Klub Prywatnego Przedsiębiorcy w Gdańsku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klub Prywatnego Przedsiębiorcy w Gdańsku 1989-1992"

Transkrypt

1 Klub Prywatnego Przedsiębiorcy w Gdańsku Klaus F. Veil Pamięci dra Klausa F. Veila szwajcarskiego biznesmena, wielkiego przyjaciela Polaków

2

3 Klub Prywatnego Przedsiębiorcy w Gdańsku Gdańsk 2009

4 Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by Fundacja Promocji Gmin Polskich Bałtycki Instytut Gmin Copyright by Zbigniew Gach Opracowanie tekstu: Zbigniew Gach: Zdjęcia: z archiwów prywatnych członków KPP ISBN Wydanie I. Gdańsk 2009 Fundacja Promocji Gmin Polskich Bałtycki Instytut Gmin, Gdańsk, ul. Feniksa 6 Pozycję wydano przy współpracy z Gdańskim Kantorem Wydawniczym oraz L&L Firmą Dystrybucyjno-Wydawniczą Druk i oprawa ARSPOL Sp. z o.o. ul. Chopina 14 Bydgoszcz

5 Dwaj gdańszczanie z matecznika liberałów: premier Jan Krzysztof Bielecki (po lewej) i Michał Górski pierwszy przewodniczący Rady Głównej Klubu Prywatnego Przedsiębiorcy.

6 Daj człowiekowi skałę na własność, a uczyni z niej ogród. [Dawne przysłowie rosyjskie]

7 Spis treści: I. Syndrom prywaciarza... 9 II. Idiotyzmy PRL-u III. Zaczyn IV. Fundament merytoryczny (1) II Forum Biznesu V. Okna na Zachód VI. Zgodnie ze statutem VII. Fundament merytoryczny (2) III Forum Biznesu VIII. Rozpędzona codzienność IX. Schyłek X. Lista członków KPP w Gdańsku, łącznie z oddziałami w Gniewinie, Malborku, Słupsku, Kartuzach, Człuchowie, Sopocie i Gdyni

8 Janusz Lewandowski Jan Szomburg Jacek Merkel Donald Tusk Liderzy gdańskich liberałów u progu lat 90. XX wieku.

9 I. Syndrom prywaciarza 9 Komunistyczna propaganda, gloryfikując obowiązującą przez czterdzieści powojennych lat gospodarkę opartą na tzw. uspołecznionych środkach produkcji, była ślepa i głucha na odczucia Polaków, mimo iż w większość z nas hołdowała wykładni: Co to jest kapitalizm? Wyzysk człowieka przez człowieka. A komunizm? Wręcz przeciwnie!. Zdławione i przymuszane do komunizmu społeczeństwo, żyjące i pracujące poniżej swoich aspiracji, nie potrafiło się aktywizować, czyli trwało w marazmie. Formalne wskaźniki i zaszeregowania nie uwzględniały bogactwa ludzkich możliwości, wobec czego wynagradzano pracowników nie za rzeczywiste wyniki, ale za przychodzenie do pracy i zajmowanie stanowisk (wszystkim znana była sentencja: Czy się stoi, czy się leży, dwa tysiące się należy ). W ówczesnej siermiężnej rzeczywistości osoby usiłujące prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek były traktowane niemal jak indywidua z marginesu. Partyjni propagandyści forsowali bowiem określenia, które miały się kojarzyć negatywnie ze słowami: prywaciarz, badylarz czy kułak (obok nich dostawiano epitety w rodzaju: spekulant, aferzysta czy kombinator ). Mówiąc krótko, starano się wpajać ludziom przekonanie, że bogaty to zły, a biedny

10 10 Klub Prywatnego Przedsiębiorcy w Gdańsku to dobry. Taki zaś podział miał prowadzić do akceptacji praktyki, aby zamożniejszym odbierać, a biedniejszym rozdawać (i rzeczywiście tym pierwszym zabierano, ale drugim niczego nie rozdawano). Tymczasem od tysiącleci wiadomo, że natura ludzka jest niezmienna w zakresie chęci posiadania. Czyli homo sapiens chce mieć zawsze możliwie dużo. I niczego tu nie są w stanie zmienić górnolotne hasła idealistów w rodzaju: każdemu według potrzeb. Wystawiani na cokoły przez komunistyczne władze przedstawiciele ludu pracującego miast i wsi zazwyczaj nie mieli dość wyobraźni, by sprzeciwiać się choremu ustrojowi. Część z nich zresztą wierzyła zakłamanej propagandzie, wedle której ciągle ktoś próbował się dorabiać kosztem uharowanych po szyję, na wpół obdartych mas. Między innymi pragnąc zmienić tę wizję, dynamiczna grupa gdańszczan, którzy od jesieni 1988 roku, w zmieniających się gwałtownie realiach, zaczęli przemyśliwać nad utworzeniem oficjalnej struktury zrzeszającej niezależnych prywaciarzy, postanowiła przyjąć za logo swojej przyszłej organizacji sylwetkę eleganckiego mężczyzny w garniturze i meloniku, z parasolem w prawej dłoni oraz teczką w lewej (znak dopracowała firma promocyjno-reklamowa UNIBALT Co. Ltd.). Tak skonstruowane logo pokazywało ówczesną tęsknotę młodych kapitalistów za tym, żeby się poczuć wyposażonym finansowo (czyli żeby dobrze im się wiodło), a tym samym występować z pewną elegancją. Szereg osób do dzisiaj pamięta, jak epokowym wydarzeniem była Ustawa z 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (obowiązująca od 1 stycznia 1989 r.), okrzyknięta wkrótce przez media ustawą Wilczka, albowiem jej głównym ojcem ideowym był Mieczysław Wilczek, minister przemysłu w gabinecie Mieczysława Rakowskiego ostat-

11 I. Syndrom prywaciarza 11 nim komunistycznym rządzie polskim. M. Wilczek (rocznik 1932) trafił do resortu nie jako partyjny aparatczyk, chociaż był członkiem PZPR, lecz jako menedżer-praktyk, człowiek bardzo zamożny, właściciel szeregu patentów z dziedziny chemii. Zostawszy ministrem przemysłu, stał się rzecznikiem gruntownej reformy polskiej gospodarki, proponując m.in. likwidację tych państwowych zakładów pracy, które były nierentowne. Praktycznie to on rozpoczął na najwyższym szczeblu zmiany prawne oscylujące w stronę gospodarki wolnorynkowej. Jego ustawa podkreślająca, że dozwolone są wszelkie formy aktywności gospodarczej, których nie zabrania prawo spowodowała wyraźną aktywizację drobnych przedsiębiorców w ostatnich miesiącach istnienia tzw. Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 30 czerwca 1989 r. krzepnący strukturalnie gdańscy liberałowie zorganizowali w Dworze Bractwa św. Jerzego ogólnopolski zjazd środowisk liberalnych i półformalnych towarzystw gospodarczych. Przybyło blisko 200 gości, w tym przedstawiciele raczkującego od blisko roku (a tym samym pierwszego w Polsce) gdańskiego Klubu Prywatnego Przedsiębiorcy, którzy opowiedzieli się za jak najszybszym wprowadzeniem: wolnej konkurencji, własności prywatnej oraz pełnej demokracji. Odtąd Gdańsk zaczęto postrzegać również jako stolicę polskiego liberalizmu. 19 listopada 1989 r. w gdańskim Ratuszu Staromiejskim odbył się II Kongres Liberałów (niemal równo rok po pierwszym), mający wymiar ogólnopolski. Nikt z jego uczestników nie wątpił, że konsekwencją będzie powołanie liberalnej partii politycznej, co rzeczywiście nastąpiło już wkrótce. Liderami nowej formacji stali się gdańszczanie: Janusz Lewandowski, Jan Krzysztof Bielecki, Donald Tusk i Dariusz Filar, a wkrótce dołączył do nich Jacek Merkel. Kilka tygodni później Janusz

12 12 Klub Prywatnego Przedsiębiorcy w Gdańsku Lewandowski, Jacek Merkel i Jan Szomburg powołali do życia pierwszą w Polsce prywatną instytucję analityczno-prognostyczną: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Od końca lat 80. niewielu Polaków trzeba było przekonywać, że wprowadzona siłą przez marksistów gospodarka centralnie sterowana nie wytrzymała próby czasu i ostatecznie się skompromitowała, pogłębiając skalę niesprawiedliwości społecznych. Głównie wskutek podsycania takich problemów, jak brakoróbstwo, niegospodarność, zanik twórczych inicjatyw czy permanentny niedobór towarów konsumpcyjnych (żywność na kartki!). Tę właśnie sytuację zamierzali odmienić skrzykujący się od pewnej chwili w Gdańsku właściciele firm prywatnych. Szczególnie, gdy do ich świadomości doszły pod koniec 1989 r. założenia tzw. Planu Balcerowicza (świeżo mianowanego wicepremiera ds. gospodarczych i ministra finansów w rządzie Tadeusza Mazowieckiego), który pół roku wcześniej będąc jeszcze naukowcem SGPiS wyartykułował sześć podstawowych wytycznych dla odrodzenia polskiej ekonomii: 1/ swobodne kształtowanie cen, 2/ prywatyzacja większości przedsiębiorstw, 3/ radykalne ograniczenie wpływu państwa na strukturę produkcji, 4/ wprowadzenie wymienialności złotówki (jako jedno z posunięć proeksportowych), 5/ zainicjowanie rynku kapitałowego (banki komercyjne, giełda), 6/ zastosowanie procedury bankructwa wobec złych firm. L. Balcerowicz powtarzał, że trzeba zerwać z fałszywą grą, w której ludzie udają, że pracują, a państwo udaje, że płaci. Alternatywą powinno być życie udane zamiast udawanego. Od jesieni 1989 gdańscy liberałowie (oraz liberałofile) oznajmiali już pełnymi głosami, że dla pobudzenia inicjatyw gospodarczych decydujący jest rozwój małych i średnich firm, które z czasem, na fali zmian gospodarczych i technolo-

13 I. Syndrom prywaciarza 13 gicznych, mają szansę stać się firmami dużymi. Podkreślano, że tworzenie tzw. small-businessu przyspieszy fazę prywatyzacji firm państwowych, łagodząc trudy okresu przejściowego. Starano się trafiać do skołowanej świadomości społecznej z apelami, aby zarabiania pieniędzy nie traktować jako czegoś wstydliwego lub wręcz nagannego. Przekonywano, że własność prywatna jest fundamentem zdrowego ładu ekonomicznego i główną rękojmią wolności. A z takiego podejścia wynikały dalsze postulaty: szybka i wielotorowa prywatyzacja, reforma banków (której efektem powinna być większa dostępność kredytów), korekta polityki podatkowej sprzyjająca rozwojowi sektora prywatnego, reforma izb skarbowych itd. Podkreślano, że panująca wciąż sytuacja, w której prywatny przedsiębiorca traktowany jest jak petent zakłócający pracę urzędów i instytucji, ma charakter patologiczny. A kontynuowanie działań zniechęcających przedsiębiorców prowadzi do takich skutków, jak niepodejmowanie nowych inwestycji, niezatrudnianie kolejnych pracowników i niepłacenie większych podatków. Pytany o ocenę przełomu lat 80. i 90. ubiegłego wieku, prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową dr Jan Szomburg twierdzi obecnie (lato 2009), że trójmiejska przedsiębiorczość z końca PRL była jednym z pozytywnych wyróżników regionu pomorskiego na tle kraju. Albowiem większa niż gdzie indziej skłonność do zakładania nowych, własnych firm brała się co najmniej z dwóch czynników. Pierwszym był rezerwuar doświadczeń związanych z gospodarką morską (Gdańsk i Gdynia stanowiły w okresie PRL polskie okna na świat, dzięki czemu właśnie tutaj dziesiątki tysięcy ludzi miały kontakt z gospodarką rynkową, mimo iż funkcjonowały w strukturach przedsiębiorstw państwowych). Ponadto wybuchowi trójmiejskiej przedsiębiorczości

14 14 Klub Prywatnego Przedsiębiorcy w Gdańsku w okresie transformacji sprzyjał klimat intelektualny i społeczny związany ze wzrastającą rolą gdańskich liberałów. Początki aktywności liberalnej na Wybrzeżu miały miejsce jeszcze w latach Wówczas to grupa ekonomistów związanych z Wydziałem Transportu Uniwersytetu Gdańskiego postawiła na rozwój samorządów pracowniczych, wychodząc z założenia, iż tylko taką drogą można w ustroju socjalistycznym stworzyć w miarę samodzielne firmy, zachowujące się bardziej racjonalnie niż typowe przedsiębiorstwa państwowe. Zdaniem J. Szomburga, liczył się także efekt polityczny, skoro model samorządowego przedsiębiorstwa państwowego, wywalczony dzięki ustawie z września 1981 r., wyraźnie zmniejszał władztwo nomenklatury komunistycznej. W okresie legalnej Solidarności (sierpień 1980 grudzień 1981) rozkręcono na Pomorzu najsilniejszy w Polsce ruch pracowniczy, do którego należało około 200 przedsiębiorstw. Stałe, cotygodniowe spotkania ich menedżerów stanowiły kursy praktycznej ekonomii i zarządzania. Stan wojenny zmienił podejście do reformowania przedsiębiorstw. Najbardziej kreatywni ekonomiści z UG doszli wówczas do przekonania, iż nie ma sensu dalsze naprawianie socjalizmu, tylko należy stworzyć nowe koncepcje dla prawdziwie wolnej Polski. Rzeczywistym impulsem było opracowanie około roku 1985/1986 pierwszego (gospodarczego) segmentu programowego dla Lecha Wałęsy. Wpisano tam, pośród wielu innych, znamienne sformułowanie: Czas wreszcie zdjąć odium potępienia z prywatnej przedsiębiorczości. Dziś mało kto ma świadomość, że ówcześni teoretycy nowej rzeczywistości obawiali się, czy Wałęsa-związkowiec nie zechce odrzucić takiego sformułowania, lecz on nie tylko zaakceptował wspomnianą opinię, ale wręcz ją wyróżnił. Było to w pewnym sensie historyczne i symboliczne wydarzenie, oznaczające, że lider Solidarności ocenia pozytywnie per-

15 I. Syndrom prywaciarza 15 spektywę wstąpienia Polski na drogę gospodarki rynkowej. Na szczęście, także inni liderzy związku w większości rozumieli, że prywatna własność umożliwi szybsze doganianie Zachodu, dając Polakom szanse na lepsze życie. Do roku 1988 trwały intensywne prace programowe nad przyszłym ustrojem i polityką gospodarczą Polski, oczywiście przy założeniu, że nad Wisłą nie będzie już rosyjskich czołgów. W konspiracyjnych gdańskich mieszkaniach przewijali się wówczas również warszawiacy: Leszek Balcerowicz, Stefan Kawalec, Ryszard Bugaj, Andrzej Topiński, Janusz Beksiak i wielu innych. Początkowo siłą przyciągającą ze strony grupy gdańskich ekonomistów był ich status ekspertów podziemnej Solidarności. Później, kiedy na Wybrzeżu zrodziły się nowatorskie koncepcje reform ustrojowych (m.in., w latach , program powszechnej prywatyzacji), rolę magnesu pełniła atrakcyjność rozmaitych propozycji. Okazywało się bowiem, że myśl gdańska obok dobrego osadzenia w teorii była często bardziej praktycystyczna niż pomysły warszawskie. W sumie można powiedzieć, że u progu lat 90. powstało w Trójmieście zróżnicowane wewnętrznie środowisko liberalne, łączące ludzi o talentach i pasjach naukowych, politycznych, biznesowych tudzież medialnych. Środowisko, w którym funkcjonował żywy obieg myśli i doświadczeń (zakładano przecież własne spółdzielnie i spółki), a także panował scalający je pozytywny duch. Byli to ludzie nastawieni na budowanie, na zagospodarowywanie odzyskiwanej wolności, pełni twórczej energii. A jedną z ważnych przybudówek tego gremium stała się od pewnego momentu właśnie grupa związana z oddolną inicjatywą, która ostatecznie przyjęła nazwę: KLUB PRYWATNEGO PRZEDSIĘBIORCY.

16 Andrzej Częścik oraz Grażyna Filipczuk-Szester. Piotr Zaleski ze swoją angielską maszyną do regenerowania wtrysków w silnikach wysokoprężnych.

17 II. Idiotyzmy PRL-u 17 Aby przypomnieć sobie, w jakich warunkach społecznych i prawnych przychodziło działać dawnym prywaciarzom, warto przytoczyć kilka wypowiedzi późniejszych uczestników Klubu Prywatnego Przedsiębiorcy, którzy jeszcze przed rokiem 1989 zarobkowali na własny rachunek. Michał Górski: Objawialiśmy wtedy z powodu znikomej świadomości ekonomicznej niezrozumiały lęk przed braniem kredytów, mimo iż banki stosowały niskie oprocentowanie. Prawda była też taka (w co dzisiaj trudno uwierzyć), że wielu z nas nie miało nawet konta bankowego, czyli operowaliśmy przede wszystkim gotówką gromadzoną w kieszeniach. Jeśli chodzi konkretnie o mnie, to ponieważ byłem zrzeszony jako właściciel warsztatu produkującego m.in. rozdzielnie elektryczne w spółdzielni rzemieślniczej, musiałem mieć własne konto, bo spółdzielnia tego wymagała, żeby móc śledzić obroty członków. Z drugiej strony tylko poprzez spółdzielnię rzemieślniczą mogłem uzyskać zlecenia z firm państwowych. Natomiast mimo funkcjonującej niby hurtowni rzemieślniczej, surowców i tak brakowało, dlatego nieustannie robiłem rajdy poszukiwawcze po sklepach i fabrykach kilku województw. Przy okazji zdarzało się, że kupowałem towary

18 18 Klub Prywatnego Przedsiębiorcy w Gdańsku niezwiązane z moją dziedziną, lecz pożądane przez innych, a potem je wymieniałem stosując jakby handel barterowy na potrzebne sobie przedmioty. Piotr Zaleski: Przedsiębiorstwa państwowe, stanowiące lwi procent sfery produkcyjnej, miały niemal wszystko budynki fabryczne, place magazynowe, dostęp do kredytów i pełnowartościowych surowców oraz brak limitów zatrudnienia. Natomiast osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wywodziły się zazwyczaj ze środowisk rzemieślników (czyli tych wstrętnych kapitalistów), którzy w systemie komunistycznym byli postrzegani mało przychylnie. Jeżeli ktoś zakładał firmę mającą uskuteczniać prostą produkcję, jak moje blaszane zakrywki koronkowe (mówiąc po ludzku: kapsle do butelek), broń Boże nie powinien się obnosić ze swoim wyższym wykształceniem. To było źle widziane, choć właściwie do dziś nie wiem, dlaczego. W każdym razie ja, mimo ukończonych studiów (Wydział Mechaniczny w PG), musiałem jeszcze zdobyć uprawnienia rzemieślnicze poprzez ukończenie nużącego kursu czeladniczego. Skoro pozwalano prywaciarzom jedynie wegetować, utrudniając pozyskiwanie kredytów i surowców (bazowali głównie na materiałach odpadowych), zmuszano ich tym samym do działania w szarej strefie, co wiązało się z ukrywaniem części zysków. Efekt? Ja przez pięć lat starałem się w różnych bankach o kredyt, ale ponieważ mogłem wykazywać tylko przychody oficjalne wciąż otrzymywałem negatywne odpowiedzi z argumentem, że nie posiadam odpowiednich mocy, czyli że nie udźwignę spłat. Przedsiębiorstwo prywatne, które wreszcie wyżebrało kredyt, było od razu brane pod lupę i traktowane wyjątkowo restrykcyjnie. Przy jakichkolwiek opóźnieniach w regulowaniu rat, bank wypowiadał kredyt, żądając natychmiastowego

19 II. Idiotyzmy PRL-u 19 spłacenia reszty należności. A ponieważ było to zwykle niemożliwe, sprawa trafiała do komornika, który rozpoczynał procedurę windykacyjną, a właściwie egzekucyjną. W moim wypadku, gdy w końcu otrzymałem kredyt i po jakimś czasie zacząłem kuleć z terminowymi spłatami, bo nie dostawałem w porę pieniędzy od kontrahentów (słynne zatory płatnicze), aby się wykaraskać z kłopotów, musiałem sprzedać mieszkanie i przycupnąć na piętrze niewykończonego jeszcze nowego warsztatu, w którym zamierzałem remontować silniki. Robiąc bowiem kapsle, powoli wchodziłem także w branżę motoryzacyjną. Działalność usługowa miała być moją drugą nogą i czas pokazał, że przewidywałem właściwie, bo jak nadeszła era sprowadzania towarów zza granicy wschodniej, a głównie ze Związku Sowieckiego, produkcja polskich kapsli okazała się trzykrotnie droższa niż importowana. Zaczął się okres chudy czas największej inflacji (mówię tu mniej więcej o latach ), która jeszcze bardziej hamowała rozwój i budziła lęk przed staraniem się o kredyty. W tamtym okresie podupadło wiele polskich firm produkcyjnych, czyli siadł przemysł, ponieważ bankructwo w stylu polskim oznaczało zrównanie firmy z ziemią. Maszyny poprzez rozmaite układy były najczęściej kupowane za bezcen, podobnie jak surowce i towary, które upłynniano bokiem, sprzedając różnym znajomym z nomenklaturowego układu. Dlatego po firmie, która zbankrutowała, zostawały po kilku latach gołe mury. Przymierzając się do usług w branży motoryzacyjnej, zacząłem ciułać dolary na zakup używanej angielskiej maszyny do regeneracji wtrysków w silnikach wysokoprężnych. Ponieważ jednak niemożliwe było, jeśli się nie pracowało za granicą lub nie prowadziło eksportu, założenie konta dewizowego, a potem legalne wywiezienie dewiz, postąpiłem standardowo :

20 20 Klub Prywatnego Przedsiębiorcy w Gdańsku sprzedałem samochód i dwa motocykle, a następnie kupiłem po cenie czarnorynkowej dewizy, które żona zaszyła mi w specjalnie wymodelowanych spodniach. Tak przygotowany, łykając tabletki na uspokojenie, wyjechałem ładą do Anglii (osobna opowieść dotyczyłaby 4-miesięcznych korowodów z uzyskaniem paszportu turystycznego), skąd wróciłem szczęśliwy, bo z upragnioną maszyną. Grażyna Filipczuk-Szester: Nigdy nie byłam typową prywaciarką, bo skończyłam Politechnikę Gdańską (Wydział Elektryczny), ale także historię sztuki. Zawsze mnie jednak pchało do działania, choć jako bezpartyjna miałam trudności z wypłynięciem. W 1986 roku wygrałam konkurs na spikerkę i poszłam pracować do Radia Gdańsk. Ponieważ jednak robota spikerska mi nie wystarczała, zajęłam się również tworzeniem programu Innowacje na plan. Emitowałam tam głównie relacje o wynalazkach, które nie mogły ujrzeć światła dziennego z racji przeszkód politycznych. Pamiętam, że jednym z bohaterów był weterynarz-naukowiec z Oliwy, który odkrył ważne lekarstwo na choroby wymion krów. Ale ponieważ decydenci partyjni podpisali umowę na import podobnego lekarstwa duńskiego (o wiele droższego i bardziej niebezpiecznego dla jakości mleka), polski wynalazca, niebędący w układzie, poszedł w odstawkę. Inna sprawa w Instytucie Morskim pracował młody naukowiec, który wymyślił usprawnienie dla śrub okrętowych, eliminujące w znacznym stopniu drgania statku (mające zły wpływ co zostało dawno udowodnione na stan zdrowia psychicznego marynarzy). Japończycy się tym zachwycili, ale ponieważ do wniosku wynalazczego nie został dopisany, jako współautor, ówczesny szef IM, on właśnie sprawę utrą-

21 II. Idiotyzmy PRL-u 21 cił i nie nadał jej dalszego biegu. W dodatku wkrótce po tej audycji zlikwidowano mi program radiowy. U progu lat 90. założyłam firmę turystyczną o nazwie Graf i zjeździłam całą Polskę północną, szukając wolnego pałacu, w którym można by założyć hotel z nastawieniem na rekreację. Wreszcie znalazłam coś takiego w Sztynorcie przy szlaku wielkich jezior mazurskich, gmina Węgorzewo, ale gdy już podpisałam wstępną umowę z wójtem i załatwiłam pierwsze zagraniczne pieniądze na remont, okazało się, że miejsce to upatrzył sobie i traktuje jako własną strefę wpływów były premier Mieczysław Rakowski. Efekt jest taki, że pałac (niegdyś perła architektury wschodniopruskiej) do dzisiaj nie został odremontowany i straszy jako niszczejąca ruina. Krzysztof Zaleski: Już za młodu naprawiałem zegarki, bo czułem, że mam powołanie do mechaniki precyzyjnej. Ukończyłem w Politechnice Gdańskiej Wydział Budowy Maszyn, ale poznałem również, jako samouk, elektronikę, dzięki czemu działałem w tym zakresie początkowo jako hobbysta, a potem zawodowo. Działalność prywaciarską rozpocząłem w roku 1984, mająć 35 lat, gdy skończyłem pracę w Stoczni i zatrudniłem się u pewnego przedsiębiorcy, żeby wykonywać matryce do wtryskarek. W końcu postanowiłem założyć własny warsztat z małą produkcją elektroniczną, ale okazało się, że muszę dysponować lokalem o odpowiedniej powierzchni i wysokości do sufitu minimum 3,50 m, choć przecież elektronikę, jako produkcje czystą, można robić wręcz na biurku w domu. Znalazłem odpowiednie miejsce (starą kotłownię) i przysposobiłem je z wielkim nakładem czasu i pracy, a wtedy zjawił się tzw. inspektor z Urzędu Miasta, który, po dokonaniu obmiarów, westchnął zawiedziony: no, niestety, wysokość jest

22 22 Klub Prywatnego Przedsiębiorcy w Gdańsku dobra. To jego niestety zapamiętałem na długo, oznaczało bowiem: tu się nie da wziąć łapówki. Gdy w końcu otworzyłem warsztat, w 1986 roku, czas był taki, że udawało się sprzedać wszystko, co tylko człowiek wymyślił, bo wszystkiego brakowało na rynku. Natomiast rysował się problem: z czego produkować. Nieco później, gdy zaczęła się upiorna inflacja, sytuacja uległa zmianie, czyli wreszcie można było dostać wszelkie potrzebne surowce i prowadzić regularną produkcję, ale coraz ciężej było z jej sprzedażą (w moim konkretnym wypadku chodziło o elektroniczne przekaźniki czasowe). Andrzej Częścik: Przez długie lata byłem złotówą, jeśli więc brać pod uwagę taksówkę jako przedsiębiorstwo, zacząłem być przedsiębiorcą jeszcze przed ukończeniem studiów (administracja w UG). Czyli nigdy nie zaznałem innej pracy niźli na własny rachunek. A wówczas młody mężczyzna szedł na studia niekoniecznie po to, żeby coś osiągnąć, ale przede wszystkim żeby nie zostać wcielonym do Ludowego Wojska Polskiego (zarabianie pieniążków nie musiało się łączyć z wykształceniem). Około roku czuło się, że fizycznie przegraliśmy jako społeczeństwo, ale też że władza nie wygrała. Nastąpił pat. Głupota we władzach szerzyła się taka, że trzeszczało. Myślałem sobie: albo w końcu wyemigruję, albo zwariuję. Jednak ponieważ mocno wierzyłem, że komunizm niebawem upadnie (choć nie przypuszczałem, że tak łagodnie i bezkrwawo), nie wyjeżdżałem i czekałem. I w końcu się doczekałem. Szoferowałem przez 10 lat, a przyświecało mi hasło: na taryfie dojadę do końca komuny. Doszło do tego, że miałem 3 taksówki, którymi jeździli także podnajęci kierowcy, ale kiedy na postojach przestali czekać pasażerowie, a zaczę-

23 II. Idiotyzmy PRL-u 23 ły stać taksówki, wycofałem się i zacząłem działać w biznesie, który uprawiam do tej pory, czyli w handlu materiałami budowlanymi. Roman Kornacki: Po studiach ekonomicznych, najpierw przez pewien czas pracowałem w Uniwersytecie Gdańskim. Prywatnym przedsiębiorcą stałem się w roku 1989 już na fali zmian, ale jeszcze przed przejęciem władzy przez ludzi Solidarności. W oparciu o tzw. ustawę Wilczka, mówiącą, że co nie jest zakazane, to jest dozwolone, dość odważnie założyłem ze wspólnikiem firmę handlową. I wtedy po raz pierwszy zderzyliśmy się ze ścianą. Okazało się bowiem, że ciągle działają pewne przepisy z ery komunizmu, niepozwalające podwyższać marży handlowej powyżej 10 procent względem ceny producenta. Krótko mówiąc, kontrola z Urzędu Skarbowego zakwestionowała wszystkie nasze transakcje handlowe. Oczywiście, odwołaliśmy się do sądu i wygraliśmy, ale dopiero po dwóch latach. Generalnie powiem tak: zawsze przeszkadzała prywatnym przedsiębiorcom urzędnicza wszechwładza, którą na swój użytek nazywam kontrrewolucją biurokratyczną. Przy kolejno proponowanych reformach, choćby najpierw tej Wilczka, a potem również Balcerowicza, następował urzędniczy opór, czyli recydywa biurokratyzmu. I to jest rzecz permanentna, bo zawsze biurokracja stara się odzyskać utracone pole. Co urzędnikom zabierze jakaś regulacja (czy to handlowa, czy podatkowa, czy dotycząca zakresu ingerencji), oni potem w szczegółach usiłują odrobić, żądając np. wymyślanych przez siebie dodatkowych (a rzekomo niezbędnych ) zaświadczeń. Jak wiadomo z prawa Parkinsona, każda administracja szuka sposobu, żeby uzasadnić swoje istnienie i rozszerzyć zakres władania, a przez to się rozrastać.

24 Krystyna Zaleska Iwona Jacaszek Andrzej Voigt Marian Gawrylczyk Pierwsi pracownicy biura Klubu Prywatnego Przedsiębiorcy.

25 III. Zaczyn 25 Jak podkreśla obecny (2009 r.) europoseł dr Janusz Lewandowski były minister ds. przekształceń własnościowych w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego przodującym orężem politycznym w Trójmieście od Sierpnia 80 aż do okrągłego stołu (luty-kwiecień 1989) była nieprzerwanie Solidarność. Jej lider Lech Wałęsa prezentował chłopską trzeźwość i spryt człowieka rozumiejącego, że jeśli ma zafunkcjonować w Polsce odnowiona gospodarka, to kluczem do niej musi być prywatna przedsiębiorczość. Dzięki takiemu podejściu najważniejszą specyfiką Pomorza Gdańskiego z końca lat 80. (poza tym, że niemal wszyscy tu konspirowali) była ścisła współpraca młodych środowisk uniwersytecko-ekonomicznych ze związkowymi. W połowie lat 80. ludzie z frakcji uniwersyteckiej poczuli smak przedsiębiorczości, zaczęli bowiem wdzierać się na rynek ze swoimi firmami doradczymi i usługowymi, które musiały prowadzić zwykłą księgowość, walczyć o klientów i nie załamywać się na skutek tendencyjnych kontroli skarbowych. Wszystko to rodziło przy okazji tęsknotę za organizacją skupiającą raczkujących przedsiębiorców i broniącą ich interesów. A przekonanie, że taka organizacja wkrótce formalnie zaistnieje, pomogło wielu młodym kapitalistom

26 26 Klub Prywatnego Przedsiębiorcy w Gdańsku z Pomorza w przetrwaniu najtrudniejszych pierwszych lat, oddalając m.in. pokusę emigracji. Jednym z bardziej aktywnych członków podziemia politycznego w Trójmieście był mgr inżynier elektryk Michał Górski od roku 1985 posiadacz firmy zajmującej się usługami w zakresie instalacji elektrycznych. Zgodnie z ówczesnymi standardami, firma ta miała charakter rzemieślniczy, wobec czego M. Górski najpierw musiał przejść całą gehennę związaną z jej rejestracją, a później z funkcjonowaniem (o wszystkim decydowali przełożeni izb rzemieślniczych, traktujący zwykle nowego przedsiębiorcę jako podejrzanego konkurenta). Analizując swą przynależność do spółdzielni rzemieślniczej, bez pośrednictwa której nie można było wtedy uzyskać zleceń i choćby części surowców, M. Górski już pod koniec roku 1988 a więc wkrótce po obu gdańskich strajkach, ale jeszcze przed okrągłym stołem zaczął przemyśliwać nad utworzeniem reprezentacji praktyków gospodarki rynkowej, starających się prowadzić fair-business (uczciwy interes). Najpierw z inspiracji Jana Szomburga i Janusza Lewandowskiego organizował mitingi podobnie myślących biznesmenów jako doraźne posiedzenia przy kawie, podczas których dyskutowano między innymi konieczność powołania czegoś na kształt lokalnej izby gospodarczej (chociaż wtedy nazwa izba gospodarcza zdawała się brzmieć obco). Latem 1989 r., po czerwcowych wyborach do Sejmu kontraktowego, gdy Solidarność wygrała wszystko, co aktualnie mogła, Michał Górski postanowił, że czas na sformalizowanie nowej struktury, toteż u progu września 1989 r. zorganizował spotkanie w warsztacie Krzysztofa Zaleskiego, na które zaprosił znanych sobie posiadaczy zakładów produkcyjnych lub usługowych. Byli wśród nich: Krzysztof Zaleski, Piotr

27 III. Zaczyn 27 Zaleski, Lech Bujniewicz, Tadeusz Kunda, Jan Górecki oraz kilku innych, których nazwiska trudno już dziś odtworzyć. Zebrani postanowili, że zakładają regionalną strukturę gospodarczą, dla której Krzysztof Zaleski zaproponował świeżo brzmiącą nazwę: Klub Prywatnego Przedsiębiorcy. Przyjęto ją przez aklamację, nikt bowiem nie analizował skrótu, KPP, zarezerwowanego dotychczas dla... przedwojennej Komunistycznej Partii Polski. Uzgodniono, że początkowe narady będą się odbywać w siedzibie Spółdzielni Doradca, stąd za współtwórców Klubu uważa się: późniejszego premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego, ministra Janusza Lewandowskiego, a także lidera Kongresu Liberalno-Demokratycznego, obecnego (lato 2009) premiera Donalda Tuska. Nieco później, gdy miejscem spotkań stała się kawiarnia Parkowa w Sopocie, garstka zapaleńców (m.in. Alojzy Bartkowski, Lech Bujniewicz, Jan Górecki, Michał Górski, Tadeusz Kunda, Jarosław Mackiewicz, Kazimierz Wilk, Krzysztof Zaleski, Piotr Zaleski ) rozrosła się latem 1990 r. do grupy około 50-osobowej, ściągającej wciąż kolejnych zainteresowanych. Podstawowy cel Klubu był już wtedy jasny: nie mieć nad głowami żadnej rzemieślniczej czapy, tylko móc się swobodnie organizować, żeby sobie wzajemnie pomagać i artykułować problemy wobec nowo powstającej kadry politycznej. W tamtym czasie nie istniały jeszcze poważniejsze kontakty z zachodnioeuropejskimi organizacjami przedsiębiorców. Natomiast przychodziły wieści, że podobne do gdańskiego Klubu towarzystwa gospodarcze powstają w Warszawie i Krakowie. Przy czym tam były to na razie bardziej zgrupowania ludzi myślących o gospodarce, a nie zgromadzenia przedstawicieli firm czy przedsiębiorców.

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ 10 stycznia 2011 - Państwowe Szkoły Budownictwa - Gdańsk ul. Grunwaldzka 238 Patronat: Mieczysław Struk

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

Deficyt publiczny - jak mu zaradzić piątek, 07 października 2011 20:10 - Poprawiony sobota, 19 kwietnia 2014 16:28

Deficyt publiczny - jak mu zaradzić piątek, 07 października 2011 20:10 - Poprawiony sobota, 19 kwietnia 2014 16:28 Z Olgierdem Bagniewskim*, szefem zespołu analityków niemieckiego instytutu East Stock Informationsdienste GmbH w Hamburgu, rozmawia Iwona Bartczak. I.B.: Brak równowagi finansów publicznych jest znanym

Bardziej szczegółowo

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Mężczyzna, w wieku do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić analizując

Bardziej szczegółowo

RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU

RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU Wstęp Przedstawiamy wyniki badania ankietowego nt. sytuacji gospodarczej w regionie, które zostało przygotowane na podstawie rozmów z przedsiębiorcami z powiatów:

Bardziej szczegółowo

Propozycja współpracy. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. dla lektorów

Propozycja współpracy. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. dla lektorów Propozycja współpracy Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości dla lektorów O Inkubatorach Inkubatory są fundacją, skupiającą przedsiębiorcze osoby, posiadające pasję i motywację do stworzenia własnej

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Analizabarier rozwoju i dostępu do finansowania* Bd Badanie Fundacji jikronenberga przy Citi Handlowy we współpracy merytorycznej Microfinance Centre *cytowanie bez ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Raport bieżący nr 139/2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 13 grudzień 2005 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Wiele osób marzy o własnym biznesie... Ale często brak im odwagi na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. TEORETYCZNE PROBLEMY TRANSFORMACJI GOSPODARCZEJ

CZĘŚĆ I. TEORETYCZNE PROBLEMY TRANSFORMACJI GOSPODARCZEJ Spis treści Wprowadzenie CZĘŚĆ I. TEORETYCZNE PROBLEMY TRANSFORMACJI GOSPODARCZEJ Rozdział I. Pojecie i cele transformacji gospodarczej 1.1. Transformacja gospodarcza jako kategoria ekonomiczna 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Może inny podtytuł? Wszystkie prawa zastrzeżone Racjonalne i świadome podejmowanie decyzji zarządczych, lepsze zarządzanie i wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

Informacja podsumowująca Badanie organizacji pozarządowych prowadzących działania poza granicami kraju

Informacja podsumowująca Badanie organizacji pozarządowych prowadzących działania poza granicami kraju Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Informacja podsumowująca Badanie organizacji pozarządowych prowadzących działania poza granicami kraju 1. Podstawowe informacje o badaniu: Badanie zostało wykonane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Załącznik do uchwały Senatu WSEI nr 5 z dnia 27.09.2006r. REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Akademicki

Bardziej szczegółowo

STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zrzeszenie Studentów

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA

WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA SIECI GOSPODARCZE - OCENA STANU I PROGNOZA MBA 2009 1 A KONKRETNIE OCENA STANU I PROGNOZA FUNKCJONOWANIA SIECI W OPARCIU O DOŚWIADCZENIA WIELKOPOLSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA MBA

Bardziej szczegółowo

Kobiety dla kobiet. Zrównoważony rozwój.

Kobiety dla kobiet. Zrównoważony rozwój. Kobiety dla kobiet. Zrównoważony rozwój. Aleksandra Rzepecka Ambasador Fundacji Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości Kobiet Zrównoważony rozwój Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony,

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

Skrócona wersje raportu

Skrócona wersje raportu Centrum Euro Info PL-410 w Rzeszowie w ubiegłym roku organizowało panele dyskusyjne w ramach projektu ERE Europejskie Forum Przedsiębiorczości. Projekt pozwolił przedsiębiorcom wyrazić opinie oraz oczekiwania

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej posiada

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA, zwane jest dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie używa pieczęci

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania 1 Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej zwany w skrócie Polskim Komitetem ŚRE działa

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Społeczny Komitet Ratowników Medycznych w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Prawa konsumenta w praktyce, czyli reklamacja, rękojmia i gwarancja

Szkolenie Prawa konsumenta w praktyce, czyli reklamacja, rękojmia i gwarancja Dzień dobry, Poniżej przesyłamy informacje o najciekawszych szkoleniach, konkursach i projektach, które odbywają się w grudniu. Miłej lektury. Szkolenie Prawa konsumenta w praktyce, czyli reklamacja, rękojmia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r.

Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r. Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXV/342/2000 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2000r. Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości

Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości 2010 Beata Glinka, Wydział Zarządzania UW Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości Warszawa, 02.12.2010 Badania przedsiębiorczości - perspektywy Perspektywa ekonomiczna vs perspektywa kulturowa Od badań

Bardziej szczegółowo

Janusz A. Marszalec Jak zostać przedsiębiorcą Zbuduj własną firmę i odnieś sukces!

Janusz A. Marszalec Jak zostać przedsiębiorcą Zbuduj własną firmę i odnieś sukces! Janusz A. Marszalec Jak zostać przedsiębiorcą Zbuduj własną firmę i odnieś sukces! Obecnym i przyszłym przedsiębiorcom, którzy codziennie walczą o lepszy byt dla siebie i rodziny, i o lepszy świat. W książce

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości

U S T A W A. z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości projekt U S T A W A z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości Art. 1. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

ANKIETA NA POTRZEBY REALIZACJI INDYWIDUALNYCH WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH

ANKIETA NA POTRZEBY REALIZACJI INDYWIDUALNYCH WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH ANKIETA NA POTRZEBY REALIZACJI INDYWIDUALNYCH WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH ZAŁĄCZNIK NR 2 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokładne przeczytanie i wypełnienie poniższej ankiety. Badanie ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym

rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym Drugiego dnia Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych tj. 22 października 2004 roku, przeprowadzono panel dyskusyjny, którego tematem była rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym. Prowadzącym

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY

KWESTIONARIUSZ ANKIETY KWESTIONARIUSZ ANKIETY Płeć: Kobieta Mężczyzna Wiek: 18-25 lat 26-30 lat 31-35 lat 36-40 lat 41-50 lat powyżej 50 lat Okres prowadzenia przedsiębiorstwa: do 1 roku 1-3 lata 3-10 lat 10-20 lat powyżej 20

Bardziej szczegółowo

Narodziny wolnej Polski

Narodziny wolnej Polski Narodziny wolnej Polski 1. Zniesienie stanu wojennego 22 lipca 1983 Zdelegalizowanie Solidarności ; w jej miejsce powołano Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ); na czele Alfred Miodowicz

Bardziej szczegółowo

Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości

Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości 1 Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (API) są odpowiedzią na potrzeby rynku dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r.

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. www.rigp.pl Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. REGIONALNA IZBA GOSPODRACZA POMORZA Jest organizacją samorządu gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Terytorium i mieszkańcy Jeżeli rozwój lokalny dotyczy zarówno jednostek, jak

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawach: przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego Samorządowa Polska Kowalewo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014 Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny realizuje jako lider

Bardziej szczegółowo

Spełnione Data wpisu do KRS: 23.10.2003 r. Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów

Spełnione Data wpisu do KRS: 23.10.2003 r. Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów 16 lipca 2007 r. zgłoszenia poprawne pod względem formalnym, tj. spełniające łącznie 3 kryteria podane w ogłoszeniu o naborze, zostały przekazane Radzie Działalności PoŜytku Publicznego, celem uzyskania

Bardziej szczegółowo

Janusz Gromek, Prezes Zarządu Narodowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Janusz Gromek, Prezes Zarządu Narodowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY I Międzynarodowe Forum Ekologiczne W dniach 16-18 września 2014 r. odbyło się I Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Kołobrzegu. W Forum

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Michał Szczerba Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Spotkanie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu.

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. Załącznik do uchwały nr VI/78/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2003 r. Sprawozdanie z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. (za okres od 16 lipca

Bardziej szczegółowo

Obrady Okrągłego Stołu 6 L U T Y 5 K W I E C I E Ń

Obrady Okrągłego Stołu 6 L U T Y 5 K W I E C I E Ń Obrady Okrągłego Stołu 6 L U T Y 5 K W I E C I E Ń 1 9 8 9 Okrągły Stół negocjacje prowadzone od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 przez przedstawicieli władz PRL, opozycji solidarnościowej oraz kościelnej (status

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2004r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego Izba Gospodarcza Regionu Płockiego perspektywa Biznesu KRZYSZTOF IZMAJŁOWICZ P R E Z E S I Z B Y G O S P O D A R C Z E J R E G I O N U P Ł O C K I E G O Kim jesteśmy Izba Gospodarcza Regionu Płockiego,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Piskie Forum, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

Mniej przedsiębiorców będzie prowadzić pełną księgowość

Mniej przedsiębiorców będzie prowadzić pełną księgowość EWIDENCJE Propozycja podwyższenia limitu przychodów Mniej przedsiębiorców będzie prowadzić pełną księgowość ZMIANA PRAWA - Z 800 tys. do 1,2 mln euro ma zwiększyć się limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Bardziej szczegółowo

- wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 października 2002 r. pod numerem KRS 0000136524; -REGON-052196190; - Zarząd:

- wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 października 2002 r. pod numerem KRS 0000136524; -REGON-052196190; - Zarząd: Białystok, 25.03.2012 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Organizacji Pożytku Publicznego - Stowarzyszenia w 2011 r. Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS 36 WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS Opracowuje strategię rozwoju powiatu i koordynuje działania związane z jej realizacją, zajmuje się problematyką związaną z promowaniem powiatu

Bardziej szczegółowo

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA WSTĘP Dokument ten zawiera informacje na temat powołania do życia Klastra Rzecznego Mazovia. Ideą powstania takiego klastra na Mazowszu jest chęć przywrócenia transportu i turystyki na rzekach województwa

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem

Statut. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem Statut Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem Statut Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem str 1 / 10 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Przedsiębiorcy a państwo wzajemny poziom zaufania. IV Kongres Rzetelnych Firm październik 2015 r.

Raport z badania. Przedsiębiorcy a państwo wzajemny poziom zaufania. IV Kongres Rzetelnych Firm październik 2015 r. Raport z badania Przedsiębiorcy a państwo wzajemny poziom zaufania IV Kongres Rzetelnych Firm październik 2015 r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 PRZEDSIĘBIORCY CZUJĄ SIĘ TRAKTOWANI JAK OSZUŚCI...4 UCZCIWOŚĆ POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Od

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E MINISTERSTWO FINANSÓW Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską S P R A W O Z D A N I E za okres od dnia 26 stycznia do dnia 31 marca 2009 r. z działalności Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości -

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - O AIP Działająca od 2004 roku Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to największe w Europie przedsięwzięcie, którego celem jest wspieranie młodych ludzi w dążeniu do założenia i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka

Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka O FRRR Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu

Bardziej szczegółowo

Pomysłodawca i założyciel

Pomysłodawca i założyciel Pomysłodawca i założyciel Maciej Wroński Przedsiębiorca i pomysłodawca Federacji MSP. Autoryzowany dealer firmy KOMANDOR. Obserwując przez wiele lat swej działalności sposób funkcjonowania systemu podatkowego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROTOPOL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ROTOPOL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROTOPOL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: ROTOPOL w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. Wspólne Działanie

Gospodarka. Wspólne Działanie Gospodarka Wspólne Działanie 1991 Gdański Związek Pracodawców 30 członków 2010 zmiana nazwy na Pracodawcy Pomorza / 450 członków 2014 ponad 700 członków Budujemy doświadczenie od roku 17 oddziałów terenowych

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY GEOLOGICZNEJ

STATUT KRAJOWEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY GEOLOGICZNEJ STATUT KRAJOWEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY GEOLOGICZNEJ Rozdział I Przepisy Ogólne 1 1. Organizacja nosi nazwę Krajowy Związek Pracodawców Branży Geologicznej i zwana jest w dalszej części statutu Związkiem

Bardziej szczegółowo

WOJCIECH WYRZYKOWSKI PODATKOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE

WOJCIECH WYRZYKOWSKI PODATKOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE WOJCIECH WYRZYKOWSKI PODATKOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE GDAŃSK 2013 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI

Bardziej szczegółowo

Mieczysław Prystupa. WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym

Mieczysław Prystupa. WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym Mieczysław Prystupa WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym Warszawa 2012 Recenzenci prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Mączyńska Korekta Paulina Chmielak

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER

Regulamin Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER Regulamin Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER I. Organizator, Pojęcia 1. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku. Gdańsk ul. Długi Targ 28/29 [Fundacja] 2. Projekt Biznes na Start [Projekt]

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wdrażania innowacji przez banki

Finansowanie wdrażania innowacji przez banki III Forum Gospodarcze InvestExpo Finansowanie wdrażania innowacji przez banki Dr inż. Jerzy Małkowski Związek Banków Polskich Chorzów, 8 kwietnia 2011 r. 1 CZYM JEST INNOWACJA? Efekty wszelkich działań

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2 FORMY I RODZAJE MAŁYCH FIRM

WYKŁAD 2 FORMY I RODZAJE MAŁYCH FIRM WYKŁAD 2 FORMY I RODZAJE MAŁYCH FIRM 1 1. Formy organizacyjno-prawne małych firm: Podział przedsiębiorstw wg formy organizacyjnoprawnej: 1. Osobowe: osoby fizyczne prowadzące działalność gosp. spółki cywilne,

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

2010-11-25. Plan prezentacji. Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie InQbatora PPNT FUAM. Idea. Idea

2010-11-25. Plan prezentacji. Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie InQbatora PPNT FUAM. Idea. Idea Plan prezentacji Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie InQbatora PPNT FUAM Anna Tórz Oferta InQbatora Preinkubacja Inkubacja Infrastruktura Promocja Pieniądze Kontakty Skąd

Bardziej szczegółowo

FUNDACJI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ

FUNDACJI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ S T A T U T FUNDACJI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ Wałbrzych, dnia 15 kwietnia 2002r. Tekst jednolity z dnia 15 maja 2006r. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny Art. 1 Fundacja Edukacji

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2016

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2016 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2016 Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu Warszawa, 15 lutego 2017 Siódmy raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm 6 903 wywiady z właścicielami

Bardziej szczegółowo

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej mieszkańców,

Bardziej szczegółowo

PORADNICTWO ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PORADNICTWO ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PORADNICTWO ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2001 roku 1 wprowadziło na III etapie edukacyjnym - gimnazjum- przedmiot wiedza

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010

Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010 Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010 JAK TO SIĘDZIEJE? 2005 potrzeba zakupu analiza możliwości pomysł potrzeba działania

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie Instytucje otoczenia biznesu w subregionie krakowskim L.p. Instytucja Adres www Rodzaje oferowany usług 1. Agencja Rozwoju Miasta S.A. www.arm.krakow.pl ul. Floriańska 31 31-019 Kraków 12/ 429-25-13 12/

Bardziej szczegółowo

Formy inwestycji zagranicznych w Polsce

Formy inwestycji zagranicznych w Polsce Elżbieta Ostrowska Uniwersytet Wrocławski Formy inwestycji zagranicznych w Polsce Napływ kapitału zagranicznego regulowany jest w każdym kraju goszczącym przez pakiet aktów prawnych dotyczących różnych

Bardziej szczegółowo

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron Rozkład materiału Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa, kierownik zespołu dr Jarosław Neneman, Ekonomia Stosowana", wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Treści nauczania wymagania

Bardziej szczegółowo

Wioska Garncarska dobra praktyka

Wioska Garncarska dobra praktyka Projekt pn. Edukacja dla inicjatywy lokalnej w Gminie Lubomierz jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie

Bardziej szczegółowo

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznej. www.rpo.gov.pl

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznej. www.rpo.gov.pl Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznej www.rpo.gov.pl Spis treści Informacje ogólne... 3 Cele ustawy... 3 Definicja... 3 Założyciele... 4 Uprawnienia przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

Ocena porozumień Okrągłego Stołu i zmian po 1989 roku

Ocena porozumień Okrągłego Stołu i zmian po 1989 roku Ocena porozumień Okrągłego Stołu i zmian po 1989 roku Wybrane wyniki sondażu Solidarność doświadczenie i pamięć przeprowadzonego przez CBOS w dniach od 12 marca do 12 kwietnia 2010 roku Krzysztof Pankowski,

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu aktywności społecznej na terenie gminy

Diagnoza stanu aktywności społecznej na terenie gminy Diagnoza stanu aktywności społecznej na terenie gminy Szanowni Państwo, mając na celu planowanie rozwoju społecznego należy poznać uwarunkowania sprzyjające lub ograniczające szanse lokalnego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo