Sprawozdanie z działalności. Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności. Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. rok"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana za 2007 rok

2 Nazwa organizacji: Polska Fundacja im. Roberta Schumana Siedziba i adres: Al. Ujazdowskie 37/5; Warszawa Data wpisu do rejestru i numer: 7 stycznia 1991, KRS Dane dot. członków organów wnioskodawcy: Rada Fundatorów: Tadeusz Mazowiecki (Przewodniczący), Jan Kułakowski, Piotr Nowina- Konopka, Michał Wojtczak, Henryk Woźniakowski. Rada Programowa: Piotr Nowina-Konopka (Przewodniczący), Jan Kułakowski (wiceprzewodniczący), Jan Kieniewicz, Tadeusz Mazowiecki, Wojciech Wieczorek, Henryk Woźniakowski. Kuratorium: Jacek Ambroziak (Przewodniczący), Maria Gintowt-Jankowicz, Bronisław Komorowski, Witold Orłowski, Jacek Wojnarowski. Zarząd Fundacji: Anna Radwan-Röhrenschef (Prezes Zarządu), Rafał Dymek (Dyrektor Generalny), Ewa Kubuj-Gula (Dyrektor Finansowy) Cele statutowe (działalność odpłatna i nieodpłatna): działalność nieodpłatna Celami statutowymi Fundacji są: 1. Wspieranie działań politycznych i społecznych związanych z rozwojem demokracji w Polsce i uczestnictwem w tworzeniu wspólnej Europy. 2. Działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna i w zakresie ochrony środowiska oraz szkoleniowa i promocyjna związana z niezależnymi ruchami społecznymi, politycznymi i gospodarczymi. 3. Wspomaganie działań na rzecz rozwoju oświaty i kultury. działalność odpłatna: Fundacja nie prowadzi działalności odpłatnej działalność gospodarcza: Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej

3 Opis dzi a ł a lności p r o w a d z o n e j w r ok u 2007 Polska Fundacja im. Roberta Schumana jest organizacją pozarządową i ponadpartyjną. Naszym celem jest mobilizowanie obywateli do angażowania się w proces jednoczenia Europy. Rozwijamy programy, które uczą wykorzystania szans, jakie daje nam członkostwo w UE, współpracujemy z wieloma środowiskami w Unii i poza nią, by lepiej poznać i respektować wspólne wartości demokratyczne. Polska Fundacja im. Roberta Schumana, w ramach działalności statutowej, realizuje programy edukacyjne i aktywizujące koncentrujące się na trzech, głównych zagadnieniach: I. Promowanie idei integracji europejskiej i edukacja europejska. W ramach tego komponentu Fundacja organizuje konferencje, seminaria, warsztaty, dyskusje, happeningi i festyny na tematy związane z integracją europejską. Celem tych projektów jest poszerzenie wiedzy obywateli państw Unii Europejskich na tematy europejskie, włączenie ich do debaty na temat przyszłości Europy, bezpośrednie angażowanie w działania promujące integrację europejską i aktywne obywatelstwo europejskie. II. Aktywizacja społeczna obywateli, promowanie wartości demokratycznych i obywatelskich. Celem komponentu jest zachęcanie do aktywnego udziału w społeczeństwie obywatelskim, włączenia się w życie publiczne, w działalność na rzecz środowiska lokalnego, wolontariat. Głównymi adresatami projektów są młodzież oraz nauczyciele. Fundacja próbuje nadać tym działaniom wymiar ogólnoeuropejski, poprzez angażowanie wolontariuszy nie tylko z Polski, ale także innych państw europejskich (z i spoza UE). III. Dzielenie się polskimi doświadczeniami z procesu integracji europejskiej oraz transformacji społeczno-polityczno-gospodarczej. Polska, przez ostatnie 20 lat, zyskała ogromne doświadczenia w zakresie negocjacji członkowskich z Unią Europejską, zwiększania swojego zaangażowania w proces integracji europejskiej, jak i w przeprowadzeniu innych reform społecznopolityczno-gospodarczych. W 2007 roku Fundacja realizowała programy pomocowe na Ukrainie oraz w Gruzji. W 2007 roku Polska Fundacja im. Roberta Schumana otrzymała I nagrodę Konkursu Pro Publico Bono w kategorii Kontakty dyplomatyczne i międzynarodowe, integracja europejska i dyplomacja społeczna. 1

4 Pr o g r a m y z r e a l i z o w a n e pr zez Pol s k ą Fu n dac j ę im. Rob e r ta Sc h u m a n a w r ok u 2007: I. Komponent Promowanie idei integracji europejskiej i edukacja europejska. 1. XIV Polskie Spotkania Europejskie i Parada Schumana 2. Debaty europejskie 3. Seminaria europejskie 4. Seminaria polsko-niemieckie ( Jak Europa zmieniła polsko-niemieckie sąsiedztwo? ) 5. Seminaria francuskie ( Współczesna Francja ) 6. Gra internetowa Become a Member of European Parliament 7. Lokalne Spotkania Europejskie 8. Europejski happening burzenie Muru Berlińskiego 9. Polski Kalendarz Europejski II. Komponent Aktywizacja społeczna obywateli, promowanie wartości demokratycznych i obywatelskich. 1. Szkolne Kluby Europejskie 2. Międzynarodowy Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich 3. Konkurs Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca? ( Młodzież-Rolnictwo-UE ) 4. Młodzież-Praca-Unia Europejska i konkurs Moja firma w UE 5. Aktywny obywatel 6. Wolontariat europejski III. Komponent Dzielenie się polskimi doświadczeniami z procesu integracji europejskiej oraz transformacji społeczno-politycznogospodarczej. 1. Razem w Europie 2. Europejskie doświadczenia edukacyjne dla Ukrainy 3. Europejski system edukacji prawa jak to działa? 4. Strategia promocji Tbilisi 5. Portal Tri.net.pl 6. Forum Ukraińsko-Polsko-Niemieckie w Warszawie 2 Opis dzi a ł a lności p r o w a d z o n e j w r o k u 2007

5 I. Ko m p on e n t Pr o m o w a n i e i de i i n t e gr ac j i eu rope jsk ie j i e du k ac ja eu rope jsk a 1. XIV Pol s k i e Sp o t k a n i a Eu rope jsk ie i Pa r a da Sc h u m a n a Polskie Spotkania Europejskie (PSE) to największe wydarzenie, organizowane corocznie przez Polską Fundację im. Roberta Schumana. Celem projektu było szerzenie idei integracji europejskiej oraz mobilizacja do aktywnego obywatelstwa europejskiego, a także promocja Unii Europejskiej w Polsce, jak i przedstawienie naszego kraju jako państwa pozytywnie nastawionego do jednoczenia kontynentu. Motywami przewodnimi XIV PSE były: 50-siąta rocznica podpisania Traktatów Rzymskich oraz prezydencja niemiecka w Unii Europejskiej. Tradycyjnie, w ramach PSE, wręczono też Polską Nagrodę Europejską, przyznawaną za zasługi na rzecz integracji europejskiej. Laureatem w 2007 roku został prof. Leszek Balcerowicz. W wydarzeniu, które trwało od 7 do 12 maja, udział wzięło około 7 tysięcy osób z terenu całej Polski, a także pozostałych państw UE. XIV Polskie Spotkania Europejskie składały się z 3 głównych elementów: - Parady Schumana - Miasteczka Europejskiego - Seminariów i konferencji Ad. A) Parada Schumana Parada Schumana to kolorowa manifestacja, która rokrocznie przemierza ulice Warszawy, wyrażając swoje poparcie dla idei integracji europejskiej. Uczestnikami tego wydarzenia są tysiące ludzi z Polski i zagranicy. Tegoroczna Parada Schumana odbyła się 12 Po l s k a Fu n d ac j a im. Ro b e r t a Sc h u m a n a maja. Rozpoczęła się o godzinie na Placu Bankowym, gdzie zgromadzonych uczestników powitali zaproszeni goście na czele z komisarz Danutą Hübner, Prezydent Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz, Szefową Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Różą Thun, Dyrektorem Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce Jackiem Safutą, Ambasadorem Niemiec Reinhardem Schweppe, Tadeuszem Mazowieckim, eurodeputowanymi, aktorami i artystami. Na Placu Bankowym zgromadziło się ok osób, a także kolorowe pojazdy, z których przez cały czas trwania Parady płynęła muzyka. O godzinie Parada wyruszyła z Placu Bankowego i przeszła ulicami Warszawy (Marszałkowską i Świętokrzyską) na Nowy Świat. W Paradzie wzięli udział przedstawiciele Szkolnych Klubów Europejskich z całej Polski, orkiestry, grupy regionalne, euroentuzjaści, politycy, dziennikarze, studenci, przedstawiciele organizacji pozarządowych, goście zagraniczni, grupy artystyczne oraz mieszkańcy Warszawy. Ad. B) Miasteczko Europejskie Na ulicy Nowy Świat zbudowane zostało edukacyjne Miasteczko Europejskie, w którym uczestnicy Parady mogli zdobyć informacje i wiadomości na temat funkcjonowania Unii Europejskiej, działań organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej w temacie europejskim. W Miasteczku wystawiły się między innymi Parlament Europejski, Komisja Europejska, Centrum Edukacji Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Ambasada Niemiec, pozostali partnerzy oraz patroni XIV Polskich Spotkań Europejskich. Miasteczko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem nie tylko uczestników Parady, ale również Warszawiaków, którzy już od godziny 3

6 korzystali z wystawionych materiałów oraz organizowanych konkursów. W skład Miasteczka wchodziło 30 namiotów (w kolorach żółtym i niebieskim, z dostępem do elektryczności) oraz profesjonalna, zadaszona scena wraz z podestem dla mediów. Na scenie zaproszeni goście powitali nadejście Parady Schumana. Wręczona została także Polska Nagroda Europejska. Laureat - Profesor Leszek Balcerowicz - uhonorowany został za odwagę i konsekwencję w zbliżaniu polskiej gospodarki do standardów europejskich. Punktem kulminacyjnym wydarzeń odbywających się na scenie było odśpiewanie urodzinowej Ody do Radości i próba pobicia Rekordu Guinnessa. Po zakończeniu części oficjalnej zorganizowano konkursy, w których uczestnicy Parady mogli wygrać pamiątki z podpisami znanych osobistości świata kultury i mediów. Na zakończenie imprezy odbył się koncert Kasi Kowalskiej, którego współorganizatorem było Miasto Stołeczne Warszawa. W Miasteczku Europejskim udział wzięło około 6500 osób. W opinii wielu uczestników było to bardzo udane przedsięwzięcie. XIV Polskie Spotkania Europejskie spotkały się także z bardzo dużym zainteresowaniem mediów, zarówno polskich jak i zagranicznych. Ad. C) Seminaria Europejskie Pomiędzy 5 a 13 maja 2007 roku Polska Fundacja im. Roberta Schumana zorganizowała cykl seminariów poświęconych tematyce europejskiej. Partnerami wydarzeń były znane i szanowane instytucje i organizacje. Harmonogram cyklu: 7 maja 2007 roku, poniedziałek Plany rozmieszczenia tarczy antyrakietowej w kontekście Europejskiej Polityki Obronnej. Organizator: Collegium Civitas, Koło Naukowe Integracji Europejskiej Czy Polsce potrzebny jest Traktat Konstytucyjny? Od swobód gospodarczych do bezpieczeństwa Polski w Unii Europejskiej. Organizator: Szkoła Główna Handlowa, Katedra Prawa Europejskiego 8 maja 2007 roku, wtorek Kontrowersje wokół Traktatu Konstytucyjnego proces ustawodawczy. Organizator: Centrum Młodych Dyplomatów Miejsce chrześcijaństwa w preambule Traktatu Konstytucyjnego UE. Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Politologii Znaczenie Traktatu Rzymskiego wczoraj i dziś. Organizator: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 9 maja 2007 roku, środa Aby zakupy sprawiały radość - instrumenty ochrony praw konsumenta w Unii Europejskiej. Organizator: Europejskie Centrum Konsumenckie 10 maja 2007 roku, czwartek Ewolucja Trybunału Sprawiedliwości od 1957 roku. Organizator: Ambasada Republiki Francuskiej, Instytut Francuski Better Regulation, e-government and e-administration in Poland and Europe. Organizator: Ambasada Republiki Federalnej Niemiec 11 maja 2007 roku, piątek Młodzi Polacy i Niemcy: Razem dla przyszłości Europy. Organizator: Fundacja Konrada Adenauera Wartości i perspektywy Europy jutra. 50-lecie Traktatów Rzymskich. Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Gdzie kończy się Europa? Organizator: Instytut Spraw Publicznych Prezentacja rosyjskojęzycznego kwartalnika Europa. Organizator: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 12 maja 2007 roku, sobota Polskie Spotkania Europejskie goszczą w DaimlerChrysler. Organizator: DaimlerChrysler Automotive Polska 13 maja 2007 roku, niedziela Polska myśl o zjednoczeniu Europy Organizator: Zamek Królewski w Warszawie Koncert: Muzyka, instrumenty i taniec Europy Organizator: Zamek Królewski w Warszawie XIV Polskie Spotkania Europejskie oraz Parada Schumana poprzedzone zostały zakrojoną na szeroką skalę kampanią promocyjną, w skład której wchodziły między innymi: Opis dzi a ł a lności p r o w a d z o n e j w r o k u 2007

7 - promocja na ulicach Warszawy na dwóch autobusach komunikacji miejskiej (w terminie 15 kwietnia 15 maja 2007 roku), - promocja w innych środkach komunikacji miejskiej (32 metroboardy na stacjach stołecznego metra w terminie 1 15 maja 2007 roku), - promocja na ulicach Warszawy oraz na uczelniach, w szkołach i innych miejscach publicznych poprzez plakaty (200 plakatów rozwieszanych od 15 kwietnia 2007 roku), promocja w mediach: - 6 reklam w Gazecie Wyborczej (wydanie stołeczne) w terminie 7-12 maja 2007 roku, - specjalna wkładka do Gazety Stołecznej o nakładzie egzemplarzy w terminie 5 maja 2007 roku, - promocja w materiałach informacyjnych zamieszczanych w prasie krajowej i lokalnej (Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Metro, Dziennik, Echo Miasta), - promocja w lokalnych, ogólnokrajowych i europejskich mediach (Polskie Radio, Radio Warszawa, TVP3, TVP Polonia, Superstacja, EuroNews), - informacje na stronach internetowych Fundacji (www.schuman.org.pl) oraz Partnerów wydarzenia, - informacje publikowane przez Patronów Medialnych projektu, - informacje i materiały prasowe dostarczane dziennikarzom (między innymi podczas specjalnej konferencji prasowej), - informacje kolportowane podczas innych wydarzeń organizowanych przez Polską Fundację im. Roberta Schumana. Relacje z PSE ukazały się w wielu stacjach telewizyjnych, radiowych oraz w prasie (m.in.: Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Metro, Echo Miasta, Dziennik, Trybuna, Życie Warszawy, PR1, PR3, Radio BIS, Radio Warszawa, Radio PIN, Radio VOX, TVP1, TVP2, TVP3, TVN 24, Superstacja). Współorganizatorem projektu był Parlament Europejski. Wśród głównych partnerów znaleźli się: Fundacja Konrada Adenauera, Fundacja Roberta Schumana (Paryż), Fundacja Hertie, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec, Polska Telefonia Cyfrowa (operator sieci ERA), Fortis Bank, Linklaters, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Miasto Stołeczne Warszawa. Po l s k a Fu n d ac j a im. Ro b e r t a Sc h u m a n a 2. De b at y eu rope jsk ie Polska Fundacja im. Roberta Schumana stawia sobie za cel inicjowanie dyskusji na tematy związane z integracją europejską wśród organizacji pozarządowych, mediów, polityków, ekspertów i innych środowisk opiniotwórczych. Partnerami projektu były Fundacja Konrada Adenauera oraz Fundacja Roberta Schumana. W roku 2007 zorganizowaliśmy następujące debaty, poruszające problematykę integracji: a) Śniadania europejskie. Śniadania to poranne debaty i dyskusje o tematyce europejskiej, w kameralnym gronie, adresowanie do ekspertów, polityków, mediów, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Tematem przewodnim Śniadania Europejskiego, które odbyło się 2 lutego w Kawiarni Antrakt w Warszawie, było pytanie o granice Europy polityczne, geograficzne oraz kulturalne. Odpowiedzi na nie szukało wielu znamienitych gości - wśród osób inicjujących dyskusję znaleźli się: Klaus Bachmann ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Marek Nadolski z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Olaf Osica z Centrum Europejskiego Natolin. Kolejne śniadanie odbyło się w Dniu Europy 9 maja. Celem spotkania było zaprezentowanie wydanej przez Polską Fundację im. Roberta Schumana Strategii dla Europy (w ramach Polskiego Kalendarza Europejskiego ) prezentującej opinie ekspertów na temat wyzwań stojących obecnie przed Unią Europejską. W dyskusji udział wzięli autorzy Strategii Paweł Świeboda - Prezes demoseu- ROPA - Centrum Strategii Europejskiej, Stephan Raabe Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Ośrodka Studiów Wschodnich, Henryk Woźniakowski Prezes Wydawnictwa Znak, Witold Orłowski z PricewaterhouseCoopers Polska oraz Katarzyna Tymowska reprezentująca Polską Konfederacje Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Zwieńczeniem spotkania było wręczenie Polskiej Nagrody Europejskiej prof. Leszkowi Balcerowiczowi. Laudację na cześć laureata wygłosił Tadeusz Mazowiecki. b) Konferencja Europa +/- 50. Spotkanie zostało zorganizowane z okazji 50-tej rocznicy 5

8 podpisania Traktatów Rzymskich. W dwudniowej konferencji udział wzięło prawie stu reprezentantów środowisk naukowych, organizacji społecznych, mediów i polityków. Celem inicjatywy była refleksja nad dotychczasowymi dziejami integracji europejskiej oraz dyskusja nad wyzwaniami na kolejne 50 lat w trzech wymiarach politycznym, gospodarczym oraz społeczno-kulturowym. Wśród zaproszonych mówców znaleźli się m.in.: Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Komorowski, Dariusz Rosati, Krzysztof Szczerski, Róża Thun, Cezary Michalski, Łukasz Lipiński, Piotr Semka, Edward Haliżak, Alojzy Nowak, Waldemar Kuczyński, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska oraz wielu innych uznanych ekspertów. 3. Se m i n a r i a eu rope jsk ie Seminaria to cykl regularnych spotkań o charakterze wykładów, połączonych z dyskusją. Tematyka seminariów dotyczy integracji europejskiej, sytuacji politycznej i gospodarczej w UE oraz w państwach członkowskich, funkcjonowania i celów UE, bieżących problemów w procesie integracji europejskiej. Podstawowym celem projektu jest zainteresowanie polskich studentów problematyką unijną i zwiększenie ich wiedzy na ten temat. Seminaria prowadzone są przez wykładowców gościnnych uznanych specjalistów w poruszanych dziedzinach. Partnerem projektu jest Fundacja Konrada Adenauera. Począwszy od jesieni 2007 seminaria odbywają się pod patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Seminaria odbywają się w cyklu semestralnym, zgodnie z kalendarzem roku akademickiego (październik styczeń oraz luty czerwiec), raz na dwa tygodnie, najczęściej w siedzibie Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. W każdym seminarium uczestniczy przeciętnie ok. 30 osób. W roku 2007 zorganizowano następujące spotkania: 6 Data Temat Goście 15 stycznia Polityka Rosji na Kaukazie Maciej Falkowski (Ośrodek Studiów Wschodnich) i w Azji centralnej 25 stycznia Bułgaria i Rumunia w Unii Europejskiej - Szansa czy konkurencja dla Polski? Wojciech Paczyński (CASE), Mateusz Walewski (CASE), Ewa Sadowska-Cieślak (doradca CASE, NBP i OECD), Jacek Wojciechowicz (Bank Światowy) 26 lutego UE-27. Bułgaria i Rumunia we Wspólnocie Europejskiej Gabriel Constantin Bârtaş Ambasador Rumunii w Polsce, Ivan Naydenov Ambasador Bułgarii w Polsce Prof. Stefan Meller 8 marca Polska a niemiecka prezydencja: jaka Europa? 26 marca Reforma Unii Europejskiej Jerzy Kranz (SGH) 2 kwietnia Białoruś przełom? Lekcja Prezentacja filmu Mirosława Dembińskiego białoruskiego 24 kwietnia Prezydencja Słowenii w UE Jožef Drofenik Ambasador Słowenii w Polsce, Matej Prevolšek radca ambasady 21 maja Kwestia cypryjska w Europie Artur Adamczyk (Uniwersytet Warszawki) 28 maja Saksy polskie- bilans 3 lat migracji zarobkowej Polaków 15 października 3 lata członkostwa polski w Unii Europejskiej 29 października Traktat reformujący czy na pewno nowa wizja Europy 12 listopada Rozszerzenie Strefy Schengen czy jesteśmy na to przygotowani? 26 listopada Współpraca wywiadowcza w Unii Europejskiej 10 grudnia Polityka europejska Francji pod rządami Nicolasa Sarkozy ego Piotr Broda-Wysocki (UKSW) Łukasz Lipiński (Gazeta Wyborcza), Rafał Rudnicki (PKE) Marek Cichocki (Centrum Europejskie Natolin) Anna Kasińska (MSZ) Zbigniew Siemiątkowski (Uniwersytet Warszawski), Piotr Niemczyk Joanna Różycka (PFRS) Opis dzi a ł a lności p r o w a d z o n e j w r o k u 2007

9 4. Se m i n a r i a p ol s ko-niemieckie ( Ja k z j e dn o c z on a Eu r opa z m i e n i ł a p ol s koniemieckie s ą s i e d z t w o? ) uczestniczą wykładowcy gościnni. Partnerem projektu jest Fundacja Konrada Adenauera. Seminaria odbywają się w cyklu semestralnym, zgodnie z kalendarzem roku akademickiego (październik styczeń oraz luty czerwiec), raz na dwa tygodnie, najczęściej w siedzibie Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. W każdym seminarium uczestniczy przeciętnie ok. 30 osób. W roku 2007 zorganizowano następujące spotkania: Seminaria to cykl regularnych spotkań o charakterze wykładów połączonych z dyskusją. Tematyka seminariów dotyczy stosunków polsko-niemieckich, historii Niemiec, niemieckiej polityki europejskiej, sytuacji społeczno-politycznej-gospodarczej tego kraju. Podstawowym celem projektu jest zainteresowanie polskich studentów tematyką niemiecką i zwiększenie ich wiedzy na ten temat. Moderatorami seminariów są Adam Krzemiński publicysta Polityki i uznany ekspert od spraw niemieckich oraz Hubert Knirsch radca Ambasady Niemiec w Warszawie. W niektórych seminariach Data Temat Prowadzący 4 stycznia Życie na podsłuch metody działań Stasi Adam Krzemiński 8 marca Polska a niemiecka prezydencja: jaka Europa?. Stefan Meller, Adam Krzemiński 22 marca Czy Polacy i Niemcy mogą przełamać się Adam Krzemiński przeszłością? 29 marca Czy Polacy i Niemcy mogą przełamać się przeszłością? Adam Krzemiński cz. II 19 kwietnia Matka Polka. Matka Niemka Adam Krzemiński 26 kwietnia Matka Polka. Matka Niemka cz. II. Adam Krzemiński 24 maja Powiedzieć sobie wszystko? Sposoby konstruktywnego podejścia do trudnych tematów historii polsko-niemieckiej Gregor Thum 18 października Polska i Niemcy. Trudne sąsiedztwo w Europie dziś i jutro 8 listopada Nie tylko Wiene i Wenders. Co nam mówi kino niemieckie? 15 listopada Od Lutra po Bauhaus. Sztuka i skarby kultury z muzeów niemieckich. 6 grudnia Berlin - Waszyngton. Stan i perspektywy stosunków niemiecko - amerykańskich. Stephan Raabe, Anna Radwan- Röhrenschef, Agnieszka Łada, Adam Krzemiński, Klaus Ziemer, Hubert Knirsch Zdzisław Pietrasik, Janusz Wróblewski, Adam Krzemiński Anna Kuśmidrowicz-Król Richard Rorvig, Hubert Knirsch Po l s k a Fu n d ac j a im. Ro b e r t a Sc h u m a n a 7

10 5. Se m i n a r i a f r a nc u s k i e ( Ws p ó ł c z e s n a Fr a nc ja ) Seminaria to cykl regularnych spotkań o charakterze wykładów połączonych z dyskusją, który rozpoczął się w październiku 2007 roku. Tematyka seminariów dotyczy historii Francji, francuskiej polityki europejskiej, sytuacji społeczno-politycznej-gospodarczej tego kraju. Podstawowym celem projektu jest zainteresowanie polskich studentów tematyką francuską i zwiększenie ich wiedzy na ten temat. Ekspertami seminariów są wykładowcy gościnni. Partnerem projektu jest Fundacja Roberta Schumana z Paryża, seminaria odbywają się pod patronatem Ambasady Republiki Francji w Warszawie. Seminaria odbywają się w cyklu semestralnym, zgodnie z kalendarzem roku akademickiego (październik styczeń oraz luty czerwiec), raz na dwa tygodnie, najczęściej w siedzibie Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. W każdym seminarium uczestniczy przeciętnie ok. 30 osób. W roku 2007 zorganizowano następujące spotkania: Data Temat Prowadzący 10 października Peopolizacja francuskiej sceny politycznej Stéphan Crouzat, Bernard Margueritte, Konrad Niklewicz 24 paźdzeirnika Przedmieścia 2 lata później Djamel Hamzaoui, Damien Thiriet 7 listopada République irreprochable. 6 miesięcy prezydentury Nicolasa Sarkozy ego Jean-Claud Nolla, Bartłomiej Zdaniuk 21 listopada Partia Socjalistyczna rok po wyborze Ségèlene Royal na kandydatkę na prezydenta Damian Thiriet, Jean-Yves Leconte 5 grudnia Jak wyjechać do Francji? Maria Koralewska, Adam Drzierzgwa 19 grudnia Mój ulubiony ser, czyli o francuskiej kuchni David Tisserant, Andrzej Daszkiewicz 8 6. Gr a i n t e r n e t o w a b e m e p.eu W okresie do marca 2007 roku prowadziliśmy stronę internetową której głównym elementem była gra symulacja obrad Parlamentu Europejskiego. Portal był początkowo prowadzony w języku polskim, a od września 2006 także po angielsku i francusku, co umożliwiło włączenie się do gry obywateli innych państw unijnych. Łącznie w grze udział brało około osób. Gra opierała się na symulacji obrad Parlamentu Europejskiego. Symulacja, tak bardzo jak to było możliwe, odzwierciedlała bieżące wydarzenia i problemy, którymi zajmował się Parlament Europejski w danym momencie. Uczestnicy projektu, na wzór prawdziwych deputowanych, mogli dyskutować na temat aktów prawnych poddanych pod głosowanie Parlamentu Europejskiego. Gracze mieli też możliwość głosować nad stworzonymi przez siebie aktami prawnymi i odpowiadać na pytania dotyczące Unii Europejskiej i europejskich instytucji. Projekt zrealizowany we współpracy z Parlamentem Europejskim, Fundacją Roberta Schumana i Fundacją Konrada Adenauera. 7. Lok a lne Sp o t k a n i a Eu rope jsk ie Lokalne Spotkania Europejskie (LSE) to cykl akcji ulicznych, przedstawień kulturalnych, konkursów i innych akcji organizowanych wspólne z partnerami lokalnymi (organizacjami pozarządowymi, klubami europejskimi i szkołami) na terenie całego kraju, w znacznej części w małych ośrodkach. Tematem przewodnim LSE była 50-siąta rocznica podpisania Traktatów Rzymskich. Partnerem projektu był Parlament Europejski. We wszystkich wydarzeniach udział wzięło ok osób. W 2007 roku zorganizowano następujące Lokalne Spotkania Europejskie: Opis dzi a ł a lności p r o w a d z o n e j w r o k u 2007

11 Data Nazwa partnera lokalnego Lokalizacja września Stowarzyszenie Gmin Regionu Płd.-Zach. Mazowsza gminy: Ujazd, Rokiciny, Rogów 27 września Zespól Szkół Ponadgimnazjlanych w Somoninie Somonino im. J. Wybickiego 06 października Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny Policealna Jelenia Góra Szkoła dla Dorosłych 13 października Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Opole Kochanowskiego w Opolu 16 października Stowarzyszenie Europa i my Nasielsk 06 grudnia Młodzieżowe Centrum Edukacji Europejskiej Bytom 10 grudnia Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Oleśnicy Oleśnica 14 grudnia Gimnazjum nr 1 w Głogowie Głogów 8. Eu rope jsk i h a ppe n i ng bu r ze n i e Mu ru Be r l i ń sk i e g o 3 października Polska Fundacja im. Roberta Schumana w niekonwencjonalny sposób upamiętniła Zjednoczenie Niemiec. Na Placu Konstytucji w Warszawie dokonano zburzenia symbolicznego Muru Berlińskiego. W happeningu udział wzięło około 100 osób mieszkańców Warszawy, uczniów i nauczycieli stołecznych szkół. Celem akcji było zwrócenie uwagi mediów na pozytywne aspekty stosunków polsko-niemieckich, w szczególności systematyczne zwiększanie się zaufania pomiędzy obydwoma narodami i reprezentantami społeczeństwa obywatelskiego. 9. Pol s k i Ka l e n da r z Eu rope jsk i Polski Kalendarz Europejski jest magazynem Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Jego odbiorcami są szkolne kluby europejskie, organizacje pozarządowe, instytucje zajmujące się tematyką Unii Europejskiej oraz młodzież i studenci. Jest bezpłatnie kolportowany wśród odbiorców (w nakładzie zależnym od numeru między 1000, a 2500 egzemplarzy). W roku 2007 wydano następujące numery Polskiego Kalendarza Europejskiego: 1. Polski Kalendarz Europejski 01/2007. W numerze: Demokracja czeka na Twój głos! Kalendarium historia i teraźniejszość Europy; Parada Schumana 2007 i urodziny Europy; Programy Fundacji; Aktywnie i świadomie symulacja obrad Senatu RP; Zarządzanie kryzysowe czyli prezydencja niemiecka; Wirtualny Parlament Europejski. 2. Polski Kalendarz Europejski 02/2007. Numer poświęcony Polskim Spotkaniom Europejskim Polski Kalendarz Europejski 05/2007. Strategia Polski w UE artykuły ekspertów na temat polskich wyzwań w Unii Europejskiej. 4. Polski Kalendarz Europejski 07-08/2007. W numerze: Prezydencja portugalska. Lokalne Spotkania Europejskie. Schuman dla dziennikarzy. 5. Polski Kalendarz Europejski 09-10/2007. W numerze: Fundacja Schumana laureatem konkursu Pro Publico Bono. Urodziny Tri. netu. Punkt Informacyjny UE już otwarty. Partnerem wydawnictwa w roku 2007 były Fundacja Konrada Adenauera, Fundacja Roberta Schumana oraz Parlament Europejski. Po l s k a Fu n d ac j a im. Ro b e r t a Sc h u m a n a 9

12 II. Ko m p on e n t Ak t y w i z ac j a spo łeczna o b y w a t e l i, p r o m o w a n i e w a r t o ś c i de mok r at yc z n ych i o b y w a t e l s k i c h Sz kol n e Klu b y Eu rope jsk ie (SKE) W polskich szkołach istnieje ponad 3000 nieformalnych klubów skupiających uczniów i nauczycieli zainteresowanych integracją europejską. SKE, oprócz mniej licznych organizacji pozarządowych, są często jedynymi ośrodkami działalności proeuropejskiej w środowiskach lokalnych. Polska Fundacja im. Roberta Schumana utrzymuje stały kontakt z ponad 1000 klubów. Szkolne Kluby Europejskie odegrały ogromną rolę w zakresie informowania środowisk lokalnych o skutkach integracji europejskiej przed referendum akcesyjnym. Tysiące uczniów i nauczycieli organizowało spontanicznie liczne spotkania, konkursy, wystawy, dni europejskie itp. Jednakże działalność Klubów będzie niezwykle cenna także w przyszłości idea integracji europejskiej powinna być cały czas rozpowszechniana wśród obywateli, a młodzieży należy stworzyć możliwość zdobycia wiedzy i instrumentów pozwalających wykorzystać członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Szkolne Kluby Europejskie są doskonałym miejscem gdzie można realizować powyższe cele, poznawać mechanizmy funkcjonowania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego oraz miło spędzać wolny czas. Polska Fundacja im. Roberta Schumana wspomaga działalność Klubów poprzez organizację dla nich seminariów, konferencji, warsztatów, spotkań w szkołach. Posiadamy także własną bazę SKE, zawierającą około 1600 rekordów. 2. Mi ę d z y n w a r o d o w y Zja zd Sz kol n yc h Klu b ów Eu rope jsk ich Grupą docelową wydarzenia (22-25 listopada) byli członkowie oraz opiekunowie młodzieżowych Klubów Europejskich oraz szkół aktywnych w tematyce integracji kontynentu z terenu całej Unii Europejskiej. Bardzo ważnym elementem projektu był pan-europejski charakter wydarzenia. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele krajów zróżnicowanych pod względem położenia geograficznego (od Hiszpanii po Polskę i Słowację), doświadczeń w procesie integracji europejskiej (kraje założycielskie jak np. Niemcy, Francja, Włochy; państwa Europy Zachodniej, które weszły do Wspólnot Europejskich w późniejszym okresie, jak i nowe kraje członkowskie z Europy Środkowej), jak i kulturowym, narodowościowym oraz religijnym (co jest szczególnie istotne w kontekście ogłoszonego przez Komisję Europejską roku 2008, jako Roku Dialogu Międzykulturowego w Europie). W całym Zjeździe udział wzięły 64 osoby 18 z Polski, 6 z Niemiec, 6 z Czech, 12 z Hiszpanii, 3 ze Słowacji, 6 z Włoch, 7 z Łotwy, 3 z Węgier, 3 z Francji. Partnerami projektu byli Komisja Europejska oraz Fundacja Konrada Adenauera. Główną część Zjazdu stanowiły zajęcia warsztatowe, które w praktyczny sposób przybliżały tematykę europejską, a także metody pracy oraz działalności Klubów Europejskich. Podczas prowadzenia warsztatów posłużono się m.in. metodologią symulacji. Uczestnicy zostali Opis dzi a ł a lności p r o w a d z o n e j w r o k u 2007

13 poproszeni o odegranie ról członków Rady Europejskiej i wcielili się w rolę przywódców oraz ministrów poszczególnych państw członkowskich. Tematyką obrad Rady była sprawa członkostwa Turcji w Unii Europejskiej. Metoda symulacji pozwoliła uczestnikom w praktyczny oraz interesujący sposób zapoznać się z funkcjonowaniem instytucji UE oraz sposobem podejmowania decyzji. W ramach programu Zjazdu zostały przewidziane także warsztaty tematyczne, które dotyczyły: a. Dialogu międzykulturowego. b. Działalności Klubów Europejskich. c. Przygotowanie do wzajemnej współpracy. d. Edukacji europejskiej. 3. Kon k u r s Ja k z r e f o r m o w a ć g o s p o d a r s t w o m o j e g o o jca? (Mł od z i e ż- Ro l n i c t w o-ue) Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas maturalnych i przedmaturalnych, w szczególności ze szkół o profilu rolniczym. Konkurs składa się z dwóch części. Pierwszy etap polega na przygotowaniu przez ucznia projektu modernizacji wybranego gospodarstwa rolnego. Etap drugi to finał ustny, na który zostaną zaproszeni autorzy najlepszych prac. Podczas finału Po l s k a Fu n d ac j a im. Ro b e r t a Sc h u m a n a komisja przeprowadzi z kandydatami rozmowę na temat przygotowanego projektu. Na podstawie wyników rozmowy zostaną wybrani laureaci konkursu. Nagrodą dla laureatów są indeksy 9 szkół wyższych uczelni rolniczych oraz stypendia. Przez pierwszą połowę 2007 roku trwała edycja konkursu zainaugurowana w listopadzie roku poprzedzającego. Swoje prace projekty modernizacji gospodarstw rolnych przysłało ok. 30 uczniów, z czego wybrano 10 laureatów. W dniach listopada 2007 roku w Szkole Głównej Gospodarstw Wiejskiego odbyła się konferencja, podczas której zainaugurowano kolejną edycję konkursu. Około 250 uczniów i nauczycieli szkół rolniczych z całego kraju zapoznało się szczegółowo z zasadami konkursu i regulaminem. Pierwszą częścią wydarzenia (26 listopada) były warsztaty poświęcone praktycznym aspektom pozyskiwania funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zajęcia miały charakter szkoleniowy uczestnicy zapoznali się z procedurami stosowanymi podczas ubiegania się o fundusze, uczyli się wypełniania wniosków o dotację. Oficjalne otwarcie konferencji, z udziałem Rektora SGGW prof. Tomasza Boreckiego, Dyrektora Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Rafała Dymka oraz Ewy Kaczyńskiej, reprezentującą Fundację Konrada Adenauera, odbyło się 27 listopada w Auli Kryształowej uczelni. Dalsza część spotkania również skoncentrowana była na problematyce PROW. Głos zabrali m.in. Radosław Iwański Rzecznik Prasowy ARiMR oraz Jarosław Stasiuk z magazynu Agrotechnika, który był beneficjentem programu, dzięki czemu mógł zaprezentować swoje osobiste doświadczenia związane z wdrażaniem projektu. W końcowej części spotkania przedstawiono zasady konkursu Jak zreformować gospodarstwo ojca?. 11

14 12 Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie kompleksowego programu modernizacji gospodarstwa rolnego, a nagrodami indeksy 9 uniwersytetów i wyższych szkół rolniczych z terenu całej Polski. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na wiosnę 2008 roku. Projekt zrealizowany we współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, 8 wyższymi uczelniami rolniczymi z całej Polski, Fundacją Roberta Schumana z Paryża, Fundacją Edukacji Rynku Kapitałowego oraz Fundacją Konrada Adenauera. 4. Mł od z i e ż-pr ac a- Un i a Eu r op e j s k a i kon k u r s Mo ja f i r m a w Un i i Eu rope jsk ie j Projekt jest dwuetapowy składa się z konferencji i konkursu. Konferencja Młodzież- Praca-UE odbyła się 12 listopada 2007 roku w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych oraz Centrum Bankowo Finansowego w Warszawie, a udział w niej wzięły 143 osoby młodzież i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Konferencja składała się z trzech części: otwarcia oraz dwóch sesji warsztatów (odrębnych dla uczniów i nauczycieli). W każdej sesji, uczeń miał możliwość wyboru jednego z dwóch warsztatów. Nauczyciele mieli po jednym warsztacie w każdej sesji. Przed rozpoczęciem konferencji uczestnicy odbyli wizytę w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej oraz Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z obraną tematyką zajęć warsztatowych zaproszeni zostali prelegenci z następujących instytucji: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Ministerstwo Gospodarki, Purcon Poland. W otwarciu udział wzięli: Piotr Borowski Giełda Papierów Wartościowych, Rafał Dymek Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, Magdalena Wojtuch Dyrektor Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego, Ewa Kaczyńska Fundacja Konrada Adenauera w Polsce. Otwarcie poświęcone było współpracy ekonomicznej pomiędzy Unią Europejską, a krajami Europy Wschodniej. Wypowiedzi prelegentów ukazały rynek środkowo wschodni jako dynamiczny, cechujący się wysokim wzrostem gospodarczym i dobrymi prognozami rozwoju, stwarzający perspektywy wzrostu zatrudnienia. Podczas otwarcia wspomniano także o otwarciu niemieckiego rynku pracy dla polskich pracowników w pewnych sektorach. Uczestnicy poznali konkretne możliwości i perspektywy podjęcia nauki na niemieckich uczelniach, wspomagane przez system stypendiów fundacji niemieckich. Druga część konferencji składała się z praktycznych warsztatów w mniejszych grupach. Uczniowie mieli do wyboru jedno z dwóch spotkań w każdej sesji. Osobne warsztaty zorganizowano dla nauczycieli. Warsztaty dla uczniów: A1. Polacy w instytucjach europejskich praca, staż co, gdzie, jak? (Rafał Rudnicki, kierownik Wydziału Informacji i Komunikacji Społecznej w Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce). A2 - Doradztwo personalne - jak skutecznie aplikować o pracę? (Andrzej Pieniążek, dyrektor firmy Purcon Poland). B1. Moja Firma pierwsze kroki na rynku (Dariusz Żuk, prezes Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości). B2. Zawody przyszłości które sektory rokują największe szanse na zatrudnienie, w jakim kierunku się kształcić? (Aneta Piątkowska z Departamentu Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki). Panel 1 dla nauczycieli: Comenius pierwszy krok do edukacji za granicą. (trenerzy programu Młodzież ). Panel 2 dla nauczycieli: Ważne tematy współczesnej Europy oczami młodych ludzi (Katarzyna Zakroczymska - Punkt Informacyjny Unii Europejskiej). Projekt zrealizowany we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, Fundacją Edukacji Rynku Kapitałowego, Fundacją Roberta Schumana z Paryża i Fundacją Konrada Adenauera. Partnerem medialnym projektu była TV Biznes. 5. Ak t y w n y o b y w a t e l Celem projektu było wzmocnienie potencjału samorządów uczniowskich w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenach wiejskich oraz w małych miejscowościach. Projekt składał się z różnorodnych, wzajemnie uzupełniających się form działań: Opis dzi a ł a lności p r o w a d z o n e j w r o k u 2007

15 Po l s k a Fu n d ac j a im. Ro b e r t a Sc h u m a n a 1. Cykl warsztatów dla członków samorządów szkolnych i ich opiekunów: Polska Fundacja im. Roberta Schumana zorganizowała trzy szkolenia przygotowujące do profesjonalnego prowadzenia samorządów szkolnych. Odbyły się one w Warszawie, w dniach i października oraz listopada. Dla uczestniczących w nich nauczycieli - opiekunów samorządów i uczniów- członków samorządu uczniowskiego były one nie tylko okazją do wzbogacenia wiedzy, ale i wymiany doświadczeń z kolegami z całej Polski. W warsztatach wzięli również udział wolontariusze. Zakwalifikowane do udziału w programie szkoły mogły ich do siebie zaprosić celem przeprowadzenia zajęć o samorządzie szkolnym. 2. Przeszkolenie grupy ambasadorów aktywności społecznej młodzieży - wolontariuszy młodych multiplikatorów efektów programu: Głównym celem drugiego modułu było przygotowanie grupy młodych ludzi, którzy będą pomagać jako wolontariusze w prowadzeniu cyklu warsztatów, a po zakończeniu realizacji zadania staną się multiplikatorami, którzy będą mogli uczestniczyć w aktywny sposób w podobnych działaniach. Polska Fundacja im. Roberta Schumana planuje ich aktywnie wykorzystać w przyszłości. Przeszkoleni wolontariusze udali się bezpośrednio do szkół, które uczestniczyły w programie, celem poprowadzenia tam spotkania lekcji na temat możliwości działań społecznych młodzieży oraz roli samorządu szkolnego. Zadaniem wolontariuszy było również zapoznanie się na miejscu z działalnością samorządu szkolnego oraz ewentualne udzielenie pomocy merytorycznej w prowadzeniu dalszych działań. 3. Ogólnopolski konkurs dla najaktywniejszych samorządów szkolnych: We wrześniu 2007 roku Polska Fundacja im. Roberta Schumana ogłosiła konkurs na najciekawszą inicjatywę społeczną zrealizowaną przez samorząd szkolny. Otrzymaliśmy 45 sprawozdań. 5 listopada konkurs został rozstrzygnięty. Komisja Konkursowa przyznała dwa I miejsca w dwóch kategoriach: - w kategorii szkoły ponadgimnazjalne I nagrodę otrzymało Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 13

16 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach za inicjatywę Wypełniamy PIT-y w szkole ; - w kategorii szkoły gimnazjalne I nagrodę otrzymało gimnazjum z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego z Żelisławicach za projekt ekologiczny Świat wokół nas. Przyznano również wyróżnienia. 4. Wizytacje ambasadorów w szkołach: Szkoły, które uczestniczyły w warsztatach dla samorządów uczniowskich zostały odwiedzone przez ambasadorów aktywności społecznej młodzieży - wolontariuszy studentów przeszkolonych do udziału w programie. Do ich zadań podczas pobytu w szkole należały: przeprowadzenie minilekcji spotkania z szerszą grupą uczniów, dotyczącego aktywności społecznej młodzieży w szkole; zapoznania ich z rolą samorządu szkolnego, możliwościami jego funkcjonowania; spotkanie z samorządem szkolnym zapoznanie się na miejscu z jego inicjatywami, udzielenie ew. wskazówek merytorycznych. 5. Rozpoczęcie tworzenia ogólnokrajowej sieci wymiany informacji pomiędzy samorządami uczniowskimi. przy różnego rodzaju projektach zagranicznych (ekologicznych, socjalnych, kulturalnych, etc.). Praca wolontariuszy nie może nikomu przynosić zysku, zastępować pracy zarobkowej, ani być wykonywana w zastępstwie czyjejś pracy etatowej. Projekt jest prowadzony przez Komisję Europejską i jej agendy, a w jego obsłudze pośredniczą organizacje społeczne. Polska Fundacja im. Roberta bierze udział zarówno w organizacji pobytu wolontariuszy zagranicznych na terenie Polski, jak i wysyłaniu młodzieży polskiej do pracy wolontariackiej w innych krajach Europy. W roku 2007 w programie udział wzięło ok. 50 wolontariuszy z Polski, pozostałych państw Unii Europejskiej, a także z republik postradzieckich. Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Partnerem projektu był Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. 6. Wol on ta r i at Eu rope jsk i. European Voluntary Service (Wolontariat Europejski) to indywidualne wyjazdy młodych, pełnoletnich ludzi do krajów europejskich (w Unii Europejskiej i poza nią), w celu podjęcia pracy wolontariackiej. Ma on na celu umożliwianie wykorzystywania własnych umiejętności, rozwijania zainteresowań, zdobywania doświadczeń w nowych dziedzinach, poznawania innych kultur i języków obcych. EVS ma na celu wzbogacanie zestawu narzędzi jakimi dysponują organizacje młodzieżowe w pracy z młodymi ludźmi poprzez umożliwianie im pracy wolontariackiej 14 Opis dzi a ł a lności p r o w a d z o n e j w r o k u 2007

17 III. Ko m p on e n t Dzielenie się p o l s k i m i doświadczeniami z p r oce s u i n t e gr ac j i eu rope jsk ie j or a z tr a nsform acji spo łecznop ol i t yc z no-g o s p oda r c z e j 1. Ra zem w Eu r op i e Od września do grudnia 2007 roku Polska Fundacja im. Roberta Schumana realizowała projekt Razem w Europie - Wymiany Szkolnych Klubów Europejskich z Polski i Ukrainy. W ramach tego przedsięwzięcia przedstawiciele 11 szkół z Polski gościli z wizytą na Ukrainie, następnie ukraińskie grupy były podejmowane przez polskich partnerów. Program adresowano do młodzieży szkolnej działającej w Klubach Europejskich w wieku lat oraz do ich nauczycieli z Polski i Ukrainy. Wymiany szkolne były inspiracją do rozwoju sieci Szkolnych Klubów Europejskich na Ukrainie oraz dawały możliwość przekazania polskich doświadczeń na polu edukacji europejskiej na grunt ukraiński. Ponadto program miał na celu propagowanie w polskich szkołach idei nawiązywania kontaktów ze wschodnią częścią Europy, zacieśnianie współpracy między młodzieżą z Polski i Ukrainy, a także wzrost zainteresowania uczniów i nauczycieli ukraińskich tematyką europejską. Partnerem projektu było Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (program Polska pomoc ). Lista zorganizowanych wymian: Lp. Polska Szkoła Ukraińska Szkoła Kierunek Data wymiany wymiany* 1. Będzin Шепетівка października I L.O. im. Mikołaja Kopernika Шепетівська загальноосвітня 5 11 listopada школа І-ІІІ ступенів 6 2. Czacz Козова 4 9 listopada Samorządowe Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czaczu Козівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів listopada 3. Kędzierzyn-Koźle Бережани 4 9 listopada Publiczne Gimnazjum nr 3 i 4 Бережанська гімназія ім. Богдана Легкого listopada 4. Kolno Червоноград 7 12 października I L.O. im. A.Mickiewicza w Kolnie Червоноградська гімназія października 5. Lubsko Павлоград 28 października 6 listopada Po l s k a Fu n d ac j a im. Ro b e r t a Sc h u m a n a 15

18 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych Економічний колледж Західнодонбаського інституту економіки і управління listopada 6. Moniatycze Кривий Ріг 3 10 listopada Gminne Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych im. Papieża Криворізька загальноосвітня школа listopada Jana Pawła II w Moniatyczach 7. Opole Lubelskie Соснівка 3 9 grudnia Zespół Szkół w Opolu Навчально Виховний grudnia Lubelskim Комплекс Pszów Кіровоград października Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie гімназія ім. Тараса Шевченка listopada 9. Sobków Рівне 3 10 listopada Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Sobkowie НВК Престиж (школа розвитку з поглибленим вивченням англійської мови) listopada 10. Szczecinek Донецьк 2 10 listopada Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczonej Europy Донецька загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ listopada ступенів 68 з роглибленим вивченням іноземних мов 11. Warszawa Херсон października XXXV L.O. z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Херсонська спеціалізована школа listopada Eu rope jsk ie doświadczenia e du k ac yj n e dl a Uk r a in y Projekt 3E4UA (European Educational Experience for Ukraine) był wspólnym przedsięwzięciem Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, stowarzyszenia Ost trifft West West trifft Ost e.v. oraz Ukrainian School Heads Association, realizowanym przy wsparciu Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. W założeniu chcieliśmy dać uczestnikom możliwość nawiązania kontaktu i partnerstwa pomiędzy szkołami, opracowania wspólnych koncepcji, w oparciu o doświadczenia trzech państw oraz okazję do lepszego poznania się. W dniach marca w Sulejówku spotkali się nauczyciele i eksperci z Polski, Niemiec i Ukrainy, by podzielić się dotychczasowymi doświadczeniami z zakresu edukacji obywatelskiej i europejskiej, aktywizacji młodzieży oraz by wypracować projekty współpracy międzynarodowej. Zajęcia teoretyczne i praktyczne poprowadzili eksperci z Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Ponadto, 19 marca, grupa ukraińska uczestniczyła w Dniu Europejskim Prus Expo 2007-Dzieje Europy przygotowanym przez XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie. Dzięki tej wizycie goście mieli możliwość zweryfikowania, jak w praktyce wygląda interaktywna praca z uczniem i jak wielką inicjatywą mogą wykazać się podopieczni, kiedy zostaną odpowiednio poprowadzeni. Nauczyciele z Ukrainy zapoznali się także z zakresem działalności Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, realizowanymi programami oraz przygotowywanymi projektami. Przedstawiciel Programu Młodzież opowiadał gościom Opis dzi a ł a lności p r o w a d z o n e j w r o k u 2007

19 o zasadach nowego programu Młodzież w Działaniu. Wyjaśnił, na jakich warunkach uczniowie ukraińscy mogą korzystać z projektów skierowanych do obywateli państw Europy Wschodniej. Eksperci z Fundacji im. Stefana Batorego przybliżyli natomiast grupie ukraińskiej programy, które mogą być przydatne w ich dalszej pracy i w krzewieniu edukacji europejskiej. Podsumowaniem projektu jest publikacja zawierająca scenariusze zajęć dla młodzieży szkolnej, dotyczące wzajemnego, lepszego poznania się Polaków, Ukraińców i Niemców. Pozycja została wydana w trzech językach. Projekt realizowany był w ramach programu Partnerstwo Inicjatyw Społecznych Fundacji Roberta Boscha i Fundacji Stefana Batorego. 3. Eu rope jsk i s yste m e du k ac j i p r a w a ja k to dz i a ł a? Przy współpracy z Naczelną Radą Adwokacką oraz gruzińskim Stowarzyszeniem Młodych Prawników GYLA zrealizowaliśmy projekt European System of Legal Education - How it Works? (Europejski System Edukacji Prawa- jak to działa?). Jego celem było podzielenie się polskimi doświadczeniami z zakresu edukacji prawnej, funkcjonowania systemu konstytucyjnego i prawnego. Adresatami programu byli prawnicy z Gruzji - wykładowcy akademiccy, nauczyciele, a także praktycy prawa (adwokaci, radcy). Projekt odbywał się na terenie obydwu państw - Polski oraz Gruzji, składał się z wizyt studyjnych oraz seminarium w Tbilisi. Wizyty studyjne dla prawników gruzińskich odbyły się w dniach 7-13 oraz maja, a udział w nich wzięło w sumie 29 osób. Goście odwiedzili m.in.: Sąd Najwyższy, Naczelną Radę Adwokacką, Gazetę Prawną, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo BECK, kancelarię prawniczą Wardyński i Wspólnicy, Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA, Zamek Królewski, Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego, Trybunał Konstytucyjny, Sejm. 8 listopada Po l s k a Fu n d ac j a im. Ro b e r t a Sc h u m a n a w Tbilisi odbyło się seminarium, na którym dokonano porównania oraz analizy polskiego i gruzińskiego systemu edukacji prawa. Polską stronę reprezentowali przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej. Projekt zrealizowany w ramach programu Wschód-Wschód Fundacji im. Stefana Batorego. 4. St r at e gi a p r o m o c j i Tbi l i si Tbilisi - niespełna dwumilionowa stolica Gruzja, to szybko rozwijająca się aglomeracja. W latach zbudowano m.in. port lotniczy, poprawiono stan jakości niektórych dróg, a także fatalny system gospodarowania odpadami i stan czystości miasta. Tbilisi ma wiele atutów dla odwiedzających stare miasto, liczne zabytki, położenie wśród wzgórz. Celem zwiększenia napływu gości z zagranicy, jak i uatrakcyjnienia ofert dla inwestorów zagranicznych, konieczna jest jednak dalsza poprawa infrastruktury, jakości zarządzania, warunków społecznych, ale także odpowiednia promocja. Gruzja często kojarzy się jeszcze bowiem przede wszystkim z wojną z początku lat dziewięćdziesiątych i niestabilną sytuacją polityczną. Dlatego Polska Fundacja im. Roberta Schumana, wspólnie z Urzędem Miejskim w Tbilisi oraz Stowarzyszeniem SATMA, przy współpracy merytorycznej Grupy Eskadra i wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP ( Polska pomoc ), w drugiej połowie 2007 roku zrealizowała projekt Strategia promocji Tbilisi. Przy udziale polskich doświadczeń, w dziedzinie promocji miast i regionów, ma on pomóc gruzińskim partnerom we wdrożeniu własnej strategii promocji miasta. W dniach października 2007 roku odbyła się wizyta studyjna gruzińskich urzędników i samorządowców, odpowiedzialnych za rozwój ekonomiczny stolicy. Goście zapoznali się z metodami promocji największych polskich miast, ich pozytywnymi i negatywnymi doświadczeniami we wdrażaniu swoich planów. W Krakowie Gruzini dyskutowali m.in. o wpływie tanich linii lotniczych na rozwój regionu i turystyki, dowiedzieli się w jaki sposób Kraków wykorzystuje swoje atuty 17

20 18 podczas promocji miasta. Wizyta we Wrocławiu skoncentrowana była na relacjach i sposobach współpracy samorządu z biznesem. W Łodzi duże zainteresowanie wzbudziła Manufaktura przedsięwzięcie, które w innowacyjny i nieszablonowy sposób wykorzystuje stare hale pofabryczne na nowoczesne kompleksy handlowe. Oprócz tego delegacja z Gruzji odwiedziła Śląsk i Warszawę. Możliwość zapoznania się z polskimi doświadczeniami z pewnością będzie bardzo cenna przy opracowywaniu strategii promocji dla Tbilisi. 5. Por ta l Tr i.n e t.pl Tri.net to prowadzony przez Polską Fundację im. Roberta Schumana i Fundację PAUCI portal internetowy adresowany do organizacji pozarządowych z Niemiec, Polski i Ukrainy, zainteresowanych współpracą tri- lub bilateralną. Ukazujące się codziennie w dziale Aktualności informacje pozwalają organizacjom pozarządowym i osobom zainteresowanym stosunkami polsko-niemiecko-ukraińskimi na bieżąco śledzić realizowane projekty, konkursy grantowe i ważne wydarzenia kulturalno-naukowe. Zawierająca ponad 70 instytucji (grudzień 2007) Lista organizacji stanowi bazę teleadresową wzbogaconą o merytoryczny profil każdej organizacji, ułatwiającą kontakt i współpracę między ukraińskimi, polskimi oraz niemieckimi partnerami. Najnowsze przedsięwzięcie Tri.net-u, Baza Projektów Trójstronnych, ma na celu udostępnienie dokładniejszych informacji o zrealizowanych projektach trójstronnych. Organizacje zyskują możliwość podzielania się własnymi doświadczeniami dotyczącymi specyfiki realizowania programów międzynarodowych lub specyfiki realizowania projektów w danym regionie. Lista mailowa Tri.net umożliwia członkom wysyłanie wiadomości o inicjatywach i przedsięwzięciach, wzajemne poznanie się organizacji, naukowców i wszystkich zainteresowanych współpracą trójstronną pomiędzy Polską, Niemcami i Ukrainą. Zawierająca prawie 300 wpisów (grudzień 2007) Lista Mailiowa ułatwia organizacjom wypromowanie projektu i dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców. Otrzymane maile są przekazywane w merytorycznie niezmienionej formie do wszystkich członków listy w postaci newslettera. Kolejne działy, Literatura i Linki służą pogłębianiu wiedzy na temat stosunków trilateralnych, a także samych państw ich sytuacji politycznej, historii i kultury. Staranny dobór publikacji i źródeł pozwala zainteresowanym uzyskać pełne spektrum niezbędnych informacji od komentarzy dotyczących aktualnych wydarzeń po naukowe opracowania. Partnerem projektu była Fundacja Roberta Boscha. 6. Foru m Uk r a ińsko- Pol s ko-niemieckie w Wa r s z aw i e Forum odbyło się w dniach maja 2007 roku w Warszawie. Jego uczestnikami byli reprezentanci organizacji członkowskich portalu tri.net.pl oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, odgrywających znaczną rolę w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego w trzech krajach w sumie 52 osoby. Spotkanie umożliwiło im lepsze poznanie się, dyskusję na temat szans i wyzwań współpracy trójstronnej oraz perspektyw rozwoju Unii Europejskiej. Szczególny nacisk został położony na konkretną wymianę doświadczeń oraz omówienie planów dotyczących wspólnych projektów. Spotkanie składało się z: a) Debat panelowych, w których wzięli udział specjaliści z dziedziny z trzech krajów, co pozwoliło na wymianę poglądów i zainicjowanie dyskusji na temat wizji społeczeństwa obywatelskiego oraz polityki europejskiej. W tej części spotkania wzięli także udział Opis dzi a ł a lności p r o w a d z o n e j w r o k u 2007

Seminaria Europejskie 7 13 maja 2007 roku. Program cyklu

Seminaria Europejskie 7 13 maja 2007 roku. Program cyklu Seminaria Europejskie 7 13 maja 2007 roku Polska Fundacja im. Roberta Schumana wraz ze znaczącymi instytucjami, uczelniami i organizacjami pozarządowymi zaprasza na cykl konferencji, debat i spotkań poświęconych

Bardziej szczegółowo

Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka:

Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka: Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka: Studenci ukraińskich uczelni na zajęciach w RODM Bydgoszcz Lekcje międzynarodowe w bydgoskim

Bardziej szczegółowo

12. Regionalna Sesja, zaplanowana w terminie listopada 2009 roku w Białymstoku, zgromadzi 80 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Europy.

12. Regionalna Sesja, zaplanowana w terminie listopada 2009 roku w Białymstoku, zgromadzi 80 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Europy. 12. Regionalna Sesja Europejskiego Parlamentu Młodzieży w Białymstoku 12. Regionalna Sesja, zaplanowana w terminie 18-22 listopada 2009 roku w Białymstoku, zgromadzi 80 uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi i samorządami przy realizacji wybranych zadań z zakresu współpracy międzynarodowej Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego

Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego Jacek Safuta Dyrektor Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce Warszawa, 22 listopada 2010 roku Biura

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI" Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI" 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników oraz warunki uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Polska i Unia Europejska - quo vadis?

Polska i Unia Europejska - quo vadis? Zakład Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Katedra Jeana Monneta Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu Erasmus+ Młodzież

Erasmus+ Młodzież w działaniu Erasmus+ Młodzież Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież 2014-2020 2007

Bardziej szczegółowo

12. Sesja Selekcyjna EYP Poland. Wrocław 2015. Informator dla szkół

12. Sesja Selekcyjna EYP Poland. Wrocław 2015. Informator dla szkół 12. Sesja Selekcyjna EYP Poland Wrocław 2015 Informator dla szkół Europejski Parlament Młodzieży EYP Poland ul. Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa www.eyppoland.com facebook.com/eyppoland info@eyppoland.com

Bardziej szczegółowo

Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw Kalendarz programowy dla wolontariuszy na 2011 rok

Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw Kalendarz programowy dla wolontariuszy na 2011 rok Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw Kalendarz programowy dla wolontariuszy na rok L.p Data Nazwa wydarzenia Opis wydarzenia Zadania wolontariuszy Dział programowy Uwagi 1 STYCZEŃ/ LUTY Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ KOORDYNATOR INICJATOR ANIMATOR WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W TWOIM REGIONIE! KIELCE 2013 Z przyjemnością zawiadamiamy Państwa, iż decyzją Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły W roku akademickim 2004/2005 zainaugurowana została I edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007

Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007 Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007 marzec 2008 Fundacja Partners Polska a) ul. Górnickiego 3 lok.10a, 02-063 Warszawa b) Nr w KRS 0000221845 c) REGON: 012703063 d) członkowie

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY

MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY Spis treści O konkursie... 3 Kategorie konkursowe... 4 Zgłaszanie prac... 5 Sposób wyłaniania zwycięzców... 6 Nagrody... 7 Szczegółowe informacje... 7 Informacje o organizatorze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA CO NAS WYRÓŻNIA? KADRA, EKSPERCI, ATMOSFERA ŚRODOWISKOWA WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI BRANŻOWYMI NIESTANDARDOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE DOSTĘP DO NARZĘDZI

Bardziej szczegółowo

PATRONI: PARTNER GŁÓWNY: PARTNERZY: OFERTA WSPÓŁPRACY PATRONI MEDIALNI:

PATRONI: PARTNER GŁÓWNY: PARTNERZY: OFERTA WSPÓŁPRACY PATRONI MEDIALNI: PATRONI: PARTNER GŁÓWNY: PARTNERZY: OFERTA WSPÓŁPRACY PATRONI MEDIALNI: O projekcie Pierwsze badania o takiej skali. Ponad 6 tys. respondentów w ogólnopolskiej ankiecie podzielonych na 12 segmentów rynku

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy nazwa podmiotu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Urszula Ciołeszynska - Fundatorka i Prezes Fundacji

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Newsletter 01/2015. Szanowni Państwo,

Newsletter 01/2015. Szanowni Państwo, Newsletter 01/2015 Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy pierwszy newsletter poświęcony podsumowaniu działań Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji w roku 2014. Ubiegły rok obfitował

Bardziej szczegółowo

Z PRZEBIEGU KONFERENCJI. Organizatorzy - Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu - Powiat Trzebnicki - Powiat Goslar (Niemcy)

Z PRZEBIEGU KONFERENCJI. Organizatorzy - Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu - Powiat Trzebnicki - Powiat Goslar (Niemcy) SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONFERENCJI PT. Poszukiwanie skutecznych i innowacyjnych metod aktywizacji bezrobotnych kobiet powyżej 50r. życia Trzebnica, 28-29.02.2012 r. Hotel Nowy Dwór, Nowy Dwór 2 Data

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu od pomysłu do profesjonalnej realizacji

Realizacja projektu od pomysłu do profesjonalnej realizacji Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej Realizacja projektu od pomysłu do profesjonalnej realizacji Szkolenie dla multiplikatorów w kontekście pracy przy projektach europejskich oraz polsko-niemieckich Termin:

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki:

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki: Konferencja Naukowa Przyszłość polskiej energetyki: Gaz łupkowy Energia jądrowa Warszawa, 27.04.2012 Spis Treści LIST WPROWADZAJĄCY str. 3 ORGANIZATOR str. 4 OPIS PROJEKTU str. 5 ZAPROSZENI PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego W roku akademickim 2006/2007 odbyła się III edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rodzice Szkole za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rodzice Szkole za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Fundacji Rodzice Szkole za rok 2010 Działalność Fundacji Rodzice Szkole, której celem zasadniczym jest demokratyzacja polskiej oświaty oraz wspieranie aktywności rodziców, rad

Bardziej szczegółowo

Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia

Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych dla Strategii Komunikacji Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Program Edukacji Morskiej w Gdańsku

Program Edukacji Morskiej w Gdańsku Program Edukacji Morskiej w Gdańsku Inicjatywa ma na celu przybliżenie tradycji morskiej i dziedzictwa Gdańska jego młodym mieszkańcom oraz pokazanie im możliwości, jakie daje życie w mieście położonym

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Zawodowego i Personalnego. Rok akademicki 2011/2012

Roczny plan pracy Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Zawodowego i Personalnego. Rok akademicki 2011/2012 Roczny plan pracy Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Zawodowego i Personalnego Rok akademicki 2011/2012 Poznań 2011 Kluczowe działania SKNDZiP w roku akademickim 2011/2012 Budowanie nowej struktury

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

Lublin, 8-9 października 2012

Lublin, 8-9 października 2012 IV FORUM LOGISTYKI POLSKI WSCHODNIEJ 2012 organizator główny konferencji: LOGNET Solutions Sp. z o.o. miejsce: LUBLIN ( Targi Lublin SA/ Port Lotniczy Lublin / Hotel Europa) termin: 8 9 października 2012

Bardziej szczegółowo

Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej 2011 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej 2011 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej 2011 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej W ramach małopolskiego programu Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej 2011 Zespół

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Improving protection of victims rights: access to legal aid

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Improving protection of victims rights: access to legal aid Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Improving protection of victims rights: access to legal aid W dniu 9 czerwca 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Największa organizacja branżowa na świecie zrzeszająca studentów i młodych prawników

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszcz

Doświadczenia Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszcz Doświadczenia Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszcz Młodzieżowa Rada Miasta Bydgoszcz Młodzieżowa Rada Miasta Bydgoszczy (MRMB) powstała w 2007 roku na mocy uchwały Nr XI/128/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

Zakres merytoryczny konkursu składania wniosków

Zakres merytoryczny konkursu składania wniosków Program Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Zakres merytoryczny konkursu Termin składania wniosków Więcej informacji Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Edukacji dla Demokracji Konkurs grantowy

Bardziej szczegółowo

polska pomoc rozwojowa przestrzeń dla pracy naukowej Agata Czaplińska program polskiej pomocy finansowanie dwustronnej działalności pomocowej Polski na rzecz krajów rozwijających się i przechodzących transformację

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

Edukacja Dialog - Partycypacja

Edukacja Dialog - Partycypacja Mamy zaszczyt zaprosić na konferencję Edukacja Dialog Partycypacja. Wyzwania i szanse Dolnego Śląska w zakresie polityki młodzieżowej i aktywizacji obywatelskiej młodzieży, będącej elementem projektu Gmina

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO. 2014/2015 Rok Szkoły Zawodowców

DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO. 2014/2015 Rok Szkoły Zawodowców DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 2014/2015 Rok Szkoły Zawodowców 2-4 września Cele reformy 2014 wprowadzonej Forum Ekonomiczne 1 września 2012 w Krynicy r. organizacja panelu poświęconego

Bardziej szczegółowo

Connecting Business since 1992!

Connecting Business since 1992! Connecting Business since 1992! Z protokołu Polsko Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej do spraw współpracy gospodarczej Warszawa, 29-30.IX.2010 r. Komisja wysoko oceniła rolę organizacji samorządu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 WSTĘP ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 Projekt założeń projektu ustawy o współpracy rozwojowej nakłada na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ. I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ. I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie Szanowni Państwo! Z

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Działalność KN HaZet na rzecz projektu Uniwersytet Gdański uczelnią przyjazną dla Sprawiedliwego Handlu

Działalność KN HaZet na rzecz projektu Uniwersytet Gdański uczelnią przyjazną dla Sprawiedliwego Handlu Działalność KN HaZet na rzecz projektu Uniwersytet Gdański uczelnią przyjazną dla Sprawiedliwego Handlu Sporządziła: Żaneta Kaczorowska V rok Handel Zagraniczny Sopot, 11.05.2011r. 5 V 2010 Dnia 5 maja

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020 Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież

Bardziej szczegółowo

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ 10 stycznia 2011 - Państwowe Szkoły Budownictwa - Gdańsk ul. Grunwaldzka 238 Patronat: Mieczysław Struk

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez współpracę miedzy partnerami i uczestnictwo w budowaniu demokratycznej, różnorodnej kulturowo Europy

Rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez współpracę miedzy partnerami i uczestnictwo w budowaniu demokratycznej, różnorodnej kulturowo Europy Rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez współpracę miedzy partnerami i uczestnictwo w budowaniu demokratycznej, różnorodnej kulturowo Europy Umacnianie poczucia odpowiedzialności za UE wśród obywateli

Bardziej szczegółowo

EYV2011 Tour w skrócie

EYV2011 Tour w skrócie EYV2011 Tour w skrócie European Year of Volunteering 2011 Tour (EYV2011Tour) to jedno z kluczowych wydarzeń w ramach obchodów Europejskiego Roku Wolontariautu 2011 na poziomie Unii Europejskiej (UE). Każdy

Bardziej szczegółowo

Studencka Konferencja Naukowa Innowacje w Biznesie. European Students Business Innovation Conference

Studencka Konferencja Naukowa Innowacje w Biznesie. European Students Business Innovation Conference STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE KONSULTINGU przy Katedrze Analizy Działalności Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Studencka Konferencja Naukowa Innowacje w Biznesie European Students Business

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej www.frol.org.pl. 20-061 Lublin, ul. C. K. Norwida 7, tel./fax. (0-81) 5332466, e-mail: biuro@frol.org.

Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej www.frol.org.pl. 20-061 Lublin, ul. C. K. Norwida 7, tel./fax. (0-81) 5332466, e-mail: biuro@frol.org. Sprawozdanie merytoryczne rok 2009 SPIS TREŚCI Dane Fundacji 3 Zarząd Fundacji 3 Cele statutowe 4 Sprawozdanie z działalności 5-2 - DANE FUNDACJI Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej Adres siedziby: ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt Śladami historii Dąbróweckiej Ziemi

Projekt Śladami historii Dąbróweckiej Ziemi Regulamin konkursu Historia mi bliska Organizator: Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce Współorganizatorzy: Szkoły podstawowe z terenu gminy Dąbrówka Patronat honorowy: Wójt Gminy Dąbrówka Cele konkursu:

Bardziej szczegółowo

STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA

STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA 2017-2020 2020 Niniejszy dokument przedstawia proponowaną przez Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej strategię działania na lata 2017-2020. em strategii jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w projektach polskoniemieckich

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w projektach polskoniemieckich Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w projektach polskoniemieckich spotkań młodzieży Współczesne wyzwania edukacji ekologicznej w Polsce Warszawa, 25-27.5.2012 dr Steffen Grothe Polsko-Niemiecka Współpraca

Bardziej szczegółowo

Za kilka tygodni Paryż będzie gospodarzem COP 21, międzynarodowej konferencji w sprawie zmian klimatu.

Za kilka tygodni Paryż będzie gospodarzem COP 21, międzynarodowej konferencji w sprawie zmian klimatu. Kontekst polityczny Za kilka tygodni Paryż będzie gospodarzem COP 21, międzynarodowej konferencji w sprawie zmian klimatu. Stawka tego spotkania jest wyjątkowo wysoka: zahamować zmiany klimatu, które stanowią

Bardziej szczegółowo

OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r.

OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r. OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r. DWA STULECIA. DOBRY POCZĄTEK 1 października 2015 19 listopada 2016 Założenia Jubileuszu Celem Jubileuszu jest podkreślenie wyjątkowego znaczenia

Bardziej szczegółowo

etwinning to internetowe partnerstwo szkół, jest częścią programu Comenius unijnego programu dla szkół. Dzięki portalowi etwinning szkoły mają

etwinning to internetowe partnerstwo szkół, jest częścią programu Comenius unijnego programu dla szkół. Dzięki portalowi etwinning szkoły mają etwinning to internetowe partnerstwo szkół, jest częścią programu Comenius unijnego programu dla szkół. Dzięki portalowi etwinning szkoły mają możliwość szukania partnerów i realizowania projektów o dowolnej

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie 2014 2019 CELE: 1. Podniesienie umiejętności językowych całej kadry nauczycielskiej oraz kadry kierowniczej.

Bardziej szczegółowo

Joanna Kulik, Karolina Sztaba Sprawozdanie z seminarium "Fundusze UE dla Bibliotek", (Chorzów, 26 listopada 2010 roku)

Joanna Kulik, Karolina Sztaba Sprawozdanie z seminarium Fundusze UE dla Bibliotek, (Chorzów, 26 listopada 2010 roku) Joanna Kulik, Karolina Sztaba Sprawozdanie z seminarium "Fundusze UE dla Bibliotek", (Chorzów, 26 listopada 2010 roku) Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy 3-4/3/4, 125-128 2010 SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem współpraca na rzecz rozwoju mediów akademickich w Polsce

Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem współpraca na rzecz rozwoju mediów akademickich w Polsce Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem współpraca na rzecz rozwoju mediów akademickich w Polsce W Programie uczestniczy ponad 130 szkół wyższych Misją Programu NZB jest podnoszenie poziomu wiedzy o rynku

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Stowarzyszenie Energii Odnawialnej oraz Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza zapraszają na: VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Wydarzenie to wpisuje

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa Sukces czy porażka? ONZ wobec Arabskiej Wiosny

Konferencja Naukowa Sukces czy porażka? ONZ wobec Arabskiej Wiosny Konferencja Naukowa Sukces czy porażka? ONZ wobec Arabskiej Wiosny Warszawa, 19.04.2012 Spis Treści LIST WPROWADZAJĄCY str. 3 ORGANIZATOR str. 4 OPIS PROJEKTU str. 5 CEL PROJEKTU str. 6 PROGRAM PRAW CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE WARSZTATY EDUKACYJNE REGIONALNEGO OŚRODKA DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W RZESZOWIE

BEZPŁATNE WARSZTATY EDUKACYJNE REGIONALNEGO OŚRODKA DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W RZESZOWIE BEZPŁATNE WARSZTATY EDUKACYJNE REGIONALNEGO OŚRODKA DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W RZESZOWIE OFERTA TEMATYKA ZAJĘĆ 1) 10-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej (przybliżenie uczestnikom szkoleń historii

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO WSCHODNIE A IDEA EUROPEJSKIEJ INTEGRACJI. MOŻLIWOŚCI, OGRANICZENIA I POLA WSPÓŁPRACY Z PUNKTU WIDZENIA POLSKI I UKRAINY

PARTNERSTWO WSCHODNIE A IDEA EUROPEJSKIEJ INTEGRACJI. MOŻLIWOŚCI, OGRANICZENIA I POLA WSPÓŁPRACY Z PUNKTU WIDZENIA POLSKI I UKRAINY MIĘDZYNARODOWY EKSPERCKI OKRĄGŁY STÓŁ PARTNERSTWO WSCHODNIE A IDEA EUROPEJSKIEJ INTEGRACJI. MOŻLIWOŚCI, OGRANICZENIA I POLA WSPÓŁPRACY Z PUNKTU WIDZENIA POLSKI I UKRAINY 23 listopada 2010 roku Miejsce:

Bardziej szczegółowo

Projekt Śladami historii Dąbróweckiej Ziemi

Projekt Śladami historii Dąbróweckiej Ziemi Regulamin konkursu dziennikarskiego Moje miejsce moja historia Organizator: Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce Współorganizatorzy: Szkoły gimnazjalne z terenu gminy Dąbrówka Patronat honorowy: Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Danuta Pecyna Urszula Chachulska-Tomaszczak Małgorzata Drabik RAZEM W EUROPIE

Danuta Pecyna Urszula Chachulska-Tomaszczak Małgorzata Drabik RAZEM W EUROPIE wstep:gimnazjum 2009-11-16 00:15 Page 1 Danuta Pecyna Urszula Chachulska-Tomaszczak Małgorzata Drabik RAZEM W EUROPIE 10 lat edukacji europejskiej w Gimnazjum nr 1 im. J. Kochanowskiego w Koluszkach 1999-2009

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje

Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje przygotowano na podstawie danych zebranych przez studentów Akademii Muzycznej

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck

realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie w partnerstwie z Urzędem Miasta Łuck realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck Prof. dr hab. Janusz

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ w LUBLINIE. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Promocja zatrudnienia

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ w LUBLINIE. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Promocja zatrudnienia Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych BIULETYN INFORMACYJNY grudzień 2013 LEKCJE SZKOLENIA w lubelskich liceach W NUMERZE POLECAMY : Promocja zatrudnienia Ośrodek Debaty Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Seminaria europejskie

Seminaria europejskie Seminaria europejskie koordynatorka: Aleksandra Saczuk a.saczuk@schuman.org.pl SE(5) 7.12.2009 Partnerstwo Wschodnie polski sukces w unijnej polityce zewnętrznej Partnerstwo Wschodnie jest polskim sukcesem

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji MadMoth Publishing. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT Fundacji MadMoth Publishing. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Fundacji MadMoth Publishing Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja działająca pod nazwą Fundacja MadMoth Publishing, zwana dalej Fundacją została ustanowiona w roku 2015 przez: Pawła Leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Janusz Gromek, Prezes Zarządu Narodowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Janusz Gromek, Prezes Zarządu Narodowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY I Międzynarodowe Forum Ekologiczne W dniach 16-18 września 2014 r. odbyło się I Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Kołobrzegu. W Forum

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ w LUBLINIE. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych PONADTO W NUMERZE POLECAMY :

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ w LUBLINIE. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych PONADTO W NUMERZE POLECAMY : Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych BIULETYN INFORMACYJNY grudzień 2014 BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE Polska w UE - modernizacja infrastruktury PONADTO W NUMERZE POLECAMY :

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa wspiera działania na rzecz

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO krok po kroku

Program NA WŁASNE KONTO krok po kroku Program NA WŁASNE KONTO krok po kroku Założenia programu uzupełnienie wiedzy ekonomicznej uczniów gimnazjum, w tym w szczególności finansów (dwupłaszczyznowo, tj. znajomość instytucji finansowych i ich

Bardziej szczegółowo

Jasne, że konsultacje. Częstochowa, styczeń 2014

Jasne, że konsultacje. Częstochowa, styczeń 2014 Jasne, że konsultacje Częstochowa, styczeń 2014 Budżet partycypacyjny w Częstochowie stwórzmy go wspólnie! Miasto Częstochowa, w partnerstwie z Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej, realizuje projekt

Bardziej szczegółowo

"Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO

Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO "Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP / LdV VETPRO Nr projektu: 2011-1-PL1-LEO03-18834 Okres realizacji projektu: 01.11.2011

Bardziej szczegółowo

POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY

POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY Od początku swej działalności Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży dofinansowała już ponad 70 tys. projektów, w których wzięło udział przeszło 2,8 mln młodych ludzi. Rocznie PNWM dotuje około 3 tys. programów.

Bardziej szczegółowo

Szukamy właśnie Ciebie!

Szukamy właśnie Ciebie! Lubisz uczyć? Ciekawi Cię świat? Szukamy właśnie Ciebie! Denerwuje Cię, gdy spotykasz się ze stereotypami dotyczącymi ludzi z innych kultur? Fundacja Partners Polska zaprasza do współpracy w programach

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

BIAŁORUŚ BIULETYN ELEKTRONICZNY 08 / LISTOPAD 2013

BIAŁORUŚ BIULETYN ELEKTRONICZNY 08 / LISTOPAD 2013 BIAŁORUŚ BIULETYN ELEKTRONICZNY STOSUNKI POLSKO-BIAŁORUSKIE Białoruś jest ważnym partnerem dla Polski ze względu na jej bliskie sąsiedztwo i wspólną historię. Dlatego Polska, również w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych Kim jesteśmy? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to ogólnopolski, nieodpłatny program edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

Debata jest organizowana w ramach projektu Nasz samorząd uczniowski będącego częścią przygotowań do XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Debata jest organizowana w ramach projektu Nasz samorząd uczniowski będącego częścią przygotowań do XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Debata jest organizowana w ramach projektu Nasz samorząd uczniowski będącego częścią przygotowań do XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. " Plan Debaty: 11:35 rozpoczęcie spotkania. 11:40 prezentacja założeń

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

www.akademiaefc.pl Organizator

www.akademiaefc.pl Organizator 2015 www.akademiaefc.pl Organizator Opis Akademii EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań oraz aktywnego

Bardziej szczegółowo