BIBLIOGRAPHY OF THE TEACHING STAFF PUBLICATIONS OF WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU - NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY W NOWYM SĄCZU. Nowy Sącz 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAPHY OF THE TEACHING STAFF PUBLICATIONS OF WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU - NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY W NOWYM SĄCZU. Nowy Sącz 2014"

Transkrypt

1 1

2 BIBLIOGRAPHY OF THE TEACHING STAFF PUBLICATIONS OF WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU - NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY W NOWYM SĄCZU Nowy Sącz

3 Redaktor naczelny i koordynator Maria Sidor Redakcja i opracowanie Lucyna Krzeszowska, Marzena Totoś-Gutowska przy współudziale: Marleny Pomietłowskiej, Moniki Woźniak Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych 3.0 Polska Wersja oryginalna/the original version: ISBN (online: repozytorium.wsb-nlu.du.pl) Adres: Biblioteka Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University Nowy Sącz, ul. Zielona 27 3

4 SPIS TREŚCI Przedmowa 5 Preface.. 6 Wykaz instytucji wydawniczych i ich skrótów... 7 Wykaz tytułów wydawnictw ciągłych i ich skrótów Wykaz waŝniejszych skrótów zastosowanych w bibliografii Bibliografia w latach Indeks autorów 385 4

5 PRZEDMOWA Niniejsza bibliografia jest pierwszym tego typu wykazem retrospektywnym stanowiącym spis publikacji pracowników WyŜszej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu wydanym przez Bibliotekę WSB-NLU w 2014 r. jako dokument elektroniczny. W niniejszym tomie obejmującym lata uwzględniono autorskie i współautorskie wydawnictwa zwarte, rozdziały, opracowania, artykuły w czasopismach, referaty, recenzje, wywiady, streszczenia, wstępy, pracę doktorską, hasła encyklopedyczne oraz opublikowane materiały z konferencji i sympozjów. Uwzględniono publikacje na nośnikach elektronicznych. W bibliografii zamieszczono publikacje wydane przez autorów w okresie zatrudnienia w WSB-NLU. Przy opracowaniu materiałów posłuŝono się głównie wykazami publikacji dostarczonymi przez autorów. Opisy uzupełniono w oparciu o katalog elektroniczny Biblioteki WSB-NLU, Katalog Biblioteki Narodowej, katalog NUKAT, World Cat, Przewodnik Bibliograficzny, Bibliografie Zawartości Czasopism, Przegląd Bibliograficzny Piśmiennictwa Ekonomicznego, Springer, EMIS - A Euromoney Institutional Investor Company. W przypadku niektórych pozycji bibliograficznych nie udało się uzupełnić brakujących elementów opisu i zostało to oznaczone gwiazdką na końcu opisu bibliograficznego ("*"). Opisy publikacji weryfikowano i uzupełniano zgodnie z normami PN 82/N Opis bibliograficzny. KsiąŜki, PN N Opis bibliograficzny artykułów, PN-N Opis bibliograficzny: dokumenty elektroniczne i normami związanymi. Bibliografia ma układ autorsko-alfabetyczny, w obrębie hasła autorskiego tytuły publikacji ułoŝono chronologicznie, a w obrębie roku zastosowano podział publikacji na wydawnictwa zwarte, ciągłe i elektroniczne. Uzupełnieniem bibliografii jest indeks autorski, wykaz tytułów czasopism i ich skrótów, wykaz instytucji wydawniczych i ich skrótów oraz wykaz waŝniejszych skrótów zastosowanych w bibliografii. Bibliografia zawiera 2586 opisów publikacji autorstwa 154 pracowników WSB-NLU. Dziękujemy autorom za współpracę przy kompletowaniu materiałów do bibliografii. W planach zakładamy przygotowanie kolejnego tomu obejmującego okres 2-3 letni. 5

6 PREFACE This is the first volume of the publications by WyŜsza Szkoła Biznesu - National-Louis University teaching staff. The volume includes 1993 to 2013 bibliography. The bibliography registers books, chapters in books, scientific editing, articles in periodicals, conferences and congress materials. It also includes descriptions of publications edited with participation of teaching staff of WSB-NLU, items published as electronic documents. The bibliography was created based on the lists of publications sent by teaching staff of WSB- NLU, World Cat, Catalogue of National Library, Catalogue NUKAT, Bibliography Guide (Przewodnik Bibliograficzny), Bibliography of the Periodicals Contents (Bibliografia Zawartości Czasopism) and publications of WSB-NLU Publishing House have been the sources of this bibliography, Springer, EMIS - A Euromoney Institutional Investor Company. Bibliographical descriptions have been verified and complemented according to the Polish Standard PN 82/N Bibliographic Description-Books, PN-N Bibliographic Description-Articles, PN-N Bibliographic Description-Electronic Documents. Items, impossible to verify, are marked by an asterisk ("*"). Bibliographic descriptions have been organized in the alphabetical order just as authors' names, also, they are categorized by the publication type: books, periodicals, electronic documents. Authors index, lists of periodicals titles and publishers are supplements to this bibliography. This bibliography lists 2586 descriptions of publications by 154 WSB-NLU Faculty. Their cooperation in preparing materials for this bibliography is greatly appreciated. The second volume is planned for the nearest future, and shall cover papers published over 2-3 year period. 6

7 WYKAZ INSTYTUCJI WYDAWNICZYCH I ICH SKRÓTÓW Absolwent Academia Romana ; Institutul National Pentru Studiul Totalitarismului Academic and Professional Press : Kozminski University Academy of Entrepreneurship and Management AE Akademia Ekonomiczna AE im. K. Adamieckiego w Katowicach Akademia Ekonomiczna imienia Karola Adamieckiego w Katowicach AE im. O. Langego we Wrocławiu Akademia Ekonomiczna imienia Oskara Langego we Wrocławiu AE w Krakowie Akademia Ekonomiczna w Krakowie AE w Krakowie. WZ Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Wydział Zarządzania AE w Poznaniu Akademia Ekonomiczna w Poznaniu AGH im. St. Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza imienia Stanisława Staszica AGH University of Science and Technology Press AGH Wydział Górnictwa i GeoinŜynierii Agmen AH im. A. Gieysztora w Pułtusku Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora w Pułtusku AIP American Institute of Physics Akademia Celnicza w Dniepropietrowsku Akademia Podlaska w Siedlcach AlfaSagittarius Antyk - Marcin Dybowski Wydawnictwo Antyk - Marcin Dybowski AP w Krakowie Akademia Pedagogiczna imienia Komisji Edukacji Narodowe w Krakowie AR w Szczecinie Akademia Rolnicza w Szczecinie Arcana Wydawnictwo Arcana Ashgate ATH w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Bank Austria Bestprint Wydawnictwo Drukarnia Bestprint BGAE Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie Biblioteka Główna. Politechnika Szczecińska Biblioteka Główna. Uniwersytet Szczeciński Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju Biblioteka Myśli Politycznej - Ośrodek Myśli Politycznej Biblioteka Wiedzy o Przyszłości Europy BEWUPE Biblioteka WSB-NLU Biblioteka WyŜszej Szkoły Biznesu - National-Louis University Biblioteka Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Biblos Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos Birkhäuser Birkhauser Boston BKKK FW Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr, Fundusz Współpracy BRE Bank Bank Rozwoju Eksportu 7

8 BRPO Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich C.H. Beck Wydawnictwo C.H. Beck Cambridge Ventures CASE CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE Center for Social and Economic Research CBiE AE im. K. Adamieckiego w Katowicach Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej imienia Karola Adamieckiego w Katowicach CBS WSZiA w Zamościu Centrum Badawczo-Szkoleniowe WyŜszej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu CDK Centrum pro Stadium Demokracie a Kultury CE Natolin Centrum Europejskie Natolin CeDeWu CEDUS Centrum Edukacji i Promocji Kadr CEDUS CEEMAN Central and East European Management Development Association Centrum Pro Studium Demokracie a Kultury CEPS Centre for European Policy Studies CH&Beck Chair of Systems and Computer Networks. Technical University of Wrocław CIRP Committee for Spatial Economy and Regional Planning. PAS Committee for Spatial Economy and Regional Planning. Polish Academy of Sciences Consortium for Enhancement of Ukrainian Management Education Cracow University of Economics CRVP Council for Research in Values and Philosophy Dante Wydawnictwo Dante Democracy and Culture Studies Centre Department of Economics and Organization of Enterprises of the Cracow University of Economics Department of Space Economy and Spatial Planning Difin Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o. Division of Systems and Computer Networks. Wroclaw University of Technology Dom Wydaw. Elipsa Dom Wydawniczy Elipsa Drukarnia Antykwa Drukarnia Goldruk DSH Dom Spotkań z Historią DSWE TWP we Wrocławiu Dolnośląska Szkoła WyŜsza Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu ECS Europejskie Centrum Solidarności EDAS Ego Dom Wydawniczy Ego EIN Europejski Instytut Nieruchomości Eine Verhandlung und Studien Europäischer Akademie der Naturwissenschaften Hannover Elsevier Elsevier Science Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury Euro Expert Grupa Doradcza Fachhochschule Hof Faculty of Economics Matej Bel University Faculty of Mathematics, Kyushu University FEP Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi 8

9 Foundation of the Cracow University of Economics FPiAKE Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych Friedrich Ebert Foundation FRP Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi Fund. "Dzieło Nowego Tysiąclecia" Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" Fund. im. S. Batorego Fundacja imienia Stefana Batorego Fund. K. Adenauera Fundacja Konrada Adenauera Fund. Księgi Dziesięciolecia Polski Niepodległej Fund. Ośrodka Karta Fundacja Ośrodka Karta Fund. Pomocy "Antyk" Fundacja Pomocy "Antyk" Fund. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Fund. Rozwoju Uniw. Gdańskiego Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego Fund. Servire Veritati IEN Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej Fund. UEK Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Gdańsk University of Technology Publishing House German Council of Foreign Relations Grupa Windsor GWSH im. W. Korfantego Górnośląska WyŜsza Szkoła Handlowa imienia Wojciecha Korfantego w Katowicach Hochschule Hof Hungarian Central Statistic Office IBiAF WSIiZ Instytut Badań i Analiz Finansowych WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie IBnGR Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową IBRD International Bank for Reconstruction and Development ICPE International Center for Promotion of Enterprises IDM im. JPII Instytut Dialogu Międzykulturowego imienia Jana Pawła II IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers IET-I Uniw. Zielonogórski Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej Uniwersytet Zielonogórski IG WSIiZ Instytut Gospodarki WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie IH PAN Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk IH UAM Instytut Historii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu IM. PAS Institute of Mathematics. Polish Academy of Sciences INE PAN Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Innovatio Press Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WyŜszej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie Inst. Nauk.-Badaw. ZTUREK Instytut Naukowo-Badawczy ZTUREK Inst. Psychologii WNHiP UWr Instytut Psychologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Inst. Turystyki Instytut Turystyki Institute of Ukrainian - Polish Cooperation Instytut socyołogii IP PAN Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk IPiSS Instytut Pracy i Spraw Socjalnych IPS PAS Institute of Political Studies. Polish Academy of Sciences ISBE Institute for Small Business and Entrepreneurship ISP Instytut Spraw Publicznych ISP PAN Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk 9

10 ISW Instytut Społeczeństwa Wiedzy IWI Instytut Wiedzy i Innowacji Jaremen Press John Wiley & Sons Juka KARiM WNE UWM Katedra Analizy Rynku i Marketingu. Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kat. Pedagogiki Rodziny KUL Katedra Pedagogiki Rodziny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Katolicka Univerzita v Ružomberku. Pedagogická Fakulta Kaunas University of Technology KEiOP UEK Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie KEW im. J. Nowaka-Jeziorańskiego Kolegium Europy Wschodniej imienia Jana Nowaka- Jeziorańskiego KJ. JTK-O Klub Jagielloński. Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe KMP Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu Konsorcjum Akademickie - Wydaw. WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu Kozminski Univ. Kozminski University KPG SGH Katedra Polityki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej KPZK PAN Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk Księgarnia Akademicka Księgarnia Św. Jacka Księgarnia Świętego Jacka KTE Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne KTE - Oficyna Wydaw. AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego KTEE Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Kyiv National University of Trade and Economics LAP LAMBERT Academic Publishing Latvia University Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management LIIA Latvian Institute of International Affairs Lodz University Press Logos Logos Agencja (Nowy Sącz) Matras Księgarnie Lwowska Politechnika Wydawnictwo Narodowego Uniwersytetu Lwowska Politechnika M.E. Sharpe Mała Poligrafia WSD Redemptorystów Mała Poligrafia WyŜszego Seminarium Duchownego Redemptorystów Matej Bel Univ. Faculty of Economics Matej Bel University. Faculty of Economics MDK im. K. I. Gałczyńskiego MłodzieŜowy Dom Kultury imienia Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego MHPRL Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego MIK Małopolski Instytut Kultury Min. Rozw. Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Min. Skarbu Państwa Ministerstwo Skarbu Państwa Ministry of Regional Development MPU MU Masarykova Univerzita, Mezinárodní Politologický Ustav National University of Trade and Economics 10

11 Nevskij proctor Oficyna a Wolters Kluwer Business Oficyna Ekon. Oficyna Ekonomiczna Oficyna Ekon. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Oficyna Ekon. Wolters Kluwer Polska Oficyna Ekonomiczna. Wolters Kluwer Polska Oficyna Nauk. Oficyna Naukowa Oficyna Wydaw. AFM Oficyna Wydawnicza AFM Oficyna Wydaw. Aspra-JR Oficyna Wydawnicza Aspra-JR Oficyna Wydaw. Atut - Wroc. Wydaw. Oświatowe Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe Oficyna Wydaw. Humanitas Oficyna Wydawnicza Humanitas Oficyna Wydaw. Impuls Oficyna Wydawnicza "Impuls" Oficyna Wydaw. Polit. Wrocławskiej Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Oficyna Wydaw. PTZP Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją Ośr. Myśli Polit. Ośrodek Myśli Politycznej Palgrave Macmillan PAN. KPZK Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAR Polska Akademia Rachunkowości PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PAS Polish Academy of Sciences PAT Papieska Akademia Teologiczna PAU Polska Akademia Umiejętności Peter Lang PFSL Polskie Forum Strategii Lizbońskiej PHU DiP Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DiP Polish Association for the Club of Rome Polish-Japanese Institute of Information Technology Poltext Wydawnictwo Poltext PPH Zapol PPH Zapol Dmochowski, Sobczyk Prešov. Univ. Prešovská Univerzita Print Group Daniel Krzanowski Printer Prószyński i S-ka PŚ Politechnika Śląska PT Tomasza z Akwinu. Kat. Metafizyki KUL Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. Katedra Metafizyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego PTE Polskie Towarzystwo Ekonomiczne PTI Polskie Towarzystwo Informatyczne Publishing House of Poznan University of Technology PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne PWNT Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT Rewasz Oficyna Wydawnicza Rewasz Rhetos Routledge RSAI Regional Science Association International Salezjańska WyŜsza Szkoła Ekonomii i Zarządzania SBP Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Scientific Society for Organization and Management Dom Organizatora 11

12 SEW UW Studium Europy Wschodniej. Uniwersytet Warszawski SGGW w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SGH Szkoła Główna Handlowa SGH. Oficyna Wydaw. Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza Soros Foundation - Latvia Spencer Foundation Springer Star. Powiat. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu Stow. Oświat. Pol. Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Stow. Współpracy Polska-Wschód Studio Emka Wydawnictwo Studio Emka Studio Noa Szk. WyŜ. im. B. Jańskiego. Wydz. Zam. Szkoła WyŜsza imienia Bogdana Jańskiego. Wydział Zamiejscowy Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej TAiWPN Universitas Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków Tarbonus Technical University of Lodz The Małopolska School of Public Administration Cracow University of Economics The Marshal s Office of Małopolska Region The National Library of the Czech Republic, Slavonic Library The Sasakawa Peace Foundation TN KUL Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II TNOiK Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Rzeszowie TNOiK Dom Organizatora Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora" w Toruniu Tomas Bata University in Zlin and European Association for Security Tomgraf Agencja Reklamowo-Wydawnicza "Tomgraf" TU Technical University of Lublin TWP Towarzystwo Wiedzy Powszechnej UE w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach UE w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu UEK Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie UEK. MSAP Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UJ Uniwersytet Jagielloński UJ, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. Prace Geograficzne - Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UŁ Uniwersytet Łódzki UMWM Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego UNESCO-CEPES United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization-Centre Européen pour l Enseignement Supérieur Unidocument Kft United Publishers & Productions Univ. Hamb. Universität Hamburg Universidad Politécnica de Cartagena Universitas Ostraviensis University of Economics. Department of Economics and Organisation of Enterprises University of Messina 12

13 University of Podlasie Publishing House University of Silesia in Katowice. Faculty of Ethnology and Sciences of Education University of Split, Faculty of Economics University of Stirling University of Szczecin. Faculty of Economics and Management University of Szeged Uniw. Gdański Uniwersytet Gdański Uniw. Szczeciński Uniwersytet Szczeciński UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów UWM Uniwersytet Warmińsko-Mazurski UZ Uniwersytet Zielonogórski Vilnius Gediminas Technical University Publishing House Technika Vizja Press&It Vytauto Didžiojo Universitetas WAiP Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne WBP Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Wiedza i Praktyka Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" WKŁ Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WL Wydawnictwo Literackie Wolters Kluwer Polska WSB w Dąbrowie Górniczej WyŜsza Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej WSB w Poznaniu WyŜsza Szkoła Bankowa w Poznaniu WSB w Tarnowie WyŜsza Szkoła Biznesu w Tarnowie WSB w Toruniu WyŜsza Szkoła Bankowa w Toruniu WSBiA w Łukowie WyŜsza Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie WSB-NLU w Nowym Sączu WyŜsza Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu WSD MW "Hosianum" WyŜsze Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie WSE im. ks. J. Tischnera WyŜsza Szkoła Europejska imienia księdza Józefa Tischnera w Krakowie WSE w Krakowie WyŜsza Szkoła Ekonomiczna w Krakowie WSEiI w Krakowie WyŜsza Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie WSF-P Ignatianum WyŜsza Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie WSH w Pułtusku WyŜsza Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora w Pułtusku WSH w Radomiu WyŜsza Szkoła Handlowa w Radomiu WSH we Wrocławiu WyŜsza Szkoła Handlowa we Wrocławiu WSIiZ WyŜsza Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie WSIZiA w Warszawie WyŜsza Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie WSM WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy WSP WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości w Nowym Sączu WSPiM WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie WSPiZ im. L. Koźmińskiego WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania imienia Leona Koźmińskiego WSPrzedsięb. Chrzanów WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie Wszechnica Świętokrzyska Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego w Warszawie WSZiA w Opolu WyŜsza Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu 13

14 WSZiA w Zamościu WyŜsza Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Wyd. Nauk. DSWE TWP Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły WyŜszej Edukacji Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego we Wrocławiu Wydaw. Adam Marszałek Wydawnictwo Adam Marszałek Wydaw. Advertiva Wydawnictwo Advertiva Wydaw. AE im. O. Langego Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu Wydaw. AE Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie Wydaw. AE im. K. Adamieckiego Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej imienia Karola Adamieckiego w Katowicach Wydaw. AE w Poznaniu Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Wydaw. AE we Wrocławiu Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Wydaw. Akademii Podlaskiej Wydawnictwo Akademii Podlaskiej Wydaw. AŚ im. J. Kochanowskiego Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej imienia Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydaw. ATH Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej Wydaw. Czerwone i Czarne Wydawnictwo Czerwone i Czarne Wydaw. Diecezjalne Wydawnictwo Diecezjalne Wydaw. EKONOM Wydawnictwo EKONOM Wydaw. FEP Wydawnictwo Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości Wydaw. Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza Wydawnictwo Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza Wydaw. Juka-91 Wydawnictwo Juka-91 Wydaw. Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniw. Wrocławskiego Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego Wydaw. KUL Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Wydaw. Nauk. DSWE TWP Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły WyŜszej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Wydaw. Nauk. PTP Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego Wydaw. Nauk. PWN Wydawnictwo Naukowe PWN Wydaw. Nauk. PWSZ Wydawnictwo Naukowe Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Wydaw. Nauk. Scholar Wydawnictwo Naukowe Scholar Wydaw. Nauk. Uniw. Szczecińskiego Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Wydaw. Nauk. UP Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Wydaw. Nauk. UPJPII Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Wydaw. Nauk. WSP Wydawnictwo Naukowe WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości w Nowym Sączu Wydaw. Nowa Era Wydawnictwo Nowa Era Wydaw. Petrus Wydawnictwo Petrus Wydaw. Polit. Łódzkiej Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej Wydaw. Printshop Artur Piskała Wydawnictwo Printshop Artur Piskała Wydaw. Profil Wydawnictwo "Profil" Wydaw. PTM Wydawnictwo MenedŜerskie PTM Wydaw. PWSZ im. prof. S. Tarnowskiego Wydawnictwo Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej imienia profesora Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu Wydaw. PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim Wydawnictwo Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim 14

15 Wydaw. Rectus Wydawnictwo Rectus Wydaw. Sejmowe Wydawnictwo Sejmowe Wydaw. SGGW Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Wydaw. Słowo/Obraz Terytoria Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria Wydaw. Szkol. i Pedagog. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Wydaw. Szkol. PWN Wydawnictwo Szkolne PWN Wydaw. UE we Wrocławiu Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wydaw. UEK Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Wydaw. UEP Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Wydaw. UJ Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydaw. UKSW Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wydaw. UŁ Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydaw. UMCS Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydaw. UMK Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydaw. Uniw. Szczecińskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego Wydaw. UwB Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku Wydaw. WAM Wydawnictwo WAM Wydaw. WSB w Poznaniu Wydawnictwo WyŜszej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydaw. WSBiF Wydawnictwo WyŜszej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej Wydaw. WSE w Krakowie Wydawnictwo WyŜszej Szkoły Europejskiej imienia księdza Józefa Tischnera w Krakowie Wydaw. WSFiZ Wydawnictwo WyŜszej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wydaw. WSHE Wydawnictwo WyŜszej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Wydaw. WSPiZ Wydawnictwo WyŜszej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania imienia Leona Koźmińskiego Wydz. Filozof. PAT Wydział Filozoficzny Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie Wydz. Zarządzania Uniw. Gdańskiego Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Zakł. Poligraficzny UWM Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Zakł. Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Inst. Geografii UP Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Zakł. SiSK Polit. Wrocławskiej Zakład Systemów i Sieci Komputerowych Politechniki Wrocławskiej Zapol Zinnte ZN im. Ossolińskich Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Znak Społeczny Instytut Wydawniczy Znak ZSB Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce 15

16 WYKAZ TYTUŁÓW WYDAWNICTW CIĄGŁYCH I ICH SKRÓTÓW Abh. Math. Semin. Univ. Hamb. Abhandlungen aus dem Mathematischen Seminar der Universität Hamburg Acta Appl. Math. Acta Applicandae Mathematicae Acta Polit. Acta Politica : International Journal of Political Science Acta UL, Fol. Oecon. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica Aequationes Math. Aequationes Mathematicae Akademichnyj Oglyad [Ukraina] Akadēmiskā Dzīve Allied Academies International Conference. International Academy for Case Studies. Proceedings Alm. Sądec. Almanach Sądecki Am. J. Hum. Biol. American Journal of Human Biology Ampersand Amphibia Reptilia Ann. Appl. Probab. Annals of Applied Probability Ann. Pol. Math. Annales Polonici Mathematici Ann. UMCS, Sect. H Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio H, Oeconomia Annales, Etyka w śyciu Gospodarczym Annales, Etyka w śyciu Gospodarczym - Salezjańska WyŜsza Szkoła Ekonomii i Zarządzania Antidotum Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej : miesięcznik STOMOZ Appl. Algebra Engrg. Comm. Comput. Applicable Algebra in Engineering Communication and Computing Arcana Arcana : kultura, historia, polityka Arch. Inform. Teoret. Stos. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Ars Combinatoria Athenaeum Athenaeum. Political Science Baltic Mosaic Analytics Biblioteka Bibliotekarz Biul. Eduk. Medial. Biuletyn Edukacji Medialnej Biuletyn EBIB Bull. Austral. Math. Soc. Bulletin of the Australian Mathematical Society 16

17 The Canadian Applied Mathematics Quarterly Canad. J. Math. Canadian Journal of Mathematics Canad. Math. Bull. Canadian Mathematical Bulletin Cardiol. J. Cardiology Journal Civitas. Studia z Filozofii Polityki Civitas. Studies on Philosophy of Politics Commun. Math. Phys. Communications in Mathematical Physics Commun. Stat.-Theor. M. Communications in Statistics - Theory and Methods Comp. Math. Appl. Computers and Mathematics with Applications Computation. Stat. Computational Statistics Computerworld Constr. Approx. Constructive Approximation Currenda. Pismo Urzędowe Diecezji Tarnowskiej Cybernet. Syst. Cybernetics and Systems : An International Journal Dialog Dialog. Pismo Dialogu Społecznego Diffusion and Defect Data : solid state data. A, Defect and Diffusion Forum Discrete Comput. Geom. Discrete and Computational Geometry Discrete Cont. Dyn.-A Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series A Discrete Cont. Dyn.-B Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series B Discrete Math. Theoret. Comput. Sci. Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science Disputationes Scietificae Universtatis Catholicae in Ružomberok [Słowacja] Dyr. Szk. Dyrektor Szkoły Dz. Gaz. Praw. Dziennik Gazeta Prawna : prawo, biznes, polityka Dz. Pol. Dziennik Polski Dziennik : Polska, Europa, świat Dziennik : Polska, Europa, świat : gazeta codzienna Dziennik : Polska, Europa, świat, dod. Europa : tygodnik idei Economics and Management Eduk. Medial. Edukacja Medialna Ekon. Org. Przeds. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa : czasopismo poświęcone teorii i praktyce ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa Ekonomicke Rozhlady (=Economic Review) [Słowacja] Ekonomista Ekonomista : czasopismo poświęcone nauce i potrzebom Ŝycia Electron. J. Probab. Electronic Journal of Probability Elektroinstalator Energia i Budynek 17

18 Eng. Appl. Artif. Intel. Engeneering Applications of Artificial Intelligence Engineering Transactions=Rozprawy InŜynierskie - Institute of Fundamental Technical Research. Polish Academy of Sciences Eur. J. Oper. Res. European Journal of Operational Research Evol. Hum. Behav. - Evolution and Human Behavior Finanse Komunalne Finanse Komunalne : dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia : zesz. nauk. WSFiB w Radomiu Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia : zeszyt naukowy WyŜszej Szkoły Finansów i Bankowości w Radomiu Firma i Rynek Fol. Oecon. Boch. Folia Oeconomica Bochniensia : zeszyty naukowe - WyŜsza Szkoła Ekonomiczna w Bochni Fol. Oecon. Crac. Folia Oeconomica Cracoviensia Polska Akademia Nauk w Krakowie. Komisja Nauk Ekonomicznych Fol. Turist. Folia Turistica - Akademia Wychowania Fizycznego imienia Bronisława Czecha w Krakowie Forbes Formywania prinkowoi ekonomiki Forum Akad. Forum Akademickie Found. Comput. Math. Foundations of Computational Mathematics Found. Sci. Foundations of Science Foundations of Control and Management Science Fronda Fronda : pismo poświęcone Fund. Inform. Fundamenta Informaticae Fund. Math. Fundamenta Mathematicae Gaz. Bank. Gazeta Bankowa Gaz. Finan. Gazeta Finansowa Gaz. Wybor. Gazeta Wyborcza Geoinf. Pol. Geoinformatica Polonica Górnictwo i GeoinŜynieria Górnictwo i GeoinŜynieria : kwartalnik Akademii Górniczo Hutniczej Gosp. Mater. Logist. Gospodarka Materiałowa i Logistyka Gosp. Nar. Gospodarka Narodowa Gosp. Sur. Miner. Gospodarka Surowcami Mineralnymi Hand. Wew. Handel Wewnętrzny Harv. Bus. Rev. Pol. Harvard Business Review Polska Higher Education in Europe 18

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE TRZECI SEKTOR działalność zarządzanie prawo 2003 2012 130 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI 2006 2011 127 - I - GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 2003 2012 131 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo i wykluczenie

Bardziej szczegółowo

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA Zeszyt XLIX 2013 P O L S K A BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA INP PAN Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2014 Pod redakcją naukową

Bardziej szczegółowo

LP. TYTUŁ CZASOPISMA NR ISSN

LP. TYTUŁ CZASOPISMA NR ISSN CZĘŚĆ B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH CZASOPISMA NAUKOWE NIEPOSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIKA WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF) WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH LP. TYTUŁ CZASOPISMA NR

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego

BIBLIOGRAFIA. województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego BIBLIOGRAFIA województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego WYDANIE PUBLIKACJI DOFINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO KULTURY I SZTUKI W WARSZAWIE Bibliografia województw: białostockiego, łomżyńskiego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI

WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI 1. Informacja biznesowa... 2 3. Biznes i ekonomia, ekonometria i statystyka, e-biznes... 3 4. Biznes międzynarodowy, handel zagraniczny, promocja Polski... 4 5. Unia Europejska...

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 Poz. 29565-30138 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a

R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a Poz. 20387-20820 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a

R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a Poz. 22298-22845 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Prof. dr hab. Stanisława Golinowska Książki, rozdziały oraz inne publikacje zwarte Rola centrum w kształtowaniu struktury

Bardziej szczegółowo

RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LVIII:2012 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa 2013. Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw ISSN 2083-6953

RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LVIII:2012 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa 2013. Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw ISSN 2083-6953 ISSN 2083-6953 RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LVIII: POLISH PUBLISHING IN FIGURES RUCH WYD. 58: Warszawa 2013 Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw BIBLIOTEKA NARODOWA ZAKŁAD STATYSTYKI WYDAWNICTW

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 Poz. 8561-9250 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 Poz. 26575-27116 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2010 nr 2 lipiec-grudzień 2010 poz. 253-413 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 Poz. 15876-16491 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9

R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9 R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9 Poz. 5511-6193 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty 1 Biuletyn Nabytków CBS 2015 uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Biuletyn Nabytków CBS wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Lp. TYTUŁ CZASOPISMA NR ISSN. 1 ACC JOURNAL Science of Economics 1803-9782 2. 2 Accounting Research Journal 1030-9616 8

Lp. TYTUŁ CZASOPISMA NR ISSN. 1 ACC JOURNAL Science of Economics 1803-9782 2. 2 Accounting Research Journal 1030-9616 8 CZĘŚĆ B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH CZASOPISMA NAUKOWE NIEPOSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIKA WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF) WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH Lp. TYTUŁ CZASOPISMA NR

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 Poz. 16492-17184 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF Wrocław 2011-VII-22 WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2009 nr 1 styczeń-marzec 2009 poz. 1-296 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka. Dokumentacja.

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 16-22 stycznia 2011 r. Nr 3

R. 67(79) Warszawa, 16-22 stycznia 2011 r. Nr 3 R. 67(79) Warszawa, 16-22 stycznia 2011 r. Nr 3 Poz. 918-1413 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. listopad 2013 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. listopad 2013 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW listopad 2013 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - POLSKA - OD 1989 R.; ADMINISTRACJA A INTEGRACJA EUROPEJSKA; REGIONY - POLITYKA - POLSKA

ADMINISTRACJA - POLSKA - OD 1989 R.; ADMINISTRACJA A INTEGRACJA EUROPEJSKA; REGIONY - POLITYKA - POLSKA 1. B.95742 60 lat Rady Europy : tworzenie i stosowanie standardów prawnych / pod red. Hanny Machińskiej. - Warszawa : Wiedza i Praktyka ; Oficyna Prawa Polskiego, 2009. - 387 s. ; 24 cm. PRAWO WSPÓLNOTOWE

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25

R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25 R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25 Poz. 13935-14541 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo