Vertical Console Port Server AP9290. Montaź

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Vertical Console Port Server AP9290. Montaź"

Transkrypt

1 Vertical Console Port Server AP9290 Montaź

2

3 Spis treści Informacje wstępne Informacje ogólne Charakterystyka Odbiór i kontrola Wykaz elementów Montaż pionowego serwera portów konsoli Możliwości montażu Montaż bez użycia narzędzi Montaż za pomocą klamer Obsługa Wyświetlacz Podstawowa konfiguracja Informacje ogólne Metody konfiguracji protokołu TCP/IP Protokół BOOTP Statyczna konfiguracja IP Konsola Dostęp do skonfigurowanego serwera VCPS Informacje ogólne Telnet i SSH Protokoły FTP i SCP Postępowanie w razie utraty hasła Uaktualnienia oprogramowania firmware...11 Korzyści z uaktualniania oprogramowania firmware Pliki oprogramowania firmware (VCPS) Uzyskiwanie najnowszych wersji oprogramowania firmware Metody przesyłania pliku z oprogramowaniem firmware Przesyłanie oprogramowania firmware do serwera VCPS Pobieranie oprogramowania firmware z serwera FTP Weryfikacja uaktualnień i aktualizacji Dane techniczne Parametry elektryczne Parametry fizyczne Parametry środowiska We/wy do komunikacji Zgodność z normami Gwarancja i serwis Ograniczona gwarancja Ograniczenia gwarancji Uzyskiwanie pomocy technicznej Pionowy serwer portów konsoli i

4 Informacje dotyczące systemów podtrzymywania życia Zasady ogólne Przykłady urządzeń podtrzymujących życie

5 Informacje wstępne Informacje ogólne Niniejsza broszura zawiera informacje na temat instalacji i obsługi pionowego serwera portów konsoli (ang. Pionowy serwer portów konsoli, serwera VCPS) firmy American Power Conversion (APC ). Charakterystyka Serwer VCPS jest wyposażony w czterdzieści dwa (42) porty szeregowe, jeden (1) port Ethernet i jeden (1) port szeregowy służący do konfiguracji. Działaniem serwera VCPS można sterować za pośrednictwem dwóch interfejsów: interfejs wiersza poleceń (Telnet/SSH); SNMP dla OID i pułapek wg standardu MIB II Uaktualnienia oprogramowania urządzenia mogą być dokonywane przy użyciu protokołów FTP, TFTP i SCP; proces uaktualniania nie powoduje utraty konfiguracji. Patrz See also także Odbiór i kontrola Należy sprawdzić, czy opakowanie i jego zawartość nie zostały uszkodzone w trakcie transportu oraz czy dostarczony produkt jest zgodny ze specyfikacją. Wszelkie uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić firmie przewozowej. Wykaz brakujących elementów, uszkodzeń lub innych problemów dotyczących produktu należy niezwłocznie przedłożyć firmie APC lub sprzedawcy. Wykaz elementów Należy upewnić się, że używana jest najnowsza wersja oprogramowania firmware serwera VCPS. Więcej informacji można znaleźć na stronie oraz w Podręczniku użytkownika. Najnowszą wersję Podręcznika użytkownika można pobrać ze strony internetowej Opakowanie nadaje się do recyklingu. Należy zachować je do późniejszego wykorzystania lub zutylizować w odpowiedni sposób. Ilość Element 1 Pionowy serwer portów konsoli 2 Uniwersalne klamry montażowe 4 Śruby z łbem płaskim 1 Szeregowy kabel krosowy 1 Przewód zasilający NEMA 5-15P 1 Przewód zasilający IEC Płyta CD 1 Podręcznik instalacji 1 Dodatek 1 Karta rejestracyjna gwarancji Pionowy serwer portów konsoli 1

6 Montaż pionowego serwera portów konsoli Możliwości montażu Serwer VCPS można zamontować na dwa sposoby: za pomocą niewymagających użycia narzędzi kołków (wstępnie zamontowane) lub przy użyciu klamer montażowych (na wyposażeniu). Aby zamontować serwer VCPS bez użycia narzędzi, należy umieścić go z tyłu obudowy NetShelter VX, w kanale kablowym bezpośrednio za tylnymi pionowymi szynami montażowymi. Aby zamontować serwer VCPS za pomocą klamer montażowych, należy umieścić go w pionowej szynie montażowej szafy lub obudowy. Uwaga Serwer VCPS należy zamontować w taki sposób, by jego porty szeregowe RJ-45 były ustawione równo z serwerami w szafie. Montaż bez użycia narzędzi Uwaga Przed zamontowaniem urządzenia bez użycia narzędzi należy podłączyć do niego koniec C13 przewodu zasilającego. 1. Oba kołki montażowe listwy zasilającej należy wsunąć w otwory znajdujące się w kanale na tylnej części ściany bocznej obudowy. Uwaga Znaki z przodu urządzenia wskazują położenie znajdujących się z tyłu otworów do montażu bez użycia narzędzi. 2. Następnie serwer VCPS należy zatrzasnąć, dociskając go do dołu, aż do zablokowania kołków montażowych. 2 Pionowy serwer portów konsoli

7 Montaż pionowego serwera portów konsoli Montaż za pomocą klamer 1. Każdą z klamer do montażu pionowego przymocować do serwera VCPS za pomocą dwóch śrub z łbem płaskim dostarczonych razem z urządzeniem. Caution Ostrożnie Używać tylko śrub dostarczanych w komplecie z urządzeniem. 2. Zamontować serwer VCPS na pionowej szynie montażowej w szafie lub obudowie, używając dwóch śrub do każdej klamry (śruby te nie należą do wyposażenia). Pionowy serwer portów konsoli 3

8 Obsługa Wyświetlacz Data Rx/Tx 23 Session Active Configuration Port 22 USB 1 Reset Console Port Server 21 USB 2 Status 20 Link Rx/Tx 10 / 100 Port konfiguracyjny: Połączenie tego portu (modularny port RJ-45) z portem szeregowym komputera przy użyciu dostarczonego kabla szeregowego (numer części ) umożliwia dostęp do wewnętrznych menu. Przycisk Reset (Resetuj): Naciśnięcie i natychmiastowe zwolnienie tego przycisku powoduje zresetowanie wewnętrznego procesora serwera VCPS. Przytrzymanie przycisku naciśniętego przez dziesięć sekund powoduje zresetowanie wszystkich ustawień serwera VCPS. Porty USB: Zarezerwowane do przyszłych zastosowań. Dioda LED stanu: informuje o statusie połączenia sieciowego Ethernet oraz o stanie serwera VCPS. Wyłączona Brak zasilania. Świeci stale na zielono ustawienia protokołów TCP/ IP w serwerze VCPS są prawidłowe. Miga na zielono brak prawidłowych ustawień protokołu TCP/IP w serwerze VCPS. Świeci stale na pomarańczowo wykryto usterkę sprzętową. Należy skontaktować się z biurem pomocy technicznej, wybierając numer telefonu podany na tylnej stronie okładki niniejszego podręcznika. Port Ethernet: umożliwia połączenie serwera VCPS z siecią przy użyciu kabla sieciowego kategorii 5. Dioda LED połączenia/szybkości/aktywności: Sygnalizuje aktywność w sieci. Zielona 10 Mb/s Pomarańczowa 100 Mb/s Wyłączona brak połączenia Miga aktywność łącza Port konsoli: Każdy z 42 portów konsoli można podłączyć do innego serwera za pomocą kabla szeregowego (np. kabla RJ-45 kategorii 5, męskomęskiego, o długości 0,9 metra, nr części APC 3827GY-3, który można zakupić za pośrednictwem witryny internetowej firmy APC). Dioda LED nawiązanego połączenia z portem konsoli: informuje, czy jakiś użytkownik korzysta z portu. Dioda LED aktywności portu konsoli: informuje o aktywności portu. 4 Pionowy serwer portów konsoli

9 Podstawowa konfiguracja Informacje ogólne Aby serwer VCPSmógł działać w sieci, konieczne jest skonfigurowanie następujących ustawień TCP/IP: adresu IP serwera VCPS; maski podsieci; bramki domyślnej. Metody konfiguracji protokołu TCP/IP Do określenia ustawień protokołu TCP/IP należy użyć jednej z następujących metod: serwera BOOTP lub DHCP (zob. Protokół BOOTP na tej stronie); komputera lokalnego (zob. Statyczna konfiguracja IP na stronie 6). Uwaga Domyślnie aktywna jest metoda BOOTP/DHCP. Protokół BOOTP Gdy wybrane jest ustawienie DHCP, zakłada się, że dostępny jest prawidłowo skonfigurowany serwer DHCP lub BOOTP, który udostępni serwerowi APC VCPS ustawienia protokołu TCP/IP. Serwer VCPS podejmuje próbę wykrycia prawidłowo skonfigurowanego serwera DHCP lub BOOTP. Protokół BOOTP. Do skonfigurowania ustawień TCP/IP dla serwera VCPS można użyć serwera BOOTP zgodnego ze standardem RFC951. Jeśli serwer BOOTP jest odpowiednio skonfigurowany, domyślne ustawienia serwera VCPS sprawią, że wykryje on serwer DHCP lub BOOTP. Jeśli serwer BOOTP lub DHCP jest niedostępny, należy skonfigurować ustawienia protokołu TCP/IP zgodnie z opisem w punkcie Statyczna konfiguracja IP na stronie 6 lub Konsola na stronie W pliku BOOTPTAB na serwerze BOOTP należy wprowadzić następujące parametry serwera VCPS: adres MAC; adres IP; maskę podsieci; bramkę domyślną. 2. Gdy serwer VCPS zostanie uruchomiony ponownie, serwer BOOTP udostępni mu ustawienia protokołu TCP/IP. Pionowy serwer portów konsoli 5

10 Podstawowa konfiguracja DHCP. Do przeprowadzenia konfiguracji ustawień protokołu TCP/IP dla serwera VCPS można skorzystać z serwera DHCP zgodnego ze standardem RFC2131/RFC2132. Patrz See also także W tej sekcji zamieszczono podsumowanie informacji na temat komunikacji między serwerem VCPS a serwerem DHCP. Szczegółowe informacje na temat zastosowania serwera DHCP do konfigurowania ustawień sieciowych serwera VCPS można znaleźć w rozdziale DHCP and BOOTP Configuration (Konfiguracja DHCP i BOOTP) w Podręczniku użytkownika (User s Guide). 1. Serwer VCPS wysyła żądanie DHCP zawierające następujące informacje identyfikacyjne: Identyfikator klasy producenta Vendor Class Identifier (domyślnie APC) Identyfikator klienta Client Identifier (domyślnie jest to adres MAC serwera VCPS) Identyfikator klasy użytkownika User Class Identifier (domyślnie jest to identyfikator oprogramowania sprzętowego serwera VCPS) Uwaga Użytkownik może zmienić identyfikator klasy producenta, identyfikator klienta i identyfikator klasy użytkownika odpowiednie informacje zawiera Podręcznik użytkownika (User s Guide) na załączonej płycie CD Utility. 2. Odpowiednio skonfigurowany serwer DHCP wysyła pakiet odpowiedzi DHCP, zawierający wszystkie ustawienia, których serwer VCPS potrzebuje do komunikacji sieciowej. Statyczna konfiguracja IP Za pośrednictwem interfejsu wiersza poleceń można skonfigurować statyczne ustawienia protokołu IP. 1. W lokalnym komputerze wybierz port szeregowy i wyłącz wszystkie usługi korzystające z tego portu. 2. Za pomocą kabla konfiguracyjnego (nr części APC ) podłącz wybrany port do portu szeregowego, znajdującego się na panelu przednim serwera VCPS. 3. Uruchom program terminalowy (np. HyperTerminal ) i skonfiguruj wybrany port według następujących parametrów: 9600bitów/s, 8 bitów danych, bez parzystości, 1 bit stopu, brak sterowania przepływem, a następnie zapisz wprowadzone zmiany. 6 Pionowy serwer portów konsoli

11 Podstawowa konfiguracja 4. Naciśnij klawisz ENTER, aby wyświetlić monit o wprowadzenie nazwy użytkownika (login). 5. Wpisz apc jako nazwę użytkownika (login) i hasło (password). 6. Aby zakończyć konfigurowanie, postępuj zgodnie z informacjami, które zawiera punkt Konsola na stronie 7. Konsola Korzystając z wiersza poleceń, można zdefiniować adres IP, maskę podsieci i bramkę domyślną. 1. Wprowadź następujące polecenie, w całości w jednym wierszu: network set [-i <adres>] [-n <mask>] [-g <adres>] [-b <tryb>] 2. Aby uaktywnić zmiany konfiguracji sieciowej, wprowadź polecenie: network restart 3. Aby zapisać zmiany w pamięci typu Flash, tak aby obowiązywały one po ponownym uruchomieniu systemu, wywołaj polecenie cfg save. 4. Aby wylogować się z konsoli, wpisz: exit Przykład. network set -i n g b static Polecenie to powoduje ustawienie adresu sieciowego, maski podsieci, bramki domyślnej i wybranie uruchamiania w trybie konfiguracji statycznej. Pionowy serwer portów konsoli 7

12 Dostęp do skonfigurowanego serwera VCPS Informacje ogólne Gdy serwer VCPS będzie już działać w sieci, można uzyskiwać do niego dostęp przy użyciu wymienionych tutaj interfejsów. Telnet i SSH Dostęp do wiersza poleceń konsoli można uzyskać za pomocą usługi Telnet lub powłoki SSH, w zależności od tego, która z nich jest włączona. Domyślnie włączone są zarówno usługi Telnet, jak i SSH. Usługa Telnet jako metoda dostępu podstawowego. Usługa Telnet zapewnia podstawowe zabezpieczenia przez uwierzytelnianie nazwy użytkownika i hasła, ale nie zapewnia wysokiego poziomu zabezpieczeń w postaci szyfrowania. Aby skorzystać z usługi Telnet w celu uzyskania dostępu do wiersza poleceń konsoli VCPS z dowolnego komputera: 1. W wierszu polecenia wpisz poniższe polecenie i naciśnij klawisz ENTER: telnet adres W miejsce parametru adres wpisz adres IP serwera VCPS lub jego nazwę DNS (jeśli jest skonfigurowana). 2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło (domyślnie apc i apc w przypadku stałego administratora). Powłoka SSH jako metoda dostępu przy wysokim poziomie zabezpieczeń. Usługa SSH szyfruje nazwy użytkowników, hasła i przesyłane dane. Interfejs, konta użytkowników i prawa dostępu użytkowników są takie same, bez względu na to, czy dostęp do konsoli jest uzyskiwany przez powłokę SSH czy usługę Telnet, ale w celu korzystania z powłoki SSH należy najpierw skonfigurować powłokę SSH i zainstalować na komputerze program kliencki powłoki SSH. Patrz See also także Więcej informacji na temat konfigurowania usługi SSH i korzystania z niej zawiera Podręcznik użytkownika (User s Guide). 8 Pionowy serwer portów konsoli

13 Dostęp do skonfigurowanego serwera Protokoły FTP i SCP Protokołu FTP lub Secure CoPy (SCP) można używać do przesyłania nowego oprogramowania sprzętowego (firmware) do serwera VCPS lub do odczytu kopii dzienników zdarzeń serwera VCPS. Protokół SCP zapewnia wyższy poziom zabezpieczeń w postaci szyfrowania transmisji danych i jest włączany automatycznie po włączeniu powłoki SSH. Domyślnie włączone są zarówno usługi FTP, jak i SCP. Uwaga Po włączeniu powłoki SSH w celu uzyskania wysokiego poziomu zabezpieczeń w postaci uwierzytelniania i szyfrowania należy wyłączyć protokół FTP. Umożliwienie przesyłania plików do serwera VCPS przez protokół FTP pogarsza skuteczność zabezpieczeń dostępnych po włączeniu powłoki SSH. Do wyłączenia protokołu FTP niezbędne są ustawienia administratora. Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika (User s Guide). Aby uzyskać dostęp do serwera VCPS przy użyciu protokołu FTP lub SCP, można skorzystać z domyślnej nazwy użytkownika (apc) i hasła (również apc) administratora. Patrz See also także Informacje na temat pobierania plików dziennika z serwera VCPS i o przesyłaniu plików oprogramowania sprzętowego do tego serwera za pomocą protokołów FTP lub SCP zawiera Podręcznik użytkownika (User s Guide). Pionowy serwer portów konsoli 9

14 Postępowanie w razie utraty hasła Istnieje możliwość przywrócenia fabrycznej nazwy użytkownika i hasła w serwerze VCPS. 1. Naciśnij przycisk Reset na serwerze VCPS i przytrzymaj go przez 10 sekund. Dioda LED stanu, która dotychczas stale świeciła na zielono, teraz będzie świecić stale na pomarańczowo. 2. Po 10 sekundach pomarańczowa dioda LED mignie cztery razy. Zwolnij przycisk. 3. Dioda LED stanu będzie świecić stale na pomarańczowo, a następnie zacznie migać, sygnalizując, że serwer VCPS przywraca ustawienia domyślne. Proces uruchamiania może trwać do dwóch minut. 4. Po przywróceniu ustawień domyślnych dioda LED statusu będzie migać na zielono. Zostanie przywrócona domyślna nazwa użytkownika i hasło, tj. apc. Ze względów bezpieczeństwa należy niezwłocznie zmienić domyślne hasło na inne. Ostrzeżenie Warning Naciśnięcie przycisku Reset i przytrzymanie go przez dziesięć sekund powoduje zresetowanie wszystkich ustawień serwera VCPS. 10 Pionowy serwer portów konsoli

15 Uaktualnienia oprogramowania firmware Istnieje możliwość uaktualniania oprogramowania firmware serwera VCPS przy użyciu plików binarnych z oprogramowaniem firmware udostępnianych przez firmę APC w Internecie lub na płytach CD. Wszystkie takie pliki zawierają mechanizmy zabezpieczające, które gwarantują, że dane zapisane w plikach nie ulegną uszkodzeniu przed lub w trakcie operacji przesyłania danych. Przesłanie nowego oprogramowania firmware do serwera VCPS powoduje zaktualizowanie kodu programu i udostępnienie nowych funkcji. Korzyści z uaktualniania oprogramowania firmware Uaktualnienie oprogramowania firmware w serwerze VCPS przynosi następujące korzyści: w nowych wersjach oprogramowania firmware eliminowane są błędy i wprowadzane udoskonalenia; dostępne stają się nowe funkcje; stosowanie jednolitej wersji oprogramowania firmware w całej sieci gwarantuje, że wszystkie serwery VCPS realizować będą ten sam zestaw funkcji w ten sam sposób. Pliki oprogramowania firmware (VCPS) Wersje oprogramowania firmware serwera VCPS zapisywane są w następującym formacie: apc_hwx_vcps_wersja_kompilacja.bin apc: oznacza, że jest to plik firmy APC. hwx: identyfikuje wersję układów sprzętowych VCPS, w których będzie działał ten plik binarny. vcps: oznacza, że plik jest przeznaczony dla serwera VCPS. wersja: numer wersji pliku aplikacji. Na przykład kod 100 oznaczałby wersję kompilacja: numer kompilacji pliku aplikacji. Na przykład kod 623 oznaczałby kompilację numer 623. bin: oznacza, że jest to binarny obraz oprogramowania firmware. Uzyskiwanie najnowszych wersji oprogramowania firmware Oprogramowanie firmware potrzebne do uaktualnienia można uzyskać w sekcji pobierania witryny internetowej APC pod adresem Pionowy serwer portów konsoli 11

16 Uaktualnienia oprogramowania firmware Metody przesyłania pliku z oprogramowaniem firmware Po pobraniu najnowszego oprogramowania firmware z witryny internetowej firmy APC należy dokonać uaktualnienia firmware w serwerze VCPS, korzystając z jednej z następujących metod: przesłać oprogramowanie firmware do serwera VCPS za pomocą protokołu FTP lub SCP; pobrać oprogramowanie z serwera FTP (jeśli firma lub instytucja ma centralny serwer FTP, z którego pobiera się oprogramowanie firmware). Instrukcja użycia protokołu FTP lub SCP. Aby możliwe było uaktualnienie oprogramowania jednego serwera VCPS w sieci za pośrednictwem protokołu FTP: serwer VCPS musi być podłączony do sieci; w serwerze VCPS musi być włączony serwer FTP lub SSH; w karcie serwerze VCPS muszą być skonfigurowane ustawienia protokołu TCP/IP (adres IP systemu, System IP, adres maski podsieci, Subnet Mask i adres bramki domyślnej Default Gateway). Przesyłanie oprogramowania firmware do serwera VCPS Aby przesłać oprogramowanie do serwera VCPS: 1. Otwórz okno wiersza poleceń na komputerze podłączonym do sieci. Przejdź do katalogu zawierającego pliki uaktualnienia oprogramowania sprzętowego i wyświetl listę plików. W przypadku katalogu C:\apc należałoby użyć poleceń wyróżnionych czcionką pogrubioną: C:\>cd apc C:\apc>dir Plik przeznaczony dla serwera VCPS mógłby np. nosić nazwę: apc_hw10_vcps_100_623.bin Aby użyć protokołu SCP patrz krok Otwórz sesję klienta FTP: C:\apc>ftp 3. Wpisz polecenie open, adres IP serwera VCPS i naciśnij klawisz ENTER. Jeśli dla ustawienia Port w ramach opcji FTP Server (Serwer FTP) zmieniono domyślne ustawienie 21 na inne, należy użyć tego zmienionego numeru portu w poleceniu FTP. a. W przypadku niektórych klientów FTP konieczne jest dopisanie numeru portu po dwukropku za adresem IP. 12 Pionowy serwer portów konsoli

17 Uaktualnienia oprogramowania firmware ati b. W przypadku klientów FTP w systemie Windows numer portu należy oddzielić od adresu IP znakiem spacji. Na przykład, jeśli ustawienie FTP Server Port (Port serwera FTP) serwera VCPS zmieniono z wartości domyślnej 21 na inną, na przykład 21000, to w celu przesłania pliku do serwera VCPS o adresie IP za pomocą klienta FTP systemu Windows należałoby użyć polecenia: ftp> open Zaloguj się, używając nazwy użytkownika i hasła administratora. (Domyślna nazwa i hasło to apc.) 5. Plik z obrazem oprogramowania firmware należy przesłać do lokalnego katalogu o nazwie firmware. Nazwę pliku należy zmienić na vcps.bin. Na przykład: ftp> bin ftp> cd firmware ftp> put apc_hw10_vcps_100_623.bin vcps.bin 6. Gdy klient FTP potwierdzi zakończenie przesyłania, wpisz polecenie quit, aby zamknąć sesję. Przejdź do kroku 8. Aby uaktualnić oprogramowanie firmware przy użyciu protokołu Secure CoPy (SCP): 7. Korzystając z wiersza poleceń programu SCP, prześlij moduł firmware do serwera VCPS. W poniższym przykładzie założono, że adres IP serwera VCPS to , a moduł firmware ma nazwę apc_hw10_vcps_100_623.bin, zaś całe polecenie wpisano w jednym wierszu: scp apc_hw10_vcps_100_623.bin 8. W wierszu poleceń konsoli wpisz loadfw -c, aby upewnić się, że obraz jest poprawnym obrazem oprogramowania firmware dla serwera VCPS. Po przeprowadzeniu kontroli wyświetlony zostanie ciąg kontrolny MD5. Ten ciąg MD5 musi być zgodny z ciągiem zapisanym w pliku.md5 dołączonym do pliku z obrazem oprogramowania firmware. 9. W wierszu poleceń konsoli wpisz loadfw -w, aby zapisać obraz oprogramowania firmware do pamięci Flash serwera VCPS. 10. Wprowadź polecenie reboot, aby zmiany odniosły skutek. Pionowy serwer portów konsoli 13

18 Uaktualnienia oprogramowania firmware Pobieranie oprogramowania firmware z serwera FTP Aby pobrać oprogramowanie firmware z serwera FTP: 1. W wierszu poleceń konsoli wprowadź: loadfw -f <host>:<path> [-p <nr_portu>] Spowoduje to uruchomienie klienta FTP na serwerze VCPS i pobranie oprogramowania firmware do katalogu /firmware/ vcps.bin na serwerze VCPS. 2. W wierszu poleceń konsoli wpisz loadfw -c, aby upewnić się, że obraz jest poprawnym obrazem oprogramowania firmware dla serwera VCPS. Po przeprowadzeniu kontroli wyświetlony zostanie ciąg MD5. Ten ciąg MD5 musi być zgodny z ciągiem zapisanym w pliku.md5 dołączonym do pliku z obrazem oprogramowania firmware. 3. W wierszu poleceń konsoli wpisz loadfw -w, aby zapisać obraz oprogramowania firmware do pamięci Flash serwera VCPS. 4. Wprowadź polecenie reboot, aby zmiany odniosły skutek. W poniższym przykładzie: loadfw -w -f apc/apc_hw10_vcps_100_623.bin mtsmith jest nazwą użytkownika użytą do zalogowania się na serwerze FTP jest adresem IP serwera FTP; zamiast niej można byłoby także użyć nazwy DNS hosta. /apc to ścieżka do katalogu na serwerze. apc_hw10_vcps_100_623.bin to plik oprogramowania firmware. -w to polecenie zapisujące plik do pamięci Flash po pobraniu i zweryfikowaniu pliku z obrazem. Weryfikacja uaktualnień i aktualizacji Aby upewnić się, że uaktualnienie oprogramowania firmware przebiegło pomyślnie, należy użyć polecenia SNMP GET do OID sysdescr bazy MIB II. 14 Pionowy serwer portów konsoli

19 Dane techniczne Parametry elektryczne Złącze wejściowe Nominalne napięcie wejściowe Dopuszczalne napięcie wejściowe Częstotliwość wejściowa IEC-C VAC ±10% napięcia nominalnego 47-63Hz Maksymalny prąd wejściowy 0,25 A Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe 1 A Parametry fizyczne Wymiary (W Sz G) Wymiary opakowania (W Sz G) Ciężar Ciężar wysyłkowy 185,42 5,56 4,39cm 212,09 15,24 12,70cm 4,49kg 6,89kg Parametry środowiska Wysokość (n.p.m.) Eksploatacji Przechowywania Temperatura Eksploatacji Przechowywania Wilgotność Eksploatacji Przechowywania m) m) od - 5 do 45 C od -25 do 65 C 5 95% wilg. względnej bez kondensacji 5 95% wilg. względnej bez kondensacji We/wy do komunikacji Wejściowy port sieciowy Port szeregowy serwera Port szeregowy do konfiguracji Porty USB RJ-45 RJ-45 RJ-45 Standardowe złącza USB Zgodność z normami Atesty bezpieczeństwa UL, cul Atesty kompatybilności elektromagnetycznej FCC część 15/ICES-003 klasa A, VCCI, EN55022 klasa A Pionowy serwer portów konsoli 15

20 Gwarancja i serwis Ograniczona gwarancja Firma APC gwarantuje, że serwer VCPS będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez dwa lata od daty zakupu. Zobowiązania wynikające z gwarancji ograniczone są do naprawy lub wymiany, jako jedynego rozwiązania, wadliwych produktów. Gwarancja nie obejmuje urządzeń, które zostały uszkodzone w wyniku wypadku, niedbalstwa lub wadliwego użycia, bądź też zostały w jakikolwiek sposób zmienione lub zmodyfikowane. Gwarancja przysługuje wyłącznie pierwszemu nabywcy produktu. Ograniczenia gwarancji Poza przypadkami określonymi w ramach niniejszej gwarancji firma APC nie udziela innych gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, w tym gwarancji wynikających z tytułu rękojmi oraz przydatności do określonego celu. Ponieważ ustawodawstwa niektórych państw nie dopuszczają ograniczenia lub wyłączenia domniemanych gwarancji, z tego względu powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania. Poza przypadkami określonymi powyżej firma APC nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe w wyniku korzystania z produktu, nawet jeśli została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód. W szczególności firma APC nie ponosi odpowiedzialności za poniesione koszty, takie jak utrata zysków lub przychodów, utrata wyposażenia, utrata możliwości korzystania z wyposażenia, utrata oprogramowania, utrata danych, zastosowanie środków zastępczych, roszczenia strony trzeciej, lub inne. Na mocy niniejszej gwarancji użytkownikowi przysługują określone prawa; inne prawa mogą przysługiwać użytkownikowi w zależności od ustawodawstwa danego kraju. Uzyskiwanie pomocy technicznej Aby uzyskać pomoc techniczną dotyczącą problemu z serwerem VCPS, należy wykonać następujące czynności: 0 1. Zanotować numer seryjny oraz datę nabycia produktu. Numer seryjny to dwunastocyfrowa liczba umieszczona z tyłu serwera VCPS na plakietce bezpieczeństwa. 16 Pionowy serwer portów konsoli

21 Gwarancja i serwis 2. Skontaktować się telefonicznie z działem pomocy technicznej pod numerem telefonu podanym na tylnej okładce niniejszego dokumentu. Inżynier pomocy technicznej postara się rozwiązać problem telefonicznie. 3. Jeśli konieczny będzie zwrot produktu, inżynier pomocy technicznej przekaże numer autoryzacyjny zwracanego produktu (RMA). Po upływie terminu gwarancji użytkownik zostanie obciążony kosztami związanymi z naprawą lub wymianą sprzętu. 4. Urządzenie należy starannie zapakować. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w czasie transportu. Dołączyć informacje zawierające imię i nazwisko, adres, numer autoryzacyjny RMA oraz numer telefonu kontaktowego, kopię dowodu zakupu oraz czek w celu uregulowania należności, o ile będzie to wymagane. 5. Wyraźnie zanotować numer autoryzacyjny RMA na opakowaniu produktu. 6. Wysłać ubezpieczoną, opłaconą przesyłką pod adres podany przez pracownika biura pomocy technicznej. Pionowy serwer portów konsoli 17

22 Informacje dotyczące systemów podtrzymywania życia Zasady ogólne Firma American Power Conversion (APC) nie zaleca użytkowania swoich produktów w następujących okolicznościach: W systemach podtrzymywania życia, jeśli awaria lub nieprawidłowe działanie produktu firmy APC może spowodować awarię urządzenia podtrzymującego życie lub wpłynąć znacząco na jego bezpieczne funkcjonowanie bądź skuteczność. W bezpośredniej opiece medycznej. Firma APC nie zamierza świadomie sprzedawać swoich produktów do użytku w wymienionych zastosowaniach, o ile nie otrzyma pisemnego, satysfakcjonującego firmę APC zapewnienia o (a) zminimalizowaniu ryzyka zagrożenia zdrowia lub spowodowania szkód materialnych, (b) przyjęciu przez użytkownika odpowiedzialności za związane z tym ryzyko oraz (c) zapewnieniu odpowiedniej ochrony, zgodnej z okolicznościami, odpowiedzialności firmy American Power Conversion. Przykłady urządzeń podtrzymujących życie Termin urządzenie podtrzymujące życie odnosi się między innymi do analizatorów tlenu dla noworodków, stymulatorów układu nerwowego (używanych w narkozie, łagodzeniu bólu lub do innych celów), urządzeń do autotransfuzji, pomp krwi, defibrylatorów, detektorów i alarmów arytmii, rozruszników serca, systemów do hemodializy, systemów do dializy otrzewnowej, inkubatorów respiracyjnych dla noworodków, respiratorów (dla osób dorosłych i dzieci), respiratorów anestezyjnych, pomp infuzyjnych oraz innych urządzeń oznaczonych jako krytyczne przez Amerykańską Agencję Federalną ds. Żywności i Leków (U.S. FDA). Systemy okablowania dla szpitali oraz zabezpieczenia przed prądem upływowym można zamówić w postaci wyposażenia dodatkowego dla wielu systemów UPS firmy APC. Firma APC nie twierdzi, że tak zmodyfikowane urządzenia posiadają wydany przez APC lub inną organizację certyfikat dopuszczający ich stosowanie w szpitalach ani, że są za takie uznawane. Z tego względu urządzenia te nie spełniają wymogów dopuszczających ich stosowanie w bezpośredniej opiece medycznej. 18 Pionowy serwer portów konsoli

23

24 Pomoc dla klientów firmy APC na świecie Pomoc obejmująca niniejszy oraz wszystkie pozostałe produkty firmy APC dostępna jest nieodpłatnie w dowolnej z form podanych poniżej: W witrynie sieci Web firmy APC, gdzie można uzyskać odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ), pobrać dokumenty dostępne w bazie wiedzy firmy APC oraz wysłać formularz z prośbą o pomoc techniczną. (Centrala firmy) W tym miejscu dostępne są łącza do witryn sieci Web firmy APC w różnych wersjach językowych, gdzie znajdują się informacje dotyczące pomocy technicznej. Globalna pomoc techniczna obejmująca odpowiedzi na często zadawane pytania, bazę wiedzy oraz pomoc techniczną w wersji elektronicznej. Przez kontakt z centrum pomocy technicznej firmy APC, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Centra regionalne: Obsługa techniczna InfraStruXure Centrala firmy APC w USA, Kanadzie Europa, Bliski Wschód, Afryka (1)(877) (numer bezpłatny) (1)(800) (numer bezpłatny) (353)(91) (Irlandia) Polska Lokalne centra krajowe: informacje kontaktowe dostępne są pod adresem Informacje dotyczące pomocy technicznej w miejscu zamieszkania można uzyskać u przedstawiciela firmy APC lub dystrybutora, u którego zakupiono produkt firmy APC. Prawa autorskie do całej zwartości: 2005 American Power Conversion. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w całości lub w części bez zgody firmy APC jest zabronione. APC, logo APC, NetShelter i InfraStruXure są znakami towarowymi firmy American Power Conversion Corporation i mogą być zastrzeżone w niektórych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe, nazwy produktów oraz nazwy firm są własnością ich prawnych właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych C /2005 * C-025*

Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie

Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie AP7922 Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der

Bardziej szczegółowo

Environmental Monitoring Unit

Environmental Monitoring Unit Environmental Monitoring Unit AP9319 Instrukcja instalacji i uruchamiania This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar. Este

Bardziej szczegółowo

Zarządzana listwa zasilająca do montażu w 19-calowej szafie przemysłowej. Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcji obsługi

Zarządzana listwa zasilająca do montażu w 19-calowej szafie przemysłowej. Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcji obsługi Zarządzana listwa zasilająca do montażu w 19-calowej szafie przemysłowej Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcji obsługi This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist

Bardziej szczegółowo

Instalacja i podstawowa konfiguracja instrukcja obsługi

Instalacja i podstawowa konfiguracja instrukcja obsługi Instalacja i podstawowa konfiguracja instrukcja obsługi In-Line Current Meter This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi. Rack Automatic Transfer Switch

Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi. Rack Automatic Transfer Switch Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi Rack Automatic Transfer Switch This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar.

Bardziej szczegółowo

Instalacja i podstawowa konfiguracja. Moduł główny Menedżera warunków otoczenia AP9340

Instalacja i podstawowa konfiguracja. Moduł główny Menedżera warunków otoczenia AP9340 Instalacja i podstawowa konfiguracja Moduł główny Menedżera warunków otoczenia AP9340 This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM

Bardziej szczegółowo

Podręcznik montażu i szybkiej konfiguracji

Podręcznik montażu i szybkiej konfiguracji Podręcznik montażu i szybkiej konfiguracji NetBotz Rack Monitor 200 NBRK0200 This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji routera

Podręcznik instalacji routera Podręcznik instalacji routera NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive Santa Jose, CA 95134 USA Lipiec 2008 r. 208-10289-02 v1.0 2008 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe NETGEAR i logo

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika

Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika (Wrzesień 2002) Ograniczona gwarancja Sprzęt FIRMA D-LINK GWARANTUJE, ŻE SPRZĘT JEJ PRODUKCJI, JEŚLI JEST PRAWIDŁOWO UŻYTKOWANY I OBSŁUGIWANY, BĘDZIE WOLNY OD

Bardziej szczegółowo

Instalacja i podstawowa konfiguracja instrukcja obsługi

Instalacja i podstawowa konfiguracja instrukcja obsługi Instalacja i podstawowa konfiguracja instrukcja obsługi NetBotz Room Monitor 455 NBWL0455 NBWL0456 This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Polski. APC Smart-UPS. 750 VA/1000 VA/1500 VA 100/120/230 V 2U Awaryjny zasilacz bezprzerwowy do montażu w stojaku 990-1194, 5/02

Instrukcja obsługi. Polski. APC Smart-UPS. 750 VA/1000 VA/1500 VA 100/120/230 V 2U Awaryjny zasilacz bezprzerwowy do montażu w stojaku 990-1194, 5/02 Instrukcja obsługi Polski APC Smart-UPS 750 VA/1000 VA/1500 VA 100/120/230 V 2U Awaryjny zasilacz bezprzerwowy do montażu w stojaku 990-1194, 5/02 Wstęp Ten awaryjny zasilacz bezprzerwowy (UPS) firmy

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS

Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS Spis treści Moc poza konkurencją Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS Instrukcja użytkowania iii Zachowaj niniejszą instrukcję Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki i

Bardziej szczegółowo

Home Media Network Hard Drive. Instrukcja użytkownika urządzenia Home Media Network Hard Drive

Home Media Network Hard Drive. Instrukcja użytkownika urządzenia Home Media Network Hard Drive Home Media Network Hard Drive Instrukcja użytkownika urządzenia Home Media Network Hard Drive Table of Contents Page 2 Table of Contents Table of Contents Jak uzyskać pomoc Podłączanie urządzenia Home

Bardziej szczegółowo

hp jetdirect Model 610n

hp jetdirect Model 610n hp jetdirect Model 610n Przewodnik administratora Przewodnik administratora Serwer druku HP Jetdirect (Model 610N) Prawa autorskie Hewlett-Packard Company 2001 Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabroniona jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

POLSKI N300. Router bezprzewodowy. Instrukcja obsługi. 8820aa01127pl F9K1010

POLSKI N300. Router bezprzewodowy. Instrukcja obsługi. 8820aa01127pl F9K1010 POLSKI N300 Router bezprzewodowy Instrukcja obsługi or 8820aa01127pl F9K1010 zawartość Zawartość opakowania... 3 Przygotowania... 3 Przygotowanie do pracy... 4 Dodawanie komputerów do sieci... 5 Ręczne

Bardziej szczegółowo

EtherWerX PPPoE Terminator. Podręcznik Użytkownika EwxOS. PT rev. 1.0

EtherWerX PPPoE Terminator. Podręcznik Użytkownika EwxOS. PT rev. 1.0 EtherWerX PPPoE Terminator Podręcznik Użytkownika EwxOS PT rev 10 Spis Treści 1 Wprowadzenie1 1 11 Główne cechy produktu1 3 12 Zawartość opakowania1 5 13 Specyfikacja techniczna1 6 14 Przykłady implementacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN. Rev. 722

INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5 / GIGABIT LAN. Rev. 722 INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN Win & MAC Rev. 722 Freecom Network Drive Pro Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Network Drive Pro. Freecom

Bardziej szczegółowo

Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB. Instrukcja obsługi. F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00. Polski

Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB. Instrukcja obsługi. F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00. Polski Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB Instrukcja obsługi F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00 Polski Spis treści Pierwsze kroki.... 1 Zawartość opakowania... 1 Przygotowania... 1 Przygotowanie do pracy...

Bardziej szczegółowo

Serwery druku HP Jetdirect Przewodnik administratora (oprogramowanie sprzętowe V.38)

Serwery druku HP Jetdirect Przewodnik administratora (oprogramowanie sprzętowe V.38) Serwery druku HP Jetdirect Przewodnik administratora (oprogramowanie sprzętowe V.38) 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Zabroniona jest reprodukcja, adaptacja lub tłumaczenie bez

Bardziej szczegółowo

VIP XD HD VIP-XDHD. Instrukcja instalacji

VIP XD HD VIP-XDHD. Instrukcja instalacji VIP XD HD VIP-XDHD pl Instrukcja instalacji VIP XD HD Spis treści pl 3 Spis treści 1 Bezpieczeństwo 5 1.1 Ryzyko porażenia prądem elektrycznym 5 1.2 Instalacja i obsługa 5 1.3 Czynności konserwacyjne

Bardziej szczegółowo

POLSKI N150. Router bezprzewodowy POLSKI. ČEsK Y MAGYAR РУССКИЙ. Instrukcja obsługi БЪЛГАРСКИ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α. 8820aa01125pl F9K1009

POLSKI N150. Router bezprzewodowy POLSKI. ČEsK Y MAGYAR РУССКИЙ. Instrukcja obsługi БЪЛГАРСКИ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α. 8820aa01125pl F9K1009 POLSKI N150 Router bezprzewodowy English Français Deutsch Nederl ands Español Italiano Português POLSKI ČEsK Y SLOVENSK Y MAGYAR Instrukcja obsługi РУССКИЙ or БЪЛГАРСКИ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α Türkçe 8820aa01125pl

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika

U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika rev 1.0 9-04 R24.0780.00 Znaki handlowe: Inne nazwy produktów i firm są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich firm.

Bardziej szczegółowo

Wspaniała komunikacja, mobilne życie.

Wspaniała komunikacja, mobilne życie. Wspaniała komunikacja, mobilne życie. Witamy w bramie bezprzewodowej 3G Brama bezprzewodowa HUAWEI 3G Podręcznik użytkownika Ważne Copyright 2008 Huawei Technologies Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON SZYBKI SZYBKI INTERNET INTERNET LEPSZY TELEFON podręcznik użytkownika modem THOMSON SpeedTouch 536v6 Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość pakietu instalacyjnego 4 Instalacja modemu THOMSON SpeedTouch

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control Dotyczy programów Symantec Network Access Control i Symantec Network Access Control Starter Edition Podręcznik wprowadzający programu Symantec

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający urządzenia Symantec Messaging Gateway 10.5. z technologią Brightmail

Podręcznik wprowadzający urządzenia Symantec Messaging Gateway 10.5. z technologią Brightmail Podręcznik wprowadzający urządzenia Symantec Messaging Gateway 10.5 z technologią Brightmail Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane

Bardziej szczegółowo