PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO NR 1-2 (31-32) luty - kwiecień 2002 cena 3 zł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO NR 1-2 (31-32) luty - kwiecień 2002 cena 3 zł"

Transkrypt

1 PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO NR 1-2 (31-32) luty - kwiecień 2002 cena 3 zł jeszcze tylko jedno pociągnięcie... jedno cięcie... i Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego otwarte.

2 Pogodnych Świąt Wielkanocnych całej Wspólnocie Uniwersyteckiej życzą władze Uniwersytetu Opolskiego i redakcja Indeksu"

3 luty - kwiecień Spis treści: Biskupi ekumenizmu, mediacji i pojednania...8 W drodze do nowej Europy...11 W służbie prawdy i miłości...13 Posiedzenia Senatu U O...16,21 Honory z serca - za serce...24 Mecenas Hendrik Foth Ślązak z wyboru serca 31 Opolanin w Komisji Akredytacyjnej 36 Ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła...37 Instytut Sztuki na podium...38 Czeska idea Śląska Złota Seria otwartych w ykładów...44 W izyta w W iirzburgu...53 Spotkanie z judaizm em Germanista globalny...56 Lubię intelektualne włóczęgostwo...58 Jedni rosną, drudzy karleją 61 Bioterroryzm Rola energii odpadowej WSP w życiorysie Uniwersytet w trybach p ra sy...70 Książę Władysław w m uzeum...73 Waga Temidy ma dwie szale, ale Sam sobie jestem sterem...76 Ważne, by nie było cisz y...79 Okiem filozofa (1 2 )...81 Słownik języka nijakiego...83 Indywidualność czy pozorowanie?...86 Rozwiązywanie konfliktów społecznych...87 Językoznawcy - aktywność po stagnacji...89 Nikogo nie naw racam XII Zimowa Giełda Piosenki...91 Barbarzyński powiew św ieżości Poetka i przechodzień I Studencki Przegląd Filmu Niemego 93 Nowości w ydaw nicze...95 Pegeerów nie ma, problem pozostał 98 Wydawca: Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 48, Opole, gmach gł. UO, pok. 194, tel w Zespół redakcyjny. Barbara Stankiewicz-Buchowska (red. naczelna), Beata Zaremba-Lekki. Zdjęcia: Jerzy Mokrzycki. Skład: Dariusz Olczyk, Druk: Drukarnia św. Krzyża, Internet: Kronika UO 4 grudnia 2001 r. Obradował Senat UO (sprawozdanie - str. 16). 6 grudnia. W galerii Aneks w Opolu studenci pracowni grafiki Instytutu Sztuki UO zaprezentowali własne prace (linoryty, drzeworyty, intaglio), rzeźby oraz artystyczne kartki świąteczne. Na otwarciu wystawy był rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja. 7 grudnia. W budynku poklasztornym przy pl. Kopernika wmurowano tablice epitafijne Kitlitzów (więcej - str. 20). W opolskim ratuszu odbyła się ogólnopolska konferencja poświęcona prawom dziecka, której jednym z organizatorów był Międzywydziałowy Instytut Prawa i Administracji. Gościem konferencji była m.in. wicemarszałek Senatu RP Jolanta Danielak, która w towarzystwie rektora UO prof. Stanisława S. Nicieji spotkała się z kierownictwem uczelni. Rektor prof. Stanisław S. Nicieja z prezydentem Opola Piotrem Synowcem na tle dawnego szpitala dziecięcego przekazanego Uniwersytetowi. 11 grudnia. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja otrzymał zaproszenie na spotkanie autorów i wydawców Wykładów inauguracyjnych w roku akad. 2000/2001 w uczelniach akadem ickich Śląska. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy rektora Śląskiej Akademii Sztuk Pięknych prof. Michała Klisia, a jego gospodarzem był prezydent Katowic Piotr Uszok. 12 grudnia. Sprawom zagospodarowania nieruchomości wojskowych przy ul. Prószkowskiej i ul. Plebiscytowej poświęcone było spotkanie w opolskim ratuszu, w którym uczestniczył rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu odbyło się kolejne spotkanie poświęcone utworzeniu ośrodka kadr - biura zawodowej promocji studentów i absolwentów uczelni opolskich. W Instytucie Historii UO odbyła się promocja najnowszej książki prof. Mariana Marka Drozdowskiego pt. Spór o biografię Eugeniusza K wiatk owskiego. 13 grudnia. Prorektor UO prof. J ózef Musielok wziął udział w posiedzeniu Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. 14 grudnia. Prorektor UO prof. Józef Musielok uczestniczył w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Pro- gramów Międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski). 19 grudnia. W ramach Złotej Serii Wykładów Otwartych zaproszenie prof. Stanisława S. Nicieji przyjął rektor Uniwersytetu Śląskiego w Opawie prof. Zdenek Jirasek, który w czytelni Biblioteki Gł. wystąpił z wykładem pt. Czeska reflek sja o Śląsku (więcej - str. 40). Wizytę rektorowi UO prof. Stanisławowi S. Nicieji złożył prezes Zakładów Cementowo-Wapienniczych Górażdże Andrzej Balcerek grudnia. Z inicjatywy Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach oraz Górnośląskie

4 4 INDEKS nr 1-2 (31-32) go Centrum Kultury odbyły się spotkania autorskie z Markiem Zyburą, profesorem UO, historykiem literatury i kultury niemieckiej oraz polsko-niemieckich stosunków kulturowych, autorem książki N iem cy w Polsce (więcej - str. 96). 21 grudnia. W siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji odbyło się kolejne posiedzenie Forum Akademicko-Gospodarczego Śląska Opolskiego. Zaproszenie otrzymali rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja oraz prorektor UO prof. Krystyna Borecka. 3 stycznia 2001 r. W Villi Académica odbyło się spotkanie rektora UO prof. Stanisława S. Nicieji z dyrekcją i kierownikami działów administracyjnych uczelni. Rektor przedstawił wizję zagospodarowania Col- Gościem rektora UO prof. Stanisława S. Nicieji był red. nacz. NTO" Wojciech Potocki. legium Maius oraz całego otoczenia opolskiego Akropolu, a także kondycję Uniwersytetu Opolskiego. 4 stycznia. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja wziął udział w spotkaniu z przedstawicielem województwa opolskiego z Biura Informacyjnego w Brukseli Witoldem Rygorowiczem. Organizatorem spotkania był Zarząd Województwa Opolskiego. 9 stycznia. W auli Wydz. Teologicznego UO odbyło się noworoczne spotkanie opłatkowe całego środowiska akademickiego Opola. Gospodarzem spotkania był Architekt wojewódzki Maciej Mazurek wręcza rektorowi UO prof. Stanisławowi S. Nicieji statuetkę konkursu Mister Architektury". W głębi: wojewoda Leszek Pogan i marszałek województwa Stanisław Jałowiecki. arcybiskup prof. Alfons Nossol. W imieniu społeczności uniwersyteckiej wystąpił rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja - mówił o osiągnięciach minionego roku i perspektywach rozwoju uczelni. 15 stycznia. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w promocji książki Granice zwierzeń autorstwa senator RP prof. Marii Szyszkowskiej. Tego samego dnia obecny był na posiedzeniu senackiej Komisji ds. Kultury i Środków Masowego Przekazu. Spotkał się też z przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Juliuszem Braunem oraz wiceministrem kultury Aleksandrą Jakubowską. Prof. Krystian Ledwoń oraz prorektor prof. Krystyna Borecka i rektor prof. Stanisław S. Nicieja na wystawie obrazów prof. Ledwonia. 16 stycznia. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja podczas posiedzeniu senackiej Komisji ds. Emigracji i Polaków za Granicą referował projekt uchwały o ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą. Następnie rektor uczestniczył w spotkaniu Senatu RP z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Tego samego dnia prorektor UO prof. J ózef Musielok przyjął przebywającą na Opolszczyźnie delegację starostwa Kaiserlautern (Nadrenia- Palatynat). Starosta Rolf Kiinne przedstawił propozycje współpracy z regionem opolskim. Współorganizatorem wizyty był Franz N. Mika. Gościem Wydziału Teologicznego UO był rabin Krakowa Sacha Pecaric (więcej - str. 55) stycznia. Z inicjatywy KN Globtroterów w Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego Xaverianium zorganizowano Dni Kubańskie. Gościem opolskich studentów był Jorge Luis Garcia, charge d affaires ambasady Republiki Kuby w Polsce, którego przyjął również prorektor UO prof. Leszek Kuberski. 17 stycznia. W Muzeum Śląska Opolskiego odbyła się promocja książki pt. Władysław Opolczyk ja kiego nie znam y, pod redakcją prof. Anny Pobóg-Lenartowicz stycznia. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja i dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej UO prof. Katarzyna Lasatowicz byli gośćmi prezydenta Uniwersytetu Juliusa-Maximiliana w Wurzburgu prof. Theodora Berchema. W czasie wizyty w RFN podpisano nową

5 luty - kwiecień umowę między Uniwersytetem Opolskim i Uniwersytetem w Wiirzburgu (więcej - str. 53). 18 stycznia. O rganizm y transgeniczne i ich znaczenie dla człow ieka - wykład pod tym tytułem wygłosiła w sali Civitas Christiana przy pl. św. Sebastiana dr Ewa Boniewska- Bernacka z Wydziału Przyrodniczo-Technicznego UO. 22 stycznia. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z wojewodą opolskim Leszkiem Poganem i wicewojewodą Elżbietą Rutkowską. Omawiano sprawy inwestycji uniwersyteckich oraz pozyskiwania przez uniwersytet nowych obiektów. Tego samego dnia rektor przyjął Justynę Majkowską - studentkę V roku edukacji elementarnej, solistkę zespołu Ich Troje - jednego z najbardziej popularnych obecnie zespołów młodzieżowych (rozmowa z Justyną Majkowską - str. 79). 23 stycznia. W Villi Académica odbyła się promocja najnowszej książki prof. Jaroslava Panka, dyrektora Instytutu Historii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. 24 stycznia. Rektor UO prof. Stanisław Nicieja był gościem porannego programu Radia Opole w związku z przyznaniem przez Uniwersytet Opolski doktoratów honorowych kardynałom Karlowi Lehmannowi i Miloslavowi Vlkowi (relacja z uroczystości - str. 8). 27 stycznia. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w posiedzeniu Zarządu i Rady SLD Województwa Opolskiego 28 stycznia. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z prezesem Rekonsbudu Marianem Habrajskim, aby omówić końcowy etap prac w Collegium Maius. 30 stycznia. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w posiedzeniu senackiej Komisji ds. Emigracji i Polaków za Granicą. 31 stycznia. Obradował Senat UO (sprawozdanie - str. 21). 4 lutego. Rektor UO prof. Stanisław Nicieja spotkał się z wojewódzkim architektem Maciejem Mazurkiem. Następnie w Galerii na Stu- Figura Peregryna ozdobi Collegium Maius. Rzeźbę podarował naszej uczelni Andrzej Brzozowski (poniżej - na zdjęciu z rektorem UO). Obok: montaż posągu św. Wojciecha - daru ks. prałata Edwarda Kucharza. dziennej spotkał się z Andrzejem Brzozowskim i niemieckim biznesmenem Thomasem von Rysselem. Omawiano sprawy związane ze sponsorowaniem uniwersytetu. 5 lutego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z prezydentem Opola Piotrem Synowcem, którego następnie gościł w uniwersytecie i oprowadzał po budynkach uniwersyteckich w towarzystwie prorektorów prof. Krystyny Boreckiej i prof. Leszka Kuberskiego. Tego samego dnia rektor uczestniczył w otwarciu wystawy malarskiej prof. Krystiana Ledwonia z Wydziału Przyrodniczo-Technicznego UO. 7 lutego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja wziął udział w obradach Senatu RP oraz spotkał się w wiceministrem edukacji narodowej i sportu prof. Adamem Jamrozem. 10 lutego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja był gościem uroczystości wręczania Złotych Spinek - nagród Nowej Trybuny Opolskiej. 11 lutego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja przewodniczył Radzie Programowej Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Omawiano dramatyczną sytuację finansową zamku brzeskiego i opracowano program ratowania tej niezwykle cennej placów

6 6 INDEKS nr 1-2 (31-32) ki kulturalnej, którą od ćwierćwiecza kieruje Paweł Kozerski. Prorektor UO Krystyna Borecka uczestniczyła w posiedzeniu komisji ds. nagród Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Warszawie. Do konkursu została zgłoszona m.in. jedna z prac magisterskich przygotowana w Instytucie Chemii UO. 12 lutego. W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim rektor UO prof. Stanisław Nicieja odebrał z rąk wojewódzkiego architekta Macieja Mazurka statuetkę Mister Architektury Województwa Opolskiego za rok Tym tytułem wyróżniono budynek Collegium Pedagogicum oraz kompleks budynków Wyższego Semi Krzysztofem Piesiewiczem i prof. Zbigniewem Religą. 14 lutego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w posiedzeniu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, podczas którego odbyła się promocja książki jego współautorstwa (z Krzysztofem Hejke) pt. Tam, gdzie lwowskie śpią Orlęta. Omawiano problemy związane z przygotowaniami do otwarcia Cmentarza Orląt we Lwowie. Tego samego dnia rektor spotkał się z byłym ministrem spraw zagranicznych prof. Władysławem Bartoszewskim oraz reżyserem Krzysztofem Tchorzewskim - synem wy- Spotkanie władz Uniwersytetu Opolskiego oraz powiatu i miasta Kędzierzyna-Koźla. minarium Duchownego i Wydziału Teologicznego UO. Tego samego dnia rektor spotkał się z dyrektorem opolskiej delegatury Najwyższej Izby Kontroli - Janem Nawelskim. Prorektor UO prof. Józef Musielok przyjął przebywającą na Opolszczyźnie delegację Fundacji Carl Richard Montag z Bonn. 13 lutego. Rektor UO prof. Stanisław Nicieja uczestniczył w posiedzeniu Senatu RP. W godzinach popołudniowych spotkał się z dr Krystyną Łybacką - ministrem edukacji narodowej i sportu, z którą omawiał sprawy związane z zakończeniem budowy akademika Niechcic. Następnie spotkał się z wiceministrem Adamem Jamrozem oraz senatorabitnego polskiego malarza Jerzego Tchorzewskiego. Prorektor UO prof. Józef Musielok wziął udział w posiedzeniu Sekcji Uniwersyteckiej Rady Głównej i Komisji Badań Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. 15 lutego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z red. naczelnym Nowej Trybuny Opolskiej Wojciechem Potockim. Rozmawiano o inicjatywie rektora dotyczącej wzniesienia w Opolu pomnika Agnieszki Osieckiej - wybitnej poetki, autorki znakomitych tekstów piosenek przez swoją twórczość tak mocno związanej z Opolem. 16 lutego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w wernisażu pt. Gra fantazji. Pantomima - teatr Henryka Tomaszewskiego, który odbył się we wrocławskim ratuszu. Uczestniczył też w uroczystym odsłonięciu popiersia Henryka Tomaszewskiego w Galerii Sławnych Wrocławian. 18 lutego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja złożył na ręce wojewody opolskiego Leszka Pogana interwencję senatorską w sprawie dewastacji poradzieckiego lotniska w Pępicach. 19 lutego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z Andrzejem Brzozowskim - właścicielem Galerii na Studziennej, który postanowił podarować uniwersytetowi XTV-wieczną rzeźbę przedstawiającą Peregryna z Opola (Peregrynus Opoliensis) - wybitnego dominikanina, kaznodziei żyjącego prawdopodobnie w latach Uzgodniono, że figura Peregryna stanie na cokole przy kaplicy św. Wojciecha (będzie opatrzona tabliczką informującą, iż jest to dar państwa Brzozowskich dla Uniwersytetu Opolskiego) lutego. Prorektor UO prof. Józef Musielok uczestniczył z ramienia Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w wyjazdowej sesji Sejmowej Komisji Edukacji w Gorzowie Wielkopolskim. 20 lutego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z proboszczem parafii Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha - ks. prałatem Edwardem Kucharzem i przejął darowiznę ks. prałata na rzecz uniwersytetu - XVIII-wieczną piaskowcową rzeźbę św. Wojciecha, którą umieszczono w niszy na ścianie Collegium Maius. 21 lutego. Prorektor UO prof. Józef Musielok wziął udział w posiedzeniu plenarnym Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. 22 lutego. Prorektor UO Krystyna Borecka uczestniczyła w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej w Poznaniu, na którym podjęto uchwałę o przyznaniu akredytacji (na okres pięciu lat) filologii rosyjskiej Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym filologia rosyjska jest piątym kierunkiem studiów w UO posiadającym akredytację.

7 luty - kwiecień Otwarcie Biura Integracji Europejskiej w Opolu, w którym uczestniczyli m.in. były premier Józef Oleksy, senatorowie Apolonia Klepacz i prof. Stanisław S. Nicieja oraz minister Jerzy Pilarczyk. 25 lutego. Rektor prof. Stanisław S. Nicieja wraz z prorektorem prof. Leszkiem Kuberskim spotkali się w Kędzierzynie-Koźlu z prezydentem miasta Jerzym Majchrzakiem i starostą powiatowym Józefem Giesmanem oraz zarządem miasta. Dyskutowano nad propozycją uruchomienia w Kędzierzynie-Koźlu wydziału zamiejscowego Uniwersytetu Opolskiego. 26 lutego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w posiedzeniu komisji senackich - Emigracji i Polaków za Granicą oraz Kultury i Środków Masowego Przekazu. Spotkał się też z prezesem Wspólnoty Polskiej prof. Andrzejem Stelmachowskim oraz prezesem Fundacji Pomocy Polakom na Wschodzie Janem Turzańskim. Rozpoczęła się XII Zimowa Giełda Piosenki (więcej na str. 91). 27 lutego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w posiedzeniu klubu senackiego SLD. 3 marca. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w spotkaniu z przewodniczącym sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej, byłym premierem RP Józefem Oleksym oraz pełnomocnikiem rządu ds. informacji o warunkach przystąpienia Polski do Unii Europejskiej min. Sławomirem Wiatrem. Wziął też udział - wspólnie z wojewodą opolskim Leszkiem Poganem - w otwarciu Biura Informacji Integracji Europejskiej w Opolu. 5 marca. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w posiedzeniu senackiej Komisji Kultury i Środków Masowego Przekazu, na której omawiano sprawę przejęcia finansowania Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu przez Zarząd Województwa Opolskiego (dotychczas placówkę utrzymywało Starostwo Powiatowe w Brzegu). Inicjatywę ustawodawczą w tej sprawie zgłosili posłanka Aleksandra Jakubowska i senator Stanisław S. Nicieja. 6 marca. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w posiedzeniu Senatu RP. 8 marca. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w obradach senackiej Komisji ds. Emigracji i Polaków za Granicą, na której omawiano sprawę finansowania czasopism polonijnych i emigracyjnych, w tym Gazety Lwowskiej. 10 marca. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja gościł senatora Ziemi Rzeszowskiej Mieczysława Janowskiego, dyrektora Teatru Nowego w Warszawie Adama Hanuszkiewicza z małżonką oraz artystę malarza Andrzeja Fogtta. 11 marca. W Uniwersytecie Opolskim odbyła się uroczystość wręczenia doktoratów honoris causa prof. Zbigniewowi Relidze i mec. Hendrikowi Fothowi (więcej - str. 24) oraz otwarcia Collegium Maius. Gośćmi rektora UO prof. Stanisława S. Nicieji byli m.in. przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich prof. Stefan Jurga - rektor UAM w Poznaniu, senatorowie RP: Bogusław Litwiniec, Maria Berny, Grzegorz Lato, Władysław Bułka, Apolonia Klepacz, Dorota Simonides, Krystyna Doktorowicz, wicemarszałek Senatu Kazimierz Kutz, przewodnicząca sejmowej Komisji Zdrowia prof. Barbara Błońska-Fajfrowska, dyrektor Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie Marek Perepeczko, rektor Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach prof. Tadeusz Wilczok, dyr. generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii Polskiej dr J an Sarna. 12 marca. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w posiedzeniu połączonych sejmowych komisji: Spraw Zagranicznych i Praworządności, na którym referował projekt ustawy o ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą. Zm arł Ferdynand Hanulewicz 3 marca br. zmarł Ferdynand Hanulewicz, wieloletni pracownik Uniwersytetu Opolskiego. W 1962 r. został zatrudniony w pracowni technicznej Katedry Fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu na stanowisku laboranta. W 1965 r. otrzymał tytuł mistrza w zawodzie ślusarza maszynowego. Od 1974 r. pracował na stanowisku mistrza, a w 1979 objął funkcję kierownika warsztatu Instytutu Fizyki. Od 1992 do 1996 roku pracował na stanowisku starszego mistrza. Zmarł z powodu ciężkiej choroby serca.

8 8 INDEKS nr 1-2 (31-32) 24 stycznia 2002 r. doktorami honoris causa Uniwersytetu Opolskiego zostali kardynałowie Karl Lehmann - biskup moguncki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec, i Miloslav Vlk - arcybiskup i m etropolita praski, prymas Czech. Biskupi ekumenizmu, mediacji i pojednania Uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa tym dwóm wybitnym przedstawicielom Kościoła - niemieckiego i czeskiego - Senat UO podjął na posiedzeniu 4 grudnia 2001 r. na wniosek Rady Wydziału Teologicznego. Uroczystość nadania tytułów odbyła się w auli Wydziału Teologicznego UO 24 stycznia 2002 roku. Rozpoczęła ją uroczysta msza święta w kościele seminaryjno-akademickim, koncelebrowana z udziałem kardynałów Karla Lehmanna i Miloslava Vika, ks. abp. Alfonsa Nossola - Wielkiego Kanclerza Wydziału Teologicznego UO, a także księży arcybiskupów i biskupów przybyłych na tę uroczystość. Homilię wygłosił ks. kardynał Miloslav Vlk. Uroczystość zgromadziła licznie przybyłych gości - przedstawicieli władz kościelnych Niemiec, Czech i Polski, reprezentantów władz rządowych i samorządowych, parlamentarzystów, przedstawicieli świata nauki i kultury, a także doktorów honorowych UO Tadeusza Różewicza i prof. Jaroslava Panka, przyjaciół i współpracowników dostojnych doktorantów. Recenzentami w przewodzie doktorskim kardynała Karla Lehmanna byli prof. dr hab. Hugolin Langkammer z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz prof. dr hab. Helmut Juros z Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Recenzentami w przewodzie doktorskim kardynała Miloslava Vlka - prof. dr hab. Łukasz Kamykowski z Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i prof. dr hab. Tomasz Węcławski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uroczysta msza św. w kościele seminaryjno-akademickim pw. św. Jadwigi Śląskiej..Ziemia śląska pragnie dziś uczcić przedstaw icieli d w óch sąsiednich narodów - czeskiego i niem ieck iego, i czyni to w dobie intensyw n ego procesu integracji europejskiej - powiedział w swoim wystąpieniu dziekan Wydziału Teologicznego UO ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko. - J e steśm y uczestnikami historycznego wydarzenia, kiedy to polski uniw ersytet w Opolu, na ziem i śląskiej, która w sw ych bogatych dziejach była k iedyś częścią państw a czeskiego oraz niem ieckiego, pragnie p o d kreślić triadyczny w ym ia r dziedzictwa kulturowego i religijnego. Dziedzictw o to powstaw ało w wyniku w ielow iek ow ego procesu ubogacania tej ziemi, dzięki czem u jest ona już dziś praw dziw ym regionem eu ropejskim i drogocen n ą perłą Polski. Ks. prof. Helmut Sobeczko wygłosił też laudację z okazji nadania tytułu doktora honoris causa ks. kardynałowi Karlowi Lehmannowi (obszerne fragmenty laudacji - str. 11), w której podkreślał wyjątkową aktywność ks. kardynała w działalności na rzecz ekumenizmu i pojednania między narodami, jako warunku skutecznej integracji europejskiej oraz pogłębiania więzi ze Śląskiem Opolskim. Zwrócił również uwagę na imponujący dorobek naukowy ks. kardynała Lehmanna, obejmujący 1500 publikacji, w których podejmował problematykę dialogu między wiarą, teologią i Kościołem a współczesną nauką i kulturą. Wiele słów poświęcił również mediacyjnej roli ks. kardynała Lehmanna: Nie bez racji analitycy sytuacji Kościoła katolickiego w N iemczech n azyw ają kardynała L ehm anna

9 luty - kwiecień spinaczem różnych ten d en cji w K ościele, gdyż godzi on rozgorączk ow anych liberałów i zdecydow anych tradycjonalistów. Nie unikał głoszenia o d ważnych poglądów, innych niż np. kardynał Ratzinger, ałe nigdy nie przek roczył granicy w yznaczonej przez Urząd N auczycielski Kościoła. O wierności wyznawanym zasadom, wielkiej otwartości na ludzi różnych wyznań i religii, a także światopoglądów i postaw moralnych, mądrości i niezłomnej postawie człowieka i duszpasterza - ks. kardynała Miloslava Vlka - mówił w poświęconej kardynałowi Vlkowi laudacji ks. prof. Kazimierz Dola (obszerne fragmenty laudacji - str. 13). Laudator podkreślał rolę arcybiskupa - metropolity Pragi w budowie Europy jako wspólnego domu, a także jego wyjątkowy udział w konkretyzacji programu Dać duszę Europie, który znaczy dlań tym wielkim wartościom, tak znam iennym dla Europy - tolerancji, dem okracji i w olności dać chrześcijańską głębię: tolerancję osadzić nie na znoszeniu innego, ale na m i łości bliźniego i je g o ojczyzny; system y dem ok ratyczne bu dow ać nie na hasłach rów ności i wolności, ale na rozw ijaniu braterstw a, kom unii i m iędzyludzkich w ięzi; z w olności korzystać w poczuciu pełnej odpow iedzialności. Uroczystość nadania tytułów doktorów honorowych Uniwersytetu Opolskiego kardynałom Karlowi Lehmannowi i Miloslavowi Vlkowi zbiegła się - na co zwrócił uwagę ks. prof. Helmut Sobeczko - z wypadającym w tym samym dniu rozpoczęciem w Asyżu modlitw w intencji pokoju i pojednania na świecie, w których wraz z papieżem Janem Pawłem II uczestniczyli przedstawiciele różnych religii. Obecny na uroczystości nadania doktoratów honorowych ks. kardynał Henryk Gulbinowicz, metropolita wrocławski, zwrócił uwagę na inną symbolikę Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Opolskiego kardynałowie Karl Lehmann (z lewej) i Miloslav Vlk.

10 10 INDEKS nr 1-2 (31-32) Ks. abp Alfons Nossol, ordynariusz opolski; ks. kardynał Henryk Gulbinowicz, metropolita wrocławski; nuncjusz apostolski w Pradze abp Erwin Ender. daty 24 stycznia: Dokładnie tysiąc lat tem u zmarł cesarz O tton III, który miał plan połączenia Europy w oparciu o zasady Ewangelii. Z nowym zapałem do Europy - tak brzmiał tytuł wykładu wygłoszonego w trakcie uroczystości przez doktora honorowego UO ks. kardynała Karla Lehmanna, którego zdaniem proces integracji europejskiej przebiega zbyt wolno. Nawiązując do odezwy Reveillons l Europe: Europa śpi. Obudźmy ją, kardynał Lehmann stwierdził: Potrzebne jest wołanie, które przem ów i nie tylko do ciała, lecz także do duszy. N awet wspólna waluta nie jest wystarczającą gw a rancją now ego początku. Prawdziwe przebudzenie m oże nastąpić tylko w tedy, gd y uda się skutecznie w esp rz eć postęp gospodarczy i spoistość socjalną. Dzisiaj potrzeba nie tyle Europejczyków, którzy tylko używ a ją tej sam ej waluty, lecz ludzi zdolnych do Europy, będących pełnoletnim i obywatelam i. Przywoływ a ny często na m yśl także w Niemczech ów pełnoletni ob yw a tel to ktoś, kto nie jest sterow any przez państwo, lecz w miarę możliwości działa odpow iedzialnie sam. Kardynał Lehmann podkreślił też, że to właśnie Kościoły mogą przyczynić się do zintensyfikowanej europeizacji Unii Europejskiej, przy czym nie m oże dojść do europejskiej dominacji kosztem regionalnej tożsamości. (...) Bez wątpienia istnieje realna szansa na to, aby w ramach europejskiej wspólnoty zaistniał kościelnie m ocno dookreślony region o charakterze p o mostu, czyli Górny Śląsk. Przy czym nie pow inno tu już chodzić o zaszłe niesnaski związane z przynależnością narodową, lecz o aktualne pielęgnow anie wielkiego w spólnego obszaru kulturowego. Ze strony niem ieck ojęzycznej niech m i w olno będzie przyp om n ieć na płaszczyźnie Kościoła dziedzictwo Edyty Stein, jak i p rofesorów Eryka Przywarę, H uberta j ę drna, R udolfa Schnackenburga, O t to Kussa, Bernharda Poschmanna i Leo kardynała Scheffczyka, którzy z tego region u pochodzą. Kardynał Karl Lehmann zwrócił też uwagę na ścisłe, partnerskie związki, jakie od lat łączą diecezję Mainz (Moguncja) z diecezją opolską. Przypomniał m.in., że o mianowaniu go biskupem opolskim ks. abp Alfons Nossol dowiedział się właśnie w Moguncji, w czasie pobytu akademickiego na tamtejszym uniwersytecie, a także o tym, że jest to pam iętny rok, w którym mija 30 lat od powołania diecezji opolskiej, 25 lat o d nom inacji ks. arcybiskupa Alfonsa Nossola, i w którym przypadają je g o 70. urodziny (...). Także w im ieniu m ojego bliźniaczego brata, arcybiskupa Mił o s z a Vlka, dziękuję za okazany nam szacunek i życzę wszystkim ob fitego błogosławieństwa Bożego. Uroczystość uświetnił występ Chóru Akademickiego D ram m aper m usica, który wykonał m.in. wiązankę pastorałek. Podczas mszy św. śpiewał chór alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu, grała orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu. Barbara Stankiewicz Fot. Jerzy Mokrzycki i Tadeusz Parcej

11 luty - kwiecień W drodze do nowej Europy LAUDACJA z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego J. Em. Ks. Kardynałowi Karlowi Lehmannowi wygłoszona przez ks. prof. Helmuta Jan a Sobeczkę, dziekana W yd ziału Teologicznego (fragm enty) Uniwersytet Opolski na wniosek Rady Wydziału Teologicznego pragnie dziś wyróżnić najwyższą godnością akademicką dwie wybitne postacie, dwóch bardzo życzliwych Polsce i zaprzyjaźnionych z Opolem Księży Kardynałów. Czuję się zaszczycony, że w imieniu Senatu mogę wygłosić laudację dla jednego z dzisiejszych Dostojnych Doktorantów, Ks. Kardynała Karla Lehmanna, biskupa mogunckiego i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec. Ta wprawdzie zaszczytna rola jest równocześnie bardzo trudną, gdyż w krótkiej laudacji nie sposób wymienić wszystkich, nawet najważniejszych, osiągnięć i zasług Księdza Kardynała. Ograniczę się zatem jedynie do krótkiego podsumowania i wymienienia głównych powodów, jakie skłoniły Radę Wydziału Teologicznego do postawienia wniosku Wysokiemu Senatowi Uniwersytetu Opolskiego o nadanie Jego Eminencji godności doktora honoris causa. (...) Opolski Wydział Teologiczny proponując kandydaturę swojego pierwszego doktora honorowego pragnął uczcić najpierw wybitną działalność naukową i ogromny dorobek pisarski Księdza Kardynała Lehmanna. Ostatnie wykazy bibliograficzne wymieniają ponad 1500 publikacji, w tym kilkanaście obszernych monografii książkowych. (...) Obaj recenzenci dzisiejszego przewodu doktorskiego zgodnie podkreślają znakomite przygotowanie filozoficzne i teologiczne Doktoranta. (...) Imponujący dorobek naukowy Kardynała Lehmanna podejmuje problematykę dia logu m ięd z y w iarą, teologią i K ościołem a w spółczesną nauką i kulturą; wskazuje na n ow e fo rm y o b ecn o ści i od p ow ied z ia ln ego udziału ch rz eścijan w ż yciu p u blicznym, w społeczeństw ie cyw ilnym, w gosp odarce i p o lityce (ks. H. Juros). Dzięki dobrym fundamentom antropologiczno-filozoficznym i biblijnym jego prace teologiczne poruszają aktualne problemy egzystencjalne Kościoła i świata, a przy tym pisane są językiem zrozumiałym dla współczesnego czytelnika, żyjącego w zsekularyzowanym i pluralistycznym świecie. Jego bogata działalność naukowa i pasterska wywarła znaczny wpływ na rozwój nauczania społecznego Kościoła. W swoich pracach odpowiada na palące problemy egzystencjalne niemieckiego Kościoła i całej zachodniej Europy. Przykładowo, jedna z Jego publikacji powstała wówczas, kiedy na Zachodzie głośne było hasło: B óg «tak», Chrystus- Kościół «nie». Autor w sposób kompetentny swoją argumentacją precyzyjnie zbija ową niczym nie uzasadnioną tezę (o. H. Langkammer). Kard. Karl Lehmann Uzasadniając swój wniosek Rada Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, oprócz wybitnej działalności naukowej Księdza Kardynała Lehmanna, wskazała na jego wyjątkową działalność na rzecz ekumenizmu, jedności kościelnej i pojednania między narodami, jako warunek skutecznej integracji europejskiej. Działalność tę Dostojny Doktorant pełni od 20 lat przede wszystkim jako biskup moguncki, a od 15 lat - wybierany trzykrotnie przez biskupów - jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec. Działalność ekumeniczna w kraju Marcina Lutra ma szczególne znaczenie i jest bacznie obserwowana przez różne środowiska wewnątrz Kościoła, jak i poza nim. Przewodniczący Episkopatu Niemiec podejmował wielorakie inicjatywy i wspólne katolicko-ewangelickie przedsięwzięcia. Nie sposób je tutaj wymieniać. W uznaniu zasług na polu ekumenicznym otrzymał w 1994 r. prestiżową nagrodę Karla Bartha Unii Kościoła Ewangelickiego w Berlinie.

12 12 INDEKS nr 1-2 (31-32) (...) W oparciu o katolickie zasady ekumenizmu Kardynał odpowiada na najważniejsze współczesne problemy nurtujące Kościół i społeczeństwo. Czyni to przykładowo w obszernym opracowaniu z 1993 r. zatytułowanym G lauben b ez eu gen - G esellschaft gestalten. Książka ukazuje wartość wiary, jej wpływ na życie społeczne: wiara chrześcijańska powinna rozładowywać rodzące się napięcia, łączyć ludzi, a nie dzielić. Ks. kardynał Karl Lehmann - urodził się 16 maja 1936 r. w Sigmaringen w rodzinie nauczycielskiej. W 1956 r. podjął studia filozoficzne i teologiczne na Uniwersytecie we Fryburgu, po roku kontynuował je na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Studia filozoficzne zakończył obroną pracy doktorskiej z filozofii w 1962 r. (3-tomowa rozprawa pt. Ursprung und Sinn der Seinsfrage beim früheren M artin Heidegger). W 1963 r. przyjął święcenia kapłańskie. W latach był asystentem znanego jezuity profesora Karla Rahnera w Monachium i w Monastyrze. W 1967 r. uzyskał doktorat z teologii na podstawie pracy pt. A u f erweckt am dritten Tag nach der Schüft. Früheste C hristologie, Bekenntnisbildung und Schriftauslegung im Lichte von 1 K or 13,3-5. W 1968 r. został mianowany profesorem teologii dogmatycznej i ekumenizmu Uniwersytetu w Moguncji. Po trzech latach objął stanowisko profesora Uniwersytetu we Fryburgu w Bryzgowii. W 1983 r. wrócił do Moguncji, ale już jako biskup ordynariusz diecezji (Mainz). Święcenia biskupie przyjął w 1983 r. W 1987 r. Konferencja Episkopatu Niemiec wybrała go na swojego przewodniczącego. Zostaje także wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy. Uczestniczy w pracach Stolicy Apostolskiej jako członek Kongregacji Nauki Wiary i Kongregacji ds. Biskupów. W 2001 roku został przez papieża Jana Pawła II powołany do godności kardynała. Za imponujący dorobek naukowy i pisarski (dotąd ok publikacji) został członkiem Akademii Nauk i Literatuiy oraz Europejskiej Akademii Nauk w Salzburgu. Dotąd otrzymał pięć doktoratów honoris causa w uniwersytetach w Innsbrucku, Waszyngtonie, Moynooth w Irlandii, Warszawie (ATK) i Graz. Ta mediacyjna rola przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec była bardzo widoczna zwłaszcza w głośnym konflikcie Stolicy Apostolskiej z niemieckim Episkopatem w sprawie poradnictwa antyaborcyjnego. Przypomnę na czym on polegał: otóż w świetle niemieckiej ustawy z 1995 r. przerywanie ciąży jest przestępstwem, ale nie jest karalne, jeśli kobieta przedstawi zaświadczenie o odbytej konsultacji. W państwowy system poradni, których w sumie jest 1700, weszło również ponad 250 poradni katolickich. Praktyka pokazała, że jedynie co czwarta kobieta ciężarna rezygnowała z aborcji. Powstał jednak problem natury moralnej: czy wydawanie zaświadczeń to współudział w zabijaniu nienarodzonych, czy szansa ratowania przynajmniej części dzieci? Stolica Apostolska i część biskupów niemieckich uważała wydawanie zaświadczeń za współudział w zabijaniu. Cierpliwe szukanie rozwiązania i zdecydowana postawa w obronie życia samego Kardynała Lehmanna zażegnały groźny konflikt, który w zasadzie zakończył się, kiedy Episkopat podjął uchwałę, że od 1 stycznia 2001 r. Kościół niemiecki wycofa się z państwowego poradnictwa, a jego ośrodki zaprzestaną wydawania zaświadczeń (kompromisowo załatwiono również casus diecezji limburskiej). Nie bez racji analitycy sytuacji Kościoła katolickiego w Niemczech nazywają Kardynała Lehmanna spinaczem różnych tendencji w Kościele, gdyż godzi on rozgorączkowanych liberałów i zdecydowanych tradycjonalistów. Nie unikał głoszenia odważnych poglądów, innych niż np. kardynał Ratzinger, ale nigdy nie przekroczył granicy wyznaczonej przez Urząd Nauczycielski Kościoła. (...) Uczelnia nasza nagradza swoją najwyższą godnością Kardynała Lehmanna również za to, że - jako biskup i przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec, a od 10 lat jako zastępca przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy - wniósł wielki wkład w budowę pojednanej Europy. Jego liczne inicjatywy widoczne były jeszcze w czasach istnienia żelaznej kurtyny. W swoich słowach i czynach nawoływał do przezwyciężania ciasnych granic przesadnego nacjonalizmu, przestrzegał przed konkurencją gospodarczą niszczącą przeciwnika, wspierał wolnościowe dążenia zniewolonych narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Ukazywał wizję nowej Europy, ale przestrzegał, że mimo upadku dzielących nas murów istnieją liczne blokady w naszych umysłach. Przestrzegał jednak przed euforią, przed budowaniem Europy opartej jedynie na instytucjach politycznych i zgodności interesów gospodarczych. Nie negując potrzeby tych dążeń, stwierdził, iż Europa potrzebuje nowej tożsamości duchowej, kulturowej i etycznej. Wskazując na wielorakie korzenie kultury europejskiej: greckie, rzymskie, judeochrześcijańskie i arabsko-islamskie, przestrzegał, iż nie może się ona ograniczać do ludów Europy Zachodniej, ale musi obejmować również świat słowiański, który z tytułu pochodzenia i w oparciu o zasadę równouprawnienia zalicza się do jednej z kolumn Europy. Stanowczo stwierdza, iż u wszystkich tych ludów żyzną glebę dla korze-

13 luty - kwiecień ni Europy zdecydowanie stanowi wiara chrześcijańska. Ale jaka wiara? Nie taka, jaką m am y na Z achodzie, bo tam - mówi krytycznie Kardynał - ch rześcijanie są ludźm i z b yt m a lej w iary, stali się d u ch o w o zbyt gn uśn i i leniw i. P otrzeba im w ięcej o d w a gi do św iadcz en ia i w ięcej radości p łyn ą cej z E wangelii. W tedy też n ie m uszą się ob a w ia ć w yzw ań, jak ie dziś p rz ed nim i stoją. Według Kardynała Kościoły Zachodu potrzebują wsparcia od swoich współbraci z krajów Europy Środkowo-Wschodniej: D lateg o też naszym K ościołom na Zach o d z ie p o trz eb n a je s t p o m oc, przyk ład sióstr i braci z E uropy Ś rodk ow ej i W schodniej. Siła i rad o ść ich w iary, w yp róbow a n e długim cierpieniem, n ie m ogą je d nak u tra cić w a rtości w sk utek z w ycz a jn ego dopasow ania się do n o w ej sytuacji. (...) Eminencjo, Czcigodny Księże Kardynale, za wszystkie wybitne osiągnięcia, których nawet nie sposób wyliczyć, za służbę naukowej prawdzie, za bogactwo posługi pasterskiej, a zwłaszcza za wieloraki wkład w pojednanie między narodami, za wkład w budowę nowej i chrześcijańskiej Europy, za wielką życzliwość dla Polski i wspieranie od lat społeczności Śląska Opolskiego i różnych jego instytucji Uniwersytet Opolski pragnie dziś złożyć Waszej Eminencji najwyższy hołd i przyznaje swoje najwyższe odznaczenie, jakim jest doktorat honoris causa. W służbie prawdy i miłości LAUDACJA z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego J. Em. Ks. Kardynałowi Miloslavowi Vlkowi wygłoszona przez ks. prof. K azim ierza Dolę (fragm enty) Senat Uniwersytetu jednomyślnie zaaprobował wniosek Wydziału Teologicznego, by w gronie ludzi, którzy mogą nam być drogowskazem i wzorcem, postawić także arcybiskupa-metropolitę Pragi ks. kard. Miloslava Vlka. (...) Właśnie w osobie Księdza Kardynała widzimy nie tyle wielkiego naukowca i erudytę, którego dorobek byłby zachętą do badań naukowych, ile najpierw człowieka mądrego, mądrego zarówno mądrością wyznawanych zasad, jak i mądrością życiowego doświadczenia. Wierność wyznawanym zasadom wykazał w długich okresach swojego życia, czekając najpierw na możliwość rozpoczęcia studiów uniwersyteckich, potem na pozwolenie wstąpienia do seminarium i przyjęcia święceń, wreszcie na pozwolenie rozpoczęcia pracy duszpasterskiej. A mądrości swej dowiódł pełniąc powierzone mu bardzo trudne i bardzo odpowiedzialne zadania jako biskup Budziejowic od 1990 r. i Pragi od 1991, jako przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europejskich - przez prawie trzy kadencje od 1993 do 2001 r., wreszcie jako uczestniczący w Rzymie w pracach Kongregacji ds. Środków Społecznego Przekazu i Kongregacji Kościołów Wschodnich. Podjął bardzo trudne zadanie w diecezjach czeskich, zwłaszcza praskiej, ponad siły człowieka: jak wyprowadzić na światło dzienne Kościół wyeliminowany z życia publicznego, Kościół, który przez ponad 40 lat żył w podziemiu, w mrokach katakumb, na powierzchni był o tyle, o ile na to zezwalały władze republiki, urząd bezpieczeństwa i tajna policja. (...) Równie trudna i ważna jest praca Księdza Kardynała na polu europejskim. Realizuje i tu swój Kard. Miloslav Vlk zamysł tworzenia wspólnoty - com - m unio - zarówno poprzez działania na rzecz pojednania wyznań chrześcijańskich, jak i, dzięki współpracy z instytucjami europejskimi, na rzecz stworzenia społeczności ponadnarodowej. I tu cechuje go postawa wielkiej otwartości, tzn. gotowości szukania prawdy także poza tym, co uznajemy za nasze i dla nas samych przydatne. Swoją ośmioletnią prezydencję w Radzie Konferencji Episkopatów Europy zakończył podpisaniem w Strasburgu 22 kwietnia 2001

14 14 INDEKS nr 1-2 (31-32) r. Karty Ekumenicznej. Wskazano tu na konieczność i na możliwości współpracy nie tylko między katolikami i ewangelikami, ale także z wyznawcami judaizmu i islamu. (...) Kardynał praski nie jest człowiekiem kompromisu. Takim był od lat młodych, kiedy w 20. roku życia mając w ręku świadectwo maturalne z celującymi ocenami stanął wobec wyboru drogi życiowej. Studiów wyższych nie mógł rozpocząć. Już w chłopięcym wieku pojawił się zamysł pracy kapłańskiej; zapamiętał, że gdy jako jedenastoletni w gablotce przy kościele parafialnym przeczytał wezwanie A może i ty powinieneś zostać kapłanem?, odpowiedział tak! i tę tajemnicę powołania w sobie nosił. Ale urzeczywistnić ją w Czechach w 1952 r. nie było rzeczą prostą: uwięzionych było od kilku lat 8 biskupów, około 500 księży, około 2 tys. zakonników i 10 tys. sióstr zakonnych - w części aresztowanych, w części skomasowanych w wybranych przygranicznych miejscowościach, seminaria diecezjalne i praski Wydział Teologiczny były zamknięte, funkcjonował z łaski władz państwowych tylko jeden katolicki wydział w Litomierzycach pod ścisłym nadzorem tajnej policji, a pozwolenia na studia w nim udzielało ministerstwo spraw wewnętrznych. Nie mógł też rozpocząć studiów na żadnym innym wydziale, bo nie należał do komunistycznej organizacji młodzieżowej. Czy iść na kompromis? Trzy dni po maturze Miloslav ruszył na pielgrzymkę do sanktuarium maryjnego w południowych Czechach. Tu w czasie Mszy św. usłyszał tekst, który towarzyszyć mu będzie przez całe dalsze życie. Św. Piotr Apostoł pisał, apelował do wiernych: Upokorzcie się p o d m ocną ręką Boga, aby was w yw yższył w stosow nej chwili, wszystkie troski na N iego złóżcie, gdyż Jem u na was zależy (1 P 5,6). Tu podjął decyzję na sposób życia w komunizmie. Rozpoczął pracę w fabryce maszyn w Budziejowicach, a potem była służba wojskowa. Dramatyczne wydarzenia na Węgrzech w 1956 r., krwawo stłumione przez Armię Czerwoną, rozruchy w Poznaniu i polski październik otwarły w Czechach pewne możliwości ludziom spoza uprzywilejowanych szeregów. Miloslav otrzymał pozwolenie na studia w Uniwersytecie Karola w Pradze na kierunku najbardziej neutralnym światopoglądowo - na archiwistyce. Zakończył je promocją doktorską w 1960 r. Pracował potem w archiwach, aż w 1964 r., jeszcze przed praską wiosną, w porozumieniu z internowanym biskupem budziejowickim Józefem Hlouchem wystarał się o zgodę na studia teologiczne i w 1968 roku - roku, który pozwolił złapać krótki oddech katolicyzmowi czeskiemu - został wyświęcony. Otrzymał też pozwolenie na pracę parafialną. Był jednak zbyt gorliwy i po kilku przenosinach z parafii na parafię cofnięto mu w 1978 r. pozwolenie. Pracę znalazł w Pradze w Zakładzie Oczyszczania Miasta, na osiem lat został pomywaczem szyb i okien wystawowych. Był to ważny czas poszukiwania nowej tożsamości. Wielu księży w takich godzinach kryzysu pozwala zaabsorbować się tak bardzo poszukiwaniu własnej tożsamości, że gubią właściwy wymiar swego posługiwania. Koncentrując się na sobie, szukając wyjścia z własnego kryzysu, tracą zdolność do ogarnięcia całego Kościoła i jego misji. Ksiądz Miloslav nie pozwolił zapędzić się w ślepą uliczkę takiego szukania własnej tożsamości. To nie były lata narastania w sercu rozgoryczenia, poczucia krzywdy, pretensji. Wręcz przeciwnie - wspomina te lata tak: Znam wielu ludzi, którzy byli prześladowani, siedzieli w więzieniu, którzy nie mówią źle o nikim, choć sami byli zniesławiani. Krzyż prześladowania oczyścił nas. Dla mnie okres praski, gdy myłem okna, był czymś w rodzaju rekolekcji (M. Vlk, Czas dojrzew ania, Warszawa 1995,48). Krzyż jest rzeczywistością życia, jest sposobem na życie, drogą życia... Drugim wielkim serdecznym tematem ks. Kardynała jest com m unio - wspólnota, przede wszystkim Kościoła. Trudne lata rekolekcji praskich były też latami pogłębiania świadomości kościelnej, budowania tożsamości z Kościołem - z tą widzialną wspólnotą ludzi zgromadzonych wokół Chrystusa. Świadomość kościelna uczy nas otwartości wobec ludzi poza Kościołem i każe rezygnować ze swojej wyłączności na mądrość i na prawdę, m usim y otw orz yć się na innych i rozm aw iać z nim i - mówi Ks. Kardynał - błędem p rz e szłości jest, że uważaliśm y się za je dyn ych głosicieli praw dy. Jako K o ściół byliśm y św iadom i posiadania praw dy, ale n iestety nie łączyliśmy tego z miłością... To dialog z innym i prow adzi nas do tego, że przestajem y w nich w id z ieć tylko nieprzyjaciół (Vlk, Wird Europa heidnisch?, Augsburg 1999,9). Ze świadomością prawdy i z wzajemną miłością ku sobie musimy wychodzić z Kościoła ku ludziom, którzy szukają. Kardynał nie jest człowiekiem kompromisu, ale człowiekiem pokornej, z miłością i otwartością głoszonej prawdy, a bez tej pokory prawda staje się zimna i bywa nieludzka. Kardynał praski nie jest człowiekiem tolerancji, choć tak wielką wartością jest tolerancja: godzi się na człowieka innego, innego językiem, narodowością, wyznaniem religijnym, innego sposobem życia i postępowania, znosi go, pozwala mu być; chęć zachowania pokoju społecznego zmusza do tolerowania tego człowieka, tej grupy ludzi. Tak łatwo jednak obsunąć się ku fałszywej tolerancji: od akceptowania drugiego człowieka, nawet wtedy gdy błądzi, ku akceptowaniu wszystkiego co robi, nawet gdy zabija, bo jest wolny, bo to jego prawo (aborcja, eutanazja). Dlatego powie Ks. Kardynał: Tolerancja nie jest najwyższą wartością - najw yższą wartością jest miłość drugiego człowieka. Jestem za tolerancją, która nie oznacza zdew aluow ania praw dy, która nie oznacza m ów ienia wszystkim ty też masz ra cję, ho praw da jest tylko jedna. Ale dopiero praw da z miłością głoszona i w miłości przekazywana jest służbą dla człowieka (tamże, 64). Tak rozumiana tolerancja odpowiada na najbardziej intymne pragnienie człowieka i na jego podstawowe prawo: by

15 luty - kwiecień być kochanym, prawo, któremu ze strony drugiego człowieka odpowiada równie podstawowy obowiązek: kochać! A Europa dziś um iera nie z głodu, a um iera z niedostatku m i łości (tamże, 42). Kardynał nie jest człowiekiem tolerancji po prostu, jest człowiekiem miłości, bez której tolerancja może być dla człowieka ubliżająca i poniżająca. Kardynał praski nie jest człowiekiem demokracji, choć powie, że demokracja jest jednym z największych osiągnięć Europy i wręcz znamieniem europejskiej cywilizacji. Wyrosła z haseł wolności i równości wszystkich, te same prawa przyznaje uczciwym i przewrotnym, ludziom mądrym i głupcom, a może przecież być i ludowa. Wskazuje Ksiądz Kardynał na bardzo niekorzystny rozwój demokracji nawet w krajach zachodnich o ustabilizowanych systemach parlamentarnych: udział w wyborach bierze przeciętnie 50 do 60 procent uprawnionych, do rządów dochodzą partie, które mają poparcie 30 procent, i w Europie zjednoczonej m oże p ow sta ć jed n o ść dem ok ratyczna, w k tórej jed n a grupa narodów zapanuje nad inną i jed n a część Europy w sposób zupełnie dem ok ratyczny narzuci w o lę innej (T. Fitych, Kościół milczenia dzisiaj, Praga-Nowa Ruda 1995, 276), dem okracja jest też rodzajem zależności. Uniknie się jej tylko wówczas, gdy demokracja opierać się będzie na braterstwie ludzi i na solidarności: jedyn ą autentyczną dem o kracją jest pow sz ech n e braterstw o ludzi. Ku poczuciu wspólnoty należy więc wychowywać ludzii, w optymistycznej ocenie Ks. Kardynała, ku temu zdaje się iść rozwój życia społecznego: rozw ój nie idzie w kierunku jak iegoś superczłow ieka, ale ku człow iek ow i - w spólnocie, ku osobie w pełni uspołecznionej (tamże, 427), wspólnota jest w y pełnieniem tożsam ości człowieka stw orzonego na obraz Boży, tzn. Trójcy - W spólnoty. Ale takiej duchowej podstawy dla demokracji, w przeświadczeniu Ks. Kardynała, nie jest w stanie stworzyć żadne państwo demokratyczne - potrzebuje Kościoła (Vlk, Wird Europa heidnisch?, 43-44). Demokracji w przyszłej Europie drogę toruje dobra tolerancja, która od miłuj bliźniego jak siebie samego prowadzi do przykazania miłuj ojczyznę bliźniego jak swoją własną. Ksiądz Kardynał nie jest człowiekiem demokracji po prostu - jest człowiekiem braterstwa i wspólnoty, bez czego demokracja może oznaczać wydanie społeczności na łaskę i niełaskę małych, skrajnych ugrupowań. Kardynał praski nie jest człowiekiem wolności rozumianej jako wartości najwyższej, absolutnej, jako nieograniczonej autonomii człowieka, jego całkowitej osobistej wolności, której źródłem jest tylko rozum i wola ludzka. W wielu społecznościach dominuje dziś to poczucie nieskrępowanego niczym prawa myślenia, wypowiadania się, sposobu życia, prawa do wolności, która staje ponad dobrem i prawdą. Tymczasem wolność nie oznacza tylko dania człowiekowi szerokich możliwości, ale jest także nałożeniem nań wielkiej odpowiedzialności - im większa jest wolność, tym większa ciąży na człowieku odpowiedzialność, tym większa musi być wrażliwość na dobro i zło. Kardynał nie jest człowiekiem wolności po prostu, ale człowiekiem odpowiedzialności, bez której wolność prowadzi do anarchii najpierw moralnej, potem społecznej. (...) Na koniec chcę wyrazić prośbę, którą, myślę, wszyscy tu zgromadzeni zaaprobują: byłoby dla nas wielką radością, gdyby dyplom doktorski, który Uniwersytet ma zaszczyt wręczyć, Ksiądz Kardynał zechciał po powrocie do Pragi przedstawić na ołtarzu św. Wojciecha w katedrze praskiej, przy jego relikwiach, jako symboliczny wyraz hołdu i wdzięczności Opolan wobec obydwu wielkich świadków wiary - św. Wojciecha i jego następcy Kardynała Miloslava. Ks. kardynał Miloslav Vlk - urodził się 17 maja 1932 roku w Lisnicy. Szkołę średnią ukończył w Czeskich Budziejowicach w roku Po odbyciu służby wojskowej i dwóch latach pracy robotniczej mógł podjąć studia historyczne i archiwistyczne na Uniwersytecie Karola w Pradze. Owocem tych studiów są publikacje naukowe, między innymi na temat Kodeksu Jeneńskiego. W latach pracował w archiwum miejskim w Czeskich Budziejowicach. W roku 1964 pozwolono mu wstąpić do Seminarium Duchownego w Litomierzycach. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1968 r., w okresie praskiej wiosny. Został następnie sekretarzem biskupa Josefa Hloucha w Czeskich Budziejowicach. W latach ks. Miloslav Vlk pracował w kilku parafiach południowoczeskich jako proboszcz i administrator. W 1978 r. władze państwowe odebrały mu prawo do wykonywania posług kapłańskich. Podjął wtedy pracę fizyczną w Pradze w zakładzie oczyszczania miasta, gdzie przez osiem lat mył okna wystawowe. Przez następne trzy lata był archiwistą w banku. W styczniu 1989 r. mógł wrócić do pracy duszpasterskiej. Uczestniczył w wydarzeniach aksamitnej rewolucji. W 1990 roku został biskupem czeskobudziejowickim, a w 1991 r. arcybiskupem i metropolitą praskim. W latach abp Miloslav Vlk pełnił obowiązki przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE); na tym stanowisku podejmuje liczne inicjatywy na rzecz pojednania, współpracy Kościołów i narodów jednoczącej się Europy. Papież J an Paweł II w dniu 11 listopada 1994 roku mianował go kardynałem. Jest doktorem honorowym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz uniwersytetów w Illinois, Minnesocie i w Passau.

16 16 INDEKS nr 1-2 (31-32) Posiedzenie Senatu UO 4 grudnia 2001 r. Gośćmi Senatu Uniwersytetu Opolskiego byli wojewoda opolski Leszek Pogan oraz wicewojewoda Elżbieta Rutkowska (dzień wcześniej został podpisany akt notarialny umowy użytkowania wieczystego i sprzedaży budynku po byłym szpitalu dziecięcym przy pl. Kopernika). Na posiedzeniu Senatu wojewoda Leszek Pogan oficjalnie wręczył rektorowi UO prof. Stanisławowi Nicieji akt notarialny dotyczący przejęcia budynku byłego szpitala dziecięcego, w którym po przeprowadzeniu remontu generalnego mieścić się będzie administracja Uniwersytetu. Wojewoda opolski zadeklarował pomoc opolskiemu środowisku akademickiemu. Poinformował, że rozwój środowiska akademickiego należy - obok rozbudowy onkologii i dróg - do priorytetów obecnych władz wojewódzkich. Wojewoda wyraził przekonanie, że po zakończeniu odbudowy gmachu poklasztomego budynek główny Uniwersytetu będzie jedną z trzech najważniejszych budowli Opola - obok wieży piastowskiej i ratusza. W centrum zainteresowania władz wojewódzkich jest również sprawa uporządkowania spraw własnościowych terenu w rejonie kampusu przy ul. Plebiscytowej oraz zagospodarowanie terenów po jednostce wojskowej przy ul. Prószkowskiej. Wicewojewoda Elżbieta Rutkowska podkreśliła, że dbałość o rozwój środowiska akademickiego opolskich uczelni leży w interesie miasta i województwa: środowisko naukowe jest nobilitujące dla każdego miasta i regionu. Wojewoda Leszek Pogan wręczył odznaczenia państwowe przyznane pracownikom naszej Uczelni. Złote Krzyże Zasługi otrzymali: dr hab. Krystyna Borecka, prof. UO (Wydział Przyrodniczo-Techniczny), prof. dr hab. Janusz Czelakowski (Instytut Matematyki), dr hab. Irena Jokiel, prof. UO (Insty- tut Filologii Polskiej), prof. dr hab. Czesława Rosik-Dulewska (Wydział Przyrodniczo-Techniczny); Srebrne Krzyże Zasługi: mgr inż. Andrzej Kimla (dyrektor administracyjny UO), dr Piotr Sikora (Instytut Nauk Pedagogicznych), dr hab. Anna Starzec (Instytut Filologii Polskiej), dr Maria Rowińska- Szczepaniak (Instytut Filologii Polskiej), dr Jadwiga Tarsa (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej); Brązowe Krzyże Zasługi: dr Teresa Krzyśko-Łupicka (Wydział Przyrodniczo-Techniczny), dr Ewa Nowakowska (Instytut Chemii), mgr Danuta Szewczyk-Kłos (Biblioteka Główna), dr Maria Śmigielska (Wydział Przyrodniczo- Techniczny), dr Lidia Tendera (Instytut Matematyki i Informatyki). Rektor UO prof. Stanisław Nicieja wręczył przyznane przez ministra edukacji narodowej i sportu Medale Edukacji Narodowej. Otrzymali je: prof. dr hab. Andrzej Gawdzik (Wydział Przyrodniczo-Techniczny), dr hab. Czesław Lachur, prof. UO (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej), dr hab. Stanisław Malarski, prof. UO (Międzywydziałowy Instytut Prawa i Administracji), dr hab. Eleonora Sapia-Drewniak, prof. UO (Instytut Nauk Pedagogicznych), dr Franciszka Witkowska-Lewicka (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej). # Dziekan Wydziału Historyczno-Pedagogicznego prof. dr hab. Marek Masnyk zwrócił się z prośbą o rozstrzygnięcie konkursu otwartego na stanowisko profesora zwyczajnego w zakresie politologii. W wyniku konkursu rozpisanego w grudniu 1998 r. na stanowisku profesora zwyczajnego został zatrudniony prof. dr hab. Wiesław Lesiuk (wówczas na 2. pełnym etacie w UO). Prof. Wiesław Lesiuk z dniem 1 listopada 2001 r. podjął zatrudnienie na I etacie w Instytucie Nauk Społecznych UO i zaistniała konieczność ponownego rozpisania konkursu. Na konkurs ten wpłynęło ponownie podanie prof. Wiesława Lesiuka. Komisja konkursowa uznała za wystarczającą dla rozstrzygnięcia konkursu recenzję sporządzoną w styczniu 1999 r. przez prof. dra hab. Czesława Łuczaka, historyka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prof. dr hab. Wiesław Lesiuk w okresie od marca 1999 r. do października 2001 r. znacznie powiększył swój dorobek naukowy. Wydał w tym czasie ponad 45 publikacji (w tym 1 książkę współautorską, 4 zbiorowe prace redagowane, 4 prace zbiorowe współredagowane, ponad 20 artykułów). W okresie tym zakończone zostały dwa przewody doktorskie, których promotorem był prof. Lesiuk; wiosną 2002 roku przewiduje się zakończenie dwóch kolejnych doktoratów. Za wnioskiem głosowało 37 senatorów, przeciw - 3, wstrzymały się od głosu 2 osoby. # Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego prof. dr hab. Adam Latała zwrócił się z prośbą 0 rozstrzygnięcie konkursu otwartego na stanowisko profesora zwyczajnego w zakresie nauk technicznych, specjalność: inżynieria środowiska. Na ogłoszony konkurs wpłynęły dwie kandydatury: prof. dra hab. inż. Janusza Bossa oraz prof. dra hab. inż. Aleksandra Sofronkowa. Prof. dr hab. Janusz Boss jest specjalistą w zakresie inżynierii i aparatury chemicznej i procesowej. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii chemicznej uzyskał w 1972 r., a tytuł profesora w 1989 r. Prof. Janusz Boss, aktualnie zatrudniony na II pełnym etacie w Katedrze Inżynierii Procesowej, zadeklarował chęć przejścia do pracy w Uniwersytecie Opolskim na I etat. Jest autorem ok. 200 publikacji dotyczących przede wszystkim konstrukcji mieszalników 1technologii procesu mieszania ukła

17 luty - kwiecień dów ziarnistych. Wypromował 8 doktorów, a 2 kolejne przewody są w toku. Opinię o dorobku naukowym prof. dra hab. inż. Janusza Bossa opracował prof. dr hab. inż. Andrzej Heim z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, który napisał raia: (...) badania w tej tematyce nie były wcześniej prowadzone w WSI w Opolu, a i w Polsce w minimalnym stopniu (...) prof. J. Boss rozpoczął od podstaw budować zespół naukowy, tworząc do tego celu odpowiednią bazę aparaturowo-badawczą. (...) Zespół ten posiada uznaną pozycję naukową w dziedzinie mieszania materiałów ziarnistych tak w kraju, jak i za granicą. (...) Z tej tematyki w dorobku prof. J. Bossa znajduje się 5 monografii, ponad 60 oryginalnych artykułów naukowych w poważnych krajowych i zagranicznych czasopismach o światowym obiegu. Komisja powołana przez Radę Wydziału - w składzie: prof. Andrzej Gawdzik, prof. Adam Latała, dr hab. Zenon Jasiński (prof. UO), prof. Jerzy Lis, prof. Czesława Rosik-Dulewska, prof. Zygmunt Dziewięcki - pozytywnie zaopiniowała starania prof. Janusza Bossa o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego. Za wnioskiem głosowało 36 senatorów, przeciw - 3, wstrzymały się od głosu 3 osoby. Prof. dr hab. inż. Aleksander Sofronkow tytuł profesora uzyskał w 1991 r. Od 1995 r. zatrudniony jest w Katedrze Inżynierii Procesowej. Jest autorem ogółem około 200 artykułów (przede wszystkim z zakresu fizykochemicznych podstaw otrzymywania wysoko aktywnych katalizatorów spalania elektrochemicznego) oraz 14 patentów. Wypromował 2 doktorów. Opinię o dorobku naukowym prof. dra hab. inż. Aleksandra Sofronkowa opracowali prof. dr hab. inż. Andrzej Gawdzik oraz prof. dr hab. inż. Józef Szarawara, który napisał m.in.: (...) Prace prof. A. Sofronkowa znane są szeroko w Rosji, na Ukrainie, a także w innych państwach, o czym świadczy tłumaczenie jego prac naukowych w USA, wybranie go rzeczywistym członkiem Akademii Nauk Wyższej Szkoły Ukrainy i Amerykańskiej Akademii Nauk w Nowym Jorku (...). Komisja powołana przez Radę Wydziału - w składzie: prof. Andrzej Gawdzik, prof. Adam Latała, dr hab. Zenon Jasiński, prof. Jerzy Lis, prof. Czesława Rosik-Dulewska, prof. Zygmunt Dziewięcki - pozytywnie zaopiniowała starania prof. Aleksandra Sofrankova o mianowanie go na stanowisko profesora zwyczajnego. Za wnioskiem głosowało 30 senatorów, przeciw - 7, wstrzymało się od głosu 5 osób. # Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego prof. dr hab. Adam Latała zwrócił się z prośbą o rozstrzygnięcie konkursu otwartego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie nauk humanistycznych, sp. kształcenie zawodowe. Na ogłoszony konkurs wpłynęła kandydatura dra hab. Tadeusza Barskiego. Dr hab. Tadeusz Barski związany jest z naszą uczelnią od 1969 r. Kolokwium habilitacyjne odbył w 2000 r. w Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie na podstawie rozprawy Technologia kształcenia nauczycieli techniki, jest autorem około 140 artykułów (z zakresu technologii, ekologii oraz dydaktyki), w tym 3 monografii i 4 skryptów, a także promotorem aktualnie realizowanej rozprawy doktorskiej Sławomira Mroza. Komisja powołana przez Radę Wydziału - w składzie: prof. Andrzej Gawdzik, prof. Adam Latała, dr hab. Zenon Jasiński, prof. Jerzy Lis, prof. Czesława Rosik-Dulewska, prof. Zygmunt Dziewięcki - pozytywnie zaopiniowała starania dra hab. Tadeusza Barskiego o mianowanie go na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Za wnioskiem głosowało 33 senatorów, przeciw - 4, wstrzymało się od głosu - 5. # Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego prof. dr hab. Adam Latała zwrócił się z prośbą o rozstrzygnięcie konkursu otwartego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie nauk technicznych, sp. informatyka. Na ogłoszony konkurs wpłynęła kandydatura prof. dra hab. Wiktora A. Własenki. Prof. dr hab. Wiktor Własenko tytuł profesora uzyskał w 1991 r. w Katedrze Teoretycznych Podstaw Radiotechniki Odeskiego Państwowego Uniwersytetu Politechnicznego. Jest członkiem m.in. Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej (ds. stopni i tytułów naukowych) Ukrainy, Międzynarodowej Akademii Informatycznej, Komisji Naukowo-Metodycznej Ministerstwa Oświaty Ukrainy, członkiem korespondentem Światowej Akademii Środków Przekazu Radiotechnicznego. Podczas swej działalności dydaktycznej odbył szereg staży naukowych na Ukrainie i w Uniwersytecie w Teksasie. Jest autorem ok. 100 prac badawczych ogłoszonych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego (w tym 5 monografii, 11 podręczników lub skryptów); promotor 12 rozpraw doktorskich. Komisja powołana przez Radę Wydziału - w składzie: prof. Andrzej Gawdzik, prof. Adam Latała, dr hab. Zenon Jasiński, prof. Jerzy Lis, prof. Czesława Rosik-Dulewska, prof. Zygmunt Dziewięcki - pozytywnie zaopiniowała starania prof. dra hab. Wiktora Własenki o mianowanie go na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Za wnioskiem głosowało 26 senatorów, przeciw -1 0, wstrzymało się od głosu - 6. # Dziekan Wydziału Ekonomicznego prof. Urszula Łangowska- Szczęśniak zwróciła się z prośbą o rozstrzygnięcie konkursu otwartego na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Na ogłoszony konkurs wpłynęła kandydatura dra hab. Marka Bugdola. Kandydat uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych na podstawie pracy Nowoczesne koncepcje zarządzania. Analiza teoretyczna, metodologiczna i prakseologiczna w Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie, zatwierdzony w 2000 r. decyzją Wyższej Komisji Atestacyjnej Ministerstwa Oświaty Federacji Rosyjskiej. W roku 1992 odbył staż z zakresu zarządzania i marketingu w Uniwersytecie Liege w Belgii. Ukończył studia podyplomowe w zakresie handlu zagranicznego i technologii przemysłu elektrodowego. Od 1999 r. w swych badaniach naukowych zajmuje się

18 18 INDEKS nr 1-2 (31-32) wdrażaniem nowoczesnych systemów zarządzania w administracji publicznej. Jest autorem lub redaktorem naukowym 11 prac zwartych oraz około 30 artykułów. Komisja powołana przez Radę Wydziału - w składzie: prof. Urszula Łangowska-Szczęśniak, prof. Katarzyna Hałkowska, prof. Janusz Słodczyk, prof. Krystyna Hanusik, prof. Piotr Blaik, prof. Zbigniew Mikołajewicz - pozytywnie zaopiniowała starania dra hab. Marka Bugdola o mianowanie go na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Za wnioskiem głosowało 35 senatorów, przeciw - 2, wstrzymało się od głosu - 5. H* Prorektor ds. dydaktyki i studentów prof. dr hab. Leszek Kuberski poinformował członków Senatu o złożonych wnioskach w sprawie powołania (od roku akademickiego 2002/2003) nowych kierunków studiów. Wnioski zostały zreferowane na posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Kształcenia i Studentów 21 listopada 2001 r. i uzyskały jej pozytywne opinie. Szczegóły dotyczące uruchomienia nowych kierunków studiów omówili dziekani poszczególnych wydziałów. Kulturoznawstwo - te pięcioletnie studia magisterskie realizowane będą na Wydziale Filologicznym przez Instytut Filologii Polskiej, w oparciu przede wszystkim o kadrę naukowo-dydaktyczną i dotychczasowy dorobek naukowy Katedry Folklorystyki. T r r r m Kadra naukowo-dydaktyczna realizująca nowo powstały kierunek: 5 samodzielnych pracowników naukowych, 4 samodzielnych pracowników stale współpracujących, 10 doktorów, których zakres zrealizowanych rozpraw doktorskich lub przygotowywanych dysertacji habilitacyjnych dotyczy zagadnień kulturoznawczych; 3 doktorów zgłosiło akces stałej współpracy z Instytutem. Oceny programu i siatki powoływanego kierunku dokonali: prof. dr hab. Ewa Kosowska z Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz prof. dr hab. Stefan Bednarek z Katedry Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Senat Uniwersytetu Opolskiego w głosowaniu jawnym jednomyślnie opowiedział się za uruchomieniem od roku akademickiego 2002/2003 pięcioletnich studiów magisterskich w zakresie kulturoznawstwa. W głosowaniu wzięło udział 42 członków Senatu obecnych na posiedzeniu (z ogólnej liczby 51). Filozofia - pięcioletnie studia magisterskie realizowane będą na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym przez Instytut Nauk Społecznych. Kadra naukowo-dydaktyczna realizująca nowo powstały kierunek: 6 samodzielnych pracowników naukowych, 2 samodzielnych pracowników reprezentujących dziedziny pokrewne, 2 samodzielnych pracowników wspomagających proces dydaktyczny (II etaty), 8 doktorów. Wojewoda L. Pogan: budynek główny Uniwersytetu będzie jedną z trzech najważniejszych budowli Opola - obok wieży piastowskiej i ratusza. Oceny programu powoływanego kierunku dokonali: prof. dr hab. Zdzisław J. Czarnecki z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie oraz prof. dr hab. Grzegorz Głombik z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Senat Uniwersytetu Opolskiego w głosowaniu jawnym jednomyślnie opowiedział się za uruchomieniem od roku akademickiego 2002/2003 pięcioletnich studiów magisterskich w zakresie filozofii. Nauki o rodzinie - jako pięcioletnie studia magisterskie realizowane będą na Wydziale Teologicznym. Kadra naukowo-dydaktyczna realizująca nowo powstały kierunek to: 8 samodzielnych pracowników naukowych, 2 samodzielnych pracowników reprezentujących dziedziny pokrewne, 8 doktorów. Ocenę programu studiów kierunku nauki o rodzinie sporządził ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź, prodziekan Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Senat Uniwersytetu Opolskiego w głosowaniu jawnym jednomyślnie opowiedział się za uruchomieniem od roku akademickiego 2002/2003 pięcioletnich studiów magisterskich w zakresie nauk o rodzinie. Hs Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego prof. dr hab. Adam Latała poprosił o zatwierdzenie wniosku Rady Wydziału dotyczącego uruchomienia od roku akademickiego 2002/2003 studiów magisterskich na kierunku inżynieria środowiska. W związku z pozytywnym zaopiniowaniem przez Senat wniosku o zatrudnienie od 1 lutego 2002 roku na I etacie w Katedrze Inżynierii Procesowej prof. Janusza Bossa oraz informacją o nadaniu stopnia doktora habilitowanego Ryszardowi J ance, zostały spełnione warunki kadrowe pozwalające na zmianę w realizowanych kierunkach studiów (wychowaniu technicznym oraz inżynierii środowiska). Senacka Komisja ds. Kształcenia i Studentów na swym posiedzeniu rozpatrywała również wniosek Wydziału Przyrodniczo- Technicznego o uruchomienie od ro

19 luty - kwiecień ku akademickiego 2002/2003 studiów magisterskich na kierunku inżynieria środowiska (po jego zatwierdzeniu Wydział zrezygnuje z prowadzenia uzupełniających studiów magisterskich na kierunku wychowanie techniczne ). Dziekan podkreślił, iż obserwuje się spadek zainteresowania wychowaniem technicznym (konkurencyjny kierunek oferuje Politechnika Opolska), natomiast studia magisterskie na inżynierii środowiska staną się bardziej atrakcyjne dla przyszłych kandydatów. Po zaaprobowaniu przez Senat wniosku o utworzenie 5-letnich studiów magisterskich inżynieria środowiska na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym prowadzone będą (obok kierunków biologia i ochrona środowiska): 5-letnie studia magisterskie inżynieria środowiska, 2- letnie uzupełniające studia magisterskie o dwóch specjalnościach: inżynieria procesowa w ochronie środowiska oraz podstawowe problemy techniki, a także 3-letnie studia licencjackie: wychowanie techniczne. Kadra naukowo-dydaktyczna realizująca kierunek to: 8 samodzielnych pracowników naukowych, 2 samodzielnych pracowników na II etacie, 1 samodzielny pracownik wspomagający kierunek, 9 doktorów. Ocenę programu studiów magisterskiego kierunku inżynieria środowiska sporządzili prof. dr hab. Józef Szarawara (Politechnika Śląska) oraz prof. dr hab. Jan Pilichowski (Politechnika Krakowska). Kierownik Katedry Inżynierii Procesowej prof. Andrzej Gawdzik stwierdził, że uruchomienie 5-letnich studiów magisterskich na kierunku inżynieria środowiska jest jedynie zmianą formy kształcenia (z istniejących od 1994 r. 3-letnich studiów licencjackich); wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału i spełnia wszelkie niezbędne wymogi. W dyskusji głos zabrał m.in. prorektor prof. Józef Musielok, zwrócił uwagę na niezwykle ważny problem spójności dyscyplin naukowych reprezentowanych na wydziale w stosunku do prowadzonych kierunków studiów, będzie to szczegółowo badane przez Komisję Akredytacyjną. Prof. Wiesław Łukaszewski wyraził protest wobec zaskakiwania członków Senatu koniecznością podejmowania decyzji w kwestiach wcześniej nie zgłoszonych w programie posiedzenia. Prorektor prof. Leszek Kuberski i dr Jerzy Wiechuła wyjaśniali podnoszone sprawy organizacyjne. Senat w głosowaniu jawnym większością głosów (24 za, 1 przeciw, 8 wstrzymujących się) przegłosował wniosek w sprawie przekształcenia 3-letnich studiów licencjackich inżynieria środowiska w 5-letnie studia magisterskie. # Zagadnienie naboru na studia w przyszłym roku akademickim omówił prorektor ds. dydaktyki i studentów prof. Leszek Kuberski. Zwrócił uwagę, iż przedstawiony Senatowi projekt uchwały dot. rekrutacji oparty został o propozycje poszczególnych rad wydziałów, przedyskutowany i zaopiniowany był pozytywnie przez Senacką Komisję ds. Kształcenia i Studentów. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu odstąpiło od wprowadzenia tzw. nowej matury. Zgodnie z danymi kuratorium na Opolszczyźnie nową maturę wybrało zaledwie kilkanaście osób. Uchwała rekrutacyjna przewiduje honorowanie jej wyników na 4 kierunkach (7 specjalnościach), gdzie nabór odbywał się będzie w oparciu o konkurs świadectw. Projekt uchwały Senatu w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2002/2003 zreferował pełnomocnik rektora ds. rekrutacji dr Jerzy Wiechuła. W dyskusji nad zasadami doboru kandydatów udział wzięli m.in.: prof. Wiesław Łukaszewski, który zdecydowanie sprzeciwił się opieraniu rekrutacji jedynie na wynikach matur (dotychczasowe doświadczenia pokazują, że oceny uzyskane przez uczniów w szkołach średnich - również na świadectwach maturalnych - pokrywają się jedynie w ok. 14% z osiągnięciami przyszłych studentów; weryfikacja umiejętności poprzez egzamin wstępny jest bardzo istotna); prof. Adam Suchoński oraz prof. Adam Latała wyrazili opinię, że najlepszą metodą weryfikacji maturzystów byłoby przeprowadzenie selekcji na pierwszych latach studiów (ze względów finansowych taka forma naboru studentów jest niemożliwa); prof. Andrzej Gawdzik zaproponował rozważenie przyjęcia na I rok studiów tzw. wolnych słuchaczy (odpłatnie). Senat w głosowaniu jawnym zdecydowaną większością (przy jednym głosie wstrzymującym się) zatwierdził uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2002/2003. # Senat Uniwersytetu Opolskiego w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjął uchwałę w sprawie nadania tytułów doktora honoris causa JE Kardynałowi Karlowi Lehmannowi oraz JE Kardynałowi Miroslavowi Vlkowi. Wniosek Rady Wydziału Teologicznego z dnia 7 IV 2001 r. został poparty przez Senaty Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (w przypadku postępowania wobec JE M. Vlka) oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (w przypadku JE K. Lehmanna). Opiniodawcami w przewodach byli: ks. prof. dr hab. Tomasz Węcławski (UAM) i ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski (PAT) oraz ks. prof. dr hab. Hugolin Langkammer (KUL) i ks. prof. dr hab. Helmut Juros (UKSW). Uroczystość nadania doktoratów honorowych odbędzie się 24 stycznia 2002 r. Gospodarzem uroczystości będzie Wydział Teologiczny. # Prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski zgłosił wniosek dotyczący podjęcia ostatecznych decyzji w sprawie przydziału nowych lokali w budynku przy pl. Kopernika i podziału pomieszczeń po jednostkach, które zostaną przeprowadzone do nowego gmachu. Przygotowanie materiału służącego do podjęcia decyzji w sprawach przeprowadzek Senat powierzył prorektor ds. rozwoju i promocji prof. Krystynie Boreckiej. Protokół z poprzedniego posiedzenia Senatu został zatwierdzony bez zastrzeżeń. Protokołowała: Lucyna Kusyk

20 20 INDEKS nr 1-2 (31-32) Kitlitz osiadł w Opolu Y >r - - K m Staraniem rektora UO prof. Stanisława Sławom ira Nicieji bardzo ciekawy zabytek ozdobi wejście odbudowanej kaplicy św. Wojciecha. Perypetie tej renesansowej płyty nagrobnej barona von Kitlitza (doradcy i m arszałka i \ i 1 na dworze książęcym w Brzegu) same w sobie są em ocjonujące. Pisaliśmy już o tym w Indeksie (nr 27-28). Teraz publikujemy fotograficzny aneks do losów cennego zabytku. V- : KEStONSBUt OWSIE U góry: Transport płyty nagrobnej barona Georga Friedricha von Kitlitza T w f E. vi> W> z Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. Niżej: Płyta nagrobna barona von Kitlitza na nowym dziedzińcu uniwersyteckim przy pl. Kopernika. Vi V. M ontaż płyt nagrobnych przy wejściu do kaplicy św. W ojciecha w budynku przyszłej siedziby Uniwersytetu Opolskiego w ieńczy dzieło.

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin jubileusze nauczycieli akademickich Prof. dr hab. Hieronim Bartel Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin płk prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Brzezińskiego Zgodnie z kontynuowanym od lat zwyczajem, na

Bardziej szczegółowo

REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI W styczniu 2013 roku wzorem lat ubiegłych w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej w Strachocinie rozpoczęły się rekolekcje dla prezesów

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II Jan Paweł II właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie polski biskup rzymskokatolicki, biskup

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011

Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011 Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011 Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011 Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej Warszawa 2011 Recenzenci tomu Ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski (UKSW), Ks.

Bardziej szczegółowo

1 Maria Zduniak Ukończyła studia w zakresie teorii muzyki i gry na fortepianie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu (1961), a także w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pro Memoria Problemy współczesności

Fundacja Pro Memoria Problemy współczesności Problemy współczesności Obecnie przeżywamy okres, w którym ludzkość znalazła się w stadium dotychczas nieznanych, wielkich problemów cywilizacyjnych. Jesteśmy świadkami nagromadzenia się przeróżnych trudności,

Bardziej szczegółowo

15. ANEKS. Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński. Rodzinny dom

15. ANEKS. Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński. Rodzinny dom 82 15. ANEKS Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński Rodzinny dom 82 Ludwikowo - fundamenty starego kościoła 83 Ludwikowo - dzisiejsza kaplica parafialna kiedyś była

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej,

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, organizowanymi przez Dolnośląską Kurator Oświaty. 16 października

Bardziej szczegółowo

FIDES BIULETYN BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH

FIDES BIULETYN BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH ISSN 1426-3777 FIDES BIULETYN BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH Nr 1 2002 Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES Kraków Redakcja: Federacja B ibliotek K ościelnych FIDES Redaktor naczelny: k s.jan B edn arczyk Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE ` U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE Numer 34 (140) Mierzeszyn, 15 listopada 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 91. URODZINY KS. KARDYNAŁA HENRYKA GULBINOWICZA

Bardziej szczegółowo

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej Obchody Dnia Edukacji Narodowej W dniach 13 i 14 października 2014 r. odbyły się uroczystości Dnia Edukacji Narodowej zorganizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - Panią Beatę Pawłowicz. 13 października

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty:

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty: Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w zakresie sztuki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w

Bardziej szczegółowo

Życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Młodość 3 sierpnia 1901; Zuzela- narodziny drugiego dziecka Stanisława i Julianny Wyszyńskich. 1910- rodzina przenosi się do Andrzejewa, gdzie umiera mu

Bardziej szczegółowo

1 Rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015 odbywa się na następujących zasadach:

1 Rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015 odbywa się na następujących zasadach: Uchwała Nr 43/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na

Bardziej szczegółowo

Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu

Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu Przegląd źródeł ocena stanu zachowania i mapa rozmieszczenia Materiały

Bardziej szczegółowo

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego W okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie Ustawy (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455), na wniosek

Bardziej szczegółowo

Listy z okazji inauguracji roku akademickiego

Listy z okazji inauguracji roku akademickiego Listy z okazji inauguracji roku akademickiego MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Krystyna ŁYBACKA Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Szanowna Społeczności Akademicka! Każdego roku z początkiem października

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ BYDGOSZCZ 4-15.11.2015

ZAPROSZENIE TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ BYDGOSZCZ 4-15.11.2015 XXXIV TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ BYDGOSZCZ 4-15.11.2015 BYDGOSKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ CHRZEŚCIJAŃSKĄ Rodzina pierwszą szkołą cnót społecznych św. Jan Paweł II Familiaris Consortio (n. 36) PATRONAT

Bardziej szczegółowo

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r.

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Informacja na temat udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w latach 2007-2014 udział w 32 konferencjach; wygłoszonych 27 referatów 1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Organizator: Wydział

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

Podczas pobytu w Żywcu artysta malarz portretował wielu mieszczan żywieckich.

Podczas pobytu w Żywcu artysta malarz portretował wielu mieszczan żywieckich. Historia Szkoły bogata, ciekawa, mało znana Odcinek 17. Czy wiesz, że uznanym artystą malarzem i równocześnie nauczycielem tej szkoły był Jan Kazimierz Olpiński, który uczył w niej rysunków, a jego twórczość

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie: zasad zatrudniania nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

27 2014 2014/2015 (738/II/33)

27 2014 2014/2015 (738/II/33) Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 czerwca 1989 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 czerwca 1989 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 czerwca 1989 r. w sprawie ogłoszenia tekstu umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie uregulowania

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU JAN PAWEŁ II ORĘDOWNIK RODZINY NASZA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA ŁĄCZY SIĘ Z TYMI SŁOWAMI PAMIĘTAMY 27 kwietnia 2015 roku odbył się w naszej

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016. Luty 2016 r.

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016. Luty 2016 r. Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016 Luty 2016 r. 08.02.2016 poniedziałek Początek zajęć dydaktycznych w sem. letnim wybór seniorów 09.02.2016 wtorek Rada Pedagogiczna Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Opiekun: Wykonali: Śpiewakowski Marcin Rus Łukasz Maj Dominik Kowalczyk Mateusz. s. Irena Różycka

Opiekun: Wykonali: Śpiewakowski Marcin Rus Łukasz Maj Dominik Kowalczyk Mateusz. s. Irena Różycka Wykonali: Śpiewakowski Marcin Rus Łukasz Maj Dominik Kowalczyk Mateusz Opiekun: s. Irena Różycka ur. 10 czerwca 1902 w Jedlińsku; zm. 2 listopada 1980 w Nałęczowie Sługa Boży Piotr Gołębiowski ur. 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH Załącznik do Uchwały nr 28 Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z dn. 22.04.2009 r. SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH w dziedzinie: nauki techniczne w dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji Alfabetyczna lista członków Rady ZNiO wszystkich L.p. Imię i nazwisko, stopień naukowy 1. Prof. dr hab. Andrzej Baborski 2. Prof. Władysław Bartoszewski 3. Prof. dr hab. Marek Bojarski 4. Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

PERIODYK KOŁA NAUKOWEGO TEOLOGÓW

PERIODYK KOŁA NAUKOWEGO TEOLOGÓW Initium Nr 41-42 (2010/2011) CZASOPISMO TEOLOGICZNYCH POSZUKIWAŃ PERIODYK KOŁA NAUKOWEGO TEOLOGÓW WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH KATOWICE 2011 Spis treści Spis treści Redakcja

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

V Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska

V Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska V Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska "Europa - Polska i Niemcy - Górny Śląsk. Oblicza dziennikarstwa w wymiarze europejskim, (między)narodowym i regionalnym" 12 17 września 2010 roku Gliwice Katowice

Bardziej szczegółowo

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA Papież Franciszek wydał rozporządzenia dotyczące odpustów i sakramentu spowiedzi w Roku Miłosierdzia. Uczynił to w liście do przewodniczącego Papieskiej

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne Regulamin przewodów doktorskich na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przyjęty przez Radę Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego dnia 22

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI

POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI A 332 02 < Krzysztof Skubiszewski POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI Przemówienia, oświadczenia, wywiady 1989-1993 Warszawa 1997 PRZEDMOWA 11 WYBRANE PRZEMÓWIENIA, OŚWIADCZENIA I WYWIADY

Bardziej szczegółowo

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Natalia Bujniewicz, Aleksander Wysocki OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Uroczyste obchody 90. rocznicy utworzenia Centralnego Archiwum

Bardziej szczegółowo

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Biologii Ssaków PAN TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Podstawa prawna: - Ustawa

Bardziej szczegółowo

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W ODDZIALE OKRĘGOWYM W BIAŁYMSTOKU AUGUSTÓW, 4-5 PAŹDZIERNIKA BAZYLIKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA, UL. KSIĘDZA SKORUPKI 6 4 października 18:00 Eucharystia

Bardziej szczegółowo

ETYCZNE, SPOŁECZNE I PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE

ETYCZNE, SPOŁECZNE I PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI i JĘZYKÓW OBCYCH SERDECZNIE ZAPRASZA NA OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ NT. ETYCZNE, SPOŁECZNE I PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE Organizatorzy: WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

K. Guzikowski, R. Misiak (red.) Pontyfikat Jana Pawła II. Zagadnienia społeczne i historyczne.

K. Guzikowski, R. Misiak (red.) Pontyfikat Jana Pawła II. Zagadnienia społeczne i historyczne. K. Guzikowski, R. Misiak (red.) Pontyfikat Jana Pawła II. Zagadnienia społeczne i historyczne. Spis treści: Przedmowa 11 Wstęp 13 Część II Zagadnienia historyczne. G. Wejman, Papież Jan Paweł II w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 49/2009. Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 października 2009 r.

Uchwała Nr 49/2009. Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 października 2009 r. Uchwała Nr 36/05/06 Uchwała Nr 6/2008 Uchwała Nr 22/2008, Zarządzenie Nr 30/2008 (tekst jednolity) Uchwała Nr 40/2008 Uchwała Nr 43/2008 Uchwała Nr 15/2009, Zarządzenie Nr 30/2009 Uchwała Nr 49/2009 Senatu

Bardziej szczegółowo

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA OFERTA WSPÓŁPRACY O Nagrodzie Zwracamy się z prośbą o dofinansowanie lub sponsoring wydarzenia. Korporacja Samorządowa im. Józefa Dietla chcąc wyróżnić osoby i instytucje działające

Bardziej szczegółowo

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma, urodzony 25 maja 1935 roku w Zbilutce (obecnie Zbelutka) na Kielecczyznie. W latach 1957-1962 studiował na Wydziale

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2015 RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH. w sprawie ustanowienia wyróżnienia imienia doktora Madeja Lisa

ZARZĄDZENIE NR 26/2015 RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH. w sprawie ustanowienia wyróżnienia imienia doktora Madeja Lisa ZARZĄDZENIE NR 26/2015 RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia imienia doktora Madeja Lisa Na podstawie 9 statutu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, stanowiącego

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny 47/3-4, 21-24

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny 47/3-4, 21-24 Bożena Szewczul Sprawozdanie z uroczystości nadania doktoratu honoris causa Jego Eminencji Kardynałowi Edwardowi M. Eganowi Arcybiskupowi Metropolicie Nowego Jorku Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny

Bardziej szczegółowo

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia Gala na Zamku Królewskim w Warszawie IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 12 menedżer zdrowia grudzień 10/2008 Tegoroczni laureaci i wyróżnieni w Konkursie Tradycyjnie już Gala na Zamku Królewskim,

Bardziej szczegółowo

Jezus przyznaje się do mnie

Jezus przyznaje się do mnie Jezus przyznaje się do mnie Natalia Podosek: ( ) w świecie aktorstwa, w którym na co dzień się obracasz, temat Pana Boga jest spychany na margines zainteresowania, a czasami wręcz wyśmiewany przez niektóre

Bardziej szczegółowo

Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN

Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2011 r o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Kraków 16 marca 2013 roku Marszałek Stowarzyszenia: Andrzej Krzyżanowski Protokolanci: Helena Łopińska Rene Karkocha 1. O godzinie

Bardziej szczegółowo

Informator dla Przyjaciół CeDeH-u

Informator dla Przyjaciół CeDeH-u CDH w Zakroczymiu jest kapucyńskim klasztorem oraz miejscem formacji w duchowości franciszkańskiej, kapucyńskiej i honorackiej, dla osób konsekrowanych i świeckich. Ma tu swoją siedzibę Biblioteka, Archiwum

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2000 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ustanowienia Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego

Zarządzenie Nr 15/2000 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ustanowienia Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego Zarządzenie Nr 15/2000 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ustanowienia Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Regulamin. Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Regulamin Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Przyjęty przez Senat Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w dniu 27.06.2012 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej

Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej W dniu 13 marca 2015 roku uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wyjechali

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego

Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego Pamięć Wdzięczność Wierność Program Jubileuszu 100. Rocznicy Odrodzenia i Reformy Zgromadzenia Marianów w Prowincji Opatrzności Bożej 8 XII 2008 8 XII 2009 Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego W domach zakonnych:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE I. Uczelniana komisja wyborcza 1. Uczelnianą Komisję Wyborczą (UKW) powołuje Senat Uczelni na wniosek rektora w terminie i składzie przewidzianym w

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone przez Radę Wydziału Elektrycznego w dn. 22.02.2010r.) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

Szanowni Zgromadzeni!

Szanowni Zgromadzeni! Szanowni Zgromadzeni! Witam serdecznie gości oraz seniorów lotnictwa przybyłych na dzisiejsze spotkanie z okazji 40- lecia naszego Klubu w dniu Święta Lotnictwa Polskiego. Tu przy Aeroklubie Białostockim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

REGULAMIN Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II REGULAMIN Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pełna nazwa Organizacji: Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Katolickiego

Bardziej szczegółowo

Tomasz Garwoliński Protokół z Posiedzenia Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Warszawa, 13-14 lutego 2014 roku)

Tomasz Garwoliński Protokół z Posiedzenia Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Warszawa, 13-14 lutego 2014 roku) Tomasz Garwoliński Protokół z Posiedzenia Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Warszawa, 13-14 lutego 2014 roku) Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych 2 (39), 249-252 2014 Z ŻYCIA FEDERACJI Fides.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012

Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012 Załącznik do Uchwały Senatu nr 2 z dnia 26 maja 2010 r. Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012 1 Na Wydziale

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Uwzględniając wniosek Zarządu Osiedla Wilamowice oraz Burmistrza Wilamowic, po konsultacji z Księdzem Proboszczem Michałem Bogutą

OŚWIADCZENIE. Uwzględniając wniosek Zarządu Osiedla Wilamowice oraz Burmistrza Wilamowic, po konsultacji z Księdzem Proboszczem Michałem Bogutą OŚWIADCZENIE Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 26 września 2012 roku w sprawie ustanowienia Św. Abpa Józefa Bilczewskiego Uwzględniając wniosek Zarządu Osiedla Wilamowice oraz Burmistrza Wilamowic,

Bardziej szczegółowo

Działalność. Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Działalność. Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Działalność Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Opracowanie zawiera: I Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu Strona znajduje się w archiwum. Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu We wtorek, 24 lutego br., Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński złożył wizytę w Wyżej

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Dyrekcja Publicznego Gimnazjum im Papieża Jana Pawła II przy współpracy z Dyrekcją Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Chorzelach

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sprawie trybu nadawania odznaczeń uczelnianych, występowania z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014

Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014 Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014 Rok 2014 jest dla naszego koła rokiem jubileuszowym, w którym obchodzimy pięćdziesiątą rocznicę jego założenia. Z tej wyjątkowej okazji postanowiliśmy

Bardziej szczegółowo

III PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II

III PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II III PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II Miejcie odwagę żyć dla Miłości! Organizator: Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu 1 HONOROWY PATRONAT NAD III PRZEGLĄDEM POEZJI JANA PAWŁA II PEŁNI: - Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.).

Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.). Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.). Rada duszpasterska parafii p. w. Trójcy Świętej (30.11.1997 r.). Na zdjęciu stoją od

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego W roku akademickim 2006/2007 odbyła się III edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

Procedury w przewodach doktorskich

Procedury w przewodach doktorskich Procedury w przewodach doktorskich Przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN zgodnie z Ustawą z 18 marca 2011 r o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

Katolicki Uniwersytet Lubelski ]ana Pawła II Dział Organizacyjno-Prawny 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14

Katolicki Uniwersytet Lubelski ]ana Pawła II Dział Organizacyjno-Prawny 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 107.1 /»` ' sf/ fa., H ` ` UŠĹŠYÜ` sāřâ 2,, Katolicki Uniwersytet Lubelski ]ana Pawła II Dział Organizacyjno-Prawny 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tćl. +48 81 445 41 77; fax +48 81 445 41 78, C-rnail:ClOp@l{ul.pl

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Rada Programowa / International Advisory Board

Międzynarodowa Rada Programowa / International Advisory Board Międzynarodowa Rada Programowa / International Advisory Board Pprzewodnicząca mgr inż. Teresa Hernik, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

XXVIII Niedziela Zwykła

XXVIII Niedziela Zwykła XXVIII Niedziela Zwykła Dla wyeksponowania Bożej Mądrości wobec ludzkiego rozumu, Jezus buduje paradoksalną dysproporcję: za przykład stawia wielbłąda, zwierzę juczne, wytrwałe w pracy i wytrzymałe na

Bardziej szczegółowo

(Jan Paweł II, Warszawa, 2 czerwca 1979 r.)

(Jan Paweł II, Warszawa, 2 czerwca 1979 r.) Przybywam do was jako syn tej ziemi, tego narodu, a zarazem, z niezbadanych wyroków Opatrzności, jako następca Świętego Piotra na tej właśnie rzymskiej stolicy. Dziękuję wam, żeście nie zapomnieli o mnie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 32/2013 RWCh z dnia 18.12.2013 r. REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Podstawą niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

Wielka to łaska, że poprzez świętych obcowanie, możemy uczestniczyć z naszymi błogosławionymi w Eucharystii.

Wielka to łaska, że poprzez świętych obcowanie, możemy uczestniczyć z naszymi błogosławionymi w Eucharystii. 5 czerwiec 1991 roku to dzień wielkiej radości naszego miasta. Bo oto Jan Paweł II nawiedza Białystok. To dzień wielkiej radości wszystkich Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Bo oto Papież, Jan Paweł II,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 Fundacja Kazimierza Wielkiego jest organizacją non-profit, została zarejestrowana 22 kwietnia 2011 roku w VII Wydziale Sądu Rejonowego w Toruniu Krajowy Rejestr Sądowy,

Bardziej szczegółowo

Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika. Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288

Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika. Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288 Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288 1968 Studia Theol. Varsav. 6 (1968) nr 1 Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika 1948 1. Pełna

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Jadwiga Banaszewska W 1985 r. wpisana na listę adwokatów ORA we Wrocławiu. W latach 1998 2004 wizytator, w

Bardziej szczegółowo

Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego

Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego Kandydat do nagrody i tytułu Strażnik Dziedzictwa Rzeczypospolitej Custos Monumentorum

Bardziej szczegółowo

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski Uchwała nr 1/2012 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie prowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą.

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą. Uniwersytet Warszawski przed Uniwersytetem Jagiellońskim w Rankingu Szkół Wyższych 2011 Perspektyw i Rzeczpospolitej W dwunastej edycji Rankingu Szkół Wyższych 2011 przygotowanej przez miesięcznik edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w Instytucie Filozofii UW

Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w Instytucie Filozofii UW Załącznik nr 1 Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w Instytucie Filozofii UW A. Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich otwartych przed 1 października

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Katowice, 2 czerwca 2014 roku Czerwiec/Lipiec 2014 roku nr 1-2/2014 Spotkanie prezesa

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

HOMILIA wygłoszona podczas Mszy św. odprawionej w intencji Kościoła na zakończenie konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej 14 marca 2013 r.

HOMILIA wygłoszona podczas Mszy św. odprawionej w intencji Kościoła na zakończenie konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej 14 marca 2013 r. Ojciec Święty Franciszek HOMILIA wygłoszona podczas Mszy św. odprawionej w intencji Kościoła na zakończenie konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej 14 marca 2013 r. tych trzech czytaniach widzę pewien wspólny

Bardziej szczegółowo

13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław

13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 13 września 2012 r. SESJA OTWARTA 8.30-9.30 Msza św. (Kościół Uniwersytecki Najśw. Imienia Jezus, Pl. Uniwersytecki 1) 9.30-10.00 Przybycie

Bardziej szczegółowo

REKTOR. 1 Zasady ogólne zatrudniania nauczycieli akademickich

REKTOR. 1 Zasady ogólne zatrudniania nauczycieli akademickich R /DOP-014/37/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 37/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 17 października 2006 r. w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich 1 Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych

Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych Wydział Prawa i Administracji Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego XIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego Równouprawnienie kościołów i innych

Bardziej szczegółowo