PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO NR 1-2 (31-32) luty - kwiecień 2002 cena 3 zł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO NR 1-2 (31-32) luty - kwiecień 2002 cena 3 zł"

Transkrypt

1 PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO NR 1-2 (31-32) luty - kwiecień 2002 cena 3 zł jeszcze tylko jedno pociągnięcie... jedno cięcie... i Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego otwarte.

2 Pogodnych Świąt Wielkanocnych całej Wspólnocie Uniwersyteckiej życzą władze Uniwersytetu Opolskiego i redakcja Indeksu"

3 luty - kwiecień Spis treści: Biskupi ekumenizmu, mediacji i pojednania...8 W drodze do nowej Europy...11 W służbie prawdy i miłości...13 Posiedzenia Senatu U O...16,21 Honory z serca - za serce...24 Mecenas Hendrik Foth Ślązak z wyboru serca 31 Opolanin w Komisji Akredytacyjnej 36 Ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła...37 Instytut Sztuki na podium...38 Czeska idea Śląska Złota Seria otwartych w ykładów...44 W izyta w W iirzburgu...53 Spotkanie z judaizm em Germanista globalny...56 Lubię intelektualne włóczęgostwo...58 Jedni rosną, drudzy karleją 61 Bioterroryzm Rola energii odpadowej WSP w życiorysie Uniwersytet w trybach p ra sy...70 Książę Władysław w m uzeum...73 Waga Temidy ma dwie szale, ale Sam sobie jestem sterem...76 Ważne, by nie było cisz y...79 Okiem filozofa (1 2 )...81 Słownik języka nijakiego...83 Indywidualność czy pozorowanie?...86 Rozwiązywanie konfliktów społecznych...87 Językoznawcy - aktywność po stagnacji...89 Nikogo nie naw racam XII Zimowa Giełda Piosenki...91 Barbarzyński powiew św ieżości Poetka i przechodzień I Studencki Przegląd Filmu Niemego 93 Nowości w ydaw nicze...95 Pegeerów nie ma, problem pozostał 98 Wydawca: Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 48, Opole, gmach gł. UO, pok. 194, tel w Zespół redakcyjny. Barbara Stankiewicz-Buchowska (red. naczelna), Beata Zaremba-Lekki. Zdjęcia: Jerzy Mokrzycki. Skład: Dariusz Olczyk, Druk: Drukarnia św. Krzyża, Internet: Kronika UO 4 grudnia 2001 r. Obradował Senat UO (sprawozdanie - str. 16). 6 grudnia. W galerii Aneks w Opolu studenci pracowni grafiki Instytutu Sztuki UO zaprezentowali własne prace (linoryty, drzeworyty, intaglio), rzeźby oraz artystyczne kartki świąteczne. Na otwarciu wystawy był rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja. 7 grudnia. W budynku poklasztornym przy pl. Kopernika wmurowano tablice epitafijne Kitlitzów (więcej - str. 20). W opolskim ratuszu odbyła się ogólnopolska konferencja poświęcona prawom dziecka, której jednym z organizatorów był Międzywydziałowy Instytut Prawa i Administracji. Gościem konferencji była m.in. wicemarszałek Senatu RP Jolanta Danielak, która w towarzystwie rektora UO prof. Stanisława S. Nicieji spotkała się z kierownictwem uczelni. Rektor prof. Stanisław S. Nicieja z prezydentem Opola Piotrem Synowcem na tle dawnego szpitala dziecięcego przekazanego Uniwersytetowi. 11 grudnia. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja otrzymał zaproszenie na spotkanie autorów i wydawców Wykładów inauguracyjnych w roku akad. 2000/2001 w uczelniach akadem ickich Śląska. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy rektora Śląskiej Akademii Sztuk Pięknych prof. Michała Klisia, a jego gospodarzem był prezydent Katowic Piotr Uszok. 12 grudnia. Sprawom zagospodarowania nieruchomości wojskowych przy ul. Prószkowskiej i ul. Plebiscytowej poświęcone było spotkanie w opolskim ratuszu, w którym uczestniczył rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu odbyło się kolejne spotkanie poświęcone utworzeniu ośrodka kadr - biura zawodowej promocji studentów i absolwentów uczelni opolskich. W Instytucie Historii UO odbyła się promocja najnowszej książki prof. Mariana Marka Drozdowskiego pt. Spór o biografię Eugeniusza K wiatk owskiego. 13 grudnia. Prorektor UO prof. J ózef Musielok wziął udział w posiedzeniu Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. 14 grudnia. Prorektor UO prof. Józef Musielok uczestniczył w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Pro- gramów Międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski). 19 grudnia. W ramach Złotej Serii Wykładów Otwartych zaproszenie prof. Stanisława S. Nicieji przyjął rektor Uniwersytetu Śląskiego w Opawie prof. Zdenek Jirasek, który w czytelni Biblioteki Gł. wystąpił z wykładem pt. Czeska reflek sja o Śląsku (więcej - str. 40). Wizytę rektorowi UO prof. Stanisławowi S. Nicieji złożył prezes Zakładów Cementowo-Wapienniczych Górażdże Andrzej Balcerek grudnia. Z inicjatywy Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach oraz Górnośląskie

4 4 INDEKS nr 1-2 (31-32) go Centrum Kultury odbyły się spotkania autorskie z Markiem Zyburą, profesorem UO, historykiem literatury i kultury niemieckiej oraz polsko-niemieckich stosunków kulturowych, autorem książki N iem cy w Polsce (więcej - str. 96). 21 grudnia. W siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji odbyło się kolejne posiedzenie Forum Akademicko-Gospodarczego Śląska Opolskiego. Zaproszenie otrzymali rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja oraz prorektor UO prof. Krystyna Borecka. 3 stycznia 2001 r. W Villi Académica odbyło się spotkanie rektora UO prof. Stanisława S. Nicieji z dyrekcją i kierownikami działów administracyjnych uczelni. Rektor przedstawił wizję zagospodarowania Col- Gościem rektora UO prof. Stanisława S. Nicieji był red. nacz. NTO" Wojciech Potocki. legium Maius oraz całego otoczenia opolskiego Akropolu, a także kondycję Uniwersytetu Opolskiego. 4 stycznia. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja wziął udział w spotkaniu z przedstawicielem województwa opolskiego z Biura Informacyjnego w Brukseli Witoldem Rygorowiczem. Organizatorem spotkania był Zarząd Województwa Opolskiego. 9 stycznia. W auli Wydz. Teologicznego UO odbyło się noworoczne spotkanie opłatkowe całego środowiska akademickiego Opola. Gospodarzem spotkania był Architekt wojewódzki Maciej Mazurek wręcza rektorowi UO prof. Stanisławowi S. Nicieji statuetkę konkursu Mister Architektury". W głębi: wojewoda Leszek Pogan i marszałek województwa Stanisław Jałowiecki. arcybiskup prof. Alfons Nossol. W imieniu społeczności uniwersyteckiej wystąpił rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja - mówił o osiągnięciach minionego roku i perspektywach rozwoju uczelni. 15 stycznia. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w promocji książki Granice zwierzeń autorstwa senator RP prof. Marii Szyszkowskiej. Tego samego dnia obecny był na posiedzeniu senackiej Komisji ds. Kultury i Środków Masowego Przekazu. Spotkał się też z przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Juliuszem Braunem oraz wiceministrem kultury Aleksandrą Jakubowską. Prof. Krystian Ledwoń oraz prorektor prof. Krystyna Borecka i rektor prof. Stanisław S. Nicieja na wystawie obrazów prof. Ledwonia. 16 stycznia. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja podczas posiedzeniu senackiej Komisji ds. Emigracji i Polaków za Granicą referował projekt uchwały o ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą. Następnie rektor uczestniczył w spotkaniu Senatu RP z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Tego samego dnia prorektor UO prof. J ózef Musielok przyjął przebywającą na Opolszczyźnie delegację starostwa Kaiserlautern (Nadrenia- Palatynat). Starosta Rolf Kiinne przedstawił propozycje współpracy z regionem opolskim. Współorganizatorem wizyty był Franz N. Mika. Gościem Wydziału Teologicznego UO był rabin Krakowa Sacha Pecaric (więcej - str. 55) stycznia. Z inicjatywy KN Globtroterów w Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego Xaverianium zorganizowano Dni Kubańskie. Gościem opolskich studentów był Jorge Luis Garcia, charge d affaires ambasady Republiki Kuby w Polsce, którego przyjął również prorektor UO prof. Leszek Kuberski. 17 stycznia. W Muzeum Śląska Opolskiego odbyła się promocja książki pt. Władysław Opolczyk ja kiego nie znam y, pod redakcją prof. Anny Pobóg-Lenartowicz stycznia. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja i dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej UO prof. Katarzyna Lasatowicz byli gośćmi prezydenta Uniwersytetu Juliusa-Maximiliana w Wurzburgu prof. Theodora Berchema. W czasie wizyty w RFN podpisano nową

5 luty - kwiecień umowę między Uniwersytetem Opolskim i Uniwersytetem w Wiirzburgu (więcej - str. 53). 18 stycznia. O rganizm y transgeniczne i ich znaczenie dla człow ieka - wykład pod tym tytułem wygłosiła w sali Civitas Christiana przy pl. św. Sebastiana dr Ewa Boniewska- Bernacka z Wydziału Przyrodniczo-Technicznego UO. 22 stycznia. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z wojewodą opolskim Leszkiem Poganem i wicewojewodą Elżbietą Rutkowską. Omawiano sprawy inwestycji uniwersyteckich oraz pozyskiwania przez uniwersytet nowych obiektów. Tego samego dnia rektor przyjął Justynę Majkowską - studentkę V roku edukacji elementarnej, solistkę zespołu Ich Troje - jednego z najbardziej popularnych obecnie zespołów młodzieżowych (rozmowa z Justyną Majkowską - str. 79). 23 stycznia. W Villi Académica odbyła się promocja najnowszej książki prof. Jaroslava Panka, dyrektora Instytutu Historii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. 24 stycznia. Rektor UO prof. Stanisław Nicieja był gościem porannego programu Radia Opole w związku z przyznaniem przez Uniwersytet Opolski doktoratów honorowych kardynałom Karlowi Lehmannowi i Miloslavowi Vlkowi (relacja z uroczystości - str. 8). 27 stycznia. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w posiedzeniu Zarządu i Rady SLD Województwa Opolskiego 28 stycznia. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z prezesem Rekonsbudu Marianem Habrajskim, aby omówić końcowy etap prac w Collegium Maius. 30 stycznia. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w posiedzeniu senackiej Komisji ds. Emigracji i Polaków za Granicą. 31 stycznia. Obradował Senat UO (sprawozdanie - str. 21). 4 lutego. Rektor UO prof. Stanisław Nicieja spotkał się z wojewódzkim architektem Maciejem Mazurkiem. Następnie w Galerii na Stu- Figura Peregryna ozdobi Collegium Maius. Rzeźbę podarował naszej uczelni Andrzej Brzozowski (poniżej - na zdjęciu z rektorem UO). Obok: montaż posągu św. Wojciecha - daru ks. prałata Edwarda Kucharza. dziennej spotkał się z Andrzejem Brzozowskim i niemieckim biznesmenem Thomasem von Rysselem. Omawiano sprawy związane ze sponsorowaniem uniwersytetu. 5 lutego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z prezydentem Opola Piotrem Synowcem, którego następnie gościł w uniwersytecie i oprowadzał po budynkach uniwersyteckich w towarzystwie prorektorów prof. Krystyny Boreckiej i prof. Leszka Kuberskiego. Tego samego dnia rektor uczestniczył w otwarciu wystawy malarskiej prof. Krystiana Ledwonia z Wydziału Przyrodniczo-Technicznego UO. 7 lutego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja wziął udział w obradach Senatu RP oraz spotkał się w wiceministrem edukacji narodowej i sportu prof. Adamem Jamrozem. 10 lutego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja był gościem uroczystości wręczania Złotych Spinek - nagród Nowej Trybuny Opolskiej. 11 lutego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja przewodniczył Radzie Programowej Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Omawiano dramatyczną sytuację finansową zamku brzeskiego i opracowano program ratowania tej niezwykle cennej placów

6 6 INDEKS nr 1-2 (31-32) ki kulturalnej, którą od ćwierćwiecza kieruje Paweł Kozerski. Prorektor UO Krystyna Borecka uczestniczyła w posiedzeniu komisji ds. nagród Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Warszawie. Do konkursu została zgłoszona m.in. jedna z prac magisterskich przygotowana w Instytucie Chemii UO. 12 lutego. W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim rektor UO prof. Stanisław Nicieja odebrał z rąk wojewódzkiego architekta Macieja Mazurka statuetkę Mister Architektury Województwa Opolskiego za rok Tym tytułem wyróżniono budynek Collegium Pedagogicum oraz kompleks budynków Wyższego Semi Krzysztofem Piesiewiczem i prof. Zbigniewem Religą. 14 lutego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w posiedzeniu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, podczas którego odbyła się promocja książki jego współautorstwa (z Krzysztofem Hejke) pt. Tam, gdzie lwowskie śpią Orlęta. Omawiano problemy związane z przygotowaniami do otwarcia Cmentarza Orląt we Lwowie. Tego samego dnia rektor spotkał się z byłym ministrem spraw zagranicznych prof. Władysławem Bartoszewskim oraz reżyserem Krzysztofem Tchorzewskim - synem wy- Spotkanie władz Uniwersytetu Opolskiego oraz powiatu i miasta Kędzierzyna-Koźla. minarium Duchownego i Wydziału Teologicznego UO. Tego samego dnia rektor spotkał się z dyrektorem opolskiej delegatury Najwyższej Izby Kontroli - Janem Nawelskim. Prorektor UO prof. Józef Musielok przyjął przebywającą na Opolszczyźnie delegację Fundacji Carl Richard Montag z Bonn. 13 lutego. Rektor UO prof. Stanisław Nicieja uczestniczył w posiedzeniu Senatu RP. W godzinach popołudniowych spotkał się z dr Krystyną Łybacką - ministrem edukacji narodowej i sportu, z którą omawiał sprawy związane z zakończeniem budowy akademika Niechcic. Następnie spotkał się z wiceministrem Adamem Jamrozem oraz senatorabitnego polskiego malarza Jerzego Tchorzewskiego. Prorektor UO prof. Józef Musielok wziął udział w posiedzeniu Sekcji Uniwersyteckiej Rady Głównej i Komisji Badań Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. 15 lutego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z red. naczelnym Nowej Trybuny Opolskiej Wojciechem Potockim. Rozmawiano o inicjatywie rektora dotyczącej wzniesienia w Opolu pomnika Agnieszki Osieckiej - wybitnej poetki, autorki znakomitych tekstów piosenek przez swoją twórczość tak mocno związanej z Opolem. 16 lutego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w wernisażu pt. Gra fantazji. Pantomima - teatr Henryka Tomaszewskiego, który odbył się we wrocławskim ratuszu. Uczestniczył też w uroczystym odsłonięciu popiersia Henryka Tomaszewskiego w Galerii Sławnych Wrocławian. 18 lutego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja złożył na ręce wojewody opolskiego Leszka Pogana interwencję senatorską w sprawie dewastacji poradzieckiego lotniska w Pępicach. 19 lutego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z Andrzejem Brzozowskim - właścicielem Galerii na Studziennej, który postanowił podarować uniwersytetowi XTV-wieczną rzeźbę przedstawiającą Peregryna z Opola (Peregrynus Opoliensis) - wybitnego dominikanina, kaznodziei żyjącego prawdopodobnie w latach Uzgodniono, że figura Peregryna stanie na cokole przy kaplicy św. Wojciecha (będzie opatrzona tabliczką informującą, iż jest to dar państwa Brzozowskich dla Uniwersytetu Opolskiego) lutego. Prorektor UO prof. Józef Musielok uczestniczył z ramienia Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w wyjazdowej sesji Sejmowej Komisji Edukacji w Gorzowie Wielkopolskim. 20 lutego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja spotkał się z proboszczem parafii Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha - ks. prałatem Edwardem Kucharzem i przejął darowiznę ks. prałata na rzecz uniwersytetu - XVIII-wieczną piaskowcową rzeźbę św. Wojciecha, którą umieszczono w niszy na ścianie Collegium Maius. 21 lutego. Prorektor UO prof. Józef Musielok wziął udział w posiedzeniu plenarnym Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. 22 lutego. Prorektor UO Krystyna Borecka uczestniczyła w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej w Poznaniu, na którym podjęto uchwałę o przyznaniu akredytacji (na okres pięciu lat) filologii rosyjskiej Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym filologia rosyjska jest piątym kierunkiem studiów w UO posiadającym akredytację.

7 luty - kwiecień Otwarcie Biura Integracji Europejskiej w Opolu, w którym uczestniczyli m.in. były premier Józef Oleksy, senatorowie Apolonia Klepacz i prof. Stanisław S. Nicieja oraz minister Jerzy Pilarczyk. 25 lutego. Rektor prof. Stanisław S. Nicieja wraz z prorektorem prof. Leszkiem Kuberskim spotkali się w Kędzierzynie-Koźlu z prezydentem miasta Jerzym Majchrzakiem i starostą powiatowym Józefem Giesmanem oraz zarządem miasta. Dyskutowano nad propozycją uruchomienia w Kędzierzynie-Koźlu wydziału zamiejscowego Uniwersytetu Opolskiego. 26 lutego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w posiedzeniu komisji senackich - Emigracji i Polaków za Granicą oraz Kultury i Środków Masowego Przekazu. Spotkał się też z prezesem Wspólnoty Polskiej prof. Andrzejem Stelmachowskim oraz prezesem Fundacji Pomocy Polakom na Wschodzie Janem Turzańskim. Rozpoczęła się XII Zimowa Giełda Piosenki (więcej na str. 91). 27 lutego. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w posiedzeniu klubu senackiego SLD. 3 marca. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w spotkaniu z przewodniczącym sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej, byłym premierem RP Józefem Oleksym oraz pełnomocnikiem rządu ds. informacji o warunkach przystąpienia Polski do Unii Europejskiej min. Sławomirem Wiatrem. Wziął też udział - wspólnie z wojewodą opolskim Leszkiem Poganem - w otwarciu Biura Informacji Integracji Europejskiej w Opolu. 5 marca. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w posiedzeniu senackiej Komisji Kultury i Środków Masowego Przekazu, na której omawiano sprawę przejęcia finansowania Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu przez Zarząd Województwa Opolskiego (dotychczas placówkę utrzymywało Starostwo Powiatowe w Brzegu). Inicjatywę ustawodawczą w tej sprawie zgłosili posłanka Aleksandra Jakubowska i senator Stanisław S. Nicieja. 6 marca. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w posiedzeniu Senatu RP. 8 marca. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w obradach senackiej Komisji ds. Emigracji i Polaków za Granicą, na której omawiano sprawę finansowania czasopism polonijnych i emigracyjnych, w tym Gazety Lwowskiej. 10 marca. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja gościł senatora Ziemi Rzeszowskiej Mieczysława Janowskiego, dyrektora Teatru Nowego w Warszawie Adama Hanuszkiewicza z małżonką oraz artystę malarza Andrzeja Fogtta. 11 marca. W Uniwersytecie Opolskim odbyła się uroczystość wręczenia doktoratów honoris causa prof. Zbigniewowi Relidze i mec. Hendrikowi Fothowi (więcej - str. 24) oraz otwarcia Collegium Maius. Gośćmi rektora UO prof. Stanisława S. Nicieji byli m.in. przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich prof. Stefan Jurga - rektor UAM w Poznaniu, senatorowie RP: Bogusław Litwiniec, Maria Berny, Grzegorz Lato, Władysław Bułka, Apolonia Klepacz, Dorota Simonides, Krystyna Doktorowicz, wicemarszałek Senatu Kazimierz Kutz, przewodnicząca sejmowej Komisji Zdrowia prof. Barbara Błońska-Fajfrowska, dyrektor Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie Marek Perepeczko, rektor Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach prof. Tadeusz Wilczok, dyr. generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii Polskiej dr J an Sarna. 12 marca. Rektor UO prof. Stanisław S. Nicieja uczestniczył w posiedzeniu połączonych sejmowych komisji: Spraw Zagranicznych i Praworządności, na którym referował projekt ustawy o ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą. Zm arł Ferdynand Hanulewicz 3 marca br. zmarł Ferdynand Hanulewicz, wieloletni pracownik Uniwersytetu Opolskiego. W 1962 r. został zatrudniony w pracowni technicznej Katedry Fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu na stanowisku laboranta. W 1965 r. otrzymał tytuł mistrza w zawodzie ślusarza maszynowego. Od 1974 r. pracował na stanowisku mistrza, a w 1979 objął funkcję kierownika warsztatu Instytutu Fizyki. Od 1992 do 1996 roku pracował na stanowisku starszego mistrza. Zmarł z powodu ciężkiej choroby serca.

8 8 INDEKS nr 1-2 (31-32) 24 stycznia 2002 r. doktorami honoris causa Uniwersytetu Opolskiego zostali kardynałowie Karl Lehmann - biskup moguncki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec, i Miloslav Vlk - arcybiskup i m etropolita praski, prymas Czech. Biskupi ekumenizmu, mediacji i pojednania Uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa tym dwóm wybitnym przedstawicielom Kościoła - niemieckiego i czeskiego - Senat UO podjął na posiedzeniu 4 grudnia 2001 r. na wniosek Rady Wydziału Teologicznego. Uroczystość nadania tytułów odbyła się w auli Wydziału Teologicznego UO 24 stycznia 2002 roku. Rozpoczęła ją uroczysta msza święta w kościele seminaryjno-akademickim, koncelebrowana z udziałem kardynałów Karla Lehmanna i Miloslava Vika, ks. abp. Alfonsa Nossola - Wielkiego Kanclerza Wydziału Teologicznego UO, a także księży arcybiskupów i biskupów przybyłych na tę uroczystość. Homilię wygłosił ks. kardynał Miloslav Vlk. Uroczystość zgromadziła licznie przybyłych gości - przedstawicieli władz kościelnych Niemiec, Czech i Polski, reprezentantów władz rządowych i samorządowych, parlamentarzystów, przedstawicieli świata nauki i kultury, a także doktorów honorowych UO Tadeusza Różewicza i prof. Jaroslava Panka, przyjaciół i współpracowników dostojnych doktorantów. Recenzentami w przewodzie doktorskim kardynała Karla Lehmanna byli prof. dr hab. Hugolin Langkammer z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz prof. dr hab. Helmut Juros z Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Recenzentami w przewodzie doktorskim kardynała Miloslava Vlka - prof. dr hab. Łukasz Kamykowski z Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i prof. dr hab. Tomasz Węcławski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uroczysta msza św. w kościele seminaryjno-akademickim pw. św. Jadwigi Śląskiej..Ziemia śląska pragnie dziś uczcić przedstaw icieli d w óch sąsiednich narodów - czeskiego i niem ieck iego, i czyni to w dobie intensyw n ego procesu integracji europejskiej - powiedział w swoim wystąpieniu dziekan Wydziału Teologicznego UO ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko. - J e steśm y uczestnikami historycznego wydarzenia, kiedy to polski uniw ersytet w Opolu, na ziem i śląskiej, która w sw ych bogatych dziejach była k iedyś częścią państw a czeskiego oraz niem ieckiego, pragnie p o d kreślić triadyczny w ym ia r dziedzictwa kulturowego i religijnego. Dziedzictw o to powstaw ało w wyniku w ielow iek ow ego procesu ubogacania tej ziemi, dzięki czem u jest ona już dziś praw dziw ym regionem eu ropejskim i drogocen n ą perłą Polski. Ks. prof. Helmut Sobeczko wygłosił też laudację z okazji nadania tytułu doktora honoris causa ks. kardynałowi Karlowi Lehmannowi (obszerne fragmenty laudacji - str. 11), w której podkreślał wyjątkową aktywność ks. kardynała w działalności na rzecz ekumenizmu i pojednania między narodami, jako warunku skutecznej integracji europejskiej oraz pogłębiania więzi ze Śląskiem Opolskim. Zwrócił również uwagę na imponujący dorobek naukowy ks. kardynała Lehmanna, obejmujący 1500 publikacji, w których podejmował problematykę dialogu między wiarą, teologią i Kościołem a współczesną nauką i kulturą. Wiele słów poświęcił również mediacyjnej roli ks. kardynała Lehmanna: Nie bez racji analitycy sytuacji Kościoła katolickiego w N iemczech n azyw ają kardynała L ehm anna

9 luty - kwiecień spinaczem różnych ten d en cji w K ościele, gdyż godzi on rozgorączk ow anych liberałów i zdecydow anych tradycjonalistów. Nie unikał głoszenia o d ważnych poglądów, innych niż np. kardynał Ratzinger, ałe nigdy nie przek roczył granicy w yznaczonej przez Urząd N auczycielski Kościoła. O wierności wyznawanym zasadom, wielkiej otwartości na ludzi różnych wyznań i religii, a także światopoglądów i postaw moralnych, mądrości i niezłomnej postawie człowieka i duszpasterza - ks. kardynała Miloslava Vlka - mówił w poświęconej kardynałowi Vlkowi laudacji ks. prof. Kazimierz Dola (obszerne fragmenty laudacji - str. 13). Laudator podkreślał rolę arcybiskupa - metropolity Pragi w budowie Europy jako wspólnego domu, a także jego wyjątkowy udział w konkretyzacji programu Dać duszę Europie, który znaczy dlań tym wielkim wartościom, tak znam iennym dla Europy - tolerancji, dem okracji i w olności dać chrześcijańską głębię: tolerancję osadzić nie na znoszeniu innego, ale na m i łości bliźniego i je g o ojczyzny; system y dem ok ratyczne bu dow ać nie na hasłach rów ności i wolności, ale na rozw ijaniu braterstw a, kom unii i m iędzyludzkich w ięzi; z w olności korzystać w poczuciu pełnej odpow iedzialności. Uroczystość nadania tytułów doktorów honorowych Uniwersytetu Opolskiego kardynałom Karlowi Lehmannowi i Miloslavowi Vlkowi zbiegła się - na co zwrócił uwagę ks. prof. Helmut Sobeczko - z wypadającym w tym samym dniu rozpoczęciem w Asyżu modlitw w intencji pokoju i pojednania na świecie, w których wraz z papieżem Janem Pawłem II uczestniczyli przedstawiciele różnych religii. Obecny na uroczystości nadania doktoratów honorowych ks. kardynał Henryk Gulbinowicz, metropolita wrocławski, zwrócił uwagę na inną symbolikę Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Opolskiego kardynałowie Karl Lehmann (z lewej) i Miloslav Vlk.

10 10 INDEKS nr 1-2 (31-32) Ks. abp Alfons Nossol, ordynariusz opolski; ks. kardynał Henryk Gulbinowicz, metropolita wrocławski; nuncjusz apostolski w Pradze abp Erwin Ender. daty 24 stycznia: Dokładnie tysiąc lat tem u zmarł cesarz O tton III, który miał plan połączenia Europy w oparciu o zasady Ewangelii. Z nowym zapałem do Europy - tak brzmiał tytuł wykładu wygłoszonego w trakcie uroczystości przez doktora honorowego UO ks. kardynała Karla Lehmanna, którego zdaniem proces integracji europejskiej przebiega zbyt wolno. Nawiązując do odezwy Reveillons l Europe: Europa śpi. Obudźmy ją, kardynał Lehmann stwierdził: Potrzebne jest wołanie, które przem ów i nie tylko do ciała, lecz także do duszy. N awet wspólna waluta nie jest wystarczającą gw a rancją now ego początku. Prawdziwe przebudzenie m oże nastąpić tylko w tedy, gd y uda się skutecznie w esp rz eć postęp gospodarczy i spoistość socjalną. Dzisiaj potrzeba nie tyle Europejczyków, którzy tylko używ a ją tej sam ej waluty, lecz ludzi zdolnych do Europy, będących pełnoletnim i obywatelam i. Przywoływ a ny często na m yśl także w Niemczech ów pełnoletni ob yw a tel to ktoś, kto nie jest sterow any przez państwo, lecz w miarę możliwości działa odpow iedzialnie sam. Kardynał Lehmann podkreślił też, że to właśnie Kościoły mogą przyczynić się do zintensyfikowanej europeizacji Unii Europejskiej, przy czym nie m oże dojść do europejskiej dominacji kosztem regionalnej tożsamości. (...) Bez wątpienia istnieje realna szansa na to, aby w ramach europejskiej wspólnoty zaistniał kościelnie m ocno dookreślony region o charakterze p o mostu, czyli Górny Śląsk. Przy czym nie pow inno tu już chodzić o zaszłe niesnaski związane z przynależnością narodową, lecz o aktualne pielęgnow anie wielkiego w spólnego obszaru kulturowego. Ze strony niem ieck ojęzycznej niech m i w olno będzie przyp om n ieć na płaszczyźnie Kościoła dziedzictwo Edyty Stein, jak i p rofesorów Eryka Przywarę, H uberta j ę drna, R udolfa Schnackenburga, O t to Kussa, Bernharda Poschmanna i Leo kardynała Scheffczyka, którzy z tego region u pochodzą. Kardynał Karl Lehmann zwrócił też uwagę na ścisłe, partnerskie związki, jakie od lat łączą diecezję Mainz (Moguncja) z diecezją opolską. Przypomniał m.in., że o mianowaniu go biskupem opolskim ks. abp Alfons Nossol dowiedział się właśnie w Moguncji, w czasie pobytu akademickiego na tamtejszym uniwersytecie, a także o tym, że jest to pam iętny rok, w którym mija 30 lat od powołania diecezji opolskiej, 25 lat o d nom inacji ks. arcybiskupa Alfonsa Nossola, i w którym przypadają je g o 70. urodziny (...). Także w im ieniu m ojego bliźniaczego brata, arcybiskupa Mił o s z a Vlka, dziękuję za okazany nam szacunek i życzę wszystkim ob fitego błogosławieństwa Bożego. Uroczystość uświetnił występ Chóru Akademickiego D ram m aper m usica, który wykonał m.in. wiązankę pastorałek. Podczas mszy św. śpiewał chór alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu, grała orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu. Barbara Stankiewicz Fot. Jerzy Mokrzycki i Tadeusz Parcej

11 luty - kwiecień W drodze do nowej Europy LAUDACJA z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego J. Em. Ks. Kardynałowi Karlowi Lehmannowi wygłoszona przez ks. prof. Helmuta Jan a Sobeczkę, dziekana W yd ziału Teologicznego (fragm enty) Uniwersytet Opolski na wniosek Rady Wydziału Teologicznego pragnie dziś wyróżnić najwyższą godnością akademicką dwie wybitne postacie, dwóch bardzo życzliwych Polsce i zaprzyjaźnionych z Opolem Księży Kardynałów. Czuję się zaszczycony, że w imieniu Senatu mogę wygłosić laudację dla jednego z dzisiejszych Dostojnych Doktorantów, Ks. Kardynała Karla Lehmanna, biskupa mogunckiego i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec. Ta wprawdzie zaszczytna rola jest równocześnie bardzo trudną, gdyż w krótkiej laudacji nie sposób wymienić wszystkich, nawet najważniejszych, osiągnięć i zasług Księdza Kardynała. Ograniczę się zatem jedynie do krótkiego podsumowania i wymienienia głównych powodów, jakie skłoniły Radę Wydziału Teologicznego do postawienia wniosku Wysokiemu Senatowi Uniwersytetu Opolskiego o nadanie Jego Eminencji godności doktora honoris causa. (...) Opolski Wydział Teologiczny proponując kandydaturę swojego pierwszego doktora honorowego pragnął uczcić najpierw wybitną działalność naukową i ogromny dorobek pisarski Księdza Kardynała Lehmanna. Ostatnie wykazy bibliograficzne wymieniają ponad 1500 publikacji, w tym kilkanaście obszernych monografii książkowych. (...) Obaj recenzenci dzisiejszego przewodu doktorskiego zgodnie podkreślają znakomite przygotowanie filozoficzne i teologiczne Doktoranta. (...) Imponujący dorobek naukowy Kardynała Lehmanna podejmuje problematykę dia logu m ięd z y w iarą, teologią i K ościołem a w spółczesną nauką i kulturą; wskazuje na n ow e fo rm y o b ecn o ści i od p ow ied z ia ln ego udziału ch rz eścijan w ż yciu p u blicznym, w społeczeństw ie cyw ilnym, w gosp odarce i p o lityce (ks. H. Juros). Dzięki dobrym fundamentom antropologiczno-filozoficznym i biblijnym jego prace teologiczne poruszają aktualne problemy egzystencjalne Kościoła i świata, a przy tym pisane są językiem zrozumiałym dla współczesnego czytelnika, żyjącego w zsekularyzowanym i pluralistycznym świecie. Jego bogata działalność naukowa i pasterska wywarła znaczny wpływ na rozwój nauczania społecznego Kościoła. W swoich pracach odpowiada na palące problemy egzystencjalne niemieckiego Kościoła i całej zachodniej Europy. Przykładowo, jedna z Jego publikacji powstała wówczas, kiedy na Zachodzie głośne było hasło: B óg «tak», Chrystus- Kościół «nie». Autor w sposób kompetentny swoją argumentacją precyzyjnie zbija ową niczym nie uzasadnioną tezę (o. H. Langkammer). Kard. Karl Lehmann Uzasadniając swój wniosek Rada Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, oprócz wybitnej działalności naukowej Księdza Kardynała Lehmanna, wskazała na jego wyjątkową działalność na rzecz ekumenizmu, jedności kościelnej i pojednania między narodami, jako warunek skutecznej integracji europejskiej. Działalność tę Dostojny Doktorant pełni od 20 lat przede wszystkim jako biskup moguncki, a od 15 lat - wybierany trzykrotnie przez biskupów - jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec. Działalność ekumeniczna w kraju Marcina Lutra ma szczególne znaczenie i jest bacznie obserwowana przez różne środowiska wewnątrz Kościoła, jak i poza nim. Przewodniczący Episkopatu Niemiec podejmował wielorakie inicjatywy i wspólne katolicko-ewangelickie przedsięwzięcia. Nie sposób je tutaj wymieniać. W uznaniu zasług na polu ekumenicznym otrzymał w 1994 r. prestiżową nagrodę Karla Bartha Unii Kościoła Ewangelickiego w Berlinie.

12 12 INDEKS nr 1-2 (31-32) (...) W oparciu o katolickie zasady ekumenizmu Kardynał odpowiada na najważniejsze współczesne problemy nurtujące Kościół i społeczeństwo. Czyni to przykładowo w obszernym opracowaniu z 1993 r. zatytułowanym G lauben b ez eu gen - G esellschaft gestalten. Książka ukazuje wartość wiary, jej wpływ na życie społeczne: wiara chrześcijańska powinna rozładowywać rodzące się napięcia, łączyć ludzi, a nie dzielić. Ks. kardynał Karl Lehmann - urodził się 16 maja 1936 r. w Sigmaringen w rodzinie nauczycielskiej. W 1956 r. podjął studia filozoficzne i teologiczne na Uniwersytecie we Fryburgu, po roku kontynuował je na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Studia filozoficzne zakończył obroną pracy doktorskiej z filozofii w 1962 r. (3-tomowa rozprawa pt. Ursprung und Sinn der Seinsfrage beim früheren M artin Heidegger). W 1963 r. przyjął święcenia kapłańskie. W latach był asystentem znanego jezuity profesora Karla Rahnera w Monachium i w Monastyrze. W 1967 r. uzyskał doktorat z teologii na podstawie pracy pt. A u f erweckt am dritten Tag nach der Schüft. Früheste C hristologie, Bekenntnisbildung und Schriftauslegung im Lichte von 1 K or 13,3-5. W 1968 r. został mianowany profesorem teologii dogmatycznej i ekumenizmu Uniwersytetu w Moguncji. Po trzech latach objął stanowisko profesora Uniwersytetu we Fryburgu w Bryzgowii. W 1983 r. wrócił do Moguncji, ale już jako biskup ordynariusz diecezji (Mainz). Święcenia biskupie przyjął w 1983 r. W 1987 r. Konferencja Episkopatu Niemiec wybrała go na swojego przewodniczącego. Zostaje także wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy. Uczestniczy w pracach Stolicy Apostolskiej jako członek Kongregacji Nauki Wiary i Kongregacji ds. Biskupów. W 2001 roku został przez papieża Jana Pawła II powołany do godności kardynała. Za imponujący dorobek naukowy i pisarski (dotąd ok publikacji) został członkiem Akademii Nauk i Literatuiy oraz Europejskiej Akademii Nauk w Salzburgu. Dotąd otrzymał pięć doktoratów honoris causa w uniwersytetach w Innsbrucku, Waszyngtonie, Moynooth w Irlandii, Warszawie (ATK) i Graz. Ta mediacyjna rola przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec była bardzo widoczna zwłaszcza w głośnym konflikcie Stolicy Apostolskiej z niemieckim Episkopatem w sprawie poradnictwa antyaborcyjnego. Przypomnę na czym on polegał: otóż w świetle niemieckiej ustawy z 1995 r. przerywanie ciąży jest przestępstwem, ale nie jest karalne, jeśli kobieta przedstawi zaświadczenie o odbytej konsultacji. W państwowy system poradni, których w sumie jest 1700, weszło również ponad 250 poradni katolickich. Praktyka pokazała, że jedynie co czwarta kobieta ciężarna rezygnowała z aborcji. Powstał jednak problem natury moralnej: czy wydawanie zaświadczeń to współudział w zabijaniu nienarodzonych, czy szansa ratowania przynajmniej części dzieci? Stolica Apostolska i część biskupów niemieckich uważała wydawanie zaświadczeń za współudział w zabijaniu. Cierpliwe szukanie rozwiązania i zdecydowana postawa w obronie życia samego Kardynała Lehmanna zażegnały groźny konflikt, który w zasadzie zakończył się, kiedy Episkopat podjął uchwałę, że od 1 stycznia 2001 r. Kościół niemiecki wycofa się z państwowego poradnictwa, a jego ośrodki zaprzestaną wydawania zaświadczeń (kompromisowo załatwiono również casus diecezji limburskiej). Nie bez racji analitycy sytuacji Kościoła katolickiego w Niemczech nazywają Kardynała Lehmanna spinaczem różnych tendencji w Kościele, gdyż godzi on rozgorączkowanych liberałów i zdecydowanych tradycjonalistów. Nie unikał głoszenia odważnych poglądów, innych niż np. kardynał Ratzinger, ale nigdy nie przekroczył granicy wyznaczonej przez Urząd Nauczycielski Kościoła. (...) Uczelnia nasza nagradza swoją najwyższą godnością Kardynała Lehmanna również za to, że - jako biskup i przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec, a od 10 lat jako zastępca przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy - wniósł wielki wkład w budowę pojednanej Europy. Jego liczne inicjatywy widoczne były jeszcze w czasach istnienia żelaznej kurtyny. W swoich słowach i czynach nawoływał do przezwyciężania ciasnych granic przesadnego nacjonalizmu, przestrzegał przed konkurencją gospodarczą niszczącą przeciwnika, wspierał wolnościowe dążenia zniewolonych narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Ukazywał wizję nowej Europy, ale przestrzegał, że mimo upadku dzielących nas murów istnieją liczne blokady w naszych umysłach. Przestrzegał jednak przed euforią, przed budowaniem Europy opartej jedynie na instytucjach politycznych i zgodności interesów gospodarczych. Nie negując potrzeby tych dążeń, stwierdził, iż Europa potrzebuje nowej tożsamości duchowej, kulturowej i etycznej. Wskazując na wielorakie korzenie kultury europejskiej: greckie, rzymskie, judeochrześcijańskie i arabsko-islamskie, przestrzegał, iż nie może się ona ograniczać do ludów Europy Zachodniej, ale musi obejmować również świat słowiański, który z tytułu pochodzenia i w oparciu o zasadę równouprawnienia zalicza się do jednej z kolumn Europy. Stanowczo stwierdza, iż u wszystkich tych ludów żyzną glebę dla korze-

13 luty - kwiecień ni Europy zdecydowanie stanowi wiara chrześcijańska. Ale jaka wiara? Nie taka, jaką m am y na Z achodzie, bo tam - mówi krytycznie Kardynał - ch rześcijanie są ludźm i z b yt m a lej w iary, stali się d u ch o w o zbyt gn uśn i i leniw i. P otrzeba im w ięcej o d w a gi do św iadcz en ia i w ięcej radości p łyn ą cej z E wangelii. W tedy też n ie m uszą się ob a w ia ć w yzw ań, jak ie dziś p rz ed nim i stoją. Według Kardynała Kościoły Zachodu potrzebują wsparcia od swoich współbraci z krajów Europy Środkowo-Wschodniej: D lateg o też naszym K ościołom na Zach o d z ie p o trz eb n a je s t p o m oc, przyk ład sióstr i braci z E uropy Ś rodk ow ej i W schodniej. Siła i rad o ść ich w iary, w yp róbow a n e długim cierpieniem, n ie m ogą je d nak u tra cić w a rtości w sk utek z w ycz a jn ego dopasow ania się do n o w ej sytuacji. (...) Eminencjo, Czcigodny Księże Kardynale, za wszystkie wybitne osiągnięcia, których nawet nie sposób wyliczyć, za służbę naukowej prawdzie, za bogactwo posługi pasterskiej, a zwłaszcza za wieloraki wkład w pojednanie między narodami, za wkład w budowę nowej i chrześcijańskiej Europy, za wielką życzliwość dla Polski i wspieranie od lat społeczności Śląska Opolskiego i różnych jego instytucji Uniwersytet Opolski pragnie dziś złożyć Waszej Eminencji najwyższy hołd i przyznaje swoje najwyższe odznaczenie, jakim jest doktorat honoris causa. W służbie prawdy i miłości LAUDACJA z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego J. Em. Ks. Kardynałowi Miloslavowi Vlkowi wygłoszona przez ks. prof. K azim ierza Dolę (fragm enty) Senat Uniwersytetu jednomyślnie zaaprobował wniosek Wydziału Teologicznego, by w gronie ludzi, którzy mogą nam być drogowskazem i wzorcem, postawić także arcybiskupa-metropolitę Pragi ks. kard. Miloslava Vlka. (...) Właśnie w osobie Księdza Kardynała widzimy nie tyle wielkiego naukowca i erudytę, którego dorobek byłby zachętą do badań naukowych, ile najpierw człowieka mądrego, mądrego zarówno mądrością wyznawanych zasad, jak i mądrością życiowego doświadczenia. Wierność wyznawanym zasadom wykazał w długich okresach swojego życia, czekając najpierw na możliwość rozpoczęcia studiów uniwersyteckich, potem na pozwolenie wstąpienia do seminarium i przyjęcia święceń, wreszcie na pozwolenie rozpoczęcia pracy duszpasterskiej. A mądrości swej dowiódł pełniąc powierzone mu bardzo trudne i bardzo odpowiedzialne zadania jako biskup Budziejowic od 1990 r. i Pragi od 1991, jako przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europejskich - przez prawie trzy kadencje od 1993 do 2001 r., wreszcie jako uczestniczący w Rzymie w pracach Kongregacji ds. Środków Społecznego Przekazu i Kongregacji Kościołów Wschodnich. Podjął bardzo trudne zadanie w diecezjach czeskich, zwłaszcza praskiej, ponad siły człowieka: jak wyprowadzić na światło dzienne Kościół wyeliminowany z życia publicznego, Kościół, który przez ponad 40 lat żył w podziemiu, w mrokach katakumb, na powierzchni był o tyle, o ile na to zezwalały władze republiki, urząd bezpieczeństwa i tajna policja. (...) Równie trudna i ważna jest praca Księdza Kardynała na polu europejskim. Realizuje i tu swój Kard. Miloslav Vlk zamysł tworzenia wspólnoty - com - m unio - zarówno poprzez działania na rzecz pojednania wyznań chrześcijańskich, jak i, dzięki współpracy z instytucjami europejskimi, na rzecz stworzenia społeczności ponadnarodowej. I tu cechuje go postawa wielkiej otwartości, tzn. gotowości szukania prawdy także poza tym, co uznajemy za nasze i dla nas samych przydatne. Swoją ośmioletnią prezydencję w Radzie Konferencji Episkopatów Europy zakończył podpisaniem w Strasburgu 22 kwietnia 2001

14 14 INDEKS nr 1-2 (31-32) r. Karty Ekumenicznej. Wskazano tu na konieczność i na możliwości współpracy nie tylko między katolikami i ewangelikami, ale także z wyznawcami judaizmu i islamu. (...) Kardynał praski nie jest człowiekiem kompromisu. Takim był od lat młodych, kiedy w 20. roku życia mając w ręku świadectwo maturalne z celującymi ocenami stanął wobec wyboru drogi życiowej. Studiów wyższych nie mógł rozpocząć. Już w chłopięcym wieku pojawił się zamysł pracy kapłańskiej; zapamiętał, że gdy jako jedenastoletni w gablotce przy kościele parafialnym przeczytał wezwanie A może i ty powinieneś zostać kapłanem?, odpowiedział tak! i tę tajemnicę powołania w sobie nosił. Ale urzeczywistnić ją w Czechach w 1952 r. nie było rzeczą prostą: uwięzionych było od kilku lat 8 biskupów, około 500 księży, około 2 tys. zakonników i 10 tys. sióstr zakonnych - w części aresztowanych, w części skomasowanych w wybranych przygranicznych miejscowościach, seminaria diecezjalne i praski Wydział Teologiczny były zamknięte, funkcjonował z łaski władz państwowych tylko jeden katolicki wydział w Litomierzycach pod ścisłym nadzorem tajnej policji, a pozwolenia na studia w nim udzielało ministerstwo spraw wewnętrznych. Nie mógł też rozpocząć studiów na żadnym innym wydziale, bo nie należał do komunistycznej organizacji młodzieżowej. Czy iść na kompromis? Trzy dni po maturze Miloslav ruszył na pielgrzymkę do sanktuarium maryjnego w południowych Czechach. Tu w czasie Mszy św. usłyszał tekst, który towarzyszyć mu będzie przez całe dalsze życie. Św. Piotr Apostoł pisał, apelował do wiernych: Upokorzcie się p o d m ocną ręką Boga, aby was w yw yższył w stosow nej chwili, wszystkie troski na N iego złóżcie, gdyż Jem u na was zależy (1 P 5,6). Tu podjął decyzję na sposób życia w komunizmie. Rozpoczął pracę w fabryce maszyn w Budziejowicach, a potem była służba wojskowa. Dramatyczne wydarzenia na Węgrzech w 1956 r., krwawo stłumione przez Armię Czerwoną, rozruchy w Poznaniu i polski październik otwarły w Czechach pewne możliwości ludziom spoza uprzywilejowanych szeregów. Miloslav otrzymał pozwolenie na studia w Uniwersytecie Karola w Pradze na kierunku najbardziej neutralnym światopoglądowo - na archiwistyce. Zakończył je promocją doktorską w 1960 r. Pracował potem w archiwach, aż w 1964 r., jeszcze przed praską wiosną, w porozumieniu z internowanym biskupem budziejowickim Józefem Hlouchem wystarał się o zgodę na studia teologiczne i w 1968 roku - roku, który pozwolił złapać krótki oddech katolicyzmowi czeskiemu - został wyświęcony. Otrzymał też pozwolenie na pracę parafialną. Był jednak zbyt gorliwy i po kilku przenosinach z parafii na parafię cofnięto mu w 1978 r. pozwolenie. Pracę znalazł w Pradze w Zakładzie Oczyszczania Miasta, na osiem lat został pomywaczem szyb i okien wystawowych. Był to ważny czas poszukiwania nowej tożsamości. Wielu księży w takich godzinach kryzysu pozwala zaabsorbować się tak bardzo poszukiwaniu własnej tożsamości, że gubią właściwy wymiar swego posługiwania. Koncentrując się na sobie, szukając wyjścia z własnego kryzysu, tracą zdolność do ogarnięcia całego Kościoła i jego misji. Ksiądz Miloslav nie pozwolił zapędzić się w ślepą uliczkę takiego szukania własnej tożsamości. To nie były lata narastania w sercu rozgoryczenia, poczucia krzywdy, pretensji. Wręcz przeciwnie - wspomina te lata tak: Znam wielu ludzi, którzy byli prześladowani, siedzieli w więzieniu, którzy nie mówią źle o nikim, choć sami byli zniesławiani. Krzyż prześladowania oczyścił nas. Dla mnie okres praski, gdy myłem okna, był czymś w rodzaju rekolekcji (M. Vlk, Czas dojrzew ania, Warszawa 1995,48). Krzyż jest rzeczywistością życia, jest sposobem na życie, drogą życia... Drugim wielkim serdecznym tematem ks. Kardynała jest com m unio - wspólnota, przede wszystkim Kościoła. Trudne lata rekolekcji praskich były też latami pogłębiania świadomości kościelnej, budowania tożsamości z Kościołem - z tą widzialną wspólnotą ludzi zgromadzonych wokół Chrystusa. Świadomość kościelna uczy nas otwartości wobec ludzi poza Kościołem i każe rezygnować ze swojej wyłączności na mądrość i na prawdę, m usim y otw orz yć się na innych i rozm aw iać z nim i - mówi Ks. Kardynał - błędem p rz e szłości jest, że uważaliśm y się za je dyn ych głosicieli praw dy. Jako K o ściół byliśm y św iadom i posiadania praw dy, ale n iestety nie łączyliśmy tego z miłością... To dialog z innym i prow adzi nas do tego, że przestajem y w nich w id z ieć tylko nieprzyjaciół (Vlk, Wird Europa heidnisch?, Augsburg 1999,9). Ze świadomością prawdy i z wzajemną miłością ku sobie musimy wychodzić z Kościoła ku ludziom, którzy szukają. Kardynał nie jest człowiekiem kompromisu, ale człowiekiem pokornej, z miłością i otwartością głoszonej prawdy, a bez tej pokory prawda staje się zimna i bywa nieludzka. Kardynał praski nie jest człowiekiem tolerancji, choć tak wielką wartością jest tolerancja: godzi się na człowieka innego, innego językiem, narodowością, wyznaniem religijnym, innego sposobem życia i postępowania, znosi go, pozwala mu być; chęć zachowania pokoju społecznego zmusza do tolerowania tego człowieka, tej grupy ludzi. Tak łatwo jednak obsunąć się ku fałszywej tolerancji: od akceptowania drugiego człowieka, nawet wtedy gdy błądzi, ku akceptowaniu wszystkiego co robi, nawet gdy zabija, bo jest wolny, bo to jego prawo (aborcja, eutanazja). Dlatego powie Ks. Kardynał: Tolerancja nie jest najwyższą wartością - najw yższą wartością jest miłość drugiego człowieka. Jestem za tolerancją, która nie oznacza zdew aluow ania praw dy, która nie oznacza m ów ienia wszystkim ty też masz ra cję, ho praw da jest tylko jedna. Ale dopiero praw da z miłością głoszona i w miłości przekazywana jest służbą dla człowieka (tamże, 64). Tak rozumiana tolerancja odpowiada na najbardziej intymne pragnienie człowieka i na jego podstawowe prawo: by

15 luty - kwiecień być kochanym, prawo, któremu ze strony drugiego człowieka odpowiada równie podstawowy obowiązek: kochać! A Europa dziś um iera nie z głodu, a um iera z niedostatku m i łości (tamże, 42). Kardynał nie jest człowiekiem tolerancji po prostu, jest człowiekiem miłości, bez której tolerancja może być dla człowieka ubliżająca i poniżająca. Kardynał praski nie jest człowiekiem demokracji, choć powie, że demokracja jest jednym z największych osiągnięć Europy i wręcz znamieniem europejskiej cywilizacji. Wyrosła z haseł wolności i równości wszystkich, te same prawa przyznaje uczciwym i przewrotnym, ludziom mądrym i głupcom, a może przecież być i ludowa. Wskazuje Ksiądz Kardynał na bardzo niekorzystny rozwój demokracji nawet w krajach zachodnich o ustabilizowanych systemach parlamentarnych: udział w wyborach bierze przeciętnie 50 do 60 procent uprawnionych, do rządów dochodzą partie, które mają poparcie 30 procent, i w Europie zjednoczonej m oże p ow sta ć jed n o ść dem ok ratyczna, w k tórej jed n a grupa narodów zapanuje nad inną i jed n a część Europy w sposób zupełnie dem ok ratyczny narzuci w o lę innej (T. Fitych, Kościół milczenia dzisiaj, Praga-Nowa Ruda 1995, 276), dem okracja jest też rodzajem zależności. Uniknie się jej tylko wówczas, gdy demokracja opierać się będzie na braterstwie ludzi i na solidarności: jedyn ą autentyczną dem o kracją jest pow sz ech n e braterstw o ludzi. Ku poczuciu wspólnoty należy więc wychowywać ludzii, w optymistycznej ocenie Ks. Kardynała, ku temu zdaje się iść rozwój życia społecznego: rozw ój nie idzie w kierunku jak iegoś superczłow ieka, ale ku człow iek ow i - w spólnocie, ku osobie w pełni uspołecznionej (tamże, 427), wspólnota jest w y pełnieniem tożsam ości człowieka stw orzonego na obraz Boży, tzn. Trójcy - W spólnoty. Ale takiej duchowej podstawy dla demokracji, w przeświadczeniu Ks. Kardynała, nie jest w stanie stworzyć żadne państwo demokratyczne - potrzebuje Kościoła (Vlk, Wird Europa heidnisch?, 43-44). Demokracji w przyszłej Europie drogę toruje dobra tolerancja, która od miłuj bliźniego jak siebie samego prowadzi do przykazania miłuj ojczyznę bliźniego jak swoją własną. Ksiądz Kardynał nie jest człowiekiem demokracji po prostu - jest człowiekiem braterstwa i wspólnoty, bez czego demokracja może oznaczać wydanie społeczności na łaskę i niełaskę małych, skrajnych ugrupowań. Kardynał praski nie jest człowiekiem wolności rozumianej jako wartości najwyższej, absolutnej, jako nieograniczonej autonomii człowieka, jego całkowitej osobistej wolności, której źródłem jest tylko rozum i wola ludzka. W wielu społecznościach dominuje dziś to poczucie nieskrępowanego niczym prawa myślenia, wypowiadania się, sposobu życia, prawa do wolności, która staje ponad dobrem i prawdą. Tymczasem wolność nie oznacza tylko dania człowiekowi szerokich możliwości, ale jest także nałożeniem nań wielkiej odpowiedzialności - im większa jest wolność, tym większa ciąży na człowieku odpowiedzialność, tym większa musi być wrażliwość na dobro i zło. Kardynał nie jest człowiekiem wolności po prostu, ale człowiekiem odpowiedzialności, bez której wolność prowadzi do anarchii najpierw moralnej, potem społecznej. (...) Na koniec chcę wyrazić prośbę, którą, myślę, wszyscy tu zgromadzeni zaaprobują: byłoby dla nas wielką radością, gdyby dyplom doktorski, który Uniwersytet ma zaszczyt wręczyć, Ksiądz Kardynał zechciał po powrocie do Pragi przedstawić na ołtarzu św. Wojciecha w katedrze praskiej, przy jego relikwiach, jako symboliczny wyraz hołdu i wdzięczności Opolan wobec obydwu wielkich świadków wiary - św. Wojciecha i jego następcy Kardynała Miloslava. Ks. kardynał Miloslav Vlk - urodził się 17 maja 1932 roku w Lisnicy. Szkołę średnią ukończył w Czeskich Budziejowicach w roku Po odbyciu służby wojskowej i dwóch latach pracy robotniczej mógł podjąć studia historyczne i archiwistyczne na Uniwersytecie Karola w Pradze. Owocem tych studiów są publikacje naukowe, między innymi na temat Kodeksu Jeneńskiego. W latach pracował w archiwum miejskim w Czeskich Budziejowicach. W roku 1964 pozwolono mu wstąpić do Seminarium Duchownego w Litomierzycach. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1968 r., w okresie praskiej wiosny. Został następnie sekretarzem biskupa Josefa Hloucha w Czeskich Budziejowicach. W latach ks. Miloslav Vlk pracował w kilku parafiach południowoczeskich jako proboszcz i administrator. W 1978 r. władze państwowe odebrały mu prawo do wykonywania posług kapłańskich. Podjął wtedy pracę fizyczną w Pradze w zakładzie oczyszczania miasta, gdzie przez osiem lat mył okna wystawowe. Przez następne trzy lata był archiwistą w banku. W styczniu 1989 r. mógł wrócić do pracy duszpasterskiej. Uczestniczył w wydarzeniach aksamitnej rewolucji. W 1990 roku został biskupem czeskobudziejowickim, a w 1991 r. arcybiskupem i metropolitą praskim. W latach abp Miloslav Vlk pełnił obowiązki przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE); na tym stanowisku podejmuje liczne inicjatywy na rzecz pojednania, współpracy Kościołów i narodów jednoczącej się Europy. Papież J an Paweł II w dniu 11 listopada 1994 roku mianował go kardynałem. Jest doktorem honorowym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz uniwersytetów w Illinois, Minnesocie i w Passau.

16 16 INDEKS nr 1-2 (31-32) Posiedzenie Senatu UO 4 grudnia 2001 r. Gośćmi Senatu Uniwersytetu Opolskiego byli wojewoda opolski Leszek Pogan oraz wicewojewoda Elżbieta Rutkowska (dzień wcześniej został podpisany akt notarialny umowy użytkowania wieczystego i sprzedaży budynku po byłym szpitalu dziecięcym przy pl. Kopernika). Na posiedzeniu Senatu wojewoda Leszek Pogan oficjalnie wręczył rektorowi UO prof. Stanisławowi Nicieji akt notarialny dotyczący przejęcia budynku byłego szpitala dziecięcego, w którym po przeprowadzeniu remontu generalnego mieścić się będzie administracja Uniwersytetu. Wojewoda opolski zadeklarował pomoc opolskiemu środowisku akademickiemu. Poinformował, że rozwój środowiska akademickiego należy - obok rozbudowy onkologii i dróg - do priorytetów obecnych władz wojewódzkich. Wojewoda wyraził przekonanie, że po zakończeniu odbudowy gmachu poklasztomego budynek główny Uniwersytetu będzie jedną z trzech najważniejszych budowli Opola - obok wieży piastowskiej i ratusza. W centrum zainteresowania władz wojewódzkich jest również sprawa uporządkowania spraw własnościowych terenu w rejonie kampusu przy ul. Plebiscytowej oraz zagospodarowanie terenów po jednostce wojskowej przy ul. Prószkowskiej. Wicewojewoda Elżbieta Rutkowska podkreśliła, że dbałość o rozwój środowiska akademickiego opolskich uczelni leży w interesie miasta i województwa: środowisko naukowe jest nobilitujące dla każdego miasta i regionu. Wojewoda Leszek Pogan wręczył odznaczenia państwowe przyznane pracownikom naszej Uczelni. Złote Krzyże Zasługi otrzymali: dr hab. Krystyna Borecka, prof. UO (Wydział Przyrodniczo-Techniczny), prof. dr hab. Janusz Czelakowski (Instytut Matematyki), dr hab. Irena Jokiel, prof. UO (Insty- tut Filologii Polskiej), prof. dr hab. Czesława Rosik-Dulewska (Wydział Przyrodniczo-Techniczny); Srebrne Krzyże Zasługi: mgr inż. Andrzej Kimla (dyrektor administracyjny UO), dr Piotr Sikora (Instytut Nauk Pedagogicznych), dr hab. Anna Starzec (Instytut Filologii Polskiej), dr Maria Rowińska- Szczepaniak (Instytut Filologii Polskiej), dr Jadwiga Tarsa (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej); Brązowe Krzyże Zasługi: dr Teresa Krzyśko-Łupicka (Wydział Przyrodniczo-Techniczny), dr Ewa Nowakowska (Instytut Chemii), mgr Danuta Szewczyk-Kłos (Biblioteka Główna), dr Maria Śmigielska (Wydział Przyrodniczo- Techniczny), dr Lidia Tendera (Instytut Matematyki i Informatyki). Rektor UO prof. Stanisław Nicieja wręczył przyznane przez ministra edukacji narodowej i sportu Medale Edukacji Narodowej. Otrzymali je: prof. dr hab. Andrzej Gawdzik (Wydział Przyrodniczo-Techniczny), dr hab. Czesław Lachur, prof. UO (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej), dr hab. Stanisław Malarski, prof. UO (Międzywydziałowy Instytut Prawa i Administracji), dr hab. Eleonora Sapia-Drewniak, prof. UO (Instytut Nauk Pedagogicznych), dr Franciszka Witkowska-Lewicka (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej). # Dziekan Wydziału Historyczno-Pedagogicznego prof. dr hab. Marek Masnyk zwrócił się z prośbą o rozstrzygnięcie konkursu otwartego na stanowisko profesora zwyczajnego w zakresie politologii. W wyniku konkursu rozpisanego w grudniu 1998 r. na stanowisku profesora zwyczajnego został zatrudniony prof. dr hab. Wiesław Lesiuk (wówczas na 2. pełnym etacie w UO). Prof. Wiesław Lesiuk z dniem 1 listopada 2001 r. podjął zatrudnienie na I etacie w Instytucie Nauk Społecznych UO i zaistniała konieczność ponownego rozpisania konkursu. Na konkurs ten wpłynęło ponownie podanie prof. Wiesława Lesiuka. Komisja konkursowa uznała za wystarczającą dla rozstrzygnięcia konkursu recenzję sporządzoną w styczniu 1999 r. przez prof. dra hab. Czesława Łuczaka, historyka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prof. dr hab. Wiesław Lesiuk w okresie od marca 1999 r. do października 2001 r. znacznie powiększył swój dorobek naukowy. Wydał w tym czasie ponad 45 publikacji (w tym 1 książkę współautorską, 4 zbiorowe prace redagowane, 4 prace zbiorowe współredagowane, ponad 20 artykułów). W okresie tym zakończone zostały dwa przewody doktorskie, których promotorem był prof. Lesiuk; wiosną 2002 roku przewiduje się zakończenie dwóch kolejnych doktoratów. Za wnioskiem głosowało 37 senatorów, przeciw - 3, wstrzymały się od głosu 2 osoby. # Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego prof. dr hab. Adam Latała zwrócił się z prośbą 0 rozstrzygnięcie konkursu otwartego na stanowisko profesora zwyczajnego w zakresie nauk technicznych, specjalność: inżynieria środowiska. Na ogłoszony konkurs wpłynęły dwie kandydatury: prof. dra hab. inż. Janusza Bossa oraz prof. dra hab. inż. Aleksandra Sofronkowa. Prof. dr hab. Janusz Boss jest specjalistą w zakresie inżynierii i aparatury chemicznej i procesowej. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii chemicznej uzyskał w 1972 r., a tytuł profesora w 1989 r. Prof. Janusz Boss, aktualnie zatrudniony na II pełnym etacie w Katedrze Inżynierii Procesowej, zadeklarował chęć przejścia do pracy w Uniwersytecie Opolskim na I etat. Jest autorem ok. 200 publikacji dotyczących przede wszystkim konstrukcji mieszalników 1technologii procesu mieszania ukła

17 luty - kwiecień dów ziarnistych. Wypromował 8 doktorów, a 2 kolejne przewody są w toku. Opinię o dorobku naukowym prof. dra hab. inż. Janusza Bossa opracował prof. dr hab. inż. Andrzej Heim z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, który napisał raia: (...) badania w tej tematyce nie były wcześniej prowadzone w WSI w Opolu, a i w Polsce w minimalnym stopniu (...) prof. J. Boss rozpoczął od podstaw budować zespół naukowy, tworząc do tego celu odpowiednią bazę aparaturowo-badawczą. (...) Zespół ten posiada uznaną pozycję naukową w dziedzinie mieszania materiałów ziarnistych tak w kraju, jak i za granicą. (...) Z tej tematyki w dorobku prof. J. Bossa znajduje się 5 monografii, ponad 60 oryginalnych artykułów naukowych w poważnych krajowych i zagranicznych czasopismach o światowym obiegu. Komisja powołana przez Radę Wydziału - w składzie: prof. Andrzej Gawdzik, prof. Adam Latała, dr hab. Zenon Jasiński (prof. UO), prof. Jerzy Lis, prof. Czesława Rosik-Dulewska, prof. Zygmunt Dziewięcki - pozytywnie zaopiniowała starania prof. Janusza Bossa o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego. Za wnioskiem głosowało 36 senatorów, przeciw - 3, wstrzymały się od głosu 3 osoby. Prof. dr hab. inż. Aleksander Sofronkow tytuł profesora uzyskał w 1991 r. Od 1995 r. zatrudniony jest w Katedrze Inżynierii Procesowej. Jest autorem ogółem około 200 artykułów (przede wszystkim z zakresu fizykochemicznych podstaw otrzymywania wysoko aktywnych katalizatorów spalania elektrochemicznego) oraz 14 patentów. Wypromował 2 doktorów. Opinię o dorobku naukowym prof. dra hab. inż. Aleksandra Sofronkowa opracowali prof. dr hab. inż. Andrzej Gawdzik oraz prof. dr hab. inż. Józef Szarawara, który napisał m.in.: (...) Prace prof. A. Sofronkowa znane są szeroko w Rosji, na Ukrainie, a także w innych państwach, o czym świadczy tłumaczenie jego prac naukowych w USA, wybranie go rzeczywistym członkiem Akademii Nauk Wyższej Szkoły Ukrainy i Amerykańskiej Akademii Nauk w Nowym Jorku (...). Komisja powołana przez Radę Wydziału - w składzie: prof. Andrzej Gawdzik, prof. Adam Latała, dr hab. Zenon Jasiński, prof. Jerzy Lis, prof. Czesława Rosik-Dulewska, prof. Zygmunt Dziewięcki - pozytywnie zaopiniowała starania prof. Aleksandra Sofrankova o mianowanie go na stanowisko profesora zwyczajnego. Za wnioskiem głosowało 30 senatorów, przeciw - 7, wstrzymało się od głosu 5 osób. # Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego prof. dr hab. Adam Latała zwrócił się z prośbą o rozstrzygnięcie konkursu otwartego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie nauk humanistycznych, sp. kształcenie zawodowe. Na ogłoszony konkurs wpłynęła kandydatura dra hab. Tadeusza Barskiego. Dr hab. Tadeusz Barski związany jest z naszą uczelnią od 1969 r. Kolokwium habilitacyjne odbył w 2000 r. w Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie na podstawie rozprawy Technologia kształcenia nauczycieli techniki, jest autorem około 140 artykułów (z zakresu technologii, ekologii oraz dydaktyki), w tym 3 monografii i 4 skryptów, a także promotorem aktualnie realizowanej rozprawy doktorskiej Sławomira Mroza. Komisja powołana przez Radę Wydziału - w składzie: prof. Andrzej Gawdzik, prof. Adam Latała, dr hab. Zenon Jasiński, prof. Jerzy Lis, prof. Czesława Rosik-Dulewska, prof. Zygmunt Dziewięcki - pozytywnie zaopiniowała starania dra hab. Tadeusza Barskiego o mianowanie go na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Za wnioskiem głosowało 33 senatorów, przeciw - 4, wstrzymało się od głosu - 5. # Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego prof. dr hab. Adam Latała zwrócił się z prośbą o rozstrzygnięcie konkursu otwartego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie nauk technicznych, sp. informatyka. Na ogłoszony konkurs wpłynęła kandydatura prof. dra hab. Wiktora A. Własenki. Prof. dr hab. Wiktor Własenko tytuł profesora uzyskał w 1991 r. w Katedrze Teoretycznych Podstaw Radiotechniki Odeskiego Państwowego Uniwersytetu Politechnicznego. Jest członkiem m.in. Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej (ds. stopni i tytułów naukowych) Ukrainy, Międzynarodowej Akademii Informatycznej, Komisji Naukowo-Metodycznej Ministerstwa Oświaty Ukrainy, członkiem korespondentem Światowej Akademii Środków Przekazu Radiotechnicznego. Podczas swej działalności dydaktycznej odbył szereg staży naukowych na Ukrainie i w Uniwersytecie w Teksasie. Jest autorem ok. 100 prac badawczych ogłoszonych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego (w tym 5 monografii, 11 podręczników lub skryptów); promotor 12 rozpraw doktorskich. Komisja powołana przez Radę Wydziału - w składzie: prof. Andrzej Gawdzik, prof. Adam Latała, dr hab. Zenon Jasiński, prof. Jerzy Lis, prof. Czesława Rosik-Dulewska, prof. Zygmunt Dziewięcki - pozytywnie zaopiniowała starania prof. dra hab. Wiktora Własenki o mianowanie go na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Za wnioskiem głosowało 26 senatorów, przeciw -1 0, wstrzymało się od głosu - 6. # Dziekan Wydziału Ekonomicznego prof. Urszula Łangowska- Szczęśniak zwróciła się z prośbą o rozstrzygnięcie konkursu otwartego na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Na ogłoszony konkurs wpłynęła kandydatura dra hab. Marka Bugdola. Kandydat uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych na podstawie pracy Nowoczesne koncepcje zarządzania. Analiza teoretyczna, metodologiczna i prakseologiczna w Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie, zatwierdzony w 2000 r. decyzją Wyższej Komisji Atestacyjnej Ministerstwa Oświaty Federacji Rosyjskiej. W roku 1992 odbył staż z zakresu zarządzania i marketingu w Uniwersytecie Liege w Belgii. Ukończył studia podyplomowe w zakresie handlu zagranicznego i technologii przemysłu elektrodowego. Od 1999 r. w swych badaniach naukowych zajmuje się

18 18 INDEKS nr 1-2 (31-32) wdrażaniem nowoczesnych systemów zarządzania w administracji publicznej. Jest autorem lub redaktorem naukowym 11 prac zwartych oraz około 30 artykułów. Komisja powołana przez Radę Wydziału - w składzie: prof. Urszula Łangowska-Szczęśniak, prof. Katarzyna Hałkowska, prof. Janusz Słodczyk, prof. Krystyna Hanusik, prof. Piotr Blaik, prof. Zbigniew Mikołajewicz - pozytywnie zaopiniowała starania dra hab. Marka Bugdola o mianowanie go na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Za wnioskiem głosowało 35 senatorów, przeciw - 2, wstrzymało się od głosu - 5. H* Prorektor ds. dydaktyki i studentów prof. dr hab. Leszek Kuberski poinformował członków Senatu o złożonych wnioskach w sprawie powołania (od roku akademickiego 2002/2003) nowych kierunków studiów. Wnioski zostały zreferowane na posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Kształcenia i Studentów 21 listopada 2001 r. i uzyskały jej pozytywne opinie. Szczegóły dotyczące uruchomienia nowych kierunków studiów omówili dziekani poszczególnych wydziałów. Kulturoznawstwo - te pięcioletnie studia magisterskie realizowane będą na Wydziale Filologicznym przez Instytut Filologii Polskiej, w oparciu przede wszystkim o kadrę naukowo-dydaktyczną i dotychczasowy dorobek naukowy Katedry Folklorystyki. T r r r m Kadra naukowo-dydaktyczna realizująca nowo powstały kierunek: 5 samodzielnych pracowników naukowych, 4 samodzielnych pracowników stale współpracujących, 10 doktorów, których zakres zrealizowanych rozpraw doktorskich lub przygotowywanych dysertacji habilitacyjnych dotyczy zagadnień kulturoznawczych; 3 doktorów zgłosiło akces stałej współpracy z Instytutem. Oceny programu i siatki powoływanego kierunku dokonali: prof. dr hab. Ewa Kosowska z Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz prof. dr hab. Stefan Bednarek z Katedry Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Senat Uniwersytetu Opolskiego w głosowaniu jawnym jednomyślnie opowiedział się za uruchomieniem od roku akademickiego 2002/2003 pięcioletnich studiów magisterskich w zakresie kulturoznawstwa. W głosowaniu wzięło udział 42 członków Senatu obecnych na posiedzeniu (z ogólnej liczby 51). Filozofia - pięcioletnie studia magisterskie realizowane będą na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym przez Instytut Nauk Społecznych. Kadra naukowo-dydaktyczna realizująca nowo powstały kierunek: 6 samodzielnych pracowników naukowych, 2 samodzielnych pracowników reprezentujących dziedziny pokrewne, 2 samodzielnych pracowników wspomagających proces dydaktyczny (II etaty), 8 doktorów. Wojewoda L. Pogan: budynek główny Uniwersytetu będzie jedną z trzech najważniejszych budowli Opola - obok wieży piastowskiej i ratusza. Oceny programu powoływanego kierunku dokonali: prof. dr hab. Zdzisław J. Czarnecki z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie oraz prof. dr hab. Grzegorz Głombik z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Senat Uniwersytetu Opolskiego w głosowaniu jawnym jednomyślnie opowiedział się za uruchomieniem od roku akademickiego 2002/2003 pięcioletnich studiów magisterskich w zakresie filozofii. Nauki o rodzinie - jako pięcioletnie studia magisterskie realizowane będą na Wydziale Teologicznym. Kadra naukowo-dydaktyczna realizująca nowo powstały kierunek to: 8 samodzielnych pracowników naukowych, 2 samodzielnych pracowników reprezentujących dziedziny pokrewne, 8 doktorów. Ocenę programu studiów kierunku nauki o rodzinie sporządził ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź, prodziekan Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Senat Uniwersytetu Opolskiego w głosowaniu jawnym jednomyślnie opowiedział się za uruchomieniem od roku akademickiego 2002/2003 pięcioletnich studiów magisterskich w zakresie nauk o rodzinie. Hs Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego prof. dr hab. Adam Latała poprosił o zatwierdzenie wniosku Rady Wydziału dotyczącego uruchomienia od roku akademickiego 2002/2003 studiów magisterskich na kierunku inżynieria środowiska. W związku z pozytywnym zaopiniowaniem przez Senat wniosku o zatrudnienie od 1 lutego 2002 roku na I etacie w Katedrze Inżynierii Procesowej prof. Janusza Bossa oraz informacją o nadaniu stopnia doktora habilitowanego Ryszardowi J ance, zostały spełnione warunki kadrowe pozwalające na zmianę w realizowanych kierunkach studiów (wychowaniu technicznym oraz inżynierii środowiska). Senacka Komisja ds. Kształcenia i Studentów na swym posiedzeniu rozpatrywała również wniosek Wydziału Przyrodniczo- Technicznego o uruchomienie od ro

19 luty - kwiecień ku akademickiego 2002/2003 studiów magisterskich na kierunku inżynieria środowiska (po jego zatwierdzeniu Wydział zrezygnuje z prowadzenia uzupełniających studiów magisterskich na kierunku wychowanie techniczne ). Dziekan podkreślił, iż obserwuje się spadek zainteresowania wychowaniem technicznym (konkurencyjny kierunek oferuje Politechnika Opolska), natomiast studia magisterskie na inżynierii środowiska staną się bardziej atrakcyjne dla przyszłych kandydatów. Po zaaprobowaniu przez Senat wniosku o utworzenie 5-letnich studiów magisterskich inżynieria środowiska na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym prowadzone będą (obok kierunków biologia i ochrona środowiska): 5-letnie studia magisterskie inżynieria środowiska, 2- letnie uzupełniające studia magisterskie o dwóch specjalnościach: inżynieria procesowa w ochronie środowiska oraz podstawowe problemy techniki, a także 3-letnie studia licencjackie: wychowanie techniczne. Kadra naukowo-dydaktyczna realizująca kierunek to: 8 samodzielnych pracowników naukowych, 2 samodzielnych pracowników na II etacie, 1 samodzielny pracownik wspomagający kierunek, 9 doktorów. Ocenę programu studiów magisterskiego kierunku inżynieria środowiska sporządzili prof. dr hab. Józef Szarawara (Politechnika Śląska) oraz prof. dr hab. Jan Pilichowski (Politechnika Krakowska). Kierownik Katedry Inżynierii Procesowej prof. Andrzej Gawdzik stwierdził, że uruchomienie 5-letnich studiów magisterskich na kierunku inżynieria środowiska jest jedynie zmianą formy kształcenia (z istniejących od 1994 r. 3-letnich studiów licencjackich); wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału i spełnia wszelkie niezbędne wymogi. W dyskusji głos zabrał m.in. prorektor prof. Józef Musielok, zwrócił uwagę na niezwykle ważny problem spójności dyscyplin naukowych reprezentowanych na wydziale w stosunku do prowadzonych kierunków studiów, będzie to szczegółowo badane przez Komisję Akredytacyjną. Prof. Wiesław Łukaszewski wyraził protest wobec zaskakiwania członków Senatu koniecznością podejmowania decyzji w kwestiach wcześniej nie zgłoszonych w programie posiedzenia. Prorektor prof. Leszek Kuberski i dr Jerzy Wiechuła wyjaśniali podnoszone sprawy organizacyjne. Senat w głosowaniu jawnym większością głosów (24 za, 1 przeciw, 8 wstrzymujących się) przegłosował wniosek w sprawie przekształcenia 3-letnich studiów licencjackich inżynieria środowiska w 5-letnie studia magisterskie. # Zagadnienie naboru na studia w przyszłym roku akademickim omówił prorektor ds. dydaktyki i studentów prof. Leszek Kuberski. Zwrócił uwagę, iż przedstawiony Senatowi projekt uchwały dot. rekrutacji oparty został o propozycje poszczególnych rad wydziałów, przedyskutowany i zaopiniowany był pozytywnie przez Senacką Komisję ds. Kształcenia i Studentów. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu odstąpiło od wprowadzenia tzw. nowej matury. Zgodnie z danymi kuratorium na Opolszczyźnie nową maturę wybrało zaledwie kilkanaście osób. Uchwała rekrutacyjna przewiduje honorowanie jej wyników na 4 kierunkach (7 specjalnościach), gdzie nabór odbywał się będzie w oparciu o konkurs świadectw. Projekt uchwały Senatu w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2002/2003 zreferował pełnomocnik rektora ds. rekrutacji dr Jerzy Wiechuła. W dyskusji nad zasadami doboru kandydatów udział wzięli m.in.: prof. Wiesław Łukaszewski, który zdecydowanie sprzeciwił się opieraniu rekrutacji jedynie na wynikach matur (dotychczasowe doświadczenia pokazują, że oceny uzyskane przez uczniów w szkołach średnich - również na świadectwach maturalnych - pokrywają się jedynie w ok. 14% z osiągnięciami przyszłych studentów; weryfikacja umiejętności poprzez egzamin wstępny jest bardzo istotna); prof. Adam Suchoński oraz prof. Adam Latała wyrazili opinię, że najlepszą metodą weryfikacji maturzystów byłoby przeprowadzenie selekcji na pierwszych latach studiów (ze względów finansowych taka forma naboru studentów jest niemożliwa); prof. Andrzej Gawdzik zaproponował rozważenie przyjęcia na I rok studiów tzw. wolnych słuchaczy (odpłatnie). Senat w głosowaniu jawnym zdecydowaną większością (przy jednym głosie wstrzymującym się) zatwierdził uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2002/2003. # Senat Uniwersytetu Opolskiego w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjął uchwałę w sprawie nadania tytułów doktora honoris causa JE Kardynałowi Karlowi Lehmannowi oraz JE Kardynałowi Miroslavowi Vlkowi. Wniosek Rady Wydziału Teologicznego z dnia 7 IV 2001 r. został poparty przez Senaty Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (w przypadku postępowania wobec JE M. Vlka) oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (w przypadku JE K. Lehmanna). Opiniodawcami w przewodach byli: ks. prof. dr hab. Tomasz Węcławski (UAM) i ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski (PAT) oraz ks. prof. dr hab. Hugolin Langkammer (KUL) i ks. prof. dr hab. Helmut Juros (UKSW). Uroczystość nadania doktoratów honorowych odbędzie się 24 stycznia 2002 r. Gospodarzem uroczystości będzie Wydział Teologiczny. # Prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski zgłosił wniosek dotyczący podjęcia ostatecznych decyzji w sprawie przydziału nowych lokali w budynku przy pl. Kopernika i podziału pomieszczeń po jednostkach, które zostaną przeprowadzone do nowego gmachu. Przygotowanie materiału służącego do podjęcia decyzji w sprawach przeprowadzek Senat powierzył prorektor ds. rozwoju i promocji prof. Krystynie Boreckiej. Protokół z poprzedniego posiedzenia Senatu został zatwierdzony bez zastrzeżeń. Protokołowała: Lucyna Kusyk

20 20 INDEKS nr 1-2 (31-32) Kitlitz osiadł w Opolu Y >r - - K m Staraniem rektora UO prof. Stanisława Sławom ira Nicieji bardzo ciekawy zabytek ozdobi wejście odbudowanej kaplicy św. Wojciecha. Perypetie tej renesansowej płyty nagrobnej barona von Kitlitza (doradcy i m arszałka i \ i 1 na dworze książęcym w Brzegu) same w sobie są em ocjonujące. Pisaliśmy już o tym w Indeksie (nr 27-28). Teraz publikujemy fotograficzny aneks do losów cennego zabytku. V- : KEStONSBUt OWSIE U góry: Transport płyty nagrobnej barona Georga Friedricha von Kitlitza T w f E. vi> W> z Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. Niżej: Płyta nagrobna barona von Kitlitza na nowym dziedzińcu uniwersyteckim przy pl. Kopernika. Vi V. M ontaż płyt nagrobnych przy wejściu do kaplicy św. W ojciecha w budynku przyszłej siedziby Uniwersytetu Opolskiego w ieńczy dzieło.

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Nr 3 4 (117 118) ISSN 1427 7506 marzec kwiecień 2011 Cena 3,15 z³ (w tym 5% VAT) Znowu wiosna! (okolice Głogówka na fotografii Tadeusza Parceja) W numerze m.in.: Bryll, Chlebda,

Bardziej szczegółowo

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Nr 7 8 (101 102) ISSN 1427 7506 wrzesień październik 2009 Cena 3 z³ W tym roku naukę na Uniwersytecie Opolskim rozpoczęło 36 studentów z zagranicy (z Portugalii, Francji,

Bardziej szczegółowo

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Nr 9 10 (103 104) ISSN 1427 7506 listopad grudzień 2009 Cena 3 z³ Tegoroczny Salon Jesienny szturmem wzięli absolwenci i pracownicy Instytutu Sztuki UO (na zdjęciu od lewej):

Bardziej szczegółowo

Ojcze Święty, Politechnika Opolska Cię żegna

Ojcze Święty, Politechnika Opolska Cię żegna Ojcze Święty, Politechnika Opolska Cię żegna Z życia Uczelni 8 stycznia 2004 roku słowami Ojcze Święty, Politechnika Opolska kłania się i prosi o błogosławieństwo rektor Piotr Wach zwracał się do Ciebie,

Bardziej szczegółowo

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II Światowe Spotkanie Polonii str. 2 70. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO str. 29 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24 Nr 2/2014 ISSN: 1429-8457 Święty Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1 Słowo Prezesa SWP

Bardziej szczegółowo

60-lecie kapłaństwa Benedykta XVI

60-lecie kapłaństwa Benedykta XVI (1005) niedziela, 10 lipca 2011 27 www.kai.pl www.ekai.pl ISSN 1230-8641 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ 3 Abp Michalik: przewiduję miałki obraz naszej prezydencji 10 Prokuratura oczyściła członków

Bardziej szczegółowo

Abp Michalik 10 lat na czele KEP str. 2. 15 Benedykt XVI wspomina Jana Pawła II. 3 Akcja Caritas: Rodziny polskie rodzinom ukraińskim

Abp Michalik 10 lat na czele KEP str. 2. 15 Benedykt XVI wspomina Jana Pawła II. 3 Akcja Caritas: Rodziny polskie rodzinom ukraińskim 3 Akcja Caritas: Rodziny polskie rodzinom ukraińskim 15 Benedykt XVI wspomina Jana Pawła II 23 Papież jest człowiekiem jak wszyscy wywiad Franciszka dla Corriere della Sera www.kai.pl www.ekai.pl ISSN

Bardziej szczegółowo

4 Biskup Jarecki o swoim wypadku: błogosławiona wina!

4 Biskup Jarecki o swoim wypadku: błogosławiona wina! 3 Forbes : Benedykt XVI piąty 4 Biskup Jarecki o swoim wypadku: błogosławiona wina! 28 Sobór Watykański II oczami ewangelika (1080) niedziela, 16 grudnia 2012 50 www.kai.pl www.ekai.pl ISSN 1230-8641 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Włocławek marzec 2013 nr 3 (121) rok XI

Włocławek marzec 2013 nr 3 (121) rok XI Włocławek marzec 2013 nr 3 (121) rok XI Miesięcznik Parafii Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP we Włocławku Z nauczania kościoła OGŁOSZENIE DECYZJI OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI O ZŁOŻENIU URZĘDU BISKUPA

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej. grudzień 2007 3

W NUMERZE. Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej. grudzień 2007 3 grudzień 2007 1 2 nr 216 W NUMERZE WYDARZENIA Niech żyje Politechnika! Obchody Święta Nauki Wrocławskiej... 4 Prof. K. Wilk i prof. W. Witkiewicz nagrodzeni przez KRUWiO...9 KONFERENCJE O autonomii szkół

Bardziej szczegółowo

Vita Academica. Gaudeamus igitur! Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244.

Vita Academica. Gaudeamus igitur! Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244. Vita Academica nr 4 (79) 2014 wrzesień październik Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244 Gaudeamus igitur! W numerze z życia uczelni Wydarzyło się.... 2

Bardziej szczegółowo

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła.

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła. B i u l e t y n K l u b u I n t e l i g e n c j i K a t o l i c k i e j w K a t o w i c a c h O r g a n i z a c j i P o ż y t k u P u b l i c z n e g o ISSN 2081-6367 Nr 11 (227) 21 listopada 2010 Spotkało

Bardziej szczegółowo

WiadomościKai 49 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641. Nowy biskup polowy

WiadomościKai 49 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641. Nowy biskup polowy WiadomościKai (975) niedziela 12 grudnia 2010 49 www.kai.pl ekai.pl BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641 Nowy biskup polowy FOT. P. Tumidajski/ fotokai WYDARZENIA 3 XI Dzień modlitwy

Bardziej szczegółowo

2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad:

2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad: PROTOKÓŁ NR XXVII/12 z XXVII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (15.10.2012 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 00 radny Andrzej Gościniak,

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0866-9961. Rok XXIII lipiec-sierpień 2011 Nr 4 (132) Deo et Patriae deditus dla Instytutu Prymasa Wyszyńskiego

PL ISSN 0866-9961. Rok XXIII lipiec-sierpień 2011 Nr 4 (132) Deo et Patriae deditus dla Instytutu Prymasa Wyszyńskiego PL ISSN 0866-9961 Rok XXIII lipiec-sierpień 2011 Nr 4 (132) Deo et Patriae deditus dla Instytutu Prymasa Wyszyńskiego Święto Patronalne KUL 1 lipca 2011 r. W numerze: Święto Patronalne Żyć i działać dla

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Bal Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 23 stycznia 2010 r.

Pierwszy Bal Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 23 stycznia 2010 r. 1 (6) / 2010 Portal KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PL ISSN 1899-6965 Inicjatywa uczelni WROCŁAWSKI INDEKS zakończona sukcesem Jubileusz 80 urodzin Profesora Jochena Schumanna O trafność

Bardziej szczegółowo

Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, SZCZYT ENERGETYCZNY W KIJOWIE

Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, SZCZYT ENERGETYCZNY W KIJOWIE Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, KURIER galicyjski DWUTYGODNIK NIEZALEŻNE PISMO POLAKÓW NA UKRAINIE 27 maja 2008 nr 10 (62) HALICKO-POKUCKIEJ,

Bardziej szczegółowo

Pytania, na które nie ma odpowiedzi, rozwiązujemy nie przez wyjaśnienie ich, ale przez postawę wobec nich Tadeusz Mazowiecki

Pytania, na które nie ma odpowiedzi, rozwiązujemy nie przez wyjaśnienie ich, ale przez postawę wobec nich Tadeusz Mazowiecki 2013 Pytania, na które nie ma odpowiedzi, rozwiązujemy nie przez wyjaśnienie ich, ale przez postawę wobec nich Tadeusz Mazowiecki MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK Prezydent Miasta Zabrze Dla każdego z nas rok

Bardziej szczegółowo

Abp. Michalik: mnie też chcą zapisać do partii... 14 Abp Hoser: w Afryce ateizm nie występuje. 3 Co dzień przybywa na świecie 31 tys.

Abp. Michalik: mnie też chcą zapisać do partii... 14 Abp Hoser: w Afryce ateizm nie występuje. 3 Co dzień przybywa na świecie 31 tys. 3 Co dzień przybywa na świecie 31 tys. katolików 14 Abp Hoser: w Afryce ateizm nie występuje 26 O karierowiczostwie i nieprzyjętych nominacjach (1026) niedziela, 4 grudnia 2011 48 www.kai.pl www.ekai.pl

Bardziej szczegółowo

zestawieniu szkół z najlepszymi wynikami na olimpiadach przedmiotowych. Niemal w tym samym czasie, gdy Liceum Akademickie ogłoszone zostało

zestawieniu szkół z najlepszymi wynikami na olimpiadach przedmiotowych. Niemal w tym samym czasie, gdy Liceum Akademickie ogłoszone zostało www. glos.umk.pl W numerze Znów na czele! Liceum Akademickie UMK po raz kolejny zostało uznane za najlepsze liceum w Polsce. Perspektywy opublikowały doroczny Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych. Wyniki tegorocznej

Bardziej szczegółowo

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna.

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna. KOMU DZIĘKOWAĆ ZA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ; Wycinki z historii, przesłania Jana Pawła II i inne. To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii. To jest czas głoszenia na dachach. Jan Paweł II Miłość

Bardziej szczegółowo

s. 2 s. 46 s. 42 Święto nauki polskiej we Wrocławiu Kronika uczelni

s. 2 s. 46 s. 42 Święto nauki polskiej we Wrocławiu Kronika uczelni czasopismo uniwersytetu przyrodniczego we wrocławiu dwumiesięcznik nr 216 listopad grudzień 2013 ISSN 1233 4790 Święto nauki polskiej we Wrocławiu Kronika uczelni Etyczne, fizjologiczne, prawne i społeczne

Bardziej szczegółowo

Ziemia Lubliniecka. magazyn społeczno-kulturalny. Nie lękajcie się!

Ziemia Lubliniecka. magazyn społeczno-kulturalny. Nie lękajcie się! Ziemia Lubliniecka magazyn społeczno-kulturalny EGZEMPLARZ BEZPŁATNY GAZETA POWIATOWA ISSN 1641-1935 nr 1/2014 (116) Nie lękajcie się! Szanowni Państwo! Minęło 13 lat od ukazania się pierwszego wydania

Bardziej szczegółowo

ODPUST PARAFIALNY W SUBKOWACH FESTYN MAJOWY 34. ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KSIĘDZA PROBOSZCZA WYBORY W AKCJI KATOLICKIEJ

ODPUST PARAFIALNY W SUBKOWACH FESTYN MAJOWY 34. ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KSIĘDZA PROBOSZCZA WYBORY W AKCJI KATOLICKIEJ 1 6 c z e r w c a 2 0 1 0 W a r s z a w a PARAFIA ŚW. STANISŁAWA BPA W SUBKOWACH NR 5 (117) MAJ 2010 ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAŁ Ks. Jerzy Popiełuszko B E A T Y F I K A C J A 2 ODPUST PARAFIALNY W SUBKOWACH FESTYN

Bardziej szczegółowo

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 MAGAZYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE www.pwsz.konin.edu.pl fot. Robert Zawadziński Centrum Wykładowo-Dydaktyczne PWSZ w Koninie rys. Jan Markaczewski Drodzy

Bardziej szczegółowo

Przegląd Uniwersytecki

Przegląd Uniwersytecki Przegląd Uniwersytecki 11/2008 PISMO INFORMACYJNE UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Święto nauki wrocławskiej Prof. Lothar Knopp doktorem hc UWr święto nauki wrocławskiej W 63. rocznicę pierwszego wykładu we

Bardziej szczegółowo

Na naszej uczelni mogliśmy podyskutować z

Na naszej uczelni mogliśmy podyskutować z 1 (3) / 2009 Portal KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PL ISSN 1899-6965 Już wiosna! Prezydent RP Lech Kaczyński na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Kryształowy Alumnus 10 lat Instytutu

Bardziej szczegółowo

Siostra Angelica Pucciniego spektakl operowy. Spory instytutowe Basic a odchamiacze Kanclerz (na) otwarcie Polska Grupa Emerytalna SGH

Siostra Angelica Pucciniego spektakl operowy. Spory instytutowe Basic a odchamiacze Kanclerz (na) otwarcie Polska Grupa Emerytalna SGH publikacja bezpłatna numer 4/13 (292), kwiecień 2013 Siostra Angelica Pucciniego spektakl operowy W numerze: Spory instytutowe Basic a odchamiacze Kanclerz (na) otwarcie Polska Grupa Emerytalna SGH 20-lecie

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA. małopolska. Liderzy Małopolski 2014. Kalendarium SGiPM Projekty SGiPM Małopolska Akademia Samorządowa Małopolska Lokalnie

WSPÓLNOTA. małopolska. Liderzy Małopolski 2014. Kalendarium SGiPM Projekty SGiPM Małopolska Akademia Samorządowa Małopolska Lokalnie WSPÓLNOTA małopolska PISMO MARSZAŁKÓW, PREZYDENTÓW, STAROSTÓW, BURMISTRZÓW, WÓJTÓW I RADNYCH ISSN 1428-4162 Nr 1/2015 marzec 2015 Rok XXIII Liderzy Małopolski 2014 Tauron ARENA Kraków wyróżnienie specjalne

Bardziej szczegółowo

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 Dzień AGH 2014 2 fot. Z. Sulima Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH 13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH

Bardziej szczegółowo