odpowiednich alarmów dla każdego modelu sterownika określono w Załączniku 2. Zastosowano standardowy sposób oznaczania [Nazwa poczty].[kraj] chociaż dane należy wprowadzać w dwóch polach, np. 3.0 Środowisko przetwarzania Java (JRE) W celu umożliwienia prezentacji aktywnych danych na stronie kontrolnej WWW konieczne jest działające środowisko Java. Środowisko przetwarzania Java to program komputerowy opracowany przez Sun Microsystems, który umożliwia przedstawianie aktywnych danych na stronie WWW, która w innym przypadku byłaby stroną statyczną. Ze względu na spory pomiędzy Sun Microsystems a Microsoft, środowisko przetwarzania Java nie jest już automatycznie instalowane we wszystkich komputerach. Tym niemniej, plik wykonywalny można pobrać z internetu, otrzymać em z Emerson Climate Technology, działu obsługi Alco Controls lub pobrać ze strony internetowej Adres internetowy Sun Microsystems: Plik wykonywalny należy skopiować do tymczasowego pliku komputera i dwukrotnie kliknąć na nazwie pliku. Plik dostępny z firmy Emerson nosi nazwę : Uwaga: Plik ma wielkość kb i jego ściągnięcie może trwać kilka minut. Po zainstalowaniu programu, na dysku "C" komputera pojawia się nowy podkatalog, a na dolnym pasku narzędzi po aktywowaniu programu widoczny jest symbol "parującej filiżanki". TCPIP-Controller-Readme_p65106.doc Rev.: /

17 3.1 Zmiana ustawień bezpieczeństwa Ponadto, w celu umożliwienia dostępu do informacji tajnych celem zapisu plików dziennika w komputerze, konieczna jest też zmiana ustawień bezpieczeństwa programu Java. Można to zrobić ręcznie otwierając plik "java.policy" przy użyciu Notatnika systemu Windows. Plik "java.policy" znajduje się w: C:\program Files\Java\j2re1_06\lib\security" Zmodyfikuj plik przez dodanie następującego tekstu: grant { permission java.io.filepermission "C:\\Emerson\*", "read, write"; }; Alternatywnie można użyć pliku Alco "init.jar" ściągniętego ze strony Skopiuj dostarczone pliki init.jar i tini.jar do katalogu na dysku "C". W celu automatycznej modyfikacji pliku java.policy kliknij dwukrotnie na pliku init.jar" Plik "tini.jar" można w każdej chwili użyć do odinstalowania modyfikacji. Po modyfikacji, plik bezpieczeństwa Java powinien mieć następujący listing: Komputer jest teraz gotowy do wizualizacji stron WWW i tworzenia plików dziennika. TCPIP-Controller-Readme_p65106.doc Rev.: /

18 4.0 Wizualizacja danych W niniejszym rozdziale opisana jest procedura prezentacji danych pliku dziennika w Excelu. Otwórz program Excel, a następnie otwórz nowy arkusz kalkulacyjny. Kliknij na zakładce "Dane>Pobierz dane zewnętrzne>importuj pliki tekstowe" [Data>Get External Data>Import Text Files] Pojawia się nowe okno, a użytkownik powinien przejść do katalogu Emerson na dysku "C" w wyżej opisany sposób. Zmień "Pliki typu:" [Files of type:] na "Wszystkie pliki (*.*)" [All files (*.*)] i kliknij [Import] Pojawia się nowe okno. TCPIP-Controller-Readme_p65106.doc Rev.: /

19 Kliknij "Dalej" [Next], po czym pojawi się następujące okno: Znajdź kratkę "Średnik" [Semicolon] i zaznacz ją. Kliknij "Dalej" [Next], po czym pojawi się następujące okno: Kliknij "Zakończ" [Finish], po czym pojawi się następujące okno: Przejdź do aktywnej kratki w Excelu w górnym lewym rogu: A1 > (kolumna A, wiersz 1). Dane powinny być teraz wyraźnie przedstawione w kolumnach, przy czym jedna kolumna oznacza zestaw danych w odstępach jednosekundowych. TCPIP-Controller-Readme_p65106.doc Rev.: /

20 Dane można zachować standardowym formacie "xls" używając normalnych poleceń "Zachowaj jako" [Save as]. Użytkownik może wybrać nową nazwę pliku i umieścić go w dowolnym katalogu. Danym można następnie manipulować podobnie jak każdym innym arkuszem kalkulacyjnym. Konieczne może być dostosowanie szerokości kolumn, ustawienie danych w sposób umożliwiający obrazowanie pozycji dziesiętnych itp. W przypadku pojawienia się problemów z formatem importowanych danych należy cofnąć się do czynności 3 kreatora importu tekstu i kliknąć [Advanced[] Bardzo ważne jest aby zarówno separatory dziesiętne, jak i tysięczne były zgodne z formatem liczbowym stosowanym w Excelu. TCPIP-Controller-Readme_p65106.doc Rev.: /

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Poznawanie FTP

Laboratorium - Poznawanie FTP Cele Część 1: Korzystanie z usługi FTP z wiersza poleceń. Część 2: Pobranie pliku z serwera FTP za pomocą WS_FTP LE Część 3: Korzystanie z usługi FTP w przeglądarce Scenariusz File Transfer Protocol (FTP)

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 706 WL

THOMSON SpeedTouch 706 WL THOMSON SpeedTouch 706 WL bramka VoIP jeden port FXS do podłączenia aparatu telefonicznego wbudowany port FXO do podłączenia linii stacjonarnej PSTN sieć bezprzewodowa WiFi 2 portowy switch WAN poprzez

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2 podręcznik użytkownika

Content Manager 2 podręcznik użytkownika Content Manager 2 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 Neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu ZTE ZXDSL 852... 3 2. Instalacja modemu ZTE ZXDSL 852... 7 3. Konfiguracja systemu

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7 1. Aplikacja do LOGO! 8 i LOGO! 7 1.1. Przegląd funkcji Darmowa aplikacja umożliwia podgląd wartości parametrów procesowych modułu podstawowego LOGO! 8 i LOGO! 7 za pomocą smartfona lub tabletu przez sieć

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40 Spis treści Gdzie można znaleźć wymagania techniczne dla aplikacji SODiR?... 2 Instrukcja postępowania w przypadku występowania komunikatu o aktualnie wspieranej wersji Javy... 3 Instrukcja postępowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Okno z lista

Rysunek 1: Okno z lista 1 Urzadzenie RFID Urządzenie RFID, umożliwia użytkownikom systemu kontrolę dostępu do wydzielonych przez system stref, na podstawie odczytywanych TAG ów (identyfikatora przypisanego do użytkownika) z czytników

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

TREND 250 H.264 DVR Central Management System

TREND 250 H.264 DVR Central Management System TREND 250 H.264 DVR Central Management System Spis treści Spis treści... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Instalacja pakietu CMS/NVMS...3 3. Zarządzanie urządzeniami... 9 4. Podgląd obrazu z wielu rejestratorów...15

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1 Praca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika pomoc techniczna

Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik dotyczy komputerów z zainstalowanym systemem Windows 1 Spis treści I. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z URUCHOMIENIEM APLIKACJI SUPERMAKLER... 3 1. JAVA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT Przewodnik szybkiej instalacji DN-70690 Spis treści Zawartość pakietu... Strona 1 Podłączenie sieci... Strona 2 Ustawienia sieciowe... Strona 3

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX9000 Sterownik CX9000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800... 3 2. Połączenie z Internetem... 6 3. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu WAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu LAN F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 1. Dostęp klienta do konta FTP 1.1. Wprowadzić do przeglądarki adres ftp://87.204.185.42 lub alternatywny adres IP ftp://82.11.1160.114 1.2. Wprowadzić nazwę

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/78a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Maj 2017 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo