BIBLIOGRAPHY OF THE TEACHING STAFF PUBLICATIONS OF WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU - NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY W NOWYM SĄCZU. Nowy Sącz 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAPHY OF THE TEACHING STAFF PUBLICATIONS OF WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU - NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY W NOWYM SĄCZU. Nowy Sącz 2014"

Transkrypt

1 1

2 BIBLIOGRAPHY OF THE TEACHING STAFF PUBLICATIONS OF WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU - NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY W NOWYM SĄCZU Nowy Sącz

3 Redaktor naczelny i koordynator Maria Sidor Redakcja i opracowanie Lucyna Krzeszowska, Marzena Totoś-Gutowska przy współudziale: Marleny Pomietłowskiej, Moniki Woźniak Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych 3.0 Polska Wersja oryginalna/the original version: ISBN (online: repozytorium.wsb-nlu.du.pl) Adres: Biblioteka Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University Nowy Sącz, ul. Zielona 27 3

4 SPIS TREŚCI Przedmowa 5 Preface.. 6 Wykaz instytucji wydawniczych i ich skrótów... 7 Wykaz tytułów wydawnictw ciągłych i ich skrótów Wykaz waŝniejszych skrótów zastosowanych w bibliografii Bibliografia w latach Indeks autorów 385 4

5 PRZEDMOWA Niniejsza bibliografia jest pierwszym tego typu wykazem retrospektywnym stanowiącym spis publikacji pracowników WyŜszej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu wydanym przez Bibliotekę WSB-NLU w 2014 r. jako dokument elektroniczny. W niniejszym tomie obejmującym lata uwzględniono autorskie i współautorskie wydawnictwa zwarte, rozdziały, opracowania, artykuły w czasopismach, referaty, recenzje, wywiady, streszczenia, wstępy, pracę doktorską, hasła encyklopedyczne oraz opublikowane materiały z konferencji i sympozjów. Uwzględniono publikacje na nośnikach elektronicznych. W bibliografii zamieszczono publikacje wydane przez autorów w okresie zatrudnienia w WSB-NLU. Przy opracowaniu materiałów posłuŝono się głównie wykazami publikacji dostarczonymi przez autorów. Opisy uzupełniono w oparciu o katalog elektroniczny Biblioteki WSB-NLU, Katalog Biblioteki Narodowej, katalog NUKAT, World Cat, Przewodnik Bibliograficzny, Bibliografie Zawartości Czasopism, Przegląd Bibliograficzny Piśmiennictwa Ekonomicznego, Springer, EMIS - A Euromoney Institutional Investor Company. W przypadku niektórych pozycji bibliograficznych nie udało się uzupełnić brakujących elementów opisu i zostało to oznaczone gwiazdką na końcu opisu bibliograficznego ("*"). Opisy publikacji weryfikowano i uzupełniano zgodnie z normami PN 82/N Opis bibliograficzny. KsiąŜki, PN N Opis bibliograficzny artykułów, PN-N Opis bibliograficzny: dokumenty elektroniczne i normami związanymi. Bibliografia ma układ autorsko-alfabetyczny, w obrębie hasła autorskiego tytuły publikacji ułoŝono chronologicznie, a w obrębie roku zastosowano podział publikacji na wydawnictwa zwarte, ciągłe i elektroniczne. Uzupełnieniem bibliografii jest indeks autorski, wykaz tytułów czasopism i ich skrótów, wykaz instytucji wydawniczych i ich skrótów oraz wykaz waŝniejszych skrótów zastosowanych w bibliografii. Bibliografia zawiera 2586 opisów publikacji autorstwa 154 pracowników WSB-NLU. Dziękujemy autorom za współpracę przy kompletowaniu materiałów do bibliografii. W planach zakładamy przygotowanie kolejnego tomu obejmującego okres 2-3 letni. 5

6 PREFACE This is the first volume of the publications by WyŜsza Szkoła Biznesu - National-Louis University teaching staff. The volume includes 1993 to 2013 bibliography. The bibliography registers books, chapters in books, scientific editing, articles in periodicals, conferences and congress materials. It also includes descriptions of publications edited with participation of teaching staff of WSB-NLU, items published as electronic documents. The bibliography was created based on the lists of publications sent by teaching staff of WSB- NLU, World Cat, Catalogue of National Library, Catalogue NUKAT, Bibliography Guide (Przewodnik Bibliograficzny), Bibliography of the Periodicals Contents (Bibliografia Zawartości Czasopism) and publications of WSB-NLU Publishing House have been the sources of this bibliography, Springer, EMIS - A Euromoney Institutional Investor Company. Bibliographical descriptions have been verified and complemented according to the Polish Standard PN 82/N Bibliographic Description-Books, PN-N Bibliographic Description-Articles, PN-N Bibliographic Description-Electronic Documents. Items, impossible to verify, are marked by an asterisk ("*"). Bibliographic descriptions have been organized in the alphabetical order just as authors' names, also, they are categorized by the publication type: books, periodicals, electronic documents. Authors index, lists of periodicals titles and publishers are supplements to this bibliography. This bibliography lists 2586 descriptions of publications by 154 WSB-NLU Faculty. Their cooperation in preparing materials for this bibliography is greatly appreciated. The second volume is planned for the nearest future, and shall cover papers published over 2-3 year period. 6

7 WYKAZ INSTYTUCJI WYDAWNICZYCH I ICH SKRÓTÓW Absolwent Academia Romana ; Institutul National Pentru Studiul Totalitarismului Academic and Professional Press : Kozminski University Academy of Entrepreneurship and Management AE Akademia Ekonomiczna AE im. K. Adamieckiego w Katowicach Akademia Ekonomiczna imienia Karola Adamieckiego w Katowicach AE im. O. Langego we Wrocławiu Akademia Ekonomiczna imienia Oskara Langego we Wrocławiu AE w Krakowie Akademia Ekonomiczna w Krakowie AE w Krakowie. WZ Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Wydział Zarządzania AE w Poznaniu Akademia Ekonomiczna w Poznaniu AGH im. St. Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza imienia Stanisława Staszica AGH University of Science and Technology Press AGH Wydział Górnictwa i GeoinŜynierii Agmen AH im. A. Gieysztora w Pułtusku Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora w Pułtusku AIP American Institute of Physics Akademia Celnicza w Dniepropietrowsku Akademia Podlaska w Siedlcach AlfaSagittarius Antyk - Marcin Dybowski Wydawnictwo Antyk - Marcin Dybowski AP w Krakowie Akademia Pedagogiczna imienia Komisji Edukacji Narodowe w Krakowie AR w Szczecinie Akademia Rolnicza w Szczecinie Arcana Wydawnictwo Arcana Ashgate ATH w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Bank Austria Bestprint Wydawnictwo Drukarnia Bestprint BGAE Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie Biblioteka Główna. Politechnika Szczecińska Biblioteka Główna. Uniwersytet Szczeciński Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju Biblioteka Myśli Politycznej - Ośrodek Myśli Politycznej Biblioteka Wiedzy o Przyszłości Europy BEWUPE Biblioteka WSB-NLU Biblioteka WyŜszej Szkoły Biznesu - National-Louis University Biblioteka Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Biblos Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos Birkhäuser Birkhauser Boston BKKK FW Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr, Fundusz Współpracy BRE Bank Bank Rozwoju Eksportu 7

8 BRPO Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich C.H. Beck Wydawnictwo C.H. Beck Cambridge Ventures CASE CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE Center for Social and Economic Research CBiE AE im. K. Adamieckiego w Katowicach Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej imienia Karola Adamieckiego w Katowicach CBS WSZiA w Zamościu Centrum Badawczo-Szkoleniowe WyŜszej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu CDK Centrum pro Stadium Demokracie a Kultury CE Natolin Centrum Europejskie Natolin CeDeWu CEDUS Centrum Edukacji i Promocji Kadr CEDUS CEEMAN Central and East European Management Development Association Centrum Pro Studium Demokracie a Kultury CEPS Centre for European Policy Studies CH&Beck Chair of Systems and Computer Networks. Technical University of Wrocław CIRP Committee for Spatial Economy and Regional Planning. PAS Committee for Spatial Economy and Regional Planning. Polish Academy of Sciences Consortium for Enhancement of Ukrainian Management Education Cracow University of Economics CRVP Council for Research in Values and Philosophy Dante Wydawnictwo Dante Democracy and Culture Studies Centre Department of Economics and Organization of Enterprises of the Cracow University of Economics Department of Space Economy and Spatial Planning Difin Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o. Division of Systems and Computer Networks. Wroclaw University of Technology Dom Wydaw. Elipsa Dom Wydawniczy Elipsa Drukarnia Antykwa Drukarnia Goldruk DSH Dom Spotkań z Historią DSWE TWP we Wrocławiu Dolnośląska Szkoła WyŜsza Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu ECS Europejskie Centrum Solidarności EDAS Ego Dom Wydawniczy Ego EIN Europejski Instytut Nieruchomości Eine Verhandlung und Studien Europäischer Akademie der Naturwissenschaften Hannover Elsevier Elsevier Science Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury Euro Expert Grupa Doradcza Fachhochschule Hof Faculty of Economics Matej Bel University Faculty of Mathematics, Kyushu University FEP Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi 8

9 Foundation of the Cracow University of Economics FPiAKE Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych Friedrich Ebert Foundation FRP Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi Fund. "Dzieło Nowego Tysiąclecia" Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" Fund. im. S. Batorego Fundacja imienia Stefana Batorego Fund. K. Adenauera Fundacja Konrada Adenauera Fund. Księgi Dziesięciolecia Polski Niepodległej Fund. Ośrodka Karta Fundacja Ośrodka Karta Fund. Pomocy "Antyk" Fundacja Pomocy "Antyk" Fund. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Fund. Rozwoju Uniw. Gdańskiego Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego Fund. Servire Veritati IEN Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej Fund. UEK Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Gdańsk University of Technology Publishing House German Council of Foreign Relations Grupa Windsor GWSH im. W. Korfantego Górnośląska WyŜsza Szkoła Handlowa imienia Wojciecha Korfantego w Katowicach Hochschule Hof Hungarian Central Statistic Office IBiAF WSIiZ Instytut Badań i Analiz Finansowych WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie IBnGR Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową IBRD International Bank for Reconstruction and Development ICPE International Center for Promotion of Enterprises IDM im. JPII Instytut Dialogu Międzykulturowego imienia Jana Pawła II IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers IET-I Uniw. Zielonogórski Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej Uniwersytet Zielonogórski IG WSIiZ Instytut Gospodarki WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie IH PAN Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk IH UAM Instytut Historii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu IM. PAS Institute of Mathematics. Polish Academy of Sciences INE PAN Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Innovatio Press Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WyŜszej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie Inst. Nauk.-Badaw. ZTUREK Instytut Naukowo-Badawczy ZTUREK Inst. Psychologii WNHiP UWr Instytut Psychologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Inst. Turystyki Instytut Turystyki Institute of Ukrainian - Polish Cooperation Instytut socyołogii IP PAN Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk IPiSS Instytut Pracy i Spraw Socjalnych IPS PAS Institute of Political Studies. Polish Academy of Sciences ISBE Institute for Small Business and Entrepreneurship ISP Instytut Spraw Publicznych ISP PAN Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk 9

10 ISW Instytut Społeczeństwa Wiedzy IWI Instytut Wiedzy i Innowacji Jaremen Press John Wiley & Sons Juka KARiM WNE UWM Katedra Analizy Rynku i Marketingu. Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kat. Pedagogiki Rodziny KUL Katedra Pedagogiki Rodziny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Katolicka Univerzita v Ružomberku. Pedagogická Fakulta Kaunas University of Technology KEiOP UEK Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie KEW im. J. Nowaka-Jeziorańskiego Kolegium Europy Wschodniej imienia Jana Nowaka- Jeziorańskiego KJ. JTK-O Klub Jagielloński. Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe KMP Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu Konsorcjum Akademickie - Wydaw. WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu Kozminski Univ. Kozminski University KPG SGH Katedra Polityki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej KPZK PAN Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk Księgarnia Akademicka Księgarnia Św. Jacka Księgarnia Świętego Jacka KTE Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne KTE - Oficyna Wydaw. AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego KTEE Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Kyiv National University of Trade and Economics LAP LAMBERT Academic Publishing Latvia University Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management LIIA Latvian Institute of International Affairs Lodz University Press Logos Logos Agencja (Nowy Sącz) Matras Księgarnie Lwowska Politechnika Wydawnictwo Narodowego Uniwersytetu Lwowska Politechnika M.E. Sharpe Mała Poligrafia WSD Redemptorystów Mała Poligrafia WyŜszego Seminarium Duchownego Redemptorystów Matej Bel Univ. Faculty of Economics Matej Bel University. Faculty of Economics MDK im. K. I. Gałczyńskiego MłodzieŜowy Dom Kultury imienia Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego MHPRL Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego MIK Małopolski Instytut Kultury Min. Rozw. Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Min. Skarbu Państwa Ministerstwo Skarbu Państwa Ministry of Regional Development MPU MU Masarykova Univerzita, Mezinárodní Politologický Ustav National University of Trade and Economics 10

11 Nevskij proctor Oficyna a Wolters Kluwer Business Oficyna Ekon. Oficyna Ekonomiczna Oficyna Ekon. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Oficyna Ekon. Wolters Kluwer Polska Oficyna Ekonomiczna. Wolters Kluwer Polska Oficyna Nauk. Oficyna Naukowa Oficyna Wydaw. AFM Oficyna Wydawnicza AFM Oficyna Wydaw. Aspra-JR Oficyna Wydawnicza Aspra-JR Oficyna Wydaw. Atut - Wroc. Wydaw. Oświatowe Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe Oficyna Wydaw. Humanitas Oficyna Wydawnicza Humanitas Oficyna Wydaw. Impuls Oficyna Wydawnicza "Impuls" Oficyna Wydaw. Polit. Wrocławskiej Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Oficyna Wydaw. PTZP Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją Ośr. Myśli Polit. Ośrodek Myśli Politycznej Palgrave Macmillan PAN. KPZK Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAR Polska Akademia Rachunkowości PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PAS Polish Academy of Sciences PAT Papieska Akademia Teologiczna PAU Polska Akademia Umiejętności Peter Lang PFSL Polskie Forum Strategii Lizbońskiej PHU DiP Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DiP Polish Association for the Club of Rome Polish-Japanese Institute of Information Technology Poltext Wydawnictwo Poltext PPH Zapol PPH Zapol Dmochowski, Sobczyk Prešov. Univ. Prešovská Univerzita Print Group Daniel Krzanowski Printer Prószyński i S-ka PŚ Politechnika Śląska PT Tomasza z Akwinu. Kat. Metafizyki KUL Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. Katedra Metafizyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego PTE Polskie Towarzystwo Ekonomiczne PTI Polskie Towarzystwo Informatyczne Publishing House of Poznan University of Technology PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne PWNT Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT Rewasz Oficyna Wydawnicza Rewasz Rhetos Routledge RSAI Regional Science Association International Salezjańska WyŜsza Szkoła Ekonomii i Zarządzania SBP Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Scientific Society for Organization and Management Dom Organizatora 11

12 SEW UW Studium Europy Wschodniej. Uniwersytet Warszawski SGGW w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SGH Szkoła Główna Handlowa SGH. Oficyna Wydaw. Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza Soros Foundation - Latvia Spencer Foundation Springer Star. Powiat. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu Stow. Oświat. Pol. Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Stow. Współpracy Polska-Wschód Studio Emka Wydawnictwo Studio Emka Studio Noa Szk. WyŜ. im. B. Jańskiego. Wydz. Zam. Szkoła WyŜsza imienia Bogdana Jańskiego. Wydział Zamiejscowy Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej TAiWPN Universitas Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków Tarbonus Technical University of Lodz The Małopolska School of Public Administration Cracow University of Economics The Marshal s Office of Małopolska Region The National Library of the Czech Republic, Slavonic Library The Sasakawa Peace Foundation TN KUL Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II TNOiK Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Rzeszowie TNOiK Dom Organizatora Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora" w Toruniu Tomas Bata University in Zlin and European Association for Security Tomgraf Agencja Reklamowo-Wydawnicza "Tomgraf" TU Technical University of Lublin TWP Towarzystwo Wiedzy Powszechnej UE w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach UE w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu UEK Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie UEK. MSAP Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UJ Uniwersytet Jagielloński UJ, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. Prace Geograficzne - Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UŁ Uniwersytet Łódzki UMWM Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego UNESCO-CEPES United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization-Centre Européen pour l Enseignement Supérieur Unidocument Kft United Publishers & Productions Univ. Hamb. Universität Hamburg Universidad Politécnica de Cartagena Universitas Ostraviensis University of Economics. Department of Economics and Organisation of Enterprises University of Messina 12

13 University of Podlasie Publishing House University of Silesia in Katowice. Faculty of Ethnology and Sciences of Education University of Split, Faculty of Economics University of Stirling University of Szczecin. Faculty of Economics and Management University of Szeged Uniw. Gdański Uniwersytet Gdański Uniw. Szczeciński Uniwersytet Szczeciński UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów UWM Uniwersytet Warmińsko-Mazurski UZ Uniwersytet Zielonogórski Vilnius Gediminas Technical University Publishing House Technika Vizja Press&It Vytauto Didžiojo Universitetas WAiP Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne WBP Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Wiedza i Praktyka Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" WKŁ Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WL Wydawnictwo Literackie Wolters Kluwer Polska WSB w Dąbrowie Górniczej WyŜsza Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej WSB w Poznaniu WyŜsza Szkoła Bankowa w Poznaniu WSB w Tarnowie WyŜsza Szkoła Biznesu w Tarnowie WSB w Toruniu WyŜsza Szkoła Bankowa w Toruniu WSBiA w Łukowie WyŜsza Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie WSB-NLU w Nowym Sączu WyŜsza Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu WSD MW "Hosianum" WyŜsze Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie WSE im. ks. J. Tischnera WyŜsza Szkoła Europejska imienia księdza Józefa Tischnera w Krakowie WSE w Krakowie WyŜsza Szkoła Ekonomiczna w Krakowie WSEiI w Krakowie WyŜsza Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie WSF-P Ignatianum WyŜsza Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie WSH w Pułtusku WyŜsza Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora w Pułtusku WSH w Radomiu WyŜsza Szkoła Handlowa w Radomiu WSH we Wrocławiu WyŜsza Szkoła Handlowa we Wrocławiu WSIiZ WyŜsza Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie WSIZiA w Warszawie WyŜsza Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie WSM WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy WSP WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości w Nowym Sączu WSPiM WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie WSPiZ im. L. Koźmińskiego WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania imienia Leona Koźmińskiego WSPrzedsięb. Chrzanów WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie Wszechnica Świętokrzyska Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego w Warszawie WSZiA w Opolu WyŜsza Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu 13

14 WSZiA w Zamościu WyŜsza Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Wyd. Nauk. DSWE TWP Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły WyŜszej Edukacji Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego we Wrocławiu Wydaw. Adam Marszałek Wydawnictwo Adam Marszałek Wydaw. Advertiva Wydawnictwo Advertiva Wydaw. AE im. O. Langego Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu Wydaw. AE Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie Wydaw. AE im. K. Adamieckiego Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej imienia Karola Adamieckiego w Katowicach Wydaw. AE w Poznaniu Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Wydaw. AE we Wrocławiu Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Wydaw. Akademii Podlaskiej Wydawnictwo Akademii Podlaskiej Wydaw. AŚ im. J. Kochanowskiego Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej imienia Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydaw. ATH Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej Wydaw. Czerwone i Czarne Wydawnictwo Czerwone i Czarne Wydaw. Diecezjalne Wydawnictwo Diecezjalne Wydaw. EKONOM Wydawnictwo EKONOM Wydaw. FEP Wydawnictwo Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości Wydaw. Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza Wydawnictwo Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza Wydaw. Juka-91 Wydawnictwo Juka-91 Wydaw. Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniw. Wrocławskiego Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego Wydaw. KUL Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Wydaw. Nauk. DSWE TWP Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły WyŜszej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Wydaw. Nauk. PTP Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego Wydaw. Nauk. PWN Wydawnictwo Naukowe PWN Wydaw. Nauk. PWSZ Wydawnictwo Naukowe Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Wydaw. Nauk. Scholar Wydawnictwo Naukowe Scholar Wydaw. Nauk. Uniw. Szczecińskiego Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Wydaw. Nauk. UP Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Wydaw. Nauk. UPJPII Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Wydaw. Nauk. WSP Wydawnictwo Naukowe WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości w Nowym Sączu Wydaw. Nowa Era Wydawnictwo Nowa Era Wydaw. Petrus Wydawnictwo Petrus Wydaw. Polit. Łódzkiej Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej Wydaw. Printshop Artur Piskała Wydawnictwo Printshop Artur Piskała Wydaw. Profil Wydawnictwo "Profil" Wydaw. PTM Wydawnictwo MenedŜerskie PTM Wydaw. PWSZ im. prof. S. Tarnowskiego Wydawnictwo Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej imienia profesora Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu Wydaw. PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim Wydawnictwo Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim 14

15 Wydaw. Rectus Wydawnictwo Rectus Wydaw. Sejmowe Wydawnictwo Sejmowe Wydaw. SGGW Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Wydaw. Słowo/Obraz Terytoria Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria Wydaw. Szkol. i Pedagog. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Wydaw. Szkol. PWN Wydawnictwo Szkolne PWN Wydaw. UE we Wrocławiu Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wydaw. UEK Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Wydaw. UEP Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Wydaw. UJ Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydaw. UKSW Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wydaw. UŁ Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydaw. UMCS Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydaw. UMK Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydaw. Uniw. Szczecińskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego Wydaw. UwB Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku Wydaw. WAM Wydawnictwo WAM Wydaw. WSB w Poznaniu Wydawnictwo WyŜszej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydaw. WSBiF Wydawnictwo WyŜszej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej Wydaw. WSE w Krakowie Wydawnictwo WyŜszej Szkoły Europejskiej imienia księdza Józefa Tischnera w Krakowie Wydaw. WSFiZ Wydawnictwo WyŜszej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wydaw. WSHE Wydawnictwo WyŜszej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Wydaw. WSPiZ Wydawnictwo WyŜszej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania imienia Leona Koźmińskiego Wydz. Filozof. PAT Wydział Filozoficzny Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie Wydz. Zarządzania Uniw. Gdańskiego Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Zakł. Poligraficzny UWM Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Zakł. Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Inst. Geografii UP Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Zakł. SiSK Polit. Wrocławskiej Zakład Systemów i Sieci Komputerowych Politechniki Wrocławskiej Zapol Zinnte ZN im. Ossolińskich Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Znak Społeczny Instytut Wydawniczy Znak ZSB Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce 15

16 WYKAZ TYTUŁÓW WYDAWNICTW CIĄGŁYCH I ICH SKRÓTÓW Abh. Math. Semin. Univ. Hamb. Abhandlungen aus dem Mathematischen Seminar der Universität Hamburg Acta Appl. Math. Acta Applicandae Mathematicae Acta Polit. Acta Politica : International Journal of Political Science Acta UL, Fol. Oecon. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica Aequationes Math. Aequationes Mathematicae Akademichnyj Oglyad [Ukraina] Akadēmiskā Dzīve Allied Academies International Conference. International Academy for Case Studies. Proceedings Alm. Sądec. Almanach Sądecki Am. J. Hum. Biol. American Journal of Human Biology Ampersand Amphibia Reptilia Ann. Appl. Probab. Annals of Applied Probability Ann. Pol. Math. Annales Polonici Mathematici Ann. UMCS, Sect. H Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio H, Oeconomia Annales, Etyka w śyciu Gospodarczym Annales, Etyka w śyciu Gospodarczym - Salezjańska WyŜsza Szkoła Ekonomii i Zarządzania Antidotum Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej : miesięcznik STOMOZ Appl. Algebra Engrg. Comm. Comput. Applicable Algebra in Engineering Communication and Computing Arcana Arcana : kultura, historia, polityka Arch. Inform. Teoret. Stos. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Ars Combinatoria Athenaeum Athenaeum. Political Science Baltic Mosaic Analytics Biblioteka Bibliotekarz Biul. Eduk. Medial. Biuletyn Edukacji Medialnej Biuletyn EBIB Bull. Austral. Math. Soc. Bulletin of the Australian Mathematical Society 16

17 The Canadian Applied Mathematics Quarterly Canad. J. Math. Canadian Journal of Mathematics Canad. Math. Bull. Canadian Mathematical Bulletin Cardiol. J. Cardiology Journal Civitas. Studia z Filozofii Polityki Civitas. Studies on Philosophy of Politics Commun. Math. Phys. Communications in Mathematical Physics Commun. Stat.-Theor. M. Communications in Statistics - Theory and Methods Comp. Math. Appl. Computers and Mathematics with Applications Computation. Stat. Computational Statistics Computerworld Constr. Approx. Constructive Approximation Currenda. Pismo Urzędowe Diecezji Tarnowskiej Cybernet. Syst. Cybernetics and Systems : An International Journal Dialog Dialog. Pismo Dialogu Społecznego Diffusion and Defect Data : solid state data. A, Defect and Diffusion Forum Discrete Comput. Geom. Discrete and Computational Geometry Discrete Cont. Dyn.-A Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series A Discrete Cont. Dyn.-B Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series B Discrete Math. Theoret. Comput. Sci. Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science Disputationes Scietificae Universtatis Catholicae in Ružomberok [Słowacja] Dyr. Szk. Dyrektor Szkoły Dz. Gaz. Praw. Dziennik Gazeta Prawna : prawo, biznes, polityka Dz. Pol. Dziennik Polski Dziennik : Polska, Europa, świat Dziennik : Polska, Europa, świat : gazeta codzienna Dziennik : Polska, Europa, świat, dod. Europa : tygodnik idei Economics and Management Eduk. Medial. Edukacja Medialna Ekon. Org. Przeds. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa : czasopismo poświęcone teorii i praktyce ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa Ekonomicke Rozhlady (=Economic Review) [Słowacja] Ekonomista Ekonomista : czasopismo poświęcone nauce i potrzebom Ŝycia Electron. J. Probab. Electronic Journal of Probability Elektroinstalator Energia i Budynek 17

18 Eng. Appl. Artif. Intel. Engeneering Applications of Artificial Intelligence Engineering Transactions=Rozprawy InŜynierskie - Institute of Fundamental Technical Research. Polish Academy of Sciences Eur. J. Oper. Res. European Journal of Operational Research Evol. Hum. Behav. - Evolution and Human Behavior Finanse Komunalne Finanse Komunalne : dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia : zesz. nauk. WSFiB w Radomiu Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia : zeszyt naukowy WyŜszej Szkoły Finansów i Bankowości w Radomiu Firma i Rynek Fol. Oecon. Boch. Folia Oeconomica Bochniensia : zeszyty naukowe - WyŜsza Szkoła Ekonomiczna w Bochni Fol. Oecon. Crac. Folia Oeconomica Cracoviensia Polska Akademia Nauk w Krakowie. Komisja Nauk Ekonomicznych Fol. Turist. Folia Turistica - Akademia Wychowania Fizycznego imienia Bronisława Czecha w Krakowie Forbes Formywania prinkowoi ekonomiki Forum Akad. Forum Akademickie Found. Comput. Math. Foundations of Computational Mathematics Found. Sci. Foundations of Science Foundations of Control and Management Science Fronda Fronda : pismo poświęcone Fund. Inform. Fundamenta Informaticae Fund. Math. Fundamenta Mathematicae Gaz. Bank. Gazeta Bankowa Gaz. Finan. Gazeta Finansowa Gaz. Wybor. Gazeta Wyborcza Geoinf. Pol. Geoinformatica Polonica Górnictwo i GeoinŜynieria Górnictwo i GeoinŜynieria : kwartalnik Akademii Górniczo Hutniczej Gosp. Mater. Logist. Gospodarka Materiałowa i Logistyka Gosp. Nar. Gospodarka Narodowa Gosp. Sur. Miner. Gospodarka Surowcami Mineralnymi Hand. Wew. Handel Wewnętrzny Harv. Bus. Rev. Pol. Harvard Business Review Polska Higher Education in Europe 18

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO No. Name 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ 4 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BOCHNI 5 WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA Uczelnie, z którymi prowadzimy wymianę międzybiblioteczną: l.p. Nazwa 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01 1 Uniwersytet Warszawski 100 97,91 54,61 97,51 92,10 64, 2 Uniwersytet Jagielloński 98,52 100 39,50 100 87,92 55,01 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 82,50 68,44 48,57 76,32 82,84 68,04 4 Politechnika

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego

Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego 1 Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła WyŜsza 10 2 WyŜsza Szkoła Pedagogiczna w Łodzi 93,12 3 WyŜsza Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami 86,61 4

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Uczelni PrestiŜ

Lp. Nazwa Uczelni PrestiŜ Lp. Nazwa Uczelni PrestiŜ 1 Akademia Leona Koźmińskiego 10 2 Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej 66,73 3 Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych 35,75 4 Uczelnia Łazarskiego 29,13 5 Collegium

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Uczelni Innowacyjność

Lp. Nazwa Uczelni Innowacyjność Lp. Nazwa Uczelni Innowacyjność 1 WyŜsza Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 10 2 Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych 75,73 3 WyŜsza Szkoła Bankowa we 71,97 4 Szkoła WyŜsza im. Pawła

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych W związku z decyzją MNiSW cofającą uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu finanse i rachunkowość zarządzanie Wydział Ekonomii i Zarządzania www.kandydaci.ae.katow ice.pl/?contentid=1992 nr 11 z 28 października

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku 2016/2017 Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia niestacjonarne Liczba

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r.

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów. Biuletyn Polonistyczny 31/1-2 ( ), 8-11

Wykaz skrótów. Biuletyn Polonistyczny 31/1-2 ( ), 8-11 Wykaz skrótów. Biuletyn Polonistyczny 31/1-2 (107-108), 8-11 1988 3 tvykaz skrótów Wykaz skrótów nazw instytucji, uczelni i związków oraz tytułów czasopism ANS ASP - Akademia Nauk Społecznych - Akademia

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Wykaz wyższych uczelni województwa małopolskiego 2013 r.

Wykaz wyższych uczelni województwa małopolskiego 2013 r. Wykaz wyższych uczelni województwa małopolskiego 2013 r. LP Nazwa uczelni Adres Dane teleadresowe 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 2. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie 3. Wyższa

Bardziej szczegółowo

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół PARTNEREM DODATKU JEST RANKING szkół WYŻSZYCH RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH Dwa światy nauki Rafał Pisera Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Collegium Civitas z Warszawy zwyciężyły w rankingu szkół wyższych Wprost.

Bardziej szczegółowo

Ranking polskich uniwersytetów klasycznych według indeksu Hirscha h

Ranking polskich uniwersytetów klasycznych według indeksu Hirscha h Ranking polskic uniwersytetów klasycznyc według indeksu Hirsca L.p. na 1 Uniwersytet Warszawski 27484 401126 366050 187 3,13 586 14,59 2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 27075 299213 267027 153 2,58

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH

WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH Nazwa szkoły Delegatura Rodzaj postępowania Etap postępowania 1 Elbląska Uczelnia Humanistyczno- Ekonomiczna Bydgoszcz 2 Akademia Morska w Gdyni Gdańsk 3 Akademia Medyczna

Bardziej szczegółowo

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna z krajami partnerskimi (termin składania wniosków: 04.03.2015) 22 lipca 2015r. ogłasza wyniki konkursu

Bardziej szczegółowo

Wprost. Dziennik -Gazeta Prawna Gazeta Wyborcza Newsweek Polska Parkiet Polityka Puls Biznesu Rzeczpospolita. Wprost

Wprost. Dziennik -Gazeta Prawna Gazeta Wyborcza Newsweek Polska Parkiet Polityka Puls Biznesu Rzeczpospolita. Wprost komórka organizacyjna Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad Sekretarz Stanu Jan Bury Podsekretarz Stanu Adam Leszkiewicz Podsekretarz Stanu Zdzisław Gawlik Podsekretarz Stanu Mikołaj Budzanowski tytuł

Bardziej szczegółowo

Czasopisma dostępne w Bibliotece WSG w ramach projektu e-publikacje Nauki Polskiej

Czasopisma dostępne w Bibliotece WSG w ramach projektu e-publikacje Nauki Polskiej Czasopisma dostępne w Bibliotece WSG w ramach projektu e-publikacje Nauki Polskiej LP. TYTUŁ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW nauki medyczne 1 Biology of Sport rocznik Instytut Sportu w 15 wychowanie

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

Activities Performed by prof. Tadeusiewicz in Books and Journals Editorial Boards

Activities Performed by prof. Tadeusiewicz in Books and Journals Editorial Boards Activities Performed by prof. Tadeusiewicz in Books and Journals Editorial Boards Member of Editorial Board of the book series 1. Associate Editor for book series "Advances in Applied Intelligence Technologies"

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Zygmunt Jaworski STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Programy i podmioty propozycje standardów Tourism and recreation studies in Poland Syllabuses and subjects propositions of standards Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych Wydział Finansów i Ubezpieczeń Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Naukowe CV Imię i Nazwisko: Tytuł/stopień naukowy: E-mail: Halina Buk Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej 5 Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy! Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Biblioteka

Drodzy Czytelnicy! Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Biblioteka Drodzy Czytelnicy! W kolejnym roku oddajemy w Wasze ręce nasze naukowe Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, które jest tworzone dzięki współpracy z pracownikami naukowymi z dziedzin Nauk Ekonomicznych.,

Bardziej szczegółowo

Wyniki Rankingu w opinii dyrektorów personalnych. Ankietę przeprowadzono w ramach II edycji Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej Start w Karierę.

Wyniki Rankingu w opinii dyrektorów personalnych. Ankietę przeprowadzono w ramach II edycji Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej Start w Karierę. Wyniki Rankingu w opinii dyrektorów personalnych. Ankietę przeprowadzono w ramach II edycji Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej Start w Karierę.PL Metodologia badania Organizatorem badania jest Polskie

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane w roku akademickim 2009/2010

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane w roku akademickim 2009/2010 22 czerwca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskało zgodę na zwiększenie puli środków przeznaczonych na program "kierunki zamawiane". Celem programu jest wykształcenie dodatkowo kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA UDOSTĘPNIANE W CZYTELNI WSZIF - 2007 r. Wersja papierowa

CZASOPISMA UDOSTĘPNIANE W CZYTELNI WSZIF - 2007 r. Wersja papierowa CZASOPISMA UDOSTĘPNIANE W CZYTELNI WSZIF - 2007 r. Wersja papierowa L.P. TYTUŁ CZASOPISMA Strona www Gromadzone od: 1 2 K Kultura www.dswe.wroc.pl 2004 2 Abc Jakości www.pcbc.gov.pl 2002-2007 3 Academia.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. 1) Główny kod CPV: : Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. 1) Główny kod CPV: : Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny DOA-ZP.VIII.7.74.06 Załącznik Nr do SIWZ CZĘŚĆ I ) Główny kod CPV: 00000-: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny ) Przedmiotem niniejszego postępowania jest : Dostawa prasy codziennej do UMŁ w 07 r.

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego W roku akademickim 2006/2007 odbyła się III edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17 Polska Komisja Akredytacyjna uczelnie/wydziały, w których został oceniony kierunek informatyka w latach 2003-2013 w układzie chronologicznym (ocena programowa) Nazwa Uczelni/ u Koncepcja rozwoju kierunku

Bardziej szczegółowo

Dotacja Statutowa 2015 dla jednostek uniwersytetów

Dotacja Statutowa 2015 dla jednostek uniwersytetów Dotacja Statutowa 2015 dla jednostek uniwersytetów Analiza Uniwersyteckiej Komisji Nauki Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich, Gdańsk, 19.03.2015. (8 Uniwersytetów) Uniwersytecka Komisja Finansowa,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest dostawa prasy dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi w 2014r. Zamówienie podzielone jest na dwie nw. części:

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2009

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2009 UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2009 LP. NAZWA UCZELNI Tytuł projektu PUNKTY DOFINANSOWANIE DATA ZAWARCIA UMOWY 1 Akademia

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Służby kontrwywiadu wojskowego I RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielce, 2015 r. Książki Rozwinięcie skrótów dot. lokalizacji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 www.facebook.com/wydział-nauk-ekonomicznych-uwm WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Fascynująca wyprawa do świata nauk ekonomicznych Rozwój pasji i zainteresowań

Bardziej szczegółowo

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2014 r. Analiza wyników konkursu na aplikację ogólną w 2014 r. Każdorazowo limit miejsc ustala Minister Sprawiedliwości,

Bardziej szczegółowo

GRUPY ELIMINACYJNE. GRUPA C 1. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 2. Olsztyńska Szkoła Wyższa 3. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

GRUPY ELIMINACYJNE. GRUPA C 1. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 2. Olsztyńska Szkoła Wyższa 3. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu GRUPY ELIMINACYJNE GRUPA A 1. Uniwersytet Warszawski 2. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 3. Uniwersytet Wrocławski 4. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie GRUPA B 1. Uniwersytet Łódzki 2.

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA POLSKIE - Odbiorca: Biblioteka Główna ATH Tab. 1 Lp. Tytuł Ilość egz.

CZASOPISMA POLSKIE - Odbiorca: Biblioteka Główna ATH Tab. 1 Lp. Tytuł Ilość egz. Załącznik nr... (pieczęć firmowa Wykonawcy) CZASOPISMA POLSKIE - Odbiorca: Biblioteka Główna ATH Tab. Lp. Tytuł Ilość. Akcent, ISSN 0208-6220 2. Archives of Electrical Engineering, ISSN 0004-0746 3. Archives

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły W roku akademickim 2004/2005 zainaugurowana została I edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej

Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej Informacja w świecie cyfrowym Dąbrowa Górnicza, 3 marca 2008 r. Aneta Drabek Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Śląska Biblioteka Cyfrowa Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Dz. U. Nr 211, poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 1.Agencja SOLARIS (Olsztyn) 2.Akademicka Oficyna Wydawnicza (Lublin) 3.Akapit Press (Łódź) 4.Baobab (Warszawa)

Załącznik nr 2. 1.Agencja SOLARIS (Olsztyn) 2.Akademicka Oficyna Wydawnicza (Lublin) 3.Akapit Press (Łódź) 4.Baobab (Warszawa) Załącznik nr 2 1.Agencja SOLARIS (Olsztyn) 2.Akademicka Oficyna Wydawnicza (Lublin) 3.Akapit Press (Łódź) 4.Baobab (Warszawa) 5.Bertelsmann Media (Warszawa) 6.Bezdroża (Kraków) 7.BIS (Warszawa) 8.BOSZ

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism do nieodpłatnego przekazania zainteresowanym Bibliotekom. Przy zamawianiu prosimy o podanie numerów zamawianego czasopisma.

Wykaz czasopism do nieodpłatnego przekazania zainteresowanym Bibliotekom. Przy zamawianiu prosimy o podanie numerów zamawianego czasopisma. Wykaz czasopism do nieodpłatnego przekazania zainteresowanym Bibliotekom. Przy zamawianiu prosimy o podanie numerów zamawianego czasopisma. Lp. Tytuł czasopisma Nr 1. Almanach Mediów i Reklamy 2007/2008

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Polskiego Konsorcjum Narodowego Mathematical Reviews w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności Polskiego Konsorcjum Narodowego Mathematical Reviews w 2014 roku Toruń, 17 lutego 2015 roku Sprawozdanie z działalności Polskiego Konsorcjum Narodowego Mathematical Reviews w 2014 roku dla Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Centre for European Regional and Local Studies EUROREG Warsaw University ul. Krakowskie Przedmieście 30 00-927 Warsaw phone (00 48) 22 55 20 748 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Pozycjonowanie Wydziału Ekonomicznego na mapie edukacyjnej Trójmiasta i kraju mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety

Studenci Students. w tym of which. kobiety STUDIÓW STUDIES OGÓ EM TOTAL 1995/96... 41020 23699 13176 4804 3144 2000/01... 81139 44901 24090 11851 8019... 93931 51724 24148 14620 9689 UNIWERSYTET ÓDZKI UNIVERSITY OF ÓD RAZEM...1995/96 Administracja...

Bardziej szczegółowo

l.p. Uczelnia biuro karier Adres Kontakt Kierownik Kraków 1 Uniwersytet Jagielloński biuro karier

l.p. Uczelnia biuro karier Adres Kontakt Kierownik Kraków 1 Uniwersytet Jagielloński biuro karier l.p. Uczelnia biuro karier Adres Kontakt Kierownik Kraków 1 Uniwersytet Jagielloński biuro karier 2 i Promocji Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Staszewskiego 25/12 (oficyna) 31-113 Kraków

Bardziej szczegółowo

STUDENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH WEDŁUG PODGRUP KIERUNKÓW STUDIÓW a STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BY FIELDS OF EDUCATION a

STUDENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH WEDŁUG PODGRUP KIERUNKÓW STUDIÓW a STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BY FIELDS OF EDUCATION a OF EDUCATION a O G Ó Ł E M... 2000/01 131491 70890 72342 5590 52284 T O T A L 2001/02 139812 75303 77322 5632 55419 2002/03 149730 81344 83925 5690 58647 2003/04 158575 85728 89787 5663 61845 2004/05 171420

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu

Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu Publikacje w czasopismach Podstawy teoretyczne sieci przedsiębiorstw Modelowanie procesów i systemów logistycznych

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska Edytorstwo Uniwersytet M. Curie- Skłodowskiej w Lublinie 1 Lingwistyka Uniwersytet M.

Bardziej szczegółowo

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE Poznań, 17 maja 2013 r. Polskie koordynacje w 7PR Zawód manager projektów badawczych Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Lp. TYTUŁ Częstotliwość 1 Echo Dnia 6 x w tyg 8 304 1a Echo Dnia + dodatek Ponidzie 6 x w tyg 1 304 2 Rzeczpospolita 6 x w tyg 13 304 3 Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Wytyczne redakcyjne dla autorów

Wytyczne redakcyjne dla autorów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wytyczne redakcyjne dla autorów Przypisy Bibliografia załącznikowa przykłady Opracowanie Małgorzata Pronobis Dorota Parkita Kielce 2011 Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

kierunek/ specjalność studiów 1 2 3 4 5 6 WYDZIAŁ BIOLOGII 1. Olimpiada Chemiczna F. st. c. L. st. c.

kierunek/ specjalność studiów 1 2 3 4 5 6 WYDZIAŁ BIOLOGII 1. Olimpiada Chemiczna F. st. c. L. st. c. Wykaz olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów I stopnia i jednolitych magisterskich w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Kierunek ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja rok akademicki 2017/2018. Studia stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja rok akademicki 2017/2018. Studia stacjonarne i niestacjonarne WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH rekrutacja rok akademicki 2017/2018 Kierunek ZARZĄDZANIE Studia stacjonarne i niestacjonarne Studia I stopnia licencjackie Studia II stopnia - Nowa oferta specjalności!!! Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce materiały dostępne na terenie Kielc zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego (termin składania wniosków: 31.03.2015 r.) 29 lipca 2015 r. ogłasza

Bardziej szczegółowo

STUDENTS BY SCHOOLS AND EDUCATIONAL PROFILE a. W tym kobiety Of which females

STUDENTS BY SCHOOLS AND EDUCATIONAL PROFILE a. W tym kobiety Of which females TABL. 20/105/. STUDENCI WEDŁUG SZKÓŁ I GRUP KIERUNKÓW STUDIÓW a STUDENTS BY SCHOOLS AND EDUCATIONAL PROFILE a studia O G Ó Ł E M... 2000/01 b 119361 66140 57304 62057 18535 T O T A L 2006/07 141554 77449

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska 1 : Uniwersytet Wrocławski 1 Filologia angielska 4 : Uniwersytet Śląski 2 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą.

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą. Uniwersytet Warszawski przed Uniwersytetem Jagiellońskim w Rankingu Szkół Wyższych 2011 Perspektyw i Rzeczpospolitej W dwunastej edycji Rankingu Szkół Wyższych 2011 przygotowanej przez miesięcznik edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje podajemy w następującym porządku: termin, tytuł konferencji, organizator imprezy. 20.01.2015 r. Ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego Sukces KIERUNKÓW ZAMAWIANYCH 2008 pilotaŝ programu: wpłynęło 51

Bardziej szczegółowo

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione.

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione. Monika Kaczurak-Kozak, e-mail: m.kozak@poczta.onet.pl Dorobek naukowy Książki Podstawy rachunkowości budżetowej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów 2003, (współautor: A. Kwacz; recenzja

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych skrót JZN Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Wykaz opublikowanych prac naukowych skrót JZN Janusz Zawiła-Niedźwiecki 1) Wykaz autorskich publikacji naukowych w czasopismach; Wykaz opublikowanych prac naukowych skrót JZN Janusz Zawiła-Niedźwiecki A. Publikacje w czasopiśmie z listy Journal Citation Reports (część A wykazu

Bardziej szczegółowo

Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych. raport cząstkowy

Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych. raport cząstkowy Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych raport cząstkowy Warszawa, lipiec 06 Metodologia Historia badania Ranking Szkół Wyższych przygotowywany jest corocznie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r.

ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r. KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY www.kssip.gov.pl ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r. 17.02.2016 r. 2 Każdorazowo limit miejsc ustala Minister Sprawiedliwości, w oparciu o prognozę

Bardziej szczegółowo

Dot. : Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę prasy i dzienników urzędowych na rok 2011

Dot. : Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę prasy i dzienników urzędowych na rok 2011 Katowice, 26 listopada 2010r znak sprawy BI/I/ 323/108 /10 Wszyscy Wykonawcy Dot. : Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę prasy i dzienników urzędowych

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich

Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich Każda praca naukowa i dyplomowa (inżynierska i magisterska) powinna mieć dołączony wykaz materiałów źródłowych wykorzystanych

Bardziej szczegółowo

(Monitor Polski Nr 56, poz. 594)

(Monitor Polski Nr 56, poz. 594) (Monitor Polski Nr 56, poz. 594) OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej 5 Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA ELEKTRONICZNE DLA NAUCZYCIELI

CZASOPISMA ELEKTRONICZNE DLA NAUCZYCIELI CZASOPISMA ELEKTRONICZNE DLA NAUCZYCIELI AERA SIG (American Education Research Association Special Interest Group ) - http://www.bu.umk.pl/pedagogika1 Pełnotekstowe czasopisma z dziedziny edukacji. Arianta

Bardziej szczegółowo

W kierunku nowych pomysłów, czyli edukacja przyrodnicza dziś. Marta Samulowska Zespół Edukacji

W kierunku nowych pomysłów, czyli edukacja przyrodnicza dziś. Marta Samulowska Zespół Edukacji W kierunku nowych pomysłów, czyli edukacja przyrodnicza dziś. Marta Samulowska Zespół Edukacji Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Szkoła Główna Służby Pożarniczej Pedagogiczny w Krakowie Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOŃCOWY FINAŁU AKADEMICKICH MISTRZOSTW POLSKI W TENISIE STOŁOWYM KOBIET I MĘŻCZYZN GDAŃSK 2015

KOMUNIKAT KOŃCOWY FINAŁU AKADEMICKICH MISTRZOSTW POLSKI W TENISIE STOŁOWYM KOBIET I MĘŻCZYZN GDAŃSK 2015 KOMUNIKAT KOŃCOWY FINAŁU AKADEMICKICH MISTRZOSTW POLSKI W TENISIE STOŁOWYM KOBIET I MĘŻCZYZN GDAŃSK 2015 1. Termin: 15 17.05.2015 2. Miejsce: Hala CS PZTS im. Andrzeja Grubby, ul. Meissnera 3, Gdańsk Zaspa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Lp Nazwa jednostki nazwa czasopisma ilość uwagi miejsce dostarczania prasy 1 Biuro ds. Nieruchomości Nieruchomości 1 KO 2 Biuro ds. Rekrutacji KO PC World Komputer 1 Stolica 2 3

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności

Kreator innowacyjności Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu

Bardziej szczegółowo

Funkcje kierownicze pełnione w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie:

Funkcje kierownicze pełnione w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie: Profesor nauk ekonomicznych - profesor zwyczajny w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Doctor honoris causa Uniwersytetu: w Mesynie, Kijowskiego

Bardziej szczegółowo

Informacje o Konkursie im. Julka Cyperlinga Świat w zbliżeniu. Ukryte w szufladzie" na Najlepszy Reportaż w Roku Akademickim

Informacje o Konkursie im. Julka Cyperlinga Świat w zbliżeniu. Ukryte w szufladzie na Najlepszy Reportaż w Roku Akademickim Informacje o Konkursie im. Julka Cyperlinga Świat w zbliżeniu. Ukryte w szufladzie" na Najlepszy Reportaż w Roku Akademickim Idea konkursu Prezentowanie i promowanie dziennikarskiej twórczości studentów

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W TENISIE STOŁOWYM GDANSK 26-27.04.2014 GRY ELIMINACYJNE KOBIET

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W TENISIE STOŁOWYM GDANSK 26-27.04.2014 GRY ELIMINACYJNE KOBIET AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W TENISIE STOŁOWYM GDANSK 6-7.04.04 GRY ELIMINACYJNE KOBIET Godz klucz s LP nazwa uczelni 4 P G M -4 Uniwersytet Mikołaja Kopernika 0.5 : : : 0:6 :9 IV - w Toruniu 4-.45

Bardziej szczegółowo

Najlepsze w Polsce licea i technika

Najlepsze w Polsce licea i technika Najlepsze w Polsce licea i technika XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w jest najlepszym liceum ogólnokształcącym, a Technikum Zawodowe nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno- Mechanicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne Dziennik Ustaw Nr 128 10763 Poz. 864 864 ROZPORZĄDZENE MNSTRA ZDROWA 1) z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo