BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE N O W Y P O M I A R Ś W I ATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE N O W Y P O M I A R Ś W I ATA"

Transkrypt

1 BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE N O W Y P O M I A R Ś W I ATA : S A S C H A M U L L E R-KRAENNER W Y D AW N I C T W O :: Z N A S Z E J S T R O N Y

2 Okładka i szata graficzna książki / BIO<((+R))> Miranda Plusser copyright Redakcja techniczna, dtp / ATTIC Tomasz Grabowski Tłumaczenie / Karolina Jankowska Redakcja / Aleksandra Kretkowska / Dariusz Szwed Mapy / Nora Coenenberg Wydanie oryginalne: Energiesicherheit. Die neue Vermessung der Welt Verlag Antje Kunstman GmbH, Muenchen 2006 Sponsorem tłumaczenia jest Instytut Goethego założony przez Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wydanie publikacji zostało sfinansowane ze środków Fundacji Heinrich Bölla - Biuro Regionalne w Warszawie w ramach projektu Nasza Nowa Europa WYDANIE I, POPRAWIONE Wydawnictwo Z naszej strony Szczecin, 2009 ISBN

3 Bezpieczeństwo energetyczne N o w y p o m i a r ś w i a t a Sascha M üller-kr aenner Tłumaczenie: Karolina Jankowska Redakcja: Aleksandra Kretkowska Dariusz Szwed 3

4 4

5 spis treści Wprowadzenie 7 / Czym jest bezpieczeństwo energetyczne? Rozdział i 11 / W obliczu nowego kryzysu energetycznego Rozdział ii 31 / Wielka gra o nowy pomiar świata Rozdział iii 49 / Rosja - superpotęga energetyczna Rozdział iv 73 / Wzrost znaczenia Azji Rozdział v 95 / Wspólna europejska polityka energetyczna Rozdział vi 119 / Obrona ostatniego raju Rozdział vii 143 / Sposoby na wyzwolenie się od zależności - słońce czy atom? Rozdział viii 165 / Siła prawa i dyplomacja przyszłości Bibliografia / 185 Wyjaśnienia skrótów / 195 Podziękowanie / 197 5

6 6

7 WPROWADZENIE Czym jest bezpieczeństwo energetyczne? Czym jest bezpieczeństwo energetyczne? Rząd niemiecki i Komisja Europejska rozumieją je jako możliwość produkcji i wykorzystywania stosunkowo niedrogiej, pewnej i przyjaznej środowisku energii. Na tak ogólną definicję można się z grubsza zgodzić. Diabeł tkwi jednak jak zwykle w szczegółach. Co właściwie oznacza bowiem pewne zaopatrzenie w energię? Jaką cenę, zarówno finansową, jak i polityczną, jesteśmy gotowi za nie zapłacić? Jak zapewnić, żeby przy eksploatacji zasobów energetycznych nienaruszane były zasady ochrony środowiska, przejrzystości, demokracji, prawa człowieka? Te wszystkie wątpliwości związane są z aktualnie toczącą się debatą polityczną na temat drogi, jaką należy obrać, aby zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne. Kwestie energetyczne pokazują, jak w XXI wieku zmieniła się polityka zagraniczna. W pogoni za ropą, pieniędzmi oraz władzą wydaje się już nie być więcej miejsca dla prawa międzynarodowego i łagodnych instrumentów dyplomacji międzynarodowej. Walka o ostatnie zasoby na świecie jest ostra; zabezpieczenie krajowego zaopatrzenia energetycznego stało się dla każdego państwa kwestią twardej, realnej polityki (realpolitik). Książka ta opisuje, w jaki sposób kwestie kontroli pozostałych na Ziemi zasobów energetycznych oraz dostępu do globalnego rynku wpływają na równowagę sił na świecie. Stara się również odpowiedzieć na pytanie, jak powinna reagować polityka, aby rozwiązywać powstające konflikty o zasoby w ramach pokojowej współpracy. Rosja, Chiny, Unia Europejska i oczywiście Stany Zjednoczone są czterema głównymi aktorami stojącymi naprzeciw siebie w tej wielkiej grze XXI wieku. Inaczej niż podczas Wielkiej Gry (Great Game) XIX wieku, gdy Rosja i Anglia konkurowały o kontrolę nad Azją Środkową, dziś walka nie toczy się jedynie o polityczne i ekonomiczne strefy wpływów. Chodzi w niej również o zdefiniowanie reguł funkcjonowania rynku energetycznego oraz generalnie świata w przyszłości. Naprzeciw siebie stoją dwie filozofie: jedną z nich jest nowa wielka polityka siły, kultywowana przez Stany Zjednoczone ustanawiające militarny i polityczny porządek na Bliskim Wschodzie oraz przez Rosję i Chiny, których państwowe 7

8 8 koncerny energetyczne prowadzą ekspansywną politykę w Afryce i Azji Środkowej. Drugą filozofią jest prowadzenie takiego rodzaju polityki, która, aby załagodzić konflikty o zasoby, koncentruje się na ochronie klimatu, oszczędzaniu energii, wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii oraz współpracy międzynarodowej. Rosja odgrywa kluczową rolę w przyszłym zaopatrzeniu energetycznym Europy i Azji. Z tego powodu istotne jest zrozumienie, dokąd zmierza Rosja oraz kim są ludzie, którzy podejmują decyzje na Kremlu kierunek rozwoju polityki wewnętrznej Rosji ma bowiem znaczenie dla jej sąsiadów oraz reszty świata. Tak jak za czasów sowieckich, w Rosji autokratyczna polityka wewnętrzna idzie pod rękę z imperialną polityką zagraniczną, tyle że obecnie Rosja buduje swą pozycję na sile Gazpromu, a nie na broni Armii Czerwonej. Unia Europejska musi się zatem zdecydować, jak postępować z tą budzącą grozę potęgą wyrastającą w jej sąsiedztwie. Czy Rosja zostanie strategicznym partnerem UE, jak jest to określane w ładnie brzmiących deklaracjach szczytów unijnych, czy też Unia będzie musiała się liczyć z coraz silniejszym konkurentem na Wschodzie, konkurentem, wobec którego należy się politycznie i gospodarczo umacniać? W Chinach i Indiach, dwóch wschodzących gospodarkach XXI wieku, polityka energetyczna i zagraniczna również są ze sobą ściśle powiązane. Region ten oraz jego dynamiczny rozwój gospodarczy zależą w dużej mierze od importu energii, zarówno z Bliskiego Wschodu, jak też z Rosji i Azji Środkowej. Z tego powodu wschodzące rynki azjatyckie i ich gospodarki są wrażliwe na wszelkie kryzysy oraz wojny dotykające tych regionów świata. Złoża ropy i gazu na tym obszarze znajdują się w głównej mierze pod poziomem morza. W regionie toczone są zaciekłe walki o uzyskanie nad nimi kontroli, które przyczyniają się do wzrostu napięć między Chinami i ich sąsiadami, co utrudnia współpracę na innych płaszczyznach. Chińskie państwowe koncerny naftowe dokonują ponadto agresywnej ekspansji na globalnym rynku, zupełnie ignorując problemy ochrony środowiska oraz prawa człowieka. Unia Europejska jest największą potęgą gospodarczą świata, nie prowadzi jednak żadnej samodzielnej i niezależnej polityki energetycznej, a bez niej nie może być mowy o przekonywującej europejskiej wspólnej polityce zagranicznej. Bez wspólnej polityki w tych obszarach UE może mieć problem z zachowaniem silnej pozycji ekonomicznej. Ponieważ Europa jeszcze długo będzie uzależniona od importu energii od swoich południowych oraz wschodnich sąsiadów, jej przyszła wspólna polityka energetyczna nie może ograniczać się jedynie do państw członkowskich, ale musi włączać również sąsiadujące państwa Europy Wschodniej oraz Bliskiego i Środkowego Wschodu. Tak jak Rosja łączy w sensie geograficznym podwójny kontynent Eurazję, tak transport energii i handel nią łączy Eurazję nie tylko w sensie gospodarczym, ale i politycznym. Innymi kluczowymi państwami są Ukraina, Turcja oraz państwa Kaukazu Południowego. Odgrywają one rolę politycznych mostów oraz państw tranzytowych w imporcie energii do UE. Z tego powodu korzystne byłoby ich dalsze zbliżenie z UE, zarówno polityczne, jak i ekonomiczne. Europejska polityka energetyczna powinna wypracować alternatywy wobec rosnącej zależności od importu energii od swych sąsiadów. Wśród nich istotne znacznie ma dalszy

9 wzrost efektywności energetycznej europejskiej gospodarki oraz wzmocnienie wiodącej roli Starego Kontynentu w rozwoju metod produkcji i wykorzystywaniu energii ze źródeł odnawialnych. Poszukiwania ostatnich źródeł ropy i gazu na Ziemi stworzyły poważne zagrożenie dla demokracji oraz środowiska naturalnego. Nienaruszone do tej pory środowisko Arktyki, mórz i oceanów świata, lasów tropikalnych oraz północnych zaczyna ulegać degradacji na skutek nadmiernego wykorzystywania surowców naturalnych tych rejonów. Do transportu ropy i gazu budowane są coraz to nowe arterie przez obszary górskie, lodowe oraz leśne. Powstają przy tym trujące odpady, które zagrażają lokalnym gatunkom roślin i zwierząt, a tym samym również lokalnemu rolnictwu oraz hodowli. Nikt w zasadzie nie pyta lokalnych społeczności o zdanie, kiedy ministerialny departament energetyczny ze stolicy kraju lub jakaś firma naftowa z zagranicy buduje bądź inwestuje w miejscu jej życia. Kiedy rządzi ropa, przeważnie nie liczy się lokalna demokracja i prawo własności. Łamanie praw człowieka oraz zakłócanie tradycyjnych sposobów życia prowadzą zaś do konfliktów społecznych oraz destabilizacji politycznej. Interesy i protesty społeczeństw oraz międzynarodowych organizacji ekologicznych, które próbują zapobiec kolonizacji ostatnich rajów przyrodniczych na Ziemi przez międzynarodowe koncerny energetyczne, są jednak najczęściej ignorowane przez rządy. Jeśli rzeczywiście epoka paliw kopalnych ma się ku końcowi, powstaje pytanie: co dalej? Nie każda kropla ropy, nie każdy metr sześcienny gazu i nie wszystkie pokłady węgla zostaną wykorzystane. Możliwości naturalne oraz kryzysy polityczne sprawiają, że eksploatacja pozostałych zasobów naturalnych będzie coraz droższa i trudniejsza. W zasadzie jednak to najbiedniejsi tego świata zostaną tym najbardziej doświadczeni. Nie będą mogli oni bowiem w przyszłości opłacić swoich rachunków za paliwo czy gaz. Dlatego przemysł energetyczny poszukuje na gwałt alternatyw. Wśród nich rysują się dwie bardzo różne, możliwe do przyjęcia strategie: pierwsza opierająca się na zwiększeniu wykorzystania energii atomowej, wspieranej ewentualnie przez futurystyczne reaktory fuzyjne; druga to ambitna polityka klimatyczna, która koncentruje się na oszczędności energetycznej oraz wykorzystaniu technologii odnawialnych źródeł energii. W epoce wzrostu zagrożenia międzynarodowym terroryzmem ogromne znaczenie ma również zapobieganie rozprzestrzenianiu się broni jądrowej. W związku z tym nie tylko ze względów ekologicznych, lecz także bezpieczeństwa polityka energetyczna przyszłości powinna skupiać się na wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii. Transformacja polegająca na odejściu od ropy zależy nie tylko od mikroekonomicznej reorganizacji poszczególnych przedsiębiorstw energetycznych, lecz także od makroekonomicznych decyzji poszczególnych państw dotyczących własnego bilansu energetycznego. Ostateczny cel osiągnąć można na drodze współpracy międzynarodowej międzynarodowej dyplomacji energetycznej. Ludzkość stoi przed alternatywą: albo pokojowa przyszłość energetyczna, albo zaostrzenie konfliktów o zasoby. Struktura traktatów oraz instytucji, które regulują międzynarodową politykę energetyczną, pozostawia jednak wiele do życzenia. Nowa międzynarodowa 9

10 10 organizacja ekologiczna lub agencja zajmująca się wspieraniem rozwoju technologii i wykorzystania źródeł energii odnawialnych mogłaby z powodzeniem zastąpić funkcjonującą do tej pory Międzynarodową Agencję Energii. Jak wyglądałaby zatem międzynarodowa polityka energetyczna, w której zamiast prawa siły rządziłaby siła prawa? Jak wspólnie gospodarować coraz mniejszą ilością zasobów energetycznych planety, aby unikać konfliktów i wojen o nie? Jak zapobiegać nieodwracalnemu niszczeniu dziewiczych obszarów natury, będącemu skutkiem eksploatacji surowców naturalnych? I wreszcie jak zorganizować międzynarodową politykę energetyczną, która nie tylko troszczyłaby się o zaopatrzenie w bezpieczną i stosunkowo niedrogą energię, lecz także byłaby w stanie odpowiedzieć na ogromne wyzwanie ludzkości, jakim jest ochrona klimatu i środowiska?

11 I Rozdział I W obliczu nowego kryzysu energetycznego / Business as usual / Piaski roponośne kanadyjska Arabia Saudyjska / Alternatywa - gaz ziemny / wegiel / Ubóstwo energetyczne / Bezpieczeństwo klimatyczne / Koniec Arktyki / Zatrzymać katastrofę klimatyczną / Podwójny kryzys energetyczny 11

12 12 I

13 I W obliczu nowego kryzysu energetycznego Świat stoi w obliczu nowego kryzysu energetycznego. W przeciwieństwie do kryzysów naftowych lat 70-tych i 80-tych nie chodzi o znane już cykliczne wzrosty cen, tylko o długotrwały trend niedoboru zasobów, który rozwinął się po wejściu na światowe rynki energetyczne takich ważnych wschodzących gospodarek jak Indie i Chiny. Zasoby ropy i gazu zmniejszają się, natomiast popyt na nie nieustannie wzrasta. Wygląda na to, że tylko węgiel wystarczy jeszcze na długi czas, jednak spalenie wszystkich jego zasobów byłoby ogromnym obciążeniem dla środowiska w ten sposób jeszcze bardziej zwiększyłyby się światowe emisje gazu cieplarnianego: dwutlenku węgla. Obok kryzysu energetycznego zmiany klimatyczne zajmują coraz więcej miejsca w świadomości społecznej i w polityce. Można już zaobserwować pierwsze skutki globalnego ocieplenia w Arktyce oraz w innych wrażliwych ekosystemach. Nadchodzący kryzys energetyczny grozi ponadto przesunięciem politycznych środków ciężkości na świecie. Pozostałe zasoby ropy i gazu skoncentrowane są głównie w rejonie Zatoki Perskiej, Azji Środkowej oraz w Rosji. Europie grozi zatem ryzyko popadnięcia w zależność od politycznie niestabilnych i niedemokratycznie rządzonych krajów nowych mocarstw energetycznych przyszłości. Jeśli jednak Europie oraz innym krajom powiedzie się transformacja w kierunku wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, dynamika siły w tej geopolitycznej grze może ponownie zmienić się na ich korzyść. Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) z siedzibą w Paryżu powstała po pierwszym kryzysie naftowym w 1973 roku. Jej zadaniem jest gromadzenie danych na temat światowych rynków energetycznych. W corocznym raporcie World Energy Outlook publikowane są dane na temat trendów zużycia energii, wydobycia surowców oraz zmian cen na rynkach energii we wszystkich krajach rozwiniętych oraz we wschodzących gospodarkach. Warto spojrzeć na ostatnio opublikowane przez IEA dane, aby zrozumieć, jakie Business as usual 13

14 14 I dramatyczne zmiany zachodzą na światowych rynkach energetycznych oraz jakie niosą one z sobą polityczne wyzwania. W raporcie World Energy Outlook 2005 IEA sporządziła scenariusz na lata Głównym założeniem tego scenariusza jest prognoza, że polityka energetyczna największych krajów rozwiniętych oraz wschodzących gospodarek nie zmieni się w tym przedziale czasowym. Amerykanie nazywają taki trend business as usual co oznacza, że przedsiębiorstwa funkcjonują dalej tak, jak dotychczas. Kontynuacja tego typu trendu przy założeniu, że gospodarka światowa będzie się dalej rozwijać, doprowadzi zdaniem ekspertów IEA do zwiększenia zużycia energii na świecie o 50% do 2030 roku. Według tego scenariusza gospodarka energetyczna również w 2030 roku będzie bazować w głównej mierze na kopalnych surowcach energetycznych, zatem globalne zużycie ropy, gazu oraz węgla będzie dalej wzrastać. Największa część wzrostu zużycia przypadnie na główne gospodarki wschodzące: Indie i Chiny. Skutkiem będzie zwiększenie emisji CO 2 rocznie o 1,6%. Celem konwencji klimatycznej ONZ, która została przyjęta podczas szczytu w Rio de Janeiro w 1992 roku, było zatrzymanie trendu wzrostowego do 2000 roku oraz zmniejszenie emisji CO 2 do poziomu sprzed 1990 roku. Dzisiaj wiadomo, że tego celu nie da się już osiągnąć. Przy obecnym trendzie udział energii atomowej będzie się obniżać, bowiem zamyka się więcej reaktorów, niż planuje nowych inwestycji. Udział energii odnawialnych, takich jak słońce, wiatr, woda oraz biomasa, będzie natomiast wzrastać szybciej niż innych nośników energii. Ponieważ jednak energie odnawialne rozpoczęły swój rozwój od bardzo niskiego poziomu, ich zużycie będzie wynosić jedynie 2% energii pierwotnej w 2030 roku, mimo dużego rocznego wzrostu prognozowanego na poziomie 6,2%. Roczny raport energetyczny niemieckiego federalnego ministerstwa środowiska potwierdza liczby podawane przez IEA. Według tego raportu jeśli obecny trend będzie kontynuowany (to znaczy wykorzystanie energii odnawialnych będzie umiarkowanie wzrastać, podczas gdy wykorzystywanie energii atomowej będzie ograniczane), to udział energii z paliw niekopalnych w Niemczech, czyli energii atomowej oraz odnawialnej, ma raczej spaść do 2030 roku niż wzrosnąć. Udział ropy oraz gazu ziemnego w bilansie energetycznym ma wzrosnąć w tym czasie z 59% do 70%. Niemieckie federalne ministerstwo gospodarki przewiduje ponadto, że europejska produkcja na polach naftowych i gazowych na Morzu Północnym będzie się zmniejszać, a tym samym zależność od importu surowców z Rosji oraz Bliskiego Wschodu będzie wzrastać. Zmiany polityczne w obu tych regionach martwią jednak ministerialnych ekspertów. Proces transformacji politycznej w Rosji jeszcze się nie zakończył. Nikt nie wie, czy Rosja przeobrazi się długotrwale w państwo stabilnej demokracji i gospodarki rynkowej. Bliski Wschód jest z pewnością regionem numer jeden jeśli chodzi o możliwość powstania konfliktów oraz problemy bezpieczeństwa międzynarodowego. W przypadku tego regionu nie ma gwarancji pewnych dostaw energii. Ponadto do tej pory ani Rosja, ani państwa Zatoki Perskiej nie są członkami Międzynarodowej Organizacji Handlu (WTO). W przypadku jakiegokolwiek konfliktu handlowego nie można stosować wobec tych państw instrumentów mediacyjnych WTO w celu jego zażegnania. Z tego powodu niemieckie federalne minister-

15 stwo gospodarki przewiduje, że bezpieczeństwo energetyczne Niemiec będzie się znacząco osłabiać, jako że kraj ten staje się coraz bardziej zależny od eksportu z obydwu wspomnianych regionów. Generalnie IEA wychodzi z założenia, że dostępnych surowców oraz nośników energii wystarczy, aby również w 2030 roku napędzać światową gospodarkę. Prognoza IEA zawiera jednak kilka nieścisłości. Ponieważ zgodnie z jej przewidywaniami w następnych latach odkryte zostaną nowe złoża ropy naftowej, a tym samym otworzone zostaną nowe rafinerie, Agencja dochodzi do wniosku, że światowa cena ropy oraz powiązana z nią cena gazu będą wzrastać powoli. Na rok 2010 prognozuje się średnią cenę ropy w wysokości 35 dolarów za baryłkę, która ma wzrosnąć w 2020 roku do 37 dolarów oraz w 2030 roku do 39 dolarów. Jednak już w połowie 2006 roku, podczas kryzysu politycznego w Iraku, Iranie i Libanie, cena baryłki ropy naftowej wzrosła do prawie 80 dolarów, czyli była ponad dwukrotnie wyższa niż prognozowano. Na początku 2008 roku cena ropy naftowej po raz pierwszy przekroczyła symboliczną granicę 100 dolarów za baryłkę. W czerwcu tego roku kosztowała ona 142 dolary. Obecnie cena baryłki ropy ponownie się zmniejszyła. Eksperci IEA zwracają słusznie uwagę, że katastrofy naturalne, kryzysy polityczne oraz wojny są w stanie zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu w krajach, które nabywają energię, nawet jeśli światowe zasoby ropy, gazu oraz węgla są w stanie ilościowo pokryć zapotrzebowanie. IEA szczególnie jednak niepokoi się wzrastającą asymetrią między małą ilością krajów eksportujących a wieloma krajami importującymi energię. Ogólnie rzecz biorąc, przy obecnym trendzie zależność świata od kilku państw eksportujących ropę naftową oraz gaz, przede wszystkim z Bliskiego oraz Środkowego Wschodu, będzie dramatycznie wzrastać. Tym samym powiększy się uzależnienie Europy Zachodniej od importu gazu ziemnego z Rosji. Europa Zachodnia oraz Azja Wschodnia mają bowiem, w przeciwieństwie do trzeciego bieguna zindustrializowanego świata - Ameryki Północnej, bardzo niewielkie zasoby własnych paliw kopalnych. Jednak powodem największych zmartwień ekspertów IEA jest, obok zmniejszania się bezpieczeństwa energetycznego, wzrastająca emisja gazów cieplarnianych, która wynika z braku ograniczania ilości spalanych paliw kopalnych. Dlatego w podsumowaniu World Energy Outlook 2005 zauważono: Stwierdza się, że wyniki przedstawionego tu scenariusza są niepożądane oraz nie spełniają kryteriów zrównoważonego rozwoju. I Widmo krąży nad branżą energetyczną. Nazywa się peak oil (maksymalne wydobycie ropy naftowej) i obwieszcza koniec epoki ropy naftowej albo przynajmniej koniec dostępności taniego, zdającego się być niewyczerpalnym, smaru światowej gospodarki. W jednym z ogłoszeń prasowych amerykańskiego koncernu naftowego Chevron napisano: Potrzebowaliśmy 125 lat, aby zużyć pierwszy bilion (1 000 miliardów) baryłek ropy naftowej. Następny bilion zużyjemy w przeciągu 30 lat. Liczby te określają wydobycie w całej Peak oil koniec taniej ropy naftowej 15

16 16 I branży, nie tylko przez firmę Chevron. Pytanie brzmi tylko, czy ten następny bilion nie będzie jednocześnie ostatnim. Zagadnieniami momentu wystąpienia oraz skutkami peak oil zajmuje się nowa, poważna gałąź nauki. Kjell Aleklett, profesor fizyki ma uniwersytecie w szwedzkiej Uppsali, założył Stowarzyszenie Studiów o Maksymalnym Wydobyciu Ropy Naftowej i Gazu (Association for the Study of Peak Oil and Gas, ASPO). Aleklett publikuje wiadomości oraz artykuły, które dowodzą, że jeśli chodzi o ropę i gaz, to te powoli się kończą. Na swoim blogu swego rodzaju forum dyskusyjnym w Internecie, geografowie, przedsiębiorcy energetyczni oraz eksperci zajmujący się poszukiwaniem złóż naftowych dyskutują o wspólnym zmartwieniu, jakim jest fakt, że koniec epoki ropy naftowej nastąpi szybciej, niż może się wydawać. Peak oil oznacza moment, w którym światowe wydobycie ropy naftowej osiągnie swój maksymalny pułap i od tego momentu będzie spadać. Według danych koncernu naftowego BP rezerwy surowej ropy naftowej wystarczą na następne 40 lub 50 lat. Od początku lat 80-tych wydobyto więcej ropy niż odkryto jej nowych złóż i ta różnica pogłębia się coraz bardziej. W wiele eksploatowanych złóż naftowych nie opłaca się już dalej inwestować. Z tego powodu stare instalacje wydobywcze oraz zardzewiałe tankowce wykorzystuje się tak długo, aż nie wyczerpią się eksploatowane źródła. Następnie urządzenia te oddawane są na złom, skoro czas ropy naftowej i tak się kończy. Rezerwy różnych krajów, największych wydobywców ropy naftowej, mogą wystarczyć na różny czas. Podczas gdy w Arabii Saudyjskiej wydobywa się 1,5% z wszystkich dostępnych tam zasobów, to w Afryce 3%, a w Rosji 5%. Przypuszczalnie zatem rosyjskie rezerwy ropy zostaną wyczerpane w przeciągu następnych 20 lat. Istnieją jednak jeszcze inne rodzaje zasobów, które w chwili obecnej nie mogą być eksploatowane ze względów ekonomicznych i technicznych. Przy wzrastających cenach ropy naftowej może się to jednak zmienić. Poza tym są jeszcze niekonwencjonalne źródła naftowe, jak łupki oraz piasek naftowy, które z pewnością wystarczą na dłużej niż ropa. Zazwyczaj przytaczane stosunki ilościowe między zapasami surowców a ich statystycznym zużyciem mogą jednak prowadzić do błędnych wniosków, ponieważ sugerują one fałszywie, że aż do wyczerpania się zasobów możliwe jest ich wydobycie na stałym poziomie. Ważny jest też moment, w którym wydobycie zacznie spadać. Wspomniane powyżej stowarzyszenie ASPO uważa, że ten moment nastąpi już w 2010 roku. Niemiecki Federalny Zakład Nauk Geologicznych twierdzi natomiast, że peak oil nastąpi w 2025 roku. Ropa naftowa nie będzie już najtańszym surowcem i rozpocznie się epoka gospodarki niedoboru albo poszukiwanie alternatyw. Najważniejszym skutkiem zmniejszania się zasobów ropy naftowej jest, oprócz peak oil, wzrastająca cena tego surowca, ponieważ podaż nie będzie już w stanie zaspokoić popytu. Nie wszyscy mogą i będą mogli zapłacić tę cenę. Doświadczą oni nowej formy biedy, tak zwanego ubóstwa energetycznego. Pozostałe na Ziemi zasoby znajdują się, jak to już było wcześniej powiedziane, w coraz mniejszej ilości miejsc i regionów. Około 70% ropy naftowej oraz około 65% rezerw gazu ziemnego występuje na relatywnie niewielkim obszarze. Obszar ten, tak zwana strategiczna elipsa, położony jest między Bliskim Wschodem, regionem Morza Kaspijskiego oraz pół-

17 nocno-zachodnią Syberią. Z tego powodu to wokół tego obszaru koncentrują się rozważania strategów polityki zagranicznej w Waszyngtonie, Moskwie oraz Pekinie. Tu odbywa się Wielka Gra (Great Game) o ostatnie zasoby epoki paliw kopalnych. Pozostałe regiony, przede wszystkim uboga w zasoby Europa, popadną w coraz większe uzależnienie od importu surowców energetycznych, jeśli nie uda im się zastąpić paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii oraz drastycznie zwiększyć efektywności energetycznej. Ropa Morza Północnego jest jednym z przykładów ilustrujących jak mógłby wyglądać koniec epoki ropy naftowej. Odkrycie nowych złóż ropy naftowej pod Morzem Północnym po pierwszym kryzysie naftowym początku lat 70-tych pomogło zmniejszyć uzależnienie Europy Zachodniej od krajów OPEC. Mimo że ropa z Morza Północnego była znacznie droższa niż ta importowana z Zatoki Perskiej, to jednak ostatecznie monopol OPEC został przełamany. Dodatkowo odkryto złoża ropy na Alasce. Następnie w latach 90-tych Rosja oraz państwa Azji Środkowej weszły na międzynarodowy rynek ropy naftowej. Dziś zmniejsza się wydobycie ropy na Morzu Północnym. Do 2020 roku ostatnie zapasy zostaną wyczerpane. Wielka Brytania stała się ponownie importerem netto ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Norwegia, drugie mocarstwo naftowe Morza Północnego, eksploatuje złoża gazu w arktycznej, północnej części kraju i chce zbudować rurociąg wzdłuż swojego wybrzeża, który mógłby konkurować z tzw. bałtycką rurą i rosyjskim handlem gazem płynnym. Norwegia zapewne stanie się wkrótce jedynym zachodnio europejskim eksporterem energii. Średnie koszty wydobycia baryłki ropy wzrosły między 1995 a 2005 rokiem z 5 do 10 dolarów. Przyczyniło się do tego powolne wysychanie najtańszych pod względem kosztów eksploatacji złóż ropy naftowej leżących blisko przy powierzchni. Wydobycie w trudniej dostępnych rejonach jest droższe. Wzrastają również ceny sprzętu wydobywczego, wież wiertniczych i stali. Już dziś brakuje fachowej siły roboczej do wydobywania ropy z obszarów podzwrotnikowych, spod dna morskiego (offshore) albo z obszaru Arktyki, jako że jest to coraz bardziej skomplikowane. W krajach charakteryzujących się bardzo złym systemem edukacji, np. w eksportujących ropę naftową krajach Afryki Środkowej oraz Południowej, brak fachowej siły roboczej daje się poważnie we znaki. Do tego trzeba dodać, że ze względu na niski poziom bezpieczeństwa bardzo niechętnie pracują tam zachodni specjaliści oraz eksperci. Pracownicy międzynarodowych firm naftowych w Nigerii są regularnie atakowani oraz porywani. Skutkami braku wykwalifikowanej kadry są przerwy w produkcji oraz zwiększająca się liczba wypadków przy pracy. Również świat polityki dostrzegł, że czas ropy naftowej powoli się kończy. Prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush niespodziewanie domagał się w swoim przemówieniu na sesji ONZ w 2006 roku wyzwolenia Ameryki od uzależnienia od importu ropy naftowej. Bush potwierdził nawet, że USA: są uzależnione od ropy. Amerykańskie ministerstwo obrony zatrudniło papieża alternatywnych energii, Amory ego Lovinsa, na stanowisku doradcy w kwestii znalezienia sposobu na wygranie ostatniej gry czasu ropy. Szwedzki rząd przedstawił po raz pierwszy plan, w którym określił, w jaki sposób zaawansowany w rozwoju kraj uprzemysłowiony może obejść się bez importu ropy naftowej od roku Koncern I 17

18 18 I Piaski roponośne kanadyjska Arabia Saudyjska energetyczny BP określa się w jednej z serii reklamowych już nie jako British Petroleum, lecz Beyond Petroleum czym daje do zrozumienia, że widzi swoje perspektywy również poza ropą naftową. Jednak to właśnie na jej obszarze BP prowadzi w dalszym ciągu swoje interesy. Mimo powyższych faktów w dalszym ciągu inwestuje się w trwanie epoki ropy i gazu. IEA uważa, że do roku 2030 w celu zapewnienia przyszłego zaopatrzenia w energię zostanie wydanych na całym świecie w sumie 13 bilionów dolarów. Należy tylko zdecydować, w jakie technologie zostaną zainwestowane te pieniądze. Jedna z największych firm naftowych na świecie, brytyjska BP, planuje roczne inwestycje rzędu 15 miliardów dolarów oraz kolejnych 2 miliardów z funduszy swojej rosyjskiej firmy córki TNK BP. Tymi ogromnymi inwestycjami ów gigant energetyczny zabezpiecza swoje zyski na czas wysokich cen ropy i gazu. Czy peak oil może odsunąć się jeszcze w czasie, a epoka ropy naftowej przedłużyć? Po przestudiowaniu informacji, jakie opublikowały na temat peak oil takie firmy jak Chevron czy Shell, można odpowiedzieć na to pytanie tak. Jednak za jaką cenę? Barwnym przykładem jest ciągnąca się od dziesięcioleci opowieść o prawdo podobnie niewyczerpalnym potencjale piasków roponośnych Kanady i Wenezueli. Już na początku lat 70-tych w niemieckim czasopiśmie ilustrowanym Stern ukazał się artykuł, ze spektakularnym zdjęciem, o piaskach roponośnych Kanady. Tam, w zachodniokanadyjskiej prowincji Alberta, z dala od OPEC i embarga na ropę, reporterzy ukazali przyszłość naszego zaopatrzenia w energię. Piaski roponośne oraz smołowe stanowią potencjalnie gigantyczne rezerwy niewyeksploatowanych jeszcze zapasów surowej ropy naftowej. Są nimi również nasycone ropą warstwy ziemi, łupków oraz piasku, które występują w wielu państwach. Największe obszary ich występowania znajdują się w kanadyjskiej prowincji Alberta, nad rzeką Orinoko w Wenezueli oraz na obszarze Rosji. Ocenia się, że same zasoby kanadyjskie są większe niż zasoby konwencjonalnej ropy naftowej Arabii Saudyjskiej. Kanada zatem, jako potęga dysponująca piaskiem roponośnym, mogłaby teoretycznie stać się konkurencją dla Arabii Saudyjskiej na światowym rynku naftowym, tym samym w dużym stopniu zmienić geostrategiczną równowagę sił. Oczywiście, że dawno by się to już stało, gdyby nie kilka problemów. Nie tylko koszty pozyskiwania ropy z piasku w Kanadzie, ale również ilość używanej do tego procesu energii, wody i wykorzystywanych surowców naturalnych jest zdecydowanie wyższa niż przy konwencjonalnej produkcji energii. Piasek roponośny jest wydobywany przy pomocy koparek w kopalniach odkrywkowych. Kto choć raz widział regiony odkrywkowego wydobycia węgla brunatnego w Garzweiler albo Lausitz, ten wie, że niezbyt romantyczny krajobraz pozostaje po takim procesie. Zasto-

19 sowane później środki służące renaturalizacji, jeśli w ogóle się je wykorzystuje, nie są w stanie przywrócić stanu natury sprzed wydobycia, kreują jedynie mało urozmaicony krajobraz zastępczy. Dziewicza natura, która występuje jeszcze w niektórych rejonach Kanady, nigdy nie zostanie przywrócona. Poza tym obszary wydobycia piasku roponośnego w zachodniej Kanadzie są znacznie większe niż obszary, jakie zajmuje kopalnia odkrywkowa, jaką znamy na przykład z Niemiec. Na ten cel wycinane są dziś całe lasy, rzeki są przekierowywane, a ludzie przesiedlani. W razie wypadku istnieje prawdopodobieństwo zanieczyszczenia ropą naftową zbiorników wodnych i wody pitnej. Jedna czwarta energii pozyskanej z surowej ropy musi zostać przeznaczona na sam proces wydobycia oraz oczyszczanie piasku smołowego, jak też na późniejszą renaturalizację zniszczonych terenów. Ropa naftowa jest produkowana z piasku przy użyciu pary wodnej, wodę podgrzewa się przy pomocy spalania gazu ziemnego. Rząd kanadyjski zaproponował już nawet budowę własnej elektrowni atomowej, aby pokryć zapotrzebowanie na energię konieczną do produkcji pary wodnej. Obok ogromnego zużycia energii problemem jest również potrzebna ilość wody. Trzeba ją też oczyścić w bardzo drogim procesie i odprowadzić z powrotem do systemu wodnego przez specjalnie budowane kanały. Pozyskiwanie sprzedawanej następnie na rynku ropy naftowej z łupków oraz z piasku leżących na uboczu obszarów wydobywczych Syberii albo tropikalnej Orinoko nie byłoby wcale tańsze. Można tylko szacować skutki ekologiczne takiego wielko obszarowego wydobycia piasku roponośnego metodą odkrywkową. Podczas gdy w demokratycznej Kanadzie media oraz organizacje ekologiczne troszczą się o minimum transparentności i kontroli, produkcja ropy naftowej na granicach tropików oraz Arktyki odbywa się w głównej mierze bez wiedzy i wpływu opinii publicznej. Piaski roponośne Kanady są tylko jednym choć bardzo barwnym przykładem na to, że eksploatowanie nowych złóż ropy i gazu staje się coraz droższe, trudniejsze oraz bardziej niebezpieczne dla ludzi i natury. Pierwsze źródła ropy naftowej w Ameryce Północnej oraz na Bliskim Wschodzie odkryto tylko dlatego, że ropa znajdowała się naturalnie tuż pod powierzchnią ziemi. Wiele z tych źródeł było znanych już od czasu antyku: w Mezopotamii smoła oraz nafta służyły do uszczelniania łódek oraz jako maści lecznicze. Kult Zaratustry rozwinął się na terenie dzisiejszego Azerbejdżanu w tych miejscach, gdzie źródła ropy naftowej występujące przy powierzchni ziemi zapalały się samoistnie. Takie łatwo dostępne źródła ropy nie są już dziś spotykane, natomiast te naj bardziej znane zostały już wyeksploatowane. Teraz trzeba wiercić coraz głębiej, przez twarde kamienie, lód albo pod poziomem morza. Ponieważ globalny przemysł naftowy w poszukiwaniu ostatnich kryjówek czarnego złota dociera tymczasem do ostatnich dzikich obszarów na Ziemi, wzrasta cena, którą płaci natura. I 19

20 I Alternatywa - gaz ziemny 20 Stało się jasne, że długo chwalona alternatywa w postaci gazu ziemnego wcale nie jest nieograniczonym ilościowo i tanim surowcem. Peak gas, czyli maksymalny punkt wydobycia gazu ziemnego na świecie, nastąpi jednak później niż ten sam punkt w przypadku wydobycia ropy naftowej. Wiele państw dąży obecnie do przestawienia produkcji elektrowni oraz ciepłowni z ropy czy węgla na gaz ziemny. Posiada on sporo zalet. Wielu polityków zajmujących się ochroną środowiska, którzy postulują w dłuższej perspektywie całkowite przestawienie się na odnawialne źródła energii, akceptuje gaz ziemny jako swego rodzaju rozwiązanie przejściowe. Dużym problemem jednak dla tej strategii jest rosnąca ostatnio cena gazu. Gaz ziemny pojawia się często na już eksploatowanych polach naftowych, jednak jak do tej pory to zjawisko nie zostało wystarczająco wykorzystane. Pojawiający się w wielu miejscach gaz ziemny zostaje w dalszym ciągu spalany, tym samym nie wykorzystuje się go do produkcji energii a raczej do produkcji dwutlenku węgla. Potencjał wykorzystania gazu ziemnego z dostępnych źródeł jest więc spory. Ponadto od czasu rozpoczęcia jego systematycznej eksploatacji co roku odkrywane są nowe pola tego surowca, o dużych rozmiarach. Transport gazu ziemnego odbywa się przeważnie w rurociągach. Ponieważ na dłuższych odcinkach utrzymanie odpowiedniego ciśnienia gazu w rurociągu jest znacznie droższe, z reguły gazociągi nie są dłuższe niż km. Z tego powodu do dziś nie ukonstytuował się w zasadzie żaden globalny rynek gazu, istnieją jedynie regionalne sieci. Mogłoby się to zmieniać wraz z rosnącym trendem wykorzystania skroplonego gazu ziemnego (liquid natural gas, LNG). Gaz ziemny pod wpływem ciśnienia oraz wysokiej temperatury może ulec upłynnieniu. Zaletą jest przede wszystkim znaczna redukcja wolumenu tego nośnika energii. Poza tym może on być transportowany w tej postaci tankowcami, tak jak ropa. Na rosyjskiej wyspie na Pacyfiku, na Sachalinie, budowany jest obecnie największy zakład produkcji upłynnionego gazu mający zaopatrywać wschodnioazjatycki rynek. LNG ma być też transportowany tankowcami z Półwyspu Jamalskiego do Ameryki Północnej. Rosja uzyska w ten sposób dostęp do trzeciego rynku zbytu dla swojego gazu, obok Europy oraz państw wschodnioazjatyckich. Nigeria i Algieria również zainwestowały w eksport płynnego gazu naturalnego do Europy. Poza nimi dostępem do czystego gazu, którego transport nie musi przebiegać w gazociągu, interesują się także Japonia i Chiny. Dzięki nieograniczonym możliwościom transportu gazu w postaci płynnej tankowcami, rynek gazu ziemnego staje się rynkiem światowym. Na wybrzeżach Ameryki Północnej oraz Azji Wschodniej buduje się obecnie prawie w każdym miejscu terminale dla płynnego gazu ziemnego. W stoczniach panuje boom na zamówienia na nowe tankowce. Do tej pory cena gazu ziemnego nie była determinowana przez rynek. Większość umów dostawczych przewiduje stałe ceny długookresowe. Tylko w ten sposób możliwe były inwestycje w gigantyczne sieci rurociągów, które łączą na przykład Europę Wschodnią z Za-

Planowanie i zarządzanie w energetyce. Redakcja naukowa Piotr Borowski Małgorzata Powałka

Planowanie i zarządzanie w energetyce. Redakcja naukowa Piotr Borowski Małgorzata Powałka Planowanie i zarządzanie w energetyce Redakcja naukowa Piotr Borowski Małgorzata Powałka Wydawnictwo SGGW Warszawa 2009 1 Recenzent: Zbigniew Majewski ISBN 978-83-7583-123-8 Wydawnictwo SGGW ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 10.1.2007 KOM(2007) 1 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} PL

Bardziej szczegółowo

Między Północą a Południem

Między Północą a Południem Między Północą a Południem pułapki status quo i wyzwania modernizacji Polski do roku 25 Przyszłość Polski i standard życia Polaków zależą od tego, czy unikniemy zagrożenia osłabienia dynamiki wzrostu i

Bardziej szczegółowo

W stronę nowego klimatycznego kompromisu dla konkurencyjności europejskiej gospodarki szanse i wyzwania pakietu energetycznoklimatycznego

W stronę nowego klimatycznego kompromisu dla konkurencyjności europejskiej gospodarki szanse i wyzwania pakietu energetycznoklimatycznego W stronę nowego klimatycznego kompromisu dla konkurencyjności europejskiej gospodarki szanse i wyzwania pakietu energetycznoklimatycznego Unii Europejskiej Maciej Bawół, Katarzyna Kłaczyńska, Anna Krakowińska,

Bardziej szczegółowo

2050.pl podróż do niskoemisyjnej przyszłości. pod redakcją Macieja Bukowskiego

2050.pl podróż do niskoemisyjnej przyszłości. pod redakcją Macieja Bukowskiego 25.pl podróż do niskoemisyjnej przyszłości pod redakcją Macieja Bukowskiego Warszawa, 213 Autorzy Redakcja naukowa: Maciej Bukowski Część I Maciej Bukowski Jan Gąska Franciszek Jackl Andrzej Kassenberg

Bardziej szczegółowo

Państwowa służba geologiczna. o gazie w łupkach

Państwowa służba geologiczna. o gazie w łupkach Państwowa służba geologiczna o gazie w łupkach Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 2013 Publikacja zrealizowana w ramach zadań państwowej służby geologicznej Projekt: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA:

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Harvard Business Review Polska poleca Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów

Bardziej szczegółowo

[R]ewolucja energetyczna dla Polski

[R]ewolucja energetyczna dla Polski [r]ewolucja energetyczna dla polski [R]ewolucja energetyczna dla Polski scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej NASA raport Warszawa, październik 2013 r. Tytuł:

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2009. www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH

KATALOG 2009. www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH KATALOG 2009 www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH Spis treści Na dobry początek czym jest Ekoenergia Opolszczyzny? 5 Stawiamy

Bardziej szczegółowo

Czy Gazprom przetrwa?...4. Czy Chiny potrzebują podmorskich surowców?...7. Rozwój sektora gazu łupkowego w Europie... 10

Czy Gazprom przetrwa?...4. Czy Chiny potrzebują podmorskich surowców?...7. Rozwój sektora gazu łupkowego w Europie... 10 1 Spis treści Czy Gazprom przetrwa?...4 Bartosz Bieliszczuk Czy Chiny potrzebują podmorskich surowców?...7 dr Błażej Sajduk Rozwój sektora gazu łupkowego w Europie... 10 Paweł Musiałek Nabucco vs South

Bardziej szczegółowo

Czy emisja antropogennego CO 2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce?

Czy emisja antropogennego CO 2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce? Prof. zw. dr hab. inż. Bronisław Barchański Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków Czy emisja antropogennego CO 2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce? 1.0 Wprowadzenie Nauki i umiejętności dopiero stają

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM GAZETĄ PRAWNĄ 14 GRUDNIA 2009 KOMPENDIUM CSR. Mamy indeks spółek odpowiedzialnych

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM GAZETĄ PRAWNĄ 14 GRUDNIA 2009 KOMPENDIUM CSR. Mamy indeks spółek odpowiedzialnych NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM GAZETĄ PRAWNĄ 14 GRUDNIA 2009 Kerstin Born i Gunter Verheugen o CSR w Europie i Polsce str. F2 Premier powołał zespół ds. CSR Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Portowi specjaliści. 10 lat spółki INTER BALT s. 20 MAGAZYN KORPORACYJNY

Portowi specjaliści. 10 lat spółki INTER BALT s. 20 MAGAZYN KORPORACYJNY MAGAZYN KORPORACYJNY STYCZEŃ 2014 NR 1 (9) Portowi specjaliści 10 lat spółki INTER BALT s. 20 TO BYŁ UDANY ROK... Jerzy Podsiadło, prezes zarządu Węglokoks S.A. podsumowuje minione dwanaście miesięcy dla

Bardziej szczegółowo

X Międzynarodowa konferencja New Energy User Friendly NEUF 2014

X Międzynarodowa konferencja New Energy User Friendly NEUF 2014 X Międzynarodowa konferencja New Energy User Friendly NEUF 2014 Energetyka a gospodarka niskoemisyjna, czyli co zrobić, żeby się opłacało RAPORT 1 Spis treści Spis treści... 2 WSTĘP... 5 Nowa Rada ds.

Bardziej szczegółowo

Gaz niekonwencjonalny szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje

Gaz niekonwencjonalny szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje Gaz niekonwencjonalny szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje Izabela Albrycht, Keith Boyfield, Jarosław M. Jankowski, Maciej Kaliski, Maciej Kołaczkowski, Marcin Krupa, Guy Lewis, Ziwase Ndhlovu,

Bardziej szczegółowo

Jak promować Społeczną Odpowiedzialność Biznesu, ucząc ekologii?

Jak promować Społeczną Odpowiedzialność Biznesu, ucząc ekologii? 1 Autorzy publikacji: Anna Ogrodnik (red.), Marzena Bugiel, Sylwia Bloch, Maria Stachowicz-Polak i Alojzy Zimończyk Redakcja: Anna Ogrodnik Skład i opracowanie graficzne: Małgorzata Patron, Krzysztof Pierchała

Bardziej szczegółowo

http://www.portalwiedzy.inig.pl

http://www.portalwiedzy.inig.pl Przegąd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, luty Energetyka gazowa zwiększy o 20% zapotrzebowanie na gaz Po realizacji inwestycji w energetykę gazową zapotrzebowanie na gaz w Polsce wzrośnie o około 3 mld

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Pieniądze rosną na drzewach. Wstęp 6. II. Dlaczego twarde aktywa? 17. 1. Ewolucja w kierunku tradycyjnej klasy aktywów 23

Spis treści. I. Pieniądze rosną na drzewach. Wstęp 6. II. Dlaczego twarde aktywa? 17. 1. Ewolucja w kierunku tradycyjnej klasy aktywów 23 Opracowanie Spis treści I. Pieniądze rosną na drzewach Wstęp 6 II. Dlaczego twarde aktywa? 17 1. Ewolucja w kierunku tradycyjnej klasy aktywów 23 2. Atrakcyjna oferta inwestycyjna 25 3. Szeroki wachlarz

Bardziej szczegółowo

RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum

RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Katowice 2013 Spis treści Słowo wstępu... 3 Wprowadzenie... 4 1. Zagadnienia teoretyczne... 5

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej Barbara Kozłowska Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju energetycznego wykorzystania biomasy uzyskiwanej z odpadów wraz z propozycją działań Wykonano na zamówienie Ministra

Bardziej szczegółowo

ozonowej, zmniejszenie bioróżnorodności czy

ozonowej, zmniejszenie bioróżnorodności czy Zmiany klimatyczne we współczesnym świecie jako element bezpieczeństwa narodowego Magdalena Trzpil W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmiany zachodzące w środowisku naturalnym Ziemi wzbudziły dyskusję

Bardziej szczegółowo

Energooszczędny sprzęt i urządzenia w domu, w biurze, w firmie. Jak wybrać, kupić i eksploatować PORADNIK

Energooszczędny sprzęt i urządzenia w domu, w biurze, w firmie. Jak wybrać, kupić i eksploatować PORADNIK Energooszczędny sprzęt i urządzenia w domu, w biurze, w firmie. Jak wybrać, kupić i eksploatować PORADNIK Autorzy: Sławomir Pasierb, Arkadiusz Osicki, Szymon Liszka, Mariusz Bogacki, Piotr Kukla, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Powiatowy poradnik klimatyczny

Powiatowy poradnik klimatyczny Powiatowy poradnik klimatyczny Wy daw ca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka 15, lok. 1, 00-743 Warszawa tel. 22 851-04-02, -03, -04, faks 22 851-04-00 e-mail: ine@ine-isd.org.pl, http://www.ine-isd.org.pl

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.11.2010 KOM(2010) 677 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Stępniak Agnieszka Tomaszewska UBÓSTWO ENERGETYCZNE A EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. analiza problemu i rekomendacje

Aleksandra Stępniak Agnieszka Tomaszewska UBÓSTWO ENERGETYCZNE A EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. analiza problemu i rekomendacje Aleksandra Stępniak Agnieszka Tomaszewska UBÓSTWO ENERGETYCZNE A EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA analiza problemu i rekomendacje Wy daw ca: Fundacja In sty tut na rzecz Eko ro zwo ju ul. Na bie la ka 15, lok.

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Rada Ministrów przyjęła niniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej, w tym strategię w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI DLA EUROPY INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO

WNIOSKI DLA EUROPY INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO WNIOSKI DLA EUROPY WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE GŁÓWNE NURTY EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY 2015 Więcej wolności w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią Działania w dziedzinie Zarządzania Technologią Zarządzanie Technologią Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii ICS we współpracy z Organizacją ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo