GTF KURIER 04 (07) KWIECIEŃ BARIERA DEMOGRAFICZNA FRANCZYZA IŚĆ TAM. Dr Zbigniew Matkowski o zagrożeniach dla rozwoju Polski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GTF KURIER 04 (07) KWIECIEŃ BARIERA DEMOGRAFICZNA FRANCZYZA IŚĆ TAM. Dr Zbigniew Matkowski o zagrożeniach dla rozwoju Polski"

Transkrypt

1 KURIER GTF MAGAZYN GÓRNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA FINANSOWEGO 04 (07) KWIECIEŃ 2013 BARIERA DEMOGRAFICZNA A PERSPEKTYWY KONWERGENCJI Dr Zbigniew Matkowski o zagrożeniach dla rozwoju Polski FRANCZYZA MARKETING SPRZEDAŻ rozmowa z Markiem Stefańczakiem IŚĆ TAM GDZIE NAS PCHA wywiad z Ewą Błaszczyk

2 STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ. 10 MAGICZNYCH MIEJSC NA 10-LECIE GTF. KONKURS DLA AGENCJI KREDYTOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z GTF. WSZYSTKIE PROPOZYCJE I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE NA STRONIE POD ZAKŁADKĄ "KONKURS NA 10-LECIE".

3 NA WSTĘPIE Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, otrzymujemy od Państwa sugestie, by Kurier GTF informował o bieżących zmianach na polskim rynku finansowym. Jednak formuła naszego magazynu nie pozwala na komentowanie wszystkich nowości. Ograniczamy się więc do najistotniejszych wydarzeń, które dotyczą nie tylko rynku finansowego, ale i procesów ekonomicznych w ogóle. Dziś chcę wrócić do zasad udzielania kredytów, bo właśnie one budzą w ostatnich tygodniach najwięcej emocji, zarówno w środowisku bankowym, jak i wśród podmiotów zajmujących się pośrednictwem kredytowym. Osoby bliskie tematom kredytowym zauważyły, jak bardzo, na przestrzeni paru ostatnich lat, zmienił się polski rynek i jak wielki wpływ na te zmiany ma implementacja różnorodnych pomysłów, których źródeł należy szukać w UE. Niestety, nie wszystkie regulacje, sprawdzające się u naszych zachodnich sąsiadów, przynoszą podobne efekty na naszym rynku. Co rusz zmienia się prawo bankowe, zmieniają się różne rozporządzenia, zmienia się rola nadzoru bankowego, zasady postępowania banków i w końcu pośredników. Zmiana goni zmianę, a uzasadnienie, jakie najczęściej się pojawia, to szeroko rozumiane interes i bezpieczeństwo klientów. Choć wmawia nam się, że żyjemy w czasach wolnego rynku, to trudno uciec od refleksji, że kontrola i ingerencja struktur państwa w nasze życie jest coraz większa. Koniec ubiegłego roku otworzył szeroką dyskusję na temat warunków udzielania kredytów. Ta dyskusja sprawiła, że powstały projekty nowelizacji tzw. rekomendacji T i S. Wniesione do tych projektów zmiany mają charakter liberalizacji dotychczasowych wymogów, związanych z udzielaniem kredytów. Najważniejsza jest przede wszystkim możliwość stosowania uproszczonej formuły oceny tzw. zdolności kredytowej kredytobiorców, wydłużenie okresu kredytowania przyjmowanego w procesie oceny zdolności kredytowej i przeniesienie na bank decyzji co do poziomu akceptowanego wskaźnika DTI (debt- -to-income), czyli poziomu zadłużenia klienta do jego dochodów. Oczywiście, każda zmiana wywołuje różne reakcje i bardzo odmienne komentarze. Zwolennicy mówią o korzyściach w postaci swobodniejszej dostępności do kredytów, zwiększonej akcji kredytowej banków (argument istotny w sytuacji spowolnienia gospodarczego) i ograniczenia aktywności instytucji Wojciech Stefańczak Wiceprezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Finansowego GTF Sp. z o.o. parabankowych. Przeciwnicy zwracają uwagę na ryzyko pogorszenia jakości portfeli kredytowych w bankach, co i tak jest wysoce prawdopodobne, z uwagi na spowolnienie gospodarcze i wzrost poziomu bezrobocia. W Kurierze GTF nawiązuje do tego felieton dra Mirosława Ciesielskiego, z którego trudno wyciągnąć tylko optymistyczne wnioski. Podobnie, choć w innym kontekście, w artykule pt. Bariera demograficzna a perspektywy konwergencji ocenia sytuację dr Zbigniew Matkowski, wieloletni pracownik naukowy i wykładowca najbardziej prestiżowej uczelni w Polsce Szkoły Głównej Handlowej. Kiedy dogonimy kraje z Europy Zachodniej, kiedy będziemy żyć jak nasi sąsiedzi? Perspektywa kilkunastu lub kilkudziesięciu lat to mało optymistyczna odpowiedź. Artykuł dra Matkowskiego to naprawdę wielce pouczająca lektura. I jeszcze relacja z Rzymu materiał, który polecam Państwu szczególnie. Właśnie w Rzymie przez kilka dni gościliśmy naszych biznesowych partnerów agencje kredytowe, z którymi rozmawialiśmy o najistotniejszych problemach współpracy i z którymi mieliśmy okazję i zaszczyt obcować w scenerii wyjątkowej, bo Rzym to majestatyczne miasto przewyższa wszystko, czego doświadczyłem w mych licznych podróżach jak powiedział XIX-wieczny angielski poeta Percy Byshee Shelley. Mam nadzieję, że zamieszczona w Kurierze GTF relacja choć w minimalnym stopniu potwierdza tę refleksję. Gorąco zapraszam do lektury. SPIS TREŚCI Bariera demograficzna a perspektywy konwergencji O zagrożeniach dla Polski pisze doktor Zbigniew Matkowski str. 04 Urlop na żądanie Komentarz mecenasa Zbigniewa Labochy str. 07 Franczyza marketing sprzedaż Rozmowa z Markiem Stefańczakiem, wiceprezesem GTF str. 08 Trudności i szanse Felieton doktora Mirosława Ciesielskiego str. 10 Afrykańska przygoda Konkurs Górnośląskiego Towarzystwa Finansowego str. 11 Iść tam, gdzie nas pcha Rozmowa z Ewą Błaszczyk str. 12 O inwestowaniu w wino Kapitał w butelce prezentuje Weronika Aleksandra Kosmala str. 14 Nasze rzymskie wakacje Relacja z wyprawy GTF do Wiecznego Miasta str. 16 PATRON: GórnośląskieTowarzystwo Finansowe GTF Sp. z o.o. Prezes: Paweł Kosmala REDAKCJA: Feniks Media Group Sp.j., ul. Na Wierzchowinach 1D, Kraków Redaktor naczelny: Dariusz Wajs Redaktor prowadzący: Grzegorz Chmielewski Sekretarz redakcji: Radosław Urban Zespół redakcyjny: Michał Durbas, Grażyna Jancik, Paweł Kawałek, Marcin Zawada Korekta: Jolanta Witkowska STUDIO DTP: Jerzy Gorczyca (kierownik studia DTP), Wojciech Kleszcz, Krzysztof Kusiak Produkcja: Krzysztof Chachlowski DRUK: Alnus Sp. z o.o., ul. Wróblowicka 63, Kraków WYDAWCA: Feniks Media Group Sp.j., ul. Na Wierzchowinach 1D, Kraków Fot. na okładce: shutterstock.com W magazynie wykorzystano zdjęcia z biblioteki Shutterstock.com. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany tytułów. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruki z magazynu Kurier GTF są dozwolone wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą wydawcy. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Wydawca ma prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia i reklamy. jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem pisma oraz wydawcy (art. 36, pkt 4 prawa prasowego). Górnośląskie Towarzystwo Finansowe GTF sp. z o.o. Fabryczna 2, Tychy Infolinia: (0-32) kurier gtf str. 03

4 problemy B a r i e r a demograficzna a perspektywy konwergencji kurier gtf 07 Mówienie, że Polsce grozi postępujące osłabienie dynamiki wzrostu gospodarczego, związane nie tylko z brakiem kapitału, lecz także z brakiem rąk do pracy w sytuacji, gdy zarejestrowane bezrobocie przekracza 14% może zakrawać na żart. Jednak zarówno demografowie, jak i ekonomiści coraz głośniej ostrzegają przed negatywnymi skutkami bariery demograficznej dla rozwoju gospodarczego Polski. Niektórzy mówią wręcz o zbliżającej się katastrofie demograficznej. Demografia i ekonomia Sytuacja demograficzna kraju nie jest na razie alarmująca, ale pogarsza się z roku na rok w wyniku spadku dzietności, starzenia się ludności i masowego odpływu za granicę młodych, wykształconych ludzi. Ogólna liczba ludności w Polsce pozostaje wprawdzie od 1990 r. dość stabilna, a w ostatnich latach wykazuje nawet niewielki wzrost, ale współczynnik przyrostu naturalnego spadł z 0,9 do 0,2 promila. Współczynnik urodzeń, pokazujący liczbę urodzeń żywych na 1000 osób, utrzymuje się ostatnio na wyrównanym poziomie około 10, ale niepokojącym zjawiskiem jest spadkowa tendencja wskaźnika dzietności kobiet i niska jego wartość (1,3). Utrzymująca się od ponad 20 lat depresja urodzeniowa nie zapewnia prostej zastępowalności pokoleń. Na to nakłada się proces szybkiego starzenia się ludności, związany z niską liczbą nowych urodzeń i wydłużającym się przeciętnym trwaniem życia. Mamy obecnie równo 9 mln emerytów i rencistów na 15,6 mln pracujących w gospodarce (łącznie z rolnikami i członkami ich rodzin). Udział osób starszych (65 lat i więcej) w całej populacji wzrósł z 10% w 1990 do 14% w 2012 r., a stopa obciążenia ludności pracującej utrzymaniem ludzi starszych wynosi blisko 30%. Ogłoszona niedawno długoterminowa prognoza demograficzna i ekonomiczna Komisji Europejskiej dla wszystkich krajów UE do 2060 r. przewiduje dla Polski w razie braku zdecydowanych przeciwdziałań ze strony państwa dalsze niekorzystne zmiany sytuacji demograficznej, a w efekcie postępujące spowolnienie wzrostu gospodarczego, przechodzące pod koniec okresu praktycznie w stagnację. Zgodnie z tą prognozą, liczba ludności w Polsce zmniejszy się z 38,5 mln pod koniec 2012 do 32,6 mln w 2060 r., tzn. o blisko 6 mln. W krajach Europy Zachodniej też wystąpi spadek przyrostu naturalnego, związany z procesami starzenia się ludności i spadkiem dzietności, ale będzie łagodzony dalszym napływem imigrantów, wśród których przeważają ludzie młodzi, o dużym potencjale reprodukcyjnym. Dlatego nie we wszystkich krajach te niekorzystne trendy demograficzne znajdą wyraz w spadku liczby ludności i spadku zatrudnienia. We Francji i w Hiszpanii w ciągu następnych 50 lat liczba ludności prawdopodobnie wzrośnie o około 15%, w Szwecji o ponad 20%, w Wielkiej Brytanii o ponad 25%. Wśród państw Unii Polska będzie jednym z krajów o najwyższym spadku liczby ludności (-15%) i krajem o najwyższym spadku absolutnym. Większy procentowo ubytek liczby mieszkańców wystąpi tylko w Rumunii, Bułgarii, na Litwie i Łotwie. Jednocześnie nastąpią dalsze niekorzystne zmiany struktury ludności. Odsetek ludzi w wieku produkcyjnym (15 64 lata) zmniejszy się z 71% do 54%, odsetek ludzi w wieku starszym (ponad 64 lata) wzrośnie z 21% do 35%. Stopa obciążenia ludności pracującej utrzymaniem dzieci i osób starszych wzrośnie prawie dwukrotnie. Jeśli teraz na 2 osoby pracujące przypada 1 emeryt lub rencista, to za 50 lat proporcja ta może zbliżyć się do 1:1. Tymczasem wskaźnik aktywności zawodowej i stopa zatrudnienia wzrosną bardzo nieznacznie mimo dalszego wydłużania się życia i podniesienia wieku emerytalnego. Saldo migracji siły roboczej pozostanie nadal ujemne, bo dużo więcej młodych Polaków opuszcza kraj w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków życia, w porównaniu z liczbą cudzoziemców przybywających do Polski. Ogólna wielkość zatrudnienia, poczynając od 2015 r., będzie się obniżać wskutek coraz wolniejszego wzrostu, a następnie spadku Dr Zbigniew Matkowski Autor jest emerytowanym pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wieloletnim wykładowcą SGH i innych uczelni krajowych i zagranicznych, członkiem rady naukowej Międzynarodowego Ośrodka Badań Koniunktury CIRET w Zurychu oraz sekretarzem Komitetu Redakcyjnego dwumiesięcznika Ekonomista. zarówno popytu na pracę, jak i podaży pracy. Czynnikiem kompensującym spadek zatrudnienia będzie dalszy wzrost wydajności pracy, ale jego tempo będzie maleć na skutek wygasania dotychczasowych impulsów wzrostu wydajności (zmiany w strukturze gospodarki, postęp techniczny, skok edukacyjny). Rezultatem niekorzystnych zmian demograficznych oraz słabnącego dopływu zagranicznych inwestycji i niskiej stopy akumulacji będzie zgodnie z tą prognozą coraz wolniejszy wzrost produkcji. Tempo wzrostu produktu krajowego brutto (PKB), które w 2010 wyniosło 4,3%, a w 2012 spadło do 2,0%, może jeszcze nieco wzrosnąć do 3,3% w roku 2015, ale, poczynając od tego roku, będzie systematycznie maleć: do 2,0% w 2020, 1,5% w 2030 i 0,5% w 2050 oraz 2060 r. Równoczesny spadek liczby ludności częściowo złagodzi wpływ gasnącego wzrostu produkcji na kształtowanie się przeciętnych dochodów ludności oraz realną wartość PKB przypadającego na 1 mieszkańca (PKB per capita). Jednak tempo wzrostu tego ostatniego wskaźnika też będzie niskie, rzędu 1 2% rocznie, a począwszy od 2020 r. i ono zacznie słabnąć. Konsekwencje tej prognozy dla procesu likwidacji luki dochodowej, dzielącej nas od Europy Zachodniej, nietrudno przewidzieć, zważywszy że według prognozy kraje UE-15 ( stary trzon Unii) i strefa euro w obecnym składzie (UE-17) mają utrzymać mniej więcej dotychczasową, niewygórowaną dynamikę, rzędu 1,2 1,5% rocznie. Zamiast oczekiwanego dalszego wyrównywania poziomu rozwoju i zbliżania się do Europy Zachodniej str. 04

5 problemy pod względem poziomu dochodów i dobrobytu, możemy za jakiś czas zacząć ponownie się od niej oddalać i zejść ostatecznie na same peryferie Europy. Konwergencja i dywergencja Konwergencja to proces zbliżania się gospodarek pod względem poziomu rozwoju, systemu ekonomicznego, struktury i organizacji gospodarki, stosowanych technologii, metod zarządzania itp. Najważniejszym aspektem konwergencji jest wyrównywanie poziomów dochodu i dobrobytu. Hipoteza konwergencji orzeka, że kraje słabiej rozwinięte wykorzystując swe atuty w postaci taniej siły roboczej i posiadanych bogactw naturalnych oraz korzystając z dopływu zagranicznych inwestycji i nowych technologii mogą rozwijać się szybciej, niż kraje wysoko rozwinięte i dzięki temu zbliżać się stopniowo do nich pod względem poziomu rozwoju, zwłaszcza pod względem przeciętnego poziomu dochodu na mieszkańca. Przykład awansu cywilizacyjnego i gospodarczego, dokonanego przez tzw. wschodzące kraje Azji i Ameryki Łacińskiej w ciągu ostatnich 20 lat, jak też przykład postępów, dokonanych w wielu krajach postsocjalistycznych w okresie transformacji, zdaje się potwierdzać słuszność tej hipotezy. Z drugiej strony, doświadczenia wielu ubogich krajów Afryki i Azji, tkwiących wciąż w pułapce zacofania i zależnych krytycznie od pomocy zagranicznej, przeczą istnieniu takiej tendencji. Różne są opinie na temat wpływu procesów globalizacji i integracji gospodarczej na wyrównywanie poziomów dochodu i rozwoju na świecie. Z jednej strony, rozszerzająca się wymiana handlowa, połączona z przepływem kapitałów, know-how i siły roboczej, sprzyja niwelowaniu różnic między gospodarkami różnych krajów, umożliwiając wyrównywanie poziomów rozwoju. Z drugiej, integracja i globalizacja może też powodować utrwalanie istniejących struktur produkcji i kierunków specjalizacji oraz odpływ wykwalifikowanych zasobów pracy ( drenaż mózgów ), a w rezultacie zwiększanie dystansu dzielącego kraje słabiej rozwinięte od wyżej rozwiniętych. Nie ulega wątpliwości, że tendencja do wyrównywania poziomów rozwoju zarówno w jej wymiarze międzynarodowym, jak i w skali regionalnej nie jest ogólnym prawem ekonomicznym, lecz stanowi dla krajów słabiej rozwiniętych jedynie potencjalną szansę, której wykorzystanie wymaga dużego wysiłku, aktywnej i rozumnej polityki państwa, niekiedy określonej pomocy zewnętrznej i innych sprzyjających okoliczności. Jednym z głównych motywów akcesji krajów Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) do Unii Europejskiej było oczekiwanie, że otwarcie gospodarki na szeroką wymianę z Europą Zachodnią i płynący stamtąd strumień pomocy oraz inwestycji pomoże w nadrobieniu opóźnień rozwojowych i skróceniu dystansu, jaki dzieli je od reszty Europy pod względem poziomu ekonomicznego i dobrobytu. Jak dotąd, kraje tego regionu w różnym stopniu potrafiły wykorzystać tę szansę, ale wszystkie pomijając różne wahania zdołały do tej pory wydatnie zmniejszyć lukę dochodową, dzielącą je od wyżej rozwiniętych i bogatszych państw Europy Zachodniej. Było to możliwe dzięki wyższej, ogólnie biorąc, dynamice wzrostu gospodarczego, osiąganej przez nowe kraje członkowskie Unii. Czy możemy dogonić Europę? Wyrównywanie poziomu dochodów w ramach Unii Europejskiej, szczególnie skrócenie dystansu dzielącego kraje EŚW od Europy Zachodniej, przypomina pogoń za odległym i uciekającym wciąż zającem. W tym przypadku goniący ma o tyle ułatwione zadanie, że ścigany obiekt, będący także w ruchu, to nie tyle zając, ile raczej żółw biorąc pod uwagę stosunkowo niskie tempo wzrostu gospodarczego w Europie Zachodniej. W każdym razie warunkiem skracania dystansu i ostatecznie dogonienia uciekającego zająca czy żółwia jest przewaga szybkości goniącego, w tym przypadku wyższe tempo wzrostu PKB na 1 mieszkańca. Taką przewagę w stosunku do Europy Zachodniej, traktowanej jako całość, miały dotychczas wszystkie kraje EŚW, zwłaszcza Polska (pomijając pewne epizodyczne zahamowania wzrostu lub recesyjne spadki). Dystans do pokonania czyli rozmiary istniejącej obecnie luki dochodowej mierzymy zazwyczaj relacją wartości PKB na 1 mieszkańca w punkcie wyjścia, mierzonej z uwzględnieniem siły nabywczej, tzn. różnic cen. Alternatywną miarą jest relacja wartości PKB per capita, mierzonej według rynkowych kursów walutowych, której zastosowanie w tym przypadku powiększyłoby bardzo znacznie rozmiary wyjściowej luki dochodowej, wydłużając okres niezbędny do jej likwidacji. Oczywiście przyjęta tu miara oddaje rozmiary różnic dochodowych tylko w przybliżeniu, bo relacje PKB per capita nie odpowiadają dokładnie relacjom dochodów rozporządzalnych przeciętnego obywatela, nie uwzględniają poza tym posiadanych zasobów majątkowych oraz niematerialnych składników dobrobytu. Nie mamy jednak na razie innego, dokładniejszego miernika dobrobytu. Wielkość PKB per capita w poszczególnych krajach EŚW porównujemy do jej przeciętnego poziomu w krajach Europy Zachodniej (UE-15) lub w krajach strefy euro (UE-17); punktem odniesienia jest zatem przeciętny poziom dochodów w tych grupach państw, a nie poziom dochodów w najbogatszych krajach europejskich. W całym okresie od zakończenia kryzysu na początku transformacji, to jest w latach , gospodarka Polski rozwijała się w tempie szybszym, niż gospodarki Europy Zachodniej razem wzięte. W kategoriach tempa wzrostu PKB per capita mieliśmy ponadtrzykrotną przewagę w stosunku do zachodniej piętnastki, notując średnioroczne tempo 4,4% wobec 1,4% w UE-15. Dzięki temu szybko odrabialiśmy dystans dzielący nas od Europy Zachodniej pod względem przeciętnego poziomu dochodów. Relacja PKB per capita w Polsce, w stosunku do przeciętnego poziomu tego wskaźnika w krajach UE-15, przyjętego jako 100, zwiększyła się z 38 w 1989 do 42 w 2000, 57 w 2010 i 62 w 2012 r. W okresie kryzysu globalnego i obecnych zawirowań w strefie euro udało się nam dotąd uniknąć recesji, dzięki czemu znacznie skróciliśmy dystans, dzielący nas od Europy Zachodniej pod względem poziomu PKB per capita. Gdybyśmy zdołali utrzymać dotychczasową przewagę w dynamice wzrostu gospodarczego, zanotowaną w okresie , to w ciągu lat, a więc do roku 2030, moglibyśmy zrównać się z Europą Zachodnią pod względem przeciętnego poziomu dochodów. Szybciej od nas lukę dochodową mogą zamknąć tylko Słowacja i Słowenia, kraje będące już obecnie znacznie bliżej standardów dochodowych Europy Zachodniej, oraz Estonia, która jest na podobnym, jak my, poziomie, ale rozwija się szybciej. Jednak szanse na utrzymanie naszej dotychczasowej przewagi w tempie wzrostu gospodarczego w obliczu aktualnych trendów ekonomicznych i demograficznych są znikome. Z jednej bowiem strony, tempo wzrostu naszej gospodarki, silnie zależnej od eksportu na rynki zachodnie i od dopływu stamtąd nowych kapitałów, będzie limitowane bardzo powolnym 07 kurier gtf str. 05

6 problemy kurier gtf 07 wzrostem produkcji i popytu u naszych zachodnich sąsiadów. Z drugiej strony, dalszy wzrost naszej gospodarki będą hamować różne czynniki wewnętrzne, zarówno ekonomiczne (np. słaba innowacyjność i konkurencyjność produkcji), jak i zwłaszcza demograficzne. Dlatego szanse na dogonienie Europy Zachodniej w ciągu najbliższych 17 czy nawet 20 lat są znikome, a realistyczne spojrzenie w przyszłość stawia w ogóle pod znakiem zapytania możliwość likwidacji za życia obecnego pokolenia luki rozwojowej, będącej skutkiem historycznej spuścizny. Taki właśnie wydźwięk ma wspomniana długookresowa prognoza Komisji Europejskiej, która przewiduje począwszy od 2015 lub 2020 r. postępujące spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce i pozostałych krajach EŚW, głównie w wyniku procesów starzenia się ludności oraz odpływu na Zachód młodych, wykształconych ludzi. Efektem będzie stopniowe zmniejszanie się przewagi krajów tego regionu nad Europą Zachodnią w zakresie dynamiki PKB, połączone ze spadkiem tempa konwergencji, aż do całkowitego zaniku tej przewagi i odwrócenia relacji tempa wzrostu, co będzie oznaczać przejście od konwergencji do dywergencji i ponowne zwiększanie się dystansu, dzielącego dwie grupy krajów pod względem poziomu dochodów. Ta prognoza ma bardzo pesymistyczny wydźwięk nie tylko dlatego, iż wyklucza możliwość likwidacji luki dochodowej, dzielącej nas od Europy Zachodniej, w perspektywie jednego pokolenia, lecz również dlatego, iż przewiduje ona dla całej Europy w nieodległej przyszłości nadzwyczaj powolny wzrost realnych dochodów i dobrobytu (wzrost PKB per capita w tempie rzędu 1 2 % rocznie, a nawet jeszcze mniej). Implikacje tej prognozy dla procesu zamykania luki dochodowej dzielącej nas od Europy Zachodniej są przygnębiające. Gdyby sprawdziły się przewidywania co do dalszego tempa wzrostu PKB per capita w Polsce i przeciętnego tempa wzrostu w strefie euro (UE-17), to w ciągu następnych 30 lat Polska może osiągnąć najwyżej 75% przeciętnego poziomu dochodów w Europie Zachodniej, a poczynając mniej więcej od 2045 r. dystans dzielący nas od Europy Zachodniej zacznie ponownie wzrastać: zamiast zbliżać się do niej, będziemy się znów oddalać. Podobna sytuacja wystąpi w większości pozostałych krajów naszego regionu, choć konkretne daty przejścia od konwergencji do dywergencji oraz minimalne rozmiary luki dochodowej, jakie zostaną w tym momencie osiągnięte, będą oczywiście zróżnicowane zależnie od obecnej wielkości tej luki i przewidywanego tempa wzrostu poszczególnych krajów. Np. Czechy i Słowacja, przy maksymalnym zbliżeniu do Europy Zachodniej, mogą osiągnąć blisko 90% przeciętnego poziomu dochodów w Europie Zach., Litwa i Łotwa około 70%, Węgry 65%, Rumunia 50%. Tylko Bułgaria w horyzoncie objętym tą prognozą nie dojdzie jeszcze do owego zakrętu, ale pod koniec tego okresu zdoła osiągnąć ledwie 55% przeciętnego poziomu dochodów w Europie Zachodniej. Implikowany przez tę prognozę zwrot od konwergencji do dywergencji obejmie wszystkie bez wyjątku kraje EŚW, bez względu na to, czy należą (lub będą należeć) do strefy euro, czy nie. Przewidywane generalne osłabienie wzrostu gospodarczego w krajach tego regionu nie ma bowiem niczego wspólnego z przynależnością do strefy euro lub brakiem przynależności. Jest konsekwencją przewidywanych zmian o charakterze ekonomicznym i demograficznym, które nieubłaganie nastąpią w przypadku braku energicznych i skutecznych działań dla złagodzenia tych niekorzystnych tendencji. Ewentualne wejście Polski do strefy euro w niczym tu nie pomoże. Czytelnikom, którzy niekoniecznie wierzą dobrym bądź złym wieściom płynącym z Brukseli i byliby skłonni potraktować te ostrzeżenia z lekceważącym przymrużeniem oka (po co martwić się, co będzie za lat, jak kłopotów i teraz nie brakuje?), mam do przekazania drugą niedobrą wiadomość tym razem z Paryża która, niestety, potwierdza wiarygodność tej pierwszej. Mniej więcej w tym samym czasie, pod koniec 2012 r., gdy Komisja Europejska ogłaszała swą długoterminową prognozę dla krajów UE, podobną długoterminową prognozę dla całej gospodarki światowej opracowali niezależnie eksperci OECD. W odniesieniu do Polski wnioski z obu tych prognoz są, niestety, zbieżne. Również prognoza OECD przewiduje postępujące osłabienie wzrostu gospodarczego w Polsce: z 4,3% średniorocznie w latach , do 2,6% w latach i 1,0% w latach Z prognozy tej wynika, że Polska może zwiększyć wskaźnik relatywnego poziomu dochodu w stosunku do Europy Zachodniej z obecnego poziomu 62% do 74% w 2040 r., ale w ciągu następnych 20 lat nie zdoła już bardziej przybliżyć się do standardów życia w Europie Zachodniej i raczej będzie się od nich oddalać. Jednocześnie dalszemu pogorszeniu może ulec nasza pozycja wśród krajów UE pod względem przeciętnego poziomu dochodu. Tymczasem już obecnie jesteśmy prawie na samym dole tej listy. W 2011 r., z PKB per capita liczonym według parytetu siły nabywczej, równym euro, Polska zajmowała 24. pozycję wśród krajów Unii, wyprzedzając jedynie Łotwę, Rumunię i Bułgarię. Również pozycja Polski w stosunku do innych państw zgodnie z tą prognozą ulegnie pogorszeniu: około 2040 r. pod względem przeciętnego poziomu dochodów wyprzedzi nas Rosja, a około roku 2060 Chiny. Co robić? Można mieć nadzieję, iż nie spełni się ten przygnębiający scenariusz, przekreślający możliwość likwidacji luki rozwojowej dzielącej nas od Europy Zachodniej za życia jednego pokolenia. Niemniej jednak możliwości zaistnienia w warunkach zupełnego leseferyzmu takich niepożądanych tendencji rozwojowych nie można lekceważyć. Najgorszym rozwiązaniem byłoby dalsze trzymanie się zasady nic nie robić, po prostu czekać. Wtedy spełnienie się złych przepowiedni jest niemal pewne. Aby zapobiec urzeczywistnieniu się tych prognoz, konieczne jest pilne podjęcie w ramach polityki społeczno- -ekonomicznej, prowadzonej przez rządy poszczególnych państw oraz wspólnej polityki europejskiej skoordynowanych, wielokierunkowych działań, zmierzających do przezwyciężenia wyłaniających się zagrożeń dalszego rozwoju i zneutralizowania czynników hamujących przyszły wzrost gospodarczy. W przypadku Polski konieczne jest szybkie opracowanie i wdrożenie kompleksowego rządowego programu podtrzymania i przyspieszenia wzrostu gospodarczego, koncentrującego się na złagodzeniu niekorzystnych trendów demograficznych, zwiększeniu stopy oszczędności i stopy akumulacji, poprawie instytucjonalnych warunków rozwoju przedsiębiorczości, dalszej rozbudowie i modernizacji infrastruktury, lepszym wykorzystaniu posiadanych zasobów naturalnych, siły roboczej i aparatu wytwórczego oraz popieraniu rozwoju edukacji, wiedzy i innowacyjności, jako kluczowych czynników wzrostu produkcji w konkurencyjnym otoczeniu międzynarodowym. Ze względu na szczególną rolę demograficznych zagrożeń dalszego rozwoju konieczne są zdecydowane działania w zakresie polityki prorodzinnej i polityki rynku pracy, ukierunkowane na zwiększenie przyrostu naturalnego, tworzenie nowych miejsc pracy, ograniczenie bezrobocia i stymulowanie wzrostu zatrudnienia, a być może także pewne rozluźnienie polityki imigracyjnej. str. 06

7 KOMENTARZ PRAWNIKA U R L O P NA ŻĄDANIE Odstępujemy w tym odcinku od porad na temat obrotu wekslami. Czynimy to na prośbę czytelnika, pana Rafała K., o udzielenie pilnych wyjaśnień, dotyczących zasad wykorzystania urlopu na żądanie, w sprawie o dużej bieżącej aktualności dla naszego czytelnika. Pan Rafał K. jest zatrudniony w firmie Z. Mając zamiar skorzystania z przysługującego mu prawa do urlopu na żądanie, zgłosił pracodawcy telefonicznie (na godzinę przed rozpoczęciem pracy), że nie przyjdzie w tym dniu do firmy. Pracodawca, z uwagi na brak możliwości znalezienia zmiennika na stanowisku pracy pana Rafała, i wobec konieczności obsadzenia jego stanowiska w danym dniu, odmówił udzielenia urlopu. Pan Rafał mimo to nie pojawił się w pracy, twierdząc, iż pracodawca nie miał prawa mu odmówić. Czy słusznie? Zgodnie z art Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Należy zaznaczyć, że Kodeks pracy dopuszcza możliwość zgłoszenia takiego żądania przez pracownika najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Mimo, wydawałoby się, tak jednoznacznego brzmienia tego artykułu Kodeksu pracy, zgłoszenie przez pracownika żądania udzielenia urlopu na żądanie nie rodzi po stronie pracodawcy bezwzględnego obowiązku udzielenia takiego urlopu. Zasady udzielania przez pracodawcę urlopu na żądanie są takie same, jak urlopu wypoczynkowego, gdyż urlop na żądanie jest de facto częścią urlopu wypoczynkowego. Skoro więc do udzielenia urlopu wypoczynkowego jest konieczne udzielenie go przez pracodawcę, a nie tylko zgłoszenie jego rozpoczęcia przez pracownika, to także przy urlopie na żądanie wniosek urlopowy pracownika jest brany przez pracodawcę pod uwagę, ale nie jest dla niego wiążący. Taki pogląd wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z 28 października 2009 r. (II PK 123/09), zaznaczając jednakże, że decyzja pracodawcy co do odmowy udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie nie ma charakteru dowolnego. Pracodawca, co do zasady, ma obowiązek udzielenia pracownikowi takiego urlopu na jego prośbę, a odmówić może jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W związku z tym, jeśli urlop na żądanie pracownika nie przeszkadza w zapewnieniu normalnego toku pracy, pracodawca nie może odmówić pracownikowi udzielenia takiego urlopu. Odmowa pracodawcy jest dopuszczalna wyłącznie wtedy, gdy obecność pracownika w pracy jest konieczna dla ochrony wyjątkowego interesu pracodawcy. W zaistniałej sytuacji trzeba, po pierwsze, wskazać, że pan Rafał nie popełnił błędu, zgłaszając swoją nieobecność dopiero na godzinę przed rozpoczęciem zmiany, ponieważ, zgodnie z Kodeksem pracy, pracownik może zgłosić żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. Kluczowe więc dla oceny, czy pracodawca miał prawo odmówić udzielenia zgody na urlop na żądanie, jest to, czy po stronie pracodawcy zaistniały przyczyny, które stanowiły taką szczególną sytuację, o jakiej Sąd Najwyższy mówił w przytoczonym wyroku. Niestawienie się pana Rafała w pracy, wobec braku zgody pracodawcy na urlop na żądanie, stanowiło naruszenie przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. To może być podstawą do zastosowania przez pracodawcę kar porządkowych, zgodnie z art Kodeksu pracy. Należy zaznaczyć, że pracownik nie może rozpocząć urlopu na żądanie, ale również pracodawca nie może odmówić udzielenia takiego urlopu z błahych przyczyn. Przyczyny te muszą być istotne dla zapewnienia Radca prawny adwokat Z b i g n i e w L a b o c h a Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, prawnik z wieloletnim doświadczeniem na stanowisku kierowniczym w biurze prawnym spółki giełdowej, zajmującej się międzynarodową wymianą handlową. Doradca prawny zespołów, negocjujących zakupy licencyjne w przemyśle motoryzacyjnym. Założyciel działającej od kilkunastu lat Kancelarii Prawniczej L&D, specjalizujący się w prawie cywilnym i gospodarczym. normalnego toku pracy, przy czym tę istotność należy mierzyć obiektywnym brakiem możliwości zastąpienia pracownika w pracy w danym dniu i wynikającym z tego faktu zagrożeniem poniesienia strat przez pracodawcę. 07 kurier gtf str. 07

GTF KURIER 06 (09) BAROMETR STAWIAMY. O CZŁOWIEKU Wywiad z Krzysztofem Globiszem. Dr Piotr Białowolski o tendencjach na rynku consumer finance

GTF KURIER 06 (09) BAROMETR STAWIAMY. O CZŁOWIEKU Wywiad z Krzysztofem Globiszem. Dr Piotr Białowolski o tendencjach na rynku consumer finance KURIER GTF MAGAZYN GÓRNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA FINANSOWEGO 06 (09) CZERWIEC 2013 BAROMETR POKAZUJE SPADKI Dr Piotr Białowolski o tendencjach na rynku consumer finance STAWIAMY NA WSPÓŁPRACĘ Rozmowa z Dariuszem

Bardziej szczegółowo

GTF SZTUKI KURIER 01 (04) DO PAPIEŻA MISTRZOWSKA KULTURA BANKOWOŚCI. Piotr Adamczyk

GTF SZTUKI KURIER 01 (04) DO PAPIEŻA MISTRZOWSKA KULTURA BANKOWOŚCI. Piotr Adamczyk KURIER GTF MAGAZYN GÓRNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA FINANSOWEGO 01 (04) S T Y C Z E Ń 2013 OD PAPKINA DO PAPIEŻA Piotr Adamczyk MISTRZOWSKA KULTURA BANKOWOŚCI Wywiad z Dyrektorem Departamentu Sieci Zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

GTF KURIER KRYZYS? BANKOWOŚĆ FRANCZYZA. Dr Marek Gruchelski o polskim górnictwie. Rozmowa o strategii Getin Banku

GTF KURIER KRYZYS? BANKOWOŚĆ FRANCZYZA. Dr Marek Gruchelski o polskim górnictwie. Rozmowa o strategii Getin Banku KURIER GTF MAGAZYN GÓRNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA FINANSOWEGO SKĄD TEN KRYZYS? Dr Marek Gruchelski o polskim górnictwie NOWOCZESNA BANKOWOŚĆ Rozmowa o strategii Getin Banku FRANCZYZA JEST WARTA ZACHODU O dobrym

Bardziej szczegółowo

GTF KURIER KLIENT? AKTORKA. EUROPEJCZYCY? Dr Zbigniew Matkowski o różnicach w poziomie życia. Dyr. Dariusz Polak odsłania kulisy marketingu GTF

GTF KURIER KLIENT? AKTORKA. EUROPEJCZYCY? Dr Zbigniew Matkowski o różnicach w poziomie życia. Dyr. Dariusz Polak odsłania kulisy marketingu GTF KURIER GTF MAGAZYN GÓRNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA FINANSOWEGO CZEGO OCZEKUJE KLIENT? Dyr. Dariusz Polak odsłania kulisy marketingu GTF AKTORKA I PIOSENKARKA Izabela Trojanowska o sobie JAK SIĘ MIEWAJĄ EUROPEJCZYCY?

Bardziej szczegółowo

GTF KURIER 02 (05) L U T Y WSTANIESZ! MEDIÓW DO TRADYCJI. rozmowa z Jerzym Iwaszkiewiczem. rozmowa z Antonim Stadnickim, Prezesem SKOK Kopernik

GTF KURIER 02 (05) L U T Y WSTANIESZ! MEDIÓW DO TRADYCJI. rozmowa z Jerzym Iwaszkiewiczem. rozmowa z Antonim Stadnickim, Prezesem SKOK Kopernik KURIER GTF MAGAZYN GÓRNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA FINANSOWEGO 02 (05) L U T Y 2013 NIE SIADAJ, BO NIE WSTANIESZ! rozmowa z Jerzym Iwaszkiewiczem PRZEZ PRYZMAT MEDIÓW W JEDNYM WORKU POWRÓT DO TRADYCJI rozmowa

Bardziej szczegółowo

Business. Crowley. More. Przepis na sukces. Balcerowicz Droga do euro prowadzi przez reformy. Innowacje są jak zastrzyk

Business. Crowley. More. Przepis na sukces. Balcerowicz Droga do euro prowadzi przez reformy. Innowacje są jak zastrzyk Business Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 1 / lato 2010& More Balcerowicz Droga do euro prowadzi przez reformy Innowacje są jak zastrzyk Crowley Przepis na sukces business ludzie 06 Rozmowa

Bardziej szczegółowo

abc inwestowania O wychodzeniu z kryzysu nr 4 2009 GADOMSKI dlaczego rośniemy PUBLICEWICZ o emocjach podsumowanie roku Kiedy wspólna waluta w Polsce?

abc inwestowania O wychodzeniu z kryzysu nr 4 2009 GADOMSKI dlaczego rośniemy PUBLICEWICZ o emocjach podsumowanie roku Kiedy wspólna waluta w Polsce? PUBLICEWICZ podsumowanie roku GADOMSKI dlaczego rośniemy ŁĘtocha o emocjach nr 4 2009 abc inwestowania Tylko u nas: O wychodzeniu z kryzysu Magazyn o oszczędzaniu i inwestowaniu ZWYCIĘZCA złotych szpalt

Bardziej szczegółowo

abc inwestowania BPH TFI CUD nr 1 2008 Rynek nieruchomości bez tajemnic DUMA O EMOCJACH GWIAZDOWSKI O NIERUCHOMOŚCIACH PUBLICEWICZ O ryzyku

abc inwestowania BPH TFI CUD nr 1 2008 Rynek nieruchomości bez tajemnic DUMA O EMOCJACH GWIAZDOWSKI O NIERUCHOMOŚCIACH PUBLICEWICZ O ryzyku PUBLICEWICZ O ryzyku GWIAZDOWSKI O NIERUCHOMOŚCIACH DUMA O EMOCJACH nr 1 2008 abc inwestowania Magazyn o oszczędzaniu i inwestowaniu Tylko u nas: Rynek nieruchomości bez tajemnic BPH TFI Fundujemy marzenia

Bardziej szczegółowo

Ewa Lisawa-Sztandor Sii Szybko, intensywnie, imponująco

Ewa Lisawa-Sztandor Sii Szybko, intensywnie, imponująco Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 7 / lato 2012 Sposób na ceny paliw Bezpieczeństwo w niepewnych czasach Agnieszka Świergiel Kompetencje przede wszystkim Ewa Lisawa-Sztandor Sii Szybko,

Bardziej szczegółowo

abc inwestowania Raport na temat sytuacji w Grecji nr 5 2010 GADOMSKI lekarstwem fcl ORŁOWSKI czysty realizm O długach i kryzysie

abc inwestowania Raport na temat sytuacji w Grecji nr 5 2010 GADOMSKI lekarstwem fcl ORŁOWSKI czysty realizm O długach i kryzysie ORŁOWSKI O długach i kryzysie GADOMSKI lekarstwem fcl ŁĘtocha czysty realizm nr 5 2010 abc inwestowania Tylko u nas: Raport na temat sytuacji w Grecji Magazyn o oszczędzaniu i inwestowaniu zdobywca grand

Bardziej szczegółowo

André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej. mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna

André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej. mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 14 / wiosna 2014 mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej od początku 4 podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

PIONEER. O krok przed innymi. Indyjska gospodarka. Program Moja Perspektywa. Czy Rosji grozi bankructwo?

PIONEER. O krok przed innymi. Indyjska gospodarka. Program Moja Perspektywa. Czy Rosji grozi bankructwo? Wydarzenia Wiedza Edukacja lipiec 2015 PIONEER Indyjska gospodarka Z potencjałem, ale też słabościami Program Moja Perspektywa Nowy Portfel Globalny Czy Rosji grozi bankructwo? Felieton prof. Witolda Orłowskiego

Bardziej szczegółowo

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać!

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! od początku 04 Podsumowanie kwartału mobilnie 06 Badanie Mobilna

Bardziej szczegółowo

DWULETNIA (180 zł) PÓŁTORAROCZNA (135 zł) ROCZNA (90 zł) PREZENT: PREZENT: LUB: LUB: PREZENT: PORTFEL SKÓRZANY W kolorze brąz lub indygo.

DWULETNIA (180 zł) PÓŁTORAROCZNA (135 zł) ROCZNA (90 zł) PREZENT: PREZENT: LUB: LUB: PREZENT: PORTFEL SKÓRZANY W kolorze brąz lub indygo. czerwiec 2009 1 DWULETNIA (180 zł) PREZENT: PROGRAM ANTYWIRUSOWY DLA FIRM OUTPOST PRO Security Suite wersja dla 3 komputerów na 1 rok Pakiet bezpieczeństwa dla profesjonalistów: C antywirus i antyspyware

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla mikroprzedsiębiorstw v 7

Dotacje unijne dla mikroprzedsiębiorstw v 7 ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ FIRMY FINANSE l ZARZĄDZANIE l STRATEGIE MSP Dotacje unijne dla mikroprzedsiębiorstw v 7 Debata MSP Faktoring w firmie v 4 Musimy wykorzystać potencjał infrastruktury rozmowa z Arturem

Bardziej szczegółowo

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012. Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian. CD Projekt RED American Dream po polsku

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012. Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian. CD Projekt RED American Dream po polsku Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012 Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian CD Projekt RED American Dream po polsku FOT. OKŁADKA ŁUKASZ KRÓL od początku 04 podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Jedynka wczoraj i dziś. Dr Michał Buszko o ryzyku w inwestowaniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Jedynka wczoraj i dziś. Dr Michał Buszko o ryzyku w inwestowaniu Szanowny Czytelniku, oddajemy do Twoich rąk kolejny numer magazynu Twój Bank. Pozytywne recenzje, jakimi podzielili się z nami czytelnicy poprzedniego numeru, sprawiły nam bardzo dużo radości. Za wszystkie

Bardziej szczegółowo

dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa

dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 10 / wiosna 2013 Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Czas Voyagera od początku 04 Podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

GTF KURIER 07 (22) BIZNESMENÓW? WYPRAWA GTF ZA BAŁTYK Relacja z integracyjnego wyjazdu do Szwecji. SŁOWNIK BIZNESOWY Nowy cykl edukacyjny Kuriera GTF

GTF KURIER 07 (22) BIZNESMENÓW? WYPRAWA GTF ZA BAŁTYK Relacja z integracyjnego wyjazdu do Szwecji. SŁOWNIK BIZNESOWY Nowy cykl edukacyjny Kuriera GTF KURIER GTF MAGAZYN GÓRNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA FINANSOWEGO ISSN: 2300-2700 07 (22) PAŹDZIERNIK 2014 JAK POSTRZEGAMY BIZNESMENÓW? Dr Krzysztof Gołata o społecznym widzeniu środowiska biznesowego WYPRAWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane:

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane: ZŁOTA SETKA 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych 1 7 marca 2013 r. 19 instytucji finansowych Nagrody przyznane: Europejski Fundusz Leasingowy w kategorii: leasing Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

prof. Richard N. Foster 2015. Przygotowani na zmiany? Finansowanie MSP Pieniądze zawsze na czas!

prof. Richard N. Foster 2015. Przygotowani na zmiany? Finansowanie MSP Pieniądze zawsze na czas! Magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 17 / zima 2014 Finansowanie MSP Pieniądze zawsze na czas! prof. Richard N. Foster 2015. Przygotowani na zmiany? ZESKANUJ STRONĘ, ZOBACZ FILM POBIERZ DARMOWĄ

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

FMCG SZANSĘ IT BRANŻA Z PRZYSZŁOŚCIĄ DAJ SOBIE PROGRAM MENADŻERSKI WIELKI ZIMOWY KONKURS: WYGRAJ CIEKAWE NAGRODY! www.eurostudent.

FMCG SZANSĘ IT BRANŻA Z PRZYSZŁOŚCIĄ DAJ SOBIE PROGRAM MENADŻERSKI WIELKI ZIMOWY KONKURS: WYGRAJ CIEKAWE NAGRODY! www.eurostudent. WIELKI ZIMOWY KONKURS: WYGRAJ CIEKAWE NAGRODY! www.eurostudent.pl grudzień/ styczeń 2014/15 RAPORT NUMERU FMCG BRANŻA WARTA UWAGI PROGRAM MENADŻERSKI W GRUPIE EUROCASH DAJ SOBIE SZANSĘ ODKRYJ SWOJE KOMPETENCJE

Bardziej szczegółowo

Nr 1(1)/2012MG. 6Jak. str. zmierzyć szczęście? Co ty wiesz o bezrobociu? str. str. Parabanki. 9str. Rekrutacja. talentów INNY. str.

Nr 1(1)/2012MG. 6Jak. str. zmierzyć szczęście? Co ty wiesz o bezrobociu? str. str. Parabanki. 9str. Rekrutacja. talentów INNY. str. młodzież Nr 1(1)/2012MG i gospodarka 6Jak zmierzyć szczęście? str. 12 str. Parabanki str. 15 Co ty wiesz o bezrobociu? str. 9str. Rekrutacja talentów 18 INNY punkt widzenia 2 Drodzy Czytelnicy, oddajemy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Polskie 10 lat w Unii raport

Polskie 10 lat w Unii raport Polskie 10 lat w Unii raport 2014 Polskie 10 lat w Unii Wydaje: Copyright Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2014 Przygotowano w: Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo