PROCHOWICE - KWIECIEŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCHOWICE - KWIECIEŃ"

Transkrypt

1 PROCHOWICE - KWIECIEŃ 2015 C zy wiecie, że w Polsce istnieje takie święto jak Dzień Dobrej Wiadomości. Proklamowano je 8 września 2001 w Warszawie. Inicjatywa ta powstała w środowisku artystyczno-literackim i bardzo żałuję, że obowiązuje tylko jeden dzień. Może właśnie wbrew temu, co oglądamy i słyszymy w większości w mediach staram się Państwu przynosić dobre wiadomości i oto garść pozytywnej energii z ostatniego czasu. Na pewno dają nam ją dzieci, kiedy radośnie witają pierwsze promienie słońca. Kiedy tylko podgrzały powietrze, otworzyliśmy plac zabaw przy ul. Karola Miarki. Niepotrzebne były plakaty informacyjne, specjalne zaproszenia i słowa zachęty. Plac natychmiast ożył i emanuje radością, którą chcemy powielać w każdym takim miejscu w mieście i w sołectwach. Przy tak intensywnym użytkowaniu niektóre miejsca zabaw potrzebują szybkiej wymiany sprzętu i o tym pamiętamy. Wkrótce nastąpi wymiana urządzeń zabawowych i otwarcie nowych placów, o czym informowałam już w poprzednim miesiącu. Bardzo się spieszymy z tymi pracami, bo przecież nasi milusińscy potrzebują ruchu i zabawy w miejscach szczególnie do tego przeznaczonych i przede wszystkim bezpiecznych. Jeśli mowa o dzieciach, mam jeszcze jedną dobrą wiadomość, która ucieszy również osoby korzystające z sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Prochowicach. Po remoncie dachu i wymianie okien zadbaliśmy o parkiet. Dla użytkowników to niezwykle ważne, aby podłoże dawało komfort podczas wykonywania ćwiczeń i gwarantowało Szanowni Państwo higieniczne warunki. Cieszę się, że największa sala w gminie spełnia w chwili obecnej takie standardy i może być naszą wizytówka podczas codziennych zajęć i imprez zewnętrznych, w tym turniejach tańca. A teraz słów kilka o ważnych planach dotyczących utrzymania naszych zabytków. Jednym z nich jest kaplica cmentarna, która wymaga generalnego remontu. Po wielu pracach na terenie cmentarza komunalnego, czyli tych, które dotyczyły budowy ciągów komunikacyjnych, dostępu do wody i estetycznych przyszedł czas na miejsce szczególne, czyli budynek, który od lat oczekuje na gruntowne zmiany. Oczywiście nie jest to proces, który da się zamknąć w ciągu roku. Obecnie przygotowujemy dokumentację, która wymaga ustaleń z odpowiednimi służbami zajmującymi się ochroną takich obiektów, ale ufam, że za dwa lata inwestycja zostanie zrealizowana. W nawiązaniu do słów o miejscach zajmujących wyjątkowy kącik w naszym sercu i tradycji mam do Państwa też ogromna prośbę. Od lat uczestniczę wraz z nauczycielami i uczniami z naszej gminy w bardzo szlachetnej akcji pod nazwą Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia. Na internetowej stronie Studia Wschód możecie Państwo przeczytać więcej o tej akcji, a fragment apelu, który został na niej zamieszczony pozwoliłam sobie przytoczyć poniżej: Już szósty rok organizujemy wspólnie z TVP Wrocław akcję ratowania polskich cmentarzy niszczejących za wschodnią granicą / / Dla uczniów dolnośląskich szkół jest to wielka lekcja patriotyzmu, okazja do poznania historii swoich rodzin, ale również historii naszego narodu. W ubiegłym roku, mimo trudnej sytuacji politycznej na Ukrainie 500 wolontariuszy pracowało podczas wakacji przy porządkowaniu kresowych nekropolii, ponad 150 tysięcy młodych ludzi przekazało na ten cel jedną symboliczną złotówkę. Serdeczne wszystkim Państwu za to dziękuję. Przed nami kolejna wyprawa. 8 lipca br. 800 młodych Dolnoślązaków wyjedzie do pracy na 80 cmentarzach położonych w okolicach Lwowa, Stanisławowa, Tarnopola, na Wołyniu i Podolu, skąd powrócą 18 lipca Jeśli macie Państwo życzenie uczestniczyć w tej wyjątkowej akcji, bo przecież jest wśród nas wielu Kresowiaków, zachęcam do symbolicznych nawet wpłat, których można dokonać w szkołach lub w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Prochowice. Na koniec serdeczne zaproszenie. Przed nami majowe święta, które chcemy uczcić, pamiętając o ich konotacjach historycznych, wartościach ponadczasowych, jak również o tym, że jest to czas wolny od pracy, przeznaczony dla rodziny i na odpoczynek. Odbędzie się zatem czuwanie przy pomniku Jana Pawła II w dniu 30 kwietnia, Msza św. za Ojczyznę 3 maja, a czas wolny został zaplanowany zgodnie z informacją zawartą na plakacie. Do zobaczenia na Majówce Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Alicja Sielicka

2 URZĄD MIASTA I GMINY PROCHOWICE Informacje i ogłoszenia Z pracy Rady Miasta i Gminy Prochowice 11 marca 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Podczas obrad: 1.W wolnych wnioskach i zapytaniach radni: Zgłosili: potrzebę uporządkowania opuszczonej posesji przy ul. Pocztowej w Prochowicach, uszkodzenie lustra zamontowanego na wysokości kościoła w Golance Dolnej, ubytki w chodniku na wysokości betoniarni w Lisowicach, co stwarza kolejne zagrożenie dla mieszkańców, gdyż w tym rejonie nie funkcjonuje oświetlenie uliczne. Prosili o: wyrównanie ok. 400 m odcinka drogi tzw. Rogowskiej, gdzie występują koleiny i nie ma możliwości bezpiecznego przejechania rowerem, a jest to teren spacerowo-rowerowy mieszkańców miasta, zamontowanie lustra, tj. przy wyjeździe z ul. Okrężnej na ul. Kolejową oraz przy wyjeździe z ul. Mickiewicza na ul. Legnicką - w rejonach tych jest bardzo słaba widoczność, wystąpienie do PKP o uprzątnięcie terenu którego jest właścicielem gdyż panuje tam ogólny nieład, lustrację ul. Polnej pod kątem uzupełnienia powstałych ubytków, postawienie kosza na śmieci na przystanku zlokalizowanym naprzeciw posesji Lisowice 6, zamontowanie barierek ochronnych na skrzyżowaniu w Lisowicach, niedawno doszło do kolejnej kolizji w tym rejonie, likwidację dzikiego wysypiska, jakie powstało na przeciw betoniarni w Lisowicach (boczna dróżka), montaż lustra przy przystanku autobusowym w Mierzowicach, naprawę ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Lisowicach. Zgodnie z wymogami wszystkie place zabaw muszą być ogrodzone, a przy świetlicy funkcjonuje plac zabaw oraz park, który mieszkańcy chcieliby uporządkować. Poruszono kwestię usuwania bardzo szkodliwego dla zdrowia ludzi azbestu. 2.Wysłuchano informacji nt. funkcjonowania Prochowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Prochowicach Sp. z o.o. Informację o przychodach i kosztach za rok 2014 uzyskanych przez przedsiębiorstwo przedstawiła Prezes Monika Ręka. W trakcie dyskusji poruszono zagadnienia związane z: wymianą podliczników, podejmowanych działaniach w zakresie zmniejszenia ilości ubytków wody, awaryjności sieci wodociągowej, możliwością zarejestrowania w mobilnym systemie informacji dzięki czemu dana osoba będzie otrzymywała bezpłatne informacje o przerwach w dostawie wody, 3.Wysłuchano informacji nt. przygotowań do realizacji inwestycji uwzględnionych w budżecie na 2015 r. i pozyskania środków pozabudżetowych. Z przedłożonej informacji wynika, że wszystkie projekty z roku 2014, na które udało się pozyskać środki pozabudżetowe zostały zrealizowane i rozliczone. Na dzień dzisiejszy nie ogłoszono jeszcze nowych naborów na wnioski. Pierwsze nabory najprawdopodobniej ogłoszone zostaną w roku 2016, dlatego też do tego czasu samorząd przygotowuje się dokumentacyjnie do ubiegania się o środki unijne. 4.Radni zaopiniowali pozytywnie projekty uchwał w sprawach: zmian w budżecie miasta i gminy prochowiec na 2015 r., wyrażenia zgody na wyodrębnienie z budżetu gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki, zmiany uchwały Nr L/285/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice 7 dnia 15 kwietnia 20l4r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Mierzowice w Prochowicach. zmiany uchwały Nr XLIX/281/Z014 Rady Miasta i Gminy- Prochowice z dnia 26 marca 20l4r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Rogów Legnicki w Prochowicach, zmiany Statutu Związku Komunalnego Wodociąg-Lisowice, przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Prochowice, ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Prochowice oraz zasad zwrotu kosztów pogrzebu, określenie kryteriów wraz z liczbą punktów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Prochowice. 5.W wolnych wnioskach i zapytaniach: Radni zapoznali się z informacją nt. przeglądu placów zabaw na terenie gminy obowiązek określony w art. 62 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane. Do wyłączenia z użytkowania z uwagi na bardzo zły stan techniczny zakwalifikowano place zabaw: Prochowice, osiedle XXV lecia, Lisowice oś.powodziowe, Prochowice osiedle XXX-lecia, Golanka Dolna przy boisku. Na pozostałych placach wytypowano do demontażu niektóre urządzenia zabawowe. W ramach przetargu na dostawę urządzeń zabawowych planowane jest doposażenie placów zabaw we wsiach: Szczedrzykowice Stacja, Szczedrzykowice, Lisowice, Golanka Dolna w ramach środków funduszu sołeckiego. W dalszej kolejności głos zabrała Burmistrz MiG, która przedstawiła informacje nt.: spraw omawianych na konwencie wójtów i burmistrzów zorganizowanym w Chojnowie w którym uczestniczył Wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, który informował nt. możliwości pozyskiwania środków na obiekty zabytkowe. Gmina Prochowice potrzebuje takich środków na remont kaplicy cmentarnej, obchodów Dnia Kobiet na terenie Miasta i Gminy Prochowice i otrzymanych życzeniach, za które serdecznie podziękowała, zamontowania urządzeń siłowych przy Szkole Podstawowej w Prochowicach, zamontowania wiaty rekreacyjnej przy remizie OSP w Prochowicach, zakupie nowych mundurów dla Strażaków, przygotowywaniu dokumentacji przetargowej na remont trzech dachów komunalnych, na które pozyskano środki zewnętrzne, opracowywaniu dokumentacji na remont chodnika wzdłuż cmentarza, planowanych pracach do wykonania przez powiat na terenie gminy Prochowice tj. remont przepustowa na drodze Szczedrzykowice-Jaśkowice oraz Gromadzyń. Remont ul.22-go Lipca, Jagiellońskiej oraz łatanie ubytków w drogach powiatowych, spotkania z Dyrektorem GDDKIA Oddział Legnica, który przygotowuje się do prac na terenie sołectwa Golanka Dolna w zakresie udrożnienie rowu. Przewodniczący Komisji August Pawlik 18 marca 2015 r. miało miejsce posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu. Tematyka posiedzenia oscylowała wokół następujących zagadnień: 1.W wolnych wnioskach i zapytaniach radni: Pytali o: możliwość pozyskania frezowiny lub tłucznia do utwardzenia drogi biegnącej wzdłuż boiska we wsi Szczedrzykowice, przyczynę planowanego wyłączenia chodnika dla pieszych wzdłuż garbarni, kiedy zostanie zamontowany znak Uwaga przejście dla pieszych z wyjazdu z betoniarni, skupu złomu do drogi główniej w Lisowicach. Proszono o: przeniesienie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych spod Urzędu w bardziej dogodne, gdyż obecne nie spełnia się, jest zbyt wąskie, wywieszenie na placach zabaw na terenie miasta Prochowice, które przewidziano do likwidacji, informacji wyjaśniającej o przyczynach tego stanu rzeczy oraz o fakcie, iż będą zamontowane nowe urządzenia, uprzątnięcie wałów rzeki Kaczawa na wysokości osiedla mieszkaniowego, po zimie jest bardzo dużo nieczystości, które należy uprzątnąć, uzupełnienie ubytku w wiacie przystankowej w Kawicach. Zgłoszono: awarię energii elektrycznej na wysokości byłego SKR w Kawicach, potrzebę montażu znaku STOP - wyjazd z ul. Średniej na Młyńską, jest tam słaba widoczność i jest niebezpiecznie, pytała czy prywatny przewoźnik udzielił odpowiedzi nt. kursu o godz z Kawic. 2.Radni wysłuchali informacji nt. realizacji zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych oraz pozyskane środki pozabudżetowe, które przedłożyli dyrektorzy szkół oraz przedszkola w Prochowicach. Wachlarz zajęć pozalekcyjnych jest różnorodny i liczny, dlatego też każde z zainteresowanych dzieci ma możliwość uczestnictwa w interesujących go warsztatach. 3.Radni zapoznali się z informacją złożoną przez dyrektorów szkół i przedszkola jak i Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich nt. dowozu dzieci do szkół. Z przedłożonych informacji wynika, iż dowóz dzieci do szkół jest realizowany prawidłowo, brak skarg w tym zakresie. 4.Dyrektor MGOPS przedłożyła informację nt. sytuacji na rynku pracy bezrobocie oraz aktywnych form rozwiązywania problemu bezrobocia na terenie MiG. 5.Radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał, które ostatecznie podjęto na sesji. 6.W sprawach różnych Przewodnicząca komisji zaprosiła na rajd pieszy, który zostanie zorganizowany w dniu 21 marca br. pn. poszukiwanie wiosny. Proszono o: odnowienie przejść dla pieszych na terenie miasta i gminy Prochowice, wystosowanie zapytania do Starostwa Powiatowego w Legnicy, czy w roku bieżącym zgodnie ze złożonym zapewnieniem na trasie Dąbie-Kawice będą wykonane prace związane z odkrzaczeniem pobocza i pogłębieniem rowu. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Leszczyńska 25 marca 2015 r. w sali Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu odbyła się sesja Rady Miasta i Gminy Prochowice. Miała ona charakter uroczysty albowiem podczas jej obrad wręczono: odznaczenie wojskowe Odznaczenie wojskowe Gwiazda Afganistanu przyznano za udział w polskim kontyngencie wojskowym w Afganistanie w latach Panu Adamowi Szuszkiewiczowi sierż. Rezerwy. Aktu dekoracji odznaczeniem dokonał Ppłk Piotr Mielniczuk Wojskowy Komendant Uzupełnień w Głogowie, natomiast Burmistrz MIG Alicja Sielicka wręczyła listy gratulacyjny; str. 2

3 W konkursie wzięło udział 76 uczestników. Wymienieni wyżej uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Burmistrza MiG Prochowice. Pozostali uczestnicy otrzymali słodkie upominki, które przekazano na ręce dyrektorów i opiekuna konkursu pani Zofii Gawędy. Gratulujemy odznaczonym oraz nagrodzonym. Na sesji podjęto uchwały w sprawach: zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice, wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Prochowice środków stanowiących fundusz sołecki, zmiany uchwały Nr L/285/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Mierzowice w gminie Prochowice, zmiany uchwały Nr XLIX/281/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Rogów Legnicki, zmiany Statutu Związku Komunalnego Wodociąg-Lisowice, przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania medale za zasługi dla obronności kraju Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 2382/kadr z dnia 30 października 2014 r. osobom zamieszkałym na terenie gminy Prochowice zostały nadane medale za zasługi dla obronności. Srebrne medale za zasługi dla obronności kraju otrzymali: Janina i Zenon Łaszewscy, Józefa Sudoł i Teresa Wierzbicka. Aktu dekoracji medalami dokonał Ppłk Piotr Mielniczuk Wojskowy Komendant Uzupełnień w Głogowie, natomiast Burmistrz MIG Alicja Sielicka wręczyła listy gratulacyjne oraz kwiaty. nagrody dla zwycięzców konkursu Palm Wielkanocnych Nagrody laureatom konkursu organizowanego przez Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach wręczyła Pani Burmistrz Alicja Sielicka, która patronuje konkursowi oraz Przewodnicząca Rady Pani Maria Maćkowiak. Prace konkursowe nagrodzono w następujących kategoriach wiekowych: Przedszkole: I. Emila Krzyśko oddział przedszkolny Dąbie, Daria Kot Przedszkole Prochowice II. Anna i Weronika Szyszka Przedszkole Prochowice, III. Łukasz Cylka Oddział przedszkolny Dąbie, Bartłomiej Macewicz Przedszkole Prochowice Szkoła Podstawowa klasy 1-3: I. Hanna Bzdek SP Dąbie, Dagmara Rowińska SP Prochowice II. Oliwia Furkal SP Dąbie, Martyna Witkowska SP Dąbie, III. Emilia i Amelia Nowak SP Dąbie, Natalia Nawracaj SP Prochowice, Wyróżnienia: Jakub Kowalczyk SP Dąbie, Zuzanna Lesiak SP Prochowice Szkoła Podstawowa klasy 4-6: I. Karol Macewicz SP Prochowice II. Patrycja Musiał SP Prochowice Gimnazjum: I. Martyna Smolińska Gimnazjum Prochowice, II. Sabina Głodzińska i Natalia Zaguła Gimnazjum Prochowice III. Gabriela Szlendak Gimnazjum Spalona. bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Prochowice, ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Prochowice oraz zasad zwrotu kosztów pogrzebu, określenie kryteriów wraz z liczbą punktów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Prochowice. Przyjęto informacje n/t: funkcjonowania Prochowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Prochowicach Sp. z o.o działalność bieżąca i wynik finansowy za 2014 r. przygotowań do realizacji inwestycji uwzględnionych w budżecie na 2015r. i pozyskania środków pozabudżetowych na 2015 r. pracy Burmistrza w okresie między sesyjnym. Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Maria Maćkowiak str. 3

4 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PROCHOWICE z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Na podstawie art ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady Miasta i Gminy Prochowice Nr XXV/139/12 z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Prochowice na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych zmienioną uchwałami: nr XXVII/157/12 z dnia 27 września 2012r. i nr VIII/38/2015 z 8 kwietnia 2015r. podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji i lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o obwodowych komisjach wyborczych wyznaczonych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.: Numer obwodu Granice obwodu głosowania głosowania 1 Miasto Prochowice, ulice: -Armii Ludowej, Marsz. Roli Żymierskiego, Młodej Gwardii, Powstańców Śląskich, Powstańców Warszawy, Powstańców Wielkopolskich, Przodowników Pracy, Rumiankowa -II Armii Wojska Polskiego, Krakowska, Śląska, Średnia, Warszawska -Akacjowa, Garncarska, Jagiellońska, Klonowa, Magnoliowa, Piastów, Polna, Przemysłowa, Rogowska, Sosnowa, Wrocławska 2 Miasto Prochowice, ulice: -Jaworowska, Mała, Mieszka I, Pocztowa, Przysiółek Chwalkowice -Armii Czerwonej, 22 Lipca, Garbarska, Młyńska, 1 Maja, Pożarnicza, Przechodnia, Rynek, Słowackiego, Plac Kopernika -Wieś: Golanka Dolna 3 Miasto Prochowice, ulice: -Ciepła, Henryka Pobożnego, Krótka, Legnicka, Leśna, Łąkowa, Mickiewicza, Mikołaja Kopernika, Ogrodowa, Piotra i Pawła, Wolności, Zakątna. -Antoniego Rymszy, Gen. Świerczewskiego, Karola Miarki, Kochanowskiego, Kolejowa, Kościuszki, Okrężna, Wesoła 4 Wsie: Kwiatkowice, Rogów Legnicki, Wieś: Kawice 5 Wsie: Cichobórz, Dąbie, Motyczyn, Szczedrzykowice Stacja Wieś: Szczedrzykowice 6 Wieś: Lisowice Wsie: Gromadzyń, Mierzowice Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa, Prochowice, ul. Młyńska 3 Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu, Prochowice, ul. Karola Miarki 5 Przychodnia Rejonowa, Prochowice, ul. Antoniego Rymszy 3 Świetlica Wiejska, Rogów Legnicki 26 Szkoła Podstawowa, Dąbie 5a Świetlica Wiejska, Lisowice 90b lokal obwodowej komisji wyborczej dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych możliwość głosowania korespondencyjnego Uwaga! Wyborca może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego burmistrzowi najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2015r.(termin wydłużony zgodnie z art.9 2 Kodeksu wyborczego). Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może złożyć do burmistrza, najpóźniej do dnia 4 maja 2015r. (termin wydłużony zgodnie z art.9 2 Kodeksu wyborczego) wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Wyborca niepełnosprawny może składać wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w terminie do dnia 5 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice. W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godzinach 7,00 21,00, w przypadku drugiej tury głosowanie odbędzie się w dniu 24 maja 2015r. w godz. 7,00 21,00. Burmistrz Miasta i Gminy Alicja Sielicka str. 4

5 Ważne informacje Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące wyborów Prezydenta RP 1) Dopisanie do spisu wyborców w dniu wyborów W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy: przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania, zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o wpisaniu do spisu wyborców w innym obwodzie, są obywatelami polskimi stale zamieszkującymi za granicą, głosującymi w kraju na podstawie ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy; zostali skreśleni ze spisu dla danego obwodu głosowania w związku z wpisaniem do spisu wyborców w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentują, że opuścili tę placówkę przed dniem wyborów; chcą głosować w obwodzie utworzonym w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, a przybyli do tej jednostki przed dniem wyborów. Dopisania do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego. Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania (stałego i czasowego) oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej do dnia 5 maja 2015 r. We wniosku należy podać: nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PE- SEL, adres zamieszkania. 2) Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania Wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze gminy, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców w gminie, w której ujęty jest w rejestrze wyborców, sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania. Wyborca zameldowany na pobyt czasowy (przebywający czasowo), który nie został wpisany do stałego rejestru wyborców w gminie właściwej dla miejsca czasowego zameldowania (pobytu) zostanie ujęty w spisie wyborców w miejscu jego zameldowania na pobyt stały. 3) Głosowanie w innym lokalu wyborczym, niż lokal właściwy dla miejscem zamieszkania Wyborca może głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, za granicą i na polskim statku morskim, na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania lub może dopisać się do spisu wyborców. 4) Spis wyborców Spis wyborców jest to spis osób, którym przysługuje prawo wybierania. Spis ten dla każdego obwodu głosowania sporządza wójt (burmistrz, prezydent miasta) na podstawie rejestru wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców (patrz: dopisanie do spisu wyborców). Udostępnienie spisu wyborców. Pomiędzy 19 kwietnia a 4 maja 2015 r., każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony. Na pisemny wniosek wyborcy gmina udziela informacji, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie. 5) Zaświadczenie o prawie do głosowania Wyborca zamierzający głosować w obwodzie głosowania poza miejscem stałego zamieszkania może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 maja 2015 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Wówczas wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienia (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia. Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu pierwszego głosowania w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, nie później jednak niż w 2. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 22 maja 2015 r. Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w którym dotychczas był ujęty. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania. 6) Stałe zamieszkanie Przez stałe zamieszkanie należy rozumieć zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu. Ocena ta jest zatem oceną faktu zamieszkania i okoliczności sprawy świadczących, że w miejscu pobytu koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby. Potwierdzeniem stałego zamieszkania jest wpis do rejestru wyborców. W orzecznictwie zarówno sądów powszechnych jak i sądów administracyjnych przyjmuje się, że za miejsce stałego pobytu nie uznaje się miejsca w którym osoba jest zameldowana, ale w którym stale realizuje swoje podstawowe funkcje życiowe, tj. w szczególności mieszka, spożywa posiłki, nocuje, wypoczywa, przechowuje swoje rzeczy niezbędne do codziennego funkcjonowania (odzież, żywność, meble), przyjmuje wizyty. 7) Kto może brać udział w głosowaniu Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który: - najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, - nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, - nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu, - nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu. 8) Sposób głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Prawidłowe głosowanie polega na postawieniu znaku x (dwóch przecinających się linii w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów na Prezydenta. Postawienie znaku x w kratkach obok nazwisk więcej niż jednego kandydata albo niepostawienie znaku x w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. ********************* Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Na podstawie art ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: 1. Sporządza się listę kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., na której umieszcza się dane kandydatów wymienione w art Kodeksu wyborczego: 1) BRAUN Grzegorz Michał, lat 48, wykształcenie wyższe w zakresie filologii polskiej, wykonujący zawód reżysera i publicysty, zamieszkały w Warszawie, nie należy do partii politycznej; 2) DUDA Andrzej Sebastian, lat 42, wykształcenie wyższe prawnicze, poseł do Parlamentu Europejskiego, zamieszkały w Krakowie, członek Prawa i Sprawiedliwości; 3) JARUBAS Adam Sebastian, lat 40, wykształcenie wyższe historyczne, wykonujący zawód wyższego urzędnika samorządowego, miejsce pracy: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, zamieszkały w Błotnowoli gmina Nowy Korczyn, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego; 4) KOMOROWSKI Bronisław Maria, lat 62, wykształcenie wyższe historyczne, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Warszawie, nie należy do partii politycznej; 5) KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard, lat 72, wykształcenie wyższe filozoficzne, poseł do Parlamentu Europejskiego, zamieszkały w Józefowie, członek Kongresu Nowej Prawicy; 6) KOWALSKI Marian Janusz, lat 50, wykształcenie podstawowe, będący osobą bezrobotną, zamieszkały w Lublinie, członek Ruchu Narodowego; 7) KUKIZ Paweł Piotr, lat 51, wykształcenie średnie, wykonujący zawód muzyka i publicysty, miejsce pracy: samodzielna działalność gospodarcza, zamieszkały we Wrocławiu, nie należy do partii politycznej; 8) OGÓREK Magdalena Agnieszka, lat 36, wykształcenie wyższe historyczne, wykonująca zawód nauczyciela akademickiego, miejsce pracy: Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie, zamieszkała w Warszawie, nie należy do partii politycznej; 9) PALIKOT Janusz Marian, lat 50, wykształcenie wyższe filozoficzne, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Lublinie, członek Twojego Ruchu; 10) TANAJNO Paweł Jan, lat 39, wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania, wykonujący zawód doradcy do spraw przedsiębiorców, miejsce pracy: partia polityczna Demokracja Bezpośrednia, zamieszkały w Warszawie, członek Demokracji Bezpośredniej; 11) WILK Jacek, lat 40, wykształcenie wyższe prawnicze, wykonujący zawód adwokata, miejsce pracy: indywidualna kancelaria adwokacka, zamieszkały w Warszawie, członek Kongresu Nowej Prawicy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz Wykaz nieruchomości Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm. / Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Prochowicach i na stronie zostało wywieszone na okres 21 dni: 1. Zarządzenie nr 26/2015 z dnia 09 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (część działki nr 54 obręb 2 miasta Prochowice). 2. Zarządzenie nr 27/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działki nr 459/23, 459/24, 459/25, 459/26, 459/27, 459/28, 459/29, 459/30, 459/31, 459/32, 459/33, 459/34, 459/35 obręb 3 miasta Prochowice). str. 5

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek!

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 24, 10.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 24.09.2013 r. w numerze: STRZEGOM Inwestycje dla naszych sołectw Jak zmieniają się strzegomskie

Bardziej szczegółowo

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia issn 2080 6132 miasto Nowa ruda gmina Nowa ruda miasto i gmina radków Numer 10 (23) Bożków wita proboszcza» czyt. str. 4 Projekt polsko-czeski» czyt. str. 4 Bezpłatny informator samorządowy 19 maja 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-KULTURALNY MOK

MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-KULTURALNY MOK MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-KULTURALNY MOK i UM GAZETA BEZPŁATNA MAJ/CZERWIEC 2010 Nr 03/10 I ISSN 1429-6365 DNI BUKOWNA 2010 >> STR. 12-13 Elżbieta Konopczak i jej goście ze Szkoły Muzycznej im. Wł. Żeleńskiego

Bardziej szczegółowo

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny issn 1731-7959 / miesięcznik informacyjno - publicystyczny Ruszyła rewitalizacja osiedla przy ulicy Fabrycznej / str. 4 Opolska Karta Rodzinna / str. 5 Akcja Szybki PIT / str. 5 Po dwóch latach powrócił

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie 25 stycznia br. o godz. 11:00 przed Urzędem Miejskim w Skoczowie Burmistrz Jerzy Malik dokonał uroczystego przekazania Komendantowi Komisariatu Policji w Skoczowie,

Bardziej szczegółowo

SOLECKIE IADOMOŚCI Z RATUSZA

SOLECKIE IADOMOŚCI Z RATUSZA W Nr 259 17 lipca 2015 r. Egzemplarz bezpłatny SOLEC KUJAWSKI 1325-2015 690. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH VII SESJA RM Plan dla inwestora Powodem zwołania nadzwyczajnej sesji rady miejskiej na 8 lipca

Bardziej szczegółowo

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach Jawor - STR. 2-12 W trosce o dzieci i jaworskich akrobatów Za dwa lata nowa sala gminastyczna w Szkole Podstawowej nr 5 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 nabierze niebawem rozmachu.

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODY POŻARNICZE PRZEKAZANE!

SAMOCHODY POŻARNICZE PRZEKAZANE! Nr 7 (64)/2013 Magazyn samorządowy SAMOCHODY POŻARNICZE PRZEKAZANE! (str. 6) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK Głuszyna, dn. 15.09.2013 r. fot. J.Wróblewska fot. E.Krowiarz Ziemiełowice, dn. 29.09.2013 r. Z okazji

Bardziej szczegółowo

Weekend pełen imprez. O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy. Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str.

Weekend pełen imprez. O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy. Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str. CZERWIEC 2013 INFORMATOR PIECHOWICKI W NUMERZE: O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy str. 4 Weekend pełen imprez Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str. 4 Jak segregować?

Bardziej szczegółowo

gaz ta owe Arek Michalski z tytułem mistrzowskim i rekordem życiowym! Dwutygodnik Gminy Polkowice

gaz ta owe Arek Michalski z tytułem mistrzowskim i rekordem życiowym! Dwutygodnik Gminy Polkowice Numer: 22/442 nakład: 7000 gaz ta Dwutygodnik owe PoLKowIcKa 139 nowych ogłoszeń drobnych ISSN 1509-9954 data: 30-10-2014 Wydawnictwo bezpłatne Gminy Polkowice FOT. ARCHIWUM TANIEC Taneczny pokaz na wielkim

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny

Egzemplarz bezpłatny Egzemplarz bezpłatny Marzec 2009 r. Nowiny - www.wejherowo.pl Str. 3 Procedura zatrudniania wynika z przepisów mówi Bogusław Suwara - sekretarz Miasta Wejherowo - W związku z licznymi pytaniami skierowanymi

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO

INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XXII 4 (395) Bielawa, 16-31 marca 2014 r. ISSN 1508-1362 Po tym jak Bielawa złożyła pozew do sądu w sprawie uregulowania własności urządzeń decydujących o

Bardziej szczegółowo

Europa Przyjazna Rodzinie

Europa Przyjazna Rodzinie DWUTYGODNIK Nr 9(201) I 8 maja 2014 I bezpłatny I ISSN 1731-013X www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 Europa Przyjazna Rodzinie Rozmowa z Piotrem Uścińskim,

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

Strzegomia. Powstanie dom opieki!

Strzegomia. Powstanie dom opieki! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 36, 11.03.2014 r. Rok IiI ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 25.03.2014 r. STRZEGOM Rusza remont, będą objazdy Wiele działań gmina kieruje w stronę

Bardziej szczegółowo

PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975. Dożynki powiatowe

PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975. Dożynki powiatowe K ĘCZA NIN PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975 Dożynki powiatowe W drugą niedzielę września na stadionie LKS Bulowice odbyły się DOŻYNKI POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Uroczyste otwarcie drogi relacji Targoszyn-Marcinowice

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Uroczyste otwarcie drogi relacji Targoszyn-Marcinowice Jawor - STR. 2-10 Inwestycje ze wsparciem unijnym nabierają tempa W ramach wykorzystania pozyskanych przez Gminę Jawor środków unijnych z okresu programowania 2007-2013, miasto przystępuje do realizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO

INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XIX 2 (342) Bielawa, 1-15 lutego 2011 r. ISSN 1508-1362 Noworoczne spotkania Burmistrza Jak co roku w styczniu, tak i w roku 2011, burmistrz Ryszard Dźwiniel

Bardziej szczegółowo

Czy kilka sugestii i półprawd zawartych w raporcie NIK może wpłynąć na zmiany w finansowaniu sportu w Gminie?

Czy kilka sugestii i półprawd zawartych w raporcie NIK może wpłynąć na zmiany w finansowaniu sportu w Gminie? nr 06 (139) czerwiec/lipiec 2014 ISSN 1233-0574 Czy kilka sugestii i półprawd zawartych w raporcie NIK może wpłynąć na zmiany w finansowaniu sportu w Gminie? Opinię Wójta Gminy Suchy Las Grzegorza Wojtery

Bardziej szczegółowo

Pomoc powodzianom. Jawor - STR. 2-12 Dla dobra wspólnego, dobre wspólne budować... Jawor uczcił 20. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego w RP

Pomoc powodzianom. Jawor - STR. 2-12 Dla dobra wspólnego, dobre wspólne budować... Jawor uczcił 20. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego w RP Pomoc powodzianom Burmistrz Miasta Jawora informuje, że codziennie - w godz. od 9. do 18. - w siedzibie Banku Żywności w Jaworze przy ul. Poniatowskiego 22, na rzecz powodzian, prowadzona jest zbiórka

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12. Ziemia Suska 11/2011 Spis treści: Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, s. 2. GJ, XI Sesja Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej, s. 4. Podatki i opłaty na rok 2012, s. 4. Opłaty za

Bardziej szczegółowo

Fontanna już działa. Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW. Wielki sukces unihokeistów z radzewa. str. 21. Głosuj! www.kornik.

Fontanna już działa. Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW. Wielki sukces unihokeistów z radzewa. str. 21. Głosuj! www.kornik. DWUTYGODNIK * ROK XXVIII * 8 maja 2015 * NR 9 (453) *ISSN 0867-3225* BEZPŁATNY Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW Fontanna już działa str. 21 Foto. ŁG Wielki sukces unihokeistów z radzewa Głosuj!

Bardziej szczegółowo

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 9/236 Październik NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 W NUMERZE Tczew 2006-2010 CZAS INWESTOWANIA Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 11.00 zakończono o godzinie 14.05

Bardziej szczegółowo

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013 GMINA CZARNA NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X Nr 25, marzec 2013 Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie Nagroda Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

W KWIETNIOWYM NUMERZE:

W KWIETNIOWYM NUMERZE: Nr 4(21) Rok III Miêdzychód, 15 kwietnia 2006 Cena 1,00 z³ ISSN 1733-3466 Archiwalne numery Informatora Miêdzychodzkiego dostêpne s¹ na stronie www.biblioteka.infrakom.com.pl/informator RPR 1985 Zdrowych,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / GRUDZIEŃ 2012 egzemplarz bezpłatny / nakład 2000 egz. WYDARZENIA 11 listopada 2012r. Gminne Obchody Święta Niepodległości 22 listopada

Bardziej szczegółowo