Patryk Lewicki nadal starostą

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Patryk Lewicki nadal starostą"

Transkrypt

1 Przeczytałeś? Podaj dalej! GAZETA BEZPŁATNA 29 lipca 2015 r. nr 6/2015 r. ISSN REKLAMA SŁUBICE SULĘCIN CYBINKA GÓRZYCA OŚNO LUBUSKIE KRZESZYCE RZEPIN SŁUBICE Przyszłość Collegium Polonicum h Przygraniczna placóka, która od 20 lat jest jednym ze sztandaroych przykładó spółpracy polsko-niemieckiej, otrzymuje noe impulsy rozojoe Głónym z nich jest idea utorzenia Collegium Polonicum bardziej zaaansoanej struktury: międzynaroego ydziału. Dzisiaj jest to spólna placóka naukoa poznańskiego Uniersytetu Adama Mickieicza i Viadriny z Frankfurtu nad Odrą. W Europie nie postał tychczas ydział będący część spólną dóch uniersytetó z dóch państ. Eksperyment ten ma nie tylko pogłębić spółpracę polsko-niemiecką, ale rónież przyczynić się rozoju badań, które będą proadzone na śiatoym poziomie. Posłuży temu storzenie co najmniej 30 noych etató, tym 10 datkoych profesur, pośięconych najnoszym obszarom humanistyki: mediom społecznym, migracji, irtualnej rzeczyistości kulturoym, ekonomicznym i pranym konsekencjom cyfryzacji rzeczyistości. - Otiera to przed nami noe perspektyy nie tylko badaniach, ale rónież dydaktyce. Mamy nadzieję, że noe spólne kierunki studió Uniersytetu im. Adama Mickieicza Poznaniu i Uniersytetu Europejskiego Viadrina e Frankfurcie nad Odrą przyciągną kandydató nie tylko z regionu, ale ręcz z całej Europy mói dr Krzysztof Wojciechoski, dyrektor Collegium Polonicum SULĘCIN Nadzyczajna sesja Rady Poiatu Patryk Leicki nadal starostą Sulęcin nadal będzie miał najmłodszego starostę poiatoego Polsce. Na specjalnej sesji radni nie ołali Patryka Leickiego z zajmoanej funkcji Niedano, specjalnej rozmoie z nami najmłodszy starosta Polsce móił o soich planach na roziązanie najpilniejszych problemó poiatu sulęcińskiego, zachalał spółpracę z szefami gmin, żalił się, że po ludzku brakuje mu czasu, bo chce się zająć tyloma kestiami Szybko okazało się, że nie szyscy byli zaoleni z jego pracy. Do starosta sulęcińskiego płynął niosek o ołanie go z funkcji starosty. Po 30 dniach musiała ięc odbyć się specjalna, nadzyczajna sesja, podczas której radni mieli zdecyać, czy Patryk Leicki nadal będzie sulęcińskim starostą. Nadzyczajną sesję Rady Poiatu Sulęcińskiego otorzył przeodniczący Tadeusz Dąbroś. Na jej po- czątku radni poiatoi oddali hołd zmarłemu 29 czerca Jarosłaoi Ugrynoiczoi, dyrektoroi I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickieicza Sulęcinie, czcząc jego pamięć minutą ciszy. Nadzyczajna sesja została zołana ziązku ze złożonym rady nioskiem czterech radnych o ołanie ze stanoiska starosty Patryka Leickiego. Pod nioskiem o ołanie podpisali się: Słaomir Słonik, Adam Basiński, Mirosła Baranoski Lesła Widera. W nadzyczajnej sesji zięło udział 14 radnych. Nieobecny podczas głosoania był Słaomir Słonik. Po głosoaniu przeodniczący komisji skrutacyjnej Franciszek Jamniuk odczytał protokół głosoania. Siedmiu radnych było za ołaniem starosty Patryka Leickiego, pięciu radnych było przeci, a dóch strzymało się od głosu. Aby ołać z funkcji starostę sulęcińskiego potrzebne było poparcie niosku przez dzieięciu radnych. Starosta Patryk Leicki nadal będzie ięc pełnił soją funkcję. Już po głosoaniu Patryk Leicki zabrał głos na soim facebookoym profilu. - Serdecznie dziękuje szystkim, którzy byli ze mną przez te ostatnie kilkanaście dni. Szczególnie dziękuję radnym, którzy udzielili mi kredytu zaufania. Z tej yjątkoej sesji na długo zapadnie mi pamięci ysoka frekencja mieszkańcó młodzi koledzy z transparentem człoiek z zasadami. Dziękuję napisał najmłodszy starosta Polsce. Patryk Leicki ma 25 lat. Jest członkiem Sojuszu Leicy Demokratycznej i szefem lubuskiej Federacji Młodych Socjaldemokrató, choć zasze potarza, że przede szystkim jest społecznikiem, członkiem ielu stoarzyszeń i fundacji. MACIEK BARDEN

2 2 Słubicka prokuratura potierdziła mi, że podjęła decyzję o szczęciu chodzenia spraie popełniania przez starostę słubickiego Piotra Łuczyńskiego przestępst z art. 190, 231 i 233 kodeksu karnego. Konkretnie chodzi o stosoanie przez Łuczyńskiego gróźb karalnych, składanie przez niego fałszyych zeznań i przekroczenie upranień przez funkcjonariusza publicznego. Teraz prokuratura ma da miesiące na to, by zdecyać, czy przeci Łuczyńskiemu należy ysłać sądu akt oskarżenia. Doiedziałem się też, że jedna ze stron złożyła niosek o yłączenie z tego postępoania słubickiej policji. Przy okazji publikacji taśm słubickim starostie zostało złożone kolejne pismo, którym kolejny lokalny przedsiębiorca pisze, że zastraszał go Łuczyński. Edard Król, proadzący od lat restaurację naprzeci terminala Śiecku, napisał oficjalnym ośiadczeniu, że Łuczyński straszył go odcięciem prądu tylko dlatego, że Król użycza energii jednemu z łaścicieli kantoró, oczyiście nie temu, o którego interesy zabiega tak bardzo starosta trakcie upublicznionych rozmó. Przypadek? Nie ierzę przypadki. Łuczyński faktycznie odciął prąd Edari Króloi, uniemożliiając mu proadzenie działalności gospodarczej. Z publicznych ypoiedzi starosty iadujemy się, że złożył on poze przeci Markoi Łareszukoi, za to, że ten na sesji nazał go przestępcą. Ale Łuczyński, trakcie nagranych rozmó, sam mói jasno: Ja byłem sądzie spraie, gdzie nic nie zrobiłem, a mnie skazali i miałem yrok, iesz, na jeden rok zaieszeniu. Wydaje mi się, KOLORY DALTONISY że polskie sądy skazują za popełnienie przestępsta, a osoby popełniające przestępsta, móię to jako polonista, nazyamy przestępcami. Czy ięc sam Łuczyński, nagranych rozmoach, nie przyznaje, że jest przestępcą? W mojej opinii ten pan jest ostatecznie skompromitoany, poinien podać się dymisji. Zresztą nie tylko ja tak uażam, specjalnej sondzie na stronie portalu slubice24.pl ponad 90 proc. internautó uaża, że Łuczyński poinien zostać ołany ze stanoiska. Ale ja nie jestem radnym i mogę tylko, stukając klaiaturę, yrażać publicznie soje zdanie i informoać Was o tej, yjątkoo bulersującej, spraie. I będę to robił nadal, mimo tego, że jestem dziś obrażany i zastraszany. Mimo tego, że starosto poiatoe stosuje obec mnie cenzurę, odbierając mi prao komentoania iamości na facebookoym profilu urzędu. Do dziś, mimo licznych pytań, nie poiedziałem się, czy poiatoym cenzorem jest Daniel Szurka, praconik tego urzędu i jednocześnie radny miejski z komitetu burmistrza Ciszeicza. Gazeta, którą teraz czytacie przyszłym miesiącu kończy dziesięć lat. I od samego początku mam zaszczyt i honor stać na czele jej redakcji. Przez ten długi czas ielu ludzi próboało zamknąć mi usta, nie udało się to nikomu. Nie uda się to także i dzisiaj. Więc chciałbym Was uroczyście poinformoać, że z pokorą przyjmuję krytykę, ze stoickim spokojem podchodzę kolejnych na mnie atakó, i solennie obiecuję, że dalej będę robił soje. ROBERT WŁODEK SŁUBICE Złożyliśmy podpisy i niosek Niech ypoiedzą się mieszkańcy Złożyliśmy oficjalny niosek o zorganizoanie referendum spraie przyszłości naszego szpitala. Dołączyliśmy niego około 4,3 tysiąca podpisó mieszkańcó poiatu słubickiego Piotr Łuczyński ielokrotnie móił o możliości pryatyzacji słubickiego szpitala ( Gazecie lubuskiej 16 marca 2015 roku, 17 marca Radio Zachód, 20 marca lokalnej teleizji HTS). Od początku się temu sprzeciialiśmy, cały czas prosiliśmy ięc Zarząd Poiatu o oficjalną odpoiedź na trzy proste pytania. Wiemy boiem, że zaróno sprzedaż szpitala, dzierżaa jego majątku, jak i sprzedaż udziałó szpitalnej spółce są jednoznaczne z oddaniem lecznicy pryatne ręce. Aby roziać ątpliości tej spraie Amelia Szołtun złożyła oficjalną interpelację, której najbardziej prosty i precyzyjny sposób, poprosiła Zarząd Poiatu o odpoiedź na trzy pytania. Wyraźnie także zaznaczyliśmy, że raz z ukazaniem się pisemnego ośiadczenia ładz poiatu, iż nie zostanie sprzedany lub ydzierżaiony majątek szpitala, że nie zostaną sprzedane udziały spółce, odstąpimy od przeproadzenia referendum. Starosta oficjalnej odpoiedzi znó nie odniósł się ani słoem pytania o dzierżaę szpitala i o sprzedaż udziałó szpitalnej spółce. Zaznaczył za to, że ładze poiatu nie zgodzą się na referendum. W ziązku z brakiem odpoiedzi na zadaane przez nas od miesięcy pytania, a także obec cześniejszych licznych ypoiedzi P. Łuczyńskiego janie sugerujących możliość oddania lecznicy pryatne ręce, podjęliśmy decyzję o złożeniu oficjalnego niosku o organizację referendum tej spraie. Na podstaie Ustay o referendum lokalnym z dnia 15 rześnia 2000 roku obyatele mają prao organizacji referendum lokalnego ażnych dla społeczności samorząej spraach, a taką jest z penością przyszłość publicznego szpitala Słubicach. I ymagana praem liczba obyateli skorzystała z tego praa. Starosta nie może odbierać mieszkańcom możliości skorzystania z ich obyatelskiego upranienia. Przypominamy, że pan Łuczyński miał kilka możliości roziania ątpliości spraie przyszłości lecznicy, spooanych soimi medialnymi ypoiedziami sugerującymi pryatyzację tej placóki. Nie skorzystał z nich, nie ma ięc żadnego praa odbierać mieszkańcom możliości ypoiedzenia się fundamentalnej dla naszej społeczności spraie. Jeśli Rada Poiatu negatynie zaopiniuje niosek mieszkańcó o organizację referendum spraie przyszłości słubickiego szpitala, skorzystamy z możliości ołania od tej decyzji Wojeódzkiego Sądu Administracyjnego, który to sąd ostatecznie zdecyduje o tym, czy mieszkańcy mają prao ypoiedzieć się tej istotnej spraie. AMELIA SZOŁTUN ROBERT WŁODEK REGION Stahl-Mont Sp. z o.o. - Sp. k. zatrudni: MONTERÓW IZOLACJI CIEPLNYCH, TERMICZNYCH Z UMIEJETNOŚCIĄ WYKO- NYWANIA PRAC MECHA- NICZNYCHI I MONTERSKICH Z TERENU WOJ. LUBUSKIEGO I ZACHODNIOPOMORSKIE- GO CV na Sprzedam trzy działki bulane Radachoie m k. każda tel.: Wydaca: INVENTUM Robert Włodek. Redaktor naczelny i redaktor odpoiedzialny z przepisó praa prasoego: ROBERT WŁODEK. Redakcja: MARIUSZ BIDOL, KRZYSZTOF RYŁKO, JAKUB KOZIKOWSKI, PIOTR KUCHARCZYK, ANNA PIETRZYK. Adres redakcji: ul. 1-go maja 6/9, Słubice tel Oferta reklamy pod numerem telefonu Redakcja nie ponosi odpoiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Łamanie i projekt: Drukarnia Drukland,.drukland.com.pl Druk: Polskapresse Oddział Poligrafia Drukarnia Poznań ul. Maloa 158

3 REGION 3 SULĘCIN Będziemy o nim pamiętać Pożegnaliśmy dyrektora W piątek 26 czerca 2015 roku uczestniczył zakończeniu roku szkolnego. W soim krótkim ystąpieniu nadmienił o życiu i przemijaniu, jakby przeczuał, że z chorobą nie ygra SŁUBICE Decyzja prokuratury spraie Łuczyńskiego Jest chodzenie Słubicka prokuratura podjęła decyzję o szczęciu postępoania spraie popełniania przez Piotra Łuczyńskiego trzech przestępst. Kolejni przedsiębiorcy tierdzą, że starosta ich zastraszał foto. M. Barden foto. DP Sulęcin pożegnał ieloletniego dyrektora Liceum Wręczał śiadecta, nagrody, ymieniał z uczniami uściski dłoni, uśmiechał się i życzył szystkim esołych akacji. Pożegnał szkolną koleżankę Krystynę Maszońską, która przeszła na emeryturę. Przyjął gratulacje od starosty Patryka Leickiego za osiągnięcia, zaangażoanie i yniki szkoły, którą zarządzał. Kilkanaście dni cześniej spotkał się z byłymi mieszkańcami Sulęcina, którzy po ojnie yjechali Niemiec. Kiedy zapytałem, dlaczego nie idzie lekarza, odpoiedział, że nie ma czasu, ponieaż zbliża się zakończenie roku szkolnego i musi zadbać o całość. Nie narzekał na stan zdroia, nie żalił się i ciąż uażał, że szkoła jest najażniejsza. 26 marca 2014 roku pokazał mi teren, na którym kiedyś stanie obseratorium astronomiczne. Z jego udziałem zrobiłem kilka zdjęć sojego archium. Cieszył się z przyszłego przedsięzięcia, ponieaż uażał że takie obseratorium to prestiż dla liceum. Od ponad dóch lat często zapraszał mnie szkoły na różne imprezy, konkursy, pokazy i prezentacje klas. Po każdej takiej imprezie otrzymyał ode mnie zdjęcia, które gryałem na płytę DVD. Opoiadał, że zdjęcia to historia szkoły i arto ją torzyć dla przyszłych pokoleń. Płyty ze zdjęciami trzymał soim gabinecie i czułem, że z każdą kolejną miał tych zdjęć sój osobisty sentyment. Kiedy się spóźniałem z ich starczeniem, dzonił i przypominał. Dzisiaj strzegam, jak iele zostaił po sobie liceum. Może nie szystko ychodziło po jego myśli, może czasami chciał ięcej od siebie i innych, jednak starał się miarę łasnych umiejętności i zapatryań. Widziałem, że ciąż dąży celu, aby było lepiej. Dalszego ciągu historii o Jarku już nie będzie. Odszedł 29 czerca 2015 roku, jednak historia o nim jeszcze bardzo długo będzie krążyła, nie tylko murach naszego liceum. MACIEK BARDEN Prokuratura podjęła decyzję o szczęciu śledzta spraie popełniania przez Łuczyńskiego trzech przestępst Prokuratura szczęła śledzto spraie przestępst z art. 190, 231 i 233 kodeksu karnego. Śledczy zbadają, czy Łuczyński popełnił przestępsto stosoania gróźb karalnych, składania fałszyych zeznań i przekroczenia upranień przez funkcjonariusza publicznego. To oczyiście pokłosie ujanionych nagrań rozmó Łuczyńskiego z lokalnym przedsiębiorcą Markiem Łareszukiem, o których pisaliśmy zeszłym miesiącu. Na nagraniach słychać, jak starosta mói, że z 7,5-tysięcznej pensji trudno mu yżyć, ięc musi po cichu rabiać kantorach soich kolegó, ostrzega przedsiębiorcę przed różnymi rzeczami, które zależą od różnych ludzi i, yrażając soją opinię o polskim ymiarze spraiedliości, przyznaje, że stał yrok jednego roku zaieszeniu. Szybko okazało się, że także inny przedsiębiorca, oficjalnym piśmie złożonym starostie, oskarża Łuczyńskiego o stosoanie gróźb. 15 czerca Edard Król złożył starostie pismo, którym napisał, że Łuczyński groził mu odcięciem prądu. Król pisze, że starosta groził mu tylko dlatego, że on użycza energii elektrycznej jednemu z łaścicieli kantoró Słubicach. Łuczyński nazał łaściciela kantoru złym człoiekiem, który chce go sadzić ięzienia. Na użyczanie energii elektrycznej kantoru Edard Król miał zgodę poprzedniego starosty. Łuczyński 16 czerca faktycznie yłączył Edari Króloi energię elektryczną, uniemożliiając mu proadzenie działalności gospodarczej. W nagranych cześniej rozmoach Łuczyński zabiegał o interesy spółki, która proadzi kantory. Dzisiaj odcina prąd przedsiębiorcy, który, za zgodą poprzedniego starosty, użyczał energię innej firmie także proadzącej kantory. Przypadek? ROBERT WŁODEK REGION Współpraca Strefy ze szkołami Ważne są kalifikacje Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., e spółpracy z Zespołem Szkół Kostrzynie nad Odrą, koordynuje program dualnego kształcenia zaoego Ucznioie otrzymują podstaę teoretyczną szkołach, a przedsiębiorcy zapeniają odpoiednią bazę arsztatoą. W programoaniu kształcenia zaoego niezbędna jest obecność pracodacó jako praktykó kreujących rynek pracy. To łaśnie przedsiębiorcy są najbardziej iarygodnymi źródłami iedzy o zapotrzeboaniu na kalifikacje przyszłych praconikó móiła iceminister Ilona Antoniszyn-Klik podczas konferencji, która odbyła się 10 czerca Ministerstie Gospodarki. - Opisyany system może być roziązaniem problemu bezrobocia śród młodych ludzi. Dobrze przygotoana kadra zaoa to nieątpliy atut negocjacjach z noymi inestorami poiedział Roman Dziduch iceprezes zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Skupujemy samochody złomoania Najlepsze ceny regionie Węgiel od 250 zł za tonę Już sprzedaży!!! EKOGROSZEK!!!

4 ostałych rzecz Collegium Polonicum Słubicach, realizoany ramach programu Lokal- ty Przyrodniczych, Stoarzyszenie Kosługoy iesie Słubickie, Turniej arsztaty i iele innych,językoy, ciekaych Rybocicach Gospodynie, Toaści liny Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury ne Partnersta PAFW Program Pol- biettan utto. IV Konkurs iedzy o Unii Euroatrakcji. Miłośnikó Białkoa i Polesia czyć Bie- Cybince śietlicy iejskiej Rybo- sko-amerykańskiej Fundacji Wolności rzysto na arpejskiej, interesujące ykłady, ę Dni otarte mają na celu bliżsemik społeczny opiekun ie opo- cicach, godzinach otarcia. Udział e realizoanego przez Akademię Rozoju Roland yniesie arsztaty i iele innych, ciekaych nkuie- szystkich ydarzeniach jest bezpłat- Filantropii Polsce. Fundacja na rzecz zabytkó sze zapoznanie zainteresoanych poiatu słubickiego dzie, zł brutto. REGION atrakcji. użyt( red.). z uniersytetem, jego kadrą aple białe ny, jednak liczba miejsc jest ograniczo- Collegium Polonicum pełni rolę lidera buę Dni otarte mają na celu bliżpoprojektu, natomiast grona partneró sposobem proadzenia zajęć, jak na. Wszelkie informacje o ydarzeniach budynku sze zapoznanie zainteresoanych 200 rónież poszerzenie zainteresoań GÓRZYCA Kolejna akacjada już za nami KRZESZYCE Europejskie smaki historią pisane i m³. użytz uniersytetem, jego kadrą ukazanie problemó i kestii, m², posposobem proadzenia zajęć, jak teren zbity jakimipod ma Kunoicami się czynienia na posłubice Spotkanie o badaniach na polu y 200 rónież poszerzenie zainteresoań ik na szczególnych kierunkach studió. 900 m³. ukazanie problemó i kestii, zony, Wszystkich serdecznie zapraszaony teren z jakimi ma się czynienia na pomnastycznej Gminnego Ośrodka Kultury cymi my! na pod nazą: Witamy iosnę na kierunkach studió. W szczególnych drugim dniu imprezy siornik O-III tie. Udział ydarzeniach jest bezardzony, Wszystkich serdecznie zapraszaójt Stanisła Peczkajtis DEN płatny przy spółpracy Fundacji W programie dni otartych znajdzie siępolsko-niemiecki m.in. VII Dyktan Słubickie Instytut Badaczy, niejącymi my! otorzył plac rekreacyjiedztie. Dobro Kultury zaprasza na spotkanie informacyjne o bitie Udział ydarzeniach jest bezudział e szystkich ydarzeniach rolę lidera projektu, natomiast grona Wakacje to czas odpoczynku, yjazdó, relaksu. Dla no-ypoczynkoy. OdARDEN pod Kunoicami i badaniach archeologicznych płatny proadzonych W programie dni otartych znajdzie się m.in. VII Dyktan Słubickie partneró należą Cybińskie Stoarzy- ielu z nas jest to także czas, który możemy ykorzyjest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest słonięty został też obelisk na polu bity ograniczona. Wszelkie informacje o rolę szenie Rozoju MiejskoUdział e szystkich ydarzeniach lidera projektu,pro-eko, natomiast grona stać na przemyślenia i spaniałą przygodę upamiętniający szkołę, W trakcie spotkania opoiemy o przeydarzeniach zapisach znaleźć Gminny Ośrodek Kultury Cybince, jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest partneró należą Cybińskie Stoarzybiegu starcia i stratachstała poszczególnych która niegdyś Miejskotym można na stronie Fundacji na rzeczo szenie Biblioteka Publiczna Cybince, Fundaograniczona. Wszelkie informacje Rozoju PRO-EKO, armii, pokażemy jak yglądała broń i miejscu Jego celem jest sięgnięcie miejscoego Collegium Polonicum Sektora 3 umunduroanie cja Dziupla Inicjaty Przyrodniczych, ydarzeniach zapisach znaleźć Gminny Ośrodek Kultury Cybince, z tamtych czasó, a takto, co działo się tutaj przeszłości Słubice. Biblioteka Publiczna Cybince, Fundamożna na stronie Fundacji na rzecz że Stoarzyszenie Kobiet Rybocicach poinformujemy, jak buano Atrakcji nie brakoało. Byłazasieki możliice. Jego celem jest sięgnięcie miejscoego Collegium Polonicum cja Dziupla Inicjaty Przyrodniczych, Projekt Jutro zaczęło się Sektora czoraj 3 ość Gospodynie, Toarzysto Miłośnii fortyfikacje. poznaćpunktakoddaniabędzie kri można mobilnym gmini to,komitego co działofotografa się tutaj przyrody przeszłości jest Stoarzyszenie z bitą Rybocicach Słubice. ym Piotra realizoany ramach programu cie kó Białkoa ikobiet Polesia poboru kri,ziązane miał miejsce konkurs że ażne postaci iroland cieprojekt Jutro zaczęło czoraj kulinarny, Gospodynie, Toarzysto którym zięłymiłośniudział edzą Charę. Zieńczeniem projektu będą Lokalne Partnersta PAFWsię Program Semik społeczny opiekun zabytkó kaostki o nich, zaprezentoane zostaprzygotoując przepyszne cznym iarsztaty komitego fotografa przyrody Piotra Polsko-Amerykańskiej jest realizoany ramach programu kó i Polesia Roland ziąć kulinarne ielka biesiafundacji Wol- sołecta, poiatu słubickiego ną teżbiałkoa zabytki znalezione na polu bity, potray (szyscy zajęli oiedzą Zieńczeniem projektu będą ności Lokalne Partnerstaprzez PAFWAkademię Program grilloane Semik społeczny opiekun zabytkó ym i da Charę. Białkoie, na której będzie można przedstaiony zostanie aktualny stan barealizoanego piersze miejsce). Dzieci z przedógł ziąć arsztaty kulinarne ielka biesiapolsko-amerykańskiej Fundacji Wol- szkola poiatu słubickiego dań tyczący bity. czas posmakoać specjałó z Polesia Rozoju Filantropii Polsce. Fundacja z Zespołu Szkół Krzecznym da Białkoie, na której będzie można przez Akademię Spotkanie będzie brą okazją obejprezentoały sojetalenty zna-a po-inauczyć się ich przygotoyania! rzeczrealizoanego Collegium Polonicum pełni szycach ska, Na pamiątkę każda klasa otrzymała pa- naności posmakoać specjałó z Polesia(red.) Rozoju Filantropii Polsce. Fundacja artystyczne na scenie. Wójt Peczkajtis rzenia znalezisk z pola bity! Jeśli chcą,podczas T. Kocan miątkoy dyplom i słodki upominek przepyszne krzeszyckie żezez zna- nauczyć się ich przygotoyania! na rzecz Collegium Polonicum pełni grilloał Państo przekonać się, ile aży kula armieszkańcy mogą już korzystać z placu centrum Krzeszyc berka gotoał zupę partyzancką matnia ystrzelona trakcie starcia, serdla Państa Wikońskich, którzy ydecznie zapraszamy uczestnicta! licytoali obiad przyrządzony przez Spotkanie odbędzie restauracji ójta WOŚP. Byłosię dużo rozryek, Villa Casino, maja, omiędzynaroy godz. 18:00. takich jak 21 choćby turniej piłkijest nożnej plażoej, Spotkanie organizoane jako ele-a ieczór zakończył się Culture zabaą przy ment projektu Grundtvig ithomuzyce zespołu TU I TERAZ. ut Borders ramach programu UczeNiedzielne uroczystości rozpoczęła nie sie przez całe życie przy sparmsza, po której odczytano uchawielkie podziękoania dla szystkich, którzy pomogli zagospodaroać dzieciom czas olny ciurady finansoym Villa Casino łę Gminyrestauracji o nadaniu placoi centrum Krzeszyc imienia Danuty Każdy miał jakieś soje plany, ny im. Zbigniea Raszeskiego 4 foto. UG Krzeszycach Foto: DP Foto: DP odszych Dudnioe śiętoanie Ile aży kula armatnia? Atrakcji nie brakoało foto. UG Górzycy się czoraj o się czoraj Siedzikóny ps. Inka. Wójt Stanisła Peczkajtis, dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN Andrzej Zaistoski, poseł Józef Zych i przeodnicząca Rady Gminy Elżbieta Dominiczak odsłonili pomnik Inki, który ykonał lokalny rzeźbiarz Lesła Skoroński. Całą uroczystość uśietnił ystęp Lubuskiego Kartetu Smyczkoego. Arkadiusz Haszler przybliżył czasy, których żyła Danuta Siedzikóna ps. Inka. Wieczorem dla mieszkańcó zaśpieały Panny Wyklęte i Maleo Reggae Rockers. Wspaniały koncert zgromadził tłumy na placu jak miło i przyjemnie spędzić da miesiące lata. Soją ofertę przygotoał także Gminny Ośrodek Kultury. Podczas tygodnioej WAKACJADY dzieci mogły kreatynie spędzać czas pod okiem instruktoró. Wśród propozycji programoych znalazły się zajęcia integracyjne, sportoo-rekreacyjne techniczno-plastyczne. Zadbano także o bre samopoczucie uczestnikó formie odnoy biologicznej. Nieątplią atrakcją okazał się udział projekcie organizoanym akacje przez Instytut Teatral- Warszaie ramach programu Lato teatrze. Organizatorzy postaili także na zgłębianie tajnikó historii naszego regionu i obcoanie z naturą. Uczestnicy akacjady mieli okazję ziedzania skansenu etnograficznego Ochli. Wspaniałą forma akacyjnej przygody okazała się ycieczka ośrodka rekreacyjnego nad jeziorem Żabiniec, dzieci zięły udział zajęciach Mały Dyplomata czyli lekcja brego ychoania przygotoanych przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynaroej Gorzoie Wlkp. Uczestnicy ćiczyli zasady brego ychoania, przekonali się, że ielki śiat dyplomató nie jest pozbaiony toarzyskich gaf i nieciągnięć. Spotkanie zakończyliśmy uroczystym podsumoaniem akacjady przy ognisku i pieczonej kiełbasce. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkoy dyplom upominek. Kierujemy słoa podziękoań szystkich tych, dzięki którym realizacja założeń programoych była możlia. Szczególnie dziękujemy: artystom i aktorom Warszaskiego Cyrku Magii i Ściemy, Gminnej Komisji ds. Roziazyania Problemó Alkoholoych, praconikom Zakładu Komunalnego Górzycy i strażakom z jednostki OSP Górzycy. ANITA PODGÓRSKA

5 REGION 5 CYBINKA Otarcie noej sali Teraz mogą głośno grać 25 czerca oddano użytku salę przy Społecznym Ognisku Muzycznym. Burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk i skarbnik Agnieszka Skiba oficjalnie przecięli stęgę - Ta sala to spełnienie marzeń każdego muzyka. Jesteśmy pierszym ogniskiem regionie, które może się pochalić takimi arunkami. Panele popraiają akustykę, a tego pełnią funkcję ygłuszającą. Dzisiaj już nikomu nie będziemy przeszkadzać, grając głośnego rocka móił podczas uroczystości Zbyszko Jatczak, dyrektor Społecznego Ogniska Muzycznego CYBINKA Nadzyczajna sesja Rady Miejskiej Chodzi o inestycję pod nazą: Przebua i remont ciągu dróg poiatoych nr 1248F i 1159F o długości 16,085 km relacji od drogi krajoej nr 29, poprzez m. Kłopot i Krzesin granicy poiatu - I Etap remontu drogi na odcinku 3830,0 mb od Białkoa skrzyżoania z drogą poiatoą nr 1250F. Gmina jest partnerem inestycji realizoanej przez poiat słubicki. Całość zadania będzie kosztoała 1,5 miliona złotych. Zadanie realizoane będzie ramach tz. schetynóek, połoie finansuje je ojeoda lubuski, po 25 proc. kładu łasnego zapeni poiat słubicki i gmina Cybinka. Ta sala to spełnienie marzeń każdego muzyka RZEPIN Gotoa droga już październiku Nadzyczajna sesja została zoła celu podjęcia uchały tyczącej udzielenia pomocy finansoej dla starosta, na realizację inestycji drogoej foto. UMiG Cybince Burmistrz Marek Kołodziejczyk raz ze starostą Piotrem Łuczyńskim, podczas sesji przekonyali radnych o potrzebie spólnej realizacji inestycji, która polegać będzie na remoncie odcinka drogi z Białkoa skrzyżoania przed Mielesznicą. Radni jednogłośnie podjęli uchały tyczące zmian budżecie i udzielenia sparcia finansoego poiatoi słubickiemu. 10 lipca Zarząd Dróg Poiatoych ogłosił przetarg na przebuę i remont tego odcinka drogi i już październiku mieszkańcy będą z niej korzystać Wspólne śiętoanie Dni Rzepina za nami Śięto miasta odbyło się pod nazą Zapraszamy Puszczy Rzepińskiej Tę coroczną imprezę, która naiązuje tradycji myśliskich i leśnych tak popularnych gminie, zainauguroał burmistrz Słaomir Dudzis nadleśniczy z Nadleśnicta Rzepin Stanisła Sobański. Tegoroczny festyn cieszył się olbrzymią frekencją. Gmina zapeniła mieszkańcom bezpłatny jazd. Poodzeniem śród uczestnikó śięta cieszyły się liczne atrakcje m.in. pokaz sokolnicta, pokazy boksu i ju, ystępy lokalnych artystó, pokazoy zrzut ody z samolotu. Giazdami ieczoru był zespół InoRos znany z popularnej piosenki pt. Meksykańska fala zespół Piersi, który baił publiczność zaróno starszymi, jak i noymi przebojami foto. UMiG Cybince foto. UMiG Rzepinie Giazdą ieczoru był zespół Piersi Już październiku mieszkańcy będą z mogli korzystać z yremontoanej drogi

6 6 REKLAMA od czartku środy Słubice, ul. Kościuszki 21 Sulęcin, ul. Poznańska 4 Zapraszamy punktu

7 REGION 7 CYBINKA Wspólne śiętoanie SULĘCIN Poiatoe śięto policji Druga Sportoa Sobota Dziękujemy funkcjonariuszom Na terenach zielonych przy stadionie miejskim odbyła się Sportoa Sobota Cybince II. To finał projektu, który połączył tradycję ze spółczesnymi potrzebami odbiorcó Minutą ciszy uczczono pamięć poległych na służbie szystkich funkcjonariuszy policji, a szczególności sierż. Marcina Wiącka i sierż. sztab. Przemysłaa Psuta z Komendy Poiatoej Policji Sulęcinie foto. UMiG Cybince foto. M. Barden Giazdą ieczoru był zespół Weekend W Komendzie Poiatoej Policji Sulęcinie zatrudnionych jest obecnie siedem kobiet Impreza miała charakter sportoy z elementami kulturalnymi, turystycznymi, promującymi partnersto gminy Cybinka z Urzędem Briesko-Finkenheerd (Amt Briesko-Finkenheerd). Spotkanie rozpoczęło się meczem piłki nożnej zagranym przez najmłodszych o puchar burmistrza Cybinki. Jego program został opracoany tak, aby każdy znalazł coś dla siebie. Było dużo bezpłatnych atrakcji dla dzieci, artyści zaprezentoali przedstaienie Bajki góry nogami. Dorośli mogli zobaczyć stoiska regionalne ze sojskim jadłem, które storzyły klimat spólnego biesiaania. W projekcie uczestniczyli rónież regionalni ykonacy, którzy na scenie zaprezentoali sój robek. Goście z Niemiec zaprezentoali pokaz jazdy na roerach jednokołoych przedstaili ciekay program artystyczny. Dzieczyny pod kieronictem Karoliny Falkoskiej zaprezentoały spaniały pokaz ZUMBY. Giazdą ieczoru był zespół Weekend, Na zakończenie festynu odbył się spaniały pokaz fajererkó, ykonaniu mistrza śiata pokazach pirotechnicznych. Burmistrz Marek Kołodziejczyk serdecznie dziękuje szystkim osobom, instytucjom i organizacjom zaangażoanym i pierającym obsługę imprezy. Projekt spółfinansoany jest ze środkó Europejskiego Funduszu Rozoju Regionalnego ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Wojeództo Lubuskie) Brandenburgia , Fundusz Małych Projektó i Projekty Siecioe Euroregionu Pro Europa Viadrina budżetu państa. Pokonyać granice poprzez spólne inestoanie przyszłość. Obchody poiatoego śięta policji odbyły się 22 lipca, poprzedziła je msza kościele ś. Mikołaja, koncelebroana przez proboszcza Piotra Mazurka kapelana Garnizonu Policji Lubuskiej ks. Jerzego Piaseckiego. Dalsza część uroczystości odbyła się Pałacu Gliśnie. Z okazji śięta policji brązoą odznakę Zasłużony Policjant otrzymali: asp. Tomasz Chudziński, asp. Łukasz Galka, mł. asp. Grzegorz Sikorski st. sierż. Daniel Sypuła. Na yższe stopnie policyjne mianoano 27 policjantó. Za profesjonalizm i zaangażoanie ykonyaniu oboiązkó służboych nagrody burmistrzó i ójtó poiatu sulęcińskiego otrzymało 26 policjantó. Tegoroczne obchody śięta policji to szczególny czas dla kobiet pełniących służbę tej formacji. Mija 90 lat od momentu, którym kobiety otrzymały szansę spradzenia się na zaoym gruncie. W Komendzie Poiatoej Policji Sulęcinie zatrudnionych jest obecnie siedem kobiet, które pracują służbie preencji, kryminalnej i ruchu drogoym. W uroczystości uczestniczył komendant poiatoy insp. Jerzy Głąboski, starosta sulęciński Patryk Leicki, burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, zastępca burmistrza Iona Walczak, burmistrz Lubnieic Tomasz Jaskuła, ójt Słońska Janusz Krzyskó, przeodniczący Rady Miejskiej Sulęcinie Zbignie Szczepański, zastępca burmistrza Torzymia Bogdan Szczepaniak, przeodnicząca Rady Gminy Krzeszyce Elżbieta Dominiczak, zastępca ójta Krzeszyc Irena Szpulak przedstaiciele komend poiatoych, służb munduroych ojska i straży granicznej, praconicy cyilni policji, Komendy Wojeódzkiej Policji Gorzoie Wlkp., nadleśnict, prokuratury i sądu rejonoego. MACIEK BARDEN Studia Sulęcinie? Tra nabór na studia podyplomoe realizoane przez Szczecińską Szkołę Wyższą Collegium Balticum. Od roku akademickiego 2015/2016 mieszkańcy naszego miasta i okolic będą mogli podyższyć soje kalifikacje, nie yjeżdżając poza soje miejscoości. Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum to kameralna uczelnia, która kształci na poziomie studió licencjackich, magisterskich podyplomoych. Co roku ypuszcza na rynek pracy absolentó solidnie przygotoanych podjęcia zatrudnienia. Jednak od ubiegłego roku Władze uczelni postanoiły realizoać studia podyplomoe rónież innych miastach Polsce. Jedną z noych miejscoości na mapie SSW Collegium Balticum jest Sulęcin. Jeśli stoją Państo przed ażną decyzją tyczącą poszerzenia iedzy i kompetencji - zachęcamy spradzenia dlaczego arto studioać Collegium Balticum. Dołącz najlepszych! zachęcają specjaliści biura rekrutacji. Indyidualne podejście studenta nie jest noością tej uczelni. Od początku postania SSW CB jedną z deiz jest kameralna, rodzinna atmosfera nieustanne stosoyanie oferty i arunkó studioania potrzeb studentó. Aktualnie Sulęcinie torzymy grupy na kierunkach: Wczesne nauczanie języka angielskiego lub niemieckiego ychoaniu przedszkolnym i edukacji czesnoszkolnej; Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotoanie zaodu nauczyciela; Organizacja i zarządzanie ośiacie; Oligofrenopedagogika. Można konać zapisu poprzez telefon lub on-line dzięki naszemu formularzoi kontaktoemu oddzaniamy ciągu 24 godzin! - biuro rekrutacji zaprasza szystkich zainteresoanych kontaktu. Spradziliśmy z jakich zniżek kandydat może skorzystać Sulęcinie. Okazuje się, że grupa zorganizoana (licząca np osób) może uzyskać naet aż 25% upustu na całe studia podyplomoe. Rónież interesująca jest zniżka za polecenie osoby lub oferta dla osób 40+. Dla szystkich kandydató zł pisoego. Wszystkie promocje opisane są na stronie.cb.szczecin.pl zakładce dla kandydata promocje 2015.

8 REGION 8 REKLAMA SŁUBICE Razem dla rozoju! GÓRZYCA Turniej piłki siatkoej-parkoej Stańsku! MIASTECZKO TARGOWE GÓRZYCA Lubusik Radóku 15 namiotó ystaienniczych Szansa na integrację mieszkańcó Kolejne emocje sierpniu Polska najlepsza Poiat Słubicki po raz kolejny organizuje Poiatoy Piknik Organizacji Pozarząych. Dośiadczenie zebrane latach ubiegłych pokazało, że regularne spotkanie integracyjne jest potrzebne foto. UG Górzycy To już drugi piknik dla organizacji z terenu poiatu słubickiego, realizoany ramach projektu Modeloe tan11 lipca odbyła sie piersza Turnieju piłki siatkoej-parkoej im. CzesłaGO. Będzie niepotarzalną okazjąedycja a Jermanoskiego o puchar dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Górzycy zintegroania sektora pozarząego, ymiany śiadczeń naiązania noych kontaktó. Każda z organizacji będzie miała możliość zaprezentoania soich tychczasoych osiągnięć, przedstaienia planó na przyszłość, a naet pozyskania partneró spólnych działań. Dla ystacó przygotujemy stoiska, dzięki czemu mieszkańcy poiatu będą mogli poznać działalność sojego III sektora mói Adam Szulczeski, koordynator projektu Modeloe tango. Miejsce: deptak przy ul Jedności Robotniczej Słubicach Termin: 9 maja 2015 godz Organizatorzy: Poiat Słubicki, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji, Stoarzyszenie po PROstu foto. UG Górzycy 8 Kolejny z cyklu turniejó: Lubusik zyczne działające przy SMOK-u. Będzie toania soich umiejętności artystycznych sportoe lubuskieteżnamożna lato,porozmaiać tym razemna ciekae te- i przedstaienia się szerszej publiczności. odbył się Radóku maty. Odbędą się trzy panele dysku Każdy z ystacó będzie miał syjne, które będą kontynuacją temató dyspozycji namiot, a także możliość ydo zmagań sportoych przystąpiły cztery drurozpoczętych rokugórzyubiegłym. Porozma- stąpienia na scenie. Jesteśmy otarci na żyny: Orkan Laski Lubuskie, Ir-Zbych ca, Team Laski Lubuskie Polska iamy o zdroiu Golice. poiecie, o śroi- propozycje którzy już poddo zmagań ystacó, sportoych przystąpiły cztery drużyny Zycięzcą została drużyna Golice, czyli sku i Polska aktyności obyatelskiej mói czas poprzednich edycji pikniku, często reprezentanci Polski osób niepełnospranych koniec szyscy spólnie zasiedli spólnego nas zaskakiali. Chcemy, żeby nasza imprzy ognisku. kategorii młodzieżoej,a.naszulczeski. drugim miejscu upla- pieczenia kiełbasek preza przyciągnęła najięcej odiegminny Ośrodek Kultury jak Górzycy składa soał się zespół Orkan z Lasek, trzecia z kolei za pomoc pani też sołtys Radóka była drużyna Team z Lasek, a kolejne miejsce podziękoania dzających, dlatego staramy się zadbać Atrakcje na stoiskach Alicji będą Szary całej jej rodzinie, a także targoym radnej zajęli Ir-Zbych z Górzycy. Stoiska ystaiennicze ustaione o różnorodność. W miasteczku Dla dzieci proadzone były gry i zabay. Na Marii Palmoskiej na deptaku, przy ul. Jedności Robotniczej. Miasteczko targoe zamknie scena, na której Siłonie pod chmurką uczestnicy będą mieli możliość zaprezen- każdy znajdzie coś dla siebie yjaśnia M. Tokarska, prezeska Fundacji na rzecz CYBINKA Collegium Polonicum. Poiatoy Piknik Organizacji PozaWespół zespół! terapią dzieci z różnymi niepełnospranorząych jest realizoany ramach Piknik łączony został także pro- ściami, spomaganiem rozoju najmłod- można ciekaie zaaranżoać i ypromoprojektu Modeloe tango spółfigram obchodó Dnia Europy 2015, któ- szych sparciem dla rodzin. W trak- ać soją działalność. Będzie także dużo nansoanego przez Unię Europejską re odbya się Słubicach i e Frankfur- cie pikniku proadzona będzie zbiórka atrakcji dla najmłodszych. ramach Europejskiego Funduszu SpoMieszkańcy gminy Cybinka mogą się cieszyć z pierszych siłoni zenętrznajlepszym zaodnikiem turnieju został Hołoacz WZbignie ramach imprezy ystąpią słubiccie nad Odrą 8 i 9 maja. Głónym orga- szereg licytacji, z których chód zostanie łecznego. nych, które postały na skerku przed urzędem miejskim obok boiska Do sportoej ryalizacji stanęło pięć drużyn. zabrakło także atrakcji dla kie najmłodszych przedszkola i szkoły, organizacje ponizatorem akcji i koordynatorem już po przeznaczony Nie na działalność stoarzyszew całym turnieju najlepsza okazała się drużyna mieszkańcó Stańska. Organizatorzy przygot piąty jest Słubicko-Frankfurckie Cen- nia mói Joanna Sierżant-Rekret, pre- zarząe z terenu poiatu, zespoły mustańsk Imielno. Na kolejnych miejscach upla- ali gry i zabay z chustą animacyjną, dzieci batrum Kooperacji. soały się: Odmieńcy Stańsk, Błękitni zeska. Trze- iły się także poszukiaczy skarbó malo- Moda na ćiczenia TARON Amelia Szołtun ul.konst.3maja73/ Słubice tel.: foto. UG Górzycy śnió, Agrafka Chartó Walka Czarnó. ały kredą koloroe obrazki, dając upust sojej - Frekencja Szczytny cel pisała, co cieszy nas organizatociekayakacyjnej program fantazji. Na koniec, dzięki uprzejmoró. Najbardziej zaciętym pojedynkiem okazał się ści Ryszarda Fidziukieicza, szystkie otrzymały Prócz brej zabay, prezentacji działalprzygotoali stoiska mecz o piersze miejsce, tz. derby Stańska.Organizatorzy Wy- pyszne lody. ności i integracji działaczy spo- dla organizacji pragnących zaprezento-za broć serca i bezzoliłorganizacji iele pozytynych emocji zaróno śród Specjalne podziękoanie łecznych, ma jeszcze cel - sparkibicó ydarzenie jak i samych zaodnikó. Najlepszym rąk dyrektora GOK odebrał ać soją interesoną działalność, pomoc a takżezystępy zaodnikiem został Zbignie Stoarzyszenia FSLAktyni dla Poiatu cie działalności turnieju proadzonej przez Stoa- Hołoacz artystyczneszef na scenie. Na chętnych czeka móił Amadeusz głóny za- Robert Tomczak. rzyszenie po PROstu,Zygmański, zajmujące się m.in. sędzia ją namioty ystaiennicze, które będzie odó. ANITA PODGÓRSKA MAJÓWKA W RZEPINIE Z siłoni mogą korzystać szyscy chętni Z siłoni mogą korzystać szyscy chętni - bez W skład siłoni Cybince chodzą: motylek, DATA: zględu na iek. MSZA Choć funkcjonują pieroojczyzny kilka paco, orbitrek i biegacz, Bieganoie: motyl, ŚWIĘTA intencji kościele p. NSPJ (duży kościół) dni, już cieszą sporą popularnością. Nic dziprasa Pomoranych nożna, sztanga Jenieckich leżeniu, urządzenie 12.00sięZŁOŻENIE KWIATÓW POD POMNIKIEM nego ćiczeniaobozach na tych urządzeniach są łate ćiczenia mięśni brzucha, łaka uniersalna i Roboczych miejscach pamięci naroej i przyjemne, a RZEPIŃSKA tego dają możliość popray drabinka PĘTLA: BIEGI ULICZNE START-META PLAC RATUSZOWY syletki. zapenia, żeprzy choć są to piersze tazapisy bezpośrednio przed zaodamiburmistrz na Placu Ratuszoym Można z nich korzystać bez ograniczeń urządzenia gminy, to na peno nie Urzędzie Miejskim. Każdyczasozaodnikkie ieku latna 18terenie poinien ych. ostatniepisemna zgoda rodzicó posiadać kartę startoą, na której będzie (opiekunó) na uczestnicto zaodach. zarządzanie nieruchomościami radzto zakresie zarządzania nieruchomościami przeglądy bulane obiektó (roczne, pięcioletnie) opinie techniczne kosztorysoanie robót bulanych zastępsto inestorskie nadzory bulane radzto techniczne bunictie zarządzanie nieruchomościami / radzto zakresie zarządzania nieruchomościami / przeglądy bulane / kosztorysoanie / nadzory bulane / radzto techniczne / zastępsto inestorskie Spółdzielnia Mieszkanioa Słubicach Spółdzielnia Mieszkanioa Słubicach FESTYN POSTAW RODZINĘ ul. Kopernika 20A, NA Słubice ul. Kopernika 20A, Słubice , GODZ ogłasza DATA: przetarg nieograniczony na buę ogłasza przetarg nieograniczony na ymianę MIEJSCE: SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 W RZEPINIE parkingu przy Palcu Przyjaźni 26-26D instalacji ody ciepłej, zimnej i cyrkulacji Słubicach. Bajkoa Podróż Dookoła Śiata grybudynkach i zabay: ielorodzinnym przy Palcu Przyjaźni zabaa pod okiem animatoró z postaciami bajek,przyjaźni 26-26D Słubicach Termin realizacji zamóienia: 6 tygodnie od 24-24D i przyzplacu umoy. maloanie tarzy, brokatoe itermin odnerealizacji tatuaże, zamóienia: 8 tygodni od dnia poddnia podpisania pokazy ogromnych baniek mydlanych XXL, dymy zapachoe, yrzutnia Oferenci inni posiadać iedzę, śiadczenie, pisania umoy. serpentyn, potencjał techniczny i ludzki stabilną sytuoferenciplastyczne, inni posiadać iedzę, śiadczenie, poten kreatyny plac zaba: mini arsztaty klocki giganty buania ację ekonomicznąkonstrukcji, i finansoą ukumentoane cjał techniczny i ludzki stabilną sytuację ekonomała zjeżdżalnia, torprzeszkód alkogoglach, sposób określony specyfikacji istotnych amiczna i finansoą ukumentoane sposób okre dmuchany placadium. zaba ze zjeżdżalnią runkó zamóienia, a także nieść ślony Gigant, specyfikacji istotnych arunkó zamóienia, segay przejażdżki na segay u, Oferty należy przygotoać zgodnie ze spea także nieść adium. kula zorbingoa, cyfikacją istotnych arunkó zamóienia Oferty należy przygotoać zgodnie ze specyfikacją modeloanie i skręcanie z balonó postaci z bajek i zierząt, i złożyć siedzibie Zamaiającego przy ul. istotnych arunkó zamóienia projektoanie i łasnoręczne ykonanie koloroych przypinek.i złożyć siedzibie Kopernika 20A, Słubice terminie Zamaiającego przy ul. Kopernika 20A, SłuW punkcie Inspekcji Sanitarnej: dnia r. godz bice terminie dnia r. godz instruktaż samobadania jąder na fantomach, Otarcie ofert nastąpi siedzibie Zamaiają-piersi iotarcie ofert nastąpi siedzibie Zamaiającego pomiar stężenia tlenku ęgla ydychanym poietrzu u palaczy, cego dniu r. o godz Każdy dniu r. o godz pomiar tkanki tłuszczoej, obliczanie BMI i naodnienia organizmu zainteresoany może pobrać specyfikację istotkażdy zainteresoany może pobrać specyfikację dziennego zapotrzeboania na kalorie, nych arunkó zamóienia lub zapoznać się ze istotnych arunkó zamóienia lub zapoznać się ze pomiar ciśnienia kri, badanie poziomu cukru e kri, szczegółoymi arunkami przetargu i kumenszczegółoymi arunkami przetargu i kumentapokazzamaiającego Zespołu Zumba i Zumba tacją siedzibie dnikids robocze grupa cją rosłych siedzibie Zamaiającego dni robocze dnia Rozstrzygnięcie konkursó profilaktycznych dnia r. godzinach od r. godzinach od Zamaiającemu przysługuje OPISANE prao sobodnego Zamaiającemu przysługuje NIEODPŁATNIE prao sobodnego ywszystkie ATRAKCJE BĘDĄ DOSTĘPNE yboru oferty, jak też unieażnienia przetargu boru oferty, jak też unieażnienia przetargu bez pobez podania przyczyny. dania przyczyny.

9 REGION 9 SŁUBICE Wakacje z radcą zaoym z MCK Przedsiębiorcza młodzież Lipiec to czas gorących akacji, ale rónież intensynych spotkań z radcą zaoym PAKIET STARTOWY DLA FIRM POWIAT SULĘCIŃSKI Festyn parafialny Śiętoanie iernych Odpust i festyn parafialny ku czci ś. Henryka poprzedziła msza, której uczestniczyli mieszkańcy miasta i przyjezdni foto. M. Barden foto. DP 13 lipca rozpoczęły się Wakacyjne inspiracje z radcą zaoym z MCK zorganizoane pod hasłem: Umysł kreatyny, umysł przedsiębiorczy. Warsztaty odbyały się sali Młodzieżoego Centrum Kariery Słubicach i na boisku Śiecku. W zajęciach zięła udział młodzież z Warsztatu Terapii Zajęcioej z Żabic, uczestnicy śietlicy iejskiej Śiecku, ale rónież młodzież poszukująca pracy. W tych dniach radca zaoy Agnieszka Zierzchaczeska zachęcała młode osoby kreatynego i przedsiębiorczego myślenia Młodzież iedziała się, jak założyć łasną firmę roziązyania problemó, jakie pojaiały się podczas ćiczeń. Uczestnicy torzyli łasne pomysły na biznes, próboali soich sił konstruoaniu samolotó uczyli się, jaki sposób negocjoać cenę na giełdzie sprzedaży, żeby osiągnąć jak najlepszy ynik finansoy. Młodzi ludzie iedzieli się, co to jest biznesplan jak należy realizoać soje pomysły na łasną firmę. AGNIESZKA ZWIERZCHACZEWSKA Centrala/Oddział Ośno Lubuskie ul. B. Chrobrego 5, Ośno Lubuskie tel , , tel./fax Oddział Słubice ul. B. Krzyoustego 2, Słubice tel , tel./fax Punkt Kasoy Urzędzie Skarboym Słubicach ul. Wojska Polskiego 155, Słubice tel RACHUNEK BIEŻĄCY 0 zł za otarcie rachunku 0 zł za proadzenie rachunku* Dochód z festynu zostanie przeznaczony na cele kościoła Po mszy szyscy udali się ogródka jordanoskiego, gdzie odbyła się głóna część uroczystości. Podczas odpustu, który odbył się 12 lipca, ystąpili nasi rodzimi artyści ze Studia Piosenki mu kultury, które proadzi instruktor Waldemar Handzeleicz i działający przy parafii ś. Henryka zespół muzyczny Bene Vestri (Dobrze, że jesteś) pod batutą Łukasza Łyczkoskiego. Odbyła się loteria fantoa, której każdy los był ygranym. Nagrodą głóną był roer. Każdy mógł degustoać pierogi, z moego ypieku chleb ze smalcem i ogórkiem kiszonym, bigos, flaczki, moe serniki, ciasta drożdżoe z jagodami, iśniami, babeczki, przekładańce i pierniki. Seroano kiełbaskę i kaszankę z rożna. Pod namiotem NZOZ Hipokrates Grażyny Czekalskiej każdy mógł zmierzyć ciśnienie kri, spradzić cukier organizmie i cholesterol otrzymać zdrootne materiały edukacyjne. Odbył się bieg uliczny, którym zięli udział mieszkańcy miasta. Najstarszym biegaczem był Leszek Łuczyński (86 lat). Koło łoieckie ufunało pieczonego dzika, który zarotnym tempie znalazł soich smakoszy. Dodatkoą atrakcją były dmuchane zamki i zjeżdżalnie. Festyn proadziła Żaneta Murmyło, a chód z jego organizacji zostanie przeznaczony na cele kościoła. MACIEK BARDEN

10 10 REKLAMA

11 REGION 11 POWIAT SŁUBICKI Festyn partnerski Rudnicy Piersza taka impreza Loteria fantoa, spólne grilloanie, koncert zespołu Rudniczanki, gry, konkursy, zabay mecze toarzyskie toarzyszyły tegorocznemu festynoi partnerskiemu, który odbył się 11 lipca sołectie Rudnica gminie Krzeszyce foto. M. Barden CYBINKA Wiaty zabezpieczają przed niekorzystnymi arunkami atmosferycznymi nie tylko dzieci i młodzież, ale rónież oczekujących na przeóz pasażeró komunikacji zbioroej. Wiaty posiadają pełne yposażenie: znaki, tablice rozkładu jazdy, boczne tablice z nazami miejscoości kosz i łakę. Z noych przystankó mogą też pełni korzystać osoby niepełnosprane Noe przystanki autobusoe Wiaty dla mieszkańcó Mieszkańcy Sąa i Radzikoa mogą się cieszyć noymi iatami przystankoymi foto. UMiG Cybince Z noych przystankó mogą też pełni korzystać osoby niepełnosprane Organizatorami imprezy była Rada Sołecka sportocy Klubu Sportoego Kosmos 78. To piersza taka partnerska impreza rady i klubu sportoego na rzecz mieszkańcó Rudnicy, której społecznie łączyli się szyscy. Imprezę koordynoała sołtys Rudnicy Wioleta Raczkoska-Gołębska. Na stadionie, meczach toarzyskich piłki nożnej, zagrały zaproszone przez gospodarzy drużyny Złote Piaski z Dzierżoa Warta z Kołczyna. Festyn zakończyła dyskoteka pod chmurką W festynie uczestniczył starosta Patryk Leicki i ójt gminy Krzeszyce Stanisła Peczkajtis. Do licytacji ójt Krzeszyc przekazał plakaty z autografem żużloca Stali Gorzó Bartka Zmarzlika, a starosta sulęciński ufunał zesta kilkudziesięciu zimnych lodó dla dzieci biorących udział konkurencjach i grach przygotoanych przez organizatoró. Festyn zakończyła dyskoteka pod chmurką. Imprezę proadził Waldemar Puchała. MACIEK BARDEN CYBINKA Sesja absolutoryjna Radni jednomyślni VIII sesja Rady Miejskiej była pośięcona udzieleniu absolutorium burmistrzoi Markoi Kołodziejczykoi z tytułu ykonania budżetu gminy za 2014 rok Skarbnik Agnieszka Skiba omóiła spraozdania finansoe za 2014 rok, spraozdanie z ykonania budżetu, informację o stanie mienia gminy stopień zaaansoania realizacji programó ieloletnich za zeszły rok. Przedstaiła pozytyną opinię Regionalnej Izby Obrachunkoej o przedłożonym przez burmistrza spraozdaniu z ykonania budżetu. Pozytyną opinię ydała też komisja reizyjna rady. Radni podjęli uchałę spraie zatierdzenia spraozdania finansoego za 2014 rok raz ze spraozdaniem z ykonania budżetu gminy Cybinka za 2014 rok, a także spraie foto. UMiG Cybince Uchały zostały przyjęte przez radnych jednogłośnie udzielenia burmistrzoi absolutorium z tytułu ykonania budżetu gminy za 2014 rok. Uchały zostały przyjęte przez radnych jednogłośnie

12 12 REGION

13 REGION 13 POWIAT SULĘCIŃSKI Aanse i odznaczenia Siedemnastce RZEPIN Sukcesy naszych mieszkańcó Wyróżniono najlepszych W śięcie 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizoanej uczestniczyli ódca 11. Lubuskiej Dyizji Pancernej gen. dy. Jarosła Mika, były ódca 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizoanej gen. bryg. Rajmund Andrzejczak obecny ódca gen. bryg. Andrzej Kuśnierek foto. M. Barden Uroczystość zakończyła defilada Poiat sulęciński reprezentoali: przeodniczący Rady Poiatu Tadeusz Dąbroś starosta sulęciński Patryk Leicki, a miasto i gminę Sulęcin burmistrz Dariusz Ejchart. Z okazji śięta brygady, rozkazem ministra obrony naroej, Wojskoym Krzyżem Zasługi odznaczony został ppłk Arkadiusz Mikołajczak, a medalem Siły Zbrojne Służbie Ojczyzny kpt. Arkadiusz Sieniaski. Rozkazem ódcy 11. Dyizji Kaalerii Pancernej, na yższy stopień oficerski mianoano: kapitana Damiana Kidaę (na stopień majora) podporucznika Łukasza Dolińskiego, Miłosza Pradzina i Michała Antosieicza (na stopień porucznika). Pismem pochalnym ze zdjęciem na tle sztandaru jednostki, yróżniono 20 żołnierzy. Ośmiu praconikó ojska yróżniono dyplomem uznania. Konent oficeró zaoych yróżnił szablą ódcę 15. batalionu Ułanó Poznańskich ppłk Tomasza Boroczyka, ódcę Dyizjonu Artylerii Przecilotniczej ppłk Tomasza Isio szefa sekcji logistycznej mjr Pała Płachtę. Gen. bryg. Andrzej Kuśnierek uhonoroany został Krzyżem 95-lecia działalności Ziązku Inalidó Wojennych RP medalem Za zasługi dla oficeró Ziązku Rezery RP. W uroczystości uczestniczyli rónież zaproszeni przedstaiciele służb munduroych, jednostek organizacyjnych poiató, miast i gmin, rodziny ojskoych i osoby cyilne. Uroczystość zakończyła defilada poddziałó 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizoanej. MACIEK BARDEN Integracja przez sport Popieczni Poiatoego Ośrodka Wsparcia Rzepinie zięli udział VI Spartakiadzie Ziemi Lubuskiej dla osób niepełnospranych, która zorganizoana została Górzycy foto. UMiG Rzepinie Podczas zaodó osoby niepełnosprane zmagały się z łasnymi słabościami różnych konkurencjach sportoych. Rzepiński Ośrodek Wsparcia, na 17 drużyn biorących udział tegorocznych rozgrykach, zajął bardzo bre szóste miejsce, a konkurencjach indyidualnych uczestnik ośrodka Mariusz Staszak zbył srebrny medal rzucie piłeczką palantoą na odległość. Sukcesem było rónież zbycie maksymalnej ilości punktó za ręcznie ykonany transparent promujący rzepiń- Ryalizacja sportoa jest okazją naiązania znajomości ski ośrodek. Spartakiada miała na celu przede szystkim popularyzację sportu śroisku osób niepełnospranych ich integrację ze społeczeństem pełnospranym. Udział imprezie z penością popraia ich spraność fizyczną i płya na podniesienie łasnej artości i samooceny. Ryalizacja sportoa jest także okazją naiązania noych znajomości pomiędzy uczestnikami ymiany śiadczeń między kadrami różnych ośrodkó i instytucji

14 14 REGION RZEPIN 25-lecie samorządności gminie Trzymamy za Was kciuki! Historia samorządu Dzieczynki ze Szkoły Podstaoej nr 1 Rzepinie brały udział finale ojeódzkim mini piłkę nożną, który odbył się Gubinie Wszyscy goście otrzymali medale uznania Rzepinianki zyskały tytuł najlepszej drużyny ojeództie meczu finałoym rozgromiły dzieczęta ze Szkoły Podstaoej nr 3 z Żar, kończąc mecz śietnym ynikiem 6:3. Dzięki temu ystępoi rzepinianki zyskały tytuł najlepszej dru- żyny ojeództie aansoały finałó ogólnopolskich, które odbędą się Głuchołazach. Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy SŁUBICE Kamil Karmelita laureatem Grand Prix konkursu perkusyjnego Sukces naszego mieszkańca Duże praconicy samorząi, których staż pracy ynosi nie mniej niż łaśnie 25 lat. Wszyscy goście otrzymali medale uznania dla Zasłużonego samorząca gminy Rzepin list gratulacyjny. Na koniec uroczystości odbyła się projekcja Kroniki Gminnej SULĘCIN Senior - niezaodne ognio polityki społecznej zainteresoanie projektem Projekt Senior - niezaodne ognio polityki społecznej zainicjoał Patryk Leicki starosta sulęciński foto. DP Słubiczanin Kamil Karmelita raz z koleżanką Aleksandrą Dzonkoską z Mełgi ygrali głóną nagrodę Grand Prix na II Międzynaroym Konkursie 15 Perkusyjnym e Włoszech Zaproszonych gości przyitał burmistrz Słaomir Dudzis przeodniczący Rady Miejskiej Damian Utracki. Na uroczystość zaproszeni zostali szyscy burmistrzoie, ich zastępcy, radni Rady Miejskiej, którzy ciągu tych 25 lat pracoali na rzecz gminy Rzepin. Uhonoroani zostali rónież foto. M. Barden Dzieczyny ystąpiły składzie: Natalia Leśnieska, Natalia Jędrzejeska, Patrycja Leszczyńska, Klaudia Przybylska, Martyna Kozakieicz, Klaudia Gzoska, Agnieszka Michalska, Wiktoria Choina i Dominika Seklecka W finale starło się osiem drużyn. Zaodniczki Szkoły Podstaoej Rzepinie znalazły się grupie A, gdzie rozegrały trzy mecze. W półfinale ygrały z drużyną z miejscoości Bobróko 5:3, natomiast W sali Miejskiego Domu Kultury odbyły się obchody 25-lecia samorządności foto. UMiG Rzepinie foto. UMiG Rzepinie RZEPIN Wielki sukces naszej drużyny rtoo Sukces słubiczanina e Włoszech Podczas gali laureató na zakończenie konkursu otrzymali rónież specjalną nagrodę dedykoaną im przez szystkich członkó jury, jednocześnie zostali zaproszeni ystąpienia na koncercie, który ma odbyć się Konseratorium Muzycznym Lucio Campiani sezonie artystycznym 2015/2016 e Włoszech. Muzycy torzący zespół o nazie CHACRA DUO spółpracują ze sobą od dóch lat. Są laureatami ielu konkursó ogólnopolskich jak i międzynaroych. Mieli okazje ystępoać na Międzynaroym Konkursie Perkusyjnym Wilnie, Międzynaroym Festialu Perkusyjnym Opolu, czy na Międzynaroym Konkursie Perkusyjnym Pescarze e Włoszech Projekt finansoany jest ramach rząego programu na rzecz aktyizacji społecznej osób starszych ASOS Projekt realizuje Lubuska Fabryka Młodych Społecznikó. Kieroany jest on senioró poiatu sulęcińskiego członkó organizacji działających na rzecz senioró. Podczas spotkania przeodnicząca Rady Pożytku Publicznego poiatu sulęcińskiego Ea Krynicka przedstaiła zebranym założenia projektu i jego realizację najbliższych i późniejszych terminach. 1 sierpnia odbędzie się szkolenie olontariacie senioralnym. W późniejszych terminach przeidziany jest rónież yjazd integracyjny dla senioró i osób dzia- łających na rzecz senioró poiatoy dzień seniora. Przedłożony zostanie rónież iosek Rady Miejskiej Sulęcinie o poołanie Gminnej Rady Senioró. Partnerem projektu jest poiat sulęciński urząd miejski Sulęcinie. Frekencja na spotkaniu przeszła oczekiania organizatoró. Projekt finansoany jest ramach rząego programu na rzecz aktyizacji społecznej osób starszych ASOS. W części artystycznej ystąpił sulęciński bard, kompozytor, autor muzyki, tekstó aranżer Maciek Barden

15 REKLAMA 4 RZEPIN Klasy policyjne z ycieczką stolicy POWIAT SULĘCIŃSKI Noa stanica rybacka REGION 15 GÓRZYCA Przedszkole CYBINKA Podpisanie umoydziś żegnamy! 7 Umoa podpisana W końcu będzie remont Przeci uzależnieniom Trzymamy Obodnica i miejsca pracy Kostrzynie, a stamtąd lada dzień też serce, tak jakby był mieszkańcem zostanie ysłany Ministersta Go- naszej gminy. Stanica postanie e si Polne gminie Słońsk Dzięki sparciu państa przebuana zostanie droga Drzenioie spodarki celu ostatecznego zatierwdzenia Lubuskim Urzędzie Wojeódznr F miejscoości Ucznioie klas policyjposzerzenia istniejącej strefy o gi gminnej R.W. Walczy Pan też o buę kokimtereny Gorzoie burmistrz jakorzepińskiej alternatyy dla drogi znajdującewlkp. się gminie Rzepin. Drzenió lejnej części obodnicy. nych zięli udział jubize Słaomirem Dudzisem, noym burmistrzem Rzepina, o potrzebach mieszkańcó i priorytetach na obecną kadencję,cybinki Marek Kołodziejczyk raz krajoej nr 29 ramach programu Z niecierpliością będziemy oczeki- Jakie są realne szanse na tę ineleuszu ogólnopolrozmaia10-lecia Robert Włodek pod nazą Naroy ze skarbnikiem gminy Agnieszką ieloletniego stycję? skiego projektu PaT S.D. Jak już cześniej Skibą podpisali umoę o finansoa- program przebuy drógkilkukrotnie lokalnych R.W. Jakie plany na najbliższe cztewyjazd ten był spółfinansoapoiedziałem jest to kluczoa dla nas ry lata dla miasta i mieszkańcó ma nie środkami pochodzącymi z budżetu Etap II Bezpieczeństo Dostępność ny przez gminę Rzepin ramach W Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość inestycja, jeden z najażniejszych noy burmistrz Rzepina? państa zadania pn. Przebua drorozój Przebu Gminnego Programu Profilaktyki zakończenia roku szkolnego. Dzieciktóra zaprezentoały priorytetó, pozoli rónież na S.D. Chciałbym, aby RzepinAlkoi cała i Roziązyania Problemó holoych Gminnego ożyienie naszej strefy przemysłoej, piękny,dni aleotarte smutny,collegium programpolonicum artystyczny gmina końcu zaczęły sięprogranaprasłubice mu Przecidziałania ale też bardzo usprani ruch samochodę rozijać. WydatnieNarkomanii. pomóc tym PaT to skrót od nazy programu dó, przede szystkim ciężaroych. poinny środki zenętrzne, między Profilaktyka a Ty. Jego autorem Obodnica ta już kilkukrotnie była innymi finasoanie z Unii Eurojest Grzegorz Jach inspektor pozapisana planach inestycyjnych pejskiej, bo okres finansoania 2014licji i pełnomocnik komendanta Głónym celem przedsięzięcia jest promoanie życia bez uzależnień Serdecznie zapraszamy odiedzenia słubickiej uczelni ramach Dnia Otartych Drz ojeództa lubuskiego i kilkukrotgłónego ds.jednym promocji bezpieczeń2020 będzie z ostatnich tego Nauki i Sztuki! Czekamy środę 15 kietnia sta nie znikała z tych planó. ży rónież złoty medalista z Soczi typupublicznego. okresó pomocoych. Właśnie nadinsp. Krzysztofem Gajeskim. Głónym celemtrzeba przedsięzięcia OrganizatorzyWartość imprezy zadbali o praie Zbignie Bródka i aktor Piotr Nie ukryam, że przeproadziliśmy inestycji yniesie 350 tys. dlatego koniecznie go łaściie W jest promoanie życia bez uzależ- liczne atrakcje, śród których poja- Polk. tu też kilka rozmó z przedstaicielaykorzystać. Zostanie ona ybuana ratoarzyszącą będzie Zakład Usługoy tan nień. iły się m.in.: arsztaty hip-hopu, Najiększych rażeń starczymi zarządu ojeództa lubuskiego, krajobrazy Dom Międzyrzecza. 10-lcie programu rozpoczęłomach się projektu IV K zumby, Przyjazne pokaz samby brazylijskiej ły zpatoiczom iiskoy pokaz ale także z Dyrekcją Zarządu Dróg spotkaniem przedstaicieli klas Przeidyana ar-ynoej Ameryki - etap taneczno-muzycz- laseroo-multimedialny R.W. Czy gmina jest przygotoaspektakl pejsk munduroych ich nauczycieli zz ny Szukając Wojeódzkich, i z ieloma radnymi siebie ykonaniu stęp giazdy ieczoru yniesie Grzegorza na absorpcjii środkó unijnych tość inestycji I (miejscoość Polne) arsz minister Teresą Piotroską Grupy PaT z Lęborka. Hyżego Sejmiku Wojeódzkiego. Z penością noego rozdania? Czy ma Pan plany, spółfinansoanego praie 350 tys. zł brutto. atrak komendantem głónym policji Ze sceny przemóił młodziejednak na tym nie poprzestaniemy. pomysły na konkretne projekty,przez cze- Unię Europejską Projekt zakłada buę Dn W chili obecnej ykonanie obgo one tyczą, bądź będą tyczyły? ze środkó Europejskieparteroego budynku sze z odnicy Rzepina zostało zaplanoane S.D. Aby być przygotoanym na abgo Funduszu Rybackieo poierzchni użytz uni KRZESZYCE Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego przez zarząd ojeództa na rok 2016 sorpcję środkó unijnych trzebago mieć koej 180,72 m², pozapeniającego insposo (7 mln zł) i 2017 (7 mln zł). Mam ielprzed sobą po piersze - konkretne ierzchni zabuy 200 estycje, zrónoarón ką nadzieję, że ten termin będzie już cele, które chce się zrealizoać, po rybołósto. żone m² i kubaturze 900 m³. u ostatecznym. drugie - znaleźć odpoiedni program, Umoę podpisano obecności Przeidziano rónież ydzielony teren z jaki Dodać mogę tylko, że po rozmoach który pozoli na realizację tych celó ójta Słońska Krzyśkoa i dlasamochodóosoboych,zbiornikna daroaćjanusza okolice rzeki Ilanka, torząc alenietylkoja,bochybachcetegozdecy- ać decyzji z ministersta. szcze z Nadleśnictem Rzepin mamy przyi po trzecie - mieć przygotoaną pełną anaiększośćmieszkańcógminy. tampoiatu miejsce rodzinnego ypoczynku. skarbnika Anny Kulczyńścieki komunalne plac utardzony, Ws Chciałbym też dać, że całym rzeczenie, że teren przyszłej obodnikumentację decyzje lokaliza10 lipca m.in.: Urzędzie Stanu Poód jest oczyisty. Będąc strefie tym procesie bardzo dużą rolę odegrał cy biegnącej skiej. Wykonacą inestycji buy funkcjonalnie poiązany z istniejącymi my! przez las końca kietpodczas ystępó nie brakoało uśmiechó cyjne, decyzje śroiskoe, pozolecyilnego odbyła się uror.w. Spotkał się Pan z prezesem ekonomicznej dużo łatiej i dużo szyb- i dalszym ciągu odgrya mój - nia 2015 roku będzie przygotoany stanicy Ud nia na buę i tym pobne, tak aby rybackiej raz z zapleczem so- ciągiemkomunikacyjnymsąsiedztie. Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej ciej można znaleźć inestoró, a dzięki radca Przygotoania uroczypoinestycję. pełnym zruszenia yczystość 50-lecia pożycia cjalno-szkolenioym i infrastrukturą MACIEK BARDEN ds. noych inestycji Leopold pod płatn niosek był kompletny i przygotoany W programie dni otartych znajdzie się m.in. VII Dyktan Słubickie stości zakończenia roku przed- stępie małych artystó, każdy Strefy. Chciałby Pan, by gminne te- temu utorzyć noe miejsca pracy. Osiak, któremu bardzo dziękuję, bo R.W. Serdecznie dziękuję za rozmałżeńskiego Państa Mał złożenia, jak tylko odpoiedni protrały iele dni. Pod z przedszkolakó otrzymał najeżeli chodzi o stan prac ziązanych szkolnego reny inestycyjne łączyć strefy Udział e szystkich ydarzeniach rolę lider łożył to nie tylko dużo pracy, ale moę. gorzaty i Mieczysłaa gram finansoujący ruszy. Szyczujnym okiem nauczycieli, grodę książkoą i pamiątkoy SŁUBICE-CYBINKA Poznamy nasze łaśnie i dzięki temu ściągnąć dziedzicto z przyłączeniem strefy ekonomicz- dzieci ćiczyły piosenki i ier- jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jesti partneró dyplom z życzeniami odagi Jeżeli chodzizamieszkałych o te die piersze kedłoskich, Rzepina inestoró, którzy storzą nej, to jesteśmy już na bardzo zaaanszyki przedstaienia, które uśmiechu dalszym życiu i nao szenie R ograniczona. Wszelkie informacje KRZESZYCE Spotkanie dla rolnikó stie to nie ma z tym najmniejszego Kołczynie tu miejsca pracy. Jak przebiegają te soanym etapie. miało uśietnić ten uroczysty ydarzeniach kolejnych szczeblach edukacji. zapisach znaleźć Gminny problemu. Natomiast jeżeli chodzi o Na koniec szyscy zostali zarozmoy, czy jest szansa na to, że Zgromadziliśmy całą kumentacje dzień. Jubilaci poznali się studium można na stronie Fundacji na rzecz Bibliotek kumentacje, to tu mamy niestety, Podczas ystępó nie brako- proszeni na słodki poczęstunek, nauczycielskim Gorzoie Wlkp. Pański plan się poiedzie? tego Cybinka potrzebną, Rada Miejska Ruszył projekt skieroany mieszkańcó gminy i Słubice. Jego celem jest sięgnięcie miejscoego Collegium gdyby Sektora 3 cja Dziu poażny problem. Brak kumentacji ało uśmiechó, ale były też łzy który niepolonicum odbyłby się nie Oboje przez 40 lat ykonyali zas.d. Tak. Spotkałemodkryając się, a może inrzepiniemieszkańcom podjęła już uchałę o chędziedzicta historycznego, i pokazując gmin to, co działo tutajkrzeszyce przeszłości pooduje, że od razu musieliśmy się Słubice. zruszenia, które toarzyszyły spaniałe mamy, się które po raz Stoarz Wójtsię gminy zaprasza na spotkanie, które odbędzie Gminnym ód nauczyciela Pani Małgorzata aczej-spotykałem się, bo tych spotkań ci przystąpienia strefy, a zarząd zaróno dzieciom, rodzicom, kolejny stanęły na ysokości zaprezentując alory przyrodnicze okolicy nauczała historii, a PanMieczysła tym zająć, ponieaż niektórych zaczęło Ośrodku Kultury przy ul. Skierzyńskiej,Projekt 31 marca Jutro o godz. 10:00 się czoraj Gospod było kilka. ojeództa pozytynie dania i przygotoały nam przejak i nauczycielkom. chemii i fizyki. Pani kumentacji Małgorzata Państu lubuskiego Szydłoskim życzymy dużo zdroia przypadkach storzenie Amamysięczympochalićzaróno ych pod zględem historycznym i komitego fotografa przyrody Piotra jest realizoany ramach programu Na spotkaniu przekazane zostaną żyności i konieczności rejestracji kó Bia Oczyiście, że chciałbym aby te na- zaopinioał nasze starania. Pożegnane zostały boiem pyszne ciasta. przez lat miesięcy, była dyrektorem szkoły tra 25 kilka rok, a niekiedy temaciewójt architektury, bogatej historii przyrodniczym, o którychupominki opoiedzącharę. Zieńczeniem projektu będą Lokalne gospodarst rolnych działających na Semik s informacje dla osób proadzących Partnersta PAFW Program dzieci, które od najmłodszych Stanisła Peczkajtis udekodent RP, ręczył Kołczynie. sze tereny łączyć Kostrzyńsko-SłuW tej chili złożyliśmy niosek z jeszcze dłużej. Dodać działalność zakresie produkcji pierrynku spożyczym jaki miejsc cennych przyrodniczo. przeodnicy. Każdy będzie mógł ziąć arsztaty kulinarne ielka biesiapoiatu Polsko-Amerykańskiej Fundacji WolMARTA HOŁUBOWICZ lat uczęszczały Oddziału roał Jubilató medalami za dłuzłożył yrazy uznania i szacunku, Ślub zaarli 8 majanależy 1965 rónież, roku bickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, całą kumentację zarządu K-SSSE że jest towlkp. ść kosztochłonna część przy Gminnym otnej na sprzedaży bezpośredniej goletniezorganizoane pożycie małżeńskie, dalszych szczęśliych i latda Przedszkolnego Gorzoie Jubilaci choali Tej iosny zosta- które udziałżycząc konkursie fotograficznym Białkoie, której będzie można ności realizoanego przez Akademię Ośrodku specjałó Kultury. z Polesia inestycji. W tymi roku różnego takim przypadku spólnego podczas posmakoać się dójki dzieci trójkinanukó. nąrodieycieczki roeroenadaje i czteryprezypodszkolić się życia tej sztuce Rozoju Filantropii Polsce. Fundacja dzaju kumentację planujemy ydać ycieczki busoe po miejscach cieka- arsztató proadzonych przez zna- nauczyć się ich przygotoyania! na rzecz Collegium Polonicum pełni około 0,5 mln złotych. za as kciuki Foto: M. Barden foto. UMiG Rzepinie ROZMOWA Plany noych ładz Rzepina Foto: M. Barden foto. UG Górzycy Unierek otiera drzi mies foto. UGFoto: Krzeszycach DP Najszczersze życzenia Projekt Jutro zaczęło się czoraj Zaproszenie urzędu SŁUBICE Wystaa naszej mieszkanki Czechach R.W. Jakie są najbardziej potrzebne Kobieta inestycje dla mieszkańcó Rzepina i gminy? S.D. Jest ich napradę iele. Zdaje sobie spraę, że ciągu kadencji nie złamy ich szystkich zrealizoać, ale będziemy robić szystko, aby zrealizoać ich jak najięcej. potrzebna jest obodnica, W Miastu czeskich Pardubicach która połączy istniejącą obodbył się ernisażjuż ystanicę z ulicą Słubicką. Pozoli to na y słubiczanki Anny Pa yrzucenie tiró z miasta, a jednonek-kusz, która zaprezencześnie połączy nasze najlepsze tereny toała da soje inestycyjne, znajdująceprojekty się między Rzepinem a Gajcem, z autostradą A2. fotograficzne Bardzo zależy na tym, oży Genesis to nam, opoieść o aby kobieić tz. Stare Miasto. W tej chilidajest cie, o jej istocie, cielesności, rze życia i zachodzącym onodaania zapomniane przez szystkich, no zmianom. To rozrachunek z cielei chyba trudno się dziić. Chcemy aby snością... mieszkańcy z innych części Rzepina, a Z kolei projekt Synteza symerónież turyściukazania chętnie odiedzali trii to próba człoiekato miejsce, nie tylko z myślą o zakupach, z dystansem, bez emocji ynikających z piękna ale też, aby tusyletki, odpocząćczarującego i miłym uśmiechu, obfitości otoczeniu spędzić olnykształtó. czas z rodziną. Odrzucając nieistotne detale ludzaby tak się stało należy zreitalizokiej anatomii, mając na uadze jej ać całe Stare Miasto. symetryczną buę ciała, pozato niezmiernie trudne i kosztolamjest sobie na znajanie symene,alezamierzamypodzielićtąinestytryczności przyjmoanej przez modela pozie, e zajemnej relacji cję na etapy i stopnioo ją realizoać. gestó precyzujechcemy Anna zagospopanekobok reitalizacji AUTORYZOWANY DEALER FIRMY i symetria -Kusz RZEPIN ul. Moniuszki 29 tel.: tel. kom.: , Słubice, ul. Nadrzańska 14d - tel Zapraszamy: pn.-pt , sob , niedz

16 16 20 REKLAMA REGION REGION GÓRZYCA Śiąteczna ryalizacja Stroiki, pisanki, kraszanki 40 osób stanęło szranki zorganizoanego przez Gminny Ośrodek Kultury Górzycy konkursu na najładniejszą pisankę i stroik ielkanocny! Jak co roku atmosferze Śiąt Wielkanocnych organizujemy konkurs na najładniejszą pisankę i stroik. Jego celem jest kultyoanie tradycji ziązanej z ielkim tygodniem i Wielkanocą, pogłębianie iedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki obrzęości luej, yszukianie talentó artystycznych, pobudzenie inencji tórczej, ukazyanie pozytynych form spędzania czasu olnego. Chcemy by był to też czas przyjemnej i tórczej zabay. Na konkurs płynęło 40 prac. Jury miało napradę trudny orzech zgryzienia. Wśród pisanek minoały te zbione metodami yklejania, quillingu, decoupage, oklejania makaronem, cekinami i koralikami natomiast stroiki ielkanocne przybierały różne charakterystyczne kształty, formy, zory i kolory. Efekt - śiąteczna ozba nie tylko stołu ielkanocnego, ale rónież taka, którą można podaroać prezencie najbliższym. Nagrodzono aż 31 uczestnikó konkursu. Nagrody ręczyli: ójt Robert Stolarski, prezes Stoarzyszenia HUMANITAS Joanna Maczulis, iceprzeodniczący Rady Gminy Ryszard Dębiński, sołtys Górzy- cy Irena Ambroziak dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Małgorzata Gnieczyńska. Konkurs zieńczono spólnym śniadaniem ielkanocnym przygotoanym dla uczestnikó i gości. Miłą niespodzianką okazał się ystęp Matyldy Bernackiej z Niepublicznej Szkoły Podstaoej Pamięcinie, który spooał, że spotkanie przebiegło miłej i rodzinnej atmosferze, przybliżając szystkich nadchodzącego śięta zmartychstania Chrystusa. ANITA PODGÓRSKA instruktor ds. działalności kulturalnej.

MIEJSCA SPOTKAŃ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

MIEJSCA SPOTKAŃ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO MIEJSCA SPOTKAŃ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Lp. POWIAT MIEJSCE NAZWA Raport z działalności Euroregion "Sprea - Nysa - Bóbr" 1. ZATWIERDZONE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2010 r. MIASTO ZIELONA GÓRA

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w projekcie Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja

Regulamin rekrutacji w projekcie Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja Regulamin rekrutacji projekcie Szkolenia i staże zaodoe dla osób niepełnospranych II edycja 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. CZAS TRWANIA REKRUTACJI Proces rekrutacji do projektu Szkolenia i staże zaodoe dla osób

Bardziej szczegółowo

instrukcja gry miejskiej porwanie dymskiego

instrukcja gry miejskiej porwanie dymskiego instrukcja gry miejskiej poranie dymskiego 1. W grze udział biorą drużyny, skład których chodzi od 4 do 6 zaodnikó. Drużyna, uzasadnionych ypadkach, może liczyć mniej lub ięcej zaodnikó, niż ymagana ilość.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/SZiSII/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/SZiSII/2012 Rzeszó 11.09.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/SZiSII/2012 ZAMAWIAJĄCY: Europejski Dom Spotkań Fundacja Noy Sta ul. M. Skłodoskiej-Curie 3, 20 029 Lublin REGON: 430308156, NIP: 946-17-71-036 Biuro realizacji

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (Nr poz.) WZÓR Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja F o r m u l a r z z g ł o s z e n i o y Projekt Szkolenia i staże zaodoe dla osób niepełnospranych II edycja Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej: 1. Dane podstaoe Imię Nazisko Płeć

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (Nr poz.) Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot regulaminu

1 Przedmiot regulaminu Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/I/2012 Kieronika Gminnego Zespołu Ośiatoego Bukoinie Tatrzańskiej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS

Bardziej szczegółowo

opłata za mieszkanie prąd, gaz, opłaty za telefon, tv obiady dla dziecka inwestycje, utrzymanie dróg pomoc społeczna utrzymanie OSP

opłata za mieszkanie prąd, gaz, opłaty za telefon, tv obiady dla dziecka inwestycje, utrzymanie dróg pomoc społeczna utrzymanie OSP Informator bud etoy Urzędu Miejskiego Łęcznej 2008 rok SKĄD MMY PIENIĄDZE DZE I NA CO JE WYDAJEMY? WYDAJEMY Bud et gminny podobny do domoego Skąd pochodzą dochody Gminy? Jakie zadania są pokryane z budżetu

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy ypełnić języku polskim, drukoanymi literami; Spraozdaca

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 014 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum.

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum. CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://csp.edu.pl/csp/aktualnosci/2719,jubileuszowe-uroczystosci.html Wygenerowano: Poniedziałek, 20 marca 2017, 14:20 Strona znajduje się w archiwum. JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129707,swieto-policji-w-kujawsko-pomorskim-garnizonie.html Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 18:27 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W POZNANIU

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W POZNANIU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/101379,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-w-poznaniu.html Wygenerowano: Piątek, 16 czerwca 2017, 14:58 Strona znajduje się w archiwum. WOJEWÓDZKIE

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129708,swieto-policji-garnizonu-podlaskiego.html Wygenerowano: Wtorek, 17 stycznia 2017, 13:39 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 01 r, (poz. ) Załącznik nr 1 Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

KOMERCJALIZACJA WIEDZY

KOMERCJALIZACJA WIEDZY 1 HARMONOGRAM I TEMATY SZKOLEŃ KOMERCJALIZACJA WIEDZY Celem jest przekazanie skutecznych sposobó selekcjonoania oraz identyfikoania potencjału naukoo-badaczego uczelni yższych śietle ustay prao o szkolnictie

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

Źródło: Wygenerowano: Sobota, 22 lipca 2017, 22:34

Źródło:  Wygenerowano: Sobota, 22 lipca 2017, 22:34 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/146172,centralne-obchody-swieta-policji-2017.html Wygenerowano: Sobota, 22 lipca 2017, 22:34 CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI 2017 Tegoroczne centralne

Bardziej szczegółowo

03/07/2015. do kiedy: do 07/07/15

03/07/2015. do kiedy: do 07/07/15 03/07/2015 My w Europie otwarcie wystawy fotograficznej studentów trzech uczelni /Szkoła Filmowa w Łodzi, Akademia Designu w Berlinie, Lwowska Narodowa Akademia Sztuki/ gdzie: most na Odrze, Słubice Frankfurt

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA WYKONAWCĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH NR1/2013/HDT

KONKURS OFERT NA WYKONAWCĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH NR1/2013/HDT KONKURS OFERT NA WYKONAWCĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH NR1/2013/HDT I. Naza i adres zamaiającego: HDT - POLSKA Sp. z o.o. Ul. Kolejoa 1 46-040 Ozimek II. Przedmiot zamóienia Szkolenia z zakresu umiejętności komunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2011 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja

Regulamin uczestnictwa w projekcie Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja Regulamin uczestnicta projekcie Szkolenia i staże zaodoe dla osób niepełnospranych II edycja 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnicta projekcie Szkolenia i staże zaodoe dla

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTA POLICJI W WOŁOMIŃSKIEJ KOMENDZIE

UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTA POLICJI W WOŁOMIŃSKIEJ KOMENDZIE KPP W WOŁOMINIE Źródło: http://kppwolomin.policja.waw.pl/pw/aktualnosci/65313,uroczystosci-swieta-policji-w-wolominskiej-komendzie.html Wygenerowano: Piątek, 6 stycznia 2017, 12:13 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

W DNIU OJCA MUNDUROWI RYWALIZOWALI W TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

W DNIU OJCA MUNDUROWI RYWALIZOWALI W TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/144941,w-dniu-ojca-mundurowi-rywalizowali-w-turnieju-pilki-noznej.html Wygenerowano: Poniedziałek, 7 sierpnia 2017, 17:08 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 SZKOLENIE 1 HARMONOGRAM I TEMATY SZKOLEŃ KOMERCJALIZACJA WIEDZY Celem jest przekazanie skutecznych sposobó selekcjonoania oraz identyfikoania potencjału naukoo-badaczego uczelni yższych śietle

Bardziej szczegółowo

JEDEN PUCHAR POJECHAŁ DO WARSZAWY, DRUGI ZOSTAŁ W OLSZTYNIE - TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 2016 ZA NAMI

JEDEN PUCHAR POJECHAŁ DO WARSZAWY, DRUGI ZOSTAŁ W OLSZTYNIE - TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 2016 ZA NAMI POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/131972,jeden-puchar-pojechal-do-warszawy-drugi-zostal-w-olsztynie-turniej-pilki-nozn ej-.html Wygenerowano: Środa, 25 stycznia 2017, 05:39 Strona

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 04 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA POLICJI W XIII BIEGU PRZEŁAJOWYM IM. SIERŻ. GRZEGORZA ZAŁOGI

OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA POLICJI W XIII BIEGU PRZEŁAJOWYM IM. SIERŻ. GRZEGORZA ZAŁOGI ODDZIAŁ PREWENCJI POLICJI W KIELCACH Źródło: http://www.opp.swietokrzyska.policja.gov.pl/opp/informacje/wiadomosci/17492,ogolnopolskie-mistrzostwa-policji-w-xiii-biegu -Przelajowym-im-sierz-Grzegorza-Za.html

Bardziej szczegółowo

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/nad/aktualnosci/fotogaleria/z-zycia-oddzialu/8686,obchody-xxii-roczni cy-sg-w-komendzie-noosg.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia lutego 0 r, (poz. ) Załącznik nr Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

TABELA NR 24 LECZENIE SZPITALNE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE TYP NR ZAKRES* TREŚĆ LICZBA ODPOWIED WIERS. zakresy 5 2, 4, 8, 9, 10, 11

TABELA NR 24 LECZENIE SZPITALNE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE TYP NR ZAKRES* TREŚĆ LICZBA ODPOWIED WIERS. zakresy 5 2, 4, 8, 9, 10, 11 AGA Załącznik do zarządzenia Nr 7/0/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 9 listopada 0 r. Załącznik nr do zarządzenia Nr /0/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia stycznia 0 r. TABELA NR LECZENIE SZPITALNE ŚIADCZENIA YSOKOSPECJALISTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 0 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/3371,centralne-obchody-swieta-strazy-granicznej.html Wygenerowano: Niedziela, 29 stycznia 2017, 16:07 Straży Granicznej

Bardziej szczegółowo

II Rowerowe Potyczki Rodzinne organizowane przez Rowerowy Żarów - za nami niedziela, 02 października :55 -

II Rowerowe Potyczki Rodzinne organizowane przez Rowerowy Żarów - za nami niedziela, 02 października :55 - W sobotę, 1 października 2016 roku, odbyły się Żaroie już po raz drugi "Roeroe Potyczki Rodzinne", zorganizoane przez żaroskie Stoarzyszenie "Roeroy Żaró" i Szkołę Podstaoą im. Jana Brzechy Żaroie. Kolejny

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145938,swieto-policji-garnizonu-swietokrzyskiego.html Wygenerowano: Piątek, 1 września 2017, 17:39 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

Seniorzy z Klubu Seniora Feniks spotkali się przy wigilijnym stole.

Seniorzy z Klubu Seniora Feniks spotkali się przy wigilijnym stole. WIGILIA U SENIORÓW Seniorzy z Klubu Seniora Feniks spotkali się przy wigilijnym stole. W dniu 17 grudnia br. seniorzy z Klubu Seniora Feniks, spotkali się na wieczerzy wigilijnej w restauracji Karczmy

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W GMINIE ŚREM W LATACH 2002-2006

POMOC SPOŁECZNA W GMINIE ŚREM W LATACH 2002-2006 POMOC SPOŁECZNA W GMINIE ŚREM W LATACH 2002-2006 Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna gminy Śrem realizuje zadania łasne z zakresu pomocy społecznej oraz zadania zlecone gminie z zakresu

Bardziej szczegółowo

X Przystanek PaT w Warszawie

X Przystanek PaT w Warszawie Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/13410,x-przystanek-pat-w-warszawie.html Wygenerowano: Wtorek, 9 lutego 2016, 04:24 Strona znajduje się w archiwum. Poniedziałek, 22 czerwca 2015 X Przystanek

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 0 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-09-07 10:17:09 Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. W niedziele 6 września na Placu Wojska Polskiego w Siewierzu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGÓW SZKOLNYCH

PLAN PRACY PEDAGOGÓW SZKOLNYCH mgr Grażyna Konkel kl 3-6 mgr Joanna Paceicz-Biegańska kl 0-2 GODZINY PRACY PEDAGOGÓW SZKOLNYCH Dzień tygodnia Joanna Paceicz-Biegańska dla kl 0-2 Grażyna Konkel dla kl 3-6 Poniedziałek 730 1130 1000-1700

Bardziej szczegółowo

Przyjmowanie na rok szkolny 2016/2017 kandydatów do klasy pierwszej gimnazjum

Przyjmowanie na rok szkolny 2016/2017 kandydatów do klasy pierwszej gimnazjum Przyjmoanie na rok szkolny 2016/2017 kandydató do klasy pierszej gimnazjum 1. Do klasy pierszej gimnazjum ucznioie zamieszkali obodzie szkoły przyjmoani są z urzędu na podstaie zgłoszenia rodzicó. 2. Wzór

Bardziej szczegółowo

Idea zorganizowania turnieju powstała w okresie likwidacji legionowskiego garnizonu i jest elementem kultywowania wojskowych tradycji miasta.

Idea zorganizowania turnieju powstała w okresie likwidacji legionowskiego garnizonu i jest elementem kultywowania wojskowych tradycji miasta. i Strona znajduje się w archiwum. TURNIEJ NA PIASKACH 20 września br. na Zespole Boisk Orlik na Piaskach w Legionowie odbył się V Legionowski Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych. W sportowych zmaganiach

Bardziej szczegółowo

KS Prądniczanka to klub związany z dzielnicą Prądnik Czerwony od 1921 roku. Mało prawdopodobne, aby któremuś z ówczesnych założycieli marzyło się, by

KS Prądniczanka to klub związany z dzielnicą Prądnik Czerwony od 1921 roku. Mało prawdopodobne, aby któremuś z ówczesnych założycieli marzyło się, by KS Prądniczanka to klub związany z dzielnicą Prądnik Czerwony od 1921 roku. Mało prawdopodobne, aby któremuś z ówczesnych założycieli marzyło się, by 90 lat później w tym samym miejscu nadal uprawiano

Bardziej szczegółowo

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/nad/aktualnosci/13947,swieto-strazy-granicznej-w-nadodrzanskim-od dziale-sg.html Wygenerowano: Czwartek, 16 marca

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Źródło: http://www.cos.strazgraniczna.pl/cos/aktualnosci/12416,uroczysta-promocja-oficerska.html Wygenerowano: Środa, 6 lipca 2016, 01:21 Uroczysta

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (Nr poz.) WZÓR Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/SZiSII/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/SZiSII/2012 Rzeszó 02.10.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/SZiSII/2012 ZAMAWIAJĄCY: Europejski Dom Spotkań Fundacja Noy Sta ul. M. Skłodoskiej-Curie 3, 20 029 Lublin REGON: 430308156, NIP: 946-17-71-036 Biuro realizacji

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ DZIECKA W LESZNIE

DZIEŃ DZIECKA W LESZNIE DZIEŃ DZIECKA W LESZNIE CO 2 Mnóstwo atrakcji szykowanych jest dla najmłodszych z okazji ich święta. Przedstawiamy kilka propozycji przygotowanych przez leszczyńskie NGO! SPOTKAJMY SIĘ NA SKATEPLAZIE 1

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL LUBUSKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL LUBUSKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/130786,lubuskie-obchody-swieta-policji.html Wygenerowano: Poniedziałek, 4 września 2017, 04:46 Strona znajduje się w archiwum. LUBUSKIE OBCHODY

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Egz/ zal po. Godziny zajęć, w tym: semestrze. Razem. ćs ć k le l p s

Forma zaliczenia Egz/ zal po. Godziny zajęć, w tym: semestrze. Razem. ćs ć k le l p s Załącznik nr 11a Plan studió niestacjonarnych I stopnia Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdroia 1). PLAN STUDIÓW Oboiązuje od roku akademickiego 01/013 Zatierdzony Uchałą Rady Wydziału nr 30/01 z dnia

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145913,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-w-kujawsko-pomorskiem.html Wygenerowano: Poniedziałek, 14 sierpnia 2017, 21:30 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

LAUREACI KONKURSU "POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ"

LAUREACI KONKURSU POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/88631,laureaci-konkursu-quotpolicjant-ktory-mi-pomoglquot.html Wygenerowano: Czwartek, 12 stycznia 2017, 17:43 Strona znajduje się w archiwum. LAUREACI

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/980,24-rocznica-powolania-strazy-granicznej21052015. html Wygenerowano: Środa, 21 grudnia 2016, 22:04

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2012 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo

REKLAMA GAZETA BEZPŁATNA. Przeczytałeś? Podaj dalej! 508 386 232 24h SŁUBICE SULĘCIN CYBINKA GÓRZYCA OŚNO LUBUSKIE KRZESZYCE RZEPIN

REKLAMA GAZETA BEZPŁATNA. Przeczytałeś? Podaj dalej! 508 386 232 24h SŁUBICE SULĘCIN CYBINKA GÓRZYCA OŚNO LUBUSKIE KRZESZYCE RZEPIN Przeczytałeś? Podaj dalej! GAZETA BEZPŁATNA 22 października 2015 r. redakcja@pograniczelubuskie.pl nr 10/2015 r. ISSN 1734-9907 REKLAMA SŁUBICE SULĘCIN CYBINKA GÓRZYCA OŚNO LUBUSKIE KRZESZYCE RZEPIN SULĘCIN

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Społeczna inicjatywa mieszkańców Lubikowa Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Nowe ogrodzenie okalające plac zabaw w miejscowości Lubikowo powstało dzięki społecznej pracy

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok _0 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty.

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. OFERTA ZAJĘĆ GOK Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. Gminna Biblioteka Publiczna i kawiarenka internetowa czynna od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

Pracownia Kształcenia Zawodowego

Pracownia Kształcenia Zawodowego Miejsce realizacji Forma Praconia Kształcenia Zaodoego Temat Cele i treści Adresat Ilość godz. Osoba proadząca Adres Koszt uczestnicta Termin Kd K.168 Kd K.169 Kd K.170 Wykorzystanie TIK pracy Metody aktyizujące

Bardziej szczegółowo

Klasa policyjna 1c Wychowawca: mgr Beata Matysiak. 04 września 2012r.

Klasa policyjna 1c Wychowawca: mgr Beata Matysiak. 04 września 2012r. Gospodarz klasy: Anna Gadomska z-ca gospodarza: Damian Żuchowski skarbnik: Alicja Sienkiewicz Obowiązkowy wyjazd na Westerplatte Klasa policyjna 1c Wychowawca: mgr Beata Matysiak 04 września 2012r. 06-07

Bardziej szczegółowo

* *.* * tel. (0-44) 7363 ł 00, fax «(44) 7363 J l NI : 768-171-75-7. Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2

* *.* * tel. (0-44) 7363 ł 00, fax «(44) 7363 J l NI : 768-171-75-7. Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2 . STRATEGIA SPÓJNOSCI "Dotacje Innoacje" "Inestujemy Waszą przyszłość" G INA OPOCZNO ul. Staromiej 6, 26-300_~..- tel. (0-44) 7363 ł 00, fax «(44) 7363 J l Opoczno, 14 maja 2014 r. NI : 768-171-75-7 OiFE.042.

Bardziej szczegółowo

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum.

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum. KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/30397,centralne-obchody-swieta-policji.html Wygenerowano: Środa, 6 września 2017, 12:26 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA li: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA li: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=sho&pozycja... Adres strony internetoej, której Zamaiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunkó Zamóienia:.poiat.krosno.pl Krosno: Przeproadzenie

Bardziej szczegółowo

Strona Gminy Kłobuck df

Strona Gminy Kłobuck  df Strona Gminy Kłobuck http://www.wuw.gminaklobuck.pl/aktualnosci/index/xv-dni-dlugoszowskie-za-nami/idn:1270/printp df Aktualności 19 Wrzesień 2016 kategoria: Aktualności W niedzielę, 18 września uroczystym

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2012 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo

nasz znak: TA-20/12 Załącznik nr 1do SIWZ A. Zakres czynności i wymagania, które musi spełnić Wykonawca realizujący zamówienie. I.

nasz znak: TA-20/12 Załącznik nr 1do SIWZ A. Zakres czynności i wymagania, które musi spełnić Wykonawca realizujący zamówienie. I. A. Zakres czynności i ymagania, które musi spełnić Wykonaca realizujący zamóienie. I. Czynności portierskie proadzone systemie duzmianoym 1.Proadzenie całodoboego dyżuru portierskiego bramie głónej przy

Bardziej szczegółowo

Źródło: Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 17:21

Źródło:  Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 17:21 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/131810,sukcesy-policyjnych-druzyn-pilkarskich.html Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 17:21 SUKCESY POLICYJNYCH DRUŻYN PIŁKARSKICH Już po raz

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE: Ludowy Klub Sportowy Olszanica na podstawie umowy dotacji nr 6/22/DL8-ODL/2014 z dnia 05.06.2014 otrzymał dofinansowanie w kwocie 5000ZŁ na realizację projektu Olszanica na sportowo dofinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Krakó, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://.stat.gov.pl/urzedy/krak Informacja sygnalna - Nr 5 Data opracoania

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (Nr poz.) WZÓR Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności

Bardziej szczegółowo

Z-ID-408 Finanse przedsiębiorstw Corporate Finance

Z-ID-408 Finanse przedsiębiorstw Corporate Finance KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 20/206 Z-ID-408 Finanse przedsiębiorst Corporate Finance A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Powiat: Olszanica na sportowo

Powiat: Olszanica na sportowo Powiat: Olszanica na sportowo Ludowy Klub Sportowy Olszanica na podstawie umowy dotacji otrzymał pomoc w wysokości 5000 zł na realizację projektu Olszanica na sportowo dofinansowanego ze środków Programu

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2015 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W GORZOWIE WLKP.

UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W GORZOWIE WLKP. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/130683,uroczyste-obchody-swieta-policji-w-gorzowie-wlkp.html Wygenerowano: Czwartek, 13 lipca 2017, 20:17 Strona znajduje się w archiwum. UROCZYSTE

Bardziej szczegółowo

Sąsiedzkie festyny szkolne przykłady realizacji festynów przez szkoły uczestniczące w projekcie Warszawa Lokalnie w 2017 roku

Sąsiedzkie festyny szkolne przykłady realizacji festynów przez szkoły uczestniczące w projekcie Warszawa Lokalnie w 2017 roku Sąsiedzkie festyny szkolne przykłady realizacji festynów przez szkoły uczestniczące w projekcie Warszawa Lokalnie w 2017 roku Jak sprawić, by szkolny festyn stał się świętem całego sąsiedztwa? Kluczem

Bardziej szczegółowo

ROCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KAMIENNEJ GÓRZE na rok szkolny 2012/2013

ROCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KAMIENNEJ GÓRZE na rok szkolny 2012/2013 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego 58-400 KAMIENNA GÓRA ul. Traugutta 2 tel. (075)64-50-200.zszio-kg.edu.pl ROCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

XIV FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU MOTORYZACYJNEGO

XIV FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU MOTORYZACYJNEGO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://www.csp.edu.pl/csp/aktualnosci/964,xiv-final-ogolnopolskiego-mlodziezowego-turnieju-motoryzacyjnego.html Wygenerowano: Piątek, 17 czerwca 2016, 15:27 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Witam uczestników PWR BRD. Rzeszów, 20 marca 2014 r.

Podkarpacka Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Witam uczestników PWR BRD. Rzeszów, 20 marca 2014 r. Podkarpacka Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.. Witam uczestników PWR BRD Rzeszów, 20 marca 2014 r. Podkarpacka Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Informacja o działaniach podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Historia Szkoły Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej

Historia Szkoły Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej Szkoły Podstaoej im. 17 Wielkopolskiej Dyizji Piechoty Modlnej Nie ma dokumentó dotyczących postania Szkoły Podstaoej Modlnej. Ze zględu na brak dokumentó szystkie informacje do 1945 r. pochodzą z relacji

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/4933,26-rocznica-powolania-sg.html Wygenerowano: Czwartek, 29 czerwca 2017, 14:39 26. rocznica powołania SG Autor: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (poz.) Załącznik nr 1 WZÓR Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT RP I MINISTER SWIA Z WIZYTĄ U POLICJANTÓW

PREZYDENT RP I MINISTER SWIA Z WIZYTĄ U POLICJANTÓW KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/39880,prezydent-rp-i-minister-swia-z-wizyta-u-policjantow.html Wygenerowano: Wtorek, 3 stycznia 2017, 12:48

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. W J A Ś L E 38-200 Jasło, Rynek 18 tel./fax: 0~13 446-50-83, e-mail: sekretariat@pup-jaslo.pl, www: pup-jaslo.

POWIATOWY URZĄD PRACY. W J A Ś L E 38-200 Jasło, Rynek 18 tel./fax: 0~13 446-50-83, e-mail: sekretariat@pup-jaslo.pl, www: pup-jaslo. POWIATOWY URZĄD PRACY W J A Ś L E 38-200 Jasło, Rynek 18 tel./fax: 0~13 446-50-83, e-mail: sekretariat@pup-jaslo.pl, : pup-jaslo.pl PLAN SZKOLEŃ realizoanych przez Poiatoy Urząd Pracy Jaśle 2015 r. Lp.

Bardziej szczegółowo

Dni Bezpieczeństwa. Program "Dni Bezpieczeństwa"

Dni Bezpieczeństwa. Program Dni Bezpieczeństwa Dni Bezpieczeństwa Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej wspólnie z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej organizuje w dniach 30 31 maja "XVI Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

str. 18 Poniedziałek, 26 sierpnia 2013 www.waszdzienpodniu.pl GMINA BABIMOST POŚWIĘCILI POMNIK W niedzielę, 11 sierpnia przy sali wiejskiej w Starym Kramsku odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna! INFORMACJA Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag

Bardziej szczegółowo